1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky Co je to Living Values Educational Program (LVEP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky. 1.1.1. Co je to Living Values Educational Program (LVEP)"

Transkript

1 ČLOVĚK BEZ HRANIC 1. Cíl projektu 1.1. Uvést program Living Values Educational Program do České republiky Co je to Living Values Educational Program (LVEP) Díky Životním hodnotám vidím svět jinak. Z globálního přístupu Životních hodnot je -paradoxně vidět, jak malý ve skutečnosti svět je. Zjišťuji, že světové problémy a řešení jsou zásadně spojeny s hodnotami. Uvědomuji si nekonečný rozsah možností: pochopit, že i s málem lze tak mnoho dokázat. Mám nyní odvahu a sebedůvěru vykonat věci větší než jsem já stále pěstovat semínka, která budou mít veliký význam. Kathleen A. Shea, Ph.D., President, IAM Inc., and Florida Coordinator, Living Values, Miami, Florida Program LVEP - vzdělávání v životních hodnotách je obsáhlý vzdělávací program, jenž poskytuje zdroje pro vzdělávání založené na hodnotách, včetně cvičení a široké škály na zkušenosti a na hodnotách založených aktivit a metodik pro pedagogy, organizátory, rodiče a pečovatele. Tyto aktivity a metodiky umožňují dětem a mladým prozkoumat a rozvinout 12 univerzálních klíčových hodnot: spolupráci, svobodu, radost, upřímnost, pokoru, lásku, klid, úctu, zodpovědnost, jednoduchost, toleranci a jednotu. Výsledky vzdělávání životních hodnot: Zvýšení úcty mezi studentem a učitelem Zlepšení spolupráce a schopnosti řešit konflikty Zvýšená motivace k učení Snížení agresivity díky zvýšení úcty a péče

2 1.2. Nabídnout služby Brahma Kumaris pro Českou republiku Kdo je to Brahama Kumaris Brahma Kumaris World Spiritual University nabízí vzdělávání v lidských, morálních a duchovních hodnotách. Tváří v tvář výzvě změn zahajuje dialog a představuje novou vizi budoucnosti. Uznává dobrotu, jež je vlastní všem lidským bytostem a učí meditaci, která každému z nás pomáhá znovu objevit naše vnitřní zdroje. Prostřednictvím široké škály programů zaměřených na porozumění vlastnímu já si BKWSU klade za cíl rozvinout nejvyšší stupeň osobní integrity a vlastností potřebných pro vedení sebe i druhých. Jako primární nástroj k tomu slouží meditace Rádža Jóga, jednoduchá forma meditace, která vás uvede do kontaktu s vašimi vnitřními zdroji. Praktikujeme a učíme meditaci a s ní související kurz duchovního a osobního růstu. Všechny kurzy jsou, jakožto služba společnosti, nabízeny zdarma. Pro více informací o dalšch službách organizace Brahma Kumaris vyhledejte internetové stránky (mezinárodní stránky v anglickém jazyce) (české stránky v českém jazyce)

3 Brahma Kumaris a LVEP Brahma Kumaris byli velmi úzce zapojeni do rozvoje a počátečních fází LVEP. Počátky programu spadají do období mezinárodního projektu pro veřejnost Podělit se o své hodnoty pro lepší svět uskutečněného Brahma Kumaris v roce Publikace s názvem Životní hodnoty: Průvodce byla sestavena Brahma Kumaris na počest padesátého výročí OSN. V roce 1996 se na setkání, společně sponzorovaném Vzdělávacím shromážděním UNICEF a Brahma Kumaris, dělili pedagogové z celého světa o svá zjištění, která učinili při práci s různými na hodnotách založenými přístupy k vzdělávání. Výstupem z tohoto setkání byla Vzdělávací iniciativa Životní hodnoty a závazek shromáždit sadu vzdělávacích materiálů, týkajících se hodnot. O dva roky později se tato iniciativa rozrostla v program a materiály byly dále rozvinuty do série pěti výchozích knih (viz níže) pro použití učitelů a účastníků ve formální i neformální vzdělávací podobě. Této sérii knih bylo uděleno ocenění. Zdroje a rozsah Vzdělávání v životních hodnotách Zatímco LVEP dosahovalo do více školních tříd na celém světě, začalo být čím dál více používáno pedagogy různého původu a kultur, kteří byli inspirováni skutečností, že hodnoty které jsou propagovány, se neomezují na žádné náboženství, filosofii ani skupinu. Životní hodnoty jsou v současné době používány na více než 8000 místech a v téměř 80 zemích. Série pěti knih Životní hodnoty, vydaných v roce 2000 Health Communications, Inc., byla v roce 2002 oceněna cenou Learning Magazine s Teachers Choice Award. Doplňující materiály obsahují Aktivity pro životní hodnoty pro emigranty a děti postižené válkou, Aktivity pro životní hodnoty pro děti z ulice a Aktivity pro životní hodnoty pro drogovou rehabilitaci. Tyto publikace jsou sepsány na základě praxe pedagogů celého světa a jsou zasazeny do kontextu Konvence o právech dítěte OSN a textu Životní hodnoty: Průvodce. Správa Vzdělávání v životních hodnotách V roce 2004 byla založena Asociace pro mezinárodní vzdělávání v životních hodnotách.úkolem této asociace je poskytovat mezinárodního zázemí pro všechny aktivity Vzdělávání v životních hodnotách na celém světě a pro různé národní asociace Vzdělávání v životních hodnotách. Zatímco Brahma Kumaris stále poskytují svou morální podporu, souhlas a požehnání, sestavila ALIVE svůj vlastní nezávislý Výbor ředitelů a Mezinárodní poradní výbor a převzala zodpověnost za koordinaci Vzdělávání v životních hodnotách po celém světě. Pod touto novou strukturou program Vzdělávání v životních hodnotách i nadále zve k aktivní účasti všechny, kdo se zajímají o na hodnotách založený přístup k na hodnotách založenému učení. Další informace jsou k nahlédnutí na

