1. Skladba systému. 1.1 Lepidlo a stěrkovací hmota (Viscoflex 500š) 1.2 Druhy používaných tepelných izolantů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Skladba systému. 1.1 Lepidlo a stěrkovací hmota (Viscoflex 500š) 1.2 Druhy používaných tepelných izolantů"

Transkript

1 1. Skladba systému 1.1 Lepidlo a stěrkovací hmota (Viscoflex 500š) Malta se používá jako lepicí a armovací hmota. Její předností je možnost lepení jak izolací z polystyrénu tak izolací i z minerální vlny. Tmel má tyto fyzikálně mechanické parametry: - doba zpracovatelnosti min. 3 hodiny - přídržnost tmelu k polystyrénu min. 0,10 MPa - přídržnost tmelu po cyklech vodního uložení min. 0,10 MPa - součinitel difúzního odporu max. 35 Další technické parametry jsou uvedeny v příslušných technických listech. Lepidlo splňuje i další technické požadavky pro kvalitativní třídu A Cechu pro zateplování budov a požadované parametry uvedené ve směrnici ETAG 004. výrobce: LASSELSBERGER, a.s. Adelova 2549/ Plzeň Jižní Předměstí IČ: výrobna: Čebín, Loděnice, Studénka, Nová Ves nad Lužnicí 1.2 Druhy používaných tepelných izolantů Fasádní izolační desky z pěnového polystyrenu Desky musí splňovat parametry uvedené v EN fasádní izolační desky EPS 70 Fasádní (EPS 100 Fasádní) Materiál je vyráběný z vybrané suroviny a před rozřezáním je stabilizován, což zaručuje jeho objemovou stálost. Tyto hladké desky se kladou na sraz. Na přání se dodávají s frézovaným obvodovým zámkem. Pero s drážkou nebo ozub po obvodě zaručují vzájemné vyrovnání desek a vylučují tepelné mosty. Vlastnosti velikost desek 0,5 x 1,0 m charakter. hodn. souč. tep. vodivosti 0,032 0,039 (W/mK) viz graf B 2.3 výše uvedené normy ekvivalent difúze vodní páry µ < 40 stupeň hořlavosti E podle EN další vlastnosti požadované směrnicí ETAG 004 výrobce: STYROTRADE spol. s.r.o., Čakovičky 99, ČR výrobce: RIGIPS a.s., počernická 272/96, Praha 10, ČR výrobce: BACHL, spol. s r.o., Brněnská 669, Modřice, ČR výrobce: DCD IDEAL spol. s r.o., Dynín, ČR výrobce: TERMAX s.r.o., Hraniční 2115, České Budějovice, ČR výrobce: PLASTIKA, a.s., Novozámocká cesta 222, Nitra, SR výrobce: POLYFORM, s.r.o., Sv.Anny 1, Podolínec, SR 1 z 13

2 výrobce: RIGIPS SLOVAKIA, s.r.o., Vlárska 44, Trnava, SR 1.3 Výztužná armovací mřížka Sklotextilní síťovina s upraveným alkalivzdorným povrchem o velikosti oka od 3,5 do 5 mm (čtvercová nebo obdélníková oka) v rolích o šíři 1 m. Tkanina splňuje dále tyto parametry: - pevnost v tahu při uložení v normálním prostředí min. 40 N. mm -1 - protažení při napětí v tahu 1500 N/ 50 mm max. 3,5 % - pevnost v tahu při uložení v alkalickém roztoku min. 50 % pův. pevnosti - poměr pevnosti k protažení min. 1 kn. mm -1 Perlinková sklená mriežka, typ R 117Sch, R122L výrobce: OMFA s.r.o. Školská 54 alternativa Drahovce, SR IČ: Sklovláknitá perlinková tkanina, typ R 117 A 101, R 120 A 101, R 131 A 101 výrobce: Saint Gobain Vertex, a.s. Sokolovská 106 alternativa perlinková sklená mriežka, typ R 5x5/145 A Litomyšl IČ: výrobce: SKLOTEX PLUS, s.r.o. Priemyselná 306/9 1.4 Dodatečné upevnění Revúca, SR IČ: Plastové talířové hmoždinky s plastovým hřebem slouží k dodatečnému mechanickému přikotvení polystyrénových tepelně izolačních desek k nosné konstrukci. Délka hmoždinek je závislá na tloušťce polystyrénových desek a typu materiálu nosné konstrukce (hmoždinka musí být v betonu, železobetonu, plné cihle, kameni a dřevu min. 40 mm, v děrované keramické a betonové tvarovce, plynosilikátu min. 60 mm) hmoždinky mohou být délky od 75 do 200 mm. Průměr talíře hmoždinky min. 50 mm Výpočtová únosnost v tahu - plná cihla, beton, dřevo min. 200 N - děrovaná cihla, pórobeton min. 150 N Plastová hmoždinka pro kontaktní zateplovací systémy ejotherm STR U výrobce: EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D Bad Laasphe, SRN IČ: z 13

