ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO:

2 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Základní údaje o škole Součásti školy Základní součásti školy Základní charakteristika školy Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Prostorové vybavení školy Hygienické vybavení školy 4 2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 2.1 Přehled pracovníků školy Základní škola školní družina Počet pedagogických pracovníků 5 a) složení pedagogického sboru 5 b) věková struktura pedagogických pracovníků školy. 6 c) členění ped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru... 6 e) trvání pracovního poměru 6 f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd Počet správních zaměstnanců a) složení pedagogického sboru.. 7 b) věková struktura nepedagogických pracovníků školy.. 7 c) členění neped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru... 7 e) trvání pracovního poměru. f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd Počet nepedagogických pracovníků ŠJ. 8 a) složení pedagogického sboru... 8 b) věková struktura nepedagogických pracovníků školy. 8 c) členění neped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru 8 e) trvání pracovního poměru 9 f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd... 9 g) počty strávníků ve ŠJ stav k VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 3.1 Vzdělávací program Učební plán školy Nepovinné předměty a zájmové kroužky POČTY ŽÁKŮ 4.1 Počty žáků školy Žáci přijatí do 1.ročníku ZŠ Výsledky přijímacího řízení HODNOCENÍ ŽÁKŮ 5.1 Prospěch Průměry jednotlivých tříd Opakování ročníku Chování žáků Údaje o zameškaných hodinách ŽÁCI SE SPCIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

3 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ AKCE ŠKOLY SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY PROJEKTY PORADENSKÉ SLUŽBY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ UKAZATELE ROZPOČTU A PŘEHLED DALŠÍCH JEHO PROSTŘEDKŮ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ, UKAZATELE NÁKLADOVOSTI ZÁKLADÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ZÁVĚR

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace Žeravice 37, Žeravice IČO Bankovní spojení Škola / /0100 ŠJ /0300 FKSP /0100 Telefon ředitelna sborovna jídelna MŠ ŠD Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol právní subjekt od Název zřizovatele Obec Žeravice Adresa: Žeravice 40 Tel: Součásti školy Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí pracovníci Ředitelka: Mgr. Ludmila Presová Vedoucí ŠJ: Vladislava Glosová Vedoucí učitelka MŠ: Libuše Junková 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita IZO Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Základní součásti školy stav k Součást školy Počet tříd Počet dětí % na třídu Mateřská škola stupeň ,66 2.stupeň ,25 Školní družina Školní jídelna x 99 X 3

