Návod na obsluhu. UltraGas ( ) Kondenzačný plynový kotol. Hoval Sk spol. s r.o. Krivá Košice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na obsluhu. UltraGas ( ) Kondenzačný plynový kotol. Hoval Sk spol. s r.o. Krivá Košice"

Transkript

1 Návod na obsluhu UltraGas ( ) Kondenzačný plynový kotol Hoval Sk spol. s r.o. Krvá Košce Tel. (+421) Fax (+421) Hoval spol. s r.o. Republkánská Plzeň Tel. (+420) Fax (+420) UltraGas (15-90) UltraGas ( ) UltraGas ( ) Zmeny vyhradené - 07/11 SK

2 1. Prečítane návodu na obsluhu - optmálne využte vykurovana! 1.1 Dôležté adresy a telefónne čísla Vysvetlene symbolov Údaje nštaláce Podklady na prepočet Bezpečnostné pokyny 2.1 Bezpečnostné pokyny Účel použta Zákaznícka služba 4. Prncíp funkce nštaláce vykurovana 5. Uvedene do prevádzky 5.1 Kontrola pred prevádzkou Zapnute Radene vykurovana 6.1 K čomu slúž regulátor vykurovana TopTronc T Tak ušetríte energu Základné zobrazene Prvky obsluhy a zobrazena Funkca prvkov obsluhy Postup pr zmene nastavení Čo robť, ak Prvky obsluhy ovládaceho panela kotla Dôležté nastavena Zmena prestorovej teploty Nastavene želanej dennej prestorovej teploty Nastavene želanej útlmovej (nočnej) prestorovej teploty Prevádzkové režmy Funkca prevádzkových režmov Ktorý prevádzkový režm pre dovolenku a neprítomnosť? Zmena prevádzkového režmu - pre "DOVOLENKA DO", "NEPRITOMNOSŤ DO" a "NAVSTEVA DO" Zmena prevádzkového režmu - pre "AutomatkA", "LETO", "KOMFORT MOD", "EKONOMIK MOD" a "Standby" Časové programy (časy vykurovana) Štandardné časové programy Tabuľka pre nastavene ndvduálnych časových programov Zmena časových programov (časov vykurovana) Kopírovane časových programov Krvka vykurovana Vykurovaca krvka (charakterstka vykurovana) Zmena vykurovacej krvky (charakterstka vykurovana) Teplá voda Nastavene teploty teplej vody Manuálny dohrev teplej vody Úsporná redukovaná teplota teplej vody Ďalše nastavena Nastavene času Nastavene dátumu Prestavene letný-zmný čas Nastavene jazyka Obnovene štandardných časových programov - mazane vlastných časových programov Ručná prevádzka Poruchové hlásena Zmena maxmálnej teploty na výstupe kotla Informáce o zaradení Informačné tlačítko pre zsťovane teplôt a stavov Zvláštne zobrazena Hlásene o údržbe Príslušenstvo na želane Prípadné poruchy a ch odstránene 8. Kontrola stavu hladny vody 9. Tak ušetríte energu! 10. Hoval-Servce / Verkaufsprogramm 2 Obsah

3 1. Prečítane návodu na obsluhu - optmálne využte vykurovaceho systému! V tomto návode obdržíte nformáce ako optmálne využť vaše vykurovace zaradene. Optmálne nastavené vykurovane vám ušetrí ne len veľa starostí, ale aj veľké množstvo peňazí. 1.1 Dôležté adresy a telefónne čísla Inštalatér vykurovana: Inštalatér santy: Elektronštalatér: Komnár: Dodávateľ palva: Vysvetlene značek Pokyny pre obsluhu: Výsledok: Upozornene: Tu je očakávaná akca obsluhy Ukazuje reakcu na akcu obsluhy Tu obdržíte dôležté nformáce Bezpečnostné pokyny: Varuje pred nebezpečenstvom pre ľudí ENERGY Pokyny pre opatrné: zaobchádzane Typy pre úsporu: energe Varuje pred nebezpečenstvom pre stroje a zaradena Tu obdržíte nformáce ohľadom úspory energe 3 Prečítane návodu na obsluhu - optmálne využte vykurovaceho systému!

4 1.3 Údaje o zaradení Vyplní nštalatér vykurovana!! Číslo zákazky:... Typ kotla:... Typ čerpadla vykurovana:... Typ reguláce vykurovana:... Typ zmešavaceho orgánu:... Typ ohrevača vody:... Símač teplej vody: áno ne Termostat: áno ne Druh plynu: zemný plyn H zemný plyn L skvapal. plyn Neutralzačné zaradene: áno ne Čerpadlo kondenzátu: áno ne Snímač vonkajšej teploty: áno ne Snímač prestorovej teploty: áno ne Závslá na vzduchu v prestore: áno ne Nezávslá na vzduchu v prestore: áno ne Počet vykurovacích okruhov: Vykurovací okruh NEMIX =... Vykurovací okruh MIX1 =... Vykurovací okruh MIX2 =... Hodnota vykurovacej krvky NEMIX =... Hodnota vykurovacej krvky MIX1 =... Hodnota vykurovacej krvky MIX2 = Podklady pre výpočet Najnžša vonkjaša teplota:... C Max. potrebný výkon:... kw Max. výstupná teplota:... C 4 Prečítane návodu na obsluhu - optmálne využte vykurovaceho systému!

5 2. Bezpečnostné pokyny 2.1 Bezpečnostné pokyny Pr nebezpečenstve! prerušť prívod palva (plynu) a elektrckého napájana Pr únku plynu! nefajčť žadny otvorený oheň zabránť tvorebe sker nezapínať svetlo a né elektrcké spotrebče otvorť okno a dvere uzatvorť uzatvárací kohút plynu nfornovať odbornú kurenársku frmu / zmluvnú nštalačnú frmu dbať na dodržane bezpečnostných pokynov na plynomery dbať na dodržane pokynov kurenárskej frmy Pr únku spalín! nštalácu vypnúť otvorť okno a dvere nfornovať odbornú kurenársku frmu Otvory pre prívod vzduchu: Otvory pre prívod a odvod vzduchu memôžu byť uzatvorené. Uzatvorené otvory pre prívod vzduchu môžu zapríčnť nedokonalé spaľovane a tým nastáva možnosť otravy. Výnmka: Pokaľ vaše zaradene pracuje nezávsle na vzduchu v kotoln - pozr stranu 4 U novo nštalovaného zaradena môže byť prvé uvedene do prevádzky prevedené ba odborníkom. Kontrola nštaláce musí byť prevedená kompletne. Vď kaptola 5. Kontrola stavu hladny vody - pozr stranu 44 Prestor v ktorom je nštalovaný váš kotol udržujte stále čstý. Pred realzácou čstena odstavte horák, pretože prašný spaľovací vzduch môže vesť k poruchám. Protkorózna ochrana: V blízkost zaradena nepoužívajte žadne spreje, rozpúšťadlá, čstace prostredky obsahujúce chlór, farby, lepdlá atď.. Teto látky môžu za určtých okolností vesť ku koróz kotla a spalnovej cesty! 2.2 Účel použta Účel použta: Kotol UltraGas -môže byť prevádzkovaný ba s palvam uvedeným v techncko nformačnom / nštalačnom návode. Vyrobené teplo musí byť odvedené vykurovacou vodou. Všetky otvory kotla musa byť počas prevádzky zatvorené. 5 Bezpečnostné pokyny

