VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY KONTAKTY 2 ADRESÁŘ MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI 3 O NÁS 4 SLUŽBY 5 CERTIFIKÁTY 6 VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY 8 LIDÉ 13 ZÍSKANÉ DOTACE 14 UDÁLOSTI ROKU NAPSALI O NÁS 17 SPONZORSKÉ DARY A REKLAMA 20 VÝSTAVY 21 ÚSPĚCHY ROKU PLNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ 24 CÍLE A PLÁNY NA ROK FINANČNÍ ANALÝZA 25 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝROK AUDITORA 27 KONTAKTY Adresa: Telefon: Fax: KASTEN spol. s r.o., Větrná 145, Neratovice - Byškovice , VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka strana 2

3 ADRESÁŘ MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI VEDENÍ SPOLEČNOSTI ředitel společnosti ALEŠ KOCOUREK výrobní ředitel JIŘÍ BUREŠ OBCHOD, KALKULACE STAVEB kalkulace staveb kalkulace staveb kalkulace staveb kalkulace staveb kalkulace staveb JAN VACHEK PAVEL PAZDERA KAMIL ŠOB PAVEL HOLUB ROMAN SOUDSKÝ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEBNÍCH PROJEKTŮ vedoucí projektů vedoucí projektů vedoucí projektů vedoucí projektů PETRA NEKOLOVÁ ZDENĚK RANDÁK JAN KUCHAŘ MARTIN KOPECKÝ příprava staveb příprava staveb příprava staveb příprava staveb příprava staveb MARTINA MALÁ IVANA BUDKOVÁ EMA HAVELKOVÁ MARKÉTA MAJTENYI MICHAELA HAOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka strana 3

4 SPRÁVA A ADMINISTRATIVA asistentka KATEŘINA KONVALINKOVÁ asistentka ELIŠKA CULKOVÁ vedoucí kanceláře, představitel pro QMS, EMS a OHSAS ZUZANA SÁBLÍKOVÁ O NÁS Název subjektu: Spisová značka: IČO: DIČ: Sídlo: Bankovní spojení: Číslo účtu: KASTEN spol. s r.o. C vedená u rejstříkového soudu v Praze CZ Neratovice, Byškovice, Větrná 145, okres Mělník, PSČ Komerční banka a.s /0100 Jediným vlastníkem a součastně jednatelem společnosti je Ing. Aleš Kocourek. Základní kapitál společnosti dle účetní uzávěrky ke dni činí 35 mil. Kč, přičemž vlastní kapitál společnosti činí 107,152 mil. Kč. Společnost KASTEN spol. s r.o. vznikla v roce 1995 s cílem provádět v nejvyšší možné kvalitě prakticky veškeré stavební práce, včetně provádění pozemních staveb na klíč. Pro své zákazníky zajišťuje realizační činnost v oblasti výstavby, modernizací a rekonstrukcí stavebních objektův oblasti průmyslových, občanských a bytových staveb, dodavatelskou činnost, dodávky stavební i technologické, včetně všeho navazujícího zázemí nutného pro zajišťování výše zmíněných činností. Společnost se specializuje na program komplexní rekonstrukce a revitalizace panelových i zděných bytových domů, opravy a zateplení střešních plášťů, zateplování fasádních plášťů budov. Kolem mateřské firmy KASTEN spol. s r.o. vyrostlo několik dalších, jejichž předmět činnosti vhodně doplňujea rozšiřuje původní stavební specializaci. Založení holdingu bylo spojeno s organizační restrukturalizací společnosti a získáním nových strategických partnerů v rámci ucelení nabídky služeb. ČLENY SKUPINY HOLDINGU KASTEN JSOU: KASTEN spol. s r.o. je stavební společnost zabývající se od roku 1995 pozemním stavitelstvím, občanskou, bytovou a průmyslovou výstavbou. Jejím cílem je v nejvyšší kvalitě provádět prakticky veškeré stavební práce, včetně pozemních staveb na klíč. Dlouhodobě se specializuje na program komplexní revitalizace bytových zděných a panelových domů, zateplování a energeticky úsporná opatření, opravy a zateplení střešních a fasádních plášťů budov, včetně projekční, technické, inženýrské a investiční přípravy stavby. Společnost realizuje několik vlastních developerských projektů v Čechách a na Slovensku. Jako doplněk svých služeb provozuje nákladní autodopravu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka strana 4

