ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011"

Transkript

1 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech schválený rozpočet , , , , , ,00 * * * upravený rozpočet , , , , , ,17 * * * rozpočtový výhled , , , , , , VÝVOJ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU schválený rozpočet upravený rozpočet 1

2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK REKAPITULACE Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Příjmy celkem , , , , , , Financování , , , , , , Zdroje celkem , , , , , , Běžné výdaje , , , , , , Kapitálové výdaje , , , , , , Výdaje celkem , , , , , , rozdíl (zdroje - výdaje) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Rekapitulace

3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK PŘÍJMY položka PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů , , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , , , Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.osob 2 393,4 669,7 95,3 592,4 37,4 0, Daň z přidané hodnoty , , , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 2,0 23,1 33,7 38,8 35,4 25, Poplatky za uložení odpadů 713,1 159,1 201,0 356,3 463,9 350, Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 153,2 33,2 7,8 342,7 19,7 20, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , , , , Poplatek ze psů 3 041, , , , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 977, ,9 941,5 849,9 855,9 850, Poplatek za užívání veřejného prostranství 59,8 73,4 59,9 79,1 69,3 70, Poplatek ze vstupného 1 475, , ,6 996, , , Poplatek z ubytovací kapacity 698,7 768,5 703,7 761,4 809,3 800, Poplatek za provozovaný VHP , , , , , , Zrušené místní poplatky - z alkoholu 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 3 729, , , , , , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o 1353 řidičské oprávnění * * * * 3 127, , Správní poplatky , , , , , , Daň z nemovitostí , , , , , , Daňové příjmy , , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , , Příjmy z prodeje zboží 482,7 547,9 609,9 898,3 766,9 800, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0 150, Odvody příspěvkových organizací 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Příjmy z pronájmu pozemků 5 108, , , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,0 0,0 0, , , , Příjmy z úroků 4 102, , , , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , , , Příjmy

4 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK PŘÍJMY položka PŘÍJMY Přijaté sankční platby 8 820, , , , , , Ostatní příjmy z FV předchozích let 610,7 0,0 0,0 0,0 0, , Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0,0 235, ,2 10, ,1 0, Ostatní přijaté vratky transferů 4 822, , , , , , Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 262,5 652,4 74,3 131,1 50,1 55, Přijaté neinvestiční dary 508,0 120,0 250,0 0,0 0,0 0, Přijaté pojistné náhrady , ,9 335, , ,2 671, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 886, , , , , , Neidentifikované příjmy 0,0 2,3 3,1 0,1 2,7 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , , Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.osob 0,0 0,0 0,0 0,0 399,4 145, Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společností apod.subj. 0,0 0,0 0,0 0, , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , , , , Nedaňové příjmy , , , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM 44,4 297,4 211,3 233,0 310,8 299, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0, ,6 0, ,0 268,0 0, Příjmy z prodeje akcií 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Kapitálové příjmy , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 2 271, , , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 6 670, , , , , , Neinvestiční převody z Národního fondu , ,0 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 014, , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , , , , Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0, , , , , , Nein.přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv 112,6 554,1 0,0 0,0 0,0 0, Investiční přijaté transferyz VPS SR 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0, Příjmy

5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK PŘÍJMY položka PŘÍJMY Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , , , ,4 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,0 557, , , , Investiční převody z Národního fondu , ,3 0,0 0,0 0,0 0, Investiční přijaté transfery od krajů 835,5 150,0 990,0 100,0 903,2 0, Přijaté transfery Příjmy úhrnem , , , , , , , , , , , , Příjmy

