Problémy a úskalí ÚNOROVÝ GRAF CEPU ÚNOR Výdaje na zdravotnictví v ČR. Jiří Weigl: Problémy a úskalí. české privatizace posledních let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problémy a úskalí ÚNOROVÝ GRAF CEPU ÚNOR 2003. Výdaje na zdravotnictví v ČR. Jiří Weigl: Problémy a úskalí. české privatizace posledních let"

Transkript

1 ÚNOR 2003 Jiří Weigl: Problémy a úskalí české privatizace posledních let Českou privatizaci v tomto čísle dále hodnotí V. Dlouhý, J. Havel, M. Hrubý, J. Jaklín, T. Marek, J. Skalický, R. Češka, D. Tříska, M. Loužek Miloš Calda: Bushův Projev o stavu Unie Ladislav Jakl: Věci mají být něčí Politických vězňů Praha 1 Tel./fax: CEP Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku Registrace MK ČR E Problémy a úskalí české privatizace posledních let V českých médiích se objevuje velmi frekventovaný názorový stereotyp, že unikátní masová systémotvorná privatizace v období Klausových vlád nebyla příliš úspěšná, nebo mezi několika desítkami tisíc zprivatizovaných ekonomických subjektů se několik viditelných případů nepodařilo (Poldi Kladno, Škoda Plzeň, ČKD Praha). Obvykle nikdo příliš nezkoumá, zda tyto giganty socialistické éry šanci na přežití objektivně měly. Příčina je všem jasná - na vině je tunelování, rozkradení a zbankrotování podniků samotnými jejich novými vlastníky. Tunelování se mediálním opakováním a politickou masáží do vědomí veřejnosti zaneslo jako nejdůležitější charakteristika masové privatizace a jasný důkaz jejího neúspěchu. Stále se dnes, s více než desetiletým odstupem, nikdo nechce zamyslet nad nezvratným faktem, že během velmi krátké doby se z ekonomiky několika gigantických státních firem, beznadějně zaostávajících za světem a schopných vyvážet pouze na málo náročné trhy stala normální moderní ekonomika desítek tisíc soukromých podniků, vyvážejících na nejnáročnější trhy produkci s vysokou přidanou hodnotou, že prostě náš blahobyt a prosperita, o níž vládní představitelé rádi hovoří, má materiální základ v masové privatizaci, která tak nepochybně úspěšná byla. Namísto toho však existuje Jiří Weigl autor je výkonným ředitelem Centra pro ekonomiku a politiku další mediální stereotyp, že privatizace v režii socialistické vlády je na rozdíl od té masové úspěšný proces, že dnes se napravuje to, co se pokazilo v minulosti a podobně. Jásot započal při privatizaci bank, aniž byl kdokoliv ochoten seriózně zkoumat podmínky a především náklady pro veřejné rozpočty, které privatizace bank přinesla. Další velké privatizace - Telecom, Unipetrol, ČEZ, Vítkovice - přímo zkrachovaly. Obětním beránkem byl zpočátku určen médii neoblíbený ministr průmysl Grégr, jakožto údajný milovník starých pořádků, který privatizaci nechtěl provádět v režii mezinárodních poradenských firem. Ani nové vládě se však na tomto poli nedaří o nic lépe. Jaké jsou příčiny? Zdálo by se, že na rozdíl od bezprecedentní masové privatizace, řešící úkol jak v co nejrychlejší době dát státním firmám soukromé vlastníky a vytvořit tak materiální základ pro fungování tržní ekonomiky, je dnešní privatizace standardní. Tržní ekonomika plně funguje na bázi soukromého podnikání a jde pouze o to, převést do soukromých rukou několik zbylých státních podniků. Stačí vybrat poradce, vypsat soutěž, posoudit nabídky a zvolit tu s nejvyšší cenou. Tak jednoduché to ovšem nebylo a není. Jak to bylo v privatizaci bank V případě bank šlo o krok v podstatě systémotvorný, který měl zásadní význam pro celou ekonomiku, financovanou převážně bankovními úvěry, i pro veřejné finance. K privatizaci se přikročilo v době zdaleka nejnevýhodnější, poté co recese, jež změnila velkou část úvěrů na delikventní, a ve stejnou dobu skokové zpřísnění pravidel bankovního dohledu ČNB, dostaly bankovní ústavy do vysokých ztrát. Vláda, která se na počátku holedbala tím, ÚNOROVÝ GRAF CEPU Výdaje na zdravotnictví v ČR

