M1 RCS. bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S. Návod k obsluze 04/ OE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M1 RCS. bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S. Návod k obsluze 04/01 94863280 8802 4018 OE 106889"

Transkript

1 ČESKY Olejový hořák M1 CS M1 RCS bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S Montáž, Návod k obsluze a údržbě OE /

2 Gratulujeme Vám k výběru tohoto vysoce jakostního výrobku. Abyste měli jistotu, že hořák pracuje optimálním způsobem, doporučujeme pozorně si přečíst tento návod a dodržovat předepsaná nastavení. Jsme přesvědčeni, že tento výrobek Vám bude vyhovovat a splní Vaše očekávání. OBSAH 1. DŮLEŽITÉ POKYNY Bezpečnostní pokyny Pokyny k tomuto návodu Rozvod topného oleje TECHNICKÉ ÚDAJE Popis Technické údaje Rozsah výkonu Schéma elektrického zapojení PŘÍPRAVA K UVEDENÍ DO PROVOZU Servisní poloha Kontrola polohy olejová tryska - vírník Kontrola zapalovacích elektrod Provozní poloha Připojení olejového sacího potrubí Elektrické připojení Schéma el. připojení UVEDENÍ DO PROVOZU Základní kontrola Automatika hořáku Seřízení přívodu vzduchu Olejové čerpadlo, seřízení tlaku čerpadla Seřizovací tabulka Předehřívač oleje Kontrolní měření Kontrola práce hořáku ZÁVĚREČNÁ KONTROLA ÚDRŽBA Seznam údržbářských činností Výměna přívodní trubice trysky Výměna olejové trysky Výměna zapalovacích elektrod Výměna olejového čerpadla Oběžné kolo ventilátoru NÁHRADNÍ DÍLY PŘILOHA Kontrolní protokol Pokyny pro uživatele

3 1. DŮLEŽITÉ POKYNY 1.1 Bezpečnostní pokyny Symbol bezpečnosti práce Pozor nebezpečí! Tento symbol znamená: Pozor nebezpečí! Je nutné dodržovat pokyny takto označené a zachovávat přitom náležitou opatrnost. Ve všech případech je nutné dodržovat obe cně platné předpisy bezpečnosti při práci a protiúrazové pre vence. Bezpečnostní opatření Předání zařízení uživateli Montáž, uvedení do provozu a provozní údržbu (kontrola, údržba a opravy) může provádět pouze odborník s příslušným oprávněním. Opravy bezpečnostních omezovacích prvků, samoregulačních prvků, hlídačů plamene a jiných bezpečnostních prvků může provádět pouze výrobce. Samostatné provádění přestaveb a změn, které nejsou popsány v tomto návodu, je nepřípustné a může mít vliv na bezpečný provoz hořáku. Při jakékoliv manipulaci s hořákem s výjimkou regulace hořáku musí být hořák vypnutý a odpojený od el. sítě. Při předávání zařízení musí být uživatel jasně a výrazně poučen o tom, které činnosti smí provádět samostatně (jak má postupovat v případě závady, zapnutí a vypnutí) a které činnosti při manipulaci s hořákem může provádět pouze specialista. Viz příloha II "Pokyny pro uživatele" 1.2 Pokyny k tomuto návodu Určení Tento návod je nutné důkladně přečíst před prove dením montáže, uvedením do provozu a údržbou. Výrobce neodpovídá za škody a závady vzniklé nedodržením tohoto návodu. Tento návod je nedílnou součástí hořáku a je třeba jej pečlivě uschovat. Technické změny Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn ve srovnání s popisem a údaji v tomto návodu, které jsou nutné pro zdo konalování výrobku. 3

4 1.3 Rozvod topného oleje Sací olejové potrubí Sací olejové potrubí musí být bezpodmínečně zcela těsné. Do poručuje se uložení měděného potrubí z nedělených trubek. Větší množství spojovacích prvků může mít za následek nasávání vzduchu. Je nutné vyhýbat se kladení potrubí příliš vysoko nebo příliš nízko. Ideálním řešením je vést potrubí od nádrže topného ole je přímo do podlahy a dále pod mírným úhlem klesání k hořáku. Délka sacího olejového potrubí Světlost a délka sacího olejového potrubí se určuje v závislo sti na rozdílu výšky mezi dnem nádrže a olejovým čerpadlem hořáku. Maximální délky jsou uvedeny v následujících popisech pod le sací výšky (H+ a H ). Tyto hodnoty platí pro rozvodné insta lace do 700 m n.m. V případě instalace ve vyšších nadmořských výškách je třeba změnit sací výšku podle následující tabulky. V olejovém potrubí mezi nádrží a hořákem musí být bez podmínečně namontován filtr (jemnost filtru od 80 do 150 µm) Délka sacího potrubí při systému se dvěma větvemi Sací výška Délka potrubí (m) čerpadlo Danfoss H (m) Cu 6/8 Cu 8/10 Cu 10/ Olejová přípojka Systém se dvěma větvemi: Mezi nádrží topného oleje a hořákem se vedou dvě měděná potrubí. Je nutné pečlivě dbát na těsnost všech svarů a spojů, aby v případě vypnutí hořáku nedošlo k přerušení nasávání ole je a jeho vytlačování jinam než do nádrže oleje. 2 větve Délka potrubí při systému s jednou větví Systém s jednou větví: a) olejový filtr z vratným přívodem b) zpětná cirkulace oleje přímo v čerpadle hořáku (obtok). Tento systém rozvodu vyžaduje pouze jedno sací olejové potrubí. Je však třeba mít na zřeteli, že toto potrubí se hůře ukládá a odvzdušňuje. Průtok oleje w kg/h 1 větev (a) 1 větev (b) Délka sacího potrubí (m) 4

