U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice"

Transkript

1 - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Komise Rady MČ Brno Židenice pro volební období Půdní vestavba Kuldova 17a, manželé Kučerovi žádost o ukončení nájemního vztahu a finanční vypořádání 4. Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku Výměna stávajících výplní otvorů za plastové v obecních panelových domech Krásného 33,35,37, Krásného 45,47,49, Krásného 51,53,55, Mazourova 1,3,5, Souběžná 1,3,5 a Souběžná 7,9,11 5. Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady návrh změn a doplňků 6. Pronájem bytu č. 2 v domě Krokova 52 v Brně 7. Pronájem bytu č. 6 v domě Bubeníčkova 32 v Brně 8. Pronájem bytu č. 8 v domě Kuldova 17 v Brně 9. Pronájem bytu č. 30 v domě Svatoplukova 73 v Brně 10. Pronájem bytu č. 34 v domě Svatoplukova 73 v Brně 11. Pronájem bytu č. 25 v domě Markéty Kuncové 4 v Brně 12. Pronájem bytu č. 16 v domě Krokova 28/30 v Brně oprava na vlastní náklady 13. Pronájem bytu č. 11 v domě Boettingrova 13 v Brně oprava na vlastní náklady 14. Pronájem bytu č. 9 v domě Meluzínova 7 v Brně oprava na vlastní náklady 15. Pronájem bytu č. 9 v domě Kosmákova 46 v Brně oprava na vlastní náklady 16. Pronájem bytu č. 3 v domě Podpísečná 14 oprava na vlastní náklady 17. Pronájem bytu č. 4 v domě Podpísečná 14 oprava na vlastní náklady 18. Pronájem bytu č. 5 v domě Krásného 55 oprava na vlastní náklady 19. Žádost o uzavření nové nájemní slouvy po výpovědi nájmu bytu č. 7 v domě Kosmákova 34 Zdeňka a Jaroslav Remlovi 20. Byt č. 12 v domě Meluzínova 1 Jitka Kudličková výpověď nájmu bytu 21. Žádost o uzavření nové NS na pronájem bytu č. 4 v domě Kosmákova 40 Ing. Červinka 22. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Taussigova Záměr obce pronajmout byt č. 10 v domě Boettingrova 11 oprava na vlastní náklady 24. Záměr obce pronajmout byt č. 5 v domě Strakatého 10 oprava na vlastní náklady 25. Záměr obce pronajmout NP v domě Taussigova 15 v Brně 26. Záměr obce pronajmout štítovou zeď u domu Stará Osada 20 v Brně 27. Záměr obce pronajmout pozemek u domu Táborská 36 v Brně 28. Nakládání s nemovitostmi v k.ú. Židenice při ul. Táborské a Životského 29. Pronájem pozemků v souvislosti s rozšířením parkoviště při ul. Viniční 30. Pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 31. Pronájem části pozemku p.č. 8347/2 v k.ú. Židenice při ul. Škroupově 32. Pronájem pozemku p.č. 385/2 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 33. Pronájem pozemku p.č. 373 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově

2 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 282 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu tohoto pozemku 35. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 321 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu tohoto pozemku 36. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 335 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu tohoto pozemku 37. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Rokytově a záměr pronájmu tohoto pozemku 38. Odprodej pozemku p.č. 1617/2 v v k.ú. Židenice při ul. Klíny 39. Záměr výstavby garáží v k.ú. Židenice při ul. Souběžné, Krásného a Mazourově 40. Stanovisko k umístění reklamních zařízení na zábradlí při komunikacích na území Městské části Brno-Židenice 41. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Židenice při ul. Vančurově 42. Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Skopalíkova 33,35,37, Brno 43. Různé 81/2010.1/ Schválení programu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 81. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Dušana Smrčka ověřovatelem zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 81/2010.2/ Komise Rady MČ Brno Židenice pro volební období bere na vědomí rezignaci PhDr. Petry Kačírkové, Ph.D. na členství v komisi bezpečnosti a životního prostředí 2. jmenuje členem komise bezpečnosti a životního prostředí pana Jiřího Motlocha. 81/2010.3/ Půdní vestavba Kuldova 17a, manželé Kučerovi žádost o ukončení nájemního vztahu a finanční vypořádání 1. bere na vědomí žádost manželů Kučerových o ukončení nájemního vztahu k obecnímu bytu v půdní vestavbě domu Kuldova 17a o finanční vypořádání doposud v nájemném neumořeného zůstatku pořizovacích nákladů 2. souhlasí s tím, že a) nájemní smlouva k bytu bude ukončena k na žádost nájemců b) jednorázové vypořádání doposud neumořených nákladů na pořízení bytu ve výši ,-Kč (k ) bude provedeno nejpozději do c) po dobu min. 3 měsíců (počínaje dnem ) bude na úřední desce zveřejněn Záměr obce pronajmout předmětný byt zájemci, jež splní podmínky pro pronájem obecního bytu a složí před podpisem nájemní smlouvy částku doposud neumořených nákladů na pořízení bytu ve výši ,-Kč

