1 VÝPOČTY ODPRUŽENÍ 1.1 ZDVIH KOLA PŘI NAKLOPENÍ KAROSERIE O HMOTNOSTI A TĚŽIŠTĚ. Naklopení karoserie: ψ = 2 deg Rozchod kol: t = 1605 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 VÝPOČTY ODPRUŽENÍ 1.1 ZDVIH KOLA PŘI NAKLOPENÍ KAROSERIE O HMOTNOSTI A TĚŽIŠTĚ. Naklopení karoserie: ψ = 2 deg Rozchod kol: t = 1605 mm"

Transkript

1 PŘÍLOHA I

2 OBSAH 1 Výpočty odpružení...iv 1.1 Zdvih kola při naklopení karoserie o...iv 1. Hmotnosti a těžiště...iv 1.3 Tuhost pružin...vi 1.4 Klopení karoserie... VIII Klopné tuhosti pružin...ix 1.4. Klopné momenty...ix Klopné tuhosti stabilizátorů...x 1.5 Klonění karoserie...xi Brzdění...XI 1.5. Akcelerace... XII 1.6 Tlumení... XIII Přední tlumič... XIII 1.6. Zadní tlumič...xiv 1.7 Návrh pružin...xvi Přední pružina...xvi 1.7. Zadní pružina... XVIII 1.8 Návrh stabilizátorů... XX Přední stabilizátor... XX 1.8. Pevnostní výpočet předního stabilizátoru... XXIII Zadní stabilizátor...xxiv Pevnostní výpočet zadního stabilizátoru...xxvi 1.9 Výpočty vzpěrné pevnosti...xxvii Přední push-rod...xxvii 1.9. Zadní push-rod... XXVIII Táhlo předního stabilizátoru... XXVIII Táhlo zadního stabilizátoru...xxix Trubka zadního ramene spojující body TZ1 a RZ... XXX Výpočty řízení...xxxi.1 Ackermannova geometrie...xxxi. Stopový poloměr otáčení...xxxii.3 Výpočet rozměrů pastorku...xxxii.4 Výpočet převodu řízení... XXXIII 3 Síly v zavěšení... XXXIV 3.1 Maximální stlačení pružiny... XXXIV II

3 3. Brzdění... XXXV 3.3 Zatáčení (vnější kola)... XXXVI 3.4 Kombinace stavů 3.1, 3. a XXXVII 3.5 Akcelerace... XXXVIII 4 Rozměry a parametry... XXXIX 4.1 Tlumiče... XXXIX 4. Unibally... XXXIX 4.3 Ložiska...XL Seznam použitých zkratek a symbolů...xlii III

4 1 VÝPOČTY ODPRUŽENÍ 1.1 ZDVIH KOLA PŘI NAKLOPENÍ KAROSERIE O Naklopení karoserie: ψ deg Rozchod kol: t 1605 mm Zdvih kola při naklopení o : t z tan ( ψ ) z 8.04 mm Schéma pro výpočet zdvihu kola [3] 1. HMOTNOSTI A TĚŽIŠTĚ Přední rozchod: t p 1605 mm Zadní rozchod: t z 1605 mm Rozvor: l 500 mm Odpružená hmotnost: m o 350 kg Výška těžiště odpružené hmoty: h to 531 mm Podélná vzdálenost těžiště odpružené hmoty od předního kola: l po 1608 mm Rozložení odpružené hmotnosti: l po Z o l Z o 64.3 % P o 100% Z o P o % Odpružená hmotnost na přední nápravě: m op m o P o m op kg IV

5 Odpružená hmotnost na zadní nápravě: m oz m o Z o m oz 5.1 kg Hmotnost disku s pneumatikou (volba): m dp 0 kg Hmotnost neodpruž. části obou předních zavěšení: m zp Hmotnost neodpruž. části obou zadních zavěšení: m zz Neodpružená hmotnost na přední nápravě: m np m dp + m zp 84 kg 77 kg m np 14 kg Neodpružená hmotnost na zadní nápravě: m nz m dp + m zz m nz 117 kg Celková hmotnost: m c m o + m np + m nz m c 591 kg Vzdálenost celkového těžiště od předního kola [1]: m o l po + m nz l l p m c l p mm Vzdálenost celkového těžiště od zadního kola: l z l l p l z mm Výška těžiště přední neodpružené hmoty: h np 31 mm Výška těžiště zadní neodpružené hmoty: h nz 311 mm V

6 Výška celkového těžiště [1]: m o h to + m np h np + m nz h nz h t m c h t mm Celkové rozložení hmotnosti : l z P l P 4.11 % Z 100 % P Z % Polohy jednotlivýh těžišť [1] 1.3 TUHOST PRUŽIN Vlastní frekvence přední části rámu (volba): f p 1.9 Hz Vlastní frekvence zadní části rámu (volba): f z Hz Tuhost pneumatiky (volba): c t 110 N mm Tuhost na předním kole [5]: m op π c kp ( ) f p c kp N mm VI

7 Tuhost přední pružiny v rovině kola [5]: c t c kp c op c t c kp c op 9.68 N mm Vlastní frekvence přední nápravy [1]: 1 c op + c t f np π m np f np Hz Čtvrtinový model odpružení [1] Tuhost na zadním kole [5]: m oz π c kz ( ) f z c kz N mm Tuhost zadní pružiny v rovině kola [5]: c t c kz c oz c t c kz c oz 1.01 N mm Vlastní frekvence zadní nápravy [1]: 1 c oz + c t f nz π m nz f nz Hz VII

8 Převod odpružení: i p 1 Tuhost přední pružiny: c p c op i p c p 9.68 N mm Tuhost zadní pružiny: c z c oz i p c z 1.01 N mm 1.4 KLOPENÍ KAROSERIE Výška středu klopení karoserie u přední nápravy: p p 67. mm Výška středu klopení karoserie u zadní nápravy: p z 85. mm Záklon osy klopení: p z p p υ atan l υ deg Svislá vzdálenost těžiště odpružené hmoty a osy klopení [1]: p p l zo + p z l po h ok h to l h ok 45. mm Schéma pro výpočet záklonu osy klopení (zde však S p pod vozovkou) [1] VIII

9 1.4.1 KLOPNÉ TUHOSTI PRUŽIN Klopná tuhost předních pružin [5]: C pp 0.5c p t p i p C pp N m rad Klopná tuhost zadních pružin [5]: C pz 0.5c z t z i p C pz N m rad Celková klopná tuhost pružin: C pc C pp + C pz C pc N m rad 1.4. KLOPNÉ MOMENTY Příčné zrychlení: a y m s Úhel naklopení karoserie: ψ deg Klopný moment od odstředívé síly [1]: M os m o a y h ok + m o gh ok ψ M os N m Klopný moment od setrvačných sil neodpružené hmoty přední nápravy [1]: M sp m np a y p p h np M sp N m ( ) Klopný moment od setrvačných sil neodpružené hmoty zadní nápravy [1]: M sz m nz a y p z h nz ( ) M sz N m IX

