Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ!"

Transkript

1 Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Okruh brzdového systému nesmí být použit pro připojení přídavných vzduchojemů. Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování řídicí jednotky, musí být provedena pouze v autorizovaném servisu Scania. Vždy kontaktujte autorizovaného dealera Scania před započetím úprav pneumatického systému vozidla, pro zodpovězení následujících otázek: Je přestavba povolena? Je nutno upravit SOPS soubor (Scania palubní specifikace výrobku)? Musejí být změněny hodnoty parametrů pomocí programu SDP3? Více informací o změně souboru SOPS je uvedeno v dokumentu Přeprogramování řídicích jednotek. UPOZORNĚNÍ Před započetím práce vyprázdněte pneumatický systém, aby nedošlo ke zranění způsobeného velmi vysokým tlakem vzduchu. 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 1 (19)

2 Vysoká spotřeba vzduchu Vysoká spotřeba vzduchu Příčiny a navrhované činnosti Vurčitých situacích a za určitých jízdních podmínek se může stát, že přívod vzduchu není dostatečný. Pokud k tomu dojde, vozidlo bude indikovat příliš vysokou spotřebu vzduchu. Může se jednat o tyto případy: Vysoká spotřeba vzduchu v přívěsu Vysoká spotřeba vzduchu v okruhu příslušenství Časté seřizování vzduchového pérování Existuje několik způsobů ovlivňování přívodu vzduchu. Výběr dalšího zdroje stlačeného vzduchu se řídí způsobem použití vozidla. Událost / požadavek na vzduch Činnost Výhoda Nevýhoda Podle části Velký požadavek na vzduch pro okruh příslušenství a pravděpodobně také pro vzduchové pérování Časté nastavování vzduchového pérování, např. pro zvyšování a snižování Velké požadavky na vzduch ve všech okruzích, včetně brzdových okruhů, například pro skříňový přívěs s mnoha nápravami Společný okruh stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu a vzduchové pérování nebo okruh stlačeného vzduchu pouze pro dodatečnou výbavu Dodatečná montáž nebo tovární montáž dalších vzduchojemů pro zvýšení kapacity ve vzduchovém pérování Další vzduchojem pro všechny okruhy na zvýšení celkové kapacity v systému Jednoduchá přestavba Zvětšuje rezervu při použití vzduchového pérování Zvětšená rezerva pro spotřebu ve všech okruzích Zmenšuje rezervu pro vzduchové pérování Vyžaduje čas na plnění mezi případy seřizování vzduchového pérování Časově náročné plnění. Dlouhá doba plnění, vyžaduje novou palubní specifikaci výrobku Scania. Další stlačený vzduch pro dodatečnou výbavu Další vzduchojemy pro vzduchové pérování Další vzduchojem pro všechny okruhy 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 2 (19)

3 Vysoká spotřeba vzduchu Událost / požadavek na vzduch Činnost Výhoda Nevýhoda Podle části Pro nepřetržité zvýšené požadavky na vzduch Poznámka: Jednotka APS s vyšší kapacitou, pokud provoz vyžaduje nepřetržitě velké množství vzduchu Jednotku APS s vyšší kapacitou smí montovat pouze autorizovaný servis Scania. Další informace získáte v autorizovaném servisu Scania. Zkracuje dobu plnění rychlejší regenerací. Lze kombinovat s výše uvedenými alternativami Vyžaduje rozsáhlejší přestavbu Jednotka APS s vyšší kapacitou Další informace o volitelném vybavení pro další dodávku stlačeného vzduchu montovaném ve výrobním závodě naleznete v dokumentu Dodatečný stlačený vzduch. 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 3 (19)

4 Další stlačený vzduch pro dodatečnou výbavu Další stlačený vzduch pro dodatečnou výbavu Následující přípojky mohou dočasně uspokojit požadavky pro přídavný stlačený vzduch. V příkladech připojení Společný okruh stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu a vzduchové pérování a Okruh stlačeného vzduchu pouze pro přídavnou výbavu se připojení musí provádět za přetlakovým ventilem (F), aby stlačený vzduch nemohl proudit zpět do jednotky APS. Obecný popis a obecné pneumatické schéma naleznete v dokumentu Obecné informace o pneumatickém systému. Je důležité připomenout, že připojení okruhu stlačeného vzduchu za přetlakovým ventilem (F) viz schéma nezpožďuje start vozidla, když se plní prázdný systém. Komponent Označení Číslo dílu E Tlakově omezovací ventil F Přetlakový ventil G Kontrolní ventil (zkontrolujte, zda je ventil správně umístěn a míří správným směrem) H Dodatečný vzduchojem Standardní vzduchojem, 30 litrů Hliníkový vzduchojem, 30 litrů Přetlakový ventil :60-01 Vydání 6 cs-cz 4 (19)

