ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem, který je vlastnictvím splečnsti První certifikační autrita, a.s. a byl vypracván jak nedílná sučást kmplexní dkumentace. Žádná část tht dkumentu nesmí být kpírvána bez písemnéh suhlasu majitele autrských práv.

2 Strana 1 (celkem 21) OBSAH : 1 ÚVOD VÝVOJ DOKUMENTU PŘEHLED KONTROLY BEZPEČNOSTNÍ SHODY, AUDITY A JINÉ KONTROLY KONTAKTNÍ INFORMACE TYPY CERTIFIKÁTŮ, OVĚŘOVACÍ PROCEDURY TYPY CERTIFIKÁTŮ POČÁTEČNÍ OVĚŘENÍ IDENTITY Ověření suladu dat, tj. pstup při věřvání, zda má sba data pr vytváření elektrnických pdpisů dpvídající datům pr věřvání elektrnických pdpisů neb data pr vytváření elektrnických značek dpvídající datům pr věřvání elektrnických značek Ověřvání identity právnické sby neb rganizační slžky státu Ověřvání identity fyzické sby Fyzická sba nepdnikající Předkládané dklady na RA (registrační autrita) Kntrlvané a věřvané dklady na RA Fyzická sba pdnikající, zaměstnanec Předkládané dklady na RA Kntrlvané a věřvané dklady na RA IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE PŘI ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA VÝMĚNU DAT PRO OVĚŘOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ NEBO DAT PRO OVĚŘOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZNAČEK V CERTIFIKÁTU Identifikace a autentizace při rutinní výměně dat pr vytváření elektrnických pdpisů neb dat pr vytváření elektrnických značek a jim dpvídajících dat pr věřvání elektrnických pdpisů neb dat pr věřvání elektrnických značek (dále párvá data ) Kvalifikvaný certifikát Kvalifikvaný systémvý certifikát IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE PŘI ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA ZNEPLATNĚNÍ CERTIFIKÁTU OMEZENÍ POUŽITÍ POVINNOSTI KLIENTŮ POVINNOSTI SPOLÉHAJÍCÍCH SE STRAN OMEZENÍ ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI SMLOUVY A CERTIFIKAČNÍ POLITIKA OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ POLITIKA NÁHRAD A REKLAMACE PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ AKREDITACE, AUDITY A KONTROLY... 20

3 Strana 2 (celkem 21) 1 ÚVOD 1.1 Vývj dkumentu Tabulka 1 Vývj dkumentu Verze Datum vydání Pzn První vydání Změna legislativy (vyhláška České republiky č. 378/2006 Sb.,), prvedení kntrly bezpečnstní shdy, auditu, akreditace v SR Audit ISMS, upřesnění prblematiky záruk, dpvědnstí, náhrad a reklamací Splnění pdmínek Micrsft Rt Certificate Prgram - zařazení rt certifikátu d důvěryhdných křenvých certifikačních úřadů Prvedení auditu ISMS dle pžadavků platné legislativy České republiky na pskytvatele kvalifikvaných certifikačních služeb Prvedení auditu stavu bezpečnsti pskytvaných certifikačních služeb dle pžadavků platné legislativy Slvenské republiky Prvedení auditu dle pžadavků Micrsft Rt Certificate Prgram Vydávání certifikátů s parametry, splňujícími pžadavky platné legislativy na prblematiku hashvacích funkcí (využívání algritmů rdiny SHA-2) a minimální přípustné délky kryptgrafickéh klíče pr algritmus RSA (2048 bitů) Dplnění prvedených kntrl za minulá bdbí, upřesnění pdprvaných hashvacích funkcí Prvedení auditu stavu bezpečnsti pskytvaných certifikačních služeb dle pžadavků platné legislativy Slvenské republiky Prvedení auditu dle pžadavků Micrsft Rt Certificate Prgram Dplnění prvedení celkvé kntrly bezpečnstní shdy 1.2 Přehled Tent dkument, vydaný splečnstí První certifikační plitika, a.s., (dále též I.CA), pdává základní přehled pskytvané certifikační službě vydávání kvalifikvaných certifikátů a kvalifikvaných systémvých certifikátů, právech a pvinnstech uživatelů tét služby, byl vypracván na základě pžadavků platné legislativy, vztahující k prblematice využívání kryptgrafických algritmů v prcesu vytváření elektrnickéh pdpisu. V suladu s pžadavky tét legislativy (dkazující se na dpručení technické specifikace ETSI 1 TS ) stanvil příslušný akreditační a dzrvý rgán 2 kvalifikvaným pskytvatelům certifikačních služeb pvinnst uknčit vydávání kvalifikvaných certifikátů, resp. kvalifikvaných systémvých certifikátů s algritmem SHA-1 nejpzději k a nejpzději d zahájit vydávání kvalifikvaných certifikátů, resp. kvalifikvaných systémvých certifikátů, pdprující některý z algritmů rdiny SHA-2. Zárveň je d uvedenéh data stanvena minimální přípustná délka kryptgrafickéh klíče pr algritmus RSA na 2048 bitů. 1 Eurpean Telecmmunicatins Standards Institute 2 S hledem na skutečnst, že I.CA je akreditvaným pskytvatelem certifikačních služeb na území České republiky a Slvenské republiky, jedná se Ministerstv vnitra České republiky a Nárdní bezpečnstní úřad Slvenské republiky

