1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)"

Transkript

1 1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 2. Výber skupiny pneumatík (podľa toho aké sú na vozidle namontované) 3. Výber minimálneho predpísaného zbrzdenia vozidla (pre zbrzdenie 5% z=,5 ; pre zbrzdenie 45% z=,45) 4. Výber typu bŕzd na kontrolovanej náprave (kotúčové alebo bubnové a akého rozmeru) 5. Odčítanie hodnoty súčtu referenčných brzdných síl pre kontrolovanú nápravu.

2 1:3-1 Vydání 4.1 cs-cz Válcová zkušebna brzd Dodatečná informace Scania CV 212, Sweden

3 Obsah Obsah Dodatečné informace pro zkoušku brzd Všeobecně... 3 Referenční brzdné síly... 4 Extrapolovaná brzdná síla... 5 Garantovaný tlak... 5 Kontrola zpomalení Kontrola zpomalení na vozidlech s ES... 6 Tabulky údajů o brzdách Omezení... 7 Pokyny pro použití tabulek... 7 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R... 9 Tabulky údajů pro autobusy řady K, N a F rzdové schéma Schéma kotoučové brzdy pro řadu P, G a R Schéma bubnové brzdy pro řadu P, G a R Schéma brzd pro autobusy řady K, N a F Scania CV 212, Sweden 1:3-1

4 Dodatečné informace pro zkoušku brzd Dodatečné informace pro zkoušku brzd Všeobecně Doplňující informace pro zkoušku brzd jsou uvedeny níže. Informace platí pro nákladní vozidla řady P, G, R a autobusy řady K, N a F. Více informací naleznete v dílenské příručce 1:3-3 Použití válcové zkušebny brzd pro zkoušku brzd. Dalším faktorem, který má velký vliv na opotřebení brzd je přizpůsobení brzd mezi vozidlem a přípojným vozidlem. Teplo generované během brzdění způsobuje opotřebení brzdového obložení. Proto rovnoměrně rozložená brzdná síla mezi vozidlo a přípojné vozidlo snižuje opotřebení kotoučů a brzdového obložení jízdní soupravy. Více informací naleznete v dílenské příručce 1:3-5 Přizpůsobení brzd na válcové zkušebně brzd pro bubnové brzdy. Poznámka: Před spuštěním testu na válcové zkušebně brzd, musí být aktivována funkce Povoleny různé otáčky kol. To se provádí pomocí stisknutí spínače TC po dobu více než 5 sekund bez stlačení brzdového pedálu. Tato funkce také odpojí brzdu pro zastávky autobusu a automatický asistent rozjezdu do kopce. Pro návrat do normálního režimu krátce stiskněte spínač TC. Zde jsou uvedeny dva hlavní důvody pro provedení zkoušky brzd. Pro kontrolu plnění zákonných požadavků příslušné země. Tyto požadavky se obecně týkají bezpečnosti, výkonu vozidla spojeného s maximálním zpomalením, tažnou silou a přizpůsobeném brzd mezi vozidlem a přípojným vozidlem. Pro poskytnutí co nejlepší celkové hospodárnosti. rzdový systém je zároveň jedním z nejnákladnějších systémů, co se týče nákladů na opravy a údržbu. Ke většině použití brzd dochází při nízkém brzdném tlaku. Pro snížení nákladů na opravy a údržbu je proto velmi důležité také prověřit brzdný výkon při nízkém tlaku. 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 3

5 Referenční brzdné síly Referenční brzdné síly Nejběžnějším postupem na válcové zkušebně brzd je postup přizpůsobení, který pro výpočet extrapolované brzdné síly využívá počáteční tlak. Zjištění počátečního tlaku může být obtížné a může se lišit u jednotlivých měření. To vede k rozdílným výsledkům testu a může být zapotřebí zopakovat test na vozidle několikrát. Další metodou přizpůsobení je metoda, která využívá referenční brzdnou sílu. Referenční brzdná síla je údaj poskytovaný výrobcem vozidla a indikuje minimální brzdnou sílu, kterou musí dosáhnout každá náprava proto, aby vozidlo splnilo zákonné požadavky týkající se zpomalení. Více informací o referenčních brzdných hodnotách naleznete v kapitole Tabulky údajů o brzdách. Výhodou použití referenční brzdné síly je to, že není zapotřebí žádných speciálních kroků nebo přizpůsobení během testování vozidel vybavených elektronickým brzdovým systémem. Referenční brzdné síly nejsou závislé na výrobci nebo extrapolačním algoritmu používaném válcovou zkušebnou brzd. lgoritmy válcové zkušebny brzd se v jednotlivých zemích liší. Proto vozidla, která projdou na technické prohlídce v jedné zemi, nemusejí projít technickou prohlídkou v jiné zemi. Výsledky testu jsou stabilní a neliší se mezi jednotlivými testy. Navíc jsou výsledky testu ve všech zemích stejné. Nicméně, stále může dojít k rozdílům v testech a to z důvodu kalibrace válcové zkušebny brzd a vnějších faktorů, jako je například vyrovnání vozidla na válcích. 4 Scania CV 212, Sweden 1:3-1

