Trhací práce. Ing. Lukáš ĎURIŠ. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trhací práce. Ing. Lukáš ĎURIŠ. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství lukas.duris@vsb.cz http://fast10.vsb.cz/duris tel."

Transkript

1 Trhací práce Ing. Lukáš ĎURIŠ Katedra geotechniky a podzemního stavitelství tel

2 ZÁKLADNÍ POJMY V TP VÝBUCH je přeměna, která proběhne za velmi krátkou dobu a při niž se uvolní velké množství energie (mechanický, elektrický, chemický, jaderný,..). U TP se jedná o výbuch chemický. Podle rychlosti dělíme na základní typy: VÝBUCHOVÉ HOŘEN ENÍ DETONAČNÍ VÝBUCH (detonace) Výbuchové hoření je charakterizováno rychlostí reakce menší než je rychlost zvuku ve zplodinách výbuchu. Dochází k posunu horniny a k velké kusovitosti. Detonace je chemický výbuch při němž vzniká ve výbušnině detonační vlna pohybující se rychlostí větší než je rychlost zvuku ve zplodinách. Detonující trhavina působí ve dvou fázích: 1.dynamickým rázem, 2.statickým účinkem tlaku povýbuchových zplodin. VÝBUŠNINY jsou to látky schopné chemického výbuchu. Mají velkou potencionální energii, která se působením počátečního impulsu (iniciace) uvolňuje cestou exotermické reakce ve velmi krátké době, za vzniku velkého objemu plynných zplodin.

3 Dělení výbušnin podle způsobu iniciace: Přímé (černý prach, třaskaviny, střeliviny) jednoduchý podmět Nepřímé (většina) větší množství energie Dělení výbušnin podle způsobu použití a výkonu: Střeliviny uvolňují hořením plyny o vysokém tlaku a teplotě (výmetné nálože, střelný prach) Třaskaviny -přímé výbušniny, stačí malý podmět (rychlý přechod od výbuch. hoření k detonaci,citlivé, výkonné rozbušky. malý výdej energie, třaskavá rtuť, azid olovnatý,azid stříbrný) Trhaviny - nepřímé výbušniny, potřebují silný podmět (detonují, silná inicializace- např. pomocí třaskaviny) Pyrotechnické slože a černý prach Chemické výbušniny: jsou sestaveny ze základních prvků C,O,H,N HEXOGEN (RDX):

4 VÝBUŠNINY MÁLO EXPLOZIVNÍ VYSOCE EXPLOZIVNÍ Černý prach Pyrotechnické slože TŘASKAVINY TRHAVINY třaskavá rtuť, azid olovnatý, azid stříbrný POČINOVÉ NÁLOŽE NÁLOŽE PENTRIT HEXOGEN PRŮMYSLOVÉ TRHAVINY ANFO SLURRY EMULSION DYNAMIT

5 ZÁKLADNÍ POJMY V TP BRIZACE schopnost výbušniny tříštit pevná tělesa ležící v bezprostřední blízkosti zdroje výbuch DETONAČNÍ RYCHLOST rychlost šíření detonace výbušninou ELEKTRICKÝ PALNÍK upravená elektrická pilule pro zážeh zápalnice, rozbušky, černého prachu či pyrotechnické slože ELEKTRICKÁ ROZNĚCOVADLA rozněcovadla přiváděná k činnosti elektrickou energií FLEGMATIZÁTOR TOR látka snižující citlivost INICIACE -počáteční podmět vyvolávající výbuch KUMULATIVNÍ NÁLOŽ tvarově či materiálově upravená nálož se soustředěním účinků výbuchu do žádaného směru POČIN roznět vyvolávající detonaci POČINOVÁ NÁLOŽ nálož zesilující iniciační účionek rozněcovadla

6 ZÁKLADNÍ POJMY V TP PLASTIFIKÁTOR látka k dosažení plasticity výbušniny PYROTECHNISKÁ SLOŽ mechanická směs používána k pyrotechnickým účelům ROZBUŠKA prostředek k přeměně prvotního iniciačního impulzu (tepelný, mechanický) na druhotný (detonaci) ROZNĚCOVADLA prostředek k rozněcování výbušnin, které k funkci přivádíme jednoduchým počátečním podmětem ROZNĚTNICE přenosný zdroj elektrické energie určené pro roznět elektrických rozněcovadel SENZIBILIZÁTOR látka zvyšující citlivost a výkonnost výbušniny STABILIZÁTOR látka, která stabilizuje určitou fyzikální nebo chemickou vlastnost výbušniny TEPLOTA VZBUCHU minimální teplota, která za předepsaných podmínek způsobí roznět výbušniny VÝBUCHOVÉ TEPLO teplo, které se vyvine při výbuchu VÝBUCHOVÁ TEPLOTA teplota zplodin výbuchu při adiabatické výbušné přeměně výbušniny ZÁPALNICE prostředek pro přenos plamene na určitou vzdálenost

7 ZÁKLADNÍ POJMY V TP STABILITA DETONACE - schopnost nálože detonovat po celé délce nálože konstantní rychlostí. Závisí na chemickém složení a průměru náložky.

8 Mezi prostředky patří: PROSTŘEDKY TRHACÍ TECHNIKY PRŮMYSLOVÉ TRHAVINY ROZNĚCOVADLA POMŮCKY K POUŽITÍ VÝBUŠNIN PRŮMYSLOV MYSLOVÉ TRHAVINY - směsi anorganických a organických látek různé konzistence - málo citlivé k vyvolání výbušné přeměny = nutnost silné iniciace (výbuch rozněcovadla) Podle použití - Povrchové -Důlní skalní - Důlní bezpečné (protiprachové, protiplynové I. II. a III. tř) - Pro speciální použití

9 POVRCHOVÉ TRHAVINY -Použití výhradně na povrchu -Vysoká pasivní kyslíková bilance -Zvýšený obsah jedovatých zplodin - použití: komorové odstřely, velkopůměrové vrty DŮLNÍ SKALNÍ TRHAVINY -Použití na povrchu i v podzemí DŮLNĚ BEZPEČNÉ TRHAVINY - Použití v dolech s nebezpečím výbuchu uhelného prachu

10 - Sypké Podle konzistence: (ρ = 1000 kg.m-3,dap, povrchové, 5% trh. želatiny) - Poloplastické (ρ = 1200 kg.m-3, 5-15% trh. želatiny) - Plastické (ρ = kg.m-3, > 15% trh. želatiny, vodovzdorné, vysoká brizance) - Tekuté - Tuhé (lisované, lité trhaviny pentrit, málo časté) - Slurry olejovité až kašovité, stabilizátor (tritol)-voda-dus.amonný,povrch Podle obsahu výbušných složek: - KLASICKÉ obsahují výbušné látky - NEKLASICKÉ (MODERNÍ) fyzikální senzibilizace, smícháním složek vzniká výbušná směs (DAP, Slurry)

11 BALENÍ PRŮMYSLOVÝCH TRHAVIN Volně sypané trhaviny příprava přímo na místě, DAP Pytlované trhaviny povrchové, pro použití u komorových a clonových odstřelů Velkoprůměrov rové náložky (50mm<) - papírové obaly na sypké trhaviny Máloprůměrvé náložky (<50mm) papírové a plastové obaly na poloplastické a plastické trhaviny Kumulativní náložky - usměrňují účinky výbuchu Hranolovité náložky (příložné trhaviny) příložné nálože, sekundární rozpojování

12 Základní složky tvořící trhaviny: Průmyslové trhaviny: Výbušné směsi si (nitroglycerín, nitroglykol, nitrocelulóza, trhací želatina, pentrit, tritol, hexogen) Okysličovadla (dusičnany, chlorečnany, - dusičnan amonný) Paliva (pro zvyšení brizance nafta, olej, dřevitá moučka,práškový kov Al) Pomocné směsi si (upravuji směs podle potřeby hasicí přísady, plastifikátory,..)

