AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3."

Transkript

1 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 10 V Židenicích se pilně pracovalo i v létě Milí spoluobčané, věřím, že letní měsíce a především prázdniny byly jistě příležitostí k radovánkám nejen na vysněných exotických dovolených, ale třeba i na našem koupališti v Juliánově. Určitě jste si všimli, že zde byl v odpoledních hodinách vstup seniorů zcela zdarma. A i když bylo opravdu horko, v naší městské části se pilně pracovalo. Například na ulici Kosmákově pokračuje regenerace posledních dvou obecních panelových domů. Jak jsme před dvěma lety slíbili, domy číslo 40, 42, 44 a 46 se v letních měsících dočkaly výměny starých zavěšených ocelových balkónů za nové bezpečnější železobetonové lodžie. V současné době zde ještě probíhá výměna stávajících oken a balkónových dveří za moderní plastové. Stejná rekonstrukce protilehlého objektu číslo 30, 32, 34 a 36 byla dokončena již před prázdninami. A protože vedení radnice myslí nejen na bezpečnost a vzhled obecních bytů, dočkají se tyto panelové domy i kompletního zateplení obvodového pláště, což jistě přinese jejím obyvatelům nemalé úspory na vytápění. Čas prázdnin zakončil příchod nového školního roku. Pondělí 1. září bylo velkou událostí nejen pro ostřílené školáky, ale zejména pro prvňáčky, které jsem společně s místostarostou Ing. Alešem Vytopilem měl možnost uvítat na základních školách Kuldova a Krásného. A na čem se ještě pracuje? Pro děti, které zatím nezasedly do školních lavic, i jejich rodiče bude jistě dobrou zprávou, že se do konce letošního roku chystají opravy dalších dětských hřišť. V současné době se zpracovávají projektové dokumentace a vyhodnocují nabídky dodavatelů herních prvků. Myslím, že mluvím za všechny, pokud řeknu, jak moc se těším na nově zrekonstruovaný park při ulici Bubeníčkova. Připravujeme podklady pro získání možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU a projektovou dokumentaci pro stavební řízení, tak abychom v průběhu příštího roku mohli zahájit jeho revitalizaci. Zanedlouho nás čekají hned dvě významné události. 17. a 18. října proběhnou volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu Poslanecké sněmovny ČR. Na tyto dny se pilně připravuje i úřad naší městské části, který zajišťuje hladký průběh voleb v 19 volebních okrscích. Dne 31. října se uskuteční slavnostní večer s vyhlášením Osobností Židenic roku Při této příležitosti budou oceněni občané naší městské části, jež se významně podíleli nebo podílejí na rozvoji kulturního, společenského nebo sportovního života v Židenicích. Na závěr mně dovolte pozvat Vás k říjnovým volbám a popřát Vám správné rozhodnutí. Ing. Roman Vašina, starosta AKTUÁLNĚ Elpis bude malovat Také se vám zdají být chodby městského úřadu v Židenicích ponuré a smutné? To by se mělo v průběhu tohoto školního roku změnit k lepšímu. Takový úkol na sebe vzala speciální škola ELPIS, která má v Židenicích dlouholetou tradici. Její žáci, děti s kombinovaným postižením, budou malovat obrázky a ty nejpěknější se pak stanou výzdobou interiéru celého úřadu. První fáze tohoto uměleckého projektu je už viditelná ve 4. patře budovy, kde byla se zahájením nového školního roku instalována výstava fotografií Jakuba Jekla, Martina Hlaváče a Ivo Pokorného. Profesionální fotografové se zaměřili na černobílé portréty dětí z Elpisu a pokusili se tak uměleckým ztvárněním přiblížit jejich svět. Snad vás pohled do jejich očí přivede k zamyšlení a jejich obrázky zpříjemní chvíle čekání na úřadě. Mgr. Elena Háblová Záměr MČ Brno-Židenice umožnit na vybraných obecních domech vybudování nových bytů formou střešních nástaveb na základě smlouvy o výstavbě ČTĚTE NA STRANĚ 3. strana 1