6 3. Zákaznícka služba Teto pokyny by ste s mal bezpodmenečne prečítať pred uvedením do prevádzky! Vážený zákazník, Zakúpením kotla Hoval UltraGas ste získal produkt, vyrobený s využtím najnovšeho stavu technky, podľa nejlepšeho vedoma a v najvyššej kvalte. Prekontrolujte prosím dodávku, č je v súlade s Vašou objednávkou a č je kompletná. Prekontrolujte dodávku tež z hľadska eventuálnych poškodení pr doprave a v prípade, že k nm došlo, nformujte náš najblžší servs. Neskorše reklamáce žal nemôžu byť z postno - technckých dôvodov uznané. Pre radnu nštalácu a radnu prevádzku vášho kotla Hoval UltraGas je potrebné dbať na dodržane všetkých platných zákonov, predpsov a norem, zvlášť predpsov příslušných dodávateľov energe. V prípade otázok sa prosím obraťte na odbornú nštalatérsku frmu alebo na najblžší servs Hoval. Montáž alebo nštalácu kotla môže prevádzať ba zaškolený personál koncesonovanej nštalačnej frmy. Pred uvedením do prevádzky musí byť prevedená kontrola nštaláce a zaradene musí byť schválené pre prevádzku nštalatérom. Za účelom zastena bezpečnej a bezporuchovej prevádzky obsluhujte svoj kotol Hoval ba spôsobom uvedeným v tomto návode pre obsluhu. Kotol môže byť použtý pre účely a pre palvá pre ktoré je na základe svojej konštrukce vhodný a pre ktoré bol frmou Hoval určený. Neprevádzajte na kotly žadne zmeny, pretože tým zanknú všetky záruky. Sada pre prestavbu na ný druh palva musí byť nštalovaná servsom Hoval. Spoľahlvá a bezpečná funkca plynového kotla, ako aj dosahnute optmálnej účnnost a čstého spaľovana, sú zaručené ba vtedy, ak je na kotly prevedená mnmálne raz ročně údržba a čštene. Pr poruchách sa nformujte o nutných opravách u servsu Hoval. Kotol však bezpodmenečne vypnte, aby nemohlo dôjsť k ďalším škodám. Zakúpením produktu Hoval získaváte aj obsahlu záručnú ochranu. Záruku však podmeňuje dodržane návodov na montáž a obsluhu, ako aj platných zákonných predpsov. Pr nedodržaní záručných podmenok všetky záručné nároky voč frme Hoval zankajú. Pr správnom zachádzaní zažjete s kotlom Hoval veľa radost a predovšetkým budete mať spoľahlvo vykurovaný domov. Služby servsu Hoval Pokaľ sa počas prevádzky vyskytnú nejasnost alebo pokaľ funkcu kotla nepraznvo ovplyvňujú drobné poruchy, spojte sa prosím s najblžším servsom Hoval. Často stačí jeden telefónny rozhovor, aby bol odstráňené drobné problémy. Naš školení pracovníc sa vynasnaža Vám čo najlepše pomôcť. Pokaľ by sa naprek tomu určtá porucha nedala takto odstránť, potom Vás navštív servsný technk a závadu odstran. Majte prosím pochopene pre to, že s výmnkou urgentných prípadov toto nekedy ne je možné okamžte. 6 Zákaznícka služba

7 4. Prncíp funkce vykurovaceho zaradena Komponenty Plynový kotol Ohrevač vody Funkca Spaľuje bezpečne a ekologcky zemný plyn. Odoberá teplo vznknutým spalnám a odovzdáva ho vykurovacej vode. Udržuje zásobu teplej vody (napr. pre sprchovane) pre domácnosť. Reguláca kotla Rad a kontroluje prevádzku kotla. Optmálne a úsporne zabezpečuje požadovanú teplotu prestoru pr ľubovoľnej vonkajšej teplote. Radátory, podlahovka Odovzdávajú teplo z vykurovacej vody do prestoru. Čerpadlo vykurovana Dopravuje vykurovacu vodu z kotla do vykuroavcích teles ( do kotla, kde je voda opäť ohrevaná). Zmešavací ventl Manometer Mení teplotu pre vykurovane prmešavaním chladnejšej vratnej vody tak, aby pr ľubovoľnej vonkajšej teplote bola dosahnutá požadovaná teplota vykurovaného prestoru. Ukazuje tlak vody vo vykurovacom systéme. Odvzdušňovač Zabezpečuje, aby vo vykurovacom systéme bola ba voda ne je vzduch. Postný ventl Zamedzuje zvýšenu tlaku nad stanovenú hodnotu. Expanzná nádoba Udržuje konštantný tlak v zaradení. 7 Funkca nštaláce vykurovana

8 V závslost na prncípe čnnost vykurovaceho zaradena môžu prbudnúť (alebo naopak odbudnúť) nektoré komponenty. Požadajte odborníka, aby Vám vysvetll funkcu Vašeho zaradena. Komín, spalnová cesta Vykurov. telesá príp. podlahovka Zmešavací ventl Čerpadlo vykurovana Ohrevač vody Kotol Kotlom ohratá vykurovaca voda je vedená k vykurovacím telesám alebo je použtá pre ohrev teplej vody v ohrevač). 5. Uvedene do prevádzky U novo nštalovaného zaradena môže byť prvé uvedene do prevádzky prevedené ba odborníkom. Musí byť prevedená kompletná kontrola nštaláce. - hlavný vypínač SYSTÉM nastavť na "0" - otvorť uzatvárace vently na výstupe aj vratnom vstupe. - otvorť uztvárací kohút na prívode plynu ku kotlu - hlavný vypínač mmo vykurovaceho prestoru (pokaľ exstuje) zapnúť. Často má vykurovace zaradene ešte navac vypínač pre prípad nebezpečenstva, ktorý odstavuje ba horák. - u kotla UltraGas je potrebné ešte pred uvedením do prevádzky naplnť vodou sfón a odvod kondenzátu. 5.1 Kontrola pred uvedením do prevádzky skontrolovať stav vody vo vykurovacom systéme Vykurovane musí byť naplnené vodou a odvzdušnené. Je nutné rešpektovať predpsy týkajúce sa prostredkov pre protmrazovú ochranu a úpravu vody. otvorť uzatvárací ventl na výstupe a vratnom vstupe. skontrolovať prívod čerstvého vzduchu k vykurovacemu zaradenu. skontrolovať nastavene prevádzkových režmov 5.2 Zapnute otvorť plynový kohút. zapnúť hlavný vypínač. nastavť požadovanú teplotu a prevádzkové režm 8 Funkca nštaláce vykurovana /uvedene do prevádzky

9 6. Radene vykurovana 6.1 Na čo slúž reguláca TopTronc T Reguláca kotla je spolu s prpojeným snímačam teploty "mozgom" vykurovana. Najdôležtejše funkce sú: - zabezpečť požadovanú teplotu vykurovaného prestoru pr akejkoľvek vonkajšej teplote - byt vykurovať ba vtedy keď s to želáte - prpravovať teplú vodu (napr. na sprchovane) ba vtedy keď s to želáte - zobrazovať nformáce Ďalše funkce: - umožňuje zadávane požadovaných teplôt a druhov prevádzky - zapínane / vypínane horáka - kontrola teplôt Všetky nastavena provádza odborník pr uvedení do prevádzky. Zmeny je vhodné prevesť hlavne vtedy, ak odcestujete alebo sú teploty vo vašom byte prílš nízke alebo vysoké. Prehľad nejčastejších otázok a odpovedí nájdete na strane 11, 16 tohto návodu. ENERGY 6.2 Takto uštríte energu Oplatí sa Vám využívat efektívne energu a zabránť zbytočným stratám. Zároveň šetríte žvotné prostrede. Prevádzku zaradena je možné s malým úslím optmalzoavať a pr tom ešte získať. Na jeseň pr teplom počasí sa oplatí vykurovane opät vypnúť Ak zvládnete jednoduché ovládane regulátora popísané v nasledovnom texte, budete schopný poskytnutím aktuálnych nformácí regulátora prspeť k úspore energe. Jedná sa o možnosť zadávana času vašej neprítomnost, odchodu na dovolenku, prepnute ba na prípravu teplej vody bez vykurovana v letnom období a podobne. Teto nformáce je možné vkládať prostrednctvom daľkového ovládana z bytovej stance. 6.3 Základné zobrazene V základnom zobrazení sa zobrazuje deň v týždn, dátum a čas ako ja aktuálne teplota zdroja tepla alebo ná teplota (v závslost od nštaláce). 9 Radene vykurovana