6 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , , Ostatní platy 2 258,2 141,6 77,9 567,1 52,4 150, Ostatní osobní výdaje 3 150, , , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 4 962, , , , , , Odstupné 0,0 730,7 263,8 0,0 0,0 293, Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 21,5 9,1 * * * * * * * 5028 Náhrady platů zaměstnavatelům - CVS 109,8 85,8 * * * * * * * 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti , , , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 551,2 615,3 621,0 633,3 701,2 780, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 691,0 49,6 27,3 146,8 18,4 50, Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , , , , Potraviny 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 15, Ochranné pomůcky 109,7 112,5 100,1 72,0 110,9 160, Léky a zdravotnický materiál * * * * 12,7 22, Prádlo, oděv a obuv 1 105,1 864,5 928,3 676,1 887, , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 349,0 559,2 469,4 556,5 589,5 459, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , , Nákup zboží 341,2 374,9 485,6 500,0 483,9 100, Nákup materiálu jinde nezařazený 7 937, , , , , , Úroky vlastní , , , , , , Realizované kurzové ztráty 0,3 1,1 0,6 0,4 0,9 1, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje , , ,7 32,1 927,8 100, Studená voda 4 362, , , , , , Teplo 9 369, , , , , , Plyn 319,9 283,4 255,4 318,3 304,0 444, Elektrická energie 8 955, , , , , , Pohonné hmoty a maziva 1 541, , , , , , Teplá voda 35,4 34,6 0,0 5,9 8,1 61, Výdaje

7 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Služby pošt 9 116, , , , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 392, , , , , , Služby peněžních ústavů 5 035, , , , , , Nájemné 4 271, , , , , , Konzultační, poradenské a právní služby 7 159, , , , , , Služby školení a vzdělávání 1 185, , , , , , Služby zpracování dat 7 886, , , , ,1 0, Nákup ostatních služeb , , , , , , Opravy a udržování , , , , , , Programové vybavení 1 228,5 574,0 579,3 281,0 349,4 330, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 113, , ,1 972, , , Ostatní cestovní náhrady 50,8 * * * * * * * * 5175 Pohoštění 715,5 649,0 935,3 992,3 755, , Účastnické poplatky na konference 0,0 0,0 0,0 0,0 44,2 55, Nájemné za nájem s právem koupě 7 190, , , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,0 0,0 0,0 0,5 176,2 77, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3,2 0,0 0,0 0,0 200,0 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 291,0 169,0 128,7 543,8 350,3 409, Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 869,7 0,0 0,0 0, , , Věcné dary 585, , , , , , Náhrady za výkon civilní služby 149,1 62,2 * * * * * * * 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 486,3 479,9 424,9 720, , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - Ostatní právnickým neinvestiční osobámtransfery podnikatelským , , , , , , subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným 552,0 0,0 0,0 0,0 0, , společnostem 741, , , ,7 805, , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 2 960, , , , , , Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500, Výdaje

8 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , , , , , Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím , , , , , , Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční transfery obcím 216,4 260,3 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , , , , Neinvestiční transfery vysokým školám 30,0 0,0 3,0 115,0 50,0 20, Neinvestiční příspěvky ostatním PO 88,0 87,2 320,4 929,0 306, , Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 7 530, ,1 0,0 0,0 0,0 0, Nákup kolků 128,4 103,8 83,3 72,5 78,0 135, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , , , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům 8,7 467,9 2,8 235,0 0,0 41, Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v minulých rozpočtových obdobích 1 829,2 758,7 199,3 30,0 550,0 80, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům * * * * 31,6 40, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0, , ,7 0, , , Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům , , , , , , Sociální dávky , , , , , , Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,0 0,0-5,7 5,7 0,0 0, Dary obyvatelstvu 50,0 45,0 50,0 30,0 50,0 50, Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz.osobám 653, , ,0 696, ,0 660, Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , , , , Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 579,0 709,0 705,6 638,0 531,0 650, Neinvestiční půjčené prostředky 579,0 709,0 705,6 638,0 531,0 650, Nespecifikované rezervy 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4 500, , , , ,2 222, Ostatní neinvestiční výdaje 4 500, , , , , , Běžné výdaje , , , , , , Výdaje

