U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice"

Transkript

1 Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Změna jednacího řádu ZMČ Brno-Židenice 3. Měsíční odměna neuvolněným členům ZMČ Brno Židenice 4. Návrh na odpis nedokončených investic, vzniklých vletech Rozpočtové opatření č. 4 - Neinvestiční transfer ze stát. rozpočtu na školství, státní správu, neinvestiční transfer z rozpočtu města, neinvestiční transfer z MPS na sociální služby 6. Rozpočtové opatření č. 5 - Zapojení odvodu MŠ Nopova, sankčního odvodu ZŠ Kuldova a 2. části zůstatku roku 2007 do rozpočtu příjmů společenský ples MČ Brno-Židenice - vyúčtování 8. Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby 9. Čerpání rezervního fondu Mateřské školy Pastelky, Brno, Jamborova Návrh na změnu způsobu umořování půjček poskytnutých budoucími nájemci na vybudování nového obecního bytu formou nástavby nebo rekonstrukce domu 11. Poskytnutí půdních prostor v obecních domech Kuldova 10 a 36 za účelem vybudování obecních bytů formou půdní vestavby 12. Pronájem bytu č. 1 v domě Strakatého 9 v Brně oprava na vlastní náklady 13. Pronájem bytu č. 2 v domě Strakatého 9 v Brně oprava na vlastní náklady 14. Pronájem bytu č. 6 v domě Kosmákova 46 oprava na vlastní náklady 15. Pronájem bytu č. 3 v domě Slatinská 12 v Brně 16. Pronájem bytu č. 11 v domě Stará Osada 22 v Brně 17. Pronájem bytu č. 13 v domě Strakatého 9 v Brně 18. Pronájem nebytového prostoru v domě Juliánovské náměstí 1 Brně 19. Záměr obce pronajmout NP v domě Karáskovo náměstí 2 v Brně 20. Žádost o prominutí poplatků z prodlení byt č. 16, Stará osada Žádost o prominutí poplatků z prodlení byt č. 46, Svatoplukova Výpověď z nájmu bytu č. 18 v domě Krásného 15 v Brně 23. Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Šámalově 24. Pronájem části pozemku p.č. 1165/1 v k.ú. Zábrdovice při ul. Pastrnkově 25. Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské

2 2 26. Pronájem pozemku p. č. 6165/1 nebo 6595/7 v k. ú. Židenice při ul. Svatoplukově 27. Pronájem pozemků v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově 28. Záměr pronájmu pozemku p.č. 5003/2 a p.č. 5003/3 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 29. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č. 5406/13 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově a záměr pronájmu tohoto pozemku 30. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové a záměr pronájmu tohoto pozemku 31. Odprodej části pozemku p.č. 7477/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví společnosti PAJU s.r.o. 32. Pozemek p.č. 5865/1 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově 33. Vyjádření k záměru výstavby přístřešku na pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice 34. Žádost o vydání souhlasného stanoviska k oznámení o změně v užívání stavby 35. Vyjádření ke změně územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1163/1,163/7, 1163/8, 1164, 1165/1, 1166, 1167/2, 1170/2, 1170/3, 1172/1, 1177/8 k.ú. Zábrdovice (areál společnosti Revap, s.r.o při ulici Zábrdovická 36. Vyjádření ke změně územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1167/1, 1168, 110/1 a 1172/2 k.ú. Zábrdovice (areál společnosti HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně při ulici Zábrdovická) 37. Vyjádření k návrhu změn územního plánu města Brna: ÚPMB soubor a změny B 30/03-II 38. Poskytování právních služeb 39. Program 12. zasedání ZMČ dne 28. dubna Státní dotace na výstavbu elektronických sirén ve městě Brně 37/2008.1/ Schválení programu 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. arch. Pavla Sáňku ověřovatelem zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 37/2008.2/ Změna jednacího řádu ZMČ Brno - Židenice Rada městské části Brno Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Židenice, kterou se v článku 4 doplňuje odstavec 4, ve znění: Návrhy usnesení a důvodové zprávy, které se týkají jednotlivých bodů programu, budou po odstranění zákonem chráněných údajů nejpozději 3 dny před termínem zasedání zveřejněny na oficiálních internetových stránkách Městské části Brno-Židenice.

