1. Manažerská akademie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Manažerská akademie"

Transkript

1 Manažerská akademie

2 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné správy. Součástí vzdělávání bude i samostatné řešení modelových situací z oblasti Komunikace, které jsou pro tuto oblast typické. Vzdělávání je koncipováno interaktivní formou a zohledňuje individuální potřeby skupiny. Cílovou skupinou jsou vedoucí oddělení a vedoucí odborů, vedoucí úřadů.. Základy komunikace základy komunikace; komunikační typy osobnosti, způsob jednání s jednotlivými typy; komunikační dovednosti - aktivní naslouchání, technika kladení otázek, neverbální komunikace, empatie, odstraňování bariér. Test: Jste komunikativní? Naslouchání proč naslouchat, překážky naslouchání, jak naslouchat; Verbální komunikace praktické ukázky dovedností při osobním kontaktu, telefonování, zasílání a přijímání ové pošty, elektronickém sdělení, video-telekonferencí, ; tak raději ne tak ano; Praktické cvičení ve skupině - Obsah sdělení. Mimoslovní komunikace členění mimoslovního sdělování; Kinezika - co sdělují pohyby celého našeho těla; Gestika význam jednotlivých gest v praxi; Mimika úsměv jako základní mimická zbraň; Vizika oči v komunikaci; postoje při komunikaci Posturologie; doteky Haptika. Test efektivní komunikace řešení situací z praxe úřadu. Chyby v konverzaci - desatero nejčastějších chyb v běžné konverzaci; formální stránka projevu image řečníka, parametry hlasu, potlačování komunikačních zlozvyků, problematičtí posluchači. Prezentační DVD budou promítnuty instruktážní kapitoly DVD Přesvědčivá komunikace manažera Požadavky na technické zajištění: NTB, dataprojektor,(dálkový ovladač), plátno,

3 2. Manažerská akademie Téma: Individuální interpersonální dovednosti manažerů veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku individuálních interpersonálních dovedností manažerů v podmínkách veřejné správy. Součástí vzdělávání bude i samostatné řešení modelových situací z této oblasti, které jsou pro tuto oblast typické. Vzdělávání je koncipováno interaktivní formou a zohledňuje individuální potřeby skupiny. Cílovou skupinou jsou vedoucí oddělení a vedoucí odborů, vedoucí úřadů. Stanovování cílů proč potřebujeme umět stanovovat cíle, vztah cílů a motivace lidí, stanovování cílů, učení a rozvoj lidí, základní charakteristiky cílů, postupy stanovování cílů a motivace, participace na stanovování cílů. Zpětná vazba k čemu potřebujeme zpětnou vazbu, zpětná vazba a zvyšování otevřenosti, různé úrovně práce se zpětnou vazbou, omezení otevřenosti, zpětná vazba v praktických situacích. Delegování co je smyslem delegování v organizaci, principy delegování, dilema důvěry a kontroly, delegování a participace, na koho delegovat, proces delegování, praxe delegování. Kontrola a kritika: nepříjemné, avšak nezbytné součásti řízení - principy efektivní kontroly, pravidla a nejčastější chyby kontroly, důslednost kontroly, význam kontrolních bodů, ocenění úspěchů, upozornění na nedostatky, konstruktivní a destruktivní kritika, pravidla konstruktivní kritiky, schéma konstruktivní kritiky. Jak zvládat obtížné zaměstnance - hlavní obtížné projevy, příčiny obtížného chování a jejich prevence, jak obtížné chování řešit, jak jednat s rozzlobenými zaměstnanci. Jak lépe řídit líné a průměrné" zaměstnance - zbytečné obavy z náročnosti, šance na změnu ve čtyřech krocích, jak řídit průměrné" zaměstnance, nejčastější chyby vedoucích zaměstnanců. Rovné zacházení a zákaz diskriminace na pracovišti, mobbing/bossing - základní formy diskriminace přímá a nepřímá, obtěžování a ochrana důstojnosti zaměstnance, mobbing, typologie mobberů, rozlišení osob podílejících se na mobbingu, oběť, fáze mobbingu, typologie mobbingových aktivit, boxing, sexuální obtěžování, formy sexuálního obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci, důsledky mobbingu, sexuálního obtěžování pro oběť a její okolí.

