Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla Bakalářská práce Autor: Lucie Polášková, DiS bankovní management, bankovnictví Vedoucí práce: Ing. Jana Výborová Praha červen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Desné, dne 12. června 2009 Lucie Polášková, DiS

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat své vedoucí práce Ing. Janě Výborové za odbornou pomoc při psaní bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce se věnuje tématu Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla. Uvedená teorie v bakalářské práci je aplikována na specifickou společnost jménem Sassa Mode s. r. o. Hlavními cíli této bakalářské práce jsou popis distribuce a prodeje dámského spodního prádla, dále zjištění působení značky na rozhodování zákazníka při nákupu a nakonec určení prostředků propagace ke zvýšení prodeje konkrétní společnosti. V bakalářské práci bylo zjištěno, že přibližně polovina žen nenakupuje podle známosti značek, přednost dává spíše levnějšímu neznačkovému spodnímu prádlu, které jim dobře sedne. Druhá polovina žen sleduje propagované značky dámského spodního prádla a působí na ně při rozhodování o nákupu. Proto byly v bakalářské práci navrženy prostředky propagace pro výše zmíněnou společnost. Anotation: This bachelor work dedicates to theme Business activities in the sphere of distribution and sale of lady s underwear. The mentioned theory is applied on a specific company Sassa Mode s. r. o. The description of distribution and sale of lady s underwear are main purposes of this work, next to find how the brand influences customer s decision when would like to go shopping and finally to specify means of promotion and make their sales bigger. It was found that approximately one half of women don t buy well known brands, they prefer cheaper underwear which fit them well. Second half of woman like the best brands and buy only this underwear. And that is the reason why were proposed means of promotion for height mentioned company.

5 Obsah: Úvod Firma Sassa Mode s. r. o. prodejce dámského spodního prádla Vznik společnosti Sassa Mode s. r. o Zaměření společnosti Zaměření z hlediska prodeje Zaměření z hlediska produktu Zaměření z hlediska zákazníka Program Fashion Ware Všeobecné informace o programu Fashion Ware Program Fashion Ware v praxi Výhody a nevýhody programu Dámské spodní prádlo v oblasti distribuce a prodeje Historie dámského spodního prádla Produkce ve společnosti Sassa Mode s. r. o Distribuce dámského spodního prádla Distribuce Přímá distribuce Nepřímá distribuce Distribuční strategie Výběr distributora Strategie výběru distribuční cesty Velkoobchod Velkoobchod s komplexními službami Velkoobchod s omezenými službami Prodej dámského spodního prádla Prodej v nákupních centrech Prodej v kamenných obchodech Prodej přes e-shop Péče o zákazníka v oblasti prodeje Osobní kontakt Telefonní kontakt Komunikace prostřednictvím faxu Poštovní komunikace a zásilkové služby Propagace dámského spodního prádla Nástroje propagace Osobní prodej Podpora prodeje Reklama Práce s veřejností Ostatní marketingové komunikace Komunikační proces propagace Průběh komunikačního procesu Cílová skupina a její reakce Propagační sdělení Výběr médií Rozpočet marketingové komunikace Metoda zůstatkového rozpočtu Metoda procentuálního podílu z obratu Metoda konkurenční parity

6 3.3.4 Metoda cílů a úkolů Tvorba propagačního mixu Propagační cíle Typ trhu a druh výrobku Stadia nákupní připravenosti Stadia životního cyklu produktů Úspěšnost prodeje podle známosti značky Marketingový výzkum Vymezení cíle výzkumu Analýza situace a určení zdrojů informací Sestavení plánu výzkumu Sběr informací Analýza a interpretace informací Prezentace výsledků Závěrečná zpráva k prezentaci výsledků...51 Závěr...53 Seznam použité literatury...54 Seznam použitých zkratek...56 Seznam příloh