3 alternativa Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8 výrobce: Hilti Aktiengessellschaft, Business Unit Anchors 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein IČ: --- alternativa fischer Schlagdübel TERMOZ 8N, TERMOZ 8U výrobce: fischerwerke Artur Fischer Gmbh & CO.KG Weinhalde D Waldachtal, SRN IČ: Podklad povrchové úpravy Jako doporučený penetrační nátěr pod šlechtěné omítky se v systému používají Visccryl P, Viscosil P, Viscosilica Fondo výrobce: Materis Coatings Italia S.p.A. Via Provinciale 309 Cassano Valcuvia (VA), , Itálie 1.6 Povrchová úprava Používají se šlechtěné omítky silikátové, silikonové nebo akrylátové. Natahují se nerez hladítkem a poté se upravují strukturovacím hladítkem nerez a PVC. Omítky popsány v oddíle 8 Spotřeba Viscocryl akrylátové omítky Viscosil silikonové omítky Viscosilica silikátové omítky výrobce: Materis Coatings Italia S.p.A. Via Provinciale 309 Cassano Valcuvia (VA), , Itálie 1.7 Příslušenství k systému Ostatní nutný materiál k řešení různých detailů (těsnost systému u oken, dveří, atiky, zakládání a pod.) hmoždinky a šrouby na patní lišty patní lišty perforované hliníkové rohové lišty perforované s nalepenou tkaninou dilatační lišty těsnící pásky lepicí fasádní pásky těsnící silikonový tmel zabraňující vniknutí dešťové vody do systému u oken a dveří (kartuše po 310 ml v různých barevných odstínech) polyuretanová pěna 3 z 13

4 prefabrikované štukatérské dekorativní profily 2. Lepení izolantu 2.1 Příprava podkladu Podklad musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. Staré barevné nátěry se řádně omyjí tlakovou vodou. Nesoudržné nátěry se odstraní. Podklad nesmí vykazovat větší tolerance než je stanoveno v ČSN U větších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva. Teplota vnějšího vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování klesnout pod +5 0 C. 2.2 Založení systému Před zahájením vlastních prací se stanoví výška soklu. Tepelně izolační systém může začínat min. 20 cm pod stropní deskou sklepa, což vylučuje tepelný most v tomto detailu. Sokl se založí na soklový zakládací profil. Tento profil v odpovídající šířce se upevní hřebíkovými hmoždinkami 6 x 60 mm 3 ks/bm. Vzdálenost mezi jednotlivými soklovými lištami je max. 3 mm. Pro ulehčení montáže se jednotlivé lišty spojují spojkou. Spára mezi stěnou a soklovou lištou se zamázne maltou Lepidlem a stěrkovací hmotou. Nároží musí být z jedné lišty, do které se vystřihne pravý úhel ze zadní strany tak, aby okapnička zůstala celá. Lišta se následně ohne. Po celou dobu je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu zakládání nebo montáže soklového profilu. Pro izolaci soklu se používají soklové desky, popř. extrudované desky z XPS (viz detaily systému). 2.3 Detail soklu Plochy nad a pod terénem musí být odpovídajícím způsobem izolovány (např. hmotami na bázi živičné emulze). Nátěr se vyvede min. 5 cm nad terén a chrání se nopovou fólií. Před fasádou se nesmí zadržovat voda (viz detaily systému VISCO ALFA). 2.4 Nanášení lepidla Nanášení lepicí malty na polystyrénové desky je možné ručně i strojně nanesením lepidla v několika bodech (zpravidla 3) a po obvodě desky. Tloušťka i výška pruhu lepidla se řídí nerovností podkladu a je cca 3 cm, množství lepicí malty musí být tak velké, aby po dotlačení desky byla kontaktní plocha min. 40 %. Strojní nanášení zrychluje práci. Při ručním nanášení se do čistého kbelíku nalije čistá voda a přidá se pytel malty Lepidla a stěrkovací hmoty. Odpovídající míchací hřídelí se malta promíchá do bezhrudkové kaše. Po cca 5 min. se znovu promíchá a je-li potřeba, přidá se trochu vody pro docílení požadované konzistence. U hladkých a rovných podkladů se používá technika celoplošného lepení. Nejvíce se osvědčilo roztažení lepidla po desce hladítkem s velkými zuby. Po dotlačení k podkladu musí být styková plocha min. 50% plochy desky. Desky se kladou těsně na sraz, ve spárách nesmí být malta. 2.5 Kladení tepelně izolačních desek z 13