10 6.4 Prvky zobrazena a obsluhy Funkca prvkov obsluhy Centrálne multfunkčné tlačítko a symbolm označené tlačítka roba obsluhu jednoduchou a prehľadnou. multfunkčné tlačítko: zmena a uložene hodnôt Funkčné tlačítka Funkčné tlačítka Postup pr zmene nastavena Príklad zvolť želanú funkcu Točením multfunkčného tlačítka zvolť, príp. zmenť želaný parameter (slovo alebo číslo blká) Návrat do základného zobrazena bez uložena nastavenej hodnoty stlačením Info-tlačítka, možný kedykoľvek Stlačením multfunkčného tlačítka uložť nastavenú hodnotu Uložť je možné aj stlačením zvoleného tlačítka danej funkce. 10 Radene vykurovana

11 6.4.3 Čo robť ak... Nasledujúce pokyny slúža ako prvá pomoc pr najčastejše sa opakujúcch stuácách. Zstene Je m prílš chladno Je m prílš teplo Pomoc Prestorovú teplotu pomocou a multfunkčného tlačítka nastavť na vyššu hodnotu (strana 14). Prestorovú teplotu pomocou a multfunkčného tlačítka nastavť na nžšu hodnotu (strana 14). Chcem okamžte cez deň aj v noc rovnaké teploty Prevádzkový režm pomocou "KOMFORT" (strana 16, 19). nastavť na Dnes večer chcem mať dlhše teplo Teraz potrebujem zvlášť veľa teplej vody Prevádzkový režm pomocou nastavť na "NAV- STEVA DO" a nastavť požadovaný čas (strana 16, 18). stlačť na 3 sekundy a nastavť čas dohrevu (strana 29). Od teraz nechcem kúrť, ale naprek tomu chcem mať teplú vodu Náhle nebeží kúrene a neprpravuje sa an teplá voda, mrznem. Musím často prestavovať žadanú teplotu prestoru, pretože raz je m zma a raz teplo Dnes budem počas dňa nekoľko hodím neprítomný Odcestujem na krátky čas (napr. na 3 dn) Odcestujem na neurčto V lete je m prílš zma alebo teplo. Prevádzkový režm pomocou nastavť na "LETO" (vykurovane vypnuté, ba teplá voda) (strana 16, 19). Skontrolovať č na regulátore ne je poruchové hlásene, príp. požadať o radu odborníka kurenára. Evtl. skontrolovať hlavný vypínač (strana 12) a napájane plynom Zmeňte nastavenú vykurovacu krvku (strana 27, 28). Zmena krvky vykurovana nemá význam ak vaša nštaláca má prestorový snímač (príp. prestorovú stancu) a vonkajší snímač. Vykurovaca krvka sa tak správne nastaví automatcky sama. Evtl. zavolať odborníka. Prevádzkový režm pomocou nastavť na "ABSENCE DO" a nastavť čas návratu (strana 16-18). Prevádzkový režm pomocou nastavť na "DOVO- LENKA DO" a nastavť dátum návratu (strana 16-18). Prevádzk. režm pomocou nastavť na "EKONOMIK". Pr návrate pomocou nastavť na "Automatk" (strana 16, 17, 19). Podľa je rozpoznateľné, že je aktívne vaše letné vypnute. Ak je vám prílš zma, nastavte pomocou prevádzkového režmu na "KOMFORT" (strana 16, 19). 11 Radene vykurovana

12 6.4.4 Ovládace prvky na radacom panely kotla Na želane je tu možné zabudovať druhý regulátor. Tlačítko Označene Funkca 1 2 Hlavný vypínač I = ZAP kotol a osvetlene Hoval - Loga v prevádzke 0 = VYP kotol a horák je odstavený! Pozor: Protmrazová ochrana neaktívna Denná prestorová teplota Nastavene dennej prestorovej teploty. strana 14 3 Útlmová prestorová teplota Teplota teplej vody Multfunkčné tlačítko Informačné tlačítko 7 Nastavene krvky vykurovana Nastavene nočnej prestorovej teploty (príp. redukovaný režm vykurovana). strana 15 Nastavene teploty teplej vody. Manuálny dohrev teplej vody. strana 28, 29 Nastavene hodnôt točením. Potvrdene hodnôt stlačením. Výber funkcí stláčaním a točením. Zobrazene prevádzkových údajov na dsplej Späť do základného zaobrazena bez uložena. napr. strana 41 Nastavene krvky vykurovana strana 27, Radene vykurovana

13 Tlačítko Označene Funkca 8 Prevádzkový režm Výber prevádzkového režmu Dovolenka Vypnute vykurovana počas dovolenky (protmrazová Prázdnny ochrana) str Neprítomnosť Režm vykurovana prerušený str Návšteva Režm vykurovana predĺžený str. 16,18 Automatka 9 Ručná prevádzka / Merane emsí Automatcký režm vykurovana podľa nastavených časových programov = normálny režm str. 16,19 Leto Iba teplá voda; vykurovane vypnuté str. 16,19 Komfort Trvalý režm vykurovana str. 16,19 Ekonomk Trvalý redukovaný režm vykurovana str. 16,17,19 Standby Zaradene vyp. - aktív. protmraz. ochr. str. 16,17,19 Iba pre odborníka alebo pre predbežné potvrdene požadavky na údržbu (pozr kaptolu ). 10 Zobrazene V základnom zobrazení sa zobrazuje deň v týždn, dátum a čas ako aj de aktuálna teplota zdroja alebo ná teplota (závslé od nštaláce) Postka ovládaceho panela, pod výklopným víčkom 12 Odblokovace tlačítko, pod výklopným víčkom 13 Stručný návod na obsluhu vo výklopnom víčku Možné zobrazene: 1 Aktívny čas. program vykurov. 24h (ba pr RS-T) 2 Deň 3 Zobrazene aktívneho prevádzk. režmu, resp. stav časového programu (ba pr RS-T) 4 Čas 5 Zvolený prevádzkový režm 6 Dátum / deň / mesac / rok 7 Teplota zdroja tepla alebo ná teplota (závslé od nštaláce) Postku 6,3A príp. prekontrolovať ak sú všetky zobrazena tmavé. Sme prevesť ba odborník! Pokaľ sa zobrazí zobrazene "Error", stlačte odblokovace tlačítko pod výklopným víčkom. Ak sa toto hlásene vyskytne častejše, nformujte servs. K regulác kotla je prložený špecálny stručný návod na obsluhu. 14 Kontrolka poruchy Stlačť odblokovace tlačítko (pozr tlačítko 12) 13 Radene vykurovana