5 1.4 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice je úplná základní škola s kapacitou 300 žáků. Poskytuje základní vzdělávání a výchovu žáků od 1. do 9.ročníku ZŠ v souladu se zřizovací listinou Od je škola právním subjektem. Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Žeravice. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny s kapacitou 25 dětí, školní jídelna s kapacitou 580 jídel. V základní škole se ve školním roce 2014/2015 vzdělávalo dle ŠVP Od hraní k učení základní vzdělávání verze k , ŠVP Škola hrou obor vzdělávání ZŠ praktická, ŠVP Do života hraním a učením základní školu speciální a v mateřské škole ŠVP Je nám dobře u nás doma. V letošním školním roce navštěvovalo MŠ 28 dětí a ZŠ 88 žáků, z toho 47 na 1.stupni a 41 na druhém stupni. O 1 třídu MŠ pečovaly dvě ped.pracovnice. O 7 tříd pečovalo 8 pedagogů. Ve školní družině pracovala 1 vychovatelka a bylo zapsáno 21 dětí. 1.5 Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Školní budova byla postavena v roce 1953.Přístavba školy byla zkolaudována v roce Budova prošla rekonstrukcí: výměna oken, vybudování školního hřiště. Třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. Ve škole se nachází 7 odborných učeben, tělocvična, 7 kmenových tříd, 2 třídy,které slouží na dělení žáků na skupiny, 2 učebny MŠ, 1oddělení ŠD. V šatnách jsou žákům k dispozici šatní skříňky pro 1. 9.ročník. Škola nabízí kromě obědu i svačiny. 50 žáků školy bylo zapojeno do projektu Školní mléko a žáci 1.stupně do projektu Ovoce do škol, od září 2012 jsme zapojeni do projektu Fotoškola, dále jsme se zapojili do dalšího projektu a to Recyklohraní. Od září 2011 jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem. V jednou oddělení školní družiny je zapsáno 21 dětí. ŠD navštěvují žáci 1.-5.ročníku. Od žáků je vybírán poplatek 70,- Kč na měsíc. Pro žáky 1.stupně a 2. stupně jsou zavedeny konzultační hodiny. Žáci s poruchami učení, žáci po nemoci jsou doučováni učiteli dle potřeb a zájmu žáků. Vyčerpávající informace mohou žáci 9. tříd získat i z informačních brožur přehled SOŠ a SOU. Při rozhodování o výběru budoucího povolání mohli využít i konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr.Martiny Trusíkové Prostorové vybavení školy Škola disponuje 7 kmenovými třídami, kabinety, sborovnou, kanceláří pro vedení školy a vedoucí ŠJ, učebnami F,Ch+Př, ICT,čítárnou,učebnou HV,jazykovou laboratoří,cvičnou kuchyní,dílnami.. Ve škole je jedno oddělení školní družiny, škola má vlastní kuchyň s jídelnou, tělocvičnu,učebnu keramiky. V každém kabinetu je stolní počítač.byly vyměněny počítače v ICT. Do učebny F,Ch,Př jsme zakoupili interaktivní tabuli Hygienické vybavení školy Sociální zařízení jsou nevyhovující. Ve všech patrech budovy jsou umístěna WC pro chlapce, děvčata a zaměstnance školy. Ve všech uvedených prostorách jsou k dispozici umyvadla, jejichž počet splňuje hygienickou vyhlášku. Všechny hygienická zařízení jsou vybavena zásobníky tekutého mýdla s náplní. V budově jsou 3 sprchy. 4

6 2. Údaje o pracovnících školy 2.1. Přehled pracovníků školy Počet pracovníků celkem 22 Počet učitelů ZŠ 10 Počet učitelů MŠ/ asistent pedag. 2/1 Počet vychovatelek ŠD/asistent pedag. 1/1 Počet asistentek pedagoga 2 Počet správních zaměstnanců 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ Základní škola a školní družina Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 15 (10 učitelů ZŠ, 2 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, 2 asistentky) - přepočtený počet pedagog.pracovníků 9,18 pedagog.pracovníků MŠ/asist.ped. 1,5/0,5 vychovatelka ŠD/asistentka ped. 0,7/0,3 asistentky pedagoga 1,88 - fyzický počet pracovníků pedagog.pracovníků 10 pedagog.pracovníků MŠ/asistent.ped. 2 vychovatelka ŠD/asistentka ped. 1 asistenky pedagoga 2 a) Složení pedagogického sboru Jméno Kombinace Zařazení Mgr. Ludmila Presová 1. stupeň ředitelka školy, třídní učitelka 5.tř. Mgr. Karel Fiala 1.stupeň třídní učitel 6.třídy Bc. Chludilová Andrea Speciální pedagogika Mgr. Mojmír Mňačko 1.stupeň třídní učitel 1. a 2.třídy Mgr. Miloslava Pohanková Př-Ov, studium 1.stupeň třídní učitelka 7.třídy Mgr. Ivana Sehnalová 1.stupeň, spec.ped. třídní učitelka 3.a 4.třídy Mgr. Lenka Mičková M, speciální pedag. třídní učitelka 9.třídy do Mgr. Trusíková Martina Čj-Ov třídní učitelka 8.třídy Libuše Junková učitelství pro MŠ vedoucí učitelka MŠ Michaela Seďová Studium MŠ učitelka MŠ, asistentka pedagoga Marcela Širůčková vychovatelství, asistentka pedagoga do spec.pedag., studium Kamila Seloucká Vychovatelství vychovatelka ŠD/asistent pedag. Mgr. Němečková Alena AJ pro ZŠ třídní učitelka 9.tř. od Mgr. Lucie Zelinková Výchova ke zdraví-čj Štěpánka Sládková Asistent Asistentka pedagoga Mgr. Formánková Ludmila M-Vv 2.stupeň Od