2 Židenický Zpravodaj 10/2008 Z jednání ZPRÁVY Rady a zastupitelstva městské části Brno-Židenice ZMČ 14/2008 konané schválilo: rozpočtové opatření č.12. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2008 neinvestiční transfer z MPSV na sociální služby Peč. služby na III. čtvrtletí 2008 o 98 tis. Kč, navyšuje, doplňuje a upřesňuje některé příjmové a výdajové položky rozpočtu na rok rozpočtový výhled na období Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu s ustanovením 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jeho rozsah a strukturu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/016. zasedání, konaném dne vzala na vědomí dopis bývalých členů RMČ. Neschválilo poskytnutí půjčky ve výši ,- Kč bývalým členům RMČ za účelem zálohy nákladu zastoupení do doby nabytí právní moci konečného rozhodnutí soudu ve věci žaloby o opravu nepravdivých údajů a ochranu osobnosti vedené u Městského soudu v Brně. doporučilo statutárnímu městu Brnu vydání vyhlášky omezující konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích. MČ Brno-Židenice bude v rámci připomínkového řízení navrhovat MMB lokality omezující požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. KRAJSKÉ VOLBY finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2008 II. kolo na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu v celkové výši ,- Kč. aby starosta MČ Brno-Židenice Ing. Roman Vašina, který zastupuje v územním řízení Statutární město Brno, vzal zpět odvolání proti územnímu rozhodnutí ze dne pod spisovou značkou STU/05/ /000/007 o umístění stavby VMO Rokytova v případě, že v Radě města Brna bude kladně projednána a schválena žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru pro investici stavby s názvem Silnice I/42 VMO Tunel Vinohrady, v níž bude zapracována sjízdná rampa z VMO na ulici Kulkovu. Na dny 17. a 18. října 2008 jsou vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů. Hlasování ve volbách do zastupitelstva kraje probíhá pouze ve stálých volebních okrscích a voličský průkaz tedy nelze použít. Každý volič si může v úředních hodinách na ÚMČ ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Telefonickým dotazům na toto téma nemůže být vyhověno, protože nelze ověřit totožnost žadatele a mohlo by tak dojít k porušení zákona o ochraně osobních údajů. Volební okrsky v MČ Židenice zůstávají beze změn, volit se bude na obvyklých místech. Pro úplnost uvádím kompletní popis všech volebních okrsků pro městskou část : Volební okrsek Volební místnost : Pro voliče s místem trvalého pobytu na adrese : číslo : 163 CVČ Touškova 9 Čejkova; Kosmákova; Skopalíkova 1 19 lichá; Skopalíkova 2 28 sudá; Svatoplukova lichá; Taussigova; Touškova. 164 CVČ Touškova 9 Kulkova 2 12 sudá; Markéty Kuncové; Podsednická; Skopalíkova od 21 do konce lichá; Skopalíkova od 30 do konce sudá; Slívova; Svatoplukova od 59 do konce lichá; Svatoplukova ZŠ Gajdošova 3 Balbínova; Františky Skaunicové; Gajdošova 1/3; Komprdova; Meluzínova; Rokytova; Svatoplukova sudá; Šaumannova; Tvrdonická, Údolíček; Ve vinohradech; Viniční 1 89 lichá; Viniční 2 74 sudá. 166 MŠ Koperníkova 6 Bubeníčkova lichá; Hradilova; Koperníkova; Lazaretní; Stará Osada; Svatoplukova 1 7 lichá. 167 ZŠ Gajdošova VSA Filipinského Gymnásium Táborská 185 Gymnásium Táborská PS Jamborova Gymnásium Táborská 185 Gymnásium Táborská 185 Bubeníčkova od 44 do konce sudá; Gajdošova 8 84 sudá; Hrabalova, Kaleckého; Mikšíčkova; Pechova; Rokycanova; Vaškova; Viniční sudá; Viniční lichá; Viniční 2375, Viniční 2405; Vojanova lichá; Vymazalova. Bubeníčkova 2 42 sudá; Filipínského; Gebauerova; Karáskovo náměstí; Klíny 1 25 lichá; Myslbekova; Václavkova; Veleckého; Vojanova sudá; Zengrova. Čelakovského; Geislerova; Jílkova 167 do konce lichá; Klíny od 37 do konce lichá; Kuklenská; Na lukách; Nevrklova; Petrůvky; Slevačská; Šaldova; Šámalova 1 83 lichá; Šámalova 2 64 sudá; Uzavřená. Dulánek; Gajdošova sudá, Chudobova, Jílkova lichá; Jílkova sudá; Konečného; Mošnova; Mrkosova; Táborská sudá; Vančurova 31 do konce lichá; Vančurova od 42 do konce sudá. Bořivojova; Gajdošova od 99 do konce lichá; Hrozňatova; Jamborova; Jílkova 1 37 lichá; Jílkova sudá; Nopova od 74 do konce sudá; Podpísečná; Táborská 5 63 lichá; Táborská 8 48 sudá; Vančurova 1 25 lichá; Vančurova 2 32 sudá; Viniční sudá; Viniční lichá. Blodkova; Buzkova; Ondříčkovo náměstí; Otakara Ševčíka sudá; Skorkovského lichá; Skorkovského 22b 88a sudá; Strakatého; Tovačovského. Eimova; Jeronýmova; Letní; Neklanova; Nezamyslova; Olomoucká 1 11 lichá; Porhajmova; Skorkovského 1 15 lichá; Skorkovského 2 22a sudá; Stejskalova; Táborská od 77 do konce lichá; Táborská od 190 do konce sudá; Životského. 174 ZŠ Kamenačky 4 Líšeňská; Nopova lichá; Nopova 2 72 sudá; Škrochova; Tenorova; Vinařického; Viniční od 168 do konce sudá; Viniční od 183 do konce lichá. 175 ZŠ Kamenačky ZŠ Kamenačky 4 Bělohorská 1 45 lichá; Bělohorská 2 38 sudá; Došlíkova; Hromádkova; Kamenačky 1 23 lichá; Kamenačky 2 4 sudá; Potácelova 1 30; Slatinská 1 21 lichá; Slatinská 2 24 sudá. Andrýskova; Bělohorská lichá; Bělohorská b lichá; Bělohorská sudá; Podlomní; Sejkorova; Slatinská od 23 do konce lichá; Slatinská od 26 do konce sudá; Špačkova; Vápenka; Závodského. 177 ZŠ Kamenačky 4 Boettingrova sudá; Dykova; Kamenačky lichá; Kamenačky 6a 26 sudá; Potácelova lichá; Potácelova od 32 do konce sudá; Skorkovského od 95 do konce lichá; Skorkovského od 100 do konce sudá; Škroupova. 178 ZŠ Krásného 24 Boettingrova lichá; Kamenačky lichá; Kamenačky 28; Krásného 3 15 lichá; Krásného 2-20 sudá; Pod sídlištěm; Potácelova ZŠ Krásného 24 Bělohorská lichá; Jedovnická 2; Krásného od 57 do konce lichá; Krásného 26; Marie Kudeříkové; Souběžná lichá. 180 ZŠ Krásného 24 Juliánovské náměstí; Krásného lichá; Krásného 24; Mazourova; Souběžná 1-31 lichá. 181 ZŠ Kuldova 38 Krokova; Kuldova; Pastrnkova; Šámalova od 85 do konce lichá; Šámalova od 66 do konce sudá; Tomáškova; Vaníčkova; Zábrdovická. Více aktuálních informací můžete zjistit na internetových stránkách městské části v sekci volby Ing. Jaroslav Vokál, Tajemník ÚMČ Brno-Židenice strana 2

