COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:"

Transkript

1 OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum a kongres Coag (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní skupina Environment Skupinu vedl dnes portugalský místopředseda, který ale jako vždy vše dost široce komentuje a tak jsem měl opět dojem, že jsme 4 hodiny diskutovali, ale většinu času o věcech, které již byly diskutovány na dřívějších schůzích a k nim bylo dodáno jen velmi málo. Také dnešní volba druhého místopředsedy zabrala hodinu a půl, vzhledem k výsledku, ztracený čas. Předseda nevyzval kandidáty, jestli se chtějí vzdát kandidátky, ale neudělal to ani po prvním kole, kdy měla jasnou převahu finská kandidátka, a tak se muselo pokračovat. V druhém kole zvítězila, s počtem 100 hlasů, finská kandidátka Johanna Ikavalko, polský kandidát, předseda Solidarnosc, Jerzy Chroscikowski dostal 31 hlasů. Většina se pozastavila nad faktem, proč president velké zemědělské organizace, se chce stát vice-presidentem pracovní skupiny. Nejedná se o politický post, ale o pozici experta. Presidenti organizací se snaží uplatnit v presidiu Copa nebo Cogeca, na pracovních skupinách je místo především pro specialisty. Jak jsem už řekl, celá volba zabrala hodně času, takže k diskusím u jednotlivých bodů již tolik času nebylo. Biodiversita: Antonia Andúgar ze sekretariátu, která spolu s Tania Runge schůzi připravila, se ve své zprávě zabývala iniciativou španělského předsednictví, rok 2010 jako rok biodiversity, jaká je připravena strategie, jak pokračuje boj proti ztrátám biodiversity a další prvky této politiky. Součástí této politky C/C je zpráva pro členy o přípravě brožury k biodiversitě, která má být sborníkem příkladů nejlepší praxe. V průběhu 2010 se má diskutovat, kterou z možností přijmou organizace a členské země jako závaznou: 1. snížit ztráty biodiversity (podstatné) 2. snížit ztráty (zastavit propady) 3. snížit ztráty a připravit náhrady 4. snížit ztráty a nahradit co nejvíce + přispět ke zlepšení stavu globálních ztrát biodiversity Brožura bude připravena pravděpodobně až v květnu, ale řada organizací si myslí, že EU se vlastními iniciativami dostává do pozice, kdy zase naslibuje, co vše udělá, ale to se nakonec nedaří prosadit. Okolní svět to vidí jinak, některé sliby a plány jsou nerealistické, protože jiné země mimo EU se od nich odvracejí (viz. kodaňská konference o klimatu). Většina zástupců se přiklání v této fázi k druhé možnosti, podle rakouského zástupce musí být cíle realistické, a propojit je s očekáváním veřejnosti (ale to musí být rozumné a nemělo by vyvolávat příliš velké očekávání.) Nóta ze sekretariátu byla vydána a organizace mají dodat do sekretariátu příklady. To udělala k 19. únoru celá řada organizací. V příkladech se má uvést především celá řada různých cest a přístupů, jak může zemědělství přispívat k udržení biodiversity, jestli přispívá 1

2 k udržení či vytváření prostředí pro rostliny a zvířata, hmyz, dravce, kteří kontrolují škůdce, řízení travních porostů atd. V příkladech se má ukázat: - jak závisí prostředí na zemědělství - jak využívá zemědělství půdu, jestli ve stejném případě vytváří dostatečný příjem pro farmáře - jaké podpory jsou třeba, aby nedocházelo ke konfliktům a dosáhlo se specifických cílů u konzervace přírody - jak se budu muset přizpůsobit metody produkce a do jaké technologie budou muset farmáři investovat, aby toho dosáhli. Přišla celá řada příkladů z Francie, UK, Slovinska Německa, ale také od Syngenty, která připravuje podporu v Evropě, v Itálii, také mladí farmáři, finská MTK, belgická Boerenbond. V dotazníku pro příklady nejlepší praxe má být uvedeno, kromě normálních formalit, také začátek a cíl akce, kdo se v něm účastní, jak jsou zdroje financování, kdo organizuje celou akci a jaký je očekávaný výsledek pro prostředí, ale také ekonomický dopad. V závěru pak má být zdůrazněno jaké jsou hlavní příklady a jestli lze tento příklad použít i v jiných případech v jiných zemích. Studie by měla být doprovázena fotografickou ilustrací příkladů. Namísto bodu 5. projednán bod 6. Konference v Kodani. Antonia opět, podobně jako na POCC počátkem února udělala přehled, ale ten byl dost tristní. Nemá cenu opakovat všechna zklamání, nemožnost se domluvit v takovém obrovském množství delegátů, jak v Kodani. Také nedostatek vůle vůbec k nějaké dohodě dojít. Závěr je jen jediný. Kodaň zklamala, nedosáhlo se dohody a jen se zde připravila LTCA long term cooperative action. Jen dohoda, že se prodlouží mandát pracovních skupin až do schůze v Mexico City, v listopadu letošního roku. V rámci španělského předsednictví byla udělán zvláštní bod pro diskusi v únoru tohoto roku. C/C: pokračuje diskuse jak reagovat na klimatické změny, přizpůsobení a zmírňování dopadu (mitigation), trh s uhlíkem, rozhodnutí EU na propojení non-ets s budoucím CAP. Rakouský zástupce by chtěl vědět, jaký je postoj ostatních členských zemí. EU dělá podle něho chybu, že dává dopředu nabídky, které ostatní odmítají, nebo nerespektují, čímž se dostáváme do pozice, kdy nemáme prostor k vyjednávání. EU by měla být realističtější ve svém přístupu. Rovněž kriteria jsou velmi rozdílná a údaje velmi často (většinou) neodpovídají skutečnosti. Podobný problém má Británie, kde cíle byly uděleny vládou pro všechny sektoru včetně zemědělství, je cíl stanovený vládou do 2020 realistický? Voda Zde se jednalo především o předání informací (viz ad hoc schůzi z minulého týdne). Jen velmi malé úpravy v pracovních plánech CIS Antonia dále informovala o výsledcích pracovní skupiny o záplavách, která se konala koncem ledna, a dále o konferenci o nedostatku vody, z poloviny února. Přehledy jsou pro zájemce zveřejněny na Agriinfo a další briefing má být zítra v rámci pracovní skupiny o Nárazníkových pásmech a území s ohledem na kvalitu vody. Direktiva půdy stav jednání v Radě (status quo), nic se zatím nezměnilo (od roku 2007 blokovací minorita). Příprava na řešení a legislativu okolo odpadů ze zemědělské produkce: hnůj, kejda, odpad, zbytky a jejich využití na produkci energie. Přehled, který byl již udělán na skupině bioenergie, také zde opakováno stejné cvičení. 2

