NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU 02 STATICKÝ VÝPOČET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU 02 STATICKÝ VÝPOČET"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU 02 STATICKÝ VÝPOČET AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR LENKA TROJANOVÁ Ing. STANISLAV BUCHTA BRNO 2012

2 Bakalářská práce NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU TROJANOVÁ LENKA STATICKÝ VÝPOČET NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU

3 Bakalářská práce NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU TROJANOVÁ LENKA OBSAH: NÁVRH ROZMĚRŮ KONSTRUKCE 2 1. VAZNÍK Statický model konstrukce Zatížení Zatížení stálá Zatížení proměnná Kombinace zatížení Výpis zatěžovacích stavů Průběh vnitřních sil na vazníku Průřezové charakteristiky Posouzení vazníku MSÚ MSP VAZNICE Průřezové charakteristiky Vaznice č Zatížení MSÚ mezní stav únosnosti MSP mezní stav použitelnosti Vaznice č Zatížení MSÚ mezní stav únosnosti MSP mezní stav použitelnosti Vaznice č Zatížení MSÚ mezní stav únosnosti MSP mezní stav použitelnosti Vaznice č Zatížení MSÚ mezní stav únosnosti MSP mezní stav použitelnosti 3 3. SLOUPKY Zatížení Vítr Vnitřní síly na prutech Průřezové charakteristiky MSP Posouzení na kombinaci tlaku a ohybu Ověření příčné a torzní stability MSÚ 48

4 4. PAŽDÍKY (PŘÍČKY) Průřezové charakteristiky Zatížení Posouzení na kombinaci tahu a ohybu Posouzení na kombinaci tlaku a ohybu Ověření příčné a torzní stability ZTUŽIDLO Zatížení 51. SPOJE 53.1 Tangenciální ložisko v patě Napětí ve smyku Posouzení únosnosti Osová síla je přenesena pomocí ocel.desky Posouzení únosnosti Posouvající síla je přenesena pomocí bočních ocel.desek Posouzení únosnosti Pevnost dřeva v otlačení stěny otvoru Návrhová hodnota únosností na střihovou plochu svorní Charakteristická únosnost kolíků pro střih ocel dřevo 55.2 Přípoj vaznice vazník. var Hřebíky Vruty 57.3 Ztužidlo Minimální rozteče od krajů Posouzení pro ½ vrutů namáhaných silou N Ed Posouzení na střih Posouzení na kombinaci namáhání Posouzení svarů plechu 59.4 Montážní spoj vazníku Schéma Posouzení střednicového plechu vzdorující v z,d Pevnost v otlačení sstěny otvoru s předvrtanými otvory Rozhodující návrhová únosnost na střihovou plochu Posouzení krajních plechů vzdorující normálové síle N d 1 a momentu M y,d.5 Připojení vaznice vazník var Posouzení na střih C Posouzení na střih G24H 3. Připojení vaznice sloupek 4..1 Pevnost dřeva v otlačení stěny otvoru 4..2 Namáhaných silou Vz 5 7. ÚDAJE NA ZÁKLADY 5 8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

5 NÁVRH ROZMĚRŮ KONSTRUKCE Axonometrie Půdorys 2

6 1. VAZNÍK 1.1 STATICKÝ MODEL KONSTRUKCE Model je vytvořen pomocí statického programu SCIA ENGINEER ZATÍŽENÍ Zatížení je počítáno pro celou konstrukci v charak. hodnotách ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí ČSN EN 1990 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí Přepočet OSTATNÍ STÁLÉ v = g2,k * S *3,5 S =1m (vzd.vaznic) Zatížení stálá Dle ČSN (příznivá γ G =1,0; nepříznivá γ G =1,35) Vlastní tíha konstrukce 1.ZS - STÁLÉ g,0,k = SCIA vl. tíha konstrukce je generována programem SCIA ENGINEER Osvětlení + vzduchotechnika +požární zař. + ozvučení (odhad) 2.ZS OSTATNÍ STÁLÉ g2,k = 0,1 kn/m Střešní plášť 2.ZS OSTATNÍ STÁLÉ g 1,k = 0,577 kn/m 2 3

7 tl [mm] qk [kn/m2] 1-Plechová krytina titan - zinek 0, 0,043 2-Separační vrstva 0,3 0,0015 3Podkladní asfaltový modyfikovaný hydroizolační pás - celoplošně natavený 5 0, Kotevní plech ( 150x150 mm) 5-Lepidlo PC cca 4kg/m2 0,04 -Tep.izolace FOAMGLAS T4 READY BLOCK 20 0,312 7-Nahřebíkovaný podkladní asfaltový pás s vložkou ze skelné 5 tkaniny 0, Dřevěná konstrukce - bednění z OSB desek 25 0,175 9-Dřevěná konstrukce - lepený lamelový nosník SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ =300 =0, Zatížení proměnná Sníh Dle ČSN Lokalita BRNO Sněhová oblast I charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi S k =0,7 Typ krajiny OTEVŘENÁ Součinitel okolního prostředí c e =0,8 Tepelný součinitel c t = 1,0 4

8 charakteristické zatížení Uvažujeme - 2 případy zatížení sněhem na střechu H1 = 15,5 8 =7,5m H2=15,5 3 = 12,5m = 3,98 > 2,0 = 2,47 > 2,0 Uvažujeme všude NÁVĚJE jediný úhel > 0 (pro α> ) 1. PŘÍPAD - 2. PŘÍPAD Přepočet zatížení pro zadání do SCIA ENGINEERING D model - NAVÁTÝ - zatížení na dílčí konstantní části - NENAVÁTÝ - přepočet zatížení na sílu do vaznic 5

9 3.ZS - SNÍH - NENAVÁTÝ - CELÝ s 1k = 0,448 kn/m 2 4.ZS - SNÍH - NENAVÁTÝ POLOVIČNÍ (L+P) s 1k/2 = 0,224 kn/m 2 F = s 1k * X * 3,5 Fv = Øcosαi * F ZŠ = 3,5m s= (x n +x n+1 )/2 SVISLÉ SÍLY V OSE VAZNICE PŘEPOČET POMOCÍ ÚHLU NOSNÍKU α [ ] SVISLÉ V ROVINĚ STŘECHY V OSE VAZNICE ČÍSLO NOSNÍ KU PŮD. DÉLKA nos. X [m] číslo VAZNI CE X [m] F [kn] F/2 [kn] α sinα i cosα i F V [kn] F V /2 [kn] 1 0, ,502 0,787 0, ,891 0,454 0,375 0, , ,544 0,885 0, ,8 0,500 0,42 0, ,55 3 0,585 0,942 0, ,839 0,545 0,533 0,27 4 0,04 4 0,17 1,002 0, ,809 0,588 0,03 0, ,30 5 0,1 1,09 0, ,788 0,1 0,79 0,340 0,91 0,703 1,124 0, ,755 0,5 0,752 0,37 7 0, ,731 1,172 0, ,731 0,82 0,821 0, , ,74 1,223 0, ,95 0,719 0,901 0,451