4 Brahma Kumaris v OSN Připojujeme se zvláště k principu obsaženém v preambuli stanov OSN:...zdůraznit víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti... Brahma Kumaris světová duchovní organizace v Mt. Abu v Indii je mezinárodní, nevládní organizace (NGO) s všeobecným poradním statutem v ECOSOC (Ekonomická a sociální rada v OSN), s poradním statutem v UNICEF a přidružená k Oddělení pro veřejné informace v OSN. Brahma Kumaris podporují aktivitu OSN Rozvojové cíle milénia skrze širokou škálu programů propagujících vzdělání, rovnost pohlaví a posílení žen, mentální, fyzické a duchovní zdraví, pohodu a udržitelnost životního prostředí. Jejich speciální způsobilost v oblasti lidských a sociálních hodnot jim dovoluje přinést obzvláště etický a duchovní přístup ke světovým záležitostem. V této oblasti BK pravidelně spolupracují s výbory a na poradách NGO, se specializovanými agenturami a vládními misemi a aktivně se účastní konferencí a schůzí OSN skrze ústní nebo písemná prohlášení. BK se stále snaží podpořit povědomí a zdůraznit velké aspirace záměru a principů OSN. V souladu s tím iniciují mezinárodní projekty, aby lidem z celého světa umožnili zúčastnit se aktivit sociálních a humanitárních zájmů. Skrze svoji mezinárodní síť center, BK organizují speciální aktivity, semináře, workshopy, dialogy, konference a výstavy, aby lidé měli prostor vyjádřit své názory ke kritickým záležitostem ovlivňujícím jejich každodenní život a aby zajistili, že se jejich názor dostane zpátky do OSN. Více na internetové stránce

5 1.3. Propagovat myšlenku míru a Mezinárodní den míru Mezinárodní den míru Valné shromáždění Organizace spojených národů v roce 2001 jednohlasně přijalo usnesení, které ustanovilo 21.září každého roku Mezinárodním dnem míru (MDM). Cílem rozhodnutí je přimět svět k naplnění tohoto dne mírem a nenásilím. Valné shromáždění vyzvalo všechny členské státy OSN, organizace systému OSN, územní a nevládní organizace i jednotlivce, aby společně oslavili tento den patřičným způsobem, rovněž prostřednictvím školství a s vědomím veřejnosti, aby spolupracovali s OSN na zjednání klidu zbraní Historie MDM v Plzni Od začátku svého působení v České republice pořádá Brahma Kumaris v Plzni na počest Mezinárodního dne míru programy pro veřejnost. V roce 2005 proběhl program pod názvem Mezinárodní den míru U Branky. Pro diváky byl připraven koncert s tanečním vystoupením a během koncertu vystoupili zástupci islámské, křesťanské a baháí víry, kteří svým projevem připoměli důležitost světového míru a myšlenky, jak by bylo možné světového míru docílit. Rok 2006 přinesl do Plzně mezinárodní projekt Just a minute (Počkejte Chviličku) věnovaný organizací Brahma Kumaris Mezinárodnímu dni míru, pod jehož názvem proběla již druhá oslava tohoto významného dne. Program proběhl v Lochotínském amfiteátru v Plzni a celkem se ho zúčastnilo více než 200 osob. Třetí a zatím poslední program pro MDM v roce 2007 proběhl na Plzeňsku pod názvem Víkend pro světový mír. Bylo velikým potěšením organizace Brahma Kumaris sídlící v Plzni, když tomuto projektu byla udělena záštita Informační kanceláře OSN v Praze. 2. Předběžný plán projektu 2.1. Seminář Living Values pro pedagogy a osoby pracující s mládeží Prosinec 2007 (termín bude upřesněn) 2.2. Celorepublikové turné Březen / Duben 2008 Praktický úvod programu Living Values na středních školách 2.3. Oslava mezinárodního dne Září 2008 Tentokrát v podobě venkovních společenských her