4 Strana 3 (celkem 21) Křenvý certifikát I.CA (délka RSA klíče 2048 bitů a pdprvaný kryptgrafický algritmus SHA- 256) lze získat na stránkách splečnsti První certifikační autrita, a.s. neb Ministerstva vnitra České republiky. Splečnstí První certifikační autrita, a.s. pdprvané hashvací funkce, využívané v prcesu žádsti prvtní, resp. následný kvalifikvaný certifikát a hashvací funkce pužité v prcesu vydávání tht certifikátu, jsu uvedeny v následujícím seznamu : Prdukt TWINS (sučasně vydávaný pár certifikáů kvalifikvaný a nekvalifikvaný ): žádst SHA-1 -> vydaný certifikát SHA-256 žádst SHA-256 -> vydaný certifikát SHA-256 žádst SHA-512 -> vydaný certifikát SHA-512 Ostatní kvalifikvané certifikáty : žádst SHA-256 -> vydaný certifikát SHA-256 žádst SHA-512 -> vydaný certifikát SHA-512 Splečnstí První certifikační autrita, a.s. pdprvané hashvací funkce, využívané v prcesu žádsti prvtní, resp. následný kvalifikvaný systémvý certifikát a hashvací funkce pužité v prcesu vydávání tht certifikátu, jsu uvedeny v následujícím seznamu : : žádst SHA-256 -> vydaný certifikát SHA-256, neb žádst SHA-512 -> vydaný certifikát SHA-512. V případě, že žádst certifikát bude využívat jinu než výše uvedenu hashvací funkci, nebude certifikát vydán. 1.3 Kntrly bezpečnstní shdy, audity a jiné kntrly Tabulka 2 Prvedené kntrly bezpečnstní shdy, audity, jiné kntrly Typ Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí - zpráva ze dne Audit systému řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) - zpráva ze dne Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in accrdance with ETSI TS March 3rd, 2008 Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit systému řízení bezpečnsti infrmací splečnsti První certifikační autrita, a.s. (akreditvaný pskytvatel kvalifikvaných certifikačních služeb) Závěrečná zpráva ze dne Audit stavu bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí Závěrečná zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in accrdance with ETSI TS April 30rd, 2009 Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in Výrk kntrlra/auditra

5 Strana 4 (celkem 21) accrdance with ETSI TS April 28th, 2010 Audit stavu bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí Závěrečná zpráva ze dne Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in accrdance with ETSI TS May 2nd, 2011 Audit stavu bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí Závěrečná zpráva ze dne Audit systému řízení bezpečnsti infrmací splečnsti První certifikační autrita, a.s. (akreditvaný pskytvatel kvalifikvaných certifikačních služeb) Závěrečná zpráva ze dne Kntrla bezpečnstní shdy - zpráva ze dne Audit f the cmpany První certifikační autrita, a.s. fr cmpliance with plicy requirements fr certificatin authrities issuing certificates in accrdance with ETSI TS Final Reprt, May 2012 Audit stavu bezpečnsti pskytvania certifikačných činnstí Záverečná správa, máj 2012 Kntrla bezpečnstní shdy (celkvá) - zpráva ze dne

