Zhodnocení Strategie 2022, externí pohled na Junáka a možnosti dalšího rozvoje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení Strategie 2022, externí pohled na Junáka a možnosti dalšího rozvoje"

Transkript

1 Zhodnocení Strategie 2022, externí pohled na Junáka a možnosti dalšího rozvoje Výstup BCG projektu Leden 2015

2 Úvod Tento dokument je výstupem projektu BCG pro Junáka v období listopad prosinec 2014 a pokrývá čtyři hlavní oblasti: Zhodnocení obsahu dokumentu Strategie 2022 Zhodnocení stavu k listopadu 2014 a návrh doplnění Externí pohled na Junáka Rozsahově hlavní výstup projektu, včetně identifikace takzvaných "těžkých otázek" BCG pohled na možný obraz Junáka v roce 2022 Nástin odpovědí na těžké otázky - Může fungovat jako doplnění dokumentu Strategie 2022 Návrh dalších kroků Junáka V přílohách tohoto dokumentu jsou obsaženy další výstupy projektu: Doporučení k procesu implementace Strategie 2022 (vč. vzorů pro hrubé plány VRJ) Příklady jiných organizací Zkušenost z Boy Scouts of America Podpůrné analýzy Junak-final Poslano.pptx 1

3 Backup Jak chápat tento dokument Tento dokument představuje výstup z projektu uskutečněného společností The Boston Consulting Group pro organizaci Junáka v období listopad prosinec Pozorování jsou omezena krátkým časovým obdobím, za které byl projekt vypracován. Další omezení představoval rozsah dat poskytnutých Junákem a množství rozhovorů s představiteli Junáka, které se nám v průběhu projektu podařilo uskutečnit. Některé důležité oblasti působení Junáka, například získávání finančních fondů, nebyly v projektu adresovány. Dokument je záměrně připraven ve struktuře obvyklé pro projekty pro komerční společnosti. Věříme, že tato struktura je přenositelná i na neziskové organizace a pomáhá neziskovým organizacím vystoupit ze zaběhlého rámce. Tento dokument byl prezentován zástupcům Náčelnictva Junáka a Výkonné Rady Junáka. Jeho správná interpretace a pochopení všech souvislostí a předpokladů vyžaduje ústní komentář. Junak-final Poslano.pptx 2

4 Agenda Zhodnocení obsahu dokumentu Strategie 2022 Externí pohled na Junáka Možný obraz Junáka 2022 Navrhované další kroky Přílohy Doporučení k procesu implementace Strategie 2022 Příklady jiných organizací Zkušenost z Boy Scouts of America Podpůrné analýzy Junak-final Poslano.pptx 3

5 BCG zkušenost: Pět hlavních atributů kvalitního strategického dokumentu Atributy dobré strategie Poznámky Externí pohled na Strategii 2022 Ambiciózní (ale realizovatelná) Představuje výzvu a posun pro všechny části organizace Neznamená okamžitou rezignaci kvůli nerealistickým cílům Nelze zhodnotit, ambice a vzdálenost k ní není explicitně definovaná Konkrétní Úderná Cíle a postupy jsou definovány jednoznačně bez možnosti dramaticky odlišné interpretace Lze ji jasným způsobem začít používat k běžnému plánování a řízení organizace Identifikuje a odpovídá na skutečné těžké otázky, které si musí organizace odpovědět, aby bylo možné se posunout dál Témata jsou definována spíše nekonkrétně s variabilitou možné interpretace Těžké otázky neadresuje!! Měřitelná Ke všem oblastem a otázkám jsou přiřazena jasná kritéria úspěchu To zároveň znamená, že otázky jsou dobře definovány Měřitelná kritéria nejsou přiřazena! Kompletní Adresuje komplexně hlavní současná a budoucí palčivá témata (vč. trendů v oboru) Popisuje oblasti, které bude potřeba řešit, ale zároveň identifikuje oblasti, které se řešit nebudou Obsáhlá, ale nejmenuje explicitně věci které se řešit nebudou Aby byla akceschopná, vyžaduje strategie doplnění odpovědí na těžké otázky a měřitelné cíle Junak-final Poslano.pptx 4

6 Do Strategie 2022 navrhujeme doplnit těžké otázky a měřitelné cíle Těžké otázky Junáka možnosti ke zvážení Je naším kritériem úspěchu navyšování členské základny? Jaké máme minimální požadavky na skautský oddíl? Jak chceme být vnímáni dětmi a širokou veřejností (dospělými a dětmi)? Jaká je správná míra centralizace řízení? (např. Chceme koordinovat snahy o nabírání nových členů z ústřední úrovně?) Chceme vedení Junáka více profesionalizovat / zajistit více placených lidí pro podporu řízení? Jak chceme transformovat organizaci orgány na ústředí a počtu stupňů v regionech?... Počet členů Měřitelné cíle možnosti ke zvážení Počet členů na kritických úrovních (roveři) Míra zapojení členů do aktivit Junáka Spokojenost členů s funkcí organizace Míra znalosti Junáka veřejností Podíl oddílů využívající standardizovanou výchovnou metodu Objem financí (na člena) Podíl ne-státních zdrojů financování Počet profesionálně angažovaných činovníků... Je rozpracováno v následné kapitole externího pohledu na Junáka Junak-final Poslano.pptx 5

7 Agenda Zhodnocení obsahu dokumentu Strategie 2022 Externí pohled na Junáka Možný obraz Junáka 2022 Navrhované další kroky Přílohy Doporučení k procesu implementace Strategie 2022 Příklady jiných organizací Zkušenost z Boy Scouts of America Podpůrné analýzy Junak-final Poslano.pptx 6

8 Shrnutí hlavních zjištění v externím pohledu na Junáka (I/II) BCG se zpravidla dívá na šest stavebních bloků strategie společností. Pro externí zhodnocení Junáka jsme využili stejný přístup zhodnotili jsme strategický potenciál dle těchto šesti bloků Poslání a cíle Junák v minulých letech navyšoval členskou základnu a vše naznačuje, že existuje potenciál dále zvyšovat počet členů. Pokud by pouze pokračovaly současné trendy, měl by Junák v roce 2022 ~59 tis. členů. Růst členské základny vyvolává tlak na "kvalitu" skautingu. Minimum skautingu, měření kvality a následky pokud není minimální kvalita dodržena nicméně nejsou dostatečně definovány. Klíčové těžké otázky: "Jaký chceme mít počet členů v roce 2022?" a "Co je minimum skautingu?" Zákazník a nabídka Junáku se daří nabírat více dětí než v minulosti, poměrově úspěšnější je ale pouze u mladší kategorie 5-9 let. U starších dětí je nevyužitý potenciál kolem věku 11 a 12 let i kolem 15 let, kdy děti mění své kroužky při přechodu na 2. stupeň a střední školu. Analýza trávení volného času a konkurence potvrzuje potenciál pro oslovení více dětí. Průměrné dítě tráví denně pouze necelou hodinu organizovanými aktivitami a je tedy možnost tento čas zvýšit. V porovnání s konkurencí se Junák jeví jako konkurenceschopný, ~60 % dětí souhlasí s jeho hodnotami a je i relativně levný. Klíčová těžká otázka: "Na koho chceme primárně cílit náborové aktivity Junáka?" Marketing a komunikace Junák byl v roce 2014 viditelný v médiích, má ale menší dopad než jiné celostátní neziskové organizace. Na vnímání Junáka ve společnosti není v organizaci jednotný názor. Zdá se také, že široká veřejnost vnímá Junáka smíšeně, část lidí neví co přesně od Junáka očekávat. Vnímání mezi dětmi není dobré. I přesto, že se ztotožňují s principy, které Junák reprezentuje, Junák jako organizace není pro ně "in". Klíčová těžká otázka: "Jak chceme být vnímáni dětmi a širokou veřejností (včetně rodičů)?" Junak-final Poslano.pptx 7

9 Shrnutí hlavních zjištění v externím pohledu na Junáka (II/II) Dostupnost a distribuce Junák není všeobecně dostupný. Děti navštěvují kroužky s podobnou intenzitou téměř bez ohledu na velikost obce, ale až ~45 % dětí nemá oddíl Junáka ve svém (malém) městě. Klíčová těžká otázka: "Kde chceme mít oddíly a jak to zajistíme?" Lidé Dostatečná motivace dospělých je klíčem k dalšímu růstu a úspěšnému fungování Junáka, v budoucnosti hrozí nedostatek činovníků pokud poroste rychlým tempem počet nabíraných dětí. Je potřeba zvážit širší možnosti zapojení a podpory dospělých, případně jejich náboru Motivace a podpora by se měla soustředit na všechny 3 podskupiny dospělých: Podporovat a motivovat dospělé činovníky aby se zvýšila jejich životnost, zapojit více dospělé neaktivní členy (např. part-time dobrovolnictví, časově omezené projekty) a snažit se zapojit i bývalé členy (alumni) na krátkodobé výpomoci nebo do získávání finančních zdrojů Klíčová těžká otázka: "Jak chceme podporovat dospělé členy v organizaci?" Organizační uspořádání Ze škály možností síly zapojení ústředí organizace je Junák zhruba uprostřed. Posunutí směrem k větší kontrole ústředí by přineslo částečnou změnu filozofie, ale umožnilo by to lépe řídit rostoucí organizaci. Současná organizační struktura Junáka je schopna pojmout větší počet členů. Počet úrovní řízení umožňuje absorbovat větší počet členů, oddílů i středisek, alternativou je snížení počtu úrovní. Porovnání s ostatními skautskými i podobnými organizacemi ukazuje, že Junák má prostor zaměstnat více profesionálů. Větší profesionalizace by oslabila výkyvy kapacit, posílila kontinuitu a posílila kapacity na rozvojové projekty. Klíčové těžké otázky: "Jaká má být naše organizační struktura?" a "Kolik potřebujeme placených zaměstnanců?" Junak-final Poslano.pptx 8

10 Obvykle se díváme na šest základních stavebních bloků strategie společností "Poslání a cíle" "Zákazník a nabídka" "Marketing a komunikace" "Dostupnost a distribuce" "Lidé" "Organizační uspořádání" Junak-final Poslano.pptx 9

11 45,0 43,7 42,0 19,8 (43%) 40,6 41, ,3 UK 70 Nizozemí Česká Republika Dospělí (25+) Mladší Švédsko roveři/rangers Dánsko (16-19 let) Starší roveři/rangers (20-24 let) Skauti/skautky Kanada (11-15 let) Finsko Německo Norsko 1. Zdroj: Analýza registrace Junáka 2014; 2. Zdroj: 60Analýza registrace Junáka 2012 USA Rakousko Island 50 Dospělí (25 +) Starší roveři (20-24 let) ,9 45,2 Junáci (11-15) 45,6 % 13 letých dětí denně sledující TV Roveři (16-19 let) 20,000 40,000 46,7 Irsko 48,1 50,4 Vlčata a světlušky (8-10 let) Předškoláci (do 7 let) Švýcarsko 60,000 8,0 (18%) 3,6 (8%) 5,9 (13%) 20,5 (33%) 17,0 (38%) 10,4 (23%) 8,1 (20%) 3,7 (9%) 5,9 (15%) 13,8 (34%) 9,9 (22%) 4,4 (10%) 5,7 (12%) 12,9 (29%) 11,1 (22%) 3,9 (8%) 3,3 (7%) 11,0 (22%) 20,9 % 13 letých dětí alespň 4 krát (42%) týdně trávící večer s kamarády 12,4 9,1 45 (27%) (22%) 35 Vlčata/světlušky, předškoláci/benjamínci (do 10 let) UK Průměr ve vyspělejších zemích 80,000 Zdroj: Social determinants of health and well-being among young people, World Health Organization, ,000 Česká Republika Finsko Kanada Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Irsko USA Švédsko Island Dánsko Německo Rakousko Nizozemí Švýcarsko 40,000 60,000 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Norsko Průměr ve vyspělejších zemích 80,000 Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. K managementu kvality chybí... Současný stav Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Pro lepší navigaci v prezentaci máme jednotnou strukturu kapitol pro jednotlivé bloky Úvod počáteční úhel pohledu Zpracované analýzy Shrnutí klíčové otázky směřování a další kroky Inspirace / návrh možného postupu Otázky, které si klademe při analýze daného bloku Z čeho jsme vycházeli u Junáka, resp. co jsme od vás slyšeli Dílčí analýzy k jednotlivým otázkám Pohledy na data Porovnání se skautingem ve světě nebo ost. organizacemi Identifikace klíčové otázky pro Junáka v každé kapitole Návrh dalších kroků pro Junáka Návrh možného postupu k vybraným tématům na základě znalostí a postupů BCG Poslání a cíle Otázky, které si klademe a s čím jsme vcházeli do projektu Junák v posledních 8 letech zažívá růst členské základny o ~ 3 % ročně, ubylo však skautů a mladších roverů Poslání a cíle Klíčové otázky směřování a další kroky Inspirace / návrh možného postupu Projekt Hodnocení kvality v Junáku je dobrý odrazový můstek pro skutečný management kvality Otázky, které si obvykle klademe Jaký chce mít společnost dopad na svět kolem sebe / ekonomiku? Co společnost nabízí a bude nabízet? Čeho chce společnost dosáhnout ve středně a dlouhodobém horizontu? Jaké jsou měřitelné indikátory úspěchu společnosti? Z čeho jsme vycházeli u Junáka Naše počáteční pochopení situace Principy (podstata) skautingu je jasně definovaná a neměnná Skautské hnutí má za cíl činit svět kolem sebe lepší, a to s co největším dopadem Konkrétní měřitelné cíle pro rok 2022 nejsou definované (viz. předchozí kapitola) Co jsme slyšeli v rozhovorech s vámi "Strategie není skutečná strategie" "Chybí nám jasna Vize" "Nemáme jednotný názor jestli chceme růst nebo ne" "Pokud dále porosteme, ohrozíme možná podstatu skautingu" "Nejsme jednotní v tom, co je minimum skautingu" Draft for discussion only Zároveň ubylo skautů Pokud by pouze pokračovaly současné trendy, měl by Junák Od roku 2006 vzrostl Junáku počet členů o 24 % 1 a mladších roverů 2 v roce 2022 ~63 tis. členů, z nichž třetina by byla starší 16 let Počet členů v Junáku v tisících Počet členů v Junáku v tisících 50,4 +3 % -3 % 45,0 45,2 Pokud by pouze pokračovaly současné trendy, měl by Trendy Junák v roce naznačují, ,5 tis. že členů ve společnosti 40,6 bude i v budoucnosti Hlavní předpoklady predikce prostor pro organizace typu Junák Do Junáku vstupují jen lidé mezi 62, let věku 58,2 14,7 Do Junáku bude vstupovat stejné Pozorování z vyspělejších 13,0 zemí naznačují, (24%) že... procento a čas strávený věkového ročníku s kamarády jako se výrazně 46,7 se dá čekávat (22%) pokles sledování televize... 1,8 průměrně za posledních nezmění 5 let 2,6 4,0 10,6 (3%) Junák bude opouštět stejné 3,6 (4%) (6%) (23%) (6%) procento věkového ročnku členů 4,2 13,9 19,7 jako za posledních 5 let 5,0 (9%) (24%) (31%) Junák opouští stejné procento (11%) jeho 5 letých jako 6 letých členů 13, Populace 2010 se bude 2014 vyvíjet podle (29%) 17,1 15,6 odhadu ČSÚ (29%) (25%) Opomenuta distribuce dospělých 10,3 (22%) členů Junáku 8,0 6,7 3,1 (14%) (11%) (7%) Draft for discussion only Draft for discussion only Co vidíme jako klíčové nezodpovězené otázky směřování Kolik chceme mít členů v roce 2022? Existuje ve společnosti potenciál pro větší penetraci skautingu? Věříme tomu, že bude mít hnutí větší dopad na společnost pokud bude mít více členů? Musí mít růst nutně negativní dopad na "kvalitu" skautingu? Jaké oblasti ovlivní rozhodnutí jestli chceme dále růst nebo ne? Co je "minimum skautingu"? Jak definujeme minimum skautingu? Jakou dáváme oddílům volnost v aplikaci minima skautingu? Jak minimum budeme komunikovat? Návrh dalších kroků BCG Zhodnocení příležitostí a hrozeb spojených s potenciálním dalším výrazným nárůstem členů (do 19. prosince 2014) Junák Zahájení diskuse nad otázkami směřování Draft for discussion only Definice standardu Hodnocení Vyhodnocení Implikace kvality Vize kvalitní jednotky Dobře sestavené Identifikace dimenzí, Ocenění pro nejlepší popsána v rámci otázky umožňující na nichž jednotky jednotky projektu Hodnocení jednotkám se mohou zapracovat Snaha pomoci kvality sebehodnotit Jednotka ví, jak si na slabším jednotkám Účast na Hodnocení tom stojí v porovnání kvality je nepovinná s ostatními Definovat jiné Revize Nastavit měřitelný Implikace pro stupně kvality včetně sebehodnocení cíl celé organizace dlouhodobě špatnou minima kvalita shora - nezbytná pro např. do 5 let chceme a nezlepšující se Komunikace vize větší implikace na mít 85 % oddílů jednotku kvalitní jednotky základě hodnocení alespoň na úrovni oddílový vedoucí Povinnost standardu kvality musí přesně vedět, co hodnocení - si má představit pod nezbytná jak pro větší kvalitním oddílem implikace, tak pro monitorování celkového stavu Junáka Pracovní verze pouze pro diskusi HDP per capita ($) Draft for discussion only HDP per capita ($) Junak-final Poslano.pptx 10