5 Osazení každé desky tepelného izolantu do požadované roviny se kontroluje (latí, dlouhou vodováhou, olovnicí ap.). Tepelný izolant opatřený na rubové straně lepícím tmelem musí dolehnout k přednímu líci zakládací soklové lišty, nesmí ji přesahovat, ani být zapuštěn Po uložení spodní řady pokračujeme v kladení desek izolantem v jednotlivých řadách na vazbu směrem nahoru, s delší stranou vodorovně, těsně na doraz. V žádném případě nesmí být ve spáře lepící tmel. Pokud spára vznikne, musí se vyplnit přířezy z desek tepelného izolantu, popř. montážní polyuretanovou pěnou (za vhodných klimatických podmínek) U okenních a dveřních otvorů se desky kladou tak, aby křížení spár desek tepelného izolantu nesplývalo s rohem otvoru v konstrukci. Stýkají-li se na vnější straně 2 různé materiály (např. škvárobeton a cihla) nebo překlad mezi původní stavbou a přístavbou, musí se izolační desky lepit s přesahem přes tuto spáru minimálně 100 mm Úskoky na fasádě se řeší 2 způsoby. Malé úskoky do 20 mm, které nechceme na fasádě zachovat se řeší použitím tepelného izolantu o různé tloušťce. Přesah desky o větší tloušťce musí být minimálně 100 mm přes úsek. Větší úskoky a úskoky, které chceme na fasádě zachovat se řeší obdobně jako nároží. Vazba se musí střídat Na nárožích budovy, vnitřních koutech (mimo dilatační spáry) se desky tepelného izolantu kladou prostřídaně (na vazbu). U okenních a dveřních otvorů se izolační desky kladou tak, aby křížení spár desek tepelného izolantu nesplývalo s rohem otvoru v konstrukci. V rozích je vhodné nalepit desky s přesahem 5-10 mm oproti konečné hraně. Po vytvrdnutí tmele (nejméně 1 den) se přesah desek zařízne a pečlivě zabrousí. Pro lepší fixaci a udržení kolmosti rohů se polystyren přichycuje hřebíky, které se po zatvrdnutí musí bezpodmínečně vytáhnout ven, neboť by se mohlo rezivění projevit na konečné fasádě objektu Zásadně je nutno usilovat o provedení izolačního systému do ostění oken a dveří. Je-li tloušťka tepelného izolantu z konstrukčních důvodů (šířka okenního rámu) menší než 1/2 tloušťky tepelného izolantu v ploše, pak se musí použít tepelný izolant s lepšími izolačními parametry, např. vytlačovaný (extrudovaný) pěnový polystyrén XPS, nebo se musí při přípravě podkladu odbourat a začistit okenní ostění do potřebné hloubky. Viditelná část okenního či dveřního rámu by měla mít po osazení izolačního systému shodnou šířku po celém obvodě. 2.6 Dilatační profily Dilatace jednotlivých budov musí být odborně řešeny též v tepelně izolačním systému. Pro tento účel se používají dilatační profily (viz detaily systému VISCO ALFA). 2.7 Těsnost detailů 5 z 13