6 Strana 5 (celkem 21) 2 Kntaktní infrmace Základními adresami (dále též infrmační adresy), na nichž lze nalézt veřejné infrmace I.CA ( certifikační plitiky, zprávy pr uživatele, další infrmace dle platné legislativy, statní veřejné dkumenty, případně dkazy pr zjištění dalších infrmací, atd.) jsu : a) První certifikační autrita, a.s., Pdvinný mlýn 2178/6, Praha 9, Česká republika b) internetvá adresa c) sídla registračních autrit Kntaktní adresy, které služí pr kntakt uživatelů s I.CA, jsu : a) sídl registrační autrity, která smluvní vztah klienta s I.CA zprstředkvala b) elektrnická pštvní adresa

7 Strana 6 (celkem 21) 3 Typy certifikátů, věřvací prcedury 3.1 Typy certifikátů Splečnst První certifikační autrita, a.s. vydává kvalifikvané certifikáty a kvalifikvané systémvé certifikáty, jejich struktura vyhvuje standardu X.509 verze 3. Legislativa České republiky nedefinuje úlžiště sukrméh klíče. V případě, že úlžištěm sukrméh klíče je bezpečné zařízení pr tvrbu elektrnickéh pdpisu (Secure Signature Creatin Device - SSCD), musí splňvat pžadavky standardu CWA Secure signature-creatin devices EAL 4+. Úlžištěm sukrméh klíče kncvým uživatelům vydávaných kvalifikvaných certifikátů v suladu s legislativu Slvenské republiky vztahující se k prblematice elektrnickéh pdpisu musí být puze prdukty, certifikvané Nárdním bezpečnstním úřadem Slvenské republiky. Není-li uveden jinak, je dále v tmt dkumentu pd pjmem certifikát míněn kvalifikvaný certifikát a/neb kvalifikvaný systémvý certifikát. 3.2 Pčáteční věření identity Ověření suladu dat, tj. pstup při věřvání, zda má sba data pr vytváření elektrnických pdpisů dpvídající datům pr věřvání elektrnických pdpisů neb data pr vytváření elektrnických značek dpvídající datům pr věřvání elektrnických značek Vlastnictví dat pr vytváření elektrnických pdpisů/značek, dpvídajících datům pr věřvání elektrnických pdpisů/značek, která daná žádst certifikát bsahuje a která budu bsažena ve vydaném certifikátu, se prkazuje předlžením žádsti certifikát. S hledem na skutečnst, že tat žádst je elektrnicky pdepsána/značena daty pr vytváření elektrnických pdpisů/značek, dpvídajících datům pr věřvání elektrnických pdpisů/značek bsažených v žádsti, dkazuje tímt způsbem žadatel certifikát, že v dbě tvrby elektrnickéh pdpisu/značky vlastnil sukrmý klíč, dpvídající veřejnému klíči, který je v žádsti uveden Ověřvání identity právnické sby neb rganizační slžk y státu I.CA vyžaduje riginál neb úředně věřenu kpii výpisu z bchdníh, neb jinéh záknem určenéh rejstříku/registru, živnstenskéh listu, zřizvací listiny, resp. jinéh dkladu stejné právní váhy a který/která musí bsahvat úplné bchdní jmén, identifikační čísl (je-li přiřazen), adresu sídla, jména sby/sb, právněné/právněných k zastupvání (statutárních zástupců) a způsb, jakým za právnicku sbu jednají a pdepisují Ověřvání identity fyzické sby I.CA vyžaduje d žadatele certifikát předlžení jeh následujících údajů : celé bčanské jmén datum narzení (neb rdné čísl u bčanů České republiky, resp. Slvenské republiky) čísl předlženéh primárníh sbníh dkladu adresa trvaléh bydliště (je-li v primárním dkladu uvedena)

