OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET..."

Transkript

1 OBSAH 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET REDUKCE ROTAČNÍCH HMOT MOMENT SETRVAČNOSTI ROTAČNÍ HMOTY OJNICE MOMENT SETRVAČNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZALOMENÍ REDUKCE POSUVNÝCH HMOT REDUKOVANÝ MOMENT SETRVAČNOSTI POSUVNÝCH ČÁSTÍ MOMENT SETRVAČNOSTI NÁHRADNÍCH KOTOUČŮ JEDNOTLIVÝCH ZALOMENÍ MOMENT SETRVAČNOSTI 1. ZALOMENÍ MOMENT SETRVAČNOSTI 2. ZALOMENÍ MOMENT SETRVAČNOSTI 3. ZALOMENÍ MOMENT SETRVAČNOSTI 4. ZALOMENÍ REDUKCE HMOT NA STRANĚ SETRVAČNÍKU MOMENT SETRVAČNOSTI SETRVAČNÍKU MOMENT SETRVAČNOSTI ČÁSTI KH PRO UMÍSTĚNÍ SETRVAČNÍKU MOMENT SETRVAČNOSTI NÁHRADNÍHO KOTOUČE NA STRANĚ SETRVAČNÍKU REDUKCE HMOT NA STRANĚ ŘEMENICE MOMENT SETRVAČNOSTI ČÁSTI KH PRO UMÍSTĚNÍ ŘEMENICE MOMENT SETRVAČNOSTI ŘEMENICE MOMENT SETRVAČNOSTI VYVAŽOVACÍ HŘÍDELE MOMENT SETRVAČNOSTI NÁHRADNÍHO KOTOUČE NA STRANĚ ŘEMENICE REDUKCE DÉLEK REDUKOVANÝ PRŮMĚR REDUKOVANÁ DÉLKA ZALOMENÍ PODLE KER - WILSONA REDUKOVANÁ DÉLKA NA STRANĚ ŘEMENICE REDUKOVANÁ DÉLKA NA STRANĚ SETRVAČNÍKU VLASTNÍ TORZNÍ KMITÁNÍ SOUSTAVY VÝPOČET TUHOSTI Modul pružnosti ve smyku materiálu KH Polární moment setrvačnosti náhradního hřídele Torzní tuhost za řemenicí Tuhost za 1. zalomením Tuhost za 2. zalomením Tuhost za 3. zalomením Tuhost za 4. zalomením VLASTNÍ FREKVENCE SOUSTAVY Matice celkových momentů setrvačností Matice hmotnosti Brno Bc. Pavel Ehrenberger

2 8.2.3 Matice tuhosti Čtvercová matice Vlastní čísla Úhlová frekvence vlastního kmitání Frekvence vlastního kmitání VYKRESLENÍ VLASTNÍCH TVARŮ KH PRVNÍ VLASTNÍ FREKVENCE Výpočet amplitud vlastní tvar DRUHÁ VLASTNÍ FREKVENCE Výpočet amplitud vlastní tvar KRITICKÉ OTÁČKY MOTORU ANALYTICKÝ VÝPOČET SIMULACE V ADAMS/ENGINE SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 Brno Bc. Pavel Ehrenberger

3 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET D 15 mm vrtání válce Z 12 mm zdvih pístu z 4 počet válců r 6mm poloměr klikové hřídele l oj 215 mm délka ojnice r λ l oj λ =.279 ojniční poměr ε kom 17.8 kompresní poměr m oj_rot kg rotační hmotnost ojnice m oj_pos.97 kg posuvná hmotnost ojnice m p_sk 2.54 kg hmotnost pístní skupiny b 21mm tloušťka ramene kliky h 11 mm šířka ramene kliky D hc 88 mm průměr hlavního čepu D oc 66 mm průměr ojničního čepu b hc 44 mm šířka hlavního čepu b oc 4 mm šířka ojničního čepu Brno Bc. Pavel Ehrenberger

4 ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního b p 35 mm šířka příruby pro setrvačník d p 75 mm roztečný průměr šroubů setrvačníku l kon 129 mm délka volného konce hřídele ξ.1 J x.22 kg mm 2 součinitel přechodového poměru poloměrů moment setrvačnosti klikové hřídele k ose x d kon 45 mm průměr volného konce hřídele l hla_pul 22mm půlka délky hlavního čepu Brno Bc. Pavel Ehrenberger

