Matematika III. 29. října Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika III. 29. října Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III"

Transkript

1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 29. října 2018

2 Statistika

3 Statistika Statistika je jako bikini. Co odhaluje, je zajímavé, co skrývá, je podstatné. Aaron Levenstein

4 Statistika Statistika je jako bikini. Co odhaluje, je zajímavé, co skrývá, je podstatné. Aaron Levenstein Jsou tři stupně lži: Obyčejná lež, ďábelská lež a statistika. Benjaminu Disraeli

5 Co je statistika?

6 Co je statistika? Google Přibližný počet výsledků: (čeština),

7 Co je statistika? Google Přibližný počet výsledků: (čeština), Přibližný počet výsledků: (angličtina).

8 Co je statistika? Google Přibližný počet výsledků: (čeština), Přibližný počet výsledků: (angličtina). Uspořádaný datový soubor (statistika přístupů na web. stránky, statistika střel na branku, statistika nehodovosti, ekonomické statistiky,... )

9 Co je statistika? Google Přibližný počet výsledků: (čeština), Přibližný počet výsledků: (angličtina). Uspořádaný datový soubor (statistika přístupů na web. stránky, statistika střel na branku, statistika nehodovosti, ekonomické statistiky,... ) Teoretická disciplína, která se zabývá metodami sběru a analýzy dat (matematická statistika vs. aplikovaná statistika)

10 Co je statistika? Google Přibližný počet výsledků: (čeština), Přibližný počet výsledků: (angličtina). Uspořádaný datový soubor (statistika přístupů na web. stránky, statistika střel na branku, statistika nehodovosti, ekonomické statistiky,... ) Teoretická disciplína, která se zabývá metodami sběru a analýzy dat (matematická statistika vs. aplikovaná statistika) Číselný údaj syntetizující vlastnosti datových souborů (četnost, průměr, rozptyl,... )

11 Zdroje statistických dat

12 Zdroje statistických dat Statistické hodnoty pro ČR Český statistický úřad (

13 Zdroje statistických dat Statistické hodnoty pro ČR Český statistický úřad ( Statistické hodnoty pro EU Evropský statistický úřad EUROSTAT ( statistická data z Eurostatu přeložená do češtiny na stránkách ČSÚ

14 Zdroje statistických dat Statistické hodnoty pro ČR Český statistický úřad ( Statistické hodnoty pro EU Evropský statistický úřad EUROSTAT ( statistická data z Eurostatu přeložená do češtiny na stránkách ČSÚ Další zdroje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ( podniky, ankety, atd. Gapminder ( projekt, v němž jsou prezentována a vizualizována data o vývoji lidské populace Worldometers Světová statistika v reálném čase model vývoje lidstva podniky, ankety, apod.

15 Statistika Nejčastější aplikace počtu pravděpodobnosti směřují do oblasti statistiky.

16 Statistika Nejčastější aplikace počtu pravděpodobnosti směřují do oblasti statistiky. Části statistiky: Matematická statistika,

17 Statistika Nejčastější aplikace počtu pravděpodobnosti směřují do oblasti statistiky. Části statistiky: Matematická statistika, Ekonomická statistika,

18 Statistika Nejčastější aplikace počtu pravděpodobnosti směřují do oblasti statistiky. Části statistiky: Matematická statistika, Ekonomická statistika, Biostatistika,

19 Statistika Nejčastější aplikace počtu pravděpodobnosti směřují do oblasti statistiky. Části statistiky: Matematická statistika, Ekonomická statistika, Biostatistika, Chemická statistika,

20 Statistika Nejčastější aplikace počtu pravděpodobnosti směřují do oblasti statistiky. Části statistiky: Matematická statistika, Ekonomická statistika, Biostatistika, Chemická statistika, Zdravotnická statistika,

21 Statistika Nejčastější aplikace počtu pravděpodobnosti směřují do oblasti statistiky. Části statistiky: Matematická statistika, Ekonomická statistika, Biostatistika, Chemická statistika, Zdravotnická statistika,...

22 Co vypovídá statistitka o jednotlivci?

23 Co vypovídá statistitka o jednotlivci? Kristýna Leichtová

24 Co vypovídá statistitka o jednotlivci? Kristýna Leichtová běžec

25 Co vypovídá statistitka o jednotlivci? Kristýna Leichtová běžec baletka

26 Co vypovídá statistitka o jednotlivci? Kristýna Leichtová běžec baletka tanečnice

27 Co vypovídá statistitka o jednotlivci? Kristýna Leichtová běžec baletka tanečnice???

28 Co vypovídá statistitka o jednotlivci? Kristýna Leichtová běžec baletka tanečnice??? občan ČR

29 Co vypovídá statistitka o jednotlivci? Kristýna Leichtová běžec baletka tanečnice??? občan ČR Statistika nezkoumá jednotlivce jako individualitu, ale jako anonymního nositele některého znaku (činnosti, vlastnosti).

30 Co vypovídá statistitka o jednotlivci? Kristýna Leichtová běžec baletka tanečnice??? občan ČR Statistika nezkoumá jednotlivce jako individualitu, ale jako anonymního nositele některého znaku (činnosti, vlastnosti). Statistika je nauka o hromadných jevech.

31 Jak provést statistické šetření?

32 Jak provést statistické šetření? úplné šetření

33 Jak provést statistické šetření? úplné šetření populace = základní soubor

34 Jak provést statistické šetření? úplné šetření výběrové šetření populace = základní soubor

35 Jak provést statistické šetření? úplné šetření výběrové šetření populace = základní soubor výběr

36 Základní pojmy

37 Základní pojmy Základní soubor - množina všech prvků s konkrétními sledovanými vlastnostmi, které jsou podrobeny zkoumání. Může být konečná i nekonečná.

38 Základní pojmy Základní soubor - množina všech prvků s konkrétními sledovanými vlastnostmi, které jsou podrobeny zkoumání. Může být konečná i nekonečná. Příklad: Při volbách do parlamentu jsou to všechny osoby s volebním právem v dané zemi, počet obyvatel ČR ke dni..., výrobky vyrobené v závodě Z v době od... do....

39 Základní pojmy Základní soubor - množina všech prvků s konkrétními sledovanými vlastnostmi, které jsou podrobeny zkoumání. Může být konečná i nekonečná. Příklad: Při volbách do parlamentu jsou to všechny osoby s volebním právem v dané zemi, počet obyvatel ČR ke dni..., výrobky vyrobené v závodě Z v době od... do.... Výběrový soubor - konečná podmnožina základního souboru.

40 Základní pojmy Základní soubor - množina všech prvků s konkrétními sledovanými vlastnostmi, které jsou podrobeny zkoumání. Může být konečná i nekonečná. Příklad: Při volbách do parlamentu jsou to všechny osoby s volebním právem v dané zemi, počet obyvatel ČR ke dni..., výrobky vyrobené v závodě Z v době od... do.... Výběrový soubor - konečná podmnožina základního souboru. Statistická jednotka - prvek základního (výběrového) souboru.

41 Základní pojmy Základní soubor - množina všech prvků s konkrétními sledovanými vlastnostmi, které jsou podrobeny zkoumání. Může být konečná i nekonečná. Příklad: Při volbách do parlamentu jsou to všechny osoby s volebním právem v dané zemi, počet obyvatel ČR ke dni..., výrobky vyrobené v závodě Z v době od... do.... Výběrový soubor - konečná podmnožina základního souboru. Statistická jednotka - prvek základního (výběrového) souboru. Rozsah souboru - (značí se N) počet prvků základního (resp. výběrového) souboru.

42 Základní pojmy Základní soubor - množina všech prvků s konkrétními sledovanými vlastnostmi, které jsou podrobeny zkoumání. Může být konečná i nekonečná. Příklad: Při volbách do parlamentu jsou to všechny osoby s volebním právem v dané zemi, počet obyvatel ČR ke dni..., výrobky vyrobené v závodě Z v době od... do.... Výběrový soubor - konečná podmnožina základního souboru. Statistická jednotka - prvek základního (výběrového) souboru. Rozsah souboru - (značí se N) počet prvků základního (resp. výběrového) souboru. Statistický znak - je vyjádřením určité vlastnosti statistických jednotek (prvků množin) sledovaného statistického souboru, kterou jsme schopni číselně nebo slovně popsat.

43 Další pojmy

44 Další pojmy variační obor - jestliže x m = min(x i ) a x M = max(x i ), pak interval x m, x M nazýváme variační obor. i i

45 Další pojmy variační obor - jestliže x m = min(x i ) a x M = max(x i ), pak interval x m, x M nazýváme variační obor. variační rozpětí - je hodnota R = x M x m. i i

46 Další pojmy variační obor - jestliže x m = min(x i ) a x M = max(x i ), pak interval x m, x M nazýváme variační obor. variační rozpětí - je hodnota R = x M x m. i absolutní četnost hodnoty x i - Jestliže se hodnota x i vyskytne v souboru f i -krát, potom f i je absolutní četnost hodnoty x i. i

47 Další pojmy variační obor - jestliže x m = min(x i ) a x M = max(x i ), pak interval x m, x M nazýváme variační obor. variační rozpětí - je hodnota R = x M x m. i absolutní četnost hodnoty x i - Jestliže se hodnota x i vyskytne v souboru f i -krát, potom f i je absolutní četnost hodnoty x i. relativní četnost hodnoty x i - je hodnota ϕ i = f i N. i

48 Další pojmy variační obor - jestliže x m = min(x i ) a x M = max(x i ), pak interval x m, x M nazýváme variační obor. variační rozpětí - je hodnota R = x M x m. i absolutní četnost hodnoty x i - Jestliže se hodnota x i vyskytne v souboru f i -krát, potom f i je absolutní četnost hodnoty x i. relativní četnost hodnoty x i - je hodnota ϕ i = f i N. kumulativní četnost do x i - je hodnota F i = i i f k. k=1

49 Další pojmy variační obor - jestliže x m = min(x i ) a x M = max(x i ), pak interval x m, x M nazýváme variační obor. variační rozpětí - je hodnota R = x M x m. i absolutní četnost hodnoty x i - Jestliže se hodnota x i vyskytne v souboru f i -krát, potom f i je absolutní četnost hodnoty x i. relativní četnost hodnoty x i - je hodnota ϕ i = f i N. kumulativní četnost do x i - je hodnota F i = i i f k. k=1 relativní kumulativní četnost do x i - je hodnota φ i = F i N.

50 Podle použitých metod práce dělíme matematickou statistiku na:

51 Podle použitých metod práce dělíme matematickou statistiku na: popisnou statistiku (deskriptivní) - zabývá se efektivním získáváním ukazatelů, které poskytují obraz zkoumaného jevu, definuje výběrové charakteristiky výběrového souboru:

52 Podle použitých metod práce dělíme matematickou statistiku na: popisnou statistiku (deskriptivní) - zabývá se efektivním získáváním ukazatelů, které poskytují obraz zkoumaného jevu, definuje výběrové charakteristiky výběrového souboru: 1 charakteristiky polohy (úrovně),

53 Podle použitých metod práce dělíme matematickou statistiku na: popisnou statistiku (deskriptivní) - zabývá se efektivním získáváním ukazatelů, které poskytují obraz zkoumaného jevu, definuje výběrové charakteristiky výběrového souboru: 1 charakteristiky polohy (úrovně), 2 charakteristiky variability.

