NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK"

Transkript

1 Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka pro připojení kabelu napájecího zdroje. H: Otvor pro připojení držáku kamery (horní strana) I: Otvor pro připojení držáku kamery (spodní strana) J: Zaostřovací kroužek Instalace Obsah Kroky -4 Kroky 5- Kroky - Kroky -4 Kroky 5-8 Připojení Instalace softwaru Základní nastavení kamery Prohlížení obrázků pomocí internetového prohlížeče Zvláštní nastavení kamery Příloha A Připojení kamery Obnovení výchozích nastavení

2 UK. Připojte síťový kabel UTP do síťové zásuvky (D).. Druhý konec síťového kabelu UTP připojte ke směrovači / síti / počítači PC. Připojte anténu do anténní zásuvky (E).. Zapojte kolík napájecího zdroje do konektoru napájení (G).. Připojte síťový adaptér do zásuvky. Rozsvítí se LED indikátor napájení (B). 4 Pokud se LED indikátor napájení nerozsvítí, zkontrolujte: - Stav napájecího zdroje. - Stav zapojení. Kamera je nyní připojena.

3 Instalace softwaru CZ UK Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. 5 Tyto pokyny popisují instalaci pro systém Windows XP. Instalace pro systémy Windows 98 SE, Windows ME a Windows 000 se může lišit. Instalace softwaru klepněte na položku "Trust IP Camera Setup Wizard" (Průvodce instalací softwaru kamery Trust). 6 Software pro konfiguraci nastavení prováděného správcem. 7 Klepněte na tlačítko Další (Next). Pokračujte v instalaci.

4 Klepnutím na Yes (Ano) potvrďte souhlas s licenční smlouvou. UK 8 Postupujte podle pokynů až do konce procesu instalace. Instalace bude ukončena, jakmile se přestane zobrazovat průvodce instalací. Instalace softwaru Klepněte na položku "Active-X plug-in (PC only)" (Zásuvný modul Active-X (pouze prostředí PC)). 9 Použití zásuvného modulu ActiveX je nutné pouze k prohlížení pohyblivých obrazů v počítači PC. Pokud zásuvný modul ActiveX nelze použít nebo pokud používáte jiný operační systém, než Windows, použijte zásuvný modul Java. Instalace zásuvného modulu Java vyžaduje připojení k síti internet. 0 Klepněte na tlačítko Další (Next). Pokračujte v instalaci. 4

5 Klepnutím na Yes (Ano) potvrďte souhlas s licenční smlouvou. Postupujte podle pokynů až do konce procesu instalace. CZ UK Klepněte na tlačítko Dokončit (Finish). Software je nyní nainstalován. Nastavení kamery při prvním použití Klepněte na tlačítko Start přejděte na položku Programy přejděte do složky Setup Wizard klepněte na položku Setup Wizard (Průvodce instalací). 5

6 . Klepněte na tlačítko Research (Prozkoumat).. Vyberte kameru, kterou chcete konfigurovat.. Klepněte na tlačítko Wizard (Průvodce). UK Pokud je kamera připojena přímo k počítači PC, vyberte statickou IP adresu a masku podsítě. Činnost průvodce může být blokována nastavením brány firewall. V případě nutnosti bránu firewall během instalace vypněte. Po vypnutí brány firewall bude počítač vystaven zvýšenému nebezpečí ze sítě internet. Z těchto důvodů počítač během instalace od sítě internet odpojte, pokud to dovolují okolnosti. Pokud se zobrazí zpráva Change IP address now (Nyní změnit IP adresu), proveďte následující postup:. Klepněte na tlačítko Ano (Yes).. Zadejte ID správce (přihlašovací jméno) a heslo.. Klepněte na tlačítko OK. 5 Výchozí přihlašovací jméno = ' ' (prázdné). Výchozí heslo = ' ' (prázdné). Přihlašovací jméno a heslo jsou citlivé na velká a malá písmena. 6