13 VÝBUŠNÉ SMĚSI:- estery kys. dusičné, nitrolátky, nitraminy Estery kyseliny dusičné obsahují nitrátovou skupinu O-NO 2, omezena chemická stálost, vysoký stupeň citlivosti, nebezpečná manipulace Nitroglycerín bílé až nažloutlé barvy, málo těkavá, ve vodě nerozpustná, manipulačně velmi nebezpečný. Vybuchuje třením, teplem a nárazem. Mrzne při teplotě +13,2 C. Nitroglykol bezbarvá kapalina, rozpustná ve vodě, silně těkavá. Nebezpečná! Nitrocelulóza vznik nitrací celulózy. Bílá až nažloutlá vláknitá látka. Citlivá k nárazu a tření. Trhací želatina rozpuštění nitrocelulózy (7-8%) v nitroglycerínu (92-93%). Plastická hmota podobná těstu, která tvoří základ všech trhavin. Nerozpustná ve vodě. Nejvýkonnější trhavina. Pentrit bezbarvá krystalická látka, ve vodě nerozpustná. Sekundární náplň rozbušek, bleskovice. Nitrolátky atomy vodíků nahrazeny skupinami NO 2,látky s vysokou brizancí a pracovní schopností. Málo citlivé na mechanické podměty. Tritol TNT, žlutá krystalická látka, nerozpustná ve vodě, chemicky stálá, manipulačně bezpečná, hluboká pasivní kyslíková bilance

14 VÝBUŠNÉ SMĚSI:- estery kys. dusičné, nitrolátky, nitraminy Nitraminy lepší kyslíková bilance na rozdíl od nitrolátek Hexogen bílý krystalická prášek, málo rozpustný ve vodě, stabilní, ale dost citlivý na mechanické podměty (méně než penrit). Použití v rozbuškách a bleskovicích. Hustota nálože [g.cm -3 ] Detonační rychlost [m/s] Výbuchové teplo [kj/kg] Měrný objem plynů [dm 3 /kg] Pracovní schopnost [cm 3 ] Teplota vzbuchu [ C] NITROGLYCERÍN 1, NITROGLYKOL 1, NITROCELULÓZA 1, PENTRIT 1, TRITOL 1, HEXOGEN 1, PENTRIT

15 OKYSLIČOVADLA: -Látky bohaté na kyslík - největší podíl ve směsích průmyslových trhavin - dusičnany, chlorečnany, chloristany DUSIČNAN AMONNÝ bílá krystalická látka, rozpustný ve vodě CHLORISTAN AMONNÝ bezbarvé krystaly, rozpustný, výší obsah kyslíků PALIVA: - Organické látky různého druhu -nafta, topné oleje, dřevěná moučka, práškový kov (hliník a hořčík) POMOCNÉ SMĚSI: - použití u důlních bezpečných trhavin - použití hasících přísad (chlorid sodný a draselný), ostřících přísad

16 SORTIMENT PRŮMYSLOVÝCH KLASICKÝCH TRHAVIN PODLE KONZISTENCE SYPKÉ AMONOLEDKOVÉ TRHAVINY -směsi dusičnanu amonného s výbušnými látkami - max. 5% trhací želatiny - složení 22% TNT + 78% dusičnan amonný - použití na povrchu - balení pytlované - nízká cena, nízký výkon - zástupci: PERMON 10 PERMONEX V 19 -Trhaviny DAP: - směs dusičnanu amonného a paliva (94,5%/5,5%). Látky jsou nevýbušné, výroba na místě, nutná velká iniciace

17 POLOPLASTICKÉ TRHAVINY - Obsah trhací želatiny je 5 10% - hustota kg/m 3 -přechod mezi sypkými a plastickými trhavinami (cena i výkon) - malá vodovzdornost - zástupci: Danubal, Harmonit, Ostravit,..

18 PLASTICKÉ TRHAVINY - vysoký obsah trhací želatiny (15-20%) - hustota kg/m3 - vysoký výkon, brizance - vodovzdorné - vysoká brizance a nízký kritický průměr - vysoká cena - citlivé k zacházení - Zástupci: Perunit 22, Danubit 1 Speciální úpravy plastických trhaviny: - Stabilizovaná detonační rychlost zvýšení kapalných nitroesterů (trh. želatiny) až na 40% (Infernit 45) - Speciální plastické trhaviny: bez trhací želatiny plasticita je dána výbušným plastifikátorem (kaučuk, vosk,..) vysoká brizance, detonační rychlost, stabilita a vodovzdornost Semtex, Bipolit, Formex SEMTEX = pentrit +parafín

19

20 TUHÉ TRHAVINY - výroba, litím nebo lisováním -počinová tělíska, druhotné rozpojování -tělíska z pentritu, tritolu Černý trhací prach složení: ledek draselný (75%) + dřevěné uhlí (15%) + síra (10%) přímá výbušnina pouze na povrchu manipulačně nebezpečný není vodovzdorná vybuchuje výbuchovým hořením deflagrační účinky zástupce: Černý prach trhací VESUVIT TN

21 NEKLASICKÉ TRHAVINY TEKUTÉ (SLURRY) TRHAVINY (neklasické trhaviny) - Trhaviny plastifikované vodou, Slurry trhaviny a emulzní trhaviny - základní složení TPV: dusičnan amonný + senzibilizátor + voda ( + pomocné přísady) - Jako senzibilizátor se zprvu (od r. 1955} používal především tritol. Později byla tato složka zčásti nebo i úplně nahrazena práškovým kovem (hliník, ferosilicium),dnes skleněné mikrokuličk. - pomocné přísady pro slurry trhaviny jsou emulgátory (olein, louh sodný) Zástupce: EMSIT - Trhavina moderního emulzního typu senzibilizovaná skleněnými mikrokuličkami, která je charakterizována vysokou detonační rychlostí a vynikající vodovzdorností. -Trhavina je balena do tepelně a mechanicky odolné fólie s vysoce pevným svárem. -Používá se v malých i velkých průměrech jako výkonná trhavina při odstřelech, kde se vyskytují mokré nebo zavodněné vrty. -K jeho roznětu je nutno použít počinovou nálož trhaviny s detonační rychlostí min m/s.

22 CHEMIZMUS VÝBUŠNIN Kyslíková bilance podíl mezi kyslíkem obsaženým ve výbušnině a kyslíkem potřebným pro dokonalou oxidaci C a H Objem povýbuchových zplodin zplodiny jsou látky vzniklé přeměnou trhaviny. Velikost objemu zplodin je důležitá na účinnost trhaviny a její bezpečnost Výbuchové teplo je to teplo které se vyvine přeměnou 1 kg výbušniny Výbuchová teplota nejvyšší teplota na kterou se zahřejí zplodiny výbuchu Síla výbušniny (force) souvisí s detonačním tlakem, kde tlak výbuchu je roven součinu síly výbušniny a náložové hustoty

23 KYSLÍKOVÁ BILANCE (K.B.) O0 O K. B. = O P P.100(%) Poměr mezi obsahem kyslíku v trhavině a obsahem nutným k dokonalému okysličení jejich základních prvků. O 0 = počet atomů kyslíku ve výbušnině O p = počet atomů kyslíku který potřebujeme k dokonalé oxidaci uhlíku a vodíku na stabilní oxidy tj. CO 2 a H 2 o KLADNÁ (AKTIVNÍ) K.B. = vznik toxických NO x ZÁPORNÁ (NEGATIVNÍ) K.B. = tvorba toxických a výbušných plynů (CO, H 2 ) NULOVÁ K.B. = množství kyslíku ve výbušnině je rovno množství spotřebovaného kyslíku pro dokonalou oxidaci

24 SPECIFICKÝ OBJEM PLYNNÝCH ZPLODIN objem plynů, které vzniknou výbuchem 1kg výbušniny za normálních podmínek (0 C, 0,1 MPa) V 0 [dm 3 /kg] V 0 =22,412. n Avogardův zákon 1 mol = 22,4 dm 3 Obecný tvar rozkladné rovnice: m. M = n. M n. M n. M... n. M n n M = molární hmotnost výbušniny M i = molární hmotnost povýbuchových zplodin m = počet molů výbušniny n i = počet molů povýbuchových zplodin V 0 = ( n + n + n n ) m. M n.22, [dm 3.kg -1 ]

25 TECHNICKÝ (SKUTEČNÝ) OBJEM ZPLODIN skutečný objem plynů, které se vyvinou výbuchem 1kg výbušniny při působení výbuchové teploty V t [dm 3 /kg] Výpočet podle Gay-Lussacova zákona: V t.t 0 = V 0.T v V t V ( t + 0 = v ) cca 10x větší než specifický objem Hodnota obou objemů jsou měřítkem výkonu trhaviny a pracovní schopnosti, čím vyšší tím je výkonnější!