12 Agenda "Poslání a cíle" "Zákazník a nabídka" "Marketing a komunikace" "Dostupnost a distribuce" "Lidé" "Organizační uspořádání" Junak-final Poslano.pptx 11

13 Poslání a cíle Poslání a cíle Úvod Počáteční úhel pohledu Otázky, které si obvykle klademe Jaký chce mít společnost dopad na svět kolem sebe / ekonomiku? Čeho chce společnost dosáhnout ve středně a dlouhodobém horizontu? Co je náš přínos pro zákazníky, zaměstnance a komunitu? Co je podstatou produktu společnosti? Jaké jsou měřitelné indikátory úspěchu společnosti? Z čeho jsme vycházeli u Junáka Naše počáteční pochopení situace Principy (podstata) skautingu je jasně definovaná a neměnná Skautské hnutí má za cíl činit svět kolem sebe lepší, a to s co největším dopadem Konkrétní měřitelné cíle pro rok 2022 nejsou definované (viz. předchozí kapitola) Co jsme slyšeli v rozhovorech s vámi "Strategie není skutečná strategie" "Chybí nám jasná Vize" "Nemáme jednotný názor jestli chceme růst nebo ne" "Pokud dále porosteme, ohrozíme možná podstatu skautingu" "Nejsme jednotní v tom, co je 'minimum' skautingu" Junak-final Poslano.pptx 12

14 Poslání a cíle Junák má pevně definované poslání a základní principy, ale chybí shoda na základní otázce ohledně růstu Zpracované analýzy Zdroj: Stanovy Junáka Junak-final Poslano.pptx 13

15 Poslání a cíle Zpracované analýzy Junák zažívá stabilní růst členské základny od roku 2006 Vývoj počtu členů Junáka Počet členů v Junáka v tisících -3 % 45,0 43,7 42,0 40,6 41,8 42,3 43,9 +3 % 45,2 45,6 46,7 48,1 50, Zdroj: Analýza registrace Junáka 2014 Pokud budou pokračovat současné trendy, bude mít v roce 2022 Junák ~59 tis. členů Junak-final Poslano.pptx 14

16 Poslání a cíle Junák zažívá růst členské základny, ale věková struktura se mění: Výrazně ubylo skautů a mladších roverů Zpracované analýzy Věková kompozice členů Junáka Počet členů v Junáka v tisících, % zastoupení věkových skupin 45,0 43,7 43,9 42,0 42,3 40,6 41,8 18% 19% 21% 19% 20% 20% 21% 8% 8% 9% 10% 13% 9% 9% 10% 14% 14% 13% 15% 15% 14% 38% 37% 29% 36% 34% 31% 30% 45,2 22% 10% 12% 29% 45,6 22% 10% 12% 29% 46,7 23% 9% 11% 29% Dospělí (25+) Starší roveři/ rangers (20-24 let) Mladší roveři/ rangers (16-19 let) Skauti/skautky (11-15 let) 23% 22% 22% 22% 24% 25% 27% 27% 28% 29% Vlčata/světlušky, předškoláci (do 10 let) Zdroj: Analýza registrace Junáka 2012 Pokles počtu skautů a mladších roverů z ~23 na ~14 tisíc Junak-final Poslano.pptx 15

17 Lucembursko Island Finsko Belgie USA UK Irsko Portugalsko Dánsko Švédsko Slovinsko Norsko Švýcarsko Nizozemí Česká republika Izrael Itálie Polsko Německo Řecko Španělsko Rakousko Estonsko Francie Chorvatsko Maďarsko Slovensko Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Poslání a cíle Skaut v České republice má prostor růst, v mnoha jiných evropských zemích má skaut vyšší podíl mladé populace Zpracované analýzy % dětí a mladistvých ve skautu 7.2% 6.4% 6.4% 5.8% 4.8% 4.7% 4.5% 4.3% 3.8% 100 tis. 60 tis. 29 tis. 2.9% 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 1.5% 1.3% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% x počet členů do 19 let potřebných k dosažení penetrace v dané zemi Zdroj: Membership report WOSM 2013; Analýza registrace Junáka 2014; ČSÚ Junak-final Poslano.pptx 16

18 Poslání a cíle Backup Trendy naznačují, že ve společnosti bude i v budoucnosti prostor pro organizace typu Junák Zpracované analýzy Pozorování z vyspělejších zemí naznačují, že se dá čekávat pokles sledování televize a čas strávený s kamarády se výrazně nezmění % 13 letých dětí denně sledující TV 80 % 13 letých dětí alespoň 4 krát týdně trávící večer s kamarády Finsko Irsko Česká Republika UK Švédsko Dánsko Kanada Finsko Německo Norsko Rakousko Nizozemí USA Irsko Island Průměr ve vyspělejších zemích Česká Republika UK Kanada USA Švédsko Island Dánsko Německo Rakousko Nizozemí Švýcarsko Norsko Průměr ve vyspělejších zemích ,000 40,000 Švýcarsko 60,000 80, ,000 40,000 60,000 80,000 HDP na obyatele ($) HDP na obyvatele ($) Zdroj: Social determinants of health and well-being among young people, World Health Organization, Junak-final Poslano.pptx 17

19 Podstata Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Intenzita Poslání a cíle Ale můžeme dále růst bez dopadu na kvalitu? Co pro nás představuje "minimum skautingu"? Zpracované analýzy Počet hodin týdně aktivně strávených ve skautu (všední dny) Minimum podílu času stráveného venku v přírodě 1 h 12 h 0 % 100 % Minimální požadavky na Program Počet víkendů ročně strávených na výpravách Počet týdnů ročně strávených na táboře Minimální požadavky na Vedoucí Náročnost na domácí přípravu a vývoj dítěte Prvky skautské výchovné metody Družinový systém Symbolický rámec Učení se aktivní činností... Nízká (Domácí příprava není třeba) Jak konkrétně se transformují prvky skautské výchovné metody do minimálního programu v oddílech? Je třeba doplnit nějaké další dimenze? Vysoká (Příprava i zkoušky vyžadovány) Minimální požadavky na Děti Junak-final Poslano.pptx 18

20 Poslání a cíle Poslání a cíle Shrnutí klíčové otázky směřování a další kroky Shrnutí hlavních pozorování Klíčové nezodpovězené otázky směřování Návrh dalších kroků Není zřejmé, jestli Junák chce výrazně zvětšovat svoji členskou základnu Trendy ve společnosti nenaznačují že by se měly děti odklonit od aktivit podobných skautingu Vyšší penetrace v jiných zemích ukazuje na potenciál Pokud chce Junák růst, musí se soustředit na "kvalitní" a dlouhodobě udržitelný růst Spolu s dalším směřováním je klíčové definovat si "minimum skautingu" Určí mantinely a "kvalitativní" standard, který bude vymahatelný 1. Inspirace pro další postup na následných stránkách. Zdroj: BCG Kolik chceme mít členů v roce 2022? Věříme tomu, že bude mít hnutí větší dopad na společnost pokud bude mít více členů? Existuje potenciál pro větší podíl skautingu? Musí mít růst nutně negativní dopad na "kvalitu" skautingu? Jaké další oblasti ovlivní rozhodnutí ohledně budoucího růstu? Co je "minimum skautingu"? Jak definujeme minimum skautingu? Jak chceme balancovat bezpečnost a dobrodružství? Jaké máme požadavky na vedoucí a děti? Jakou dáváme oddílům volnost v aplikaci minima skautingu? Jak budeme minimum komunikovat? Junak-final Poslano.pptx 19 Junák Zahájení diskuse nad otázkami směřování (NJ) Zhodnocení možností růstu členské základny (kontinuální nábor vs. extra náborové aktivity vs. růst v nepokrytých oblastech vs. spolupráce s ost. organizacemi atd.) Návrh systému "Kontroly kvality" (možnost využití souč. projektu Hodnocení kvality)

21 Program managementu by navíc obsahoval Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Současný stav Poslání a cíle Inspirace/návrh možného postupu Projekt Hodnocení kvality v Junáku je dobrý odrazový můstek pro skutečný management kvality Definice standardu kvality Pravidelné hodnocení Analýza výsledků Řízení Vize kvalitní jednotky popsána v rámci projektu Hodnocení kvality Dobře sestavené otázky umožňující jednotkám se sebehodnotit Účast na Hodnocení kvality je nepovinná Identifikace dimenzí, na nichž jednotky mohou zapracovat Jednotka ví, jak si na tom stojí v porovnání s ostatními Ocenění pro nejlepší jednotky Snaha pomoci slabším jednotkám Definici jiných stupňů kvality včetně minima kvalita Jasnější komunikaci vize kvalitní jednotky oddílový vedoucí musí přesně vedět, co si má představit pod kvalitním oddílem Povinnou účast pro všechny jednotky - nezbytné pro větší implikace na základě hodnocení a pro monitorování celkového stavu Junáka Revizi sebehodnocení shora - nezbytné pro větší implikace Měřitelné cíle celé organizace např. do 5 let chceme mít 85 % oddílů alespoň na úrovni standardu kvality Jasný program podpory nekvalitní jednotky Implikace pro dlouhodobě špatnou a nezlepšující se jednotku Junak-final Poslano.pptx 20

22 Agenda "Poslání a cíle" "Zákazník a nabídka" "Marketing a komunikace" "Dostupnost a distribuce" "Lidé" "Organizační uspořádání" Junak-final Poslano.pptx 21

23 Zákazník a nabídka Zákazník a nabídka Otázky, které si klademe a s čím jsme vcházeli do projektu Otázky, které si obvykle klademe Kolik získáváme zákazníků v porovnání s konkurencí? Jaký je náš podíl na trhu? Kdo je naše konkurence? Jak se zákazníci rozhodují a jaké jsou jejich preference? Jak přesně má vypadat náš produkt a jak se od něj současný produkt liší? Co je potřeba k tomu, abychom požadovaný produkt "vyrobili"? Z čeho jsme vycházeli u Junáka Naše počáteční pochopení situace Junák v posledních letech nabírá více dětí a zůstává registrovaných i více dospělých Roste konkurence volného času, Junák čelí sílící konkurenci Co jsme slyšeli v rozhovorech s vámi "Děti si vybírají kroužky dříve než dřív, proto musíme nabírat čím dál mladší" "Pokud k nám dítě nepřijde do 7 let, už má kroužky vybrané a nemůžeme ho získat" "Junák je vnímán dobře, děti se nestydí za to že jsou skauty" Junak-final Poslano.pptx 22

24 Zákazník a nabídka Junáku klesá podíl nabíraných dětí nad 9 let, částečně je to vysvětleno demografickými trendy Zpracované analýzy Junáku klesá podíl nabíraných dětí ve věku nad 9 let......pokles částečně souvisí se změnou distribuce věkových ročníků Podíl věkových kategorií na celkovém počtu nabraných dětí 1 Podíl věkových kategorií na populaci 5-15 let 3 39% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 5% 5% 4% 4% 5% 4% 7% 6% 7% 6% 6% 5% 10% 9% 9% 8% 12% 13% 16% 17% 17% 11% 2% % 16% 18% 13% 3% % 10% 13% 13% 16% 16% 18% 18% 14% 14% 4% % % 10% 12% 16% 17% 7% 10% 13% 16% 18% 16% 17% 5% % % 3% 2% 7% 7% 6% 10% 10% 9% 12% 12% 15% 16% 1% 3% 2% 1% 2% 1% 4% 4% 4% 12% 16% 21% 20% 20% 18% 18% 19% 6% 7% 7% let 13 let 12 let 10 let 9 let 8 let 7 let 6 let 5 let 25% 62% 11% 9% 10% 11% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 7% 7% % 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% let 14 let 13 let 12 let 11 let 10 let 9 let 8 let 7 let 6 let 5 let 54% xx Celkový počet nabraných dětí 2 1. Zdroj: Analýza registrace Junáka Zanedbává nábory v e věku 0-4 let a 16+ let. 3. Zdroj: Český statitstický úřad 4. Odvozeno podle dat z ČSÚ z roku 2007 Junak-final Poslano.pptx 23