14 6.5 Najdôležtejše nastavena Zmena prestorovej teploty Nastavene požadovanej dennej prestorovej teploty Teto nastavena môžu byť prípadne prevedené aj na prestorovej stanc. PO. 16. AUG.'04 Štart - základné zobrazene 14: C 1 Stlačť tlačítko požadovanej dennej prestorovej teploty. 2 TEPLOTA-DEN 20.0 C Požadovaná teplota v prebehu dňa je zobrazovaná blkaním. Ak sa na dsplej zobrazí MIX1,musíte vybrať vykurovací okruh. (Pokyn ktorý vyrurovací okruh máte vybrať pre svoj byt, nájdete na strane 4 tohto návodu). 3 Otočením multfunkčného tlačtka nastavť požadovanú prestorovú teplotu. Rozsah nastavena 5-30 C (Výrobné nastavene 20 C) 4 TEPLOTA-DEN Na dsplej sa zobrazí nastavená želaná prestorová teplota C 5 6 Stlačť tlačítko žadanej dennej teploty pre potvrdene nastavenej teploty. 14 Radene vykurovana

15 Nastavene požadovanej útlmovej prestorovej teploty (noc) PO. 16. AUG.'04 Štart - základné zobrazene 14: C 1 2 Stlačť tlačítko požadovanej útlmovej prestorovej teploty. TEPLOTA-NOC 20.0 C Požadovaná útlmová teplota je zobrazovaná blkaním. Ak sa na dsplej zobrazí MIX1,musíte vybrať vykurovací okruh. (Pokyn ktorý vyrurovací okruh máte vybrať pre svoj byt, nájdete na strane 4 tohto návodu). 3 Otočením multfunkčného tlačtka nastavť požadovanú prestorovú teplotu. Rozsah nastavena 5-30 C (Výrobné nastavene 16 C) 4 TEPLOTA-NOC Na dsplej sa zobrazí nastavená želaná útlmová prestorová teplota C 5 6 Stlačť tlačítko žadanej útlmovej teploty pre potvrdene nastavenej teploty. 15 Radene vykurovana

16 6.6 Prevádzkové režmy Funkca prevádzkových režmov Prevádz. režm Funkca Podnet PRAZDNINY ABSENCE - Inštaláca počas dovolenky vypnutá. - Prestorová teplota na mn. (10 C). - Ohrevač vody chránený prot zamrzn.(5 C). Odcestujete napr. na 1 týždeň a poznáte termín návratu. strana 17,18 konec dovolenky = dátum návratu. V deň návratu už prebeha normálna prevádzka! Rozsah nastavena: do 250 dní. Pre predčasný návrat do automatckého režmu - na 3 sekundy stlačť tlačítko prevádz. režmov. - Inštaláca VYP Ráno odchádzate a večer sa vrátte späť (krátkodobé prerušene režmu vykurovana až do nastaveného času). strana 17,18 - Prestorová teplota na mn. (10 C). - Ohrevač vody chránený prot zamrzn.(5 C). Rozsah nastavena: h. Pre predčasný návrat do automatckého režmu - na 3 sekundy stlačť tlačítko prevádz. režmov NAVŠTEVA - Režm vykurovana (denná prestor. teplota) predĺžený do zadaného dňa/čas (nechcete znížť prestorovú teplotu v prednastavenom čase). Večer máte návštevu. Rozsah nastavena: h. Pre predčasný návrat do automatckého režmu - na 3 sekundy stlačť tlačítko prevádz. režmov. strana 18 AUTOMATIK -Automatcký režm prevádzky v časoch nastavených v časovom programe (režm vykurovana = normálna prevádzka vykurovana). Chcete vykurovať čo možno najefektívnejša a najúspornejše. strana 19 Výrobné nastavena: Režm vykurovana : Redukované vykurovane: Teplá voda: hod hod hod LETO - Inštaláca VYP - V časoch zadaných v časovom programe je prpravovaná teplá voda (na sprchovane atď.) - Aktívna protmrazová ochrana. Vonkajše teploty sú take vysoké, že mestnost ne je potrebné vykurovať. strana 19 Výrobné nastavene teplej vody: Hod Prevádzkový režm Leto ne je možné zvolť, ak je každý vykurovací okruh nastavený samostatne. KOMFORT - Prestorová teplota počas noc neklesá. - Prestory sú trvale udržavané na nastavenú Dennú prestorovú teplotu". - Režm teplej vody podľa programu. Chcete aj pošas noc zvlášť teplé prestory. strana 19 EKOMONIK - Prestory sú trvale udržavané na nastavenú Želanú útlmovú prestorovú teplotu". - Trvale redukovaný režm vykurovana. Odcestujete na neurčtú dobu strana 17,19 STANDBY 16 Radene vykurovana - Inštaláca VYP. - Aktívna protmrazová ochrana. - Žadna príprava teplej vody. Odcestujete na jar alebo jeseň na neurčtú dobu. Pr vašom návrate môžu byť mestnost chaladné. Pr návrate nepotrebujete teplú vodu. strana 17,19

17 6.6.2 Ktorý prevádzkový režm pre dovolenku a neprítomnosť? V závslost od toho ako dlho ste neprítomný a aké sú vaše nároky na komfort, sú vhodné rôzne režmy prevádzky pre prerušene prípadne útlm vykurovana príp. chladena. Ušetríte tým veľa energe a rovnako aj peňazí, ak počas vašej neprítomnost mestnost nebudú vykurované alebo vykurované útlmovo. Nasledovná tabuľka by vám mala poskytnúť záchytný bod, kedy nastavť aký prevádzkový režm: Podnet Prevádzkový režm Funkca Odcestujete napr. na 1 týždeň a poznáte termín návratu. "PRAZNINY DO" Vykurovane a teplá voda počas dovolenky vypnuté. - Vykurovane VYP / ohrevač vody chránený prot zamrznutu (5 C) - Prestor. teplota na mn. (10 C) Rozsah nastavena: od aktuál. dátumu do 250 dní! Konec dovolenky = dátum návratu. V deň návratu prebeha normálny režm vykurovana! Predčasný návrat: stlačť na 3 sek., nasleduje návrat do AUTOMATIKA (pozr stranu 16, 18). Ráno odchádzate a vrátte sa neskoro večer. Odcestujete na neurčtý čas a pr návrate vém posračuje nastavená útlmová teplota v mestnost. "ABSENCE DO" Prerušený režm vykurovana "EKONOMIK" Trvale redukovaný režm vykurovana Krátkodobé prerušene režmu vykurovana do nastaveného času. Rozsah nastavena: h Trvale redukovaný režm vykurovana a prípravy teplej vody (pozr stranu 30, 31). Odcestujete na jar alebo na jeseň na neurčtú dobu, byt môže byť pr vašom návrate chladný. "STANDBY" Inštaláca vyp - aktívna protmrazová ochrana Protmrazovo zabezpečené vypnute celého vykurovana. Ohrevač vody zabezpečený prot zamrznutu! Podrobný pops nastavení prevádzkových režmov na ďalšej strane. na 3 sekundy kedykoľvek možný návrat do AUTOMATIK (normálny režm vyku- Stlačením tlačítka rovana). 17 Radene vykurovana