5 Korekce sací výšky vzhledem k nadmořské výšce V případě instalace olejového systému v nadmořských výškách nad 700 m n.m. je třeba zkorigovat sací výšku podle následujícího příkladu: Systém se dvěma větvemi Příklad Hořák je instalován ve výšce 1800 m n.m. Systém rozvodné instalace se dvěma větvemi. Dno nádrže leží o 1 m níž, než čerpadlo hořáku. Řešení Podle níže uvedené tabulky se zmenší sací výška o 1,80 m. Podle tabulky na str. 4 pro výšku H se odečte: ( 1m) + ( 1,80m)= 2,80 m Tabulková sací výška je 3m (odečíst řádek 3m). Délka sacího potrubí bude v tom případě následující: 3 m měděné 6/8 9 m měděné 8/10 21 m měděné 10/12 Systém s jednou větví Tabulka korekce sací výšky Nadmořská výška m Průměrný tlak vzduchu mbar Snížení sací výšky m 0,5 0,8 1,0 1,3 1,55 1,8 2,0 2,3 2,5 5

6 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 2.1 Popis Hlavní části 1 = Automatika hořáku 2 = Patice automatiky hořáku 3 = Zapalovací transformátor 4 = Kryt tělesa hořáku 5 = Kryt hořáku 6 = Přívodní trubice trysky s/bez předehřívače oleje 7 = Hlídač plamene 8 = Regulace množství vzduchu ze strany spalování 9 = Zásuvka připojení ke kotli 10 = Přívod vzduchu se škrticí klapkou 11 = Regulace množství vzduchu ze strany sání 12 = Olejové čerpadlo 13 = Motor 14 = Olejová tryska 15 = Hořáková hlavice se zapalovacími elektrodami 16 = Hořáková trubice 17 = Olejové hadice Hořáky typové řady M1 S (R)CS jsou vyráběny v několika verzích: M1 3RS, M1 4RCS, M1 5CS a M1 6CS. Tyto hořáky jsou kompaktními olejovými hořáky s nízkou emisí škodlivých látek a s optimalizací spalovacího procesu regulací tlaku. Hořáky jsou kompletně hotově kabelově propojeny a některé verze jsou vybaveny předehřívačem oleje v přívodní trubici trysky. Jsou montovány na dvířkách kotle. Namontovaný servisní úchyt slouží k dosažení optimální po lohy hořáku během údržby. Kontrolu plamene zajišťuje foto odpor. Zapalování je elektronické. Schválení Hořáky splňují požadavky těchto směrnic: Směrnice EHS 73/23 týkající se nízkých napětí norma: SN EN Směrnice EHS 89/399 týkající se elektromagnetické kompa tibility.- SZÚ Brno: B / 01, B / 01 Krátký popis Rozmezí výkonu: Druh provozu: Druh topného oleje: kw 1,4 4,0 kg/h jednostupňový topný olej EL (max. 6,0 mm2/s 20 C) Hodnoty emise škodlivých látek Hořák splňuje požadavky na kvalitu spalovacího procesu podle normy SN EN 267. Pro zajištění provozu s nízkou emisí škodlivých látek je třeba dbát na optimální soulad všech komponentů, tj. hořák kotel komín. Vývod do komínu a dimenzování je nutno provést podle platných směrnic a předpisů. 6

7 2.2 Technické údaje Typ Výkon Typ Výkon Olejové trysky Elektrické Výkon Shodnost Palivo Přibližná hořáku hořáku kotle kotle hořákové připojení motoru hmotnost hlavice Steinen M1 3 RCS kw 1,4 2,1 kg/h GTU 113 RS GTU 1103 RS 20 kw FKS 10 0,50/60 S 0,250 kw 230 V 1N~/50Hz 0,070 kw 2850 ot./min 1 5G478/95 topný olej EL 8 kg M1 4 RCS kw 1,9 2,6 kg/h GTU 114 RS GTU 1104 RS 25 kw FKS 20 0,65/45 S 0,250 kw 230 V 1N~/50Hz 0,070 kw 2850 ot./min 1 5G478/95 topný olej EL 8 kg M1 5 CS kw 2,5 3,1 kg/h GTU 115 S GTU 1105 S 30 kw FKS 30 0,65/45 S 0,190 kw 230 V 1N~/50Hz 0,070 kw 2850 ot./min 1 5G477/95 topný olej EL 8 kg M1 6 CS kw 3,0 4,0 kg/h GTU 116 S GTU 1106 S 35 kw FKS 40 0,75/45 S 0,190 kw 230 V 1N~/50Hz 0,070 kw 2850 ot./min 1 5G477/95 topný olej EL 8 kg 2.3 Rozsah výkonu Přezkoušeno podle normy SN EN 267 Výkon hořáku v nadmořské výšce 400 m n.m. a při teplotě 20 C. Výhřevnost oleje EL: 11,86 kwh/kg. M1 3RCS / M1 4 RCS M1 5CS / M1 6CS Tlak ve spalovacím prostoru mbar Tlak ve spalovacím prostoru 7

8 2.4 Schéma elektrického zapojení M1 3RCS / M1 4 RCS Transformátor Předehřívač oleje Motor Hlídač plamene Automatika hořáku Pouze pro hlídač plamene IRD Elektromagnetický ventil Vnitřek hořáku Počítač provozních hodin Kontrolka signalizace poruchy Vnější strana hořáku Kotlový termostat /d Pojistka Bezpečnostní termostat Hlavní vypínač Uzemnění podle místních předpisů 8

9 M1 5CS / M1 6CS Transformátor Motor Hlídač plamene Pouze pro hlídač plamene IRD Automatika hořáku Elektromagnetický ventil Vnitřek hořáku Počítač provozních hodin Vnější strana hořáku Kontrolka signalizace poruchy Kotlový termostat /d Pojistka Bezpečnostní termostat Hlavní vypínač Uzemnění podle místních předpisů 9

