Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla Bakalářská práce Autor: Lucie Polášková, DiS bankovní management, bankovnictví Vedoucí práce: Ing. Jana Výborová Praha červen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Desné, dne 12. června 2009 Lucie Polášková, DiS

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat své vedoucí práce Ing. Janě Výborové za odbornou pomoc při psaní bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce se věnuje tématu Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla. Uvedená teorie v bakalářské práci je aplikována na specifickou společnost jménem Sassa Mode s. r. o. Hlavními cíli této bakalářské práce jsou popis distribuce a prodeje dámského spodního prádla, dále zjištění působení značky na rozhodování zákazníka při nákupu a nakonec určení prostředků propagace ke zvýšení prodeje konkrétní společnosti. V bakalářské práci bylo zjištěno, že přibližně polovina žen nenakupuje podle známosti značek, přednost dává spíše levnějšímu neznačkovému spodnímu prádlu, které jim dobře sedne. Druhá polovina žen sleduje propagované značky dámského spodního prádla a působí na ně při rozhodování o nákupu. Proto byly v bakalářské práci navrženy prostředky propagace pro výše zmíněnou společnost. Anotation: This bachelor work dedicates to theme Business activities in the sphere of distribution and sale of lady s underwear. The mentioned theory is applied on a specific company Sassa Mode s. r. o. The description of distribution and sale of lady s underwear are main purposes of this work, next to find how the brand influences customer s decision when would like to go shopping and finally to specify means of promotion and make their sales bigger. It was found that approximately one half of women don t buy well known brands, they prefer cheaper underwear which fit them well. Second half of woman like the best brands and buy only this underwear. And that is the reason why were proposed means of promotion for height mentioned company.

5 Obsah: Úvod Firma Sassa Mode s. r. o. prodejce dámského spodního prádla Vznik společnosti Sassa Mode s. r. o Zaměření společnosti Zaměření z hlediska prodeje Zaměření z hlediska produktu Zaměření z hlediska zákazníka Program Fashion Ware Všeobecné informace o programu Fashion Ware Program Fashion Ware v praxi Výhody a nevýhody programu Dámské spodní prádlo v oblasti distribuce a prodeje Historie dámského spodního prádla Produkce ve společnosti Sassa Mode s. r. o Distribuce dámského spodního prádla Distribuce Přímá distribuce Nepřímá distribuce Distribuční strategie Výběr distributora Strategie výběru distribuční cesty Velkoobchod Velkoobchod s komplexními službami Velkoobchod s omezenými službami Prodej dámského spodního prádla Prodej v nákupních centrech Prodej v kamenných obchodech Prodej přes e-shop Péče o zákazníka v oblasti prodeje Osobní kontakt Telefonní kontakt Komunikace prostřednictvím faxu Poštovní komunikace a zásilkové služby Propagace dámského spodního prádla Nástroje propagace Osobní prodej Podpora prodeje Reklama Práce s veřejností Ostatní marketingové komunikace Komunikační proces propagace Průběh komunikačního procesu Cílová skupina a její reakce Propagační sdělení Výběr médií Rozpočet marketingové komunikace Metoda zůstatkového rozpočtu Metoda procentuálního podílu z obratu Metoda konkurenční parity

6 3.3.4 Metoda cílů a úkolů Tvorba propagačního mixu Propagační cíle Typ trhu a druh výrobku Stadia nákupní připravenosti Stadia životního cyklu produktů Úspěšnost prodeje podle známosti značky Marketingový výzkum Vymezení cíle výzkumu Analýza situace a určení zdrojů informací Sestavení plánu výzkumu Sběr informací Analýza a interpretace informací Prezentace výsledků Závěrečná zpráva k prezentaci výsledků...51 Závěr...53 Seznam použité literatury...54 Seznam použitých zkratek...56 Seznam příloh