8 Strana 7 (celkem 21) Fyzická sba nepdnikající Předkládané dklady na RA (registrační autrita) V případě, že se žadatel dstaví sbně na RA, předkládá žadatel certifikát následující typy dkladů : Originál platnéh primárníh sbníh dkladu žadatele a riginál dalšíh sbníh dkladu (sekundárníh). Primární sbní dklad pr bčany České republiky musí být bčanský průkaz, ppř. bdbný dklad stejné právní váhy. Primární sbní dklad pr cizince je platný cestvní pas, ppř. bdbný dklad stejné právní váhy. Občané Slvenské republiky mhu jak primární sbní dklad pužít bčanský průkaz. Sekundární sbní dklad musí být vydán rgánem veřejné mci neb jinu rganizací, jejíž existenci lze dlžit. Sekundární sbní dklad musí bsahvat celé bčanské jmén fyzické sby žadatele certifikát a dále nejméně jeden z následujících údajů : datum narzení žadatele (neb rdné čísl u bčanů České republiky neb Slvenské republiky) adresa trvaléh bydliště žadatele ftgrafii bličeje žadatele Údaje pžadvané v sekundárním sbním dkladu musí být shdné s těmit údaji v primárním sbním dkladu. O shdnsti rzhduje pracvník RA. Pkud žadatel nepředlží dva sbní dklady výše ppsané kvality, nebude žádst přijata. Příkladem akceptvatelnéh sekundárníh sbníh dkladu jsu např. cestvní pas, řidičský průkaz, služební průkazy státních úřadů, průkaz pslance, služební průkaz plicie, zbrjní průkaz, vjenská knížka, průkaz zdravtníh pjištění, průkazka hrmadné dpravy, firemní průkazky, studentský průkaz atd. Pkud bude certifikát bsahvat dplňující identifikátr (certifikáty vydávané v suladu s legislativu Slvenské republiky), je pžadván platný riginál, resp. úředně věřená kpie relevantníh dkladu. V případě, že je žadatel na RA zastupván zmcněncem, předkládá zmcněnec následující typy dkladů: Originály platnéh primárníh sbníh dkladu a dalšíh sbníh dkladu (sekundárníh) zmcněnce (kvalita primárníh a sekundárníh dkladu je uvedena výše) Originály primárníh a sekundárníh sbníh dkladu žadatele certifikát (kvalita primárníh a sekundárníh dkladu je uvedena výše) Pkud bude certifikát bsahvat dplňující identifikátr (certifikáty vydávané v suladu s legislativu Slvenské republiky), je pžadván platný riginál, resp. úředně věřená kpie relevantníh dkladu. Plná mc (nerzhdne-li ředitel I.CA jinak) s úředně věřeným pdpisem zmcnitele - pkud je plná mc v cizím jazyce (krmě slvenštiny), musí být přelžena d češtiny úředním překladatelem (v zahraničí 3 prvedené úřední věření pdpisů musí být tzv. superlegalizván, tj. ptvrzen zastupitelským úřadem České republiky v zemi půvdu plné mci; v případě dkladů, věřených v zemích, uvedených na nemusí být superlegalizace prvedena 4 Pkud je žadatel záknným zástupcem 5 klienta, pžaduje se tm úřední dklad : 3 pdle slvenskéh zákna smí věřvání dkladů pr pužití v cizině prvádět puze ntář - 2 zákna NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ze dne v tmt případě je třeba pstupvat individuálně, ve splupráci s žadatele certifikát, resp. pracvníka RA s I.CA 5 záknným zástupcem dítěte není pr účely ZEP pěstun

9 Strana 8 (celkem 21) Rdiče neb svjitelé zastupují své nezletilé děti - přestže nezletilec má mezenu svéprávnst, smluvy s I.CA za něj musí uzavírat jeh záknný zástupce. Dkladem je rdný list dítěte. Osvjení se dkládá buď výpisem z matriky neb rzhdnutím sudu. Ve všech uvedených případech pstačí záznam dítěti v bčanském průkazu. Pručník neb patrvník je sbám bez plné způsbilsti k právním úknům, včetně dspělých, ustanven sudem. Dkladem je sudní rzhdnutí. Opatrvníkem neb pručníkem dítěte může být ustanven také rgán sciálněprávní chrany dítěte (zpravidla bec neb bcí zřízený veřejný patrvník). V tm případě jde právnicku sbu a vedle usnesení sudu dkládá ještě skutečnsti, vztahující se k právnickým sbám. Opatrvník může být ustanven také sbám s tělesným pstižením, které nemají mezenu svéprávnst, ale ptřebují při právních úknech asistenci (např. nevidmým) Kntrlvané a věřvané dklady na RA V případě, že se žadatel dstaví sbně na RA, je pracvníkem RA kntrlván a věřván : Zda sba, která je uvedena v žádsti certifikát, je ttžná s sbu žadatele (dle platnéh primárníh dkladu), a že údaje uvedené v žádsti dpvídají údajům v předlžených dkladech. Shda je nutná u těcht údajů : příjmení, jmén bydliště (měst) blast (ulice, pkud je uvedena) Plnletst žadatele Platnst předkládaných dkladů Pkud se žadatel prkazuje cestvním pasem, kntrla na shdu bydliště se neprvádí Příslušník cizíh státu musí splňvat pdmínky pr právní subjektivitu a svéprávnst alespň pdle práva CZ - pkud je nesplňuje, je třeba věřit, zda splňuje pdmínky pdle práva státu jehž je příslušníkem. V takvém případě je třeba pstupvat individuálně, ve splupráci s žadatelem a I.CA. V případě, že je žadatel na RA zastupván zmcněncem, jsu dále kntrlvány : shda údajů žadateli, uvedených v žádsti službu a na plné mci (není-li smluvně zajištěn jinak), resp. dkladu záknném zastupvání platnst a správnst předlžených dkladů zástupce s údaji na plné mci (není-li smluvně zajištěn jinak), resp. dkladu záknném zastupvání a právněnst k pdání žádané služby Fyzická sba pdnikající, zaměstnanec Předkládané dklady na RA Žadatel certifikát předkládá následující typy dkladů : Dklady ve stejném rzsahu, jak v kapitle Dklad, uvedený v kapitle Pkud je tent dklad v cizím jazyce, platí pr věření pravidla, uvedená v kapitle

