ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem, který je vlastnictvím splečnsti První certifikační autrita, a.s. a byl vypracván jak nedílná sučást kmplexní dkumentace. Žádná část tht dkumentu nesmí být kpírvána bez písemnéh suhlasu majitele autrských práv.

2 Strana 1 (celkem 21) OBSAH : 1 ÚVOD VÝVOJ DOKUMENTU PŘEHLED KONTROLY BEZPEČNOSTNÍ SHODY, AUDITY A JINÉ KONTROLY KONTAKTNÍ INFORMACE TYPY CERTIFIKÁTŮ, OVĚŘOVACÍ PROCEDURY TYPY CERTIFIKÁTŮ POČÁTEČNÍ OVĚŘENÍ IDENTITY Ověření suladu dat, tj. pstup při věřvání, zda má sba data pr vytváření elektrnických pdpisů dpvídající datům pr věřvání elektrnických pdpisů neb data pr vytváření elektrnických značek dpvídající datům pr věřvání elektrnických značek Ověřvání identity právnické sby neb rganizační slžky státu Ověřvání identity fyzické sby Fyzická sba nepdnikající Předkládané dklady na RA (registrační autrita) Kntrlvané a věřvané dklady na RA Fyzická sba pdnikající, zaměstnanec Předkládané dklady na RA Kntrlvané a věřvané dklady na RA IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE PŘI ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA VÝMĚNU DAT PRO OVĚŘOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ NEBO DAT PRO OVĚŘOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZNAČEK V CERTIFIKÁTU Identifikace a autentizace při rutinní výměně dat pr vytváření elektrnických pdpisů neb dat pr vytváření elektrnických značek a jim dpvídajících dat pr věřvání elektrnických pdpisů neb dat pr věřvání elektrnických značek (dále párvá data ) Kvalifikvaný certifikát Kvalifikvaný systémvý certifikát IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE PŘI ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA ZNEPLATNĚNÍ CERTIFIKÁTU OMEZENÍ POUŽITÍ POVINNOSTI KLIENTŮ POVINNOSTI SPOLÉHAJÍCÍCH SE STRAN OMEZENÍ ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI SMLOUVY A CERTIFIKAČNÍ POLITIKA OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ POLITIKA NÁHRAD A REKLAMACE PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ AKREDITACE, AUDITY A KONTROLY... 20

3 Strana 2 (celkem 21) 1 ÚVOD 1.1 Vývj dkumentu Tabulka 1 Vývj dkumentu Verze Datum vydání Pzn První vydání Změna legislativy (vyhláška České republiky č. 378/2006 Sb.,), prvedení kntrly bezpečnstní shdy, auditu, akreditace v SR Audit ISMS, upřesnění prblematiky záruk, dpvědnstí, náhrad a reklamací Splnění pdmínek Micrsft Rt Certificate Prgram - zařazení rt certifikátu d důvěryhdných křenvých certifikačních úřadů Prvedení auditu ISMS dle pžadavků platné legislativy České republiky na pskytvatele kvalifikvaných certifikačních služeb Prvedení auditu stavu bezpečnsti pskytvaných certifikačních služeb dle pžadavků platné legislativy Slvenské republiky Prvedení auditu dle pžadavků Micrsft Rt Certificate Prgram Vydávání certifikátů s parametry, splňujícími pžadavky platné legislativy na prblematiku hashvacích funkcí (využívání algritmů rdiny SHA-2) a minimální přípustné délky kryptgrafickéh klíče pr algritmus RSA (2048 bitů) Dplnění prvedených kntrl za minulá bdbí, upřesnění pdprvaných hashvacích funkcí Prvedení auditu stavu bezpečnsti pskytvaných certifikačních služeb dle pžadavků platné legislativy Slvenské republiky Prvedení auditu dle pžadavků Micrsft Rt Certificate Prgram Dplnění prvedení celkvé kntrly bezpečnstní shdy 1.2 Přehled Tent dkument, vydaný splečnstí První certifikační plitika, a.s., (dále též I.CA), pdává základní přehled pskytvané certifikační službě vydávání kvalifikvaných certifikátů a kvalifikvaných systémvých certifikátů, právech a pvinnstech uživatelů tét služby, byl vypracván na základě pžadavků platné legislativy, vztahující k prblematice využívání kryptgrafických algritmů v prcesu vytváření elektrnickéh pdpisu. V suladu s pžadavky tét legislativy (dkazující se na dpručení technické specifikace ETSI 1 TS ) stanvil příslušný akreditační a dzrvý rgán 2 kvalifikvaným pskytvatelům certifikačních služeb pvinnst uknčit vydávání kvalifikvaných certifikátů, resp. kvalifikvaných systémvých certifikátů s algritmem SHA-1 nejpzději k a nejpzději d zahájit vydávání kvalifikvaných certifikátů, resp. kvalifikvaných systémvých certifikátů, pdprující některý z algritmů rdiny SHA-2. Zárveň je d uvedenéh data stanvena minimální přípustná délka kryptgrafickéh klíče pr algritmus RSA na 2048 bitů. 1 Eurpean Telecmmunicatins Standards Institute 2 S hledem na skutečnst, že I.CA je akreditvaným pskytvatelem certifikačních služeb na území České republiky a Slvenské republiky, jedná se Ministerstv vnitra České republiky a Nárdní bezpečnstní úřad Slvenské republiky

