Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla Bakalářská práce Autor: Lucie Polášková, DiS bankovní management, bankovnictví Vedoucí práce: Ing. Jana Výborová Praha červen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Desné, dne 12. června 2009 Lucie Polášková, DiS

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat své vedoucí práce Ing. Janě Výborové za odbornou pomoc při psaní bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce se věnuje tématu Podnikatelské aktivity v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla. Uvedená teorie v bakalářské práci je aplikována na specifickou společnost jménem Sassa Mode s. r. o. Hlavními cíli této bakalářské práce jsou popis distribuce a prodeje dámského spodního prádla, dále zjištění působení značky na rozhodování zákazníka při nákupu a nakonec určení prostředků propagace ke zvýšení prodeje konkrétní společnosti. V bakalářské práci bylo zjištěno, že přibližně polovina žen nenakupuje podle známosti značek, přednost dává spíše levnějšímu neznačkovému spodnímu prádlu, které jim dobře sedne. Druhá polovina žen sleduje propagované značky dámského spodního prádla a působí na ně při rozhodování o nákupu. Proto byly v bakalářské práci navrženy prostředky propagace pro výše zmíněnou společnost. Anotation: This bachelor work dedicates to theme Business activities in the sphere of distribution and sale of lady s underwear. The mentioned theory is applied on a specific company Sassa Mode s. r. o. The description of distribution and sale of lady s underwear are main purposes of this work, next to find how the brand influences customer s decision when would like to go shopping and finally to specify means of promotion and make their sales bigger. It was found that approximately one half of women don t buy well known brands, they prefer cheaper underwear which fit them well. Second half of woman like the best brands and buy only this underwear. And that is the reason why were proposed means of promotion for height mentioned company.

5 Obsah: Úvod Firma Sassa Mode s. r. o. prodejce dámského spodního prádla Vznik společnosti Sassa Mode s. r. o Zaměření společnosti Zaměření z hlediska prodeje Zaměření z hlediska produktu Zaměření z hlediska zákazníka Program Fashion Ware Všeobecné informace o programu Fashion Ware Program Fashion Ware v praxi Výhody a nevýhody programu Dámské spodní prádlo v oblasti distribuce a prodeje Historie dámského spodního prádla Produkce ve společnosti Sassa Mode s. r. o Distribuce dámského spodního prádla Distribuce Přímá distribuce Nepřímá distribuce Distribuční strategie Výběr distributora Strategie výběru distribuční cesty Velkoobchod Velkoobchod s komplexními službami Velkoobchod s omezenými službami Prodej dámského spodního prádla Prodej v nákupních centrech Prodej v kamenných obchodech Prodej přes e-shop Péče o zákazníka v oblasti prodeje Osobní kontakt Telefonní kontakt Komunikace prostřednictvím faxu Poštovní komunikace a zásilkové služby Propagace dámského spodního prádla Nástroje propagace Osobní prodej Podpora prodeje Reklama Práce s veřejností Ostatní marketingové komunikace Komunikační proces propagace Průběh komunikačního procesu Cílová skupina a její reakce Propagační sdělení Výběr médií Rozpočet marketingové komunikace Metoda zůstatkového rozpočtu Metoda procentuálního podílu z obratu Metoda konkurenční parity

6 3.3.4 Metoda cílů a úkolů Tvorba propagačního mixu Propagační cíle Typ trhu a druh výrobku Stadia nákupní připravenosti Stadia životního cyklu produktů Úspěšnost prodeje podle známosti značky Marketingový výzkum Vymezení cíle výzkumu Analýza situace a určení zdrojů informací Sestavení plánu výzkumu Sběr informací Analýza a interpretace informací Prezentace výsledků Závěrečná zpráva k prezentaci výsledků...51 Závěr...53 Seznam použité literatury...54 Seznam použitých zkratek...56 Seznam příloh