10 9 0, ,79 1,270 0, ,5 0,755 0,980 0, , ,825 1,327 0,3 38 0,1 0,788 1,059 0, , ,87 1,379 0,90 3 0,588 0,809 1,13 0, , ,893 1,40 0, ,545 0,839 1,199 0, , ,902 1,430 0, ,500 0,8 1,257 0, , ,923 1,42 0, ,454 0,891 1,314 0, , ,942 1,491 0, ,423 0,90 1,37 0,83 1 0, ,90 1,517 0, ,375 0,927 1,420 0, , ,975 1,539 0, ,32 0,94 1,47 0, , ,988 1,559 0, ,27 0,91 1,505 0, , ,000 1,577 0, ,242 0,970 1,539 0, , ,011 1,590 0, ,191 0,982 1,58 0, , ,017 1,59 0, ,139 0,990 1,585 0, , ,019 1,597 0, ,087 0,99 1,592 0, , ,018 1,594 0, ,052 0,999 1,593 0, , ,015 1,587 0, ,000 1,000 1,58 0, , ,010 1,577 0, ,052 0,999 1,573 0,78 2 1,00 2 1,002 1,53 0, ,087 0,99 1,554 0, , ,992 1,54 0, ,122 0,993 1,529 0, , ,980 1,525 0, ,174 0,985 1,494 0, , ,9 1,501 0, ,225 0,974 1,45 0, , ,949 1,474 0, ,259 0,9 1,413 0, , ,931 1,443 0, ,309 0,951 1,30 0, , ,910 1,408 0, ,358 0,934 1,301 0, , ,887 1,371 0, ,407 0,914 1,242 0, , ,82 1,331 0,5 2 0,438 0,899 1,180 0, , ,83 1,288 0, ,485 0,875 1,109 0, , ,807 1,241 0, ,530 0,848 1,035 0, , ,77 1,182 0, ,574 0,819 0,95 0, , ,732 1,117 0, ,02 0,799 0, , ,94 1,081 0, ,43 0,7 0,809 0, ,84 0,84 0, ,82 0,731 0,000 0,000 7

11 3.ZS - SNÍH - NENAVÁTÝ CELÝ 4.ZS.L. SNÍH NENAVÁTÝ P- POLOVIČNÍ V - PLNÝ 4.ZS.P. SNÍH - NENAVÁTÝ L - POLOVIČNÍ P - PLNÝ 8

12 5.ZS.P- SNÍH - NAVÁTÝ - CELÝ 5.ZS.P- SNÍH - NAVÁTÝ - POLOVIČNÍ Fv=3,5*Nové sƞ3,k* X *cosα Z.Š. = 3,5m Nové sƞ3,k = odečteno z AutoCAD číslo VAZNICE NOVÉ Sƞ3,k [kn/m2] PŘEPOČET Sƞ3,k na kolmou sílu F PŮDORYSNÁ DÉLKA [m] ZATĚŽOVACÍ ŠÍŘKA VAZNICE X [m] 9 α cosα i SVISLÁ F V [kn] 1 0,000 0,481 0, ,477 0, ,053 0,523 0, ,522 0, ,130 0,55 0, ,5 0, ,212 0,04 0, ,02 0,27 5 0,298 0,30 0,1 52 0,3 0,438 0,392 0,91 0, ,9 0,45 7 0,489 0,714 0, ,701 0, ,590 0,748 0, ,737 1,13 9 0,9 0,780 0, ,772 1, ,80 0,811 0, ,799 1, ,919 0,839 0,87 3 0,824 2, ,038 0,895 0, ,853 2, ,081 0,890 0, ,879 2, ,958 0,913 0, ,899 2, ,831 0,933 0, ,917 2, ,702 0,951 0, ,937 2, ,570 0,98 0, ,954 1, ,437 0,982 0, ,9 1, ,302 0,994 1, ,97 1, ,1 1,00 1, ,98 0, ,028 1,01 1, ,994 0, ,055 1,018 1, ,998 0,19P 23 0,124 1,019 1, ,000 0, ,193 1,017 1, ,000 0, ,22 1,013 1, ,998 0, ,331 1,00 1, ,995 1, ,399 0,997 0, ,989 1, ,47 0,987 0, ,980 1, ,534 0,973 0,9 13 0,970 1, ,520 0,958 0, ,959 1,5 31 0,455 0,940 0, ,943 1, ,391 0,922 0, ,924 1, ,329 0,898 0, ,90 0,925

13 5.ZS.L-SNÍH-NAVÁTÝ-poloviční CELÝ NAVÁTÝ- 5.ZS.L-SNÍH- 34 0,28 0,875 0,82 2 0,887 0, ,209 0,849 0, ,82 0, ,150 0,822 0, ,834 0, ,095 0,792 0, ,809 0, ,041 0,70 0, ,783 0, ,000 0,703 0, ,749 0, ,000 0,84 0, ,731 0,000 5.ZS.L- SNÍH - NAVÁTÝ - CELÝ 5.ZS.L- SNÍH - NAVÁTÝ - POLOVIČNÍ Fv=3,5*Nové sƞ3,k* X *cosα Z.Š. = 3,5m Nové sƞ3,k = odečteno z AutoCAD PŘEPOČET Sƞ3,k na kolmou sílu F ZATĚŽOVACÍ NOVÉ SVISLÁ číslo PŮDORYSNÁ ŠÍŘKA Sƞ3,k VAZNICE DÉLKA VAZNICE α cosα i F V [kn/m2] [m] X [m] [kn] 1 0,000 0,481 0, ,477 0, ,002 0,523 0, ,522 0, ,05 0,55 0, ,5 0, ,10 0,04 0, ,02 0, ,149 0,30 0,1 52 0,3 0,219 0,19 0,91 0, ,9 0, ,244 0,714 0, ,701 0, ,295 0,748 0, ,737 0, ,348 0,780 0, ,772 0, ,403 0,811 0, ,799 0, ,40 0,839 0,87 3 0,824 1, ,519 0,895 0, ,853 1, ,541 0,890 0, ,879 1, ,477 0,913 0, ,899 1, ,415 0,933 0, ,917 1, ,351 0,951 0, ,937 1, ,284 0,98 0, ,954 0, ,219 0,982 0, ,9 0, ,150 0,994 1, ,97 0, ,082 1,00 1, ,98 0, ,014 1,01 1, ,994 0, ,109 1,018 1, ,998 0, ,247 1,019 1, ,000 0, ,38 1,017 1, ,000 1, ,524 1,013 1, ,998 1, ,1 1,00 1, ,995 2, ,798 0,997 0, ,989 2, ,933 0,987 0, ,980 3,13 10

14 29 1,07 0,973 0,9 13 0,970 3, ,041 0,958 0, ,959 3, ,911 0,940 0, ,943 2, ,783 0,922 0, ,924 2, ,58 0,898 0, ,90 1, ,53 0,875 0,82 2 0,887 1, ,417 0,849 0, ,82 1, ,302 0,822 0, ,834 0, ,190 0,792 0, ,809 0, ,083 0,70 0, ,783 0,1 39 0,000 0,703 0, ,749 0,000 5.ZS.L. SNÍH-NAVÁTÝ P POLOVIČNÍ L-PLNÝ 5.ZS. P. SNÍH - NAVÁTÝ L POLOVIČNÍ P- PLNÝ 11

15 Vítr Stavba se nachází ve větrové oblasti II. - BRNO Vypočteno dle ČSN EN součinitel orografie c o (z)= 1,0 součinitel terénu k r k r Maximální dynamický tlak součinitel expozice x základní dynamický tlak větru součinitel turbulence k 1 = 1,0 měrná hmotnost vzduchu pro danou oblast BRNO - větrová oblast II. výchozí základní rychlost větru v b,0 = 25m/s součinitel směru větru a součinitel ročního období c dir =c season = 1,0 základní rychlost větru vb = cdir cseason vb,0 = 1,0 1,0 25 v b = 25m/s střední rychlost větru v m (z) ve výšce z nad terénem v m (z)= c r (z) c o (z) v b = 0,75 1,0 25 v m (z)=18,75m/s součinitel drsnosti terénu pro z min z max 200 počítáme c r (z): c r (z)= k r ln = c r (z)=0,75 parametr drsnosti terénu m - pro kategorii terénu III. Maximální dynamický tlak q p (z) = ) ) = Intenzita turbulence ve výšce 12 ) ) qp (z) =0,04kN/m )