3 3 37/2008.3/ Měsíční odměna neuvolněným členům ZMČ Brno-Židenice Rada městské části Brno-Židenice doporučuje Zastupitestvu městské části Brno-Židenice schválit s platností od novou výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Brno-Židenice. Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Brno-Židenice tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu 37/2008.4/ Návrh na odpis nedokončených investic, vzniklých v letech Rada městské části Brno Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice schválit odpis nedokončených investic, vzniklých v letech v celkové výši 690 tis. Kč. 37/2008.5/ Rozpočtové opatření č. 4 - Neinvestiční transfer ze stát. rozpočtu na školství, státní správu, neinvestiční transfer z rozpočtu města, neinvestiční transfer z MPS na sociální služby Rada městské části Brno-Židenice schvaluje rozpočtové opatření č. 4. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2008 neinvestiční transfer na školství a státní správu o 142 tis. Kč, navyšuje neinvestiční transfer z rozpočtu města o tis. Kč a doplňuje neinvestiční transfer z MPSV na sociální služby Peč. služby ve výši 98 tis. Kč. Doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 4 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. 37/2008.6/ Rozpočtové opatření č. 5 - Zapojení odvodu MŠ Nopova, sankčního odvodu ZŠ Kuldova a 2. části zůstatku roku 2007 do rozpočtu příjmů 2008 doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice schválit rozpočtové opatření č. 5. Toto opatření zvyšuje příjmy rozpočtu o odvod MŠ Nopova ve výši 110 tis. Kč a o sankční odvod ZŠ Kuldova ve výši 256 tis. Kč. Financování rozpočtu na rok 2008 zvyšuje o 2. část zůstatku roku 2007 ve výši tis. Kč. Doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 5 tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu. 37/2008.7/ 17. společenský ples MČ Brno-Židenice - vyúčtování Rada městské části Brno Židenice 1. bere na vědomí vyúčtování 17. společenského plesu 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit použití výtěžku z plesu ve výši ,67 Kč jako příspěvek na kulturní, sportovní, sociální a činnost mládeže

4 4 3. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č. 6. Toto opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na rok 2008 v položce ples MČ o 91 tis. Kč a upřesňuje a zvyšuje výdajové položky rozpočtu na rok 2008 ve stejné výši. Rozpočtové opatření č. 6 tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu. 37/2008.8/ Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby 1. schvaluje formulář Osvědčení o pověření dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu 2. schvaluje poskytování odměny dobrovolných pracovníků pečovatelské služby ve výši 55,- Kč/hod. činnosti 3. pověřuje vedoucího odboru sociálních věcí Ing. Milana Trávníčka k podpisu Osvědčení pro dobrovolné pracovníky pečovatelské služby, a ke zprošťování funkce dobrovolných pracovníků pečovatelské služby. 37/2008.9/ Čerpání rezervního fondu Mateřské školy Pastelky, Brno, Jamborova 11 bere na vědomí čerpání rezervního fondu Mateřské školy Pastelky, Brno, Jamborova 11 ve výši ,- Kč za účelem výstavby dětského hřiště na školní zahradě mateřské školy dle zákona 250/2000 Sb., 30, odst.3, pís.a) dle dopisu. 37/ / Návrh na změnu způsobu umořování půjček poskytnutých budoucími nájemci na vybudování nového obecního bytu formou nástavby nebo rekonstrukce domu 1. schvaluje, že počínaje dnem budou půjčky poskytnuté budoucími nájemci na vybudování nového obecního bytu formou nástavby nebo rekonstrukce domu umořovány ve výši 100% aktuálního předepsaného nájemného. 2. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci se správcem zajistit realizaci shora uvedeného usnesení. 37/ / Poskytnutí půdních prostor v obecních domech Kuldova 10 a 36 za účelem vybudování obecních bytů formou půdní vestavby 1. schvaluje poskytnutí půdního prostoru obecního domu Kuldova 10 paní Kateřině Honkové Kuldova 36 panu Ing. Jaroslavu Pichrtovi