7 Úvod V současnosti pracuji ve společnosti Sassa Mode s. r. o., která se zabývá distribucí a prodejem dámského spodního prádla. To bylo hlavním důvodem, proč jsem si jako téma své bakalářské práce zvolila popis a analýzu podnikatelských aktivit v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla. Společnost Sassa Mode s. r. o. je malá společnost, která prodává dámské spodní prádlo pod tímto názvem na českém trhu již 5. rokem. Mým hlavním cílem je popsat distribuci a prodej v této společnosti a navrhnout patřičná zlepšení. Distribuce prádla probíhá v současnosti prostřednictvím obchodních zástupců a agenta. Dalším mým cílem je poskytnout pomocí této práce dostatečné informace pro podnikatele podnikající v distribuci a prodeji či podnikatele, kteří by rádi v tomto oboru začali podnikat. Mým záměrem je rovněž popsat různé způsoby propagace a následně navrhnout nejlepší formy propagace, které by zlepšily známost značky sassa a zvýšily její prodejnost. Dalším mým cílem je zjištění působení vlivu značky na rozhodování zákazníka při prodeji. Jako metody pro zpracování použiji pozorování, popis, výzkum prostřednictvím dotazníku a jeho následné písemné zpracování. První kapitola mé bakalářské práce charakterizuje společnost Sassa Mode s. r. o. Kapitola popisuje vznik společnosti, její zaměření z hlediska produktu, prodeje a zákazníka. Uvedla jsem rovněž popis programu Fashion Ware, který společnost Sassa Mode s. r. o. denně používá pro lepší chod prodeje a zajištění distribuce spodního prádla, včetně výhod i nevýhod programu. Ve druhé kapitole se zabývám dámským spodním prádlem z hlediska jeho distribuce a prodeje. Popisuji v ní nejprve historii dámského spodního prádla, poté distribuci z celkového pohledu. Dále se v věnuji popisu prodeje spodního prádla v nákupních centrech, kamenných obchodech a prostřednictvím e-shopu. U každého druhu prodeje uvádím jeho výhody a nevýhody. Ve třetí kapitole rozebírám propagaci dámského spodního prádla prostřednictvím nástrojů propagace jako jsou např. osobní prodej, podpora prodeje, reklama atp. Popisuji nejprve - 7 -

8 formy metod určených pro marketingovou komunikaci a dále průběh komunikačního procesu propagace a tvorbu propagačního mixu. Na začátku čtvrté kapitoly jsou uvedeny všeobecné teoretické informace o marketingovém výzkumu. U každé teoretické podkapitoly zmiňuji zároveň praktickou část výzkumu. Pomocí výzkumu zjišťuji, zda je úspěšný prodej spodního prádla závislý na známosti značky. Jako vyústění výzkumu navrhuji nástroje, pomocí kterých by společnost Sassa Mode s. r. o. mohla zvýšit prodej

9 1. Firma Sassa Mode s. r. o. prodejce dámského spodního prádla Sassa Mode s. r. o. podniká jako společnost s ručením omezeným. Název Sassa vznikl podle přezdívky sestry hlavního majitele. Sídlo firmy: Revoluční 925/23, Jablonec nad Nisou, Česká republika. Většinovým vlastníkem s 51 % je mateřská společnost Sassa Mode Europe B. V., která sídlí v městě Heerenberg v Nizozemském království. Zbývajících 49 % vlastní společnost Safrien Mode s. r. o. se sídlem Jablonci nad Nisou v České republice. Základní kapitál společnosti je CZK (viz příloha č. 1). Přibližný roční obrat pro rok 2008 činil CZK. Společnost Sassa Mode je zaregistrována Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka Daňové identifikační číslo této společnosti je CZ a identifikační číslo je Společnost Sassa Mode s. r. o. pod tímto názvem podniká od roku Jejím hlavním cílem je distribuovat spodní prádlo po celé České republice do kamenných prodejen či do obchodních řetězců. A především dostat do podvědomí lidí, že sassa je kvalitní značka spodního prádla a oproti Německu je prezentována v obchodech pod svým vlastním jménem. O každého zákazníka 1) je dobře postaráno prostřednictvím týmu Sassa Mode s. r. o. 1.1 Vznik společnosti Sassa Mode s. r. o. Roku 1998 bylo uspořádáno výběrové řízení na post jednatele nově zakládané společnosti v Čechách, které vedl pan Jaroslav Frink, dnes již bývalý (zesnulý) jednatel slovenské společnosti Sassa Mode s. r. o. Výběrové řízení vyhrál pan Pavel Sirovátka. Do konce roku 2003 spolu podnikali jménem společnosti Safrien Mode s. r. o. Od roku 2004 podnikají ve společnosti Sassa Mode s. r. o., jež je dceřinou společností mateřské společnosti Sassa Mode Europe B. V. Tato mateřská společnost má další dceřiné společnosti v následujících zemích: Německo, Francie, Slovensko, Švýcarsko, Belgie, Polsko a Rusko. Značka sassa je dále prodávána 1) Zákazník je společností Sassa Mode s. r. o. chápán jako prodejce spodního prádla, tudíž maloobchod. Zatímco konečný zákazník je ten zákazník, který nakupuje v maloobchodě