16 PŘÍČNÝ VÍTR Stanovení zatížení větrem na střešní plášť viz.graf h = 15,5m d = 33m f 1 = h = 15,5-3 = 12,5m f 2 = h = 15,5 8 = 7,5m 1 2 tlak větru: w e = q p (z) c pe,10 pro A 10m 2 c pe,10 = c pe pro 0 < h/d < 0,5 se c pe,10 získá lineární interpolací 1 pro 0,2 f/d a d usí být uváže y dvě hodnoty c pe,

17 OBLAST OBLAST.ZS. - PŘÍČNÝ VÍTR A=C=33/4=8,25m B=33/2=1,5m VÍTR - PŘÍČNÝ - PŘÍPAD 1 Fw=we*1,0*3,5 v.v. = 1,0m z.š. = 3,5m c pe,10 w e,k [kn/m 2 ] Fw [kn] A 0,255 0,154 0,539 B -0,927-0,50-1,90 C -0,4-0,242-0,84 7.ZS - 2 PŘÍČNÝ VÍTR A=C=33/4=8,25m B=33/2=1,5m VÍTR - PŘÍČNÝ - PŘÍPAD 2 Fw=we*1,0*3,5 v.v. = 1,0m z.š. = 3,5m c pe,10 w e,k Fw [kn/ m 2 [kn] ] A 0,583 0,352 1,232 B -1,078-0,51-2,279 C -0,4-0,242-0,84 14

18 OBLAST PODÉLNÝ VÍTR Pro směr větru rovnoběžný se směrem podélné osy klenbové střechy nejsou v Eurokódu uvedeny pokyny pro stanovení zatížení členění sedlové střechy se sklonem α> pro s ěr θ h = 15,5m b = 33m d = 49m h/d=15,5/49=0,32 e=min(b;2h) e=31m oblast F =e/4=31/4=7,75m e/10=31/10=3,1m oblast G = b- e/2= 33 31/2=17,5m oblast H =e/2=30/2=15,0m oblast I = d- e/2= 49-15=34,0m 8.ZS PODÉLNÝ VÍTR HORŠÍ VARIANTA = 44 (2 ) VÍTR -PODÉLNÝ - ZPRAVA Fw=we*1,0*3,5 v.v. = 1,0m z.š. = 3,5m c pe,10 w e,k [kn/m 2 ] Fw [kn] F -1,1-0,4-2,325 G -1,4-0,84-2,90 H -0,9-0,544-1,903 I -0,5-0,302-1,057 15

19 1.3 KOMBINACE ZATÍŽENÍ Výpis zatěžovacích stavů 1.ZS - Stálé 2.ZS - Ostatní stálé 3.ZS - SNÍH NENAVÁTÝ - CELÝ 4.ZS.L - SNÍH NENAVÁTÝ - P- POLOVIČNÍ V - PLNÝ 4.ZS.P - SNÍH - NENAVÁTÝ - L - POLOVIČNÍ P - PLNÝ 5.ZS.L - SNÍH-NAVÁTÝ - P POLOVIČNÍ L-PLNÝ 5.ZS.P - SNÍH NAVÁTÝ - L POLOVIČNÍ P- PLNÝ.ZS - PŘÍČNÝ VÍTR PŘÍPAD 1 7.ZS - PŘÍČNÝ VÍTR PŘÍPAD 2 8.ZS - PODÉLNÝ VÍTR Pravidla pro sestavování kombinací pro mezní stav únosnosti (MSÚ) Typ STR/GEO Varianta B Rovnice.10.: KOMBINACE PŘÍZNIVÁ: KOMBINACE NEPŘÍZNIVÁ Součinitel spolehlivosti: = 1,35 stálé zatížení nepříznivé = 1,00 stálé zatížení přiznivé proměnné zatížení Kombinace provedené programem SCIA ENGINEER

20 MSÚ MSP 17

21 1.4 PRŮBĚH VNITŘNÍCH SIL NA VAZNÍKU N Vz My 18

22 1.5 PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY Šířka profilu b 200 mm Výška profilu h 1400 mm Plocha průřezu A mm 2 Smyková plocha A y mm 2 Smyková plocha A z mm 2 Moment setrvačnost k ose y I y 4,57E+10 mm 4 Moment setrvačnost k ose z I z 9,33E+08 mm 4 Poloměr setrvačnost k ose y i y 404,145 mm Poloměr setrvačnost k ose z i z 57,7 mm Hmotnost průřezu G 140 kg/m Průřezový modul k ose y W y,53e+10 mm 3 Průřezový modul k ose z W y 9,33E+09 mm 3 Lepené lamelové dřevo GL 24h Dílčí součinitel zatížení γ M = 1,25 Třída vlhkosti 1 k mod = 0,9 Součinitel k redistribuci napětí Obdélníkový průřez k m = 0,7 f m,k = 24 MPa f t,0,k = 1,5 MPa f t,90,k = 0,4 MPa f c,0,k f c,90,k f v,k = E 0,mean = 24 MPa 2,7 MPa 2,7 MPa 1100 MPa E 90,mean = 390 MPa G mean = 720 MPa E 0,05 = 325 MPa = t = t = = = = = 19

23 1. POSOUZENÍ VAZNÍKU 1..1 MSÚ Napětí za OHYBU ve vrcholové části h = 1,4m b = 0,2m r = 20m r in = 19,3m = 0 t = 40mm Pro = 0 r in /t = 43>240 k r = 1,0 VYHOVUJE 20

24 Pro zakřivený nosník k dis = 1, Napětí v TAHU kolmo k vláknům ve vrcholové části Vb = celkový objem Vb = 40 1,4 0,2 = 11,2 m 3 V objem vrcholové části Délka nejnamáhavější části 10m Přibližně V = 10 1,4 0,2 = 2,8 m 3 max se uvažuje V max = V b = 11,2 = 7,47 m 3 > V = 2,8 m 3 Pro nosníky konst.výšky = r/h = 20/1,4 = 14,28 V ) V = 2,8 m 3 srovnávací objem V 0 = 0,01 m 3 = 0,324 Pro = 0 k5 = 0 k= 0,25 k7= Kombinace v TAHU kolmo k vláknům a SMYKU V= kdis= 1,4 kvol= 1 0,4 1 VYHOVUJE 21

25 L y cr, 40000mm Pro lepené lamelové dřevo β = 0, Stanovení součinitele vzpěrnosti -vybočení v rovině L y i obl.xz cr, y y ,145 98,974 y fc,0, k 98, rel, y 1,592 0,5 E0, posuzujeme na vzpěr k y k 0,51 2 rel y 0,3 rel, y 0,51 0,1 1,592 0, ,592 1, 832, c, y ky ky rel, y 1,832 1,832 1, ,235 L z cr, 2000mm Stanovení součinitele vzpěrnosti vybočení z roviny L z i obl.xy cr, z z , 57,7 y fc,0, k 34, 24 rel, y 0,577 0,5 E0, posuzujeme na vzpěr kz k 0, rel, z 0,3 rel, z 0,51 0,1 0,577 0,3 0,577 0, 8 1 c, z kz kz rel, z 0,8 0,8 0, , Posouzení prutu - provedeno pro vybočení ve směru XZ (ve směru větší štíhlosti, která vždy rozhoduje) k c, y c,0, d f c, o, d 1 m,d f m, d =2,3MPa =7,28MPa 3 N d 222,5210 c, 0, d 0, 759MPa A , ,1 1 0,23517,28 VYHOVUJE Kombinace TLAKU a OHYBU k c, y c,0, d f c, o, d f m, d m, d 1 2,3 0,1 1 0, ,28 VYHOVUJE 22