25 Zákazník a nabídka Zpracované analýzy V Junáku vzrostl od roku 2004 podíl nabraných dětí ve věku 5 9 let, u starších dětí ale potenciál zůstává nevyužit Podíl nabraných dětí k počtu dětí v daném věku (%) 1,56% Od roku 2009 snížení o 11% 5-9 let 5-15 let 1,18% 1,18% 1,14% 1,43% 0,88% 1,35% 0,85% 0,98% 1,39% Od roku 2009 snížení o 9% 0,86% 1,32% 0,83% 1,39% 0,73% 0,72% 0,88% +21% 0,68% +18% Mezera mezi 5-9 a se prohloubila o 32% let 0,45% 0,43% 0,39% 0,51% 0,48% 0,52% Od roku 2009 snížení o 19% 0,43% 0,40% 0,42% -6% Odvozeno podle dat z ČSÚ z roku 2007 Poznámka: Zanedbává nábory ve věku 0-4 let a 16+ let Zdroj: Český statistický úřad; Analýza registrace Junáka 2012 Junak-final Poslano.pptx 24

26 Zákazník a nabídka I děti nad 9 let vstupují do nových kroužků, zejména při nástupu na 2. stupeň a střední školu Zpracované analýzy Děti nejvíce mění kroužky při nástupu na druhý stupeň a na střední školu Podíl dětí navštěvující alespoň jeden kroužek 42% 58% 26% 25% 24% 20% 17% 1. třída výrazný vzrůst organizovaných aktivit 53% 64% 65% 66% 26% Přechod na druhý stupeň / víceleté gymnázium 60% 44% 22% 59% 29% 56% Příchod na střední školu 37% 28% ~20% neaktivních dětí v každém věku, ~50% z nich uvádí jako hlavní důvod neparticipace nezájem 21% 11% 11% 14% 23% 30% 19% 15% 35% Věk 2,17 2,18 2,34 2,22 2,24 2,22 2,23 2,17 2,35 2,17 x Průměrný počet navštěvovaných kroužků mezi dětmi navštěvující alespoň 1 kroužek Nenavštěvuje žádný kroužek Stejný kroužek Nový kroužek Poznámka: Vzniklo ve spolupráci Národního institutu pro další vzdělávání a The Boston Consulting Group, s r. o., v případě veřejné publikace nebo prezentace musí být poskytnuto správci Národního registru výzkumů o dětech a mládeži (pracovníkovi Národního institutu pro další vzdělávání) před zveřejněním k autorizaci. Zdroj: Zdrojová data k publikaci Hodnotové orientace, NIDV, MŠMT, Junak-final Poslano.pptx 25

27 Zákazník a nabídka Zpracované analýzy Průměrné dítě má ve všední den 8 hodin volného času, pouze necelou hodinu stráví na organizovaných aktivitách Organizované aktivity Média Neorganizované aktivity Turistické kroužky 0,1 h 1,5 h TV 0,5 h Učení Sportovní kroužky 0,3 h 0,4 h Sport mimo kroužky 7,0h 6,0 h Hudební kroužky 1,0 h 0,2 h 1,3 h Hry 0,5 h Navštěvování s kamarády 2,0 h Vzdělávací kroužky 0,1 h 0,9 h Internet 0,5 h Kamarádi venku Spánek Škola Výtvarný kroužky Jiný kroužky Jídlo 0,1 h 0,1 h 0,4 h - Poslech hudby 0,4 h - Filmy / seriály (DVD, PC, etc.) 0,3 h - Četba 0,4 h Ostatní 0:00 7:00 13:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 Volný čas Spánek Zdroj: BCG Analysis Junak-final Poslano.pptx 26

28 Zákazník a nabídka Největším konkurentem Junáka na poli organizovaných aktivit jsou sportovní kroužky a DDM Zpracované analýzy Sportovní kroužky jsou mezi dětmi jednoznačně nejpopulárnější 1 Členská základna DDM je větší než čtvrt milionu 3 (Podíl dětí navštěvující daný typ kroužku) (Počet aktivních členů do 18let (2013)) Sportovní, pohybové Umělecké Vzdělávací Turistické 2 Rukodělné, tvůrčí Náboženské Hasičský Herní 13 % 10 % 4 % 1 % 1 % 32 % 45 % 69 % 17 % rodičů, kteří si přejí, aby si jejich dítě přibralo ještě jeden kroužek, chce, aby se jednalo o turistický (u rodičů chlapců 27%) Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska Česká sport pro všechny asociace Sokol 61,440 Junák 31,495 Florbal 27,275 Tenis 24,702 Hokej 23,192 Pionýr 14,084 A TOM 5,841 Česká tábornická unie 4 4,900 DDM 236,620 Fotbal 107,825 22,553 47, Zdroj: Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit, Factum Invenio, s.r.o. a Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2008; 2. Junák zařazen do turistických kroužků tvůrci studie - Factum Invenio, s.r.o. a Národní institut dětí a mládeže MŠMT ; 3. Zdroje: Webové stránky jednotlivých sdružení; Výroční zprávy ČSU; Analýza registrace Junáka 2014; 4. Obsahuje členy do 26 let; Junak-final Poslano.pptx 27

29 Zákazník a nabídka Junák má pro děti hodnotu, navíc je v porovnání s jinými organizovanými aktivitami relativně levný Zpracované analýzy Junák má pro děti hodnotu V porovnání s jinými organizovanými aktivitami je Junák levný (Podíl dětí mezi lety věku, které souhlasí s tvrzením) 76% 64% 58% 54% Výdaje spojené s aktivitou Hudební kroužek Výkonnostní sport Rekreační sport Junák Výtvarný kroužek Je důležité aktivně trávit svůj čas Je důležité mít pocit, že jsem prospěšný svému okolí Je důležité vždy mluvi pravdu Je důležité trávit čas v přírodě Časová náročnost Zdroj: The TRU Study: 2012 Česká republika, TNS AISA, BCG analýza Junak-final Poslano.pptx 28

30 Zákazník a nabídka Backup Zpracované analýzy Nápočet finanční a časové dostupnosti aktivit Junák Finanční náročnost (ročně) 500 Kč registrace kroj výpravy = 3500 Kč Časová náročnost (týdně) 1 krát týdně schůzka 3 hodiny + ob týden výprava 6 hodin = 6 hodin Výkonnostní sport Fotbal: 3000 Kč příspěvky Kč výbava náklady na zápasy = 7500 Kč 4 krát týdně trénink 1,5 hodiny + týdně zápasy 3 hodiny = 9 hodin Hudební kroužek 2000 Kč kurzovné + nástroj od 2000 Kč = od 4000 Kč 2 krát týdně 1,5 hodiny lekce = 3 hodiny Rekreační sport Fotbal: 2000 Kč příspěvky Kč výbava = 3500 Kč 2 krát týdně 1 hodinu trénink = 2 hodiny Výtvarný kroužek 1500 Kč kurzovné = 1500 Kč 1 krát týdně 1,5 hodiny kurz = 1,5 hodiny Junak-final Poslano.pptx 29

31 Zákazník a nabídka Zákazník a nabídka Shrnutí klíčové otázky směřování a další kroky Shrnutí hlavních pozorování Junáku se sice daří nabírat především mladší děti, existuje ale i prostor získat ty nad 10 let Děti při vstupu na druhý stupeň / na víceleté gymnázium vstupují do nových kroužků Junáku se nedaří nabírat děti v kategorii let a ve věku kolem 15 let Prostor pro růst Junáka ukazuje i analýza konkurence a volného času ~20% dětí nechodí na žádné kroužky Počet kroužků na dítě je v průměru více než 2 Průměrné dítě tráví organizovanými aktivitami méně než hodinu denně Sportovní, umělecké i vzdělávací kroužky jsou populárnější než turistické Klíčové nezodpovězené otázky směřování Na koho by měly primárně cílit náborové aktivity Junáka? U jakých dětí dle věku je pro Junáka potenciál? Nábor jakých věkových kategorií dává největší smysl z pohledu skautského programu / skautské výchovné metody? Jak chceme koordinovat naše náborové aktivity? Jaké kroužky si děti vybírají? Z jakých kroužků a alternativních aktivit má Junák šanci získat více dětí? Junák Návrh dalších kroků Vypracování strategie náboru včetně: ujasnění cílových skupin (podle věku, souč. aktivit a dalších charaktersitik cíl.sk.) rozhodnutí o míře centrální podpory při náboru a nastavení "investic" (zejm. finance a interní kapacity) consumer research: detailní pochopení potřeb dětí návrh změn k vytvoření atraktivnější nabídky Vypracování strategie udržení dětí včetně: detailního pochopení odchodů dětí a důvodů nespokojenosti souč. dětí návrh vyplývajících změn 1. Inspirace pro další postup na následných stránkách. Zdroj: BCG Junak-final Poslano.pptx 30

32 Zákazník a nabídka Inspirace/návrh možného postupu Náborová strategie by měla být postavena na pěti principech, základem je "in" image a přímá zkušenost "IN" image Přímá zkušenost Nová image Junáka je moderní, akcentující dobrodružství. Děti se nemusí za členství v Junáku stydět Náborová strategie využívá "in" kanálů sociální sítě, virální videa,... Nábor dává kandidátům možnost se skauty seznámit Tábory pro neskauty Pravidelná odpoledne ve školní družině Pomoc školám s organizací programu na seznamovací kurzy, školy v přírodě Otevřené schůzky, na něž všichni členové přivedou kamaráda Centrální koordinace Náborové strategie jsou definovány a upravovány na základě analýzy dat Vzniká centrální náborový tým, který připravuje náborové materiály i podporuje nábor přímo Cílenost a diferenciace Cílí na vybrané věkové skupiny a náborovou strategii dle věkových skupin diferencuje Motivace účastníků náboru Oddíly podporují členy za přivedené kamarády Podpora členů, kteří se náborové aktivity zúčastní Spolupráce se školami Junak-final Poslano.pptx 31

33 Zákazník a nabídka Backup Inspirace/návrh možného postupu Zkušenost z Atlanty: I v dnešní době mohou tradiční letáky fungovat, klíčové je však jejich forma a provedení 45 % přicházejících skautů se o skautu dozvědělo z létaků Leták staví na "in" aktivitách a podněcuje reakci, čímž zvyšuje šanci na úspěch Jak jste se o nás dozvěděli? Webové stránky Facebook Časopis Plakát 1 % Rodina 5 % V USA překvapivě 2 % 10 % leták hlavním 0 % nástrojem náboru Anketa pomůže dětem si uvědomit, že je skautské aktivity lákají Přátelé 12 % 45 % Leták Jinak 12 % 13 % Neuvedeno Marketing by měl děti přimět, aby se zamyslely, zda je skauting láká Junak-final Poslano.pptx 32

34 Agenda "Poslání a cíle" "Zákazník a nabídka" "Marketing a komunikace" "Dostupnost a distribuce" "Lidé" "Organizační uspořádání" Junak-final Poslano.pptx 33

35 Marketing a komunikace Marketing a komunikace Otázky, které si klademe a s čím jsme vcházeli do projektu Otázky, které si obvykle klademe Jak je společnost vnímána veřejností a potenciálními zákazníky v současnosti? Co společnost komunikuje a kde? Jak chceme, aby byla společnost vnímána? Co mají být správné asociace s Junákem? Jaké jsou kvantitativní cíle (měřitelné indikátory) našeho marketingového úsilí? Jak toto můžeme dosáhnout pomocí marketingových kampaní, přes klasická média a jinými kanály? Z čeho jsme vycházeli u Junáka Naše počáteční pochopení situace Prezentace Junáka v médiích není tak výrazná jako u jiných organizací, ale tento rok jsme o něm slyšeli několikrát Vnímání Junáka dospělými a dětmi je nejasné Co jsme slyšeli v rozhovorech s vámi "Nechceme, aby se děti styděly, že jsou ve skautu" "Vnímání Junáka veřejností se hodně zlepšilo" Junak-final Poslano.pptx 34

36 Marketing a komunikace Zpracované analýzy Junák dělá hodně práce v externí komunikaci... Junák se prezentuje na internetu, vydává publikace a objevuje se v médiích......v letošním roce se prezentoval organizací Jamboree a oslavami 25 let od obnovení Junak-final Poslano.pptx 35

37 České Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Mezinárodní Marketing a komunikace Zpracované analýzy...ale jiné neziskové organizace mají větší mediální dopad Oblast činnosti Činnost Počet citací 1 Transparency International Korupce Mapování stavu korupce v mezinárodním měřítku a aktivní přispívání k jejímu omezování (David Ondráčka, dříve Václav Láska) Greenpeace CZ Životní prostředí Aktivistické upozorňování na poškozování životního prostředí Amnesty International Lidská práva Kampaně za celosvětové dodržování lidských práv UNICEF Ochrana dětí Humanitární a rozvojová pomoc v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí (Pavla Gomba) 737 Člověk v tísni Lidská práva Humanitární a rozvojová pomoc podporující humanismus, svobodu, rovnost a solidaritu v ČR i celosvětově (Šimon Pánek) Hospodářská komora Podnikání Vytváření příležitostí pro podnikákní (Vladimír Dlouhý) Hnutí DUHA Životní prostředí Prosazování ekologických zákonů ve snaze o zlepšení životního prostředí a ochrany přírody Rekonstrukce státu Korupce Formulování a prosazování zákonů, které neumožní korupci a klientelismus. Monitoring politiků (David Ondráčka, Karel Janeček) Nadační fond proti korupci Korupce Postihování "zlojedů" a podpora "whistleblowerů" (Karel Janeček, Jan Kraus, Stanislav Bernard, Radim Jančura) 845 Junák Rozvoj dětí Pořádání aktivit pro děti za účelem podpory rozvoje osobnosti Počet citací v českém tisku Junak-final Poslano.pptx 36

38 Marketing a komunikace Široká veřejnost nemá jasno v tom, co skauting nabízí a kdo jsou skauti v České Republice Zpracované analýzy Malý vzorek respondentů je třeba kvantitativně ověřit Část lidí smýšlí o skautu dobře......zároveň ale nerozumí dualitě Junák / skaut......a také nevědí, co přesně by jim přinesl Učení se o přírodě, sžití se s přírodou Jaký je rozdíl mezi Junákem a skautem? Kapitalistický pionýr Nepřemýšlel jsem o tom, zda dát děti do skauta, a ani nevím proč Matka jednoho dítěte (38 let) Bezdětný muž (32 let) Otec dvou dětí (34 let) Otec dvou dětí (35 let) Skaut by měl být na školách A jsou to ti praví skauti, nebo ta česká napodobenina Junák? Nemá dětem co dát. Proč by tam dítě chodilo? Není alternativou pro sport Matka dvou dětí (40 let) Bezdětný muž (36 let) Otec dvou dětí (34 let) Otec dvou dětí (34 let) U nás jsou ve skautském oddíle náboženští fanatici Matka dvou dětí (30 let) Junak-final Poslano.pptx 37