5 5 v obou za účelem vybudování obecního bytu formou půdní vestavby na náklady budoucího nájemce s tím, že doložené a účelně vynaložené náklady na výstavbu bytu budou každému z nich umořeny v nájemném. Podmínkou je uzavření smlouvy o výstavbě obecního bytu formou půdní vestavby s termínem dokončení výstavby obecního bytu do /2000 ze dne , čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 1 v domě Strakatého 9 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v domě Strakatého 9 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. pro rok 2008 a prostředky ve výši cca 127 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 2 v domě Strakatého 9 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s zavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě Strakatého 9 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. pro rok 2008 a prostředky ve výši cca 106 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 6 v domě Kosmákova 46 oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 v domě Kosmákova 46 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně a prostředky ve výši cca ,- Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném. Do roku 2010 včetně bude

6 6 nájemné z bytu jednou ročně jednostranně zvýšeno ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu v platném znění 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 3 v domě Slatinská 12 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě Slatinská 12 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. pro rok To vše za předpokladu, že bude ukončen nájemní vztah k bytu č. 47 v domě Svatoplukova 73 v Brně. Stávající byt bude prostřednictvím správce vrácen pronajímateli 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 11 v domě Stará Osada 22 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 v domě Stará Osada 22 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do , nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. pro rok To vše za předpokladu, že bude ukončen nájemní vztah k bytu č. 1 v domě Kuldova 7 v Brně. Stávající byt bude prostřednictvím správce vrácen pronajímateli 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 37/ / Pronájem bytu č. 13 v domě Strakatého 9 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13 v domě Strakatého 9 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 61,31 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ z a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 151/2007 Sb. pro rok /2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6.

7 7 37/ / Pronájem nebytového prostoru v domě Juliánovské náměstí 1 Brně 1. souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 100 o výměře 7,3 m 2 v domě Juliánovské náměstí 1 v Brně panu Ing. Jaroslavu Rompotlovi. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 500,- Kč/m 2 /rok s každoroční úpravou o poměrnou část odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem. Účelem nájmu bude sklad drobných automobilových součástek 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 37/ / Záměr obce pronajmout NP v domě Karáskovo náměstí 2 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor č. 100 provozovnu autoškoly o výměře 73,40 m 2 v domě Karáskovo náměstí 2 v Brně panu JUDr. Ladislavu Nádeníčkovi a Editě Myškové. Nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 1 200,- Kč/m 2 /rok s každoroční úpravou o poměrnou část odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor č. 100 provozovnu autoškoly - o výměře 73,40 m 2 v domě Karáskovo náměstí 2 v Brně panu JUDr. Ladislavu Nádeníčkovi a Editě Myškové. Text záměru obce tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu. 37/ / Žádost o prominutí poplatků z prodlení byt č. 16, Stará osada 22 nesouhlasí s prominutím poplatků z prodlení ve výši ,- Kč, nájemci bytu č. 16 v domě Stará osada 22 v Brně. 37/ / Žádost o prominutí poplatků z prodlení byt č. 46, Svatoplukova 73 nesouhlasí s prominutím poplatků z prodlení ve výši 7.828,- Kč, nájemci bytu č. 46 v domě Svatoplukova 73 v Brně. 37/ / Výpověď z nájmu bytu č. 18 v domě Krásného 15 v Brně 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s manžely Alenou a Ing. Karlem Barákovými k bytu č. 18 o velikosti 2+1 v domě Krásného 15 v Brně výpovědí z důvodu dle ust. 711 odst. 2) písmene c) občanského zákoníku

