Quelle: Ekonomika v 11 jazycích, Grada Publishing, a.s., 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Quelle: Ekonomika v 11 jazycích, Grada Publishing, a.s., 2003"

Transkript

1 a. s., Akciová společnost Aktiengesellschaft f, AG joint stock company Abfall m waste odpad Abgabe f levy dávka abgabenfrei tax exempt osvobozený od poplatků abgabenpflichtig liable to tax podléhající poplatků Abkommen n agreement smlouva Ablösesumme f redemption sum odstupné Abnahmemenge f purchased quantity odebrané množství Abnehmer m buyer odběratel Abrechnung f settlement of accounts vyúčtování Absage f cancellation odřeknutí Absatz m sales odbyt Absender m sender odesílatel Abschlagszahlung f part payment splátka Abschwung m downswing pokles rozvoje Abtretung f assignment odstoupení abzahlen pay off splatit Abzug m deduction srážka accompanying documents Begleitpapiere f průvodní doklady account Konto n účet account holder Kontoinhaber m vlastník účtu accountancy Rechnungswesen n účetnictví acknowledgement of receipt Empfangsbestätigung f potvrzení příjmů actions Aktionen f/pl akce activity rate Gewinnanteil m podíl na zisku actual costs Istkosten pl skutečné náklady address Adresse f adresa adresa Adresse f address Adresse f address adresa advance Anzahlung f záloha advertising Werbung f reklama after sales service Kundendienst m služba zákazníkům agency abroad Auslandsvertretung f zahraniční zastoupení agree vereinbaren dohodnout agreement Abkommen n smlouva agreement Abkommen n dohoda akce Aktionen f/pl actions akcie na jméno Namensaktie f registered share Akcionär m shareholder akcionář akcionář Aktionär m shareholder Aktiengesellschaft f joint stock company a. s. Aktionen f/pl actions akce aktiva Aktiva pl assets Aktiva pl assets aktiva altogether insgesamt úhrnem amount Betrag m částka Amt n office úřad analysis of requirements Bedarfsanalyse f analýza potřeb analýza potřeb Bedarfsanalyse f analysis of requirements Anfangsbestand m opening stock počáteční stav Anfrage f inquiry poptávka Angebot n offer nabídka Ankauf m purchase nákup Anlage f investment vklad A

2 annual jährlich ročně annual accounts Jahresabschluss m roční uzávěrka Anordnung f order nařízení Antrag m application žádost Antragsformular n application form formulář žádosti Antwort f reply odpověď Anzahlung f deposit záloha Anzahlung f advance záloha application Antrag m žádost application form Antragsformular n formulář žádosti Arbeit f work práce Arbeitgeber m employer zaměstnavatel Arbeitnehmer m employee zaměstnanec Arbeitskraft f staff pracovní síla Arbeitsmarkt m labour market trh práce Arbeitsvertrag m contract of employment pracovní smlouva Arbeitszeit f working hours pracovní doba arrears Rückstand m nedoplatek assets Aktiva pl aktiva assignment Abtretung f odstoupení assortment Sortiment n sortiment assurance Versicherung f pojištění auf Abruf on call na zavolani auf Probe on trial na zkoušku Aufpreis m surcharge cenová přirážka Aufschlag m surcharge přirážka Auftragnehmer m contractor dodavatel Auftragsabwicklung f processing of an order vyřízení zakázky Ausgaben f/pl expenses výdaje Auskunft f information informace Auslandsgeschäft n foreign business zahraniční obchod Auslandsvertretung f agency abroad zahraniční zastoupení Ausschreibung f call for tenders veřejná soutěž

3 bank charges Kontogebühren f/pl poplatky za vedení účtu bank note Banknote f bankovka bank statement Kontoauszug m výpis z účtu banker Bankier m bankéř bankéř Bankier m banker Bankier m banker bankéř Banknote f bank note bankovka bankovka Banknote f bank note bar cash hotovostní Barzahlungsrabbat m cash discount sleva při placení v hotovosti basic wage Grundlohn m základní mzda Bedarf m need potřeba Bedarfsanalyse f analysis of requirements analýza potřeb Beförderung f transportation doprava Begleitpapiere f accompanying documents průvodní doklady Beilage f supplement příloha belasten charge zatěžovat Beleg m receipt doklad Besprechung f meeting porada Bestellmenge f ordered quantity objednané množství Bestellung f order objednávka Betrag m amount částka Betrag m amount částka bezhotovostní převod Überweisung f remittance bezpatně kostenlos free of charge blahobyt Wohlstand m prosperity Börse f stock exchange burza Briefmarke f stamp poštovní známka Buchgeld n deposit money zúčtované peníze burza Börse f stock exchange business Geschäft n obchod business partner Geschäftspartner f obchodní partner buy kaufen kupovat <koupit> buyer Abnehmer m odběratel by registered post per Einschreiben doporučeně by return of post postwendend obratem B