54 Podle použitých metod práce dělíme matematickou statistiku na: popisnou statistiku (deskriptivní) - zabývá se efektivním získáváním ukazatelů, které poskytují obraz zkoumaného jevu, definuje výběrové charakteristiky výběrového souboru: 1 charakteristiky polohy (úrovně), 2 charakteristiky variability. statistickou indukci - řeší problémy zobecňování výsledků získaných popisem statistického souboru.

55 Charakteristiky polohy

56 Charakteristiky polohy Empirická střední hodnota

57 Charakteristiky polohy Empirická střední hodnota Aritmetický průměr,

58 Charakteristiky polohy Empirická střední hodnota Aritmetický průměr, Harmonický průměr,

59 Charakteristiky polohy Empirická střední hodnota Aritmetický průměr, Harmonický průměr, Geometrický průměr,

60 Charakteristiky polohy Empirická střední hodnota Aritmetický průměr, Harmonický průměr, Geometrický průměr, Kvadratický průměr....

61 Charakteristiky polohy Empirická střední hodnota Aritmetický průměr, Harmonický průměr, Geometrický průměr, Kvadratický průměr.... Poznámka: Střední hodnoty mimo aritmetický průměr jsou používány jako popisné statistické charakteristiky souboru v mnohem menší míře a pouze ve speciálních situacích.

62 Aritmetický průměr

63 Aritmetický průměr x = x 1 + x x n n

64 Aritmetický průměr x = x 1 + x x n n Dále platí n (x i x) = 0. i=1

65 Aritmetický průměr Dále platí x = x 1 + x x n n n (x i x) = 0. i=1 Pro libovolné a x platí n (x i x) 2 < i=1 n (x i a) 2. i=1

66 Aritmetický průměr Dále platí x = x 1 + x x n n n (x i x) = 0. i=1 Pro libovolné a x platí n (x i x) 2 < i=1 n (x i a) 2. Příklad: Vypočtěte průměrnou rychlost v automobilu na celé své dráze, jestliže první hodinu jel rychlostí a = 80km/h a druhou hodinu jel rychlostí b = 120km/h. i=1

67 Aritmetický průměr Dále platí x = x 1 + x x n n n (x i x) = 0. i=1 Pro libovolné a x platí n (x i x) 2 < i=1 n (x i a) 2. Příklad: Vypočtěte průměrnou rychlost v automobilu na celé své dráze, jestliže první hodinu jel rychlostí a = 80km/h a druhou hodinu jel rychlostí b = 120km/h. Řešení: Průměrná rychlost se počítá jako podíl celkově ujeté dráhy a celé doby jízdy. V našem případě to je v = a + b 2 = i= km/h = 100km/h. 2

68 Ošidnost aritmetického průměru

69 Ošidnost aritmetického průměru V malé vesnici někde v Americe žije 6 lidí, jejichž roční plat je uveden níže. $ $ $ $ $ $ Určete průměrný plat obyvatel této vesnice.

70 Ošidnost aritmetického průměru V malé vesnici někde v Americe žije 6 lidí, jejichž roční plat je uveden níže. $ $ $ $ $ $ Určete průměrný plat obyvatel této vesnice. [$31 833]

71 Ošidnost aritmetického průměru V malé vesnici někde v Americe žije 6 lidí, jejichž roční plat je uveden níže. $ $ $ $ $ $ Určete průměrný plat obyvatel této vesnice. [$31 833] Do vesnice se přistěhoval Bill Gates, jehož roční příjem je $ $ $ $ $ $ $ $ Určete průměrný plat obyvatel této vesnice.

72 Ošidnost aritmetického průměru V malé vesnici někde v Americe žije 6 lidí, jejichž roční plat je uveden níže. $ $ $ $ $ $ Určete průměrný plat obyvatel této vesnice. [$31 833] Do vesnice se přistěhoval Bill Gates, jehož roční příjem je $ $ $ $ $ $ $ $ Určete průměrný plat obyvatel této vesnice. [$ ]

73 Harmonický průměr

74 Harmonický průměr - Lze použít pouze pro hodnoty x i různé od nuly. x H = n x1 1 + x xn 1

75 Harmonický průměr - Lze použít pouze pro hodnoty x i různé od nuly. x H = n x1 1 + x xn 1 Příklad: Určete průměrnou rychlost automobilu, které jede z místa A do místa B stálou rychlostí a = 80km/h a zpět z místa B do místa A stálou rychlostí b = 120km/h.

76 Harmonický průměr - Lze použít pouze pro hodnoty x i různé od nuly. x H = n x1 1 + x xn 1 Příklad: Určete průměrnou rychlost automobilu, které jede z místa A do místa B stálou rychlostí a = 80km/h a zpět z místa B do místa A stálou rychlostí b = 120km/h. Řešení: Je-li s vzdálenost mezi místy A, B, dále t 1 doba jízdy z A do B a t 2 doba jízdy z B do A, je průměrná rychlost rovna v = 2s t 1 + t 2 = 2s s a + s b = 2 1 a + 1 b = km/h = 96km/h.

77 Geometrický průměr

78 Geometrický průměr - Používá se zejména k charakterizování průměrného tempa růstu.

79 Geometrický průměr - Používá se zejména k charakterizování průměrného tempa růstu. x G = n x 1 x 2... x n

80 Geometrický průměr - Používá se zejména k charakterizování průměrného tempa růstu. x G = n x 1 x 2... x n Příklad: Obdélník má rozměry a = 2cm, b = 8cm. Jaké rozměry má čtverec stejného obsahu jako obdélník?

81 Geometrický průměr - Používá se zejména k charakterizování průměrného tempa růstu. x G = n x 1 x 2... x n Příklad: Obdélník má rozměry a = 2cm, b = 8cm. Jaké rozměry má čtverec stejného obsahu jako obdélník? Řešení: Je-li p strana čtverce, platí p 2 = a b, p = a b = 2 8cm = 4cm.

82 Kvadratický průměr

83 Kvadratický průměr x K = x x x 2 n n

84 Kvadratický průměr x K = x x x 2 n n Příklad: Určete délku p strany dvou průměrných čtverců, které zaberou stejnou plochu jako čtverce o délkách stran a = 10cm a b = 70cm.

85 Kvadratický průměr x K = x x x 2 n n Příklad: Určete délku p strany dvou průměrných čtverců, které zaberou stejnou plochu jako čtverce o délkách stran a = 10cm a b = 70cm. Řešení: Má platit 2p 2 = a 2 + b 2, a p = 2 + b 2 10 =

86 Vzájemný vztah mezi průměry

87 Vzájemný vztah mezi průměry Poznámka: Kromě výše uváděných průměrů existuje ještě celá řada dalších průměrů, např. Kubický průměr, Harmonicko-kvadratický průměr, atd.

88 Vzájemný vztah mezi průměry Poznámka: Kromě výše uváděných průměrů existuje ještě celá řada dalších průměrů, např. Kubický průměr, Harmonicko-kvadratický průměr, atd. Všechny výše uvedené průměry se dají zapsat pomoci jediné formule x = k x k 1 + x k x k n n

89 Vzájemný vztah mezi průměry Poznámka: Kromě výše uváděných průměrů existuje ještě celá řada dalších průměrů, např. Kubický průměr, Harmonicko-kvadratický průměr, atd. Všechny výše uvedené průměry se dají zapsat pomoci jediné formule x = k x k 1 + x k x k n n Pro k = 2... Harmonicko-kvadratický průměr,

90 Vzájemný vztah mezi průměry Poznámka: Kromě výše uváděných průměrů existuje ještě celá řada dalších průměrů, např. Kubický průměr, Harmonicko-kvadratický průměr, atd. Všechny výše uvedené průměry se dají zapsat pomoci jediné formule Pro x = k x k 1 + x k x k n n k = 2... Harmonicko-kvadratický průměr, k = 1... Harmonický průměr,

91 Vzájemný vztah mezi průměry Poznámka: Kromě výše uváděných průměrů existuje ještě celá řada dalších průměrů, např. Kubický průměr, Harmonicko-kvadratický průměr, atd. Všechny výše uvedené průměry se dají zapsat pomoci jediné formule Pro x = k x k 1 + x k x k n n k = 2... Harmonicko-kvadratický průměr, k = 1... Harmonický průměr, k 0... Geometrický průměr,

92 Vzájemný vztah mezi průměry Poznámka: Kromě výše uváděných průměrů existuje ještě celá řada dalších průměrů, např. Kubický průměr, Harmonicko-kvadratický průměr, atd. Všechny výše uvedené průměry se dají zapsat pomoci jediné formule Pro x = k x k 1 + x k x k n n k = 2... Harmonicko-kvadratický průměr, k = 1... Harmonický průměr, k 0... Geometrický průměr, k = 1... Aritmetický průměr,

93 Vzájemný vztah mezi průměry Poznámka: Kromě výše uváděných průměrů existuje ještě celá řada dalších průměrů, např. Kubický průměr, Harmonicko-kvadratický průměr, atd. Všechny výše uvedené průměry se dají zapsat pomoci jediné formule Pro x = k x k 1 + x k x k n n k = 2... Harmonicko-kvadratický průměr, k = 1... Harmonický průměr, k 0... Geometrický průměr, k = 1... Aritmetický průměr, k = 2... Kvadratický průměr,

94 Vzájemný vztah mezi průměry Poznámka: Kromě výše uváděných průměrů existuje ještě celá řada dalších průměrů, např. Kubický průměr, Harmonicko-kvadratický průměr, atd. Všechny výše uvedené průměry se dají zapsat pomoci jediné formule Pro x = k x k 1 + x k x k n n k = 2... Harmonicko-kvadratický průměr, k = 1... Harmonický průměr, k 0... Geometrický průměr, k = 1... Aritmetický průměr, k = 2... Kvadratický průměr, k = 3... Kubický průměr.

95 Vzájemný vztah mezi průměry x H x G x x K

96 Vzájemný vztah mezi průměry x H x G x x K Rovnost je splněna když jsou všechny prvky x i shodné.

97 Charakteristiky polohy Modus statistického souboru Mo(x) - je ta hodnota argumentu X, která má největší absolutní četnost.

98 Charakteristiky polohy Modus statistického souboru Mo(x) - je ta hodnota argumentu X, která má největší absolutní četnost. Medián statistického souboru Me(x) - je ta hodnota argumentu X, která rozděluje soubor uspořádaný na dvě části o stejném počtu prvků. Má-li soubor sudý počet prvků, považuje se za medián průměrná hodnota prostředních dvou.

99 Charakteristiky polohy Modus statistického souboru Mo(x) - je ta hodnota argumentu X, která má největší absolutní četnost. Medián statistického souboru Me(x) - je ta hodnota argumentu X, která rozděluje soubor uspořádaný na dvě části o stejném počtu prvků. Má-li soubor sudý počet prvků, považuje se za medián průměrná hodnota prostředních dvou. Empirický p-kvantil - je taková hodnota x p, pro kterou platí, že 100p procent prvků souboru je nanejvýš rovných x p.

