Quelle: Ekonomika v 11 jazycích, Grada Publishing, a.s., 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Quelle: Ekonomika v 11 jazycích, Grada Publishing, a.s., 2003"

Transkript

1 a. s., Akciová společnost Aktiengesellschaft f, AG joint stock company Abfall m waste odpad Abgabe f levy dávka abgabenfrei tax exempt osvobozený od poplatků abgabenpflichtig liable to tax podléhající poplatků Abkommen n agreement smlouva Ablösesumme f redemption sum odstupné Abnahmemenge f purchased quantity odebrané množství Abnehmer m buyer odběratel Abrechnung f settlement of accounts vyúčtování Absage f cancellation odřeknutí Absatz m sales odbyt Absender m sender odesílatel Abschlagszahlung f part payment splátka Abschwung m downswing pokles rozvoje Abtretung f assignment odstoupení abzahlen pay off splatit Abzug m deduction srážka accompanying documents Begleitpapiere f průvodní doklady account Konto n účet account holder Kontoinhaber m vlastník účtu accountancy Rechnungswesen n účetnictví acknowledgement of receipt Empfangsbestätigung f potvrzení příjmů actions Aktionen f/pl akce activity rate Gewinnanteil m podíl na zisku actual costs Istkosten pl skutečné náklady address Adresse f adresa adresa Adresse f address Adresse f address adresa advance Anzahlung f záloha advertising Werbung f reklama after sales service Kundendienst m služba zákazníkům agency abroad Auslandsvertretung f zahraniční zastoupení agree vereinbaren dohodnout agreement Abkommen n smlouva agreement Abkommen n dohoda akce Aktionen f/pl actions akcie na jméno Namensaktie f registered share Akcionär m shareholder akcionář akcionář Aktionär m shareholder Aktiengesellschaft f joint stock company a. s. Aktionen f/pl actions akce aktiva Aktiva pl assets Aktiva pl assets aktiva altogether insgesamt úhrnem amount Betrag m částka Amt n office úřad analysis of requirements Bedarfsanalyse f analýza potřeb analýza potřeb Bedarfsanalyse f analysis of requirements Anfangsbestand m opening stock počáteční stav Anfrage f inquiry poptávka Angebot n offer nabídka Ankauf m purchase nákup Anlage f investment vklad A

2 annual jährlich ročně annual accounts Jahresabschluss m roční uzávěrka Anordnung f order nařízení Antrag m application žádost Antragsformular n application form formulář žádosti Antwort f reply odpověď Anzahlung f deposit záloha Anzahlung f advance záloha application Antrag m žádost application form Antragsformular n formulář žádosti Arbeit f work práce Arbeitgeber m employer zaměstnavatel Arbeitnehmer m employee zaměstnanec Arbeitskraft f staff pracovní síla Arbeitsmarkt m labour market trh práce Arbeitsvertrag m contract of employment pracovní smlouva Arbeitszeit f working hours pracovní doba arrears Rückstand m nedoplatek assets Aktiva pl aktiva assignment Abtretung f odstoupení assortment Sortiment n sortiment assurance Versicherung f pojištění auf Abruf on call na zavolani auf Probe on trial na zkoušku Aufpreis m surcharge cenová přirážka Aufschlag m surcharge přirážka Auftragnehmer m contractor dodavatel Auftragsabwicklung f processing of an order vyřízení zakázky Ausgaben f/pl expenses výdaje Auskunft f information informace Auslandsgeschäft n foreign business zahraniční obchod Auslandsvertretung f agency abroad zahraniční zastoupení Ausschreibung f call for tenders veřejná soutěž

3 bank charges Kontogebühren f/pl poplatky za vedení účtu bank note Banknote f bankovka bank statement Kontoauszug m výpis z účtu banker Bankier m bankéř bankéř Bankier m banker Bankier m banker bankéř Banknote f bank note bankovka bankovka Banknote f bank note bar cash hotovostní Barzahlungsrabbat m cash discount sleva při placení v hotovosti basic wage Grundlohn m základní mzda Bedarf m need potřeba Bedarfsanalyse f analysis of requirements analýza potřeb Beförderung f transportation doprava Begleitpapiere f accompanying documents průvodní doklady Beilage f supplement příloha belasten charge zatěžovat Beleg m receipt doklad Besprechung f meeting porada Bestellmenge f ordered quantity objednané množství Bestellung f order objednávka Betrag m amount částka Betrag m amount částka bezhotovostní převod Überweisung f remittance bezpatně kostenlos free of charge blahobyt Wohlstand m prosperity Börse f stock exchange burza Briefmarke f stamp poštovní známka Buchgeld n deposit money zúčtované peníze burza Börse f stock exchange business Geschäft n obchod business partner Geschäftspartner f obchodní partner buy kaufen kupovat <koupit> buyer Abnehmer m odběratel by registered post per Einschreiben doporučeně by return of post postwendend obratem B