5 KASTEN NET spol. s r.o. se zaměřuje od roku 1996 na poskytování profesionálních služeb v oblasti podnikající v oboru elektromontáží, dodávkami a správou počítačových sítí, IT, internetovou konektivitou, webhostingem a telefonováním prostřednictvím internetového připojení VoIP a připojením a přístupem k internetu. Společnost KASTEN NET provozuje nejmodernější a nejrychlejší optickou internetovou síť současnosti. Celá síť je založena na technologii optických vláken s přenosovou kapacitou až 10 Gbps. STAVIVA.COM spol. s r.o. působící na trhu od roku 1996 se stavebním materiálem pro firemní zákazníky, profesionální řemeslníky, drobné kutily a stavebníky, kteří využívají rozsáhlých služeb společnosti, včetně dovozu materiálu na stavbu. Společnost dodává kompletní certifikovaný sortiment od nejvýznamnějších dodavatelů stavebních materiálů. Specialitou jsou zateplovací systémy mnoha obchodních značek, renovační materiály, kompletní spektrum stavebních i průmyslových barev a laků a samozřejmě také doplňkový sortiment včetně nářadí a ochranných pracovních pomůcek. Samozřejmostí je míchání barev, omítek a laků na plně automatických míchacích strojích, včetně colormetru. SNEP spol. s r.o. byla založena v roce 2005 s cílem poskytovat svým zákazníkům širokou škálou aktivit zahrnujících především profesionální dodávky a montáže různých typů lešení jako například fasádních, modulových, závěsných, trubkových, plošinových či jiných atypických lešení. Pro stavební společnosti či zákazníky z řad profesionálních či hobby řemeslníků je k dispozici půjčovna pojízdných hliníkových lešení, shozů na stavební suť, ochranných sítí a plachet. Společnost provádí i výškové práce pomocí horolezeckých či speleologických technik a speciální práce pod vodou, potápěčské podvodní montážní, inženýrské, kontrolní a dokumentační činnosti. SLUŽBY Prvotním cílem stavební společnosti KASTEN spol. s r.o. je provádět v nejvyšší kvalitě prakticky veškeré stavební práce, včetně provádění pozemních staveb na klíč. Proto dnes patří KASTEN spol. s r.o. mezi středně velké soukromé firmy v oblasti stavebnictví se širokou škálou aktivit zahrnujících výrobu, obchod i služby. KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ Komplexní rekonstrukce, revitalizace, sanace, zateplení a hydroizolace střecha zateplování fasádních plášťů a jiná energeticky úsporná opatření zděných i panelových bytových domů, výměna oken a dveří, rekonstrukce výtahů a vnitřních instalací, včetně projektové přípravy, zajištění financování a dotačního poradenství. POZEMNÍ STAVBY NA KLÍČ Od počátku naší činnosti provádíme pro své zákazníky rekonstrukce i novostavby průmyslových a bytových pozemních staveb s hlavním zaměřením na občanské stavby, ale i na stavby související se stavbou ekologických nebo liniových staveb. Převážná většina zakázek je prováděna formou dodávek staveb "na klíč", popř. formou generálních subdodávek. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka strana s 5

6 Developerské projekty Oddělení developerských projektů vzniklo v roce Specializuje se a odpovídá za komplexní řízení rezidenčních developerských projektů. Společnost KASTEN připravuje a staví bytové, polyfunkční a rezidenční domy. Společnost vystupuje v projektech jako investor, developer i generální dodavatel stavby. CERTIFIKÁTY SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY ISO 9001:2009 Společnost KASTEN spol. s r.o. začala s pracemi na splnění požadavků normy ISO 9001 v únoru Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Certifikační orgán 300, vydal společnosti KASTEN spol. s.r.o. certifikát systému kvality dne KASTEN spol. s r.o. dále zlepšuje a rozvíjí systém řízení kvality za účelem zkvalitňování svých služeb a zvyšování spokojenosti všech zákazníků. SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ISO 14001:2005 Vedení společnosti se rozhodlo vybudovat systém environmentálního managementu, protože si uvědomuje skutečnost, že dopady provozovaných činností mají vliv i na životní prostředí. V lednu 2004 byla zahájena implementace systému, v návaznosti na zavedený systém řízení kvality, a bylo provedeno komplexní úvodní přezkoumání současného stavu s ohledem na veškeré provozované činnos ůti firmy ve vztahu k životnímu prostředí. Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Certifikační orgán 300, vydal společnosti KASTEN spol. s r.o. certifikát systému environmentálního managementu dne SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI OHSAS 18001:2008 Norma OHSAS stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS), které organizaci umožní řídit rizika OHSAS a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti. Společnost KASTEN spol. s r.o. začala pracovat na tvorbě dokumentace a zavádění systému OHSAS počátkem roku Dne získala společnost od certifikačního orgánu Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. certifikát dle požadavků OHSAS. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ZA ROK s 6 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka strana 6