3 Židenický Zpravodaj 10/2008 Záměr MČ Brno-Židenice umožnit na vybraných obecních domech vybudování nových bytů formou střešních nástaveb na základě smlouvy o výstavbě INFORMACE MČ Brno-Židenice v r zahájila jako první v republice systémové opravy panelových domů na sídlištích Juliánov a Stará osada. Hlavním cílem těchto oprav bylo zateplení obvodových plášťů, přístavby nebo vestavby výtahů, bytové nástavby, měření a regulace otopné soustavy. Pro opravy byly využity některé dostupné dotační programy. Systémová příprava, projekce i realizace těchto oprav panelových domů byla odbornou i laickou veřejností hodnocena velmi pozitivně - v roce 1992 byla oceněna regenerace objektu M. Kudeříkové na setkání evropských architektů cenou Zlaté slunce FOR ARCH 92, v roce 1996 byla oceněna regenerace panelového sídliště cenou Bydlení 96 za regeneraci panelového domu s nástavbou Krásného Na všech regenerovaných panelových domech však nebyly realizovány nové byty formou střešních nástaveb, neboť zejména po statické stránce by stávající způsob založení nevyhověl a městská část v té době nedisponovala potřebnými finančními prostředky na statické zesílení základů staveb. Proto byly domy regenerovány bez realizace nástaveb. S ohledem na zájem soukromých investorů vybudovat nové byty v pro ně zajímavé lokalitě Juliánov, byly (k případné realizaci nástaveb s byty do osobního vlastnictví) vytipovány tyto domy: Boettingrova 1, 3, 5, Boettingrova 7, 9, 11, Boettingrova 13, 15, 17, Kamenačky 51, 53, 55, 57, Krásného 2, 4, 6, Krásného 8, 10, 12, Krásného 14, 16, 18. Zastupitelstvo MČ Brno Židenice na svém 5/13. zasedání dne schválilo záměr umožnit na obecních domech Boettingrova 1, 3, 5, Boettingrova 7, 9, 11, Boettingrova 13, 15, 17, Kamenačky 51, 53, 55, 57, Krásného 2, 4, 6, Krásného 8, 10, 12 a Krásného 14, 16, 18 vybudování nových bytů formou střešních nástaveb na základě smluv o výstavbě a zároveň schválilo i kriteria pro výběr stavebníka. Střešní nástavby s byty do osobního vlastnictví by byly realizovány na základě smluv o výstavbě uzavřených se stavebníky, jež vzejdou z výběrového řízení. Poslední slovo pak bude mít opět Zastupitelstvo MČ Brno- Židenice, které projedná a posléze schválí stavebníka i znění smlouvy o výstavbě na každý konkrétní objekt. O dalších krocích, týkajících se vybudování střešních nástaveb, vás budeme průběžně informovat. Ing.Aleš Vytopil, místostarosta Výzva občanům V souvislosti s přestavbou ŽE- LEZNIČNÍHO UZLU BRNO (ŽUB), stavbou o názvu Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a 1. část osobního nádraží, dojde na území městské části Brno-Židenice k demolici stavbou dotčených rodinných domů, které brání výstavbě modernizované trati v této lokalitě města Brna. Investor stavby - Správa železniční dopravní cesty s.o. Stavební správa Olomouc a především její brněnské pracoviště, průběžně jedná s občany městské části Brno-Židenice, především pak s majiteli stavbou dotčených domů. Usilovně se snažíme pro tyto občany najít jiné vhodné domy, které by po případných stavebních úpravách mohly sloužit jako náhrady za vykupované domy určené k demolici. V současné době se pracuje na projektu stavby pro stavební povolení tak, aby byl dokončen nejpozději v lednu 2010, což by umožnilo vlastní zahájení realizace stavby cca v červnu Vzhledem ke zkušenostem z předchozích staveb, je zahájení výkupů domů určených k demolici dva roky před započetím prací minimální doba pro to, aby si majitelé mohli v klidu a včas zajistit náhradní bydlení. Již od konce roku 2007 probíhají jednání s vlastníky domů určených k demolici a v současné době se jeví jako největší problém zajištění přiměřených náhradních domů. Žádáme Vás proto občané Židenic o pomoc při řešení tohoto nelehkého úkolu. Pokud by někdo z Vás o takovém volném domu věděl nebo měl sám zájem nějaký dům prodat, žádáme Vás touto cestou o poskytnutí takových informací. Pro tento případ kontaktujte našeho pracovníka na telefonním čísle , nebo můžete poslat i nabídku na elektronickou adresu Za pomoc při hledání náhradních domů Vám vážení občané Židenic budeme velmi vděční a předem děkujeme. Mgr. Pavel Jašek Správa železniční dopravní cesty Svaz důchodců informuje: Neplaťte více než je třeba! Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme sjednání slev: - na pojištění domácnosti - na pojištění nemovitosti - na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů - na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli Pro ostatní klienty Finanční poradny nabízíme pomoc při sjednání slev: - na elektrickou energii u vybraného dodavatele - na dodávku plynu u vybraného dodavatele - na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky a internetu - na pojištění domácnosti a nemovitosti - na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů - na pohonné hmoty mohou uplatnit slevu majitelé klientské karty ZFP u čerpacích stanic EuroOil cca 30 hal./litr benzinu Rovněž nabízíme pomoc při prevenci neregulovaných subjektů - prevenci předlužení a exekucí - prevenci před nebankovními úvěry s možným dopadem na slabší skupiny lidí V případě zájmu vezměte s sebou : - průkazy ZTP a ZTP/P - roční účtovací fakturu za el.energii, plyn a lístek SIPO - fakturu za služby Vašeho mobilního operátora (mobilu i pevné linky a internetu) - pojistné smlouvy na domácnost a nemovitost - smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů - smlouvy penzijního, úrazového i životního pojištění a stavebního spoření Dále nabízíme sjednat kontakt na bezplatné právní, sociální a psychologické služby pro všechny občany. Veškeré základní informace poskytuje jednatelka sdružení paní Eva Hufová tel.: , KONTAKTNÍ MÍSTO PRO BRNO: Svaz důchodců ČR, Krajská rada JMK Brno, Běhounská 17, tel , mobil: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 10/2008 ŠKOLSTVÍ První školní den Rok uplynul a začíná nový školní rok, který přivedl do lavic ještě více prvňáčků než rok minulý, z čehož máme upřímnou radost. Všichni, kteří je doprovázeli na první cestě do školy, byli právem hrdí na to, jak se toho nového úkolu jejich děti zhostily. Prvňáčci i doprovázející svoji premiéru zvládli na jedničku. Jistě k tomu přispělo i vytvoření perfektních podmínek ze strany škol, učitelů a v neposlední řadě se i zřizovatel ÚMČ Brno-Židenice během prázdnin snažil pro naše děti připravit něco nového. O prázdninách se proto na našich školách pracovalo na velkých opravách. Ředitelé i zaměstnanci těchto škol a školek si prázdniny neužili, ale pro naše děti své volné dny rádi obětovali. Všichni si zaslouží naše veliké poděkování. Zrekapitulujme si co se pro naše děti o prázdninách podařilo opravit nebo postavit. Na ZŠ Gajdošova se uskutečnila rekonstrukce kotelny v hodnotě ,- Kč, díky které každoročně škola ušetří nemalé finanční prostředky za topení. Na MZŠ Kamenačky proběhla oprava statického zajištění přístavby toalet na prvním stupni, společně s rekonstrukcí kanalizační přípojky o celkových nákladech 1,2 mil. Kč. Na MŠ Na osadě proběhla oprava střechy nad kotelnou, kde hrozilo zatečení do elektroinstalace a následně i možnost vzniku požáru. Na MŠ Pastelky byla postavena zcela nová přístavba toalet ve dvorním traktu s propojením se stávající budovou. Díky tomu budou moci naši žáci mateřské školky chodit na toalety, jak ze zahrady, tak i ze stávající budovy. Celková cena přístavby byla 1,8 mil. Kč. Na MŠ Kamenačky proběhla největší oprava, která zahrnovala celkové statické zajištění budovy, výměnu oken, rekonstrukci střechy a výměnu starých dlaždic ve dvoře za novou zámkovou dlažbu. Celkové náklady na tuto rekonstrukci dosahovaly 6,2 mil. Kč. Jak vidíte oprav nebylo málo. Naše školy dostávají a budou dostávat, nejen finanční prostředky, které budou zapotřebí pro provoz, ale dostane se jim takové péče, aby učitelé pracovali v příjemném prostředí a děti zde byly spokojené. O totéž se budeme snažit i do budoucna. Marek Svitavský, místostarosta 1.září 2008 na ZŠ Krásného Po dvou měsících volna, koupání, radostí, sluníčka a sladkého nicnedělání přišlo 1. září a s ním nový školní rok 2008/2009. Jako každoročně i letos jsme se sešli na školním dvoře, abychom se všichni společně přivítali. Školní rok otevřely slavnostní fanfáry Johna Williamse. Po úvodním proslovu paní ředitelky PaedDr.Anny Velanové a našich deváťáků, Terezy Poláškové a Adama Hlavatého, nastal pro naše nejmenší žáčky, kterých bylo letos 60, ten krásný a očekávaný okamžik. Všichni jejich starší spolužáci jim vytvořili na cestě ze školního hřiště do budovy školy špalír a jejich patroni z 9. ročníků je odvedli na nová místa do tříd. Tím jejich opatrovnictví nekončí, právě naopak. Deváťáci se o prvňáčky budou starat celý školní rok, budou je navštěvovat o přestávkách a pomáhat jim s drobnými úkoly, dohlédnou, aby se ve škole cítili bezpečně. Prvňáčci to deváťákům oplatí v červnu, kdy je za ruce vyvedou špalírem na chodbách školy před budovy již bývalé základky. Do 1. tříd, kde tento den také byli s dětmi i rodiče, zavítal pan starosta Ing. Roman Vašina s panem místostarostou Ing. Alešem Vytopilem, aby jim k tomuto slavnostnímu dni poblahopřáli. Nový školní rok se rozeběhl. Po dopoledním vzdělávání mohou děti navštěvovat 24 kroužků v Klubu volného času při naší základní škole. Každý si vybere. Nabízíme rukodělné, sportovní, přírodovědné, jazykové, taneční, společenské a počítačové zájmové kroužky. Nově letos otevíráme kroužek Cvičení pro rodiče s dětmi. Milí rodičové, přijďte si k nám s dětmi zacvičit, ve čtvrtek od hod. Nový je také výtvarně- keramický kroužek Hliněná kulička, pro všechny šikovné předškoláky. Děti čeká hodně malování, modelování, výtvarné hraní. Přijít můžete každé úterý od 17 hodin. Navíc 1x za měsíc bude speciální společná dílnička s mámou, tátou či babičkou a dědečkem. Časový rozvrh všech kroužků a seznam vedoucích naleznete také na Společné přání do školního roku 2008/2009 hodně sil, tolerance, vzájemné spolupráce, ochoty a radosti. Mgr. Petra Grünhutová, zástupkyně ředitelky První etapa revitalizace je za námi Mateřská škola Kamenáčky má opravenou střechu, svázané obvodové zdi, vyměněná okna a žaluzie, zpevněné základy, opravenou část plotu, je vymalovaná a v areálu je nový chodník. To vše bylo náplní první etapy revitalizace budovy školy. Budovy z roku 1963, na níž se pomalu začaly podepisovat všechny uplynulé roky, po které sloužila dětem. A díky naší městské části dostala letos tolik potřebnou hojivou injekci. Práce začaly v polovině měsíce června a byly ukončeny v posledním srpnovém týdnu, úprava chodníků a zahrady pak v měsíci září. Chtěla bych poděkovat Městské části Brno Židenice za zajištění a financování této akce, ale také všem firmám, které se na revitalizaci podílely a dodržely domluvené termíny. Zejména firmě FRAMA, která všechny činnosti korigovala a jejíž pracovníci nám hodně pomáhali, dále zaměstnancům mateřské školy za velmi obětavou práci při úklidu a přípravě nového školního roku, maminkám našich dětí, které nás v tom nenechaly a přišly pomoci a také všem občanům bydlících v okolí mateřské školy, kteří trpělivě snášeli zvýšený hluk a prašnost. Další etapy, které nás čekají, budou zahrnovat například generální opravu vodoinstalace, fasádu budovy, dobudování stříšky nad vchodem, opravu schodiště na zahradu Ale na ty si musíme počkat. A počkáme velmi rádi. Je vidět, že jsou na městské části lidé, kteří se zajímají o to, v jakém prostředí se naše děti pohybují a zda jsou podmínky ve školách vyhovující. A mohou - li pomoci, tak pro to udělají maximum. Přeji všem krásný podzim, hodně zdraví a pohody. Bc. Dana Houzarová, ředitelka MŠ Kamenáčky strana 4