100 Charakteristiky variability

101 Charakteristiky variability Empirický rozptyl (empirická disperze) s 2 x = 1 N 1 f i (x i x) 2 i

102 Charakteristiky variability Empirický rozptyl (empirická disperze) s 2 x = 1 N 1 f i (x i x) 2 Empirická směrodatná (standardní) odchylka - měří rozptýlenost kolem průměru, je vždy 0 s x = sx 2 i

103 Charakteristiky variability Empirický rozptyl (empirická disperze) s 2 x = 1 N 1 f i (x i x) 2 Empirická směrodatná (standardní) odchylka - měří rozptýlenost kolem průměru, je vždy 0 s x = sx 2 Průměrná odchylka d = 1 N 1 i f i x i x i

104 Charakteristiky variability Empirický rozptyl (empirická disperze) s 2 x = 1 N 1 f i (x i x) 2 Empirická směrodatná (standardní) odchylka - měří rozptýlenost kolem průměru, je vždy 0 s x = sx 2 Průměrná odchylka d = 1 N 1 i f i x i x i Variační koeficient - často se udává v procentech. Používáme, jestliže chceme posoudit relativní velikost rozptýlenosti dat vzhledem k průměru. v = s x x

105 Základní zpracování dat

106 Základní zpracování dat Statistické třídění - základem je uspořádání hodnot jednoho statistického znaku.

107 Základní zpracování dat Statistické třídění - základem je uspořádání hodnot jednoho statistického znaku. Z tohoto pohledu rozeznáváme: řada neuspořádaná (původní naměřená řada),

108 Základní zpracování dat Statistické třídění - základem je uspořádání hodnot jednoho statistického znaku. Z tohoto pohledu rozeznáváme: řada neuspořádaná (původní naměřená řada), řada uspořádaná (variační) podle velikosti,

109 Základní zpracování dat Statistické třídění - základem je uspořádání hodnot jednoho statistického znaku. Z tohoto pohledu rozeznáváme: řada neuspořádaná (původní naměřená řada), řada uspořádaná (variační) podle velikosti, řada tříděná

110 Základní zpracování dat Statistické třídění - základem je uspořádání hodnot jednoho statistického znaku. Z tohoto pohledu rozeznáváme: řada neuspořádaná (původní naměřená řada), řada uspořádaná (variační) podle velikosti, řada tříděná prosté třídění,

111 Základní zpracování dat Statistické třídění - základem je uspořádání hodnot jednoho statistického znaku. Z tohoto pohledu rozeznáváme: řada neuspořádaná (původní naměřená řada), řada uspořádaná (variační) podle velikosti, řada tříděná prosté třídění, intervalové třídění,

112 Základní zpracování dat Statistické třídění - základem je uspořádání hodnot jednoho statistického znaku. Z tohoto pohledu rozeznáváme: řada neuspořádaná (původní naměřená řada), řada uspořádaná (variační) podle velikosti, řada tříděná prosté třídění, intervalové třídění, Výsledkem všech druhů třídění je řada rozdělení četností v tabulkové nebo grafické podobě (sloupcové a výsečové grafy, polygony rozdělení četností, histogramy).

113 Třídění dat

114 Třídění dat Obsahuje-li statistický soubor malý počet různých hodnot argumentu X = prosté třídění

115 Třídění dat Obsahuje-li statistický soubor malý počet různých hodnot argumentu X = prosté třídění Příklad: Počet kotlů na tuhá paliva v domácnosti. Známkování studentů.

116 Třídění dat Obsahuje-li statistický soubor malý počet různých hodnot argumentu X = prosté třídění Příklad: Počet kotlů na tuhá paliva v domácnosti. Známkování studentů. Obsahuje-li statistický soubor velký počet různých hodnot argumentu X, sdružujeme hodnoty argumentu do intervalů zvaných třídy = intervalové třídění

117 Třídění dat Obsahuje-li statistický soubor malý počet různých hodnot argumentu X = prosté třídění Příklad: Počet kotlů na tuhá paliva v domácnosti. Známkování studentů. Obsahuje-li statistický soubor velký počet různých hodnot argumentu X, sdružujeme hodnoty argumentu do intervalů zvaných třídy = intervalové třídění Příklad: Koncentrace Pb v ovzduší na určitém místě (soubor má např. 104 hodnot ze 104 měření).

118 Tabulka četností

119 Tabulka četností Konstrukce tabulky četností:

120 Tabulka četností Konstrukce tabulky četností: 1 Zjistíme v jakém rozmezí se hodnoty proměnné pohybují, tedy nejmenší (minimum) a nejvyšší (maximum) hodnotu.

121 Tabulka četností Konstrukce tabulky četností: 1 Zjistíme v jakém rozmezí se hodnoty proměnné pohybují, tedy nejmenší (minimum) a nejvyšší (maximum) hodnotu. 2 Rozhodneme, zda provedeme prosté nebo intervalové třídění.

122 Tabulka četností Konstrukce tabulky četností: 1 Zjistíme v jakém rozmezí se hodnoty proměnné pohybují, tedy nejmenší (minimum) a nejvyšší (maximum) hodnotu. 2 Rozhodneme, zda provedeme prosté nebo intervalové třídění. 3 Rozhodneme, kolik bude mít tabulka řádků.

123 Tabulka četností Konstrukce tabulky četností: 1 Zjistíme v jakém rozmezí se hodnoty proměnné pohybují, tedy nejmenší (minimum) a nejvyšší (maximum) hodnotu. 2 Rozhodneme, zda provedeme prosté nebo intervalové třídění. 3 Rozhodneme, kolik bude mít tabulka řádků. 4 Rozhodneme jaké bude rozpětí jednotlivých tříd.

124 Tabulka četností Konstrukce tabulky četností: 1 Zjistíme v jakém rozmezí se hodnoty proměnné pohybují, tedy nejmenší (minimum) a nejvyšší (maximum) hodnotu. 2 Rozhodneme, zda provedeme prosté nebo intervalové třídění. 3 Rozhodneme, kolik bude mít tabulka řádků. 4 Rozhodneme jaké bude rozpětí jednotlivých tříd. 5 Počítáme kolik pozorování patří do každé třídy.

125 Tabulka četností Konstrukce tabulky četností: 1 Zjistíme v jakém rozmezí se hodnoty proměnné pohybují, tedy nejmenší (minimum) a nejvyšší (maximum) hodnotu. 2 Rozhodneme, zda provedeme prosté nebo intervalové třídění. 3 Rozhodneme, kolik bude mít tabulka řádků. 4 Rozhodneme jaké bude rozpětí jednotlivých tříd. 5 Počítáme kolik pozorování patří do každé třídy.

126 Intervalové třídění Volba vhodného počtu tříd (řádků) v tabulce četností:

127 Intervalové třídění Volba vhodného počtu tříd (řádků) v tabulce četností: Sturgesovo pravidlo počet intervalů 1 + 3, 3 log 10 (N)

128 Intervalové třídění Volba vhodného počtu tříd (řádků) v tabulce četností: Sturgesovo pravidlo počet intervalů 1 + 3, 3 log 10 (N) Jednoduché (odmocninové) pravidlo

129 Intervalové třídění Volba vhodného počtu tříd (řádků) v tabulce četností: Sturgesovo pravidlo počet intervalů 1 + 3, 3 log 10 (N) Jednoduché (odmocninové) pravidlo počet intervalů N

130 Intervalové třídění Volba vhodného počtu tříd (řádků) v tabulce četností: Sturgesovo pravidlo počet intervalů 1 + 3, 3 log 10 (N) Jednoduché (odmocninové) pravidlo počet intervalů N subjektivně

131 Intervalové třídění Volba vhodného počtu tříd (řádků) v tabulce četností: Sturgesovo pravidlo počet intervalů 1 + 3, 3 log 10 (N) Jednoduché (odmocninové) pravidlo počet intervalů N subjektivně - Třídy musí zahrnovat všechny hodnoty a nejčastěji se volí stejně široké.

132 Intervalové třídění Volba vhodného počtu tříd (řádků) v tabulce četností: Sturgesovo pravidlo počet intervalů 1 + 3, 3 log 10 (N) Jednoduché (odmocninové) pravidlo počet intervalů N subjektivně - Třídy musí zahrnovat všechny hodnoty a nejčastěji se volí stejně široké. - Krajní intervaly mohou být širší pokud zahrnují výrazně vysoké nebo nízké hodnoty.

133 Intervalové třídění Volba vhodného počtu tříd (řádků) v tabulce četností: Sturgesovo pravidlo počet intervalů 1 + 3, 3 log 10 (N) Jednoduché (odmocninové) pravidlo počet intervalů N subjektivně - Třídy musí zahrnovat všechny hodnoty a nejčastěji se volí stejně široké. - Krajní intervaly mohou být širší pokud zahrnují výrazně vysoké nebo nízké hodnoty. - Třídy se nesmějí překrývat, proto se aplikují zleva otevřené a zprava uzavřené intervaly.

134 Intervalové třídění Šířka tříd se spočítá podle vzorce h = x M x m počet tříd.

135 Intervalové třídění Šířka tříd se spočítá podle vzorce h = x M x m počet tříd. Při zpracování statistického souboru nahradíme všechny hodnoty v dané třídě jedinou hodnotou, tzv. třídním znakem, kterým je aritmetický průměr obou mezí třídy. Třídní znak zastupuje všechny hodnoty, které do této třídy patří.

136 Intervalové třídění Šířka tříd se spočítá podle vzorce h = x M x m počet tříd. Při zpracování statistického souboru nahradíme všechny hodnoty v dané třídě jedinou hodnotou, tzv. třídním znakem, kterým je aritmetický průměr obou mezí třídy. Třídní znak zastupuje všechny hodnoty, které do této třídy patří. Počet hodnot ve třídě je třídní četnost.

137 Typy statistických znaků (proměnných) Typy proměnných: Kvalitativní proměnná (kategoriální, slovní,... ) Kvantitativní proměnná (numerická, číselná,... )

138 Kvalitativní proměnná

139 Kvalitativní proměnná - nelze ji měřit, pouze ji lze zařadit do tříd.

140 Kvalitativní proměnná - nelze ji měřit, pouze ji lze zařadit do tříd. - varianty kvalitativní proměnné nazýváme kategoriemi

141 Kvalitativní proměnná - nelze ji měřit, pouze ji lze zařadit do tříd. - varianty kvalitativní proměnné nazýváme kategoriemi Dělení podle možnosti uspořádání do kategorií:

142 Kvalitativní proměnná - nelze ji měřit, pouze ji lze zařadit do tříd. - varianty kvalitativní proměnné nazýváme kategoriemi Dělení podle možnosti uspořádání do kategorií: nominální proměnná - nabývá rovnocenných variant a nelze je smysluplně porovnávat ani seřadit,

143 Kvalitativní proměnná - nelze ji měřit, pouze ji lze zařadit do tříd. - varianty kvalitativní proměnné nazýváme kategoriemi Dělení podle možnosti uspořádání do kategorií: nominální proměnná - nabývá rovnocenných variant a nelze je smysluplně porovnávat ani seřadit, Příklad: pohlaví, národnost, značka hodinek,...