10 Celkový klopný moment [1]: M kl M os + M sp + M sz M kl N m KLOPNÉ TUHOSTI STABILIZÁTORŮ Celková klopná tuhost potřebná pro naklopení o ψ [5]: M kl C c ψ C c N m rad Rozdíl zatížení kol levé a pravé strany [5]: m c h t a y Z c t p + t z Z c N Rozdíl zatížení předních kol [5]: Z p Z c ( P + 5% ) Z p N Klopná tuhost na přední nápravě [5]: 1 C p Z p t p m op p p a y m np p p a y ψ ( ) C p N m rad Klopná tuhost na zadní nápravě [5]: C z C c C p C z N m rad X

11 Klopná tuhost předního stabilizátoru [5]: C sp C p C pp C sp N m rad Klopná tuhost zadního stabilizátoru [5]: C sz C z C pz C sz N m rad 1.5 KLONĚNÍ KAROSERIE BRZDĚNÍ Poměr brzdných sil (P/Z): i b 0.64 Zpomalení: d x 1. g Výška středu klonění přední nápravy: s kp mm Vzdálenost středu klonění přední nápravy od kola: l sp mm Výška středu klonění zadní nápravy: s kz mm Vzdálenost středu klonění zadní nápravy od kola: l sz mm Anti-dive koeficient přední nápravy [1]: s kp l sp κ p 1 + i b κ p 8.43 % l h t Anti-lift koeficient zadní nápravy [1]: s kz i b l sz κ z 1 + i b κ z % l h t XI

12 Změna zatížení kol přední a zadní nápravy při brzdění [1]: h t Z b m c d x l Z b N Změna vertikálního zatížění předních kol s využitím anti-dive efektu [1]: Z ad Z b 1 κ p ( ) Z ad N Ponoření přední nápravy [1]: y pb Z ad c p y pb mm Změna vertikálního zatížění zadních kol s využitím anti-lift efektu [1]: Z al Z b 1 κ z ( ) Z al N Zdvih na zadní nápravě [1]: y zb Z al c z y zb 3.71 mm Úhel klonění vozidla při brzdění [1]: φ b y pb y zb l deg φ b 1.5. AKCELERACE Zrychlení: a x m s Změna zatížení kol přední a zadní nápravy při akceleraci [1]: h t Z a m c a x l Z a N XII

13 Zdvih na přední nápravě [1]: y pa Z a c p y pa mm Ponoření na zadní nápravě [1]: y za Z a c z y za mm Úhel klonění vozidla při akceleraci [1]: y pa y za φ a l φ a deg 1.6 TLUMENÍ Poměr tlumení (roztažení/stlačení): i rs PŘEDNÍ TLUMIČ Kritické tlumení přední části rámu [8]: m op k op 4 c op k op N s m Kritické tlumení předního kola [8]: m np k np 4 ( c op + c t) k np N s m Tlumení při stlačení tlumiče [8]: k sp k np 0 % k sp N s m XIII

14 Tlumení při stlačení tlumiče v procentech k op [8]: k sp R sp k op R sp % Poměrný útlum [1]: k sp D p m op c op D p Tlumení při roztažení tlumiče [8]: k rp k sp i rs k rp N s m Tlumení při roztažení tlumiče v procentech k op [8]: k rp R rp k op R rp % 1.6. ZADNÍ TLUMIČ Kritické tlumení zadní části rámu [8]: m oz k oz 4 c oz k oz N s m Kritické tlumení zadního kola [8]: m nz k nz 4 ( c oz + c t) k nz N s m XIV

15 Tlumení při stlačení tlumiče [8]: k sz k nz 0 % k sz N s m Tlumení při stlačení tlumiče v procentech k oz [8]: k sz R sz k oz R sz % Poměrný útlum [1]: k sz D z m oz c oz D z Tlumení při roztažení tlumiče [8]: k rz k sz i rs k rz N s m Tlumení při roztažení tlumiče v procentech k oz [8]: k rz R rz k oz R rz % XV

16 1.7 NÁVRH PRUŽIN PŘEDNÍ PRUŽINA Síla na pružinu při statickém zatížení: m op F sp g F sp N Stlačení pružiny při statickém zatížení [9]: F sp s sp c p s sp mm Zdvih předního tlumiče: s p 100 mm Počáteční stlačení pružiny při montáži na tlumič: s p s 1p s sp s 1p mm Síla v pružině při počátečním stlačení [9]: F 1p c p s 1p F 1p 18.6 N Maximální stlačení pružiny: s p s 8p s sp + s 8p mm Síla v pružině při maximálním stlačení [9]: F 8p c p s 8p F 8p N Vnitřní průměr pružiny: D p 60 mm Průměr drátu: d p 7 mm XVI

17 Střední průměr pružiny [9]: D sp D p + d p D sp 67 mm Vnější průměr pružiny [9]: D 1p D sp + d p D 1p 74 mm Poměr vinutí [9]: D sp i vp d p i vp Navrhnuté parametry přední pružiny v konfigurátoru pružin XVII

18 1.7. ZADNÍ PRUŽINA Síla na pružinu při statickém zatížení: m oz F sz g F sz N Stlačení pružiny při statickém zatížení [9]: F sz s sz c z s sz mm Zdvih zadního tlumiče: s z 80 mm Počáteční stlačení pružiny při montáži na tlumič: s z s 1z s sz s 1z mm Síla v pružině při počátečním stlačení [9]: F 1z c z s 1z F 1z N Maximální stlačení pružiny: s z s 8z s sz + s 8z mm Síla v pružině při maximálním stlačení [9]: F 8z c z s 8z F 8z N Vnitřní průměr pružiny: D z 60 mm Průměr drátu: d z 8.4 mm XVIII

19 Střední průměr pružiny [9]: D sz D z + d z D sz 68.4 mm Vnější průměr pružiny [9]: D 1z D sz + d z D 1z 76.8 mm Poměr vinutí [9]: D sz i vz d z i vz Navrhnuté parametry zadní pružiny v konfigurátoru pružin XIX

20 1.8 NÁVRH STABILIZÁTORŮ Materiál stabilizátorů: Mez pevnosti v tahu [9]: σ m 1680 MPa Mez kluzu v tahu [19]: σ e 1160 MPa Modul pružnosti v tahu [9]: E MPa Modul pružnosti ve smyku [9]: G s MPa Mez pevnosti v krutu [9]: τ m 0.6 σ m τ m MPa Mez kluzu v krutu [9]: τ e 0.6 σ e τ e 696 MPa PŘEDNÍ STABILIZÁTOR Zkroucení stabilizátoru při naklopení vozu o : α p 10.6 deg Převod stabilizátoru [10]: i sp ψ α p i sp Tuhost předního stabilizátoru [10]: c sp C sp i sp c sp N m rad Moment stabilizátoru [10]: M p c sp α p M p N m XX