4 calendar year Kalenderjahr n kalendářní rok call for tenders Ausschreibung f veřejná soutěž cancellation Absage f odřeknutí capacity Kapazität f kapacita capital share Kapitalanteil m kapitálový podíl capital stock Grundkapital n základní kapitál cash bar hotovostní cash discount Barzahlungsrabbat m sleva při placení v hotovosti ceník Preisliste f price list cenová přirážka Aufpreis m surcharge cenově výhodný preiswert inexpensive clo Zoll m customs closing balance Schlussbilanz f konečná rozvaha coin Münze f mince commercial agent Handelsvertreter m obchodní zástupce company address Firmenanschrift f firemní adresa company profit Unternehmensgewinn m zisk z podnikání compensation Entschädingung f náhrada conclusion of a contract Vertragsabschluss m uzavření smlouvy conclusion of a deal Geschäftsabschluss m uzavření obchodu contract for work and services Werkvertrag m smlouva o dílo contract of employment Arbeitsvertrag m pracovní smlouva contract of sale Kaufvertrag m kupní smlouva contractor Auftragnehmer m dodavatel contractual penalty Konventionalstrafe f sjednaná pokuta (penále) credit Gutschrift f dobropis currency Währung f měna currency Währung f měna customs Zoll m clo částka Betrag m amount částka Betrag m amount daň Steuer f tax daň z přidané hodnoty Umsatzsteuer f value added tax daň ze mzdy Lohnsteuer f tax on wages daňové přiznání Steuererklärung f tax return dávka Abgabe f levy Debitor n debtor dlužník debtor Debitor n dlužník deduction Abzug m srážka deed of partnership Gesellschaftsvertrag m zakládací smlouva OS delay Verzug m zpoždění deliver liefern dodat deposit Anzahlung f záloha deposit money Buchgeld n zúčtované peníze discount deduction Skontoabzug m odpočet skonta dlouhodobý langfristig long term dlužník Debitor n debtor dobropis Gutschrift f credit dodat leifern deliver dodavatel Auftragnehmer m contractor dohoda Abkommen n agreement dohodnout vereinbaren agree doklad Beleg m receipt doporučeně per Einschreiben by registered post doprava Beförderung f transportation downswing Abschwung m pokles rozvoje duty unpaid unverzollt neproclený duty paid verzollt proclený C/D

5 Eilpaket m express parcel spěšný balík Einkommen n income příjem Empfangsbestätigung f acknowledgement of receipt potvrzení příjmů employee Arbeitnehmer m zaměstnanec employer Arbeitgeber m zaměstnavatel Entschädingung f compensation náhrada Erlös m proceeds výnos exchange rate Kurs m kurs expediture for material Materialaufwand m spotřeba materiálu expenses Ausgaben f/pl výdaje express parcel Eilpaket m spěšný balík faktura f Rechnung f invoice fee Gebühr f poplatek financial obligation Obligo n závazek financial year Geschäftsjahr n účetní rok firemní adresa Firmenanschrift f company address Firmenanschrift f company address firemní adresa for cash gegen Barzahlung proti hotovosti Forderung f assets pohledávka foreign business Auslandsgeschäft n zahraniční obchod form Vordruck m předtisk formulář žádosti Antragsformular n application form free of charge kostenlos bezpatně free of charge gratis zdarma Frist f period lhůta Gebühr f fee poplatek gegen Barzahlung for cash proti hotovosti Geld n money peníze general power of attorney Generalvollmacht f neomezená plná moc Generalvollmacht f general power of attorney neomezená plná moc E G Gesellchaft mit beschränkter Haftung f limited liability company společnost s ručením omezeným, s. r. o. Gesellschafter m partner společník Gesellschaftsvertrag m deed of partnership zakládací smlouva OS Geschäft n business obchod Geschäftsabschluss m conclusion of a deal uzavření obchodu Geschäftsanteil m share podíl na obchodu Geschäftsbedingungen f/pl terms and conditions of business obchodní podmínky Geschäftseröffnung f opening of a business zahájení obchodu Geschäftsjahr n financial year účetní rok Geschäftspartner f business partner obchodní partner Gewerbe n trade živnost Gewinn m profit zisk Gewinnabführung f transfer of profit odvod zisku Gewinnanteil m activity rate podíl na zisku goods Güter n/pl zboží gratis free of charge zdarma growth Wachstum n růst Grundkapital n capital stock základní kapitál Grundlohn m basic wage základní mzda Güter n/pl goods zboží Gutschrift f credit dobropis