26 SPECIFICKÝ OBJEM PLYNNÝCH ZPLODIN PŘÍKLAD: NITROGLYCERÍN 2.C 2 H 5 (OHO 2 ) 3 6CO 2 +5H 2 O+3N 2 +0,50 2 n=14,5 mol V 0 = 14,5. 22,412 = 325 dm 3 /2mol V ,5 715,86dm 3 0 = = / 1kgvýbušniny 227 PŘÍKLAD: PENTRIT C 5 H 8 N 4 O 12 3CO CO + 4H 2 O + 2N 2 n= 11 mol V 0 = ,412 = 246 dm 3 /mol V , dm 3 0 = = / 1kgvýbušniny 316

27 TECHNICKÝ (SKUTEČNÝ) OBJEM ZPLODIN PŘÍKLAD: NITROGLYCERÍN Výbuchová teplota: t v = 4319 C. V t V ( t + 273) 715,86( ) 1 o v = = = 12041dm 3. kg

28 VÝBUCHOVÉ (SPALNÉ) TEPLO množství tepla, které se vyvine výbuchem 1 kg výbušniny Q v [J.Kg -1 ] Hodnota přímosměrně ovlivňuje pracovní schopnost. Výpočet dle Hesse Q12 + Q23 = Q13 Q23 = Q13 - Q12 Q v =Σsluč. teplo zplodin sluč. teplo výbušniny

29 VÝBUCHOVÁ TEPLOTA maximální teplota na kterou se zplodiny zahřejí, je to adiabatický pochod, který probíhá za konstantního objemu a teplo se spotřebuje pouze na zahřátí zplodin t v [ C] Je to max. teplota, které by povybuchové zplodiny dosáhly, kdyby nekonaly žádnou práci a nevdávaly teplo teoretická hodnota. Důležité u důlně bezpečných trhavin, kvůli možnosti zapálení prachu nebo metanu. t v = Q c v

30 TLAK POVÝBUCHOVÝCH ZPLODIN p [MPa] Podle BOYLE-MARIOTOVA zákona platí p1.v1=p2.v2 Proto pro fáze 3. a 4. platí: p p 0. V = t = p0. V V v pv. t v = p 0. V 0 ( tv ) 1. V v P 0 = atmosférický tlak (0,1 MPa) V 0 = specifický objem zplodin [m 3 /kg] t v = výbuchová teplota [ C] Vt = skutečný objem zplodin [m 3 /kg] V v = objem výbuchového prostoru (vývrt) [m 3 ] Pozn. PLATÍ PRO 1KG VYBUŠNINY!!

31 SÍLA VÝBUŠNINY Pro odpálenou nálož o hmotnosti G platí: p = p V 0. Vt p0. V0 ( tv + v = 273) V v síla f p = G f. = f.δ V v P 0 = atmosférický tlak (0,1 MPa) V 0 = specifický objem zplodin [m 3 /kg] t v = výbuchová teplota [ C] V v = objem výbuchového prostoru (vývrt) [m 3 ] V t = skutečný objem zplodin δ= náložová hustota [kg/m 3 ] f = síla (force)

32 FUNKČNÍ ZKOUŠKY TRHAVIN STANOVENÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI DLE TRAUZLA BRIZANCE VÝBUŠNIN DETONAČNÍ RYCHLOST PŘENOS DETONACE Teplota vzbuchu Zkouška ka citlivosti k nárazun Zkouška ka důlnd lní bezpečnosti Hustota výbušnin Chemická odolnost a stabilita výbušnin

33 STANOVENÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI - schopnost trhaviny konat práci -dvě metody: Trauzlův válec, balistický moždíř - výsledek Trauzlovy zkoušky je objem nově vytvořené dutiny [cm 3 ]

34 BALISTICKÝ MOŽDÍŘ Při zkoušce v balistickém moždíři se zkoušená trhavina o hmotnosti 10g umístí v balistickém moždíři, který je kyvně zavěšen a po výbuchu uveden do zpětného pohybu. Z velikosti úhlu výkyvu hmoždíře pak určujeme relativní pracovní schopnost (RPS) uváděnou v % vztaženou ke 100% pracovní schopnosti standardní výbušniny, kterou obvykle bývá tritol nebo trhací želatina.

35 BRIZANCE VÝBUŠNIN - schopnost tříštit pevná tělesa v přímem styku se zdrojem výbuchu - metoda dle Hesse (je to impuls kterým působí trhavina na odvráceném místě od roznětu) - ovlivňuje kusovitost a závisí na detonačním tlaku - hodnota brizance je závislá na hustotě, čím vyšší hustota tím vyšší brizance

36 - jedna z nejdůležitějších vlastností DETONAČNÍ RYCHLOST - ovlivňuje pracovní schopnost,výkon výbušniny, detonační tlak, stabilitu detonace, atd. -čím vyšší rychlost tím je lepší výbušnina pro rozpojování - metodika dle Dauterichea

37 ROZBUŠKA č.8 VÝBUŠNINA OCELOVÁ TRUBKA JS 32mm l BLESKOVICE (min 2,5m) a D = l. v 2. a ZÁZNAMOVÝ PLECH (Cu)

38 PŘENOS DETONACE - zjišťujeme maximální vzdálenost mezi čely dvou náložek -přenos detonace třeskem je důležitý zejména u mezerovité nálože - význam přenosu je důležitý i pro situování skladů výbušnin? DŘEVĚNÁ PODLOŽKA 1m ADJUSTOVANÁ NÁLOŽKA AKCETOROVÁ NÁLOŽKA ŘEZ: NÁLOŽKA DŘEVĚNÁ PODLOŽKA

39 Funkční zkoušky trhavin Teplota vzbuchu minimální teplota při níž dochází k detonaci Zkouška citlivosti k nárazu určuje způsob manipulace s danou výbušninou a stanovuje se pomocí Kastova padajícímu kladivu. Zkouška důlní bezpečnosti zkouška je nutná pro důlně bezpečné trhaviny, provádí se v pokusné komoře, trhavina se odpaluje v prostředí výbušné směsi (plyn, prach) bez ucpávky s elektrickou rozbuškou. Zkouška se používá pro nové výbušniny, reklamace nebo kontroly při výrobě Hustota výbušnin - fyzikální vlastnost, která podstatně přímoúměrně ovlivňuje většinu vybušinářských vlastností kromě detonační rychlosti, která se může při rostoucí hustotě zpomalovat po dosažení určitého maxima. Chemická odolnost a stabilita výbušnin - odolnost vůči vodě (konzistence) - odolnost vůči teplotě, problém u sypkých trhavin při přenosu detonace třeskem. U plastických dochází u vysokých teplot k vypocování nitroesterů, nebo naopak k zmrznutí.

40

41 Přeprava a skladování výbušnin -přeprava spadá pod velmi přísné předpisy, doprava v dole (v podzemí) je určena bezpečnostnim předpisem ČBU (vyhláška 72/1988). - Sklady výrobce - Sklady spotřebitelů - Sklady dočasné - Sklady trvalé Skladování výbušnin -Sklady podle umístění povrch, podzemí, hlubinné doly - Skladuje se ve skladech, které se dělí podle množství skladované výbušniny na: Velké (hlavní) skladiště (bez omezení) Střední skladiště (max kg, ks) Malé skladiště (max. 300 kg, 2500 ks) Pomocný sklad (max. 150 kg, 500 ks)

42

43 Ničení výbušnin - ničí se nepoužitelné výbušniny (chem. nestabilní, nevybuchlé, nalezené, prošlou garancí, neznámý původ,..). - metody ničení: Výbuchem (třaskaviny, rozněcovadla, neznámé,..) Spálením (nejčastější, téměř všechny druhy průmyslových trhavin) Vyloužením vodou (zcela rozpustné trhaviny)

44 Rozněcovadla Základní dělení: základní, pomocná a doplňková Základní rozněcovadla slouží k přímému roznětu výbušnin: zápalky, roznětky, rozbušky, elektrické pilule. Pomocnými rozněcovadly se přenáší zážeh či výbuch, nebo se jimi rozněcují základní rozněcovadla: zápalnice, el. palníky, bleskovice.