26 k c, z c,0, d f c, o, d f m, d m, d 1 0,05 0, ,187 1 VYHOVUJE Ověření TORZNÍ a PŘÍČNÉ stability h = b = l = 1400mm 200mm 2000mm f 24 45,54 m, k rel, m m, k 0,72 rel,m rel, m rel, m rel,m rel,m > tlačený okraj je po celé délce zajištěn proti vybočení a je zamezeno torznímu natočení v podporách 1..2 MSP a L délka oblouku L = mm vygenerované pogramem SCIA NOSNÍK VYHOVUJE NA MSP 23

27 2. VAZNICE Provedeny posudky na 4 nejvíce namáhané vaznice zatížení převzato z výpočtu pro vazník, provedeným programem SCIA ENGINEER Rostlé dřevo C24 Dílčí součinitel zatížení γ M = 1,3 Třída vlhkosti 1 k mod = 0,9 Součinitel k redistribuci napětí Obdélníkový průřez k m = 0,7 2.1 PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY Šířka profilu b 140 mm Výška profilu h 10 mm Plocha průřezu A mm 2 Smyková plocha A y mm 2 Smyková plocha A z mm 2 Moment setrvačnost k ose y I y 4,779E+07 mm 4 Moment setrvačnost k ose z I z 3,59E+07 mm 4 Poloměr setrvačnost k ose y i y 4,188 mm Poloměr setrvačnost k ose z i z 40,415 mm Hmotnost průřezu G 140 kg/m Průřezový modul k ose y W y 5,973E+05 mm 3 Průřezový modul k ose z W y 5,227E+05 mm 3 Charakteristická únosnost v ohybu f m,k = 24 MPa Návrhová únosnost v ohybu = 24

28 2.2 VAZNICE č Zatížení STÁLÉ 0,315 kn/m 0,580 kn/m SNÍH 0,107 kn/m 0,198 kn/m VÍTR =0 0,154 kn/m OSAMĚLÉ BŘEMENO 0,715 kn/m 1,318 kn/m MSÚ mezní stav únosnosti Ohybové momenty STÁLÉ SNÍH Rozhodující sníh nenavátý Sání zanedbáváme Vítr oblast A var.1 VÍTR OSAMĚLÉ BŘEMENO 25

29 Kombinace Pro příznivé Kombinační součinitelé: SNÍH - VÍTR - KOMBINACE NEPŘÍZNIVÁ Návrhové napětí za ohybu Podmínka pro mezní stav a) b) 2

30 2.2.3 MSP mezní stav použitelnosti L 3500 ulim 11, 7mm STÁLÉ 1,171mm mm SNÍH 0,398mm mm VÍTR mm OSAMĚLÉ BŘEMENO mm mm 27

31 2.3 VAZNICE č Zatížení STÁLÉ 0,42 kn/m 0,471 kn/m SNÍH 0,251 kn/m 0,255 kn/m VÍTR =0 0,154 kn/m OSAMĚLÉ BŘEMENO 1,051kN/m 1,070 kn/m MSÚ mezní stav únosnosti Ohybové momenty STÁLÉ SNÍH Rozhodující sníh navátý Sání zanedbáváme Vítr oblast A var.1 VÍTR OSAMĚLÉ BŘEMENO 28

32 Kombinace Pro příznivé Kombinační součinitelé: SNÍH - VÍTR - KOMBINACE NEPŘÍZNIVÁ Návrhové napětí za ohybu Podmínka pro mezní stav a) b) 29

33 2.3.3 MSP mezní stav použitelnosti L 3500 ulim 11, 7mm STÁLÉ mm mm SNÍH 0,932mm mm VÍTR mm OSAMĚLÉ BŘEMENO mm mm 30

34 2.4 VAZNICE č Zatížení STÁLÉ 0,0kN/m 0,017 kn/m SNÍH 0,455 kn/m 0,012 kn/m VÍTR 0 =0 OSAMĚLÉ BŘEMENO 0,715 kn/m 1,318 kn/m MSÚ mezní stav únosnosti Ohybové momenty STÁLÉ SNÍH Rozhodující sníh nenavátý Vítr zanedbáváme jen SÁNÍ OSAMĚLÉ BŘEMENO 31

35 Kombinace Pro příznivé Kombinační součinitelé: SNÍH - VÍTR - KOMBINACE NEPŘÍZNIVÁ Návrhové napětí za ohybu Podmínka pro mezní stav a) b) 32

36 2.4.3 MSP mezní stav použitelnosti L 3500 ulim 11, 7mm STÁLÉ mm mm SNÍH 1,91mm mm OSAMĚLÉ BŘEMENO mm mm 33

37 2.5 VAZNICE č Zatížení STÁLÉ 0,494kN/m 0,437 kn/m SNÍH 0,231 kn/m 0,204 kn/m VÍTR =0 0,352 kn/m OSAMĚLÉ BŘEMENO 1,123 kn/m 0,994 kn/m MSÚ mezní stav únosnosti Ohybové momenty STÁLÉ SNÍH Rozhodující sníh nenavátý Sání zanedbáváme Vítr oblast A var.2 VÍTR OSAMĚLÉ BŘEMENO 34

38 Kombinace Pro příznivé Kombinační součinitelé: SNÍH - VÍTR - KOMBINACE NEPŘÍZNIVÁ Návrhové napětí za ohybu Podmínka pro mezní stav a) b) 35

39 2.5.3 MSP mezní stav použitelnosti L 3500 ulim 11, 7mm STÁLÉ mm mm SNÍH 0,859mm mm VÍTR mm OSAMĚLÉ BŘEMENO mm mm 3

40 TABULKA PŘEPOČTU ZATÍŽENÍ DO ROVINY STŘECHY PŘES NA F V A F H OSTATNÍ STÁLÉ g 2,k = 0,0 kn/m2 Fv = cosα i * F F = g 2,k * b ; b = 1,0 m F H = sinαi* F SVISLÉ PŘEPOČET POMOCÍ ÚHLU α [ ] KOLMÉ A VODOROVNÉ SÍLY číslo nosníku F [kn/m] α sinα i cosα i F V [kn/m] F H [kn/m] 1 0,0 3 0,891 0,454 0,300 0, ,0 0 0,8 0,500 0,330 0,572 ČÍSLO VAZNICE 3 0,0 57 0,839 0,545 0,359 0, ,0 54 0,809 0,588 0,388 0, ,0 52 0,788 0,1 0,40 0, ,0 49 0,755 0,5 0,433 0, ,0 47 0,731 0,82 0,450 0, ,0 44 0,95 0,719 0,475 0,458 F V [kn/m] F H [kn/m] 1 0,315 0,580 0,374 0,544 0,420 0, ,42 0, ,0 41 0,5 0,755 0,498 0, ,0 38 0,1 0,788 0,520 0, ,509 0, ,0 3 0,588 0,809 0,534 0, ,0 33 0,545 0,839 0,554 0, ,544 0, ,0 30 0,500 0,8 0,572 0, ,0 27 0,454 0,891 0,588 0, ,580 0, ,0 25 0,423 0,90 0,598 0, ,05 0,23 37