144 Kvalitativní proměnná - nelze ji měřit, pouze ji lze zařadit do tříd. - varianty kvalitativní proměnné nazýváme kategoriemi Dělení podle možnosti uspořádání do kategorií: nominální proměnná - nabývá rovnocenných variant a nelze je smysluplně porovnávat ani seřadit, Příklad: pohlaví, národnost, značka hodinek,... ordinální proměnná - tvoří přechod mezi kvalitativními a kvantitativními proměnnými; jednotlivým variantám lze přiřadit pořadí a vzájemně je porovnávat nebo seřadit

145 Kvalitativní proměnná - nelze ji měřit, pouze ji lze zařadit do tříd. - varianty kvalitativní proměnné nazýváme kategoriemi Dělení podle možnosti uspořádání do kategorií: nominální proměnná - nabývá rovnocenných variant a nelze je smysluplně porovnávat ani seřadit, Příklad: pohlaví, národnost, značka hodinek,... ordinální proměnná - tvoří přechod mezi kvalitativními a kvantitativními proměnnými; jednotlivým variantám lze přiřadit pořadí a vzájemně je porovnávat nebo seřadit Příklad: známka ve škole, velikost oděvu (S, M, L),...

146 Kvalitativní proměnná

147 Kvalitativní proměnná Dělení podle počtu variant:

148 Kvalitativní proměnná Dělení podle počtu variant: alternativní proměnná - nabývá pouze dvou různých variant,

149 Kvalitativní proměnná Dělení podle počtu variant: alternativní proměnná - nabývá pouze dvou různých variant, Příklad: pohlaví, zapnuto/vypnuto, živý/mrtvý,...

150 Kvalitativní proměnná Dělení podle počtu variant: alternativní proměnná - nabývá pouze dvou různých variant, Příklad: pohlaví, zapnuto/vypnuto, živý/mrtvý,... množná proměnná - nabývá více než dvou různých variant

151 Kvalitativní proměnná Dělení podle počtu variant: alternativní proměnná - nabývá pouze dvou různých variant, Příklad: pohlaví, zapnuto/vypnuto, živý/mrtvý,... množná proměnná - nabývá více než dvou různých variant Příklad: vzdělání, jméno, barva očí,...

152 Kvantitativní proměnná

153 Kvantitativní proměnná - jsou to proměnné měřitelné

154 Kvantitativní proměnná - jsou to proměnné měřitelné Dělení: diskrétní proměnné - nabývají konečného nebo spočetného množství variant,

155 Kvantitativní proměnná - jsou to proměnné měřitelné Dělení: diskrétní proměnné - nabývají konečného nebo spočetného množství variant, konečné

156 Kvantitativní proměnná - jsou to proměnné měřitelné Dělení: diskrétní proměnné - nabývají konečného nebo spočetného množství variant, konečné Příklad: známka z matematiky,...

157 Kvantitativní proměnná - jsou to proměnné měřitelné Dělení: diskrétní proměnné - nabývají konečného nebo spočetného množství variant, konečné Příklad: známka z matematiky,... spočetné

158 Kvantitativní proměnná - jsou to proměnné měřitelné Dělení: diskrétní proměnné - nabývají konečného nebo spočetného množství variant, konečné Příklad: známka z matematiky,... spočetné Příklad: věk v letech, výška v centimetrech, váha v kilogramech,...

159 Kvantitativní proměnná - jsou to proměnné měřitelné Dělení: diskrétní proměnné - nabývají konečného nebo spočetného množství variant, konečné Příklad: známka z matematiky,... spočetné Příklad: věk v letech, výška v centimetrech, váha v kilogramech,... spojité proměnné - mohou nabývat libovolných hodnot z určitého intervalu

160 Kvantitativní proměnná - jsou to proměnné měřitelné Dělení: diskrétní proměnné - nabývají konečného nebo spočetného množství variant, konečné Příklad: známka z matematiky,... spočetné Příklad: věk v letech, výška v centimetrech, váha v kilogramech,... spojité proměnné - mohou nabývat libovolných hodnot z určitého intervalu Příklad: výška, váha, vzdálenost měst,...

161 Kvantitativní proměnná - jsou to proměnné měřitelné Dělení: diskrétní proměnné - nabývají konečného nebo spočetného množství variant, konečné Příklad: známka z matematiky,... spočetné Příklad: věk v letech, výška v centimetrech, váha v kilogramech,... spojité proměnné - mohou nabývat libovolných hodnot z určitého intervalu Příklad: výška, váha, vzdálenost měst,...

162 Nominální proměnná

163 Nominální proměnná - nabývá v rámci souboru různých, avšak rovnocenných kategorií.

164 Nominální proměnná - nabývá v rámci souboru různých, avšak rovnocenných kategorií. Charakteristiky:

165 Nominální proměnná - nabývá v rámci souboru různých, avšak rovnocenných kategorií. Charakteristiky: četnost,

166 Nominální proměnná - nabývá v rámci souboru různých, avšak rovnocenných kategorií. Charakteristiky: četnost, relativní četnost,

167 Nominální proměnná - nabývá v rámci souboru různých, avšak rovnocenných kategorií. Charakteristiky: četnost, relativní četnost, modus.

168 Grafické znázornění nominální proměnné

169 Grafické znázornění nominální proměnné Histogram (také sloupcový graf, angl. bar chart ) - je to graf, v němž na jednu osu vynášíme varianty proměnné a na druhou osu jejich četnosti.

170 Grafické znázornění nominální proměnné Histogram (také sloupcový graf, angl. bar chart ) - je to graf, v němž na jednu osu vynášíme varianty proměnné a na druhou osu jejich četnosti. Výsečový graf (také koláčový graf, angl. pie chart ) - je to graf relativních četnosti jednotlivých variant proměnné, přičemž jednotlivé relativní četnosti jsou úměrně reprezentovány plochami příslušných kruhových výsečí.

171 Ordinální proměnná

172 Ordinální proměnná Charakteristiky:

173 Ordinální proměnná Charakteristiky: četnost,

174 Ordinální proměnná Charakteristiky: četnost, relativní četnost,

175 Ordinální proměnná Charakteristiky: četnost, relativní četnost, modus,

176 Ordinální proměnná Charakteristiky: četnost, relativní četnost, modus, kumulativní četnost,

177 Ordinální proměnná Charakteristiky: četnost, relativní četnost, modus, kumulativní četnost, kumulativní relativní četnost.

178 Grafické znázornění ordinální proměnné

179 Grafické znázornění ordinální proměnné Histogram,

180 Grafické znázornění ordinální proměnné Histogram, Výsečový graf,

181 Grafické znázornění ordinální proměnné Histogram, Výsečový graf, Lorenzova křivka (polygon kumulativních četností)

182 Grafické znázornění ordinální proměnné Histogram, Výsečový graf, Lorenzova křivka (polygon kumulativních četností) - je to spojnicový graf, který získáme tak, že na vodorovnou osu vynášíme jednotlivé varianty proměnné v pořadí od nejmenší do největší a na svislou osu příslušné hodnoty kumulativních četností. Znázorněné body spojíme úsečkami, - zaznamenává uspořádání jednotlivých variant.

183 Kvalitativní proměnná

184 Kvalitativní proměnná Charakteristiky:

185 Kvalitativní proměnná Charakteristiky: Míry polohy - určují typické rozložení hodnot proměnné (jejich rozmístění na číselné ose) Míry variability - určují variabilitu (rozptyl) hodnot kolem své typické polohy.

186 Míry polohy a variability Průměr

187 Míry polohy a variability Průměr aritmetický, geometrický, harmonický, geometrický,.

188 Míry polohy a variability Průměr aritmetický, geometrický, harmonický, geometrický,. - stanovuje ze všech hodnot proměnné = nese maximum informací o výběrovém souboru,

189 Míry polohy a variability Průměr aritmetický, geometrický, harmonický, geometrický,. - stanovuje ze všech hodnot proměnné = nese maximum informací o výběrovém souboru, - je velmi citlivý na tzv. odlehlá pozorování (hodnoty, které se mimořádně liší od ostatních)

190 Míry polohy a variability Modus

191 Míry polohy a variability Modus diskrétní proměnná - hodnota nejčetnější varianty proměnné.

192 Míry polohy a variability Modus diskrétní proměnná - hodnota nejčetnější varianty proměnné. spojitá proměnná - hodnota, kolem které je největší koncentrace hodnot proměnné,

193 Míry polohy a variability Modus diskrétní proměnná - hodnota nejčetnější varianty proměnné. spojitá proměnná - hodnota, kolem které je největší koncentrace hodnot proměnné, - pro určení této hodnoty využijeme tzv. shorth - nejkratší interval, v němž leží alespoň 50% hodnot proměnné.

194 Míry polohy a variability Modus diskrétní proměnná - hodnota nejčetnější varianty proměnné. spojitá proměnná - hodnota, kolem které je největší koncentrace hodnot proměnné, - pro určení této hodnoty využijeme tzv. shorth - nejkratší interval, v němž leží alespoň 50% hodnot proměnné. n = 2k, k N (sudý počet hodnot) = leží v shorthu k hodnot, což je 50 % (n/2) hodnot proměnné,

195 Míry polohy a variability Modus diskrétní proměnná - hodnota nejčetnější varianty proměnné. spojitá proměnná - hodnota, kolem které je největší koncentrace hodnot proměnné, - pro určení této hodnoty využijeme tzv. shorth - nejkratší interval, v němž leží alespoň 50% hodnot proměnné. n = 2k, k N (sudý počet hodnot) = leží v shorthu k hodnot, což je 50 % (n/2) hodnot proměnné, n = 2k + 1, k N (lichý počet hodnot) = leží v shorthu k + 1 hodnot, což je o 1 více než je 50% hodnot proměnné.

196 Míry polohy a variability Modus diskrétní proměnná - hodnota nejčetnější varianty proměnné. spojitá proměnná - hodnota, kolem které je největší koncentrace hodnot proměnné, - pro určení této hodnoty využijeme tzv. shorth - nejkratší interval, v němž leží alespoň 50% hodnot proměnné. n = 2k, k N (sudý počet hodnot) = leží v shorthu k hodnot, což je 50 % (n/2) hodnot proměnné, n = 2k + 1, k N (lichý počet hodnot) = leží v shorthu k + 1 hodnot, což je o 1 více než je 50% hodnot proměnné. Modus pak definujeme jako střed shorthu.

197 Míry polohy a variability Modus diskrétní proměnná - hodnota nejčetnější varianty proměnné. spojitá proměnná - hodnota, kolem které je největší koncentrace hodnot proměnné, - pro určení této hodnoty využijeme tzv. shorth - nejkratší interval, v němž leží alespoň 50% hodnot proměnné. n = 2k, k N (sudý počet hodnot) = leží v shorthu k hodnot, což je 50 % (n/2) hodnot proměnné, n = 2k + 1, k N (lichý počet hodnot) = leží v shorthu k + 1 hodnot, což je o 1 více než je 50% hodnot proměnné. Modus pak definujeme jako střed shorthu. - je odolný vůči odlehlým pozorováním (hodnoty, které se mimořádně liší od ostatních)

198 Míry polohy a variability Jak postupovat při určování shortu?

199 Míry polohy a variability Jak postupovat při určování shortu? 1 Hodnoty proměnné seřadíme.

200 Míry polohy a variability Jak postupovat při určování shortu? 1 Hodnoty proměnné seřadíme. 2 Určíme délky všech n/2 (resp. n/ ) členných intervalů, ve kterých x i < x i+1 < < x i+n/2 1 (resp. x i+n/2 0.5 ) pro i = 1, 2,..., n/2 + 1 (resp. n/ ).