4 Strana 3 (celkem 21) Křenvý certifikát I.CA (délka RSA klíče 2048 bitů a pdprvaný kryptgrafický algritmus SHA- 256) lze získat na stránkách splečnsti První certifikační autrita, a.s. neb Ministerstva vnitra České republiky. Splečnstí První certifikační autrita, a.s. pdprvané hashvací funkce, využívané v prcesu žádsti prvtní, resp. následný kvalifikvaný certifikát a hashvací funkce pužité v prcesu vydávání tht certifikátu, jsu uvedeny v následujícím seznamu : Prdukt TWINS (sučasně vydávaný pár certifikáů kvalifikvaný a nekvalifikvaný ): žádst SHA-1 -> vydaný certifikát SHA-256 žádst SHA-256 -> vydaný certifikát SHA-256 žádst SHA-512 -> vydaný certifikát SHA-512 Ostatní kvalifikvané certifikáty : žádst SHA-256 -> vydaný certifikát SHA-256 žádst SHA-512 -> vydaný certifikát SHA-512 Splečnstí První certifikační autrita, a.s. pdprvané hashvací funkce, využívané v prcesu žádsti prvtní, resp. následný kvalifikvaný systémvý certifikát a hashvací funkce pužité v prcesu vydávání tht certifikátu, jsu uvedeny v následujícím seznamu : : žádst SHA-256 -> vydaný certifikát SHA-256, neb žádst SHA-512 -> vydaný certifikát SHA-512. V případě, že žádst certifikát bude využívat jinu než výše uvedenu hashvací funkci, nebude certifikát vydán. 1.3 Kntrly bezpečnstní shdy, audity a jiné kntrly Tabulka 2 Prvedené kntrly bezpečnstní shdy, audity, jiné kntrly Typ Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí - zpráva ze dne Audit systému řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) - zpráva ze dne Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in accrdance with ETSI TS March 3rd, 2008 Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit systému řízení bezpečnsti infrmací splečnsti První certifikační autrita, a.s. (akreditvaný pskytvatel kvalifikvaných certifikačních služeb) Závěrečná zpráva ze dne Audit stavu bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí Závěrečná zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in accrdance with ETSI TS April 30rd, 2009 Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in Výrk kntrlra/auditra

5 Strana 4 (celkem 21) accrdance with ETSI TS April 28th, 2010 Audit stavu bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí Závěrečná zpráva ze dne Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in accrdance with ETSI TS May 2nd, 2011 Audit stavu bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí Závěrečná zpráva ze dne Audit systému řízení bezpečnsti infrmací splečnsti První certifikační autrita, a.s. (akreditvaný pskytvatel kvalifikvaných certifikačních služeb) Závěrečná zpráva ze dne Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in accrdance with ETSI TS Final Reprt, May 2012 Audit stavu bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí Záverečná správa, máj 2012 Kntrla bezpečnstní shdy (celkvá) - zpráva ze dne

6 Strana 5 (celkem 21) 2 Kntaktní infrmace Základními adresami (dále též infrmační adresy), na nichž lze nalézt veřejné infrmace I.CA ( certifikační plitiky, zprávy pr uživatele, další infrmace dle platné legislativy, statní veřejné dkumenty, případně dkazy pr zjištění dalších infrmací, atd.) jsu : a) První certifikační autrita, a.s., Pdvinný mlýn 2178/6, Praha 9, Česká republika b) internetvá adresa c) sídla registračních autrit Kntaktní adresy, které služí pr kntakt uživatelů s I.CA, jsu : a) sídl registrační autrity, která smluvní vztah klienta s I.CA zprstředkvala b) elektrnická pštvní adresa