10 ve větších obchodních řetězcích v zemích: Rakousko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Litva, Slovinsko, Španělsko a Portugalsko. 1.2 Zaměření společnosti Společnost Sassa Mode s. r. o. se zabývá především prodejem dámského spodního prádla na úrovni velkoobchodního prodeje (viz kapitola Velkoobchod). Dalšími činnostmi jsou: specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zaměření z hlediska prodeje Sassa Mode s. r. o. dodává dámské spodní prádlo především do malých kamenných prodejen, ale i do některých obchodních řetězců jako je Tesco či do února roku 2009 Makro Cash & Carry. V roce 2008 činily obchodní řetězce Tesco a Makro Cash & Carry 20-ti % podíl na celkovém obratu, zbytek tvořily kamenné prodejny Zaměření z hlediska produktu Společnost se věnuje prodeji dámského spodního prádla značek sassa a Affairs by sassa. Značka sassa obsahuje kolekce Basic, Fashion, Selection, Cabaret. Basic je základní kolekce osvědčených modelů s vysokou užitnou hodnotou. Kolekce je určena zákaznicím všech věkových kategorií ve standardních barvách bílé, slonové kosti, tělové a černé. Kolekce Fashion obsahuje trendové modely s vysoce módními střihy a materiály zejména pro mladší a módně zaměřené zákaznice, modely jsou vždy v aktuálních barvách dané sezóny. Další z kolekcí Selection je velmi elegantní a je určena pro náročné zákaznice. Její předností je vysoký komfort nošení se zaměřením na větší velikosti, důraz je kladen i na design. Cabaret je kolekcí pro vášnivé ženy, které upřednostňují sexy prádlo, převážně v barvách červené a černé. Affairs by sassa - jak již sám název napovídá události sassy - je nadstandardní, atraktivní kolekce určená náročným zákaznicím vyžadujícím nejkvalitnější materiály, skvělý vzhled a vysokou módnost

11 Kolekce Fashion a affairs by sassa jsou prodávány každoročně v sezónních barvách pro jaro - léto a podzim - zima. V roce 2009 je poprvé za celou existenci mateřské společnosti Sassa Mode Europe B. V. a jejích dceřiných společností nabízena také pánská kolekce jaro - léto 2009 Affairs by sassa, která se skládá z 5 sérií Zaměření z hlediska zákazníka Společnost se zaměřuje na distribuci spodního prádla především do specializovaných maloobchodů. V konkrétních číslech má 354 aktivních zákazníků (údaj k ), kteří od ní v kratších či delších časových intervalech odebírají zboží. 1.3 Program Fashion Ware Každá dceřinná společnost společnosti Sassa Mode Europe B. V. má efektivní chod díky vlastnímu programu podnikového hospodářství, který byl vytvořen pro efektivnější distribuci a prodej (program je blíže popsán v kapitole 1.3.2). Nejen společnost Sassa Mode s. r. o. používá softwarový program Fashion Ware od německé společnosti Starsys EDV Systeme GmbH. Starsys GmbH se nezabývá jen programem Fashion Ware a jeho neustálým zdokonalováním dle potřeb daného uživatele, ale i jinou informační a komunikační technikou navrženou na přání zákazníka. Společnost Starsys GmbH byla založena roku 1995 se sídlem v Bad Urach v Německu Všeobecné informace o programu Fashion Ware Program vznikl roku Od této doby ho používají všechny založené dceřiné firmy společnosti Sassa Mode Europe B. V. Každá společnost si musí zakoupit určitý počet potřebných licencí dle počtu uživatelů ve firmě. Celý program je jen v německém jazyce, proto by každý uživatel měl ovládat alespoň základy německého jazyka. Některé tiskové sestavy, jako jsou např. faktury, dobropisy či upomínky se tisknou v českém jazyce a to díky možnosti překladu určitých polí daného tiskopisu. Překládat celý program by však bylo velice náročné z hlediska obsáhlosti. Každý oprávněný uživatel firmy má své heslo pro vstup a u každého uživatele lze nastavit, do jakých aplikací programu bude mít přístup. V programu lze zachytit každý krok hospodaření firmy z hlediska obchodování se spodním prádlem