201 Míry polohy a variability Jak postupovat při určování shortu? 1 Hodnoty proměnné seřadíme. 2 Určíme délky všech n/2 (resp. n/ ) členných intervalů, ve kterých x i < x i+1 < < x i+n/2 1 (resp. x i+n/2 0.5 ) pro i = 1, 2,..., n/2 + 1 (resp. n/ ). 3 Nejkratší z těchto intervalů prohlásíme za shorth

202 Míry polohy a variability Výběrové kvantily (angl. quantile, resp. percentile) - x p

203 Míry polohy a variability Výběrové kvantily (angl. quantile, resp. percentile) - x p - charakterizují rozložení jednotlivých hodnot v rámci proměnné.

204 Míry polohy a variability Výběrové kvantily (angl. quantile, resp. percentile) - x p - charakterizují rozložení jednotlivých hodnot v rámci proměnné p% kvantil proměnné x odděluje 100p % menších hodnot od zbytku souboru, tj. od 100(1 p) % hodnot,

205 Míry polohy a variability Výběrové kvantily (angl. quantile, resp. percentile) - x p - charakterizují rozložení jednotlivých hodnot v rámci proměnné p% kvantil proměnné x odděluje 100p % menších hodnot od zbytku souboru, tj. od 100(1 p) % hodnot, - jsou odolné vůči odlehlým pozorováním (hodnoty, které se mimořádně liší od ostatních),

206 Míry polohy a variability Výběrové kvantily (angl. quantile, resp. percentile) - x p - charakterizují rozložení jednotlivých hodnot v rámci proměnné p% kvantil proměnné x odděluje 100p % menších hodnot od zbytku souboru, tj. od 100(1 p) % hodnot, - jsou odolné vůči odlehlým pozorováním (hodnoty, které se mimořádně liší od ostatních), Kvartily

207 Míry polohy a variability Výběrové kvantily (angl. quantile, resp. percentile) - x p - charakterizují rozložení jednotlivých hodnot v rámci proměnné p% kvantil proměnné x odděluje 100p % menších hodnot od zbytku souboru, tj. od 100(1 p) % hodnot, - jsou odolné vůči odlehlým pozorováním (hodnoty, které se mimořádně liší od ostatních), Kvartily Dolní kvartil x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že 25 % hodnot je menších než tento kvartil a zbytek, tj. 75 % větších (nebo rovných)),

208 Míry polohy a variability Výběrové kvantily (angl. quantile, resp. percentile) - x p - charakterizují rozložení jednotlivých hodnot v rámci proměnné p% kvantil proměnné x odděluje 100p % menších hodnot od zbytku souboru, tj. od 100(1 p) % hodnot, - jsou odolné vůči odlehlým pozorováním (hodnoty, které se mimořádně liší od ostatních), Kvartily Dolní kvartil x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že 25 % hodnot je menších než tento kvartil a zbytek, tj. 75 % větších (nebo rovných)), Medián x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že polovina 50 % hodnot je menších než medián a polovina (50 %) hodnot větších (nebo rovných)),

209 Míry polohy a variability Výběrové kvantily (angl. quantile, resp. percentile) - x p - charakterizují rozložení jednotlivých hodnot v rámci proměnné p% kvantil proměnné x odděluje 100p % menších hodnot od zbytku souboru, tj. od 100(1 p) % hodnot, - jsou odolné vůči odlehlým pozorováním (hodnoty, které se mimořádně liší od ostatních), Kvartily Dolní kvartil x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že 25 % hodnot je menších než tento kvartil a zbytek, tj. 75 % větších (nebo rovných)), Medián x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že polovina 50 % hodnot je menších než medián a polovina (50 %) hodnot větších (nebo rovných)), Horní kvartil x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že 75 % hodnot je menších než tento kvartil a zbytek, tj. 25 % větších (nebo rovných)).

210 Míry polohy a variability Výběrové kvantily (angl. quantile, resp. percentile) - x p - charakterizují rozložení jednotlivých hodnot v rámci proměnné p% kvantil proměnné x odděluje 100p % menších hodnot od zbytku souboru, tj. od 100(1 p) % hodnot, - jsou odolné vůči odlehlým pozorováním (hodnoty, které se mimořádně liší od ostatních), Kvartily Dolní kvartil x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že 25 % hodnot je menších než tento kvartil a zbytek, tj. 75 % větších (nebo rovných)), Medián x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že polovina 50 % hodnot je menších než medián a polovina (50 %) hodnot větších (nebo rovných)), Horní kvartil x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že 75 % hodnot je menších než tento kvartil a zbytek, tj. 25 % větších (nebo rovných)). Decily - x 0.1, x 0.2,..., x 0.9,

211 Míry polohy a variability Výběrové kvantily (angl. quantile, resp. percentile) - x p - charakterizují rozložení jednotlivých hodnot v rámci proměnné p% kvantil proměnné x odděluje 100p % menších hodnot od zbytku souboru, tj. od 100(1 p) % hodnot, - jsou odolné vůči odlehlým pozorováním (hodnoty, které se mimořádně liší od ostatních), Kvartily Dolní kvartil x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že 25 % hodnot je menších než tento kvartil a zbytek, tj. 75 % větších (nebo rovných)), Medián x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že polovina 50 % hodnot je menších než medián a polovina (50 %) hodnot větších (nebo rovných)), Horní kvartil x %-ní kvantil (rozděluje datový soubor tak, že 75 % hodnot je menších než tento kvartil a zbytek, tj. 25 % větších (nebo rovných)). Decily - x 0.1, x 0.2,..., x 0.9, Percentily - x 0.01, x 0.02,..., x 0.99,

212 Míry polohy a variability Jak postupovat při určování kvantilu?

213 Míry polohy a variability Jak postupovat při určování kvantilu? 1 Hodnoty proměnné seřadíme podle velikosti.

214 Míry polohy a variability Jak postupovat při určování kvantilu? 1 Hodnoty proměnné seřadíme podle velikosti. 2 Jednotlivým hodnotám proměnné přiřadíme pořadí, a to tak, že nejmenší hodnota bude mít pořadí 1 a nejvyšší hodnota pořadí n (rozsah souboru).

215 Míry polohy a variability Jak postupovat při určování kvantilu? 1 Hodnoty proměnné seřadíme podle velikosti. 2 Jednotlivým hodnotám proměnné přiřadíme pořadí, a to tak, že nejmenší hodnota bude mít pořadí 1 a nejvyšší hodnota pořadí n (rozsah souboru) p%- ní kvantil je roven hodnotě proměnné s pořadím z p, kde z p = np Není-li z p celé číslo, pak daný kvantil určíme jako průměr prvků s pořadím [z p ] a [z p + 1].

216 Empirická distribuční funkce F(x)

217 Empirická distribuční funkce F(x) Označme f (x i ) relativní četnost hodnoty x i seřazeného výběrového souboru x 1 < x 2 < < x n. Potom 0 pro x x i, F (x) = j F (x) pro x j < x x j+1, 1 j n 1, i=1 1 pro x n < x.

218 Míry polohy a variability Interkvartilové rozpětí - IQR - je mírou variability souboru a je definována jako vzdálenost mezi horním a dolním kvartilem IQR = x 0.75 x 0.25

219 Míry polohy a variability Interkvartilové rozpětí - IQR - je mírou variability souboru a je definována jako vzdálenost mezi horním a dolním kvartilem IQR = x 0.75 x 0.25 MAD (angl. median absolute deviation from the median; česky: medián absolutních odchylek od mediánu)

220 Míry polohy a variability Interkvartilové rozpětí - IQR - je mírou variability souboru a je definována jako vzdálenost mezi horním a dolním kvartilem IQR = x 0.75 x 0.25 MAD (angl. median absolute deviation from the median; česky: medián absolutních odchylek od mediánu) Jak ho určíme? 1 Výběrový soubor uspořádáme podle velikosti, 2 Určíme medián souboru, 3 Pro každou hodnotu souboru určíme absolutní hodnotu její odchylky od mediánu, 4 Absolutní odchylky od mediánu uspořádáme podle velikosti, 5 Určíme medián absolutních odchylek od mediánu, tj. MAD.

221 Míry polohy a variability Výběrový rozptyl - s 2 x - je dán podílem součtu kvadrátu odchylek jednotlivých hodnot od průměru a rozsahu souboru sníženého o jedničku. s 2 x = 1 n 1 n (x i x) 2 i=1

222 Míry polohy a variability Výběrový rozptyl - s 2 x - je dán podílem součtu kvadrátu odchylek jednotlivých hodnot od průměru a rozsahu souboru sníženého o jedničku. Vlastnosti: s 2 x = 1 n 1 n (x i x) 2 i=1 Výběrový rozptyl konstantního souboru je roven nule,

223 Míry polohy a variability Výběrový rozptyl - s 2 x - je dán podílem součtu kvadrátu odchylek jednotlivých hodnot od průměru a rozsahu souboru sníženého o jedničku. Vlastnosti: s 2 x = 1 n 1 n (x i x) 2 i=1 Výběrový rozptyl konstantního souboru je roven nule, přičteme-li ke všem hodnotám proměnné libovolnou konstantu, potom se výběrový rozptyl proměnné se nezmění.

224 Míry polohy a variability Výběrový rozptyl - s 2 x - je dán podílem součtu kvadrátu odchylek jednotlivých hodnot od průměru a rozsahu souboru sníženého o jedničku. Vlastnosti: s 2 x = 1 n 1 n (x i x) 2 i=1 Výběrový rozptyl konstantního souboru je roven nule, přičteme-li ke všem hodnotám proměnné libovolnou konstantu, potom se výběrový rozptyl proměnné se nezmění. vynásobíme-li všechny hodnoty proměnné libovolnou konstantou (b), potom se výběrový rozptyl proměnné zvětší kvadrátem této konstanty (b 2 )

225 Míry polohy a variability Výběrová směrodatná odchylka (angl. sample standard deviation) - s - je definována jako kladná odmocnina výběrového rozptylu Nevýhoda: s x = sx 2 = 1 n (x i x) n 1 2 i=1 Stejně jako u výběrového rozptylu i výběrová směrodatná odchylka neumožňuje porovnávat variabilitu proměnných vyjádřených v různých jednotkách.

226 Míry polohy a variability Výběrová směrodatná odchylka (angl. sample standard deviation) - s - je definována jako kladná odmocnina výběrového rozptylu Nevýhoda: s x = sx 2 = 1 n (x i x) n 1 2 i=1 Stejně jako u výběrového rozptylu i výběrová směrodatná odchylka neumožňuje porovnávat variabilitu proměnných vyjádřených v různých jednotkách. Která proměnná má větší variabilitu výška nebo hmotnost dospělého člověka?