6 Handarbeit f manual work ruční práce Handelsspanne f trading margin obchodní rozpětí Handelsvertreter m commercial agent obchodní zástupce hire purchase Ratenkauf m koupě na splátky hlavní měna Leitwährung f key currency hotovostní bar cash charge belasten zatěžovat chargeable to zu Lasten na účet immediately umgehend obratem in bar in cash v hotovosti in cash in bar v hotovosti income Einkommen n příjem indebtedness Verschuldung f zadlužení inexpensive preiswert cenově výhodný informace Auskunft f information information Auskunft f informace input tax Vorsteuer f záloha na daň input tax Vorsteuer f záloha na daň inquiry Anfrage f poptávka insgesamt altogether úhrnem Internet address Internet Adresse f internetová adresa Internet Adresse f Internet address internetová adresa internetová adresa Internet Adresse f Internet address investment Anlage f vklad invoice Rechnung f faktura f Istkosten pl actual costs skutečné náklady Jahresabschluss m annual accounts roční uzávěrka jährlich annual ročně jednání Verhandlung f negotiation joint stock company Aktiengesellschaft f a. s. kaledářní rok Kalenderjahr n calendar year Kalenderjahr n calendar year kalendářní rok kapacita Kapazität f capacity Kapazität f capacity kapacita Kapitalanteil m capital share kapitálový podíl kapitálový podíl Kapitalanteil m capital share kaufen buy kupovat <koupit> Käufer m purchaser kupující Kaufpreis m purchase price kupní cena Kaufvertrag m contract of sale kupní smlouva keeping of an account Kontoführung f vedení účtu key currency Leitwährung f hlavní měna konečná rozvaha Schlussbilanz f closing balance Konto n account účet Kontoauszug m bank statement výpis z účtu Kontoeröffnung f opening of an account otevření účtu Kontoführung f keeping of an account vedení účtu Kontogebühren f/pl bank charges poplatky za vedení účtu Kontoinhaber m account holder vlastník účtu Konventionalstrafe f contractual penalty sjednaná pokuta (penále) kostenlos free of charge bezpatně koupě na splátky Ratenkauf m hire purchase krátkodobý kurzfristig short term Kredit m loan půjčka Kundendienst m after sales service služba zákazníkům Kündigung f Kündigung f Kündigung f Kündigung f Kündigung f notice of termation kupní cena Kaufpreis m purchase price kupní smlouva Kaufvertrag m contract of sale kupovat <koupit> kaufen buy kupující Käufer m purchaser kurs Kurs m exchange rate Kurs m exchange rate kurs kurzfristig short term krátkodobý kvalitativní qualitativ qualitative H K

7 labour market Arbeitsmarkt m trh práce langfristig long term dlouhodobý Leitwährung f key currency hlavní měna levy Abgabe f dávka lhůta Frist f period liable to tax abgabenpflichtig podléhající poplatků liefern deliver dodávat <dodat> likvidátor Liquidator m liquidator L N limited liability company Gesellschaft mit beschränkter Haftung f společnost s ručením omezeným, s. r. o. liquidator Liquidator m likvidátor Liquidator m liquidator likvidátor loan Kredit m půjčka Lohnsteuer f tax on wages daň ze mzdy long term langfristig dlouhodobý loss Verlust m ztráta Mahnung f reminder upomínka majetek Vermögen n property manual work Handarbeit f ruční práce Marktlage f state of the market situace na trhu Materialaufwand m expenditure for material spotřeba materiálu meeting Besprechung f porada měna Währung f currency měna Währung f currency měsíčně monatlich monthly Miete f rent nájem mince Münze f coin Minderung f reduction snížení minutes Protokoll n zápis monatlich monthly měsíčně money Geld n peníze monthly monatlich měsíčně Münze f coin mince Muster n sample vzor na hlavu pro Kopf per capita na účet zu Lasten chargeable to na zavolani auf Abruf on call na zkoušku auf Probe on trial nabídka Angebot n offer náhrada Entschädingung f compensation nájem Miete f rent nákup Ankauf m purchase Namensaktie f registered share akcie na jméno nařízení Anordnung f order nationalisation Verstaatlichung f zestátnění nedoplatek Rückstand m arrears need Bedarf m potřeba negotiation Verhandlung f jednání neomezená plná moc Generalvollmacht f general power of attorney neplatný nichtig void neproclený unverzollt duty unpaid nepřenosný nicht übertragbar non negotiable nezávazný unverbindlich not binding nicht übertragbar non negotiable nepřenosný nichtig void neplatný non negotiable nicht übertragbar nepřenosný not binding unverbindlich nezávazný Notar m notary notář notary Notar m notář notář Notar m notary notice of termation Kündigung f Kündigung f