12 1.3.2 Program Fashion Ware v praxi Společnost Sassa Mode s. r. o. používá nejnovější verzi programu , aktualizovanou dne v 8:14 hodin. Pro distribuci a prodej je program dobře přizpůsoben. Hlavní okno programu (viz. příloha 2) se skládá z hlavní nabídkové lišty, kde jsou uvedeny nejdůležitější oblasti hospodaření společnosti, a to: data, adresy, nákup, artikl (neboli zboží), sklad, prodej, výdej ze skladu, vracení artiklů, EDI, odběratelé, obchodní zástupci, inventura, informace k oknu hlavní nabídky a pomoc. V pravé části okna pod hlavní nabídkovou lištou je možnost zadání nejpoužívanějšího rozvržení dle potřeb uživatele. Na spodní liště je možnost nastavení kolekce standardní sassa nebo affairs by sassa, název firmy, která licenci zakoupila, jméno přihlášeného uživatele, na kolikátou licenci z kolika dostupných se přihlásil a datum přihlášení. Při dvojitém kliknutí na počet licencí se otevře okno k nahlédnutí aktuálně otevřených licencí s údaji uživatele, času a data otevření programu. Každou část hlavní nabídkové lišty lze dále otevřít a vybrat požadované úkony. V programu je možné nalézt následující oblasti činností, které je možné dále otevřít a dostat se k podrobnějším úkonům: data - uživatel, osobní, všeobecné, adresy, dlužníci, artikl, sklad, nákup, produkce, proclení, prodej, vrácení zboží, výměna dat (jejich export a import), zde jsou různá nastavení jmenovaných dat, adresy - zákazník, hledání zákazníka, dodavatel, hledání dodavatele, zasilatelství, hledání zasilatele, ostatní adresy, hledání ostatních adres, úvěry pořízení úvěru, akreditiv, clo, katalog artiklů, meziobchod, zaznamenání termínů, nákup objednávky, pracovní seznam objednávek, tisk objednávek, jmenný seznam objednávek, kontrola termínů, produkce, tisk produkce, vyhodnocení, artikl artiklová karta, hledání artiklu, doplňkové služby, ceny, vyhodnocení, změna stavu artiklu, archiv vzorků, etiketa k artiklu, sortiment, sklad výdej ze skladu, seznam výdeje, logistika, prodej nabídky, objednávky, pracovní seznam objednávek, tisk objednávek, komisní prodej, kontrola komise, asistence, vyhodnocení, výdej tisk seznamu k nabalení objednávky (= obalový lístek tzv. Packzettel), artiklové karty jednotlivých obalových lístků, fakturace, dodatečný tisk faktur, zasilatelské dokumenty, dokumenty k exportu,