6 Pro detaily napojení, které musí být těsné proti dešti, se používá např. utěsňovací páska. Nalepí se do spoje a přitlačí deskou tepelné izolace, kterou konstrukčně ukotvíme, tím se vyloučí její odtlačení z detailu. Výztužná vrstva a vrchní omítka se upraví lžící tak, aby nebyla vytažena na rám (okna, dveří) nebo se použijí omítací lišty (viz detaily systému). 3. Kotvení desek 3.1 Před kotvením musí být lepicí malta dostatečně pevná. Toto je u VISCO ALFA zateplovacího systému nejdříve po dvou dnech. Volbu typu a délky hmoždinky udává projektová dokumentace (viz kotvení zateplovacích systémů). 3.2 I při dostatečné únosnosti podkladu se dle potřeby může použít konstrukční kotvení zatloukacími talířovými hmoždinkami. Počet hmoždinek uvádí tabulka. Hlava hmoždinky musí být zarovnána s povrchem desky nebo do 3 mm pod úrovní povrchu. Kotvící hmoždinky musí být pevně ukotveny ve zdivu. Prohlubně v místě hmoždinek se vyplní Lepidlem a stěrkovací hmotou. 3.3 Celá plocha se zabrousí brusným papírem, o rozměrech cca 250 x 500 mm, přilepeným na hladítku tak, aby rovinnost plochy měřené na 2 metrové lati byla menší než 2 mm pokud bude použita omítkovina se zrnem menším než 1 mm, menší než 3,5 mm pokud bude použita omítkovina se zrnem 1 3 mm a 5 mm pokud bude použita omítkovina se zrnem větší než 3 mm 3.4 Tabulka min. množství plastových talířových kotev Výška Část fasády Druh kotev Min. spotřeba Neomítnuté, únosné zdivo 0 8 m bez kotvení Omítka únosná (Prokázaná soudržnost > 0,1 N/mm 2 ) Možné konstrukční kotvení 0 8 m Plocha / Nároží zatloukací talířové hm. plastový trn zatloukací talířové hm. ocelový trn šroubové talířové hmoždinky 8/ / 6 ks/m m Plocha / 4 / 8 ks/m 2 Nároží Omítka méně únosná 0 8 m Plocha / 6 / 8 ks/m 2 (Prokázaná soudržnost Nároží < 0,1 N/mm 2 ) 8 22 m 6/10 ks/m 2 Kotvení dle požadavků statiky Plocha / Nároží / 1 hmoždinky dle druhu podkladu cihly a beton - šroubové talířové hmoždinky 8/60 dutinové cihly - šroubové talířové hmoždinky 8/60 L pórobeton - šroubové talířové hmoždinky 8/60 P Poznámka: Pro konstrukční kotvení do hutných materiálů lze použít zatloukací talířové hmoždinky s plastovým, popř. ocelovým trnem. 4. Vyrovnávací vrstva 6 z 13

7 4.1 Výztuhy fasádních otvorů a rohů Ke každému rohu fasádního otvoru, jakým jsou okna, dveře apod., se osadí diagonálně výztužný klín, popř. pruh výztužné síťky rozměru cca 200 x 300mm. Klín popř. pruh se zastěrkuje do Lepidla a stěrkovací hmoty před osazením celoplošné výztužné sítě, resp. před osazením nárožních a nadpražních profilů (viz detaily systému). Povrch se stáhne a urovná hladítkem z nerezové oceli. V této fázi již musí být osazeny parapetní plechy (viz detaily systému) Nároží, rohy ostění a nadpraží se vyztužují profily s kašírovanou síťovinou. Tyto profily se zastěrkují do Lepidla a stěrkovací hmoty na desky, před nanesením výztužné vrstvy. Armovací síťka z ploch se poté přeloží přes síťku profilu min. o 10cm (viz detaily systému VISCO ALFA). 4.2 Výztužná vrstva Výztužná vrstva Lepidla a stěrkovací hmoty se nanáší na desky ručně nebo strojně. Tloušťka naneseného materiálu včetně zatlačené výztužné síťky je min. 4 mm. Výztužná síťka musí být plnoplošně překryta materiálem. Výztužné Lepidlo a stěrkovací hmota se velmi lehce stahuje do roviny H latí, je možné ji provést v jedné nebo dvou vrstvách. Čerstvě nanesenou výztužnou vrstvu je třeba pečlivě chránit až do jejího vytvrdnutí před povětrnostními vlivy - jako je přímé sluneční záření, vítr, déšť a mráz. 4.3 Výztužná síťka Výztužná síťka pro zateplovací systém se zatlačí do poloviny, lépe jedné třetiny tloušťky malty. Spoje se přeloží o min. 10 cm. Protlačená malta se uhladí hladítkem tak, aby byla výztužná síťka dostatečně překryta materiálem (min.1mm) a nevznikaly nerovnosti. Zvláště namáhané oblasti, jako jsou např. sokly a průchody domů mohou být zesíleny dodatečnou vrstvou výztužné sítě. Může se použít běžná výztužná síť nebo hrubá síť. Spodní vrstva se přitom nepřekládá s přesahem, nýbrž pouze stykuje. 4.4 Vyrovnání plochy Nanášení ztužující stěrky můžeme provádět až po osazení parapetních plechů, oplechování atiky apod. Tyto klempířské výrobky se připevňují vruty, okenní parapetní plechy do rámu okna, atika do hmoždinek a pod plech se nafouká montážní polyuretanová pěna, do které se klempířský výrobek zatlačí (tím se odstraní potenciální tepelný most). Příprava Lepidla a stěrkovací hmoty pro vyrovnávací vrstvu je shodná jako v bodě 2 při lepení izolantu Nanášení Lepidla a stěrkovací hmoty ve vrstvě cca 2 mm před položením výztužné síťoviny. Po uložení a přestěrkování výztužné síťoviny se nanese další vrstva Lepidla a stěrkovací hmoty tak, aby celková tloušťka ztužující stěrky byla min. 4 mm a usilujeme o rovnoměrnou tloušťku ztužující stěrky z 13