10 Strana 9 (celkem 21) V případě zaměstnance - ptvrzení zaměstnaneckém pměru k danému zaměstnavateli, pkud není uzavřena s I.CA rámcvá smluva. Ptvrzení musí být patřen pdpisem sby s právem jednání za příslušnéh zaměstnavatele. Pkud tat sba není sbu právněnu k zastupvání zaměstnavatele, tj. není statutárním zástupcem (není uveden na výpisu z bchdníh rejstříku neb jinéh záknem určenéh rejstříku neb registru, živnstenský list, zřizvací listina, atd. jak sba právněná jednat), pžaduje se navíc úředně věřený dklad (plná mc, pvěření, dklad záknném zastupvání) pdepsaný statutárním zástupcem zaměstnavatele, ptvrzující právněnst tét sby jednat za zaměstnavatele Kntrlvané a věřvané dklady na RA Pracvníkem RA je kntrlván a věřván : Zda údaje, uvedené v žádsti certifikát, se shdují s údaji v dkladech předlžených žadatelem, resp. zmcněncem - při kntrle pstupuje pracvník RA stejně jak u fyzické sby nepdnikající. Ptvrzení zaměstnaneckém pměru k danému zaměstnavateli. Zda je sba, pdepisující ptvrzení zaměstnaneckém pměru, uvedená v úředně věřeném dkladu (plná mc, pvěření, dklad záknném zastupvání), právněna zastupvat zaměstnavatele - pracvník RA musí zkntrlvat, zda tat sba má práv takvét pvěření prvést, ppřípadě, zda uděluje plnu mc právněné sbě v suladu s výpisem výše uvedených dkumentů 6 (v případě fyzické/právnické sby se jedná výpis z bchdníh neb jinéh záknem předepsanéh rejstříku, živnstenskéh listu, zřizvací listiny, zákna, atd., v případě rganizační slžky státu/rgánu veřejné mci se jedná zvláštní právní předpisy) Pkud djde během trvání smluvníh vztahu k I.CA ke změnám ve výše uvedených údajích neb v údajích, uvedených v certifikátu, je držitel certifikátu, resp. pdepisující sba pvinen tyt změny hlásit I.CA. 3.3 Identifikace a autentizace při zpracvání pžadavků na výměnu dat pr věřvání elektrnických pdpisů neb dat pr věřvání elektrnických značek v certifikátu Identifikace a autentizace při rutinní výměně dat pr vytváření elektrnických pdpisů neb dat pr vytváření elektrnických značek a jim dpvídajících dat pr věřvání elektrnických pdpisů neb dat pr věřvání elektrnických značek (dále párvá data ) Kvalifikvaný certifikát Identifikace a autentizace žadatele vydání následnéh certifikátu (struktura PKCS#10) je prváděna věřením zaručenéh elektrnickéh pdpisu žádsti vydání následnéh certifikátu. V prcesu věřvání elektrnickéh pdpisu žádsti následný certifikát musí být pužit platný certifikát (vydaný dle dkumentu Certifikační plitika vydávání kvalifikvaných certifikátů - verze 3.0 a vyšší), ke kterému je vydáván tent následný certifikát. 6 pkud je na výpisu z bchdníh rejstříku uveden např. že"pdpisvé práv za splečnst má předseda představenstva splu s dalším členem představenstva" znamená t, že plnu mc může udělit puze předseda představenstva splu s dalším členem představenstva (tudíž musí být na plné mci věřené pdpisy těcht dvu sb)