7 . Do pole IP Address zadejte IP adresu (např ).. Do pole Subnet Mask zadejte masku podsítě (např ).. Do pole Gateway zadejte bránu (např ). 4. Klepněte na tlačítko OK. CZ UK 6 4 Zadaná IP adresa musí ležet v rozsahu místní sítě. Pole Gateway (Brána) je určeno k zadání IP adresy směrovače či modemu. Pokud se směrovač nepoužívá, zadejte hodnotu IP adresa kamery musí být jedinečná a nesmí být totožná s jinou IP adresou, která již byla některému zařízení v síti přiřazena. Počkejte přibližně 60 sekund.. Klepněte na tlačítko Research (Prozkoumat).. Vyberte kameru, kterou chcete konfigurovat.. Klepněte na tlačítko Wizard (Průvodce). 9 Činnost průvodce může být blokována nastavením brány firewall. V případě nutnosti bránu firewall během instalace vypněte. Po vypnutí brány firewall bude počítač vystaven zvýšenému nebezpečí ze sítě internet. Z těchto důvodů počítač během instalace od sítě internet odpojte, pokud to dovolují okolnosti.. Zadejte ID správce (přihlašovací jméno) a heslo.. Klepněte na tlačítko Další (Next). 7 Výchozí přihlašovací jméno = ' ' (prázdné). Výchozí heslo = ' ' (prázdné). 7

8 8 Zobrazí se informace o IP adrese. Klepněte na tlačítko Další (Next). UK Vyberte metodu bezdrátového připojení.. Zadejte název bezdrátové sítě, ke které chcete kameru připojit.. Vyberte kanál bezdrátové sítě. 4. Pokud je síť chráněna pomocí šifrování WEP, zadejte toto šifrování. Zadejte formát šifrovacího klíče (Hex nebo ASCII) a šifrovací kód. 5. Klepněte na tlačítko Další (Next). Pokud jako přístupový bod (Access Point) používáte směrovač či modem, vyberte metodu připojení "Infrastructure". V případě přímého bezdrátového propojení s počítačem PC vyberte položku "AdHoc". 0 Klepnutím na tlačítko Restart (Restartovat) uložte nastavení. Chcete-li nastavení změnit, klepněte na tlačítko Back (Zpět). 8

9 Klepněte na tlačítko Exit (Konec). CZ UK Konfigurace základních nastavení kamery je nyní hotova. Prohlížení obrázků snímaných kamerou pomocí internetového prohlížeče (v místní síti). Spusťte internetový prohlížeč.. Do adresového řádku zadejte IP adresu kamery a stiskněte klávesu Enter. Webová stránka není k dispozici: zkontrolujte nastavení Klepněte na položku View Video ActiveX Mode (Sledovat video - režim ActiveX). Pokud se zobrazí okno s varováním o použití prvků ActiveX, klepněte na možnost Yes (Ano). 9

10 Upravte ostrost obrazu pomocí zaostřovacího kroužku (I). UK 4 Nezobrazuje se pohyblivý obraz: - Zkontrolujte, zda je nainstalován modul ActiveX/Java. - Zkontrolujte, zda jsou v internetovém prohlížeči správně nakonfigurovány moduly ActiveX/Java. Informace o pokročilém nastavení a sledování obrazu kamery v síti internet 5. Další informace naleznete také v podrobném anglickém uživatelském manuálu na disku CD-ROM. Informace o pokročilém nastavení 5 nebo anglický uživatelský manuál na disku CD-ROM. Hotovo. Pokročilá nastavení kamery (umožňující přístup ke sledování obrazu kamery po síti internet) 5 Klepněte na tlačítko Home (Domů). 0

11 CZ UK 5 Klepněte na položku 'System Administration' (Správa systému). (Proveďte potřebné změny systémových nastavení). 6 Klepněte na odkaz Configuration (Konfigurace).