227 Míry polohy a variability Výběrová směrodatná odchylka (angl. sample standard deviation) - s - je definována jako kladná odmocnina výběrového rozptylu Nevýhoda: s x = sx 2 = 1 n (x i x) n 1 2 i=1 Stejně jako u výběrového rozptylu i výběrová směrodatná odchylka neumožňuje porovnávat variabilitu proměnných vyjádřených v různých jednotkách. Která proměnná má větší variabilitu výška nebo hmotnost dospělého člověka? = variační koeficient

228 Míry polohy a variability Variační koeficient (angl. coefficient of variation) - V x - vyjadřuje relativní míru variability proměnné x. - je bezrozměrný, udává se v procentech V x = s x x popř. V x = s x x 100[%]

229 Odlehlá pozorování (outliers) V datech se mohou objevit odlehlé, vybočující hodnoty (outliers), tj. hodnoty, které se výrazně liší od ostatních.

230 Odlehlá pozorování (outliers) V datech se mohou objevit odlehlé, vybočující hodnoty (outliers), tj. hodnoty, které se výrazně liší od ostatních. Mohou (ale nemusí!) nežádoucím způsobem ovlivňovat vypovídací hodnotu charakteristik.

231 Odlehlá pozorování (outliers) V datech se mohou objevit odlehlé, vybočující hodnoty (outliers), tj. hodnoty, které se výrazně liší od ostatních. Mohou (ale nemusí!) nežádoucím způsobem ovlivňovat vypovídací hodnotu charakteristik. Silně ovlivňují především aritmetický průměr, ukazatele variability (rozptyl, směrodatná odchylka) i ukazatele tvaru rozdělení (šikmost, špičatost).

232 Odlehlá pozorování (outliers) V datech se mohou objevit odlehlé, vybočující hodnoty (outliers), tj. hodnoty, které se výrazně liší od ostatních. Mohou (ale nemusí!) nežádoucím způsobem ovlivňovat vypovídací hodnotu charakteristik. Silně ovlivňují především aritmetický průměr, ukazatele variability (rozptyl, směrodatná odchylka) i ukazatele tvaru rozdělení (šikmost, špičatost). Naopak neovlivňují modus, medián a další kvantilové ukazatele.

233 Odlehlá pozorování (outliers) V datech se mohou objevit odlehlé, vybočující hodnoty (outliers), tj. hodnoty, které se výrazně liší od ostatních. Mohou (ale nemusí!) nežádoucím způsobem ovlivňovat vypovídací hodnotu charakteristik. Silně ovlivňují především aritmetický průměr, ukazatele variability (rozptyl, směrodatná odchylka) i ukazatele tvaru rozdělení (šikmost, špičatost). Naopak neovlivňují modus, medián a další kvantilové ukazatele. Vždy je potřeba dobře zvážit čím je odlehlé, pozorování způsobeno.

234 Odlehlá pozorování (outliers) V datech se mohou objevit odlehlé, vybočující hodnoty (outliers), tj. hodnoty, které se výrazně liší od ostatních. Mohou (ale nemusí!) nežádoucím způsobem ovlivňovat vypovídací hodnotu charakteristik. Silně ovlivňují především aritmetický průměr, ukazatele variability (rozptyl, směrodatná odchylka) i ukazatele tvaru rozdělení (šikmost, špičatost). Naopak neovlivňují modus, medián a další kvantilové ukazatele. Vždy je potřeba dobře zvážit čím je odlehlé, pozorování způsobeno. Hodnoty se mohly dostat mezi ostatní data v důsledku hrubých chyb např. při opisování dat (překlep), při měření (chyba měření v laboratoři), případně i tak, že byl do výběru zahrnut prvek, který do sledovaného základního souboru nepatří, technická závada, apod. = můžeme pozorování vyloučit.

235 Odlehlá pozorování (outliers) V datech se mohou objevit odlehlé, vybočující hodnoty (outliers), tj. hodnoty, které se výrazně liší od ostatních. Mohou (ale nemusí!) nežádoucím způsobem ovlivňovat vypovídací hodnotu charakteristik. Silně ovlivňují především aritmetický průměr, ukazatele variability (rozptyl, směrodatná odchylka) i ukazatele tvaru rozdělení (šikmost, špičatost). Naopak neovlivňují modus, medián a další kvantilové ukazatele. Vždy je potřeba dobře zvážit čím je odlehlé, pozorování způsobeno. Hodnoty se mohly dostat mezi ostatní data v důsledku hrubých chyb např. při opisování dat (překlep), při měření (chyba měření v laboratoři), případně i tak, že byl do výběru zahrnut prvek, který do sledovaného základního souboru nepatří, technická závada, apod. = můžeme pozorování vyloučit. V jiných případech bychom se vyloučením mohli připravit o cennou informaci.

236 Identifikace odlehlých pozorování 1) Metoda vnitřních hradeb Jestliže pro x i platí ((x i < x IQR) (x i > x IQR), potom x i je odlehlým pozorováním. Interkvartilové rozpětí:... IQR = x 0.75 x 0.25 Poznámka: Kromě odlehlých pozorování ještě můžeme rozlišovat tzv. extremní pozorování. K jejich identifikaci používáme vnější hradby ((x i < x IQR) (x i > x IQR).

237 Identifikace odlehlých pozorování 2) Z-souřadnice z = x i x s Je-li z > 3, potom x i je odlehlým pozorováním. z > 3 = x i x s > 3 = x i x > 3s Poznámka: Automatické metody pro identifikaci odlehlých pozorování pouze vybírají podezřelé hodnoty! Vždy je ale nutné individuální posouzení.

238 Míry polohy a variability Výběrová šikmost (angl. skewness) - a - vyjadřuje asymetrii rozložení hodnot proměnné kolem jejího průměru. n (x i x) 3 n a = (n 1)(n 2) i=1 s 3 A jak výběrovou šikmost interpretujeme? a = 0... hodnoty proměnné jsou kolem jejího průměru rozloženy symetricky, a > 0... u proměnné převažují hodnoty menší než průměr, a < 0... u proměnné převažují hodnoty větší než průměr.

239 Míry polohy a variability Souvislost mezi šikmostí a charakteristikami polohy Symetrické rozdělení: x = x 0,5. Pozitivně zešikmené rozdělení: x > x 0,5. Negativně zešikmené rozdělení: x < x 0,5.

Matematika III. 27. listopadu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III

Matematika III. 27. listopadu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 27. listopadu 2017 Typy statistických znaků (proměnných) Typy proměnných: Kvalitativní proměnná (kategoriální, slovní,... ) Kvantitativní proměnná (numerická,

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012 Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Statistika věda o získávání znalostí z empirických dat empirická

Více

Statistika pro geografy

Statistika pro geografy Statistika pro geografy 2. Popisná statistika Mgr. David Fiedor 23. února 2015 Osnova 1 2 3 Pojmy - Bodové rozdělení četností Absolutní četnost Absolutní četností hodnoty x j znaku x rozumíme počet statistických

Více

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Třídění Základním zpracováním dat je jejich třídění. Jde o uspořádání získaných dat, kde volba třídícího

Více

Základy popisné statistiky. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek

Základy popisné statistiky. Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek Základy popisné statistiky Anotace Realitu můžeme popisovat různými typy dat, každý z nich se specifickými vlastnostmi, výhodami, nevýhodami a vlastní sadou využitelných statistických metod -od binárních

Více

Základy popisné statistiky

Základy popisné statistiky Základy popisné statistiky Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 8. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 26 Obsah 1 Základy statistického zpracování dat 2

Více

Statistika. Diskrétní data. Spojitá data. Charakteristiky polohy. Charakteristiky variability

Statistika. Diskrétní data. Spojitá data. Charakteristiky polohy. Charakteristiky variability I Přednáška Statistika Diskrétní data Spojitá data Charakteristiky polohy Charakteristiky variability Statistika deskriptivní statistika ˆ induktivní statistika populace (základní soubor) ˆ výběr parametry

Více

MATEMATIKA III V PŘÍKLADECH

MATEMATIKA III V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ MATEMATIKA III V PŘÍKLADECH Cvičení 8 Statistický soubor s jedním argumentem Mgr. Petr Otipka Ostrava 2013 Mgr. Petr Otipka Vysoká škola

Více

Číselné charakteristiky

Číselné charakteristiky . Číselné charakteristiky statistických dat Průměrný statistik se během svého života ožení s 1,75 ženami, které se ho snaží vytáhnout večer do společnosti,5 x týdně, ale pouze s 50% úspěchem. W. F. Miksch

Více

Popisná statistika. Statistika pro sociology

Popisná statistika. Statistika pro sociology Popisná statistika Jitka Kühnová Statistika pro sociology 24. září 2014 Jitka Kühnová (GSTAT) Popisná statistika 24. září 2014 1 / 31 Outline 1 Základní pojmy 2 Typy statistických dat 3 Výběrové charakteristiky

Více

Základní statistické charakteristiky

Základní statistické charakteristiky Základní statistické charakteristiky Základní statistické charakteristiky slouží pro vzájemné porovnávání statistických souborů charakteristiky = čísla, pomocí kterých porovnáváme Základní statistické

Více

Statistické metody. Martin Schindler KAP, tel , budova G. naposledy upraveno: 9.

Statistické metody. Martin Schindler KAP, tel , budova G. naposledy upraveno: 9. Statistické metody Matematika pro přírodní vědy přednášející: konzul. hodiny: e-mail: Martin Schindler KAP, tel. 48 535 2836, budova G po dohodě martin.schindler@tul.cz naposledy upraveno: 9. ledna 2015,

Více

EXPLORATORNÍ ANALÝZA DAT. 7. cvičení

EXPLORATORNÍ ANALÝZA DAT. 7. cvičení EXPLORATORNÍ ANALÝZA DAT 7. cvičení Teorie pravděpodobnosti x Statistika Teorie pravděpodobnosti popisuje zákonitosti týkající se náhodných jevů, používá se k modelování náhodností a neurčitostí, které

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Popisná analýza v programu Statistica IBA výuka Základní popisná statistika Popisná statistika

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

3. Základní statistické charakteristiky. KGG/STG Zimní semestr Základní statistické charakteristiky 1

3. Základní statistické charakteristiky. KGG/STG Zimní semestr Základní statistické charakteristiky 1 3. charakteristiky charakteristiky 1 charakteristiky slouží pro vzájemné porovnávání statistických souborů charakteristiky = čísla, pomocí kterých porovnáváme charakteristiky 2 charakteristiky Dva hlavní

Více

Základy pravděpodobnosti a statistiky. Popisná statistika

Základy pravděpodobnosti a statistiky. Popisná statistika Základy pravděpodobnosti a statistiky Popisná statistika Josef Tvrdík Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky josef.tvrdik@osu.cz konzultace v úterý 14.10 až 15.40 hod. Příklad ze života Cimrman, Smoljak/Svěrák,

Více

Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava

Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Jak nelhat se statistikou? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Co je to statistika? teoretická disciplína, která se zabývá metodami sběru a analýzy dat Jak získat data?