3 - 3 - d) pokud by se našel zájemce o převod nájemního vztahu k bytu ještě za doby platnosti stávající nájemní smlouvy s manžely Kučerovými, bude upřednostněna forma převodu nájemního vztahu a vypořádání mezi dotčenými stranami e) pokud se ani po 3 měsících nenajde zájemce, bude byt pronajat za maximální možné měsíční nájemné zájemci, jenž splní podmínky pro pronájem obecního bytu. 81/2010.4/ Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku Výměna stávajících výplní otvorů za plastové v obecních panelových domech Krásného 33,35,37, Krásného 45,47,49, Krásného 51,53,55, Mazourova 1,3,5, Souběžná 1,3,5 a Souběžná 7,9,11 1. ruší (na základě doporučení hodnotící komise) zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku Výměna stávajících výplní otvorů za plastové v obecních panelových domech Krásného 33,35,37, Krásného 45,47,49, Krásného 51,53,55, Mazourova 1,3,5, Souběžná 1,3,5 a Souběžná 7,9,11 z důvodu chybného údaje v zadávací dokumentaci 2. ukládá Odboru správy majetku ve spolupráci se společností Roviko s.r.o. zajistit veškeré náležitosti a úkony dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 81/2010.5/ Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady návrh změn a doplňků doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady v předloženém znění se zapracovanými změnami a doplňky bez jakýchkoliv připomínek. Návrh nového znění Pravidel tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu. 81/2010.6/ Pronájem bytu č. 2 v domě Krokova 52 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě Krokova 52 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 60,55 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

4 - 4-81/2010.7/ Pronájem bytu č. 6 v domě Bubeníčkova 32 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v domě Bubeníčkova 32 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 81/2010.8/ Pronájem bytu č. 8 v domě Kuldova 17 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 8 v domě Kuldova 17 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 60,55 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 81/2010.9/ Pronájem bytu č. 30 v domě Svatoplukova 73 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 30 v domě Svatoplukova 73 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 81/ / Pronájem bytu č. 34 v domě Svatoplukova 73 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 34 v domě Svatoplukova 73 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

5 - 5-81/ / Pronájem bytu č. 25 v domě Markéty Kuncové 4 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 25 v domě Markéty Kuncové 4 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 81/ / Pronájem bytu č. 16 v domě Krokova 28/30 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v domě Krokova 28/30 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 60,55 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Prostředky ve výši cca 131 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 2. ukladá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 81/ / Pronájem bytu č. 11 v domě Boettingrova 13 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 v domě Boettingrova 13 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Prostředky ve výši cca 142 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 81/ / Pronájem bytu č. 9 v domě Meluzínova 7 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v domě Meluzínova 7 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Prostředky ve výši cca 130 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném

6 - 6-81/ / Pronájem bytu č. 9 v domě Kosmákova 46 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v domě Kosmákova 46 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Prostředky ve výši cca 121 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 81/ / Pronájem bytu č. 3 v domě Podpísečná 14 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě Podpísečná 14 v Brně s Mgr. Alešem Mackem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Prostředky ve výši cca ,- Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu budou umořeny v nájemném 81/ / Pronájem bytu č. 4 v domě Podpísečná 14 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v domě Podpísečná 14 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Prostředky ve výši cca ,- Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu budou umořeny v nájemném 81/ / Pronájem bytu č. 5 v domě Krásného 55 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v domě Krásného 55 v Brně s Mgr. Šárkou Řezáčovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve

7 - 7 - smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Prostředky ve výši cca ,- Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu budou umořeny v nájemném 81/ / Žádost o uzavření nové nájemní slouvy po výpovědi nájmu bytu č. 7 v domě Kosmákova 34 Zdeňka a Jaroslav Remlovi 1. bere na vědomí, že uplynula lhůta pro zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 7 v domě Kosmákova 34 v Brně 2. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok se Zdeňkou a Jaroslavem Remlovými 3. ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 81/ / Byt č. 12 v domě Meluzínova 1 Jitka Kudličková výpověď nájmu bytu 1. bere na vědomí žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 12 v domě Meluzínova 1 ze dne trvá na výpovědi nájmu bytu č. 12 v domě Meluzínova 1 v Brně s nájemkyní paní Jitkou Kudličkovou. 81/ / Žádost o uzavření nové NS na pronájem bytu č. 4 v domě Kosmákova 40 Ing. Červinka 1. bere na vědomí žádost pana Ing. Jana Červinky o osvědčení přechodu nájmu bytu č. 4 v domě Kosmákova 40 po úmrtí bratra a doklady, které žadatel předložil 2. nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s žadatelem za podmínek původní smlouvy, neboť má za to, že nejsou splněny podmínky pro přechod nájmu bytu č. 4 v domě Kosmákova 40 v Brně po bratru žadatele na žadatele 3. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě Kosmákova 40 s žadatelem za těchto podmínek: nová NS na dobu určitou 2 roky nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 4. ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 81/ / Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Taussigova nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s panem Ing. Vlastimilem

8 - 8 - Kopečným k bytu č. 1 v domě Taussigova 15 v Brně 2. ukládá Odboru správy majetku, pokud pan Ing. Vlastimil Kopečný obecní byt dobrovolně nevyklidí do , zajistit ve spolupráci se správcem v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , podání žaloby na vyklizení bytu. 81/ / Záměr obce pronajmout byt č. 10 v domě Boettingrova 11 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 10 v domě Boettingrova 11 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,- Kč budou umořeny v nájemném 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout volný byt č. 10 v domě Boettingrova 11 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,- Kč budou umořeny v nájemném. Text záměru obce tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. 81/ / Záměr obce pronajmout byt č. 5 v domě Strakatého 10 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout volný byt č. 5 v domě Strakatého 10 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,- Kč budou umořeny v nájemném 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout volný byt č. 5 v domě Strakatého 10 v Brně s opravami na vlastní náklady. Účelně vynaložené náklady ve výši cca ,- Kč budou umořeny v nájemném. Text záměru obce tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu. 81/ / Záměr obce pronajmout NP v domě Taussigova 15 v Brně Rada městské části Brno - Židenice 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 31,70 m 2 v domě Taussigova 15 v Brně panu Vladimíru Doležalovi 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 31,70 m 2 v domě Taussigova 15 v Brně panu Vladimíru Doležalovi. Text záměru obce tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu.