7 b) Věková struktura pedagogických pracovníků školy Pedagog.pracovníci Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let let a více Pracující důchodci pobírající důchod CELKEM c) Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži Ženy celkem % úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody 5 odchod do důchodu - odchod na MD - e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 4 27 do 10 let 2 13 do 15 let 1 6 do 20 let 4 27 nad 20 let 4 27 celkem f) Zařazení ped. pracovníků do platových tříd platová třída 6 počet zařazených pracovníků 5 0,50 6 1,38 8 0,50 9 1, , , ,00

8 2.2.2 Počet správních zaměstnanců ZŠ Počet nepedagogických pracovníků ZŠ: 3 uklízečky, topička - přepočtený počet uklízečky, topička 2,70/ 0,125 - fyzický počet pracovníků uklízečky 3 a) Složení správních zaměstnanců Jméno Helena Knápková Halačková Marie Glosová Dana Zařazení uklízečka, školnice uklízečka, školnice uklízečka, topička b) Věková struktura správních pracovníků školy Správní zaměstnanci Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let nad 50 let Celkem c) Členění nepedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední odborné vyšší odborné celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy - odchody - odchod do důchodu - odchod na MD - e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 1 33 do 10 let do 15 let do 20 let 1 33 nad 20 let 1 34 celkem

9 f) Zařazení neped. pracovníků do platových tříd platová třída Počet nepedagogických pracovníků ŠJ: počet zařazených pracovníků (1 vedoucí kuchařka, 1 kuchařky, 1 vedoucí kuchyně, pomocná kuchařka) - přepočtený počet hlavní činnost hospod.činnost vedoucí kuchařka 0,90 0,10 kuchařka 0,80 0,10 vedoucí kuchyně 0,62 0,20 pomocná kuchařka 0,60 0,10 - fyzický počet pracovníků vedoucí kuchařka 1 1 kuchařky 1 1 vedoucí kuchyně 1 1 pomocná kuchařka 1 1 a) Složení zaměstnanců Šj Jméno Vladislava Glosová Eva Gurská Anna Presová do Hroníková Radka od Hradečná Marta b) Věková struktura pracovníků ŠJ Pracovní zařazení vedoucí kuchyně vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pomocná kuchařka Pracovníci ŠJ Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let nad 50 let Celkem c) Členění nepedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % vyučen úplné střední odborné celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy 2 odchody 1 odchod do důchodu 1 odchod na MD - 8

10 e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 2 50 do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let 2 50 Celkem f) Zařazení ped. pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků g) Počty strávníků ve ŠJ stav k Typ jídelny dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků Žáci a děti škol.prac Cizí strávníci ŠJ úplná

11 3. Vzdělávací programy školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací programu Číslo jednací Zařazené třídy ŠVP Je nám dobře u nás doma ŠVP - Od hraní k učení ŠVP Škola hrou ŠVP Do života hraním a učením MŠ 1.-9.ročník ZŠ praktická ZŠ speciální Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření : nemáme 3.2 Učební plán školy ŠVP Od hraní k učení verze k ročníku PŘEDMĚTY DOTACE HODIN 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika ICT Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Volitelný předmět CELKEM HODIN Volitelné předměty: Výpočetní technika Příprava pokrmů Cvičení z matematiky 10