7 CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV Společnosti KASTEN spol. s r.o. je od roku 2001 řádným členem Cechu pro zateplování budov. Cech pro zateplování budov je sdružení podnikatelů - právnických a fyzických osob činných v oboru zateplování budov. Byl založen v roce 1993, jeho sídlem je Praha. V současné době cech sdružuje více než čtyři desítky odborných firem a specialistů, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce zateplovacích systémů, provádění a montáže těchto systémů, navrhování a posuzování či expertní činnost. Základním cílem CZB je podpora a prosazování vysokých standardů kvality v oboru zateplování budov, se zvláštním důrazem na užívání dlouhodobě ověřených komplexních systémů pro obvodové pláště budov. Charakteristickým rysem C;ZB je transparentnost a otevřenost všech jeho činností a vysoká prestiž na trhu, u státních orgánů a institucí. Všichni členové CZB se zavazují dodržovat Kodex kvality a etiky, který upravuje chování, standardy, práva a povinnosti členů Cechu ve vztahu ke společnosti, ke klientovi, k profesi zateplování budov, k Cechu a mezi členy Cechu. OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Společným úsilím Cechu pro zateplování budov a Technického a zkušebního ústavu stavební Praha, s.p. vznikl systém osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy. Systém osvědčování je vytvořen tak, aby ručil, že držitelé osvědčení budou práce provádět po celou dobu realizace zakázky správným způsobem. Systém je založen na dvou hlavních zásadách, kterými jsou: audit nezávislými auditory přímo na stavbách předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě, a to kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně dvakrát ročně Společnost získala ke dni Osvědčení odborné způsobilosti k provádění kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou (ETICS) s číslem ETICS09/2009 uděleným společnosti Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze s.p., pro zateplovací systémy výrobců BAUMIT, STO, CAPAROL a STOMIX OSVĚDČENÍ O REGISTRACI V SEZNAMU ODBORNÝCH DODAVATELŮ ZELENÁ ÚSPORÁM Seznam dodavatelů, splňujících kritéria pro zápis do SOD. Pouze služeb podnikatelských subjektů uvedených v seznamu mohou žadatelé využít při realizaci projektů podporovaných v programu Zelená úsporám. Registrace do seznamu je bezplatná, vyhledávání dodavatele je možné podle jeho názvu, IČ, kraje, kde působí, nebo datovatelné technologie. Seznam odborných dodavatelů (SOD) je seznamem, do kterého SFŽP zapisuje dodavatele - poskytovatele služeb, kteří o zápis do seznamu požádali a prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více činnostech, jež jsou v rámci Programu podporované. Jedině dodavatelé zapsaní v SOD mohou provádět realizaci opatření podporovaných programem. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 7

8 VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY REVITALIZACE OBJEKTU POLIKLINIKA OPATOVSKÁ V PRAZE 4 CHODOVĚ Společnost KASTEN spol. s r.o. provedla pro MEDIFIN a.s., dceřinou společnost nadnárodního holdingu Medifin AG, který sídlí ve švýcarském v Baaru, revitalizaci Polikliniky Opatovská v Praze 4 - Chodově. ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU ŽIŽKOVA 386 V CENTRU KOLÍNA Na křižovatce ulic Jaselská a Žižkova v centru Kolína bylo možno spatřit od března do května 2010 dům zahalený do ochranných sítí s nápisy KASTEN. Pod ním probíhala rekonstrukce a zateplovací práce fasády a střech VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 8

9 VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY SANACE A ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU V UL.LIDICKÁ , MNICHOVO HRADIŠTĚ Komplexní sanace a zateplení obvodového a střešního pláště panelového domu, výměna výplní otvorů a ostatní doplňkové práce na objektu ul.lidická , Mnichovo Hradiště. ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLÁČKOVA 1067 V PRAZE 4 MÁ NOVOU ZATEPLENOU FASÁDU Kolektiv pracovníků pod vedením vedoucího projektu Jana Kuchaře během velmi krátké doby dvou měsíců řádně provedl a předal dílo zateplení fasád v rozsahu přes 4000 m2 v rámci akce Energetické úspory ZŠ Poláčkova, č.p. 1067, Praha 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 9