4 calendar year Kalenderjahr n kalendářní rok call for tenders Ausschreibung f veřejná soutěž cancellation Absage f odřeknutí capacity Kapazität f kapacita capital share Kapitalanteil m kapitálový podíl capital stock Grundkapital n základní kapitál cash bar hotovostní cash discount Barzahlungsrabbat m sleva při placení v hotovosti ceník Preisliste f price list cenová přirážka Aufpreis m surcharge cenově výhodný preiswert inexpensive clo Zoll m customs closing balance Schlussbilanz f konečná rozvaha coin Münze f mince commercial agent Handelsvertreter m obchodní zástupce company address Firmenanschrift f firemní adresa company profit Unternehmensgewinn m zisk z podnikání compensation Entschädingung f náhrada conclusion of a contract Vertragsabschluss m uzavření smlouvy conclusion of a deal Geschäftsabschluss m uzavření obchodu contract for work and services Werkvertrag m smlouva o dílo contract of employment Arbeitsvertrag m pracovní smlouva contract of sale Kaufvertrag m kupní smlouva contractor Auftragnehmer m dodavatel contractual penalty Konventionalstrafe f sjednaná pokuta (penále) credit Gutschrift f dobropis currency Währung f měna currency Währung f měna customs Zoll m clo částka Betrag m amount částka Betrag m amount daň Steuer f tax daň z přidané hodnoty Umsatzsteuer f value added tax daň ze mzdy Lohnsteuer f tax on wages daňové přiznání Steuererklärung f tax return dávka Abgabe f levy Debitor n debtor dlužník debtor Debitor n dlužník deduction Abzug m srážka deed of partnership Gesellschaftsvertrag m zakládací smlouva OS delay Verzug m zpoždění deliver liefern dodat deposit Anzahlung f záloha deposit money Buchgeld n zúčtované peníze discount deduction Skontoabzug m odpočet skonta dlouhodobý langfristig long term dlužník Debitor n debtor dobropis Gutschrift f credit dodat leifern deliver dodavatel Auftragnehmer m contractor dohoda Abkommen n agreement dohodnout vereinbaren agree doklad Beleg m receipt doporučeně per Einschreiben by registered post doprava Beförderung f transportation downswing Abschwung m pokles rozvoje duty unpaid unverzollt neproclený duty paid verzollt proclený C/D

5 Eilpaket m express parcel spěšný balík Einkommen n income příjem Empfangsbestätigung f acknowledgement of receipt potvrzení příjmů employee Arbeitnehmer m zaměstnanec employer Arbeitgeber m zaměstnavatel Entschädingung f compensation náhrada Erlös m proceeds výnos exchange rate Kurs m kurs expediture for material Materialaufwand m spotřeba materiálu expenses Ausgaben f/pl výdaje express parcel Eilpaket m spěšný balík faktura f Rechnung f invoice fee Gebühr f poplatek financial obligation Obligo n závazek financial year Geschäftsjahr n účetní rok firemní adresa Firmenanschrift f company address Firmenanschrift f company address firemní adresa for cash gegen Barzahlung proti hotovosti Forderung f assets pohledávka foreign business Auslandsgeschäft n zahraniční obchod form Vordruck m předtisk formulář žádosti Antragsformular n application form free of charge kostenlos bezpatně free of charge gratis zdarma Frist f period lhůta Gebühr f fee poplatek gegen Barzahlung for cash proti hotovosti Geld n money peníze general power of attorney Generalvollmacht f neomezená plná moc Generalvollmacht f general power of attorney neomezená plná moc E G Gesellchaft mit beschränkter Haftung f limited liability company společnost s ručením omezeným, s. r. o. Gesellschafter m partner společník Gesellschaftsvertrag m deed of partnership zakládací smlouva OS Geschäft n business obchod Geschäftsabschluss m conclusion of a deal uzavření obchodu Geschäftsanteil m share podíl na obchodu Geschäftsbedingungen f/pl terms and conditions of business obchodní podmínky Geschäftseröffnung f opening of a business zahájení obchodu Geschäftsjahr n financial year účetní rok Geschäftspartner f business partner obchodní partner Gewerbe n trade živnost Gewinn m profit zisk Gewinnabführung f transfer of profit odvod zisku Gewinnanteil m activity rate podíl na zisku goods Güter n/pl zboží gratis free of charge zdarma growth Wachstum n růst Grundkapital n capital stock základní kapitál Grundlohn m basic wage základní mzda Güter n/pl goods zboží Gutschrift f credit dobropis