13 vrácené artikly vrácené artikly (tzv. vratky), seznam všech vybraných vratek, tisková sestava vratek, vyúčtování vratek, EDI fakta k EDI, parametry k EDI, obchodní zástupce obchodní zástupce, hledání obchodního zástupce, oblasti obchodního zástupce, seznam oblastí, provize, seznam provizí každého zástupce za daný měsíc, seznam objednávek dle daného zástupce, inventura tisk seznamu k inventuře, evidence, přenos dat, data artiklu, vyhodnocení, plocha plocha, zrychlený výběr horizontální nebo vertikální nastavení, pomoc pomoc, index (zde lze najít nápovědu k hledanému výrazu), informace. K jednomu zákazníkovi lze v programu získat spoustu informací. V adresách v kartě zákazník, jsou o něm informace typu adresa, kontaktní údaje, banka, údaje k faktuře, k jakému obchodnímu zástupci je zákazník přiřazen a jaký procentuální podíl z něj obchodní zástupce má. Dalšími důležitými informacemi o zákazníkovi jsou seznam všech jemu vydaných faktur, seznam lze navolit dle potřeb, např. za určité období, nezaplacené faktury, faktury poslané na dobírku či na příkaz atd. Ze širšího pohledu je možné použít tzv. seznam objednávek. Tento seznam je aktivní, dá se na jednotlivé objednávky kliknout a otevřít s jednotlivými pozicemi objednávky či označit a pomocí různých ikon zjistit např. číslo faktury, datum vydání faktury, číslo dodacího listu objednávky. Je možné zjistit přímo v seznamu objednávek jakou celkovou částku zákazník dluží, celkový přehled odebraných kusů ze všech objednávek, počet stornovaných kusů a další důležité informace. Obrat zákazníka se dá zjistit za jakékoliv časové období, které je možné porovnat s obdobím předcházejícím a procentuelní změnou mezi jednotlivými časovými úseky Výhody a nevýhody programu Výhody: přehlednost a jednoduchost programu, přístupnost pouze pro zaregistrované uživatele, při síťovém propojení počítačů může do stejných dat nahlížet libovolný počet uživatelů, data v otevřených oknech může měnit pouze uživatel s povolením přístupových práv k předem navoleným operacím,

14 možnost rychlého otevření návazných oken, např. v otevřené faktuře (ne tiskové sestavě) lze poklepat na políčko s příslušným číslem objednávky a ta se otevře, obsáhlost programu (dá se získat spousta různých informací i z různého pohledu), vstřícnost a rychlost informačních technologů při řešení problémů či při nově požadovaných úkonech, neustálá podpora informačních technologů 5 dní v týdnu, možnost přidání požadovaného doplňkového úkonu informačními technology v co nejkratším čase, poradenská činnost při potížích s programem. Nevýhody: program je pouze v německém jazyce, překlad by byl velice náročný z hlediska obsáhlosti programu, větší výhody má uživatel dobře mluvící německým jazykem

15 2. Dámské spodní prádlo v oblasti distribuce a prodeje Spodní prádlo lze třídit z různých hledisek. Podle pohlaví se dělí na pánské a dámské spodní prádlo. Z hlediska času ho lze dělit na denní a večerní. Denní spodní prádlo se nosí do zaměstnání, oproti večernímu, které je určené pro hravé chvilky nebo pod večerní garderobu. Dle účelu na volnočasové spodní prádlo, které je určeno na pohodlné nošení na doma, na zahradu, na procházky, různý druh sportu atp. Dalším možným dělením může být hledisko módnosti nebo barev. Základní barvy bílá, tělová a černá se nosí po celý rok. Oproti novým módním barvám, které jsou určeny zvlášť pro každou sezónu. 2.1 Historie dámského spodního prádla Starověk Ve starověku se spodní prádlo nenosilo takřka vůbec. Např. v Egyptě nosili jen jednoduchou zástěrku, kterou si omotali kolem beder, tzv. bederní roušku. Až Římané si pod šaty oblékali jednoduché dámské kalhotky či pánské trenýrky. Korzet, jež byl prvním předchůdcem podprsenky, byl vyztužený kosticemi z velryb či dřevem. Takto vyrobené korzety se rozmohly v Evropě už ve 13. století. Ženy toužící po štíhlé postavě si sešněrovaly hruď a pas a to až do obvodu pouhých 40 centimetrů, což nebylo ani trochu příjemné a už vůbec ne zdravé. 19. století Dámské spodní prádlo se začalo více vyvíjet na začátku 19. století. Vznikaly pojmy jako korzet, krinolína nebo turnýra 2). Spodní prádlo neplnilo jenom funkčnost, ale i módnost. Korzet nejdříve sloužil výhradně k tvarování postavy, později získal dodatečný módní akcent díky pružným podvazkům, které známe dodnes. Ve třetí třetině 19. století byl do módy vnášen luxus v podobě materiálu jako je holandské jemné plátno, batist, výšivka, krajka či háčkované ozdoby. Až do 40. let 19. století šili specializovaní krejčí korzety ručně z nastříhaných dílů látek. 2) Korzet je dámská šněrovačka. Krinolína je široká sukně s vyztuženými kostěnými nebo ocelovými kruhy či pásky. Turnýra neboli Honzík je poduška zvedající zadní část sukně na zadku. Z boku tvořila typickou esovitou siluetu, zdůrazněnou vysoko vyšněrovaným poprsím a dopředu posazenými košíčky

