Komponenty pro hydraulickou výbavu

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komponenty pro hydraulickou výbavu"

Transkript

1 Všeobecné informace Všeobecné informace Z výrobního závodu lze objednat kompletní hydraulický systém. Je také možné objednat samostatné komponenty pro hydraulickou výbavu, například pro tahače snávěsem nebo pro nákladní vozidla s nástavbou. Z výrobního závodu lze objednat následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem Hydraulické čerpadlo Hydraulické hadice a spojky Hydraulický olej Scania CV AB 2017, Sweden 1 (25)

2 Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému U vozidel objednaných s následující specifikací byl hydraulický systém ve výrobním závodu vyzkoušen a je připraven k použití bez jakýkoliv přípravných činností: Kompletní hydraulický systém Naplněná nádržka hydraulického oleje Ovládání v kabině U vozidel specifikovaných bez ovládání v kabině je ve výrobním závodu vyzkoušen pouze okruh mezi nádržkou hydraulického oleje a hydraulickým čerpadlem. U vozidel specifikovaných s kompletním hydraulickým systémem bez naplněné nádržky hydraulického oleje nejsou ve výrobním závodu prováděny žádné zkoušky. DŮLEŽITÉ! Pokud budete instalovat vlastní hydraulické hadice a provádět plnění vlastním hydraulickým olejem, platí následující: Než naplníte systém doporučeným hydraulickým olejem, nezapomeňte zkontrolovat, zda je celý hydraulický systém čistý. Před spuštěním hydraulického čerpadla zkontrolujte, zda je naplněno alespoň z 50 %, jinak by došlo k nedostatečnému mazání. Scania CV AB 2017, Sweden 2 (25)

3 Různé varianty ovládání v kabině Různé varianty ovládání v kabině Lze objednat různé varianty ovládání pro provoz výbavy nástavby z kabiny. K dispozici jsou následující možnosti objednání: Spínač (kód varianty 4666C) Páčka (kód varianty 4666D) Příprava na páčku (kód varianty 4666B) Bez ovládání (kód varianty 4666Z) Vozidla vybavená spínači montovanými ve výrobním závodu Následující spínače lze objednat namontované při výrobě: Spínač pro provoz sklápěcí korby na nákladním vozidle (kód varianty 6516A) Spínač pro provoz zajištění zadního čela na nákladním vozidle (kód varianty 6517A) Spínač pro provoz sklápěcí korby na přívěsu (kód varianty 6518A) Spínač pro provoz zajištění zadního čela na přívěsu (kód varianty 6519A) Další informace o spínačích naleznete v dokumentu Spínače. Příklad spínače pro provoz sklápěcí korby přívěsu Scania CV AB 2017, Sweden 3 (25)

4 Používání spínačů Různé varianty ovládání v kabině Vyklápění Pevná prostřední pozice je neutrální polohou spínače. Z horní pozice spínače, sklápění, spínač přeskakuje zpět do prostřední pozice. Sklápěcí korba se zvedá, dokud je horní pozice stisknutá, v okamžiku uvolnění spínače se zastaví. Spodní pozice spínače, spouštění sklápěcí korby, je pevná pozice. Sklápěcí korba se spouští, dokud je spodní pozice aktivní, a zastaví se, jakmile je spínač přesunut do neutrální polohy. Otevření zajištění zadního čela u nákladního vozidla Pevná prostřední pozice je neutrální polohou spínače. Horní pozice spínače pro zavírání zajištění zadního čela i spodní pozice spínače pro otvírání zajištění zadního čela přeskakuje zpět do prostřední pozice. Velikost otvoru zajištění zadního čela je ovládána přidržením stisknutého spínače v horní nebo spodní pozici. Scania CV AB 2017, Sweden 4 (25)

5 Různé varianty ovládání v kabině Otevření zajištění zadního čela u přívěsu Když je zajištění zadního čela zavřené, je možné je uzamknout čepem. Pevná prostřední pozice spínače je poloha uzamčeného čepu. Stisknutá pozice spínače otevírá čep. Spínač je vybaven ovládáním uzamykání, které je třeba držet stisknuté, aby bylo možné stisknout a uvolnit spínač. Připojení spínačů Všechny spínače montované ve výrobním závodě, které slouží k provozu hydraulického systému, jsou připojeny následujícím způsobem: Prostřednictvím konektoru C494 v konzoli nástavby k pozicím 1-7 konektoru DIN C487 umístěného za levým předním kolem. Prostřednictvím konektoru C449 v konzoli nástavby k pozicím 4 a 15 konektoru C162, což je spojení návěsu. U tahačů je konektor C162 umístěn na zadním stěnovém panelu kabiny, u nákladních vozidel je umístěn zcela vzadu na levé boční příčce rámu. Scania CV AB 2017, Sweden 5 (25)

6 Různé varianty ovládání v kabině Tabulka níže uvádí funkce pro pozice 1-7 konektoru DIN C487: Pozice Funkce 1 Spínač S239, spouštění sklápěcí korby u nákladních vozidel 2 Spínač S239, vyklápění sklápěcí korby u nákladních vozidel 3 Spínač S241, zavírání zajištění zadního čela u nákladních vozidel 4 Spínač S241, otevírání zajištění zadního čela u nákladních vozidel 5 Spínač S240, spouštění sklápěcí korby u přívěsů 6 Spínač S240, vyklápění sklápěcí korby u přívěsů 7 Uzemnění Tabulka níže znázorňuje funkce pro pozice 4 a 15 konektoru C162, 15kolíkové spojení návěsu: Pozice Funkce 4 Uzemnění 15 Spínač S242, otevírání zajištění zadního čela u přívěsů Další informace o konektoru C449 naleznete v dokumentu Konektor C449 funkce přívěsu. Další informace o kabelážích vedoucích od kabiny k rámu naleznete v dokumentu Kabeláže pro funkce nástavby. Další informace o konektoru C162 naleznete v dokumentu Konektory C162, C364 a C365. Scania CV AB 2017, Sweden 6 (25)