12 Systémová nastavení (změna názvu kamery, přihlašovacího jména a hesla). Zadejte název kamery.. Zadejte polohu kamery.. Namísto výchozího ID správce (přihlašovacího jména) zadejte vlastní přihlašovací jméno správce. 4. Namísto výchozího hesla zadejte vlastní heslo. Nové heslo si poznamenejte a uchovejte na bezpečném místě. 5. Nové heslo potvrďte. 6. Nastavte požadovaný režim LED indikátoru kamery. Normal (normální) = LED indikátor svítí během aktivace kamery; Off (vypnuto) = LED indikátor je vždy vypnutý; Dummy (fiktivní) = LED indikátor vždy svítí UK 7. Klepnutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení. Doporučuje se změnit výchozí přihlašovací jméno správce (Admin ID) a výchozí heslo. Heslo si zapamatujte. Tip: - Požívejte heslo, které obsahuje číslice i písmena. - Používejte nejméně 8 znaků. 8 Klepněte na tlačítko Video. (Proveďte potřebné změny nastavení parametrů obrazu).

13 . Zadejte přihlašovací jméno správce*. Výchozí přihlašovací jméno správce = ' ' (prázdné). CZ UK. Zadejte heslo. (Výchozí heslo = ' ' (prázdné)). 9. Klepněte na tlačítko OK. Přihlašovací jméno správce a heslo jsou citlivé na velká a malá písmena. * Uživatelské jméno a heslo kamery. 0 Okno Video Setting (nastavení parametrů obrazu) Nastavte požadované rozlišení obrazu pomocí přepínače Video Resolution.. Nastavte požadovanou kompresi pomocí přepínače Compression Rate.. Nastavte požadovanou snímkovou rychlost pomocí přepínače Frame Rate. 4. Nastavte požadovaný jas pomocí číselníku Brightness Control. 5. Nastavte požadovaný kontrast pomocí přepínače Contrast Control 6. Nastavte požadovanou sytost pomocí číselníku Saturation Control. 7. Nastavte požadovaný snímkový kmitočet pomocí přepínače Light Frequency (evropský standard je 50 Hz). 8. Klepněte na tlačítko Save (Uložit). Volba vyššího rozlišení může nepříznivě ovlivnit rychlost pohyblivého obrazu. Volba vyšší/nižší komprese může nepříznivě ovlivnit kvalitu a rychlost pohybu obrazu.

14 UK Klepněte na tlačítko Network (Síť). (Proveďte potřebné změny nastavení místní sítě a sítě internet). Okno TCP/IP (nastavení parametrů místní sítě a sítě internet). Zkontrolujte nastavení sítě.. Změňte adresu DNS (obvykle IP adresa směrovače/modemu).. V případě potřeby zadejte dynamickou adresu DNS. (Služby dynamického názvu domény (DNS), například DynDNS, je nutné objednat u poskytovatele připojení k síti internet). 4. V případě nutnosti proveďte konfiguraci sekundárního portu HTTP. (Toto nastavení je nezbytné tehdy, pokud primární porty protokolu HTTP (porty 80 & 848) nejsou k dispozici). 5. Klepněte na tlačítko Save (Uložit). 5 4 Přístup přes síť internet vyžaduje pevnou IP adresu (IP adresu v síti WAN) nebo poskytování dynamické služby DNS. Přístup přes síť internet/místní síť vyžaduje uvolnění portů 80 & 848. (Lze použít také kombinace 8 & 848, 8 & 848, 8 & 8484, 84 & 8485). Více informací o nastavení IP adresy v síti WAN, portů protokolu HTTP a parametrů obrazu naleznete v anglickém uživatelském manuálu na disku CD-ROM. 4

15 CZ UK Klepněte na tlačítko DateTime (nastavení data a času). Okno Date & Time (nastavení data a času). 4. Nastavte datum.. Nastavte čas.. Klepněte na tlačítko Save (Uložit). Nastavení údajů v rámečku Synchronize with time server (Synchronizovat hodiny podle serveru) má význam pouze tehdy, pokud je časový server v síti k dispozici. Správná funkce kamery je podmíněna správným nastavením data a času. 5 Klepněte na tlačítko (nastavení parametrů elektronické pošty). 5