8 obchod Geschäft n business obchodní partner Geschäftspartner f business partner obchodní podmínky Geschäftsbedingungen f/pl terms and conditions of business obchodní rozpětí Handelsspanne f trading margin obchodní zástupce Handelsvertreter m commercial agent objednané množství Bestellmenge f ordered quantity objednávka Bestellung f order objem Volumen n volume Obligo n financial obligation závazek obratem postwendend by return of post obratem umgehend immediately odběratel Abnehmer m buyer odbyt Absatz m sales odebrané množství Abnahmemenge purchased quantity odesílatel Absender m sender odpad Abfall m waste odpočet skonta Skontoabzug m discount deduction odpověď Antwort f reply odřeknutí Absage f cancellation odstoupení Abtretung f assignment odstupné Ablösesumme f redemption sum odvod zisku Gewinnabführung f transfer of profit offer Angebot n nabídka office Amt n úřad on call auf Abruf na zavolani on trial auf Probe na zkoušku opening of a business Geschäftseröffnung f zahájení obchodu opening of an account Kontoeröffnung f otevření účtu opening stock Anfangsbestand m počáteční stav order Anordnung f nařízení order Bestellung f objednávka order for payment Zahlungsauftrag m platební příkaz ordered quantity Bestellmenge f objednané množství osvobozený od daně steuerfrei tax free osvobozený od poplatků abgabenfrei tax exempt otevření účtu Kontoeröffnung f opening of an account O

9 part payment Abschlagszahlung f splátka partner Gesellschafter m společník pay zahlen platit pay off abzahlen splatit peníze Geld n money per capita pro Kopf na hlavu per Einschreiben by registered post doporučeně period Frist f lhůta platební příkaz Zahlungsauftrag m order for payment platit zahlen pay počáteční stav Anfangsbestand m opening stock podepsat unterschreiben sign podíl na obchodu Geschäftsanteil m share podíl na zisku Gewinnanteil f activity rate podléhající poplatkům abgabenpflichtig liable to tax podpis Unterschrift f signature pojištění Versicherung f assurance pokles rozvoje Abschwung m downswing poplatek Gebühr f fee poplatky za vedení účtu Kontogebühren f/pl bank charges poplatník Steuerzahler m taxpayer poptávka Anfrage f inquiry porada Besprechung f meeting Porto n postage poštovné position Stellung f postavení postage Porto n poštovné postavení Stellung f position postwendend by return of post obratem poštovné Porto n postage poštovní známka Briefmarke f stamp potřeba Bedarf m need potvrzení příjmů Empfangsbestätigung f acknowledgement of receipt práce Arbeit f work pracovní doba Arbeitszeit f working hours pracovní síla Arbeitskraft f staff pracovní smlouva Arbeitsvertrag m contract of employment Preisbindung f price fixing závaznost cen Preiserhöhung f price increase zvýšení cen Preisliste f price list ceník Preissenkung f price reduction snížení cen preiswert inexpensive cenově výhodný price fixing Preisbindung f závaznost cen price increase Preiserhöhung f zvýšení cen price list Preisliste f ceník price reduction Preissenkung f snížení cen pro Kopf per capita na hlavu proceeds Erlös m výnos processing of an order Auftragsabwicklung f vyřízení zakázky proclený verzollt duty paid profit Gewinn m zisk property Vermögen n majetek prosperity Wohlstand m blahobyt proti hotovosti gegen Barzahlung for cash Protokoll n minutes zápis průvodní doklady Begleitpapiere f accompanying documents předtisk Vordruck m form převod Übertragung f transfer of profit příjem Einkommen n income příloha Beilage f supplement přirážka Aufschlag m surcharge půjčka Kredit m loan purchase Ankauf m nákup purchase price Kaufpreis m kupní cena purchased quantity Abnahmemenge f odebrané množství purchaser Käufer m kupující P