39 Marketing a komunikace Skauting je stále vnímán jako outsiderská aktivita Aby skauting uspěl mezi dětmi musí být vnímán více "in" Zpracované analýzy Vnímání různých aktivit mladou populací ve společnosti (Tru Trend ARC INdex na vzorku let 1 ) Uvádí rozdíl mezi % mladých lidí vnímajících aktivitu jako "in" a "out" Blogování PC hry Zajímat se o životní prostředí Být ve sportovním týmu Sociální sítě Dotykový telefon Skaut Multi-player online hry Chodit do obchodních center Zdravě jíst Pivo Randění 1. Tru Trend ARC INdex = % "In" - % "Out" + % "Bude brzy in" - % "Bude brzy out", pro skaut pouze % "In" - % "Out". Zdroj: The TRU Study: 2012 Česká republika, TNS AISA Junak-final Poslano.pptx 38

40 Marketing a komunikace Děti se ztotožňují s hodnotami skauta a zdá se jim zábavný, ale přesto pro ně není "in" Zpracované analýzy Většina dětí vyznává základní hodnoty podobné skautingu... (Podíl dětí mezi lety věku, které souhlasí s tvrzením)...ale přesto samotný skauting není atraktivní (Podíl dětí mezi lety věku, které souhlasí s tvrzením) 76 % 64 % 58 % 54 % 51 % 16 % 10 % 9 % Je důležité aktivně trávit svůj čas Je důležité mít pocit, že jsem prospěšný svému okolí Je důležité vždy mluvi pravdu Je důležité trávit čas v přírodě Skauti si užijí spousty zábavy Skaut je lákavý Skaut je moderní Skaut je "in" Zdroj: The TRU Study: 2012 Česká republika, TNS AISA Junak-final Poslano.pptx 39

41 Marketing a komunikace Marketing a komunikace Shrnutí klíčové otázky směřování a další kroky Shrnutí hlavních pozorování Vnímání Junáka dospělými je smíšené, často nechápou přidanou hodnotu Junák byl v médiích v roce 2014 viditelný, má ale menší dopad než jiné neziskové organizace. Část dospělých neví co přesně od Junáka očekávat a bojí se spojení s církví, vidí spojitost se skandály Vnímání Junáka dětmi není dobré, není "in" Děti si většinou vybírají kroužky samy Pro děti není Junák "in", přestože se ztotožňují s jeho hodnotami Klíčové nezodpovězené otázky směřování Jak chceme být vnímáni dětmi a širokou veřejností? Má být podstata skautingu (např. jeho principy) hlavní komunikační linkou směrem k dětem? Jaké atributy skautingu chceme komunikovat jako naši největší konkurenční výhodu? Jakými způsoby chceme řídit vnímání dětmi? Co má představovat Junák/ skaut pro širokou veřejnost? Jak komunikujeme povinnost k Bohu / nejvyšší pravdě a lásce? Junák Návrh dalších kroků Komplexním kvantit. + kvalit. výzkum: Ověření vnímání skautingu u dětí i veřejnosti Nové nastavení cílového vnímání externí "image" Junáka (resp. skautingu v ČR, vč. jasného dořešení problematických oblastí) Nastavení odpovídající komunikační kampaně Nastavit komunikační KPIs BCG (metodologická podpora v návaznosti na kroky Junáka a výsledky výzkumu) (Asistence při tvorbě výzkumu vnímání dětmi/veřejností) Příprava návrhu možností vylepšení/sjednocení vnímání veřejností 1. Inspirace pro další postup na následných stránkách. Zdroj: BCG Junak-final Poslano.pptx 40

42 Marketing a komunikace Junák musí dobře chápat vnímání a potřeby jak široké veřejnosti, tak dětských i dospělých členů (I/II) Inspirace/návrh možného postupu Členové Nečlenové Dětští členové Dospělí členové Dospělí činovníci Dětští nečlenové Široká veřejnost Interní pohled Program, fungování organizace Vstupní dotazník Zpětná vazba (1x ročně) Průzkum motivace (1-2x ročně) Zpětná vazba na fungování organizace a jednotlivé aktivity (1x ročně) Exit interviews důvody odchodu Externí pohled Image Volnočasové studie 1 Monitoring médií (12x ročně) Image skautingu a Junáka - Dotazování, průzkumy, focus groups (musí být specifikováno) 1. Existující volnočasové studie jiných organizací i studie na míru pro Junáka. Zdroj: BCG Junak-final Poslano.pptx 41

43 Marketing a komunikace Junák musí dobře chápat vnímání a potřeby jak široké veřejnosti, tak dětských i dospělých členů (II/II) Inspirace/návrh možného postupu Interní pohled Program, fungování organizace Průzkum Vstupní dotazník Zpětná vazba (děti, 1x ročně) Průzkum motivace 1 (činovníci, 1-2x ročně) Zpětná vazba na fungování organizace a jednotlivé aktivity (dospělí, 1x ročně) Exit interviews důvody odchodu Hlavní témata Jakým způsobem / od koho se o Junáku dozvěděli Důvod rozhodnutí vstoupit Očekávání od Junáka Spokojenost s aktivitami, skupinou a vedoucím Motivace, obecná spokojenost ve funkci Spokojenost se zázemím organizace Spokojenost s vlastním přínosem Junáku Spokojenost s aktivitami a akcemi, na kterých se člen účastnil Podněty a připomínky k fungování organizace Náměty na zlepšení, návrhy rozvojových projektů apod. Důvody odchodu Podněty a připomínky k fungování organizace Preferovaný způsob budoucího udržení kontaktu s Junákem Externí pohled Image Volnočasové studie 1 Monitoring médií (12x ročně) Image skautingu a Junáka - Dotazování, průzkumy, focus groups (musí být specifikováno) (Dle dostupnosti) Frekvence zmínek o Junáku Frekvence citací představitelů a publikací Junáka Tón zmínek a citací Vnímání skautingu a skautských hodnot Vnímání skautingu v porovnání s jinými aktivitami Vnímání Junáka 1.Více informací v kapitole Lidé. Zdroj: BCG Junak-final Poslano.pptx 42

44 Agenda "Poslání a cíle" "Zákazník a nabídka" "Marketing a komunikace" "Dostupnost a distribuce" "Lidé" "Organizační uspořádání" Junak-final Poslano.pptx 43

45 Dostupnost a distribuce Dostupnost a distribuce Otázky, které si klademe a s čím jsme vcházeli do projektu Otázky, které si obvykle klademe Přes jaké kanály se prezentujeme a prodáváme naše produkty? Jaké kanály jsou nejúspěšnější? Jak je náš produkt geograficky dostupný? Jak jsme dostupní v porovnání s konkurencí? Z čeho jsme vycházeli u Junáka Naše počáteční pochopení situace Oddíly Junáka jsou po ČR rozmístěné nerovnoměrně V některých krajích je Junák silnější než v jiných Co jsme slyšeli v rozhovorech s vámi "Umístění oddílů vychází z historie, neumíme zakládat nové oddíly tam kde jsme dříve nebyli" "U dětí na malých městech není o skaut takový zájem, pokud chtějí jít do lesa, mohou jít za dům" Junak-final Poslano.pptx 44

46 Dostupnost a distribuce Zpracované analýzy V obcích nad 500 obyvatel se intenzita návštěv kroužků téměř neliší... Zdaleka nejméně chodí do kroužků děti z nejmenších obcí (Podíl dětí navštěvující alespoň jeden kroužek) 43 % 24 % 30 % 24 % 29 % 26 % 57 % 76 % 70 % 76 % 71 % 74 % 2,04 2,30 2,20 2,40 2,16 2,19 do x Průměrný počet navštěvovaných kroužků u dětí navštěvujících kroužky Nenavštěvuje žádný kroužek Navštěvuje alespoň 1 kroužek Velikost místa bydliště Poznámka: Vzniklo ve spolupráci Národního institutu pro další vzdělávání a The Boston Consulting Group, s r. o., v případě veřejné publikace nebo prezentace musí být poskytnuto správci Národního registru výzkumů o dětech a mládeži (pracovníkovi Národního institutu pro další vzdělávání) před zveřejněním k autorizaci. Junak-final Poslano.pptx 45

47 Dostupnost a distribuce...junák však v menších obcích často chybí téměř polovina dětí nemá ve své obci klubovnu Junáka Zpracované analýzy Skaut je nedostupný až pro 46 % dětí mezi 5 a 15 lety (na základě mapy cca 2/3 kluboven) 1 (% dětí ve věku 5-15 let žijících v obcích se skautskou klubovnou) Junák nemá klubovny v Bohumíně, Orlové, Třinci a Žďáru nad Sázavou? 97.1% 100.0% 29% dětí mezi 5-15 let žije v obcích do 2000 obyvatel, kde Junák takřka není 56.0% 0% 0.3% 3.0% 22.1% 20% 40% 60% 80% 100% do % na populaci dětí 5 15 let Velikost místa bydliště 1. Předpokládá stejný poměr dětí ku dospělým v obcích do 2000 obyvatel a stejný poměr dětí ku dospělým v obcích nad 2000 obyvatel. Zdroj: Mapa kluboven ČSÚ Junak-final Poslano.pptx 46

48 Dostupnost a distribuce Poměr členů k obyvatelstvu se v jednotlivých částech země výrazně liší. Chceme to změnit? Zpracované analýzy Poměr počtu mladších členů k obyvatelstvu 0-15 let Méně než 1% 1,01-2% 2,01-2,5% 2,51-3% 3,01-3,5% 0 50 km 1 : Zdroj: Junák - Analýza registrace 2014 Junak-final Poslano.pptx 47

49 Dostupnost a distribuce Backup Zpracované analýzy Srovnání se Sokolem: Slabá penetrace na severu Čech může být vysvětlena menší tradicí obou organizací v tomto regionu Junák Poměr počtu mladších členů k obyvatelstvu 0-15 let Méně než 1% 1,01-2% 2,01-2,5% 2,51-3% 3,01-3,5% Česká obec sokolská Poměr počtu členů 6-14 let k obyvatelstvu 6-14 let 0-2% 2-4% 4-6% 6-8% 8+% Zdroj: Junák - Analýza registrace 2014, Sokol Junak-final Poslano.pptx 48

50 Dostupnost a distribuce Dostupnost a distribuce Shrnutí klíčové otázky směřování a další kroky Shrnutí hlavních pozorování Junák není všeobecně dostupný Děti navštěvují kroužky s podobnou intenzitou téměř bez ohledu na velikost obce Až ~45 % dětí nemá oddíl Junáka ve svém (malém) městě Klíčové nezodpovězené otázky směřování Kde chceme mít oddíly a jak to zajistíme? Jaká jsou na mapě bílá místa kde bychom chtěli zvýšit naši přítomnost? Jaká je minimální velikost města ve kterém chceme otevírat oddíly? Co je minimální počet dětí abychom otevřeli nový oddíl? Jsme ochotni přijmout vedoucího oddílu "zvenčí"? Návrh dalších kroků Junák Dopracování analýz na rozmístění a potenciál rozmístění oddílů Junáka Definice celkové dlouhodobé strategie cílového pokrytí území ČR oddíly Junáka Definice ambice Identifikace bílých míst Analýza potenciálu otevření oddílů v nových městech: Přesný seznam potenciálních lokací (v krátkodobém horizontu) 1. Inspirace pro další postup na následných stránkách. Zdroj: BCG Junak-final Poslano.pptx 49

51 Dostupnost a distribuce Inspirace/návrh možného postupu Proces zakládání nových oddílů by měl být jasně zacílený a podpořený z ústředí Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Analýza trhu Vypracování balíčku podpory Oslovení členů, sestavení týmu Rozvoj oddílů Identifikace "bílých míst" na mapě Analýza konkurence Analýza potenciálních partnerských organizací Prioritizace bílých míst podle potenciálu, možností organizace apod. Školy Sponzoři Sestaveni akčního plánu (cíle, časování, odpovědnosti) Nastavení indikátorů úspěšného založení oddílu Sestavení programu podpory nových oddílů Prioritní přístup na kurzy Stáže a rotace s dobře fungujícími oddíly Mentoring z jiných oddílů Sepsání "kuchařky" jak: Založit nový oddíl Nabírat členy Nabírat dobrovolníky Získávat a hospodařit s finančními zdroji Vyhlášení přípravy založení nového oddílu uvnitř Junáka a sbírání nominací na možné zakladatele oddílu Schválení zakladatele Vytipování/hledání vedoucích (pokud není shodný se zakladatelem) Školení a stáže budoucích vedoucích Oslovení municipality a jednání o podpoře Pravidelný monitoring podle měřítek úspěšného založení oddílu Podpora podle schváleného balíčku (náběhová fáze s intenzivní podporou trvá ~ 3 roky) Institut komisaře pro zakládání nových oddílů Dohlíží na proces, je prostředníkem mezi Krajem/ Ústředím a novým oddílem Junak-final Poslano.pptx 50

52 Dostupnost a distribuce Backup Inspirace/návrh možného postupu Zkušenost z USA: Konkrétní plán zakládání nových oddílů přes kontrakty s jinými organizacemi Analýza trhu Oslovení potenciálních frančíz Sestavení týmu Rozvoj oddílů Prvky procesu Demografická analýza Analýza místních skautských členů Identifikace potenciálních frančíz Identifikace skautů rezidentů (alumni) Komisař pro zřízení nových oddílů funguje jako prostředník mezi krajem a organizátorem nového oddílu Formulace vize Příprava Strukturované obchodní schůzky Pilíře obchodních schůzek: Základní principy skautingu Programové benefity Organizační tým Výběr schopných vedoucích Školení vedoucích Plánování financování a rozpočet Odměny Nástroje ke zpětné vazbě skupin Nábor dětských členů Kvalitní program a schůzky oddílů Výkon oddílů Měřítko úspěchu Podíl na trhu: 14 % Oddílů na komisaře: 3 % školených vedoucích: 54 % Růst členství: 2 % Podíl udržených členů: 76 % Role komisaře Hodnocení skupin Roční plán provozu (financování) Systém navštěvování skupin Prezentace potenciálním frančízám První obnovení kontraktu s frančízou Druhé obnovení kontraktu s frančízou Junak-final Poslano.pptx 51

53 Agenda "Poslání a cíle" "Zákazník a nabídka" "Marketing a komunikace" "Dostupnost a distribuce" "Lidé" "Organizační uspořádání" Junak-final Poslano.pptx 52

54 Lidé Lidé Otázky, které si klademe a s čím jsme vcházeli do projektu Otázky, které si obvykle klademe Jaké zaměstnance potřebujeme abychom úspěšně implementovali naši strategii? Jakými způsoby se nám podaří potřebné lidi zajistit a udržet? Čím budeme naše zaměstnance motivovat? Jak zajistíme jejich maximální možnou angažovanost? Jakou chceme budovat firemní kulturu? Z čeho jsme vycházeli u Junáka Naše počáteční pochopení situace Junák se nachází ve specifické situaci dobrovolníci vycházejí z ohraničeného okruhu dospělých skautů Co jsme slyšeli v rozhovorech s vámi "Neumíme pracovat s lidmi dobrovolníky rychle "vyždímáme" a přijdeme o ně" "Doba je jiná než dřív, mladí lidé nemají čas nebo chuť věnovat se vedení oddílu" "Nejsme si jistí, ale možná se blíží doba, kdy nebudeme mít dost vedoucích oddílů" Junak-final Poslano.pptx 53