10 3. PŘÍPRAVA K UVEDENÍ DO PROVOZU 3.1 Servisní poloha Povolit 5 rychloupínacích šroubů B imbusovým klíčem a sejmout přední stěnu tělesa hořáku s namontovanými díly hořáku. Přední stěnu tělesa hořáku s namontovanými součástmi nasunout na čepy G, podle vedlejšího obrázku. Upozornění: Vyhýbat se jakémukoliv mechanickému zatížení oběžného kola ventilátoru, aby nemohlo dojít k jeho deformaci (neklást na něm nářadí, neopírat se o ně...). 3.2 Kontrola polohy olejová tryska vírník Na hořáku M1 (R)CS je výrobně namontovaná olejová tryska Steinen S.Kontrolu vzájemné pozice trysky a vírníku lze provést, jeli hořák v servisní poloze. Zkontrolovat, zda jsou dodrženy všechny rozměry uvedené v následující tabulce, případně vypolohovat vírník podle rozměru X a připevnit šroubem I. Správné hodnoty rozměru X Úhel rozptylu X 60 5 mm 45 6 mm* * Např. použít distanční vložku Y (1 mm) Upozornění Pří změně výkonu viz seřizovací tabulka na str. 16 a kap

11 3.3 Kontrola zapalovacích elektrod Zkontrolovat polohu zapalovacích elektrod. V případě potřeby povolit šroub J a zkorigovat polohu elektrod. Opět utáhnout šroub J. J 4 mm 8 mm 3 mm 3.4 Provozní poloha Po zkontrolování polohy olejové trysky vírníku a zapalovacích elektrod je možné umístit hořák do provozní polohy. Sundat přední stěnu tělesa hořáku ze servisní polohy. Přívodní trubici trysky opatrně zasunovat do hořákové trubice, dokud přední stěna tělesa hořáku nebude přiléhat k tělesu. Čepy G napomáhají při navádění a uložení. Připevnit přední stěnu pomocí 5 rychloupínacích šroubů B k tělesu. 11

12 3.5 Připojení olejového sacího potrubí olejový filtr z nádrže oleje Poznámka: Druh paliva Topný olej EL (max. 6,0 mm 2 /s 20 C) K hořáku jsou připojeny dvě pružné spojovací hadičky na topný olej, pro větev sací a vratnou. Systém se dvěma větve mi je uvažován jako standardní verze. Pro systém s jednou větví je třeba přestavit olejové čerpadlo hořáku podle kapi toly 4.4. Na sacím potrubí mezi nádrží topného oleje a hořákem je nutné nainstalovat olejový filtr (jemnost filtru od 80 do 150 µm), aby se zamezilo zanášení trysky. 3.6 Elektrické připojení Upozornění: Hořák musí být připojen po mocí vícepólové vidlice s odepnutím kon taktů min. 3 mm, montované během in stalace, která má za úkol odpojit hořák od el. sítě! Konektor pro připojení ke kotli Připojení Připojovací kabel s normovanou zástrčkou DIN Zástrčku (od kotle) zapojit do zásuvky hořáku Kabel zkrátit takovým způsobem, aby k vychýlení hořáku bylo nutné nejdříve rozpojit zástrčku napájecího kabelu. 12

13 3.7 Schéma el. připojení Hořák Bezpečnostní termostat (kotel) Kotlový termostat 1. stupeň Vnější kontrolka signalizace poruchy hořáku Počítač provozních hodin 1. stupeň Kotel Vnější elektromagnetický pojistný ventil Uzemnění podle místních předpisů 3 x 1,5 mm 2 Konektor podle DIN /C Havarijní vypínač 13

14 4. UVEDENÍ DO PROVOZU 4.1 Základní kontrola Upozornění: Před uvedením hořáku do provozu je v každém případě nezbytné zkontrolovat: Je instalace ú.t. naplněna vodou? Jsou termostaty nastaveny na požadovanou teplotu? Je oběhové čerpadlo v pořádku? Je elektrická instalace správně zapojena a zkontrolována? Je v síti napětí? Je zajištěno zásobování olejem (naplněné sací potrubí, uzavírací kohout na olejovém filtru otevřen)? Je potrubí mezi nádrží oleje hořákem správně připojeno a přišroubováno? Je zajištěn přívod čerstvého vzduchu? (výkon kotle v kw x 7 = otvor v cm2) Je hořák správně namontován a jsou dvířka kotle zavřena? Jsou dodrženy všechny předpisy a doporučení výrobce kotle? 4.2 Automatika hořáku Popis Automatika hořáku automaticky řídí a kontroluje olejový hořák. Posloupnost zapínání (uvádění v činnost) znázorňuje níže zo brazený graf. Deblokační tlačítko Automatika hořáku Upozornění Automatika hořáku může být osazena na podstavci nebo z něho sejmuta pouze tehdy, je li hlavní vypínač topení vypnutý! Graf pracovních sekvencí s automatikou hořáku TF834 Start F = Hlídač plamene (MZ 770S) Z = Zapalování M = Servomotor hořáku FT = Zpomalení předehřívače oleje V = Elektromagnetický ventil OV = Předehřívač oleje SA = Vnější kontrolka poruchy Provoz ta tv1 ts tn = doba ohřívání předehřívačem oleje s = doba předstihu zapalování a přípravné provětrání s = bezpečnostní doba s = doba zpoždění zapalování...20s 14