7 Strana 6 (celkem 21) 3 Typy certifikátů, věřvací prcedury 3.1 Typy certifikátů Splečnst První certifikační autrita, a.s. vydává kvalifikvané certifikáty a kvalifikvané systémvé certifikáty, jejich struktura vyhvuje standardu X.509 verze 3. Legislativa České republiky nedefinuje úlžiště sukrméh klíče. V případě, že úlžištěm sukrméh klíče je bezpečné zařízení pr tvrbu elektrnickéh pdpisu (Secure Signature Creatin Device - SSCD), musí splňvat pžadavky standardu CWA Secure signature-creatin devices EAL 4+. Úlžištěm sukrméh klíče kncvým uživatelům vydávaných kvalifikvaných certifikátů v suladu s legislativu Slvenské republiky vztahující se k prblematice elektrnickéh pdpisu musí být puze prdukty, certifikvané Nárdním bezpečnstním úřadem Slvenské republiky. Není-li uveden jinak, je dále v tmt dkumentu pd pjmem certifikát míněn kvalifikvaný certifikát a/neb kvalifikvaný systémvý certifikát. 3.2 Pčáteční věření identity Ověření suladu dat, tj. pstup při věřvání, zda má sba data pr vytváření elektrnických pdpisů dpvídající datům pr věřvání elektrnických pdpisů neb data pr vytváření elektrnických značek dpvídající datům pr věřvání elektrnických značek Vlastnictví dat pr vytváření elektrnických pdpisů/značek, dpvídajících datům pr věřvání elektrnických pdpisů/značek, která daná žádst certifikát bsahuje a která budu bsažena ve vydaném certifikátu, se prkazuje předlžením žádsti certifikát. S hledem na skutečnst, že tat žádst je elektrnicky pdepsána/značena daty pr vytváření elektrnických pdpisů/značek, dpvídajících datům pr věřvání elektrnických pdpisů/značek bsažených v žádsti, dkazuje tímt způsbem žadatel certifikát, že v dbě tvrby elektrnickéh pdpisu/značky vlastnil sukrmý klíč, dpvídající veřejnému klíči, který je v žádsti uveden Ověřvání identity právnické sby neb rganizační slžk y státu I.CA vyžaduje riginál neb úředně věřenu kpii výpisu z bchdníh, neb jinéh záknem určenéh rejstříku/registru, živnstenskéh listu, zřizvací listiny, resp. jinéh dkladu stejné právní váhy a který/která musí bsahvat úplné bchdní jmén, identifikační čísl (je-li přiřazen), adresu sídla, jména sby/sb, právněné/právněných k zastupvání (statutárních zástupců) a způsb, jakým za právnicku sbu jednají a pdepisují Ověřvání identity fyzické sby I.CA vyžaduje d žadatele certifikát předlžení jeh následujících údajů : celé bčanské jmén datum narzení (neb rdné čísl u bčanů České republiky, resp. Slvenské republiky) čísl předlženéh primárníh sbníh dkladu adresa trvaléh bydliště (je-li v primárním dkladu uvedena)

8 Strana 7 (celkem 21) Fyzická sba nepdnikající Předkládané dklady na RA (registrační autrita) V případě, že se žadatel dstaví sbně na RA, předkládá žadatel certifikát následující typy dkladů : Originál platnéh primárníh sbníh dkladu žadatele a riginál dalšíh sbníh dkladu (sekundárníh). Primární sbní dklad pr bčany České republiky musí být bčanský průkaz, ppř. bdbný dklad stejné právní váhy. Primární sbní dklad pr cizince je platný cestvní pas, ppř. bdbný dklad stejné právní váhy. Občané Slvenské republiky mhu jak primární sbní dklad pužít bčanský průkaz. Sekundární sbní dklad musí být vydán rgánem veřejné mci neb jinu rganizací, jejíž existenci lze dlžit. Sekundární sbní dklad musí bsahvat celé bčanské jmén fyzické sby žadatele certifikát a dále nejméně jeden z následujících údajů : datum narzení žadatele (neb rdné čísl u bčanů České republiky neb Slvenské republiky) adresa trvaléh bydliště žadatele ftgrafii bličeje žadatele Údaje pžadvané v sekundárním sbním dkladu musí být shdné s těmit údaji v primárním sbním dkladu. O shdnsti rzhduje pracvník RA. Pkud žadatel nepředlží dva sbní dklady výše ppsané kvality, nebude žádst přijata. Příkladem akceptvatelnéh sekundárníh sbníh dkladu jsu např. cestvní pas, řidičský průkaz, služební průkazy státních úřadů, průkaz pslance, služební průkaz plicie, zbrjní průkaz, vjenská knížka, průkaz zdravtníh pjištění, průkazka hrmadné dpravy, firemní průkazky, studentský průkaz atd. Pkud bude certifikát bsahvat dplňující identifikátr (certifikáty vydávané v suladu s legislativu Slvenské republiky), je pžadván platný riginál, resp. úředně věřená kpie relevantníh dkladu. V případě, že je žadatel na RA zastupván zmcněncem, předkládá zmcněnec následující typy dkladů: Originály platnéh primárníh sbníh dkladu a dalšíh sbníh dkladu (sekundárníh) zmcněnce (kvalita primárníh a sekundárníh dkladu je uvedena výše) Originály primárníh a sekundárníh sbníh dkladu žadatele certifikát (kvalita primárníh a sekundárníh dkladu je uvedena výše) Pkud bude certifikát bsahvat dplňující identifikátr (certifikáty vydávané v suladu s legislativu Slvenské republiky), je pžadván platný riginál, resp. úředně věřená kpie relevantníh dkladu. Plná mc (nerzhdne-li ředitel I.CA jinak) s úředně věřeným pdpisem zmcnitele - pkud je plná mc v cizím jazyce (krmě slvenštiny), musí být přelžena d češtiny úředním překladatelem (v zahraničí 3 prvedené úřední věření pdpisů musí být tzv. superlegalizván, tj. ptvrzen zastupitelským úřadem České republiky v zemi půvdu plné mci; v případě dkladů, věřených v zemích, uvedených na nemusí být superlegalizace prvedena 4 Pkud je žadatel záknným zástupcem 5 klienta, pžaduje se tm úřední dklad : 3 pdle slvenskéh zákna smí věřvání dkladů pr pužití v cizině prvádět puze ntář - 2 zákna NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ze dne v tmt případě je třeba pstupvat individuálně, ve splupráci s žadatele certifikát, resp. pracvníka RA s I.CA 5 záknným zástupcem dítěte není pr účely ZEP pěstun

