vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy"

Transkript

1 vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání - PC kurzy

2 2 1) Obsah 1) Obsah ) Vzdělávací společnost SOVA STUDIO ) Proč vzdělávat zaměstnance? ) Jak probíhá vzdělávání na míru ve vztahu ke společnosti SOVA STUDIO? ) Organizační informace... 5 a) Metody výuky...5 b) Materiály...5 c) Vybavení a pomůcky...5 d) Počet účastníků...6 e) Délka a časový rozsah vzdělávacího programu...6 f) Místo konání...6 g) Trenéři a lektoři...6 h) Cena...7 ch) Hodnocení výsledků a účinnosti vzdělávání...7 6) Reference ) Příklady programů počítačového vzdělávání na míru... 8

3 3 2) Vzdělávací společnost SOVA STUDIO Základní informace o společnosti SOVA STUDIO Vzdělávací společnost SOVA STUDIO Křenová 52, Brno Fakturační údaje SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Křenová 52, Brno IČ , DIČ CZ , Bankovní spojení Citibank a.s., Číslo účtu: /2600 Ing. Tatiana Dojčinovičová, Kontaktní osoba tel.: Datum předložení nabídky Platnost nabídky 15 dní od data předložení nabídky Profil společnosti Vzdělávací společnost SOVA STUDIO vznikla v roce 2002 jako samostatná divize firmy SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o., působící na trhu již 15 let. Neustále připravujeme pestrou nabídku vzdělávání, a to formou otevřených a vnitrofiremních kurzů, seminářů, přednášek nebo aktivních tréninků a workshopů. Našim cílem je vysoký standard nabízených služeb a především spokojený zákazník. V příjemném prostředí učeben probíhají otevřené kurzy i různé firemní programy. Učebny je možné pronajmout pro pořádání vašich prezentací, mítinků, jednání. Ve vzdělávací společnosti SOVA STUDIO si také můžete vybrat z širokého sortimentu odborných publikací od různých nakladatelství.

4 4 3) Proč vzdělávat zaměstnance? Investice do lidí jsou skutečně nejdůležitějšími investicemi, protože i nejnovější technologické zařízení, HW, SW nebo pracovní metody a postupy velice rychle fyzicky i morálně zastarávají jedině člověk může být za rok lepší, než je dnes. Nestačí rozvíjet jen odbornou připravenost. Důležité jsou také osobnostní rysy, hodnotové orientace, přizpůsobení kultuře firmy. Osobnost pracovníka jeho vlastnosti, které hrají významnou roli v mezilidských vztazích, ovlivňují chování, vědomí a motivaci pracovníků. Odrážejí se na pracovišti, ovlivňují pracovní procesy, formují týmy, přispívají k plnění cílů organizace. Většina organizací ve vyspělých zemích věnuje vzdělávání trvalou pozornost a mají vypracovanou koncepci vzdělávání. Aby byla zajištěna efektivita, mělo by vzdělávání, jako každý jiný proces v organizaci, probíhat v několika nevyhnutných krocích: vytvoření finančních a organizačních předpokladů vzdělávání specifikace cílových skupin vzdělávání identifikace potřeb vzdělávání plánování a projektování výcviku realizace vzdělávání a rozvoje vyhodnocování efektivity vzdělávání a rozvoje pracovníků monitoring cyklu vzdělávání v návaznosti na změny prostředí

5 5 4) Jak probíhá vzdělávání na míru ve vztahu ke společnosti SOVA STUDIO? Nejlepší firmy se dnes od konkurentů neodlišují nejlepšími produkty, technologiemi nebo procesy, ale vysokou firemní kulturou, a to kulturou, která není jen majiteli nadefinována, ale zejména tím, jak je vysvětlena, pochopena, akceptována a v praxi žita všemi zaměstnanci. A zde má vzdělávání, které je pojaté komplexně, nezastupitelnou úlohu: 1. identifikace vzdělávacích potřeb, 2. SOVA STUDIO na základě těchto vstupních informací vypracuje návrh vzdělávacího programu (cíl, osnova, časový rozsah, lektorské obsazení, školicí prostory a další servis, návrh termínu realizace, cenová kalkulace), 3. návrh je předložen klientovi k posouzení, 4. následná komunikace a úpravy podle potřeb a připomínek klienta, 5. realizace vzdělávací akce, programu, 6. zhodnocení a návrh dalšího postupu, návrh navazujících produktů rozvíjejících získané znalosti a dovednosti. 5) Organizační informace a) Metody výuky Základem je komunikace, diskuse, neformální výměna názorů, respektování individualit a tomu odpovídající flexibilita, práce s osobními cíli a vysoká aktivita posluchačů vyplývající z jejich zájmu. Metody pro výuku znalostních tvrdých dovedností případové studie, demonstrování na praktických příkladech, přímé řešení praktických zadání a příkladů, testy. b) Materiály Každý účastník obdrží písemný pracovní manuál, některé materiály jsou interaktivně dotvářeny v průběhu semináře. U znalostních kurzů jsou to skripta vytvářena na míru, příklady, cvičení popřípadě odborné publikace. c) Vybavení a pomůcky Používanými pomůckami jsou notebooky, flip chart s příslušenstvím, dataprojektor + plátno, a další drobné pomůcky. Všechny pomůcky, které nejsou v místě konání k dispozici, přivezeme vlastní.