21 KRUHOVÁ TYČ Délka kruhové tyče: l pp 336 mm Průměr kruhové tyče: D op 0.5 mm Polární moment průřezu [9]: π I pp 3 D op 4 I pp m 4 Zkroucení kruhové tyče [9]: α pp M p l pp G s I pp α pp deg Tuhost kruhové tyče: M p c pp α pp c pp N m rad RAMENA STABILIZÁTORU Délka ramen: r p 170 mm Šířka ramen: b p 8 mm Tloušťka ramen: h p 9 mm Síla na konci ramene: M p F p r p F p N Kvadratický moment průřezu [9]: 3 h p b p I xp 1 I xp m 4 XXI

22 Natočení průřezu ramene [9]: F p r p α rp E I xp α rp deg Tuhost ramene: M p c rp α rp c rp N m rad Celkové natočení předního stabilizátoru: α cp α pp + α rp α cp 10.8 deg Požadovaná hodnota: α p 10.6 deg > vyhovuje Celková tuhost předního stabilizátoru [10]: c pp c rp c spc c pp c rp + c rp c spc N m rad Požadovaná hodnota: c sp N m > vyhovuje rad XXII

23 1.8. PEVNOSTNÍ VÝPOČET PŘEDNÍHO STABILIZÁTORU Maximální zkroucení stabilizátoru: α mp deg Moment při maximálním zkroucení: M mp c sp α mp M mp N m Průřezový modul v krutu kruhové tyče [9]: π W kp 16 D op 3 W kp m 3 Maximální napětí v krutu kruhové tyče [9]: M mp τ mp W kp τ mp MPa Dovolené napětí: τ e 696 MPa > vyhovuje Průřezový modul v ohybu ramen [9]: h p b p W op 6 W op m 3 Maximální síla v rameni: M mp F mp r p F mp N Maximální ohybové napětí v rameni [9]: F mp r p σ op W op σ op MPa Dovolené napětí: σ e 1160 MPa > vyhovuje XXIII

24 1.8.3 ZADNÍ STABILIZÁTOR Zkroucení stabilizátoru při naklopení vozu o : α z 7.68 deg Převod stabilizátoru [10]: i sz ψ α z i sz 0.6 Tuhost zadního stabilizátoru [10]: c sz C sz i sz c sz Nm rad Moment stabilizátoru [10]: M z c sz α z M z N m TRUBKA STABILIZÁTORU Délka trubky: l pz 738 mm Vnější průměr trubky: D oz mm Vnitřní průměr trubky: D iz 18 mm Polární moment průřezu [9]: π 4 4 I pz D 3 oz D iz I pz m 4 Zkroucení trubky [9]: α pz M z l pz G s I pz α pz deg Tuhost trubky: M z c pz α pz c pz N m rad XXIV

25 RAMENA STABILIZÁTORU Délka ramen: r z 05 mm Šířka ramen: b z 8 mm Tloušťka ramen: h z 9 mm Síla na konci ramene: M z F z r z F z N Kvadratický moment průřezu [9]: 3 h z b z I xz 1 I xz m 4 Natočení průřezu ramene [9]: F z r z α rz E I xz α rz 0.86 deg Tuhost ramene: M z c rz α rz c rz N m rad Celkové natočení zadního stabilizátoru: α cz α pz + α rz α cz 7.7 deg Požadovaná hodnota: α z 7.68 deg > vyhovuje XXV

26 Celková tuhost zadního stabilizátoru [10]: c pz c rz c szc c pz c rz + c rz c szc N m rad Požadovaná hodnota: c sz Nm > vyhovuje rad PEVNOSTNÍ VÝPOČET ZADNÍHO STABILIZÁTORU Maximální zkroucení stabilizátoru: α mz deg Moment při maximálním zkroucení: M mz c sz α mz M mz N m Průřezový modul v krutu trubky stabilizátoru [9]: 4 4 π D oz D iz W kz 16 D oz W kz m 3 Maximální napětí v krutu trubky stabilizátoru [9]: M mz τ mz W kz τ mz 17.9 MPa Dovolené napětí: τ e 696 MPa > vyhovuje Průřezový modul v ohybu ramen [9]: h z b z W oz 6 W oz m 3 XXVI

27 Maximální síla v rameni: M mz F mz r z F mz N Maximální ohybové napětí v rameni [9]: F mz r z σ oz W oz σ oz MPa Dovolené napětí: σ e 1160 MPa > vyhovuje 1.9 VÝPOČTY VZPĚRNÉ PEVNOSTI PŘEDNÍ PUSH-ROD Vnější průměr: D pp 18 mm Délka: l prp mm Síla působící na push-rod: F prp 1050 N Součinitel bezpečnosti: k v 4 Polární moment průřezu [9]: π I rp 3 D pp 4 I rp m 4 Mezní síla vzpěrné stability [9]: F pp π E l prp I rp F pp N Součin F prp a k v [9]: F prp k v N < F pp > vyhovuje XXVII

28 1.9. ZADNÍ PUSH-ROD Vnější průměr: D pz 18 mm Délka: l prz mm Síla působící na push-rod: F prz 6690 N Součinitel bezpečnosti: k v 4 Polární moment průřezu [9]: π I rz 3 D pz 4 I rz m 4 Mezní síla vzpěrné stability [9]: F pz π E l prz I rz F pz N Součin F prz a k v [9]: F prz k v N < F pz > vyhovuje TÁHLO PŘEDNÍHO STABILIZÁTORU Vnější průměr: D tp 18 mm Vnitřní průměr d tp 10 mm Délka: l tp 98 mm Síla působící na táhlo: F trp 4616 N Součinitel bezpečnosti: k v 4 Polární moment průřezu [9]: π 4 4 I tp D 3 tp d tp I tp m 4 XXVIII

29 Mezní síla vzpěrné stability [9]: F tp π E l tp I tp F tp N Součin F trp a k v [9]: F trp k v N < F tp > vyhovuje TÁHLO ZADNÍHO STABILIZÁTORU Vnější průměr: D tz 18 mm Délka: l tz 70 mm Síla působící na táhlo: F trz 638 N Součinitel bezpečnosti: k v 4 Polární moment průřezu [9]: I tz π 3 D tz 4 I tz m 4 Mezní síla vzpěrné stability [9]: F tz π E l tz I tz F tz N Součin F trz a k v [9]: F trz k v N < F tz > vyhovuje XXIX

30 1.9.5 TRUBKA ZADNÍHO RAMENE SPOJUJÍCÍ BODY TZ1 A RZ Vnější průměr: D rp 30 mm Vnitřní průměr d rp 5 mm Délka: l rp 34 mm Síla působící na trubku: F rrp 6697 N Součinitel bezpečnosti: k v 4 Polární moment průřezu [9]: π 4 4 I rzp D 3 rp d rp I rzp m 4 Mezní síla vzpěrné stability [9]: F rp π E l rp I rzp F rp N Součin F rrp a k v [9]: F rrp k v N < F rp > vyhovuje XXX

