Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů"

Transkript

1 LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový širokopásmový router LW150 Sweex 150 Mb/s nevystavujte extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti tepelných zdrojů. Bezdrátový širokopásmový router LW150 Sweex 150 Mb/s nepoužívejte ve vlhkém nebo prašném prostředí. Zařízení chraňte před nárazy a pády, mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky. Nikdy zařízení neotvírejte uvnitř nejsou součásti, které by vyžadovaly údržbu. Otevřením výrobku zaniká záruka. Obsah dodávky V tomto balení naleznete: Bezdrátový širokopásmový router 150 Mb/s Síťový kabel UTP s konektorem RJ-45 tento návod a CD s průvodcem instalací Pokud zjistíte, že některá část dodávky chybí, vraťte zásilku prodejci. Přehled termínů Tento návod obsahuje množství technických termínů. Je důležité vědět, co znamenají, ještě než se pustíte do instalace a konfigurace routeru. Router: to je produkt, který jste právě koupili. Router působí jako spojovací bod na hranicích dvou sítí - WAN a LAN. Síťový kabel UTP s konektorem RJ-45: Dále jen: Síťový kabel. Síťový kabel propojuje síťová zařízení jako jsou počítače, modemy a routery. Takový kabel už zřejmě máte. Kabel v krabici je určený pro připojení routeru k modemu. ISP: Zkratka z Internet Service Provider (Poskytovatel internetových služeb). Je to firma, která pro vás zajistila internetovou přípojku. 366

2 Širokopásmový modem: Dále jen: modem. Modem je zařízení, které vám poskytl váš ISP nebo které už máte a které vám zajišťuje připojení k internetu. Dva nejběžnější typy modemů jsou modemy kabelové a modemy ADSL, ale existují také jiné druhy modemů. LAN: lan je zkratka z Local Area Network (Místní síť). V případě tohoto routeru LAN zahrnuje 4 žluté porty a bezdrátovou síť. Pomocí routeru všechny vaše počítače vytvoří jednu LAN. WAN: WAN je zkratka z Wide Area Network (Síť velkého dosahu); ve většině případů je tím myšlen internet. Bezpečnost bezdrátové komunikace: Ve výchozím nastavení není bezdrátová síť routeru zabezpečena. To znamená, že kdokoliv v dosahu (včetně vašich sousedů) se může připojit k síti a používat vaši internetovou přípojku. Bezpečnost bezdrátové komunikace chrání vaši síť tak, aby k ní měla přístup jen oprávněná zařízení. Sweex doporučuje všem uživatelům ihned po instalaci zabezpečit svou bezdrátovou síť metodou WPA nebo WPS, vysvětlenou dále v tomto návodu. Popis produktu Přední strana 1.LED Napájení: 2.LED SYS: 3.LED WPS: 4.LED WLAN: 5.LED: Port 1 až 4 LAN: 6.LED WAN Port: Tato kontrolka značí, že router je připojen k napájení. trvale blikající kontrolka SYS značí správnou funkci routeru. když tato kontrolka bliká, je možno se k routeru připojit pomocí zařízení se schváleným WPS. Více informací naleznete v kapitole Zabezpečení bezdrátové sítě. Tato kontrolka značí, že bezdrátová síť je aktivní. Její blikání znamená činnost bezdrátové sítě. tato kontrolka označuje aktivní spojení přes odpovídající port LAN. Její blikání znamená aktivitu bezdrátové sítě. tato kontrolka označuje aktivní spojení přes odpovídající port WAN. Její blikání znamená aktivitu sítě WAN. 367

3 Zadní strana 1.Vstup napájecího napětí: Do tohoto vstupu připojte přibalený síťový adaptér. Při ztrátě adaptéru lze použít podobný model s výstupem 9 V stř. / 1 A. 2.Port WAN: Do tohoto portu připojte síťový kabel UTP, přicházející z modemu ISP. Po úspěšném připojení WAN se rozsvítí kontrolka WAN na přední straně routeru. Toto je podmínka pro připojení k internetu. 3.LAN port 1-4: k tomuto portu můžete připojit síťový kabel UTP z počítače. Po zapnutí počítače se rozsvítí odpovídající kontrolka na přední straně routeru. 4.Tlačítko Reset: ke stisknutí tlačítka Reset potřebujete narovnanou kancelářskou sponku. Více informací o proceduře resetování naleznete v kapitole o odstraňování poruch. 5.Tlačítko WPS: toto tlačítko aktivuje zabezpečení WPS bezdrátové komunikace. Více informací o WPS naleznete v kapitole Zabezpečení bezdrátové sítě. Instalace routeru Router lze instalovat třemi způsoby: Pomocí průvodce instalací na přibaleném CD-ROM. Zjednodušeným postupem podle tohoto návodu. Postupem pro pokročilé, který je také popsaný v tomto návodu. Průvodce i zjednodušený postup provádějí standardní nastavení a postačují pro většinu uživatelů. Pokud jste pokročilý uživatel nebo pokud víte, jakou metodu nastavení vyžaduje váš poskytovatel internetového připojení, můžete přejít přímo k pokročilému nastavení. 368