41 1 0,0 22 0,375 0,927 0,12 0, ,0 19 0,32 0,94 0,24 0, ,0 1 0,27 0,91 0,34 0, ,0 14 0,242 0,970 0,40 0, ,0 11 0,191 0,982 0,48 0, ,0 8 0,139 0,990 0,54 0, ,0 5 0,087 0,99 0,57 0, ,0 3 0,052 0,999 0,59 0, ,0 0 0,000 1,000 0,0 0, ,0 3 0,052 0,999 0,59 0, ,0 5 0,087 0,99 0,57 0, ,0 7 0,122 0,993 0,55 0, ,0 10 0,174 0,985 0,50 0, ,0 13 0,225 0,974 0,43 0, ,0 15 0,259 0,9 0,38 0, ,0 18 0,309 0,951 0,28 0, ,0 21 0,358 0,934 0,1 0, ,0 24 0,407 0,914 0,03 0, ,0 2 0,438 0,899 0,593 0, ,0 29 0,485 0,875 0,577 0, ,0 32 0,530 0,848 0,50 0, ,0 35 0,574 0,819 0,541 0, ,0 37 0,02 0,799 0,527 0, ,0 40 0,43 0,7 0,50 0, ,0 43 0,82 0,731 0,483 0,450 0,29 0,198 0,44 0,143 0,5 0, ,0 0,017 0,58 0,04 0,53 0,098 0,40 0,10 0,22 0,220 0,598 0,279 0,58 0,335 0,534 0, ,494 0,437 3.ZS - SNÍH - NENAVÁTÝ - CELÝ s 1k = 0,448 kn/m 2 4.ZS - SNÍH - NENAVÁTÝ - POLOVIČNÍ s 1k/2 = 0,224 kn/m 2 F v = Øcosα i * F F = s 1k * X *1,0 F H = Øsinαi* F s= (x n +x n+1 )/2 vazník X [m] vaznice X [m] F [kn] F/2 [kn] 38 α sinα i cosα i F V [Kn/m] F H [kn/m] 1 0, ,502 0,787 0, ,891 0,454 0,107 0, , ,544 0,885 0, ,8 0,500 0,132 0, ,55 3 0,585 0,942 0, ,839 0,545 0,152 0, ,04 4 0,17 1,002 0, ,809 0,588 0,172 0, ,30 5 0,1 1,09 0, ,788 0,1 0,194 0,23 0,91 0,703 1,124 0, ,755 0,5 0,215 0, , ,731 1,172 0, ,731 0,82 0,235 0,239

42 vazník X [m] vaznice X [m] F [kn] F/2 [kn] α sinα i cosα i F V [Kn/m] F H [kn/m] 8 0, ,74 1,223 0, ,95 0,719 0,257 0,23 9 0, ,79 1,270 0, ,5 0,755 0,280 0, , ,825 1,327 0,3 38 0,1 0,788 0,303 0, , ,87 1,379 0,90 3 0,588 0,809 0,325 0, , ,893 1,40 0, ,545 0,839 0,343 0, , ,902 1,430 0, ,500 0,8 0,359 0, , ,923 1,42 0, ,454 0,891 0,375 0, , ,942 1,491 0, ,423 0,90 0,390 0, , ,90 1,517 0, ,375 0,927 0,40 0, , ,975 1,539 0, ,32 0,94 0,419 0, , ,988 1,559 0, ,27 0,91 0,430 0, , ,000 1,577 0, ,242 0,970 0,440 0, , ,011 1,590 0, ,191 0,982 0,448 0, , ,017 1,59 0, ,139 0,990 0,453 0, , ,019 1,597 0, ,087 0,99 0,455 0, , ,018 1,594 0, ,052 0,999 0,455 0, , ,015 1,587 0, ,000 1,000 0,453 0, , ,010 1,577 0, ,052 0,999 0,449 0, ,00 2 1,002 1,53 0, ,087 0,99 0,444 0, , ,992 1,54 0, ,122 0,993 0,437 0, , ,980 1,525 0, ,174 0,985 0,427 0, , ,9 1,501 0, ,225 0,974 0,41 0, , ,949 1,474 0, ,259 0,9 0,404 0, , ,931 1,443 0, ,309 0,951 0,389 0, , ,910 1,408 0, ,358 0,934 0,372 0, , ,887 1,371 0, ,407 0,914 0,355 0, , ,82 1,331 0,5 2 0,438 0,899 0,337 0, , ,83 1,288 0, ,485 0,875 0,317 0, , ,807 1,241 0, ,530 0,848 0,29 0, , ,77 1,182 0, ,574 0,819 0,273 0, , ,732 1,117 0, ,02 0,799 0,250 0, , ,94 1,081 0, ,43 0,7 0,231 0, ,84 0,84 0, ,82 0,731 0,000 0,000 39

43 SNÍH NAVÁTÝ Nové sƞ3,k = odečteno z AutoCAD Fv=Nové sƞ3,k* X *cosα FH=Nové sƞ3,k* X *sinα (jenom pro plné sƞ3,k) číslo VAZNICE NOVÉ Sƞ3,k [kn/m2] PŮDORYSNÁ DÉLKA [m] X [m] 40 α cosα i sinα i F V [Kn/m] F H [Kn/m] 1 0,000 0,481 0, ,477 0,879 0,000 0, ,053 0,523 0, ,522 0,853 0,015 0, ,130 0,55 0, ,5 0,824 0,043 0,03 4 0,212 0,04 0, ,02 0,799 0,079 0, ,298 0,30 0,1 52 0,3 0,772 0,125 0,152 0,392 0,91 0, ,9 0,743 0,184 0, ,489 0,714 0, ,701 0,713 0,251 0, ,590 0,748 0, ,737 0,7 0,332 0, ,9 0,780 0, ,772 0,3 0,427 0, ,80 0,811 0, ,799 0,02 0,531 0, ,919 0,839 0,87 3 0,824 0,5 0,57 0, ,038 0,895 0, ,853 0,522 0,790 0, ,081 0,890 0, ,879 0,477 0,85 0, ,958 0,913 0, ,899 0,438 0,795 0, ,831 0,933 0, ,917 0,399 0,718 0, ,702 0,951 0, ,937 0,350 0,31 0, ,570 0,98 0, ,954 0,301 0,530 0, ,437 0,982 0, ,9 0,259 0,417 0, ,302 0,994 1, ,97 0,21 0,295 0, ,1 1,00 1, ,98 0,15 0,1 0, ,028 1,01 1, ,994 0,113 0,028 0, ,124 1,019 1, ,000 0,02 0,251 0, ,193 1,017 1, ,000 0,02 0,392 0, ,22 1,013 1, ,998 0,070 0,528 0, ,331 1,00 1, ,995 0,105 0,58 0, ,399 0,997 0, ,989 0,148 0,783 0, ,47 0,987 0, ,980 0,199 0,89 0, ,534 0,973 0,9 13 0,970 0,242 1,000 0, ,520 0,958 0, ,959 0,284 0,947 0, ,520 0,958 0, ,959 0,284 0,947 0,281