31 VÝPOČTY ŘÍZENÍ.1 ACKERMANNOVA GEOMETRIE Rozvor: l 500 mm Vzdálenost os rejdu: t mm Úhel natočení vnějšího kola: β 1 1 deg, deg.. 31 deg Poloměr zatočení [3]: Úhel natočení vnitřního kola [3]: 1 t 0 l R( β 1) l tan ( β 1) β ( β 1) atan t 0 R( β 1) Výsledné hodnoty: β 1 deg R( β 1) mm β ( β 1) deg XXXI

32 . STOPOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ Úhel natočení vnějšího kola v dorazu rejdu: β 1m 31 deg Vzdálenost podélné osy vozidla od středu zatáčení při β 1m : R m Stopový poloměr otáčení: t z R m + R s cos ( β 1m) R s mm 3356 mm.3 VÝPOČET ROZMĚRŮ PASTORKU Počet přímých zubů při malém podřezání [9]: z pz 14 Úhel sklonu zubů pastorku (volba): β p 34 deg Úhelů sklonu zubů hřebenu (volba): β h 10 deg Minimální počet šikmých zubů při malém podřezání [9]: ( ( ) ) 3 z min z pz cos β p z min > Počet zubů pastorku: z 8 Modul normálový (volba): m n 1.75 mm Modul čelní [9]: m n m f cos ( β p) m f.111 mm Průměr roztečné kružnice [9]: d m f z d mm Průměr hlavové kružnice [9]: d a d + m n d a mm Průměr patní kružnice [9]: d f d.5 m n d f 1.51 mm XXXII

33 .4 VÝPOČET PŘEVODU ŘÍZENÍ Obvod pastorku v čelní rovině: o pf d π o pf mm Obvod pastorku v normálové rovině: ( ) o pn o pf cos β p o pn mm Posun hřebene na jednu otáčku volantu: o pn o h cos ( β h) o h mm Posun hřebene při natočení kol z jednoho dorazu rejdu do druhého: o hr 99 mm Počet otáček volantu při natočení kol z jednoho dorazu rejdu do druhého: o hr n v o h n v.17 Úhel otočení volantu při natočení kol z jednoho dorazu rejdu do druhého: β v n v 360 deg β v deg Úhel natočení vnějšího kola v dorazu rejdu: β 1m 31 deg Úhel natočení vnitřního kola v dorazu rejdu: β m 39.5 deg Převod řízení [3]: i r β 1m i r.719 β v + β m XXXIII

34 3 SÍLY V ZAVĚŠENÍ 3.1 MAXIMÁLNÍ STLAČENÍ PRUŽINY Síly v bodech předního zavěšení Síly v bodech zadního zavěšení Bod X [N] Y [N] Z [N] Bod X [N] Y [N] Z [N] RP RZ RP RZ RP RZ RP RZ RP RZ5 1,5 7-1 TP TZ TP TZ TP TZ3-1,5-7 1 Síly v bodech předního odpružení Síly v bodech zadního odpružení Bod X [N] Y [N] Z [N] Bod X [N] Y [N] Z [N] RP RZ VP VZ VP VZ VP VZ VP VZ SP SZ SP SZ PP PZ XXXIV

35 3. BRZDĚNÍ Síly v bodech předního zavěšení Síly v bodech zadního zavěšení Bod X [N] Y [N] Z [N] Bod X [N] Y [N] Z [N] RP RZ RP RZ RP RZ RP RZ RP RZ TP TZ TP TZ TP TZ Síly v bodech předního odpružení Síly v bodech zadního odpružení Bod X [N] Y [N] Z [N] Bod X [N] Y [N] Z [N] RP RZ VP VZ VP VZ VP VZ VP VZ SP SZ SP SZ PP PZ XXXV

36 3.3 ZATÁČENÍ (VNĚJŠÍ KOLA) Síly v bodech předního zavěšení Síly v bodech zadního zavěšení Bod X [N] Y [N] Z [N] Bod X [N] Y [N] Z [N] RP RZ RP RZ RP RZ RP RZ RP RZ TP TZ TP TZ TP TZ Síly v bodech předního odpružení Síly v bodech zadního odpružení Bod X [N] Y [N] Z [N] Bod X [N] Y [N] Z [N] RP RZ VP VZ VP VZ VP VZ VP VZ SP SZ SP SZ PP PZ XXXVI

37 3.4 KOMBINACE STAVŮ 3.1, 3. A 3.3 Síly v bodech předního zavěšení Síly v bodech zadního zavěšení Bod X [N] Y [N] Z [N] Bod X [N] Y [N] Z [N] RP RZ RP RZ RP RZ RP RZ RP RZ TP TZ TP TZ TP TZ Síly v bodech předního odpružení Síly v bodech zadního odpružení Bod X [N] Y [N] Z [N] Bod X [N] Y [N] Z [N] RP RZ VP VZ VP VZ VP VZ VP VZ SP SZ SP SZ PP PZ XXXVII

38 3.5 AKCELERACE Síly v bodech předního zavěšení Síly v bodech zadního zavěšení Bod X [N] Y [N] Z [N] Bod X [N] Y [N] Z [N] RP RZ RP RZ RP RZ RP RZ RP RZ TP TZ TP TZ TP TZ Síly v bodech předního odpružení Síly v bodech zadního odpružení Bod X [N] Y [N] Z [N] Bod X [N] Y [N] Z [N] RP RZ VP VZ VP VZ VP VZ VP VZ SP SZ SP SZ PP PZ XXXVIII

39 4 ROZMĚRY A PARAMETRY 4.1 TLUMIČE Hodnoty zdvihu a celkové délky, které jsou v závorce, platí pro zadní tlumiče, hodnoty bez závorek pro přední. Zbývající rozměry jsou identické. Rozměry tlumičů [18] 4. UNIBALLY Parametry uniballů [4] XXXIX