55 Lidé ~ dospělých členů Junáka: U činovníků je třeba zvýšit životnost, neaktivní dospělé můžeme zapojit Zpracované analýzy Otázka je částečně řešena v rámci tématu "Motivace činovníků" Pozorování ~7 000 činovníků "Životnost" činovníků je nízká ~ dospělých ~ neaktivních dospělých Existuje potenciál zvýšit zapojení dospělých členů a jejich příspěvky komunitě (Není řešeno v motivaci činovníků?) ~ členů Junáka ~xx xxx dospělých bývalých členů Existuje potenciál snížit odchody dospělých členů z Junáka i zapojit bývalé členy na krátkodobou pomoc nebo do fundraisingu ~ dětí Junak-final Poslano.pptx 54

56 Island Slovensko Izrael Estonsko Polsko Slovinsko Chorvatsko Nizozemí Rakousko UK CZ (dopočet) Německo Portugalsko Itálie Belgie Irsko Řecko Španělsko Norsko Švýcarsko Dánsko Lucembursko Francie Finsko Švédsko Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Lidé Zpracované analýzy Junák umí zatím získat dostatečný počet dobrovolníků... Otázka je částečně řešena v rámci tématu "Motivace činovníků" Počet dobrovolníků na 1000 dětí (2010) Předpoklad, že v Membership reportu nejsou zahrnuty dívky. Dopočet je navýšením počtu členů při zachování počtu dobrovolníků. Source:Membership report WOSM 2011, Strategie Motivace činovníků, finalizace zadání v2 Junak-final Poslano.pptx 55

57 Lidé Zpracované analýzy... ale více než 50 % z nich opouští funkci do 2 let Otázka je částečně řešena v rámci tématu "Motivace činovníků" Jak dlouho vedli oddíl ti, kteří ve vedení skončili? (roky) 53 % 47 % 15% 100% Přes 50 % dobrovolníku končí do 2 let 23% 7% 10% 8% 4% 3% 12% 18% < Předpoklad, že v Membership reportu nejsou zahrnuty dívky. Dopočet je navýšením počtu členů při zachování počtu dobrovolníků. Source:Membership report WOSM 2011, Strategie Motivace činovníků, finalizace zadání v2 Junak-final Poslano.pptx 56

58 Lidé Zpracované analýzy Pokud by pokračovaly současné trendy, měl by Junák v roce 2022 ~60 tis. členů, podíl starších 16 let by poklesl na 29 % Podíl klíčové věkové skupiny (20 24 let), která se stará o děti by poklesl z 9 % na 3 % Hlavní předpoklady predikce (Modelovaný počet členů) 44% 41,9 8,6 (20 %) 3,9 (9 %) 6,2 (15 %) 13,1 (31 %) 8,1 (19 %) 2,0 (5 %) 46,7 10,6 (23 %) 4,2 (9 %) 5,0 (11 %) 13,4 (29 %) 10,3 (22 %) 3,1 (7 %) 56,6 11,5 (20 %) 2,6 (5 %) 3,6 (6 %) 13,9 (25 %) 17,1 (30 %) 8,0 (14 %) 59,0 11,2 (19 %) 1,8 (3 %) 4,0 (7 %) 19,7 (33 %) 15,6 (26 %) 6,7 (11 %) 29% Dospělí (25 +) Starší roveři (20-24 let) Roveři (16-19 let) Junáci (11 15 let) Vlčata a světlušky (8 10 let) Předškoláci (do 7 let) Do Junáku vstupují jen lidé mezi 5-15 let věku Do Junáku bude vstupovat stejné procento věkového ročníku jako průměrně za posledních 5 let Junák bude opouštět stejné procento věkového ročníku členů jako za posledních 5 let Junák opouští stejné procento jeho 5 letých jako 6 letých členů Populace se bude vyvíjet podle odhadu ČSÚ Opomenuta distribuce dospělých členů Junáku Junáku v budoucnu reálně hrozí nedostatek vedoucích Junak-final Poslano.pptx 57

59 Lidé Je široké spektrum možností jak podporovat dobrovolníky. Kde se chce pohybovat Junák? Zpracované analýzy Morální podpora Plná finanční podpora Podobnost k zaměstnaneckému vztahu Poděkování Vyznamen. / veř. ocenění Podpora v programu 4 Poskytnutí školení Příspěvek na vybavení Darování vybavení Náhrada přímých nákladů Náhrada nepřímých nákladů Přímá finanční podpora/ plat Junák Příklad 1 Regionální sportovní organizace 1. Některé orgány / místní organizace kompenzují cestovné atd. 2. Skautská telefonní síť, skautská elektřina 3. Školení je částečně dotované. Junak-final Poslano.pptx 58

60 Lidé Lidé Shrnutí klíčové otázky směřování a další kroky Shrnutí hlavních pozorování Klíčové nezodpovězené otázky směřování Návrh dalších kroků Motivace a podpora by se měla soustředit na všechny 3 podskupiny dospělých Dospělé činovníky je třeba podporovat a motivovat abychom zvýšili jejich v současné době nízkou životnost; Dospělé neaktivní členy se snažme více zapojit (např. parttime dobrovolnictví, časově omezené projekty) Bývalé členy se snažme zapojit na krátkodobé výpomoci nebo do fundraisingu Dostatečná motivace dospělých je klíčem k dalšímu růstu a úspěšnému fungování Junáka V budoucnosti hrozí nedostatek činovníků. Pokud poroste rychlým tempem počet nabíraných dětí, klesne podíl věkové skupiny let z 9 % na 3 % 1. Inspirace pro další postup na následných stránkách. Zdroj: BCG Jak chceme podporovat dospělé členy v organizaci? Jakými prostředky chceme podporovat činovníky? Jakými způsoby chceme zapojit dospělé členy nečinovníky? Jak chceme motivovat dospělé členy k zapojení? Jak chceme motivovat dospělé aby neodcházeli? Umíme provozovat platformu kde budou dobrovolníci pouze částečně zapojení? Junák Detailní analýza současného zapojení a motivace dospělých (vč. již neaktivních) Vypracování strategie práce s dospělými v Junáku (různé úrovně intenzity zapojení - činovníci vs. nečinovníci, lokální úroveň vs. ústředí, pravidelná práce v oddílech vs. projekty) Pravidelné měření motivace činovníků Definování způsobů motivace, podpory a odměňování členů BCG (metodologická podpora v návaznosti na kroky Junáka) Příklady a metodologie interních průzkumů motivace Pomoc s přípravou pravidelného průzkumu motivace dobrovolníků Junak-final Poslano.pptx 59

61 Časová náročnost Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Lidé Inspirace/návrh možného postupu Junák využívá jen část z existujících možností, jak zapojit dobrovolníky Zapojení Popis Jak zapojit dobrovolníky Finanční podpora Jednorázová pomoc Konzultace experta Studentské kluby Výpomoc firmy Jednorázové či pravidelné finanční dary. Časově nejméně náročná pomoc Junáku Výpomoc při pořádání náborových akcí nebo při pořádání táborů a výprav Občasné konzultace s expertem z oboru daného tématu Kluby studijních oborů hledající reálné projekty Jednorázový dobrovolnický projekt (jako BCG) nebo občasné uvolnění kapacit Vymýšlet konkrétní příležitosti pro zapojení Vytvořit "burzu práce" nabízející konkrétní možnosti pro zapojení Motivovat současné dobrovolníky a činovníky k dalším formám zapojení Stáž Odborná práce Časově limitovaná pomoc s konkrétním projektem nebo činností Závěrečné školní práce adresující výzkum relevantní pro Junák 4 Udržovat kontakt se současnými neaktivní členy a informovat je o příležitostech k zapojení Vedoucí oddílu Činovníci Sponzorovaný expert Vedení oddílu Funkce v organizační struktuře Junáka Třetí strana po omezenou dobu plat sponzoruje experta (např. Vodafone Rok jinak) 5 Vytvářet databázi alumni, udržovat alumni v kontaktu a informovat je o příležitostech k zapojení Nevyužívaná forma Částečně využívaná forma Využívaná forma Junak-final Poslano.pptx 60

62 Lidé Dobrým nástrojem měření motivace zaměstnanců i dobrovolníků by byl pravidelný průzkum Inspirace/návrh možného postupu Jak může Junák nastavit pravidelný průzkum motivace? Obsah: Krátký online dotazník k vyplnění do 20 min ~3 demografické otázky 5-8 uzavřených otázek ~2 standardní otevřené otázky ~2 doplňkové otázky dle aktuální potřeby Cílová skupina: Aktivní dospělí členové Dobrovolníci i placení zaměstnanci Co průzkum umožní? Získat časovou řadu / trend motivace a nálady v organizaci Mít včasnou indikaci, pokud se motivace lidí začne zhoršovat Umět analyzovat rozdíly mezi jednotlivými demografickými podskupinami (např. dle kraje, věku apod.) Frekvence: 1-2x za rok Vyhodnocení: VRJ a NJ Získávat zpětnou vazbu z organizace, umět testovat efekt nově zavedených opatření V případě neanonymních odpovědí možnost přímých lokálních intervencí Junak-final Poslano.pptx 61

63 Lidé Inspirace/návrh možného postupu Inspirace: Možné otázky do pravidelného výzkumu motivace Část dotazníku Demografické otázky Uzavřené otázky Standardní otevřené otázky Doplňkové otevřené otázky Možné otázky Pohlaví Pozice v organizaci Kraj Středisko Byl/a jste v posledních 12 měsících zapojen do činnosti Junáka? Kolik hodin v průběhu týdne jste průměrně věnoval/a Vaší činnosti v Junáku? Věříte, že je Vaše práce pro Junáka smysluplná? Cítíte, že je Vaše práce pro Junáka oceněna představiteli Junácké organizace? Cítíte, že je Vaše práce pro Junáka oceněna dětskými členy / dětmi z Vašeho oddílu? Plánujete setrvat ve Vaší činnosti pro Junáka i po dobu dalších 12 měsíců? Plánujete setrvat ve Vaší činnosti pro Junáka delší dobu, tj. po dobu nejméně dalších 3 let? Jaké změny v organizaci za posledních 12 měsíců se Vás nejvíce dotkly? Dotkly se Vás pozitivně nebo negativně? Chybí Vám něco pro to, abyste mohl/a lépe vykonávat svou činnost v Junáku? Pokud byste měl/a jmenovat jednu věc, kterou by měl Junák jako organizace změnit, co by to bylo? (Doplňovány dle aktuální potřeby / dle aktuálně běžících projektů) Junak-final Poslano.pptx 62

64 Agenda "Poslání a cíle" "Zákazník a nabídka" "Marketing a komunikace" "Dostupnost a distribuce" "Lidé" "Organizační uspořádání" Junak-final Poslano.pptx 63

65 Organizační uspořádání Organizační uspořádání Otázky, které si klademe a s čím jsme vcházeli do projektu Otázky, které si obvykle klademe Jaká je struktura a odpovědnosti centrálních funkcí? Je struktura nastavena v souladu s požadavky businessu? Má společnost správný počet stupňů v organizaci? Jsou organizační jednotky přiměřeně velké? Jaký je celkový počet zaměstnanců a odpovídá to potřebám společnosti? Z čeho jsme vycházeli u Junáka Naše počáteční pochopení situace Uspořádání celé organizace vychází z historie Je třeba zrevidovat uspořádání s ohledem na nové okolnosti související s měnícím se počtem a strukturou členů a potřebu implementovat strategii Co jsme slyšeli v rozhovorech s vámi "Na různých úrovních se duplikují odpovědnosti není jasně vymezeno NJ versus VRJ" "Jednání VRJ a NJ se věnují hodně operativě a detailu, namísto přemýšlení nad rozvojem a kvalitou" "Trvá dlouho než se něco přenese z centrály až na oddíly, hnutí reaguje nepružně" "Nemáme jednotný názor, jestli by bylo dobré zvýšit počet profesionálních zaměstnanců" "Není zřejmé, zda máme dostatek zdrojů na implementaci navržené strategie" Junak-final Poslano.pptx 64

66 Organizační uspořádání V organizaci se typicky díváme na strukturu funkcí, počet stupňů v organizaci a poměr velikosti jednotlivých jednotek Zpracované analýzy 1 Struktura a odpovědnosti centrálních funkcí Odpovídá struktura vedení potřebám organizace? Pokrývají definované funkce celou agendu? Existují překryvy agendy mezi funkcemi? 4 Počet profesionálů Kolik potřebujeme profesionálních zaměstnanců v ústředí?... 2 Role ústředí směrem k organizaci Jak je vymezená role ústředí? Co vše chceme řídit centralizovaně? 3 Počet stupňů v organizaci a velikosti jednotek Kolik má organizace stupňů? Jaký je rozsah řízení na jednotlivých stupních? Kolik členů / zaměstnanců je v každé jednotce? Jaká je variabilita velikosti jednotek? Junak-final Poslano.pptx 65

67 1 Organizační uspořádání Struktura funkcí: Jak je rozděleno řízení mezi NJ a VRJ a jak by mělo být? Zpracované analýzy Model 1: Parlamentní demokracie Model 2: Korporátní prostředí Parlament Samostatně připravuje a navrhuje zákony Kontrola a protiváha vlády Frekvence: Kontinuálně Může odvolat vládu Dozorčí rada Udává strategický směr a vizi Kontroluje představenstvo Frekvence: Několikrát za rok Běžně obměňuje představenstvo Vláda Výkonná moc Administrativně řídí ministerstva a další instituce Rozděluje finance (schvalováno parlamentem) Představenstvo Vytváří krátko- a střednědobé plány Operativně řídí společnost Je současné nastavení blíže k modelu Parlament Vláda? Existuje na současném modelu shoda mezi NJ a VRJ? Junak-final Poslano.pptx 66

68 2 Organizační uspořádání Role ústředí a vztah ke krajům (I/III): Je současný model Junáka nastaven vědomě, nebo vychází z historie? Zpracované analýzy Nezúčastněný vlastník Finanční sponsor Budovatel "rodiny" Strategický rádce Funkční vůdce Řídící manažer Source: BCG Současný model vzešel z historie nezávislých jednotek, měl by být přenastaven? Hlavní interakce Představenstvo Korporátní funkce Organizační jednotky Junak-final Poslano.pptx 67