5 2 REDUKCE ROTAČNÍCH HMOT 2.1 Moment setrvačnosti rotační hmoty ojnice I oj_rot m oj_rot r 2 I oj_rot =.6m 2 kg 2.2 Moment setrvačnosti jednotlivých zalomení Hodnoty momentů setrvačností byly získány analýzou v programu Pro/Engineer I zal_1.24 m 2 kg I zal_2.239 m 2 kg I zal_3.239 m 2 kg I zal_4.239 m 2 kg 3 REDUKCE POSUVNÝCH HMOT 3.1 Redukovaný moment setrvačnosti posuvných částí I pos_1 J x + m oj_rot r 2 λ m p_sk + r I pos_1 =.1 m 2 kg Brno Bc. Pavel Ehrenberger

6 4 MOMENT SETRVAČNOSTI NÁHRADNÍCH KOTOUČŮ JEDNOTLIVÝCH ZALOMENÍ 4.1 Moment setrvačnosti 1. zalomení I celk_zal_1 I zal_1 + I oj_rot + I pos_2 I celk_zal_1 =.18 m 2 kg 4.2 Moment setrvačnosti 2. zalomení I celk_zal_2 I zal_2 + I oj_rot + I pos_2 I celk_zal_2 =.18m 2 kg 4.3 Moment setrvačnosti 3. zalomení I celk_zal_3 I zal_3 + I oj_rot + I pos_2 I celk_zal_3 =.18m 2 kg 4.4 Moment setrvačnosti 4. zalomení I celk_zal_4 I zal_4 + I oj_rot + I pos_2 I celk_zal_4 =.18m 2 kg Brno Bc. Pavel Ehrenberger

7 5 REDUKCE HMOT NA STRANĚ SETRVAČNÍKU 5.1 Moment setrvačnosti setrvačníku Zadaná hodnota I setr.6389 m 2 kg 5.2 Moment setrvačnosti části KH pro umístění setrvačníku Hodnota získána analýzou v programu Pro/Engineer I pri_setr.37 m 2 kg 5.3 Moment setrvačnosti náhradního kotouče na straně setrvačníku Hodnota získána analýzou v programu Pro/Engineer I celk_setr I setr + I pri_setr I celk_setr =.643m 2 kg 6 REDUKCE HMOT NA STRANĚ ŘEMENICE 6.1 Moment setrvačnosti části KH pro umístění řemenice Hodnota získána analýzou v programu Pro/Engineer I kon_vyv.247 m 2 kg 6.2 Moment setrvačnosti řemenice Zadaná hodnota I kon_rem.13 m 2 kg Brno Bc. Pavel Ehrenberger

8 6.3 Moment setrvačnosti vyvažovací hřídele Hodnota získána analýzou v programu Pro/Engineer I vyv_hri.94 m 2 kg 6.4 Moment setrvačnosti náhradního kotouče na straně řemenice ( ) I celk_rem I kon_vyv + 8 I vyv_hri + I kon_rem I celk_rem =.21m 2 kg 7 REDUKCE DÉLEK 7.1 Redukovaný průměr D red 88 mm 7.2 Redukovaná délka zalomení podle KER - WILSONA ( ) 4 r.2 D hc + D oc l red D red bh 3 + b oc +.4 D oc D oc 4 + b hc +.4 D hc D hc 4 l red =.352m 7.3 Redukovaná délka na straně řemenice ( ) D red l red_vyv_1 l hla_pul + ξ d kon 4 ( ) D red + l 4 kon + ξ d kon D hc 4 d kon 4 Brno Bc. Pavel Ehrenberger

9 l red_vyv_ mm 7.4 Redukovaná délka na straně setrvačníku b hc l red_setr 2 4 D red + b p 4 d p + l red 2 l red_setr =.264 m 8 VLASTNÍ TORZNÍ KMITÁNÍ SOUSTAVY 8.1 Výpočet tuhosti Modul pružnosti ve smyku materiálu KH G s 81 MPa Polární moment setrvačnosti náhradního hřídele 4 D red I p π 32 I p = mm Torzní tuhost za řemenicí G s I p c l red_vyv_2 Brno Bc. Pavel Ehrenberger

10 c = Nm rad Tuhost za 1. zalomením c 1 G s I p l red c 1 = Nm rad c 2 G s I p l red c 2 = Nm rad Tuhost za 2. zalomením Tuhost za 3. zalomením c 3 G s I p l red c 3 = Nm rad Tuhost za 4. zalomením G s I p c 4 l red_setr c 4 = Nm rad Brno Bc. Pavel Ehrenberger