12 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky Název nepovinného předmětu Počet zařazených žáků Náboženství 21 Název kroužku Počet zařazených žáků Zumba 19 Počítače 7 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída Dívky Chlapci Celkem Celkem tříd Celkem třídy CELKEM 9 TŘÍD Žáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet žáků u zápisu Počet přijatých žáků Počet odkladů Zápis proběhl K zápisu se dostavilo 10 dětí se svými rodiči. Předpokládaný počet v 1.třídě pro školní rok 2015/2016 je 7 žáků. 4.3 Žáci přijatí do MŠ Počet tříd Počet dětí u zápisu Počet přijatých dětí Zápis proběhl K zápisu se dostavilo 5 dětí se svými rodiči. 11

13 4.4 Výsledky přijímacího řízení Přehled počtu vycházejících žáků Třída Počet chlapců Počet děvčat Celkový počet CELKEM Gymnázia SOŠ SOU Celkem Školní rok 2014/15 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Z 10 žáků 9.třídy bylo přijato 6 žáků na maturitní obory tj. 60% a 4 žáci na učební obory tj.40 %. 5. Hodnocení žáků 5.1 Prospěch ROČNÍK Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuji 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol Celkem za I.stupeň Celkem za II.stupeň CELKEM ZA ŠKOLU

14 5.1.1 Hodnocení za 1. pololetí třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv ,00 42, ,10 52, ,33 34, ,58 61, ,31 36, ,72 32, ,78 48, ,91 32, ,65 35,00 - třídní učitel Mgr. Mňačko Mojmír Mgr. Mňačko Mojmír Mgr. Sehnalová Ivana Mgr. Sehnalová Ivana Mgr. Presová Ludmila Mgr. Fiala Karel Mgr. Pohanková Miloslava Mgr. Trusíková Martina Mgr. Míčková Lenka Hodnocení za 2. pololetí třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv ,00 27, ,00 40, ,36 34, ,61 46, ,39 36, ,67 76, ,64 68, ,87 55, ,69 62,88 - třídní učitel Mgr. Mňačko Mojmír Mgr. Mňačko Mojmír Mgr. Sehnalová Ivana Mgr. Sehnalová Ivana Mgr. Presová Ludmila Mgr. Fiala Karel Mgr. Pohanková Miloslava Mgr. Trusíková Martina Mgr. Němečková Alena 13

15 5.2.Průměry jednotlivých tříd Třída 1.pololetí 2.pololetí 1 1,10 1, ,40 1, ,38 1, ,38 1, ,64 1, ,73 1, ,93 2, ,92 1, ,45 2, Opakování ročníku Ročník žáků neprospělo celkem opakuje ročník končí ZŠ bez zákl.vzděl. již jednou ročník opakovali opakuje ročník ze zdrav.důvodů Celkový průměr na škole v 1. pololetí byl 1,542 a v 2. pololetí 1,581. S vyznamenáním prospělo na konci školního roku 46 žáků, což je 50% z celkového počtu žáků. 5.4 Chování žáků 1.pololetí 2.pololetí Výchovná CELKEM 1. stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň opatření Napomenutí Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování CELKEM

16 5.5 Údaje o zameškaných hodinách 1.pololetí 2.pololetí 2.pololetí neomluvená absence Třída Průměr na 1 žáka Průměr na 1 žáka Průměr na 1 žáka 1. 27, , , , , třída 37, , , , , třída 58,75 CELKEM 47, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Druh postižení Ročník Počet žáků individuální vzdělávací plán Kombinované postižení 10.ročník 1 1 Vývojové poruchy učení 2 2 Mentální postižení lehké MŠ 6.ročník, 7.ročník Ve školním roce 2014/2015 byli ve škole evidováni integrovaní žáci v tomto počtu: dva žáci lehce mentálně postižení, 2 žáci s vývojovými poruchami učení a 1 žákyně s kombinovaným postižením. U mentálně postižených a kombinovaného postižení pracovaly proškolené asistentky.. Žáci byli vzděláváni podle individuálních plánů. 6.1 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků ano částečně ne x x x 15