6 Extrapolovaná brzdná síla Extrapolovaná brzdná síla Často je velmi těžké změřit maximální brzdný účinek brzd na válcové zkušebně brzd pro kontrolu, zda vozidlo splňuje zákonné požadavky. Pokud je vozidlo prázdné, mohou se kola během brzdění zablokovat. To je proto, že běžná brzdná síla musí být extrapolovaná na garantovaný tlak v brzdových válcích. Extrapolovaná brzdná síla může být problematická na vozidlech vybavených ES a může být obtížné získat správný obrázek brzdného výkonu vozidla během testování na válcové zkušebně brzd. To je protože: Elektronický brzdový systém má integrovanou funkci rozdělení brzdné síly, která bere v potaz faktory, jako je například hmotnost vozidla. Elektronický brzdný systém má dynamickou regulaci brzdného tlaku do přípojného vozidla a přizpůsobení brzdného tlaku běžným podmínkám. Proto jsou pro vozidla vybavená ES požadovány jiné postupy pro ověření splnění zákonných požadavků. Postupujte podle kapitoly Kontrola zpomalení na vozidlech s ES. Garantovaný tlak Garantovaný tlak je nejnižší povolená hodnota tlaku v brzdových válcích během maximálního brzdění. Tato hodnota se používá při extrapolovaným brzdným silám během testu na válcové zkušebně brzd. Garantovaný tlak Série 3. a 4. série od modelového roku 198 utobus 4. série 8 Řada P, G a R 8 K, N a F 8 Ovládání tlaku, návěs/ 6,5 přípojné vozidlo Garantovaný tlak [bar] 7 Garantovaný plnicí tlak, návěs/přípojné vozidlo Série Garantovaný tlak [bar] 3. série 7 4. série 7,5 Řada P, G a R 8 K, N a F 8 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 5

7 Kontrola zpomalení Kontrola zpomalení Kontrola zpomalení na vozidlech s ES Doporučená kontrola pro kontrolu, zda vozidlo vybavené ES splňuje zákonné požadavky týkající se zpomalení a rozsahu brzdné síly. Pokud jsou splněny body uvedené níže, vozidlo vybavené ES odpovídá povolenému rozsahu brzdné síly. 1 Kontrola pro zjištění výskytu aktivních výstrah nebo kódů závad pro ES systém. 2 Zkontrolujte, zda všechny nápravy dosáhly garantovaného brzdného tlaku, pokud vozidlo stojí a je sešlápnutý brzdový pedál. 3 Zkontrolujte brzdnou sílu na válcové zkušebně brzd pomocí referenčních brzdných sil. Navíc musejí být zkontrolovány faktory, jako je nerovnoměrné brzdění, valivý odpor, počáteční brzdný tlak a zpoždění nebo spojení. Na vozidlech vybavených ES5 není možné zkontrolovat přizpůsobení brzd mezi vozidlem a návěsem/přívěsem. U těchto vozidel probíhá automatické přizpůsobení během jízdy. Pokud vozidlo splňuje požadavky pro zpomalení při garantovaném tlaku v přípojce přípojného vozidla, elektronický brzdový systém automaticky zajistí optimální přizpůsobení mezi vozidlem a přípojným vozidlem. Požadavky pro zpomalení jsou specifikovány pomocí zákonných požadavků a jsou představovány rozsahem brzdné síly, který obsahuje horní a spodní limit pro schválené zpomalení. Vozidla vybavená brzdovým systémem S E mohou být testována pomocí měření tlaku na spojce přípojného vozidla pomocí běžného postupu. 6 Scania CV 212, Sweden 1:3-1

8 Tabulky údajů o brzdách Tabulky údajů o brzdách Omezení Referenční brzdné hodnoty jsou počítány pro originální náhradní díly Scania v brzdovém systému. V případě použití neoriginálních náhradních dílů bude značně snížen brzdný účinek a životnost komponentů brzd. Pokyny pro použití tabulek Nejdříve vyberte typ vozidla. Tabulky a schémata pro nákladní vozidla naleznete v kapitole 2, 4 a 5. Tabulky a schémata pro autobusy naleznete v kapitole 3 a 6. Vyberte použitou skupinu pneumatik a hodnotu zpomalení (z). Skupinu pneumatik naleznete v tabulkách uvedených níže. Najděte správnou tabulku pomocí odečtení buňky v horní levé části tabulky. Najděte správný typ brzd v levém sloupci a poté najděte požadovanou brzdnou sílu, která má být použita. Překrývání mezi těmito dvěma hodnotami ukazuje hodnotu minimální povolené brzdné síly pro nápravu. Jeden z typů brzd v tabulkách je pojmenován ubnové 16"/13, kde /13 je délka brzdového klíče, která je 13 mm. rzdové klíče pro všechny ostatní brzdy mají stejnou délku (165 mm). 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 7

9 Tabulky údajů o brzdách Skupina pneumatik Skupina pneumatik Skupina pneumatik C Pneumatiky s poloměrem otáčení 552 mm až 635 mm Vypočtený poloměr 595 mm (není certifikováno pro ECE) Pneumatiky s poloměrem otáčení 536 mm až 551 mm Vypočtený poloměr 546 mm Pneumatiky s poloměrem otáčení 517 mm až 535 mm Vypočtený poloměr 525 mm 12.R24 14.R2 12.R2 13.R R2 11.R2 12 R R /65 R /75 R /8R /75 R24.5 Tabulka 1: Dynamický poloměr pneumatiky Skupina pneumatik D Pneumatiky s poloměrem otáčení 499 mm až 516 mm Vypočtený poloměr 51 mm 1.R2 11R /8R22.5 Skupina pneumatik E Pneumatiky s poloměrem otáčení 471 mm až 498 mm Vypočtený poloměr 485 mm 35/7R R /7R /8R /7R22.5 Skupina pneumatik F Pneumatiky s poloměrem otáčení 436 mm až 47 mm Vypočtený poloměr 452 mm 255/7R /8 R /7R /8 R /8 R /8 R22.5 Skupina pneumatik G Pneumatiky s poloměrem otáčení 42 mm až 431 mm Vypočtený poloměr 424 mm 265/7 R Scania CV 212, Sweden 1:3-1