5 Máme-li používat ve výuce nové metody a chceme-li žáky vychovávat pro 21. století, pak potřebujeme, aby žáci i učitelé dokázali efektivně využívat nové moderní technologie, ke kterým nepatří jen počítač a internet, ale i digitální kamera či fotoaparát nebo interaktivní tabule. V předchozích čtyřech letech se nám i za přispění sponzorů z řad rodičů podařilo v tomto směru na Gajdošce udělat spoustu práce. V souvislosti s rekonstrukcí vnitřních prostor budovy školy jsme zbudovali novou infrastrukturu a postupně vyrostly dvě moderní počítačové učebny, ve kterých je v současné době žákům i v odpoledních hodinách volně ŠKOLSTVÍ k dispozici 37 počítačů napojených na rychlý internet pomocí optického kabelu. Jedna věc je vybavení a druhá jeho využití. Ze zkušenosti totiž vím, že bych nemusel dlouho hledat školu, kde podobné vybavení zapadá prachem. Důvod spočívá zejména v tom, že samotní učitelé si mnohde s výpočetní technikou příliš nerozumí. Na naší škole se nám ale podařilo dát dohromady učitelskou partu, která si s nástrahami moderní techniky ví dobře rady. Pomáhá jí v tom i fakt, že na škole nenajdete kabinet, kde by se nenacházel alespoň jeden počítač připojený k internetu. Kolegové tak mají možnost využívat počítače při každodenní práci a stali se z nich zruční uživatelé, kteří neváhají vymoženosti nové techniky využívat i při výuce. Samotná výuka předmětu informatika na naší škole probíhá od šesté do osmé třídy. Žáci se ovšem seznamují s naprostými základy práce s počítačem už v prvním pololetí třídy druhé, kdy jednu vyučovací hodinu týdně věnují nácviku práce s počítačem tak, aby se byli schopni přihlásit do počítačové Židenický Zpravodaj 10/2008 Výuka informatiky na ZŠ Gajdošova sítě, spustit si potřebný výukový program a naučit se ho ovládat. V předmětu informatika pak není naším cílem vychovat ze žáků odborníky programátory, ale zručné nadprůměrné uživatele, kteří si budou vědět rady při psaní textů, vkládání a úprav fotografií, tvorbě prezentací, jednoduché grafiky a webových stránek. Velká pozornost je věnována vyhledávání a zpracovávání informací z internetu a v neposlední řadě i komunikaci na internetu. Nabyté dovednosti pak naši žáci uplatňují v ostatních vzdělávacích předmětech při celé řadě projektových a prezentačních prací, nebo například při zpracovávání domácích úloh. Značný úspěch slaví i naše multimediální učebna, která je vybavena interaktivní tabulí. Zájem o tuhle převratnou pomůcku, kdy se tabule promění na plochu monitoru a lze na ní předvádět a ukazovat prakticky cokoliv, vzrostl natolik, že v příštím kalendářním roce chystáme nákup hned dalších dvou těchto tabulí. Mgr. Rostislav Novotný zástupce ředitele ZŠ Gajdošova (www.zsgajdosova.cz) Patroni na Gajdošce V rámci lepšího začlenění mladších spolužáků do života naší školy, lepší vzájemné spolupráce mezi žáky a vůbec poznání se, jsme se rozhodli v letošním školním roce vytvořit dva pilotní projekty, které nám v tomto začlenění pomohou. Patronát starších žáků naší školy nad mladšími spolužáky Podstata projektu spočívá v tom, že si deváťáci vezmou na starost šesťáky. Proč ale? Je to jednoduché, šesťáci jsou z prvního stupně zvyklí na jistý způsob výuky. Často bývá těžké zorientovat se ve všem novém tak rychle. Právě ulehčení tohoto zorientování mají za úkol deváťáci, kteří budou svým mladším spolužákům pomáhat, ať už je to seznámení s danou učebnou nebo pomoc s orientací mezi kabinety pedagogů. Měli by být schopni také poradit, jaké pomůcky je potřeba do různých předmětů. Právě proto, že jsou deváťáci o tři roky starší, mají již spoustu znalostí, takže pokud bude mít právě ten jejich šesťák problém, mohou mu případně i pomoci s pochopením dané látky. Každý deváťák má na starosti jednoho šesťáka. Takže všichni by měli cítit podporu. V rámci projektu budou probíhat také společné akce deváťáků a šesťáků, bude nejméně jedna měsíčně. Na začátku října se chystají soutěže, 11. listopadu společná vycházka do Antroposu. V prosinci budeme společně sportovat a v lednu nás čeká společný projekt v dílnách. Patronát žáků 8. tříd nad prvňáčky Patronace osmých ročníků nad prvními třídami začala hned 1. září, kdy osmáci předali prvňáčkům na přivítanou dárek na památku. Dne 8. září 2008 žáci osmých ročníků seznamovali naše prvňáčky se školou. Osmáci navštívili prvňáčky v jejich třídách a seznámili se s nimi. Prvňáci ukázali svým starším spolužákům svoji třídu, nové učebnice a popovídali si o zážitcích z prázdnin. Po úvodní čtvrthodince si každý osmák vzal jednoho prvňáčka a společně si šli prohlédnout prostory školy. Některé dvojice navštívily i paní ředitelku, paní zástupkyni, jídelnu a tělocvičny. Prvňáci se podívali i do tříd svých patronů osmáků. Všechny děti se s úsměvem vrátily do svých tříd, udělaly společné foto a těší se na další spolupráci. Ta bude probíhat v průběhu celého školního roku. To, jestli se projekty vydaří, záleží nejen na Vás deváťáci a osmáci, ale také na Vás, šesťáci a prvňáčci. Budete schopni přijmout radu staršího? Všichni pevně doufáme, že se dobrá věc podaří a na konci června si budeme moci říci: Ano, byl to dobrý nápad. Učitelé ZŠ Gajdošova strana 5