8 Výztužné Lepidlo a stěrkovací hmota se velmi lehce stahuje do roviny H latí. Podklad pod finální tenkovrstvou omítku musí být maximálně rovný. 4.5 Strojní nanášení Lepidlo a stěrkovací hmota se dodává ve 25 kg pytlích. Zpracovává se běžnými strojními omítačkami s domíchávačem (Rotomix nebo Rotoquirl). Pro nanášení lepidla lze použít speciální pistoli s tlakovým nebo elektrickým dálkovým ovládáním. Pro nanášení výztužné vrstvy se používá běžných zařízení pro nanášení jemných omítek. Racionální a efektivní je použití pistole také již pro lepení. Výhody Strojní nanášení lepicí a výztužné malty Urychlení prací Úspora pracovní síly a skladovací plochy Zpracování běžnými omítacími stroji 5. Penetrace pod omítku Povrchová úprava podkladu se provádí po úplném zavadnutí výztužné vrstvy, nejméně však po 3 dnech (závisí na teplotě a vlhkosti, v podzimním období se tato doba zvýší dvojnásobně - 6 dnů). Plocha se lehce přebrousí, strhnou se malé nerovnosti. Nesmí se však nikdy obnažit výztužná tkanina. U VKZS VISCO ALFA je možné volit z několika zrnitostí a struktur akrylátových vrchních omítek. Tomuto výběru podléhá i volba a použití systémové penetrace pro odpovídající typ vrchní omítky : Akrylátové zatírané a rýhované omítky Viscocryl P zředěný 100%vody. Speciální sortiment (např. Viscolit mozaika) Viscocryl P zředěný 100%vody. 6. Fasádní dekorativní profily Budou-li použity lehké dekorativní fasádní profily na VKZS VISCO ALFA platí ustanovení pro aplikaci profilů. Podklady vyžádejte u techniků Montako s.r.o. 7. Vrchní omítka 7.1 Příprava podkladu Před nanesením vrchní omítky musí být výztužné Lepidlo a stěrkovací hmota plně vytvrzena (v závislosti na povětrnosti asi po 5 dnech) a minimálně 24 hod napenetrována. Výztužná vrstva nesmí obsahovat nerovnosti a separační plochy, např. vlhkost od deště. Dle požadovaného typu omítkoviny se nanáší vrchní tenkovrstvé omítky na penetrovanou plochu (viz bod 5) jako rýhované nebo zatírané struktury ve předem zvolené zrnitosti a barevné škále dle vzorníků barev. Vrchní 8 z 13