16 6 4 5 Okno (nastavení parametrů elektronické pošty). (Nastavení odesílání obrázků elektronickou poštou). Účet elektronické pošty:. Zadejte adresu SMTP serveru. (Server pro ochozí poštu, například SMTP.název poskytovatele.cz).. Zadejte elektronickou adresu odesílatele.. Zadejte elektronickou adresu příjemce. 4. Zadejte jméno uživatele elektronické pošty. 5. Zadejte heslo elektronické pošty. Časový plán odesílání:. V případě potřeby zadejte časový plán automatického odesílání obrázků elektronickou poštou.. V případě potřeby zadejte časový interval automatického odesílání obrázků elektronickou poštou. UK Klepněte na tlačítko Save (Uložit). Podrobné informace o nastavení účtu elektronické pošty obdržíte u poskytovatele připojení k síti internet. Více informací o nastavení možností elektronické pošty a časových plánů naleznete v anglickém uživatelském manuálu na disku CD-ROM. 7 Pokyny pro bezdrátová zařízení (Konfigurace vlastností bezdrátového připojení) 6

17 Okno Wireless Interface (Konfigurace vlastností bezdrátového připojení) Konfigurace bezdrátového rozhraní:. V případě nutnosti změňte režim připojení. CZ UK 4 (Pokud jako přístupový bod používáte směrovač či modem, vyberte metodu připojení "Infrastructure").. V případě nutnosti změňte název sítě, se kterou je spojení navazováno. (Klepnutím na tlačítko Site Survey zobrazte seznam dostupných sítí, poté vyberte požadovanou síť ze seznamu).. V případě nutnosti změňte vysílací kanál. 4. V případě nutnosti změňte rychlost připojení. (Je doporučeno vybrat automatický režim (Automatic)). 8 4 WEP šifrování:. V případě nutnosti změňte nastavení šifrování.. V případě nutnosti nastavte formát WEP šifrování. (Nejpoužívanějším formátem šifrovacího klíče je HEX).. V případě nutnosti zadejte šifrovací klíče WEP. 4. V případě nutnosti vyberte klíč WEP. Klepněte na tlačítko Save (Uložit). Název sítě a nastavení šifrování musejí být na obou stranách síťového připojení provedeny shodně. Stav bezdrátového připojení může ovlivnit rychlost podání obrazu. Bezdrátové připojení je funkční pouze tehdy, pokud je kamera připojena k jiné síti, než Ethernet. Připraveno k použití (Informace o způsobu provedení dalších nastavení naleznete v úplném uživatelském manuálu v anglickém jazyce, který je dodáván na disku CD-ROM). 7

18 Poznámky: Podrobný popis dostupných možností a způsobu používání dalšího dodávaného softwaru naleznete v uživatelském manuálu v anglickém jazyce na disku CD-ROM. Montáž kamery na strop nebo stěnu provedete pomocí dodávaného držáku, šroubů, hmoždinek, apod. Kameru nezavěšujte obráceně, t.j. dnem vzhůru. Kamera je na dvou stranách opatřena šroubovým závitem pro připevnění držáku. Není k dispozici webová stránka pro nastavení parametrů kamery. - Zkontrolujte nastavení IP adresy kamery a sítě. - Zkontrolujte nastavení internetového prohlížeče. Spojení se kamerou není k dispozici. - Zkontrolujte nastavení a připojení kamery. - Jsou používána nesprávná nastavení sítě internet. Zkontrolujte nastavení IP adresy. - Ujistěte se, zda je nainstalován protokol TCP/IP a služba Klient sítě Microsoft (Client for Microsoft Networks). Pohyblivý (nebo zastavený) obraz snímaný kamerou není k dispozici. - Zkontrolujte, zda je nainstalován modul ActiveX/Java. (Nainstalujte moduly dodávané na disku CD- ROM nebo je stáhněte ze sítě internet). - Zkontrolujte nastavení internetového prohlížeče. Vyberte modul ActiveX nebo Java. Přístup ke kameře přes síť internet není k dispozici - Zkontrolujte nastavení směrovače / modemu. Uvolněte servisní porty používané kamerou (k dispozici jsou porty 80 & 848, 8 & 848, 8 & 848, 8 & 8484, 84 & 8485). - Zkontrolujte nastavení brány firewall. Uvolněte servisní porty používané kamerou. - Zkontrolujte, zda servisní port používaný kamerou není využíván také jiným zařízením. V případě potřeby vyberte pro kameru sekundární servisní port (k dispozici jsou porty 8 & 848, 8 & 848, 8 & 8484, 84 & 8485 ). Zapomněli jste heslo pro přístup je kameře. - Resetujte kameru. Viz Příloha A. Nelze vytvořit bezdrátové připojení. - Zkontrolujte nastavení sítě (název sítě (SSID), kanál pro bezdrátový přenos, atd.). - Zkontrolujte nastavení zabezpečení nebo nejprve zkuste vytvořit připojení bez šifrování (WEP). - Umístěte zařízení do vzdálenosti až metry od sebe a znovu je připojte. - Zkontrolujte vlastnosti TCP/IP bezdrátové sítě (doporučujeme, aby IP adresy automaticky přidělovaly Windows). Doporučuje se přiřadit kameře fixní IP adresu. Tato adresa musí být v síti jedinečná. - Zkontrolujte, jestli byl zvolen správný typ bezdrátové sítě (Infrastruktura nebo Ad-hoc). - Nalezená síť nevysílá název sítě (SSID). V okně nastavení sítě softwaru kamery zadejte správný název sítě (SSID). Snížená rychlost sítě. - Zkraťte vzdálenost nebo přemístěte zařízení na jiné místo. Rádiové signály mohou být ovlivňovány jinými zařízeními nebo zdmi a podlahami zhotovenými ze železobetonu. - Jiné síťové zařízení využívá stejný rádiový kanál: - Infrastruktura: změňte číslo kanálu. 8 UK