9 Strana 8 (celkem 21) Rdiče neb svjitelé zastupují své nezletilé děti - přestže nezletilec má mezenu svéprávnst, smluvy s I.CA za něj musí uzavírat jeh záknný zástupce. Dkladem je rdný list dítěte. Osvjení se dkládá buď výpisem z matriky neb rzhdnutím sudu. Ve všech uvedených případech pstačí záznam dítěti v bčanském průkazu. Pručník neb patrvník je sbám bez plné způsbilsti k právním úknům, včetně dspělých, ustanven sudem. Dkladem je sudní rzhdnutí. Opatrvníkem neb pručníkem dítěte může být ustanven také rgán sciálněprávní chrany dítěte (zpravidla bec neb bcí zřízený veřejný patrvník). V tm případě jde právnicku sbu a vedle usnesení sudu dkládá ještě skutečnsti, vztahující se k právnickým sbám. Opatrvník může být ustanven také sbám s tělesným pstižením, které nemají mezenu svéprávnst, ale ptřebují při právních úknech asistenci (např. nevidmým) Kntrlvané a věřvané dklady na RA V případě, že se žadatel dstaví sbně na RA, je pracvníkem RA kntrlván a věřván : Zda sba, která je uvedena v žádsti certifikát, je ttžná s sbu žadatele (dle platnéh primárníh dkladu), a že údaje uvedené v žádsti dpvídají údajům v předlžených dkladech. Shda je nutná u těcht údajů : příjmení, jmén bydliště (měst) blast (ulice, pkud je uvedena) Plnletst žadatele Platnst předkládaných dkladů Pkud se žadatel prkazuje cestvním pasem, kntrla na shdu bydliště se neprvádí Příslušník cizíh státu musí splňvat pdmínky pr právní subjektivitu a svéprávnst alespň pdle práva CZ - pkud je nesplňuje, je třeba věřit, zda splňuje pdmínky pdle práva státu jehž je příslušníkem. V takvém případě je třeba pstupvat individuálně, ve splupráci s žadatelem a I.CA. V případě, že je žadatel na RA zastupván zmcněncem, jsu dále kntrlvány : shda údajů žadateli, uvedených v žádsti službu a na plné mci (není-li smluvně zajištěn jinak), resp. dkladu záknném zastupvání platnst a správnst předlžených dkladů zástupce s údaji na plné mci (není-li smluvně zajištěn jinak), resp. dkladu záknném zastupvání a právněnst k pdání žádané služby Fyzická sba pdnikající, zaměstnanec Předkládané dklady na RA Žadatel certifikát předkládá následující typy dkladů : Dklady ve stejném rzsahu, jak v kapitle Dklad, uvedený v kapitle Pkud je tent dklad v cizím jazyce, platí pr věření pravidla, uvedená v kapitle