4 3. Manažerská akademie Téma: Interpersonální dovednosti manažerů veřejné správy pro práci v týmech Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku interpersonálních dovedností manažerů pro práci v týmech na úřadě ÚSC. Součástí vzdělávání bude i samostatné řešení modelových situací z této oblasti, které jsou pro ni typické. Vzdělávání je koncipováno interaktivní formou a zohledňuje individuální potřeby skupiny. Cílovou skupinou jsou vedoucí oddělení a vedoucí odborů, vedoucí úřadů. Vedení porad a schůzek kulturní příčiny neefektivnosti společných jednání, typy schůzek a jednání, nástroje a postupy pro vedení společných jednání, struktura a organizace jednání, jak vést pracovní jednání. Zvládání konfliktů typy konfliktů a jejich příčiny, příznaky konfliktů, konflikt a jeho vývoj, špinavé triky, postupy při zvládání konfliktů. Vyjednávání proč je třeba vyjednávat, podmínky úspěšného vyjednávání, různé typy lidské součinnosti, co je důležitější výsledek nebo vztah, konsenzus a kompromis, principiální vyjednávání, proces principiálního vyjednávání, překážky vyjednávání. Týmy a vedení týmů k čemu potřebujeme týmy, tým jako specifický organizační formát, může být každý týmovým hráčem, základní podmínky účinnosti týmové práce obsah a proces, vedení procesů v týmech, rozhodování v týmech, sestavování a různé typy týmů, týmové role, učení a rozvoj týmu, úspěšné týmy. Test týmových rolí jedná se o individuální vypracování testu týmové role každého z manažerů a následné vyhodnocení a interpretace lektorem. Motivace zaměstnanců na úřadě ÚSC - pojem motivace - objasnění pojmu, omyly v chápání, proces motivace, tři složky motivace, typy motivace vnitřní, vnější, hygienické faktory pracovní podmínky, osobní život, pracovní jistota, postavení, plat; motivační faktory úspěch, uznání, odměna, odpovědnost, možnost růstu, zadávání úkolů zaměření na motivační působení, šest zásad motivující pochvaly, osm zásad motivující výtky, osm zásad účinného odměňování, Nido R. Qubein principy motivace, Tomáš Baťa motivace v praxi, hodnocení a odměňování použití metod, motivační programy a jejich využití odměňování, sociální program, vzdělávání, zlepšování, informovanost. Požadavky na technické zajištění: NTB, dataprojektor,(dálkový ovladač), plátno,

5 4. Manažerská akademie Téma: Řízení lidských zdrojů Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku řízení lidských zdrojů (ŘLZ), na všechny jednotlivé oblastí ŘLZ na úřadě ÚSC. Součástí vzdělávání bude i samostatné řešení modelových situací z této oblasti, které jsou pro ni typické. Vzdělávání je koncipováno interaktivní formou a zohledňuje individuální potřeby skupiny. Cílovou skupinou jsou vedoucí oddělení a vedoucí odborů, vedoucí úřadů. Kompetence - definice kompetence aneb kvalifikace a schopnosti, složky kompetencí, typy kompetencí, identifikace kompetencí, kompetenční model, základní charakteristiky, které by měl úspěšný kompetenční model mít, význam kompetenčního model, tvorba kompetenčního modelu, faktory ovlivňující tvorbu kompetenčního modelu, charakteristiky funkčního kompetenčního modelu, využití kompetenčního modelu v procesech řízení lidských zdrojů Získávání a výběr zaměstnanců - definování procesu získávání zaměstnanců, proces získávání zaměstnanců, podmínky ovlivňující získávání zaměstnanců, možnosti získávání zaměstnanců, stabilizace zaměstnanců, výběr zaměstnanců, pojetí a úkoly výběru zaměstnanců, posuzování uchazeče jako klíčový problém výběru zaměstnanců, kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů používaných k předvídání úspěšného výkonu práce, fáze výběru zaměstnanců, metody výběru a jejich použití, zásady výběru zaměstnanců, vztah výběru zaměstnanců k jiným personálním činnostem, úloha vedoucích zaměstnanců a úloha personálního útvaru, specifika výběru zaměstnanců v územní veřejné správě. Adaptace zaměstnanců - adaptace nových zaměstnanců, stanovení odpovědnosti za správný a efektivní průběh adaptace, adaptační plán zaměstnance, mentor a jeho úloha v procesu adaptace, co je mentoring, proces mentoringu, role mentora, poslání a odpovědnost, vzdělávání a rozvoj, požadavky mentora, požadavky mentorovaného, etické principy, etické principy mentora, etické principy mentorovaného, jak se stát dobrým mentorem. Vzdělávání zaměstnanců metody a formy vzdělávání, definování procesu vzdělávání, systém vzdělávání v organizacích veřejné správy, systém vzdělávání na úřadech ÚSC, fáze cyklu systematického vzdělávání. Uvolňování zaměstnanců - propouštění zaměstnanců, kritéria a průběh propouštění zaměstnanců, proces propouštění, nejčastější chyby při propouštění, propouštěcí rozhovor, Outplacement. Požadavky na technické zajištění: NTB, dataprojektor,(dálkový ovladač), plátno,