10 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik Skupina pneumatik, z=,45 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Dynamick ý poloměr (m) (Nm/bar) Kotouč 14" 2 183,5, Kotouč 16" 2 615,7, Kotouč 2" 3 138,8, Kotouč 24" 3 73,1, Kotouč 3" 5 72,1, uben 16"/ ,4, uben 12" 1 746,8, uben 16" 2 41,9, uben 2" 2 838,7, uben 24" 3 493,7, uben 3" 4 694,7, * * Hodnota při překryvu ubnové 3" a 2,5 bar indikuje hodnotu minimální povolené brzdné síly pro nápravu s bubnovými brzdami (a odpovídajícím brzdovým válcem) se skupinou pneumatik a hodnotou zpomalení,45. 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 9

11 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik, z=,5 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Kotouč 14" Kotouč 16" Kotouč 2" Kotouč 24" Kotouč 3" uben 16"/13 uben 12" uben 16" uben 2" uben 24" uben 3" (Nm/bar) 2 426,1 2 96, , , ,7 2 12,7 1 94, , , , ,3 Dynamický poloměr (m),595,595,595,595,595,595,595,595,595,595, Scania CV 212, Sweden 1:3-1

12 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik Skupina pneumatik, z=,45 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Kotouč 14" Kotouč 16" Kotouč 2" Kotouč 24" Kotouč 3" uben 16"/13 uben 12" uben 16" uben 2" uben 24" uben 3" (Nm/bar) 2 183, , ,8 3 73,1 5 72, , ,8 2 41, , , ,7 Dynamický poloměr (m),546,546,546,546,546,546,546,546,546,546, :3-1 Scania CV 212, Sweden 11

13 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik, z=,5 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Kotouč 14" Kotouč 16" Kotouč 2" Kotouč 24" Kotouč 3" uben 16"/13 uben 12" uben 16" uben 2" uben 24" uben 3" (Nm/bar) 2 426,1 2 96, , , ,7 2 12,7 1 94, , , , ,3 Dynamický poloměr (m),546,546,546,546,546,546,546,546,546,546, Scania CV 212, Sweden 1:3-1

14 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik C Skupina pneumatik C, z=,45 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Kotouč 14" Kotouč 16" Kotouč 2" Kotouč 24" Kotouč 3" uben 16"/13 uben 12" uben 16" uben 2" uben 24" uben 3" (Nm/bar) 2 183, , ,8 3 73,1 5 72, , ,8 2 41, , , ,7 Dynamický poloměr (m),525,525,525,525,525,525,525,525,525,525, :3-1 Scania CV 212, Sweden 13

15 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik C, z=,5 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Kotouč 14" Kotouč 16" Kotouč 2" Kotouč 24" Kotouč 3" uben 16"/13 uben 12" uben 16" uben 2" uben 24" uben 3" (Nm/bar) 2 426,1 2 96, , , ,7 2 12,7 1 94, , , , ,3 Dynamický poloměr (m),525,525,525,525,525,525,525,525,525,525, Scania CV 212, Sweden 1:3-1

16 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik D Skupina pneumatik D, z=,45 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Kotouč 14" Kotouč 16" Kotouč 2" Kotouč 24" Kotouč 3" uben 16"/13 uben 12" uben 16" uben 2" uben 24" uben 3" (Nm/bar) 2 183, , ,8 3 73,1 5 72, , ,8 2 41, , , ,7 Dynamický poloměr (m),51,51,51,51,51,51,51,51,51,51, :3-1 Scania CV 212, Sweden 15

17 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik D, z=,5 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Kotouč 14" Kotouč 16" Kotouč 2" Kotouč 24" Kotouč 3" uben 16"/13 uben 12" uben 16" uben 2" uben 24" uben 3" (Nm/bar) 2 426,1 2 96, , , ,7 2 12,7 1 94, , , , ,3 Dynamický poloměr (m),51,51,51,51,51,51,51,51,51,51, Scania CV 212, Sweden 1:3-1

18 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik E Skupina pneumatik E, z=,45 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Kotouč 14" Kotouč 16" Kotouč 2" Kotouč 24" Kotouč 3" uben 16"/13 uben 12" uben 16" uben 2" uben 24" uben 3" (Nm/bar) 2 183, , ,8 3 73,1 5 72, , ,8 2 41, , , ,7 Dynamický poloměr (m),485,485,485,485,485,485,485,485,485,485, :3-1 Scania CV 212, Sweden 17

19 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik E, z=,5 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Kotouč 14" Kotouč 16" Kotouč 2" Kotouč 24" Kotouč 3" uben 16"/13 uben 12" uben 16" uben 2" uben 24" uben 3" (Nm/bar) 2 426,1 2 96, , , ,7 2 12,7 1 94, , , , ,3 Dynamický poloměr (m),485,485,485,485,485,485,485,485,485,485, Scania CV 212, Sweden 1:3-1

20 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik F Skupina pneumatik F, z=,45 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Kotouč 14" Kotouč 16" Kotouč 2" Kotouč 24" Kotouč 3" uben 16"/13 uben 12" uben 16" uben 2" uben 24" uben 3" (Nm/bar) 2 183, , ,8 3 73,1 5 72, , ,8 2 41, , , ,7 Dynamický poloměr (m),452,452,452,452,452,452,452,452,452,452, Skupina pneumatik F, z=,5 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy Kotouč 14" Kotouč 16" Kotouč 2" Kotouč 24" Kotouč 3" uben 16"/13 uben 12" uben 16" uben 2" uben 24" uben 3" (Nm/bar) 2 426,1 2 96, , , ,7 2 12,7 1 94, , , , ,.3 Dynamický poloměr (m),452,452,452,452,452,452,452,452,452,452, :3-1 Scania CV 212, Sweden 19