19 - Ad-hoc: vypněte všechny stanice kromě jedné. U této stanice zvolte jiný kanál. Zapněte další stanici. - Zařízení standardu 80.b a 80.g jsou použita společně. V síti s pomalejším připojením je rychlost vždy shodná s rychlostí nejpomalejšího zařízení. Používejte zařízení kompatibilní se standardem 80.g, aby byla rychlost optimální. CZ UK Manuál na disku CD-ROM: V tomto manuálu naleznete bližší informace o softwaru a způsobu používání protokolu FTP. Aktuální časté otázky, ovladače a návody k použití naleznete na webových stránkách Příloha A: Obnovení výchozích nastavení Všechna uživatelská nastavení odstraníte podle následujícího postupu: Tuto akci proveďte v následujících případech: - Došlo ke ztrátě přístupového hesla správce. - Zařízení již nereaguje po restartování. - Spojení není k dispozici ani po časté změně nastavení. a) Zapněte zařízení. b) Počkejte 0 sekund. c) Podržte resetovací tlačítko na 40 sekund. Uvolněte toto tlačítko. d) Počkejte, dokud nezhasne a znovu se nerozsvítí LED indikátor napájení (B). e) Počkejte 0 sekund. f) Proveďte znovu potřebná nastavení 4. Resetování můžete provést také v nabídce Tools (Nástroje) kamery. 9