17 uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. x x x x x x 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1.Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd - b) Studium pedagogiky 2 c) Studium pro asistenta pedagoga 1 d) Studium pro ředitele škol - e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník 16

18 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Typ kurzu Počet pedagogů ŘEDITELKA - - VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ, PREVENTISTA ŠVP, EVVO Konference proti drogám 1 Pracovní setkání VP 1 Aktiv VP 1 CIZÍ JAZYK - - VÝPOČETNÍ TECHNIKA - - DĚJEPIS, VLASTIVĚDA,ZEMĚPIS - - FYZIKA,MATEMATIKA - - ČESKÝ JAZYK, OBČANSKÁ VÝCHOVA - - TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRVOUKA,HUDEBNÍ VÝCHOVA, PŘÍRODOPIS,CHEMIE Výtvarný seminář 1 Metodika sportovních her 1 OSTATNÍ Nápady pro práci ŠD 1 Standardy 2 Seminář k interaktivní tabuli 1 Kurz asistenta pedagoga 1 BOZP všichni MŠ - - Celkem počet vzdělávacích kurzů: 10 Počet účastníků z řad pedagogů: Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 Nahrazováno Vánoční prázdniny 6 směrnice školy Jednodenní pololetní 1 vzdělávací programy prázdniny Jarní prázdniny 5 dle potřeby pedagoga Velikonoční prázdniny 2 nahrazováno Celkem

19 8. Akce školy Typ akce Škola v přírodě Plavecký výcvik žáků Mikulášská nadílka Pasování na čtenáře Den otevřených dveří, otevření nových učebn Zpívání na schodech Vánoční dílny Školní akademie Den Země Exkurze Gastroden Bzenec Mikulčice Kulturní akce Divadlo Šikulka Módní přehlídka Divadélko pro školy Divadlo Zlín Cirkus Noc s Andersenem Ostatní akce Veletrh vzdělávání Úřad práce Návštěva knihovny Kyjov Požární soutěž Hasík Poznej zvířátka IKAROS Přednáška Přátelé Přednáška Imag a charakter Přednáška Lékaři bez hranic Přednáška Kdo jsem Účast 70 žáků 2.-3.ročník všichni 1.třídy 60 rodičů a přátel školy všichni 50 žáků všichni všichni 8.ročnk 7. a 8.ročník 1.ročník 9.ročník 1.stupeň 2.stupeň 3.ročník, 9.ročník 8.třídy 8.ročník 5.ročník 1.-9.ročník 6.-9.ročník 6.-9.ročník ročník VÝTVARNÉ VÝSTAVY Jan Zajíc Berlínská zeď Tomáš Baťa 18

20 9. Soutěže a olympiády OLYMPIÁDY POČET NÁZEV ÚČASTNÍKU JMÉNO ÚČASTNÍKA UMÍSTĚNÍ SOUTĚŽE NÁZEV POČET ÚČASTNÍKU JMÉNO ÚČASTNÍKA Žeravický skřivánek 1.kategorie: MŠ+1.tř. T.Kadlčková T.Krejčiříková J.Pohanka 1.místo 2.místo 3.místo UMÍSTĚNÍ 2.kategorie E.Pohanková H.Ludva V.Knotková 3.kategorie P.Blažek P.Slováčková D.Kovář 4.kategorie M.Vondráková L.Pohanková B.Slováčková 2.,3..roč roč roč. 1.místo 2.místo 3.místo 1.místo 2.místo 3.místo 1.místo 2.místo 3.místo SPORTOVNÍ SOUTĚŽE NÁZEV Kategorie UMÍSTĚNÍ 10. Celoškolní projekty Den Země soutěže, ekoolympiáda, sběr odpadu kolem silnice Den dětí - soutěže pro děti 1.stupně si připravili žáci 9.tříd, Mikuláš s čertem připravili žáci 9.A Vánoční dílny - prodej výrobků žáků, Recyklohraní Fotoškola Den zdraví - návtěva zdravotnické školy 19