3 WssTP pracovní skupina: Nárazníková pásma a nárazníkové oblasti - cíl, kvalita vody Pracovní skupina pořádaná společně Copa-Cogeca, WssTP (evropská platforma vody) a Eureau (Asociace správců a distribuce vody v EU). Moderátor dopolední části (celé), byl Gepard Doornbos, který je předsedou Eureau a který byl také dlouhou řadu let ve vedení Copa a 5 let presidentem IFAP. Celá iniciativa měla již několik pokusů o realizaci, ale teprve direktivy o nitrátech a vodě daly podstatný impulz k kladné spoluprácí farmářů a správců vody. Celá řada ad hoc skupin byla již na tato témata uspořádána v posledních 2 letech a podle dnešní diskuse a příspěvků, které zde byly, se dá očekávat, že v rámci skupiny Environment bude takových specifických jednání více. Pekka udělal úvod, pak začal schůzi moderovat Gepard Doornbos. Prvním řečníkem byl Pierre-Yves Monette, generální sekretář Eureau (European federation of national associations of water and wastewater services). Organizace má 31 plných členů + 1 pozorovatele (Chorvatsko), založena v roce 1975, spravuje jednotek v Evropě, 400 m zákazníků. Hlavním předmětem dnešní schůze bylo řešení jak odstranit chemickou zátěž vody. Nicolas Rouyer z DG Env. Na jeho úvod navázal s tématem ochrana vody, ochranná pásma, nitrátová směrnice, direktiva pesticidů, CAP cross-compliance. CIS (common implementation strategy) - dosáhnout dobrého statutu vody do 2015 ( river basin situace: - odpadní vody - pesticidy - prevence integrovaného znečištění. Stav k lednu 2010 ukazuje, že v ČR je situace relativně dobrá, konzultace dosud neproběhly v Portugalsku a v Řecku, situace je problematická v Holandsku, Vlámské části Belgie a v Bretani. V rámci plánů a programů se řeší celá řada komplexních problémů od čerpání vody, snižování chemické zátěže (později zástupce producentů hnojiv řekl, že 2/3 hnojiv nejsou užity cílově). Nárazníkové zóny (Buffer zones- BZ). V definici Komise je BZ vysvětlena jako oblast bez zemědělské produkce. BZ představují přes 70% programů v povodích řek. Zatím nebyly dostatečně vypracovány studie o finančních nákladech spojených s BZ. Španělsko (předsedá EU) svolalo příští schůzi expertů na 6. a 7.4 do Sevilla, kde má být hlavním tématem Rámcová direktiva vody (WFD) a zemědělství. Emmanuel Petel z DG Agri měl jako příspěvek cross-compliance a BZ, kterou rozšířil o Buffer strips (malá pásma). Očekává se, že se promítne po roku 2012 také do podmínek u plateb PP (bude zahrnuto do cross-compliance, povinně). GAEC (good agricultural and environmental conditions): v ní budou hlavní roli hrát provádění SMR4 nárazníková pásma + nitrátová direktiva a SMR9 nárazníková pásma + pesticidy. S tím spojené minimální požadavky u PPP (ochranných prostředků). - licence na užití produktu - trénink - bezpečné skladování a manipulace - kontroly techniky - pravidla pro pesticidy v blízkosti vodních zdrojů. GAEC: 1. ochrana půdy eroze 2. udržení organického obsahu 3. udržet strukturu půdy 3