5 Další stlačený vzduch pro dodatečnou výbavu Běžný okruh stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu a vzduchové pérování Okruhy pro dodatečnou výbavu a vzduchové pérování se sdíleným vzduchojemem Stlačený vzduch je uchován v systému tak, aby mohl být v případě potřeby použit v okruhu příslušenství nebo vzduchového pérování. Tlak ve vzduchovém pérování je 12,3 baru, je ale omezen na 8,5 baru tlakově omezovacím ventilem (E). Tímto způsobem dojde na omezenou dobu ke zvýšení kapacity okruhu vzduchového pérování i okruhu příslušenství. Tento typ připojení je vhodný, pokud se komponenty spotřebovávající stlačený vzduch používají často během krátké doby, systém vzduchového pérování často nastavuje svoji výšku a je dostatek času na plnění systémů. Viz příklady zapojení. Tlusté červené čáry vyznačují upravené díly systému. Připojení společného okruhu stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu a vzduchové pérování na vozidlech s dalším dodatečně namontovaným vzduchojemem Připojení společného okruhu stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu a vzduchové pérování na vozidlech s dalším vzduchojemem namontovaným ve výrobním závodě. 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 5 (19)

6 Další stlačený vzduch pro dodatečnou výbavu Okruh stlačeného vzduchu pouze pro přídavnou výbavu Tento typ připojení je vhodný, pokud se komponenty spotřebovávající stlačený vzduch používají často během krátké doby a je dostatek času na plnění systému. Tlak ve vzduchovém pérování je 12,3 baru, je ale omezen na 8,5 baru tlakově omezovacím ventilem (E). Tímto způsobem dojde ke zvýšení kapacity okruhu příslušenství. Toto připojení poskytuje okruhu příslušenství větší kapacitu než předchozí příklady. Viz příklad připojení. Tlusté červené čáry vyznačují upravené díly systému. Připojení okruhu stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu s dalším dodatečně namontovaným vzduchojemem. 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 6 (19)

7 Další vzduchojemy pro vzduchové pérování Další vzduchojemy pro vzduchové pérování Pro stabilní funkci vozidel, která spotřebovávají velké množství vzduchu v okruhu vzduchového pérování, jsou v některých případech vyžadovány další vzduchojemy. Další vzduchojemy lze objednat přímo ve výrobním závodě nebo namontovat dodatečně. Nesmí se používat více než šest 30litrových vzduchojemů. Viz příklad připojení. Tlusté červené čáry vyznačují upravené díly systému. Je důležité připomenout, že připojení okruhu stlačeného vzduchu za přetlakovým ventilem (F) viz schéma nezpožďuje start vozidla, když se plní prázdný systém. Připojení dodatečných vzduchojemů (H) pro vzduchové pérování 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 7 (19)

8 Další vzduchojem pro všechny okruhy Další vzduchojem pro všechny okruhy Objem vzduchu pro brzdy, příslušenství, pérování a návěsové brzdy lze zvýšit připojením dalších vzduchojemů mezi výstup 25 na jednotce APS a přetlakový ventil (F), pokud je namontován. Tento příklad připojení vyžaduje změnu počtu vzduchojemů pomocí SDP3 tak, aby vzduch mohl proudit zpět do jednotky APS. Může být použito až šest třicetilitrových vzduchojemů, ale počet vzduchojemů, které mohou být na daném vozidle použity, závisí na konfiguraci kol a čísle dílu jednotky APS. Povolený počet vzduchojemů je uveden v programu SDP3. Nový vzduchojem musí být snadno vypustitelný z vnějšku rámu. DŮLEŽITÉ! Příklad připojení dodatečného vzduchojemu (E) k výstupu 25 Pokud byla přestavba dokončena, musí být celkový počet dodatečných vzduchojemů umístěných jednotkou APS a přetlakovým ventilem uveden v programu SDP3. Bez provedení konfigurace vzniká riziko hromadění vlhkosti ve vzduchojemech, což může způsobit poškození zamrznutím v brzdovém systému. Viz příklad připojení. Tlusté červené čáry vyznačují upravené díly systému. 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 8 (19)

9 Jednotka APS s vyšší kapacitou Jednotka APS s vyšší kapacitou Jednotka APS se vzduchojemem pro regeneraci zrychluje vysoušení vzduchu a pomáhá k rychlejší regeneraci systému po období velkého odběru vzduchu. Vozidla, která nejsou vybavena jednotkou APS se vzduchojemem pro regeneraci, lze přestavět různými způsoby, podle toho, kdy byla vyrobena. DŮLEŽITÉ! Výměna kompletní jednotky APS a přestavba s vloženým dílem může být provedena pouze v autorizovaném servisu Scania. Po výměně jednotky APS se v autorizovaném servisu Scania provádí aktualizace SOPS souboru ze společnosti Scania. Více informací o jednotce APS s vyšší kapacitou získáte u autorizovaných dealerů společnosti Scania. 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 9 (19)

10 Díly pro přestavbu Díly pro přestavbu 6 Označení Číslo dílu 1 Standardní vzduchojem, 30 litrů Hliníkový vzduchojem, 30 litrů Pryžové dělící vložky Spona nádobky Držák Spona nádobky Držák Díly je možno zakoupit u autorizovaných dealerů Scania :60-01 Vydání 6 cs-cz 10 (19)

11 Díly pro přestavbu Doplnění vloženého dílu Chcete-li v následujících vozidlech modernizovat jednotku APS, jednoduše doplňte střední díl a vzduchojem a pak aktualizujte SOPS soubor. Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo Výměna jednotky APS Na následujících vozidlech musí být vyměněna kompletní jednotka APS, aby bylo dosaženo větší kapacity. Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo :60-01 Vydání 6 cs-cz 11 (19)