9 - 9-81/ / Záměr obce pronajmout štítovou zeď u domu Stará Osada 20 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou štítovou zeď domu Stará Osada 20 v Brně o výměře 34,56 m 2 společnosti two brothers media s. r.o. 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr obce pronajmout na dobu neurčitou štítovou zeď domu Stará Osada 20 v Brně o výměře 34,56 m 2 společnosti two brothers media s. r.o. Text záměru obce tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu. 81/ / Záměr obce pronajmout pozemek u domu Táborská 36 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nezastavěnou část pozemku p. č o výměře 72 m 2 v k. ú. Židenice u domu Táborská 36 v Brně OSVČ - panu Agim Loci, za účelem skladování pneumatik 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout nezastavěnou část pozemku p. č o výměře 72 m 2, v k. ú. Židenice u domu Táborská 36 v Brně OSVČ - panu Agim Loci, za účelem skladování pneumatik. Záměr obce tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu. 81/ / Nakládání s nemovitostmi v k.ú. Židenice při ul. Táborské a Životského 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej nemovitostí objektu Táborská č. or. 16, č. pop a pozemku p.č. 5437, objektu Táborská č. or. 114, č. pop. 223 a pozemku p.č. 1965, objektu Táborská č. or. 128, č. pop. 327 a pozemku p.č. 1954, objektu Životského č. or. 14, č. pop. 195 a pozemku p.č. 154 vše v k.ú. Židenice, a to v případě, že nedojde do k převodu výše uvedených nemovitostí do majetku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 2. schvaluje dopis Majetkovému odboru MMB týkající se dalšího nakládání s nemovitostmi v k.ú. Židenice při ul. Táborské a Životského. Dopis je přílohou č. 7 originálu zápisu. 3. pověřuje starostu Ing. Romana Vašinu k podpisu výše uvedeného dopisu. Hlasování : Usnesení bylo schváleno. Zajistí: Ing. Čermák Termín: ihned

10 / / Pronájem pozemků v souvislosti s rozšířením parkoviště při ul. Viniční 1. bere na vědomí žádost společnosti Poliklinika Viniční a.s. o pronájem pozemků v k.ú. Židenice při ul. Viniční v souvislosti s rozšířením stávajícího parkoviště u zdravotnického zařízení Poliklinika Viniční 2. doporučuje realizaci rozšíření stávajícího parkoviště v k.ú. Židenice při ul. Viniční z důvodu jeho nedostačující kapacity 3. souhlasí v souladu s 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním znění a čl. 75 odst. 6 platného Statutu města Brna s odnětím svěřeného majetku, a to pozemků pod stávajícím parkovištěm a dotčených rozšířením parkoviště. Soupis pozemků k odnětí svěření tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu 4. ukládá Odboru správy majetku požádat statutární město Brno o odnětí výše uvedených svěřených nemovitostí. 81/ / Pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 1. bere na vědomí zpětvzetí žádosti pana Jana Rysky o pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice 2. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.č. 7832, zahrada o výměře 624 m 2 v k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské jako zahrady na dobu 2 let od uzavření nájemní smlouvy za cenu 2,- Kč/m 2 /rok a v dalších letech za cenu 5,- Kč/m 2 /rok panu Zdeňku Polákovi za těchto podmínek: doba trvání nájemní smlouvy na dobu neurčitou závazek nájemce opravit do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy oplocení a branku v případě nesplnění tohoto závazku zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč v případě nedoložení nákladů na opravu plotu a branky po roce trvání nájemní smlouvy automatické zvýšení nájemného na aktuálně stanovenou výši nájemného za pronájem pozemku jako zahrady 3. souhlasí s umořením účelně vynaložených nákladů (za předpokladu jejich řádného doložení) na opravu oplocení na pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské v nájemném do maximální výše 50% z částky položkového rozpočtu v nákladech maximálně do ,- Kč doloženého nájemcem, a to tak, že do umoření této částky by nájemce neplatil nájemné z pozemku 4. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout výše uvedený pozemek panu Zdeňku Polákovi. Záměr obce tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu. 81/ / Pronájem části pozemku p.č. 8347/2 v k.ú. Židenice při ul. Škroupově 1. souhlasí s uzavřením dodatku č. II k nájemní smlouvě č uzavřené dne s Ing. Romanem Fridrichem na pronájem části pozemku p.č. 8347/2, ostatní plocha o výměře 10 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Škroupově, kterým bude upravena doba trvání nájmu na dobu určitou do Dodatek tvoří přílohu č.