15 4.3 Seřízení přívodu vzduchu Regulace vzduchové škrticí klapky Potřebné množství vzduchu ze strany sání se reguluje násta vným šroubem S: Podle seřizovací tabulky na straně 16, v závislosti na tlaku ve spa lovací komoře nebo v závislosti na výsledcích měření se přesně nastaví množství vzduchu a zajistí kontramaticí T. Upozornění: V případě pochybností se seřizováním hořáku je nutné věnovat pozornost hodnotám předběžného výrobního seřízení, uvedeným v tabulce na str. 16. Regulace vzduchu ze strany spalování Pomocí regulačního šroubu U zasouvat přívodní trubici trysky s hořákovou hlavicí do hořákové trubice, čímž se nastavuje rozměr N (vzdálenost mezi vírníkem a ústím hořákové trubice). To má vliv na velikost vzduchové mezery mezi hořákovou hlavicí a plamenem: Nastavená hodnota se odečte na červeném ukazateli šroubu U (viz vedlejší obrázek). Odstup N se zmenšuje otáčením šroubu U doleva Odstup N se zvětšuje otáčením šroubu U doprava Zásadně je třeba se snažit dosáhnout vysokého tlaku ze strany hořákové hlavice. Vzdálenost N nastavit podle tabulky na str. 16 v závislosti na požadovaném výkonu hořáku. Pokud se hodnota měřená na nátrubku k měření tlaku M značně liší od hodnoty tlaku na hořákové hlavici uvedené v seřizovací tabulce, je třeba nejdříve změnit průtokové množství vzduchu seřizovacím šroubem S, a následně, je li to nutné, šroubem U nastavit tlak vzduchu ze strany spalování tak, aby bylo dosaženo náležitého spalování. (4,5% O 2 i 12% CO 2 ). Přezkoušet start hořáku a hodnoty spalovacího procesu. Upozornění: V případě pochybností se seřizováním hořáku je nutné věnovat pozornost tabulce na str. 16, která udává hodnoty předběžného výrobního seřízení. 15

16 4.4 Olejové čerpadlo, seřízení tlaku čerpadla Sací filtr Opis Vestavěné olejové čerpadlo je samonasávací, levotočné (při po hledu od hřídele čerpadla) zubové čerpadlo. Na čerpadle je na montován sací filtr, regulátor tlaku oleje a elektromagnetický ventil. Čerpadlo je nastaveno na provoz v systému se dvěma větvemi, ale může být přestavena na provoz s jednou větví. V každém případě je dobré čerpadlo odvzdušnit. Technické údaje: Max. teplota okolí (pod krytem) 50 C Rozsah tlaku 7 15 bar Max. odpor sání 0,35 bar Max. vstupní tlak 2 bar Max. výkonnost čerpadla při 10 bar 45 l/h Přestavení čerpadla z provozu v systému se dvěma větvemi na systém s jednou větví D Přívod do trysky P Přípojka k manometru V Přípojka k vakuometru P1 Regulace tlaku S Přípojka sacího potrubí R Přípojka vratného potrubí Vyšroubovat uzavírací šroub A. Odstranit obtokový šroub 1 v tělese čerpadla. Opět zašroubovat uzavírací šroub A. Uzavřít zátkou 1/8" přípojku vratného potrubí R. Nastavení tlaku čerpadla: Tlak se seřizuje v rozmezí 10 až 15 barů. 4.5 Seřizovací tabulka Hořák Výkon Tryska Průtok Tlak Rozměr N Spalování Vzduchová Tlak na hořáku Steinen oleje čerpadla (str. 15) šroub U klapka hlavici (mm) šroub S pro pro kw GPH kg/h bar mm informaci informaci mbar 20 0,50/60 S 1,67 10, ,5 2,6 5,1 M1 3 RCS 22 0,50/60 S 1,85 13, ,5 3,0 5,6 23 0,50/60 S 1,94 15, ,5 3,2 6,1 24 0,60/60 S 2,02 10, ,5 3,4 6,4 24 0,60/45 S 2,02 10, ,5 2,2 2,9 M1 4 RCS 28 0,65/45 S 2,78 12, ,5 3,8 4,4 31 0,65/45 S 2,61 15, ,5 3,5 4,5 31 0,60/45 S 2,61 13, ,5 3,3 3,5 M1 5 CS 33 0,65/45 S 2,78 12, ,5 3,8 4,4 34 0,65/45 S 2,87 13, ,5 4,0 4,7 37 0,65/45 S 3,12 15, ,5 4,1 6,4 35 0,65/45 S 2,95 14, ,5 3,0 2,3 38 0,75/45 S 3,20 12, ,5 3,3 2,6 M1 3 CS 39 0,75/45 S 3,32 13, ,5 3,4 2,7 41 0,75/45 S 3,45 14, ,5 4,0 3,3 44 0,85/45 S 3,71 13, ,5 4,1 3,8 47 1,00/45 S 4,00 10, ,5 4,3 4,2 tučným tiskem: výrobní seřízení 16

17 4.6 Předehřívač oleje (pouze pro M1 RCS) Předehřívání oleje v přívodní trubici trysky zajišťuje rovnoměrnou viskozitu topného oleje. Při zapojení hořáku do proudu se nejdříve zapíná předehřívač. Hned po dosažení nastavené teploty je umožněn start hořáku. 4.7 Kontrolní měření Po skončení montáže a seřízení hořáku je třeba změřit hodnotu emise škodlivých látek, která musí splňovat požadavky místních předpisů. Případná netěsnost kotle během provádění technických měření spalovacího procesu může vést k chybným výsledkům měření. Před provedením měření emise je nutné zahřát kotel na příslušnou provozní teplotu. Doporučená nastavení: 12% CO 2 nebo 4,5% O 2. Upozornění: Seřizovací a naměřené hodnoty je třeba zapsat do protokolu měření v Příloze I. 4.8 Kontrola práce hořáku Při uvádění do provozu nebo po prohlídce hořáku je nutné provést následující kontroly: Spuštění se zakrytým hlídačem plamene Po vytvoření plamene a uplynutí bezpečnostní doby vytáhnout a zatemnit hlídač plamene. Spuštění s nasvětleným hlídačem plamene Po uplynutí bezpečnostní doby musí automatika hořáku přejít do poruchového stavu. Hořák se vypíná. Nový start hořáku, po uplynutí bezpečnostní doby musí automatika hořáku přejít do poruchového stavu. Hořák se vypíná. Po ca 12 sekundách provětrávání musí automatika hořáku přejít do poruchového stavu. Hořák se vypíná. 17