69 Systém kontroly ústředí 2 Organizační uspořádání Role ústředí a vztah ke krajům (II/III): Podle míry zapojení se liší i typ kontroly a rozhodovací pravomoci Zpracované analýzy Nezúčastněný vlastník Finanční sponsor Budovatel "rodiny" Strategický rádce Funkční vůdce Řídící manažer Zapojení ústředí Stojí opodál Orchestrátor Typ kontroly Koordinátor Kontroler $ Kontrola vedení Finanční kontrola Strategická kontrola Funkční kontrola Operativní kontrola Reportování Ústředí (board) Vedení org. jednotky Funkce org. jednotky Ústředí (board) Vedení org. jednotky Centrální funkce Funkce org. jednotky Ústředí (board) Vedení org. jednotky Centrální funkce Funkce org. jednotky Ústředí (board) Vedení org. jednotky Centrální funkce Funkce org. jednotky Ústředí (board) Vedení org. jednotky Operativní funkce Funkce org. jednotky Rozhodovací pravomoci ústředí Source: BCG analysis Nastavit strukturu, zasadit jednotky do struktury Vybrat klíčové vedoucí pracovníky Nastavit mzdovou politiku Poskytnout financování, autorizovat investice Definovat hlavní finanční cíle organizace Diskutovat finanční plánování Podporovat synergie Poskytnout financování, autorizovat investice Definovat hlavní finanční cíle Diskutovat finanční plánování Poskytnout financování, autorizovat investice Poskytnout finanční a strategické směřování a cíle Diskutovat finanční a strategické plánování Poskytovat funkční expertizu Provozovat sdílené funkce Nastavovat procesy a postupy Sdílet postupy Řídit funkční iniciativy Definovat detailní plány a rozpočty Vést rozvojové a zlepšující iniciativy Činit operativní rozhodnutí Větší kontrola ústředí by přinesla efektivnější řízení rostoucí organizace Junak-final Poslano.pptx 68

70 2 Organizační uspořádání Backup Role ústředí a vztah ke krajům (III/III): Zapojení ústředí se obvykle dále definuje v rámci oblastí Zpracované analýzy Model role ústředí Nezúčastněný vlastník Finanční sponzor Budovatel rodiny Strategický rádce Funkční vůdce Řídící manažer Strategie Definice centrální strategie Kontrola exekuce centrální strategie Schválení lokálních strategií Kontrola exekuce lokálních strategií Definice lokálních strategií Finance, fundraising Finanční controlling Centrální fundraising, alokace centr. rozpočtu Schvalování lokálních rozpočtů Lokální fundraising Řízení lidí (HR) HR strategie HR předpisy Výběr řídících pracovníků Školení a rozvoj lidí HR administrace Hodnocení, přímé řízení IT IT strategie a rozpočet IT management Správa IT infrastruktury IT podpora Vývoj aplikací Správa a provoz aplikací Produkt/ program Ideové zaměření programu Nástroje, procesy Školení Management kvality Přímé liniové řízení vedoucích Marketing Marketingový plán Výzkum trhu Exekuce marketingu na centrální úrovni Sledování lokálního marketingu Exekuce marketingu na lokální úrovni Distribuce Strategie distribuce Řízení online kanálu Strategie/ plánování oddílů Řízení otevírání/ zavírání oddílů Řízení lokálních náborů Source: The Boston Consulting Group Junak-final Poslano.pptx 69

71 3 Organizační uspořádání Počet stupňů v organizaci: Současná struktura Junáka má potenciál pokrýt až 7 krát více oddílů Zpracované analýzy Ilustrativní hrubý odhad Organizační útvar Počet Rozsah řízení Možný rozsah řízení Potenciální počet Valný sněm ~ Náčelnictvo Junáka (NJ) Výkonná Rada Junáka (VRJ) Kraje 14 7, Okresy 66 6, ~ Střediska 499 4, ~ Oddíly ~ Družiny Junak-final Poslano.pptx 70

72 3 Organizační uspořádání Backup V ~65 % krajů a ~70 % okresů je prostor pro větší množství poddružených jednotek Zpracované analýzy Ilustrativní hrubý odhad V ~65 % krajů lze zvýšit počet poddružených jednotek Počet krajů s daným rozsahem řízení V ~70% okresů lze zvýšit počet středisek Počet okresů s daným rozsahem řízení 5 64% 68% Rozsah řízení Rozsah řízení Optimální rozsah řízení Optimální rozsah řízení Source: Kritéria registrace pro dotace 2014, Junák. Junak-final Poslano.pptx 71

73 4 Organizační uspořádání Počet profesionálů: Pozorování ze zahraničních organizací ukazuje prostor pro více placených zaměstnanců Zpracované analýzy Počet placených zaměstnanců ve skautských organizacích a turistických kroužků 150 Organizace se srovnatelným množstvím členů a větším množstvím zaměstnanců Francie USA: 3,6 milionů členů a ~ 5,5 tis placených zaměstnanců, ekvivalent 150 zaměstnanců na 100 tis. členů Polsko Menší organizace s větším množstvím zaměstnanců Estonsko Izrael Island Pionýr A TOM Norsko Česká tábornická unie Irsko Atlanta ČR - Junák Belgie Německo UK Počet členů organizace v tisících Zdroj: Membership report WOSM 2011 Junak-final Poslano.pptx 72

74 4 Organizační uspořádání V rozhovorech s představiteli Junáka jsme vyslechli problémy, které může způsobovat nedostatek profesionálů Zpracované analýzy "...jsme dobrovolnická organizace, nikdo nebude dělat něco, co sám nechce..." "Organizace je pomalá, trvá dlouho než se něco stane. Je to tím, že dobrovolníci nemají čas věnovat se projektům naplno... " "Práce zpravodaje zabírá mnohem více času, než kolik si může dobrovolník v situaci s normálním zaměstnáním dlouhodobě dovolit..." "...rozvojové projekty moc centrálně neřešíme, Výkonná Rada je zahlcená operativou a nemá na ně čas..." "Máme problém s tím, že dobrovolníky přetížíme a oni se rychle vyšťaví a někteří rychle odejdou. Chybí kontinuita " Junak-final Poslano.pptx 73

75 Organizační uspořádání Organizační uspořádání Shrnutí klíčové otázky směřování a další kroky Shrnutí hlavních pozorování Existuje škála modelů síly zapojení ústředí, větší pravomoc ústředí by přineslo částečnou změnu filozofie, ale lepší kontrolu organizace Současná organizační struktura Junáka je schopna pojmout větší počet členů Počet úrovní řízení umožňuje buď absorbovat větší počet členů, oddílů i středisek, nebo snížení počtu úrovní Junák má prostor zaměstnat více profesionálů pokud se tak rozhodne Mnoho problémů v současném organizačním uspořádání může vycházet z nedostatku profesionálů. Klíčové nezodpovězené otázky směřování Jaká má být naše organizační struktura? Jaké má být rozdělení odpovědností centrálních funkcí? Mezi VRJ a NJ? Na úrovni VRJ? Kolik potřebujeme / chceme organizačních stupňů? Jak velké chceme mít jednotlivé organizační jednotky?... Kolik potřebujeme placených zaměstnanců? Vidíme potřebu mít více placených zaměstnanců než máme v současnosti? Jaké funkce mají placení zaměstnanci zastávat? Mají být placení zaměstnanci hlavně v ústředí, nebo i na krajské / střediskové úrovni?... Návrh dalších kroků Junák Dlouhodobé nastavení organizační struktury ústředí zároveň v souvislosti s: Stanovení cílového počtu "profesionálních" pozic v organizaci (ústředí i regiony) zároveň v souvislosti s: Vyjasnění vztahu ústředí vs. reg. organizace ve všech oblastech (odpovědnosti, rozhodování, financování, kvalita, nábor, komunikace, atd.) 1. Inspirace pro další postup na následných stránkách. Zdroj: BCG Junak-final Poslano.pptx 74

76 Organizační uspořádání Inspirace/návrh možného postupu Počet profesionálů: Navýšení počtu profesionálu by přineslo některá rizika, měly by být ale převáženy pozitivy Rizika větší profesionalizace Potřeba najít více kvalitních lidí na plný úvazek Soupeření s jinými alternativami než v případě dobrovolníků Potřeba nabídnout dostatečně atraktivní příležitosti Větší formalizace spolupráce Zavedení více formálních vztahů Riziko zvýšeného pnutí mezi profesionály a dobrovolníky Pozitiva větší profesionalizace Navýšení kapacit bez hrozby výkyvů Jistota většího počtu kapacit Možnost plánovat více aktivity předem Větší možnost získat profesionály v jednotlivých oblastech Zaměstnance lze nabírat z řad bývalých členů či zvenčí se zkušenostmi z oboru Zvýšení vymahatelnosti rozhodnutí Zvýšení počtu lidí, kteří jsou přímo podřízeni Zvýšení odpovědnosti, možnost vyšších nároků ze strany vedení Rizika Pozitiva Junak-final Poslano.pptx 75

77 Shrnutí: Ze zhodnocení vyplynulo, že si Junák musí odpovědět zejména na osm klíčových otázek "Poslání a cíle" 1. Co je "minimum skautingu"? 2. Jaký chceme mít počet členů v roce 2022? "Zákazník a nabídka" "Marketing a komunikace" "Dostupnost a distribuce" 3. Na koho chceme primárně cílit náborové aktivity Junáka? 4. Jak chceme být vnímáni dětmi a širokou veřejností? 5. Kde chceme mít oddíly a jak to zajistíme? "Lidé" 6. Jak chceme podporovat dospělé členy v organizaci? "Organizační uspořádání" 7. Jaká má být naše organizační struktura? 8. Kolik potřebujeme placených zaměstnanců? Junak-final Poslano.pptx 76

78 Agenda Zhodnocení obsahu dokumentu Strategie 2022 Externí pohled na Junáka Možný obraz Junáka 2022 Navrhované další kroky Přílohy Doporučení k procesu implementace Strategie 2022 Příklady jiných organizací Zkušenost z Boy Scouts of America Podpůrné analýzy Junak-final Poslano.pptx 77

79 Junák v roce 2022? Vize Cíle Zákazník a nabídka Marketing a komunikace Dostupnost a distribuce Lidé Organizační uspořádání Junak-final Poslano.pptx 78

80 Možný obraz Junáka v roce 2022: Dvojnásobný počet členů postavený na silném zázemí, atraktivitě a široké dostupnosti Junák v roce 2014 Český skaut v roce 2022 Junák má mírně rostoucí členskou základnu... ~50 tis. členů, z toho ~30 tis. (3 %) dětí...ale významná slabá místa Není systematicky řízena a kontrolována kvalita Neutrální až negativní vnímání všeobecné populace Nerovnoměrné a nedostatečné pokrytí území ČR Velká fluktuace dobrovolníků a hrozící nedostatek v budoucnu Jsou nevyjasněné vztahy a rozdělení odpovědnosti na ústředí a vůči regionálním jednotkám Lepší vnímání veřejností Lepší kvalita programu pro děti Více nabíraných členů Více kapacit na přípravu a kontrolu programu Stále (rychleji) rostoucí členská základna... ~100 tis. členů, z toho ~70 tis. dětí...kterou stavíme na mnoha silných stránkách Kvalita v oddílech je zaručena systémem jejího řízení Veřejnost jasně chápe poslání i program, který je atraktivní pro děti i rodiče Oddíly jsou v ~95 % měst nad 5 tis. obyvatel Dobrovolníci jsou systematicky podporování, vyškolení a motivovaní Ústředí je vysoce profesionální a efektivní Přizpůsobení organizace a vybudování stabilního a kvalitně řízeného prostředí je nutným předpokladem pro dlouhodobě udržitelný růst Junak-final Poslano.pptx 79

81 Růst je nezbytným předpokladem zdravě fungující organizace Aspekty růstu 'Business' perspektiva Perspektiva Junáka Růst je měřítkem úspěchu a generuje vyšší výnos Růst zlepšuje "firemní" kulturu a motivaci V dlouhodobém období vytváří růst tržeb 71% výnosu pro akcionáře V krátkodobém horizontu (1 rok) vysvětluje růst tržeb 32% výnosu pro akcionáře Podporuje motivaci a pocit zadostiučinění u zaměstnanců Vytváří příležitosti pro povyšování Nejdynamičtěji rostoucí odvětví přitahují nejlepší absolventy Větší organizace bude mít přímý vliv na více dětí Větší organizace bude mít ve společnosti vyšší váhu a bude mít větší příležitost prosazovat svoji vizi Dobrovolníci budou mít větší šanci pro osobní růst a uplatnění Být součástí větší a rostoucí organizace bude atraktivnější Růst přispívá ke zvyšování kvality Růst přináší úspory z rozsahu Růst tržeb Více kapitálu Investice do inovací a expanze Konkurenční výhoda S větším množstvím vyrobených produktů obvykle klesá jejich průměrný náklad (fixní část) Větší množství podobných produktů přináší synergie Více nabíraných členů Více kapacit na přípravu a kontrolu programu Lepší kvalita programu pro děti Lepší vnímání veřejností Rozložení nákladů na provoz ústředí Rozložení nákladů na tvorbu programu, školení,... Větší využití investic a vybavení (klubovny, tábořiště) Junak-final Poslano.pptx 80

82 Možné odpovědi na klíčové otázky a měřitelné indikátory (I/II) Oblast Identifikované těžké otázky Možné hrubé odpovědi k diskusi, detaily k dopracování Měřitelné indikátory (KPIs) 1 Co je "minimum skautingu"? n/a (K dopracování) Index kvality oddílu a jeho distribuce Poslání a cíle 2 Kolik chceme mít členů v roce 2022? ~100 tis. členů, z toho ~70 tis. dětí Roční nábor členů Celkový počet členů Zákazník a nabídka 3 Na koho chceme primárně cílit náborové aktivity Junáka? Dvě hlavní cílové náborové skupiny Junáka (6-8 let, 9-12 let) se stejnou důležitostí, ale odlišnou náborovou strategií. Věk kolem 15 let je dodatečnou příležitostí Cílená retenční aktivita k dětem ve věku 9 + let Rozpad nových členů dle věku Počet a věkový rozpad odešlých členů Marketing a komunikace 4 Jak chceme být vnímáni dětmi a širokou veřejností? Vnímání dětmi jako příležitost k prožití dobrodružství, nalezení přátel a naučení se zajímavých věcí Široká veřejnost má jasnou představu o Junák a ví, že rozvíjí osobnost dítěte TruTrend index u dětí, příp. jeho obdoba Airtime/počet citací v médiích 1. Hodnocení kvality by mělo být nastaveno v souladu s definovaným minimem skautingu. Zdroj: BCG Junak-final Poslano.pptx 81

83 Možné odpovědi na klíčové otázky a měřitelné indikátory (II/II) Oblast Identifikované těžké otázky Možné hrubé odpovědi k diskusi, detaily k dopracování Měřitelné indikátory (KPIs) Dostupnost a distribuce 5 Kde chceme mít oddíly a jak to zajistíme? Oddíly jsou v ~95 % měst nad 5 tis. obyvatel Nové oddíly jsou aktivně zakládány na základě schváleného cíle, pro "bílá místa" jsou vyhledáváni dobrovolníci do oddílů Počet oddílů Vážený podíl měst s oddílem Junáka Lidé 6 Jak chceme podporovat dospělé členy v organizaci? n/a (K dopracování) Počet dospělých zapojených jako dobrovolníci/krátkodobá pomoc Úroveň motivace dobrovolníků a její vývoj (průzkum) Organizační uspořádání 7 8 Jaká má být naše organizační struktura? Kolik potřebujeme placených zaměstnanců? Kostra organizační struktury zůstává v současné podobě, ústředí přebírá více expertní vedení a více kontroly nad kraji a přesouvá se blíže k modelu "řídící manažer" Počet placených zaměstnanců na ústředí se navýší na úroveň potřebnou k uřízení rostoucí organizace a udržení požadované kvality 1 ; zpravodajové jsou všichni placení profesionálové n/a 1. Musí být přesně dodefinováno. Source: xxxx Junak-final Poslano.pptx 82