11 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu výše uvedeného dodatku. 81/ / Pronájem pozemku p.č. 385/2 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s prodloužením souhlasu s umístěním dočasné stavby na pozemku p.č. 385/2, zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 36 m 2 v k.ú. Židenice do souhlasí s pronájmem části výše uvedeného pozemku pod dočasnou stavbou ve vlastnictví nájemce v rozsahu cca 9 m 2 a zbývající části tohoto pozemku jako zahrady v rozsahu cca 27 m 2 vše v k.ú. Židenice, při ul. Nezamyslově panu Karlu Kopřivovi a se zněním nájemní smlouvy. Nájemní smlouva je přílohou č. 11 originálu zápisu 3. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 81/ / Pronájem pozemku p.č. 373 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s pronájmem pozemku pod garáží p.č. 373, zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 18 m 2 v k.ú. Židenice, při ul. Nezamyslově panu Pavlu Auerovi ve znění vzorové nájemní smlouvy s novým nájemcem schváleném na 26. zasedání dne pověřuje starostu k podpisu této smlouvy 81/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 282 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č ze dne na pronájem pozemku p.č. 282, zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice, při ul. Nezamyslově a se záměrem pronájmu výše uvedeného pozemku panu Miroslavu Škurkovi 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout výše uvedený pozemek panu Miroslavu Škurkovi. Záměr obce tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu. 81/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 321 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č ze dne na pronájem pozemku p.č. 321, zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 18 m 2 v k.ú. Židenice, při ul. Nezamyslově a se záměrem pronájmu výše uvedeného pozemku

12 paní Renatě Povolné 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout výše uvedený pozemek paní Renatě Povolné. Záměr obce tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu. 81/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 335 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č ze dne včetně Dodatku č. 1 ze dne na pronájem pozemku pod garáží p.č. 335, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově s panem Vladimírem Veselým dohodou ke dni podpisu tého dohody všemi účastníky. Dohoda tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku pod garáží p.č. 335, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově manželům Šindelkovým 4. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 335, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Nezamyslově manželům Šindelkovým. Záměr obce tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu. 81/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Rokytově a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č ze dne na pronájem pozemku pod garáží p.č. 6646, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově s manželi Filovými dohodou ke dni podpisu tého dohody všemi účastníky. Dohoda tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku pod garáží p.č. 6646, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově panu Janu Korytarovi 4. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6646, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově panu Janu Korytarovi. Záměr obce tvoří přílohu č. 17 originálu zápisu. 81/ / Odprodej pozemku p.č. 1617/2 v k.ú. Židenice při ul. Klíny 1. revokuje své usnesení přijaté pod bodem 49, odst. 2. a 3. na 68. zasedání dne , které zní RMČ Brno - Židenice 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p.č. 1617/2, ostatní

13 plochy, o výměře 50 m 2 v k.ú. Židenice, při ul. Klíny, vlastníku přilehlé nemovitosti Táborská 182 paní Karin Vrtílkové 2. ukládá OSM požádat o svěření pozemku p.č. 1617/2, ostatní plochy, o výměře 50 m 2 v k.ú. Židenice, při ul. Klíny do hospodaření za účelem pronájmu. 2. doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p.č. 1617/2, ostatní plochy, o výměře 50 m 2 v k.ú. Židenice, při ul. Klíny, vlastníku přilehlé nemovitosti Táborská 182 paní Karin Vrtílkové 3. ukládá Odboru správy majetku požádat o zpětvzetí žádosti o svěření výše uvedeného pozemku. 81/ / Záměr výstavby garáží v k.ú. Židenice při ul. Souběžné, Krásného a Mazourově 1. bere na vědomí žádost paní Aleny Čejkové o vyjádření k záměru výstavby garáží na částech pozemků p.č. 4393/1, ostatní plocha o celkové výměře m 2 a p.č. 4279/1, ostatní plocha o celkové výměře m 2 v k.ú. Židenice při ul. Souběžné, Krásného a Mazourově 2. nesouhlasí se záměrem výstavby ve výše uvedené lokalitě, protože výstavba není v souladu s Územním plánem města Brna. 81/ / Stanovisko k umístění reklamních zařízení na zábradlí při komunikacích na území městské části Brno - Židenice 1. bere na vědomí žádost společnosti Railing Media s.r.o. o vyjádření městské části k umístění reklamních zařízení na zábradlí Brněnských komunikací a.s. na území městské části Brno - Židenice v počtech a lokalitách vyznačených do snímku KM. Vyznačení umístění reklamních zařízení do snímku KM tvoří přílohu č. 18 originálu zápisu 2. ukládá Odboru správy majetku zaslat společnosti Railing Media s.r.o. odpověď v intencích usnesení přijatého na 91. zasedání RMČ Brno Židenice dne Dopis odsouhlasený na výše uvedeném zasedání RMČ je přílohou č. 19 originálu zápisu. 81/ / Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Židenice při ul. Vančurově doporučuje statutárnímu městu Brnu zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 3094/2, ostatní plocha o 47 m 2, pč. 3097/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 570 m 2, p.č. 3097/2, ostatní plocha o výměře 31 m 2, p.č. 3100/2, ostatní plocha o výměře 41 m 2 a p.č. 3102/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Vančurově, dotčeným stavbou Brno, Vančurova, stavební úprava NN pro společnost E.ON Distribuce, a.s. dle situace projektovaného vedení. Situace projektovaného vedení výše uvedené stavby tvoří přílohu č. 20 originálu zápisu.