9 omítky se mohou nanášet ručně nebo strojně. Pro zhotovení omítky je třeba zajistit dostatek pracovníků, omítka se napojuje mokrá do mokré. Nepřimíchávat žádné cizí materiály. Poznámka: Při všech nejasnostech ohledně zpracování vrchní omítky žádejte konzultaci. 7.2 Barevné řešení Vrchní omítky jsou dodávány a aplikovány jako probarvené. Přesto dle specifických podmínek stavby a druhu vrchní omítky dodáváme VKZS VISCO ALFA včetně fasádních barev dle vzorníku barev VISCOPALLETE. Na VKZS VISCO ALFA nesmí být bez dodatečných úprav aplikovány povrchové materiály s odrazivostí světla menší než 30%. Poznámka: Při všech nejasnostech ohledně zpracování a typu fasádní barvy žádejte konzultaci. Nepřimíchávat žádné cizí materiály. 8. Spotřeba Lepidlo a stěrkovací hmota jako lepicí malta nanášení v bodech s okrajovým lemem nebo cca 3-6 kg/m 2 v tenké vrstvě zubovou stěrkou velmi rovné plochy cca 3 kg/m 2 Tepelně izolační deska pěnový polystyren sraz na tupo, rozměr 500 x mm 1,00 m 2 /m 2 Lepidlo a stěrkovací hmota jako výztužná malta nanesení v tl. 4 5 mm cca 5-6 kg/m 2 Výztužná síťka zatlačena do třetiny až poloviny tl. malty 1,10 m 2 /m 2 Penetrace dle typu vrchní omítky cca 0,20 l/m 2 Vrchní omítka pastovitá (akrylátová omítka, silikátová omítka, zrnitost 1 mm cca 1,90 kg/m 2 silikonová omítka - zrnitost 1,2mm cca 2,2kg/m 2 struktura rýhovaná nebo zatíraná) zrnitost 1,5 mm cca 2,70 kg/m 2 zrnitost 2 mm cca 3,20 kg/m 2 Poznámka: Konkrétní spotřeba penetrace, fasádní barvy jakož vrchní omítky je závislá na podkladu a může se v závislosti na něm lehce odchylovat. Doporučujeme provedení testu přímo na stavbě. Na jednu stejnobarevnou plochu doporučujeme aplikovat pouze jednu výrobní šarži. Pokud to není možné z technologických důvodů dodržet, je nutné provést nejdříve kontrolu stejnobarevnosti suchých vzorků. 9. Dokončovací práce 9.1 Po provedení povrchové úpravy systému musí být dilatační spáry konstrukce upraveny na potřebnou šířku v celé hloubce izolačního systému a k původní dilataci a vyplněny poddajnou hmotou. Všechny spáry musí být v úrovni povrchu izolačního systému uzavřeny silikonovým nebo akrylátovým tmelem (u oken se 9 z 13

10 s výhodou používá těsnicí lepící pásek) tak, aby do izolačního systému nemohla vzniknout voda. Obvyklá šířka dilatačních spár konstrukce je cca 10 mm. Spáry konstrukce mezi izolačním systémem a okenními či dveřními rámy, dále parapetními plechy, atikovými plechy apod. se rovněž upravují silikonovými tmely obdobného odstínu jako je omítka nebo rám. Šířka spáry se pohybuje obvykle cca 4 mm viz obr. č. 12. Před demontáží lešení se opětně osadí nebo se provede údržba či povrchová úprava navazujících prvků (držáky okapových svodů, okapy, průvětrníky apod.). Tabulky s názvy ulic a s čísly montovat do připravených hmoždinek citlivě, aby nedošlo k protlačení zateplovacího systému. Osazení, nátěry a úpravy povrchů jakož i demontáž lešení je nutno provádět tak, aby nedošlo k případnému poškození či znečištění hotové fasády. 10. Zvláštní pokyny Při všech nejasnostech ohledně zpracování, podkladu nebo konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci. Nepřimíchávat žádné cizí materiály. 11. Bezpečnostní pokyny 11.1 Maltová směs reaguje s vodou silně alkalicky, proto je potřeba bezpečnostními pokyny jednotlivých malt, které jsou uvedeny v technických listech nebo na obalu 11.2 Musí být dodržovány všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a práci na nich, pro práci s elektrickými přístroji podle platných norem 11.3 Je třeba dodržovat nejnovější hygienické předpisy, zákony, vyhlášky včetně doplňků a novel 11.4 Je třeba respektovat další ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro používané materiály a výrobky. Pracovníci musí být s výše uvedenými předpisy prokazatelně seznámeni 12. Kontrola jakosti 12.1 Kontrola projektu Projekt musí minimálně obsahovat vyhodnocení staticky pokladu a návrh hmoždinek, tepelně technický výpočet, vlhkostní bilanci a splňovat požadavky platných českých norem. Musí být zpracován autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Bezchybnost projektu kontroluje a přejímá zhotovitel, který 10 z 13