11 8.2 Vlastní frekvence soustavy Matice celkových momentů setrvačností I I celk_rem I celk_zal_1 I celk_zal_2 I celk_zal_3 I celk_zal_4 I celk_setr I = m 2 kg Matice hmotnosti M I celk_rem I celk_zal_1 I celk_zal_2 I celk_zal_3 I celk_zal_4 I celk_setr M = m 2 kg Brno Bc. Pavel Ehrenberger

12 8.2.3 Matice tuhosti C t c c c c + c 1 c 1 c 1 c 1 + c 2 c 2 c 2 c 2 + c 3 c 3 c 3 c 3 + c 4 c 4 c 4 c 4 C t = Nm rad Čtvercová matice A 1 M 1 C t A 1 = s 2 Brno Bc. Pavel Ehrenberger

13 8.2.5 Vlastní čísla λ vc eigenvals ( A 1 ) λ vc = s Úhlová frekvence vlastního kmitání Ω 1 λ vc Ω 1 = rad s Frekvence vlastního kmitání Ω 1 ω 2 π ω = s Brno Bc. Pavel Ehrenberger

14 9 VYKRESLENÍ VLASTNÍCH TVARŮ KH 9.1 První vlastní frekvence Výpočet amplitud vlastní tvar i.. 5 a1 i x i4, x 4, a1 = a1 T = ( ) vlastní tvar klikové hřídele: 1 Pomerna amplituda a1 i i Kmitajici hmota Brno Bc. Pavel Ehrenberger

15 9.2 Druhá vlastní frekvence Výpočet amplitud vlastní tvar i.. 5 a2 i x i3, x 3, a2 = a2 T = ( ) vlastní tvar klikové hřídele: 1 Pomerna amplituda a2 i i Kmitajici hmota Brno Bc. Pavel Ehrenberger

16 1 KRITICKÉ OTÁČKY MOTORU Výpočet harmonických složek κ dle vzorce: 1 κ = k [-], 2 kde k = 1, 2, 3,, n. Výpočet kritických otáček motoru dle vzorce: N n = [min -1 ], κ i kde N jsou základní otáčky motoru, κ řád harmonických složek, i =.5, 1, 1.5 Výpočet maximální vydatnosti rezonance harmonických složek dle vzorce: z κ h = k [-], 2 kde z je počet válců. Brno Bc. Pavel Ehrenberger

17 1.1 Analytický výpočet Ω ω n [rad/s] [Hz] [min-1] 1. vlastní frekvence vlastní frekvence vlastní frekvence 2. vlastní frekvence řád κ[-] n [min-1] n [min-1] Brno Bc. Pavel Ehrenberger

18 1.2 Simulace v ADAMS/Engine Ω ω n [rad/s] [Hz] [min-1] 1. vlastní frekvence vlastní frekvence vlastní frekvence 2. vlastní frekvence řád κ[-] n [min-1] n [min-1] Brno Bc. Pavel Ehrenberger

19 11 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 11.1 Seznam použitých symbolů a 1-2 [-] amplitudy kmitání b [mm] tloušťka ramene kliky b hc [mm] šířka hlavního čepu b oc [mm] šířka ojničního čepu b p [mm] šířka příruby pro setrvačník c [Nm.rad -1 ] torzní tuhost za řemenicí c 1-4 [Nm.rad -1 ] tuhost za 1 4 zalomením C t [Nm.rad -1 ] matice tuhosti D [mm] vrtání válce D hc [mm] průměr hlavního čepu d kon [mm] průměr volného konce klikové hřídele D oc [mm] průměr ojničního čepu d p [mm] roztečný průměr šroubů setrvačníku D red [mm] redukovaný průměr G s [MPa] modul pružnosti materiálu ve smyku h [mm] šířka ramene kliky i [-] imaginární jednotka I [kg.m 2 ] matice celkových momentů setrvačností I celk_rem [kg.m 2 ] moment setrvačnosti náhradního kotouče na straně řemenice moment setrvačnosti náhradního kotouče na straně I celk_setr [kg.m 2 ] setrvačníku I celk_zal_1-4 [kg.m 2 ] momenty setrvačností jednotlivých zalomení I kon_rem [kg.m 2 ] moment setrvačnosti řemenice I kon_vyv [kg.m 2 ] moment setrvačnosti volného konce pro řemenici I oj_rot [kg.m 2 ] moment setrvačnosti rotační hmoty ojnice I p [mm 4 ] polární moment setrvačnosti náhradního kotouče I pos_1 [kg.m 2 ] redukovaný moment setrvačností posuvných částí I pri_setr [kg.m 2 ] moment setrvačnosti příruby setrvačníku I setr [kg.m 2 ] moment setrvačnosti setrvačníku I vyv_hri [kg.m 2 ] moment setrvačnosti vyvažovací hřídele I zal_1-4 [kg.m 2 ] momenty setrvačností jednotlivých zalomení J x [kg.m 2 ] moment setrvačnosti klikové hřídele v ose x Brno Bc. Pavel Ehrenberger