6 6 Případně je možné zabezpečit vzdělávací akci i na stávajícím softwarovém zařízení zadavatele, pro účely výuky ve známém prostředí. d) Počet účastníků Závisí na obsahu a metodách výuky vzdělávací akce. U tréninkových akcí je optimální počet 8-10 osob v jedné skupině. Pro zachování efektivity doporučujeme maximální počet účastníků ve skupině stanovit na 12. Samozřejmostí jsou i individuální kurzy, určené pro potřeby vyřešení určitého problému (kontingenční tabulky v Excelu). e) Délka a časový rozsah vzdělávacího programu Délka je stanovena tak, aby byl splněn stanovený cíl, vycházíme z náročnosti obsahu, potřeb a přání klienta, ze složení a úrovně znalostí a dovedností cílové skupiny. Mezi jednotlivými školícími dny doporučujeme dělat pauzy (1 2dny) pro účely vyzkoušení nabytých dovedností v praxí a následné dořešení zjištěných nedostatků. f) Místo konání Vzdělávací akce je možné realizovat v sídle Vaší společnosti, v počítačových učebnách v Brně na adrese Purkyňova 93, kdekoliv podle přání a potřeb klienta. Doporučujeme konání raději mimo pracoviště účastníků, aby se mohli plně soustředit. g) Trenéři a lektoři Naši lektoři počítačových kurzů jsou však vesměs vysokoškolští pracovníci s pedagogickým vzděláním, bohatými zkušenostmi s výukou a řada z nich se podílí na významných softwarových projektech, problematiku tedy ovládají v širokých souvislostech. Většina je držitelem různých mezinárodních certifikátů osvědčujících jejich kvalifikaci. Někteří také již přednášeli na prezentacích pro profesionály. Mnozí lektoři začali školit již při studiu na vysoké škole a dále pokračují v akademickém prostředí. Někteří také úspěšně absolvovali pracovní pobyty v zahraničí. Naše středisko je z pohledu lektorského týmu založeno především na externistech. Zastáváme totiž filozofii, že není vhodné mít interního lektora, který celé dny nedělá nic jiného, nežli školí. Takový člověk musí být za pár týdnů doslova "vyšťaven" a při současném požadavku na sebevzdělávání a rozvíjení se nebude schopen efektivně a energicky školit. Snažíme se navíc, aby školení prováděl člověk z praxe, který je vždy schopen předat více nežli lektor, který má dané technologie nastudované z odborné literatury a je minimálně spojen s praxí.