7 Úvod V současnosti pracuji ve společnosti Sassa Mode s. r. o., která se zabývá distribucí a prodejem dámského spodního prádla. To bylo hlavním důvodem, proč jsem si jako téma své bakalářské práce zvolila popis a analýzu podnikatelských aktivit v oblasti distribuce a prodeje dámského spodního prádla. Společnost Sassa Mode s. r. o. je malá společnost, která prodává dámské spodní prádlo pod tímto názvem na českém trhu již 5. rokem. Mým hlavním cílem je popsat distribuci a prodej v této společnosti a navrhnout patřičná zlepšení. Distribuce prádla probíhá v současnosti prostřednictvím obchodních zástupců a agenta. Dalším mým cílem je poskytnout pomocí této práce dostatečné informace pro podnikatele podnikající v distribuci a prodeji či podnikatele, kteří by rádi v tomto oboru začali podnikat. Mým záměrem je rovněž popsat různé způsoby propagace a následně navrhnout nejlepší formy propagace, které by zlepšily známost značky sassa a zvýšily její prodejnost. Dalším mým cílem je zjištění působení vlivu značky na rozhodování zákazníka při prodeji. Jako metody pro zpracování použiji pozorování, popis, výzkum prostřednictvím dotazníku a jeho následné písemné zpracování. První kapitola mé bakalářské práce charakterizuje společnost Sassa Mode s. r. o. Kapitola popisuje vznik společnosti, její zaměření z hlediska produktu, prodeje a zákazníka. Uvedla jsem rovněž popis programu Fashion Ware, který společnost Sassa Mode s. r. o. denně používá pro lepší chod prodeje a zajištění distribuce spodního prádla, včetně výhod i nevýhod programu. Ve druhé kapitole se zabývám dámským spodním prádlem z hlediska jeho distribuce a prodeje. Popisuji v ní nejprve historii dámského spodního prádla, poté distribuci z celkového pohledu. Dále se v věnuji popisu prodeje spodního prádla v nákupních centrech, kamenných obchodech a prostřednictvím e-shopu. U každého druhu prodeje uvádím jeho výhody a nevýhody. Ve třetí kapitole rozebírám propagaci dámského spodního prádla prostřednictvím nástrojů propagace jako jsou např. osobní prodej, podpora prodeje, reklama atp. Popisuji nejprve - 7 -

8 formy metod určených pro marketingovou komunikaci a dále průběh komunikačního procesu propagace a tvorbu propagačního mixu. Na začátku čtvrté kapitoly jsou uvedeny všeobecné teoretické informace o marketingovém výzkumu. U každé teoretické podkapitoly zmiňuji zároveň praktickou část výzkumu. Pomocí výzkumu zjišťuji, zda je úspěšný prodej spodního prádla závislý na známosti značky. Jako vyústění výzkumu navrhuji nástroje, pomocí kterých by společnost Sassa Mode s. r. o. mohla zvýšit prodej

9 1. Firma Sassa Mode s. r. o. prodejce dámského spodního prádla Sassa Mode s. r. o. podniká jako společnost s ručením omezeným. Název Sassa vznikl podle přezdívky sestry hlavního majitele. Sídlo firmy: Revoluční 925/23, Jablonec nad Nisou, Česká republika. Většinovým vlastníkem s 51 % je mateřská společnost Sassa Mode Europe B. V., která sídlí v městě Heerenberg v Nizozemském království. Zbývajících 49 % vlastní společnost Safrien Mode s. r. o. se sídlem Jablonci nad Nisou v České republice. Základní kapitál společnosti je CZK (viz příloha č. 1). Přibližný roční obrat pro rok 2008 činil CZK. Společnost Sassa Mode je zaregistrována Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka Daňové identifikační číslo této společnosti je CZ a identifikační číslo je Společnost Sassa Mode s. r. o. pod tímto názvem podniká od roku Jejím hlavním cílem je distribuovat spodní prádlo po celé České republice do kamenných prodejen či do obchodních řetězců. A především dostat do podvědomí lidí, že sassa je kvalitní značka spodního prádla a oproti Německu je prezentována v obchodech pod svým vlastním jménem. O každého zákazníka 1) je dobře postaráno prostřednictvím týmu Sassa Mode s. r. o. 1.1 Vznik společnosti Sassa Mode s. r. o. Roku 1998 bylo uspořádáno výběrové řízení na post jednatele nově zakládané společnosti v Čechách, které vedl pan Jaroslav Frink, dnes již bývalý (zesnulý) jednatel slovenské společnosti Sassa Mode s. r. o. Výběrové řízení vyhrál pan Pavel Sirovátka. Do konce roku 2003 spolu podnikali jménem společnosti Safrien Mode s. r. o. Od roku 2004 podnikají ve společnosti Sassa Mode s. r. o., jež je dceřinou společností mateřské společnosti Sassa Mode Europe B. V. Tato mateřská společnost má další dceřiné společnosti v následujících zemích: Německo, Francie, Slovensko, Švýcarsko, Belgie, Polsko a Rusko. Značka sassa je dále prodávána 1) Zákazník je společností Sassa Mode s. r. o. chápán jako prodejce spodního prádla, tudíž maloobchod. Zatímco konečný zákazník je ten zákazník, který nakupuje v maloobchodě