7 Úvod V současnosti pracuji ve společnosti Sassa Mode s. r. o., která se zabývá distribucí a prodejem dámského spodního prádla. To bylo hlavním důvodem, proč jsem si jako téma své bakalářské práce zvolila popis a analýzu podnikatelských aktivit v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla. Společnost Sassa Mode s. r. o. je malá společnost, která prodává dámské spodní prádlo pod tímto názvem na českém trhu již 5. rokem. Mým hlavním cílem je popsat distribuci a prodej v této společnosti a navrhnout patřičná zlepšení. Distribuce prádla probíhá v současnosti prostřednictvím obchodních zástupců a agenta. Dalším mým cílem je poskytnout pomocí této práce dostatečné informace pro podnikatele podnikající v distribuci a prodeji či podnikatele, kteří by rádi v tomto oboru začali podnikat. Mým záměrem je rovněž popsat různé způsoby propagace a následně navrhnout nejlepší formy propagace, které by zlepšily známost značky sassa a zvýšily její prodejnost. Dalším mým cílem je zjištění působení vlivu značky na rozhodování zákazníka při prodeji. Jako metody pro zpracování použiji pozorování, popis, výzkum prostřednictvím dotazníku a jeho následné písemné zpracování. První kapitola mé bakalářské práce charakterizuje společnost Sassa Mode s. r. o. Kapitola popisuje vznik společnosti, její zaměření z hlediska produktu, prodeje a zákazníka. Uvedla jsem rovněž popis programu Fashion Ware, který společnost Sassa Mode s. r. o. denně používá pro lepší chod prodeje a zajištění distribuce spodního prádla, včetně výhod i nevýhod programu. Ve druhé kapitole se zabývám dámským spodním prádlem z hlediska jeho distribuce a prodeje. Popisuji v ní nejprve historii dámského spodního prádla, poté distribuci z celkového pohledu. Dále se v věnuji popisu prodeje spodního prádla v nákupních centrech, kamenných obchodech a prostřednictvím e-shopu. U každého druhu prodeje uvádím jeho výhody a nevýhody. Ve třetí kapitole rozebírám propagaci dámského spodního prádla prostřednictvím nástrojů propagace jako jsou např. osobní prodej, podpora prodeje, reklama atp. Popisuji nejprve - 7 -

8 formy metod určených pro marketingovou komunikaci a dále průběh komunikačního procesu propagace a tvorbu propagačního mixu. Na začátku čtvrté kapitoly jsou uvedeny všeobecné teoretické informace o marketingovém výzkumu. U každé teoretické podkapitoly zmiňuji zároveň praktickou část výzkumu. Pomocí výzkumu zjišťuji, zda je úspěšný prodej spodního prádla závislý na známosti značky. Jako vyústění výzkumu navrhuji nástroje, pomocí kterých by společnost Sassa Mode s. r. o. mohla zvýšit prodej

9 1. Firma Sassa Mode s. r. o. prodejce dámského spodního prádla Sassa Mode s. r. o. podniká jako společnost s ručením omezeným. Název Sassa vznikl podle přezdívky sestry hlavního majitele. Sídlo firmy: Revoluční 925/23, Jablonec nad Nisou, Česká republika. Většinovým vlastníkem s 51 % je mateřská společnost Sassa Mode Europe B. V., která sídlí v městě Heerenberg v Nizozemském království. Zbývajících 49 % vlastní společnost Safrien Mode s. r. o. se sídlem Jablonci nad Nisou v České republice. Základní kapitál společnosti je CZK (viz příloha č. 1). Přibližný roční obrat pro rok 2008 činil CZK. Společnost Sassa Mode je zaregistrována Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka Daňové identifikační číslo této společnosti je CZ a identifikační číslo je Společnost Sassa Mode s. r. o. pod tímto názvem podniká od roku Jejím hlavním cílem je distribuovat spodní prádlo po celé České republice do kamenných prodejen či do obchodních řetězců. A především dostat do podvědomí lidí, že sassa je kvalitní značka spodního prádla a oproti Německu je prezentována v obchodech pod svým vlastním jménem. O každého zákazníka 1) je dobře postaráno prostřednictvím týmu Sassa Mode s. r. o. 1.1 Vznik společnosti Sassa Mode s. r. o. Roku 1998 bylo uspořádáno výběrové řízení na post jednatele nově zakládané společnosti v Čechách, které vedl pan Jaroslav Frink, dnes již bývalý (zesnulý) jednatel slovenské společnosti Sassa Mode s. r. o. Výběrové řízení vyhrál pan Pavel Sirovátka. Do konce roku 2003 spolu podnikali jménem společnosti Safrien Mode s. r. o. Od roku 2004 podnikají ve společnosti Sassa Mode s. r. o., jež je dceřinou společností mateřské společnosti Sassa Mode Europe B. V. Tato mateřská společnost má další dceřiné společnosti v následujících zemích: Německo, Francie, Slovensko, Švýcarsko, Belgie, Polsko a Rusko. Značka sassa je dále prodávána 1) Zákazník je společností Sassa Mode s. r. o. chápán jako prodejce spodního prádla, tudíž maloobchod. Zatímco konečný zákazník je ten zákazník, který nakupuje v maloobchodě