11 Strana 10 (celkem 21) Kvalifikvaný systémvý certifikát Identifikace a autentizace žadatele vydání následnéh certifikátu (struktura PKCS#10) je prváděna věřením elektrnickéh značky žádsti vydání následnéh kvalifikvanéh systémvéh certifikátu v prcesu věřvání elektrnické značky žádsti tent certifikát musí být pužit platný kvalifikvaný systémvý certifikát vydaný dle dkumentu Certifikační plitika vydávání kvalifikvaných systémvých certifikátů - verze 3.0 a vyšší, ke kterému je vydáván tent následný certifikát neb musí být pužit platný kvalifikvaný certifikát pr bnvu (tzv. pdpisvý certifikát, vlitelně vydávaný např. v prcesu žádsti kvalifikvaný systémvý certifikát) a vydaný dle dkumentu Certifikační plitika vydávání kvalifikvaných certifikátů - verze 3.0 a vyšší. 3.4 Identifikace a autentizace při zpracvání pžadavků na zneplatnění certifikátu V případě sbníh předání žádsti zneplatnění certifikátu na RA, musí žadatel zneplatnění certifikátu prkázat, že je držitelem tht certifikátu. V případě, že je zastupván zmcněncem, platí ustanvení kapitly Žádst zneplatnění certifikátu musí být písemná a pdepsaná žadatelem. V případě předání žádsti zneplatnění certifikátu elektrnicku cestu jsu přípustné následující mžnsti : elektrnicky pdepsaná elektrnická zpráva - elektrnický pdpis musí být realizván daty pr vytváření elektrnickéh pdpisu příslušnými k předmětnému certifikátu, jenž má být zneplatněn elektrnicky nepdepsaná elektrnická zpráva, bsahující hesl pr zneplatnění certifikátu - prstřednictvím frmuláře na internetvé infrmační adrese ( V případě pužití listvní zásilky zneplatnění certifikátu musí být tat zaslána dpručeně na adresu sídla splečnsti (viz kapitla 2). I.CA si vyhrazuje práv akceptvání i jiných frem pstupů při identifikaci a autentizaci zpracvání pžadavků na zneplatnění certifikátu, které však nesmí být v rzpru s platnu legislativu.

12 Strana 11 (celkem 21) 4 Omezení pužití Certifikáty, vydávané splečnstí První certifikační autrita, a.s., smí být pužívány k věření elektrnickéh pdpisu, resp. elektrnické značky v suladu s platnu legislativu a vydávaným účelem, uvedeným v písemné smluvě mezi I.CA a držitelem certifikátu, resp. pdepisující sbu.

13 Strana 12 (celkem 21) 5 Pvinnsti klientů Z hlediska splečnsti První certifikační autrita, a.s. je jejím klientem každá fyzická neb právnická sba, která uzavřela smluvu využívání kvalifikvaných certifikačních služeb I.CA s prvzvatelem jejích služeb. Klient musí zejména : seznámit se s relevantní certifikační plitiku a ustanveními příslušné smluvy vydání a pužívání certifikátu (resp. seznámit s nimi případné pdepisující sby neb značující sby) a dbát na jejich ddržvání zacházet s prstředky jakž i s daty pr vytváření elektrnickéh pdpisu/značky s náležitu péčí tak, aby nemhl djít k jejich neprávněnému pužití, uvědmit neprdleně pskytvatele certifikačních služeb, který certifikát vydal, tm, že hrzí nebezpečí zneužití jeh dat pr vytváření zaručenéh elektrnickéh pdpisu/značky bez zbytečnéh dkladu pdávat přesné, pravdivé a úplné infrmace pskytvateli certifikačních služeb v případě, že je značující sbu zajistit, aby prstředek pr vytváření elektrnických značek, který pužívá, splňval pžadavky stanvené platnu legislativu