6 Handarbeit f manual work ruční práce Handelsspanne f trading margin obchodní rozpětí Handelsvertreter m commercial agent obchodní zástupce hire purchase Ratenkauf m koupě na splátky hlavní měna Leitwährung f key currency hotovostní bar cash charge belasten zatěžovat chargeable to zu Lasten na účet immediately umgehend obratem in bar in cash v hotovosti in cash in bar v hotovosti income Einkommen n příjem indebtedness Verschuldung f zadlužení inexpensive preiswert cenově výhodný informace Auskunft f information information Auskunft f informace input tax Vorsteuer f záloha na daň input tax Vorsteuer f záloha na daň inquiry Anfrage f poptávka insgesamt altogether úhrnem Internet address Internet Adresse f internetová adresa Internet Adresse f Internet address internetová adresa internetová adresa Internet Adresse f Internet address investment Anlage f vklad invoice Rechnung f faktura f Istkosten pl actual costs skutečné náklady Jahresabschluss m annual accounts roční uzávěrka jährlich annual ročně jednání Verhandlung f negotiation joint stock company Aktiengesellschaft f a. s. kaledářní rok Kalenderjahr n calendar year Kalenderjahr n calendar year kalendářní rok kapacita Kapazität f capacity Kapazität f capacity kapacita Kapitalanteil m capital share kapitálový podíl kapitálový podíl Kapitalanteil m capital share kaufen buy kupovat <koupit> Käufer m purchaser kupující Kaufpreis m purchase price kupní cena Kaufvertrag m contract of sale kupní smlouva keeping of an account Kontoführung f vedení účtu key currency Leitwährung f hlavní měna konečná rozvaha Schlussbilanz f closing balance Konto n account účet Kontoauszug m bank statement výpis z účtu Kontoeröffnung f opening of an account otevření účtu Kontoführung f keeping of an account vedení účtu Kontogebühren f/pl bank charges poplatky za vedení účtu Kontoinhaber m account holder vlastník účtu Konventionalstrafe f contractual penalty sjednaná pokuta (penále) kostenlos free of charge bezpatně koupě na splátky Ratenkauf m hire purchase krátkodobý kurzfristig short term Kredit m loan půjčka Kundendienst m after sales service služba zákazníkům Kündigung f Kündigung f Kündigung f Kündigung f Kündigung f notice of termation kupní cena Kaufpreis m purchase price kupní smlouva Kaufvertrag m contract of sale kupovat <koupit> kaufen buy kupující Käufer m purchaser kurs Kurs m exchange rate Kurs m exchange rate kurs kurzfristig short term krátkodobý kvalitativní qualitativ qualitative H K

7 labour market Arbeitsmarkt m trh práce langfristig long term dlouhodobý Leitwährung f key currency hlavní měna levy Abgabe f dávka lhůta Frist f period liable to tax abgabenpflichtig podléhající poplatků liefern deliver dodávat <dodat> likvidátor Liquidator m liquidator L N limited liability company Gesellschaft mit beschränkter Haftung f společnost s ručením omezeným, s. r. o. liquidator Liquidator m likvidátor Liquidator m liquidator likvidátor loan Kredit m půjčka Lohnsteuer f tax on wages daň ze mzdy long term langfristig dlouhodobý loss Verlust m ztráta Mahnung f reminder upomínka majetek Vermögen n property manual work Handarbeit f ruční práce Marktlage f state of the market situace na trhu Materialaufwand m expenditure for material spotřeba materiálu meeting Besprechung f porada měna Währung f currency měna Währung f currency měsíčně monatlich monthly Miete f rent nájem mince Münze f coin Minderung f reduction snížení minutes Protokoll n zápis monatlich monthly měsíčně money Geld n peníze monthly monatlich měsíčně Münze f coin mince Muster n sample vzor na hlavu pro Kopf per capita na účet zu Lasten chargeable to na zavolani auf Abruf on call na zkoušku auf Probe on trial nabídka Angebot n offer náhrada Entschädingung f compensation nájem Miete f rent nákup Ankauf m purchase Namensaktie f registered share akcie na jméno nařízení Anordnung f order nationalisation Verstaatlichung f zestátnění nedoplatek Rückstand m arrears need Bedarf m potřeba negotiation Verhandlung f jednání neomezená plná moc Generalvollmacht f general power of attorney neplatný nichtig void neproclený unverzollt duty unpaid nepřenosný nicht übertragbar non negotiable nezávazný unverbindlich not binding nicht übertragbar non negotiable nepřenosný nichtig void neplatný non negotiable nicht übertragbar nepřenosný not binding unverbindlich nezávazný Notar m notary notář notary Notar m notář notář Notar m notary notice of termation Kündigung f Kündigung f