21 Tabulky údajů pro nákladní vozidla řady P, G a R Skupina pneumatik G Skupina pneumatik G, z=,45 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy (Nm/bar) Dynamický poloměr (m) Kotouč 2" 2 387,97, Skupina pneumatik G, z=,5 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar),4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rzdy rzdný účinek nápravy (Nm/bar) Dynamický poloměr (m) Kotouč 2" 2 653,3, Scania CV 212, Sweden 1:3-1

22 Tabulky údajů pro autobusy řady K, N a F rzdový válec autobus, z=,45 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar) rzdový válec,4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kotouč 24" uben 16" uben 24" Skupi na pneu matik C D E F C D E F C D E F rzdný účinek nápravy (Nm/bar) 3 431, , , , ,7 2 29,8 2 29,8 2 29,8 2 29,8 2 29, , , , , ,2 Dynamick ý poloměr (m),546,525,51,485,452,546,525,51,485,452,546,525,51,485, :3-1 Scania CV 212, Sweden 21

23 Tabulky údajů pro autobusy řady K, N a F rzdový válec autobus, z=,5 Referenční brzdná síla pro nápravu (N) při brzdném tlaku (bar) rzdový válec,4 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kotouč 24" uben 16" uben 24" Skupi na pneu matik C D E F C D E F C D E F rzdný účinek nápravy (Nm/bar) 3 813, 3 813, 3 813, 3 813, 3 813, 2 455, , , , , , , , , ,4 Dynamick ý poloměr (m),546,525,51,485,452,546,525,51,485,452,546,525,51,485, Scania CV 212, Sweden 1:3-1

24 Tabulky údajů pro autobusy řady K, N a F rzdové schéma Schéma kotoučové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik Referenční brzdná síla, z=,5, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 23

25 Schéma kotoučové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik Referenční brzdná síla, z=,5, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 24 Scania CV 212, Sweden 1:3-1

26 Schéma kotoučové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,5, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik C Referenční brzdná síla, z=,45, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik C =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 25

27 Schéma kotoučové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik D Referenční brzdná síla, z=,5, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik D =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 26 Scania CV 212, Sweden 1:3-1

28 Schéma kotoučové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik E Referenční brzdná síla, z=,5, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik E =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 27

29 Schéma kotoučové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik F Referenční brzdná síla, z=,5, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik F =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 28 Scania CV 212, Sweden 1:3-1

30 Schéma kotoučové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik G Referenční brzdná síla, z=,5, Kotoučové brzdy, Skupina pneumatik G 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 29

31 Schéma kotoučové brzdy pro řadu P, G a R Schéma bubnové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, ubnové brzdy, Skupina pneumatik Referenční brzdná síla, z=,5, ubnové brzdy, Skupina pneumatik =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 3 Scania CV 212, Sweden 1:3-1

32 Schéma bubnové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, ubnové brzdy, Skupina pneumatik Referenční brzdná síla, z=,5, ubnové brzdy, Skupina pneumatik =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 31

33 Schéma bubnové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, ubnové brzdy, Skupina pneumatik C Referenční brzdná síla, z=,5, ubnové brzdy, Skupina pneumatik C =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 32 Scania CV 212, Sweden 1:3-1

34 Schéma bubnové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, ubnové brzdy, Skupina pneumatik D Referenční brzdná síla, z=,5, ubnové brzdy, Skupina pneumatik D =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 33

35 Schéma bubnové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, ubnové brzdy, Skupina pneumatik E Referenční brzdná síla, z=,5, ubnové brzdy, Skupina pneumatik E =Referenční brzdná síla =rzdný tlak 34 Scania CV 212, Sweden 1:3-1

36 Schéma bubnové brzdy pro řadu P, G a R Referenční brzdná síla, z=,45, ubnové brzdy, Skupina pneumatik F Referenční brzdná síla, z=,5, ubnové brzdy, Skupina pneumatik F =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 35

37 Schéma bubnové brzdy pro řadu P, G a R Schéma brzd pro autobusy řady K, N a F Kotoučové brzdy pro autobus 24", Referenční brzdná síla, z=, Kotoučové brzdy pro autobus 24", Referenční brzdná síla, z=, =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 36 Scania CV 212, Sweden 1:3-1

38 Schéma brzd pro autobusy řady K, N a F ubnové brzdy pro autobus 16", Referenční brzdná síla, z=, ubnové brzdy pro autobus 16", Referenční brzdná síla, z=, =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 37

39 Schéma brzd pro autobusy řady K, N a F ubnové brzdy pro autobus 24", Referenční brzdná síla, z=, ubnové brzdy pro autobus 24", Referenční brzdná síla, z=, =Referenční brzdná síla pro nápravu =rzdný tlak 38 Scania CV 212, Sweden 1:3-1

40 Schéma brzd pro autobusy řady K, N a F 1:3-1 Scania CV 212, Sweden 39

41

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Dynamická kontrola brzd Základní zákon - Zákon č. 56/001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění

Více

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence Základní principy Základní principy Zhoršení komfortu je subjektivní a obtížně měřitelné. Přestože k tomu dochází velmi často, neexistuje žádné standardní řešení pro odstranění problému. Pro identifikaci

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

ORIGINÁLNÍ KOTOUČE NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Účinnost a bezpečnost na prvním místě.