10 ve větších obchodních řetězcích v zemích: Rakousko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Litva, Slovinsko, Španělsko a Portugalsko. 1.2 Zaměření společnosti Společnost Sassa Mode s. r. o. se zabývá především prodejem dámského spodního prádla na úrovni velkoobchodního prodeje (viz kapitola Velkoobchod). Dalšími činnostmi jsou: specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zaměření z hlediska prodeje Sassa Mode s. r. o. dodává dámské spodní prádlo především do malých kamenných prodejen, ale i do některých obchodních řetězců jako je Tesco či do února roku 2009 Makro Cash & Carry. V roce 2008 činily obchodní řetězce Tesco a Makro Cash & Carry 20-ti % podíl na celkovém obratu, zbytek tvořily kamenné prodejny Zaměření z hlediska produktu Společnost se věnuje prodeji dámského spodního prádla značek sassa a Affairs by sassa. Značka sassa obsahuje kolekce Basic, Fashion, Selection, Cabaret. Basic je základní kolekce osvědčených modelů s vysokou užitnou hodnotou. Kolekce je určena zákaznicím všech věkových kategorií ve standardních barvách bílé, slonové kosti, tělové a černé. Kolekce Fashion obsahuje trendové modely s vysoce módními střihy a materiály zejména pro mladší a módně zaměřené zákaznice, modely jsou vždy v aktuálních barvách dané sezóny. Další z kolekcí Selection je velmi elegantní a je určena pro náročné zákaznice. Její předností je vysoký komfort nošení se zaměřením na větší velikosti, důraz je kladen i na design. Cabaret je kolekcí pro vášnivé ženy, které upřednostňují sexy prádlo, převážně v barvách červené a černé. Affairs by sassa - jak již sám název napovídá události sassy - je nadstandardní, atraktivní kolekce určená náročným zákaznicím vyžadujícím nejkvalitnější materiály, skvělý vzhled a vysokou módnost

11 Kolekce Fashion a affairs by sassa jsou prodávány každoročně v sezónních barvách pro jaro - léto a podzim - zima. V roce 2009 je poprvé za celou existenci mateřské společnosti Sassa Mode Europe B. V. a jejích dceřiných společností nabízena také pánská kolekce jaro - léto 2009 Affairs by sassa, která se skládá z 5 sérií Zaměření z hlediska zákazníka Společnost se zaměřuje na distribuci spodního prádla především do specializovaných maloobchodů. V konkrétních číslech má 354 aktivních zákazníků (údaj k ), kteří od ní v kratších či delších časových intervalech odebírají zboží. 1.3 Program Fashion Ware Každá dceřinná společnost společnosti Sassa Mode Europe B. V. má efektivní chod díky vlastnímu programu podnikového hospodářství, který byl vytvořen pro efektivnější distribuci a prodej (program je blíže popsán v kapitole 1.3.2). Nejen společnost Sassa Mode s. r. o. používá softwarový program Fashion Ware od německé společnosti Starsys EDV Systeme GmbH. Starsys GmbH se nezabývá jen programem Fashion Ware a jeho neustálým zdokonalováním dle potřeb daného uživatele, ale i jinou informační a komunikační technikou navrženou na přání zákazníka. Společnost Starsys GmbH byla založena roku 1995 se sídlem v Bad Urach v Německu Všeobecné informace o programu Fashion Ware Program vznikl roku Od této doby ho používají všechny založené dceřiné firmy společnosti Sassa Mode Europe B. V. Každá společnost si musí zakoupit určitý počet potřebných licencí dle počtu uživatelů ve firmě. Celý program je jen v německém jazyce, proto by každý uživatel měl ovládat alespoň základy německého jazyka. Některé tiskové sestavy, jako jsou např. faktury, dobropisy či upomínky se tisknou v českém jazyce a to díky možnosti překladu určitých polí daného tiskopisu. Překládat celý program by však bylo velice náročné z hlediska obsáhlosti. Každý oprávněný uživatel firmy má své heslo pro vstup a u každého uživatele lze nastavit, do jakých aplikací programu bude mít přístup. V programu lze zachytit každý krok hospodaření firmy z hlediska obchodování se spodním prádlem