8 obchod Geschäft n business obchodní partner Geschäftspartner f business partner obchodní podmínky Geschäftsbedingungen f/pl terms and conditions of business obchodní rozpětí Handelsspanne f trading margin obchodní zástupce Handelsvertreter m commercial agent objednané množství Bestellmenge f ordered quantity objednávka Bestellung f order objem Volumen n volume Obligo n financial obligation závazek obratem postwendend by return of post obratem umgehend immediately odběratel Abnehmer m buyer odbyt Absatz m sales odebrané množství Abnahmemenge purchased quantity odesílatel Absender m sender odpad Abfall m waste odpočet skonta Skontoabzug m discount deduction odpověď Antwort f reply odřeknutí Absage f cancellation odstoupení Abtretung f assignment odstupné Ablösesumme f redemption sum odvod zisku Gewinnabführung f transfer of profit offer Angebot n nabídka office Amt n úřad on call auf Abruf na zavolani on trial auf Probe na zkoušku opening of a business Geschäftseröffnung f zahájení obchodu opening of an account Kontoeröffnung f otevření účtu opening stock Anfangsbestand m počáteční stav order Anordnung f nařízení order Bestellung f objednávka order for payment Zahlungsauftrag m platební příkaz ordered quantity Bestellmenge f objednané množství osvobozený od daně steuerfrei tax free osvobozený od poplatků abgabenfrei tax exempt otevření účtu Kontoeröffnung f opening of an account O

9 part payment Abschlagszahlung f splátka partner Gesellschafter m společník pay zahlen platit pay off abzahlen splatit peníze Geld n money per capita pro Kopf na hlavu per Einschreiben by registered post doporučeně period Frist f lhůta platební příkaz Zahlungsauftrag m order for payment platit zahlen pay počáteční stav Anfangsbestand m opening stock podepsat unterschreiben sign podíl na obchodu Geschäftsanteil m share podíl na zisku Gewinnanteil f activity rate podléhající poplatkům abgabenpflichtig liable to tax podpis Unterschrift f signature pojištění Versicherung f assurance pokles rozvoje Abschwung m downswing poplatek Gebühr f fee poplatky za vedení účtu Kontogebühren f/pl bank charges poplatník Steuerzahler m taxpayer poptávka Anfrage f inquiry porada Besprechung f meeting Porto n postage poštovné position Stellung f postavení postage Porto n poštovné postavení Stellung f position postwendend by return of post obratem poštovné Porto n postage poštovní známka Briefmarke f stamp potřeba Bedarf m need potvrzení příjmů Empfangsbestätigung f acknowledgement of receipt práce Arbeit f work pracovní doba Arbeitszeit f working hours pracovní síla Arbeitskraft f staff pracovní smlouva Arbeitsvertrag m contract of employment Preisbindung f price fixing závaznost cen Preiserhöhung f price increase zvýšení cen Preisliste f price list ceník Preissenkung f price reduction snížení cen preiswert inexpensive cenově výhodný price fixing Preisbindung f závaznost cen price increase Preiserhöhung f zvýšení cen price list Preisliste f ceník price reduction Preissenkung f snížení cen pro Kopf per capita na hlavu proceeds Erlös m výnos processing of an order Auftragsabwicklung f vyřízení zakázky proclený verzollt duty paid profit Gewinn m zisk property Vermögen n majetek prosperity Wohlstand m blahobyt proti hotovosti gegen Barzahlung for cash Protokoll n minutes zápis průvodní doklady Begleitpapiere f accompanying documents předtisk Vordruck m form převod Übertragung f transfer of profit příjem Einkommen n income příloha Beilage f supplement přirážka Aufschlag m surcharge půjčka Kredit m loan purchase Ankauf m nákup purchase price Kaufpreis m kupní cena purchased quantity Abnahmemenge f odebrané množství purchaser Käufer m kupující P