18 6.6.3 Zmena prevádzkových režmov pre "PRAZDNINY DO", "ABSENCIA DO" a "NAVŠTEVA DO" Postup pr aktvác prevádzkových režmov DOVOLENKA DO alebo ABSENCIA DO alebo NAVSTEVA DO". 1 Stlačť tlačítko voľba prevádzkových režmov PRAC. REZIM Na dspej sa krátko zobrazí pokyn PRAC. REZIM 2 AUTO Následne sa zobrazí blkajúc momentálne aktívny prevádzkový mód. kurzor v dolnej čast dspeja ukazuje na odpovedajúc symbol 3 Točením na multfunkčnom tlačítku nastavť želaný prevádzkový mód: "PRAZDNINY DO", "ABBCENCE DO" alebo "NAVSTEVA DO". 4 PRAZDNINY DO Zvolený prevádzkový režm (napr. PRAZDNINY DO ) sa zobrazí blkajúc na dsplej. 5 multfunkčné tlačítko stlačť pre potvrdene zvoleného prevádzkového režmu. 6 PRAZDNINY DO Na dsplej blká dnešný dátum ( PRAZDNINY DO ) alebo aktuálny čas ( ABSENCIA DO, NAVSTE- VA DO ). 7 8 Točením na multfunkčnom tlačítku zvolť: - pr PRAZDNINY DO dátum návratu z dovolenky. - pr ABSENCIA DO čas návratu (v rozmedzí max. 24 hodín). - pr NAVSTEVA DO čas kedy návšteva pravdepodobne skončí. 9 multfunkčné tlačítko stlačť pre potvrdene nastavení. 18 Radene vykurovana

19 6.6.4 Zmena prevádzkových režmov pre "AutomatkA", "LETO", "KOMFORT", "EKOMONIK" a "Standby" Postup pr aktvác prevádzkových režmov "AUTOMATIKA, "LETO", "KOMFORT", "EKONOMIK" a "STANDBY"" Preveďte krok 1 až 3 z kaptoly "Zmena prevádzkových režmov" na strane 18! 4 Točením na multfunkčnom tlačítku nastavť želaný prevádzkový mód: "AUTOMATIKA, "LETO", "KOMFORT", "EKONOMIK" alebo "STANDBY". EKONOMIK Zvolený prevádzkový režm (napr. EKONOMIK ) sa zobrazí blkajúc na dsplej. 5 multfunkčné tlačítko stlačť pre potvrdene nastavení Radene vykurovana

20 6.7 Časové program (režm vykurovana) Touto funkcou môžu byť vytvárané ndvduálne časové programy pre režm kúrena a ohrevu teplej vody. Výrobcom prednastavené časové programy je možné prepísať. Štandardné časové programy je možné bez problémov opäť obnovť (pozr stranu 35, 36). Na jeden deň sú možné max. 3 časy vykurovana. Časové programy sú aktívne ba ak je nastavený režm AUTOMATIKA Štandardné časové programy Okruh Deň Vykurovane od - do Všetky okruhy (NEMIX,MIX- Po-Ne Okruh teplej vody (TV) Po-Ne Tabuľka pre nastavene ndvduálnych časových programov Časové programy pre byt... (MIX1) Cyklus 1 Cyklus 2 Cyklus 3 Deň od do od do od do Po Ut St Št Pa So Ne Časové programy pre byt... (MIX2) Cyklus 1 Cyklus 2 Cyklus 3 Deň od do od do od do Po Ut St Št Pa So Ne Časové programy pre byt... (NEMIX) Cyklus 1 Cyklus 2 Cyklus 3 Deň od do od do od do Po Ut St Št Pa So Ne Časové programy pre ohrevač vody (TUV) Cyklus 1 Cyklus 2 Cyklus 3 Deň od do od do od do Po Ut St Št Pa So Ne Ďalše časové programy môžu byť alebo bol uvoľnené nštalatérom (P1-P3) pozr stranu 23. Maxmálne sú možné 3 vykurov. časy/deň, napr: 20 Radene vykurovana... pro Tag 1 Hezzyklus!... pro Tag 2 Hezzyklen!... pro Tag 3 Hezzyklen!

21 6.7.3 Zmena časových programov PO. 16. AUG.'04 Štart - základné zobrazene 14: C 1 multfunkčné tlačítko stlačť mn. na 3 sekundy. 2 CAS. PROGRAM Na dsplej sa zobrazí blkajúc CAS. PROGRAMY. 3 multfunkčné tlačítko stlačť pre potvrdene režmu. 4 CAS. PROGRAM NEMIX Na dsplej sa zobrazí blkajúc NE- MIX 5 Otáčaním "multfunkčného tlačítka" zvolť želaný vykurovací okruh. Pokyn ktory vykurovací okruh musíte zvolť pre váš byt, nájdete na strane 4. 6 napr. CAS. PROGRAM MIX-1 príp. vybrať časový program P1, P2 alebo P3 - pozr stranu multfunkčné tlačítko stlačť pre potvrdene vybraného vykurovaceho okruhu. 21 Radene vykurovana

22 PO-1-8 Na dsplej sa zobrazí blkajúc prvý deň v týždn. multfunkčné tlačítko otáčať pokaľ sa nezobrazí na dsplej požadovaný deň. Zmena blkajúcch hodnôt otáčaním multfunkčného tlačítka. Potvrdene stlačením multfunkčného tlačítka Krok späť pomocou. Na začatok pomocou alebo automatcky po cca. 60 sekundách Zvolený deň v týždn sa na dsplej zobrazí blkaním. PO-1-10 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potrvdene dňa Čas štartu režmu vykurovana je zobrazený blkaním. PO-1-12 Otáčaním multfunkčného tlačítka nastavť želaný čas štartu prevádzky vykurovana. 13 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potrvdene nastaveného času štartu PO-1- Čas ukončena režmu vykurovana je zobrazený blkaním. 15 Otáčaním multfunkčného tlačítka nastavť želaný čas ukončena prevádzky vykurovana Radene vykurovana

23 17 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potrvdene nastaveného času ukončena PO-1-18 Po potvrdení času ukončena je deň v týždn opäť zobrazený blkaním. Otáčaním multfunkčného tlačítka nastavť druhý čas vykurovana (Po -2-) PO-2-20 Nastavene časového programu ako u prechádzjúceho vykurovaceho okruhu. Otáčať pre prechod na ďalší deň PO-1- Nastavene časového programu ako u prechádzjúcch dní. Je možné skopírovať časové programy aj z ných dní (pozr stranu 24, 25) Stlačť tlačítko Prevádzkový mód pre potvrdene údajov. Ak sa na dsplej zobrazí P1, sú povolené ďalše štandardné vykurovace program. Ak ne, je možné odborníkom vykurovana povolť P2 a P3. Výrobné nastavene: Časový program P2 Okruh Deň Režm vykurovana od Výrobné nastavene: Časový program P3 Všetky okruhy (NEMIX,MIX- 1,MIX-2) Okruh teplej vody (TUV) Po-Št P So-Ne Po-Št P So-Ne Okruh Deň Režm vykurovana od Všetky okruhy (NEMIX,MIX- 1,MIX-2) Okruh teplej vody (TUV) Po-P So-Ne Po-P So-Ne útlm útlm 23 Radene vykurovana

24 6.7.4 Kopírovane časových programov Preveďte kroky 1 až 8 z kaptoly "Zmena časových programov" na strane 21-22! Otáčaním multfunkčného tlačítka zvolť KOPIROVAT, DEN. 10 KOPIROVAT DEN Nastavena sa zobraza na dsplej blkajúc. 11 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potrvdene nastavení. 12 KOPIROVAT OD PO 13 Zvolená nastavená hodnota sa na dsplej zobrazí blkaním. Zmena blkajúcch hodnôt otáčaním multfunkčného tlačítka. Potvrdene stlačením multfunkčného tlačítka. Krok späť pomocou. Na začatok pomocou automatcky po cca. 60 sekundách. Otáčaním multfunkčného tlačítka zvolť požadovaný deň na kopírovane. 14 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potrvdene želaného dňa. 15 KOPIROVAT PO DO D-I Ceľový den() sa zobrazí (a) blkaním. Horný radok = kopírovaná hodnota Spodný radok = ceľ 16 Otáčaním multfunkčného tlačítka zvolť požadovanú hodnotu. Dn v týždn: PO, UT... Celý týždeň: 1-7 Pracovné dn: 1-5 Víkend: Radene vykurovana