40 4.3 LOŽISKA Ložiska nábojů kol [5] Jehlové ložisko pastorku [6] XL

41 Kuličkové ložisko pastorku a hřídele volantu [6] Kuličkové ložisko hřídele volantu [6] XLI

42 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ a x [m/s ] Podélné zrychlení a y [m/s ] Příčné zrychlení b p [mm] Šířka ramen předního stabilizátoru b z [mm] Šířka ramen zadního stabilizátoru C c [Nm/rad] Celková klopná tuhost potřebná pro naklopení o ψ c kp [N/mm] Tuhost na předním kole c kz [N/mm] Tuhost na zadním kole c op [N/mm] Tuhost přední pružiny v rovině kola c oz [N/mm] Tuhost zadní pružiny v rovině kola c p [N/mm] Tuhost přední pružiny C p [Nm/rad] Klopná tuhost na přední nápravě C pc [Nm/rad] Celková klopná tuhost pružin C pp [Nm/rad] Klopná tuhost předních pružin c pp [Nm/rad] Tuhost kruhové tyče předního stabilizátoru C pz [Nm/rad] Klopná tuhost zadních pružin c pz [Nm/rad] Tuhost trubky zadního stabilizátoru c rp [Nm/rad] Tuhost ramene předního stabilizátoru c rz [Nm/rad] Tuhost ramene zadního stabilizátoru C sp [Nm/rad] Klopná tuhost předního stabilizátoru c sp [Nm/rad] Tuhost předního stabilizátoru c spc [Nm/rad] Celková tuhost předního stabilizátoru C sz [Nm/rad] Klopná tuhost zadního stabilizátoru c sz [Nm/rad] Tuhost zadního stabilizátoru c szc [Nm/rad] Celková tuhost zadního stabilizátoru c t [N/mm] Radiální tuhost pneumatiky c z [N/mm] Tuhost zadní pružiny C z [Nm/rad] Klopná tuhost na zadní nápravě d [mm] Průměr roztečné kružnice pastorku D 1p [mm] Vnější průměr přední pružiny D 1z [mm] Vnější průměr zadní pružiny D p [mm] Vnitřní průměr přední pružiny D z [mm] Vnitřní průměr zadní pružiny XLII

43 d a [mm] Průměr hlavové kružnice pastorku d f [mm] Průměr patní kružnice pastorku D iz [mm] Vnitřní průměr trubky zadního stabilizátoru D op [mm] Průměr kruhové tyče předního stabilizátoru D oz [mm] Vnější průměr trubky zadního stabilizátoru D p [-] Poměrný útlum předního tlumiče d p [mm] Průměr drátu přední pružiny D pp [mm] Vnější průměr předního push-rodu D pz [mm] Vnější průměr zadního push-rodu D rp [mm] Vnější průměr trubky zadního ramene d rp [mm] Vnitřní průměr trubky zadního ramene D sp [mm] Střední průměr přední pružiny D sz [mm] Střední průměr zadní pružiny D tp [mm] Vnější průměr táhla předního stabilizátoru d tp [mm] Vnitřní průměr táhla předního stabilizátoru D tz [mm] Vnější průměr táhla zadního stabilizátoru d x [m/s ] Podélné zpomalení při brzdění D z [-] Poměrný útlum zadního tlumiče d z [mm] Průměr drátu zadní pružiny E [MPa] Modul pružnosti v tahu F 1p [N] Síla v přední pružině při počátečním stlačení F 1z [N] Síla v zadní pružině při počátečním stlačení F 8p [N] Síla v přední pružině při maximálním stlačení F 8z [N] Síla v zadní pružině při maximálním stlačení F mp [N] Maximální síla v rameni předního stabilizátoru F mz [N] Maximální síla v rameni zadního stabilizátoru f np [Hz] Vlastní frekvence přední nápravy f nz [Hz] Vlastní frekvence zadní nápravy f p [Hz] Vlastní frekvence přední části rámu F p [N] Síla na konci ramene předního stabilizátoru F pp [N] Mezní síla vzpěrné stability předního push-rodu F prp [N] Síla působící na přední push-rod F prz [N] Síla působící na zadní push-rod XLIII

44 F pz [N] Mezní síla vzpěrné stability zadního push-rodu F rp [N] Mezní síla vzpěrné stability trubky zadního ramene mezi TZ1 a RZ F rrp [N] Síla působící na trubku zadního ramene spojující body TZ1 a RZ F sp [N] Síla na přední pružinu při statickém zatížení F sz [N] Síla na zadní pružinu při statickém zatížení F tp [N] Mezní síla vzpěrné stability táhla předního stabilizátoru F trp [N] Síla působící na táhlo předního stabilizátoru F trz [N] Síla působící na táhlo zadního stabilizátoru F tz [N] Mezní síla vzpěrné stability táhla zadního stabilizátoru f z [Hz] Vlastní frekvence zadní části rámu F z [N] Síla na konci ramene zadního stabilizátoru g [m/s ] Gravitační zrychlení G s [MPa] Modul pružnosti ve smyku h np [mm] Výška těžiště přední neodpružené hmoty h nz [mm] Výška těžiště zadní neodpružené hmoty h ok [mm] Svislá vzdálenost těžiště odpružené hmoty a osy klopení h p [mm] Tloušťka ramen předního stabilizátoru h t [mm] Výška celkového těžiště h to [mm] Výška těžiště odpružené hmoty h z [mm] Tloušťka ramen zadního stabilizátoru i b [-] Poměr brzdných sil přední/zadní nápravy i p [-] Převod odpružení I pp [m 4 ] Polární moment průřezu kruh. tyče předního stabilizátoru I pz [m 4 ] Polární moment průřezu trubky zadního stabilizátoru i r [-] Převod řízení I rp [m 4 ] Polární moment průřezu předního push-rodu i rs [-] Poměr tlumení (roztažení/stlačení) I rz [m 4 ] Polární moment průřezu zadního push-rodu I rzp [m 4 ] Polární moment průřezu trubky zadního ramene i sp [-] Převod předního stabilizátoru i sz [-] Převod zadního stabilizátoru I tp [m 4 ] Polární moment průřezu táhla předního stabilizátoru I tz [m 4 ] Polární moment průřezu táhla zadního stabilizátoru XLIV

45 i vp [-] Poměr vinutí přední pružiny i vz [-] Poměr vinutí zadní pružiny I xp [m 4 ] Kvadratický moment průřezu ramen předního stabilizátoru I xz [m 4 ] Kvadratický moment průřezu ramen zadního stabilizátoru k np [Ns/m] Kritické tlumení předního kola k nz [Ns/m] Kritické tlumení zadního kola k op [Ns/m] Kritické tlumení přední části rámu k oz [Ns/m] Kritické tlumení zadní části rámu k rp [Ns/m] Tlumení při roztažení předního tlumiče k rz [Ns/m] Tlumení při roztažení zadního tlumiče k sp [Ns/m] Tlumení při stlačení předního tlumiče k sz [Ns/m] Tlumení při stlačení zadního tlumiče k v [-] Součinitel bezpečnosti vzpěrné stability l [mm] Rozvor l p [mm] Vzdálenost celkového těžiště od předního kola l po [mm] Podélná vzdálenost těžiště odpružené hmoty od předního kola l pp [mm] Délka kruhové tyče předního stabilizátoru l prp [mm] Délka předního push-rodu l prz [mm] Délka zadního push-rodu l pz [mm] Délka trubky zadního stabilizátoru l rp [mm] Délka trubky zadního ramene spojjující body TZ1 a RZ l sp [mm] Vzdálenost O p od předního kola l sz [mm] Vzdálenost O z od zadního kola l tp [mm] Délka táhla předního stabilizátoru l tz [mm] Délka táhla zadního stabilizátoru l z [mm] Vzdálenost celkového těžiště od zadního kola l zo [mm] Podélná vzdálenost těžiště odpružené hmoty od zadního kola m c [kg] Celková hmotnost m dp [kg] Hmotnost disku s pneumatikou m f [mm] Modul čelní M kl [Nm] Celkový klopný moment M mp [Nm] Moment při maximálním zkroucení předního stabilizátoru M mz [Nm] Moment při maximálním zkroucení zadního stabilizátoru XLV