6 Židenický Zpravodaj 10/2008 ŠKOLSTVÍ TLAPKA občanské sdružení, Klubovna: Souběžná 19, Brno Otevírá pro maminky, tatínky, babičky a děti, pro děti z mateřských škol tyto zájmové kurzy a kroužky: Cvičení rodičů a dětí v pondělí od 9,00 9,45 hod. Cvičení v kolektivu s říkadly, písničkami, malování atd. Cvičení pro dospělé v pondělí a středu od 19,00 do 20,00 hod. Při cvičení si protáhneme všechny svaly tak, aby nás nebolela záda Klub maminek, tetiček, tatínků i babiček ve středu od 9,00 11,30 hod. Pro maminky, babičky nebo tetičky a děti od 0 6 let. Děti si budou hrát a Vy si můžete u kávy pěkně popovídat. Program klubu maminek bude uzpůsoben Vašemu zájmu a nápadům. Hrajeme si s pejskem Pro rodiče a děti od 2-3 do 6 let pondělí a čtvrtek od 16,00 17,00 hod. Program je určen pro děti zdravé, s canisfobií i zdravotně postižené. Kroužky mají individuální program. Dopolední výukové programy s aktivním kontaktem se psem úterý, čtvrtek a pátek od 9,30 do 11,00 hod. Výukový program s aktivním kontaktem se psem pro děti z mateřských škol Odpolední zpívání, Děti málo zpívají. Jednou měsíčně se sejdeme a při kytaře si s dětmi zazpíváme. Kurz Škola líčení, Uskuteční se v termínu podle zájmu klientek. Přihlášky přijímá paní Hrabálkové, v klubovně na ulici Souběžná 19, Brno, nebo telefonicky na telefonním čísle Případné dotazy Vám rádi zodpovíme. Hrajeme a sportujeme pro zdraví je název akce která proběhne na MŠ Šaumannova 20 dne od 10,30 do 11,30 v rámci Brněnských dnů pro zdraví. Pro děti budou na zahradě školky připraveny pohybové činnosti a hry pro rozvoj myšlení. Všechny děti budou odměněny za účast malým dárečkem. Barvy podzimu Dne můžete u nás shlédnout podzimní výzdobu školky. V době od 10,00 do 12,00 hodin a od 14,00 do 16,00 hodin Najdete nás za průjezdem z Viniční ulice č.85 Dáša Hýblová, ředitelka MŠ Pozvánka na výstavu Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin se koná v Brně Bystrci, v Zahradním centru Čtyřlístek (vedle OBI, zastávka Kamenolom tram. 1, 3 a 11, snadné parkování) od 3. do 12. října 2008, denně 10 až 18 hodin. Sukulenty jsou rostliny se zásobou vody v listech nebo ve stonku. Díky tomu snadno vydrží i péči přezaměstnaných či zapomětlivých pěstitelů. Také jim nevadí suchý vzduch moderních bytů, jsou na něj z pouštní domoviny zvyklé. Vystaveno bude kolem 200 exponátů, většina z nich je tvořena pestrým společenstvem sukulentních rostlin zasazených v kamenných miskách či v keramických objektech roztodivných tvarů. Můžete se těšit na kvetoucí živé kameny, tygří tlamičky a další kosmatcovité sukulenty. Mgr. Jaroslav Honc, HLEDÁME NOVÉ HÁZENKÁŘE Rád sportuješ??? Rád hraješ míčové hry??? Chodíš do 1. až 4. třídy??? Tak to jsi ty, kterého hledáme!!! Tak neváhej a začni hrát házenou!!! Tréninky máme v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 hodin v tělocvičně Sokola Juliánov na ulici Slatinská 43, Brno. Přijď na náš trénink a dostaneš dárek!! Jsme jeden z nejlepších oddílů minižáků v ČR! Bližší informace podá trenér: Marek Václav tel PIONYRSKA SKUPINA SAMOROST zve tebe a tvé kamarády na první výpravu našeho nově vzniklého oddílu Chceš zažít opravdové dobrodružství? Je ti alespoň 9 roků a chodíš na ZŠ? PAŠÁK Chceš poznat nové kamarády? Pak buď ve čtvrtek od 17h na Karáskově náměstí v Židenicích. Zapomenut legenda Židenic ožívá za podpory MČ Brno-Židenice. Celoroční činnost - schůzky 1x týdně. Info naleznete na Nabídka kurzů a kroužků na školní rok 2008/2009 Jistě už jste slyšeli o Kulturním a vzdělávacím středisku U Tří kohoutů. Pokud ne, tak vězte, že Centrum volného času Botanka a Centrum vzdělávání Nerudova nabízí pro děti, jejich rodiče, žáky studenty, dospělé a seniory ve školním roce 2008/2009 velký výběr kurzů a kroužků. Na Botance se můžete zdokonalit v angličtině a němčině. Na hudebních kurzech máte možnost se naučit hrát na klavír, kytaru, keyboard, flétnu, klarinet, saxofon, či se zdokonalit v sólovém zpěvu. Pro milovníky výtvarné oblasti jsme přichystali základy výtvarných technik, výtvarného umění, malby či olejomalby, nezapomněli jsme ani na keramiku a rukodělný kroužek. Pokud máte rádi pohyb, přijďte se protáhnout při hodinách jógy a tai chi. Nově nabízíme setkávání rodičů s dětmi od 6 měsíců do 4 let zaměřené na zpívání, cvičení, tancování a malování; dále program STOB stop obezitě určený ke snižování nadváhy. Prostory na Nerudově ulici budou sloužit komornějším setkáním. Zde budou pořádány individuální jazykové kurzy, kromě angličtiny a němčiny nabízíme i francouzštinu, ruštinu a latinu. Tradičně nezapomeneme ani na přípravné kurzy na maturitní a přijímací zkoušky či na doučování žáků. A to nejdůležitější na konec. Do uvedených kurzů a kroužků se můžete přihlašovat do konce října. Těšíme se na Vás! Více informací Vám rádi poskytneme na telefonním čísle ZOO Brno 1. října 2008 DEN SENIORŮ V ZOO BRNO. Tato akce je přístupná i pro běžné návštěvníky zoo. 4. října 2008 SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT A PODZIMNÍ ZOOTROFEJ. Tato akce je přístupná i pro běžné návštěvníky zoo. Upřesnění programu bude zavěšeno na strana 6