20 ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU κ [-] řád harmonických složek l hla_pul [mm] půlka délky hlavního čepu l kon [mm] délka volného konce hřídele l oj [mm] délka ojnice l red [mm] redukovaná délka zalomení l red_setr [mm] redukovaná délka na straně setrvačníku l red_vyv_1 [mm] redukované délka na straně řemenice M [kg.m 2 ] matice hmotnosti m oj_pos [kg] posuvná hmotnost ojnice m oj_rot [kg] rotační hmotnost ojnice m p_sk [kg] hmotnost pístní skupiny n [min -1 ] otáčky motoru r [mm] poloměr klikové hřídele z [-] počet válců Z [mm] zdvih pístu λ [-] klikový poměr λ vc [-] vlastní čísla ξ [-] součinitel přechodového poměru poloměrů ω [s -1 ] frekvence vlastního kmitání Ω 1 [rad.s -1 ] úhlová frekvence vlastního kmitání Ústav automobilního 11.2 seznam použitých zkratek KH kliková hřídel Brno Bc. Pavel Ehrenberger

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO MALÁ OSOBNÍ VOZIDLA SPARK IGNITION ENGINE FOR SMALL PASSENGER CAR

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO MALÁ OSOBNÍ VOZIDLA SPARK IGNITION ENGINE FOR SMALL PASSENGER CAR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU

MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

HNACÍ ÚSTROJÍ NEKONVENČNÍHO VIDLICOVÉHO VZNĚTOVÉHO ŠESTIVÁLCE S VYVAŽOVACÍM HŘÍDELEM

HNACÍ ÚSTROJÍ NEKONVENČNÍHO VIDLICOVÉHO VZNĚTOVÉHO ŠESTIVÁLCE S VYVAŽOVACÍM HŘÍDELEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. M. Lachman, R. Mendřický - Elektrické pohony a servomechanismy 13.4.2015 Požadavky na pohon Dostatečný moment v celém rozsahu rychlostí

Více

Kinematika pístní skupiny

Kinematika pístní skupiny Kinematika pístní skupiny Centrický mechanismus s = r( cos(α)) + l [ ( λ 2 sin 2 α) 2] Dva členy z binomické řady s = r [( cos (α)) + λ ( cos (2α))] 4 I. harmonická s I = r( cos (α)) II. harmonická s II

Více

Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru

Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra mechaniky Stanovení ických otáček vačkového hřídele Frotoru Řešitel: oc. r. Ing. Jan upal Plzeň, březen 7 Úvod: Cílem předložené zprávy je

Více

VYNUCENÉ TORSNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELŮ

VYNUCENÉ TORSNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELŮ VYNUCENÉ TORSNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELŮ Vlastní torsní kmitání po čase vymií vlivem tlumení, není samo o sobě nebepečné. Periodický proměnný kroutící moment v jednotlivých alomeních vybudí vynucené kmitání,

Více

excentrický klikový mechanismus, vyvažování klikového mechanismu, torzní kmitání, vznětový čtyřválcový motor

excentrický klikový mechanismus, vyvažování klikového mechanismu, torzní kmitání, vznětový čtyřválcový motor ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vyhodnocení vlivu excentricity klikového mechanismu na síly působící mezi pístem a vložkou válce pro zadaný klikový mechanismu. Následně je vyšetřen

Více

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR S PRYŽOVÝM TLUMIČEM

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR S PRYŽOVÝM TLUMIČEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA SE DVĚMA PLYNOVÝMI VIDLICOVÝMI ŠESTNÁCTIVÁLCI