ORIGINÁLNÍ KOTOUČE NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Účinnost a bezpečnost na prvním místě. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5 ORIGINÁLNÍ KOTOUČE VÝHODY NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE RIZIKA Účinnost a bezpečnost na prvním místě. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Maximální výsledky co se týče bezpečnosti

Více

podvozek 1 Podvozek k dostavbě 8 2 Podvozek k dostavbě 8 4

podvozek 1 Podvozek k dostavbě 8 2 Podvozek k dostavbě 8 4 POHON / VÝŠKA PODVOZKU / ROZVOR NÁPRAV (rozměry v dm) Podvozek k dostavbě Podvozek k dostavbě 6 2 Podvozek k dostavbě 6 4 Podvozek k dostavbě 8 2,5 RAPDT-GR Podvozek k dostavbě,5,5 64,5 RADDT-GR 53 53

Více

Obecné informace o spotřebě paliva. Souhrn PGRT

Obecné informace o spotřebě paliva. Souhrn PGRT Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Spotřeba paliva vozidla je ovlivněna několika faktory: Pneumatiky Šetrný způsob jízdy Stav vozidla 03:60-02

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast

Více

Maximální výkon 380 hp (279 kw) při 1900 min -1 Maximální točivý moment 1900 Nm v rozmezí min -1 Obsah motoru cm 2

Maximální výkon 380 hp (279 kw) při 1900 min -1 Maximální točivý moment 1900 Nm v rozmezí min -1 Obsah motoru cm 2 PŘÍLOHA A Technická data nákladního vozidla Scania Rozměry vozidla v mm: Přední převis (I) 1511 Rozvor 1-2 (A) 3300 Rozvor 2-3 (B) 1350 Zadní převis (J) 830 Celková délka (G) 7520 Šířka (W) 2550 Výška

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu

Komponenty pro hydraulickou výbavu Všeobecné informace Všeobecné informace Z výrobního závodu lze objednat kompletní hydraulický systém. Je také možné objednat samostatné komponenty pro hydraulickou výbavu, například pro tahače snávěsem

Více

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod Úvod Úvod Pro usnadnění manévrování vozidla při použití hákového nakladače nebo sklápěcí nástavby, může být zapotřebí dočasně zvýšit otáčky motoru. Pokud se ke zvýšení otáček motoru u vozidel s plně automatickým

Více

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... BRZDY

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... BRZDY SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... FUNKCE BRZD Po sešlápnutí brzdového pedálu přenáší hlavní brzdový válec brzdnou sílu hydraulickým tlakem prostřednictvím nestlačitelné brzdové kapaliny k brzdovým

Více

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál Volitelné výstupní signály Volitelné výstupní signály Tento dokument popisuje volitelné výstupní signály, které jsou k dispozici v konektoru C493, pin 8-12 (konektor pro rozšířenou funkcionalitu). Tyto

Více

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Úvod Úvod Zkontrolujte, zda byla nástavba nainstalována způsobem, který zajišťuje vysokou kvalitu, vysokou provozní spolehlivost a minimální riziko

Více

Všeobecné informace o pneumatickém systému

Všeobecné informace o pneumatickém systému Definice V souvislosti s pneumatickým systémem vozidla je důležité znát následující definice a koncepty: Vzduchojem Natlakované vzduchojemy obsahují stlačený vzduchu. Ten se používá v brzdovém systému

Více

Přizpůsobení zadního zakončení. Přizpůsobená délka zadního přesahu BEP-L020

Přizpůsobení zadního zakončení. Přizpůsobená délka zadního přesahu BEP-L020 Přizpůsobená délka zadního přesahu Přizpůsobená délka zadního přesahu Zadní přesah může být objednán z výrobního závodu v délkách po 10 mm mezi limitními hodnotami 750 mm a 5 200 mm (viz obrázek). Povolená

Více

6 Brzdy kolejových vozidel

6 Brzdy kolejových vozidel 6 rzdy kolejových vozidel rzdou nazýváme zařízení, které záměrným zvyšováním odporu proti pohybu slouží u železničních vozidel k regulaci (snížení) rychlosti pohybu, k úplnému zastavení, popřípadě slouží

Více

KEYWORDS: Truck-trailer combination, Brake systém, Technical status, Convential brake systém, Electronic brake systém, Disc brakes, Drum brakes

KEYWORDS: Truck-trailer combination, Brake systém, Technical status, Convential brake systém, Electronic brake systém, Disc brakes, Drum brakes ABSTRAKT: ExFoS - Expert Forensic Science BRZDĚNÍ JÍZDNÍCH SOUPRAV BRAKING OF TRUCK - TRAILERS Haring Andrej 14 Tématem příspěvku je brzdění jízdních souprav v kritických jízdních situacích a jejich vliv

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor

Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor Všeobecné informace o tahačích Všeobecné informace o tahačích Tahače jsou určeny k tažení návěsů, a proto jsou vybaveny točnicí, která usnadňuje výměnu přívěsů. Pro optimální využití tahače a nenarušování

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PROVOZOVATELE NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY SPOLEČNOSTI DUCOM, S. R. O.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PROVOZOVATELE NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY SPOLEČNOSTI DUCOM, S. R. O. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PROVOZOVATELE NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY SPOLEČNOSTI DUCOM, S. R. O. Zpracoval: DUCOM spol. s r. o. Verze: 1.01 Tyto bezpečnostní pokyny jsou nedílnou součástí

Více

Doporučení. KONTROLY Nejčastější poruchy ložiska zavěšení ZAVĚŠENÍ LOŽISKO A SADA ZAVĚŠENÍ KOL

Doporučení. KONTROLY Nejčastější poruchy ložiska zavěšení ZAVĚŠENÍ LOŽISKO A SADA ZAVĚŠENÍ KOL 02-M- 12/2015 LOŽISKO A SADA KOL Doporučení Ložisko zavěšení a izolátor je nutné měnit současně s tlumičem, obojí je nutné vždy měnit v párech. Výměna těchto dílů je nedílnou součástí výměny tlumiče; tímto

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

00: Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S. Vydání 1. Scania CV AB 2016, Sweden

00: Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S. Vydání 1. Scania CV AB 2016, Sweden 00:01-08 Vydání 1 cs-cz Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S Scania CV AB 2016, Sweden Před prostudováním informací... 3 Kapaliny ve vozidle... 4 Elektrický

Více

AS3..., AS7..., ERV3... DATA

AS3..., AS7..., ERV3... DATA Systémy pro užitková vozidla Product DATA AS..., AS7..., ERV... Č. dokumentu Y0 (Rev. 00) Leden 07 PD-07-000 Funkce Rozvaděč přívěsu přenáší brzdný požadavek řidiče na provozní brzdy návěsu. V případě

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

BEZPEČNOST NEMÁ ALTERNATIVU!