4 4. bránit znehodnocení 5. ochrana vody U vody je to především ochrana před znečištěním, filtrace, likvidace chemických prvků atd. Do 2012 je plán zavézt nejpozději BZ okolo všech vodních toků EU. Birgit van Tongelen DG Sanco. Udržitelné užívání pesticidů direktiva 2009/128. U užití se sledují dva prvky: odpad a zbytkové hodnoty. FWD (direktiva vody): vše se provádí přes národní plány, sleduje se jaké nástroje se používají, trénink lidí, specifická praxe, jaké technologie (rozprašování). NAP (národní akční plány): všechny mají svá specifika včetně pravidel pro BZ. Revize se bude provádět každých 5 let. Platí od 25/11/2009, aplikace do 14/12/2011 a členské země mají předat Komisi do Zlepšení kvality vody Carlos Póvoa (Portugalsko). AdP společnost, která spravuje 42 vodních společností v Portugalsku. Soustřeďuje se stále více na využití znečištění jako zdroje energie a biomasy. Snížit GHG (plyny), zvýšit obnovitelná paliva. V roce 2015 má být z tohoto zdroje získáno 3% elektřiny v Portugalsku a v rámci samotné skupiny zvýšení užití o 200%. Pracují na řadě nových technologií současně, které se mají efektivně zabývat využitím odpadu na nové formy energií a materiálů. Má to být rovněž jeden z nových efektivních nástrojů na řízení vody. V posledních 2 letech se jim podařilo integrovat všechny dostupné informace a to využili k určitým simulačním modelům, kde se předpokládají buď dobré výsledky, nebo tam kde chybí jistota výsledku, možné řešení problémů. Všude musí být nová forma kontrol a sledování cost-effective (výkonné s ohledem na náklady). Jean-Joel Gril z francouzské Cemagref rozebírá ochranu kvality vody. Nárazníková pásma: louky, lesy, svahy. Mokřiny či suchá úprava. Úloha BZ jako nárazníku při odtoku (PPP), nebo zadržet prach při postřiku. Jejich snaha je chránit nejen vrchní vodu, ale také spodní. Rozbor BZ a jejich filtrační kapacita. Později v diskusi uznal, že ani není tak důležitá šířka pásem (FR mezi m, USA jen 15 m). V rámci lepší funkce se kombinují různé typy (mokřiny, versus suché, různé typy vegetace a jejich kombinace). Velký vliv mají lokální podmínky, nelze hledat šablonu ani na velikost ani na typ ochrany. Marc Stutter, z britského výzkumného ústavu se zabýval především hodnocením sebraných dat při znečištění. Uvedl, že cílem je snížit obsah živin v povrchové vodě, v rámci EU je navrženo 88 možných opatření k jejich snížení. Poukázal na velké rozdíly mezi zeměmi, a také v jejich postoji k výzkumu a znalostem. Rozdíly jdou od nuly do 100. Také on se zabýval hodnocením šířky BZ, variace od 5 do 20 m (někde až 50m). Maximální role BZ (10m průměr jednotlivých článků) Stromy 10 m, keře 4 m, tráva 7 m, rychle rostoucí rostliny na břehu to je podle něho nejúčinnější kombinace. Tiina Notes z JRC (joint research center) se soustředila na změny klimatu a vliv na kvalitu vody. V souvislosti s půdou s mluví o ztrátách, u vody se mluví o zátěži. Změny klimatu: vliv na ztráty výživnosti, což nás bude nutit k rychlejšímu obnovení podmínek eko-systému na venkově. Problémy s harmonizací procedur v celé EU měření ztrát výživnosti, změny počasí, koncentrace P, koncentrace N. Rozdíly mezi Severní Evropou, západní (UK a IRL), střední. Zvyšují se zimní průtoky, snižuje se naopak jarní srážky na severu, podzimní na západě Evropy. Největší změny jsou na severu Evropy, citlivé i na malé variace v teplotě. Elisa Wagner zemědělská atašé US u EU. Přístup US k zlepšení kvality vody a ochrana. 4