4 Zjednodušená instalace Zjednodušená instalace se provede v 7 krocích: 1.Odpojte modem od napájení. Pokud je k modemu pomocí síťového kabelu připojen jeden nebo více počítačů, odpojte je. 2.Přibaleným síťovým kabelem připojte modem k modrému portu WAN na routeru. Zatím nepřipojujte žádný počítač! 3.Modem připojte k napájení a vyčkejte, až kontrolka začne signalizovat normální provoz. 4.Router připojte k napájení a vyčkejte 1 minutu, než se sám spustí a nastaví. Toto je důležité! 5. Pokud máte počítač nebo jiné zařízení, které už byly připojeno síťovým kabelem UTP, můžete nyní tyto kabely připojit do žlutých portů LAN na routeru. 369

5 6.Vyčkejte další minutu. Váš router je instalován! Kabelem připojené počítače mají nyní přístup k internetu, pro bezdrátově připojené počítače je nutný ještě jeden krok. Pokračujte dalším krokem podle toho, jakou verzi Windows máte. Připojení k bezdrátové síti Windows XP: Pravým tlačítkem klikněte na ikonu bezdrátového adaptéru na obrazovce vpravo dole a kliknutím vyberte View Available Wireless Networks (Zobrazit dostupné sítě): Zobrazí se okno Choose a wireless network (Zvolte bezdrátovou síť). V tomto okně zvolte položku Sweex LW150, klikněte na tlačítko Connect (Spojit) a postupujte podle pokynů na displeji: Windows Vista: Pravým tlačítkem klikněte na ikonu Network & Sharing Center (Sítě a přístup k internetu) na obrazovce a kliknutím vyberte Connect to a network (Připojit k síti): 370

6 Zobrazí se okno Connect to a network (Připojit k síti). V tomto okně zvolte položku Sweex LW150, klikněte na tlačítko Connect (Spojit) a postupujte podle pokynů na displeji: Upozornění: Pokud v blízkosti sítě uvidíte červený křížek a text: The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (Nastavení, uložené v tomto počítači, neodpovídá požadavkům sítě), dále postupujte podle pokynů v návodu. Pokročilá instalace Pokročilou instalaci lze provádět jen pokud přesně víte, jaké nastavení vaše ISP vyžaduje nebo když zjednodušená instalace neuspěje. K dispozici je 5 možných konfigurací. Uvádíme jejich přehled i s pokyny pro jejich nastavení. Pokud chcete zjistit, jaké nastavení vyžaduje váš ISP (poskytovatel připojení k internetu), nahlédněte do seznamu poskytovatelů dále v tomto návodu. Seznam uvádí poskytovatele a jejich odpovídající služby. Za každou službou je uvedeno potřebné nastavení. Poznámka: Pokud některé nastavení nefunguje hned, doporučujeme modem odpojit od napájení, vyčkat několik minut a pak opět připojit k napájení. 371

7 Přihlášení k routeru: Při pokročilém nastavování je nutno se k routeru přihlásit a konfiguraci připojení k internetu provést ručně. Pro přihlášení k routeru spusťte Internet Explorer, smažte obsah adresového řádku a vložte: pak stiskněte Enter. Zobrazí se následující okno: Do User name (Jméno uživatele) vložte sweex, jako Password (heslo) vložte mysweex a klikněte na OK. Pokud se nedaří přihlásit, nahlédněte do kapitoly o odstraňování poruch. Mělo by se zobrazit se následující okno: Kliknutím na Next (Dále) spusťte pokročilou instalaci. Pokud vidíte odlišné okno, klikněte na Internet Configuration (Konfigurace internetu) v menu vlevo: 372

8 Měli byste vidět okno Internet Configuration Wizard (Průvodce nastavením internetu): Nyní lze pokračovat v pokročilém nastavení pomocí konfigurace uvedené v dalším textu. Kontrola úspěšného připojení routeru k internetu Pro konfigurace 1 4 lze zkontrolovat, zda je funkční internetové připojení. Po nastavení konfigurace router zpracuje změny a zobrazí stránku System Status (Stav systému). Pokud tomu tak není, můžete kliknout na System Status (Stav systému) v menu vlevo. Stránka zobrazující stav systému vypadá takto: Pokud se router úspěšně připojil k internetu, zobrazí se Internet Connection: Connected (Připojení k internetu: Připojeno). Konfigurace 1: DHCP s adresou MAC Někteří ISP (poskytovatelé internetového připojení) vyžadují pro připojení k jejich modemu zadání specifické adresy MAC. Pokud je tomu tak, lze přenést adresu MAC z vašeho počítače do portu WAN, aby váš ISP přijal router do své sítě. 373