45 ZÁPALNICE - Zápalná šňůra slouží k přenosu plamene na určitou vzdálenost za určitou dobu - nejstarší rozněcovadlo, zastaralé - složení zápalnice: duše + obal (duši tvoří vodicí nit a zápalnicový prach, obal je buď impregnovaná příze, nebo PVC černá a hnědá barva- Bickford) - zápalnice má hladký kruhový průřez (Ø 5,2mm) - doba hoření normální zápalnice je 125 s ± 15s / 1bm - odolnost proti vodě je cca 24 hod - min. délka je 120 cm, zážeh provádí střelmistr a 1. pomocník - vrubovaná zápalnice: max. délka 50 cm a min o ½ více vrubů než je zážehů

46 BLESKOVICE - obdoba zápalnice, přímý přenos detonace - náplň duše bleskovice tvoří pentrit nebo pentriol (NPV) - rychlost bleskovice je 6000 m.s -1 - oddělená izolace - použití na povrchu i v podzemí, tam kde hrozí nečekaný elektrický roznět - neelektrický roznět - pro zpoždění výbuchu se požívá bleskovicový zpožďovač (MBZ) MIKROBLESKOVICE SYSTÉM NONEL - dutinka z průhledného PVC (vnější Ø3mm a vnitřní Ø1mm) -uvnitř je slabý nános (film) 0,02 g.m -1 RDX+Al - rychlost 2000 m.s -1 -roznět pomocí speciální roznětnice na stlačeném vzduchu - manipulačně bezpečná, odolná proti nárazu - odolnost vůči elektrické energii - neovlivňuje nálož - vysoká cena

47

48 - klasická rozbuška - dutinka z Cu, Fe, Al, papír, umělá hmota - náplň: výbušná slož + ochranný klobouček -průměr 7 mm, délka mm ZÁŽEHOVÁ ROZBUŠKA - mezinárodní řada podle hmotnosti sek. náplně má 12 stupňů: č.1 až č.12 - standardní rozbuška č. 8- hmotnost výbušné náplně cca 0,6g (10% prim.+90% sek.) - požití u zápalnic a bleskovic, k vyvolání detonace trhavin ELEKTRICKÝ PALNÍK -rozněcovadlo s převodem elektrické energie na plamen -dělení dle konstrukce pilule: MŮSTKOVÝ (rozžhavení odporového drátu,nejčastější použití) SPÁROVÝ (jiskrový, žárový) - v nevýbušném prostředí - ve spojení s klasickou rozbuškou dostáváme elektrickou rozbušku Funkce: při průchodu elektrického proudu dojde k zahřáti můstkového drátu (250 C) dojde k výbuchu nalisované pyrotechnické slože. Doba reakce max 4ms.

49 ELEKTRICKÉ ROZBUŠKY - spojení elektrického palníku a klasické rozbušky v jedné dutince - materiál dutinky: Cu, Al - podle ČASOVÁNÍ dělíme na: MŽIKOVÉ ČASOVANÉ: milisekundové < 100 ms (DeM, DeR) délečasovné >100ms (DeD, DeP) DeM průměrná doba zpoždění je 23 ms, sada obsahuje 21 časových stupňů DeR -průměrná doba zpoždění je 40 ms (1-4 ) jinak 80 ms, sada obsahuje 10 časových stupňů DeD - průměrná doba zpoždění je 250 ms, sada obsahuje 12 časových stupňů DeP - průměrná doba zpoždění je 500 ms, sada obsahuje 12 časových stupňů -podle elektrických vlastností dělíme na: NÍZKO ODOLNÉ (NO), s trvalým bezpečným proudem I b > 0,18 A, není povoleno užívat! STŘEDN EDNĚ ODOLNÉ (SO, SICCA), s trvalým bezpečným proudem I b < 0,40 A VYSOCE ODOLNÉ (VO), s trvalým bezpečným proudem I b < 4,0 A - speciální rozbušky: DeM-zb, RVT, DeM-ROT, TSR,

50 Elektrický palník Elektrická rozbuška

51 Elektrické rozbušky SO SO VO NO S (SICCA) El. odpor pilule můsku [Ω] 0,4-0,6 0,2-0,25 0,038-0,05 1,0 2,5 Bezpečný zážehový impuls [mj/ω] 8, Bezpečný trvalý proud [A] 0,45 1,0 4,0 Aktivační zážehový impuls [mj/ω] ,8 0,18 3 SICCA = tato rozbuška je charakterizována bezpečným proudem 1.0 A. Je možné ji použít s mžikovým, milisekundovým, čtvrtsekundovým a půlsekundovým časováním. Jsou určeny pro většinu trhacích prací.

52 POMOCNÉ PROSTŘEDKY TRHACÍ TECHNIKY ROZNĚTNICE -zdroj roznětného proudu - podle konstrukce dělíme na: DYNAMOELEKTRICKÉ KONDENZÁTOROVÉ BATERIOVÉ SÍŤOVÉ KONDENZÁTOROVÉ ROZNĚTNICE: - soustava roznětných kondenzátorů, nabíjených ručně (klikou), baterie,.. - proud s proměnlivou amplitudou - jsou menší, lehčí, spolehlivější - RKC-1, RKA-1, KRAB 1200 DYNAMOELEKTRICKÉ ROZNĚTNICE: -dodávají do okruhu proud konstantní amplitudy - zdrojem je dynamo na ruční pohon nebo pérem - DEOS, Schaffer

53 POMOCNÉ PROSTŘEDKY TRHACÍ TECHNIKY OHMMETRY - kontrola odporu elektrického okruhu -měřící proud max. 25 ma -přesný odečet hodnot - Mx-10, DO 200/2000 HLAVNÍ PŘIVODNÍ VEDENÍ -prostředek elektrického roznětu, abychom mohli provádět odstřel z bezpečné vzdálenosti -většinou dvoulinka (Cu, Fe) s pevnou izolací různého průřezu - nově typy XCYAR 1,5 Další prostředky: - RYCHLOSPOJKY, měřiče energií,

54 Elektrický ROZNĚT NÁLOŽÍ Neelektrický (zápalnicový, bleskovicový) ZÁPALNICOVÝ ROZNĚT zřídka, záplanice + zažehová rozbuška, na jednu zápalnici používáme jednu rozbušku, minimální délka zápalnice je 120 cm. Nevýhoda je že neumožňuje milisekudový roznět a omezení počtu náloží. BLESKOVICOVÝ ROZN BLESKOVICOVÝ ROZNĚT zejména hromadné povrchové odstřely, nevodivé vedení, roznět rozbuškou, možnost požití zpožďovačů (MBZ)

55 SYTÉM M NONEL - mikrobleskovicový roznět - použití časovaných rozbušek, pro spoje se používá speciální konektory -roznětná síť je obdobná elektrické ale je NEVODIVÁ! - milisekundové rozbušky mají zpoždění 25 ms, 100 a 150 ms -roznět bleskovice pomocí speciální pistole

56 ELEKTRICKÝ ROZNĚT -nejpoužívanější, užití elektrických rozbušek, palníků -roznětnou síť tvoří navzájem propojené elektrická rozněcovadla s přívodními vodiči -roznětné vedení tvoří roznětná síť, hlavní přívodní vedení a roznětnice - trvalý bezpečný proud: proud který může procházet můstkem a nedojde k úplnému zahřátí= výbuchu -aktivační proud: je to proud který musí být dostatečně velký aby nám způsobil roznět - zážehový čas t z : doba, která uběhne mezi přívodem proudu na můstek a roznětu - přenosový čas: čas mezi výbuchem pilule a celou rozbuškou - reakční čas: součet zážehového času a přenosového času - základní podmínka pro současný sériový roznět: t r,min > t z,max - zapojení rozněcovadel při el. roznětu: SÉRIOVÉ PARALELNÍ SÉRIO-PARALELNÍ

57 Sériové zapojení rozněcovadel -rozněcovadla jsou řazena za sebou - celkový odpor sítě je dán: Rc = RHV + N.R 1 - snadné zapojení roznětné sítě, snadná kontrola, konstantní proud - nevýhoda je vysoký odpor sítě Paralelní zapojení rozněcovadel - nejlepší řešení při selhávkách R1 - celkový odpor sítě je dán: Rc = RHV + N -připojení jednotlivých rozněcovadel na neizolované vodiče Sério-paralelní zapojení:

58 Posuzování jistoty roznětu: - záleží zejména na druhu použité roznětnice - KONDENZÁTOROVÁ: posuzujeme podle zážehového impulsu, což je množství energie dodané roznětnicí na jednotku odporu. Množství proude je v čase proměnlivé. Energie kondenzátoru je dána: C = napětí [V], U = kapacita [F] E = 1 C. U 2 Pak zážehový impuls je: [J.Ω -1 ] L = z E R c 2 [J] Dosazením hodnot dostaneme: L z = 2.( n τ = C R 2 HV 2 U. C. R + R + HV R n p 2 p [ s] 1 e ) 2. t τ z [ J / Ω] Lz L aktiv.

59 Posuzování jistoty roznětu: - DYNAMOELEKTRICKÁ: proud je stejnosměrný a při výpočtu je důležitá jeho intenzita I = R U HV + R n p 2 [ A] I I aktiv.