10 Strana 9 (celkem 21) V případě zaměstnance - ptvrzení zaměstnaneckém pměru k danému zaměstnavateli, pkud není uzavřena s I.CA rámcvá smluva. Ptvrzení musí být patřen pdpisem sby s právem jednání za příslušnéh zaměstnavatele. Pkud tat sba není sbu právněnu k zastupvání zaměstnavatele, tj. není statutárním zástupcem (není uveden na výpisu z bchdníh rejstříku neb jinéh záknem určenéh rejstříku neb registru, živnstenský list, zřizvací listina, atd. jak sba právněná jednat), pžaduje se navíc úředně věřený dklad (plná mc, pvěření, dklad záknném zastupvání) pdepsaný statutárním zástupcem zaměstnavatele, ptvrzující právněnst tét sby jednat za zaměstnavatele Kntrlvané a věřvané dklady na RA Pracvníkem RA je kntrlván a věřván : Zda údaje, uvedené v žádsti certifikát, se shdují s údaji v dkladech předlžených žadatelem, resp. zmcněncem - při kntrle pstupuje pracvník RA stejně jak u fyzické sby nepdnikající. Ptvrzení zaměstnaneckém pměru k danému zaměstnavateli. Zda je sba, pdepisující ptvrzení zaměstnaneckém pměru, uvedená v úředně věřeném dkladu (plná mc, pvěření, dklad záknném zastupvání), právněna zastupvat zaměstnavatele - pracvník RA musí zkntrlvat, zda tat sba má práv takvét pvěření prvést, ppřípadě, zda uděluje plnu mc právněné sbě v suladu s výpisem výše uvedených dkumentů 6 (v případě fyzické/právnické sby se jedná výpis z bchdníh neb jinéh záknem předepsanéh rejstříku, živnstenskéh listu, zřizvací listiny, zákna, atd., v případě rganizační slžky státu/rgánu veřejné mci se jedná zvláštní právní předpisy) Pkud djde během trvání smluvníh vztahu k I.CA ke změnám ve výše uvedených údajích neb v údajích, uvedených v certifikátu, je držitel certifikátu, resp. pdepisující sba pvinen tyt změny hlásit I.CA. 3.3 Identifikace a autentizace při zpracvání pžadavků na výměnu dat pr věřvání elektrnických pdpisů neb dat pr věřvání elektrnických značek v certifikátu Identifikace a autentizace při rutinní výměně dat pr vytváření elektrnických pdpisů neb dat pr vytváření elektrnických značek a jim dpvídajících dat pr věřvání elektrnických pdpisů neb dat pr věřvání elektrnických značek (dále párvá data ) Kvalifikvaný certifikát Identifikace a autentizace žadatele vydání následnéh certifikátu (struktura PKCS#10) je prváděna věřením zaručenéh elektrnickéh pdpisu žádsti vydání následnéh certifikátu. V prcesu věřvání elektrnickéh pdpisu žádsti následný certifikát musí být pužit platný certifikát (vydaný dle dkumentu Certifikační plitika vydávání kvalifikvaných certifikátů - verze 3.0 a vyšší), ke kterému je vydáván tent následný certifikát. 6 pkud je na výpisu z bchdníh rejstříku uveden např. že"pdpisvé práv za splečnst má předseda představenstva splu s dalším členem představenstva" znamená t, že plnu mc může udělit puze předseda představenstva splu s dalším členem představenstva (tudíž musí být na plné mci věřené pdpisy těcht dvu sb)

11 Strana 10 (celkem 21) Kvalifikvaný systémvý certifikát Identifikace a autentizace žadatele vydání následnéh certifikátu (struktura PKCS#10) je prváděna věřením elektrnickéh značky žádsti vydání následnéh kvalifikvanéh systémvéh certifikátu v prcesu věřvání elektrnické značky žádsti tent certifikát musí být pužit platný kvalifikvaný systémvý certifikát vydaný dle dkumentu Certifikační plitika vydávání kvalifikvaných systémvých certifikátů - verze 3.0 a vyšší, ke kterému je vydáván tent následný certifikát neb musí být pužit platný kvalifikvaný certifikát pr bnvu (tzv. pdpisvý certifikát, vlitelně vydávaný např. v prcesu žádsti kvalifikvaný systémvý certifikát) a vydaný dle dkumentu Certifikační plitika vydávání kvalifikvaných certifikátů - verze 3.0 a vyšší. 3.4 Identifikace a autentizace při zpracvání pžadavků na zneplatnění certifikátu V případě sbníh předání žádsti zneplatnění certifikátu na RA, musí žadatel zneplatnění certifikátu prkázat, že je držitelem tht certifikátu. V případě, že je zastupván zmcněncem, platí ustanvení kapitly Žádst zneplatnění certifikátu musí být písemná a pdepsaná žadatelem. V případě předání žádsti zneplatnění certifikátu elektrnicku cestu jsu přípustné následující mžnsti : elektrnicky pdepsaná elektrnická zpráva - elektrnický pdpis musí být realizván daty pr vytváření elektrnickéh pdpisu příslušnými k předmětnému certifikátu, jenž má být zneplatněn elektrnicky nepdepsaná elektrnická zpráva, bsahující hesl pr zneplatnění certifikátu - prstřednictvím frmuláře na internetvé infrmační adrese ( V případě pužití listvní zásilky zneplatnění certifikátu musí být tat zaslána dpručeně na adresu sídla splečnsti (viz kapitla 2). I.CA si vyhrazuje práv akceptvání i jiných frem pstupů při identifikaci a autentizaci zpracvání pžadavků na zneplatnění certifikátu, které však nesmí být v rzpru s platnu legislativu.