11 zajišťuje i potřebné úpravy a doplňky ve vztahu ke konkrétnímu izolačnímu systému Kontrola materiálů a výrobků Materiály a výrobky určené k zabudování do systému musí souhlasit se specifikací uvedenou v STO a konkrétní projektovou dokumentaci. Před použitím materiálů a výrobků do izolačního systému musí být mezi zhotovitelem a zástupcem objednavatele sepsán protokol o přejímce materiálů a výrobků. Materiály a výrobky se přejímají jak kvantitativně, tak kvalitativně a ukládají se na vhodném místě při dodržení skladovacích podmínek Při zahájení a v průběhu prací se provádí namátková kontrola materiálů a výrobků. Zejména se doporučuje namátková kontrola: - tepelného izolantu (cca 10 ks desek) z hlediska rozměrů, prohnutí, stavu hran - výztužné síťoviny (vzorky min. ze tří balení) vizuálně zkontrolovat zachování pravoúhlosti mřížky - obaly s Lepidlem a stěrkovací hmotou zda není překročena záruční doba - obaly s omítkovinami zda není překročena záruční doba a vizuálně u pastovitých omítek zda nedošlo ke znehodnocení (výskyt plísní apod.) Materiály nevyhovující nesmí být do stavby zabudovány Kontrola prováděných prací VKZS VISCO ALFA může provádět jen ten zhotovitel, který má pro uvedenou činnost oprávnění, a který má pracovníky proškolené firmou Montako s.r.o. a je držitelem Certifikátu k provádění VKZS VISCO ALFA. Kontrola kvality prováděných prací se provádí na ucelených částech tepelně izolačního systému i na celém objektu. Ve lhůtách po provedení rozhodujících technologických operací systému doporučuje se mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele sepsat protokol o přejímce popřípadě zápis do stavebního deníku. V průběhu prací a tvrdnutí se doporučuje zhotoviteli průběžně zaznamenávat do stavebního deníku klimatické podmínky Rozhodující technické lhůty jsou: - ukončení přípravy podkladu systému - přilepení desek tepelného izolantu - ukončení přípravy vrstvy z desek tepelného izolantu pro provedení výztužné vrstvy (po přebroušení) - ukončení přípravy výztužné vrstvy pro provedení podkladu povrchové úpravy - vyschnutí povrchové úpravy systému Kontrola prováděných prací kvalifikovaně posoudí zejména: - soudržnost, rovinnost a dokonalé očištění podkladu systému - plochu a rozmístění lepícího tmelu na deskách tepelného izolantu - teplotu při provádění a tvrdnutí (průběžně) - přídržnost přilepených desek tepelného izolantu (namátkově) - tloušťku a kvalitu tepelného izolantu podle projektu - úpravu spár mezi deskami tepelného izolantu - dodržování vazeb desek v ploše a na nároží 11 z 13

12 - rovinnost povrchu vrstvy z tepelného izolantu před provedením výztužné vrstvy (po zbroušení vrstvy z tepelného izolantu) - počet, umístění a namátkově pevnost uchycení plastových talířových kotev - dodržování vzájemných přesahů síťoviny a jejího obalení přes hrany - rovinnost výztužné vrstvy, krytí výztužné síťoviny a min. vrstvu stěrky - struktura a barevnost povrchové úpravy systému - očištění navazujících konstrukcí od maltovin - pružné utěsnění všech spár a prostupů předepsaným způsobem 12.4 Závěrečná přejímka VKZS Závěrečná přejímka se provede po vyschnutí povrchové úpravy systému na celé budově. Přejímka zhodnotí výslednou kvalitu VKZS podle výsledků dílčích kontrol a případných nápravných opatření. Zhodnotí rovinnost, strukturu a barevnost VKZS celé budovy. 13. Skladování Suché maltové směsi uskladnit v suchu na dřevěné paletě, výztužnou síťku na stojato na paletách, profily skladovat na podložkách s vyloučením jejich deformace. Doba skladování u pytlovaného zboží 6 měsíců, u pastovitých omítek 1 rok. Pastovité zboží je nutno skladovat za teploty +5 až +35 C. 14. Přílohy - Řešení detailů VISCO ALFA systému - Schémata kotvení a vyztužování 12 z 13

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody. POT EBUJETE ZATEPLIT VÁ DÒM CO JE VNùJ Í KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)? Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí

Více

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ...