BEZPEČNOST NEMÁ ALTERNATIVU! BEZPEČNOST NEMÁ ALTERNATIVU! Originální díly MAN a servis MAN PLATNOST KAMPANĚ 1. 4. 30. 6. 2019 NENÍ NIC LEPŠÍ NEŽ ORIGINÁL. K tomu nejlepšímu není žádná alternativa. Nákladní vozidla MAN potřebují Originální

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: MANATECH CZ, s. r. o. Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Více

Uživatelská příručka pro řidiče autobusu

Uživatelská příručka pro řidiče autobusu Systém pro hašení motorového prostoru Uživatelská příručka pro řidiče autobusu Edice 2011-3 Fogmaker International AB Part number 8012-002 1. Obecný popis Autobus je vybaven plně automatickým hasicím systémem

Více

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013 9. května 2013 Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy Bezplatnou součástí inteligentního řídicího systému pohonné jednotky, která poskytuje úsporu paliva 4 až 5 procent, se

Více

PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA

PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA Doporučení CITROËN - cesta k dokonalé údržbě vozidla PNEUMATIKY JSOU ZÁKLADNÍMI PRVKY BEZPEČNOSTI A PODMÍNKOU DOBRÝCH JÍZDNÍCH

Více

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka.

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisternové nástavby jsou považovány za extra torzně tuhé

Více

ExFoS - Expert Forensic Science XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno 2014

ExFoS - Expert Forensic Science XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno 2014 POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU JÍZDNÍ SOUPRAVY DETECTION OF TEHNICAL STATUS OF TRUCK-TRAILER COMBINATION ABSTRAKT: Andrej Haring 42 Tématem příspěvku je posouzení technického stavu jízdních souprav a jejich

Více

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Koncová světla Existují 3 typy koncových světel: Kompletní kompaktní

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie S P s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: Výrobce: Název a typ: KOTTE Landtechnik, 49597 Rieste, Germany Výrobní

Více

AUTOKLUB ČR TESTOVAL LETNÍ PNEUMATIKY

AUTOKLUB ČR TESTOVAL LETNÍ PNEUMATIKY AUTOKLUB ČR TESTOVAL LETNÍ PNEUMATIKY TEST LETNÍCH PNEUMATIK 225/45 R17 Y V testu oblíbených a často komunikovaných letních pneumatik na jarní sezonu 2016 Autoklub ČR motoristům představuje rozměr 225/45

Více

Výpočet zatížení nápravy. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav

Výpočet zatížení nápravy. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Všechny typy provozu využívající nákladní vozidla vyžadují doplnění podvozku nákladního vozidla dodaného z výrobního závodu o určitou formu nástavby. Obecné

Více

BEZPEČNOST NEMÁ ALTERNATIVU! Originální díly MAN a servis MAN

BEZPEČNOST NEMÁ ALTERNATIVU! Originální díly MAN a servis MAN BEZPEČNOST NEMÁ ALTERNATIVU! P Originální díly MAN a servis MAN LAT KAM NOST 1. 4. PAN Ě 30. 6. 201 9 NENÍ NIC LEPŠÍ NEŽ ORIGINÁL. K tomu nejlepšímu není žádná alternativa. Nákladní vozidla MAN potřebují

Více

Nabídka spolupráce propagace bezpečného provozu v ČR. MOBILNÍ TESTOVACÍ STOLICE AREX WINDOWS GC SYSTEM

Nabídka spolupráce propagace bezpečného provozu v ČR. MOBILNÍ TESTOVACÍ STOLICE AREX WINDOWS GC SYSTEM Nabídka spolupráce propagace bezpečného provozu v ČR. MOBILNÍ TESTOVACÍ STOLICE AREX WINDOWS GC SYSTEM 1 1 Popis modulárního systému AREX Modulární systém AREX obsahuje mnoho částí. Tyto části lze rozdělit

Více

ÚDRŽBA NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

ÚDRŽBA NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO ÚDRŽBA NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO ELEMENTS PŘIZPŮSOBENÉ PLÁNY ÚDRŽBY ÚDRŽBA NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO DÍKY SVÉ EXTRÉMNÍ FLEXIBILITĚ JE SLUŽBA ELEMENTS TAK ATRAKTIVNÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA SE SPOLEČNOSTÍ IVECO

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

Provedení pomocného rámu

Provedení pomocného rámu Obecné Obecné Pomocný rám může být použit pro následující účely: Poskytuje vůli pro kola a všechny ostatní díly, které vyčnívají nad rám. Poskytuje tuhost a snižuje napětí v zadním přesahu. Chrání rám

Více

Vše, co musíte vědět o PNEUMATIKÁCH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o PNEUMATIKÁCH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o PNEUMATIKÁCH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O PNEUMATIKÁCH Pneumatiky: základní prvek bezpečnosti Pneumatiky jsou jediným spojením mezi vozidlem a vozovkou. Styčná plocha s vozovkou

Více

1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ

1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ 1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Brzdná zařízení automobilů je možno rozdělit na : Brzdové soustavy mají rozhodující vliv na bezpečnost jízdy automobilu. Zpomalovací soustavy ústrojí, sloužící ke zmírňování

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými Objednavatel: Výrobce: PRINOTH AG/SPA, Brennerstraße 34, I-39049 Sterzing/Vipiteno, Italy Název a typ:

Více

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Pomocný náhon je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje, kolik energie je potřeba k pohybu

Více

Beru svou rodinu vážně

Beru svou rodinu vážně Beru svou rodinu vážně Nabídka zimních pneumatik 2017/2018 Udělejte rozhodnutí, které vyřeší vaše každodenní potřeby, a buďte v bezpečí za každé situace. Vaše rozhodnutí pro pneumatiky Barum je chytrá

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

Jezděte ekonomicky i v zimě!