8 8 2. ukládá odboru správy majetku ve spolupráci se správcem připravit výpověď z nájmu bytu a předložit ji starostovi k podpisu. 37/ / Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Šámalově 1. souhlasí s pronájmem nezastavěné části pozemku p.č. 1097, zastavěná plocha a nádvoří, část o výměře 461 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Šámalově žadatelům uvedeným v seznamu, jež je přílohou č. 7 originálu zápisu, k odstavení vozidel na nádvoří objektu Šámalova č. or. 60, a se zněním nájemní smlouvy. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu výše uvedené nájemní smlouvy. 37/ / Pronájem části pozemku p.č. 1165/1 v k.ú. Zábrdovice při ul. Pastrnkově 1. souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1165/1, zahrada, část o výměře 20,5 m 2 ve vlastnictví společnosti REVAP s.r.o. Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno Židenice za účelem umožnění pěšího průchodu mezi ul. Pastrnkovou a Zábrdovickou podle levého břehu řeky Svitavy za cenu 45,- Kč/m 2 /rok 2. souhlasí s posunutím oplocení na části pronajatého pozemku na náklady Statutárního města Brna, městské části Brno Židenice 3. souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem části výše uvedeného pozemku. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu 4. pověřuje starostu k podpisu výše uvedené nájemní smlouvy. 37/ / Pronájem části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské doporučuje statutárnímu městu Brnu pronájem části pozemku p.č. 7847, ostatní plocha o celkové výměře m 2 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské investorovi rozšíření stávající komunikace na výše uvedeném pozemku. Zákres části pozemku p.č v k.ú. Židenice určené k pronájmu do snímku KM tvoří přílohu č. 10 originálu tohoto zápisu. 37/ / Pronájem pozemku p. č. 6165/1 nebo 6595/7 v k. ú. Židenice při ul. Svatoplukově 1. nesouhlasí s umístěním naváděcího poutače na části pozemku p.č. 6165/1, ostatní plochy, o celkové výměře 750 m 2 a části pozemku p.č. 6595/7, ostatní plochy, o celkové výměře 586 m 2 vše v k. ú. Židenice při ul. Svatoplukově

9 9 2. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu pronajmout část pozemku p.č. 6165/1, ostatní plochy, o celkové výměře 750 m 2 a část pozemku p.č. 6595/7, ostatní plochy, o celkové výměře 586 m 2 vše v k. ú. Židenice při ul. Svatoplukově, k umístění naváděcího poutače společností AZ SERVIS STK, s.r.o. a AZ SERVIS, a.s. 3. ukládá odboru správy majetku požádat o svěření pozemku p.č. 6165/1, ostatní plochy, o výměře 750 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Svatoplukově. 37/ / Pronájem pozemků v k. ú. Židenice při ul. Nezamyslově 1. souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 362, zast. plocha, nádvoří o vým. 18 m 2, p.č. 367, zast. plocha, nádvoří o vým. 161 m 2, části pozemku p.č. 382/1, zast. plocha, nádvoří o vým. 20 m 2, pozemků p.č. 382/11, zast. plocha, nádvoří o vým. 33 m 2, p.č. 382/12, zast. plocha, nádvoří o vým. 10 m 2 a pozemku p.č. 382/13, zast. plocha, nádvoří o vým. 9 m 2, při ul. Nezamyslově zájmovému svazu AUTOKLUB MEZ BRNO v AČR a se zněním nájemní smlouvy. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 37/ / Záměr pronájmu pozemku p.č. 5003/2 a p.č. 5003/3 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 1. bere na vědomí žádost Ing. Jiřího Ježe o prodloužení stávající nájemní smlouvy č. 40/2003 ze dne souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.č. 5003/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 a pozemku p.č. 5003/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské panu Ing. Jiřímu Ježovi jako vlastníkovi stavby postavené na výše uvedených pozemcích 3. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovení 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout výše uvedené pozemky. Záměr obce tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu. 37/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č. 5406/13 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. maj/g/139/93 ze dne na pronájem pozemku pod garáží p. č. 5406/13, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 17 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově s panem Miroslavem Mikýskem dohodou ke dni Dohoda tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku pod garáží p. č. 5406/13, zastavěná plocha, o výměře 17 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově manželům Šujanovým