10 VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ BYTOVÉHO DOMU SÍDLIŠTĚ , PRAZE 5 - RADOTÍNĚ V úterý 07. září 2010 úspěšně předal tým pod vedením vedoucího projektu Martina Kopeckého řádně dokončenou rekonstrukci bytového domu v pražském Radotíně do užívání spokojeným vlastníkům - Společenství vlastníků pro dům č.p.1076 a 1077 ZATEPLENÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ BYTOVÉHO DOMU NA SKALKÁCH 966 V NERATOVICÍCH Tým pod vedením vedoucí projektu Petry Nekolové úspěšně předal řádně dokončenou revitalizaci bytového domu v ulici Na Skalkách do užívání spokojeným vlastníkům - Bytovému družstvu E. Beneše 966. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 10

11 VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY Společnost KASTEN spol. s r.o. vyhrála výběrové řízení na zateplení a sanaci 24 bytových domů ve městech Kadaň, Klášterec nad Ohří a Jirkov v hodnotě více jak 200 mil Kč.. Pod vedením vedoucí projektu Petry Nekolové se řádně dokončily a dokončují jednotlivé domy. PD SUKOVA , KADAŇ PD 1. MÁJE , KADAŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 11

12 VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY PD KRUŠNOHORSKÁ , JIRKOV PD TOPOLOVA 577, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 12

13 LIDÉ Hlavním cílem personální politiky společnosti KASTEN spol. s r.o. je udržení a rozvoj vysoce kvalifikovaného týmu zaměstnanců. Poskytujeme všem našim zaměstnancům takové podmínky a podporu, které umožňují profesní růst a rozvoj jejich odborných dovedností, znalostí a talentu. Oceňujeme vynikající výkonnost a profesionální úspěchy a snažíme se, aby se všichni naši zaměstnanci cítili úspěšně a spokojeně. Kvalitní zaměstnanci jsou největším bohatstvím naší společnosti. Jsme jedním z nejprestižnějších zaměstnavatelů Mělnického regionu i České republiky. Investujeme do kvalitních zaměstnanců, zejména do jejich odborné způsobilosti a jazykových schopností. Naším cílem je zaměstnávat motivované a kvalifikované odborníky, kteří přináší firmě přidanou hodnotu ve formě vlastní invence a chuti posouvat laťku sobě i svým kolegům, jako investici do společné budoucnosti. Jsme otevřeni veřejnosti, rádi připravíme odborné exkurz a předvedeme výrobní postupy i pracovní prostředí. V každém projektu naší společnosti, od menších staveb až po velké stavby charakteru, je provedeno každý den mnoho rozhodnutí. Projektově orientovaná práce je postavena na silné týmové spolupráci. Zainteresovaní lidé musejí být schopni vykonávat rozhodnutí jiných stejně jako dělat rozhodnutí vlastní. Mnoho z těch, kteří přicházejí pracovat pro společnost KASTEN je překvapeno, jak rychle lze u nás dosáhnout pozic, ve kterých mohou rozhodovat. Věříme, že lidé se učí z úspěchů i omylů a že odpovědnost pomáhá lidem růst. Průměrné počty zaměstnanců v letech , VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 13