25 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potrvdene nastavení. 18 KOPIROVAT DEN OK Potvrdene, že bol deň (dn) skopírované. 19 KOPIROVAT PO DO 50 Ceľ pre ďalše kopírovane za zobrazí blkajúc. Do ceľovej oblast sa skopíruje rovnaká hodnota ako pr predchádzajúcej akc! 20 Otáčaním multfunkčného tlačítka určť ďalšu oblasť kopírovana. 21 KOPIROVAT PO DO Ceľ pre oblasť kopírovana sa opäť zobrazí blkajúc. Pokaľ sú potrebné ďalše kópe, kopírovať podľa rovnakej schémy. Na dsplej sa zobrazí základné zobrazene Radene vykurovana

26 6.8 Vykurovaca krvka Vykurovaca krvka (vykurovaca charakterstka) Vykurovaca krvka popsuje výstupnú teplotu vykurovana v závslost od vonkajšej teploty. Prednastavene vykurovacej krvky je prevedené nštalatérom *. Krátkodobé zmeny prestorovej teploty nastavť prostredníctvom Dennej prestorovej teploty príp. Útlmovej teploty. Nastavene krvky vykurovana menť ba vtedy, ak prestorová teplota ne je spoľahlvo dosahnutá v dlhšom časovom ntervale počas vykurovacej sezóny. Doporučené nastavena: Podlahové vykurovane: 0,3 až 0,8 Radátory: 1,0 až 2,0 Konvektory: 1,4 až 2,0 Výstupná teplota vykurovana Strmosť vykurovacej charakterstky Vonkajša teplota Príklad: Máte radátorové vykurovane a nastavl ste krvku vykurovana na 1,0. Z toho vyplíva pr vonkajšej teplote -10 C výstupná teplota cca 52 C pr želanej teplote 20 C.. * Info : Vykurovaca krvka pre pramy okruh je štandardne nastavena na VYP. Nastavením nejakej hodnoty je pramy okruh automatcky aktvovaný. 26 Radene vykurovana

27 6.8.2 Zmena vykurovacej krvky PO. 16. AUG.'04 14: C Štart - základné zobrazene 1 2 Stlačť tlačítko Nastavene vykurovacej krvky. EKVIT KRIVKA NEMIX Vykurovace krvky - zobrazí sa, NEMIX blká 3 Otáčaním multfunkčného tlačítka vybrať želaný okruh. Pozr stranu 4 / 1.2 údaje zaradena 4 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potrvdene. 5 EKVIT KRIVKA NEMIX VYP 6 Na dsplej sa blkajúc zobrazí strmosť vykurovacej krvky príp. VYP ak zvolený vykurovací okruh ne je prpojený 7 Otáčaním multfunkčného tlačítka zvolť želanú strmosť vykurovacej krvky. 8 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene vybranej hodnoty. EKVIT KRIVKA NEMIX 1.5 Na dsplej sa zobrazí zvolená strmosť krvky Radene vykurovana

28 Otáčať multfunkčné tlačítko ak majú byť nastavené ďalše vykurovace okruhy. 1 EKVIT KRIVKA Opäť sa zobrazí Vykurovace krvky. Napríklad MIX (blká). MIX Stlačť tlačítko Prevádzkový mód pre potvrdene údajov. Na dspej sa zobrazí základné zobrazene) Teplá voda Nastavene teploty teplej vody PO. 16. AUG.'04 Štart - základné zobrazene 14: C 1 2 TUV DEN C Stlačť tlačítko želaná teplota teplej vody. Na dsplej sa blkajúc zobrazí momentálne nastavená teplá voda. Otáčaním multfunkčného tlačítka nastavť želanú teplotu teplej vody. Rozsah nastavena C Výrobné nastavene 60 C 4 5 TUV DEN 63.0 C Zvolená teplota teplej vody sa zobrazí blkajúc. 6 Stlačť tlačítko želaná teplota teplej vody pre potvrdene nastavenej teploty 28 Radene vykurovana

29 6.9.2 Manuálny dohrev teplej vody Pr zvýšenej spotrebe teplej vody je možné ohrevač vody krátkodobo dodatočne nahrať. Ohrevač vody je jednorázovo nabtý na nastavenú dennú teplotu teplej vody. PO. 16. AUG.'04 Štart - základné zobrazene 14: C 1 2 Na 3 sekundy stlačť tlačítko želaná teplota teplej vody. I CAS TUV 0.0mn Na dsplej sa zobrazí čas dohrevu teplej vody; zobrazene mnút blká. 3 Otáčaním multfunkčného tlačítka nastavť želaný čas dohrevu. Rozsah nastavena mn 4 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene nastavení. 5 I CAS TUV 14: C Na dsplej sa zobrazí zvolený čas dohrevu. Upozornene sa zobrazí na dsplej, keď je dohrev ukončený Radene vykurovana

30 6.9.3 Úsporná teplota teplej vody (útlmová teplota) PO. 16. AUG.'04 Štart - základné zobrazene 14: C 1 Na 3 sekundy stlačť multfunkčné tlačítko. 2 CAS. PROGRAM Na dsplej sa zobrazí blkajúc Časové programy. 3 Otáčaním multfunkčného tlačítka nastavť teplú vodu. Rozsah nastavena mn. 4 Teplá voda sa zobrazí blkajúc. TUV TUV 5 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnotyn 6 TUV NOC 40.0 Teplá voda je opäť zobrazená blkaním. Zobrazená teplota zodpovedá nastavenej útlmovej teplote teplej vody. 7 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnoty 8 30 Radene vykurovana

31 TUV NOC 40.0 Na dsplej blká útlmová teplota teplej vody pre noc. 9 Otáčaním multfunkčného tlačítka zvolť želanú teplotu. 10 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene nastavena. 11 Stlačť tlačítko Prevádzkový mód. Na dsplej sa zobrazí základné zobrazene Radene vykurovana

32 6.10 Ďalše nastavena Nastavene času Preveďte kroky 1 až 3 z kaptoly "Úsporná teplota teplej vody" na strane 30! Otáčaním multfunkčného tlačítka zvolť Čas-dátum. 4 CAS - DATUM Na dsplej sa zobrazí Čas-Dátum. 5 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnoty 6 CAS 14:00 Na dsplej sa zobrazí blkajúc Čas. 7 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnoty 8 CAS 14:00 Čas sa zobrazí blkajúc. 9 Otáčaním multfunkčného tlačítka zvolť žealný čas Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnoty Späť na štart a uložene nastavených hodnôt pomocou. Ďalše nastavena otáčaním multfunkčného tlačítka. 32 Radene vykurovana

33 Nastavene dátumu ROK Rok sa zobrazí blkajúc na dsplej - potvrdť. Rok zmenť otáčaním multfunkčného tlačítka - potvrdť. Pokračovať ako u nastavení Cas strana 32. DEN..MESIAC Po Den...Mesac sa zobrazí blkajúc - potvrdť. Deň...Mesac zmenť otáčaním multfunkčného tlačítka - potvrdť. Späť na štart a uložene nastavených hodnôt pomocou. Ďalše nastavena otáčaním multfunkčného tlačítka Zmena letný čas / zmný čas ZMENA CASU LE-ZI ZAP Zmena času sa zobrazí blkajúc - potvrdť. LE-ZI ZAP alebo VYP zmenť otáčaním multfunkčného tlačítka - potvrdť. Pokračovať ako u nastavení Dátumu strana Stlačť tlačítko Prevádzkový mód pre potvrdene nastaveného letného/ zmného času a vyvolane základného zobrazena. 33 Radene vykurovana