12 Vozidla s centrálním systémem dohušťovaní pneumatik Vozidla s centrálním systémem dohušťovaní pneumatik Centrální systém dohušťování pneumatik pomocí standardní APS jednotky může být namontován pouze na hnací nápravu. Pokud má být centrální systém dohušťování pneumatik namontován na všechny nápravy, pak musí být systém vybaven vlastním kompresorem s vysoušečem vzduchu. 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 12 (19)

13 Úprava brzdového systému Úprava brzdového systému DŮLEŽITÉ! Brzdový systém je citlivější, než ostatní komponenty v pneumatickém systému. Proto je při úpravách nutno dodržovat speciální pokyny. Zjednodušeně řečeno, brzdový systém se skládá z přívodní části a ovládací části. Přívodní část vede z přívodu vzduchu (jednotky APS) do trubky za vzduchojemem. Ovládací část vede z ventilů, ABS, EBS a dále do kol. Úprava brzdových trubek musí být prováděna pouze tak, jak je uvedeno v pokynech dále v tomto dokumentu. Úprava trubek na stlačený vzduch pro dodatečné vzduchojemy se musí provádět pouze v přívodní části podle pokynů uvedených níže. Poznámka: Na brzdový systém se vztahuje několik právních nařízení, která omezují a vněkterých případech zakazují určité typy úprav. Úpravy brzdového systému, včetně úpravy prodloužení brzdových trubek, znamená, že vozidlo musí projít dodatečnými prohlídkami v některých zemích. Umístění jednotky APS Brzdové trubky Při výměně plastových trubek brzd nesmí mít nová plastová trubka menší průměr, než má stávající plastová trubka (běžně 12 mm). Další informace o pneumatickém systému naleznete v dokumentu Všeobecné informace o pneumatickém systému. 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 13 (19)

14 Úprava brzdového systému Ovládací část brzdového systému UPOZORNĚNÍ Ovládací část brzdového systému mezi ventilem (5) a brzdovým válcem (6) se nesmí upravovat, protože by se prodloužila reakční doba brzdy a vznikla by nerovnováha brzdného účinku. Šroubení V souladu s doporučeními je vždy možné zkrácení. Připojení je povoleno pouze pomocí kompozitních šroubení schválených společností Scania. Při spojování trubek musí být použita následující kompozitní šroubení: Pro trubky 12 mm: (1 kus) (2 kusy) Pro trubky 8 mm: (1 kus) (2 kusy) Pro trubky 6 mm: (1 kus) (2 kusy) Význam symbolů 1. Přívodní část brzdového systému 2. Ovládací část brzdového systému 3. Okruh vzduchového pérování / příslušenství (nesouvisející s brzdami) 4. Vzduchojem 5. Všechny ventily, ABS/EBS 6. Brzdový válec Nezaměňujte stávající šroubení za nové šroubení s větším úhlem. Přímé šroubení musí být zaměněno za přímé šroubení a nesmí být nahrazeno zahnutým šroubením. Šroubení s úhlem 45 stupňů nesmí být nahrazeno 90 stupňovým zahnutým šroubením, atd. Nicméně je výhodné zaměnit zahnuté šroubení za přímé šroubení nebo za zahnuté šroubení s menším úhlem. Dojde tak k lepšímu průtoku vzduchu v systému. 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 14 (19)

15 Úprava brzdového systému Přívodní část brzdového systému Úprava délky trubky a průměru trubky Brzdové trubky mezi vzduchojemem (4) a ventilem (5) pro vzduchojemy 1 a 2 mohou být mezi nádrží a brzdovým ventilem prodlouženy na maximální délku mm. Prodloužení ovlivňuje reakční dobu a je-li to možné, je třeba se mu vyhnout. Brzdové trubky pro parkovací brzdu P jsou citlivější a aby zůstala zachována reakční doba pro přívěs, nesmí překročit 500 mm. U vozidel bez spojení návěsu je maximální délka mm. Pokud brzdové trubky prodlužujete, musíte je spolehlivě zajistit. Přívodní část brzdového systému je méně citlivá než ovládací část, a proto ji lze upravovat ve větší míře podle následujících podmínek: Prodloužení brzdové trubky se provádí spíše před vzduchojemem, ale obecně je vhodnější je neprovádět. Šroubení je povoleno přidávat v přívodní části. Nezvyšujte úhel šroubení. Další informace naleznete v pokynech pro ovládací část systému stlačeného vzduchu, jak je popsáno výše. Brzdové trubky lze spojovat za předpokladu, že jsou použita šroubení schválená společností Scania; viz předchozí strana. Při výměně plastových trubek brzd nesmí mít nová plastová trubka menší průměr, než má stávající plastová trubka (běžně 12 mm). Význam symbolů 1. Přívodní část brzdového systému 2. Ovládací část brzdového systému 3. Okruh vzduchového pérování / příslušenství (nesouvisející s brzdami) 4. Vzduchojem 5. Všechny ventily, ABS/EBS 6. Brzdový válec 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 15 (19)