14 ZÍSKANÉ DOTACE VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Na základě podané žádosti o finanční podporu z OP LZZ byla společnosti KASTEN spol. s r.o. a jejím partnerům (SNEP spol. s r.o. a STAVIVA.COM spol. s r.o.) poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR ve výši ,- Kč na vzdělávání pracovníků KASTEN spol. s r.o. a jeho partnerů ke zvýšení jejich adaptability. Společnost KASTEN spol. s.r.o. a její partneři připravili komplexní vzdělávací program pro své zaměstnance. Školit se bude na témata komunikační, manažerské, prezentační dovednosti, time management, základy štíhlé výroby, počítačové a síťové dovednosti, RP a envi. Do projektu bude zapojeno celkem 93 zaměstnanců, kteří budou rozděleni do 3 skupin dle pracovního zařazení, větší část tvoří pracovníci zadavatele, jsou to dělníci, ostatní THP a vedení firmy. Společnost přepokládá, že dojde ke zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců, což bude mít vliv jak na udržitelnost pracovních míst, tak samozřejmě na zefektivnění chodu společnosti a dále bude propracován systém řízení lidských zdrojů. Tuto oblast zadavatel považuje za nesmírně důležitou pro stabilitu a rozvoj společnosti. Projekt bude probíhat od do POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE ERP A RSV SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace přidělilo společnosti KASTEN spol. s r.o. v souladu s cíli programu ICT v podnicích - Výzva III, dotaci na projekt s názvem Pořízení a implementace ERP a RSV systémů. Předmětem projektu je pořízeni informačního systému firmy a systému řízeni stavební výroby včetně HW a SW. Na základě inzerátu zveřejněného Obchodním věstníkem společnost KASTEN spol. s r.o. vyhlásila dvě výběrové řízení: na dodávku ERP systému včetně B2B a B2C, HW a dokumentačního a kancelářského SW a HW na dodávku Systému pro oceňování a řízeni stavební výroby Na základě vyhodnocení byly vítězi těchto výběrových řízení vybrány společnosti CÍGLER SOFTWARE a.s., IC: a CALLIDA s.r.o., IC: Dodávka a implamentace projektu proběhla v termínu od do Celkové náklady projektu činí Kč bez DPH. Výše poskytnuté dotace ,- Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 14

15 UDÁLOSTI ROKU 2010 VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE TEAMBUILDING NA ŠUMAVĚ KONFERENCE KMOTRŮ MAFIE NERACITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 15

16 CERTIFIKÁT K PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH KONTAKTNÍCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ S OMÍTKOU ETICS/09/2009 Systém osvědčování je vytvořen tak, aby ručil, že držitelé osvědčení budou práce provádět po celou dobu realizace zakázky správným způsobem. Systém je založen na dvou hlavních zásadách, kterými jsou: audit nezávislými auditory přímo na stavbách předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě, a to kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně dvakrát ročně. KASTEN spol. s r.o., jako jedna z předních společností na českém trhu profesně se zabývající revitalizací bytových domů a odbornou instalací vnějších kontaktních zateplovacích systémů s omítkou (ETICS), požádala v koncem roku 2008 o udělení osvědčení a certifikační autorita TZÚS Praha, s.p, po provedených auditech na stavbách žadatele toto osvědčení vydal dne pod číslem ETICS/09/2009. Dne bylo vystaveno druhé vydání Osvědčení k provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou z důvodu zaregistrování dalšího systému. DOZOROVÝ AUDIT ISO Dne proběhl dozorový audit systému managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu ve smyslu ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smysluohsas18001:2008. Na závěr dozorového auditu vedoucí auditorka Ing. Dagmar Konstankiewiczová konstatovala, že systém QMS, EMS a OHSAS je v souladu s kritérii a cíli auditu. Společnosti byl ponechán certifikát č. 70/2009 ze dne VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 16

17 NAPSALI O NÁS KDE: CO: KDY: Družstevní bydlení 1/2010 ZELENÁ ÚSPORÁM Čím začít Panel Plus 1/2010 Teplo a pohoda, klid? A neplatit víc? Družstevní bydlení 2/2010 Teplo a pohoda, klid? A neplatit víc? Dům a úspory energie Teplo domova významné ovlivňuje teplo v domě Pěkné bydlení 3/2010 Šance pro paneláky i rodinné rozpočty Panel Plus 3/2010 Jde jen o nejhezčí fasádu? Družstevní bydlení 3/2010 Jak kvalitně zvládnout revitalizaci bytového fondu? Stavíme domov Mít domov je touha. Postavit dobrý domov dá práci Družstevní bydlení 4/2010 Jde jen o nejhezčí fasádu? Pro bytová družstva a SVJ Jak kvalitně zvládnout revitalizaci panelového domu? Stavitel Zateplení má smysl, pokud je kvalitní Družstevní bydlení 5/2010 Nechci slevu zadarmo! Dům a byt Jak obnovit fasádu? Stavebnictví Několik poznámek k rekonstrukci panelových domů Stavebnictví a interiér 4/2010 Jak kvalitně zvládnout revitalizaci bytového fondu Materiály pro stavbu K revitalizaci panelových domů Stavitel Zateplení má smysl, pokud je kvalitní Panel Plus 5-6/2010 Sleva není zadarmo Panel Plus speciál (jaro 2010) Jak kvalitně zvládnout revitalizaci bytového fondu? Družstevní bydlení 6/2010 Platit víc? Proč? Bydlet v panelu (léto 2010) Rekonstrukce? Jen kvalitní! Pěkné bydlení 6/2010 Platit za teplo, které vás neohřeje? Proč? Stavebnictví a interiér 6/2010 Nejde jen o novou fasádu Stavebnictví 6-7/2010 Stará a nová fasáda VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 17