9 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Programové vybavení 9 686, , , , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 4 066, , , , , , Budovy, haly a stavby , , , , , , Budovy, haly a stavby (úroky z úvěru na investice) * * * * * * Stroje, přístroje a zařízení , , , , , , Dopravní prostředky 2 025, , ,2 721, , , Výpočetní technika 5 526, ,0 972, , , , Projektová dokumentace ,5 * * * * * * * * 6127 Umělecká díla a předměty 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 270, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozemky 1 484, , , , , , Investiční úroky 335,7 * * * * * * * * 6145 Daně placené v souvislosti s investicí 0,7 * * * * * * * * 6149 Výdaje související s investičními nákupy jinde nezařazené 1 144,8 * * * * * * * * z toho: KV investičního odboru , , , , , , KV investičního odboru z cizích zdrojů Investiční nákupy a související výdaje , , , , , , Nákup akcií 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Nákup majetkových podílů 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Nákup akcií a majetkových podílů 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - fyzickým osobám 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám , , , , , , Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery občanským sdružením 0,0 0, , ,0 0,0 376, Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery obcím 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Výdaje

10 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 435, , , , , , Investiční transfery vysokým školám 0,0 0,0 0, ,0 0, , Investiční transfery , , , , , , Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 0,0 0,0 0, ,0 0,0 800, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , , , , Investiční půjčené prostředky , , , , , , Rezervy kapitálových výdajů 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Ostatní kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Kapitálové výdaje , , , , , , Výdaje úhrnem , , , , , , Výdaje

11 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK FINANCOVÁNÍ položka FINANCOVÁNÍ Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech , , , , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy , , , , ,3 0, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , , , , ,3 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , ,0 0,0 0, , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , , , , Financování úhrnem , , , , , , Financování

12 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK č. Banka/Účel MF ČR - výstavba ČOV 0,00% * * * * * * * * * * * * * * nájemníci 46b.j. (54bj.) - 2 předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka - předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * nájemníci Dubenská - 4 předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 UniCredit Bank a.s. (HVB) - zimní stadion 6 ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie 7 8 fixní sazba do ,28% p.a * * * * * * * * * * * 6M PRIBID + 1,95% p.a./ * * * * * * * * * * * * * * * * * * SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnírna Husova kolonie pevná sazba 2% * * * * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. (ŽB) - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM UniCredit Bank a.s. (ŽB) - nákup nízkopodlažních 9 autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů Komerční banka, a.s Úpravna vody České Budějovice úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek úvěru k splatno do Splátky jistiny () 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * * * * 1M PRIBOR + 0,05% p.a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * fixní sazba do ,40% p.a * x celkem x x x Přehled úvěrů a půjček

13 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek úvěru k splatno do Splátky úroků () MF ČR - výstavba ČOV 0,00% * * * * * * * * * * * * * * nájemníci 46b.j. (54bj.) - 2 předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka - předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * nájemníci Dubenská - 4 předplatné nájemného fixní 0,00% sazba do * * * * * * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. (HVB) ,28% 5 zimní stadion p.a * * * * * * * * * * * 6 ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie M PRIBID + 1,95% p.a./ * * * * * * * * * * * * * * * * * * SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnírna Husova kolonie pevná sazba 2% * * * * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. (ŽB) - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM UniCredit Bank a.s. (ŽB) - nákup nízkopodlažních autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * * * * 1M PRIBOR + 0,05% p.a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 Komerční banka, a.s. - Úpravna vody České Budějovice fixní sazba do ,40% p.a * z investic x celkem x x do doby zařazení investice do užívání vstupují úroky z přijatého úvěru do majetku (jsou hrazeny jako investiční výdaj) 13 Přehled úvěrů a půjček

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2008-2010 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2002-2010 v tis. Kč 2007 schválený rozpočet 1 342 407,0 1 544 739,0

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2017 až 2019 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017-2019 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 2022 tis. Kč STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020-2022 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a střednědobého výhledu rozpočtu

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 Podrobný přehled o plnění a čerpání za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 (v Kč) Třída 1 - Daňové příjmy 4 183 076 000,00 4 174 312 640,00 4 013 758 451,74 96,15 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2019. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 Položka R o

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2018 Datum do 31.01.2018 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2017 Datum do 31.12.2017 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2019 Datum do 31.01.2019 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2014 strana: 1 / 7

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2014 strana: 1 / 7 Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2014 zpracováno: 13.02.2014 strana: 1 / 7 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

CELKEM po zahrnutí financování :

CELKEM po zahrnutí financování : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2018. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2017 Popis Popis Rozpočet upravený Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 21 810 080 Položka R

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2014 č: 5

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2014 č: 5 Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2014 č: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 099 200 719 120 27 818 320 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 25 218 780 498 830 25 717 610 0000 1111 Daň z

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Schválený na zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 150 000,00 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I.