10 10 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p. č. 5406/13, zastavěná plocha, o výměře 17 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Škrochově manželům Šujanovým. Záměr obce tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu. 37/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 103/2002 ze dne na pronájem pozemku pod garáží p. č. 6559, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové s paní Jiřinou Novotnou dohodou ke dni Dohoda tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku pod garáží p. č. 6559, zastavěná plocha, o výměře 20 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové manželům Trojanovým. 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p. č. 6559, zastavěná plocha, o výměře 20 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové manželům Trojanovým. Záměr obce tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu. 37/ / Odprodej části pozemku p.č. 7477/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví společnosti PAJU s.r.o. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p.č. 7477/1, ostatní plocha, část o výměře cca 15 m 2 společnosti PAJU s.r.o. 37/ / Pozemek p.č. 5865/1 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově 1. revokuje usnesení přijaté na 89. zasedání RMČ Brno Židenice dne , které zní: Rada městské části Brno-Židenice 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu zahájit jednání o zajištění převodu pozemku p.č. 5865/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 549 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku statutárního města Brna 2. v případě převodu výše uvedeného pozemku do majetku statutárního města Brna ukládá odboru správy majetku požádat o jeho svěření 2. netrvá na zajištění převodu pozemku p.č. 5865/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 549 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Bubeníčkově ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku statutárního města Brna.

11 11 37/ / Vyjádření k záměru výstavby přístřešku na pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice souhlasí s umístěním dočasné stavby přístřešku pro drobná hospodářská zvířata na části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice o výměře 11 m 2 označené ve snímku katastrální mapy, který je přílohou č. 17 originálu zápisu, a to za podmínky, že se bude jednat o dřevostavbu s dobou trvání max. 15 let a že se nájemce písemně zaváže odstranit tuto dočasnou stavbu do 30 dnů po ukončení nájemního vztahu k pozemku. 37/ / Žádost o vydání souhlasného stanoviska k oznámení o změně v užívání stavby souhlasí se změnou v užívání nebytových jednotek č. 4392/7 a č. 4392/146, umístěných v přízemí budovy Gajdošova č. or. 7, č. p v k.ú. Židenice, nově užívaných jako zařízení s předškolním vzděláváním dětí Anglická školka. 37/ / Vyjádření ke změně územního plánu na pozemcích par.čís. 1163/1, 1163/7, 1163/8, 1164, 1167/2, 1170/2, 1170/3, 1172/1, 1177/8 k.ú. Zábrdovice (areál společnosti Revap, s.r.o. při ulici Zábrdovická) doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit a) změnu územního plánu města Brna areálu společnosti Revap, s.r.o. z plochy PV (výrobní) na plochu SV (smíšená plocha výroby a služeb) na pozemcích par.čís. 1163/7, 1163/8, 1170/2, 1170/3, 1172/1, 1177/8 na části pozemků par.čís. 1164, 1167/2, 1163/1 k.ú. Zábrdovice dle přílohy č.18 originálu zápisu b) změnu územního plánu města Brna na části pozemků par.čís. 1164, 1167/2, 1163/1 k.ú. Zábrdovice v areálu společnosti Revap, s.r.o. z plochy PV (výrobní) na plochu SO (smíšená plocha obchodu a služeb) dle přílohy č.18 originálu zápisu. 37/ / Vyjádření ke změně územního plánu města Brna na pozemcích par. čís. 1167/1, 1168, 1170/1 a 1172/2 k.ú. Zábrdovice (areál společnosti HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně při ulici Zábrdovická) doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit změnu územního plánu města Brna na pozemcích par. čís. 1167/1, 1168, 1170/1 a 1172/2 k.ú. Zábrdovice z plochy PV (výrobní) na plochu SV (smíšená plocha výroby a služeb) v areálu společnosti HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně při ulici Zábrdovická dle přílohy č. 19 originálu zápisu.