21 11. Poradenské služby v základní škole 11.1 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) fyzický počet Kvalifikace,specializace; Dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 UJEP Brno vysokoškolské Školní metodik prevence 1 vysokoškolské úvazek Kvalifikace,specializace dosažené vzdělání Školní psycholog Školní spec.pedagog /netřídní/ do 35 let let 50 let-důch.věk/z toho důchodci Výchovný poradce Školní metodik prevence školní psycholog školní spec.pedagog A) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: semináře PS Hodonín školní metodik prevence: semináře PS Hodonín, Brno školní psycholog: - školní speciální pedagog: Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách A) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů - žádné prostředky naše škola nedostala B) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese- žádné prostředky naše škola nedostala 11.3.Výskyt sociálně patologických jevů ve škole Ano Ne Celkem případů Návykové látky: kouření, alkohol - Ne 0 Záškoláctví - Ne 0 měkké drogy - Ne 0 Šikana - Ne 0 Gambling - Ne - Kriminalita - Ne 0 Xenofobie - Ne - Vandalismus - Ne - Násilné chování - Ne - Rasismus - Ne - 20

22 11.4. Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Vedení třídnických hodin Hodiny VkZ,VkO Tv, VkZ, VkO, ČaSP,Př Aktivity v třídnických hodinách vypracován Kroužky: Zumba, počítače Výchovná poradkyně Spolupráce s rodiči a žáky Průběžná Průběžná PPP Odbor sociální péče Kyjov,Brno CD, video, internet, interaktivní tabule Ano Přednášky 21

23 12. Prevence rizik a školní úrazy 12.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 7 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy V ostatních vyučovacích předmětech Výlety a exkurze Lyžařské kurzy Výuka plavání Přestávky ve škole Školní družina a klub Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Nový školní řád, neustále poučování žáků o prevenci 22

24 13. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 13.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 13.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 13.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 23

25 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Název programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Stručný popis programu Výzva 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Cíle zapojení školy Jazykový pobyt pro učitele a žáky ve Velké Británii Počty zapojených 30 žáků + 2 učitelky Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Ukončení: Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 15.1 Projekty a granty zřizovatele mezinárodní program Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast Fotoškola Seznámení s programem Zoner photo studio a práce s fotoaparátem Zdarma Zoner Studio 15.2 Údaje Projekty a granty KÚ Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast ROP NUTS II Jihovýchod Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Škola pro život 1.11/3.2.00/ Inovace školního vzdělávacího programu, analýza problémů - nedostatek odborných učeben, vyhodnocení dalšího rozvoje školy, modernizace školy, zlepšení situace ve škole ,- Kč Obec Žeravice 15.3 Údaje Projekty a granty MŠMT Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast 24

26 16. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 16.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené krajským úřadem Závazné ukazatele Orientační ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k zůstatek Přímé NIV celkem ,00 - z toho Limit počtu zaměstnanců - Platy , OON 8 000,00 - Odvody ,00 - FKSP ,00 - ONIV ,00 - Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Závazné ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Zůstatek Příspěvek NIV ,00 - Příspěvek na investice - - Příjmy doplňková činnost , ,97 v. Kč 16.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Peněžní fondy Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v. Kč Stav k Zůstatek Fond odměn , ,00 Fond rezervní , ,60 Fond investiční , ,20 Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 25

27 17. Údaje o hospodaření, ukazatele nákladovosti 17.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.) Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka při finančním vypořádání Přímé NIV celkem , Platy , ,00 - z toho - OON 8 000, , Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , ,00 - v Kč - Neinvestiční dotace celkem , , Ukazatele nákladovosti Součást školy: Mateřská škola Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b - Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 27 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 - Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 2,9 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 2 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0,90 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba 26