5 Natural resources conservation service začal fungovat ve 30. letech jako reakce na prachové bouře na středozápadě USA. Nyní má USA 3000 oblastí kontrol a provádění: - technická asistence (od 1930) - zlepšení prostředí - programy pro zdroje vody Řídící programy: Jak zlepšit užití a ochránit vodu Kvalita, řízení výživy Rotace plodin Filtrační pásma Nárazníková pásma Řízení povrchové vody. Nárazníková pásma pomohly zlepšit kvalitu života na venkově. Filtrační pásma a toky (zatravněné) filtrují odplavenou vodu z polí, větrolamy a živé ploty pro zimní ochranu. Celkem rozeznávají 15 různých skupin BZ jako využít v EU? Otázky a odpovědi: Šířka pásem má jen omezený vliv, spíš vliv na snížení koncentrace prvků, ale variace jsou stále velké a tak není jednoznačný závěr. Pro P 10 m je závislost Pro N jevy nevyrovnané, nejlepší výsledky u neregulérních pásem (kroucená, přerušované), ale ani zde to není jednoznačné. US financují až 75% prostřednictvím individuálních plánů, ty jsou prováděny a řízeny přes 3000 center. Petel informuje, že se uvažuje také o distribuci peněz v závislosti na provádění BZ. Zástupkyně DG Agri doplňuje, že zatím se vše financuje v rámci RV, je na členských zemích jak to provádějí, dobrovolné programy a později dělá Komise porovnání nákladů. V závislosti na podmínkách mohou být BZ financovány až do 100%. Zástupce saského ministerstva prostředí říká, že po dlouhých debatách se Německo rozhodlo neregulovat přísně šířku BZ, přemýšlí se o dalších doplňcích a možnostech. Španělský zástupce Juan Valero de Palma. Zavodňování a filtrace. Zavodňování má převahu v Itálii, Řecku a Španělsku. Jde o to, jak dále vodu využít a jak ji vrátit původní kvalitu. Příklad oblasti Albufera (Valencia), kde k tomu slouží mokřiny a jezero o rozloze 24 km čtverečních. V sousedství moře, původně slaná voda, nyní již řadu let slouží jako zelený filtr pro vodu použitou na zavlažování v okolní oblasti. Jezero velmi mělké ( cm), voda se v něm vymění 18x do roka. Přidaly se uměle vytvořené mokřiny (18 ha a další část mokřin s porostem 8 ha). Uvažuje s o aplikaci v jiných částech Španělska. Christian Palliere EFMA (asociace evropských producentů hnojiv). Praxe hnojení. Řídící programy pro produkci hnojiv - od 2003 se užívají od produkce po aplikaci. Dobrá praxe: určit optimální potřebu, včetně satelitní asistence na přesnější aplikaci Užití odpovídající formy nitrátů Lepší kontrola výživy Koordinace užití všech prvků, integrovaný přístup (life cycle) Zlepšení kontrol výkonnosti N Komunikace a GAP (praxe) u spolupráce s farmářskými organizacemi. Manfréd Roettele EPCA (ochrana) Ochrana vody: TOPPS programy v 12 zemích, Provadis od 2009 už v 22 zemích a připravují se další pokračování. 5

6 EOS environmentaly optimised sprayer (optimálně rozprašovač) BZ je účinný nástroj, vytváří se dlouhodobě BMP ( best management practices) zatím nedostatečné (chyby v organizaci, slabá struktura, detaily). Recyklace hnojiv zde spíš úvahy do science-fiction o možnostech opakovaného využití hnojiv po skončení jednoho životního cyklu. Ze strany průmyslu je to zatím utopie. Ale uznává se, že 2/3 hnojiv nejsou upotřebeny účelově. Dochází k velkému mrhání prostředky a chemikáliemi. Presidium Cogeca 24.2., Business forum a kongres Coag (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko. Obě schůze byly provázeny celou řadou problémů, které vznikly kvůli různým stávkám, špatnému počasí, či nemocem některých přihlášených účastníků. Nemohu říci, že by to byly odpočinkové schůze, spíš naopak. Ale o těchto problémech budu referovat v průběhu popisu jednotlivých částí schůzí a jednání, které proběhly, a nakonec ještě 26. února v Zaragoze, v provinci Aragon. I důvody proč se kongres COAG (španělská družstva), zasedání presidia Cogeca a samotné Business forum zde konaly, vysvětlím v popisu průběhu všech jednání. Ale samotná cesta tam a zpět zabral vždy víc než 15 hodin s mnoha problémy u přestupů, ještě jsem neměl nikdy tak komplikovanou cestu jako tentokrát. A to vše vypadalo původně docela jednoduše. Tyto komplikace ovlivnily nejen samotnou účast, ale také prodloužení všech jednání až do pozdních večerních hodin, aby se dohnalo zpoždění. Nápad madridské organizace, že velkou skupinu zástupců plus překladatele (asi 35 lidí) odveze do Zaragoza autobusem, vypadal původně jako slibný, ale i tak se jejich odhady na délku cesty (320 km), ukázaly příliš optimistické. Jednání začala až po páté hodině navečer a celá řada zástupců se nedostavila (Irové a Švédové, kvůli sněhovým bouřím), Van Es byl nemocen. Paolo Bruni, nový president Cogeca všechny uvítal a rovněž pořádající předseda COAG, Fernando Marcén, měl krátký úvod. Presidium a Business forum je součástí (poprvé) také kongresu COAG, na kterém bylo přes 1200 účastníků z celého Španělska. Jak později na zahájení kongresu zdůraznil, nemohl by se konat bez velké finanční podpory vlády provincie Aragon, jejich guvernér a místní ministři přišli jak na Business forum, tak na kongres. Zpočátku presidia byl hned malý incident, Poláci protestovali, že tam nebyl překlad do polštiny a odešli z presidia. Pekka vysvětlil, že Poláci (organizace Serafima), se jednak přihlásili po časovém limitu nutné kvůli zvláštním pasům pro návštěvu páru následníka španělského trůnu a s tím související bezpečnostní opatření. Měnili několikrát sestavu delegace ještě pár dnů před začátkem cesty. Zkrátka, polská organizace. K tomu se vrátím ještě v průběhu samotného kongresu, kdy jsem se jim musel věnovat téměř 3 hodiny, protože neměli nikoho s jazykovým vybavením. Presidium: Agenda schválena a rovněž zápis. Sekretariát: Pekka a Paolo udělali přehled, podobný jako na presidiu Copa. Jen ještě řekli, že se týden před presidiem sešli v Bruselu se španělskou Mze Elena Espinoza, která měla později jednání s novým Komisařem Ciolos. Ten ale přišel na setkání dříve a tak jednali všichni čtyři o družstevních otázkách a budoucnosti CAP. Oba potvrdili, že setkání bylo velmi pozitivní. Plán práce na