16 Poté byla zahájena sériová výroba, jež byla napojena na tkaní korzetu na ručním tkalcovském stavu. První tovární výroba korzetu byla ve Francii. Kolem poloviny 19. století vznikly šicí dílny pro výrobu korzetů v Německu. Model zvaný Callimaste byl prvním předchůdcem podprsenky a byl tvarován z pružných pásků. Callimaste neznamenal konec korzetům, jednoduše se nosil pod ním. 20. století Mary Phels Jacobsová v roce 1913 sešila k sobě dva kapesníky s růžovou stuhou. Díky tomuto nápadu začaly vznikat první podprsenky podobající se těm dnešním. Svůj nápad Mary Phels Jacobsová později prodala za 1500 USD a to společnosti Warner Brothers Corset Company of America. Po první světové válce vznikl nový obraz žen byly více samostatné, výdělečně činné, začaly nosit kratší sukně a celkově začaly působit chlapecky. Proto začaly nosit podprsenky, které prsa neformovaly nýbrž zplošťovaly. Korzet byl nahrazen tzv. bokovkou, nebo-li pružným bokovým pásem. Ve 20. letech 20. století začala být opět zdůrazňována ženskost pomocí oble tvarované a zvýrazněné podprsenky, pružného bokového pásu a tvarujícího korzetu. Nezbytností se stala bokovka, která fungovala zároveň jako podvazkový pás k zachycení punčoch a to až do vynalezení punčochových kalhot. V roce 1928 uvedli na trh podnikatelé William a Ida Rosentahl podprsenky s různými velikostmi košíčků, které byly do té doby jednotné. Uvedli také podprsenky pro ženy v různém věku. Ve 30. letech začaly být k dostání moderní trenýrky a kalhotky s gumou v pase v jednobarevném provedení. Roku 1935 zavedlo Warner číslování košíčků od A do D, které se ještě toho roku stalo standardem. Díky vynalézavosti během druhé světové války se dostala na německý trh vlákna jako Nylon nebo Perlon, podprsenky byly lehčí a snadněji se praly. Základní výbavou byla bokovka a podprsenka. Roku 1943 navrhl známý miliardář Howard Hughes balkonovou 3) podprsenku. V 50. letech nastal boom kalhotek a trenýrek různých barev a vzorů. Ale i tak byla nejoblíbenější klasická bílá barva spodního prádla vyrobeného z bavlny. Vznikaly značky Maidenform, Marks&Spencer a Triumph. Podprsenky měly kónický tvar košíček byl vyztužen do špičky. 3) Balkonová podprsenka je určena pro široké výstřihy