9 Poznámka: Adresa MAC se musí přenést z počítače, který byl původně připojený k modemu, a tento počítač musí být připojen k routeru síťovým kabelem. Přenášení ( klonování ) adresy MAC normálně nelze provést bezdrátovým připojením. Klikněte na tlačítko Dynamic IP / DHCP (Dynamické přidělování IP / DHCP) a zobrazí se následující obrazovka: Klikněte na tlačítko Clone MAC Address (Přenést adresu MAC). Měli byste vidět, že se adresa MAC změnila. Poté klikněte na tlačítka Next (Další) a Apply (Použít). Konfigurace 2: PPPoE Pokud váš ISP (poskytovatel internetového připojení) vyžaduje připojení typu PPPoE, klikněte na tlačítko PPPoE. Zobrazí se následující obrazovka: Do pole Account (Účet) vložte název účtu (jméno uživatele) a do pole Password vložte odpovídající heslo, které vám přidělil ISP. Adresu MAC přenášejte jen pokud to vyžaduje váš ISP. 374

10 Poznámka: Adresa MAC se musí přenést z počítače, který byl původně připojený k modemu, a tento počítač musí být připojen k routeru síťovým kabelem. Přenášení ( klonování ) adresy MAC normálně nelze provést bezdrátovým připojením. Poté klikněte na tlačítka Next (Další) a Apply (Použít). Konfigurace 3: PPTP Pokud váš ISP (poskytovatel internetového připojení) vyžaduje připojení typu PPTP, klikněte na tlačítko PPTP. Zobrazí se následující obrazovka: Vyplňte všechna pole tak, jak to vyžaduje váš ISP, poté klikněte na tlačítka Next (Další) a Apply (Použít). Konfigurace 4: L2TP Nastavení L2TP je velmi podobné PPTP. Pokud váš ISP (poskytovatel internetového připojení) vyžaduje připojení typu L2TP, klikněte na tlačítko L2TP. Zobrazí se následující obrazovka: 375

11 Vyplňte všechna pole tak, jak to vyžaduje váš ISP, poté klikněte na tlačítka Next (Další) a Apply (Použít). Konfigurace 5: Statická adresa IP Pokud chcete nastavit port WAN routeru na statickou adresu IP, klikněte na tlačítko Static IP (Statická adresa IP). Zobrazí se následující obrazovka: Vyplňte všechna pole tak, jak to vyžaduje váš ISP, adresu MAC přenášejte jen pokud to ISP vyžaduje. Poznámka: Adresa MAC se musí přenést z počítače, který byl původně připojený k modemu, a tento počítač musí být připojen k routeru síťovým kabelem. Přenášení ( klonování ) adresy MAC normálně nelze provést bezdrátovým připojením. Poté klikněte na tlačítka Next (Další) a Apply (Použít). Konfigurace bezdrátové sítě Doporučujeme nastavovat bezdrátové připojení pouze z počítače připojeného k routeru síťovým kabelem, zejména pokud měníte zabezpečení bezdrátové sítě. Tím předejdete ztrátě spojení, pokud byste náhodou provedli chybné nastavení. 376

12 Pro konfiguraci bezdrátového připojení se nejdříve přihlašte k routeru podle popisu v kapitole Pokročilé nastavení, pak v menu vlevo klikněte na Wireless Network (Bezdrátová síť). Zobrazí se následující obrazovka: SSID Nejdůležitějším nastavením v této obrazovce je SSID, což je název vaší bezdrátové sítě pro účely identifikace. Pokud je povoleno vysílání SSID, pak vy a kdokoliv další v dosahu vaší sítě uvidí v seznamu dostupných bezdrátových sítí tentýž název. Doporučujeme SSID změnit, protože výchozí SSID Sweex LW150 může způsobovat konflikty, pokud je více stejných routerů tohoto typu použito tak, že jsou navzájem ve svém dosahu. Pokud změníte SSID, bude nutno se k bezdrátové síti připojit znovu podle popisu v kapitole Připojení k bezdrátové síti. Kanál Nastavením kanálu se řídí frekvence, na které router bezdrátově přenáší signál. Při výchozím nastavení AutoSelect (Automatická volba) router při připojení k napájení prohledá všechny kanály a automaticky zvolí kanál s nejlepšími podmínkami pro příjem signálu. Změnit kanál doporučujeme pouze pokud zjistíte, že bezdrátový přenos podává slabý výkon. Další nastavení Tato nastavení jsou jen pro odborníky a obvykle je není nutno měnit. Standardní nastavení představuje optimální volbu mezi výkonem a kompatibilitou. To se týká také stránky pro pokročilé nastavení, která je dostupná z menu vlevo. Po provedení jakékoliv změny klikněte na tlačítko Apply (Použít) pro zachování změn. 377