7 7 Proto máme celou řadu externích lektorů, z nichž mnozí jsou odbornými konzultanty softwarových gigantů, jakým je např. Microsoft, IBM, RedHat apod., a špičkami ve svém oboru. Díky spoluprací s Fakultou informačních technologií a Ústavem telekomunikací FEKT VUT v Brně jsme navíc schopni zajistit i vysoce teoreticky zaměřené kurzy. Lektoři procházejí přijímacím školením, které je uvede do pozice školitele a naučí je kvalitně předávat své dovednosti posluchačům a profesionálnímu přístupu k zákazníkům. Lektoři jsou také průběžně motivováni k dalšímu odbornému sebevzdělávání a jsou průběžně přeškolováni. Mnozí lektoři bývají také opakovaně vyžádáni zákazníkem, který byl s jejich prací spokojen. h) Cena Přesná kalkulace ceny je možná až v poslední fázi přípravy projektu na konkrétní akci nebo cyklus akcí, kdy je v závislosti na organizaci a obsahu akce známa výše vstupních nákladů. Níže uvedené ceny jsou pouze orientační. Orientační cena za jeden tréninkový den je cca až Kč bez DPH pro celou školenou skupinu (max. 12 osob). Jedním dnem se rozumí výuka od 9 do 17 hodin. Orientační cena zahrnuje: přípravu a úpravu programu podle požadavků zákazníka vlastní trénink, přednášku, seminář po dohodě s klientem - závěrečná zpráva pro vedení společnosti administrativní, technické, telekomunikační apod. náklady učební materiály pro každého účastníka cestovní náklady lektora (lektorů) podle českých předpisů (auto, ubytování a stravování lektora) závisí na místě konání Obvyklé platební podmínky: Obvykle účtujeme zálohu 50 %. Zbytek po uskutečnění akce. Na platebních podmínkách se lze dohodnout. Splatnost faktur je 10 dnů. ch) Hodnocení výsledků a účinnosti vzdělávání 3 základní úrovně hodnocení : Zpětná vazba v průběhu a na konci kurzu, reakce účastníků dotazníky, rozhovory Míra získaných vědomostí, dovedností testy, zkoušky, řešení případů Změna postojů a pracovního chování v důsledku výcviku pozorování, audity, hodnocení výkonu

8 8 6) Reference Otevřené kurzy ABB s.r.o., Bachl, spol. s r.o., BIBUS s.r.o., BioVendor Laboratorní medicína, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ECOLAB Znojmo, spol. s r.o., EKOL, spol. s r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., GUMOTEX, a.s., ITAB Shop Koncept CZ, a.s., KOVOLIT Česká, spol. s r.o., KORDÁRNA Plus, a.s., KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., LIKO S, a.s., LINDEN s.r.o., Magistrát města Brna, MND a.s., ModusLink Czech Republic s.r.o., MORAVIA PROPAG s.r.o., Nitto Denko Czech s.r.o., OHL ŽS, a.s., OTIS a.s., PENAM, a.s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., PSJ, a.s., RWE Distribuční, s.r.o., Takko Fashion s.r.o., TEDOM a.s., ŽĎAS, a.s. Vnitrofiremní vzdělávání PENAM s.r.o. Brno- paní Hvížďová, Jihomoravská plynárenská a.s. Brno - Bc. Brzobohatá, PBS Turbo s.r.o. Velká Bíteš - pan Procházka, BACHL spol. s r.o. Brno - pan Holeček, ABB, s.r.o. Brno - paní Dvořáková, Brisk Tábor, a.s. - paní Štegerová, Hella Autotechnik, s.r.o. - paní Pitnerová, LINET spol. s r.o Slaný - paní Hanáková, IZOLAS spol. s r.o. Brno - pan Drastík, ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou - Ing. Straka, FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. - Ing. Koukalová, Austin Detonator, s.r.o. Vsetín - Ing. Bártek, PREFA Brno a.s. - paní Smejkalová, GUMEX spol. s r.o. Strážnice - pan Dušan Sedláček, BRICOL-M spol. s r.o. - pan Dobeš, Biovendor Laboratorní medicína a.s. Brno - paní Křížová, Magistrát města Brna - paní Rožcová, IFE CR, a.s. Brno paní Eva Rousová, TEDOM a.s. Třebíč Ing. Jana Zachová, Moravia Systems a.s. Hodonín - paní Jandásková, Bonatrans Group a.s. - paní Lipovská, Babcock Borsig Steinmüller CZ s.r.o. Brno paní Ilona Rýznarová, AVX Czech Republic, s.r.o. paní Jana Dejmková, Grundfos s.r.o. Brno paní Markéta Ratajská, Agro Brno- Tuřany RNDr. Jana Smejkalová, ELITA semenářská a.s. Brno paní Eva Pšikalová a další. 7) Příklady programů počítačového vzdělávání na míru 1. MS Excel Pro obchodníky a manažery Jak správně navrhnout vhodný typ tabulky, propojení dat, listů a externích dat Absolutní a relativní odkazy ve vzorcích Chytré funkce výběr nejužitečnějších vestavěných funkcí Kombinace funkcí a tvorba složitějších vzorců Podmínkové a rozhodovací funkce pro dosažení individuální logiky ve vašich tabulkách Jak úspěšně zpracovat data z jiných aplikací (např. výstupy ze SAPu nebo jiného informačního systému)