28 Součást školy: Základní škola Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 89 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 11,28 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 9,355 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 1,925 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Součást školy: Školní družina Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b - Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 24 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 - Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 0,7 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 0,7 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b - osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b - Kč/osoba 27

29 Součást školy: Školní jídelna Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a - Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b - Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 98 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 62 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 62 Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 - Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 2,92 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a - osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 2,92 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a - Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba 17.3 Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.) Součást Počet výkonů ve školním roce Přepočtený školy 2013/ /2015 počet výkonů Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření školy ZŠ a MŠ J.A. Komenského Žeravice byla zřízena jako příspěvková organizace obce Žeravice. Škola v rámci svého rozpočtu hospodařila s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu a s příspěvku od zřizovatele. Finanční prostředky jsou poskytovány a čerpány ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Rozpočty přidělené škole zabezpečily realizaci vzdělávacího programu školy. Přidělení a čerpání normativů na žáky bylo v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet na učebnice a pomůcky byl školou vyčerpán podle platných předpisů. Rozpočet přidělený zřizovatelem pokryl provoz školy. 28

30 18.2 Tabulky výnosů a nákladů k Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM VÝNOSY Tržby z prodeje vlastních výrobků Tržby s prodeje služeb , , ,00 z toho: stravné žáci a zaměstnanci , ,00 cizí strávníci , ,00 Žadovice , ,00 Tržby z jiné vlastních výkonů , ,00 z toho: školné MŠ , ,00 školné SD 8 470, ,00 kroužky , ,00 Ostatní , ,00 Žádovice , ,00 Úroky , ,23 Dotace: , ,00 z toho: příspěvek MÚ , ,00 příspěvek KÚ , ,00 Účelová-KÚ , ,00 VÝNOSY CELKEM HČ+DČ , , ,23 NÁKLADY Spotřeba materiálu , , ,90 z toho: pracovní oděvy KÚ 6 281, ,00 Učebnice a pomůcky KÚ , ,00 Učební pomůcky MÚ , ,10 Spotřeba potravin , , ,39 Drobný majetek , ,00 Materiál na opravy , ,00 Čistící prostředky , ,00 Ostatní spotřeba , ,50 Spotřeba energie , , ,00 z toho: elektřina , ,00 plyn , ,00 Spotřeba vodné, stočné , ,00 Opravy a udrožování , ,00 Cestovné , ,00 z toho : MÚ 3 484, ,00 Ostatní služby , ,40 z toho: KÚ , ,00 MÚ , ,40 Mzdové náklady , , ,00 z toho: platy KÚ , ,00 platy MÚ , ,00 účelová KÚ , ,00 Nemoc KÚ , ,00 Nemoc MÚ 207,00 207,00 zákonné odvody z platu , , ,00 FKSP ,00 943, ,00 Jiné sociální pojištění zákonné pojištění , ,00 Odpisy majetku , ,00 Ostatní finanční náklady , ,00 Náklady z drobného dlouh.majetku , ,00 Náklady z drobného dlouh.majetku KÚ 9 565, ,00 Drobný dlouh.majetek MÚ , ,00 NÁKLADY CELKEM HČ+DČ , , ,39 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ZISK) , , ,84 29

31 19. Výsledky inventarizace majetku 19.1 Inventarizovaný majetek Druh majetku Inventarizace ke dni Celková hodnota k Hmotný investiční majetek F , ,00 Budovy a stavby F , ,80 Drobný nehmotný majetek D , ,00 Drobný hmotný majetek ( Kč) F , ,14 Materiálové zásoby F , ,43 Pokladní hotovost F , , Závěry inventarizace inventarizace Inventarizován byl majetek umístěný (upřesnění objektu) Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý majetek a způsob jak by s ním mohlo být naloženo komentář Budova školy Vyřazený majetek byl odvezen do sběrného dvora, vyhozen do popelnice, nebo spálen. Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), návrh na jejich vypořádání, postih Zjištěné nedostatky a závady při inventarizaci, zajištění majetku, jeho ochrana před poškozením, odcizením Návrh inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů Inventarizační komise Datum inventarizace