12 1.3.2 Program Fashion Ware v praxi Společnost Sassa Mode s. r. o. používá nejnovější verzi programu , aktualizovanou dne v 8:14 hodin. Pro distribuci a prodej je program dobře přizpůsoben. Hlavní okno programu (viz. příloha 2) se skládá z hlavní nabídkové lišty, kde jsou uvedeny nejdůležitější oblasti hospodaření společnosti, a to: data, adresy, nákup, artikl (neboli zboží), sklad, prodej, výdej ze skladu, vracení artiklů, EDI, odběratelé, obchodní zástupci, inventura, informace k oknu hlavní nabídky a pomoc. V pravé části okna pod hlavní nabídkovou lištou je možnost zadání nejpoužívanějšího rozvržení dle potřeb uživatele. Na spodní liště je možnost nastavení kolekce standardní sassa nebo affairs by sassa, název firmy, která licenci zakoupila, jméno přihlášeného uživatele, na kolikátou licenci z kolika dostupných se přihlásil a datum přihlášení. Při dvojitém kliknutí na počet licencí se otevře okno k nahlédnutí aktuálně otevřených licencí s údaji uživatele, času a data otevření programu. Každou část hlavní nabídkové lišty lze dále otevřít a vybrat požadované úkony. V programu je možné nalézt následující oblasti činností, které je možné dále otevřít a dostat se k podrobnějším úkonům: data - uživatel, osobní, všeobecné, adresy, dlužníci, artikl, sklad, nákup, produkce, proclení, prodej, vrácení zboží, výměna dat (jejich export a import), zde jsou různá nastavení jmenovaných dat, adresy - zákazník, hledání zákazníka, dodavatel, hledání dodavatele, zasilatelství, hledání zasilatele, ostatní adresy, hledání ostatních adres, úvěry pořízení úvěru, akreditiv, clo, katalog artiklů, meziobchod, zaznamenání termínů, nákup objednávky, pracovní seznam objednávek, tisk objednávek, jmenný seznam objednávek, kontrola termínů, produkce, tisk produkce, vyhodnocení, artikl artiklová karta, hledání artiklu, doplňkové služby, ceny, vyhodnocení, změna stavu artiklu, archiv vzorků, etiketa k artiklu, sortiment, sklad výdej ze skladu, seznam výdeje, logistika, prodej nabídky, objednávky, pracovní seznam objednávek, tisk objednávek, komisní prodej, kontrola komise, asistence, vyhodnocení, výdej tisk seznamu k nabalení objednávky (= obalový lístek tzv. Packzettel), artiklové karty jednotlivých obalových lístků, fakturace, dodatečný tisk faktur, zasilatelské dokumenty, dokumenty k exportu,