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA SE DVĚMA PLYNOVÝMI VIDLICOVÝMI ŠESTNÁCTIVÁLCI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI DIPLOMA THESIS APPENDICES

PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI DIPLOMA THESIS APPENDICES PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI DIPLOMA THESIS APPENDICES OBSAH Příloha 1 Výpočtová zpráva z programu Mathcad. Příloha Výstupní protokoly pro ozubená soukolí z programu Tvarová pevnost ozubených kol společnosti

Více

DVOUVÁLCOVÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL

DVOUVÁLCOVÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

HNACÍ ÚSTROJÍ TŘÍVÁLCOVÉHO ŘADOVÉHO VZNĚTOVÉHO MOTORU

HNACÍ ÚSTROJÍ TŘÍVÁLCOVÉHO ŘADOVÉHO VZNĚTOVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU

NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU P. Vrátník Katedra konstruování strojů - Fakulta strojní - Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Od sedmdesátých let minulého století

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

DVOUVÁLCOVÝ MOTOCYKLOVÝ MOTOR TWO-CYLINDER MOTORCYCLE ENGINE

DVOUVÁLCOVÝ MOTOCYKLOVÝ MOTOR TWO-CYLINDER MOTORCYCLE ENGINE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS Michal HAJŽMAN Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vyšetřování pohybu vybraných mechanismů v systému ADAMS

Více

HNACÍ ÚSTROJÍ NEKONVENČNÍHO VIDLICOVÉHO VZNĚTOVÉHO ŠESTIVÁLCE S PRYŽOVÝM TLUMIČEM

HNACÍ ÚSTROJÍ NEKONVENČNÍHO VIDLICOVÉHO VZNĚTOVÉHO ŠESTIVÁLCE S PRYŽOVÝM TLUMIČEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky ECO s pohonem ozubeným m Charakteristika ECO Lineární jednotky (moduly) ECO nabízí cenově výhodnou, ekonomickou variantu lineárních posuvů při zachování vysokých požadavků na technické

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Příslušenství. Příslušenství Lineární jednotky. Servomotory

Příslušenství. Příslušenství Lineární jednotky. Servomotory Příslušenství 83 levá strana Připojovací příruby motorů k modulům CTV/MTV Rozměry a technické parametry horní strana pravá strana Konstrukce přírub MSD 1. kryt 2. upevnění řemenice svěrnými pouzdry 3.

Více

HNACÍ ÚSTROJÍ DESETIVÁLCOVÉHO LETECKÉHO MOTORU

HNACÍ ÚSTROJÍ DESETIVÁLCOVÉHO LETECKÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILOVÉHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky A zdvih ventilu B časování při 1mm zdvihu C časování při vymezení ventilové vůle D vůle ventilu Plnost profilu vačky má zásadní vliv na výkonové parametry motoru. V případě symetrického profilu se hodnota

Více

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. R. Mendřický, M. Lachman Elektrické pohony a servomechanismy 31.10.2014 Obsah prezentace

Více

VÁLCOVÁ JEDNOTKA DVOUDOBÉHO MOTOCYKLOVÉHO MOTORU

VÁLCOVÁ JEDNOTKA DVOUDOBÉHO MOTOCYKLOVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRO UIVERSITY OF TECHOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

MOŽNOSTI VYVÁŽENÍ DVOUVÁLCOVÉHO MOTORU PRO TRAKTOROVÉ POUŽITÍ

MOŽNOSTI VYVÁŽENÍ DVOUVÁLCOVÉHO MOTORU PRO TRAKTOROVÉ POUŽITÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE DYNAMIKA ROTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE DYNAMIKA ROTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE Přednáška č. 3 DYNAMIKA ROTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc. OBSAH 1. Úvod. Základní výpočtový model v rotujícím prostoru 3. Základní výpočtový model rotoru

Více

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254. Obsah Ozubené hřebeny 239 Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241 Čelní ozubená kola Ocelová s nábojem 242 Ocelová bez náboje 251 Nerezová 259 Čelní ozubená kola plastová 254 Kuželová kola Ocelová 261

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Harmonické oscilátory

Harmonické oscilátory Harmonické oscilátory Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz Abstrakt Tato úloha se zabývá měřením rezonančních vlastností mechanických tlumených i netlumených oscilátorů. 1 Úvod 1. Změřte tuhost pružiny statickou

Více

JEDNOTKY. E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt

JEDNOTKY. E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt SIMULAČNÍ MODEL KLIKOVÉ HŘÍDELE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze Abstrakt Crankshaft is a part of commonly produced heat engines. It is used for converting