10 qualitativ qualitative kvalitativní qualitative qualitativ kvalitativní Rabatt m reduction sleva Ratenkauf m hire purchase koupě na splátky receipt Beleg m doklad redemption sum Ablösesumme f odstupné reduction Rabatt m sleva reduction Minderung f snížení registered share Namensaktie f akcie na jméno Rechnung f invoice faktura f Rechnungswesen n accountancy účetnictví reklama Werbung f advertising reliable zuverlässig spolehlivý reminder Mahnung f upomínka remittance Überweisung f bezhotovostní převod rent Miete f nájem repayment Rückzahlung f splácení reply Antwort f odpověď reserves Rückgabe f vrácení ročně jährlich annual roční uzávěrka Jahresabschluss m annual accounts Rückgabe f reserves vrácení Rückstand m arrears nedoplatek Rückzahlung f repayment splácení ruční práce Handarbeit f manual work růst Wachstum n growth Q/R

11 s. r. o. Gesellschaft mit beschränkter Haftung f limited liability company sales Absatz m odbyt sample Muster n vzor scrap verschrotten sešrotovat sender Absender m odesílatel sešrotovat verschrotten scrap settlement of accounts Abrechnung f vyúčtování share Geschäftsanteil m podíl na obchodu shareholder Aktionär m akcionář short term kurzfristig krátkodobý Schlussbilanz f closing balance konečná rozvaha sign unterschreiben podepsat signature Unterschrift f podpis situace na trhu Marktlage f state of the market sjednaná pokuta (penále) Konventionalstrafe f contractual penalty Skontoabzug m discount deduction odpočet skonta skutečné náklady Istkosten pl actual costs sleva Rabatt m reduction sleva při placení v hotovosti Barzahlungsrabbat m cash discount služba zákazníkům Kundendienst m after sales service smlouva Abkommen agreement smlouva o dílo Werkvertrag m contract for work and services snížení Minderung f reduction snížení cen Preissenkung f price reduction sortiment Sortiment n assortment Sortiment n assortment sortiment spěšný balík Eilpaket m express parcel splácení Rückzahlung f repayment splatit abzahlen pay off splátka Abschlagszahlung f part payment společník Gesellschafter m partner spolehlivý zuverlässig reliable spotřeba materiálu Materialaufwand m expenditure for material srážka Abzug m deduction Staat m state stát staff Arbeitskraft f pracovní síla stamp Briefmarke f poštovní známka stát Staat m state state Staat m stát state of the market Marktlage f situace na trhu Stellung f position postavení Steuer f tax daň Steuererklärung f tax return daňové přiznání steuerfrei tax free osvobozený od daně Steuerzahler m taxpayer poplatník stock Warenbestand m zásoba zboží stock exchange Börse f burza supplement Beilage f příloha surcharge Aufpreis m cenová přirážka surcharge Aufschlag m přirážka S