10 ve větších obchodních řetězcích v zemích: Rakousko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Litva, Slovinsko, Španělsko a Portugalsko. 1.2 Zaměření společnosti Společnost Sassa Mode s. r. o. se zabývá především prodejem dámského spodního prádla na úrovni velkoobchodního prodeje (viz kapitola Velkoobchod). Dalšími činnostmi jsou: specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zaměření z hlediska prodeje Sassa Mode s. r. o. dodává dámské spodní prádlo především do malých kamenných prodejen, ale i do některých obchodních řetězců jako je Tesco či do února roku 2009 Makro Cash & Carry. V roce 2008 činily obchodní řetězce Tesco a Makro Cash & Carry 20-ti % podíl na celkovém obratu, zbytek tvořily kamenné prodejny Zaměření z hlediska produktu Společnost se věnuje prodeji dámského spodního prádla značek sassa a Affairs by sassa. Značka sassa obsahuje kolekce Basic, Fashion, Selection, Cabaret. Basic je základní kolekce osvědčených modelů s vysokou užitnou hodnotou. Kolekce je určena zákaznicím všech věkových kategorií ve standardních barvách bílé, slonové kosti, tělové a černé. Kolekce Fashion obsahuje trendové modely s vysoce módními střihy a materiály zejména pro mladší a módně zaměřené zákaznice, modely jsou vždy v aktuálních barvách dané sezóny. Další z kolekcí Selection je velmi elegantní a je určena pro náročné zákaznice. Její předností je vysoký komfort nošení se zaměřením na větší velikosti, důraz je kladen i na design. Cabaret je kolekcí pro vášnivé ženy, které upřednostňují sexy prádlo, převážně v barvách červené a černé. Affairs by sassa - jak již sám název napovídá události sassy - je nadstandardní, atraktivní kolekce určená náročným zákaznicím vyžadujícím nejkvalitnější materiály, skvělý vzhled a vysokou módnost

11 Kolekce Fashion a affairs by sassa jsou prodávány každoročně v sezónních barvách pro jaro - léto a podzim - zima. V roce 2009 je poprvé za celou existenci mateřské společnosti Sassa Mode Europe B. V. a jejích dceřiných společností nabízena také pánská kolekce jaro - léto 2009 Affairs by sassa, která se skládá z 5 sérií Zaměření z hlediska zákazníka Společnost se zaměřuje na distribuci spodního prádla především do specializovaných maloobchodů. V konkrétních číslech má 354 aktivních zákazníků (údaj k ), kteří od ní v kratších či delších časových intervalech odebírají zboží. 1.3 Program Fashion Ware Každá dceřinná společnost společnosti Sassa Mode Europe B. V. má efektivní chod díky vlastnímu programu podnikového hospodářství, který byl vytvořen pro efektivnější distribuci a prodej (program je blíže popsán v kapitole 1.3.2). Nejen společnost Sassa Mode s. r. o. používá softwarový program Fashion Ware od německé společnosti Starsys EDV Systeme GmbH. Starsys GmbH se nezabývá jen programem Fashion Ware a jeho neustálým zdokonalováním dle potřeb daného uživatele, ale i jinou informační a komunikační technikou navrženou na přání zákazníka. Společnost Starsys GmbH byla založena roku 1995 se sídlem v Bad Urach v Německu Všeobecné informace o programu Fashion Ware Program vznikl roku Od této doby ho používají všechny založené dceřiné firmy společnosti Sassa Mode Europe B. V. Každá společnost si musí zakoupit určitý počet potřebných licencí dle počtu uživatelů ve firmě. Celý program je jen v německém jazyce, proto by každý uživatel měl ovládat alespoň základy německého jazyka. Některé tiskové sestavy, jako jsou např. faktury, dobropisy či upomínky se tisknou v českém jazyce a to díky možnosti překladu určitých polí daného tiskopisu. Překládat celý program by však bylo velice náročné z hlediska obsáhlosti. Každý oprávněný uživatel firmy má své heslo pro vstup a u každého uživatele lze nastavit, do jakých aplikací programu bude mít přístup. V programu lze zachytit každý krok hospodaření firmy z hlediska obchodování se spodním prádlem