18 5. ZÁVĚREČNÁ KONTROLA Při závěrečné kontrole několikrát spustit hořák a pozorovat průběh programu automatiky hořáku. Před předáním instalace do návodu k obsluze zapsat jméno a telefonní číslo servisního technika (servisní firmy) (Příloha II). upozornit uživatele instalace na "Pokyny pro uživatele", zvláště na část "Poruchy práce hořáku". přesvědčit se o náležité práci kotle, zkontrolovat nastavení termostatu, vyplnit beze zbytku protokol z měření (Příloha I) 6. ÚDRŽBA Upozornění: Povinností uživatele je zajistit, aby hořák i kotel byl vyčištěn a seřízen servisním pracovníkem nejméně jedou v roce, nebo tak často, jak je potřeba v závislosti na provozních podmínkách nebo délce používání. Upozornění: Podstatně zvýšená teplota spalin ukazuje na znečištěný kotel. 6.1 Seznam údržbářských činností Namontovat manometr a vakuometr na čerpadlo hořáku (viz kapitola 4.4). Spustit hořák (viz kapitola 4). Zkontrolovat funkci a spalovací proces (viz kapitola 4.7, 4.8). Zapsat výsledky měření do protokolu měření (Příloha I). Vypnout hlavní vypínač topení a odpojit hořák od sítě. Otevřít hořák a vyčistit. Vyměnit poškozené součástky: Výměna olejové trysky kap. 6.3 Výměna zapalovací elektrody kap. 6.4 Výměna olejového čerpadla kap. 6.5 Zkontrolovat elektrická připojení hořáku (zástrčková spojení) Zkontrolovat stav spalovací komory a šamotového obložení Zpětně namontovat hořák. Zapnout opět hlavní vypínač topení, spustit hořák, seřídit (viz kapitola 4). Provést měření spalin (kotel v provozu) (viz kapitola 4.7). Výsledky měření a vyměněné díly zapsat do protokolu měření na straně 24 návodu k obsluze. Provést závěrečnou kontrolu (viz kapitola 5). 18

19 6.2 Výměna přívodní trubice trysky Demontáž Hořák umístit do servisní polohy (viz kap. 3.1) Odpojit kabely od zapalovacích elektrod. Povolit vírník E a sejmout Vyjmout olejovou trysku. Je li to nutné, odpojit zástrčku F předehřívače oleje. Vyjmout ze západky pouzdro se stupnicí G. Odstranit olejové potrubí: povolit plochým klíčem matici H a rukou ji zcela odšroubovat. Otočením šroubu I doleva je nyní možné zcela demontovat přívodní trubici trysky K. Montáž Nastavit správnou polohu přívodní trubice trysky K a opět dotáhnout šroubem I. Je li to nutné, opět zapojit zástrčku F předehřívače oleje. Namontovat trysku a vírník E a zkontrolovat jejich polohu (viz kapitola 3.2). Připojit kabely na zapalovací elektrody. Vyrovnat pouzdro se stupnicí G a zatlačit do západky. Připojit olejové potrubí a opět dotáhnout matici H. Hořák umístit zpět do pracovní polohy (viz kapitola 3.4.) a zapojit zástrčku připojení ke kotli (viz kapitola 3.6). 6.3 Výměna olejové trysky Hořák umístit do servisní polohy (viz kap. 3.1) Odpojit kabely od zapalovacích elektrod. Povolit šroub I a sejmout vírník. Povolit starou trysku klíčem 16 s pomocí druhého klíče a vyšroubovat ji z přívodní trubice. Novou trysku opatrně našroubovat a dotáhnout bez použití síly. Vírník nasunout nad tryskou a připevnit šroubem I, dodržet přitom rozměr X (viz kapitola 3.2). Připojit zpět kabely na zapalovací elektrody. Hořák umístit zpět do pracovní polohy (viz kapitola 3.4) a opět zapojit zástrčku připojení ke kotli (viz kapitola 3.6). Upozornění: Po výměně trysek je nutné zkontrolovat nastavení množství vzduchu a hodnoty spalování (kapitola 4.3 a 4.7). 19

20 6.4 Výměna zapalovacích elektrod Umístit hořák do servisní polohy (viz kap. 3.1) Odpojit kabel zapalování od zapalovacích elektrod. Povolit šroub J a vyjmout zapalovací elektrody. Opatrně vložit novou elektrodu a připevnit šroubem J. Zkontrolovat polohu zapalovacích elektrod (viz kap. 3.3). Připojit kabel zapalování na elektrody. Umístit hořák do pracovní polohy (viz kap.3.4) a opět připojit do sítě (viz kap. 3.6). 6.5 Výměna olejového čerpadla Filtr sání Připevňovací šrouby Rozpojit zástrčku připojení kotle. (viz kap. 3.6). Zavřít kohout přívodu oleje. Vytáhnout elektromagnetický ventil EV. Povolit přívod do trysky D. Odpojit olejové hadice sací S a vratné R. Povolit tři šrouby na zadní straně čerpadla. Vyjmout čerpadlo se spojkou. Nasadit nové čerpadlo s novou spojkou a připevnit pomocí tří šroubů v zadní části čerpadla. Opět napojit olejové hadice sací S a vratné R. Připojit zpět potrubí D přívodu oleje do trysek. Připojit elektromagnetický ventil EV. Otevřít uzavírací kohout oleje. Zapojit zástrčku připojení kotle (viz kap. 3.6). Čerpadlo náležitě odvzdušnit. Upozornění: Zkontrolovat čistotu olejového filtru mezi hořákem a nádrží, popřípadě jej vyčistit nebo vyměnit. D = Přívodní potrubí do trysky P = Připojení manometru V = Připojení vakuometru P1 = Regulace tlaku S = Připojení sacího potrubí R = Připojení vratného potrubí EV = Elektromagnetický ventil 20