10 qualitativ qualitative kvalitativní qualitative qualitativ kvalitativní Rabatt m reduction sleva Ratenkauf m hire purchase koupě na splátky receipt Beleg m doklad redemption sum Ablösesumme f odstupné reduction Rabatt m sleva reduction Minderung f snížení registered share Namensaktie f akcie na jméno Rechnung f invoice faktura f Rechnungswesen n accountancy účetnictví reklama Werbung f advertising reliable zuverlässig spolehlivý reminder Mahnung f upomínka remittance Überweisung f bezhotovostní převod rent Miete f nájem repayment Rückzahlung f splácení reply Antwort f odpověď reserves Rückgabe f vrácení ročně jährlich annual roční uzávěrka Jahresabschluss m annual accounts Rückgabe f reserves vrácení Rückstand m arrears nedoplatek Rückzahlung f repayment splácení ruční práce Handarbeit f manual work růst Wachstum n growth Q/R

11 s. r. o. Gesellschaft mit beschränkter Haftung f limited liability company sales Absatz m odbyt sample Muster n vzor scrap verschrotten sešrotovat sender Absender m odesílatel sešrotovat verschrotten scrap settlement of accounts Abrechnung f vyúčtování share Geschäftsanteil m podíl na obchodu shareholder Aktionär m akcionář short term kurzfristig krátkodobý Schlussbilanz f closing balance konečná rozvaha sign unterschreiben podepsat signature Unterschrift f podpis situace na trhu Marktlage f state of the market sjednaná pokuta (penále) Konventionalstrafe f contractual penalty Skontoabzug m discount deduction odpočet skonta skutečné náklady Istkosten pl actual costs sleva Rabatt m reduction sleva při placení v hotovosti Barzahlungsrabbat m cash discount služba zákazníkům Kundendienst m after sales service smlouva Abkommen agreement smlouva o dílo Werkvertrag m contract for work and services snížení Minderung f reduction snížení cen Preissenkung f price reduction sortiment Sortiment n assortment Sortiment n assortment sortiment spěšný balík Eilpaket m express parcel splácení Rückzahlung f repayment splatit abzahlen pay off splátka Abschlagszahlung f part payment společník Gesellschafter m partner spolehlivý zuverlässig reliable spotřeba materiálu Materialaufwand m expenditure for material srážka Abzug m deduction Staat m state stát staff Arbeitskraft f pracovní síla stamp Briefmarke f poštovní známka stát Staat m state state Staat m stát state of the market Marktlage f situace na trhu Stellung f position postavení Steuer f tax daň Steuererklärung f tax return daňové přiznání steuerfrei tax free osvobozený od daně Steuerzahler m taxpayer poplatník stock Warenbestand m zásoba zboží stock exchange Börse f burza supplement Beilage f příloha surcharge Aufpreis m cenová přirážka surcharge Aufschlag m přirážka S