13 vrácené artikly vrácené artikly (tzv. vratky), seznam všech vybraných vratek, tisková sestava vratek, vyúčtování vratek, EDI fakta k EDI, parametry k EDI, obchodní zástupce obchodní zástupce, hledání obchodního zástupce, oblasti obchodního zástupce, seznam oblastí, provize, seznam provizí každého zástupce za daný měsíc, seznam objednávek dle daného zástupce, inventura tisk seznamu k inventuře, evidence, přenos dat, data artiklu, vyhodnocení, plocha plocha, zrychlený výběr horizontální nebo vertikální nastavení, pomoc pomoc, index (zde lze najít nápovědu k hledanému výrazu), informace. K jednomu zákazníkovi lze v programu získat spoustu informací. V adresách v kartě zákazník, jsou o něm informace typu adresa, kontaktní údaje, banka, údaje k faktuře, k jakému obchodnímu zástupci je zákazník přiřazen a jaký procentuální podíl z něj obchodní zástupce má. Dalšími důležitými informacemi o zákazníkovi jsou seznam všech jemu vydaných faktur, seznam lze navolit dle potřeb, např. za určité období, nezaplacené faktury, faktury poslané na dobírku či na příkaz atd. Ze širšího pohledu je možné použít tzv. seznam objednávek. Tento seznam je aktivní, dá se na jednotlivé objednávky kliknout a otevřít s jednotlivými pozicemi objednávky či označit a pomocí různých ikon zjistit např. číslo faktury, datum vydání faktury, číslo dodacího listu objednávky. Je možné zjistit přímo v seznamu objednávek jakou celkovou částku zákazník dluží, celkový přehled odebraných kusů ze všech objednávek, počet stornovaných kusů a další důležité informace. Obrat zákazníka se dá zjistit za jakékoliv časové období, které je možné porovnat s obdobím předcházejícím a procentuelní změnou mezi jednotlivými časovými úseky Výhody a nevýhody programu Výhody: přehlednost a jednoduchost programu, přístupnost pouze pro zaregistrované uživatele, při síťovém propojení počítačů může do stejných dat nahlížet libovolný počet uživatelů, data v otevřených oknech může měnit pouze uživatel s povolením přístupových práv k předem navoleným operacím,

14 možnost rychlého otevření návazných oken, např. v otevřené faktuře (ne tiskové sestavě) lze poklepat na políčko s příslušným číslem objednávky a ta se otevře, obsáhlost programu (dá se získat spousta různých informací i z různého pohledu), vstřícnost a rychlost informačních technologů při řešení problémů či při nově požadovaných úkonech, neustálá podpora informačních technologů 5 dní v týdnu, možnost přidání požadovaného doplňkového úkonu informačními technology v co nejkratším čase, poradenská činnost při potížích s programem. Nevýhody: program je pouze v německém jazyce, překlad by byl velice náročný z hlediska obsáhlosti programu, větší výhody má uživatel dobře mluvící německým jazykem

15 2. Dámské spodní prádlo v oblasti distribuce a prodeje Spodní prádlo lze třídit z různých hledisek. Podle pohlaví se dělí na pánské a dámské spodní prádlo. Z hlediska času ho lze dělit na denní a večerní. Denní spodní prádlo se nosí do zaměstnání, oproti večernímu, které je určené pro hravé chvilky nebo pod večerní garderobu. Dle účelu na volnočasové spodní prádlo, které je určeno na pohodlné nošení na doma, na zahradu, na procházky, různý druh sportu atp. Dalším možným dělením může být hledisko módnosti nebo barev. Základní barvy bílá, tělová a černá se nosí po celý rok. Oproti novým módním barvám, které jsou určeny zvlášť pro každou sezónu. 2.1 Historie dámského spodního prádla Starověk Ve starověku se spodní prádlo nenosilo takřka vůbec. Např. v Egyptě nosili jen jednoduchou zástěrku, kterou si omotali kolem beder, tzv. bederní roušku. Až Římané si pod šaty oblékali jednoduché dámské kalhotky či pánské trenýrky. Korzet, jež byl prvním předchůdcem podprsenky, byl vyztužený kosticemi z velryb či dřevem. Takto vyrobené korzety se rozmohly v Evropě už ve 13. století. Ženy toužící po štíhlé postavě si sešněrovaly hruď a pas a to až do obvodu pouhých 40 centimetrů, což nebylo ani trochu příjemné a už vůbec ne zdravé. 19. století Dámské spodní prádlo se začalo více vyvíjet na začátku 19. století. Vznikaly pojmy jako korzet, krinolína nebo turnýra 2). Spodní prádlo neplnilo jenom funkčnost, ale i módnost. Korzet nejdříve sloužil výhradně k tvarování postavy, později získal dodatečný módní akcent díky pružným podvazkům, které známe dodnes. Ve třetí třetině 19. století byl do módy vnášen luxus v podobě materiálu jako je holandské jemné plátno, batist, výšivka, krajka či háčkované ozdoby. Až do 40. let 19. století šili specializovaní krejčí korzety ručně z nastříhaných dílů látek. 2) Korzet je dámská šněrovačka. Krinolína je široká sukně s vyztuženými kostěnými nebo ocelovými kruhy či pásky. Turnýra neboli Honzík je poduška zvedající zadní část sukně na zadku. Z boku tvořila typickou esovitou siluetu, zdůrazněnou vysoko vyšněrovaným poprsím a dopředu posazenými košíčky