7 Cyklistická doprava v Brně. Především je potřeba zmínit, že cyklistická doprava je z pohledu ochrany životního prostředí velmi cenou alternativou dopravy motorizované. Vývoj v České republice není z pohledu ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel nejoptimálnější. Silniční motorová doprava osobní i nákladní v posledních deseti letech silně vzrostla. Je nutné, aby pozornost od jednostranné podpory motorizované dopravy byla namířena také na jiné dopravní prostředky, především ty, které mohou částečně pomoci řešit otázky spojené s životním prostředím, zdravotním stavem obyvatel, spotřebou energie a rozvojem nových koncepcí. K takovým druhům dopravy zajisté patří i cyklistická doprava. Bílá hora Bílá hora v Brně je vápencový masiv nacházející se nad bývalou obcí Juliánov na území naší městské části Brno-Židenice, tedy v katastrálním území Židenic. Tento vápencový kopec nesoucí pojmenování Bílá hora, který je mimo jiné znázorněn jako pravý ze dvou kopců na židenickém znaku je významným a nepřehlédnutelným prvkem brněnské aglomerace. Historie tohoto kopce se píše již od pravěku a skýtá v sobě flóru a faunu, i když jen v omezené podobě, až do dnešních dnů a činí z něj tak významnou přírodní rezervaci tyčící se nad Židenicemi, ale tím spíše nad Juliánovem. Celý skalnatý vápencový masiv je pokryt vzácnou a přirozenou flórou a faunou. Z rostlin lze připomenout alespoň koniklec velkokvětý a kavyl vláskovitý, ze živočichů početnou ještěrku obecnou. Nachází se zde hnědá lesní a luční půda, jsou zde trvalé lesní a travní porosty. Bílá hora byla tedy právem 28. listopadu 1991 vyhlášena jako přírodní památka. Tento významný vápencový útvar, který se původně jmenoval Nová hora je také dějištěm významných historických událostí, které se netýkaly jen Židenic či Juliánova, ale měly celostátní ohlas v tehdejší Rakousko-Uherské monarchii. Jednalo se především o dělnická shromáždění, která již od roku 1869 vedl významný sociálnědemokratický politik a novinář Josef Hybeš, všeobecně oblíbený a vážený občan. V 90. letech 19. stol. se zde proto konaly početné dělnické manifestace, které Snaha zástupců statutárního města Brna je vybudování ucelené sítě cyklokomunikací na našem území. Od roku 1992, kdy bylo započato v městě Brně s realizací cyklistických stezek, bylo vybudováno 17,510 km. Největší úsilí je zaměřeno na dokončení ucelených tras podél Svitavy a Svratky, které tvoří jednak páteřní síť cyklokomunikací v Brně a navíc se jedná o trasy mezinárodního významu. Stezka podél Svratky je součástí trasy Eurovelo č. 4. Navazuje na stezku Brno-Vídeň v prostoru soutoku Svratky se Svitavou. Souběžně s řekou Svratkou prochází přírodně zajímavým územím města až k Brněnské přehradě. Tvoří páteřní trasu městského systému ve směru jih severozápad. Stezka podél Svitavy je součástí systému Eurovelo č.9 a mezinárodního tahu Krakov - Vídeň. V systému národních cyklotras je nazývána též Jantarová. Na trasu č. 1 navazuje v prostoru Komárova. Prochází průmyslovou oblastí Židenické zajímavosti vyústily ve významný den pro tuto oblast a to 18. červenec roku 1893, kdy brněnští textiláci manifestovali za všeobecné hlasovací právo a lepší pracovní podmínky. Na samotném vrcholu Bílé hory je připomíná pomník z roku Za 2. světové války tuto oblast začali využívat Němci pro výstavbu malých betonových pevnůstek, ze kterých mohli velice dobře pozorovat účinky bombardování na průmyslové areály v Husovicích, Zábrdovicích a v brněnské aglomeraci vůbec. Dále zde začali budovat rozsáhlý systém chodeb a místností pro přesun válečné výroby do podzemí stejně tak jako na protější Stránské skále. V roce 1944 tedy probíhal na Bílé hoře čilý stavební ruch, protože s blížícím se koncem války a tedy s přibývajícími nálety bylo také nutno vybudovat protiletecké bunkry. V dnešní době se tedy na základě pátrání lze s největší pravděpodobností domnívat, že se v nitru kopce nalézají jedny z největších vyhloubených chodeb, které jsou srovnatelné svým rozsahem s prostory na Stránské skále. Tato zalesněná oblast nám mimo jiné poskytuje chvíle oddechu v podobě pěších vycházek, cykloturistiky a panoramatického pohledu na Brno. Procházkou, která naskýtá klid a pohodu se pomalým stoupáním spolehlivě dostaneme až na samotný vrch, kde se nám z výšky 299,7 m.n.m. naskýtá nejen pěkný výhled na velkou část brněnské aglomerace, ale také na obzoru rýsující se výběžky Českomoravské vrchoviny. Michal Krejsa Židenický Zpravodaj 10/2008 města podél řeky Svitavy. Na severu napojuje město na rekreační oblast Moravského krasu. Aktualizace Generelu cyklistické dopravy proběhla v roce 2006, kde byly identifikovány možnosti rozvoje cyklokomunikací na území statutárního města Brna. Na obě výše zmíněné stezky navazují další, které dotvoří ucelenou síť pěti páteřních cyklokomunikací. Jedná se o cyklostezky Svratecká, Svitavská, Starobrněnská, Průmyslová, Studentská. O každé trase zvlášť se Vám budu snažit dát co možná nejdetailnější informace v některém z příštích vydáních Židenického zpravodaje. Mgr. Marián Hnát (ČSSD) Poznámka redakce: A co vy soudíte o stavu cyklotras v Židenicích. Napište nám svůj názor. Na co městská část nestačí, III. díl Židenice jsou přístupny a tím i průjezdné ze čtyř stran. Od Maloměřic po Svatoplukově s přetíženou křižovatkou Tomkovo náměstí a napojením na radiálu do Vinohrad, dále středem Židenic s napojením na dálnici směr Olomouc a komunikaci směr Hodonín. Dále dvě propojení s vnitřním městem a to po ulicích Táborská s napojením do Líšně a Bubeníčkova. Uzavírka jedné z nich, u Zábrdovického kostela, znovu ukázala nutnost urychlení výstavby židenické části velkého městského okruhu. Stažení kolové dopravy z Bubeníčkovy ulice objezdem přes Husovice na Svatoplukovu způsobovalo kolaps dopravy a neprůjezdnost už tak přetížené komunikace Svatoplukova Gajdošova. Desetitisíce vozidel duní středem městské části, zatěžují životní prostředí a stěžují život tisícům občanů, bydlících v okolí této komunikace. Částečným řešením jsou hlukové bariéry na Gajdošově a Otakara Ševčíka. Na toto řešení však nemá nikdo peníze. Zásadním řešením je přemostění Maloměřického nádraží a odvedení velké části dopravy tunelem pod akátky mimo Židenice. Tak je možno vyloučit kamionovou dopravu i pouhý průjezd Židenicemi mimo hustě obydlenou oblast. Společným úkolem města Brna, MČ Židenice, ředitelství silnic a dálnic a dalších zainteresovaných organizací je urychlit projekt tohoto díla v požadované kvalitě (všesměrnost napojení Rokytová) a v co nejkratším termínu. Do té doby musíme vydržet. A vyvíjet soustavný tlak. Bc. Ladislav Koukal, zastupitel za ODS, předseda majetkové komise CHCETE NAPSAT DO ZPRAVODAJE? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, přikládejte fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby autoři uváděli na sebe kontakt, to pro případné doplnění údajů. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je ve 23:59 strana 7

8 Židenický Zpravodaj 10/2008 KULTURA PROGRAM DĚLŇÁKU Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice říjen 2008 Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě :00 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing :00 Oldies večer :30 Koncert - Vzpomínka na Pepu Prudila :00 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing :00 Oldies večer :00 Odpoledne s dechovkou - k tanci a poslechu hraje Královopolka :00 Taneční podvečer orchestrem MR Swing :00 Oldies večer :00 Taneční párty K :00 Jam Session - setkání muzikantů v kavárně MÚZA :00 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing :00 Oldies večer :00 Židenické hody - začátek :00 Židenické hody - zábava :00 Odpoledne s dechovkou - k tanci a poslechu hraje Královopolka :00 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing :00 Oldies večer Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Židenice, Stará osada 15 Vás srdečně zve na besedu s PhDr. Miroslavou Menšíkovou Zajímavosti z historie Židenic Kromě mnoha zajímavostí o jedné z nejstarších částí Brna se dozvíte i jak hledat v internetové Encyklopedii Dějin Brna. Ve čtvrtek 23.října 2008 v hodin v knihovně na Staré osadě 15 Československá obec legionářská, Jednota Brno 2 společně s radnicí MČ Brno-Židenice si Vás dovolují pozvat na vzpomínkový akt při příležitosti ukončení I. světové války, ve které legionáři na všech tehdejších frontách vybojovali svobodnou Československou republiku. Na ruské, francouzské i italské legionáře vzpomenou i jejich potomci. pondělí 27. října 2008 v 16hod Dělnický dům-velký sál, Jamborova 65, Brno-Židenice Bohuslav Páral předesa ČsOL Ing.Roman Vašina starosta MČ Brno-Židenice Církev československá husitská v Brně Židenicích srdečně zve na koncert Helfertova orchestrálního sdružení Program: skladby B.M.Černohorského, J. Myslivečka, L.A. Koželuha a dalších. Koná se v neděli v 17 hod. v chrámu Spasitele na Karáskově nám. 10, Doporučené vstupné: 50,.Kč Program klubu seniorů Setkáváme se každé úterý v Dělnickém domě na Jamborově 65 (přízemí), vždy ve 14 hod. Zveme všechny lidi v seniorském věku. Nemusíte se přihlašovat, stačí když přijdete. Út Moravsko-rakouské pomezí II., p. Procházka Út Andalusií do Granady, p. Vavroš Út Z Estonska do Helsinek, p. Procházka Út Od Egejského moře do Troje, p. Vavroš Út Maroko, p. Kolejka Út Střední Čechy, p. Procházka Út Sýrie, p. Kolejka Út Tuva země větru, p. Kolejka Út Vánoce v klubu dokončení, p. Heriban Út Setkání se starostou (v 15 hod ve velkém sále) Těšíme se na Vaši návštěvu! připravil Bc. Ladislav Koukal strana 8