12 1.3.2 Program Fashion Ware v praxi Společnost Sassa Mode s. r. o. používá nejnovější verzi programu , aktualizovanou dne v 8:14 hodin. Pro distribuci a prodej je program dobře přizpůsoben. Hlavní okno programu (viz. příloha 2) se skládá z hlavní nabídkové lišty, kde jsou uvedeny nejdůležitější oblasti hospodaření společnosti, a to: data, adresy, nákup, artikl (neboli zboží), sklad, prodej, výdej ze skladu, vracení artiklů, EDI, odběratelé, obchodní zástupci, inventura, informace k oknu hlavní nabídky a pomoc. V pravé části okna pod hlavní nabídkovou lištou je možnost zadání nejpoužívanějšího rozvržení dle potřeb uživatele. Na spodní liště je možnost nastavení kolekce standardní sassa nebo affairs by sassa, název firmy, která licenci zakoupila, jméno přihlášeného uživatele, na kolikátou licenci z kolika dostupných se přihlásil a datum přihlášení. Při dvojitém kliknutí na počet licencí se otevře okno k nahlédnutí aktuálně otevřených licencí s údaji uživatele, času a data otevření programu. Každou část hlavní nabídkové lišty lze dále otevřít a vybrat požadované úkony. V programu je možné nalézt následující oblasti činností, které je možné dále otevřít a dostat se k podrobnějším úkonům: data - uživatel, osobní, všeobecné, adresy, dlužníci, artikl, sklad, nákup, produkce, proclení, prodej, vrácení zboží, výměna dat (jejich export a import), zde jsou různá nastavení jmenovaných dat, adresy - zákazník, hledání zákazníka, dodavatel, hledání dodavatele, zasilatelství, hledání zasilatele, ostatní adresy, hledání ostatních adres, úvěry pořízení úvěru, akreditiv, clo, katalog artiklů, meziobchod, zaznamenání termínů, nákup objednávky, pracovní seznam objednávek, tisk objednávek, jmenný seznam objednávek, kontrola termínů, produkce, tisk produkce, vyhodnocení, artikl artiklová karta, hledání artiklu, doplňkové služby, ceny, vyhodnocení, změna stavu artiklu, archiv vzorků, etiketa k artiklu, sortiment, sklad výdej ze skladu, seznam výdeje, logistika, prodej nabídky, objednávky, pracovní seznam objednávek, tisk objednávek, komisní prodej, kontrola komise, asistence, vyhodnocení, výdej tisk seznamu k nabalení objednávky (= obalový lístek tzv. Packzettel), artiklové karty jednotlivých obalových lístků, fakturace, dodatečný tisk faktur, zasilatelské dokumenty, dokumenty k exportu,

13 vrácené artikly vrácené artikly (tzv. vratky), seznam všech vybraných vratek, tisková sestava vratek, vyúčtování vratek, EDI fakta k EDI, parametry k EDI, obchodní zástupce obchodní zástupce, hledání obchodního zástupce, oblasti obchodního zástupce, seznam oblastí, provize, seznam provizí každého zástupce za daný měsíc, seznam objednávek dle daného zástupce, inventura tisk seznamu k inventuře, evidence, přenos dat, data artiklu, vyhodnocení, plocha plocha, zrychlený výběr horizontální nebo vertikální nastavení, pomoc pomoc, index (zde lze najít nápovědu k hledanému výrazu), informace. K jednomu zákazníkovi lze v programu získat spoustu informací. V adresách v kartě zákazník, jsou o něm informace typu adresa, kontaktní údaje, banka, údaje k faktuře, k jakému obchodnímu zástupci je zákazník přiřazen a jaký procentuální podíl z něj obchodní zástupce má. Dalšími důležitými informacemi o zákazníkovi jsou seznam všech jemu vydaných faktur, seznam lze navolit dle potřeb, např. za určité období, nezaplacené faktury, faktury poslané na dobírku či na příkaz atd. Ze širšího pohledu je možné použít tzv. seznam objednávek. Tento seznam je aktivní, dá se na jednotlivé objednávky kliknout a otevřít s jednotlivými pozicemi objednávky či označit a pomocí různých ikon zjistit např. číslo faktury, datum vydání faktury, číslo dodacího listu objednávky. Je možné zjistit přímo v seznamu objednávek jakou celkovou částku zákazník dluží, celkový přehled odebraných kusů ze všech objednávek, počet stornovaných kusů a další důležité informace. Obrat zákazníka se dá zjistit za jakékoliv časové období, které je možné porovnat s obdobím předcházejícím a procentuelní změnou mezi jednotlivými časovými úseky Výhody a nevýhody programu Výhody: přehlednost a jednoduchost programu, přístupnost pouze pro zaregistrované uživatele, při síťovém propojení počítačů může do stejných dat nahlížet libovolný počet uživatelů, data v otevřených oknech může měnit pouze uživatel s povolením přístupových práv k předem navoleným operacím,