44 číslo VAZNICE NOVÉ Sƞ3,k [kn/m2] PŮDORYSNÁ DÉLKA [m] X [m] α cosα i sinα i F V [Kn/m] F H [Kn/m] 31 0,455 0,940 0, ,943 0,334 0,799 0, ,391 0,922 0, ,924 0,383 0,58 0, ,329 0,898 0, ,90 0,423 0,529 0, ,28 0,875 0,82 2 0,887 0,42 0,410 0, ,209 0,849 0, ,82 0,508 0,300 0, ,150 0,822 0, ,834 0,552 0,203 0, ,095 0,792 0, ,809 0,588 0,119 0, ,041 0,70 0, ,783 0,23 0,048 0, ,000 0,703 0, ,749 0,3 0,000 0, ,000 0,84 0,84 43 OSAMĚLÉ BŘEMENO F= 1,5 kn FV = cosαi * F FH = sinαi* F číslo nosníku KOLMÁ F V [kn/m] VODOROVN- F H [kn/m] ČÍSLO VAZNICE F v [kn] F h [kn] 1 0,81 1, ,750 1, ,817 1, ,882 1, ,923 1, ,984 1, ,023 1, ,079 1, ,715 1,318 0,849 1,23 0,954 1, ,051 1, ,132 0, ,182 0, ,157 0, ,214 0, ,258 0, ,23 0, ,299 0, ,318 0,715

45 14 1,337 0, ,359 0, ,391 0, ,418 0, ,442 0, ,455 0, ,472 0, ,485 0, ,494 0, ,375 0,598 1,430 0,451 1,44 0,325 1,490 0, ,498 0, ,500 0, ,499 0, ,498 0, ,494 0, ,489 0, ,477 0, ,42 0, ,449 0, ,427 0, ,400 0, ,370 0, ,348 0, ,312 0, ,272 0, ,229 0, ,198 0, ,49 0,105 1,483 0,222 1,455 0,33 1,413 0,501 1,359 0,34 1,292 0,71 1,213 0, ,149 0, ,097 1, ,123 0,994 42

46 3. SLOUPKY Konstrukce pro skleněnou fasádu - navržen atypický tvar 3.1 ZATÍŽENÍ Vítr Podélný vítr Zatížení na štítovou stěnu budovy Pro e<d h/d=15,5/49=0,32 e=min(b;2h) e=31m h= 15,5m b= 33m d= 49m oblast A =e/5=31/5=,2m oblast B = = 24,8m oblast C = d- e=18,0m O B L A S T PODÉLNÝ VÍTR c pe,10 w e,k [kn/m2] Fw[kN/m] A -1,2-0,725-2,537 B -0,85-0,517-1,810 C -0,5-0,302-1,057 D 0,709 0,428 1,499 E -0,318-0,192-0,72 43

47 3.2 VNITŘNÍ SÍLY NA PRUTECH N Vz My 44

48 3.3 PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY Nesymetrický průřez - bráno v největším místě: Šířka profilu b 200 mm Výška profilu h 00 mm Plocha průřezu A mm 2 Smyková plocha A y mm 2 Smyková plocha A z mm 2 Moment setrvačnost k ose y I y 3,E+9 mm 4 Moment setrvačnost k ose z I z 4,0E+08 mm 4 Poloměr setrvačnost k ose y i y 173,205 mm Poloměr setrvačnost k ose z i z 57,735 mm Hmotnost průřezu G 00 kg/m Průřezový modul k ose y W y 1,2E+07 mm 3 Průřezový modul k ose z W y 4,0E+0 mm 3 Lepené lamelové dřevo GL 24h Dílčí součinitel zatížení γ M = 1,25 Třída vlhkosti 1 k mod = 0,9 Součinitel k redistribuci napětí Obdélníkový průřez k m = 0,7 f m,k = 24 MPa f t,0,k = 1,5 MPa f t,90,k = 0,4 MPa f c,0,k f c,90,k f v,k = E 0,mean = 24 MPa 2,7 MPa 2,7 MPa 1100 MPa E 90,mean = 390 MPa G mean = 720 MPa E 0,05 = 325 MPa = t = t = = = = = 45

49 3.4 POSOUZENÍ - MSÚ L cr, y. i y = dle TAB 144,3mm Pro lepené lamelové dřevo β = 0,1 L z cr, 1500mm i z = m,d f m, d 57,7mm =2,3MPa =7,28MPa Posouzení na kombinaci tlaku a ohybu Stanovení součinitele vzpěrnosti: k y y L cr, y i y 2 0,51 rel, y 0, 3 rel, y rel, y k c, y y k y f c,0, k E k 0, y 2 rel, y Lcr,y λrel, λrel, Č. (mm) Lcr,z(mm) y z ky kz kc,y kc,z ,27 0,42 1,35 0,59 0,55 0, ,38 0,42 1,51 0,59 0,47 0, ,49 0,42 1,7 0,59 0,41 0, ,4 0,42 1,2 0,59 0,43 0, ,5 0,42 1,78 0,59 0,38 0, ,9 0,42 1,99 0,59 0,33 0, ,72 0,42 2,04 0,59 0,32 0, ,73 0,42 2,07 0,59 0,31 0, ,71 0,42 2,04 0,59 0,32 0, ,8 0,42 1,97 0,59 0,33 0, ,5 0,42 1,93 0,59 0,34 0, ,52 0,42 1,71 0,59 0,40 0, ,4 0,42 1,2 0,59 0,43 0, ,3 0,42 1,48 0,59 0,49 0, ,24 0,42 1,32 0,59 0,57 0, ,11 0,42 1,15 0,59 0,8 0, ,9 0,42 0,99 0,59 0,80 0, ,80 0,42 0,84 0,59 0,90 0,99 4

50 k 1. PODMÍNKA 2.PODMÍNKA c, y c,0, d f c, o, d f m, d m, d 1 k c, y c,0, d f c, o, d f m, d m, d 1 Č. Ned My,ed σc,0,d σm,y,d 1.podmínka 2.podmínka 58 8,01 23,5 0,08 2,82 0,17 0, ,79 3,1 0,08 4,34 0,2 0, ,4 45,37 0,08 5,45 0,33 0, ,94 52,99 0,09,3 0,38 0, ,34 59,88 0,09 7,19 0,43 0, ,71 5,43 0,10 7,85 0,47 0, ,84 8,7 0,10 8,24 0,49 0, ,89 9,58 0,10 8,35 0,50 0, ,83 8,32 0,10 8,20 0,49 0, ,7 4,74 0,10 7,77 0,47 0, ,32 58,82 0,09 7,0 0,42 0, ,9 51,48 0,09,18 0,37 0, ,3 43,5 0,08 5,24 0,31 0, ,4 34,87 0,08 4,19 0,25 0, ,83 25,84 0,07 3,10 0,19 0, ,95 18,37 0,0 2,21 0,13 0, ,04 11,89 0,05 1,43 0,09 0, ,43 7,17 0,04 0,8 0,05 0,05 1 VYHOVUJE Ověření příčné a torzní stability rel, m f m, k m, k 47

51 rel,m rel, m rel, m Č. l(mm) lef(mm h λrel, σcrit (mm) m kcrit ,0 0, ,33 0, ,08 0,7 0, ,70 0,79 0, ,07 0,80 0, ,98 0,82 0, ,3 0,82 0, ,19 0,83 0, ,44 0,82 0, ,14 0,81 0, ,34 0,80 0, ,11 0,78 0, ,1 0,7 0, ,07 0, ,85 0, ,2 0, ,59 0, ,32 0, POSOUZENÍ MSP Max u sloupku č.51 L = H max = mm 38,5 mm průhyb sloupků jako celku 1/300 bereme globální maximum 38,5 mm 48