16 Poté byla zahájena sériová výroba, jež byla napojena na tkaní korzetu na ručním tkalcovském stavu. První tovární výroba korzetu byla ve Francii. Kolem poloviny 19. století vznikly šicí dílny pro výrobu korzetů v Německu. Model zvaný Callimaste byl prvním předchůdcem podprsenky a byl tvarován z pružných pásků. Callimaste neznamenal konec korzetům, jednoduše se nosil pod ním. 20. století Mary Phels Jacobsová v roce 1913 sešila k sobě dva kapesníky s růžovou stuhou. Díky tomuto nápadu začaly vznikat první podprsenky podobající se těm dnešním. Svůj nápad Mary Phels Jacobsová později prodala za 1500 USD a to společnosti Warner Brothers Corset Company of America. Po první světové válce vznikl nový obraz žen byly více samostatné, výdělečně činné, začaly nosit kratší sukně a celkově začaly působit chlapecky. Proto začaly nosit podprsenky, které prsa neformovaly nýbrž zplošťovaly. Korzet byl nahrazen tzv. bokovkou, nebo-li pružným bokovým pásem. Ve 20. letech 20. století začala být opět zdůrazňována ženskost pomocí oble tvarované a zvýrazněné podprsenky, pružného bokového pásu a tvarujícího korzetu. Nezbytností se stala bokovka, která fungovala zároveň jako podvazkový pás k zachycení punčoch a to až do vynalezení punčochových kalhot. V roce 1928 uvedli na trh podnikatelé William a Ida Rosentahl podprsenky s různými velikostmi košíčků, které byly do té doby jednotné. Uvedli také podprsenky pro ženy v různém věku. Ve 30. letech začaly být k dostání moderní trenýrky a kalhotky s gumou v pase v jednobarevném provedení. Roku 1935 zavedlo Warner číslování košíčků od A do D, které se ještě toho roku stalo standardem. Díky vynalézavosti během druhé světové války se dostala na německý trh vlákna jako Nylon nebo Perlon, podprsenky byly lehčí a snadněji se praly. Základní výbavou byla bokovka a podprsenka. Roku 1943 navrhl známý miliardář Howard Hughes balkonovou 3) podprsenku. V 50. letech nastal boom kalhotek a trenýrek různých barev a vzorů. Ale i tak byla nejoblíbenější klasická bílá barva spodního prádla vyrobeného z bavlny. Vznikaly značky Maidenform, Marks&Spencer a Triumph. Podprsenky měly kónický tvar košíček byl vyztužen do špičky. 3) Balkonová podprsenka je určena pro široké výstřihy