7 Již jednou diskutováno, doplněno některými detaily. Paolo k tomu řekl, že se stejně na konci letošního roku bude jedno presidium věnovat aktualizaci. V současném znění bylo všemi schváleno. Podobně jako Copa, chce vedení Cogeca více jednat o možnostech konečné formy CAP po Pages, za francouzské coops chce, aby vedení více zdůraznilo úlohu družstev a aby v rámci návrhu byl odstavec o coops. Eduardo Bamonde za Coag k tomu řekl, že je nutné úlohu coops zdůraznil, na listopadové manifestaci v Madridu bylo přes účastníků, to se nikdy dříve nepodařilo, ukazuje se, jak důležitou roli družstva v Španělsku konají. Pokladník C/C. Podobně jako na presidiu Copa, byl jim potvrzen do července Peter Vrisk (Slo). Od července bude tuto roli mít někdo z Copa (alternativní vedení). CAP po Pekka informoval o práci ad hoc skupiny. Podobně jako na presidiu Copa. Nebudu zde opakovat. Jen družstva chtějí větší důraz na jednání v rámci potravinového řetězce a konkurenci. Ciolos má organizovat v průběhu dubna debatu a počátkem července má být v Bruselu konference o budoucnosti CAP. Paolo Bruni rovněž požádal španělskou Mze, Espinoza o účast na presidiu Cogeca v červnu v Bruselu. Řecko informovalo o problémech země, finanční krizi a požádalo o solidaritu u plateb v rámci příští distribuce evropského rozpočtu. Řecká zástupkyně řekla, že požadavek NČZ je legitimní, ale Řecko i přes názory, že tamější farmáři dostávají největší podporu na hektar, mají kvůli podmínkám individuální podpory velmi nízké (rozměry farem jsou méně než 1 ha až 3 hektary v naprosté většině případů (olivy, víno, bavlna, tabák). Další body byly informativní podobně jako na presidiu Copa ohledně legislativy o intelektuálním vlastnictví (semena, technologie), podobný závěr jako poslední POCC/CCC. Pages zde opět zdůraznil, že je velká obava u patentů pro některé části semen od množitelů, (markers), které umožňují kontrolu další produkce tak, jak si to představují velké společnosti. Je třeba zachovat široký přístup a široký výběr. Mléčný sektor. Pekka podobně jako na presidiu Copa informoval o schůzích skupiny na vysoké úrovni a řekl, že na březnovou konferenci, kterou pořádá Komise bude vyslána silná delegace C/C, asi 75 lidí. 10. Direktiva půdy. Je na programu od portugalského předsednictví a zatím existuje stále kontrolní minorita zemí, které jsou proti. Takže se pravděpodobně nic nestane ani při španělském předsednictví. 11. Kongres Podobný přehled jako na presidiu Copa, jen upřesnění o účasti některých představitelů. Ale německý zástupce má pochyby, podobně jako za francouzského předsednictví se měl objevit Sarkozy (původně měl být kongres ve Vídni), silní řečníci jsou sice tahákem na seznamu, ale většina z nich se na poslední chvíli omluví, měli bychom mít dobré analýzy a větší možnost diskuse, než celou řadu projevů, které jsou většinou politické a obecné. 12. Státní pomoc družstvům ve Španělsku, Itálii a Francii. Toto téma různého zdanění a tři případy, které řeší jednak Komise a jednak Soudní dvůr v Lucemburku, se dostávají do konečné podoby, ale výsledky, především u španělského případu se již 2x změnily, jednou jim dal soud za pravdu, další instance tento posudek zvrátila a žádala o další šetření. Hlavním důvodem je, že coops mají specifický daňový systém (v těchto 3 zemích) a distribuce především, žádá o jeho zrušení. Celá jednání jsou velmi komplikovaná, faktem zůstává, že coops v ostatních zemích podobné výhody nemají, a proto je těžké, aby celá Cogeca podpořila pozice těchto 3 zemí. 7