7 Vozidla vybavená páčkou Páčka na provoz hydraulického systému je k dispozici ve 2 variantách. Různé varianty ovládání v kabině Pružinová (kód varianty 6082A) Pevné pozice (kód varianty 6082B) Poznámka: Volbu varianty páčky proveďte v souladu s lokálními právními požadavky. Páčka je umístěna na madlu namontovaném na B-sloupku, viz obrázek. Páčka ovládá systém stlačeného vzduchu, který zase ovládá hydraulický systém. Kpáčce vede 6 vzduchových trubek o průměru 6 mm. 5 vzduchových trubek je připojeno k páčce, z nichž 1 dodává vzduch. 1 vzduchová trubka je volná, tu lze použít pro volitelnou funkci Připojení k hadicím stlačeného vzduchu Vzduchové trubky jsou vyvedeny ven na rám. 3 vzduchové trubky jsou svinuty za kabinou a 2 vzduchové trubky jsou umístěny na třetí příčce rámu uvnitř boční příčky rámu na pravé straně. Všechny vzduchové trubky na rámu jsou zapojeny a vybaveny vložkou šroubení (číslo dílu ). Demontujte zátku a v případě potřeby použijte k připojení spojovací šroubení (číslo dílu ). Scania CV AB 2017, Sweden 7 (25)

8 Vozidla vybavená přípravou na páčku Vozidla, která jsou z výrobního závodu vybavena přípravou na páčku, mají 6 vzduchových trubek vyvedených z madla na B-sloupku ven na rám. 1 z trubek u madla je určena pro dodávání vzduchu. Na rámu jsou 3 vzduchové trubky svinuty za kabinou a 2 vzduchové trubky jsou umístěny na třetí příčce rámu uvnitř boční příčky rám na pravé straně. Různé varianty ovládání v kabině Připojení vzduchových trubek Vzduchové trubky v kabině nejsou zapojeny ani vybaveny vložkou šroubení. Všechny vzduchové trubky na rámu jsou zapojeny a vybaveny vložkou šroubení (číslo dílu ). Demontujte zátku a v případě potřeby použijte k připojení spojovací šroubení (číslo dílu ). Scania CV AB 2017, Sweden 8 (25)

9 Možnosti objednání Různé varianty ovládání v kabině Volitelné vybavení Alternativa Kód varianty Popis Ovládání Spínač 4666C Páčka 4666D Příprava 4666B Příprava na páčku Ne 4666Z Informace o potřebných dílech Díl Číslo dílu Vložka šroubení Spojovací šroubení Díly jsou k dispozici u dealerů společnosti Scania. Scania CV AB 2017, Sweden 9 (25)

10 Nádržka hydraulického oleje Nádržka hydraulického oleje Utahačů lze objednat nádržku hydraulického oleje jako možnost montovanou ve výrobním závodu. Nádržka hydraulického oleje se může nacházet na různých místech v závislosti na konfiguraci kol vozidla. Další informace najdete v části Možnosti objednání. Rozměry nádržky hydraulického oleje: Šířka x výška x hloubka: 532 x 672 x 701 mm Hmotnost: 31 kg Alternativní umístění nádržky hydraulického oleje Nádržka hydraulického oleje. 1. Kulový ventil pro sací trubku. 2. Ukazatel hladiny. Scania CV AB 2017, Sweden 10 (25)

11 Možnosti objednání Nádržka hydraulického oleje Volitelné vybavení Alternativa Kód varianty Popis Nádrž hydraulického oleje, umístění Levá strana, vpředu 4804A Platí pro konfiguraci kol 4x2 Umístěno za skříní akumulátorů nebo vzduchojemem Pravá strana, vpředu 4804B Platí pro konfiguraci kol 4x2 Umístěno za tlumičem výfuku nebo nádrží redukčního činidla Levá strana, vzadu 4804C Platí pro konfigurace kol 4x2, 6x2 a 6x4 Umístěno přímo před nejpřednější zadní nápravou Pravá strana, vzadu 4804D Platí pro konfigurace kol 4x2, 6x2 a 6x4 Umístěno přímo před nejpřednější zadní nápravou Nádrž hydraulického oleje, objem 200 litrů 4805A Celková kapacita; 170 litrů Scania CV AB 2017, Sweden 11 (25)