52 4. PAŽDÍKY (PŘÍČKY) Lepené lamelové dřevo GL 24h Dílčí součinitel zatížení γ M = 1,25 Třída vlhkosti 1 k mod = 0,9 Součinitel k redistribuci napětí Obdélníkový průřez k m = 0,7 4.1 PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY f m,k = f t,0,k = f t,90,k = 24 MPa 1,5 MPa 0,4 MPa Šířka profilu b 120 mm Výška profilu h 120 mm Plocha průřezu A mm 2 Smyková plocha A y mm 2 Smyková plocha A z mm 2 Moment setrvačnost k ose y I y 1.728E+7 mm 4 Moment setrvačnost k ose z I z 1.728E+7 mm 4 Poloměr setrvačnost k ose y i y mm Poloměr setrvačnost k ose z i z mm Hmotnost průřezu G 7.2 kg/m Průřezový modul k ose y W y mm 3 Průřezový modul k ose z W y mm 3 = t = t = 49

53 4.2 ZATÍŽENÍ Bráno viz. Sloupek posudek na největší namáhání Posouzení na kombinaci tahu a ohybu L cr, y = 2000mm Posouzení na kombinaci tlaku a ohybu Stanovení součinitele vzpěru: L y i cr, y y ,88 9,280 y fc,0, k 9, rel, y 1,11 0,5 E0, posuzujeme na k y k 0,51 vzpěr 2 2 rel, y 0,3 rel, y 0,51 0,1 1,11 0,3 1,11 1, c, y ky ky rel, y 1,157 1,157 1, Ověření příčné a torzní stability 1 0,7 f m,k = 24 MPa fm, k 24 rel, m 0,25 3, crit 0,75 50

54 5. ZTUŽIDLO 5.1 ZATÍŽENÍ Vygenerováno programem SCIA ENGONEER 2011 Zatížení viz.vazník + podélný vítr viz SLOUPEK Navrhnuty lana od firmy MACALLOY 51

55 Max. NORMÁLOVÁ SÍLA Dle TAB. NÁVRH 10mm Elastické protažení d: 1 x 19 pramenné lano Parametry od dodavatele Ocel S31 Pro třídu pevnosti 1,2 a 3 γ M,0 = 1,15 empirické E=107kN/mm 2 Dle TAB. pro 10mm Styčníkový plech GP1 Kotvící systém SAF 10 52

56 . SPOJE Ocel S355.1 TANGENCIÁLNÍ LOŽISKO V PATĚ Dílčí součinitel materiálu γ M,0 = 1,00 B = γ M,0 = 1,25 spoje 180 mm H= 1400 mm Rozměry patní desky B = 10 mm H= 180 mm = 355MPa = 510MPa Vd průměrná reakce Max R x a odpovídajíci R z a naopak f m,k = 24 MPa f t,0,k = 1,5 MPa f t,90,k = 0,4 MPa f c,0,k f c,90,k f v,k = E 0,mean = 24 MPa 2,7 MPa 2,7 MPa 1100 MPa E 90,mean = 390 MPa G mean = 720 MPa E 0,05 = 325 MPa.1.1 Napětí ve smyku.1.2 Posouzení únosnosti.1.3 Osová síla je přenesena prostřednictvím ocel.patní desky = =.1.4 Posouzení únosnosti a = = 53

57 .1.5 Posouvající síla je přenesena prostřednictvím bočních ocel.desek.1. Posouzení únosnosti ) a NÁVRH OCELOVÝCH KOLÍKŮ: KOLÍKY - S355 d = 22mm Dílčí součinitel materiálu γ M0 = 1,25 DŘEVO GL24h.1.7 Pevnost dřeva v otlačení stěny otvoru Pro svorníky a kolíky do 30mm lze uvažovat: f h, 1, k 0,082(1 0,01d ) fh, 1, k 0,082(1 0,01 22)380 24, 305MPa f h,, k k a f sin h, o, k 2 cos 2 24,305 fh,, k 24, 12MPa 2 2 1,8sin cos k t 1 = 84mm k90 1,35 0,015d 1,35 0, ,8 Dílčí součinitel materiálu γ M0 = 1,3 spoje DESKA S355 k a1 a (3 4 cos ) d Moment kluzu spojovacích prostředků M 0, f d y, k 3 u 2, t= 12mm = M k 2, y, 0, , 14kNm a (3 4cos ) d (3 4cos)22 153mm 1 a 3d 322 mm 2 a t 7d mm 3, a c 3d mm 3, a t (2 2sin ) d (2 2 sin )22 49mm 4, a c 3d mm 4, 54

58 .1.8 Návrhová hodnota únosnosti na střihovou plochu svorní pro tlustou desku jednostřižně namáhanou Třída vlhkosti 1 k mod = 0,9.1.9 Charakteristická únosnost kolíků pro jeden střih ocel deska =14,88kN Moment přenášený pomocí ocelových kolíků ) > > 55

59 .2 PŘÍPOJ VAZNICE VAZNÍK VAR. 1 Přípoj vaznic pouze na nosnících č. 4,8,12 jinak připoj pomocí spoje VAR. 2 HŘEBÍKY d = 22 mm l = 50 mm DŘEVO C24 t 1 = 84mm Dílčí součinitel materiálu γ M0 = 1,3 spoje k mod = 0,9 DESKA S HŘEBÍKY Minimální rozteče od krajů a 10d mm 1 a 5d 54 20mm 2 a t (10 5cos ) d (10 5 cos )22 0mm 3, a c 10d 40mm 3, a t (5 5sin ) d (5 5sin )4 20mm 4, a c 5d 20mm 4, Návrh hřebíkového přípoje Ověření únosnosti hřebíkového spoje na střih únosnost spoje ocel-dřevo je závislá na tloušťce ocelových desek. Pro t 0,5d - tenké desky t > 0,5d - tlusté desky 5mm > 2mm tlusté desky t = 5mm Pro tlusté ocelové desky jako vnější prvky dvojstřižných spojů: VRUTY d = l = 10 mm 20mm 50 mm 0,3 0,3 fh, 1, k 0,082 k d 0, , 93MPa 5

60 n - počet hřebíků v řadě - pro hřebíky nef -účinný počet hřebíků n ef 10 0, 85 7,08 F F Ed 5,33 V, Ed 0, 37kN n n 2 7,08 s ef Posouzení > > počet rovin střihu.2.2 VRUTY Návrh přípoje pomocí vrutů 0,8 d l f 2, Fax, Rk nef ef ax, k 23, 83, 24 f 3 1,5 3 1,5 ax, Rk 3, 10 k 3, , 0,8 MPa n ef n k ef 3 0, 9 2,7 VRUTY.3 ZTUŽIDLO d = 10 mm l = 100 mm γ M = 1,0 DŘEVO GL24h t 2 = 97mm n = 8 n 8 0, 9,498 ef DESKA str.51 57

61 .3.1 Minimální rozteče od krajů p 2,2 d 2, mm 1 e,2d 1, mm p 2,4 d 2, mm 2 2 1,2d 0 1,2 10 e 12mm Vnitřní síly ze str.: Posouzení pro 1/2vrutů namáhaných silou F F f ax, Rk ax, Rk n ef 0,8 d l f, ,093kN ef ax, k 3 1,5 3 1,5 ax, Rk 3, 10 k 3, , 7 MPa 0,8 2,7.3.3 Posouzení na střih a f 0,082(1 0,0110)380 28, 044MPa h, 2, k 2, 2, M y, k 0,3 fu d 0, Nmm 58

62 Posouzení.3.4 Posouzení na kombinaci namáhání.3.5 Posouzení svarů plechu Minimální délka svaru pro přenášení zatížení: L=max L 140mm ) ) 59