14 Strana 13 (celkem 21) 6 Pvinnsti spléhajících se stran Z hlediska splečnsti První certifikační autrita, a.s. je spléhající se stranu subjekt, spléhající se při své činnsti na splečnstí I.CA vydané kvalifikvané certifikáty a kvalifikvané. Spléhající se strana je zejména pvinna : užívat certifikáty v suladu s platnu legislativu a relevantní certifikační plitiku získat certifikát certifikační autrity splečnsti První certifikační autrita, a.s. z bezpečnéh zdrje a věřit tisk (miniatura, fingerprint, ) tht certifikátu před pužitím certifikátu vydanéh certifikační autritu splečnsti První certifikační autrita, a.s. věřit platnst certifikátu certifikační autrity splečnsti První certifikační autrita, a.s. prvádět veškeré úkny k věření, že elektrnický pdpis/ značka jsu platné a dpvídající certifikát nebyl zneplatněn

15 Strana 14 (celkem 21) 7 Omezení záruky a dpvědnsti Splečnst První certifikační autrita, a.s. : prhlašuje, že splní všechny pvinnsti, které jí vyplývají z certifikačních plitik a legislativních předpisů (viz kapitla 0). pskytuje výše uvedené záruky p celu dbu platnsti smluvy pskytvání certifikačních služeb, uzavřené s klientem. Pkud byl zjištěn prušení pvinnstí klienta, mající suvislst s uváděnu škdu, záruční plnění se nepskytne. Tat skutečnst musí být klientvi známena a zaprtklvána. Další mžné náhrady škdy vycházejí z ustanvení příslušných záknů a jejich výši může rzhdnut sud. nedpvídá za : vady pskytvaných certifikačních služeb, které vzniknu jejich pužíváním v rzpru s příslušnými certifikačními plitikami, a dále za vady, které vznikly z důvdu vyšší mci včetně dčasnéh výpadku telekmunikačníh spjení atd. škdu, vyplývající z pužití certifikátu v bdbí p pdání žádsti jeh zneplatnění, pkud splečnst První certifikační autrita, a.s. ddrží definvanu lhůtu pr zveřejnění zneplatněnéh certifikátu na seznamu zneplatněných certifikátů (CRL).

16 Strana 15 (celkem 21) 8 Smluvy a certifikační plitika Vztah mezi klientem a akreditvaným pskytvatelem kvalifikvaných certifikačních služeb, splečnstí První certifikační autrita, a.s., je (krmě příslušných ustanvení pvinných právních předpisů) upraven smluvu a příslušnými ustanveními platných certifikačních plitik. Vztah mezi spléhající se stranu a akreditvaným pskytvatelem kvalifikvaných certifikačních služeb, splečnstí První certifikační autrita, a.s., je upraven příslušnými ustanveními platných certifikačních plitik. Vztah splečnst První certifikační autrita, a.s. a spléhajících se stran není upraven smluvu. Veškeré veřejné infrmace je mžné získat na kntaktních adresách, uvedených v kapitle 2 tht dkumentu.

17 Strana 16 (celkem 21) 9 Ochrana sbních údajů Ochrana sbních údajů a dalších neveřejných infrmací je v I.CA řešena v suladu s pžadavky příslušných záknných nrem (zákn ČR č. 227/2000 Sb., elektrnickém pdpisu a změně některých dalších záknů, zákn ČR č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů, zákn SR č. 215/2002 Z.z. elektrnickm pdpise a zmene a dplnení niektrých záknv, zákn SR č. 428/2002 Z. z. chrane sbných údajv vrátane Zákna č. 90/2005 Z. z.). Žadatel certifikát dává splečnsti První certifikační autrita, a.s. písemný suhlas se zpracváním a uchváváním sbních údajů v rzsahu pžadavků platné legislativy, vztahující se k prblematice elektrnickém pdpisu.