46 m n [mm] Modul normálový m np [kg] Neodpružená hmotnost na přední nápravě m nz [kg] Neodpružená hmotnost na zadní nápravě m o [kg] Odpružená hmotnost m op [kg] Odpružená hmotnost na přední nápravě M os [Nm] Klopný moment od odstředivé síly m oz [kg] Odpružená hmotnost na zadní nápravě M p [Nm] Moment na předním stabilizátoru M R [Nm] Moment brzdné síly kolem rejdové osy M sp [Nm] Klopný moment od setrvačných sil neodpruž. hmoty přední nápravy M sz [Nm] Klopný moment od setrvačných sil neodpruž. hmoty zadní nápravy M T [Nm] Moment brzdné síly kolem těžiště M z [Nm] Moment na zadním stabilizátoru m zp [kg] Hmotnost neodpruž. části obou předních zavěšení m zz [kg] Hmotnost neodpruž. části obou zadních zavěšení n k [mm] Závlek n p [-] Počet činných závitů přední pružiny n v [-] Otáčky volantu při natočení kol z jednoho dorazu rejdu do druhého n z [-] Počet činných závitů zadní pružiny O f [N] Odporová síla o h [mm] Posun hřebene na jednu otáčku volantu o hr [mm] Posun hřebene při natočení kol z jednoho dorazu rejdu do druhého o pf [mm] Obvod pastorku v čelní rovině o pn [mm] Obvod pastorku v normálové rovině P [%] Podíl celkové hmotnosti na přední nápravě P o [%] Podíl odpružené hmotnosti na přední nápravě p p [mm] Výška středu klopení karoserie pro přední nápravu p z [mm] Výška středu klopení karoserie pro zadní nápravu R [mm] Poloměr zatáčení r 0 [mm] Poloměr rejdu R m [mm] Vzdálenost podélné osy vozidla od středu zatáčení r p [mm] Délka ramen předního stabilizátoru R rp [%] Tlumení při roztažení předníhotlumiče v procentech kop XLVI

47 R rz [%] Tlumení při roztažení zadního tlumiče v procentech koz R s [mm] Stopový poloměr otáčení R sp [%] Tlumení při stlačení předního tlumiče v procentech kop R sz [%] Tlumení při stlačení zadního tlumiče v procentech koz r z [mm] Délka ramen zadního stabilizátoru s 1p [mm] Počáteční stlačení přední pružiny při montáži na tlumič s 1z [mm] Počáteční stlačení zadní pružiny při montáži na tlumič s 8p [mm] Maximální stlačení přední pružiny s 8z [mm] Maximální stlačení zadní pružiny s kp [mm] Výška středu klonění předního kola s kz [mm] Výška středu klonění zadního kola S p Střed klopení karoserie na přední nápravě s sp [mm] Stlačení přední pružiny při statickém zatížení s sz [mm] Stlačení zadní pružiny při statickém zatížení S z Střed klopení karoserie na zadní nápravě t [mm] Rozchod kol T Celkové těžiště t 0 [mm] Vzdálenost rejdových čepů T np T nz T o Těžiště neodpružené hmoty přední nápravy Těžiště neodpružené hmoty zadní nápravy Těžiště odpružené hmoty t p [mm] Přední rozchod t sp [mm] Stoupání přední pružiny t sz [mm] Stoupání zadní pružiny t z [mm] Zadní rozchod W kp [m 3 ] Průřezový modul v krutu kruhové tyče předního stabilizátoru W kz [m 3 ] Průřezový modul v krutu trubky zadního stabilizátoru W op [m 3 ] Průřezový modul v ohybu ramen předního stabilizátoru W oz [m 3 ] Průřezový modul v ohybu ramen zadního stabilizátoru y pa [mm] Zdvih přední nápravy při akceleraci y pb [mm] Ponoření přední nápravy při brzdění y za [mm] Ponoření zadní nápravy při akceleraci y zb [mm] Zdvih zadní nápravy při brzdění XLVII

48 Z [%] Podíl celkové hmotnosti na zadní nápravě z [-] Počet zubů pastorku z [mm] Zdvih kola z 1 [mm] Zdvih kola z min [-] Počet šikmých zubů při dovoleném malém podřezání Z o [%] Podíl odpružené hmotnosti na zadní nápravě z pz [-] Počet přímých zubů při dovoleném malém podřezání α [ ] Směrová úchylka pneumatiky α cp [ ] Celkové natočení předního stabilizátoru α cz [ ] Celkové natočení zadního stabilizátoru α mp [ ] Maximální zkroucení předního stabilizátoru α mz [ ] Maximální zkroucení zadního stabilizátoru α p [ ] Zkroucení předního stabilizátoru při naklopení karoserie o α pp [ ] Zkroucení kruhové tyče předního stabilizátoru α pz [ ] Zkroucení trubky zadního stabilizátoru α rp [ ] Natočení průřezu ramene předního stabilizátoru α rz [ ] Natočení průřezu ramene zadního stabilizátoru α z [ ] Zkroucení zadního stabilizátoru při naklopení karoserie o β 1 [ ] Natočení vnějšího kola β 1m [ ] Úhel natočení vnějšího kola v dorazu rejdu β [ ] Natočení vnitřního kola β m [ ] Úhel natočení vnitřního kola v dorazu rejdu β h [ ] Úhel sklonu zubů hřebenu β p [ ] Úhel sklonu zubů pastorku β v [ ] Úhel volantu při natočení kol z jednoho dorazu rejdu do druhého γ [ ] Úhel odklonu γ p [ ] Úhel odklonu předního kola γ z [ ] Úhel odklonu zadního kola δ 1 [ ] Změna odklonu δ p [ ] Sbíhavost předních kol s p [mm] Zdvih předního tlumiče s z [mm] Zdvih zadního tlumiče y [mm] Změna rozchodu XLVIII

49 δ z [ ] Sbíhavost zadních kol Z a [N] Změna zatížení kol přední a zadní nápravy při akceleraci Z ad [N] Změna vertikálního zatížění předních kol s využitím anti-dive efektu Z al [N] Změna vertikálního zatížění zadních kol s využitím anti-lift efektu Z b [N] Změna zatížení kol přední a zadní nápravy při brzdění Z c [N] Rozdíl zatížení kol levé a pravé strany při naklopení Z p [N] Rozdíl zatížení předních kol při naklopení κ az [-] Anti-squat koeficient zadní nápravy κ p [%] Anti-dive koeficient přední nápravy κ z [%] Anti-lift koeficient zadní nápravy σ [ ] Příklon rejdové osy σ e [MPa] Mez kluzu v tahu σ m [MPa] Mez pevnosti v tahu σ op [MPa] Maximální ohybové napětí v rameni předního stabilizátoru σ oz [MPa] Maximální ohybové napětí v rameni zadního stabilizátoru τ [ ] Záklon rejdové osy τ e [MPa] Mez kluzu v krutu τ m [MPa] Mez pevnosti v krutu τ mp [MPa] Maximální napětí v krutu kruhové tyče předního stabilizátoru τ mz [MPa] Maximální napětí v krutu trubky zadního stabilizátoru υ [ ] Záklon osy klopení Φ a [ ] Úhel klonění vozidla při akceleraci Φ b [ ] Úhel klonění vozidla při brzdění ψ [ ] Naklopení karoserie XLIX