6 5. Manažerská akademie Téma: Time management osobní efektivita Tento kurz vám poskytne nástroje, jak cíleně hlídat svůj vlastní čas, naučit se s ním efektivně hospodařit a díky tomu udržet rovnováhu mezi prací a soukromím. Co získáte účastí na kurzu: Pod odborným dohledem lektora příležitost uchopit řízení vlastního času jako samozřejmou činnost; seznámit se s nástroji a řešením osobní efektivity; uvědomit si důležitost rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Následně na základě vědomého a důsledného používání tohoto poznání budete schopni: cíleně hlídat a udržet rovnováhu mezi prací a soukromím; organizovat čas na strategické rozhodování a práci s lidmi; prožívat dny bez stresu. Cílovou skupinou jsou vedoucí oddělení a vedoucí odborů, vedoucí úřadů. Teoretická část: Úvod do Time managementu ; 8 pravidel osobní efektivity. Přestávka Desatero Time Managementu v praxi odráží 8 výše uvedených pravidel; Čtyři generace Time managementu jejich praktická aplikovatelnost; *; Nástroje a řešení pro lepší Time management praktické zásady efektivity práce. Přestávka Základní pravidla řízení času a jeho dodržování - Paretovo pravidlo, Eisenhowerův princip - rozhodování o prioritách; symptomy špatného řízení času, **; 8 rad jak vylepšit time management. Přestávka na oběd Odstraňování neproduktivního času jak zavést do praxe v organizaci; časové ztráty praktická pomůcka, vlastní zhodnocení, jak ovládáte časové ztráty; ***; paradigmata; interní hodiny v organizaci času - denní úseky, ve kterých se více či méně cítíme být buď na vrcholu svých duševních a fyzických sil či naopak.

7 Praktická část: * Analýza efektivity vlastní řídící práce rozbor vlastní práce ** Nácvik práce s prioritami výběr z nabídky situací a určení jejich priorit *** Umíte hospodařit s časem? test Termín: dle domluvy Cena: dle domluvy ( Kč/den, nejsem plátcem DPH) Kontakt: Mgr. Stanislav Loskot, MBA Košařiska Milíkov IČ: Tel.: Profesní zkušenosti a CV můžete najít zde: Mgr. Stanislav Loskot, MBA lektor dalšího vzdělávání, konzultant, manažer pro VS ČR Pracoval na vedoucích pozicích středního a top managementu v privátním i veřejném sektoru, kde získal zkušeností s vedením organizace, řízením lidí, jejich motivací a hodnocením. Pracoval 11 let jako tajemník/vedoucí úřadu, nyní 5 let jako poradce a lektor pro VS ČR. Pomáhá budovat týmy pro různé společnosti, zejména v oblasti managementu a kvality. Prošel kurzy a dlouhodobými školeními na téma managementu, psychologie, řízení lidských zdrojů a lektorských dovedností. V roce 2014 získal certifikát Lektor dalšího vzdělávání. V současné době se věnuje, kromě výše uvedených témat, Společenské odpovědnosti organizací, tvorbě personálních strategií a metodické podpoře v implementaci personálních procesů. Jako lektor se zaměřuje na manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů (výběr, adaptace a hodnocení zaměstnanců) a komunikační dovednosti. Jako konzultant se zabývá dlouhodobou spoluprácí se společnostmi s cílem vytvořit efektivně fungující týmy. Podílí se na vypracování personálních strategií, zefektivnění personálních procesů, zavedení systému hodnocení zaměstnanců, zavedení modelů kvality a systemizací úřadů.

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ 2009 Rozvoj lidských zdroj Zuzana Kavanová, Martin Študenc Martin Študenc, lektor Vzdělání Certifikace 1992 MBA, USBSP, Praha Myers-Briggs Type Indicators 1978 - sociologie, FFUK

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více