14 možnost rychlého otevření návazných oken, např. v otevřené faktuře (ne tiskové sestavě) lze poklepat na políčko s příslušným číslem objednávky a ta se otevře, obsáhlost programu (dá se získat spousta různých informací i z různého pohledu), vstřícnost a rychlost informačních technologů při řešení problémů či při nově požadovaných úkonech, neustálá podpora informačních technologů 5 dní v týdnu, možnost přidání požadovaného doplňkového úkonu informačními technology v co nejkratším čase, poradenská činnost při potížích s programem. Nevýhody: program je pouze v německém jazyce, překlad by byl velice náročný z hlediska obsáhlosti programu, větší výhody má uživatel dobře mluvící německým jazykem

15 2. Dámské spodní prádlo v oblasti distribuce a prodeje Spodní prádlo lze třídit z různých hledisek. Podle pohlaví se dělí na pánské a dámské spodní prádlo. Z hlediska času ho lze dělit na denní a večerní. Denní spodní prádlo se nosí do zaměstnání, oproti večernímu, které je určené pro hravé chvilky nebo pod večerní garderobu. Dle účelu na volnočasové spodní prádlo, které je určeno na pohodlné nošení na doma, na zahradu, na procházky, různý druh sportu atp. Dalším možným dělením může být hledisko módnosti nebo barev. Základní barvy bílá, tělová a černá se nosí po celý rok. Oproti novým módním barvám, které jsou určeny zvlášť pro každou sezónu. 2.1 Historie dámského spodního prádla Starověk Ve starověku se spodní prádlo nenosilo takřka vůbec. Např. v Egyptě nosili jen jednoduchou zástěrku, kterou si omotali kolem beder, tzv. bederní roušku. Až Římané si pod šaty oblékali jednoduché dámské kalhotky či pánské trenýrky. Korzet, jež byl prvním předchůdcem podprsenky, byl vyztužený kosticemi z velryb či dřevem. Takto vyrobené korzety se rozmohly v Evropě už ve 13. století. Ženy toužící po štíhlé postavě si sešněrovaly hruď a pas a to až do obvodu pouhých 40 centimetrů, což nebylo ani trochu příjemné a už vůbec ne zdravé. 19. století Dámské spodní prádlo se začalo více vyvíjet na začátku 19. století. Vznikaly pojmy jako korzet, krinolína nebo turnýra 2). Spodní prádlo neplnilo jenom funkčnost, ale i módnost. Korzet nejdříve sloužil výhradně k tvarování postavy, později získal dodatečný módní akcent díky pružným podvazkům, které známe dodnes. Ve třetí třetině 19. století byl do módy vnášen luxus v podobě materiálu jako je holandské jemné plátno, batist, výšivka, krajka či háčkované ozdoby. Až do 40. let 19. století šili specializovaní krejčí korzety ručně z nastříhaných dílů látek. 2) Korzet je dámská šněrovačka. Krinolína je široká sukně s vyztuženými kostěnými nebo ocelovými kruhy či pásky. Turnýra neboli Honzík je poduška zvedající zadní část sukně na zadku. Z boku tvořila typickou esovitou siluetu, zdůrazněnou vysoko vyšněrovaným poprsím a dopředu posazenými košíčky