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Obsah přednášky : pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Podvozky motorových vozidel - nápravy 1. Pneumatiky a kola. Zavěšení kol 3. Odpružení

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů N pružin i?..7 Vhodnost pro dynamické excelentní 6 [ F].. Dodávané průměry drátu,5 -,25 [in].3 - při pracovní teplotě E 2 [ksi].5 - při pracovní teplotě G 75 [ksi].7 Hustota ρ 4 [lb/ft^3]. Mez pevnosti

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0074PZ9* UOHSX0074PZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S256,257/2015/VZ-18631/2015/532/MOn Brno: 20.7.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek 1: Prut namáhaný kroutícím momentem.

trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek 1: Prut namáhaný kroutícím momentem. Namáhání krutem Uvažujme přímý prut neměnného kruhového průřezu (Obr.2), popřípadě trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek : Prut namáhaný kroutícím momentem.

Více

F O T O D O K U M E N T A C E

F O T O D O K U M E N T A C E Příloha 3 F O T O D O K U M E N T A C E LÍPA u KOSTELA V CHOUSTNÍKOVĚ HRADIŠTI (1) Choustníkovo Hradiště 1993*** 430 23,5-2006* 490 29 12 XIV LÍPA u KOSTELA V HORNÍM ŽĎÁRU (2) Horní Žďár 1993*** 410 24-2006*

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I

SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I DOTAZNÍK Vážená paní, jsem studentkou pedagogické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni. Tento dotazník poslouží jako materiál k výzkumu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH ZADNÍ NÁPRAVY FORMULE SAE DESIGN OF FORMULA SAE REAR AXLE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH ZADNÍ NÁPRAVY FORMULE SAE DESIGN OF FORMULA SAE REAR AXLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

Přílohy. Obrazová příloha č. 1 : Chad Hurley. Zdroj :

Přílohy. Obrazová příloha č. 1 : Chad Hurley. Zdroj : Přílohy Obrazová příloha č. 1 : Chad Hurley Zdroj : http://en.wikipedia.org/wiki/chad_hurley I Obrazová příloha č. 2 : Steve Chen Zdroj : http://en.wikipedia.org/wiki/steve_chen_%28youtube%29 II Obrazová

Více

Testovací příklady MEC2

Testovací příklady MEC2 Testovací příklady MEC2 1. Určete, jak velká práce se vykoná při stlačení pružiny nárazníku železničního vagónu o w = 5 mm, když na její stlačení o w =15 mm 1 je zapotřebí síla F = 3 kn. 2. Jaké musí být

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojírenská a azyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.1003

Více

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. M. Lachman, R. Mendřický - Elektrické pohony a servomechanismy 13.4.2015 Požadavky na pohon Dostatečný moment v celém rozsahu rychlostí

Více

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET...

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... OBSAH 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET... 3 2 REDUKCE ROTAČNÍCH HMOT... 5 2.1 MOMENT SETRVAČNOSTI ROTAČNÍ HMOTY OJNICE... 5 2.2 MOMENT SETRVAČNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZALOMENÍ... 5 3 REDUKCE POSUVNÝCH HMOT... 5

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.20; 21.160 Listopad 2015 Technická výrobní dokumentace Pružiny Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné ČSN EN ISO 2162-2 OPRAVA 2 01 3210 Corrigendum ČSN

Více

Pružné spoje 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Pružné spoje 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ohybem

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.9.2012 Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Náprava vozidla je část automobilu, jehož prostřednictvím jsou dvě protější vozidlová

Více

Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj

Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj Petr Tukač Abstrakt Obsahem práce je návrh čelně-kuželové převodovky pro nízkopodlažnou tramvaj. K přenosu točivého momentu mezi elektromotorem a tramvajovými

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Značky a jednotky vybraných důležitých fyzikálních veličin doporučené v projektu OPVKIVK pro oblast konstruování a výběr nejdůležitějších pravidel

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254. Obsah Ozubené hřebeny 239 Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241 Čelní ozubená kola Ocelová s nábojem 242 Ocelová bez náboje 251 Nerezová 259 Čelní ozubená kola plastová 254 Kuželová kola Ocelová 261

Více

Návrh zavěšení přední nápravy závodního vozidla. Design of Racing Car Front Axle Suspension

Návrh zavěšení přední nápravy závodního vozidla. Design of Racing Car Front Axle Suspension VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Návrh zavěšení přední nápravy závodního vozidla Design of Racing Car Front Axle Suspension Student: Vedoucí diplomové práce: Tomáš Pasterňák

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah 1. Výstupní

Více

Technické údaje 1,4 TSI/110 kw ACT 4 4 2,0 TSI/206 kw 4 4 (A) 2,0 TDI/110 kw 4 4 2,0 TDI/140 kw 4 4 (A) Motor

Technické údaje 1,4 TSI/110 kw ACT 4 4 2,0 TSI/206 kw 4 4 (A) 2,0 TDI/110 kw 4 4 2,0 TDI/140 kw 4 4 (A) Motor ŠKODA SUPERB 4 4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený

Více

Osové a deviační momenty setrvačnosti ploch (opakování ze 4. cvičení) Momenty setrvačnosti k otočeným osám Kroucení kruhových a mezikruhových průřezů

Osové a deviační momenty setrvačnosti ploch (opakování ze 4. cvičení) Momenty setrvačnosti k otočeným osám Kroucení kruhových a mezikruhových průřezů Jedenácté cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku: Osové a deviační momenty setrvačnosti ploch (opakování ze 4. cvičení) Momenty setrvačnosti k otočeným osám Kroucení kruhových a mezikruhových průřezů

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2 Číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.36/ 02.0066 Autor Pavel Florík Předmět Mechanika Téma Složená namáhání normálová : Tah (tlak) a ohyb 2 Metodický pokyn výkladový text s ukázkami Namáhání v tahu a ohybu Příklad

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

Geometrie řízení VY_32_INOVACE_AUT2_11

Geometrie řízení VY_32_INOVACE_AUT2_11 Geometrie řízení VY_32_INOVACE_AUT2_11 Geometrická poloha kol má zásadní vliv na bezpečnost provozu vozidel. Za jedoucím vozidlem zanechávají odvalující se kola stopy. Aby se kola vozidla odvalovala při

Více

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla Řízení Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla ozdělení podle vztahu k nápravě 1. řízení jednotlivými koly (natáčením kol kolem rejdového čepu). řízení celou nápravou (především přívěsy) ozdělení