12 Tlakově omezovací ventil Při objednávání nádržky hydraulického oleje vyberte tlakově omezovací ventil. Tlakově omezovací ventil s přívodním a zpětným tokem je ve výrobním závodu namontován na nádržku hydraulického oleje. Tlakově omezovací ventil je k dispozici ve 2 variantách: 2 1 Nádržka hydraulického oleje S pevnou hodnotou omezování tlaku, viz obrázek. Se 2 volitelnými hodnotami omezování tlaku, viz obrázek. Informace o různých hodnotách omezování tlaku naleznete pod hlavičkou Možnosti objednání Tlakově omezovací ventil s pevnou hodnotou omezování tlaku. 1. Kanál A 2. Kanál T Připojení k tlakově omezovacímu ventilu Pokud je tlakově omezovací ventil připojen k jednočinnému válci, například pro sklápění plošiny, připojte hydraulickou hadici ke kanálu A. Pokud je ventil otevřen, je tok oleje směřován ven do kanálu A. Když se pak ventil uzavře, funguje kanál A jako otvor zpětného vedení a zpětný tok je vracen do nádržky hydraulického oleje. Viz obrázek. Pokud je tlakově omezovací ventil připojen k dvojčinnému válci nebo hydraulickému motoru, připojte funkci tlaku ke kanálu A a hadici zpětného vedení ke kanálu T. Viz obrázek Tlakově omezovací ventil se 2 volitelnými hodnotami omezování tlaku. 1. Kanál A 2. Kanál T Scania CV AB 2017, Sweden 12 (25)

13 Nádržka hydraulického oleje Možnosti objednání Volitelné vybavení Alternativa Kód varianty Popis Tlakově omezovací ventil 150 barů 4830A Pevná hodnota omezení tlaku: 150 barů 170 barů 4830B Pevná hodnota omezení tlaku: 170 barů 190 barů 4830C Pevná hodnota omezení tlaku: 190 barů 220 barů 4830D Pevná hodnota omezení tlaku: 220 barů 150/220 barů 4830E 2 volitelné hodnoty omezení tlaku: 150/220 barů Tovární nastavení: 150 barů 1 bar odpovídá 100 kpa. Scania CV AB 2017, Sweden 13 (25)

14 Hydraulické čerpadlo Pokud musí být hydraulické čerpadlo namontováno ve výrobním závodě, je základním předpokladem objednání jednoho z následujících pomocných náhonů EG650P, EG651P, EG652P nebo EG653P z výrobního závodu. Hydraulické čerpadlo Při objednání hydraulického čerpadla z výrobního závodu jsou omezeny otáčky motoru, pokud je aktivován pomocný náhon. Omezené otáčky motoru závisí na vybraném čerpadle a pomocném náhonu. Sací šroubení a tlaková přípojka nejsou součástí dodávky v případě objednání hydraulického čerpadla. Díly jsou obsaženy v možnosti Hydraulické hadice mezi nádržkou hydraulického oleje a čerpadlem hydraulického oleje pod rámem podvozku (kód varianty 6645A). Scania CV AB 2017, Sweden 14 (25)

15 Možnosti objednání Hydraulické čerpadlo Zdvihový objem čerpadla Typ čerpadla Kódy variant (cm 3 ) Výtlak čerpadla Typ čerpadla 40 Pístové čerpadlo 4803A 4802B 60 Pístové čerpadlo 4803B 4802B 80 Pístové čerpadlo 4803C 4802B 100 Pístové čerpadlo 4803D 4802B 35 Zubové čerpadlo 4803F 4802A 60 Zubové čerpadlo 4803B 4802A 80 Zubové čerpadlo 4803C 4802A 115 Zubové čerpadlo 4803E 4802A Scania CV AB 2017, Sweden 15 (25)

16 Aktivace hydraulického čerpadla Vzduchová trubka pro aktivaci hydraulického čerpadla není při dodání připojena. Dokončete montáž připojením vzduchové trubky k hydraulickému čerpadlu, což také chrání hydraulický systém před nechtěným provozem hydraulického čerpadla. Viz obrázek. Hydraulické čerpadlo Pro aktivaci hydraulického čerpadla připojte vzduchovou trubku. Scania CV AB 2017, Sweden 16 (25)

17 Proudy a otáčky motoru Hydraulické čerpadlo Všechna vozidla vybavená z výrobního závodu hydraulickými čerpadly Scania mají nastavené maximální otáčky motoru, když je aktivován pomocný náhon. Pístová čerpadla Maximální povolený tlak pro všechna pístová čerpadla je 400 barů (40 MPa). Nejvyšší teoretický průtok (l/min) při vysokém převodu přídavné dělicí převodovky Pomocný Převodový Zdvihový objem čerpadla (cm 3 ) náhon poměr EG650P 1, EG651P 1, EG652P 1, EG653P 1, Maximální povolené otáčky motoru (ot/min) Pomocný náhon Zdvihový objem čerpadla (cm 3 ) EG650P EG651P EG652P EG653P Příklad pístového čerpadla Scania CV AB 2017, Sweden 17 (25)

18 Hydraulické čerpadlo Zubová čerpadla Nejvyšší teoretický průtok (l/min) při vysokém převodu přídavné dělicí převodovky Pomocný náhon Převodový Zdvihový objem čerpadla (cm 3 ) poměr EG650P 1, EG651P 1, EG652P 1, EG653P 1, Maximální povolený tlak (bar) a a. 1 bar odpovídá 100 kpa. Nepřetržitě Periodicky Maximální povolené otáčky motoru (ot/min) Pomocný náhon Zdvihový objem čerpadla (cm 3 ) EG650P EG651P EG652P EG653P Příklad zubového čerpadla Scania CV AB 2017, Sweden 18 (25)