13 Zabezpečení bezdrátové sítě Zabezpečení bezdrátové komunikace chrání vaši síť tak, aby k ní měla přístup jen oprávněná zařízení. Sweex všem uživatelům doporučuje svou bezdrátovou síť zabezpečit. Zabezpečení sítě je třeba provést až po úspěšném připojení k internetu pomocí routeru. Existují 3 metody zabezpečení bezdrátové sítě: WPA je metoda manuálního zabezpečení sítě. Nastavíte heslo sítě a k síti mají přístup jen zařízení s tímto heslem. Pro každé zařízení, kterému chcete povolit přístup, je nutno ručně zadat heslo. WPA je podporováno většinou zařízení a je to doporučená metoda pro zabezpečení bezdrátové sítě. WPS je vystavěno na WPA a umožňuje automatickou konfiguraci a výměnu klíčů WPA pomocí kódu PIN nebo pouhým stiskem tlačítka. WPS je nové a ještě ne příliš rozšířené. Některá zařízení z roku 2005 a starší nebo v některých případech také Windows 98, ME, 2000 a starší verze Windows XP nemusí WPA podporovat. V takovém případě je nutno se vrátit zpět ke starší metodě WEP pro zabezpečení bezdrátové komunikace. WEP se nedoporučuje pro běžný provoz, protože podle dnešních norem už není považován za plně bezpečný. Na stránku Security Settings (Nastavení zabezpečení) se vstoupí kliknutím na Wireless Network Security Setings (Bezdrátová síť Nastavení zabezpečení) v menu vlevo. 378

14 Metoda 1: WPA Zabezpečení sítě pomocí WPA se provádí ve 2 krocích: 1.Zvolte následující nastavení: Security Mode (Režim zabezpečení): Mixed WPA/WPA2 Personal Algoritmy smíšených WPA: Znění hesla:: TKIP a AES Zde je třeba nastavit heslo pro přístup k bezdrátové síti. Mělo by to být slovo nebo heslo, které je nesnadné uhodnout. Minimální délka hesla je 8 znaků. Také doporučujeme si heslo poznamenat a uschovat v blízkosti routeru. Pokud heslo zapomenete, postupujte podle popisu v kapitole o odstraňování problémů v tomto návodu. 2. Po dokončení klikněte na tlačítko Apply (Použít). Pokud jste dosud byli připojeni bezdrátově, zjistíte, že se připojení přerušilo. Připojení (teď už zabezpečené) obnovte podle popisu v kapitole Connecting to a wireless network (Připojení k bezdrátové síti) v návodu. Metoda 2: WPS Pro tuto metodu není nutné žádné dodatečné nastavení. Pouze stiskněte tlačítko WPS na zadní straně routeru. Po několika sekundách začne blikat kontrolka WPS na přední straně routeru. Dokud bliká, můžete k routeru připojit své zařízení, schválené pro WPS. Po úspěšném připojení přestane kontrolka WPS blikat. Pro připojení dalšího zařízení, schváleného pro WPS, stačí před připojením opět stisknout tlačítko. Po prvním vytvoření zabezpečeného připojení WPS ztratí připojení všechna předtím připojená zařízení. Je třeba je připojit stejnou metodou WPS nebo ručně vložením hesla WPA podle popisu v dalším textu. 379

15 Pro připojení zařízení, které nepoužívá WPS, k routeru zabezpečenému WPS, klikněte na Wireless Network - WPS Settings (Bezdrátová síť Nastavení WPS v menu vlevo; WPS Key (ASCII) (Klíč WPS (ASCII)) je heslo WPA, které můžete použít pro připojení zařízení neschválených pro WPS. Metoda 3: WEP Zabezpečení sítě pomocí WEP se provádí ve 2 krocích: 1.Zvolte následující nastavení: Security Mode (Režim zabezpečení): Mixed WEP (Smíšený WEP) Výchozí heslo: Key 1 Heslo WEP č. 1: Zde je třeba nastavit heslo pro přístup k bezdrátové síti. Měla by to být obtížně uhodnutelná kombinace 5 písmen, nebo pokud změníte režim z ASCII na HEX, 10-místné číslo. Také doporučujeme si heslo WEP poznamenat a uschovat v blízkosti routeru. Pokud heslo zapomenete, postupujte podle popisu v kapitole o odstraňování problémů v tomto návodu. 2. Po dokončení klikněte na tlačítko Apply (Použít). Pokud jste dosud byli připojeni bezdrátově, zjistíte, že se připojení přerušilo. Připojení (teď už zabezpečené) obnovte podle popisu v kapitole Connecting to a wireless network (Připojení k bezdrátové síti) v návodu. Pokročilé funkce V této kapitole popíšeme některé z pokročilých vlastností routeru. Následující kapitola přepokládá základní znalosti terminologie a technologie počítačových sítí. Statická DHCP Jako výchozí stav router přiděluje IP adresy všem připojeným zařízením dynamicky prostřednictvím protokolu DHCP. To je uživatelsky velmi vstřícná metoda konfigurace sítě, ovšem může vést ke změnám IP adres v průběhu času nebo po 380