84 Agenda Zhodnocení obsahu dokumentu Strategie 2022 Externí pohled na Junáka Možný obraz Junáka 2022 Navrhované další kroky Přílohy Doporučení k procesu implementace Strategie 2022 Příklady jiných organizací Zkušenost z Boy Scouts of America Podpůrné analýzy Junak-final Poslano.pptx 83

85 Navrhované další kroky Junáka pro zpřesnění Strategie 2022 Úkol Výběr a schválení sady těžkých otázek k zodpovězení Ze souboru navržených BCG a dodatečně vybraných Určení jednoznačné odpovědnosti za rozpracování jednotlivých těžkých otázek Primární jednoznačný vlastník z řad NJ, připravuje nutné podklady k diskusi (např. potřebné analýzy k rozhodnutí) a řídí diskusi VRJ dodá své podněty k tématům prostřednictvím workshopu na dané téma Odpovědnost NJ NJ a VRJ Termín Únor 2015 Únor 2015 Určení priorit a pořadí jednání o jednotlivých otázkách a časování NJ a VRJ Únor 2015 Příprava podkladů pro vybrané otázky Diskuse nad první sadou vybraných otázek (priorita 1) a schválení na zasedání NJ Diskuse nad druhou sadou vybraných otázek (priorita 2) a schválení na zasedání NJ Vlastníci otázek za přispění VRJ NJ a VRJ NJ a VRJ Únor 2015 Červen 2015 Březen 2015 Červen 2015 Junak-final Poslano.pptx 84

86 Agenda Zhodnocení obsahu dokumentu Strategie 2022 Externí pohled na Junáka Možný obraz Junáka 2022 Navrhované další kroky Přílohy Doporučení k procesu implementace Strategie 2022 Příklady jiných organizací Zkušenost z Boy Scouts of America Podpůrné analýzy Junak-final Poslano.pptx 86

87 Operativní úroveň Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Strategická úroveň NJ má za úkol definovat strategický směr, VRJ má strategii naplňovat PS NJ pro Strategii + VRJ: Rozdělí témata přirozeným vlastníkům NJ (PS NJ pro Strategii) : Schválí plán NJ: Schválí zadání NJ: Kontrola plnění strat. cílů Dlouhodobý plán Strategie 2022 Zpravodajové, SO: Připraví plán Zpravodajové, SO: Připraví zadání Zpravodajové, SO: Předají řešitelům, koordinují Implementace 1. S ohledem na schválené směřování Junáka do budoucnosti. Zdroj: BCG Junak-final Poslano.pptx 87

88 Zpravodajové VRJ PS NJ Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. NJ Časový plán pro rok 2014 a Lis Pro Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro Led Úno Schválení podoby procesu Může být přeneseno na některou z PS NJ Schválení podrobného plánu na rok 2016 Schválení plánů / aktualizací Průběžná oponentura Rozdělení témat vlastníkům ve VRJ Principy a šablony plánů VRJ ~ ~ Příprava zpravodaje Konzultace se SO Živá VRJ Dopracování, spojení Zaslání NJ Vypracování první verze plánů VRJ Rozpracování témat pro rok 2016 Průběžná úprava a realizace plánu Zde začíná fungovat standardní proces (popsáno dále v dokumentu) Junak-final Poslano.pptx 88

89 Nástrojem řízení vztahu VRJ NJ by měl být "Plán VRJ" jednotlivých zpravodajů Náčelnictvo Junáka Strategický orgán: Určuje dlouhodobé směřování, včetně těžkých rozhodnutí Řídí VRJ přes připomínkování a schvalování Plánu VRJ a pravidelných aktualizací Plán VRJ Výkonná Rada Junáka Operativní orgán: Plánuje a řídí operativu k naplnění strategie / dlouhodobého směřování Předkládá plán práce na další období Plán VRJ - pravidelně ke schválení NJ Principy a detail plánu na dalších stránkách Junak-final Poslano.pptx 89

90 Principy Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Plán VRJ by měl být úplný a aktuální, v případě potřeby variantní Plán je úplný Obsahuje všechny aktivity oblasti: Tj. strategické i ostatní projekty a operativní úkoly Plán je aktuální Průběžné reportování postupu v harmonogramu na NJ každé 3 měsíce Schvalování plánu každých 12 měsíců na NJ v listopadu (detailní na následující rok, výhled na následující roky) Plán může být předkládán ve variantách V případě, že existuje více přirozených možností zpracování dle náročnosti na zdroje, měl by zpravodaj připravit pro rozhodnutí NJ varianty (základní popis rozdílu řešení a rozdílu v požadavcích na zdroje) Plán může být diskutován na příslušné PS NJ Obsahuje všechny aktivity oblasti: Tj. strategické i ostatní projekty a operativní úkoly Junak-final Poslano.pptx 90

91 Plán VRJ bude založen na pravidelných aktualizacích a interakcích mezi NJ a VRJ Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Komentář Zpravodaj Aktualizace Plánu Příprava Plánu (hlavní aktualizace) Finalizace s PS NJ Zasílá aktualizaci Zasílá aktualizaci Zasílá aktualizaci Návrh na přísl. PS NJ Finální návrh za oblast Příprava v rámci odboru / spolupráce s ostatními odbory a dalšími útvary Zaslání návrhu + minimálně 1 schůzka / workshop s PS + indiv. interakce na vyžádání Starosta Příprava 'Shrnutí' Zasílá celkový Plán VRJ Zasedání NJ Potvrzení strat. priorit Potvrzení strat. priorit Potvrzení strat. priorit Schválení Plánu VRJ a rozdělení rozpočtu Na NJ prezentuje odpovědný zpravodaj nebo Starosta Výjezdní zasedání VRJ Tábor Hlavní příležitost k vyřešení závislostí mezi oblastmi na úrovni VRJ Poznámka: Harmonogram neobsahuje mimořádná zasedání NJ a VRJ. Junak-final Poslano.pptx 91

92 Plán VRJ: Navržené obsahové elementy plánu pro každého zpravodaje a požadovaná úroveň detailu Popis Náhled Obsahové body 1 2 Přehled oblasti Časový plán Přehled současného stavu v oblasti (co se v oblasti děje, jak funguje, s jakými zdroji, co jsou hlavní slabé místa, apod.) Výhled do budoucnosti - přehled hlavních rozvojových témat Rozložení všech strategických témat, současných projektů a operativy na časové ose Dlouhodobý horizont ~10 let Nízká úroveň detailu Stručný popis současného stavu Nástin plánovaného cílového stavu Hlavní iniciativy/ projekty pro jednotlivá témata v čase 3 4 Listy témat Plán rozpočtu Krátký (jednostránkový?) přehled pro každé téma pro: Strategická témata i Současná "operativní" témata Základní informace o aktivitách, časování a hlavních milnících, odpovědnostech Rozpočtové potřeby na plánované strategické projekty a operativu na další rok Horizont 1 rok Nízká úroveň detailu Strategické téma 1 Strategické téma 2 Strategické téma... Další téma 1 Další téma 2 Operativní body Pro následující rok rozpočet po jednotlivých tématech Pro další roky pouze indikace náročnosti Junak-final Poslano.pptx 92

93 1 Přehled oblasti Oblast: XXXXX Současný stav Jak je oblast nastavena? Výhled do budoucnosti Kam chceme oblast posunout? Co probíhá v oblasti za hlavní aktivity? Jaké jsou v oblasti dostupné zdroje? Jaké běží v současnosti projekty? Jaká jsou hlavní rozvojová témata a jaká je jejich priorita? Co jsou hlavní slabá místa oblasti? Junak-final Poslano.pptx 93

94 Běžící projekty a provoz Strategie / Rozvoj Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen 2 Časový plán Oblast:XXXXX Garant: Oblast: Nejvyšší úroveň, některá z témat budou rozpracována ve větším detailu v pracovním dokumentu Rozvojové téma 1 Rozvojové téma 2 Rozvojové téma 3 Schválení Koncept Přípravy Přípravy, nábor týmu Přípravy, nábor týmu Schválení Nábor týmu Implementace Spuštění Implementace Komunikace... Schválení Implementace Koncept Schválení Přípravy, nábor týmu Projekt xx Vyhodnocení... Přechod do další fáze... Uzavření, vyhodnocení Řízení podřízených... Pravidelné akce XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Junak-final Poslano.pptx 94

95 3 Listy témat Téma: XXXXX Garant: Definice garanta Oblast: Priorita: Popis tématu Stručný popis obsahu tématu na vysoké úrovni. (Včetně popisu rozmyšlených projektů pokud jsou k dispozici.) Spoluodpovědnost Jméno Role % času Jméno Role % času Definice manažera, případně dalších zapojených lidí Časový plán hlavní milníky Hrubá definice hlavních fází a mezníků tématu. Odhad celkové délky trvání. Cílová skupina a souvislosti Na jaké cílové skupiny je téma zaměřeno? S jakými tématy a projekty je téma spojeno? Jaké ovlivňuje a jakými je ovlivňováno? Rozpočet Odhad rozpočtu tématu založené na zdrojích a jiných požadavcích a prvotním časovém plánu s přesností +/- 50%. Identifikovaná rizika Co jsou cíle tématu? Definice cílů, jejichž (ne)dosažení slouží jako determinant úspěchu. Klíčové ukazatele, indikátory splnění Cílový stav a Indikátory Neprioritizovaný seznam prvních nápadů případných rizik tématu. Založené na nedetailním "brain stormingu" nebo předchozí zkušenosti z podobných iniciativ. Stav: Junak-final Poslano.pptx 95

96 Plán celé VRJ bude souhrnným dokumentem obsahujícím vstupy jednotlivých zpravodajů a "Shrnutí VRJ" 8-krát plán jednotlivých zpravodajů Shrnutí VRJ Souhrnný stav ve všech oblastech Krátké shrnutí běžících projektů a rozložení témat a projektů na další roky + Junak-final Poslano.pptx 96

97 Agenda Zhodnocení obsahu dokumentu Strategie 2022 Externí pohled na Junáka Možný obraz Junáka 2022 Navrhované další kroky Přílohy Doporučení k procesu implementace Strategie 2022 Příklady jiných organizací Zkušenost z Boy Scouts of America Podpůrné analýzy Junak-final Poslano.pptx 97

98 Backup: DDM nabízejí širokou nabídku volnočasových aktivit Základní info a popis činnosti Výnosy celkem: n.a. Počet středisek: 312 ( 2013) Index profesionalizace: 54,8 Centralizace: Velmi vysoká autonomie středisek Popis činnosti: 1-3x týdně schůzky/tréninky Podobnosti Junáku: Nabídka táborů a turistických oddílů Klíčové atributy: Široká nabídka (sport, hudba, výtvarná výchova, tábory...) Počet členů (v tisících) Rozložení členské základny (2013) 220,3 230,3 234,8 241,1 +3% 253,2 254,8 268,4 270, Junak-final Poslano.pptx 98

99 Backup: Česká obec sokolská postupně ztrácí členy na úkor jiných sportů Základní info a popis činnosti Výnosy celkem: n.a. Počet sborů: (2013) Index profesionalizace: n.a. Centralizace: vysoká autonomie sborů Popis činnosti: sport 2x týdně Podobnosti Junáku: Využití volného času, sportovní rozvoj Klíčové atributy: Tradice, zaměření na všechny věkové skupiny a sporty Počet členů (v tisících) Rozložení členské základny (2013) 170,9 163,3-2% 159,8 160, Junak-final Poslano.pptx 99

100 Backup: Fotbal je stále jednoznačných sportem číslo jedna Základní info a popis činnosti Výnosy celkem: n.a Počet středisek: (2013) Index profesionalizace: n.a. Centralizace: Velmi vysoká autonomie klubů Popis činnosti: 1-5x týdně trénink, zápasy 1x týdně, turnaje 2x ročně Podobnosti Junáku: využití volného času, sportovní rozvoj Klíčové atributy: fotbal, možnost soutěžení Počet členů (v tisících) Rozložení členské základny (2013) 512,8 538,8-4% 506,8 459, Junak-final Poslano.pptx 100

101 Backup: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska těží ze slabé konkurence na vesnicích Základní info a popis činnosti Výnosy celkem: 43,2m Kč (dotace MŠMT 17,6m Kč + MV 8,2m Kč + členské 6,9m Kč + ostatní 10,5m Kč) Počet sborů: (2013) Index profesionalizace 1 : 0,0 Centralizace: Vysoká autonomie sborů Popis činnosti: Klubové schůzky 1x týdenně, sportovní akce/výlety 6x ročně (individuálně), tábory 1x ročně Podobnosti Junáku: Podobná struktura aktivit Klíčové atributy: Široká síť, základna dospělých hasičů, hasičský sport a tradice, zábavní akce Počet členů (v tisících) Rozložení členské základny (2013) 335,0 341,8 344,4 +1% 345,5 355,5 347, Odhadovaný počet zaměstnanců / celkový počet členů Junak-final Poslano.pptx 101

102 Backup: Florbal Dříve nejbouřlivěji rostoucí sport tlumí svůj další růst Základní info a popis činnosti Výnosy celkem: n.a. Počet středisek: 814 (2013) Centralizace: Velmi vysoká autonomie klubů Index profesionalizace: n.a. Popis činnosti: 1-5x týdně trénink, zápasy 1x týdně, turnaje 2x ročně Podobnosti Junáku: Využití volného času, sportovní rozvoj Klíčové atributy: Florbal, možnost soutěžení Počet členů (v tisících) Rozložení členské základny (2013) +27% 73,0 +1% 74,5 73, , Junak-final Poslano.pptx 102

103 Backup: Tenis si udržuje svou popularitu Základní info a popis činnosti Výnosy celkem: n.a. Počet středisek: (2013) Index profesionalizace: n.a. Centralizace: Velmi vysoká autonomie klubů Popis činnosti: 1-5x týdně trénink, zápasy 1x týdně, turnaje 2x ročně Podobnosti Junáku: Využití volného času, sportovní rozvoj Klíčové atributy: Tenis, možnost soutěžení Počet členů (v tisících) Rozložení členské základny (2013) 0% +27% 74, ,8 59,4 58, Junak-final Poslano.pptx 103

104 Backup: Lední hokej si drží vysokou hráčskou základnu přes finanční náročnost sportu Základní info a popis činnosti Výnosy celkem: n.a. Počet středisek: 729 (2013) Index profesionalizace: n.a. Centralizace: Velmi vysoká autonomie klubů Popis činnosti: 1-5x týdně trénink, zápasy 1x týdně, turnaje 2x ročně Podobnosti Junáku: využití volného času, sportovní rozvoj Klíčové atributy: lední hokej, možnost soutěžení Počet členů (v tisících) Rozložení členské základny (2013) +62% 90, % 55,8 58,7 55, Junak-final Poslano.pptx 104