12 Strana 11 (celkem 21) 4 Omezení pužití Certifikáty, vydávané splečnstí První certifikační autrita, a.s., smí být pužívány k věření elektrnickéh pdpisu, resp. elektrnické značky v suladu s platnu legislativu a vydávaným účelem, uvedeným v písemné smluvě mezi I.CA a držitelem certifikátu, resp. pdepisující sbu.

13 Strana 12 (celkem 21) 5 Pvinnsti klientů Z hlediska splečnsti První certifikační autrita, a.s. je jejím klientem každá fyzická neb právnická sba, která uzavřela smluvu využívání kvalifikvaných certifikačních služeb I.CA s prvzvatelem jejích služeb. Klient musí zejména : seznámit se s relevantní certifikační plitiku a ustanveními příslušné smluvy vydání a pužívání certifikátu (resp. seznámit s nimi případné pdepisující sby neb značující sby) a dbát na jejich ddržvání zacházet s prstředky jakž i s daty pr vytváření elektrnickéh pdpisu/značky s náležitu péčí tak, aby nemhl djít k jejich neprávněnému pužití, uvědmit neprdleně pskytvatele certifikačních služeb, který certifikát vydal, tm, že hrzí nebezpečí zneužití jeh dat pr vytváření zaručenéh elektrnickéh pdpisu/značky bez zbytečnéh dkladu pdávat přesné, pravdivé a úplné infrmace pskytvateli certifikačních služeb v případě, že je značující sbu zajistit, aby prstředek pr vytváření elektrnických značek, který pužívá, splňval pžadavky stanvené platnu legislativu

14 Strana 13 (celkem 21) 6 Pvinnsti spléhajících se stran Z hlediska splečnsti První certifikační autrita, a.s. je spléhající se stranu subjekt, spléhající se při své činnsti na splečnstí I.CA vydané kvalifikvané certifikáty a kvalifikvané. Spléhající se strana je zejména pvinna : užívat certifikáty v suladu s platnu legislativu a relevantní certifikační plitiku získat certifikát certifikační autrity splečnsti První certifikační autrita, a.s. z bezpečnéh zdrje a věřit tisk (miniatura, fingerprint, ) tht certifikátu před pužitím certifikátu vydanéh certifikační autritu splečnsti První certifikační autrita, a.s. věřit platnst certifikátu certifikační autrity splečnsti První certifikační autrita, a.s. prvádět veškeré úkny k věření, že elektrnický pdpis/ značka jsu platné a dpvídající certifikát nebyl zneplatněn

15 Strana 14 (celkem 21) 7 Omezení záruky a dpvědnsti Splečnst První certifikační autrita, a.s. : prhlašuje, že splní všechny pvinnsti, které jí vyplývají z certifikačních plitik a legislativních předpisů (viz kapitla 0). pskytuje výše uvedené záruky p celu dbu platnsti smluvy pskytvání certifikačních služeb, uzavřené s klientem. Pkud byl zjištěn prušení pvinnstí klienta, mající suvislst s uváděnu škdu, záruční plnění se nepskytne. Tat skutečnst musí být klientvi známena a zaprtklvána. Další mžné náhrady škdy vycházejí z ustanvení příslušných záknů a jejich výši může rzhdnut sud. nedpvídá za : vady pskytvaných certifikačních služeb, které vzniknu jejich pužíváním v rzpru s příslušnými certifikačními plitikami, a dále za vady, které vznikly z důvdu vyšší mci včetně dčasnéh výpadku telekmunikačníh spjení atd. škdu, vyplývající z pužití certifikátu v bdbí p pdání žádsti jeh zneplatnění, pkud splečnst První certifikační autrita, a.s. ddrží definvanu lhůtu pr zveřejnění zneplatněnéh certifikátu na seznamu zneplatněných certifikátů (CRL).