21 6.6 Oběžné kolo ventilátoru Demontáž Za účelem povolení ventilátoru je třeba prostrčit imbusový klíč otvorem L směrem ke středu ventilátoru. Otvorem M lze přitom sledovat práci klíče. Dostatečně povolit závrtný šroub, tak aby bylo možné sejmout oběžné kolo ze hřídele motoru. Montáž Před zpětným namontováním namazat náboj oběžného kola nebo hřídel motoru mazivem. Oběžné kolo ventilátoru nasunout na hřídel motoru. Vybrání hřídele a pozorovací otvor M oběžného kola ventilátoru umístit do polohy jak ukazuje obrázek a pevně dotáhnout připevňovací šroub ventilátoru. 21

22 Náhradní díly M 1 (R)CS M 1 3 RCS, M 1 4 RCS, M 1 5 CS, M 1 6 CS pro kotle GTU 110/ 1100 Upozornění: Při objednávání náhradních dílů je nezbytné uvést číslo požadovaného dílu

23 M 1 3 RCS, M 1 4 RCS, M 1 5 CS, M 1 6 CS Pol. Č. dílu Název Tlakové potrubí Tryska 0,50/60 S Steinen Tryska 0,60/60 S Steinen Tryska 0,60/45 S Steinen Tryska 0,60/45 S Steinen Tryska 0,75/45 S Steinen Tryska 0,85/45 S Steinen Tryska 1,00/45 S Steinen Přívodní trubice trysky s předehřívačem M1 3 RCS/ M1 4 RCS Přívodní trubice trysky bez předehřívače M1 5 CS/ M1 6CS Hořáková trubice FKS 10 : M1 3 RCS Hořáková trubice FKS 20 / FKS 30 : M1 4 RCS / M1 5 CS Hořáková trubice FKS 40 : M1 6 CS Středicí element s vírníkem FKS 10 : M1 3 RCS Středicí element s vírníkem FKS 20 : M1 4 RCS Středicí element s vírníkem FKS 30 : M1 5 CS Středicí element s vírníkem FKS 40 : M1 6 CS Fotobuňka Elektromagnetický ventil Motor 70 W Čerpadlo s přípojkami Filtr čerpadla Olejová hadice délka = 1200 mm Patice s kabelem M1 3 RCS / M1 4 RCS Patice s kabelem M1 5 CS / M1 6 CS Automatika hořáku TF Transformátor Ventilátor 160 x 32, Zapalovací elektrody Kabel zapalování Stabilizátor průtoku s kotouče M1 6 CS Kondenzátor Spojka motoru čerpadla Regulace přívodní trubice trysky Speciální díly Zástrčka 7 pólová Sada šroubů Sada rychloupínacích šroubů 23

24 Protokol z měření Při každém uvádění do provozu nebo po jakékoliv manipulaci s hořákem je nutné do následující tabulky zapsat veškeré výsledky měření. Typ kotle: Typ hořáku: Č. hořáku: Výkon kotle: S = Spuštění R = Revize P = Porucha Datum S/R/P Průtok CO 2 CO Sazové Teplota Ztráty Vyměněné Podpis oleje při číslo spalin spalinamí součástky servisního 3% O 2 qa Poznámky technika l/h % obj. ppm Bacharach C % 24

25 Pokyny pro uživatele Všeobecné informace Hořák je nastaven na náležité spalování a dobrý koeficient účin nosti. Z toho důvodu je zakázáno provádět jakékoliv změny na hořáku. Výjimku stanoví následující příklady. Porucha činnosti hořáku (kontrolka svítí) Čištění nádrže topného oleje Nádrž musí být pravidelně čištěna shodně s místními předpisy. Různá zajištění proti přeplnění nádrže nedávají vůbec žádnou záruku, protože mohou z různých důvodů selhat. Dodavatel hořáku neodpovídá za špatný chod hořáku způso bený přeplněním nádrže topného oleje Přívod čerstvého vzduchu Do kotelny musí být zajištěn přívod kyslíku pro spalování nezavíratelným otvorem zajištěným mřížkou s oky 1 cm. V kotelně je zakázáno skladovat hořlavé materiály. V každém případě je nutné dodržovat místní předpisy. Údržba Pro zajištění nejvyšší účinnosti kotle a předcházení poruch musí být kotel jednou v roce přezkoušen a seřízen. Doporučujeme uzavření smlouvy na údržbu kotle. Deblokační tlačítko na automatice hořáku svítí oranžově. Stisknout deblokační tlačítko na automatice hořáku. Pokud po dvou pokusech hořák nenaskočí, je třeba poruchu oznámit v níže uvedené servisní firmě. Vypnutí Vypnout hlavní vypínač topení. V případě delšího odstavení uzavřít navíc přívod oleje. Spuštění Před spuštěním hořáku je nezbytné zkontrolovat: Je zajištěn přívod čerstvého vzduchu v dostatečném množství? Je instalace ú.t. naplněna vodou? Případně se poradit v servisu. Je uzavírací kohout přívodu oleje otevřen? Po provedení kontroly je možné zapnout hořák hlavním vypínačem topení. Hořák se zapálí. Pokud se nevytváří plamen, je třeba postupovat podle kapitoly "Poruchy práce hořáku". Plnění nádrže topného oleje Během plnění nádrže musí být hořák vypnut a teprve za hodi nu od skončení plnění nádrže může být znovu spuštěn. Během plnění nikdy nezapínat ukazatel hladiny oleje, pro tože může dojít k jeho poškození. Průběh pnění sleduje a kon troluje dodavatel topného oleje. Různá zajištění proti přeplnění nádrže nedávají vůbec žádnou záruku, protože mohou z různých důvodů selhat. Dodavatel hořáku neodpovídá za špatný chod hořáku způso bený přeplněním nádrže topného oleje. 25

26 P o z n á m k y

27 P o z n á m k y

28 CENTR LNÕ SERVISNÕ STÿEDISKA PRO V ROBKY DE DIETRICH DE SERVIS s.r.o. Z bïhlick Praha 10 tel.: (7) fax: I-THERM s.r.o. P erovsk Olomouc - Holice tel.: fax: Na v öe uvedenè adrese obdrûì uûivatel podrobnè informace ohlednï celoploönè servisnì sìtï na zemì»eskè republiky. GENER LNÕ ZASTOUPENÕ PRO»R A SR: STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H j m 946, Praha 5 - Stod lky Tel.: *, Fax: ,

M 1 S M 1 RS. Návod k obsluze OE 104825 04/01 94863417 8802 4414

M 1 S M 1 RS. Návod k obsluze OE 104825 04/01 94863417 8802 4414 ČESKY Olejový hořák M 1 S M 1 RS Montáž, Návod k obsluze a údržbě OE 104825 04/01 94863417 8802 4414 Gratulujeme Vám k výběru tohoto vysoce jakostního výrobku. Abyste měli jistotu, že hořák pracuje optimálním

Více

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62. ÈESKY Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131 Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.680-8952-4091 OBSAH 1. DÙLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI... 3 2. POPIS...