63 .4 MONTÁŽNÍ SPOJ VAZNÍKU Pro přepravu na stavbu Lmax=15m VRUTY d = l = 22 mm 200 mm KOLÍKY d = l = 22 mm 200 mm Vnitřní síly z PŘÍLOHA 1: Pro spoj v řezu 1,2 2 Třída vlhkosti 1 k mod = 0,9.4.1 Schéma.4.2 Posouzení střednicového plechu vzdorující v ) 0

64 .4.3 Pevnost v otlačení stěny otvoru s předvrtanými otvory fh, 1, k 0,082(1 0,01d ) k 0,082(1 0,01 22)380 24, 305MPa 2, 2, M y, k 0,3 fu d 0, Nmm.4.4 Rozhodující návrhová únosnost na střihovou plochu.4.5 Posouzení krajních plechů vzdorující normálové síle a momentu 1

65 HŘEBÍKY.5 PŘIPOJENÍ VAZNICE VAZNÍK VAR. 2 Úhelník od firmy BeA NÁVRH typ4 DŘEVO C24/GL24h Dílčí součinitel materiálu γ M0 = 1,3 spoje k mod = 0,9 tř.vlh Posouzení na střih C24 HŘEBÍKY: DESKA - viz BeA t = 3mm VRUTY d = l = 10 mm 0 mm 50 mm 0,3 0,3 f h, 1, k 0,082 k d 0, , 93MPa VRUTY: 2

66 .5.2 Posouzení na střih GL24h HŘEBÍKY: 0,3 0,3 f h, 1, k 0,082 k d 0, , 5MPa VRUTY: 3

67 . PŘIPOJENÍ VAZNICE - SLOUPEK SVORNÍKU S355 d = 22mm l = 200mm Dílčí součinitel materiálu γ M0 = 1,25 DŘEVO GL24h t 1 = 200mm Dílčí součinitel materiálu..1 Pevnost dřeva v otlačení stěny otvoru Pro svorníky a kolíky do 30mm lze uvažovat: f h, 1, k 0,082(1 0,01d ) fh, 1, k 0,082(1 0,01 22)380 24, 305MPa f h, o, k h,, k 2 2 k a sin cos f Moment kluzu spojovacích prostředků 2, 2, M y, k 0,3 fu d 0, , 14kNm k 0 γ M0 = 1,3 spoje 4

68 ..2 Namáhaných silou Vz F F f ax, Rk ax, Rk n ef 93,2kN 0,8 d l f 1, ef ax, k 3 1,5 3 1,5 ax, Rk 3, 10 k 3, , 7 MPa 0,8 2,7 n - počet hřebíků v řadě nef -účinný počet hřebíků n ef 2 0, 9 1,8 7. ÚDAJE NA ZÁKLADY ýs ed reakce 5

69 8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Normy: [1] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb (2004) [2] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-3: Zatížení konstrukcí Obecná zatížení Zatížení sněhem(2005) [3] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Zatížení konstrukcí Obecná zatížení Zatížení větrem (2005) [4] ČSN EN Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [5] ČSN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Navrhování styčníků Skripta a publikace: [] Kuklík, P.; Kuklíková, A.; Mikeš, K. : Dřevěné konstrukce. Cvičení, ES ČVUT, Praha, 2005 [7] Straka, B.: Navrhování dřevěných konstrukcí, CERM, s.r.o. Brno, 199 [8]Dutko, P.; Chomová, E.; Draškovic, F.; Lapos, J.: Drevené konštrukcie. Príklady, SVŠT, Bratislava, 1982 [9] překlad Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, STEP 1, ČKAIT, Praha, 2004, [10] Překlad Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, STEP 2, ČKAIT, Praha, 2004, [11] Kuklík, P.: Příručka 2 Navrhování dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, TEMTIS, 2008 Internetové stránky: [12] < [13] < [14] < [15] < [1] <

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES RELAXAČNÍ CENTRUM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

Hřebíkové spoje. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

Hřebíkové spoje. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. Hřebíkové spoje JMÉNO PŘEDMĚT Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. TŘÍDA 3. ročník ROK 28 Bibliografická citace: PILGR, M. Dřevěné konstrukce. Hřebíkové spoje. Pracovní verze příkladu do cvičení rozpracovaného

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A - PRŮVODNÍ DOKUMENT

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce Dvoulodní sportovní hala Two-Bay Sports Hall Statický výpočet Květen 2017 Vypracoval: Jan

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATICKÝ VÝPOČET Vypracoval: Ing. Andrej Smatana Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT: 1005325 Tel.: 608 363 318 web: www.statikastaveb.eu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ ODBAVOVACÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra konstrukcí. Zahradní altán z materiálů na bázi dřeva

VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra konstrukcí. Zahradní altán z materiálů na bázi dřeva VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra konstrukcí Zahradní altán z materiálů na bázi dřeva Garden summerhouse made of wooden-based materials Student: Vedoucí bakalářské práce: Michal

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny JMÉNO PŘEDMĚT Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. TŘÍDA 3. ročník ROK 28 Bibliografická citace: PILGR, M. Dřevěné konstrukce. Spoje se styčníkovými

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES DŘEVĚNÁ LÁVKA NAD

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY Charakteristická únosnost spoje ocel-řevo je závislá na tloušťce ocelových esek t s. Ocelové esky lze klasiikovat jako tenké a tlusté: t s t s 0, 5 tenká eska,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Zadání Jednopodlažní jednolodní dřevěná hala: rozpětí = polovina rozpětí zadané ocelové haly vzdálenost sloupů = poloviční vzdálenost oproti zadané ocelové hale vzdálenost

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky, průvlaky, zesílení

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku FAST VUT v Brně PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Studijní skupina: B2VS7S Akademický rok: 2017 2018 Posluchač:... n =... PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku Je dán

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA V

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení Ing. Vladimír KOVÁČ autorizovaný statik Nad vodovodem 3258/2 100 31 Praha 10 kovac@az-statika.cz Vajdova 1031/5, 102 00 Praha 15 - Hostivař ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení STATICKÉ

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce Sportovní hala s bazénem Štěpán Kandl ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Více

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu Dokument: SX34a-CZ-EU Strana z 8 Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke Příklad ukazuje posouzení šroubového přípoje taženého úhelníku ztužidla ke, který je přivařen ke stojině sloupu.

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod. Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk: působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 IDEA StatiCa Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 Praktické použití programu IDEA StatiCa pro návrh betonových prvků Složitější případy

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5.

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5. Kapitola 5 Vnitřní síly přímého šikmého nosníku Pojem šikmý nosník je používán dle publikace [1] pro nosník ležící v souřadnicové rovině xz, který je vůči vodorovné ose x pootočen o úhel α. Pro šikmou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ OBJEKT. MULTIPURPOSE SPORT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXPOZIČNÍ PAVILON V TŘINCI EXHIBITION PAVILION IN TŘINEC VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES EXPOZIČNÍ PAVILON

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: Praha 4 fax:

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: Praha 4 fax: RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) Zakriveny-sedlovy-vaznik.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 25.00 R=18.18 1.40 1.30 2.90 21.00 4.60 10.63 6.47 1.00 1.20 9.80 11.90 1.50 Typ nosníku = N.sedlové

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 00. TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 00. TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 00. DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 a Z-9.1-811 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky,

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 3 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Škola Fakulta Ústav Studijní obor Studijní program Název práce Název práce v anglickém jazyce Typ

Více