19 Teoretický průtok (l/min) při různých otáčkách motoru Hydraulické čerpadlo Pomocný náhon EG650P, převodový poměr 1,24 a vysoký převod přídavné dělicí převodovky Otáčky motoru (ot/min) Pístové čerpadlo 40 cm Zubové čerpadlo 35 cm Pístové čerpadlo 60 cm Zubové čerpadlo 60 cm Pístové čerpadlo 80 cm Zubové čerpadlo 80 cm Pístové čerpadlo 100 cm Zubové čerpadlo 115 cm Pomocný náhon EG651P, převodový poměr 1,58 a vysoký převod přídavné dělicí převodovky Otáčky motoru (ot/min) Pístové čerpadlo 40 cm Zubové čerpadlo 35 cm Pístové čerpadlo 60 cm Zubové čerpadlo 60 cm Pístové čerpadlo 80 cm Zubové čerpadlo 80 cm Pístové čerpadlo 100 cm Zubové čerpadlo 115 cm Scania CV AB 2017, Sweden 19 (25)

20 Hydraulické čerpadlo Pomocný náhon EG652P, převodový poměr 1,03 a vysoký převod přídavné dělicí převodovky Otáčky motoru (ot/min) Pístové čerpadlo 40 cm Zubové čerpadlo 35 cm Pístové čerpadlo 60 cm Zubové čerpadlo 60 cm Pístové čerpadlo 80 cm Zubové čerpadlo 80 cm Pístové čerpadlo 100 cm Zubové čerpadlo 115 cm Pomocný náhon EG653P, převodový poměr 1,29 a vysoký převod přídavné dělicí převodovky Otáčky motoru (ot/min) Pístové čerpadlo 40 cm Zubové čerpadlo 35 cm Pístové čerpadlo 60 cm Zubové čerpadlo 60 cm Pístové čerpadlo 80 cm Zubové čerpadlo 80 cm Pístové čerpadlo 100 cm Zubové čerpadlo 115 cm Scania CV AB 2017, Sweden 20 (25)

21 Hydraulické hadice a spojky Pro tahače lze z výrobního závodu objednat hydraulické hadice s rychlospojkami. Další informace najdete v části Možnosti objednání. Hydraulické hadice a spojky Tlakové hadice a hadice zpětného vedení mají průměr 1 palec s maximálním povoleným pracovním tlakem 250 barů (25 MPa). Průměr sací hadice je 2". Scania CV AB 2017, Sweden 21 (25)

22 Možnosti objednání Hydraulické hadice a spojky Volitelné vybavení Alternativa Kód varianty Popis Hydraulické hadice mezi nádržkou hydraulického oleje a čerpadlem Ano 6645A hydraulického oleje pod rámem podvozku (1). Hydraulické hadice mezi nádržkou hydraulického oleje a čerpadlem Tlak (2) 6085A Je zahrnut ventil pro přívěs hydraulického oleje nad rámem podvozku. Tlak + Zpětné vedení (3) 6085B Upevnění hydraulické hadice s kloubem (4). Ano 6086A Slouží k omezení nebezpečí vystavení hydraulické Ne 6086Z hadice tlakům. Spojka hydraulické hadice Šroub 4840A Rychlospojka 4840B Scania CV AB 2017, Sweden 22 (25)

23 Hydraulický olej Hydraulický olej lze objednat, pokud byla objednána možnost Hydraulické hadice mezi hydraulickým čerpadlem a nádržkou hydraulického oleje (kód varianty 6645A) a pokud byly vybrány možnosti volby Hydraulické čerpadlo (kategorie varianty 4802) a Tlakově omezovací ventil (kód varianty 4830). Hydraulický olej Hydraulický olej dodávaný z výrobního závodu je Q8 Heller VG22 (kód varianty 4851A). Viskozita U čerpadel Scania doporučujeme používat hydraulické oleje s viskozitou mezi 20 a 30 mm 2 /s (cst). Při plnění vlastním hydraulickým olejem doporučujeme vybrat olej typu VG32 pro horké podnebí a VG22 pro studené podnebí. Pro sklápěče je však olej VG22 naprosto dostatečný i v horkých podnebích, jelikož v hydraulickém systému se nestihne za provozu naakumulovat dostatečné teplo. Pro sklápěče je normální, že je teplota hydraulického oleje o 5 C vyšší než okolní teplota. Scania CV AB 2017, Sweden 23 (25)

24 Hydraulický olej DŮLEŽITÉ! Pokud dojde ke spuštění systému bez oleje, hrozí nebezpečí poškození. Proto před zahájením práce zajistěte následující: zda se nachází olej v nádržce hydraulického oleje (pomocí ukazatele hladiny), zda je otevřen kulový ventil v sací trubce, zda je čerpadlo naplněno hydraulickým olejem z více než 50 % DŮLEŽITÉ! Příklad kulového ventilu. Čistota hydraulického oleje má přímý vliv na životnost hydraulického systému. Olej a filtry vzduchu pravidelně měňte, výměnou hydraulického oleje dosáhnete dlouhé životnosti hydraulického čerpadla. Chcete-li zajistit maximální délku životnosti, doporučuje společnost Scania použít filtraci o hrubosti 10 µm (abs 1 ). Používejte pouze hydraulické oleje s aditivy proti pěnění a opotřebení. Znečištěný filtr vzduchu znamená zvýšené riziko nasátí nečistot do nádrže. Nečistoty ve filtru vzduchu mohou mít také za následek narušení odvětrávání a nebezpečí vzniku podtlaku v nádrži, což může vést k jejímu poškození. 1. Absolutní úroveň filtrace). Filtr zachytí 100 % částic větších než 10 µm. Scania CV AB 2017, Sweden 24 (25)