Více

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ URČEN ENÍ PRÁCE KLIKOVÉHO LISU URČEN ENÍ SETRVAČNÍKU KLIKOVÉHO LISU KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ KLIKOVÁ HŘÍDEL OJNICE KLIKOVÁ HŘÍDEL BERAN LOŽISKOVÁ TĚLESA

Více

I. část - úvod. Iva Petríková

I. část - úvod. Iva Petríková Kmitání mechanických soustav I. část - úvod Iva Petríková Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti Osah Úvod, základní pojmy Počet stupňů volnosti Příklady kmitavého pohyu Periodický pohy Harmonický pohy,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Tvořené kruhovými oblouky o křivostech r1, r2 a Tvořené kruhovými oblouky o křivostech r1=, r2. nejjednodušší vačky z oblouků nemají spojité zrychlení

Tvořené kruhovými oblouky o křivostech r1, r2 a Tvořené kruhovými oblouky o křivostech r1=, r2. nejjednodušší vačky z oblouků nemají spojité zrychlení NÁVRH VAČKY ÚCEL: realizace rozvodových dat časování pohybu ventilů Návrh profilu vačky musí zabezpečit požadovaný průtok ventilem (plnost profilu vačky), eliminaci rázů (spojitost zrychlení), bezporuchovost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNIHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU 1. uspořádání a plnění válců Např.: průzkum v použití, trend (N3, M3) 2. další druhy konstrukce Např.: ZM/VM, 4/2 dobé, OHV/OHC, tvorba směsi, počet ventilů, 1 VÝCHODISKA

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.1003

Více

VYVÁŽENÍ TŘÍVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU

VYVÁŽENÍ TŘÍVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Značky a jednotky vybraných důležitých fyzikálních veličin doporučené v projektu OPVKIVK pro oblast konstruování a výběr nejdůležitějších pravidel

Více

Měření momentu setrvačnosti

Měření momentu setrvačnosti Měření momentu setrvačnosti Úkol : 1. Zjistěte pro dané těleso moment setrvačnosti, prochází-li osa těžištěm. 2. Zjistěte moment setrvačnosti daného tělesa k dané ose metodou torzních kmitů. Pomůcky :

Více

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Obsah přednášky : pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Podvozky motorových vozidel - nápravy 1. Pneumatiky a kola. Zavěšení kol 3. Odpružení

Více

Anotace. Klíčová slova. Annotation. Key words

Anotace. Klíčová slova. Annotation. Key words Anotace Klíčová slova Annotation Key words Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh klikového hřídele vznětového leteckého motoru se zadanými základními parametry. Motor je plochý čtyřválcový s protiběžnými

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU 1. uspořádání a plnění válců Např.: průzkum v použití, trend (N3, M3) 1 VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU 2. měrný výkon motoru Př. pro N3 Měrný výkon projektovaných motorů

Více

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí 3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit

Více

ŘEŠENÍ KMITÁNÍ POHONNÉ JEDNOTKY NA DYNAMOMETRU

ŘEŠENÍ KMITÁNÍ POHONNÉ JEDNOTKY NA DYNAMOMETRU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. Bakalářská práce

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Bakalářská práce Návrh na konstrukci 4-válcového vznětového motoru Concept Design of 4-Cylinder

Více

KMS cvičení 5. Ondřej Marek

KMS cvičení 5. Ondřej Marek KMS cvičení 5 Ondřej Marek Ondřej Marek KMS 5 KINEMAICKÉ BUZENÍ ABSOLUNÍ SOUŘADNICE Pohybová rovnice: mx + b x x + k x x = mx + bx + kx = bx + kx Partikulární řešení: x = X e iωt x = iωx e iωt k m b x(t)

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej DRÁBEK

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej DRÁBEK UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Ondřej DRÁBEK UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ NÁVRH KLIKOVÉHO MECHANISMU MOTORU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZKUŠEBNÍ JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR O VÝKONU 40KW ONE CYLINDER EXPERIMENTAL 40KW ENGINE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZKUŠEBNÍ JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR O VÝKONU 40KW ONE CYLINDER EXPERIMENTAL 40KW ENGINE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Řešení úloh 1. kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B