17 Začátkem 60. let 20. století začal zažívat západoněmecký průmysl, zabývající se výrobou spodního prádla, veliký boom. V tomto průmyslu bylo zaměstnáno přibližně lidí. Při výrobě byla používána především Lycra, která se používá dodnes. Výrobci byli velice vynalézaví a vyráběli stále lepší podprsenky. V 80. letech se přecházelo na osvědčenou klasiku. Ke specialitám ve světě spodního prádla patřily Push-up podprsenky, které prsa zdůrazní a vyzdvihnou nahoru. V 90. letech byla vyrobena dámská tanga, později i pánská. Tanga neboli stringy si získaly rychle velkou popularitu. Spodní prádlo dnes Módní experti vidí následující pohledy dnešních žen. Jeden typ žen je elegantní a sexy, druhý sportovní s vypracovanou postavou a poslední typ ženy dává přednost základní řadě spodního prádla s vysokou užitnou hodnotou. Spodní prádlo se vyrábí v široké škále barev a vzorů, různých střihů z různých materiálů. Základními celoročními barvami jsou bílá, tělová a černá. Pro každou sezónu jsou pak přidělovány barvy sezóny, pro letošní sezónu jaro léto to je meruňková a světle modrá. Co se týče vzorů, hitem tohoto léta je kostka. Střihy jsou závislé na dané generaci, např. mladší generace preferuje nízké kalhotky a podprsenky s hluboce vykrojenými košíčky. 2.2 Produkce ve společnosti Sassa Mode s. r. o. Sassa Mode s. r. o. zadává objednávky také přímo do výroby v Číně, kde si obvykle nechává šít nejprodávanější artikly nebo artikly, které nejsou v požadované barvě v hlavním skladu v Německu anebo se pro hlavní sklad vůbec nevyrábí. Pro společnost vychází cena pořízení na 1 kus výhodněji (díky objednávání vysokého počtu kusů), než u objednávání z hlavního skladu. Pro objednávky do Asie je daný následující postup. Objednávka musí být zadána do programu Fashion Ware (kapitola 1.3). Je-li objednávka větší, tzn. má-li víc než 50 kusů na velikost (př. pro velikost 75B je objednávané množství 60 kusů od jedné barvy), musí ohlásit objednávku své mateřské společnosti. Je nutné sdělit i pro jakou cílovou skupinu (velkoobchod, jednoho určitého odběratele nebo veškeré malé zákazníky) je objednávka určena

18 Každý výrobce má jiné požadované minimální množství na objednaný materiál a produkci. Někteří výrobci požadují minimální množství na objednávku a to např. ve výši 1000 kusů pro artikl 4) a barvu s maximem až dvou barev nebo minimální množství 3600 kusů pro artikl. Menší množství buď není možné nechat vyrobit nebo se platí příplatek. Příklad objednávky je uveden v následující tabulce č. 1 Objednávka do Asie - artikl číslo 24678, podprsenka v barvě bílé (označení barvy 100), tělové (428) a černé (500). V tabulce jsou rozepsány objednané kusy od jednotlivých velikostí. Celkové množství objednané podprsenky činí kusů. Tabulka č. 1 Objednávka do Asie Označení artiklu, Velikost obvodu hrudníku košíček, barva B C D B C D B C D Autor: Lucie Polášková, zdroj: interní zdroje společnosti Sassa Mode s. r. o. Na sezónní kolekce se dělají tzv. předobjednávky, doba dodání je cca 6 měsíců po sepsání předobjednávky. Vždy je daný přesný termín, v jakém je možné dělat se zákazníky objednávky. Mateřská společnost Sassa Mode Europe B. V. po ukončení termínu pro předobjednávky zadá počet objednaných artiklů všemi zákazníky do výroby s přesným datem dodání. Jakmile zboží dorazí z Asie do hlavního skladu v Německu cca 5 měsíců po ukončení předobjednávek nabalené zboží je v kartonech zasíláno z hlavního skladu buď přímo maloobchodníkům nebo dceřiným společnostem. Sassa Mode s. r. o. využívá druhého způsobu. Do jednotlivých dodaných kartonů je společností Sassa Mode s. r. o. přidáván ještě obalový materiál, jako jsou krabičky, sáčky či plastové tašky. Výroba většinou trvá přibližně 3 měsíce, záleží hlavně na velikosti objednávky. Zboží je přepravováno lodní dopravou, která je cenově výhodná oproti ostatním druhům dopravy. Námořní doprava z Asie do Hamburgu a dále silniční přeprava do České republiky trvá 4) Pod pojmem artikl je chápán druh daného spodního prádla. Např. mateřská podprsenka artiklové číslo