18 Pro bytová družstva a SVJ Nejde jen o novou fasádu Materiály pro stavby Mezi největší komponenty na stabě patří důvěra, kvalita a serióznost Katalog Bydlet v panelu Revitalizace panelového domu by neměla být levná, ale hlavně kvalitní! Pěkné bydlení 7/2010 Šaty dělají člověka, fasáda dělá dům Bydlení 7/2010 Neplaťte za teplo, které Vás neohřeje! Bydlet v panelu (podzim 2010) Nejde jen o novou fasádu Můj dům 9/2010 Neplaťte víc, než je nutné! Stavebnictví a interiér 9/2010 Má zeteplení smysl? Stavitel Fasáda až na prvním místě, ale Pro bytová družstva a SVJ Žádná sleva není zadarmo! Pěkné bydlení 11/2010 Jakou fasádu? V každém případě hezkou. A nejlépe zateplenou Bydlení 11/2010 Šaty dělají člověka, fasáda dům Stavebnictví a interiér 11/2010 Revitalizace panelových domů velká příležitost Bydlet v panelu (zima 2010) Nejvýznamnější komponenty revitalizace? Důvěra, profesionalita, serióznost a kvalita Pro bytová družstva a SVJ Lepší teď než potom VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 18

19 UKÁZKY Z TISKU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 19

20 PODPORUJEME SK Karate Shotokan Neratovice příspěvek na podporu a rozvoj sportovních aktivit klubu TJ Sokol Byškovice příspěvek na sportovní zařízení a vybavení Město Neratovice program prevence kriminality v obci Neratovice příspěvek na zakoupení ukazatele okamžité rychlosti, který byl umístěn v obci Byškovice CZECH INDOOR TRIAL 2010 Mistrovství České Republiky jednotlivců v Indoor Trialu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 20

21 BENEFIČNÍ KONCERT Dne se konal benefiční koncert ve Františkánských zahradách v Kadani VÝSTAVY Výstava PANELOVÝ DŮM A BYT 2010 se konala na Výstavišti Praha Holešovice. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka strana 21

22 ÚSPĚCHY ROKU 2010 FIRMA ROKU 2010 Získali jsme 1. místo v soutěži Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2010 ve Středočeském kraji. O více než desetinu soutěžích se přihlásilo do pátého ročníku soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2010 a Zlaté stránky.cz Živnostník roku Vloni se přihlásilo do obou podnikatelských soutěží 3636 účastníků, letos Dle podmínek souteže se vítězem se stává ten, kdo kromě souboru vyhodnocovaných ekonomických ukazatelů (rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity, ziskovosti a produktivity) a dobré známky v ratingovém hodnocení přesvědčí odbornou porotu marketingovým odlišením své firmy. Dvanáctičlenná porota hodnotila různá kritéria - vztah firmy k životnímu prostředí, k zaměstnancům nebo místu, kde podniká. Hodnocení se na názoru poroty zakládá pouze z poloviny, druhou část tvoří finanční ukazatelé. DŮM CEEERES 2010 V soutěži REGENERACÍ PANELOVÝCH DOMŮDŮM CEEERES 10 jsme získali 1. místo za sanaci panelového domu Ohradní 1345/6 Praha 4 - Michle VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 22

23 ÚSPĚCHY ROKU 2010 V soutěži FASÁDA ROKU 2010 jsme získali 3. místo v kategorii REKONSTRUKCE Poliklinika Opatovská, Praha 4 V Hudebním divadle Karlín proběhlo 7. dubna 2011 slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Fasáda roku Tato prestižní soutěž hodnotí provedení fasád nejen z inovačního hlediska, ale také podle architektonického ztvárnění a kvality provedení. Za oživení Polikliniky Opatovská v Praze na Jižním městě jsme získali krásné 3. místo v kategorii Rekonstrukce. O vítězích rozhodovala odborná porota složená z představitelů univerzitní sféry a profesních sdružení. Naše rekonstrukce Polikliniky Opatovská byla jediným zástupcem panelové výstavby v letošním roce. Porota ocenila nápadité až provokující barevné řešení fasády, které přineslo oživení do fádního obytného souboru na Jižním městě. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 23