16 Popisy šroubení Popisy šroubení Trubky na stlačený vzduch mohou být opatřeny šroubeními vyrobenými z mosazi nebo kompozitního materiálu. Spojování a demontáž trubek na stlačený vzduch se musí provádět odlišnými způsoby v závislosti na tom, zda jsou propojovací šroubení vyrobena z mosazi nebo kompozitního materiálu. Je důležité, aby byly trubky na stlačený vzduch vysoce kvalitní. Trubky a ventily pro systém stlačeného vzduchu je nutné zakoupit u prodejce společnosti Scania. DŮLEŽITÉ! Trubky na stlačený vzduch v brzdových okruzích a okruzích brzd přípojného vozidla je možné spojovat pouze kompozitními šroubeními schválenými společností Scania. Speciální přípravek pro kompozitní šroubení: přípravek na demontáž Další přípravky: kleště na dělené kroužky, plochý klíč. Přípravek na demontáž kompozitního šroubení Příprava Před zahájením práce proveďte kontrolu: Pneumatický systém není pod tlakem. Přípravek na demontáž je nepoškozený a čistý. Plastová trubka a rychlospojka jsou nepoškozené a čisté. Povrch plastové trubky určený k řezání je správný. 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 16 (19)

17 Popisy šroubení Kompozitní šroubení Poznámka: Společnost Scania nedoporučuje používat rychlospojku více než 5krát. Pak je nutné rychlospojku vyměnit. V případě, že si nejste jisti, šroubení vyměňte. Demontáž plastové trubky Vpřípadě propojovacích šroubení, jejichž rychlospojky jsou vyrobeny z kompozitních materiálů, je nutné použít následující postup výměny. 1. Stlačením plastové trubky dolů do spodní části rychlospojky uvolněte třecí kroužek z pozice uzamčení. 2. Nasaďte přípravek na demontáž na plastovou trubku. 3. Upněte plastovou trubku a zatlačte přípravek na demontáž dolů do rychlospojky. Podržte přípravek přitisknutý k rychlospojce a sejměte plastovou trubku. o 10 Max Viz pokyny Montáž plastové trubky 1. Tlačte na plastovou trubku a otáčejte jí, dokud nebude na místě v rychlospojce. Plastová trubka bude správně namontována, jakmile se ozve tiché cvaknutí. Viz pokyny 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 17 (19)

18 Popisy šroubení Sejmutí spojky s odbočkou Nejvhodnější je použít kleště na dělené kroužky s malými hroty. Sejmutí závitové spojky Použijte plochý klíč. Sejmutí spojky s odbočkou. Sejmutí závitové spojky. 07:60-01 Vydání 6 cs-cz 18 (19)

19 Popisy šroubení Mosazná šroubení Mosazná šroubení jsou opatřena těsnicím O-kroužkem odpovídajícího typu. Pro mosazná šroubení platí následující: Pokud byly vzduchové trubky odpojeny od komponentu, musí být odšroubována celá spojka, aby mohla být trubka vytažena ze šroubení. Při výměně šroubení musí být staré šroubení zlikvidováno. Příklad šroubení. Obrázek znázorňuje použití mosazných šroubení :60-01 Vydání 6 cs-cz 19 (19)

Úprava pneumatického systému

Úprava pneumatického systému Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování řídicí jednotky, musí být provedena pouze v autorizovaném servisu Scania. Nepoužívejte

Více

Všeobecné informace o pneumatickém systému

Všeobecné informace o pneumatickém systému Definice V souvislosti s pneumatickým systémem vozidla je důležité znát následující definice a koncepty: Vzduchojem Natlakované vzduchojemy obsahují stlačený vzduchu. Ten se používá v brzdovém systému

Více

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Koncová světla Existují 3 typy koncových světel: Kompletní kompaktní

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Zadní ochrana proti podjetí. Všeobecně

Zadní ochrana proti podjetí. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Aby nákladní vozidla splňovala předpis UN ECE R58, musí být vybaveno zadní ochranou proti podjetí. Ochranu proti podjetí lze dodat z výrobního závodu nebo ji může namontovat výrobce

Více

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel:

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Další informace získáte od prodejce Scania. Kompletní kompaktní 7dílné koncové světlo LED světlo

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu

Komponenty pro hydraulickou výbavu Všeobecné informace Všeobecné informace Z výrobního závodu lze objednat kompletní hydraulický systém. Je také možné objednat samostatné komponenty pro hydraulickou výbavu, například pro tahače snávěsem

Více

Přizpůsobení zadního zakončení. Přizpůsobená délka zadního přesahu BEP-L020

Přizpůsobení zadního zakončení. Přizpůsobená délka zadního přesahu BEP-L020 Přizpůsobená délka zadního přesahu Přizpůsobená délka zadního přesahu Zadní přesah může být objednán z výrobního závodu v délkách po 10 mm mezi limitními hodnotami 750 mm a 5 200 mm (viz obrázek). Povolená

Více

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface)

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface) Popis Popis Rozhraní pro nástavbu Elektrický systém ve vozidlech Scania je založen na několika ovládacích jednotkách, které spolu komunikují prostřednictvím společné sítě. Aby bylo možné využívat stávající

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Obecné Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ!

Více

Centrální elektrická jednotka. Centrální elektrická jednotka

Centrální elektrická jednotka. Centrální elektrická jednotka je umístěna na straně spolujezdce, pod úložným prostorem v přístrojové desce. Otevřete ji následujícím způsobem: 1. Otevřete kryt úložného prostoru v přístrojové desce. Kryt je umístěn před sedadlem spolujezdce.