25 Možnosti objednání Hydraulický olej Volitelné vybavení Alternativa Kód varianty Hydraulický olej Ano 4851A Doporučení pro hydraulické oleje naleznete v dokumentu Obecné informace o pomocných náhonech. Scania CV AB 2017, Sweden 25 (25)

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

00: Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S. Vydání 1. Scania CV AB 2016, Sweden

00: Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S. Vydání 1. Scania CV AB 2016, Sweden 00:01-08 Vydání 1 cs-cz Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S Scania CV AB 2016, Sweden Před prostudováním informací... 3 Kapaliny ve vozidle... 4 Elektrický

Více

Všeobecné informace o pneumatickém systému

Všeobecné informace o pneumatickém systému Definice V souvislosti s pneumatickým systémem vozidla je důležité znát následující definice a koncepty: Vzduchojem Natlakované vzduchojemy obsahují stlačený vzduchu. Ten se používá v brzdovém systému

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden 00:01-06 Vydání 1 cs Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla Platí pro řadu P, G a R 308 626 Scania CV AB 2009, Sweden Obsah Obsah Před prostudováním informací... 3 Otevření čelní masky...

Více

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750 Všeobecné informace Všeobecné informace Tyto informace platí pro nákladní vozidla s pomocným náhonem EK730, EK740 nebo EK750, kde je pomocný náhon používán s trvalým výkonem až 250 kw. Vzduchový chladič

Více

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků Obecné informace o vyvažovací výbavě Obecné informace o vyvažovací výbavě Vyvažování nákladu vozidla lze provádět různými způsoby v závislosti (mimo jiné) na použití a typu nástavby nebo typu pérování.

Více

Kabeláž pro funkce nástavby

Kabeláž pro funkce nástavby Všeobecné informace Všeobecné informace V tomto dokumentu jsou popsány 2 druhy kabeláže pro funkce nástavby (znázorněné na obrázku). C486 C487 C488 C494. Kabeláž z kabiny na rám (kategorie varianty 24)

Více

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Úvod Úvod Zkontrolujte, zda byla nástavba nainstalována způsobem, který zajišťuje vysokou kvalitu, vysokou provozní spolehlivost a minimální riziko

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Úprava pneumatického systému

Úprava pneumatického systému Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování řídicí jednotky, musí být provedena pouze v autorizovaném servisu Scania. Nepoužívejte

Více

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface)

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface) Popis Popis Rozhraní pro nástavbu Elektrický systém ve vozidlech Scania je založen na několika ovládacích jednotkách, které spolu komunikují prostřednictvím společné sítě. Aby bylo možné využívat stávající

Více

Funkce pro omezení rychlosti vozidla. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti

Funkce pro omezení rychlosti vozidla. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti Všeobecné informace o funkcích Všeobecné informace o funkcích Scania nabízí tři funkce pro omezení rychlosti. Tyto funkce se používají pro splnění přání zákazníků a zákonných požadavků, například, vozidla

Více

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování Funkce Funkce Zvýšení volnoběžných otáček motoru je vhodné například k zahřátí motoru nebo k plnění pneumatického systému vozidla. Funkce může být použita, pokud hrozí, že nebude výkon nebo normální volnoběžné

Více

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky Všechny přípojky do elektrického systému vozidla musí být provedeny v centrální elektrické jednotce a na konzoly nástavby. Konzole nástavby je umístěna uvnitř spodní části panelu na straně spolujezdce

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Obecné Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ!

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 99 309 Přípravek pro otáčení 99 318 Podpěra motoru 99 502

Více

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Pomocný náhon je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje, kolik energie je potřeba k pohybu

Více

Centrální elektrické jednotky

Centrální elektrické jednotky Všeobecně Všeobecně Ve vozidle jsou čtyři centrální elektrické jednotky: Popis Označení Umístění Centrální elektrická jednotka Centrální elektrická jednotka nástavby Centrální elektrická jednotka podvozku

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Aktivace omezovače točivého momentu. Popis. Všeobecně. Omezení točivého momentu 1

Aktivace omezovače točivého momentu. Popis. Všeobecně. Omezení točivého momentu 1 Popis Popis Všeobecně Funkce omezení točivého momentu se používá pro aktivaci omezení točivého momentu motoru podle předem definovaného nastavení. Žádné specifické podmínky nemusí být dodrženy pro aktivaci

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení Obecné Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se přepadovou trubkou za chladičem.

Více

Konektory C162, C328, C364 a C365. Obecné informace o konektorech

Konektory C162, C328, C364 a C365. Obecné informace o konektorech Obecné informace o konektorech Obecné informace o konektorech Kromě konektorů, které jsou určeny výhradně k ovládání funkcí nástavby a které jsou seskupeny v konzole nástavby, existuje též celá řada konektorů,

Více

úhel vyklápění cca 50, pneumaticky spouštěná mřížka na listí. Provedení s odváděním použitého vzduchu vrchem.