Řešení úloh 1. kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Řešení úloh kola 9 ročníku fyzikální olympiády Kategorie B Autořiúloh:MJarešová,,,5),PŠedivý3,7)aVKoubek6) a) Označme hvýškunadzemí,kdedojdekesrážcespodní kuličkadopadnenazemrychlostíovelikosti v 0 Hg

Více

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka 23.4.2014 Schématické znázornění Posuvová osa s rotačním motorem 3 regulační smyčky Proudová smyčka Rychlostní smyčka Polohová smyčka Blokové schéma

Více

Lineární jednotky MTJ s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJ s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky MTJ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika MTJ Lineární jednotky (moduly) MTJ s pohonem ozubeným řemenem a kompaktní konstrukcí umožňují přenášet vysoké výkony, dosahují vysokých

Více

ČTYŘDOBÝ MOTOR PRO MALOU MECHANIZACI FOUR-STROKE ENGINE FOR SMALL MECHANIZATION

ČTYŘDOBÝ MOTOR PRO MALOU MECHANIZACI FOUR-STROKE ENGINE FOR SMALL MECHANIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012

PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG KATALOG A CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ 2012 MOTOR PARILLA GAZELLE 60cc KÓD POZICE Prodejní cena - Kč ### Popis položky MOTOR PARILLA GAZELLE 60 ccm - FREE K - TAG MOTOR PARILLA

Více

Testovací příklady MEC2

Testovací příklady MEC2 Testovací příklady MEC2 1. Určete, jak velká práce se vykoná při stlačení pružiny nárazníku železničního vagónu o w = 5 mm, když na její stlačení o w =15 mm 1 je zapotřebí síla F = 3 kn. 2. Jaké musí být

Více

HNACÍ ÚSTROJÍ PĚTIVÁLCOVÉHO ZÁŽEHOVÉHO HVĚZDICOVÉHO MOTORU

HNACÍ ÚSTROJÍ PĚTIVÁLCOVÉHO ZÁŽEHOVÉHO HVĚZDICOVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 1995-1-1, ZÁKLADNÍ PROMĚNNÉ

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 1995-1-1, ZÁKLADNÍ PROMĚNNÉ Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 1995-1-1, ZÁKLADNÍ PROMĚNNÉ Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

HNACÍ ÚSTROJÍ ČTYŘVÁLCOVÉHO LETECKÉHO MOTORU POWERTRAIN DESIGN OF A FOUR CYLINDER AIRCRAFT ENGINE

HNACÍ ÚSTROJÍ ČTYŘVÁLCOVÉHO LETECKÉHO MOTORU POWERTRAIN DESIGN OF A FOUR CYLINDER AIRCRAFT ENGINE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. RNDr. Zdeněk Chobola,CSc., Vlasta Juránková,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj

Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj Petr Tukač Abstrakt Obsahem práce je návrh čelně-kuželové převodovky pro nízkopodlažnou tramvaj. K přenosu točivého momentu mezi elektromotorem a tramvajovými

Více

LINEÁRNÍ JEDNOTKY LJHR ECO

LINEÁRNÍ JEDNOTKY LJHR ECO HENNLICH LINEÁRNÍ JEDNOTK LINEÁRNÍ JEDNOTK LJHR ECO IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO RCHLÉ POSUV VSOKÁ OPKOVTELNÁ PŘESNOST PRECIZNÍ LINEÁRNÍ KULIČKOVÉ VEDENÍ HENNLICH s.r.o. tel.: 6 11 346 fax: 6 11 999 e-mail: lin-tech@hennlich.cz

Více

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU

VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU VÝCHODISKA PRO ZADÁNÍ PROJEKTU 1. uspořádání a plnění válců Např.: průzkum v použití, trend (N3, M3) 2. další druhy konstrukce Např.: ZM/VM, 4/2 dobé, OHV/OHC, tvorba směsi, počet ventilů, 1 VÝCHODISKA

Více

HNACÍ ÚSTROJÍ ŘADOVÉHO TŘÍVÁLCOVÉHO VZNĚTOVÉHO MOTORU

HNACÍ ÚSTROJÍ ŘADOVÉHO TŘÍVÁLCOVÉHO VZNĚTOVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Program: Analýza kinematiky a dynamiky klikového mechanismu čtyřdobého spalovacího motoru

Program: Analýza kinematiky a dynamiky klikového mechanismu čtyřdobého spalovacího motoru Program: Analýza kinematiky a dynamiky klikového mechanismu čtyřdobého spalovacího motoru Zadání: Pro předložený čtyřdobý jednoválcový zážehový motor proveďte výpočet silového zatížení klikového mechanismu