16 Poté byla zahájena sériová výroba, jež byla napojena na tkaní korzetu na ručním tkalcovském stavu. První tovární výroba korzetu byla ve Francii. Kolem poloviny 19. století vznikly šicí dílny pro výrobu korzetů v Německu. Model zvaný Callimaste byl prvním předchůdcem podprsenky a byl tvarován z pružných pásků. Callimaste neznamenal konec korzetům, jednoduše se nosil pod ním. 20. století Mary Phels Jacobsová v roce 1913 sešila k sobě dva kapesníky s růžovou stuhou. Díky tomuto nápadu začaly vznikat první podprsenky podobající se těm dnešním. Svůj nápad Mary Phels Jacobsová později prodala za 1500 USD a to společnosti Warner Brothers Corset Company of America. Po první světové válce vznikl nový obraz žen byly více samostatné, výdělečně činné, začaly nosit kratší sukně a celkově začaly působit chlapecky. Proto začaly nosit podprsenky, které prsa neformovaly nýbrž zplošťovaly. Korzet byl nahrazen tzv. bokovkou, nebo-li pružným bokovým pásem. Ve 20. letech 20. století začala být opět zdůrazňována ženskost pomocí oble tvarované a zvýrazněné podprsenky, pružného bokového pásu a tvarujícího korzetu. Nezbytností se stala bokovka, která fungovala zároveň jako podvazkový pás k zachycení punčoch a to až do vynalezení punčochových kalhot. V roce 1928 uvedli na trh podnikatelé William a Ida Rosentahl podprsenky s různými velikostmi košíčků, které byly do té doby jednotné. Uvedli také podprsenky pro ženy v různém věku. Ve 30. letech začaly být k dostání moderní trenýrky a kalhotky s gumou v pase v jednobarevném provedení. Roku 1935 zavedlo Warner číslování košíčků od A do D, které se ještě toho roku stalo standardem. Díky vynalézavosti během druhé světové války se dostala na německý trh vlákna jako Nylon nebo Perlon, podprsenky byly lehčí a snadněji se praly. Základní výbavou byla bokovka a podprsenka. Roku 1943 navrhl známý miliardář Howard Hughes balkonovou 3) podprsenku. V 50. letech nastal boom kalhotek a trenýrek různých barev a vzorů. Ale i tak byla nejoblíbenější klasická bílá barva spodního prádla vyrobeného z bavlny. Vznikaly značky Maidenform, Marks&Spencer a Triumph. Podprsenky měly kónický tvar košíček byl vyztužen do špičky. 3) Balkonová podprsenka je určena pro široké výstřihy

17 Začátkem 60. let 20. století začal zažívat západoněmecký průmysl, zabývající se výrobou spodního prádla, veliký boom. V tomto průmyslu bylo zaměstnáno přibližně lidí. Při výrobě byla používána především Lycra, která se používá dodnes. Výrobci byli velice vynalézaví a vyráběli stále lepší podprsenky. V 80. letech se přecházelo na osvědčenou klasiku. Ke specialitám ve světě spodního prádla patřily Push-up podprsenky, které prsa zdůrazní a vyzdvihnou nahoru. V 90. letech byla vyrobena dámská tanga, později i pánská. Tanga neboli stringy si získaly rychle velkou popularitu. Spodní prádlo dnes Módní experti vidí následující pohledy dnešních žen. Jeden typ žen je elegantní a sexy, druhý sportovní s vypracovanou postavou a poslední typ ženy dává přednost základní řadě spodního prádla s vysokou užitnou hodnotou. Spodní prádlo se vyrábí v široké škále barev a vzorů, různých střihů z různých materiálů. Základními celoročními barvami jsou bílá, tělová a černá. Pro každou sezónu jsou pak přidělovány barvy sezóny, pro letošní sezónu jaro léto to je meruňková a světle modrá. Co se týče vzorů, hitem tohoto léta je kostka. Střihy jsou závislé na dané generaci, např. mladší generace preferuje nízké kalhotky a podprsenky s hluboce vykrojenými košíčky. 2.2 Produkce ve společnosti Sassa Mode s. r. o. Sassa Mode s. r. o. zadává objednávky také přímo do výroby v Číně, kde si obvykle nechává šít nejprodávanější artikly nebo artikly, které nejsou v požadované barvě v hlavním skladu v Německu anebo se pro hlavní sklad vůbec nevyrábí. Pro společnost vychází cena pořízení na 1 kus výhodněji (díky objednávání vysokého počtu kusů), než u objednávání z hlavního skladu. Pro objednávky do Asie je daný následující postup. Objednávka musí být zadána do programu Fashion Ware (kapitola 1.3). Je-li objednávka větší, tzn. má-li víc než 50 kusů na velikost (př. pro velikost 75B je objednávané množství 60 kusů od jedné barvy), musí ohlásit objednávku své mateřské společnosti. Je nutné sdělit i pro jakou cílovou skupinu (velkoobchod, jednoho určitého odběratele nebo veškeré malé zákazníky) je objednávka určena