úhel vyklápění cca 50, pneumaticky spouštěná mřížka na listí. Provedení s odváděním použitého vzduchu vrchem. Společnost Trilety provozuje výrobu silničních čistících strojů už 50 let a kromě toho i speciálních čistících strojů do tunelů. Zametací stroje vyrábí s kapacitou od 1,5 do 10m³, které se upevňují na

Více

Plnění chladicí kapaliny

Plnění chladicí kapaliny Práce na systému chlazení vozidla Práce na systému chlazení vozidla UPOZORNĚNÍ Při provádění úprav chladicího systému se tento systém musí vyprázdnit, znovu naplnit a projít tlakovou zkouškou. Chladicí

Více

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod Úvod Úvod Pro usnadnění manévrování vozidla při použití hákového nakladače nebo sklápěcí nástavby, může být zapotřebí dočasně zvýšit otáčky motoru. Pokud se ke zvýšení otáček motoru u vozidel s plně automatickým

Více

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy Koncový nosník Všechna nákladní vozidla s velkým zatížením na zadním přesahu musí mít koncový nosník nebo centrálně namontovanou příčku závěsu. Pokud výrobce nástavby plánuje namontovat koncový nosník

Více

Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty

Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty Horké komponenty Horké komponenty UPOZORNĚNÍ Výfukový systém v nákladním vozidle může, při vysokém pracovním zatížení, dosáhnout teplot přesahujících

Více

Změna zadního přesahu. Obecné informace o změně zadního přesahu. Tovární přizpůsobení. Náhradní díly. Postup pro spojování rámu podvozku

Změna zadního přesahu. Obecné informace o změně zadního přesahu. Tovární přizpůsobení. Náhradní díly. Postup pro spojování rámu podvozku Obecné informace o změně zadního přesahu Obecné informace o změně zadního přesahu Tovární přizpůsobení Zadní přesah může být objednán z výrobního závodu v délkách po 10 mm. Náhradní díly Boční příčky rámu

Více

CAS 32/8200/800-S3R. NA PODVOZKU T 815 PR2 6x6

CAS 32/8200/800-S3R. NA PODVOZKU T 815 PR2 6x6 CAS 32/8200/800-S3R NA PODVOZKU T 815 PR2 6x6 VŠEOBECNÝ POPIS Těžká cisterna na 3 nápravovém podvozku T815 PR-2. Čerpadlo nízkotlaké 3200 l/min 8200 l vody, 800 l pěnidla Posádka 1+3 Zásah vodou i pěnou

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF POUŽITÍ Mazací přístroje ACF jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů a zařízení. Dále

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GA866 a GA867/R Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 82 320 Plošinový zvedák 98 405 Upevňovací příčka a držák 98 655-9

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Ing.Zdeněk Štuksa Konstrukce a výroba jednoúčelových strojů a automatizační techniky www.ingsuksa.cz Průmyslové pístové kompresory RL RH RK SPOLEHLIVÁECHNOLOGIE RL RH RK Kompresor přímo spojený s motorem

Více

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Koncová světla Existují 3 typy koncových světel: Kompletní kompaktní

Více

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku Obecné informace o blatnících a zástěrkách Obecné informace o blatnících a zástěrkách V několika zemích platí právní požadavky, které regulují použití blatníků a zástěrek, například se jedná o evropské

Více

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA POUŽITÍ Progresivní blokové rozdělovače řady BVA jsou mazacím prvkem centrálních tukových mazacích systémů, které jsou následně nazývány jako obvody s progresivními rozdělovači.

Více

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace Popis Popis Boční osvětlení může být zapojeno různými způsoby podle toho, zda bylo z výrobního závodu dodáno s přípravou: Všechna vozidla mohou být doplněna o boční osvětlení pomocí připojení třícestné

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF FUNKCE

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF FUNKCE MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů a zařízení. Dále jsou aplikovány

Více

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M.

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. JOHN DEERE 6115M Základní technické ukazatele traktoru Veličina Jednotka

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ Strana Hydraulické zařízení... 2 Závěsy... 18

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ Strana Hydraulické zařízení... 2 Závěsy... 18 Strana Hydraulické zařízení... 2 Hydraulické zařízení... 2 Panel ovládání hydrauliky... 3 způsoby regulace vnitřního okruho hydrauliky... 3 Ovládací prvky vnitřího okruhu hydrauliky... 4 Volná (plovoucí)

Více

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ!

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ! Proveďte všechna uzemnění nástavby v rámu podvozku v levé boční příčce rámu. Při uzemnění provedeném v pravé boční příčce rámu bude docházet ke ztrátám napětí, záporný pól akumulátoru je připojen k levé

Více

Zadní ochrana proti podjetí. Všeobecně

Zadní ochrana proti podjetí. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Aby nákladní vozidla splňovala předpis UN ECE R58, musí být vybaveno zadní ochranou proti podjetí. Ochranu proti podjetí lze dodat z výrobního závodu nebo ji může namontovat výrobce

Více

1880 Hoftrac. Technická data. Údaje motoru. Elektromotor Baterie Standard Baterie volitelně FSD 1880 kabina

1880 Hoftrac. Technická data. Údaje motoru. Elektromotor Baterie Standard Baterie volitelně FSD 1880 kabina Technická data 1880 FSD 1880 kabina Údaje motoru Výrobce Perkins Perkins Typ motoru 404D-22 404D-22 Počet válců 4 4 Výkon (max.) kw (PS) 36,3 (50*) 36,3 (50*) Při (max.) ot./min. 2.800 2.800 Objem válců

Více

KÓDY MOTORU - VERZE KAROSÉRIE

KÓDY MOTORU - VERZE KAROSÉRIE F I A T D U C A T O 2. 0 M u l t i j e t 2 E u r o 6 KÓDY MOTORU - VERZE KAROSÉRIE Verze Kód motoru 2.0 Multijet Euro 6 250A2000 Uvádíme jako příklad význam kódu verze karosérie s příslušným popisem, který