20 Bezpečnostní pokyny - Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody nebo jiných tekutin. - Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí, např. v koupelně, vlhkém sklepě nebo u bazénu. - Neprovozujte toto zařízení ve venkovních prostorách. UK Toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní podmínky příslušných směrnic Evropské unie. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na adrese Pokyny pro bezdrátová zařízení Toto bezdrátové zařízení pracuje na kmitočtu,4 GHz. Zařízení splňuje základní požadavky a ostatní náležité podmínky směrnice R&TTE 999/5/EC a lze je používat v následujících zemích: UK, DE, FR, IT, ES, NL, GR, PT, BE, NO, FI, DK, SE, CH, AT, IE, LU, IS (Ostatní země: CZ, HU, PL, SK a RU). V uvedených zemích platí pro jednotlivé kanály určitá omezení. Na adrese naleznete aktualizovaný seznam zemí, ve kterých je povoleno toto zařízení používat. Omezení: Všechny země: Toto zařízení musí být provozováno ve vnitřních prostorách. Ve Francii lze používat pouze kanály až 0. Pro používání tohoto zařízení mimo zemí EU mohou platit určitá omezení. Chcete-li toto zařízení používat mimo EU, zkontrolujte, zda splňuje místní předpisy. Kmitočtový rozsah:,4 ~,485 GHz. Šířka pásma: cca.4 MHz, výkon:.9 mw. V současné době se používá stále více bezdrátových zařízení (video, audio, počítač, atd.), která pracují ve stejném frekvenčním rozsahu jako toto zařízení. Z těchto důvodů může nastat situace, že funkčnost tohoto zařízení bude omezena jinými bezdrátovými zařízeními nebo naopak toto zařízení může omezovat funkčnost jiných bezdrátových zařízení. Tomu lze zabránit jen tím, že budete věnovat pozornost vzdálenosti mezi jednotlivými zařízeními a tam, kde to bude možné, změníte nastavení kanálů. Při používání bezdrátového zařízení postupujte opatrně, pokud máte srdeční stimulátor nebo pokud jste závislí na jiném citlivém životně důležitém elektronickém zařízení, protože toto zařízení vysílá radiové signály. Záruka a copyright Na toto zařízení se vztahuje dvouletá záruční doba, která začíná datem zakoupení. Další informace naleznete na adrese Kopírování jakékoli části tohoto návodu k použití bez svolení společnosti Trust International B.V. je zakázáno. 0

C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu

C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu Informace o výrobku Přijímač Myš Klávesnice A: Indikátor B: Tlačítko pro připojení Instalace C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu H: Prostor pro

Více

A B C D E F. F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro připojení napájecího zdroje. H: Port LAN 4 I: Port LAN 3 J: Port LAN 2

A B C D E F. F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro připojení napájecího zdroje. H: Port LAN 4 I: Port LAN 3 J: Port LAN 2 Informace o výrobku A B C D E F G H I J K L M A: Indikátor napájení B: Indikátor portu WAN C: Indikátor portu LAN D: Indikátor portu LAN E: Indikátor portu LAN F: Indikátor portu LAN 4 G: Konektor pro

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

2 Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.

2 Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Informace o výrobku A: Indikátor napájení a spojení (Spojení: Tento indikátor svítí/bliká) B: Konektor USB.0 C: Ochranné víčko Instalace Zapněte počítač. Zapnutí Tyto pokyny popisují instalaci pro Windows

Více

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informace o produktu

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informace o produktu Informace o produktu C A B D A: Zástrčka USB B: Ochranné víčko C: Indikátor spojení [pomalu bliká = připraveno k použití] [Bliká rychle = Bluetooth je v chodu] D: Prodlužovací kabel USB Instalace ON Zapněte

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač 300M SuperSpeed Uživatelská příručka CZ4809_RT-N1_Manual.indd...1 009.7.8...10:18:1.AM CZ4809 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka 8200-1027-0611 B0 Upozornění Před zapojením nebo obsluhou této kamery si pozorně pročtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.

Více

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci revize 2.2 Chcete-li zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu na váš WiFi Access Point WLAN - WABOX, doporučujeme vám, abyste použili bezpečnostní mechanismus

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací EW-7438APn Průvodce rychlou instalací 07-2013 / v1.0 I. Informace o výrobku I-1. Obsah balení - Přístupový bod EW-7438APn - Disk CD s vícejazyčným průvodcem rychlou instalací a uživatelskou příručkou -

Více

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2 Bezdrátový 11ag AP Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Instalační návod IP kamer

Instalační návod IP kamer Instalační návod IP kamer Obsah 1) Postup a popis zprovoznění... 2 2) Běžný obsah balení... 3 3) Fyzická instalace... 4 4) Softwarová instalace... 5 5) Nastavení Active X a zabezpečení pro zobrazení...