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Třístupňové hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_33 CZ_2015_32 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav Obsah: str. 1. Technické údaje kotle VIADRUS G 300...3 2. Všeobecně...4 3. Montáž kotle...6 3.1 Montáž kotlového tělesa...6 3.1.1 Potřeba součástí:...6 3.1.2 Postup práce:...6 3.2 Tlakování kotlového tělesa...6

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace:

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace: Obsah: str. 1. Použití a přednosti kotle... 3 2. Technické údaje kotle VIADRUS G 300... 4 2.1 Všeobecně... 7 3. Montáž kotle... 7 3.1 Montáž kotlového tělesa... 7 3.1.1 Potřeba součástí... 7 3.1.2 Postup

Více

Olejová teplovzdušná topidla MA25, MA35, MA65, MA37, MA55, MA85 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla MA25, MA35, MA65, MA37, MA55, MA85 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla MA25, MA35, MA65, MA37, MA55, MA85 Návod k použití Výhradní zastoupení firmy KROLL v ČR. EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace 2 1.1 Přehled jednotek 3 2. Typy výměníků 5 3. Regulace 5 4. Doprava a skladování 6 5. Důležitá upozornění 6 6. Montáž 7 6.1 Demontáž pláště 7 6.1.1 Osazení zedního nástavce

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Pro Vaši bezpečnost Jestliže ucítíte zápach plynu: Uzavřete plynový

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

Provozní návod. Přístroj k zachycování starého oleje 75 l. Přístroj k zachycování starého oleje 95 l. Artikl č. 27 070. Artikl č.

Provozní návod. Přístroj k zachycování starého oleje 75 l. Přístroj k zachycování starého oleje 95 l. Artikl č. 27 070. Artikl č. Provozní návod Artikl č. 27 070 Přístroj k zachycování starého oleje 75 l Artikl č. 27 070 890 Přístroj k zachycování starého oleje 95 l 04 573 A 405 Obsah 1. Obecné údaje 2 1.1. Použití dle určení 2 1.2.

Více

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly..................... 3 1.2 Kvalifikace.................... 3 1.3 Odborníci

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 Automatický parní středotlaký kotel THS na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech jako standardní výrobek. Palivo Zemní plyn, svítiplyn,

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_17 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

TECHNICKÝ LIST OBSAH

TECHNICKÝ LIST OBSAH Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Průmyslové duoblokové ové, olejové a

Více

THERM 25 E (EZ) THERM 35 E (EZ) THERM 45 E (EZ)

THERM 25 E (EZ) THERM 35 E (EZ) THERM 45 E (EZ) Návod k obsluze a údržbě stacionárních kotlů THERM 25 E (EZ) THERM 35 E (EZ) THERM 45 E (EZ) THERMONA spol. s r.o. Stará osada 258 664 84 Zastávka u Brna Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování Nerezový výměník a hořák NOx5 Nejmenší rozměry kotle ADAX Závěsné plynové kondenzační kotle Zemní plyn G20, Propan G31 Ekvitermní

Více

Plynový průtokový kotel Logamax U124 / U124 K

Plynový průtokový kotel Logamax U124 / U124 K 7200 9800-06/99 CZ Návod k montáži a údržbě Plynový průtokový kotel Logamax U24 / U24 K Hořák je nastaven ve výrobě na zemní plyn Pečlivě uschovejte Pro odbornou firmu Obsah Předpisy, směrnice.................

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e TECHNICKÁ DOKUMENTACE S E Z N A M I. I n s t a l a c e II. I I I. I V. P ř i p o j e n í m o t o r u P o t r u b í S a c í p o t r u b í V. V ý p u s t n é p o t r u b í V I. V I I. V I I I. S á n í a

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 POUČENÍ Zařízení je oprávněna používat pouze osoba, která se seznámila s tímto návodem k použití, je starší 18- ti let a způsobilá k ovládání ohřívače! OBSAH:

Více

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH: Rozsah použití Popis použitých dílů Bezpečnostní pokyny Funkce odvlhčovače Poruchy a jejich odstranění Čištění Technické údaje Likvidace

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 Návod k obsluze EKOTEZ, spol. s r.o. 130 00 Praha 3 Koněvova 47 Česká republika tel.: + 420 222 582 291-4 fax: + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez.cz edit 07/03/2007/t -

Více

Modulované hořáky na lehký topný olej

Modulované hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Modulované hořáky na lehký topný olej

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

Návod na teplogenerátor KID 15 M

Návod na teplogenerátor KID 15 M Návod na teplogenerátor KID 15 M 1.Všeobecné podmínky -Zařízení Wile na něž se tento návod vztahuje, smějí byt instalována pouze ve volnu nebo v průběžně větraných místnostech. -Musí zde být proveden otvor

Více

NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE

NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE PŘESTAVBOVÁ Hercules SADA U26 KOTLE VIADRUS HERCULES Návod k obsluze U 26 NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

CombiVal CSR (300-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval CombiVal CSR (300-1000) Hoval CombiVal CSR (1250-2000)