24 PLNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ CÍL NA ROK Dosáhnout obratu společnosti 270 mil. Kč Z toho obrat z revitalizace panelových domů obrat z ostatních pozemních staveb obrat z lešenářských prací v Spolana a.s. obrat z ostatních nevýrobních činností 2. Zisk před zdaněním ve výši 10% z obratu 240 mil. Kč 25 mil. Kč 3 mil. Kč 2 mil. Kč 3. Snížit náklady na neshody a reklamace do 0,2 % z obratu vyjádřeno v PN 4. Zajistit produktivitu práce min tis. Kč/pracovníka 5. Pokračovat v implementaci systému projektového řízení jako hlavního systému řízení činností podniku 6. Započít s implementací systému ERP systému včetně B2B a B2C, HW a dokumentační a kancelářský SW a systému pro oceňování a řízení stavební výroby 7. Dále zdokonalovat systém hodnocení zaměstnanců 8. Provést SWOT analýzu dopadů na případné zavádění systému společenské odpovědnosti dle SA8000 a rovněž také jeho integraci s ostatními standardy jako je např. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS PLNĚNÍ CÍLŮ ROKU V roce 2010 bylo dosaženo obratu 298 mil. Kč 2. Vzhledem k recesi ve stavebnictví globálnímu propadu poptávky se neporařilo se dosáhnou v zisku plánovaných parametrů. 3. Splněno, náklady na neshody a reklamace méně než 0,05 % z obratu vyjádřeno v PN. 4. Podařilo se výrazně zvýšit produktivitu na hodnutu tis. Kč/pracovníka 5. Realizován projekt aplikačního informačního softwaru na bázi ERP systému včetně B2B a B2C, HW, dokumentačního a kancelářského SW a systému pro oceňování a řízení stavební výroby 6. Je pokračováno v implementaci systému projektového řízení jako hlavního systému řízení činností podniku CÍLE A PLÁNY NA ROK Dosáhnout obratu společnosti 300 mil. Kč Z toho obrat z revitalizace panelových domů obrat z ostatních pozemních staveb obrat z lešenářských prací v Spolana a.s. obrat z ostatních nevýrobních činností 2. Dosáhnout zisku před zdaněním ve výši 5% z obratu 230 mil. Kč 65 mil. Kč 2 mil. Kč 3 mil. Kč 3. Zajistit kvalitou služeb na všech úrovních náklady na neshody a reklamace do 0,1 % z obratu vyjádřeno v PN 4. Zajistit produktivitu práce min tis. Kč/pracovníka 5. Provést SWOT analýzu dopadů na případné zavádění systému společenské odpovědnosti dle SA8000 a rovněž také jeho integraci s ostatními standardy jako je např. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 24

25 VÝVOJ OBRATU ANALÝZA ROZVAHY KASTEN AKTIVA celkem Pohled.za ups.vl.jm. Stálá aktiva nehmotný dlouh.maj oprávky k dl.nehm.m hmotný dlouh.majetek oprávky k hm.dl.m opravné pol.k dl.maj. finanční dlouh.maj opr.pol.k finanč.dl.maj. Oběžná aktiva zásoby zásoby mater.a zboží zásoby NV a hot.výrob opravné pol.k zásobám - pohledávky dlouhodobé pohledávky opr.pol.k dlouh.pohled. krátkodobé pohledávky opr.pol.ke kr.pohled finanční majetek opr.pol.k finanč.majetku Ostatní aktiva PASIVA celkem Vlastní kapitál základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku HV min.let HV běžného období Cizí zdroje rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky úvěry (dlouhodobé) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IČO: , DIČ: CZ / Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka Strana 25

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Identifikační údaje firmy. Obchodní název: KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice IČO: 62954890

Identifikační údaje firmy. Obchodní název: KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice IČO: 62954890 Identifikační údaje firmy Obchodní název: KASTEN spol. s r.o. Sídlo: Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890 Bankovní spojení: Komerční banka a.s SWIFT: KOMBCZPPXXX Číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13 ... možnosti technologiím, sny lidem. PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 ZAMĚSTNAVATEL 13 15 LET NA TRHU 15 ZHODNOCENÍ ROKU 2011 17 VÝROČNÍ

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více