8 Schůze skončila v 9 hodin večer. Informace, že Business forum druhý den začne již v 8. hodin, kvůli velmi přísným bezpečnostním opatřením, kvůli návštěvě následníka trůnu v druhé části jednání. Business forum I když to bývá forum pro družstva a jejich zástupce, v tomto případě bylo uděláno v rámci kongresu Coag a tak se ho zúčastnilo přes 1000 farmářů. Úvodní řeč měla paní Lourdes Zuriaga z vlády provincie Aragon, která zdůraznila roli družstev při současné krizi. Fernando Marcén, president Coag pak uvítal farmáře a úvodem řekl, že je velmi rád, že se forum jedná za účasti tolika delegací z členských zemí a je příležitostí se seznámit se zkušenostmi jiných družstevních organizací. Paolo Bruni pak představil členy panelu a zástupce zemí, kteří v rámci Business forum vystoupí. Moderátorem zde byl Thomas Magnusson. Prvním řečníkem byl Fernnado Faces, profesor z institutu San Telmo. Ten se zabýval rozdílným tempem vývoje za posledních 20 let u produkce, marketingu a především distribuce. Produkce, které se v poslední době stale komoditou a kde se stále více spekuluje, globální vyjednávání, ziskovost sektoru je velmi nízká a stále méně o ni rozhodují producenti. Velká váha nových zemí i ve stanovení cen (Čína, Rusko, Brazílie, Indie). V současné krizi také vidět rozdílný přístup systému ekonomiky, USA rychlý propad, ale rychlejší nástup alespoň to tak doposud vypadá, EU dopad pomalejší, ale také návratnost na dřívější úroveň je méně výrazná. Všechny země s výjimkou Číny, zvýšily své zadlužení. Největším úkolem je vrátit důvěru spotřebiteli. Sektor: musí projít změnou rozměrů družstev další integrace. To ostatně bylo hlavní téma celého fora. Integrace a kvalita. Nová strategie: inovace, diversifikace, snížení nákladů, nové technologie, vedení a řízení. Základní rozměry: v produkci (stále malé jednotky v porovnání s distribucí). Jak dosáhnout větší rovnováhy v rámci potravinového řetězce. Bruni, jako druhý řečník zdůraznil, že Cogeca představuje družstev v EU, oproti velmi malému množství řetězců. Je třeba se zabývat rolí družstev v dalším vývoji. - integrace (rozměr družstev) - internacionalizace - konkurence nových zemí - výměna zkušeností mezi družstvy Prvním příkladem byla francouzská družstva, původně měl přednést president Coop France, Philippe Mangin (nemocen), místo něho vystoupil jeho kolega Pees. Auralis France s obratem 1,3 mld se specializuje na tři sektory: - mléko a služby - semena (+ hybridy) - potravinářský servis (marketing fois gras) - nové strategie: šíření servisu připravená jídla do jídelen a nyní i do oblastní distribuce obchodů. Mezinárodní rozměr: semena v EU, produkce také na Ukrajině, fois gras (játra) produkce i v Bulharsku, export do Kanady a Číny. Jaké změny se očekávají: Pees určité problémy s přístupem k financím, ale také kvůli krizi změny složení sortimentu a tlak na ceny od distribuce. Export jater klesl o 50% do Japonska, ale i do Španělska. Podobný pokles byl i u hotových jídel. Nepatrné u semen. Druhý výstup měl CEO, BayWa, Klaus Josef Lutz. 8