9 9 Práce se seznamy filtry, Agregační a sumarizační funkce, databázové funkce, přehledy, souhrny Kontingenční tabulky jak snadno využít této geniální funkce Analytické nástroje Grafy v prezentační kvalitě Ochrana vašich dat v tabulkách Nastavení tisku u velkých souborů Jak správně pracovat s listy a daty uvnitř Jednoduchá makra pro zrychlení opakovaných činností Týmové sdílení tabulek Administrativa a sekretářky Buňky a jejich formáty (číslo, měna, datum, text atd.) Vkládání základních funkcí (součet, průměr, minimum, maximum) Tvorba vlastních jednoduchých vzorců Grafické úpravy tabulek ohraničení, barvy atd. Vytváření grafů z tabulek a jejich úpravy Seřazení tabulek dle abecedy nebo čísel Automatický filtr Podmíněné formátování Nastavení záhlaví a zápatí 2. MS Word Pro obchodníky a manažery Nastavení stylů písma pro dokonalý vzhled a snadnou práci s textem Nastavení a dodržování firemních standardů pro jednotný design dokumentů Rozdělení dokumentu na oddíly možnost nastavit různé okraje na jednotlivých stranách či změna jejich orientace Záhlaví a zápatí (včetně různých modifikací na jednotlivých stranách) Správná tvorba obsahu dokumentu (seznamy kapitol, obrázků, tabulek ) Vložení Excelovských tabulek a jejich úpravy Práce s grafikou (vložené fotografie, vestavěná vektorová grafika) Hromadná korespondence pro y, papírové dopisy, obálky a štítky Ochrana obsahu dokumentu před nechtěnými úpravami různá nastavení a triky Jak efektivně provádět revizní řízení v dokumentu (pro smlouvy atd.) a využívat komentáře a revize Nastavení tisku, publikace do PDF formátu Týmová práce na dokumentu Využívání vzorů, šablon, opakované editace Zpětné porovnání veškerého textu ve dvou dokumentech (vhodné pro smlouvy atd.) Administrativa a sekretářky Nastavení zobrazení dokumentu Nastavení okrajů papíru Tipy a triky pro práci s textem, princip odstavců Styly textu Záhlaví a zápatí (čísla stránek, jméno dokumentu atd.) Vkládání obrázků a tabulek včetně jejich úprav

10 10 Hromadná korespondence (příprava seznamu adresátů, příprava šablony dopisu atd.) Kontrola pravopisu 3. MS PowerPoint Základní pravidla pro přípravu prezentace (obsah, struktura, funkce prezentace, atd.) Jak si připravit firemní či vlastní styl prezentace Využití atraktivních volných šablon z internetu Tvorba snímků prezentace zásady a postupy Jak vhodně využít jednotlivých animací (na samotný snímek, na celé prezentaci) Ruční kreslení do prezentace v průběhu promítání Promítání na 2 obrazovky (projektor) současné zobrazení vlastních poznámek pro vás, které však zákazníci neuvidí Interaktivní prezentace (váš zákazník si sám volí obsah prezentace) Příprava a tisk vhodných podkladů pro zákazníky 4. Outlook aneb správná organizace práce Možnosti elektronické pošty (IMAP, POP3, Exchange) Pojmy: skrytá, Komu, kopie, Odpovědět všem apod. Práce s poštou (Odpovědi, přeposílání) Formátování zprávy Přílohy Podpisy Správa a organizace doručených zpráv Vyhledávání zpráv podle různých kritérií Třídění zpráv Barevné kategorie a příznaky pro zpracování Průvodce pravidly Kontakty a jejich využití pro práci s poštou Distribuční seznamy Kalendář a plánování událostí Organizace schůzky Poskytnutí kalendáře ke sdílení s jinou osobou Zobrazení a využití kalendáře jiné osoby Úkoly Rozdíl mezi úkolem a kalendářovou událostí Vytvoření jednoduchého úkolu Opakovaný úkol a jeho řízení Sledování a řízení plnění úkolu Delegace úkolu jiné osobě

11 11 Zpracovala: Ing. Tatiana Dojčinovičová Mobil: Telefon:

VNITROFIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VNITROFIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VNITROFIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2015 Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání společnosti SOVA STUDIO, Křenová 52, 602 00 Brno tel./fax: 543 254 037, mobil 603 565 182, e-mail: info@sovastudio.cz, stránky:

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (projekt SIPVZ PI Informační gramotnost) katalog akreditovaných kurzů úroveň S specifické znalosti Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, dovolte nám předložit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/26.00192 Obsah 1 Charakteristika

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro KELOC PC spol. s r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 21.4. 2010

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více