Celorepubliková péče o novorozence - kazuistika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celorepubliková péče o novorozence - kazuistika"

Transkript

1 Celorepubliková péče o novorozence - kazuistika Novorozenecké oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín MUDr. Hladná Marcela, MUDr. Vaculíková Ivana, Prim. MUDr. Jozef Macko, Ph.D.

2 Asfyktický donošený chlapec s aspirací smolkové plodové vody.

3 Putování krajem začíná

4 Osobní anamnéza II.g, II.p, infekce močových cest matky před porodem, porod indukovaný 39+4tg (susp. KTG), alterace ozev, zkalená plodová voda, PH 3550g, PD 51cm, AS 4-6-7, kříšen (odsátí, UPV, intubace, oxygenoterapie), klinicky: poslechově vlhký nález na plicích, transport do PC Zlín.

5 Vyšetření RTG srdce a plic: nehomogenní zastření obou plicních křídel alveolárního charakteru obraz typický pro aspiraci mekonia, místy susp. jemná projasnění dif. dg. intersticiální emfyzém, Echokardiografie: plicní hypertenze.

6 Epikríza I. PC Zlín 1. den života: UPV (režim SIMV), vysoké frakce kyslíku (FiO2 1,0) vysokofrekvenční oscilace, zajištěn ATB (Ampicilin, Gentamicin), oběhová podpora katecholaminy, MgSO4, selektivní vazodilatace ino, 3. den života: přetrvávají vysoké nároky na kyslík neklesající plicní hypertenze - Sildenafil, čerstvá mražená plasma, surfaktant, 4. den života: surfaktant formou laváže, transfuze erymasy, 5. den života: intenzivní ventilační režim s FiO2 1,0; narůstající plicní hypertenze, navýšena dávka ino, změna ATB terapie dle kultivačních nálezů (Sefotak, Edicin, Mycomax),

7 Epikríza II. PC Zlín 6. den života: desaturace 80-85%, intenzivní ventilační režim, max. dávky ino i Sildenafilu, akutní renální selhání, narůstající jaterní testy, UZV břicha: s nálezem nezřetelně ohraničeného hypo až anechogenního ložiska, diff. dg. extravasace zavedeným UVC, absces, krvácení do jater, pro nemožnost udržení adekvátní oxygenace kontaktována VFN Praha ECMO

8 Operační sál na njip

9 Příprava v zákulisí

10 ECMO v PC Zlín

11 V-V ECMO

12 Diagnózy Respirační selhání při aspiraci mekonia Perzistující plicní hypertenze novorozence Plicní intersticiální emfyzém Ložisko v játrech k diff. dg. Anémie novorozence Trombocytopenie Kefalhematom l. dx. Hypofosfatémie Hypoalbuminémie

13

14 Epikríza I. VFN Praha den života: oxygenační a oběhové selhání - UPV s V-V ECMO podpora (celkem 9 dní), rozvoj těžké sepse s MODS: - etiologie - Klebsiella pneumoniae, ESBL, - renální selhání CVVHD (celkem 17 dní), - jaterní selhání mnohočetné nekrózy jater, masivní ascites, konjugovaná hyperbilirubinémie, 16. den života: hemoragický šok těžká bradykardie s nutností KPR (20. min) při zavádění CŽK,

15 Epikríza II. VFN Praha po 7 týdnech: extubace přetrvává tachydyspnoe, oxygenodependence, podíl ascitu, v dalším průběhu: rozvoj renoparenchymatózní hypertenze th. ACE inhibitory, hepatopatie koagulopatie, cholestáza, nutné opakované drenáže a punkce ascitu, poté již ložiskový ascites, iniciálně zvažována VVV žlučových cest (Caroliho nemoc), dg. nepotvrzena dle MRI mnohočetné nekrózy v důsledku extravasace, neurologické vyšetření: mírná axiální a kořenová hypotonie, hyporeflexie DKK (susp. CIP/CIM), intermitentní divergentní strabismus.

16 UZV břicha

17 Překlad do PC Zlín klinicky: 2-měsíční usměvavý kojenec, bronzově ikterický, četné dekubity na hlavě, na zádech, četné jizvy po opakovaných intravenózních intervencích, kalcifikovaný kefalhematom l. dx., hepatomegalie, provedená vyšetření: UZV břicha + punkce ascitické tekutiny, UZV CNS: jen mírné rozšíření komorového systému, bez posthypoxických změn, echokardiografie: výrazná hypertrofie svaloviny levé komory, především mezikomorové přepážky, bez obstrukce LVOT, FOA, neurologické vyšetření: drobná disperzní symptomatologie, axiální hypotonie, nestabilní fixace, nedokonalá hybnost ruček.

18 UZV břicha v pravém jaterním laloku hyperechogenní ostře ohraničený útvar, velikosti 37x28x27mm Závěr: ložisko nekrózy jaterní (stp. extravasaci infuzní tekutiny po zavedeném UVC), ascites kompartmentový bilaterálně hypogastricky.

19 Dimise 83. den života hmotnost: 4680g

20 Následná komplexní péče zvýšená poradenská péče PLDD, monitorace TK (renoparenchymatózní hypertenze), RHB dle Bobatha, neonatologická, riziková poradna VFN Praha, neurologická kontrola, kardiologická, nefrologická, gastroenterologická.

21 Kontrola v neonatologické ambulanci 5-měsíční prospívající chlapec, hmotnost: 5840g, délka: 62cm, OHL: 40cm, PMV vývoj odpovídá 2 měsícům neurologicky drobná disperzní symptomatologie a centrální hypotonie, kardiopulmonálně stabilizovaný, TK již v normě, v plánu vysazení antihypertenziv, UZV - CNS - normální nález, - břicha - hyperechogenní ložisko v levém jaterním laloku, bez přítomnosti volné tekutiny v dutině břišní.

22 Závěr prognóza pacientů přeživších.

23 Děkuji za pozornost!