18 Každý výrobce má jiné požadované minimální množství na objednaný materiál a produkci. Někteří výrobci požadují minimální množství na objednávku a to např. ve výši 1000 kusů pro artikl 4) a barvu s maximem až dvou barev nebo minimální množství 3600 kusů pro artikl. Menší množství buď není možné nechat vyrobit nebo se platí příplatek. Příklad objednávky je uveden v následující tabulce č. 1 Objednávka do Asie - artikl číslo 24678, podprsenka v barvě bílé (označení barvy 100), tělové (428) a černé (500). V tabulce jsou rozepsány objednané kusy od jednotlivých velikostí. Celkové množství objednané podprsenky činí kusů. Tabulka č. 1 Objednávka do Asie Označení artiklu, Velikost obvodu hrudníku košíček, barva B C D B C D B C D Autor: Lucie Polášková, zdroj: interní zdroje společnosti Sassa Mode s. r. o. Na sezónní kolekce se dělají tzv. předobjednávky, doba dodání je cca 6 měsíců po sepsání předobjednávky. Vždy je daný přesný termín, v jakém je možné dělat se zákazníky objednávky. Mateřská společnost Sassa Mode Europe B. V. po ukončení termínu pro předobjednávky zadá počet objednaných artiklů všemi zákazníky do výroby s přesným datem dodání. Jakmile zboží dorazí z Asie do hlavního skladu v Německu cca 5 měsíců po ukončení předobjednávek nabalené zboží je v kartonech zasíláno z hlavního skladu buď přímo maloobchodníkům nebo dceřiným společnostem. Sassa Mode s. r. o. využívá druhého způsobu. Do jednotlivých dodaných kartonů je společností Sassa Mode s. r. o. přidáván ještě obalový materiál, jako jsou krabičky, sáčky či plastové tašky. Výroba většinou trvá přibližně 3 měsíce, záleží hlavně na velikosti objednávky. Zboží je přepravováno lodní dopravou, která je cenově výhodná oproti ostatním druhům dopravy. Námořní doprava z Asie do Hamburgu a dále silniční přeprava do České republiky trvá 4) Pod pojmem artikl je chápán druh daného spodního prádla. Např. mateřská podprsenka artiklové číslo

19 přibližně jeden měsíc. Zboží bývá doručeno dceřinné společnosti od data předání objednávky většinou do 4 měsíců. 2.3 Distribuce dámského spodního prádla Místo v marketingovém mixu je chápáno jako proces distribuce produktu z místa jeho vzniku do místa prodeje zákazníkovi. To v dnešní době globálního obchodování představuje náročnou (z hlediska odbornosti, financí i času), složitou a účinnou složku marketingového mixu. Důležitým cílem distribuce je poskytnout kupujícímu požadovaný produkt na dostupném místě, ve správném čase a v požadovaném množství. K tomu je zapotřebí vybudovat distribuční cesty, které pomáhají překonávat časové, prostorové a vlastnické bariéry. Distribuční síť je tvořena až třemi skupinami objektů: výrobci (prvovýrobci, zpracovatelé), distributoři (velkoobchod, maloobchod, obchodní agenti), podpůrné organizace (agentury pro marketingový výzkum trhu, reklamní agentury, banky atp.) Distribuce Všechny distribuční cesty mají společné to, že na jejich začátku stojí producenti a na konci zákazníci, případně spotřebitelé. Mezičlánky distribučních cest jsou zprostředkovatelé, působící mezi výrobcem a konečným zákazníkem. Z všeobecného hlediska lze distribuci dělit na přímou a nepřímou. Přímá distribuce je bez zprostředkujících mezičlánků, dochází zde ke komunikaci mezi výrobcem a konečným zákazníkem. Oproti nepřímé distribuci, kam mezi ně vstupuje jeden nebo více zprostředkovatelů Přímá distribuce Přímá distribuční cesta je jednoduchá forma distribuce, při níž je prodáván produkt výrobcem přímo konečnému zákazníkovi. Při této formě distribuce je častá zpětná vazba reakce zákazníka. Jedná se o důležitou součást prodeje jako je způsob placení, ale i reklamace nebo vyjádření spokojenosti