Více

Mnohorozměrná statistická data

Mnohorozměrná statistická data Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Statistický znak, statistický soubor Jednotlivé objekty nebo subjekty, které jsou při statistickém

Více

Přednáška 5. Výběrová šetření, Exploratorní analýza

Přednáška 5. Výběrová šetření, Exploratorní analýza Přednáška 5 Výběrová šetření, Exploratorní analýza Pravděpodobnost vs. statistika Výběrová šetření aneb jak získat výběrový soubor Exploratorní statistika aneb jak popsat výběrový soubor Typy proměnných

Více

Statistika. cílem je zjednodušit nějaká data tak, abychom se v nich lépe vyznali důsledkem je ztráta informací!

Statistika. cílem je zjednodušit nějaká data tak, abychom se v nich lépe vyznali důsledkem je ztráta informací! Statistika aneb známe tři druhy lži: úmyslná neúmyslná statistika Statistika je metoda, jak vyjádřit nejistá data s přesností na setinu procenta. den..00..00 3..00..00..00..00..00..00..00..00..00..00 3..00..00..00..00..00..00..00

Více

marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68

marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68 Statistika B (151-0303) Marek Pomp ZS 2014 marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68 Cvičení: Pavlína Kuráňová & Marek Pomp Podmínky pro úspěšné ukončení zápočet 45 bodů, min. 23 bodů, dvě zápočtové

Více

MATEMATICKÁ STATISTIKA. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci

MATEMATICKÁ STATISTIKA.   Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci MATEMATICKÁ STATISTIKA Dana Černá http://www.fp.tul.cz/kmd/ Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci Matematická statistika Matematická statistika se zabývá matematickým

Více

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ POJMY Statistika Statistický soubor Statistická jednotky Statistický znak STATISTIKA Vědní obor, který se zabývá hromadnými jevy Hromadné jevy

Více

Metodologie pro ISK II

Metodologie pro ISK II Metodologie pro ISK II Všechny hodnoty z daného intervalu Zjišťujeme: Centrální míry Variabilitu Šikmost, špičatost Percentily (decily, kvantily ) Zobrazení: histogram MODUS je hodnota, která se v datech

Více

Aplikovaná statistika v R

Aplikovaná statistika v R Aplikovaná statistika v R Filip Děchtěrenko Matematicko-fyzikální fakulta filip.dechterenko@gmail.com 15.5.2014 Filip Děchtěrenko (MFF UK) Aplikovaná statistika v R 15.5.2014 1 / 15 Co bude náplní našich

Více

23. Matematická statistika

23. Matematická statistika Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 23. Matematická statistika Statistika je věda, která se snaží zkoumat reálná data a s pomocí teorii pravděpodobnosti

Více

Statistika s Excelem aneb Máme data. A co dál? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava

Statistika s Excelem aneb Máme data. A co dál? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Statistika s Excelem aneb Máme data. A co dál? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava ŠKOMAM 2016 Jak získat data? Primární zdroje dat Vlastní měření (fyzika, biologie,

Více

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Popisná statistika úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Úvod užívá se k popisu základních vlastností dat poskytuje jednoduché shrnutí hodnot proměnných

Více

Charakteristika datového souboru

Charakteristika datového souboru Zápočtová práce z předmětu Statistika Vypracoval: 10. 11. 2014 Charakteristika datového souboru Zadání: Při kontrole dodržování hygienických norem v kuchyni se prováděl odběr vzduchu a pomocí filtru Pallflex

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY zhanel@fsps.muni.cz ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY METODY DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY 1. URČENÍ TYPU ŠKÁLY (nominální, ordinální, metrické) a) nominální + ordinální neparametrické stat. metody b) metrické

Více

Informační technologie a statistika 1

Informační technologie a statistika 1 Informační technologie a statistika 1 přednášející: konzul. hodiny: e-mail: Martin Schindler KAP, tel. 48 535 2836, budova G po dohodě martin.schindler@tul.cz naposledy upraveno: 21. září 2015, 1/33 Požadavek

Více

Výrobní produkce divizí Ice Cream Po lo ha plane t Rozložený výse ový 3D graf Bublinový graf Histogram t s tn e ídy

Výrobní produkce divizí Ice Cream Po lo ha plane t Rozložený výse ový 3D graf Bublinový graf Histogram t s tn e ídy Výrobní produkce divizí Ice Cream Polo ha planet Rozložený výsečový 3D graf Bublinový graf Ice Cream 1 15% Ice Cream 2 12% Ice Cream 3 18% Ice Cream 4 20% Statistika 40 30 20 Ice Cream 6 19% Ice Cream

Více

STATISTIKA 1. Adam Čabla Katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE

STATISTIKA 1. Adam Čabla Katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE STATISTIKA 1 Adam Čabla Katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE KONTAKTY WWW: sites.google.com/site/adamcabla E-mail: adam.cabla@vse.cz Telefon: 777 701 783 NB367 na VŠE, konzultační hodiny: Pondělí

Více

Jevy a náhodná veličina

Jevy a náhodná veličina Jevy a náhodná veličina Výsledky některých jevů jsou vyjádřeny číselně -na hrací kostce padne číslo 1, 4, 6.., jiným jevům můžeme čísla přiřadit (stupeň školního vzdělání: ZŠ, SŠ, VŠ) Data jsme rozdělili

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Popisná statistika v praxi aneb Je statistika nuda? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava

Popisná statistika v praxi aneb Je statistika nuda? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Popisná statistika v praxi aneb Je statistika nuda? Martina Litschmannová Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava Co je to statistika? Google 196.10 6 odkazů (čeština), 2,88.10 9 odkazů (angličtina)

Více

Popisná statistika. Jaroslav MAREK. Univerzita Palackého

Popisná statistika. Jaroslav MAREK. Univerzita Palackého Popisná statistika Jaroslav MAREK Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Tomkova 40, 779 00 Olomouc Hejčín tel. 585634606 marek@inf.upol.cz pondělí

Více

Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku

Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku Obsah Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v

Více

STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY

STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

Zápočtová práce STATISTIKA I

Zápočtová práce STATISTIKA I Zápočtová práce STATISTIKA I Obsah: - úvodní stránka - charakteristika dat (původ dat, důvod zpracování,...) - výpis naměřených hodnot (v tabulce) - zpracování dat (buď bodové nebo intervalové, podle charakteru

Více

Mnohorozměrná statistická data

Mnohorozměrná statistická data Mnohorozměrná statistická data Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra ekonometrie UO Brno) Mnohorozměrná

Více

ANALÝZA DAT V R 2. POPISNÉ STATISTIKY. Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK.

ANALÝZA DAT V R 2. POPISNÉ STATISTIKY. Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK. ANALÝZA DAT V R 2. POPISNÉ STATISTIKY Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK www.biostatisticka.cz CO SE SKRÝVÁ V DATECH data sbíráme proto, abychom porozuměli

Více

Praktická statistika. Petr Ponížil Eva Kutálková

Praktická statistika. Petr Ponížil Eva Kutálková Praktická statistika Petr Ponížil Eva Kutálková Zápis výsledků měření Předpokládejme, že známe hodnotu napětí U = 238,9 V i její chybu 3,3 V. Hodnotu veličiny zapíšeme na tolik míst, aby až poslední bylo

Více

MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL

MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL Matematika a stejně i matematická statistika a biometrie s námi hovoří řečí čísel. Musíme tedy vlastnosti nebo intenzitu vlastností jedinců změřit kvantifikovat. Měřením

Více

Základy biostatistiky

Základy biostatistiky Základy biostatistiky Veřejné zdravotnictví 3.LF UK Viktor Hynčica Úvod se statistikou se setkáváme denně ankety proč se statistika začala používat ve zdravotnictví skupinový přístup k léčení celé populace

Více

STATISTIKA S EXCELEM. Martina Litschmannová MODAM,

STATISTIKA S EXCELEM. Martina Litschmannová MODAM, STATISTIKA S EXCELEM Martina Litschmannová MODAM, 8. 4. 216 Obsah Motivace aneb Máme data a co dál? Základní terminologie Analýza kvalitativního znaku rozdělení četnosti, vizualizace Analýza kvantitativního

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTICKÝ ROZBOR DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Gabriela Dlasková, Veronika Bukovinská Sára Kroupová, Dagmar

Více

TEST Z TEORIE EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT

TEST Z TEORIE EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT TEST Z TEORIE 1. Test ze Statistiky píše velké množství studentů. Představte si, že každý z nich odpoví správně přesně na polovinu otázek. V tomto případě bude směrodatná odchylka

Více

Kontingenční tabulky v Excelu. Představení programu Statistica

Kontingenční tabulky v Excelu. Představení programu Statistica ASTAc/01 Biostatistika 2. cvičení Kontingenční tabulky v Excelu Základní popisné statistiky Představení programu Statistica Import a základní popis dat ve Statistice, M. Cvanová I. Kontingenční tabulky

Více

Základní statistické pojmy

Základní statistické pojmy POPISNÁ STATISTIKA Základní statistické pojmy Jev hromadný Hromadná pozorování výsledek hromadný jev soustředění se na určitou vlastnost(i) ukáže po více pokusech Zjistit souvislosti v prostoru a čase

Více

Základy popisné statistiky

Základy popisné statistiky Základy popisné statistiky V této kapitole se seznámíme se základy popisné statistiky, představíme si základní pojmy a budeme si je ilustrovat na praktických příkladech. Kapitola je psána formou volného

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Př. : Stanovte jednotlivé četnosti a číselné charakteristiky zadaného statistického souboru a nakreslete krabicový graf:, 8, 7, 43, 9, 47, 4, 34, 34, 4, 35. Statistický soubor seřadíme vzestupně podle

Více

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy

Popisná statistika. úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Popisná statistika úvod rozdělení hodnot míry centrální tendence míry variability míry šikmosti a špičatosti grafy Úvod užívá se k popisu základních vlastností dat poskytuje jednoduché shrnutí hodnot proměnných

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 5: Popis nekategorizovaných dat Co se dozvíte v tomto modulu? Kdy používat modus, průměr a medián. Co je to směrodatná odchylka. Jak popsat distribuci

Více

Úloha č. 2 - Kvantil a typická hodnota. (bodově tříděná data): (intervalově tříděná data): Zadání úlohy: Zadání úlohy:

Úloha č. 2 - Kvantil a typická hodnota. (bodově tříděná data): (intervalově tříděná data): Zadání úlohy: Zadání úlohy: Úloha č. 1 - Kvantily a typická hodnota (bodově tříděná data): Určete typickou hodnotu, 40% a 80% kvantil. Tabulka hodnot: Varianta Četnost 0 4 1 14 2 17 3 37 4 20 5 14 6 7 7 11 8 20 Typická hodnota je

Více

2. Základní typy dat Spojitá a kategoriální data Základní popisné statistiky Frekvenční tabulky Grafický popis dat

2. Základní typy dat Spojitá a kategoriální data Základní popisné statistiky Frekvenční tabulky Grafický popis dat 2. Základní typy dat Spojitá a kategoriální data Základní popisné statistiky Frekvenční tabulky Grafický popis dat Anotace Realitu můžeme popisovat různými typy dat, každý z nich se specifickými vlastnostmi,

Více

Náhodná proměnná. Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1. , x 2. ; x 2. spojité (<x 1

Náhodná proměnná. Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1. , x 2. ; x 2. spojité (<x 1 Náhodná proměnná Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1, x 2,,x n ) spojité () Poznámky: 1. Fyzikální veličiny jsou zpravidla spojité, ale změřené hodnoty jsou diskrétní. 2. Pokud

Více

Úvod do kurzu. Moodle kurz. (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost

Úvod do kurzu. Moodle kurz. (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost Úvod do kurzu Moodle kurz (a) https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2022 (b) heslo pro hosty: statistika (c) skripta na pravděpodobnost Výpočty online: www.statisticsonweb.tf.czu.cz Začátek výuky posunut

Více

VADÍ - NEVADÍ ANEB STATISTIKA KOLEM NÁS

VADÍ - NEVADÍ ANEB STATISTIKA KOLEM NÁS VADÍ - NEVADÍ ANEB STATISTIKA KOLEM NÁS Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra aplikované matematiky ŠKOMAM 19 29. 1. 2019

Více

Metody sociálních výzkumů. Velmi skromný úvod do statistiky. Motto: Jsou tři druhy lži-lež prostá, lež odsouzeníhodná a statistika.