Více

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku Obecné informace o blatnících a zástěrkách Obecné informace o blatnících a zástěrkách V několika zemích platí právní požadavky, které regulují použití blatníků a zástěrek, například se jedná o evropské

Více

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace Všeobecné informace Všeobecné informace Ovládání pomocných náhonů se provádí pomocí ovládací jednotky BCI (Bodywork Communication Interface) vozidla. Pokud je vozidlo vybaveno pomocným náhonem, bude namontována

Více

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod Úvod Úvod Pro usnadnění manévrování vozidla při použití hákového nakladače nebo sklápěcí nástavby, může být zapotřebí dočasně zvýšit otáčky motoru. Pokud se ke zvýšení otáček motoru u vozidel s plně automatickým

Více

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494 C494 C494 C494 je konektor s 21 piny, který poskytuje výrobci nástavby několik signálů a funkcí, v závislosti na specifikaci vozidla. Konektor také poskytuje možnost přizpůsobit vozidlo pomocí přemostění

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál Volitelné výstupní signály Volitelné výstupní signály Tento dokument popisuje volitelné výstupní signály, které jsou k dispozici v konektoru C493, pin 8-12 (konektor pro rozšířenou funkcionalitu). Tyto

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Funkce pro omezení rychlosti vozidla. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti

Funkce pro omezení rychlosti vozidla. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti Všeobecné informace o funkcích Všeobecné informace o funkcích Scania nabízí tři funkce pro omezení rychlosti. Tyto funkce se používají pro splnění přání zákazníků a zákonných požadavků, například, vozidla

Více

C489 Konektor pro standardní funkce C489

C489 Konektor pro standardní funkce C489 Konektor je 21pinový konektor, poskytuje přístup k obecným funkcím vozidla. Konektor je hnědý a je umístěn na vnitřní části držáku nástavby. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493 C259 C494

Více

Centrální elektrické jednotky

Centrální elektrické jednotky Všeobecně Všeobecně Ve vozidle jsou čtyři centrální elektrické jednotky: Popis Označení Umístění Centrální elektrická jednotka Centrální elektrická jednotka nástavby Centrální elektrická jednotka podvozku

Více

Omezovač rychlosti. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti

Omezovač rychlosti. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti Všeobecné informace o funkcích Všeobecné informace o funkcích Scania nabízí 4 funkce pro omezení rychlosti. Tyto funkce se používají pro splnění přání zákazníků a zákonných požadavků, například, vozidla

Více

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování Funkce Funkce Zvýšení volnoběžných otáček motoru je vhodné například k zahřátí motoru nebo k plnění pneumatického systému vozidla. Funkce může být použita, pokud hrozí, že nebude výkon nebo normální volnoběžné

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení Obecné Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se přepadovou trubkou za chladičem.

Více

Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty

Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty Horké komponenty Horké komponenty UPOZORNĚNÍ Výfukový systém v nákladním vozidle může, při vysokém pracovním zatížení, dosáhnout teplot přesahujících

Více

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750 Všeobecné informace Všeobecné informace Tyto informace platí pro nákladní vozidla s pomocným náhonem EK730, EK740 nebo EK750, kde je pomocný náhon používán s trvalým výkonem až 250 kw. Vzduchový chladič

Více

Aktivace pomocného náhonu automatické převodovky

Aktivace pomocného náhonu automatické převodovky Funkce Funkce Účelem této funkce je aktivace pomocného náhonu z prostoru řidiče a z prostoru mimo kabinu. Pomocný náhon řídí ovládací jednotka BCI. Podmínkou správné činnosti ovládání pomocného náhonu

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 99 309 Přípravek pro otáčení 99 318 Podpěra motoru 99 502

Více

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace Popis Popis Boční osvětlení může být zapojeno různými způsoby podle toho, zda bylo z výrobního závodu dodáno s přípravou: Všechna vozidla mohou být doplněna o boční osvětlení pomocí připojení třícestné

Více

Snižování podvozku. Všeobecně

Snižování podvozku. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Pokud například ovládáte jeřáb nebo sklápění, vzduchové měchy musí být vyprázdněny po doraz vzduchového pérování, aby bylo vozidlo stabilnější. Funkci vyprázdnění vzduchových měchů

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

Funkce dálkové aktivace viditelnosti a osvětlení. Funkce. Chování. Výstražná světla. Dálkový světlomet

Funkce dálkové aktivace viditelnosti a osvětlení. Funkce. Chování. Výstražná světla. Dálkový světlomet Funkce Funkce Následující funkce viditelnosti a osvětlení lze aktivovat dálkově: Další informace o osvětlení naleznete v dokumentech Odpojení hlavních světlometů a Přerušované blikání dálkových světel.

Více

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ!