Více

SERIE SC S DVOJITÝM PRŮTOKEM

SERIE SC S DVOJITÝM PRŮTOKEM SERIE SC S DVOJITÝM PRŮTOKEM 1. Úvod 2. Požadavky na montáž - PTO pomocný pohon - Hydraulická nádrž - Rozměry hydraulických hadic - Hydraulický olej - Filtrace 3. Montáž 4. Rozvod hadic 5. Odvzdušnění,

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25 velikost 25 do 10 MPa 25 dm 3 /min WK 102/21025 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494 C494 C494 C494 je konektor s 21 piny, který poskytuje výrobci nástavby několik signálů a funkcí, v závislosti na specifikaci vozidla. Konektor také poskytuje možnost přizpůsobit vozidlo pomocí přemostění

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel:

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Další informace získáte od prodejce Scania. Kompletní kompaktní 7dílné koncové světlo LED světlo

Více

- 4x4 - zadní náprava. ANO/NE hnaná, přiřaditelný přední náhon UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU - zadní náprava ANO/NE PŘEVODOVKA

- 4x4 - zadní náprava. ANO/NE hnaná, přiřaditelný přední náhon UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU - zadní náprava ANO/NE PŘEVODOVKA Př. č. 9 zadávací dokumentace Příloha č. 1 ke kupní smlouvě Specifikace nabízeného plnění I. KOMUNÁLNÍ VOZIDLO NOSIČ NÁSTAVEB Typové označení komunálního vozidla nosiče nástaveb Požadavky kupujícího 1.

Více

ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0

ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0 ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0 Schéma hydraulického zapojení elektrohydraulického čerpadla Schéma elektrického zapojení elektrohydraulického čerpadla ELEKTROHYDRAULICKÉ

Více

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2 Všeobecné informace Všeobecné informace Hlavní centrální elektrická jednotka je umístěna za ochranným krytem pod přístrojovou deskou před sedadlem spolujezdce, viz obrázek. Poznámka: Nepracujte s hlavní

Více

Filtrační jednotka FCL Mobilní filtrační jednotka - průtok do 82 l/min.

Filtrační jednotka FCL Mobilní filtrační jednotka - průtok do 82 l/min. Filtrační jednotka FCL Mobilní filtrační jednotka - průtok do 82 l/min. Pro filtraci hydraulických a mazacích kapalin s vysokou viskozitou (ISO VG22 až ISO VG320) Pro filtraci nových kapalin při plnění

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz CELKOVÝ OBJEM: 90L KAPACITA OLEJE:

Více

Snižování podvozku. Všeobecně

Snižování podvozku. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Pokud například ovládáte jeřáb nebo sklápění, vzduchové měchy musí být vyprázdněny po doraz vzduchového pérování, aby bylo vozidlo stabilnější. Funkci vyprázdnění vzduchových měchů

Více

kovaz s.r.o. Směrový sedlový ventil Řada D4S

kovaz s.r.o. Směrový sedlový ventil Řada D4S Charakteristické znaky Sedlové y řady D4S jsou navrženy pro funkci směrového řízení. Celé spektrum sedlových ů, pružin a vík včetně přepínacích ů, omezovačů zdvihu, solenoidových ů (VV01) a snímání polohy

Více

Omezovač rychlosti. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti

Omezovač rychlosti. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti Všeobecné informace o funkcích Všeobecné informace o funkcích Scania nabízí 4 funkce pro omezení rychlosti. Tyto funkce se používají pro splnění přání zákazníků a zákonných požadavků, například, vozidla

Více

NÁHRADNÍ DÍLY HYDRAULIKA 04/17

NÁHRADNÍ DÍLY HYDRAULIKA 04/17 NÁHRADNÍ DÍLY HYDRAULIKA 04/7 Hydraulické Top produkty Akční nabídky platné do 3..07 Nízkotlaké hydraulické zařízení pro tahače návěsů Kompletní balíček pro hydraulické zařízení. Obsah dodávky: olejová

Více

Provedení pomocného rámu

Provedení pomocného rámu Obecné Obecné Pomocný rám může být použit pro následující účely: Poskytuje vůli pro kola a všechny ostatní díly, které vyčnívají nad rám. Poskytuje tuhost a snižuje napětí v zadním přesahu. Chrání rám

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012

Původní návod k používání. Tažná jízdní souprava CX T. Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T CS - 02/2012 Původní návod k používání Tažná jízdní souprava CX T Dodatek k návodu k obsluze tahače řady CX T 1050 51048070037 CS - 02/2012 Obsah g 1 Předmluva Informace o dokumentaci... 2 Základní principy bezpečného

Více

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála

HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála HPP13/HPP13 FLEX hydraulická centrála Od výr. č. 1434 Revidováno květen 2004 Před uvedením do provozu Děkujeme, že jste zvolili hydraulickou centrálu HYCON. Hydraulické centrály jsou dodávány bez olejové

Více

Nosiče forem HLS 30, HLS 60

Nosiče forem HLS 30, HLS 60 Základem nosičů forem HLS 30 a HLS 60 konstrukce tvořená spodním pracovním stolem, na který se upíná spodní díl formy. Spodní stůl je svařen z ocelových plechů a opracován. Deska stolu je opatřena upevňovacími

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: , www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

Pneumatická olejová čerpadla

Pneumatická olejová čerpadla Pneumatické pumpy pro maziva, oleje a podobné kapaliny. Ideální olejová čerpadla pro přenos kapaliny s nízkou viskozitou, jako je motorový olej, staré odpadní oleje, nemrznoucí kapaliny, převodové oleje,

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

ODSÁVACÍ JEDNOTKA OLEJE 90L

ODSÁVACÍ JEDNOTKA OLEJE 90L ODSÁVACÍ JEDNOTKA OLEJE 90L TRG 2090 Pneumatické pumpování oleje (TRG2090) Pneumatické pumpování oleje (TRG2091) Objem zásobníku oleje. 90 l Objem oleje:

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Dodávka jednoramenného nosiče kontejnerů včetně podvozku (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál Volitelné výstupní signály Volitelné výstupní signály Tento dokument popisuje volitelné výstupní signály, které jsou k dispozici v konektoru C493, pin 8-12 (konektor pro rozšířenou funkcionalitu). Tyto

Více

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ!