9 Ten se v úvodu zabýval především velkými výkyvy u zemědělské produkce v posledních letech. Hledání nových cest, jejich receptem jsou investice do obnovitelné energie, spojování s další mi družstvy, aby měla BayWa větší váhu na trhu. Podle něho je možné spojování a zachování základních myšlenek družstev, i když je nutné určité přizpůsobení k současnému stavu na trhu. Jaké formy spojování družstev? Nic není vyloučeno. Ale je třeba hledat nové možnosti. Třeba krize jim ukazuje, že je větší poptávka po technice, která není zcela nová, proto založili divizi na obchod a servis s opotřebovanou technikou. Stále hledat cesty jak optimalizovat prodej. V řadě komodit je zisk téměř nulový, pro rozvoj je třeba kapitál, Němci se proto rozhodli, že celou řadu filiálek nechávají fungovat jako ziskové společnosti. Ovšem Lutz připustil, že neexistuje jeden model pro všechny, stále se musí hledat a zkoušet. Zatím se jim velmi vyplácí investice do obnovitelné energie, ale i tam hledají cesty spojení s jinými společnostmi. Pees také mluvil o různé formě podpor cen zemědělských komodit, ta je podle něho ve všech zemích včetně Brazílie, i v rámci WTO by se mělo o tomto faktu mluvit a snažit najít cestu k určité rovnováze. A to je velmi dlouhá cesta, mezitím se musí družstevní organizace snažit fungovat jak nejlépe mohou. Příspěvek ředitele Van Es (Greenery NL) zde nebyl, Hans byl nemocen a tak se publikum zapojilo do diskuse s panelem vedoucích. Jak z diskuse vyplývá, každá země má své specifikum v družstevním vývoji. Španělsko, kde družstva fungují především na regionální úrovni (proto jich vidíme přes 3900 v celém Španělsku), méně na provinční úrovni (zde Aragon) a na celostátní úrovni existují především u ovoce a zeleniny, vína a vepřového. Ve Francii je to sektorové (mléko, obilí, maso), v Německu pak kromě silné pozic u mléka, je to diversifikace, jak vidět z činnosti BayWa. Magnusson zde také mluvil o konkurenci mezi družstvy (Arla a pronikání na trh Finska Valio), což vede k silnému tlaku na snížení cen mléka ve Finsku (zatím ceny zdaleka nejvyšší v EU). V letošním roce má být ještě minimálně jedno Business forum, předpokládá se, že bude ve vlámské části Belgie a tématem (prozatím) by měly být inovace. Vystoupení zástupců aragonské vlády, provincie a následníka trůnu. Jejich všechna vystoupení zněla jako podpora družstevního hnutí a zemědělského sektoru jako celku. Všichni si uvědomují dopad na pracovní příležitosti v ekonomice Španělska (nyní téměř 20% nezaměstnanost, především ve stavebnictví). Vystoupil zde starosta Zaragoza, Juan Alberto Bellech. Po něm Fernando Marcén, president Coag, který zdůraznil, že bez podpory místní vlády, by se tak rozsáhlý kongres se zahraniční účastí, nemohl konat. Následovalo audiovisuální představení činnosti COAG. Státní sekretář Mze, José Joaqium Pérez de Obnos, vysoce ocenil činnost družstev, jejich pozitivní roli a spolupráci s ministerstvem, kde zástupci družstev zasedají ve většině poradních skupin se zástupci ministerstva. Rovněž zdůraznil jejich roli v organizace zemědělského pojištění a vyzval k velké účasti na jednání o zemědělském pojištění a řízení rizik, v polovině března v Madridu. Další projev měl guvernér státu Aragon, Marcelino Iglesias. Projev následníka trůnu byl téměř půl hodiny, několikrát přerušen potleskem, protože Prince je pravidelným návštěvníkem kongresů zemědělců Španělska. I když nemá politickou moc (ani Král ji nemá moc velkou), jejich vliv je stále velmi silný na celou politickou scénu Španělska, jak se ukázalo opakovaně ze zásahů krále Juan-Carlos v době několika vládních a parlamentních krizí. Po tomto projevu se očekávalo, že princ s manželkou odjedou, ale namísto toho zůstali ještě víc než hodinu diskutovat s farmáři na chodbách a vestibulu kongresového sálu, a ochranka 9

10 měla plné ruce práce se zachováním určitého pořádku. Princezna také mluvila dost dlouho s našimi překladateli. Odpolední část jednání byla věnována domácí agendě (2 hodiny) a byla bez překladů. Nicméně během této přestávky byli požádaní zástupci celé řady organizací přítomných udělat rozhovor pro místní (Aragon) a státní televizi, což jsme udělali. Navíc nás zástupci Coag požádali, abychom na třetím dni jednání vystoupili s krátkým pozdravným projevem. Ten den měla být exkurze na farmy v okolí Zaragozy, ale namísto toho, ještě jedno půldne jednání. I zde byly překlady, protože se zde objevil ředitel FAO, Kostas Stamoulis s vizí FAO o budoucnosti CAP a problémech zásobování světa potravinami. V panelu s ním seděli zástupce DG Agri, Tassos Haniotis, vedoucí analýz, předseda EP zemědělského výboru, Paolo de Castro, další ze sekretářů Mze Španělska, paní Alícia Villauriz a náš známý, generální ředitel COAG, Eduardo Baamonde. Od zástupce DG Agri nepřišlo nic nového, je vidět, že fungoval ještě v rámci politiky Fischer- Boel, de Castro byl daleko otevřenější a jak se zdá, bude zemědělský výbor parlamentu velmi důležitým hráčem ve formulaci budoucí politiky a v jejím prosazování. Bruni, který je Ital jako předseda de Castro( bývalý Mze Itálie), později řekl, že president slíbil účast na některém z příštích presidií C/C. Obecné zprávy: Tento týden nejsou, protože jsem se vrátil do Bruselu až v sobotu navečer. Cesta vlakem ze Zaragoza, přestupy na vlak a metro v Madridu, opět zpoždění letadla kvůli pokračování stávky francouzských letových dispečerů, a dokumentační středisko DG Agri, je přes víkend zavřené. 10

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9.

Ad hoc pracovní skupina Klimatické změny a zemědělství a lesnictví 14.9. Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009 OBSAH: Zprávy z Bruselu ze dne 20.9.2009... 1 COPA COGECA... 1 Rada Německo a Francie... 6 Ceny odpovědnost členských zemí a Komise... 6 Barroso GMO pravidla... 7 Komisařka

Více

První podskupina se má zabývat vyhodnocením environmentálním dopadu a vypracovat rádce pro principy, podle nichž má skupina pracovat.

První podskupina se má zabývat vyhodnocením environmentálním dopadu a vypracovat rádce pro principy, podle nichž má skupina pracovat. Obsah: COPA, COGECA... 1 Obecné zprávy... 10 MEPs podpora intervenci... 10 Zemědělský výbor EP... 10 Rumunsko chce Komisaře zemědělství co Fischer-Boel?... 11 EU a GMO... 11 Direktiva půdy odložena...