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ! Proveďte všechna uzemnění nástavby v rámu podvozku v levé boční příčce rámu. Při uzemnění provedeném v pravé boční příčce rámu bude docházet ke ztrátám napětí, záporný pól akumulátoru je připojen k levé

Více

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny Je možné objednat různé možnosti namontované vně kabiny. K dispozici jsou následující komponenty: Střešní kolejnice Střešní nosič Střešní spoiler Boční spoiler Vzduchový klakson Klimatizační systém Poznámka:

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Uzemnění a napájení. Všeobecné informace. Uzemnění v rámu podvozku. Tento dokument obsahuje následující informace:

Uzemnění a napájení. Všeobecné informace. Uzemnění v rámu podvozku. Tento dokument obsahuje následující informace: Všeobecné informace Tento dokument obsahuje následující informace: G32 Všeobecné informace Uzemnění funkcí nástavby v rámu podvozku Uzemnění funkcí nástavby v kabině Napájení pro funkce nástavby Uzemnění

Více

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Úvod Úvod Zkontrolujte, zda byla nástavba nainstalována způsobem, který zajišťuje vysokou kvalitu, vysokou provozní spolehlivost a minimální riziko

Více

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník DŮLEŽITÉ!

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník DŮLEŽITÉ! Koncový nosník DŮLEŽITÉ! Na nákladní vozidla, která nemají centrálně namontovanou příčku závěsu, musí být namontovány koncové nosníky. Nákladní vozidla s polo-podvěšenou nebo plně podvěšenou příčkou závěsu

Více

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2 Všeobecné informace Všeobecné informace Hlavní centrální elektrická jednotka je umístěna za ochranným krytem pod přístrojovou deskou před sedadlem spolujezdce, viz obrázek. Poznámka: Nepracujte s hlavní

Více

AS3..., AS7..., ERV3... DATA

AS3..., AS7..., ERV3... DATA Systémy pro užitková vozidla Product DATA AS..., AS7..., ERV... Č. dokumentu Y0 (Rev. 00) Leden 07 PD-07-000 Funkce Rozvaděč přívěsu přenáší brzdný požadavek řidiče na provozní brzdy návěsu. V případě

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků Obecné informace o vyvažovací výbavě Obecné informace o vyvažovací výbavě Vyvažování nákladu vozidla lze provádět různými způsoby v závislosti (mimo jiné) na použití a typu nástavby nebo typu pérování.

Více

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ Nabízíme pro tyto typy podvozků: - FIAT, PEUGEOT, CITROEN - FORD - MERCEDES, VOLKSWAGEN - OPEL, RENAULT, NISSAN - IVECO DALŠÍ VARIANTY: ISUZU, LANDROVER, GREAT WALL,

Více

Změna zadního přesahu. Obecné informace o změně zadního přesahu. Tovární přizpůsobení. Náhradní díly. Postup pro spojování rámu podvozku

Změna zadního přesahu. Obecné informace o změně zadního přesahu. Tovární přizpůsobení. Náhradní díly. Postup pro spojování rámu podvozku Obecné informace o změně zadního přesahu Obecné informace o změně zadního přesahu Tovární přizpůsobení Zadní přesah může být objednán z výrobního závodu v délkách po 10 mm. Náhradní díly Boční příčky rámu

Více

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 2. Výber skupiny pneumatík (podľa toho aké sú na vozidle namontované) 3. Výber minimálneho predpísaného zbrzdenia

Více

Obecné informace o spotřebě paliva. Souhrn PGRT

Obecné informace o spotřebě paliva. Souhrn PGRT Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Spotřeba paliva vozidla je ovlivněna několika faktory: Pneumatiky Šetrný způsob jízdy Stav vozidla 03:60-02

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

00: Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S. Vydání 1. Scania CV AB 2016, Sweden

00: Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S. Vydání 1. Scania CV AB 2016, Sweden 00:01-08 Vydání 1 cs-cz Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S Scania CV AB 2016, Sweden Před prostudováním informací... 3 Kapaliny ve vozidle... 4 Elektrický

Více

více než produktů pro průmysl

více než produktů pro průmysl více než 50 000 produktů pro průmysl 4 Šroubení Rychlospojky Hadice Automatizace Nářadí Kompresory Spojovací systémy v oblasti automatizační techniky Jedná se o nejmodernější systém spojování plastových

Více

OBSLUHA. Obr. 1. Obr. 2

OBSLUHA. Obr. 1. Obr. 2 Návod k obsluze Přístroj pro výměnu brzdové kapaliny ITI 1788001-1 - ÚVOD Pneumatický přístroj pro snadné, rychlé a čisté provádění výměny brzdové kapaliny, odvzdušňování brzdových soustav a hydraulického

Více

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy Koncový nosník Všechna nákladní vozidla s velkým zatížením na zadním přesahu musí mít koncový nosník nebo centrálně namontovanou příčku závěsu. Pokud výrobce nástavby plánuje namontovat koncový nosník

Více

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon Funkční princip: Otáčení hnací hřídele proti směru hodinových ručiček je dosaženo přivedením tlakového vzduchu do OTVORU A, což způsobí pohyb pístů směrem

Více

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky Všechny přípojky do elektrického systému vozidla musí být provedeny v centrální elektrické jednotce a na konzoly nástavby. Konzole nástavby je umístěna uvnitř spodní části panelu na straně spolujezdce

Více

Dodatečná přídavná dálková světla. Popis. Možnosti zapojení

Dodatečná přídavná dálková světla. Popis. Možnosti zapojení Popis Popis Existují dvě různé možnosti zapojení v závislosti na tom, jakou ovládací jednotkou pro regulaci funkcí vidění a viditelnosti je vozidlo vybaveno. Nejnovější se v dokumentu nazývá CUV2, předchozí