105 Backup: ČASPV sdružuje střediska se širokým výběrem rekreačních sportů Základní info a popis činnosti Výnosy celkem: 15,6m Kč (dotace: 2,9m Kč členské 3,4m Kč + ostatní 9,3m Kč) Počet středisek: (2013) Index profesionalizace 1 : 0,1 Centralizace: Vysoká autonomie středisek, centrální školení a srazy Popis činnosti: 1-3x týdně trénink Podobnosti Junáku: využití volného času, sportovní rozvoj Klíčové atributy: širší výběr rekreačních sportů, zdravý životní styl Počet členů (v tisících) Rozložení členské základny (2013) 124,2-8% ,2 107,4 95, Odhadovaný počet zaměstnanců / celkový počet členů Poznámka: Některá střediska Sokola jsou zahrnutá v ČASPV Junak-final Poslano.pptx

106 Backup: Pionýr má klesající členskou základnu Základní info a popis činnosti Výnosy celkem: 28,4m Kč (dotace 24,5m Kč + členské 1,5m Kč + ostatní 2,4m Kč) Počet oddílů: 569 (2013) Index profesionalizace 1 : 1,2 Centralizace: Vysoká autonomie oddílů Popis činnosti: Oddílové schůzky 1x týdenně, víkendové výpravy 1x měsíčně, tábory 3x ročně Podobnosti Junáku: Totožná struktura aktivit, tradice Klíčové atributy: Rozmanitost aktivit, široká síť oddílů Počet členů (v tisících) Rozložení členské základny (2013) 17,8 17,4 17,1 16,5-3% 15,8 15,1 14,7 14, Odhadovaný počet zaměstnanců / celkový počet členů Junak-final Poslano.pptx 106

107 Backup: Asociace turistických oddílů mládeže ČR po roce 2010 znovu začíná růst Základní info a popis činnosti Výnosy celkem: 20,1 Kč (dotace 16,3m Kč + členské 1m Kč + ostatní 2,8m Kč) Počet středisek: 254 (2013) Index profesionalizace 1 : 1,3 Centralizace: Vysoká autonomie klubů, nadstandardní centrální podpora (standardizované web stránky, materiály..) Popis činnosti: Klubové schůzky 1x týdně, výpravy 1x měsíčně, tábory Podobnosti Junáku: Totožná struktura aktivit Klíčové atributy: Silné zaměření na turistiku, vlastní turistické objekty Počet členů (v tisících) Rozložení členské základny (2013) 9,5 9,3 9,1 8,7-1% 8,4 8,6 8,6 8, < 1. Odhadovaný počet zaměstnanců / celkový počet členů Junak-final Poslano.pptx 107

108 Backup: Česká tabornická unie zažila po roce 2006 výrazný úbytek členů Základní info a popis činnosti Výnosy celkem: 18,4m Kč (dotace 5m Kč + členské 0,6m Kč + ostatní 12,8m Kč) Počet klubů: 149 (2013) Index profesionalizace 1 : 0,1 Centralizace: Vysoká autonomie klubů Popis činnosti: Klubové schůzky 1x týdně (ne všechny kluby), výpravy 1x měsíčně, tábory 2x ročně Podobnosti Junáku: Totožná struktura aktivit Klíčové atributy: Výhradní zaměření na pohyb a pobyt v přírodě Počet členů (v tisících) Rozložení členské základny (2013) 7,8 7,0 7,0 7,0-2% 6,9 6,8 6,8 7, Odhadovaný počet zaměstnanců / celkový počet členů Junak-final Poslano.pptx 108

109 Agenda Zhodnocení obsahu dokumentu Strategie 2022 Externí pohled na Junáka Možný obraz Junáka 2022 Navrhované další kroky Přílohy Doporučení k procesu implementace Strategie 2022 Příklady jiných organizací Zkušenost z Boy Scouts of America Podpůrné analýzy Junak-final Poslano.pptx 109

110 Zkušenost z USA: Růst členů implikuje další růst, je však třeba stále kontrolovat kvalitu Růst je účinný pozitivní cyklus Postupně roste počet dospělých Je však třeba kontrolovat kvalitu Větší organizace znamená kvalitnější centrálu S větším množstvím členů roste počet finančních prostředků Zároveň klesají náklady na jednoho člena Centrála má větší prostředky na tvorbu programu a jeho dohled h Počet členů Počet dobrovolníků h Růst je účinným cyklem i v krátkodobém horizontu Větší kvalita, kontakty a mediální ohlas přitahuje více dětí Zvětšení kapacity Zároveň hrozí rozmělnění kvality programu na terénní úrovni - existuje jen mezený počet kvalitních dobrovolníků g Nutná kontrola kvality programu dobrovolníků a programu Za kvalitu dobrovolníka odpovídá středisko Kontrola kvality středisek od terénních ředitelů Junak-final Poslano.pptx 110

111 Zkušenost z USA: Marketing čelí podobným výzvám jako Junák, zaměřuje se separátně na rodiče a děti Marketing skautů v USA čelí podobným výzvám jako Junák Hlavní marketingové sdělení se pro děti a dospělé liší Základní myšlenky skaut jsou těžce komunikovatelné, myšlenka pozitivního vzoru děti nezajímá a nedá se jim prodat Vnímání skautingu společnosti není povzbudivé Skaut v USA asociuje zejména kempování/zálesáctví I v Americe je skaut vnímán jako spíše outsiderská činnost Základními myšlenkami skauta oslovuje dospělé, dětem ukazuje atraktivnější stránku skautingu Rodičům nevymlouvá stereotyp "zálesáka", soustředí se na předání myšlenky, že dítě se při pobytu v přírodě učí a stává se nezávislé Pro děti akcentuje zábavu a dobrodružství Osvědčila se aktivní marketingová kampaň Inzerce v mass-médiích včetně televizní reklamy Komunikace s veřejností skrze noviny a tiskové zprávy Junak-final Poslano.pptx 111

112 Terénní úroveň Copyright 2014 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Regionální ředitelství Zkušenost z Atlanty: Organizační struktura je postavena na podpoře dobrovolníků Národní centrála Regionální ředitel Skautský program Národní centrála funguje jako korporace placených zaměstnanců Odbory jako HR, fundraising s jasně definovanými kompetencemi Polní služby Oblastní manažer Terénní ředitel Operativa (střediska) Většina placených zaměstnanců v regionech je na terénní úrovni Dohled, dozor a trénink Regionální ředitelství byla nedávno reorganizované (sloučení některých), aby se vyvážila nejednotná velikost Placení zaměstnanci jsou především od toho, aby se starali o dobrovolníky g nevznikají rozpory mezi zaměstnanci a dobrovolníky Většina placených zaměstnanců je na polní úrovni, kde je blíže k dobrovolníkům Pomoc s administrativou, organizování náborových a fundraisingových aktivit 1. Junak-final Poslano.pptx 112

113 Agenda Zhodnocení obsahu dokumentu Strategie 2022 Externí pohled na Junáka Možný obraz Junáka 2022 Navrhované další kroky Přílohy Doporučení k procesu implementace Strategie 2022 Příklady jiných organizací Zkušenost z Boy Scouts of America Podpůrné analýzy Junak-final Poslano.pptx 113

114 Minimálně pětina 11 letých a sedmina 13 letých dětí začíná s novým kroužkem Srovnáváním # kroužků na dítě po kategoriích získáme min. počet nových kroužků na dítě Ø počet kroužků na dítě Minimálně pětina 11letých dětí začíná s novým kroužkem 1 (minimální % dětí s novým kroužkem) A Změny v rámci kategorie?? Vyrovnané příchody z a do kategorie???? B 6 let 7 let Kategorie 1 A 6 let 7 let Kategorie 1 B 6 let 7 let Kategorie 1 C 6 let 7 let Kategorie 1 D Ø počet nových kroužků na dítě C A B C 39% 7? 21% 8?? 2% 9?? 13% 10? 21% 11?? 5% 12?? 14% 13?? 8% 14?? 2% 15 Věk 1. Kategorie kroužků: sportovní, hudebně dramatické, výtvarné a rukodělné, technické, přírodovědné, vzdělávací, turistické, ostatní. Poznámka: Vzniklo ve spolupráci Národního institutu pro další vzdělávání a The Boston Consulting Group, s r. o., v případě veřejné publikace nebo prezentace musí být poskytnuto správci Národního registru výzkumů o dětech a mládeži (pracovníkovi Národního institutu pro další vzdělávání) před zveřejněním k autorizaci. Zdroj: Zdrojová data k publikaci Hodnotové orientace, NIDV, MŠMT, Junak-final Poslano.pptx 114

115 Děti se oproti minulosti méně hýbou a učí, televizi nahrazuje počítač Počet minut týdně strávených aktivitou českými dětmi mezi 14 a 18 lety věku +3% % % +159% % +24% Fyzické aktivity Sledování TV Počítač Učení Škola Jiné sedavé aktivity Zdroj: Sigmundová et al., BMC Public Health 2011 Junak-final Poslano.pptx 115

116 O Junáku bylo za poslední rok v médiích 87 unikátních zmínek, nejvíce o akcích Junáku (Počet unikátních zmínek v médiích podle tématu a rozsahu) Alumni o Junáku v médiích mluví jen sporadicky 61% Celorepublikové % Regionální Akce Junáku Legislativa Vývoj členů, kroužky nabídka Tábory Junák za komunismu Členové, alumni Státní dotace Junák za fašismu Ostatní Celkem Zdroj: Rešerše databáze Emisi za období Junak-final Poslano.pptx 116

117 Nejčastěji si kroužky vybírají samy děti V 81% případů přichází s prvotní impulsem k přihlášení do od kroužku děti 1 (Co pro Vás bylo prvotním impulsem k přihlášení dítěte do konkrétní organizace volnočasové aktivity?) U turistických kroužků je vliv rodičů téměř nejmenší 2 (Kdo měl největší vliv na výběr kroužků či kurzů, které Vaše dítě (6-15 let) navštěvuje? ) Přání dítěte Vaše přání 46% 81% 8% 11% 0% 1% 1% 1% 6% 4% 5% 3% 1% 2% 4% 9% 4% 5% 9% 0% 0% Doporučení od známého Doporučení ze školy Náborový plakát (leták) 10% 27% 25% 58% 65% 56% 41% 61% Náborová akce Webové stránky oddílu Jiná akce pořádaná oddílem Jiné Facebook 9% 6% 6% 6% 2% 23% U turistických oddílů relativně významnější vliv kamarádů dítěte a známých rodičů 27% 36% 51% 21% 86% Reklama v televizi Reklama v tisku 0% 0% Turistické 1 Sportovní, pohybové Neví, neodpověděl/a Umělecké Dítě samo Vzdělávací Rukodělné, tvůrčí Náboženské Známí rodičů Rodiče nebo další dospělí členové rodiny Kamarádi dítěte 1. Zdroj: TNS Aisa, 2013; 2. Zdroj: Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit, Factum Invenio, s.r.o. a Národní institut dětí a mládeže MŠMT 3. Junák zařazen do turistických kroužků tvůrci studie - Factum Invenio, s.r.o. a Národní institut dětí a mládeže MŠMT Junak-final Poslano.pptx 117

118 Motivace nečinovníků Příklady ze zahraničí ukazují možnost zapojit na jednorázovou výpomoc a krátkodobé projekty USA: Platforma nabízející jednorázové zapojení alumni Zkušenost z UK: Krátkodobé projekty a experti mimo skauting Osvědčilo se nabízet krátkodobé dobrovolnické nabídky na konkrétní pomoc s celostátními projekty 3 6 měsíců centrální nástěnka Pro jednotlivé projekty i pomoc expertů na dané téma mimo skauting Různorodé výsledky od nepochopení skautské kultury po otevření dveří pro nová partnerství Dobrovolníci mohou pomáhat, i když nemají mnoho času (dohled na výpravě, příprava oběda, zapojení do recruitingové akce,...) Junak-final Poslano.pptx 118

119 Junák má značně nevyvážené kraje, počet středisek koreluje s počtem členů Počet členů Rozpětí mezi 716 a 6872 členy na kraj Jihomoravský kraj TGM Pražský kraj A.B. Svojsíka Středočeský kraj Liberecký kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihočeský kraj Olomoucký kraj Plzeňský kraj Zlínský kraj kraj Vysočina Ústecký kraj Moravskoslezský kraj Poměrně vyvážený počet členů na středisko po krajích Rozpětí mezi 26 a 220 středisky na kraj Způsobuje nestejná velikost krajů Junáka potíže v řízení? Lze kraje přeskupit? Počet středisek Junak-final Poslano.pptx 119

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Co je strategie firmy?

Co je strategie firmy? Co je strategie firmy? Strategie firmy: stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a definuje způsob, jak efektivně těchto cílů dosáhnout je klíčová pro úspěch podniku a jeho dlouhodobé

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

JUNÁK Strategie 2022. Inspirovat skautingem. Materiál k diskuzi nad těžkými otázkami

JUNÁK Strategie 2022. Inspirovat skautingem. Materiál k diskuzi nad těžkými otázkami JUNÁK Strategie 2022 Inspirovat skautingem Materiál k diskuzi nad těžkými otázkami OBSAH Materiál k diskuzi nad těžkými otázkami...3 Co dělá skupinu dětí skautským oddílem?...5 Je velikost členské základny

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010 www.sanek.cz Průzkum řízení lidských zdrojů Úvod Letos již počtvrté realizovala expertní skupina SANEK nezávislý průzkum řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích, působících v České

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Studie Praha, 13. listopadu, 2014 Ve spolupráci s asociací Efma jsme diskutovali růstové příležitosti a strategie s klíčovými pojišťovnami

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě 1/7 Téma C. - Komunikace 1. Soutěž sami o sobě Svou činnost propagujeme a do soutěže se zapojujeme Svou činnost propagujeme, ale nezapojujeme se 27 41 Svou činnost nepropagujeme 14 Soutěž Sami o sobě nás

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Služby a realitní kanceláře včeské republice. v České republice

Služby a realitní kanceláře včeské republice. v České republice včeské republice 15. září 2009 Praha, Hotel Jurys Inn Ing. Jaroslav Novotný včeské republice Činnost RK je podnikáním, které směřuje k vytváření zisku Nesmí to však být jediný a hlavní smysl činnosti realitní

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic

Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic Appendix 21. prosince 2010 Obsah 1 Shrnutí studie... 2 2 Detailní popis metod výpočtů

Více

Výhody. Výborná znalost místních poměrů, podmínek, skupin, kontaktů, byrokracie apod.

Výhody. Výborná znalost místních poměrů, podmínek, skupin, kontaktů, byrokracie apod. 1 Starthead je první opravdu celosvětové skupinové financování kreativních projektů. Výhody Globální verze služby, která je kompletně lokalizovaná do strategicky důležitých oblastí všech kontinentů. Umožnit

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více