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2... 1 Pracovní skupina RV a politika po 2013 14.2... 2 Pracovní skupina Víno 15.2.... 4 Presidium Cogeca a presidium Copa 16.2. a

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH, VÝVOJ V EU Petr Kuchař zástupce ČR v Mnohonárodním fóru pro e-fakturaci člen představenstva a ŘV ICT Unie ředitel business development, ABRA Software a.s. Sympózium

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Květiny a ornamentální rostliny 9.10.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Květiny a ornamentální rostliny 9.10. Obsah: COPA, COGECA... 1 EP nový hráč v CAP... 12 Lisabonská dohoda... 12 FR. družstva lépe vzdorují krizi... 12 Pohyb cen mléka... 13 EU schválila dovoz nových GMO... 13 EU podporuje nové řízení opatření

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1.

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1... 1 CAP po 2013. 27.1.... 3 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 28.1... 5 POCC-CCC 29.1.... 8 Borchardt

Více

Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi

Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi Teritoriální úroveň -celosvětová spolupráce (agencie OSN-vládní úrovni mezinárodní organizace, asociace na nevládní úrovni -regionální spolupráce Evropa

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu. Cairns a EU - mléko. Sója a alternativy

Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu. Cairns a EU - mléko. Sója a alternativy Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu Jihozápad Evropy WTO- Brazílie x USA Cairns a EU - mléko Řecko Fond solidarity OSN v Madridu krize potravy Sója a alternativy Propagace

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Trocha čísel 37.000 km 2, 18% voda, 16.8 mil. obyvatel ne střecha

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 28.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 28.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Hovězí 28.11... 1 Pracovní skupina Bio produkce 29/11... 2 Pracovní skupina Ovce a kozy 30.11.... 4 Presidium Cogeca 1.12... 5 Společně s Copa. 2.12.... 6 Obecné

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Obsah: COPA, COGECA. Nová platforma Světové organizace farmářů C/C 29/3.

Obsah: COPA, COGECA. Nová platforma Světové organizace farmářů C/C 29/3. Obsah: COPA, COGECA... 1 Nová platforma Světové organizace farmářů C/C 29/3.... 1 Krátká zpráva z kongresu FNSEA v ST. Malo, Francie... 2 Japonsko dopady na zemědělství... 4 Dovozy masa... 4 Obnovitelná

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Včely, med 15.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Včely, med 15.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Včely, med 15.2... 1 Business Fórum 16.2. Cogeca... 3 Presidium Cogeca 17.2... 5 POCC/CCC 18.2... 7 CAP rozdělení západ - východ... 9 GMO pokračování... 9 Zelenání

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Zprávy z 4. 10. 2009

Zprávy z 4. 10. 2009 Zprávy z 4. 10. 2009 Obsah: COPA, COGECA... 1 Paříž připravuje regulaci... 11 Francie musí vést zemědělství... 12 5,7 mld specifických podpor... 12 FNSEA a Sarkozy... 12 EU víno... 13 FAO... 13 EFSA a

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice:

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice: IEE Project BiogasIN Zpráva ze seminářů pro investory o problematice povolovacích procesů bioplynových projektů v České Republice D.4.5.3 Dr. Jan Štambaský 23. 10. 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. První kolo školení

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Budoucnost SZP do roku 2020

Budoucnost SZP do roku 2020 C Olof S. Budoucnost SZP do roku 2020 Právní návrhy GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Přehled 1. Proces reformy SZP 2. Výzvy a cíle politiky 3. Návrhy SZP v detailech 4. Jak postupovat

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Protokol ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo

Více

Obsah: COPA, COGECA. POCC/CCC měsíční společně s ECOSOC, 22.02.

Obsah: COPA, COGECA. POCC/CCC měsíční společně s ECOSOC, 22.02. Obsah: COPA, COGECA... 1 POCC/CCC měsíční společně s ECOSOC, 22.02.... 1 Pracovní skupina Krmiva 23.2.... 3 Workshop Udržitelné užití lesů v Evropě- 2011 rok lesů. 24.2... 5 Pracovní skupina Pojištění

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE)

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) Pořadatel: ELARD Termín: 7.12. 2011 Místo: Účastník: Brusel Ing. Radim Sršeň, Ph.D. člen PS Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Obsah: COPA, COGECA. Koordinační výbor Cogeca 23.11.

Obsah: COPA, COGECA. Koordinační výbor Cogeca 23.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Komise CAP 3 pilíře?... 8 Obsese klimatem a realita potravin... 8 Německo sektor masa... 8 Francie přebytek klesá... 9 Irsko - GMO, příjmy... 9 Dánsko ilegální dovoz chemikálií...

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Pracovní skupina presidium Cogeca, pozice ke CAP 2013 a presidium Copa, vše 4.5.

Pracovní skupina presidium Cogeca, pozice ke CAP 2013 a presidium Copa, vše 4.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina presidium Cogeca, pozice ke CAP 2013 a presidium Copa, vše 4.5.... 1 Zvláštní pracovní skupina Zjednodušení SZP CAP simplification 5.5.... 4 POCC/CCC Měsíční 6.5...

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 3 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro třetí čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více