Více

Odvzdušňovač brzd. Vydání 1/

Odvzdušňovač brzd. Vydání 1/ Odvzdušňovač brzd Vydání 1/02-13.2.02 CZ Návod k použití 09-000-8071 1 Obsah 1. Bezpečnost 2 1.1 Úvod 2 1.2 Rizika/bezpečnostní pokyny 2 2. Instalace 3 2.1 Popis (Obr. 1) 3 2.2 Příprava 3 3. Obsluha 3

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor průtoku Technický list pro 4001 Vydání CZ 0610 Montážní rozměry v mm DN G L H1 H2 B1 B2 L1 L2 1 4001 21 15 3/4 G 66 59 61,5 49 63 48 81 1 4001 22 20 1 G 76 60 61,5 51 68,5

Více

Rozdělovač podlahového vytápění CFD

Rozdělovač podlahového vytápění CFD Použití CFD je používán pro regulaci teploty v systémech podlahového vytápění. CFD se skládá z 5/4 rozdělovače přívodního a vratného potrubí s možností připojit až 12 okruhů podlahového vytápění. Jednotlivé

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden 00:01-06 Vydání 1 cs Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla Platí pro řadu P, G a R 308 626 Scania CV AB 2009, Sweden Obsah Obsah Před prostudováním informací... 3 Otevření čelní masky...

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem 4 233 Série 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem VBG31... Trojcestné kohouty, PN10, s vnějším závitem Materiál : litina GG-20 / GG-25 Závitové šroubení pro DN20 DN40 mm K vs 6.3... 25 m 3 /h Natočení

Více

Instalační návod. Sada 2cestných ventilů/3cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instalační návod. Sada 2cestných ventilů/3cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Sada cestných ventilů/cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Sada cestných ventilů/cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem Před instalací si pozorně přečtěte

Více

Pokyny k instalaci a údržbě PURO MINI. Separátor oleje /vody 06/15

Pokyny k instalaci a údržbě PURO MINI. Separátor oleje /vody 06/15 Pokyny k instalaci a údržbě PURO MINI Separátor oleje /vody 06/15 OBECNÁ FUNKCE Zařízení PURO MINI slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Separátor kondenzátu

Více

Instalace expanzních jednotek. Obecné. Expanzní jednotka BCI. IP klasifikace PGRT

Instalace expanzních jednotek. Obecné. Expanzní jednotka BCI. IP klasifikace PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Obecné Obecné Komunikace mezi podvozkem a nástavbou probíhá prostřednictvím konfigurovatelných vstupů a výstupů v konektoru C259.

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

PNEUMATIKA - komponenty přípravy vzduchu

PNEUMATIKA - komponenty přípravy vzduchu Komponenty série SKILLAIR jako: uzavírací ventily, filtry, redukční ventily, maznice, dělící kostky mohou být spojovány v libovolných kombinacích a každý element může být demontován bez potřeby odpojení

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

2014/0022/1. Service Information

2014/0022/1. Service Information Service Information 2014/0022/1 SVOLAVACI AKCE (BEZPECNOSTNI) - O75 STRALIS AS EURO 4; STRALIS AT/AD EURO 4; TRAKKER AD - AT EURO 4 79.33.33 BRZDIC + VENTIL Věc Řídicí ventil přívěsu únik způsobený řídicím

Více

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Montáž brzdových válců SAF... 3 Montáž membránových válců... 3 Montáž válců s dvojitou membránou... 5 Mechanické uvolnění

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Obecné informace o konzole nástavby a konektorech

Obecné informace o konzole nástavby a konektorech Konzola nástavby a konektory Konzola nástavby a konektory Konzola nástavby je část panelu, která slouží jako držák konektorů určených k ovládání funkcí nástavby. Podrobné informace o konektorech v konzole

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu 1 Návod na obsluhu a údržbu 04-2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Tento návod představuje nedílnou součást výrobku, ke kterému byl přiložen, a musí být uchován pro budoucí potřebu. Pozorně si přečtěte upozornění

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

Úpravné jednotky stlačeného vzduchu

Úpravné jednotky stlačeného vzduchu Úpravné jednotky stlačeného vzduchu Zaručená kvalita vzduchu Nezbytní pomocníci pro Váš provoz. Úpravné jednotky, které spolehlivě zajistí nastavení požadovaného tlaku a kvalitu vzduchu. To vše díky mnoha

Více

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 Platnost od: 1.2.2015 OBSAH Obsah: str. 3. - 17. Elektrotvarovky str. 18. - 37. Tvarovky NA TUPO str. 38. - 44. Mechanické spojky 2 Elektrotvarovky ELGEF

Více

PNEUFIT C METRICKÉ KOMPOZITNÍ ŠROUBENÍ Metrické 4 až 16 mm, vnější Ø hadice

PNEUFIT C METRICKÉ KOMPOZITNÍ ŠROUBENÍ Metrické 4 až 16 mm, vnější Ø hadice PNUIT MTRIKÉ KMPZITNÍ ŠRUNÍ Metrické 4 až 6 mm, vnější Ø VARVÁNÍ: Řada Pneufit nesmí být použita v soustavě vzduchových brzd nebo v podpůrných soustavách vozidla. hcete-li vhodné šroubení push in pro tyto

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Kabely a kabeláže. Všeobecně

Kabely a kabeláže. Všeobecně Všeobecně Všeobecně V tomto dokumentu je popsána manipulace a výběr rozměrů elektrických kabelů a kabeláží. Pro usnadnění prací s nástavbou je možné ve výrobním závodě objednat jako volitelnou výbavu řadu

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

Termostatické ventily

Termostatické ventily Termostatické ventily Série RGI STR S N ISO 900:00 ert. nϒ M 6 UNI N ISO 900:00 ert. nϒ 0003 03/09 unkce Termostatické ventily a držáky se typicky používají k regulaci kapaliny v radiátorech topných jednotek.