12 12 37/ / Vyjádření k návrhu změn územního plánu města Brna: ÚPMB 2006-I-22 soubor a změny B 30/03-II doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit návrh změn územního plánu města Brna pod názvem ÚPMB 2006-I-22 soubor a změny B 30/03-II. 37/ / Poskytování právních služeb 1. souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy o poskytování právních služeb v oblasti samostatné působnosti městské části v následujícím rozsahu: a) poskytování právních porad, konzultací, sepisování právních písemností, rozborů a stanovisek v rámci vyřizování běžné právní agendy dle požadavků městské části b) zastupování městské části na základě plné moci před soudy, orgány státní správy a jinými organizacemi dle požadavků městské části ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci zařazenými do Úřadu městské části Brno-Židenice včetně podávání písemných zpráv o vývoji kauzy a závěrečné písemné zprávy o výsledku případu Mandátní smlouva se nebude vztahovat na: činnosti, které zajišťuje Úsek tajemníka referát právní bytovou agendu, tj. nájemní a užívací vztahy týkající se bytových domů svěřených městské části Brno-Židenice případy, kdy soud nebo jiný orgán veřejné moci ustanovil statutární město Brno, městskou část Brno-Židenice opatrovníkem 2. ukládá starostovi předložit návrh mandátní smlouvy o poskytování právních služeb. 37/ / Program 12. zasedání ZMČ dne 28. dubna 2008 bere na vědomí program 12. zasedání ZMČ Brno Židenice dne 28. dubna 2008 v hodin. 37/ / Státní dotace na výstavbu elektronických sirén ve městě Brně 1. souhlasí s obměnou varovného systému obyvatelstva dvěma elektronickými sirénami a to v lokalitě Juliánov umístěné na budově ZŠ Kamenačky a lokalitě Židenice (zátopové území) umístěné na obytné budově Karáskovo nám bere na vědomí spoluúčast městské části na pořízení těchto sirén ve výši cca 150 tisíc Kč tj. polovina celkových nákladů

13 13 3. ukládá odboru rozpočtu a financování uplatnit příslušnou finanční částku do návrhu rozpočtu městské části na rok Za správnost: E. Bočková Ing. Roman VAŠINA starosta V Brně dne

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 96 konané dne 14. 6. 2010 263/2010 269/2010 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 místostarostka MČ Praha 21 - Karla Jakob Čechová 1.

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015 číslo 1/005/15 k návrhu na schválení programu 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 5. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 5. jednání RMČ Praha Běchovice číslo 2/005/15

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

PROGRAM 11. RMČ BS. 3) Sokolská župa Jana Máchala, p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití

PROGRAM 11. RMČ BS. 3) Sokolská župa Jana Máchala, p.s. žádost o poskytnutí záštity a užití PROGRAM 11. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 10. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 11. RMČ BS d) Schválení programu 11. RMČ BS 2) Bohemia JazzFest o.p.s. žádost o poskytnutí záštity

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD

3/33 Žádost p. Evy Ónodi Otoupalíkové o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v KD Zápis z 33. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. října 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Ing. Plešinger, Ing. Jiroušek, Sýkora Jiří

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p.

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p. Zápis č. 1/2015 z 1. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 12. února 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79 Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Předkladatel: Bc. Jitka Kolářová, zástupkyně starosty Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Důvodová

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008

Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008 Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008 Přítomni: starostka Alena Samková (částečně) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška radní Dana

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 029/2011 047/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Mgr. Kopecká (kromě bodů 1 -, Bc. Blanka Klimešová

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 11.3.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 11.3.2009 1 č.j. 2/2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 11.3.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatelky a ověřovatelů zápisu: - zapisovatelka: Lenka Fajmonová - ověřovatelé

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více