60 MILISEKUNDOVÁ TRHACÍ TECHNIKA Umožňuje nám rozdělit (rozčasovat) odstřel do několika dílčích částí. Výhody: - zkrácení doby celého cyklu odstřelu - menší odhoz horniny -příznivější kusovitost - vyšší koeficient vývrtů - snížení seismických účinků výbuchu - nižší množství povýbuchových zplodin

61 SELHÁVKY ELEKTRICKÉHO ROZNĚTU: Vadné rozněcovadlo Vadná roznětnice Vadný ohmmetr Chyby v zapojení roznětné sítě Vadné přívodní vedení Nedodržení podmínky současnosti roznětu Použití rozněcovatel nestejné citlivosti Svody v rozvodné síti

62 NEŽÁDOUCÍ PŘEDČASNÝ ROZNĚT Předčasný roznět může být způsobený: Energií tepelnou Energií mechanickou Energií elektrickou TEPELNOU energií může být způsobeno ve speciálních provozech s velmi vysokými teplotami MECHANICKOU energií velký náraz, pád,.. ELEKTRICKOU energií nejnebezpečnější pro roznět Bludné proudy Elektrostatická energie Atmosférická energie Venkovní rozvody VN a VVN Vysokofrekvenční energie

63 MECHANIZMUS ROZPOJENÍ HORNINY VÝBUCHEM - průmyslové trhaviny detonují ( detonační výbuch) - na horninu působí: tlak povýbuchových zplodin, napěťové (rázové) vlny - velmi složitý proces, který předpokládá homogenní, izotropní prostředí - teorie odštěpného efektu: Hopkinsův efekt - trhaviny se většinou umísťují do nějakých dutin (vrty, komory, sklípky) - výbuch není v neomezeném prostoru, ale v systému HORNINA VZDUCH, kde volný povrch nazýváme volnou plochou Fáze výbuchu: 1. tlaková vlna se šíří všemi směry,vznik radiálních trhlin 2. po nárazu tlakové vlny na volnou plochu, kde není žádný odpor se hornina začne klenout do volné plochy, vznik tahového namáhání 3. vlna se odrazí od volné plochy a vrací se jako vlna tahová. Vrací se v zrcadlovém obrazu a hornina je odštěpována do volného prostotu 4. vzniká horninová výtrž omezená radiálními trhlinami

64

65 Rozpojení horniny výbuchem Nejdůležitějším faktorem je prostředí ve kterém dochází k výbuchu hornina. Ta je charakterizována tzv. akustickou impedancí I = ρ.c p I akustická impedance [kg.m -2.s -1 ] ρ- hustota prostředí [kg.m -3 ] c p rychlost šíření podélných vln [m.s -1 ] Rychlost šíření podélných vln je dáno hustotou a modulem pružnosti horniny Rozpojení nám způsobuje napěťová vlna, která vzniká nárůstem detonačního tlaku na stěny vývrtu. Napěťová vlna se šíří v kulových nebo válcových plochách. Tlaková vlna se šíří a po dosažení rozhraní prostředí se mění na tahovou vlnu. Rozhraní je např. volná ploch (vzduch menší I). Po odražení je hornina namáhána tahovým napětím a dochází k jejímu porušení směrem od volné plochy odštěpný efekt.

66 Šíření napěťové vlny Při přesných znalostech fyzikálně-mechanických vlastností horniny, za předpokladu homogenity, můžeme stanovit pro danou nálož přesnou hodnotu záběru odporovou úsečku.

67 Upnutí nálože - volný povrch na který působí výbuch nálože nazýváme volnou plochou. S jejich počtem souvisí i upnutí horniny, čím více je volných ploch tím je upnuti menší a menší je i spotřeba. -počet volných ploch závisí na charakteru hornické činnosti. - míra upnutí je vyjádřena jako obrácená hodnota počtu volných ploch MÍRA _ UPNUTÍ = PLOCHA _ UPNUTÁ PLOCHA _ VOLNÁ - maximální počet volných loch je 6 v krychli s náloží v těžiti krychle

68 Základní parametry odstřelu Rozsah trhacích prací dělíme na práce: Malého rozsahu (50 kg, resp. 200 kg) Velkého rozsahu Kritérium dělení je hmotnost nálože (dílčí, celková) Konstrukce nálože -konstrukce určuje tvar napěťové vlny, a z hlediska tvaru je dělíme na: Táhlé Soustředné Podle konstrukce dělíme táhle nálože na: Souvislé Dělené s mezerami Dělené s meziucpávkou Dále můžeme dělit podle umístění (otevřené, uzavřené), účinku, usměrnění

69 PRŮMĚR NÁLOŽE A VÝVRTU Pro běžné TP je poměr mezi Ø vrtem a Ø náložkou = 0,8 - snížení počtu náloží - sníženi celkové spotřeby - snížení doby nabíjení UCPÁVKY Slouží k zaplnění zbytku vrtu a mají funkci: Odpor napěťovým vlnám Zabránit úniku povýbuchových zplodin Ekonomické Nezhoršovat pracovní podmínky Materiály: Jíl, jíl+písek, písek, vrtná drť, voda (volná, v obalu), atd.

70 TRHACÍ PRÁCE PŘI RAŽENÍ LINIOVÝCH PODZEMNÍCH DĚL Rozmístění náloží Základním parametrem při rozpojováni je hmotnost trhaviny. Dále pak záběr, rozteč vývrtů a náloží. Při ražení na jednu volnou plochu využíváme tři druhy vrtů: Zálomové Pomocné (přibírkové, rozšiřovací) Pomocné (obrysové) Celkový počet vrtů závisí na velikosti díla, hornině, specifické spotřebě trhaviny,

71 RAŽENÍ SE ZÁLOMY -vývrty v různých geometrických sestavách -umístění ve středu nebo v nejměkčím materiálu - odpalujeme jako první, konají max. práci a mají za úkol vytvořit další volnou plochu

72 Sbíhavé zálomy mnohostranné Vrty jsou ukloněny k rovině čelby (55-76 ) Nálož působí z hloubi vrtu a délky nálože by měla být menší než 40% délky vrtů Klínový zálom patří mezi nejpoužívanější zálomy vůbec. Vývrty jsou uspořádány do prostorového klínu podle vrstevnatosti a pevnosti horniny. Při požadavku větší zabírky lze použít vícenásobný klínový nebo kuželový zálom. Výhodou je poměrně malý odhoz horniny a spolehlivost. zvětšení zabírky KLÍNOVÝ ZÁLOM

73 Stanovení zabírky zálomu z z z z Dmin x = tgα 0,1 sinα 4

74 Zálomy sbíhavé jednostranné Tyto zálomy se používají ve vrstevnatých horninách s dobrou odlučností a malou mocností vrstev. Odlučné plochy jsou využívány jako plochy nejmenšího odporu. Výhodou je malá spotřeba trhavin.

75 Zálomy kombinované - Zálom nůžkový je tvořen dvojicí zkřížených vývrtů a hornina v zálomu je pak namáhána na střih. používají se v měkkých horninách. - Zálom vějířový je buď kombinací jednostranného a mnohostranného sbíhavého zálomu, nebo rozšíření jednostranného sbíhavého zálomu. Z hlediska běžné vrtací techniky je nejvýhodnější vějířový zálom boční.

76 Přímé zálomy Všechny vrty jsou rovnoběžné a stejné délky (hloubky) Některé vrty jsou nenabité a tvoří volnu plochu pro nabité vrty Nálož je dělená po celé délce vrtu, spotřeba je větší, počin u ústí vrtu Závislost na velikosti volného vrtu a na přesnosti vrtání, rozteči volného a nabitého vrtu Výhody: neomezení zabírky profilem díla,vyšší koeficient využití vývrtů, malý odhoz horniny, jednoduché vrtání Nevýhody: omezení kvalitou horniny(pevná a homogenní), vyšší počet zálomových vrtů, rozdílný průměr vrtů, větší spotřeba trhaviny

77 Zálomy tříštivé, kanadské - zálom je tvořen stejným rovnoběžným vrty stejného průměru v různých sestavách - všechny nabité vrty v zálomu se odpalují současně -nutná velká přesnost při vrtání (vzdálenost mezi vrty cca 10 cm) což omezuje použití

78 Zálomy válcové, uvolňovací - zálom je tvořen stejným rovnoběžným vrty rozdílného průměru v různých sestavách -průměry nenabitých vrtů jsou 50 až 200 mm -nabité vrty v zálomu se odpalují postupně (časování), z ústí vrtu -nutnávelkápřesnost při vrtání (vzdálenost mezi vrty cca 10 cm) což omezuje použití

79 ZÁLOMOVÁ DUTINA - COROMANT

80 Přechodné zálomy Zálomy: trychtýřový, stupňovitý, šroubový,drobivý Výhody stupňovitého zálomu: snadné vrtání, zvětšení zabírky i malých profilech, vysoký koeficient využití vývrtů, malá vzdálenost odhozu, nepoškození výztuže Trychtýřový zálom jeden vrt velkého průměru (50-100mm), soustředná nálož u dna Stupňovitý zálom oblíbený v tvrdých horninách (rovnoběžné vývrty, různé délky)