16 Strana 15 (celkem 21) 8 Smluvy a certifikační plitika Vztah mezi klientem a akreditvaným pskytvatelem kvalifikvaných certifikačních služeb, splečnstí První certifikační autrita, a.s., je (krmě příslušných ustanvení pvinných právních předpisů) upraven smluvu a příslušnými ustanveními platných certifikačních plitik. Vztah mezi spléhající se stranu a akreditvaným pskytvatelem kvalifikvaných certifikačních služeb, splečnstí První certifikační autrita, a.s., je upraven příslušnými ustanveními platných certifikačních plitik. Vztah splečnst První certifikační autrita, a.s. a spléhajících se stran není upraven smluvu. Veškeré veřejné infrmace je mžné získat na kntaktních adresách, uvedených v kapitle 2 tht dkumentu.

17 Strana 16 (celkem 21) 9 Ochrana sbních údajů Ochrana sbních údajů a dalších neveřejných infrmací je v I.CA řešena v suladu s pžadavky příslušných záknných nrem (zákn ČR č. 227/2000 Sb., elektrnickém pdpisu a změně některých dalších záknů, zákn ČR č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů, zákn SR č. 215/2002 Z.z. elektrnickm pdpise a zmene a dplnení niektrých záknv, zákn SR č. 428/2002 Z. z. chrane sbných údajv vrátane Zákna č. 90/2005 Z. z.). Žadatel certifikát dává splečnsti První certifikační autrita, a.s. písemný suhlas se zpracváním a uchváváním sbních údajů v rzsahu pžadavků platné legislativy, vztahující se k prblematice elektrnickém pdpisu.

18 Strana 17 (celkem 21) 10 Plitika náhrad a reklamace V prcesu pskytvání certifikačních služeb platí vždy takvé záruky, které byly sjednány mezi splečnstí První certifikační autrita, a.s., a žadatelem knkrétní certifikační službu. Smluva nesmí být v rzpru s platnu legislativu a musí být vždy v písemné frmě. Splečnst První certifikační autrita, a.s.: se zavazuje, že splní veškeré pvinnsti definvané jak příslušnými právními předpisy, tak příslušnými certifikačními plitikami pskytuje výše uvedené záruky p celu dbu platnsti smluvy pskytvání certifikačních služeb uzavřené se zákazníkem jiné záruky, než výše uvedené, nepskytuje. Další mžné náhrady škdy vycházejí z ustanvení příslušných záknů a jejich výši může rzhdnut sud. Splečnst První certifikační autrita, a.s., nedpvídá: za vady pskytnutých služeb vzniklé z důvdu nesprávnéh neb neprávněnéh využívání služeb pskytnutých v rámci plnění smluvy pskytvání certifikačních služeb držitelem, zejména za prvzvání v rzpru s pdmínkami uvedenými v certifikační plitice, jakž i za vady vzniklé z důvdu vyšší mci, včetně dčasnéh výpadku telekmunikačníh spjení aj. za škdu vyplývající z pužití certifikátu v bdbí p pdání žádsti jeh zneplatnění, pkud splečnst První certifikační autrita, a.s., ddrží definvanu lhůtu pr zveřejnění zneplatněnéh certifikátu na seznamu zneplatněných certifikátů (CRL). Oprávněnu reklamaci je mžné pdat těmit způsby: em na adresu : dpručenu pštvní zásilku na adresu sídla splečnsti sbně v sídle splečnsti Reklamující sba (držitel certifikátu) je pvinna uvést: čísl smluvy čísl příjmvéh dkladu c nejvýstižnější ppis závad a jejich prjevů. Pvinnst I.CA: O reklamaci rzhdne I.CA nejpzději d tří pracvních dnů d dručení reklamace a vyrzumí tm reklamujícíh (frmu elektrnické pšty neb dpručenu zásilku), pkud se strany nedhdnu jinak. Reklamace, včetně vady, bude vyřízena bez zbytečných dkladů, a t nejpzději d jednh měsíce de dne uplatnění reklamace, pkud se strany nedhdnu jinak.

19 Strana 18 (celkem 21) Nvý certifikát bude držiteli pskytnut zdarma v následujících případech: existuje-li důvdné pdezření, že dšl ke kmprmitaci dat pr vytváření elektrnických značek, resp. pdpisů, kterými I.CA elektrnicky značuje, resp. pdepisuje vydávané certifikáty a seznamy zneplatněných certifikátů, nabídne I.CA držitelům bezplatné vydání nvéh certifikátu - případné náklady na vydání nvých certifikátů hradí I.CA, která p dbu zablkvání certifikátů nese veškeru dpvědnst za případné škdy vzniklé v suvislsti se zneužitím těcht certifikátů. v případě, že I.CA při příjmu žádsti vydání certifikátu zjistí, že existuje jiný certifikát se stejným veřejným klíčem, je žadatel certifikát vyzván k vygenervání nvé žádsti, a tedy i nvých párvých dat - držitel již existujícíh certifikátu, který vlastní veřejný klíč stejný jak žadatel vydání certifikátu, je vyzván k vygenervání nvých párvých dat, jeh půvdní certifikát je kamžitě zneplatněn a držitel je tét skutečnsti infrmván.