16 opětovném připojení zařízení. V některých případech je to nežádoucí chování; například pokud používáte tzv. port forwarding, je nezbytné, aby se adresa IP neměnila. Jedním z možných řešení je nastavit statickou IP adresu přímo v zařízení, ovšem to může působit problémy, pokud zařízení používáte také v jiných sítích. Další možností je přimět router, aby tomuto zařízení vždy přiřadil stejnou adresu. To se nazývá statická DHCP nebo rezervace adresy DHCP. Pro nastavení statické DHCP v zařízení se přihlaste k routeru podle popisu v kapitole Advanced setup (Pokročilé nastavení) a klikněte na DHCP Server DHCP List & Binding (DHCP Server Přehled a propojení DHCP) v menu vlevo. Zobrazí se následující obrazovka: Pro nastavení zařízení pro statickou DHCP adresu vložte požadovanou adresu a odpovídající adresu MAC zařízení z kapitoly Static IP (Statická IP) pak klikněte na tlačítko Add (Přidat) a Apply (Použít). Seznam všech automaticky nakonfigurovaných adres IP a MAC právě aktivních ve vaší síti naleznete v přehledu. Poznámka: Nepřiřazujte statické adresy DHCP v rozsahu až ! Tento rozsah je už používán pro dynamicky přiřazované adresy. Také nelze používat adresy (samotný router) a (vysílací adresa). Port forwarding přenášení portu (virtuální server) a nastavení DMZ Pro některé aplikace, zařízení a servery může být pro práci za firewallem routeru nezbytné nastavit tzv. port forwarding. To je z toho důvodu, že firewally blokují všechna příchozí spojení a povolují jen spojení výstupní. Z technických důvodů je vestavěný firewall součástí trasovací funkce a nelze jej zcela zakázat. Port forwarding říká routeru, aby akceptoval příchozí spojení na určitém portu a přenesl jej na IP-adresu zařízení ve vaší lokální síti. Pamatujte, že užívání termínu port v této kapitole znamená porty TCP nebo UDP a nesouvisí s fyzickými porty WAN a LAN na zadní straně routeru. DMZ je speciální případ port forwardingu, kdy se routeru přikazuje přenést všechna příchozí spojení na specifikovanou adresu. 381

17 Pro nastavení přenášení portu se přihlaste k routeru podle popisu v kapitole Advanced setup (Pokročilé nastavení) a klikněte na Virtual Server Port Range Forwarding (Virtuální server Přenášení více portů) v menu vlevo. Zobrazí se následující obrazovka: Pro přenesení 1 portu vložte číslo požadovaného portu 2x do prvního prázdného pole, pak vložte IP-adresu, která má být přenesena, zvolte požadovaný protokol, zaškrtněte políčko Enable (Povolit) a klikněte na tlačítko Apply (Použít). Pro přenesení souvislé řady více portů současně vložte číslo 1. portu do pole Start Port (První port) a číslo posledního do pole End Port field (Poslední port). Nelze přenášet více než 10 řad portů. Pro nastavení DMZ klikněte na DMZ v menu vlevo, vložte IP-adresu zařízení, zaškrtněte políčko Enable (Povolit) a klikněte na tlačítko Apply (Použít). Odstraňování poruch Tato kapitola návodu popisuje řadu běžných situací, do kterých se můžete dostat, a jejich řešení. Instalační průvodce z CD se nedokáže spojit s routerem a já nemám přístup k routeru na adrese Windows říkají, že mám funkční síťové spojení. > tento problém se může vyskytnout, pokud máte chybně nastavenou IP-adresu na svém počítači. Své nastavení můžete zkontrolovat a opravit takto: 382

18 Windows Vista 1.Klikněte na tlačítko Start vlevo dole na obrazovce a poté klikněte na Control Panel (Ovládací panely) 2. Na ovládacím panelu klikněte na View network status and tasks (Zobrazit úlohy a stav sítě). Pokud máte ovládací panel nastavený na klasický vzhled, klikněte na ikonu Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení): 383