17 Začátkem 60. let 20. století začal zažívat západoněmecký průmysl, zabývající se výrobou spodního prádla, veliký boom. V tomto průmyslu bylo zaměstnáno přibližně lidí. Při výrobě byla používána především Lycra, která se používá dodnes. Výrobci byli velice vynalézaví a vyráběli stále lepší podprsenky. V 80. letech se přecházelo na osvědčenou klasiku. Ke specialitám ve světě spodního prádla patřily Push-up podprsenky, které prsa zdůrazní a vyzdvihnou nahoru. V 90. letech byla vyrobena dámská tanga, později i pánská. Tanga neboli stringy si získaly rychle velkou popularitu. Spodní prádlo dnes Módní experti vidí následující pohledy dnešních žen. Jeden typ žen je elegantní a sexy, druhý sportovní s vypracovanou postavou a poslední typ ženy dává přednost základní řadě spodního prádla s vysokou užitnou hodnotou. Spodní prádlo se vyrábí v široké škále barev a vzorů, různých střihů z různých materiálů. Základními celoročními barvami jsou bílá, tělová a černá. Pro každou sezónu jsou pak přidělovány barvy sezóny, pro letošní sezónu jaro léto to je meruňková a světle modrá. Co se týče vzorů, hitem tohoto léta je kostka. Střihy jsou závislé na dané generaci, např. mladší generace preferuje nízké kalhotky a podprsenky s hluboce vykrojenými košíčky. 2.2 Produkce ve společnosti Sassa Mode s. r. o. Sassa Mode s. r. o. zadává objednávky také přímo do výroby v Číně, kde si obvykle nechává šít nejprodávanější artikly nebo artikly, které nejsou v požadované barvě v hlavním skladu v Německu anebo se pro hlavní sklad vůbec nevyrábí. Pro společnost vychází cena pořízení na 1 kus výhodněji (díky objednávání vysokého počtu kusů), než u objednávání z hlavního skladu. Pro objednávky do Asie je daný následující postup. Objednávka musí být zadána do programu Fashion Ware (kapitola 1.3). Je-li objednávka větší, tzn. má-li víc než 50 kusů na velikost (př. pro velikost 75B je objednávané množství 60 kusů od jedné barvy), musí ohlásit objednávku své mateřské společnosti. Je nutné sdělit i pro jakou cílovou skupinu (velkoobchod, jednoho určitého odběratele nebo veškeré malé zákazníky) je objednávka určena

18 Každý výrobce má jiné požadované minimální množství na objednaný materiál a produkci. Někteří výrobci požadují minimální množství na objednávku a to např. ve výši 1000 kusů pro artikl 4) a barvu s maximem až dvou barev nebo minimální množství 3600 kusů pro artikl. Menší množství buď není možné nechat vyrobit nebo se platí příplatek. Příklad objednávky je uveden v následující tabulce č. 1 Objednávka do Asie - artikl číslo 24678, podprsenka v barvě bílé (označení barvy 100), tělové (428) a černé (500). V tabulce jsou rozepsány objednané kusy od jednotlivých velikostí. Celkové množství objednané podprsenky činí kusů. Tabulka č. 1 Objednávka do Asie Označení artiklu, Velikost obvodu hrudníku košíček, barva B C D B C D B C D Autor: Lucie Polášková, zdroj: interní zdroje společnosti Sassa Mode s. r. o. Na sezónní kolekce se dělají tzv. předobjednávky, doba dodání je cca 6 měsíců po sepsání předobjednávky. Vždy je daný přesný termín, v jakém je možné dělat se zákazníky objednávky. Mateřská společnost Sassa Mode Europe B. V. po ukončení termínu pro předobjednávky zadá počet objednaných artiklů všemi zákazníky do výroby s přesným datem dodání. Jakmile zboží dorazí z Asie do hlavního skladu v Německu cca 5 měsíců po ukončení předobjednávek nabalené zboží je v kartonech zasíláno z hlavního skladu buď přímo maloobchodníkům nebo dceřiným společnostem. Sassa Mode s. r. o. využívá druhého způsobu. Do jednotlivých dodaných kartonů je společností Sassa Mode s. r. o. přidáván ještě obalový materiál, jako jsou krabičky, sáčky či plastové tašky. Výroba většinou trvá přibližně 3 měsíce, záleží hlavně na velikosti objednávky. Zboží je přepravováno lodní dopravou, která je cenově výhodná oproti ostatním druhům dopravy. Námořní doprava z Asie do Hamburgu a dále silniční přeprava do České republiky trvá 4) Pod pojmem artikl je chápán druh daného spodního prádla. Např. mateřská podprsenka artiklové číslo