Metody sociálních výzkumů. Velmi skromný úvod do statistiky. Motto: Jsou tři druhy lži-lež prostá, lež odsouzeníhodná a statistika. Metody sociálních výzkumů Velmi skromný úvod do statistiky. Motto: Jsou tři druhy lži-lež prostá, lež odsouzeníhodná a statistika. Statistika Význam slova-vychází ze slova stát, s jeho administrativou

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul V: Nekategorizovaná data Metodologie pro ISK 2, jaro 2014. Ladislava Z. Suchá Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 5: Popis

Více

1.1 Dva základní typy statistiky Popisná statistika (descriptive statistics) Inferenční statistika (inferential statistics)

1.1 Dva základní typy statistiky Popisná statistika (descriptive statistics) Inferenční statistika (inferential statistics) 1. PODSTATA STATISTIKY Původní význam - pouhé sbírání čísel (název z latinského status = stát, použití k označení vědy zabývající se sběrem informací o státu - o počtu obyvatel, ekonomice,...) Dnešní pojetí

Více

mezi studenty. Dále bychom rádi posoudili, zda dobrý výsledek v prvním testu bývá doprovázen dobrým výsledkem i v druhém testu.

mezi studenty. Dále bychom rádi posoudili, zda dobrý výsledek v prvním testu bývá doprovázen dobrým výsledkem i v druhém testu. Popisná statistika Slovní popis problému Naším cílem v této úloze bude stručně a přehledně charakterizovat rozsáhlý soubor dat - v našem případě počty bodů z prvního a druhého zápočtového testu z matematiky.

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech.

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech. 3 Grafické zpracování dat Grafické znázorňování je velmi účinný způsob, jak prezentovat statistické údaje. Grafy nejsou tak přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých

Více

Obecné momenty prosté tvary

Obecné momenty prosté tvary Obecné momenty prosté tvary První obecný moment: (Σy i )/n, i=1 n aritmetický průměr, těžiště dat y Druhý obecný moment: (Σy i2 )/n, i=1 n y 2 Obecné momenty prosté tvary Příklad 1 pokračování: y = (3+4+2+3+2+3+3+3)/8

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Třídění statistických dat

Třídění statistických dat 2.1 Třídění statistických dat Všechny muže ve městě rozdělíme na 2 skupiny: A) muži, kteří chodí k holiči B) muži, kteří se holí sami Do které skupiny zařadíme holiče? prof. Raymond M. Smullyan, Dr. Math.

Více

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník a oktáva 3 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice

Více

STATISTIKA 1. RNDr. K. Hrach, Ph.D. Zápočet: odevzdání seminární práce (úkoly na PC) Zkouška: písemná (bez kalkulačky, bez vzorců)

STATISTIKA 1. RNDr. K. Hrach, Ph.D. Zápočet: odevzdání seminární práce (úkoly na PC) Zkouška: písemná (bez kalkulačky, bez vzorců) STATISTIKA 1 RNDr. K. Hrach, Ph.D. Zápočet: odevzdání seminární práce (úkoly na PC) Zkouška: písemná (bez kalkulačky, bez vzorců) STATISTIKA Činnost vedoucí k získávání dat Instituce zajišťující tuto činnost

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení ze 4ST201. Na případné faktické chyby v této prezentaci mě prosím upozorněte. Děkuji Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není v nich obsaženo

Více

Statistika I (KMI/PSTAT)

Statistika I (KMI/PSTAT) Statistika I (KMI/PSTAT) Cvičení druhé aneb Kvantily, distribuční funkce Statistika I (KMI/PSTAT) 1 / 1 Co se dnes naučíme Po absolvování této hodiny byste měli být schopni: rozumět pojmu modus (modální

Více

Tabulka 1. Výběr z datové tabulky

Tabulka 1. Výběr z datové tabulky 1. Zadání domácího úkolu Vyberte si datový soubor obsahující alespoň jednu kvalitativní a jednu kvantitativní proměnnou s alespoň 30 statistickými jednotkami (alespoň 30 jednotlivých údajů). Zdroje dat

Více

Nejčastější chyby v explorační analýze

Nejčastější chyby v explorační analýze Nejčastější chyby v explorační analýze Obecně doporučuju přečíst přednášku 5: Výběrová šetření, Exploratorní analýza http://homel.vsb.cz/~lit40/sta1/materialy/io.pptx Použití nesprávných charakteristik

Více

Statistika. Zpracování informací ze statistického šetření. Roman Biskup

Statistika. Zpracování informací ze statistického šetření. Roman Biskup Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Třídění statistického souboru Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 20. února 2012

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta. Semestrální práce. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření školní zadání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta. Semestrální práce. Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření školní zadání TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Semestrální práce Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření školní zadání Skupina: 51 Vypracovaly: Pavlína Horná, Nikola Loumová, Petra Mikešová,

Více

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice 7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí Jednou z úloh statistiky je odhad (výpočet) hodnot statistického znaku x i,

Více

Předmět studia: Ekonomická statistika a analytické metody I, II

Předmět studia: Ekonomická statistika a analytické metody I, II Předmět studia: Ekonomická statistika a analytické metody I, II Typ a zařazení předmětu: povinný předmět bakalářského studia, 1. ročník Rozsah předmětu: 2 semestry, celkem 24/0 hodin v kombinované formě

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

Cvičení ze statistiky. Filip Děchtěrenko ZS 2012/2013

Cvičení ze statistiky. Filip Děchtěrenko ZS 2012/2013 Cvičení ze statistiky Filip Děchtěrenko ZS 2012/2013 Cvičení ze statistiky Pondělí 16:40, C328 http://www.ms.mff.cuni.cz/~dechf7am Praktické zaměření Proč potřebuji statistiku, když chci dělat (doplň)?

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Semestrální práce Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření Počet stran: 10 Datum odevzdání: 13. 5. 2016 Pavel Kubát Obsah Úvod... 3 1 Charakterizujte

Více

Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné)

Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné) Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné) Nejprve malé opakování: - Deskriptivní statistika se zabývá popisem dat, jejich sumarizaci a prezentací. - Kategorizované proměnné jsou všechny proměnné,

Více

Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti

Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti 3.2 Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti Bůh hraje se světem hru v kostky. Jsou to ale falešné kostky. Naším hlavním úkolem je zjistit, podle jakých pravidel byly označeny, a pak toho využít pro

Více

Základy teorie pravděpodobnosti

Základy teorie pravděpodobnosti Základy teorie pravděpodobnosti Náhodná veličina Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 12. února 2012 Statistika by Birom Základy teorie

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Náhodná proměnná Náhodná veličina slouží k popisu výsledku pokusu. Před provedením pokusu jeho výsledek a tedy ani sledovanou hodnotu neznáme. Přesto bychom chtěli tento pokus

Více

Statistika. pro žáky 8. ročníku. úterý, 26. března 13

Statistika. pro žáky 8. ročníku. úterý, 26. března 13 Statistika pro žáky 8. ročníku Co je to statistika? Statistika je věda, která se snaží zkoumat reálná data a přibližuje nám zkoumaný jev a zákonitosti s ním spojené. Co nám statistika přináší? Co nám statistika

Více

ANALÝZA DAT V R 3. POPISNÉ STATISTIKY, NÁHODNÁ VELIČINA. Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK

ANALÝZA DAT V R 3. POPISNÉ STATISTIKY, NÁHODNÁ VELIČINA. Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK ANALÝZA DAT V R 3. POPISNÉ STATISTIKY, NÁHODNÁ VELIČINA Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK www.biostatisticka.cz POPISNÉ STATISTIKY - OPAKOVÁNÍ jedna kvalitativní

Více

Pravděpodobnost a statistika

Pravděpodobnost a statistika Pravděpodobnost a statistika Teorie pravděpodobnosti popisuje vznik náhodných dat, zatímco matematická statistika usuzuje z dat na charakter procesů, jimiž data vznikla. NÁHODNOST - forma existence látky,

Více

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Z pohádky Princové jsou na draka Populace (základní

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

Přednáška III. Data, jejich popis a vizualizace. Náhodný výběr, cílová a výběrová populace Typy dat Vizualizace různých typů dat Popisné statistiky

Přednáška III. Data, jejich popis a vizualizace. Náhodný výběr, cílová a výběrová populace Typy dat Vizualizace různých typů dat Popisné statistiky Přednáška III. Data, jejich popis a vizualizace Náhodný výběr, cílová a výběrová populace Typy dat Vizualizace různých typů dat Popisné statistiky Opakování podmíněná pravděpodobnost Ω A A B B Jak můžu

Více

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník 3 hodiny týdně PC a dataprojektor Kombinatorika Řeší jednoduché úlohy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 11 2 Seznam příloh ke kapitole 11 Podkapitola 11.2. Přilité tyče: Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Graf 9 Graf 1 Graf 11 Rychlost šíření ultrazvuku vs. pořadí

Více

Statistika I (KMI/PSTAT)

Statistika I (KMI/PSTAT) Statistika I (KMI/PSTAT) Cvičení první aneb Sumační symbolika, úvod do popisné statistiky Statistika I (KMI/PSTAT) 1 / 15 Obsah hodiny Po dnešní hodině byste měli být schopni: správně používat sumační

Více

7. SEMINÁŘ DESKRIPTIVNÍ STATISTIKA

7. SEMINÁŘ DESKRIPTIVNÍ STATISTIKA 7. SEMINÁŘ DESKRIPTIVNÍ STATISTIKA Oblasti využití statistiky v medicíně Zvládání variability Variabilita: biologická, podmínek, měřících přístrojů - hodnocení variability, variabilita náhodná x nenáhodná

Více

UKAZATELÉ VARIABILITY

UKAZATELÉ VARIABILITY UKAZATELÉ VARIABILITY VÝZNAM Porovnejte známky dvou studentek ze stejného předmětu: Studentka A: Studentka B: Oba soubory mají stejný rozsah hodnoty, ale liší se známky studentky A jsou vyrovnanější, jsou

Více