Více

Stránka 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1119 Zrušené daně,

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady

Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady Metodika návaznosti rozpočtové skladby na výnosové a nákladové účty pro ÚSC a svazky obcí v roce 2018 SÚ - náklady Položka rozpočtové skladby 513x Nákup materiálu (kromě 5138) u 5139 i v případě nákupu

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2017 Paragraf Položka Text 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 800 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 350 000,00

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00 roku 2012 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 450 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 697 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017 Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy 91 510 000,00 92 491 960,00 116 739 669,86

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Rozpočet pro rok 2014

Rozpočet pro rok 2014 Rozpočet pro rok 2014 str.1 Iparagraf položka PRIJMY Kč Daň z příjmu fyzických osob 2800000,00 1111 DPFO závislá činnost 2400000,00 1112 DPFOOSVČ 150000,00 1113 DPFO kapitálové výnosy 250000,00 Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1296290.98 977700.00 132.59 1296200.00 100.01 90.98 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 293509.35 469242.00

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Ministerstvo financí

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Ministerstvo financí Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I.

Více

CELKEM po zahrnutí financování :

CELKEM po zahrnutí financování : Rozpočtové opatření obce Horní Maršov č.: 1/2019 Popis Rozpočet pův. Opatření Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 1 302 900 24 318 420 1xxx Daňové příjmy 16 800 000-30 000

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2017-2020 PŘÍJMY paragraf položka text 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0000 1340 Poplatek

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

O B E C H O R N Í S L A T I N A

O B E C H O R N Í S L A T I N A O B E C H O R N Í S L A T I N A ROZPOČET NA ROK 2017 Rozpočet schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2016 Starosta obce: J a n H o t a ř.... REKAPITULACE Položka Částka PŘÍJMY z toho: Daňové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Poniklá IČO 276006 Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta Poniklá čp. 65 Poniklá 51242 Poniklá Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Poniklá IČO 276006 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Poniklá 65 Poniklá 51242 Poniklá

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008 Číslo řádku Rozpočet Obce Studenec na rok 2008 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Rozpočet roku 2007 Skutečnost roku 2007 Rozpočet na rok 2008 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 580 2 893 2 700 2 Daň

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 OdPa Pol Popis Rozpočet 2017 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin 3 200 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 7.2.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec CEJLE, Cejle,588 51 Batelov IČ: 00488615 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtových

Více

ROZPOČET NA ROK 2018

ROZPOČET NA ROK 2018 O B E C H O R N Í S L A T I N A ROZPOČET NA ROK 2018 Rozpočet schválen na zasedání zastupitelsva obce dne 28. 12. 2017 Starosta obce: J a n H o t a ř.... REKAPITULACE Položka Částka PŘÍJMY z toho: Daňové

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00 Rozpočet na rok 2016 Příjmy dle paragrafů, organizací a složek Pol. Popis 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 851 130,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 292 614,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

Více

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/79 798 02 Mostkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b částka v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 10

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 10 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob 102 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za provoz systému 75 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Kunčice nad Labem 2017 IČO 278033 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Kunčice nad Labem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok Termín projednání na ZO

Návrh rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok Termín projednání na ZO Termín projednání na ZO 31.1.2018 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Popis Rozpočet 2018 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 3 700 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 Kč

Více

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný)

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) OdPa pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 600 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice 2016 IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Tršice čp. 50 Tršice 78357

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 378368.61 420000.00 90.09 420000.00 90.09-41631.39 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 11450.95 15000.00 76.34

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015 Sestavený pro jednání ZM 18.12.2014 (v Kč) Rok Měsíc IČO 2014 12 00254231 Název a sídlo účetní jednotky: Město Skalná Sportovní 9 351 34 Skalná I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Rozstání IČO 288721 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Rozstání 77 Rozstání 79862

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Schválený rozpočet roku 2017 zpracováno strana: 1 / 10

Schválený rozpočet roku 2017 zpracováno strana: 1 / 10 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 300 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více