Více

STUDENOVODNÍ. profesionální vysokotlaké stroje

STUDENOVODNÍ. profesionální vysokotlaké stroje STUDENOVODNÍ profesionální vysokotlaké stroje 1 XT Domů nebo do firmy! 1 XT Základní vysokotlaký stroj pro občasné použití Kompaktní design Čerpadlo se třemi písty Automatický Start/Stop Nastavitelná rukojeť

Více

Aktivace omezovače točivého momentu. Popis. Všeobecně. Omezení točivého momentu 1

Aktivace omezovače točivého momentu. Popis. Všeobecně. Omezení točivého momentu 1 Popis Popis Všeobecně Funkce omezení točivého momentu se používá pro aktivaci omezení točivého momentu motoru podle předem definovaného nastavení. Žádné specifické podmínky nemusí být dodrženy pro aktivaci

Více

Instalační návod. Souprava 2-cestného expanzního ventilu pro konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC

Instalační návod. Souprava 2-cestného expanzního ventilu pro konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC Souprava -cestného expanzního ventilu pro konvektor tepelného Souprava -cestného expanzního ventilu pro konvektor tepelného Před instalací si tuto příručku pozorně přečtěte. Nezahazujte ji. Uložte si ji

Více

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Indikátor nasycení... 3 Výměna filtrační

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: 4) Funkční popis: 5) Montážní postup:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: 4) Funkční popis: 5) Montážní postup: 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

Rejnok B 120 S. Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S. Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku.

Rejnok B 120 S. Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S. Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku. Rejnok B 120 S Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku CZ verze 0000000000 - v.1 9/2005 Úvod Tento návod je určen k propojení

Více

Plnění chladicí kapaliny

Plnění chladicí kapaliny Práce na systému chlazení vozidla Práce na systému chlazení vozidla UPOZORNĚNÍ Při provádění úprav chladicího systému se tento systém musí vyprázdnit, znovu naplnit a projít tlakovou zkouškou. Chladicí

Více

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky RTL Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / RTL RTL Omezovač teploty zpátečky RTL slouží k omezení teploty zpátečky vystupující

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Palivové nádrže a příslušenství

Palivové nádrže a příslušenství Palivové nádrže a příslušenství Ceny platné do 3..04 Rozsáhlý sortiment nádrží Rozsáhlý sortiment společnosti winkler Vám nabízí nádrže pro každou oblast použití v nákladním vozidle. V úzké spolupráci

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: BEZPEČNOSTNÍ POJISTNÁ SKUPINA 2) TYP: IVAR.BS 302 3) Instalace: 4) Charakteristika použití:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: BEZPEČNOSTNÍ POJISTNÁ SKUPINA 2) TYP: IVAR.BS 302 3) Instalace: 4) Charakteristika použití: 1) Výrobek: BEZPEČNOSTNÍ POJISTNÁ SKUPINA 2) TYP: IVAR.BS 302 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá

Více

OPER:03. Otázky ke službě Provozní Analýza. cs-cz. Vydání 2. Scania CV AB 2014, Sweden

OPER:03. Otázky ke službě Provozní Analýza. cs-cz. Vydání 2. Scania CV AB 2014, Sweden OPER:03 Vydání 2 cs-cz Otázky ke službě Provozní Analýza FQ Scania CV AB 2014, Sweden Úvod Úvod Tento dokument má za cíl zjednodušit řešení problémů s portálem Provozní analýza 1 Byl vytvořen na pomoc

Více

CALEFFI. Termostatické ventily držáky a termostatické ovládání pro topení, HIGH-STYLE. Série

CALEFFI.   Termostatické ventily držáky a termostatické ovládání pro topení, HIGH-STYLE. Série CLEFFI www.caleffi.com Termostatické ventily držáky a termostatické ovládání pro topení, HIGH-STYLE 4887.0 CZ Copyright 09 Caleffi Série 400-4003 - 4004 Funkce Termostatické ventily a držáky se typicky

Více

MĚŘÍCÍ SYSTÉMY - měřící body

MĚŘÍCÍ SYSTÉMY - měřící body MĚŘÍCÍ SYSTÉMY - měřící body MCS (Mini Control System) umožňuje sestavit jednoduchý měřící systém u hydraulických rozvodů. Měření lze provádět i při maximálním pracovním u hydraulického systému (do bar).

Více

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití VÝSUVNÝ ROZSTŘIKOVAČ SATURN III pro automatické zavlažovací systémy Modely: 55169 94214, 94215 www.agf-zavlahy.com 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem VBI31... Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem Šedá litina GG-25 DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h Natočení 90 Vnitřní připojovací závit,

Více