Jezděte ekonomicky i v zimě! Jezděte ekonomicky i v zimě! Nabídka zimních pneumatik 2014/2015 pro osobní, 4x4/SUV a dodávková vozidla. Polaris 3 SnoVanis 2 Správné pneumatiky pro každé roční období. Zimní pneumatiky Letní pneumatiky

Více

+ + V BEZPEČNÝCH RUKOU.

+ + V BEZPEČNÝCH RUKOU. PL 4. KA ATN M P OS 31 A T. 1 NĚ 2. 20 18 1. + + V BEZPEČNÝCH RUKOU. Výměna brzdových kotoučů a desek včetně práce Akční nabídka platná od 1. 4. do 31. 12. 2018 NENÍ NIC LEPŠÍ NEŽ ORIGINÁL. Stejně jako

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

Výpočty zatížení náprav. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav

Výpočty zatížení náprav. Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Obecné informace o výpočtech zatížení náprav Všechny typy přeprav pomocí nákladních vozidel vyžadují doplnění podvozku nákladního vozidla o nějakou formu nástavby. Účelem výpočtů zatížení náprav je optimalizovat

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES 30.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 198/15 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES ze dne 13. července 2009 o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

Informace. Customer Service Tires E. Geyer, March 2012 ContiAcademy The EU Tire Label

Informace. Customer Service Tires E. Geyer, March 2012 ContiAcademy The EU Tire Label Informace Valivý odpor 7 tříd od G (nejhorší ) do A (nejúspornější) Valivý odpor má vliv na spotřebu paliva.. VO se může lišit podle typu vozidel a jízdních podmínek. Třída Brzdná dráha na mokru 7 tříd

Více

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků Obecné informace o vyvažovací výbavě Obecné informace o vyvažovací výbavě Vyvažování nákladu vozidla lze provádět různými způsoby v závislosti (mimo jiné) na použití a typu nástavby nebo typu pérování.

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden 00:01-06 Vydání 1 cs Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla Platí pro řadu P, G a R 308 626 Scania CV AB 2009, Sweden Obsah Obsah Před prostudováním informací... 3 Otevření čelní masky...

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

PŘÍLOHA č.1 UKÁZKA DIDAKTICKÉHO TESTU PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ VYBRANÝCH Z VÝUKOVÉHO CD - ROM

PŘÍLOHA č.1 UKÁZKA DIDAKTICKÉHO TESTU PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ VYBRANÝCH Z VÝUKOVÉHO CD - ROM PŘÍLOHA č.1 UKÁZKA DIDAKTICKÉHO TESTU PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ VYBRANÝCH Z VÝUKOVÉHO CD - ROM DIDAKTICKÝ TEST PRO STUDENTY 1. ROČ. 1. Kolo se skládá z těchto částí: a) hlava kola, disk kola, ráfek kola,

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015

Více

Snižování podvozku. Všeobecně

Snižování podvozku. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Pokud například ovládáte jeřáb nebo sklápění, vzduchové měchy musí být vyprázdněny po doraz vzduchového pérování, aby bylo vozidlo stabilnější. Funkci vyprázdnění vzduchových měchů

Více

Dobrá jízda s OMNIplus. Spolehlivě, s jistotou, ekonomicky.

Dobrá jízda s OMNIplus. Spolehlivě, s jistotou, ekonomicky. Doba trvání akce od 07.04. do 31.07.2015 Dobrá jízda s OMNIplus. Spolehlivě, s jistotou, ekonomicky. Filtrační vložky od OMNIplus. OMNIplus spojkové sady a dvouhmotnostní setrvačníky. Servis pro Váš autobus

Více

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750 Všeobecné informace Všeobecné informace Tyto informace platí pro nákladní vozidla s pomocným náhonem EK730, EK740 nebo EK750, kde je pomocný náhon používán s trvalým výkonem až 250 kw. Vzduchový chladič

Více

Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly. zlepšování jejich ekonomické efektivnosti.

Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly. zlepšování jejich ekonomické efektivnosti. Opravdový úspěch. ontire TM Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly zlepšování jejich ekonomické efektivnosti. Pneumatiky pro nákladní automobily ontinental: pneumatiky s německou technologií navržené

Více

EUROPART CZ Školení pro zákazníky 2015. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ Školení pro zákazníky 2015. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015 Vám nabízíme kompaktní

Více

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku Obecné informace o blatnících a zástěrkách Obecné informace o blatnících a zástěrkách V několika zemích platí právní požadavky, které regulují použití blatníků a zástěrek, například se jedná o evropské

Více

Mechanik podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-086-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání:

Více

Z bagru... na dálnici

Z bagru... na dálnici Z bagru... na dálnici Přídavný pohon Mikro pojezd Hydraulický startér Radiální hydromotor v konstrukci silničních vozidel Je velmi kompaktním a účinným zdrojem kroutícího momentu Je často používán se k