19 3. Nyní se otevře okno Centrum sítí a sdílení. V něm klikněte na Manage network connections (Spravovat síťová připojení) v levém svislém pruhu: 4. Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou síť LAN nebo vysokorychlostní internetové spojení, v tomto případě Local Area Connection (Připojení k místní síti) a v kontextovém menu zvolte Properties (Vlastnosti). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 4 až 7 pro každé spojení: 384

20 5. Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a klikněte na tlačítko Properties (Vlastnosti): 6. Zobrazí se okno s parametry protokolu TCP/IPv4. V tomto okně nastavte obě možnosti na Obtain automatically (Získat automaticky): 7.Nastavení potvrďte kliknutím na OK. Síť Vista byla nyní správně nastavena pro práci routeru. 385

21 Windows XP 1.Klikněte na tlačítko Start vlevo dole na obrazovce a poté klikněte na Control Panel (Ovládací panely) 2. Na ovládacím panelu klikněte na Network and Internet Connections (Síť a internetové spojení) a otevřete ikonu Network Connections (Síťová spojení). Pokud máte ovládací panel nastavený na klasický vzhled, můžete otevřít přímo ikonu Network Connections (Síťová spojení). 386

22 3. Pravým tlačítkem klikněte na první připojenou síť LAN nebo vysokorychlostní internetové spojení, v tomto případě Local Area Connection (Připojení k místní síti) a v kontextovém menu zvolte Properties (Vlastnosti). Pokud máte více připojených spojení, opakujte kroky 3 až 6 pro každé spojení. 4. Zobrazí se okno s vlastnostmi připojení. V tomto okně zvolte ze seznamu položek Internet Protocol (Přenosový protokol) a klikněte na tlačítko Properties (Vlastnosti): 387

23 5. Zobrazí se okno s parametry protokolu internetového přenosu. V tomto okně nastavte obě možnosti na Obtain automatically (Získat automaticky): 6.Nastavení potvrďte kliknutím na OK. Síť XP byla nyní správně nastavena pro práci routeru. Zdá se, že jsem připojen, ale Internet Explorer stále zobrazuje chybovou zprávu Internet Explorer cannot display the webpage (Internet Explorer nemůže zobrazit webovou stránku) nebo podobně. > tento problém se může objevit při nesprávném nastavení proxy serveru. Toto nastavení můžete upravit takto: 1.V Internet Exploreru klikněte na menu nebo ikonu Tools (Nástroje) a zvolte Internet Options (Možnosti internetu). 388

24 2.Zobrazí se okno Internet Options (Možnosti internetu). 3.V tomto okně klikněte na záložku Connections (Připojení) a v ní na tlačítko LAN Settings (Nastavení LAN). 4.Zobrazí se okno LAN Settings (Nastavení LAN). Všechna zaškrtávací políčka musí zůstat volná a nastavení potvrďte kliknutím na OK Počítač udává, že není připojen k síti. > tento problém se obvykle odstraní pečlivou kontrolou všech spojů a kontrolek. U počítačů připojených kabelem zkontrolujte správné připojení síťovým kabelem až do zadní strany routeru. Musí být zapojen do jednoho že žlutých portů LAN. Žluté porty LAN jsou také očíslovány a na přední straně routeru jsou kontrolky odpovídající každému portu LAN. Tato kontroka musí svítit, což znamená funkční spojení. Pokud kontroka nesvítí, zahýbejte konektorem ve zdířce nebo použijte jiný kabel. U bezdrátově připojených počítačů zkontrolujte stav bezdrátového připojení na ikoně vpravo dole na obrazovce - nesmí být zobrazen červený křížek. Pokud vidíte červený kříže,postupujte podle popisu v kapitole Connecting to a wireless network (Připojení k bezdrátové síti) v návodu. 389

25 Mám Windows Vista a při pokusu o bezdrátové spojení dostávám chybovou zprávu The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (Nastavení uložené v tomto počítači nesouhlasí s požadavky sítě). > tento problém lze odstranit takto: 1. Na ovládacím panelu klikněte na View network status and tasks (Zobrazit úlohy a stav sítě). Pokud máte ovládací panel nastavený na klasický vzhled, klikněte na ikonu Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení): 2. Nyní se otevře okno Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení). V něm klikněte na Manage network connections (Spravovat síťová připojení) v levém svislém pruhu: 390