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor Technické údaje Motor Motor 1,2 TSI/63 kw* zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 3 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1197 999 1395 1798 Vrtání

Více

Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš

Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav K616 Projekt: AKTIVNÍ BEZPEČNOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Obor DS Bc. Petr VALEŠ mail: valespe1@fd.cvut.cz tel.: 724753860 Ústav dopravní techniky

Více

Zavěšení kol. Téma 9. Teorie vozidel 1

Zavěšení kol. Téma 9. Teorie vozidel 1 Zavěšení kol Téma 9 Teorie vozidel 1 Zavěšení kol Podvozek = spodní část motorového vozidla, která má následující části: 1. Kolo s pneumatikou (spojuje vozidlo s vozovkou, přenáší síly a momenty, pruží)

Více

Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ]

Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ] Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/88 kw 1,6 TDI/88 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) 2,0 TDI/140 kw 2,0 TDI/140 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Jednopodlažní sloup.besx Informace o projektu Zakázka Ocelové konstrukce Popis Jednopodlažní sloup, profil IPE 300, šikmý ohyb Položka

Více

Nastavení geometrie podvozku, sbíhavost, záklon rejdové osy, příklon rejdové osy, odklon kola, anti-squat, anti-dive

Nastavení geometrie podvozku, sbíhavost, záklon rejdové osy, příklon rejdové osy, odklon kola, anti-squat, anti-dive ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním kinematických bodů přední a zadní nápravy autokrosové bugyny a provedení analýzy kinematických charakteristik zavěšení s popisem

Více

Technické údaje 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A)*** 2,0 TDI/135 kw (A) Motor

Technické údaje 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A)*** 2,0 TDI/135 kw (A) Motor ŠKODA OCTAVIA 4 4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

TLUMIČ ODPRUŽENÍ jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti automobilu

TLUMIČ ODPRUŽENÍ jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti automobilu Disertační práce TLUMIČ ODPRUŽENÍ jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti automobilu Ing. František Pražák Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Osnova prezentace 1. Současná problematika diagnostiky

Více

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové Svarové spoje Svařování tavné tlakové Tavné svařování elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové Tlakové svařování elektrické odporové bodové a švové třením s indukčním ohřevem Kontrola

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov 3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Ztužený sloup se změnou profilu.besx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec Ocelové konstrukce Ztužený sloup se skokem

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Posouzení plošného základu Vstupní data

Posouzení plošného základu Vstupní data Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Akce Část Datu CEMEX 5..07 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek j ef [ ] c ef g [/ 3 ] g su [/ 3 ] d [ ] 9,00,00 3,00 Pro výpočet tlaku vklidu jsou

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

1 NÁPRAVY. UMÍSTNĚNÍ NA VOZIDLE Nápravy jsou umístěny pod rámem, a to podle konstrukce buď úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy).

1 NÁPRAVY. UMÍSTNĚNÍ NA VOZIDLE Nápravy jsou umístěny pod rámem, a to podle konstrukce buď úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy). 1 NÁPRAVY ÚČEL nést tíhu vozidla a přenášet ji na kola, přenášet hnací, brzdné a boční síly mezi kolem a rámem, umožnit odpružení vozidla pomocí pružin, které jsou uloženy mezi nápravami a vozidlem. UMÍSTNĚNÍ

Více

Pastorek Kolo ii Informace o projektu?

Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kuželové Kuželové ozubení ozubení s přímými, s přímými, šikmými šikmými a zakřivenými a zakřivenými zuby [inch/agma] zuby [inch/agma] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii Informace o projektu? Kapitola

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Orion, První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu, dříve A. Maršner (1902-1935) Prozatímní inventární seznam

Více

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený

Více

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] ŠKODA Octavia RS 230 Zážehové motory Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

ŠKODA KODIAQ Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ Zážehové motory ŠKODA KODIAQ Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/110 kw ACT 4 4 1,4 TSI/110 kw 4 4 (A) 2,0 TSI/132 kw 4 4 (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm

Více

ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory

ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ. Příloha A. Metoda nejmenších čtverců Prodej bytů

PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ. Příloha A. Metoda nejmenších čtverců Prodej bytů PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ Příloha A Metoda nejmenších čtverců Prodej bytů i PŘÍLOHA A. METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ PRODEJ BYTŮ 1 2 3 TOT. 1 7 33 40 2 1 18 125 144 2.5 1 72 73 3.5 1

Více

ŠKODA RAPID SPACEBACK Zážehové motory

ŠKODA RAPID SPACEBACK Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/70 kw 1,0 TSI/70 kw (A) 1,0 TSI/81 kw 1,4 TSI/92 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

List1. ročník IX - XI ročník XI - XIII ročník XIV-XVI ročník XVII-XIX

List1. ročník IX - XI ročník XI - XIII ročník XIV-XVI ročník XVII-XIX Rok Číslo Název Původci Vydání Nakladatel vydání Poznámka Původní majitel 1 Betanie ročník IX - XI 1891-1893 2 Betanie ročník XI - XIII 1893-1895 3 Betanie ročník XIV-XVI 1896-1898 4 Betanie ročník XVII-XIX

Více

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ. Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ. Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh sekundárního vypružení pro otočný podvozek nízkopodlažní tramvaje Design

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut

Více

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I Rozdělení zatížení - Letová a pozemní letová = aerodyn.síly, hmotové síly (tíha + setrvačné síly), tah pohon. jednotky + speciální zatížení (střet s ptákem, pozemní = aerodyn. síly,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Vliv přepravovaných nákladů na jízdní vlastnosti vozidel

Vliv přepravovaných nákladů na jízdní vlastnosti vozidel Vliv přepravovaných nákladů na jízdní vlastnosti vozidel Doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc. Havlíčkův Brod 20.5.2010 1. Úvod 2. Definování základních pojmů 3. Stabilita vozidel 4. Stabilita proti překlopení

Více

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I Zkouška úrovně Alfa (pro zájemce o magisterské studium) Zkouška sestává ze vstupního testu (10 otázek, výběr správné odpovědi ze čtyř možností, rozsah dle sloupečku Požadavky)

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače 1. povinná zkouška Stavba a provoz strojů 1. Pružiny 2. Převody ozubenými koly 3.

Více

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Příloha 5: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Obrázek II: Ukázka podoby dopravního informačního centra

Více

Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ /

Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ / Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem

Více

Kinematika pístní skupiny

Kinematika pístní skupiny Kinematika pístní skupiny Centrický mechanismus s = r( cos(α)) + l [ ( λ 2 sin 2 α) 2] Dva členy z binomické řady s = r [( cos (α)) + λ ( cos (2α))] 4 I. harmonická s I = r( cos (α)) II. harmonická s II

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více

OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8

OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8 OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8 STOLNÍ TENIS MUŽI... STRANA 0 STOLNÍ TENIS ŽENY... STRANA 5 VOLEJBAL MUŽI... STRANA

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 2013 Aktualizováno: 2015 Použitá

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více