12 tax Steuer f daň tax on wages Lohnsteuer f daň ze mzdy tax return Steuererklärung f daňové přiznání tax exempt abgabenfrei osvobozený od poplatků tax free steuerfrei osvobozený od daně taxpayer Steuerzahler m poplatník telefon Telefon m telephone Telefon m telephone telefon telephone Telefon m telefon terms and conditions of business Geschäftsbedingungen f/pl obchodní podmínky trade Gewerbe n živnost trading margin Handelsspanne f obchodní rozpětí transfer of profit Gewinnabführung f odvod zisku transfer of profit Übertragung f převod transportation Beförderung f doprava trh práce Arbeitsmarkt m labour market Übertragung f transfer of profit převod Überweisung f remittance bezhotovostní převod účet Konto n account účetní rok Geschäftsjahr n financial year účetnictví Rechnungswesen n accountancy úhrnem insgesamt altogether umgehend immediately obratem Umsatzsteuer f value added tax daň z přidané hodnoty Unternehmensgewinn m company profit zisk z podnikání unterschreiben sign podepsat Unterschrift f signature podpis unverbindlich not binding nezávazný unverzollt duty unpaid neproclený upomínka Mahnung f reminder úřad Amt n office uzavření obchodu Geschäftsabschluss m conclusion of a deal uzavření smlouvy Vertragsabschluss m conclusion of a contract v hotovosti in bar in cash value added tax Umsatzsteuer f daň z přidané hodnoty vedení účtu Kontoführung f keeping of an account vereinbaren agree dohodnout Vereinbarung f agreement dohoda Verhandlung f negotiation jednání Verlust m loss ztráta Vermögen n property majetek verschrotten scrap sešrotovat Verschuldung f indebtedness zadlužení Versicherung f assurance pojištění Verstaatlichung f nationalisation zestátnění Vertragsabschluss m conclusion of a contract uzavření smlouvy verzollt duty paid proclený Verzug m delay zpoždění veřejná soutěž Ausschreibung f call for tenders vklad Anlage f investment vlastník účtu Kontoinhaber m account holder void nichtig neplatný volume Volumen n objem Volumen n volume objem Vordruck m form předtisk Vorsteuer f input tax záloha na daň vrácení Rückgabe f reserves výdaje Ausgaben f/pl expenses výnos Erlös m proceeds výpis z účtu Kontoauszug m bank statement vyřízení zakázky Auftragsabwicklung f processing of an order vyúčtování Abrechnung f settlement of accounts vzor Muster n sample T V

13 Währung f currency měna Wachstum n growth růst Warenbestand m stock zásoba zboží waste Abfall m odpad Werbung f advertising reklama Werkvertrag m contract for work and services smlouva o dílo Wohlstand m prosperity blahobyt work Arbeit f práce working hours Arbeitszeit f pracovní doba zadlužení Verschuldung f indebtedness zahájení obchodu Geschäftseröffnung f opening of a business zahlen pay platit Zahlungsauftrag m order for payment platební příkaz zahraniční obchod Auslandsgeschäft n foreign business zahraniční zastoupení Auslandsvertretung f agency abroad zakládací smlouva OS Gesellschaftsvertrag m deed of partnership základní kapitál Grundkapital n capital stock základní mzda Grundlohn m basic wage záloha Anzahlung f deposit záloha Anzahlung f advance záloha na daň Vorsteuer f input tax zaměstnanec Arbeitnehmer m employee zaměstnavatel Arbeitgeber m employer zápis Protokoll n minutes zásoba zboží Warenbestand m stock zatěžovat belasten charge závazek Obligo n financial obligation závaznost cen Preisbindung f price fixing zboží Güter n/pl goods zdarma gratis free of charge zestátnění Verstaatlichung f nationalisation zisk Gewinn m profit zisk z podnikání Unternehmensgewinn m company profit Zoll m customs clo zpoždění Verzug m delay ztráta Verlust m loss zu Lasten chargeable to na účet zúčtované peníze Buchgeld n deposit money zuverlässig reliable spolehlivý zvýšení cen Preiserhöhung f price increase žádost Antrag m application živnost Gewerbe n trade W Z

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS 1 POŠTOVÁ BANKA, a.s., pobočka Česká republika Sokolovská 17 186 00 Prague Czech Republic Telephone: + 421 2/5960 3110 Telefax: + 421 2/5960 2462 E-mail: info@pabk.sk SWIFT: POBNCZPP Valid from: January

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd. zák. rez. F 500 000

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria An independent member of UHY International

Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria An independent member of UHY International Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria Mag. Georg Stöger 4. listopad 2015, Praha About us 1941 founded in Austria 1991 founded in the Czech Republic 1999 founded in

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a Přednáška 5 Nákladové a výnosové účty 1. Opakování podvojného účetního zápisu: 1 transakce = změna dvou položek rozvahy (příčina: bilanční princip) 1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 502 321 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 701 431 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd.

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení UM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor VY_32_INOVACE_Úč23.01

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Pokladna

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Valeo má za sebou rekordní pololetí

Valeo má za sebou rekordní pololetí Valeo má za sebou rekordní pololetí Za první pololetí stouply meziročně tržby o 11 % na 8,1 miliardy eur Ve druhém čtvrtletí 2016 prudce rostly tržby o 13 % Provozní zisk se zvýšil o 20 % na 647 milionů

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek.

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více