14 / / Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Skopalíkova 33,35,37, Brno 1. ruší (na základě doporučení hodnotící komise) zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Skopalíkova 33,35,37, Brno 2. ukládá Odboru správy majetku ve spolupráci se společností Renards protender, s.r.o. zajistit veškeré náležitosti a úkony dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Za správnost: E. Bočková Marek SVITAVSKÝ místostarosta V Brně dne

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 34. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 3.3.2008 U S N E S E N Í 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 34/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis. 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis. 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: 16:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Mgr. Filip

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 1. Dunajská 25 prodej domu včetně části pozemku Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) bylo přijato usnesení : Rada

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 20. 5. 2019 Usnesení z 23. schůze Rady města Rychvald, dne 20. 05. 2019 Kontrola usnesení 23/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení:

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna III MM2018000000414 ZM7/ ^Qffh fr Z7/38. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 10.4.2018 Název Návrh deje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

PROGRAM 55. RMČ BS. 20) Dispozice s majetkem /15/230/ - Předkupní právo p.č. 1885/31,

PROGRAM 55. RMČ BS. 20) Dispozice s majetkem /15/230/ - Předkupní právo p.č. 1885/31, PROGRAM 55. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 54. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 55. RMČ BS d) Schválení programu 55. RMČ BS 2) Nadlimitní VZ na služby Údržba čistoty a zimní

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 22, které se uskutečnilo dne

Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště. č. 22, které se uskutečnilo dne Usnesení z jednání Rady města Mnichovo Hradiště č. 22, které se uskutečnilo dne 26. 08. 2019 416/2019 Rada města jmenuje ověřovatelem zápisu z dnešního jednání pana Ondřeje Knoblocha. Hlasování: Pro: 5,

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 24. 8. 2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg Nepřítomen: Mgr.

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Obsah prostory sloužící podnikání : Využití. úkonu. (rozsah) dle volných kanceláří Kč/m 2 /rok 600. prostory určené pro podnikání

Obsah prostory sloužící podnikání : Využití. úkonu. (rozsah) dle volných kanceláří Kč/m 2 /rok 600. prostory určené pro podnikání Obsah prostory sloužící podnikání : Bod a) Druh úkonu Prodloužení vyhlášeného záměru Nájemné 1000 Kč/m 2 /rok 600 Kč/m 2 /rok Lokalita v ZR ZR Dolní ulice 165/1 m2 (rozsah) dle volných kanceláří Využití

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 305/17/19 1) schvaluje program 17. schůze

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM Město Broumov Určeno RM č.: 42 Majetkové záležitosti K jednání: 09.05.2016 Předkladatel: Ing. Marie Mikulenková Podpis: Předloženo RM 04.05.2016 Projednáno: MK, Mgr. Špůr, starosta 02.05.2016 Komentář:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1674/2018/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje jednání týkající

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.09.2016 čís. 0103/ZMOb-Mich/1418/10-0117/ZMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7

Více