12 tax Steuer f daň tax on wages Lohnsteuer f daň ze mzdy tax return Steuererklärung f daňové přiznání tax exempt abgabenfrei osvobozený od poplatků tax free steuerfrei osvobozený od daně taxpayer Steuerzahler m poplatník telefon Telefon m telephone Telefon m telephone telefon telephone Telefon m telefon terms and conditions of business Geschäftsbedingungen f/pl obchodní podmínky trade Gewerbe n živnost trading margin Handelsspanne f obchodní rozpětí transfer of profit Gewinnabführung f odvod zisku transfer of profit Übertragung f převod transportation Beförderung f doprava trh práce Arbeitsmarkt m labour market Übertragung f transfer of profit převod Überweisung f remittance bezhotovostní převod účet Konto n account účetní rok Geschäftsjahr n financial year účetnictví Rechnungswesen n accountancy úhrnem insgesamt altogether umgehend immediately obratem Umsatzsteuer f value added tax daň z přidané hodnoty Unternehmensgewinn m company profit zisk z podnikání unterschreiben sign podepsat Unterschrift f signature podpis unverbindlich not binding nezávazný unverzollt duty unpaid neproclený upomínka Mahnung f reminder úřad Amt n office uzavření obchodu Geschäftsabschluss m conclusion of a deal uzavření smlouvy Vertragsabschluss m conclusion of a contract v hotovosti in bar in cash value added tax Umsatzsteuer f daň z přidané hodnoty vedení účtu Kontoführung f keeping of an account vereinbaren agree dohodnout Vereinbarung f agreement dohoda Verhandlung f negotiation jednání Verlust m loss ztráta Vermögen n property majetek verschrotten scrap sešrotovat Verschuldung f indebtedness zadlužení Versicherung f assurance pojištění Verstaatlichung f nationalisation zestátnění Vertragsabschluss m conclusion of a contract uzavření smlouvy verzollt duty paid proclený Verzug m delay zpoždění veřejná soutěž Ausschreibung f call for tenders vklad Anlage f investment vlastník účtu Kontoinhaber m account holder void nichtig neplatný volume Volumen n objem Volumen n volume objem Vordruck m form předtisk Vorsteuer f input tax záloha na daň vrácení Rückgabe f reserves výdaje Ausgaben f/pl expenses výnos Erlös m proceeds výpis z účtu Kontoauszug m bank statement vyřízení zakázky Auftragsabwicklung f processing of an order vyúčtování Abrechnung f settlement of accounts vzor Muster n sample T V

13 Währung f currency měna Wachstum n growth růst Warenbestand m stock zásoba zboží waste Abfall m odpad Werbung f advertising reklama Werkvertrag m contract for work and services smlouva o dílo Wohlstand m prosperity blahobyt work Arbeit f práce working hours Arbeitszeit f pracovní doba zadlužení Verschuldung f indebtedness zahájení obchodu Geschäftseröffnung f opening of a business zahlen pay platit Zahlungsauftrag m order for payment platební příkaz zahraniční obchod Auslandsgeschäft n foreign business zahraniční zastoupení Auslandsvertretung f agency abroad zakládací smlouva OS Gesellschaftsvertrag m deed of partnership základní kapitál Grundkapital n capital stock základní mzda Grundlohn m basic wage záloha Anzahlung f deposit záloha Anzahlung f advance záloha na daň Vorsteuer f input tax zaměstnanec Arbeitnehmer m employee zaměstnavatel Arbeitgeber m employer zápis Protokoll n minutes zásoba zboží Warenbestand m stock zatěžovat belasten charge závazek Obligo n financial obligation závaznost cen Preisbindung f price fixing zboží Güter n/pl goods zdarma gratis free of charge zestátnění Verstaatlichung f nationalisation zisk Gewinn m profit zisk z podnikání Unternehmensgewinn m company profit Zoll m customs clo zpoždění Verzug m delay ztráta Verlust m loss zu Lasten chargeable to na účet zúčtované peníze Buchgeld n deposit money zuverlässig reliable spolehlivý zvýšení cen Preiserhöhung f price increase žádost Antrag m application živnost Gewerbe n trade W Z

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

Slovník. coacceptance, aval. parcel, package. Clo (stanovené poplatky) Clo (vybrané poplatky)

Slovník. coacceptance, aval. parcel, package. Clo (stanovené poplatky) Clo (vybrané poplatky) Slovník Česky Anglicky Adresa notify notify adress Akceptace acceptance - platebních karet acquiring Akreditiv letter of credit (L/C) - avizovaný advised L/C - datum platnosti expiry date - dokumentární

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (a branch of foreign

Více

Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, e-mail, internetové stránky

Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, e-mail, internetové stránky NUMBER DOCUMENT TO BE INCLUDED INTO THE DATA ROOM DOKUMENTY K DODÁNÍ DO DATA ROOM A ORGANIZACE, LIDSKÉ ZDROJE A INFORMATIKA A 1 Základní informace o společnosti A 1 1 Written description: Full name and

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj,

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část A se zaměřením na poštovnictví a finančnictví Studijní texty a pracovní listy Marie Věntusová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka Income and assets Příjem a majetek IA Your partner Váš partner/ka MOD For more information Pro další informace Purpose of this form Účel tohoto formuláře This form is part of your claim for an Australian

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

KB Trade Finance. Chcete více informací? Ptejte se. Do you want more information? Just ask.

KB Trade Finance. Chcete více informací? Ptejte se. Do you want more information? Just ask. KB Trade Finance Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince KB 800 111 055 nebo navštívit www.kb.cz.

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více