81 - použití v pevných horninách Zálom stupňovitý - soustava rovnoběžných vrtů rovnoměrně rozdělené s různou délkou - časování jednotlivých řad, začínáme od spodu s nejmenší náloží a jednou volnou plochou a postupujeme výše na dvě volné plochy s postupně rostoucí náloží - výhody: snadné vrtání, zvýšení zabírky i v malých profilech, malá rozlet horniny

82 Šroubový zálom měkké horniny, užiti v uhlí, vrty jsou umístěny na kružnici a mají různou délku Výhody zálomu: libovolné umístění v čelbě, spolehlivost, snadné vrtání, velká teoretická zabírka Drobivý zálom požití paralelních vývrtů, rozmístění tak aby byly co nejefektnější ŠROUBOVÝ ZÁLOM DROBIVÝ ZÁLOM

83 Bezzálomové ražení Použití soustavy rovnoběžných vrtů stejné délky, které jsou stejně nabíjeny. Vývrty jsou rozmístěny pravidelně. Při odpalu dochází k vzájemnému ovlivnění napěťových vln, což způsobuje rozpojení. Výhody vyšší hodnota zabírky, příznivá kusovitost, využití vývrtu, jednoduché vrtání. Nevýhodou je velmi velký odhoz horniny (až 5 násobek)

84 TP při ražení dlouhých důlních děl Liniové díla požití zálomového ražení (hmotnost nálože, délka zabírky, rozmístění vývrtů) Hloubení jam platí stejná kritéria jako u horizontálních děl, vrty se umísťují do okruhů, vodovzdorné trhaviny Tunely záleží zejména na tunelovaní metodě (ražení po lávkách, atd.) Ražení chodeb s přibírkou uhlí stejná pravidla jako v hornině, dodržování BP!

85 RAŽENÍ PŘEKOPŮ A ŠTOL -při ražení používáme běžnou technologii TP s použitím zálomového ražení - nejčastěji požíváme stupňovitý a klínový zálom - velikosti teoretické zabírky se mohou pohyboval v 2 až 2,8 m - z prostředků TP požíváme nejčastěji plastické důlní trhaviny s průměrem 22 až 38 mm, elektrické časované rozbušky (Dem, DeP a DeD) a el. roznět náloží - ucpávka může být foukaný písková, vodní - nabíjení je ruční

86 RAŽENÍ V PLNÉM PROFILU UHLÍ - technologie je stejná jako u překopů - malou měrou přispívá tlak povýbuchových zplodin a detonační tlak na odštěp uhlí - nejdůležitějším faktorem je bezpečnost TP! - požívání důlně bezpečných trhavin a rozněcovadel - velikost nálože se omezuje mezní náloží -měření koncentrace výbušného plynu

87 RAŽENÍ V ULHLÍ S PŘIBÍRKOU DOPROVODNÝCH HORNIN Dělení způsobu rozpojení: - mechanické rozpojení uhlí a odstřel doprovodné horniny - samostatný odstřel uhlí a horniny -současný odstřel uhlí a horniny (požívá se) - použití obvyklých prostředku TP, bezpečné trhaviny - Výhody: snížení času, zvýšení rychlosti,jednoduší organizace - Nevýhody: nemožná selekce

88 RAŽENÍ JAM A ŠIBÍKŮ - trhací práce se přizpůsobují tvaru raženého díla - platí stejná pravidla a kritéria - zálomové ražení s přímými kanadskými nebo sbíhavými zálomy - u kruhových profilů se vrty vrtají v soustředných kružnicích -prostředky TP se používají zejména vodovzdorné -roznět se provádí z povrchu nebo z hloubícího patra

89 Základní parametry při TP Specifická spotřeba trhaviny [kg.m -3 ] závisí na mnoha faktorech - pevnost rozpojované horniny (přímoúměrné) - velikost profilu raženého díla (nepřímoúměrně) - pracovní schopnost trhaviny (nepřímoúměrně) - hustota trhavinové masy (nepřímoúměrně) -průměr nálože (nepřímoúměrně) - celková hmotnost Q c [kg] stanovujeme z hodnoty q stř. Qc = qstř. V Počet vývrtů není nejdůležitěj, ale ovlivňuje kusovitost, kvalitu obrysu, dělení nálože ve vývrtech musí být optimální, rovnoměrně rozdělena Rozmístění náloží v profilu díla hodnota maximálního směrného odporu (w [m]), kritérium pro rozmístění náloží v profilu w = l q p

90 Metody přesného výlomu Při požití TP je nutno také udržet požadovaný profil, tak aby nedocházelo k nežádoucímu nadvýlomu. Proto používáme tzv. metody OBRYSOVÉ TRHACÍ PRÁCE. Dimenze hmotnosti nálože v obrysových vrtech: Aplikace dělené nálože Rozdílným průměrem nálože a vývrtu Použití trhaviny s omezeným použitím (DBT, Obrysit) Rozmístění náloží a jejich časování na obrysu díla (rozteč je menší než záběr, poměr 0,8) Metody OTP: Metoda hladkého výlomu Metoda předštípnutí (presplitting)

91 Hladký výlom Podstat je aby nevznikaly radiální trhliny Obrysové nálože se odpalují současně jako poslední se zpožděním Uplatňuje se mechanizmus odštěpu, kdy na projektované čáře výlomu musí platit pro odraženou vlnu. Zásady použití: σ tlak = σ tah Aplikace trhavin s malou náložovou hustotou Sníženi koncetrace obrysové nálože Dimenze a dodržování hmotností obrysové nálože Dodržení rozteči obrysových vrtů Současný roznět všech obrysových náloží

92 Předštípnutí obrysové čáry Vytvoření souvislé trhliny na projektovaném obrysu ještě před odpálením zálomové nálože. Odpalem sousedních vrtu se šíří vlny které se střetnou a dojde k interferenci obou vln a vzniku napětí jak radiálního tak tangenciálního tim se hornina naštípne. Působením tangenciálního napětí se postupně trhlina rozšíří ažspojíoba vrty = > vznik fyzikálního rozhraní.

93 Trhací práce při hlubinném dobývání nerostů Trhací práce při dobývání uhlí Práce ve výbušném prostředí, práce s otevřeným ohněm, výskyt metanu a uhelného prachu. Příčiny zapálení výbušného prostředí: Plamen při výbuch obnažené nálože Plamen nebo jiskra při vyhoření nálože Elektrická jiskra Vyfouknutí žhavých částic nebo rozněcovadla Nedodržení BP Při špatném provedení TP v uhelných dolech se setkáváme s: Vyfouklou náloží (při výbuchu je volně vyhozena a detonuje mimo vrt) Hranová nálož (ovlivnění předchozí náloží, kdy dochází obnažení nálože a výbuch ve žlábku) Štěrbinová nálož (výbuch sousedních vytvoří štěrbinu a v ní pak detonuje) Deflagrovaná nálož (snížení detonace na detonační hoření překážky mezi náložkami)

94 Trhací práci v dolech můžeme dělit na: TP při vlastnim dobývání TP pro rozrušování uhelného pilíře TP pro uvolnění nadloží sloje (umělý zával) Používání TP při dobývání v uhlí bývá zřídka, použití obvykle vějířového zálomu a elektrický roznět s milisekundovým časováním. Při použití TP v plynujících uhelných dolech je potřeba dbát na bezpečnost a to zejména : zjišťování množství plynů, opatrnost při el. roznětu, snížení prašnosti, správně umísťovat vrty a dbát na jejich správné časování, dodržovat hodnotu mezní nálože u DBT,. Při výskytu metanu je povolená hranice 1%! Závisí zejména na dobývací metodě Metody TP: Trhací práce při dobývání rud - Řadové uspořádání náloží - Skupinové uspořádání náloží -Vějířové uspořádání náloží -Aplikace soustředných náloží

95

96 Trhací práce na povrchu

97 Řadový odstřel: vrty v jedné řadě (>Ø50mm), 3 druhy vrtů

98 Clonový odstřel: nejefektivnější hromadný odstřel, vrty Ø50-200mm, vrty jsou na celou výšku stěny, a jsou max. ve 3. řadách šachovnicovitě uspořádány. Podmínky použití: Hodnota záběru: w = 40.d Podvrtání etáže: Rozteč vývrtů v řadě: - Výkonná vrtací souprava - Sklon lomové stěny Výška stěny min 10 m - Pevná hornina (stabilita vrtu) h =0,25.w l = 0,8.w