20 Strana 19 (celkem 21) 11 Právní prstředí Splečnst První certifikační autrita, a.s. se při své činnsti řídí příslušnými aktuálními ustanveními právníh řádu České republiky, zejména : záknem České republiky č. 227/2000 Sb., elektrnickém pdpisu a změně některých dalších záknů (zákn elektrnickém pdpisu), jak vyplývá ze změn prvedených záknem č. 226/2002 Sb., záknem č. 517/2002 Sb., a záknem č. 440/2004 Sb., nařízením vlády České republiky č. 495/2004 Sb., kterým se prvádí zákn č. 227/2000 Sb. vyhlášku České republiky č. 378/2006 Sb., pstupech kvalifikvaných pskytvatelů certifikačních služeb, pžadavcích na nástrje elektrnickéh pdpisu a pžadavcích na chranu dat pr vytváření elektrnických značek (vyhláška pstupech kvalifikvaných pskytvatelů certifikačních služeb) záknem České republiky č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů záknem České republiky č. 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů S hledem na získání akreditace na pskytvání kvalifikvaných certifikačních služeb na území Slvenské republiky se splečnst První certifikační autrita, a.s. se při své činnsti řídí příslušnými aktuálními ustanveními právníh řádu Slvenské republiky, zejména : záknem Slvenské republiky č. 215/2002 Z.z. elektrnickm pdpise a zmene a dplnení niektrých záknv v platnm znení a s ním spjených vyknávacích vyhlášk záknem Slvenské republiky č. 428/2002 Z.z. chrane sbných údajv

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.0 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.0 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.4 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Vydávání opisů matričních dokladů

Vydávání opisů matričních dokladů 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad,

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s.

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s. Splečnsti GALATEA GROUP, a.s udělíte suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s česku legislativu, zejména se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.1 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.7 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis)

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis) 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání (název) živtní situace Narzení dítěte vydávání rdných listů (prvpis) 4. Základní infrmace k živtní situaci Příslušný k zápisu narzení je matriční úřad, v jehž

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o.

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o. OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyC s.r.. Splečnsti SiMyC s.r.. udělujete dbrvlně suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s právními předpisy na chranu sbních údajů, zejména nařízením

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace Infrmace zpracvání sbních údajů Úvdní infrmace Vážení, Statutární měst Ostrava-městský bvd Lhtka, IČ 00845451, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava Lhtka, jak správce sbních údajů (dále jen jak správce neb

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA První certifikační autorita, a.s. Zpráva pro uživatele CA hierarchická topologie kvalifikované a komerční certifikační služby Tato Zpráva pro uživatele CA je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím

Více

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (pro subdodavatele a zákazníky)

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (pro subdodavatele a zákazníky) I. Úvd Tyt zásady a pstup při zpracvání bsahují základní infrmace, jak naše splečnst LM Cnstructin s.r.., se sídlem Křižíkva 506/62, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24820831, zapsaná v Obchdním rejstříku

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA První certifikační autorita, a.s. Zpráva pro uživatele CA hierarchická topologie kvalifikované a komerční certifikační služby Tato Zpráva pro uživatele CA je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů, které můžeme rozdělit do těchto kategorií:

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů, které můžeme rozdělit do těchto kategorií: Infrmace zpracvání sbních údajů Úvdní infrmace Vážení, Technický dvůr Ostrava Svinv, příspěvkvá rganizace městskéh bvdu Svinv, Nad Prubku 838, 721 00 Ostrava Svinv, IČ 71174231, jak správce sbních údajů

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s. Zásady chrany sbních údajů splečnsti Ostravské výstavy, a.s. Dne 25. května 2018 nabude účinnsti Nařízeni Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Informace k ochraně osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů Infrmace k chraně sbních údajů (pdle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV Pdmínky pr schválení prvzu RNP APCH 1. Základní ustanvení a) V suladu s pžadavkem ustanvení EU-OPS 1.430 a Ddatku 1 (nvý) k EU-OPS.1.430 (b), bsahují tyt pdmínky pžadavky ÚCL, které musí být splněny žadatelem

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

CERTIFIKAČNÍ POLITIKA (CA)

CERTIFIKAČNÍ POLITIKA (CA) CERTIFIKAČNÍ POLITIKA (CA) verze: 1.4 Ministerstv financí České republiky Histrie dkumentu Verze Datum Prvedená změna Prvedl Platnst CP d 0.91 04.04.2008 Pre-verze předkládaná MF ČR k připmínkám RNDr.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387, zapsané v bchdním rejstříku

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více