26 3. otevře se okno pro správu síťových připojení. V tomto okně klikněte na konfliktní síť a zvolte Delete (Smazat). Po smazání sítě zavřete toto okno a postupujte podle popisu v kapitole Connecting to a wireless network (Připojení k bezdrátové síti) v návodu. Ztratil(a) jsem heslo WPA nebo WEP, potřebné pro přístup k mé bezdrátové síti. > jsou dvě možnosti řešení: 1. Připojte se k routeru z počítače připojeného kabelem podle popisu v kapitole Advanced setup (Pokročilé nastavení) v tomto návodu. Klikněte na Wireless Network Security Settings (Bezdrátová síť Nastavení zabezpečení) a zde uvidíte heslo. 2. Stiskem Reset obnovte nastavení routeru z výroby, což je nezabezpečená síť. Postup při resetování je popsán v následující položce. Router už neodpovídá, nebo chci startovat s výchozím nastavením. > to lze provést resetováním - nastavením routeru na hodnoty z výroby. Po resetu bude router ve stavu jako po vybalení z krabice. Nyní je třeba jej znovu nainstalovat podle tohoto návodu. Pro zresetování routeru narovnejte kancelářskou sponku a s její pomocí stikněte tlačítko Reset na zadní straně routeru po dobu 15 sekund. K routeru chci připojit více než 4 bezdrátová zařízení. Jak mohu zvýšit počet portů? to lze provést zapojením switche pro síť Ethernet do jednoho z portů LAN. Technická data Podpora IEEE BASE-T a 803.3u 100BASE-TX Porty 1 x WAN, 4 x LAN UTP se zdířkou RJ-45, 10/100 Mb/s Vestavěný firewall, NAT, UPnP a Port Forwarding Parametry bezdrátového přenosu Podpora IEEE b/g, IEEE n verze 4.0 (kompatibilní s verzí 2.0) Podpora zabezpečení bezdrátového přenosu WEP/WPA/WPA2 s kódováním TKIP / AES Podpora WPS pro bezpečnost bezdrátového přenosu (PBC & PIN) konfigurace pomocí průvodce nebo webového prohlížeče rychlost bezdrátového přenosu 150 Mb/s Pracovní frekvence 2,4 GHz Další parametry Podpora DHCP (dynamické přidělování IP), PPTP, statická IP, PPPoE, L2TP Podpora VPN vstupního hesla, DDNS 391

27 Podpora Wi-Fi Multimedia (WMM), Wireless Distribution System (WDS) Podpora Auto MDI / MDIX chipset Ralink Neodpojitelná interní anténa 2 dbi Výkon přenosu: 20 dbm při 15 Mb/s, 15 dbm při 150 Mb/s, max. 100 mw Vstupní citlivost: 150M: -71 dbm při 10% PER; -54 M: -78 dbm při 10% PER; 11 M: -91 dbm při 8% PER; 6 M: -94 dbm při 10% PER; 1 M: -95 dbm při 8% PER Parametry síťového adaptéru: Výstup: 9 V stř. / 1 A Výchozí hodnoty routeru adresa IP: jméno uživatele: sweex Heslo: mysweex SSID: Sweex LW150 typ připojení: DHCP Záruční podmínky Na tento výrobek Sweex se poskytuje záruka 3 roky od data nákupu. V případě závady vraťte výrobek prodejci s popisem poruchy, dokladem o koupi a veškerým příslušenstvím. Záruka pozbude platnosti v případě otevření výrobku, jeho poškození, nesprávného používání, úprav, oprav neoprávněnými osobami a používání výrobku k jinému účelu, než byl vyroben. Neposkytujeme podporu nebo záruku na dodávaný software a na standardní či dobíjitelné baterie. Reklamaci uplatňujte pouze v místě prodeje výrobku. Veškeré obchodní značky a přidružená práva uvedená v této příručce jsou a zůstávají majetkem zákonitého vlastníka. 392

28 393 Česká verze

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Děkujeme vám, že jste si koupili tento produkt společnosti Sweex. Sweex věnuje velkou pozornost a péči kvalitě, spolehlivosti, funkčnosti, trvanlivosti

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

koncového zařízení ) a úspěšné zapojení koncového zařízení k počítači klienta, případně

koncového zařízení ) a úspěšné zapojení koncového zařízení k počítači klienta, případně Krok 3 - nastavení zařízení u klienta - COMPEX WP54AG - pro službu ha-fi internet 5G 1. Předpoklady Předpokladem pro použití tohoto návodu je úspěšná instalace koncového zařízení u klienta s nasměrováním

Více

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2 Bezdrátový 11ag AP Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

Česká verze. Pohled na směrovač shora nebo zepředu. LW310 Sweex Širokopásmový wifi router 300 Mb/s

Česká verze. Pohled na směrovač shora nebo zepředu. LW310 Sweex Širokopásmový wifi router 300 Mb/s Česká verze LW310 Sweex Širokopásmový wifi router 300 Mb/s Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce vás postupně provede všemi fázemi nastavení směrovače.