99 Clonový odstřel: výhody Clonový odstřel: nevýhody Velká mechanizace dobývacího cyklu Velká kapacita odstřelu Vysoká produktivita práce Rovnoměrná kusovitost Závislost na vrtací soupravě Úprava etáže pro pojezd soupravy Závislost všech prací na povětrnostních podmínkách Závislost na hornině, musí být homogenní

100 Plošný odstřel: obdoba clonového odstřelu, použití více řad, nálož je umístěna na dně a působí směrem ke koruně, tim roste i spec. spotřeba trhaviny, nevýhoda je malá výška etáže. Komorový odstřel: jde o systém soustředěných náloží o značné hmotnosti, které navzájem působí. Nálože jsou v komorách, které jsou vyraženy v horninovém bloku. Počet řad závisí na velikosti lomu (výška a sklon stěny). Pro ucpání komor se používá obvykle rubaniny z ražby. Výhody: podmínkách Nevýhody: - Nezávislost na strojním vybavení - Velká kapacita rozpojené horniny -Nezávislost přípravných prací na povětrnostních - Nerovnoměrná fragmentace - Nebezpečí velkého rozletu horniny a seismické zatížení - Neumožňuje selektivní těžbu - Špatná stabilita nové stěny

101 Komorový odstřel

102 Kombinovaný odstřel: kombinace soustředných náloží v komorách a táhlých náloží ve vrtu Sekundární rozpojování: rozpojování nadměrných kusů rozpojené horniny vzniklé při primárním odstřelu. Pro rozpojování používáme: Příložné nálože (trhaviny s vysokou detonační rychlostí) Nálože ve vrtech (hloubka vrtu ve 2/3 výšky)

103 Vzdušná tlaková vlna Nežádoucí rozlet Seismické účinky Škodlivé účinky výbuchu Odpalem nálože vzniká rázová vlna a ta se postupně v závislosti na vzdálenosti odpalu klesá a mění je její amplituda a klesá i rychlost šíření. Rázové vlny nemají periodický charakter, proto jsou horší objemové vlny. Prostředím se šíří podélné a příčné vlny. Nejnebezpečnější jsou vodorovné složky podélných vln, které jsou charakterizovány amplitudou, frekvencí a rychlostí kmitání. Posouzení škodlivosti seismických účinků na povrchovou zástavbu provádíme dle normy ČSN Snížení seismických účinků Snížení celkové hmotnosti (např. zkrácení zabírky,..) Rozdělení celkové hmotnosti na větší počet dílčích hmotností, použití časovaných náloží (DeM, DeD, DeP)

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 Základní složky trhavin Látky výbušné estery kyseliny dusičné, aromatické nitrolátky Nytroglycerin olej. Kapalina, těkavá, tuhne při 10 C, citlivá, detonační rychlost 8500m/sec

Více

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU SOUČÁSTI NÁVRHU: A, Parametry odstřelu B, Roznět náloží C, Škodlivé účinky odstřelů TRHACÍ PRÁCE A ROZPOJOVÁNÍ HORNIN PROGRAM Č. 3 1, Volba skutečné zabírky: z sk [m] Volíme

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.1 1. Přednáška Kompendium předmětu Trhací práce a rozpojování hornin Dokumentace a rozsah trhacích prací Rozsah trhacích prací prací Malý rozsah Malý rozsah

Více

3. cvičení. Chemismus výbušnin. Trhací práce na lomech

3. cvičení. Chemismus výbušnin. Trhací práce na lomech 3. cičení Chemismus ýbušnin Trhací práce na lomech Požadaky na průmysloé trhainy: 1, dostatečně ysoký obsah energie objemoé jednotce ýbušniny 2, přiměřená citliost k nějším podmětům 3, dlouhodobá chemická

Více

COPYRIGHT WARNING: Further dissemination of the photographs in this publication is not authorized.

COPYRIGHT WARNING: Further dissemination of the photographs in this publication is not authorized. COPYRIGHT WARNING: Further dissemination of the photographs in this publication is not authorized. Vzhledem k současné situaci, která zapříčiňuje neustálý rozmach zastavěného území a zejména intenzivní

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 4 TECHNOLOGIE RAŽENÍ Technologie ražení podzemích děl lze rozdělit: Metody ražby

Více

Explosia a. s. je mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni.

Explosia a. s. je mezinárodně známý a významný výrobce průmyslových trhavin, které vyváží do řady zemí Evropské unie i mimo ni. TRHAVINY Historie SINCE 1920 Explosia a. s. Explosia a. s. je tradiční a nejvýznamnější český výrobce výbušnin, jehož historie sahá do roku 1920, kdy byla založena Československá akciová továrna na látky

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

Zkušenosti z výstavby hloubeného Votického tunelu

Zkušenosti z výstavby hloubeného Votického tunelu Zkušenosti z výstavby hloubeného Votického tunelu Eva Tatíčková a Ladislav Štefan, HOCHTIEF CZ. 1 Základní informace 2 Změna geotechnických poměrů a vliv na provádění stavby 3 Ostění tunelu, technologie

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Semestrální práce z Matematického Modelování Dynamika pohybu rakety v 1D Vypracoval: Pavel Roud Obor: Technologie obrábění e mail:stu85@seznam.cz 1 1.Úvod...

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

BUBEN A JEHO VESTAVBY Vývoj funkce bubnu

BUBEN A JEHO VESTAVBY Vývoj funkce bubnu BUBEN A JEHO VESTAVBY Vývoj funkce bubnu U kotlů vodotrubných ztrácí původní funkci výparné plochy Tvoří buben spojovací prvek pro varnice a spádové trubky Do bubnu se napájí Z bubnu se kotel odluhuje

Více

Návrh trhací práce podzemního díla

Návrh trhací práce podzemního díla 4. cvičení Návrh trhací práce podemního díla Trhací práce na lomech SOUČÁSTI NÁVRHU: A, Parametry odstřelu B, Ronět náloží C, Škodlivé účinky odstřelů Romístění náloží Základním parametrem při ropojováni

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách 1600 C 64 1 6 0 0 C Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách Ohebné tepelně izolační a žárovzdorné výrobky firmy Promat disponují především nízkou akumulací tepla. Díky tomu lze výrazně zkrátit

Více

3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Co jsou fyzikálně chemické vlastnosti. Co jsou technicko bezpečnostní parametry. Které

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Proces hoření

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Proces hoření MV- Ř EDITELSTVÍ H ASIČ SKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR O DBORNÁ PŘ ÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY KONSPEKT POŽÁRNÍ TAKTIKA 1-1-01 Základy požární taktiky Proces hoření Zpracoval : Oldřich VOLF HZS okresu

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

332. Trhaviny zapáleny volně na vzduchu a) detonují, b) v malém množství hoří, ve větším množství mohou detonovat, c) pouze hoří a detonovat nemohou.

332. Trhaviny zapáleny volně na vzduchu a) detonují, b) v malém množství hoří, ve větším množství mohou detonovat, c) pouze hoří a detonovat nemohou. 331. Trhaviny jsou výbušniny a) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je detonace, b) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je výbušné hoření, c) jejichž detonační rychlost je nižší než u třaskavin.

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více

PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část

PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB - I. část 1/2009 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. ROZDĚLENÍ PODZEMNÍCH STAVEB Podle dispozičního uspořádání Stavby liniové -

Více

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. COBRATEX TRUBKA COBRAPEX trubka s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod Akumulace tepla do vody Havlíčkův Brod Proč a kdy potřebujeme akumulovat energii? Období přebytku /možnosti výroby/ energie Přenos v čase Období nedostatku /potřeby/ energie Akumulace napomáhá srovnat

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická pyrotechnika Označení materiálu:vy_32_inovace_fry15 Datum

Více

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů Teplotní roztažnost pevných látek l a kapalin Teplotní délková roztažnost Teplotní objemová roztažnost a závislost hustoty na teplotě Objemová roztažnost

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Informationen zu Promat 1000 C

Informationen zu Promat 1000 C Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE 1. Rovnice toku a třídění z reologického hlediska podle průběhu tokové křivky. 2. Aktivační energie viskózního toku Arteniova rovnice. 3. Kapilární

Více

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmsidozol CO2 NÁTERY NA BETON ODOLNÉ PROTI USAZENÍ CO2 Popis výrobku: Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Více

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2 TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Obsah: 1. Definice koroze 2. Rozdělení koroze 3. Ochrana proti korozi 4. Kontrolní otázky 1. Definice koroze Koroze je rozrušování materiálu vlivem okolního prostředí Činitelé

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Technický list Vydání 02/05 Identifikační č.: Verze č. 04 Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Construction Popis výrobku Vysoce pevnostní systém pro dodatečné zesilování betonových konstrukcí. Systém