Více

Vstřikovací systém Common Rail

Vstřikovací systém Common Rail Vstřikovací systém Common Rail Pojem Common Rail (společná lišta) znamená, že pro vstřikování paliva se využívá vysokotlaký zásobník paliva, tzv. Rail, společný pro vstřikovací ventily všech válců. Vytváření

Více

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Sada pro výměnu brzdy Užitkové vozidlo Twister nebo Workman Číslo modelu 136-1199 Form No. 3407-722 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek obsahuje

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce:

Více

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace Popis Popis Boční osvětlení může být zapojeno různými způsoby podle toho, zda bylo z výrobního závodu dodáno s přípravou: Všechna vozidla mohou být doplněna o boční osvětlení pomocí připojení třícestné

Více

Autotronik nákladních vozidel a autobusů (kód: M)

Autotronik nákladních vozidel a autobusů (kód: M) Autotronik nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-126-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Autotronik Kvalifikační

Více

Matematicko-fyzikální model vozidla

Matematicko-fyzikální model vozidla 20. února 2012 Obsah 1 2 Reprezentace trasy Řízení vozidla Motivace Motivace Simulátor se snaží přibĺıžit charakteristikám vozu Škoda Octavia Combi 2.0TDI Ověření funkce regulátoru EcoDrive Fyzikální základ

Více

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování Funkce Funkce Zvýšení volnoběžných otáček motoru je vhodné například k zahřátí motoru nebo k plnění pneumatického systému vozidla. Funkce může být použita, pokud hrozí, že nebude výkon nebo normální volnoběžné

Více

Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé.

Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé. Obecné informace o čerpadlech na beton Obecné informace o čerpadlech na beton Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé. Provedení Nástavbu vyrobte tak pevnou a tuhou, aby sama

Více

Blokovací jednotka, Série LU6 Ø mm Aretace a brzdění: Síla pružiny nenastavitelná, Uvolnění: stlačený vzduch

Blokovací jednotka, Série LU6 Ø mm Aretace a brzdění: Síla pružiny nenastavitelná, Uvolnění: stlačený vzduch Blokovací jednotka, Série LU6 Ø3-5 mm Aretace a brzdění: Síla pružiny nenastavitelná, Uvolnění: stlačený vzduch Druh konstrukce Aretace svěrací čelisti Funkce Statická aretace Dynamické brzdění Uvolňovací

Více

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 Praha, 11.listopadu 2013 S příchodem zimního období zveřejňují hlavní evropské a ruské automobilové časopisy testy zimních pneumatik, které srovnávají nejvýznamnější

Více

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU Tato kapitola se zabývá vybavením vašeho traktoru, které zvyšuje jeho výkon na poli. UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU VÝSTRAHA: Nejezděte po silnicích, nebo vysokou rychlostí kdekoli, se zapnutou uzávěrkou diferenciálu.

Více

Blokovací jednotka, Série LU6 Ø mm Aretace a brzdění: Síla pružiny nenastavitelná, Uvolnění: stlačený vzduch

Blokovací jednotka, Série LU6 Ø mm Aretace a brzdění: Síla pružiny nenastavitelná, Uvolnění: stlačený vzduch Příslušenství válce Blokovací prvky, série CL Ø3-5 mm Aretace a brzdění: Síla pružiny nenastavitelná, Uvolnění: stlačený vzduch Druh konstrukce Aretace svěrací čelisti Funkce Statická aretace Dynamické

Více

WL44. Všeuměl pro každodenní maximální výkon

WL44. Všeuměl pro každodenní maximální výkon WL44 Kloubové kolové nakladače Všeuměl pro každodenní maximální výkon Kloubový kolový nakladač WL44 vám nabízí výkon, obratnost a účinnost v jediném stroji. Náležitě se stará o pracovní činnost a při každém

Více

Novela vyhlášky č. 82/2012 Sb. vyhláškou č. 207/2018 Sb.

Novela vyhlášky č. 82/2012 Sb. vyhláškou č. 207/2018 Sb. Novela vyhlášky č. 82/2012 Sb. vyhláškou č. 207/2018 Sb. 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška

Více

AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY

AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY TEST ZIMNÍCH PNEUMATIK 205/55 R16 91 H I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TESTOVÁNÍ Autoklub ČR, stejně jako v předcházejících letech, přináší výsledky testu zimních pneumatik. Pro

Více

Úprava pneumatického systému

Úprava pneumatického systému Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování řídicí jednotky, musí být provedena pouze v autorizovaném servisu Scania. Nepoužívejte

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště. Spolehlivost

Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště. Spolehlivost Přepravovaný výkon Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště VLASTNOSTI AUTOMOILU UŽIVATEL ZÁKONODÁRCE Provozní náklady Dynamika Směrová stabilita

Více

PŘÍLOHA. prováděcího nařízení Komise,

PŘÍLOHA. prováděcího nařízení Komise, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2018 C(2018) 4351 final ANNEX 1 PŘÍLOHA prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152 za účelem objasnění a zjednodušení postupu korelace

Více

VÁŠ PRŮVODCE PNEUMATIKY

VÁŠ PRŮVODCE PNEUMATIKY VÁŠ PRŮVODCE PNEUMATIKY PNEUMATIKY: ZÁKLADNÍ PRVEK BEZPEČNOSTI Pneumatiky jsou jediným spojením automobilu s vozovkou. Kontaktní plocha pneumatik odpovídá přibližně velikosti dlaně, proto je nezbytné kontrolovat

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... PNEUMATIKY

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... PNEUMATIKY SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... VÝBĚR PNEUMATIK Rozměr pneumatik stejně jako váhový a rychlostní index jsou výrobcem propočítány tak, aby zaručovaly maximální bezpečnost a pohodlí na cestách.

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více