18 Strana 17 (celkem 21) 10 Plitika náhrad a reklamace V prcesu pskytvání certifikačních služeb platí vždy takvé záruky, které byly sjednány mezi splečnstí První certifikační autrita, a.s., a žadatelem knkrétní certifikační službu. Smluva nesmí být v rzpru s platnu legislativu a musí být vždy v písemné frmě. Splečnst První certifikační autrita, a.s.: se zavazuje, že splní veškeré pvinnsti definvané jak příslušnými právními předpisy, tak příslušnými certifikačními plitikami pskytuje výše uvedené záruky p celu dbu platnsti smluvy pskytvání certifikačních služeb uzavřené se zákazníkem jiné záruky, než výše uvedené, nepskytuje. Další mžné náhrady škdy vycházejí z ustanvení příslušných záknů a jejich výši může rzhdnut sud. Splečnst První certifikační autrita, a.s., nedpvídá: za vady pskytnutých služeb vzniklé z důvdu nesprávnéh neb neprávněnéh využívání služeb pskytnutých v rámci plnění smluvy pskytvání certifikačních služeb držitelem, zejména za prvzvání v rzpru s pdmínkami uvedenými v certifikační plitice, jakž i za vady vzniklé z důvdu vyšší mci, včetně dčasnéh výpadku telekmunikačníh spjení aj. za škdu vyplývající z pužití certifikátu v bdbí p pdání žádsti jeh zneplatnění, pkud splečnst První certifikační autrita, a.s., ddrží definvanu lhůtu pr zveřejnění zneplatněnéh certifikátu na seznamu zneplatněných certifikátů (CRL). Oprávněnu reklamaci je mžné pdat těmit způsby: em na adresu : dpručenu pštvní zásilku na adresu sídla splečnsti sbně v sídle splečnsti Reklamující sba (držitel certifikátu) je pvinna uvést: čísl smluvy čísl příjmvéh dkladu c nejvýstižnější ppis závad a jejich prjevů. Pvinnst I.CA: O reklamaci rzhdne I.CA nejpzději d tří pracvních dnů d dručení reklamace a vyrzumí tm reklamujícíh (frmu elektrnické pšty neb dpručenu zásilku), pkud se strany nedhdnu jinak. Reklamace, včetně vady, bude vyřízena bez zbytečných dkladů, a t nejpzději d jednh měsíce de dne uplatnění reklamace, pkud se strany nedhdnu jinak.

19 Strana 18 (celkem 21) Nvý certifikát bude držiteli pskytnut zdarma v následujících případech: existuje-li důvdné pdezření, že dšl ke kmprmitaci dat pr vytváření elektrnických značek, resp. pdpisů, kterými I.CA elektrnicky značuje, resp. pdepisuje vydávané certifikáty a seznamy zneplatněných certifikátů, nabídne I.CA držitelům bezplatné vydání nvéh certifikátu - případné náklady na vydání nvých certifikátů hradí I.CA, která p dbu zablkvání certifikátů nese veškeru dpvědnst za případné škdy vzniklé v suvislsti se zneužitím těcht certifikátů. v případě, že I.CA při příjmu žádsti vydání certifikátu zjistí, že existuje jiný certifikát se stejným veřejným klíčem, je žadatel certifikát vyzván k vygenervání nvé žádsti, a tedy i nvých párvých dat - držitel již existujícíh certifikátu, který vlastní veřejný klíč stejný jak žadatel vydání certifikátu, je vyzván k vygenervání nvých párvých dat, jeh půvdní certifikát je kamžitě zneplatněn a držitel je tét skutečnsti infrmván.

20 Strana 19 (celkem 21) 11 Právní prstředí Splečnst První certifikační autrita, a.s. se při své činnsti řídí příslušnými aktuálními ustanveními právníh řádu České republiky, zejména : záknem České republiky č. 227/2000 Sb., elektrnickém pdpisu a změně některých dalších záknů (zákn elektrnickém pdpisu), jak vyplývá ze změn prvedených záknem č. 226/2002 Sb., záknem č. 517/2002 Sb., a záknem č. 440/2004 Sb., nařízením vlády České republiky č. 495/2004 Sb., kterým se prvádí zákn č. 227/2000 Sb. vyhlášku České republiky č. 378/2006 Sb., pstupech kvalifikvaných pskytvatelů certifikačních služeb, pžadavcích na nástrje elektrnickéh pdpisu a pžadavcích na chranu dat pr vytváření elektrnických značek (vyhláška pstupech kvalifikvaných pskytvatelů certifikačních služeb) záknem České republiky č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů záknem České republiky č. 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů S hledem na získání akreditace na pskytvání kvalifikvaných certifikačních služeb na území Slvenské republiky se splečnst První certifikační autrita, a.s. se při své činnsti řídí příslušnými aktuálními ustanveními právníh řádu Slvenské republiky, zejména : záknem Slvenské republiky č. 215/2002 Z.z. elektrnickm pdpise a zmene a dplnení niektrých záknv v platnm znení a s ním spjených vyknávacích vyhlášk záknem Slvenské republiky č. 428/2002 Z.z. chrane sbných údajv

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací.

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací. Tt šklení ISMS vyplývá z rzhdnutí managementu NT zavést v nemcnici systém řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) a jeh abslvvání je pvinné pr všechny zaměstnance NT. Základní dkumenty ISMS: Plitika systému

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více