Více

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Úvod do teorie spalování tuhých paliv Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Zkušebna Výzkumného energetického centra Web: http://vec.vsb.cz/zkusebna Základy spalování tuhých

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

DEHNcon-H. U rodinných domků nebo nízkých budov může instalace holých, neizolovaných vodičů představovat problém s nebezpečím přiblížení k vnitřním

DEHNcon-H. U rodinných domků nebo nízkých budov může instalace holých, neizolovaných vodičů představovat problém s nebezpečím přiblížení k vnitřním Opticky přizpůsobená, méně nápadná varianta s vodičem HVI/HVI-light uloženým uvnitř podpůrné trubky snižuje nejen velikost a celkovou sestavy, ale i nároky na pevnost a stabilitu při instalaci na stávající

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK Rudolf Hela, Oldřich Fiala, Jiří Zach V příspěvku je popsán systém protihlukových stěn za využití odpadu z těžby a zpracování dřeva. Pro pohltivou

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 8 MECHANISMY PRO MODERNÍ METODY RAŽENÍ 8.1 Stroje na cyklické ražení s hydraulickými

Více

Z PRÁŠ. lení. s použit. itím m tlaku bez použit. ití tlaku. ení tvaru výrobku. pevnosti

Z PRÁŠ. lení. s použit. itím m tlaku bez použit. ití tlaku. ení tvaru výrobku. pevnosti ZHUTŇOV OVÁNÍ VÝROBKŮ Z PRÁŠ ÁŠKŮ (formování) Účel vytvářen ení tvaru výrobku zajištění manipulační pevnosti Základní rozdělen lení s použit itím m tlaku bez použit ití tlaku Chování částic práš ášků Volně

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel Stavba Objekt Část Stupeň : Vítkovice Aréna, a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

Oddálené hromosvody. Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení

Oddálené hromosvody. Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení Oddálené hromosvody Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení DEHN + SÖHNE ochrana pfied bleskem ochrana pfied pfiepûtím ochrana pfii práci DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. Hans-Dehn-Straße

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.

Více

Konstrukční desky z polypropylenu

Konstrukční desky z polypropylenu IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost

Více

Reaktivní pěchotní plamenomety RPO-A, RPO-Z, RPO-D Čmelák (Реактивные пехотные огнеметы РПО-А, РПО-З, РПО-Д Шмель )

Reaktivní pěchotní plamenomety RPO-A, RPO-Z, RPO-D Čmelák (Реактивные пехотные огнеметы РПО-А, РПО-З, РПО-Д Шмель ) Reaktivní pěchotní plamenomety RPO-A, RPO-Z, RPO-D Čmelák (Реактивные пехотные огнеметы РПО-А, РПО-З, РПО-Д Шмель ) Určení: K ničení nekryté živé síly, palebných postavení, polních opevnění, automobilní

Více

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ Vyrábíme snímače osazené polovodičovými nebo kovovými tenzometry pro měření sil, hmotnosti, tlaku, kroutícího momentu, zrychlení. Dodáváme polovodičové křemíkové tenzometry,

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Elektrické přístroje - skripta

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Elektrické přístroje - skripta Modul: Elementární modul: Obor: Ročník: Zaměření: INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: SKRIPTA Školní rok : 2005/ 2006 ELEKTRICKÉ

Více

5. Pneumatické pohony

5. Pneumatické pohony zapis_pneumatika_valce - Strana 1 z 8 5. Pneumatické pohony Mění energii stlačeného vzduchu na #1 (mechanickou energii) Rozdělení: a) #2 pro přímé (lineární) pohyby b) #3 pro točivý pohyb - pro šroubování,

Více

Zobrazený rozněcovač se používá u. a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531

Zobrazený rozněcovač se používá u. a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531 301 Zobrazený rozněcovač se používá u 302 a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531 Zobrazený rozněcovač T. Mi.Z.43 má stav součástek 303 a. po úplné adjustaci do miny b. při nájezdu na minu c. po

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

Odběr r a identifikace

Odběr r a identifikace Odběr r a identifikace nebezpečných ných látekl Václav Helán 2 THETA ASE, s.r.o., P.S. 103, 737 01 Český TěšíT šín, 2theta@2theta.cz Odběr r vzorků potřeba odebrat více v vzorků bez možnosti čištění nástroje

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

13. Kotvy a kotvení do hornin

13. Kotvy a kotvení do hornin 13. Kotvy a kotvení do hornin Kotvení je moderní technologií zajišťování či aktivního vyztužování vkládáním tahových prvků kotev - v inženýrském stavitelství, v zakládání staveb a v podzemním stavitelství.

Více

Ing. Josef Bartoš, Ing. Milan Těšitel, Ing. Pavel Barták, V 9 Ing. Vladislav Adamík, CSc, Petr Vlček, Bc.

Ing. Josef Bartoš, Ing. Milan Těšitel, Ing. Pavel Barták, V 9 Ing. Vladislav Adamík, CSc, Petr Vlček, Bc. Ing. Josef Bartoš, Ing. Milan Těšitel, Ing. Pavel Barták, V 9 Ing. Vladislav Adamík, CSc, Petr Vlček, Bc. TRHACÍ PRÁCE A JEJICH VLIV NA STABILITU ZÁVĚRNÝCH LOMOVÝCH STĚN (PROJEKT Č. 58-07) Anotace Příspěvek

Více

Pracovní list: Hustota 1

Pracovní list: Hustota 1 Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

Akustická měření - měření rychlosti zvuku Akustická měření - měření rychlosti zvuku Úkol : 1. Pomocí přizpůsobené Kundtovy trubice určete platnost vztahu λ = v / f. 2. Určete rychlost zvuku ve vzduchu pomocí Kundtovy a Quinckeho trubice. Pomůcky

Více

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY. Vydání srpen 2009. www.dyka.cz PEVEFOR Trubky a filtrační trubky PVC pro studny Vydání srpen 2009 www.dyka.cz Technická příručka PEVEFOR Obsah strana PVC potrubí PEVEFOR pro vystrojení studní a jímání vody.....................................................

Více

ASOFLEX-R2M. R2M-Wand TECHNICKÝ LIST. Výr. č.: 203210. Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny

ASOFLEX-R2M. R2M-Wand TECHNICKÝ LIST. Výr. č.: 203210. Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny ASOFLEX-R2M R2M-Wand Chemicky odolné utěsnění, překlenuje trhliny Výr. č.: 203210 Vlastnosti: ASOFLEX-R2M-Wand je dvousložková pigmentovaná polyuretanová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel. ASOFLEX-R2M-Wand

Více

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty: Definice teploty: Základní pojmy Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa Teplotní stupnice Termodynamická (Kelvinova) stupnice je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Fluidní spalování Podstata fluidního spalování fluidní spalování

Více

Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114

Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114 Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114 vydání 14.8.2002 1 Úvod Elektroměry řady C114 představují základní rodinu indukčních elektroměrů Actaris/AEG, které se vyrábí v nejrůznějších

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KDP - 01/00. Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KDP - 01/00. Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry OEP 06/01 33.00 M001 TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 KDP 01/00 Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry se zvýšenou odolností proti šíření

Více

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1.1. Měkké pájení Měkké pájení (do 450 C) je jednou z metalurgických metod spojování. V montáži elektronických obvodů a zařízení je převažující technologií.

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

StoCrete TS 100 pro M3

StoCrete TS 100 pro M3 Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Zpracování Oblast použití Technická data Produktová skupina Složení Parametry Jednosložková minerální malta pro nástřik za sucha s malým zpětným odrazem.

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu Obsah : 1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu 3. Klasifikace výbušné atmosféry 4. Zdroje iniciace, klasifikace těchto zdrojů

Více

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Toman, Z., Hajkr, Z., Marek, J., Horáček, J, Babinec, A.,VŠB TU Ostrava, Czech Republic 1. Popis problému Technický pokrok v oblasti vysokotlakých

Více

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006. Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006. Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006 Degradace nízkolegovaných ocelí v abrazivním a korozivním prostředí ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář 27.10.2006 Odborný Curiculum Vitae Curiculum Vitae Michal Černý - 29.

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

LAMELOVÉ PŘÍPOJNICE SPLÉTANÉ KABELY PÁSKY A SPOJKY

LAMELOVÉ PŘÍPOJNICE SPLÉTANÉ KABELY PÁSKY A SPOJKY 01 2015 LAMELOVÉ PŘÍPOJNICE SPLÉTANÉ KABELY PÁSKY A SPOJKY Firma GHV Trading byla založena v červnu 1991 pracovníky Výzkumného ústavu měřicí techniky. Od samého počátku se firma profilovala jako obchodní

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více