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

TS-509 Pro Turbo NAS. instalační příručka

TS-509 Pro Turbo NAS. instalační příručka TS-509 Pro Turbo NAS instalační příručka 1 TS-509 obsah balení Děkujeme Vám za zakoupení TS-509 Turbo NAS serveru. Následující příručka vás provede jeho nastavením. Před přípravou NASu na spuštění zkontrolujte,

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Zapněte počítač Vložte instalační disk CD-ROM ZAP. 2 Nainstalujte ovladač. 3 Není potřeba žádná činnost 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Zapněte počítač Vložte instalační disk CD-ROM ZAP. 2 Nainstalujte ovladač. 3 Není potřeba žádná činnost 4 MD-300 USB ADSL MODEM Informace o výrobku A. Indikátor napájení (zap: připojeno k USB a zaputý počítač / vyp: nepřipojeno nebo vypnutý počítač B. Indikátor ADSL LINK (bliká: vyhledávání linky ADSL / svítí:

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

2 Zapněte počítač. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku J A B C E F H K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Internetová kamera ICA-300. Uživatelský návod

Internetová kamera ICA-300. Uživatelský návod Internetová kamera ICA-300 Uživatelský návod Obsah 1. Úvod...3 1.1 Obsah balení 3 1.2 Systémové požadavky 3 1.3 Vlastnosti zařízení 3 1.4 Specifikace 4 2. Fyzická instalace...5 2.1 Popis hardwaru 5 2.2

Více

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness Instalační příručka verze 11 Obsah Obsah 2 1. Instalace w1se od A do Z v pěti krocích... 3 I. Instalace Javy...

Více

Přední panel SP3364 SP3367

Přední panel SP3364 SP3367 Představení Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy a zaručuje vysoký výkon a jednoduché použití. Poskytuje uživatelům rychlé a spolehlivé připojení k Internetu pomocí kabelového, ale i

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

INSTALACE. Připojení zařízení. Note. Pro konfiguraci zařízení použijte jen připojení kabelem.

INSTALACE. Připojení zařízení. Note. Pro konfiguraci zařízení použijte jen připojení kabelem. INSTALACE Připojení zařízení Note Pro konfiguraci zařízení použijte jen připojení kabelem. Vyhledejte vhodné místo k montáži pro AP. Pro nejlepší umístění, vyberte vyvýšené místo, kde nebudou bránit signálu

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Skrytá síťová kamera. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30

Skrytá síťová kamera. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 Skrytá síťová kamera Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení

Více

Jak nastavit a instalovat monitorovací stanici na QNAP serverech řady TS109/ TS209/ TS409

Jak nastavit a instalovat monitorovací stanici na QNAP serverech řady TS109/ TS209/ TS409 Jak nastavit a instalovat monitorovací stanici na QNAP serverech řady TS109/ TS209/ TS409 QNAP vyvynul pro uživatele QNAP NAS serverů nový firmware 2.0.1 s možností připojit až dvě IP kamery a využít QNAp

Více

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 InternetRadio 1 Návod k obsluze BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 2 1 Obsah 1 Obsah....................................................2 2 Ilustrace..................................................4

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě ji vypněte. V takovém

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál ApoEye Bezdrátová kamera Uživatelský manuál Nahrávací tlačítko Popis ovládacích prvků Mikrofon Indikátor stavu Micro SD Slot Reproduktor Micro USB port Očko pro šňůrku Video Photo Direct Cloud Mode Mode

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

G H J. C A: Symboly pro vložení karty B: Gumové podložky C: Suchý zip D: Indikátor činnosti E: Indikátor napájení. CR-1200 16-in-1 USB2 CARD READER

G H J. C A: Symboly pro vložení karty B: Gumové podložky C: Suchý zip D: Indikátor činnosti E: Indikátor napájení. CR-1200 16-in-1 USB2 CARD READER CR-00 6-in- USB CARD READER Informace o výrobku F A B D I G H J E C A: Symboly pro vložení karty B: Gumové podložky C: Suchý zip D: Indikátor činnosti E: Indikátor napájení F: Patice: CF I, CF II, MD G:

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Manuál i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Úvod: Jedná se o převodník (adapter) Ethernet na grafický výstup DVI s jednoduchým designem pro připojení monitoru nebo projektoru. Funkčně se

Více

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Než začnete Musíte mít minimálně následující

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. Než začnete DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN směrovač a tiskový

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více