34 Sprache enstellen Prevedte kroky 1 až 3 z kaptoly "Úsporná teplota teplej vody" na strane 30! Už pr 1. zapnutí regulátora budete nastavovať želaný jazyk. Zmena je možná aj počas prevádzky. 4 Otáčaním multfunkčného tlačítka zvolť Systém. SYSTEM SY5T Na dsplej sa zobrazí blkajúc System. 5 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnoty 6 JAZYK SYST DE Na dsplej sa zobrazí blkajúc Výber jazyka 7 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnoty 8 JAZYK SYST 10 DE Na dsplej sa zobrazí Jazyk. Skratky jazykov sa zobraza blkajúc. DE = Deutsch GB = Englsch FR = Französsch IT = Italensch atď. Otáčaním multfunkčného tlačítka vybrať želaný jazyk a stlačením potvrdť Stlačť tlačítko Prevádzkový mód pre potvrdene nastavení a vyvolane základného zobrazena. 34 Radene vykurovana

35 Obnovene štandardných časových programov - vymazane vlastných programov Pomocou tejto funkce môžete opäť nastavť všetky výrobné nastavena! Preveďte kroky 1 až 3 z kaptoly "Úsporná teplota teplej vody" na strane 30! 4 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnoty CAS. PROGRAM NEMIX Na dsplej sa zobrazí blkajúc NE- MIX. 5 Otáčaním multfunkčného tlačítka zvolť štandardné programy. 6 STANDARD CAS Štandar. programy sa zobrazí blkajúc. 7 8 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnoty STANDARD CAS DK Na dsplej sa zobrazí blkajúc NE- MIX. 9 Otáčaním multfunkčného tlačítka vybrať želaný vykurovací okruh Radene vykurovana

36 11 Stlačť multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnoty RESET NEMIX Reset / NEMIX sa zobrazí na dsplej Na 3 sekundy stlačť multfunkčné tlačítko. RESET OK Reset / OK sa na dspej zobrazí ako potvrdene 14 Stlačť tlačítko Prevádzkový mód pre potvrdene nastavení a vyvolane základného zobrazena Radene vykurovana

37 Ručná prevádzka Nasledujúce nformáce sú určené ba pre odborníka kurenára Toto funkčné tlačítko slúž tež pre merane emsí, ak je stlačené ba krátko. - Vď návod pre nštalácu; kontrola spaľovana Všetky čerpadlá sú neobmedzene v prevádzke. Exstujúce zmešavače sú elektrcky odpojené a je možné ch ovládať podľa potreby ručne. POZOR: - Teplota teplej vody dosahne úroveň nastavenej teploty na výstupe z kotla. Nebezpečenstvo oparena pr prílš vysokom nastavení! - Pre ochranu podlahových vykurovaní prot neprípustnému prehratu počas ručnej prevádzky je potrebné uplatnť odpovídajúce bezpečnostné opatrena (napr. vypnute čerpadla príložným termostatom. Ručná prevádzka STLAČIŤ > 5 sekúnd RUCNE okamžté ukončene REAKCIA pr ručnej prevádzke - pomocou tlačítka nastavť želanú kotlovú teplotu! - všetky čerpadlá vykurovana ZAP - zmešavače bez prúdu potrebné ručné nastavene! - zohľadnte max. prípustnú teplotu pre podlahové vykurovane! - teplota teplej vody dosahne nastavenú max. teplotu teplej vody (úroveň odvorník - Štandard 65 C). Upozornene: Krátkym stlačením tlačítka voľby prevádzkových režmov je možné kedykoľvek opustť mód ručnšj prevádzky ako aj mód merana emsí (návrat do základného zobrazena). 37 Radene vykurovana

38 Poruchové hlásena Regulátor obsahuje rozsahlu logku poruchových hlásení, ktorá spôsobom závslým na prevedení prístroja hlás druh poruchy pomocou odpovedajúceho poruchového kódu. ZDROJ TEPLA W : 01 Nízky tlak vody Ak sa objaví v zobrazení toto hlásene, doplňte prípadne vodu, kotol je ešte schopný prevádzky so zníženým výkonom. ZDROJ TEPLA B : 05 Doplnť vodu Ak sa objaví v zobrazení toto hlásene, doplňte prosím vodu príp. nformujte vášho nštalatéra - kaptola 8 (pozr bod 6.4.6) postka ovládaceho panela seťový vypínač a kontrolka poruchy odblokovane odklopné víčko so stručným návodom na obsluhu V prípade zablokovana a hlásena "ERROR" stlačte odblokovace tlačítko pod odklopným víčkom. Pokaľ sa tak stane častejše, nformujte servs. T VODY MIX ERROR 12-0 ZDROJ TEPLA ERROR 30-2 Príklad hlásena porúch snímačov (skrat alebo prerušene) Poruchový kód s ndexom 0 alebo 1 Príklad hlásena porúch zdroja tepla Poruchový kód s ndexom 2-5 TUV ERROR 50-2 BUS ERROR 70-1 Príklad logckých poruchových hlásení (regulačné funkce) Poruchový kód s ndexom 2-9 Príklad porúch dátovej zbernce (chyba adresy dátovej zbernce) Poruchový kód 70 s ndexom 0 alebo 1 38 Radene vykurovana

39 Zmena maxmálnej teploty na výstupe kotla Zmena maxmálnej teploty na výstupe z kotla môže byť prevedená ba odborníkom. PO. 16. AUG.'04 Štart - základné zobrazene 14: C 1 2 "Multfunkčné tlačítko" stlačť na 3 sekundy. CAS. PROGRAM Na dsplej blká "Časové programy". 3 4 Otáčať "Multfunkčné tlačítko" pokaľ sa nezobrazí náps "Automat kotla". AUTOMAT KOT "Automat kotla" blká na dspej. 5 6 Stlačť "Multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnoty. INFORMACE Na dsplej blká "Informaton". 7 Otáčať "Multfunkčné tlačítko" pokaľ sa neobjaví "Parameter" Radene vykurovana

40 PARAMETER Na dsplej blká "Parameter". 9 Stlačť "Multfunkčné tlačítko pre potvrdene zvolenej hodnoty. 10 PARAMETER C Na dsplej blká "Parameter 02". Odčítať nastavenú maxmálnu teplotu. 11 Stlačť "Multfunkčné tlačítko pre zmenu zvolenej hodnoty. 12 PARAMETER 02 Na dsplej blká nastavená teplota 60.0 C 13 Zmenť hodnotu. 14 Potvrdť Radene vykurovana

41 6.11 Informáce o zaradení Informačné tlačítko pre zsťovane teplôt a stavov Skutočné hodnoty Vonkajša teplota T_VENKOVNI Zdroj tepla počet zapnutí otáčať doľava otáčať doprava 7.5 C Teplota zdroja tepla STARTY 0 ZDROJ TEPLA 64.5 C Zdroj tepla prevádzkové hodny PRAC. HODINY 0h Spalny T_SPALINY 50 C Všetky ndkované hodnoty teplôt predstavujú okamžté hodnoty. Pr stlačení multfunkčného tlačítka je súčasne zobrazená príslušná žadaná hodnota. Moduláca MODULACE 30 Tlak vody TLAK VODY 1.6 V určtých prípadoch sa môžu na dsplej objavovať prídavné nformáce. ba v spojení s prestorovým snímačom: - prestorová teplota pramy okruh - prestorová teplota MIX 1 - prestorová teplota MIX 2 Teplota TUV TUV 55 C Výstupná teplota T_VYSTUP 55 C Späť na základne zobrazene: krátko stlačť 41 Radene vykurovana