19 přibližně jeden měsíc. Zboží bývá doručeno dceřinné společnosti od data předání objednávky většinou do 4 měsíců. 2.3 Distribuce dámského spodního prádla Místo v marketingovém mixu je chápáno jako proces distribuce produktu z místa jeho vzniku do místa prodeje zákazníkovi. To v dnešní době globálního obchodování představuje náročnou (z hlediska odbornosti, financí i času), složitou a účinnou složku marketingového mixu. Důležitým cílem distribuce je poskytnout kupujícímu požadovaný produkt na dostupném místě, ve správném čase a v požadovaném množství. K tomu je zapotřebí vybudovat distribuční cesty, které pomáhají překonávat časové, prostorové a vlastnické bariéry. Distribuční síť je tvořena až třemi skupinami objektů: výrobci (prvovýrobci, zpracovatelé), distributoři (velkoobchod, maloobchod, obchodní agenti), podpůrné organizace (agentury pro marketingový výzkum trhu, reklamní agentury, banky atp.) Distribuce Všechny distribuční cesty mají společné to, že na jejich začátku stojí producenti a na konci zákazníci, případně spotřebitelé. Mezičlánky distribučních cest jsou zprostředkovatelé, působící mezi výrobcem a konečným zákazníkem. Z všeobecného hlediska lze distribuci dělit na přímou a nepřímou. Přímá distribuce je bez zprostředkujících mezičlánků, dochází zde ke komunikaci mezi výrobcem a konečným zákazníkem. Oproti nepřímé distribuci, kam mezi ně vstupuje jeden nebo více zprostředkovatelů Přímá distribuce Přímá distribuční cesta je jednoduchá forma distribuce, při níž je prodáván produkt výrobcem přímo konečnému zákazníkovi. Při této formě distribuce je častá zpětná vazba reakce zákazníka. Jedná se o důležitou součást prodeje jako je způsob placení, ale i reklamace nebo vyjádření spokojenosti

20 Formy přímé distribuce: prodej přímo v místě produkce, prodej ve vlastních prodejnách, prodej prostřednictvím vlastních prodejních automatů, prodej prostřednictvím katalogu nebo po internetu, prodej prostřednictvím vlastních obchodních prodejců. Výhodou přímé distribuce je přímý kontakt se zákazníkem, což pomáhá producentovi poznat spokojenost zákazníka, případná přání napomáhají při inovacích produktu. Další výhodou je kontrola produktu do posledního okamžiku před prodejem produktu zákazníkovi, ale také i nižší náklady na prodej. Nevýhodou tohoto stylu prodeje je to, že produkt je pokryt jen na malém trhu oproti využití nepřímé distribuce Nepřímá distribuce Nepřímá distribuce se skládá z producenta, jednoho či více zprostředkovatelů a konečného zákazníka. Podle počtu zprostředkovatelů se distribuce dělí na jednoúrovňovou nebo víceúrovňovou. Víceúrovňová může být i v případě nepřímého exportu produktu na zahraniční trhy. U nepřímé distribuce již nedochází k přímému kontaktu mezi producentem a zákazníkem a ke kontrole nad svým produktem před jeho předáním zákazníkovi. V obou případech se stává producent závislým na zprostředkujícím distributorovi. Mezi schopnosti distribuce patří: ovlivnění produktu, zejména jeho kvalita, ovlivnění prodeje produktu, například jeho propagací, poskytování informace producentům o nákupních preferencích svých zákazníků. Základní předností nepřímé distribuce je násobení kapacity distribuční cesty a zvýšení schopnosti uspokojení požadavků rozsáhlejších trhů, hlavně v zahraničí. Dále prodejce není nucen vyhledávat nové vhodné zákazníky. Nepřímá distribuce pomáhá zajišťovat nabídku zboží na správném místě a ve správný čas

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost

11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost 11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost, dělení obchodních činností, distribuční cesty, velkoobchod a maloobchod, druhy maloobchodních jednotek, smlouvy uzavírané v obchodní činnosti (kupní smlouva,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Obchodní podmínky 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: 1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země mého bydliště.

Více

D R O P S H I P P I N G

D R O P S H I P P I N G DROPSHIPPING T É M A Č í S L A d R O P S H I P P I n G d r o p s h i p p i n g J e o b c h o d n Í M o d e l Ve světě on-line obchodování je několik směrů, kterými je možné se vydat, jestliže se vidíte

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Příloha č. I Všeobecné podmínky Portálu Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen prodávající ) na portálu www.ebioneta.cz jehož provozovatelem

Více

Obchodní podmínky. 1 Obecná ustanovení. 2 Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1 Obecná ustanovení. 2 Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1 Obecná ustanovení a. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v elektronickém internetovém obchodě www.flamefox.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jednotlivých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a produktů vlastní výroby mezi společností Simply Gastronomy s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více