19 přibližně jeden měsíc. Zboží bývá doručeno dceřinné společnosti od data předání objednávky většinou do 4 měsíců. 2.3 Distribuce dámského spodního prádla Místo v marketingovém mixu je chápáno jako proces distribuce produktu z místa jeho vzniku do místa prodeje zákazníkovi. To v dnešní době globálního obchodování představuje náročnou (z hlediska odbornosti, financí i času), složitou a účinnou složku marketingového mixu. Důležitým cílem distribuce je poskytnout kupujícímu požadovaný produkt na dostupném místě, ve správném čase a v požadovaném množství. K tomu je zapotřebí vybudovat distribuční cesty, které pomáhají překonávat časové, prostorové a vlastnické bariéry. Distribuční síť je tvořena až třemi skupinami objektů: výrobci (prvovýrobci, zpracovatelé), distributoři (velkoobchod, maloobchod, obchodní agenti), podpůrné organizace (agentury pro marketingový výzkum trhu, reklamní agentury, banky atp.) Distribuce Všechny distribuční cesty mají společné to, že na jejich začátku stojí producenti a na konci zákazníci, případně spotřebitelé. Mezičlánky distribučních cest jsou zprostředkovatelé, působící mezi výrobcem a konečným zákazníkem. Z všeobecného hlediska lze distribuci dělit na přímou a nepřímou. Přímá distribuce je bez zprostředkujících mezičlánků, dochází zde ke komunikaci mezi výrobcem a konečným zákazníkem. Oproti nepřímé distribuci, kam mezi ně vstupuje jeden nebo více zprostředkovatelů Přímá distribuce Přímá distribuční cesta je jednoduchá forma distribuce, při níž je prodáván produkt výrobcem přímo konečnému zákazníkovi. Při této formě distribuce je častá zpětná vazba reakce zákazníka. Jedná se o důležitou součást prodeje jako je způsob placení, ale i reklamace nebo vyjádření spokojenosti

20 Formy přímé distribuce: prodej přímo v místě produkce, prodej ve vlastních prodejnách, prodej prostřednictvím vlastních prodejních automatů, prodej prostřednictvím katalogu nebo po internetu, prodej prostřednictvím vlastních obchodních prodejců. Výhodou přímé distribuce je přímý kontakt se zákazníkem, což pomáhá producentovi poznat spokojenost zákazníka, případná přání napomáhají při inovacích produktu. Další výhodou je kontrola produktu do posledního okamžiku před prodejem produktu zákazníkovi, ale také i nižší náklady na prodej. Nevýhodou tohoto stylu prodeje je to, že produkt je pokryt jen na malém trhu oproti využití nepřímé distribuce Nepřímá distribuce Nepřímá distribuce se skládá z producenta, jednoho či více zprostředkovatelů a konečného zákazníka. Podle počtu zprostředkovatelů se distribuce dělí na jednoúrovňovou nebo víceúrovňovou. Víceúrovňová může být i v případě nepřímého exportu produktu na zahraniční trhy. U nepřímé distribuce již nedochází k přímému kontaktu mezi producentem a zákazníkem a ke kontrole nad svým produktem před jeho předáním zákazníkovi. V obou případech se stává producent závislým na zprostředkujícím distributorovi. Mezi schopnosti distribuce patří: ovlivnění produktu, zejména jeho kvalita, ovlivnění prodeje produktu, například jeho propagací, poskytování informace producentům o nákupních preferencích svých zákazníků. Základní předností nepřímé distribuce je násobení kapacity distribuční cesty a zvýšení schopnosti uspokojení požadavků rozsáhlejších trhů, hlavně v zahraničí. Dále prodejce není nucen vyhledávat nové vhodné zákazníky. Nepřímá distribuce pomáhá zajišťovat nabídku zboží na správném místě a ve správný čas

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej ve firmě Effective purchase and sale in a firm Michaela Čadková Cheb 2013 Zadání práce 1. Charakterizujte vybraný

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 JAROSLAVA KOTLÁRIKOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Analýza marketingového mixu a služeb v rámci dotačního programu Zelená úsporám konkurenčních firem společnosti VPO Protivanov, a. s.

Analýza marketingového mixu a služeb v rámci dotačního programu Zelená úsporám konkurenčních firem společnosti VPO Protivanov, a. s. Analýza marketingového mixu a služeb v rámci dotačního programu Zelená úsporám konkurenčních firem společnosti VPO Protivanov, a. s. Michal Takáč Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing EXPORT VÝROBKŮ PAVLOPOSADSKÉ A ORENBURGSKÉ MANUFAKTURY EXPORT OF PRODUCTS PAVLOPOSADSK

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku Customer Relationship Management and its Importance

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy Bohumila Měsíčková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je zjištění

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská Analýza marketingového prostředí podniku Daniela Žárská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z

Více