20 Formy přímé distribuce: prodej přímo v místě produkce, prodej ve vlastních prodejnách, prodej prostřednictvím vlastních prodejních automatů, prodej prostřednictvím katalogu nebo po internetu, prodej prostřednictvím vlastních obchodních prodejců. Výhodou přímé distribuce je přímý kontakt se zákazníkem, což pomáhá producentovi poznat spokojenost zákazníka, případná přání napomáhají při inovacích produktu. Další výhodou je kontrola produktu do posledního okamžiku před prodejem produktu zákazníkovi, ale také i nižší náklady na prodej. Nevýhodou tohoto stylu prodeje je to, že produkt je pokryt jen na malém trhu oproti využití nepřímé distribuce Nepřímá distribuce Nepřímá distribuce se skládá z producenta, jednoho či více zprostředkovatelů a konečného zákazníka. Podle počtu zprostředkovatelů se distribuce dělí na jednoúrovňovou nebo víceúrovňovou. Víceúrovňová může být i v případě nepřímého exportu produktu na zahraniční trhy. U nepřímé distribuce již nedochází k přímému kontaktu mezi producentem a zákazníkem a ke kontrole nad svým produktem před jeho předáním zákazníkovi. V obou případech se stává producent závislým na zprostředkujícím distributorovi. Mezi schopnosti distribuce patří: ovlivnění produktu, zejména jeho kvalita, ovlivnění prodeje produktu, například jeho propagací, poskytování informace producentům o nákupních preferencích svých zákazníků. Základní předností nepřímé distribuce je násobení kapacity distribuční cesty a zvýšení schopnosti uspokojení požadavků rozsáhlejších trhů, hlavně v zahraničí. Dále prodejce není nucen vyhledávat nové vhodné zákazníky. Nepřímá distribuce pomáhá zajišťovat nabídku zboží na správném místě a ve správný čas

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST 20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST Zboží, které je výsledkem hospodářské činnosti jednotlivých výrobců, musí být přepraveno ke spotřebiteli, případně k zákazníkovi, z hospodářské sféry. Pohyb

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Marketing Velkoobchod

Marketing Velkoobchod Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Velkoobchod

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 2

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 2 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Renata Čuhlová Přednáška 2 Volba obchodní metody Formy vstupu na trh Závazkové vztahy v MO se zbožím a službami. Kupní smlouva; pojem, právní úprava, formy, vznik,

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor. Velkoobchod, obchodník, cash and carry, rozvážka, zásilkový obchod.

PC, POWER POINT, dataprojektor. Velkoobchod, obchodník, cash and carry, rozvážka, zásilkový obchod. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Doplňující informace A.1. Obr. A.1 Tuzexové BONY Zdroj: vlastní materiály A.2

Doplňující informace A.1. Obr. A.1 Tuzexové BONY Zdroj: vlastní materiály A.2 56 Přílohy 57 A Doplňující informace A.1 Obr. A.1 Tuzexové BONY Zdroj: vlastní materiály A.2 Polsko 49 % Rumunsko 83 % Slovensko Maďarsko 28 % 28 % Česko 13 % 0 20 40 60 80 100 (v % ) Obr A.2 Procentuální

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský GfK Growth from Knowledge The knowledge you need to make successful business decisions Internetová

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Úvodní ustanovení Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností MÁM TALENT

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì

butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì Kdo je E.L.? Společnost zabývající se prodejem dámské společenské módy, sezónní módy a šperkových doplňků z vlastní autorské dílny. E.L. provozuje

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Otázka: Marketingový mix Předmět: Marketing Přidal(a): Adéla22 MARKETINGOVÝ MIX Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Produkt-

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. IČO: 64148360 DIČ:CZ6207290958 dále jen "dodavatel") Zákazník

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Obchodní přirážka. Procento obchodní přirážky

Obchodní přirážka. Procento obchodní přirážky Obchodní přirážka Žádná maloobchodní firma by nemohla přežít, kdyby nabízela zboží k prodeji za ceny, za které je nakoupila. O jakou částku může prodejní cena zboží převyšovat nákupní cenu, jak jsme již

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více