32 20. Spolupráce s odborovou organizací, dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Škodíková Olga Školská rada, která umožňuje rodičům, pedagogům a zřizovateli se podílet na chodu školy. Zasedá nejméně 2x ročně. Funkční období členů je 3 roky. Školská rada vykonává tuto působnost:- - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy - schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny - schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy - projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření - projednává inspekční zprávy České školní inspekce - podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli školy, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Složení školské rady: - zastoupení zaměstnanců školy: Mgr. Karel Fiala, Mgr. Martina Trusíková - zastoupení zákonných zástupců: Škodíková Olga, Blažková Jitka - zastoupení zřizovatele: Hana Holá, Eduard Ševčík 20.2 Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Žeravice Bylo odvoláno vedení klubu z důvodu ztráty peněz, nové vedení (podzim) Média Škola má vlastní webové stránky, o dění ve škole informuje prostřednictvím kabelové televize a na veřejné nástěnce Školská poradenská zařízení Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami v Hodoníně, Kyjově a Veselí nad Moravou. Další vzdělávání pedagogů se nejčastěji realizuje ve Středisku služeb Hodonín, Brno Odborová organizace Na škole nepracuje základní odborová organizace ČMOS. 31

33 21. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V tomto školním roce na naší škole neproběhla žádná kontrola z ČŠI. 22. Zhodnocení školního roku Hlavní úkol ředitelky školy je zvýšit kvalitu vzdělávání ve škole se začíná plnit. Na počest Dne dětí bylo otevřeno šest nových odborných učeben. Ve třídách byly staré tabule vyměněny za interaktivní. Byla vytvořena nová čítárna, zakoupeny nové knihy. Novinkou je také moderní jazyková učebna. Učebna PC byla vybavena novými stoly, byly zakoupeny tablety. Děvčata se mohou pyšnit novou cvičnou kuchyní. Chlapci zase novými školními dílnami. V budoucnu se chceme zaměřit na vzdělávání v technických a řemeslných oborech. Na dvoře vznikly dva altány, které slouží jako učebna v přírodě a chodí si tam hrát i děti z MŠ. O prázdninách se podařilo získat dotaci na jazykové pobyty učitelů a žáků. Dvě paní učitelky se zúčastnily 15 denního pobytu ve Velké Británii, 30 žáků pojede v listopadu do Londýna. Úkoly: - vzdělávání pedagogických pracovníků tablety,interaktivní tabule -dovybavit sportoviště školy -rekonstrukce toalet 23. Závěr Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice ve školním roce 2014/2015 bude předložena ke schválení Školské radě ZŠ do a po jejím schválení zaslána do 14-ti dnů zřizovateli a zveřejněna na přístupném místě ve škole a na Žeravice Mgr. Ludmila Presová ředitelka školy 24. Schválení výroční zprávy Výroční zprávu o činnosti školy 2014/2015 schválila Školská rada při ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice dne. 25. Seznámení s výroční zprávou.. zástupce Školské rady Se schválenou výroční zprávou o činnosti školy 2014/2015 byli seznámeni: Pedagogická rada ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice dne za ped. radu ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice Zřizovatel školy dne. starosta obce 32

34 33

35 . 34

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : 47 259 132 Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132 Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Zpracovali : pedagogové základní školy ZŠ a MŠ Medlov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA SKUHROV NAD BĚLOU, okres Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Skuhrov nad Bělou 2009 1 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr.Rudolf Urban 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel: Rudolf Urban 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

školní rok 2009/2010 (úprava k datu 4.1.2010 sloučení ZŠ a MŠ)

školní rok 2009/2010 (úprava k datu 4.1.2010 sloučení ZŠ a MŠ) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2009/2010 (úprava k datu 4.1.2010 sloučení ZŠ a MŠ) Preambule : Pedagogický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více