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Obsah dodávky. Přehled termínů. Powerline Adapter

Obsah dodávky. Přehled termínů. Powerline Adapter Powerline Adapter Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Powerline Adapter extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů. Powerline Adapter nepoužívejte

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Zákaznická linka: 533 427 533

Zákaznická linka: 533 427 533 DIGI INTERNET Návod pro nastavení modemu Zyxel VMG1312-B30B Zákaznická linka: 533 427 533 1 Základní informace 3 1.1 Popis zařízení 3 1.2 Správa zařízení 3 1.3 Několik užitečných typů pro správu zařízení

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ. 1. Bezpečnost a obsluha. 2. FRITZ!WLAN Repeater. Přehled

ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ. 1. Bezpečnost a obsluha. 2. FRITZ!WLAN Repeater. Přehled ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ 1. Bezpečnost a obsluha Při manipulaci s FRITZ!WLAN Repeater dbejte následujících bezpečnostních pokynů, abyste se vyvarovali poranění nebo škod na zařízení FRITZ!WLAN Repeater. FRITZ!WLAN

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač 300M SuperSpeed Uživatelská příručka CZ4809_RT-N1_Manual.indd...1 009.7.8...10:18:1.AM CZ4809 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Přední panel SP3364 SP3367

Přední panel SP3364 SP3367 Představení Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy a zaručuje vysoký výkon a jednoduché použití. Poskytuje uživatelům rychlé a spolehlivé připojení k Internetu pomocí kabelového, ale i

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

Řada Prestige 650R ADSL Router

Řada Prestige 650R ADSL Router Řada Prestige 650R ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 březen 2003 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Hardware... 3 2.1 Přípojky na zadní

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

1-4 Svítí K odpovídajícímu portu je připojen počítač. 1-4 Bliká Aktivní komunikace mezi odpovídajícím počítačem a modemem.

1-4 Svítí K odpovídajícímu portu je připojen počítač. 1-4 Bliká Aktivní komunikace mezi odpovídajícím počítačem a modemem. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Úvod Nevystavujte zařízení Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A extrémním teplotám. Nedávejte zařízení na přímé slunce nebo do bezprostřední blízkosti

Více

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/ /VDSL modem Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modem Obsah balíčku Vodafone ADSL/VDSL modem VR-3022e Zelený kabel (LINE) Červený kabel (DSL) Žlutý (LAN) Ethernet

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci revize 2.2 Chcete-li zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu na váš WiFi Access Point WLAN - WABOX, doporučujeme vám, abyste použili bezpečnostní mechanismus

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tato karta PC Card umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz. GainMaster G1. Instalační příručka

Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz. GainMaster G1. Instalační příručka Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz GainMaster G1 Instalační příručka Základní charakteristika jednotky: Kompatibilní se specifikací IEEE 802.11a, IEEE 802.11n. 3 WiFi profily pro nastavení parametrů

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

Synology Router RT1900ac. Uživatelská příručka

Synology Router RT1900ac. Uživatelská příručka Synology Router RT1900ac Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1: Seznamte se se směrovačem Synology Router Obsah balení 4 Rychlý pohled na směrovač Synology Router 5 Bezpečnostní pokyny 6 Kapitola 2: Nastavení

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. Než začnete DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN směrovač a tiskový

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Každý student a zaměstnanec UTB má možnost připojit se do bezdrátové sítě eduroam. Tento dokument obsahuje návod, jak se připojit do WiFi sítě

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalační návod IP kamer

Instalační návod IP kamer Instalační návod IP kamer Obsah 1) Postup a popis zprovoznění... 2 2) Běžný obsah balení... 3 3) Fyzická instalace... 4 4) Softwarová instalace... 5 5) Nastavení Active X a zabezpečení pro zobrazení...

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

nastavení modemu COMTREND VR-3031eu

nastavení modemu COMTREND VR-3031eu nastavení modemu COMTREND VR-3031eu Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

1-4 Svítí K odpovídajícímu portu je připojen počítač. 1-4 Bliká Aktivní komunikace mezi odpovídajícím počítačem a modemem.

1-4 Svítí K odpovídajícímu portu je připojen počítač. 1-4 Bliká Aktivní komunikace mezi odpovídajícím počítačem a modemem. MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A extrémním teplotám. Nedávejte zařízení na přímé slunce nebo

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 InternetRadio 1 Návod k obsluze BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 2 1 Obsah 1 Obsah....................................................2 2 Ilustrace..................................................4

Více

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů...

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů... OBSAH 1 Předmluva... 2 1.1 Autorská práva... 2 1.2 Záruční a pozáruční servis... 2 1.3 Upgrade firmware a nástrojů... 2 1.4 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 1.5 Záruka... 2 1.6 Ujištění... 2 1.7

Více

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Nightvision Chatcam extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti topných těles. Nepoužívejte Sweex

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál WAP-4033 LAN/WLAN AP/klient Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 4 1.3 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 5 2.1 Popis předního panelu... 5 2.2 Popis zadního

Více