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ... LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika Technologický předpis provádění zateplovacích systémů Cemix THERM DIFU Schválil: Vypracoval:... Petr Semera výrobně technický ředitel

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE OBEC BŘEZINA, BŘEZINA 24, 679 05 KŘTINY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 a 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Baumit. Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému

Baumit. Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému Kontaktní tepelně izolační systém Baumit s obkladovými prvky z umělého kamene WILD STONE Fasády Omítky Potěry www.baumit.cz Platí od: 01.05.2005

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

Omítkové systémy Baumit. Informační servis

Omítkové systémy Baumit. Informační servis Omítkové systémy Baumit Informační servis jednoduchá manipulace a zpracování kompletní logistika strojního omítání mnoho možností povrchových úprav výrobky odpovídající novým evropským normám omítky na

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pu Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24 TECHNICKÝ LIST 12.02.01-cze STAVEBNÍ LEPIDLA EPS LEPICÍ MALTA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně-izolačních systémech JUBIZOL s izolantem EPS 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních

Více

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz KATALOG PRODUKTŮ OBSAH TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY... 1 PENETRACE, FASÁDNÍ BARVY, DEKORACE... 5 VZORKOVNÍK BAREV A OMÍTEK... 10 LEPICÍ, STĚRKOVÉ, VYROVNÁVACÍ A SPÁROVACÍ HMOTY... 14 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY...

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+...

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... OBSAH: A. ÚVOD... 4 A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... 5 B.1. Zaškolení realizačních firem...5 B.2. Zaškolení pracovníků...5

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové Katalog produktů 2011 2012 Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové profily pro sádrokarton Profily

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

OBSAH: 1.Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ - jeho typy, úèel použití a vlastnosti. 2.Skladba zateplovacích systémù EKO-STZ

OBSAH: 1.Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ - jeho typy, úèel použití a vlastnosti. 2.Skladba zateplovacích systémù EKO-STZ OBSAH: Tento technologický postup je obecnì závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémù EKOSTZ a stanovuje rozsah projektové a stavební pøípravy, klade požadavky na zajištìní a

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika Technologický předpis Montáž zateplovacího systému s obkladovým páskem Viko OBSAH PŘÍRUČKY 1. Všeobecné informace 2. Základní pojmy 3.

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy Spiral Anksys injektované kotvicí systémy Technologie a aplikace ETICS kotvení kontaktních zateplovacích systémů Climasys kotvení bezkontaktních technologií Sanasys ETICS dokotvení a sanace zateplovacích

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Montáž Vnější zateplení stěn Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Úvod Požární bezpečnost Pokyny k provádění Odvětraná fasáda Příklady

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX TECHNICKÝ LIST 11.01.13-cze STAVEBNÍ LEPIDLA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL PREMIUM a JUBIZOL

Více

SKLADBA SYSTÉMU V EOBECNÉ. Základní pojmy

SKLADBA SYSTÉMU V EOBECNÉ. Základní pojmy SKLADBA SYSTÉMU V EOBECNÉ Tento montáïní návod popisuje skladby a návod na montáï vnûj ích kompozitních zateplo - vacích systémû (ETICS), které jsou ve vlastnictví spoleãnosti Stavební chemie Slan a. s.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Tento montážní návod je závazný pro přípravu a realizaci certifikovaných vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále ETICS) Stavo-Therm a Stavo-

Více

VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS

VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS OBSAH TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ VAPIS KS-QUADRO, KS-QUADRO E Strana 3 VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY PRO TENKOVRSTVOU MALTU Strana 6 VÁPENOPÍSKOVÉ

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001

Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001 Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001 Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001

Více

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají:

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: Provětrejte fasádu! NEJPRODYŠNĚJŠÍ ZE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: vysoce paropropustný systém zdravější prostředí pro bydlení zateplení na starší objekty se

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Baumit Baumacol Kompletní systém pro realizaci obkladů a dlažeb Dlouhodobě ověřené skladby Pro vnější i vnitřní použití Leden 0 Obsah: Úvod...............................................................................

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Md Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

Technický list StoMurisol SP weiß

Technický list StoMurisol SP weiß Sanační omítka podle EN 998-1, zkoušená a certifikovaná podle směrnice WTA Charakteristika Použití Vlastnosti Technická data exteriér a interiér pro sanaci vlhkostí a solemi zatíženého zdiva v nadzemní

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postupy Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Obsah 1 Požadavky na stavební dokončenost... 3 Požadavky na ochranu zdicích prvků a hrubého zdiva

Více

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy Venkovní využití stavebních desek Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah

Více

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S Informační servis Pro novostavby i dodatečné zateplení Tepelná izolace s klima efektem Řešení pro vlhké a zasolené zdivo Vysoká paropropustnost Rychlá

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG

lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG TECHNICKÝ LIST 11.01.14-cze STAVEBNÍ LEPIDLA JUBIZOL STRONG FIX lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG 1. Popis, použití Používá se ve fasádních tepelně izolačních

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více