9 INFORMACE Přehled termínů čištění komunikací v říjnu října Táborská (od ul. Neklanova po ul. Životského, od ul. Životskéh po ul. Letní), Letní, Eimova, Stejskalova, Buzkova, Blodkova, Strakatého, Ondříčkovo nám., Potácelova, Balbínova, Čejkova, Hradilova, Lazaretní (od ul.zábrdovická po nadjezd ČD, ulice vedle nádraží a lázní), M.Kuncové (od ul.dolnopolní po ul.skopalíkova, od ul.skopalíkova po ul. Svatoplukova u garáží), Meluzínova, Slívova, Stará osada (kolem OC+příjezd), Svatoplukova (od ul.touškova po ul.stará osada), Údolíček (od parkoviště k zahrádkám) 9.října Fr. Skaunicové, Jílkova (od ul. Jamborova po ul. Gajdošova), Komprdova, Kosmákova, Stará osada (od OC po ul. Koperníkova), Svatoplukova (od ul. Balbínova po ul. Meluzínova), Šaumanova, Tenorova, Touškova, Taussigova, Vančurova (od ul. Jamborova po ul. Gajgošova), Viniční (od ul. Hrozňatova po Polikliniku + k zahrádkám) 13.října Jeronýmova (od ul. Porhajmova po ul. Nezamyslova), Skorkovského, Tovačovského, Dykova, Turgeněvova (slepá část), Nezamyslova (slepá část od ul. Stejskalova), Pod Sídlištěm, Chudobova, Vojanova, Mošnova, Pechova, Nopova, Vinařického, Viniční (od ul.svatoplukova po ul.hrozňatova), Šámalova (od ul. Jílkova po ul. Slevačská) 14.října Bořivojova, Hrozňatova, Podpísečná, Škrochova, Filipínského, Gajdošova (od ul. Táborská po slepou část, od ul. Podpísečná po ul. Jamborova), Klíny (od ul. Jílkova po ul. Filipínského), Rokycanova, Nevrklova, Petrůvky, Jílkova (od ul. Dulánek po ul. Gajdošova, Na lukách - Slevačská), Krokova (Šámalova Pastrnkova) 15.října Kamenačky, Juliánovské nám. (od ul. Krásného-slepá část k ul. Bělohorské), Krásného Židenický Zpravodaj 10/2008 (od ul. Mazourova po ul. M.Kudeříkové,.Juliánovské nám. - slepá část), Mazourova (slepá část), Souběžná, Andrýskova, Podlomní, Špačkova 20.října Krokova (Šámalova - Kuldova), Pastrnkova, Geislerova, Na lukách, Šaldova, Mrkosova, Václavkova, Veleckého, Vančurova (Gajdošova - Dulánek), Gebauerova, Konečného, Bubeničkova (u parku Filipínského) Čelakovského, Jamborova 21.října Hrabalova, Kaleckého, Karáskovo nám., Mikšíčkova, Myslbekova, Neklanova, Rokytova (vjezd do areálu + u parkoviště), Vaškova, Vymazalova, Zengrova, Kuldova, Tomáškova, Vaníčkova, Slevačská, Kuklenská, 22.října Ot. Ševčíka (od ul. Táborská po ul. Nezamyslova, od ul. Dykova po ul. Škroupova), Škroupova, Boettingerova, Slatinská 27.října M. Kudeříkové, Závodského, Sejkorova, Vápenka, Došlíkova, Hromádkova, Líšeňská (příjezd ke garážím, od ul. Křetínská po areál Zetoru) Poznámka: Tento výpis nezahrnuje termíny čištění komunikací základního komunikačního systému, parkovišť a garážových dvorů. INZERCE Mezinárodní sportovní veletrh Mezinárodní výstava lodí a vodních sportů Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů Brno Výstaviště Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště Brno Tel.: Fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 10/2008 Malby nátěry Onderka tel.: , RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole, Tel.: MALÍŘSKÉ PRÁCE, tel.: , mobil: Klempířství, pokrývačství - levně a rychle, tel.: Koupím pohlednice a knihy, tel.: !!! ODKUP POHLEDÁVEK!!!, tel.: obchod plný hraček. Osobní odběr v Brně. Přijmeme kadeřnici do nového kadeřnictví v Líšni na sídlišti. Přednost s ŽL, tel.: , Stříhání psů, krátká obj.lhůta, tel.: MED OD VČELAŘE,různé duhy, od 95,-/kg,út,stř.,čt hod., i domluva,tel.: , Sejkorova 11, Brno-Židenice, bus č. 45 a 75 ŠPANĚLŠTINA využijte Váš volný čas a naučte se rozšířenější jazyk než je angličtina. Pomůže Vám rodilá mluvčí. Mob: Tel: Vyměním SB 2+1 za 1+1, tel.: Pedikúra u Vás doma, tel.: Cukrárna Romance, dom.výroba Kotlanova 1b, Líšeň, po-ne 9-18h, tel.: ,www.cukrarnaromance.cz Rodina s dětmi koupí RD se zahrádkou v Juliánově. Zdvořile děkujeme za nabídky. Tel.: Vyměníme pěkný cihlový OB 2+1 se zahrádkou, v klidné lokalitě mezi rod.domy, na ul. Slatinská, za větší, nejlépe cihlový, v Juliánově nebo Židenicích.Tel.: Pronajmu,nebo prodám-garáž u žid.hřbitova.,tel.: (sms) Koupím OV,DB 3+1, Brno, tel.: , Kadeřnické práce v pohodlí Vašeho domova, tel.: uskladnění BRAMBORY na Z Vysočiny rozvoz zdarma Tel: Zveme veřejnost do cvičebních lekcí od ZŠ Kamenačky Židenice Pondělí 19h POWER JOGA Středa 19h AEROBIC PLASTOVÁ OKNA BEZ OLOVA MYSLETE NA SVOJE ZDRAVÍ OVOCE, ZELENINA Líšeň-koneč.aut.č.56 ulice Svánovského naproti superm.albert druh: IMPALA, DALI-velmi kvalitní žlutomasé brambory,varný typb ROSARA-červené brambory,varný typa tel.č.: dále: cibule na uskladnění,zelí na krouhání nebo prvotřídní kvalita, skvělá cena, množstevní slevy Pb plastové profily bez přísad OLOVA a KADMIA nevylučují zdraví nebezpečné výpary škodlivin jedinečná a výhodná cena bez příplatku kompletní montáž včetně zednického zapravení ZDARMA sada na čištění a údržbu oken k tomu dárek: venkovní okenní teploměr soutěž o automobil ŠKODA FABIA COMBI PROFIPLAST, spol.s r.o. Vranovská 38, Brno tel.: fax : Držitel certifikátu systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 Židenická stavební firma přijme elektrikáře, instalatéry, zedníky-obkladače. Nástup možný ihned. tel Koupím hotově pěkný byt v Brně. Pozdější stěhování nevadí, tel.: i sms RK BYT Brno,s.r.o ulice Turgeněvova-nový polyfunkční dům, Hledáme v Židenicích a Juliánově: - ke koupi rodinné domy nové I k rekonstrukci všech velikostí - byty všech velikostí OV i DB - byty k pronájmu pro slušné - platící nájemníky seriozní jednání, pro Vás naše služby zdarma Obraťte se z důvěrou na nás působíme na trhu s nemovitostmi v Brně již 14 let Při prodeji zajišťujeme: právní servis, předání nemovitosti, převod elektrárny, plynárny, atd, VOLEJTE přijedeme k Vám Tel , HLEDÁTE SOLIDNÍ PRÁCI??? BRIGÁDU? studenti a ostatní velmi zajímavé výdělky!! HLAV.PRAC.POMĚR? dělníci, administr.,management v oborech stroj.,technika, IT, výroba, elektro, call centra a spousta dalších!! Tel: , The Source Network (CZ) s.r.o. Brno, Česká 31 strana 10