CombiVal CSR (300-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval CombiVal CSR (300-1000) Hoval CombiVal CSR (1250-2000) Ohřívač pro kombinovaný ohřev Popis výrobku ČR. 0. 20 Hoval CombiVal CSR (300-000) ohřívač z nerezové oceli tepelná izolace ze 00 mm polyesterové tkaniny s patentovými hliníkovým těsněním, vnější plášť

Více

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) PROTHERM, s. r. o. 170 00 Praha 7, Jablonského 4 tel.: (02) 6671 24 24 fax : (02) 80 55 93 Vážený zákazníku,

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Hořáky série 130...150 250, 280 Skupina 3 Výkon 390-3,500 kw Obsah Všeobecně 1 Jak vybrat hořák 2 Hořáky na lehký topný olej Technické údaje a rozměry 3-4 PI schémata

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ OHŘÍVAČE dvě vsuvky na připojení vodovodního potrubí Seznam servisních pracovníků oprávněných spouštět ohřívače

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 704, 705, 712, 7000 6/2013 (8/2007) PRESTO 704, 705, 712,

Více

DED9941. CZ Plynový ohřívač 16,5 kw DED9941 CZ 1. Návod k použití se záručním listem. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.06.

DED9941. CZ Plynový ohřívač 16,5 kw DED9941 CZ 1. Návod k použití se záručním listem. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.06. DED9941 CZ Plynový ohřívač 16,5 kw Návod k použití se záručním listem Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.06.2014 DED9941 CZ 1 DED9941 Obsah POZOR 1. Fotografie, výkresy a schémata str. 3 2. Bezpečnost

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Popis produktu ČR 1. 9. 2011 Hoval Uno-3 Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Kotel třítahový ocelový kotel podle EN 303 část 1 a 2, EN 304 pro

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Plynový závěsný kotel NOVASTAR

Plynový závěsný kotel NOVASTAR Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 KE 23 ZS 23 KE 31 ZW 23 KE 23 ZW 23 KE 31 OBSAH Bezpeènostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Údaje o zaøízení 4 1.1 Prohlášení dle ÈSN 4 1.2 Pøehled typù 4 1.3 Rozsah

Více

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Návod k instalaci, obsluze a údržbě Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZW 18-1 KE 23 ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 6 720 607 195 CZ (04.10) Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Modulované hořáky na těžký topný olej

Modulované hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Modulované hořáky na těžký topný olej

Více

13.12.2006 1 z 26 5410.297.00

13.12.2006 1 z 26 5410.297.00 13.12.2006 1 z 26 5410.297.00 G A ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení plynu R1/2 podle ISO-7-1 připojení vody Ø 12 mm 13.12.2006 2 z 26 5410.297.00 A B C MĚŘENÍ VSTUPNÍHO TLAKU PLYNU uzavírací

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw VIESMANN VITOMAX 200 LS Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 22 VITOMAX 200 LS Typ M233

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ENERGY TOP W Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni 1 ½ 2 Zpátečka okruhu vytápění 1 ½ 3 Vstup plynu ¾ ENERGY TOP B 80-125 ENERGY TOP B Legenda: 1 Náběhový

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E MS 2 (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění a akumulační přípravu TV MS 2 BIC (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění s vestavěným zásobníkem 0 l pro TV MS 2 (FF) / BS 100/125/10

Více

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE xx R NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu MBE xx R jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť

Více

Heizkessel bis 1017 kw

Heizkessel bis 1017 kw Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technická dokumentace Technische Dokumentation Kotle do výkonu 1017 kw Heizkessel bis 1017 kw Ocelový kotel MKS Litinový kotel MK-1/MK-2 Plynový kotel NG-31E/NG-31ED

Více

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Provozní předpis 1115.85-64 Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D v dodávaném

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Katalog výrobků ÚČINNOST podle normy 92/42/CEE ROKY ZÁRUKA MODEL: Exclusive Boiler Green 30 B.S.I. Dvoufunkční

Více

VIESMANN VITOPLEX 200 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 700 až 1950 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 700 až 1950 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel Výkon 700 až 1950 kw List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOPLEX 200 Typ SX2A Nízkoteplotní olejový/plynový topný kotel

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420 412 332 523 +420 412 333 614 fax. +420 412 333 521 e-mail: info@abx.cz

Více

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci válcových zásobníků TUV s nepřímým ohřevem PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Výrobce: PROTHERM s.r.o., 252 19 Praha - Chrášťany Tel: (02) 57

Více

LABOPORT Laboratorní vývěvy

LABOPORT Laboratorní vývěvy Provozní návod LABOPORT Laboratorní vývěvy Typové řady N 820 AN.18 N 820.3 AN.18 N 820 AT.18 N 820.3 AT.18 Obr.1 N 820 AN.18 Obr.2 N 820.3 AN.18 Rozhodli jste se pro výrobek firmy KNF. Následující pokyny

Více

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu 3.5.3 Expanzní nádoba Kotle řady CLN a TCLN jsou standardně vybaveny integrovanou expanzní nádobou topného systému o objemu 8 l (23 kw). Uvedené objemy expanzních nádob jsou ve většině případů dostačující

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 BERTO S 1 OBSAH Část 1: Obecné pokyny a poznámky 1.1. Obecné pokyny 1.2. Technická data 1.3. Konstrukční vlastnosti

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Úvodní instrukce pro provedení MM prohlídky: - Není-li v textu uvedeno jinak, potom všechny parametry úkonů MM prohlídky (jako jsou např. množstevní údaje,

Více

Hoval CombiVal ER (200-1000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR 30. 3. 2009. Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (200-500)

Hoval CombiVal ER (200-1000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR 30. 3. 2009. Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (200-500) Hoval CombiVal ER (00-000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač Popis výrobku ČR 0.. 009 Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (00-00) zásobníkový ohřívač ocelový s vnitřním smaltováním topná vložka z hladké

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ 4 kw/400 V Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 80 OKC 100 OKC 100/1m2 OKCE 100 OKC 125 OKC 125/1m2 OKCE 125 OKC 160 OKC 160/1m2 OKCE

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více