42 Zvláštna ndkáca PO. 16. AUG.'04 14: C Symbol ľadového kryštálu: protmrazová ochrana zaradena je aktívna PO. 16. AUG.'04 14: C Symbol slnečníka: letné vypnute je aktívne (vykurovane je vypnuté, teplá voda podľa programu) Hlásene údržby SERVIS Hlásene údržby (opca): Zobrazuje sa na dsplej stredavo so základným zobrazením príp. je zobrazená požadavka na údržbu, zavolajte zákaznícky servs. Pre predčasné potlačene tohoto hlásena stlačte tlačítko ručná prevádzka/merane emsí a potvrďte po zobrazení "RESET SET" stlačením (3 sekundy) multfunkčného tlačítka Príslušenstvo na želane Prestorová stanca RS-T V spojení s prestorovou stancou RS-T sa komfort obsluhy prostredníctvom decentrálnej kontroly a možností zasahovana výrazne zvýš, kedže každému vykurovacemu okruhu môže byť prradená vlastná prestorová stanca. Prtom centrálny prístroj obsahuje dverzné radace a regulačné funkce, ktoré môžu byť aktvované ba v spojení s prestorovou stancou. Tu patrí okrem ných: - Optmalzačné funkce - Automatcká adaptáca vykurovacej charakterstky Prostredníctvom patch tlačítok obsluhy môžu byť vyvolané a zmenené teploty a spínace časy zaradena. Rovnako môžu byť zostavované ndvduálne programy zaradena. Obsluha prestorovej stance a reguláce zdroja sú dentcké. Daľkový ovládač s prestorovým snímačom RFF-T Toto prídavné zaradene obsahuje aktuálnu prestorovú teplotu a umožňuje korekcu žadanej prestorovej teploty. Integrované tlačítko prevádzkových režmov umožňuje trvalé vykurovane príp. útlm alebo automatckú prevádzku podľa zadaného automatckého programu v centrálnom prístroj. 42 Radene vykurovana

43 7. Kontrolný zoznam pr prípadných poruchách Porucha Kontrola/príčna Odstránene poruchy vď strana Plynový kotol - Je napájace napäte? neštartuje - Skontrolovať postky. Zapnúť hlavný vypínač. - Je otvorený plynový kohút? - Otvorť - Svet červená pruchová sgnálka - Stlačť odblokovace tlačítko 13 - Informovať servs Pt Je k dspozíc plyn? - Dotazovať plynárne - Prílš nízky alebo 38 prílš vysoký tlak plynu Pt Radatory - Sú otvorené armatúry na výstupe - Otvorť ne sú a vstupe vykurovana? teplé - Je hlavný vypínač v polohe - Prepnúť do polohy ZAP 12 "VYP"? Pt. 1 - Je správne nastavý čas na TopTronc T - Kontrola a nastavene podľa 20 regulátore? návodu - Skontrolovať tlak vody - Doplnť a odvzdušnť 8 Pt Sú otvorené vently radátorov? - Otvorť - Obehové čerpadlo vykurovana nebeží - Otvorť uzatváracu skrutku Hradeľ slno otočť pomocou skrutkovača, až odpor povolí - Zmešavací orgán neotvára automatcky - Otvorť ručne; zavolať servs Ne je - Nabíjace čerpadlo nebeží - Otvorť uzatváracu skrutku teplá Hradeľ slno otočť pomocou voda skrutkovača, až odpor povolí - Vzduch v potrubí - Ručne odvzdušnť - Automatcký odvzdušňovač ovládať ručne Prosím zohľadnte! Pr poruchách prevádzky preveďte kontroly podľa uvedenej tabuľky. Ak nemôžete poruchu odstránť, zavolajte nštalatéra vykurovana alebo servs Hoval. 43 Kontrolný zoznam pr prípadných poruchách

44 8. Kontrola stavu vody Pr prílš nízkom tlaku vody v zaradení nformujte nštalatéra, prípadne sam doplňte vodu. Doplnene vody K plnenu a doplňovanu vykurovaceho zaradena môžete použť normálnu vodu z vodovodu. Výnmočne sa vyskytuje voda s takou odchýlkou kvalty, ktorá ju robí nevhodnou pre doplňovane vykurovaceho zaradena (slno korozvná voda alebo voda s vysokým obsahom vápnka). V takom prípade sa obraťte na odbornú frmu. Postup Hlavný vypínač prepnúť na "O". Uzatvárace vently na výstupe a na vstupe musa byť otvorené. Plnac a vypúšťací kohút kotla je prístupný po odobratí predného krytu kotla. Spojení medz plnacm kohútom a vodným kohútom sa prevede pomocou hadce: - hadcu pred prepojením naplnť vodou, aby sa do systému nedostal vzduch. - hadcu pre plnene opät odskrutkovať, aby bolo spojene bezpečne prerušené. Vodu pomaly doplňovať podľa určenej hodnoty. Odvzdušňovace vently po doplnení krátko otvorť, až unkne všetok vzduch z vykurovacích teles 44 Kontrola stavu vody

45 ENERGY 9. Ako ušetrť energu! Prestorové teploty a doby vykurovana majú rozhodujúcí vplyv na spotrebu palva. O 1 C nžša prestorová teplota prnese až 6 % úspor na palve. Venujte preto prosím pozornosť nekoľkým tpom: Vyhýbajte sa prestorovým teplotám nad 20 C a nastavte podľa toho regulácu. Vyplatí sa zatvorť radátory v nepoužívaných mestnostach, pokaľ nehrozí nebezpečenstvo mrazov a pokaľ ne je nebezpečenstvo vznku škôd na konštrukc a vybavena stavby vplyvom vlhkost. V hlavných obytných mestnostach dochádza často k tepelným zskom (vplyvom telesnej teploty, slnečného žarena, prevádzky televízorov alebo krbov). Teto zsky ne je ekvtermná reguláca, pracujúca v závslost na vonkajšej teplote, schopná kompenzovať. Vyplatí sa preto nštaláca daľkového ovládana(rs 30), alebo montáž termostatckých radátorových ventlov. Ak je v dome prevan, je to nelen nepríjemné, ale znamená to straty vykurovacej energe. Preto ušetríte palvo, keď... v zme máte okná a dvere zatvorené. prevádzkujte kuchynské a kúpelňové ventlátory ba vtedy, ak je potrebné odtahnuť pary a pachy. vetrajte ba krátko, ale častejše. utesnte dvere a okná, aby bolo zabránené trvalým stratám netesnosťam. Cenné teplo zadržíte zolácam. Využte teto možnost a... zatvárajte na noc okence. dbajte na to, aby vykurovace teplovodné potrube v nevykurovaných mestnostach bolo zolované. Nízká teplota vykurovacích teles zabraňuje zbytočným tepelným stratám. Preto musí vykurovace teleso mať vždy možnosť predávať teplo do mestnost bez prekážok.preto sa vyhnte: zakrytu vykurovacích teles parapetom, ktoré neprepusta vzduch, pretože sú zastavané predmetm. Aj pr príprave teplej vody exstujú možnost úspor. Teplotu teplej vody je potrebné nastavť tak nízko, ako to je len možné. Vyskúšajte, pr ako nízkej teplote je k dspozíc ešte dostatok teplej vody. K máte crkulačné čerpadlo teplej vody, vyplatí sa ho na noc vypínať. 45 Ako ušetť energu!

46 Slovensko Hoval Sk spol. s r.o. Krvá Košce Tel. (+421) Fax (+421) Česko Hoval spol. s r.o. Republkánská Plzeň Tel. (+420) Fax (+420) Zodpovednosť za energu a žvotné prostrede