Více

III. MKP vlastní kmitání

III. MKP vlastní kmitání Jiří Máca - katedra mechaniky - B325 - tel. 2 2435 4500 maca@fsv.cvut.cz III. MKP vlastní kmitání 1. Rovnice vlastního kmitání 2. Rayleighova Ritzova metoda 3. Jacobiho metoda 4. Metoda inverzních iterací

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem

Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika MTV Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů N pružin i?..7 Vhodnost pro dynamické excelentní 6 [ F].. Dodávané průměry drátu,5 -,25 [in].3 - při pracovní teplotě E 2 [ksi].5 - při pracovní teplotě G 75 [ksi].7 Hustota ρ 4 [lb/ft^3]. Mez pevnosti

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRTSVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.

Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D. Příklad 1: 3;4 3;4 = =4 9 2;1,78 = = 4 9 4=16 9 =1,78 =2 =2 2 4 9 =16 9 1 = 1+ =0,49 = 1+ =0,872 =0 =10 6+ 2,22=0 =3,7 6+ 2,22=0 =3,7 + =0 3,7+3,7=0 0=0 =60,64 =0 =0 + =0 =3,7 á čá 5+ 2,22=0 =3,7 5+ 2,22+

Více

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti 1. Podmínka max τ a MOS v Mohrově rovině a) Plasticity ϭ K = ϭ 1 + ϭ 3 b) Křehké pevnosti (ϭ 1 κ R * ϭ 3 ) = ϭ Rt Ϭ red = max (ϭ 1, ϭ 1 - κ R * ϭ 3 ) MOS : max (ϭ 1, ϭ 1 - κ R * ϭ 3 ) = ϭ Rt a) Plasticita

Více

Anotace. Annotation. Klíčová slova. Key words

Anotace. Annotation. Klíčová slova. Key words Anotace Cílem této bakalářské práce je navrhnout ojnici pro čtyřdobý vznětový motor na základě daných parametrů motoru. Mojí úlohou bylo navrhnout rozměry ojnice a provést pevnostní výpočet pro jednotlivé

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika MTJZ Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I ROZDĚLENÍ TVÁŘECÍCH STROJŮ

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I ROZDĚLENÍ TVÁŘECÍCH STROJŮ ROZDĚLENÍ TVÁŘECÍCH STROJŮ ROZDĚLENÍ TVÁŘECÍCH STROJŮ Podle způsobu práce -lisy ( na materiál je působeno silou na určité dráze) -buchary (na materiál působí rázovou silou) -rotační stroje (působí na materiál

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 10 : Harmonické oscilace, Pohlovo torzní kyvadlo

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 10 : Harmonické oscilace, Pohlovo torzní kyvadlo Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha č. 10 : Harmonické oscilace, Pohlovo torzní kyvadlo Jméno: Ondřej Ticháček Pracovní skupina: 6 Kruh: ZS 6 Datum měření: 9.11.2012 Klasifikace: Část I Lineární

Více

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů

Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů Radomír Mendřický Elektrické pohony a servomechanismy 2.6.2015 Obsah prezentace Kinematika polohových servopohonů Zásady pro návrh polohových servopohonů

Více

Pruty nam ahan e na vzpˇ er Martin Fiˇser Martin Fiˇ ser Pruty nam ahan e na vzpˇ er

Pruty nam ahan e na vzpˇ er Martin Fiˇser Martin Fiˇ ser Pruty nam ahan e na vzpˇ er Obsah Úvod Eulerova teorie namáhání prutů na vzpěr První případ vzpěru zde Druhý případ vzpěru zde Třetí případ vzpěru zde Čtvrtý případ vzpěru zde Shrnutí vzorců potřebných pro výpočet Eulerovy teorie

Více

PÍSTNÍ A OJNIČNÍ SKUPINA VZNĚTOVÉHO MOTORU

PÍSTNÍ A OJNIČNÍ SKUPINA VZNĚTOVÉHO MOTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB Dynamika rotačního pohybu hmotného bodu kolem pevné osy - při rotační pohybu hmotného bodu kolem stálé osy stálými otáčkami kolem pevné osy (pak hovoříme o rovnoměrném rotačním pohybu)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

NÁVRH ZDVIŽNÉHO POZIČNÍHO STOLU

NÁVRH ZDVIŽNÉHO POZIČNÍHO STOLU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více