11 PŘEDVOLEBNÍ INZERCE Židenický Zpravodaj 10/2008 Směr Volte konečně KSČM Jsme stranou, která Vám zaručuje, že naši zastupitelé nikdy nebudou hlasovat proti zájmům většiny Vás, občanů této zkoušené země. pro jižní Moravu Milí Jihomoravané, zasadím se o: Podporu rodiny Podporu seniorů a 50+ Zachování nemocnic Rychlodráhu pro Brno Čistou přehradu Ochranu pro slušné a bezbranné Váš hejtman Stanislav Juránek Poznámka redakce: Ostatní politické strany neprojevily o inzerci zájem. strana 11

12 Židenický Zpravodaj 10/2008 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC PRO SENIORY LIGA ZA PRÁVA VOZÍČKÁŘŮ PRO VÁŠ ÚSMĚV 2008 Podzim se rychle blíží a s ním i veletrhy Medical Fair Brno/ Central Europe-REHAPROTEX, které se konají v termínu od 21. do 24. října na brněnském výstavišti. Doprovází je již 13. ročník prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv (pavilon C).Občanské sdružení Liga za práva vozíčkářů připravilo v rámci doprovodného programu čtyři tematické dny: Den pro děti Den pro seniory a zdravý životní styl Sociální služby vykročení k nezávislosti Den pro studium, práci a volný čas 30. výročí Domova pro seniory Nopova Ve čtvrtek 11. září proběhla v Domově pro seniory Nopova zahradní slavnost ke 30. výročí otevření tohoto zařízení sociální péče, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno. Oslavy se nezúčastnili pouze klienti domova, ale i jejich rodiny a přátelé. Na zahájení slavnosti byl přítomen europoslanec RNDr. Petr Duchoň, zástupkyně ochránce lidských práv RNDr. Jitka Seidlová a starosta městské části Židenice Ing. Roman Vašina. Všichni přítomní hosté popřáli klientům hodně spokojených a krásných dnů v Domově, který se snaží prostřednictvím svých kvalifikovaných zaměstnanců zajistit svým klientům maximální možnou péči. PRO DĚTI Mateřská škola Pastelky pod záštitou ÚMČ Brno Židenice vyhlašuje pro všechny mateřské školy v Židenicích II. ročník Podzimního dýňování Podmínky soutěže: využití pouze přírodního materiálu, 1-2 dýně za jednu MŠ, hotové dýně přineste do Pastelek ve středu do hodin Dýně budou vystaveny pod číslem (vždy za MŠ), aby hodnocení bylo nestranné. Porota složená ze členů městské části a Magistrátu města Brna vybere nejpůsobivější výtvor a školku odmění. Pěkné ceny čekají také na ostatní zúčastněné. Po loňské zkušenosti, kdy tyto krásné práce dětí z MŠ Šumannova, Kamenáčky a MŠ Pastelky byly zničeny a rozkopány po celé ulici někým, kdo potřebuje škodit a nezastaví se před ničím, budou dýňové příšerky vystaveny před MŠ Pastelky pouze ve čtvrtek do 17hodin. Potom je přeneseme na zahradu školy a v pátek je vrátíme zúčastněným školkám i s cenami. Dětem, rodičům a pedagogickým pracovníkům přejeme spoustu dobrých nápadů a kreativity při tvoření podzimních příšerek. Děti a zaměstnanci MŠ Pastelky, Jamborova 11 Vydává Statutární město Brno - MČ Brno Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Na jediném bezbariérovém místě budou k dispozici kompenzační a rehabilitační pomůcky, odborníci, kteří jsou schopni a ochotni řešit problémy související s životem s postižením, služby sociální poradny, možnost dohodnout formy spolupráce, chráněné dílny, ukázky hipoterapie, canisterapie a výcviku vodicích a asistenčních psů. Ústředním tématem letošní Internetovny bude Překonávání bariér v komunikaci a využívání počítačů. V blízkosti pódia si budete moci odpočinout v čajovně s dětským koutkem. Ve spolupráci s Českými drahami, a.s. projede branami výstaviště první den Vlak plný úsměvů, kterým můžete přijet i vy. Více podrobných informací o programu a trase Vlaku plného úsměvů najdete na Těšíme se na Vás. Radka Bartoňová, Liga za práva vozíčkářů, o. s., mobil: , tel.: NÁPADNÍK 2008 Liga za práva vozíčkářů, o.s., vydává i letos publikaci Nápadník - sborník informací a rad pro život s postižením. Téměř 200 stran obsahuje aktualizované kapitoly o důchodech a dalším hmotném zabezpečení, o příspěvcích, pomůckách, rehabilitacích, pracovním uplatnění, barierách a bydlení, dopravě a úpravách aut. Dozvíte se užitečné informace např. o odškodnění po úrazu, budete mít k dispozici přehled kontaktů organizací dle typů postižení ve svém regionu a získáte přehled pravomocí úřadů. Nově jsou zařazeny vzory odvolání a informace o některých léčebných metodách. Nápadník si můžete objednat v tištěné podobě za 60 Kč, na CD za 40 Kč nebo v tištěné podobě i s CD za 80 Kč. Zájemci mohou psát své objednávky na mail: telefonovat na číslo nebo psát SMS na číslo Hana Valová

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 042 0 1 0 AKTUÁLNĚ Příjemné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku, hodně radosti z prvních jarních paprsků a probouzející se přírody vám

Více

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 03 2 0 1 3 Zlepšujeme Židenice Vážení spoluobčané, naše působení na radnici se přehouplo do své druhé poloviny a než se přihlásí jaro,

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 102 Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne 5. 9. 2012 oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka

Více

Židenický Zpravodaj 06

Židenický Zpravodaj 06 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 3 Za sportem do Rakouska Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý 14. 5. 2013

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

Židenický Zpravodaj 05

Židenický Zpravodaj 05 Židenický Zpravodaj 05 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 2 Den Země na Přírodovědné stanici Kamenáčky V úterý 17.dubna jsme na stanici již tradičně oslavili Den Země, a to v rámci

Více

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi zdarma pro občany Židenic, Zábrdovic a Juliánova www.zidenickyzpravodaj.cz ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 1/2 2015 Židenice pod sněhem. Sníh, který napadl v druhém lednovém týdnu, za jediný den roztál. Úvodník starosty

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU 9/2013 ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU (str.21) Nejhezčí nová lokalita 15 minut od Prahy nové parcely v Dolní Lomnici připravuje společnost Abidea s.r.o. ZDARMA (str. 8) Jazyková škola

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXI, září 2012 uzávěrka příštího čísla: 8. listopadu 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více