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ! Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Okruh brzdového systému nesmí být použit pro připojení přídavných vzduchojemů. Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

PŘÍLOHA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem č.

Více

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA-N

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA-N PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA-N POUŽITÍ Progresivní blokové rozdělovače BVA-N jsou mazacím prvkem centrálních tukových a olejových mazacích systémů. Sortimentní řada rozdělovačů BVA-N je vyráběna

Více

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny Je možné objednat různé možnosti namontované vně kabiny. K dispozici jsou následující komponenty: Střešní kolejnice Střešní nosič Střešní spoiler Boční spoiler Vzduchový klakson Klimatizační systém Poznámka:

Více

FASTRAC 3200 / 3230 XTRA

FASTRAC 3200 / 3230 XTRA KOMPLETNÍ ODPRUŽENÍ A KOTOUČOVÉ BRZDY S ABS NA VŠECH 4 KOLECH. JCB P-TRONIC - PŘEVODOVKA. TECHNICKÉ ÚDAJE Pneumatiky A Výška po štřechu kabiny B Výška po nástavbu na rámu C Rozvor kol D Rozchod kol 540/65

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Přímo řízené ventily konstrukční řada EV-M5 a V9

Přímo řízené ventily konstrukční řada EV-M5 a V9 Přímo řízené ventily konstrukční řada EV-M5 a V9 Seznam Provedení Ovládání Strana Veličiny Rozměry Údaje Přehled typů pro objednávku 3/ cestné ventily elektricky 70 71 71 konstrukční řada EV-M5 (G1/8)

Více

Výpočet zatížení nápravy. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav

Výpočet zatížení nápravy. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Všechny typy provozu využívající nákladní vozidla vyžadují doplnění podvozku nákladního vozidla dodaného z výrobního závodu o určitou formu nástavby. Obecné

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

Upevnění vně kabiny. Příklad umístění značek pro otvory. Obecné Obecné. Scania Truck Bodybuilder 22: Vydání

Upevnění vně kabiny. Příklad umístění značek pro otvory. Obecné Obecné. Scania Truck Bodybuilder 22: Vydání Obecné Obecné Tento dokument popisuje umístění značek pro otvory na vnější straně kabiny. Účelem je usnadnit nástavbu při montáži dalšího příslušenství nebo výbavy. Počet a umístění značek pro otvory se

Více

Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo

Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo CENTRÁLNÍ MAZACÍ TECHNIKA Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo Pístové rozdělovače dávkují a rozvádějí olej nebo plastické mazivo dopravovaný cyklicky nebo trvale ovládaným čerpadlem.

Více

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 60 426 2.98

Více

FASTRAC 2155 / 2170 TECHNICKÉ ÚDAJE KOMPLETNÍ ODPRUŽENÍ A KOTOUČOVÉ BRZDY S ABS NA VŠECH 4 KOLECH.

FASTRAC 2155 / 2170 TECHNICKÉ ÚDAJE KOMPLETNÍ ODPRUŽENÍ A KOTOUČOVÉ BRZDY S ABS NA VŠECH 4 KOLECH. KOMPLETNÍ ODPRUŽENÍ A KOTOUČOVÉ BRZDY S ABS NA VŠECH 4 KOLECH. JCB SMOOTHSHIFT PŘEVODOVKA. TECHNICKÉ ÚDAJE A Výška po štřechu kabiny B Výška po nástavbu na rámu C Rozvor kol 540/5 R30 2.880 mm 1.510 mm

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

Hydraulické agregáty řady HA 800 a HA 801

Hydraulické agregáty řady HA 800 a HA 801 Popis výrobku Hydraulické agregáty řady 800 a 801 jsou vysokotlaké zdroje tlakové energie. Agregáty jsou konstrukčně unifikované, liší se způsobem ovládání; agregáty řady 800 jsou ovládány nožní pákou,

Více

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE CHECKLIST Mobilní jeřáb s teleskopickým výložníkem na kolovém podvozku. hodnocení technického stavu OBECNÉ ÚDAJE Druh zkoušky: Místo provedení: Datum: Obsluha: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Výrobce: Typ: Výrobní

Více

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva

Více

1770 CX Hoftrac. Technická data. Údaje motoru. Elektromotor Baterie Standard Baterie volitelně CX 1770 CX kabina

1770 CX Hoftrac. Technická data. Údaje motoru. Elektromotor Baterie Standard Baterie volitelně CX 1770 CX kabina 1770 CX Hoftrac Technická data 1770 CX 1770 CX kabina Údaje motoru Výrobce Perkins Perkins Typ motoru 404 D-22 404 D-22 Počet válců 4 4 Výkon (max.) kw (PS) 35,7 (49*) 35,7 (49*) Při (max.) ot./min. 2.600

Více