2 že do bank už nedá ani korunu, propadla panice a začala hledat překotně zahraničního vlastníka. Nakonec, ve snaze prodat za každou cenu, prodávané banky nejen rekapitalizovala, ale před prodejem i očistila od špatných úvěrů a dala novým nabyvatelům právo i po prodeji převádět na stát další balíky úvěrů podle jejich uvážení. Nejde pouze o to, že sám prodej byl celkově málo transparentní (Česká spořitelna jednomu předem vybranému zájemci, IPB znárodněna a za nejasných okolností předána slabšímu konkurentovi atd.), že přednost byla dána spíše méně významným zájemcům před světovými bankovními giganty. Kritiku zaslouží nejvíce fakt, že stát přistoupil na princip prodeje minulých ztrát, nikoliv budoucích výnosů, jak je všude obvyklé. Jenom tak lze vysvětlit to, že byl schopen prodat za několik miliard očištěnou banku ovládající více než třetinu trhu s obrovským výnosovým potenciálem. Případ IPB je kapitolou samou o sobě. Faktem je, že některé zahraniční skupiny byly de facto obdarovány gigantickým majetkem, zatímco veřejné finance zatíženy byly všemi potenciálními náklady a břemeny. Transakce tohoto typu byly obrovským morálním hazardem, který jako precedens velmi negativně ovlivnil podnikatelské klima i chování zahraničních investorů. Způsob privatizace bankovního sektoru měl a má zásadní důsledky pro ekonomiku. Velkorysým očištěním stát de facto vyvázal banky z problémů ekonomiky. Pod dojmem falešné představy, že problémy dlužníků jsou problémy státu, a nikoliv věřitelů, se individuální ztráty z obchodních případů v masovém měřítku externalizovaly. Zahraniční investoři, vítaní původně kvůli svým zkušenostem ve finančním sektoru, se díky tomuto přístupu našeho státu nemusejí starat o to, jak dostat z neprosperujících dlužníků nesplácené úvěry. Nemusejí používat svých rozsáhlých zkušeností a mezinárodních kontaktů pro restrukturalizaci problémových českých firem. Ponechali si pouze to, co běží samo - bezproblémové klienty a cizí investory. Stát při privatizaci bank přistoupil na princip prodeje minulých ztrát, nikoliv budoucích výnosů Všechny problémy vzal na sebe stát a v České konsolidační agentuře soustředil stovky miliard problémových úvěrů. Je jasné, že tato instituce nemá kapacitu, schopnosti ani motivaci, aby s nimi mohla aktivně a efektivně pracovat. Je to instituce odsouzená k úkolu vytvářet gigantické ztráty. Výsledkem oslavované privatizace bank je tak tristní situace, kdy na jedné straně existují bezproblémové banky, jež každý rok ohlašují rekordní zisky a své zahraniční vlastníky každý rok oblaží rekordní dividendou, zatímco na straně druhé stát spojený se svou ČKA, která každý rok vykazuje vyšší a vyšší ztrátu. Tento stav by bylo lze nazvat symbiózou, kdyby nebyl výhodný pouze pro jednu stranu. Zvyšující se ztráta ČKA spolu s rostoucím schodkem běžného státního rozpočtu vytvářejí bezpečný kanál pro aktivní operace bank. Proč se věnovat pracným operacím s českými firmami, kde riziko může být stále vysoké ve srovnání se západními standardy, když lze bez rizika půjčovat vládě na financování oné velkorysé pomoci, kterou investorům při získání českých bank poskytla? Proč nevyužít toho, že český bankovní trh je malý a prakticky jej ovládají pouze 3 hráči? Ani deflační politika ČNB bankám nepůsobí vážnější potíže. Reálně záporné úroky z vkladů a neuvěřitelně drahá poplatková politika zajiš ují bankám další příjmy na úkor vkladatelů. České bankovnictví přestalo být podnikáním. Menší podniky jsou bez šancí získat bankovní úvěry. Dopad na ekonomiku Způsob privatizace bank prohlubuje duální charakter české ekonomiky. Na jedné straně jsou velcí zahraniční investoři těšící se pobídkám, daňovým úlevám a různým vládním subvencím do infrastruktury či školení personálu a mající dobrý přístup k tuzemským či zahraničním úvěrům a na dru- hé straně zbytek ekonomiky, malé a střední české firmy, na něž se sypou další a další povinnosti, regulace a zákazy, které na žádné dotace a výhody nedosáhnou a které navíc mají velké problémy získat financování od zcela demotivovaného bankovního sektoru. Za této situace ani rekordní příliv zahraničních investic není schopen změnit trend trvalého růstu nezaměstnanosti, nebo pracovně úsporné výroby vznikající tímto způsobem, nejsou schopny nahradit trvalý úbytek pracovních míst v sektoru drobného a středního podnikání, který vládní politikou trpí nejvíce, ale je rozhodujícím zaměstnavatelem. Vláda nemá po ruce žádné řešení, které by jí umožnilo snadno se dostat z pasti, k jejímuž vzniku sama tolik přispěla. Rychlý prodej pohledávek z ČKA sice může vynést pár miliard, ale jde o další děsivý případ morálního hazardu. Ve skutečnosti jde totiž o schéma Kruh se uzavírá: Česká konsolidační agentura prodává ztrátově přes prostředníky dluhy původním dlužníkům velmi ztrátového prodeje dluhů přes prostředníky původním dlužníkům samotným. Kruh se tak uzavírá, vláda, která se tolik profilovala bojem proti tunelářům a nutnost přijeté metody privatizace bank právě důsledky tunelování zdůvodňovala, v konečné fázi tunelářům zisky z nesplácených úvěrů definitivně přiklepne. A to je finále oné úspěšné privatizace bankovního sektoru. Problematická privatizační motivace Vláda, zajatá v pasti rostoucích schodků, potřebuje peníze za každou cenu. To je i jeden z motivů onoho očiš ovacího způsobu privatizace, kdy na sebe vláda velkoryse přebírá všechny možné záruky za minulý i budoucí vývoj a snaží se tak maximálně zvýšit cenu, která bude nabyvatelem vyplacena, s vědomím, že tyto peníze bude moci utratit ona, zatímco budoucí závazky budou platit vlády pozdější. Stejnou logiku mají i schémata, která se snaží za každou cenu prodávat maximální objemy majetku s cílem získat co nejrychleji co největší sumu příjmů. To je příklad Unipetrolu, severomoravských hutí a do jisté míry i ČEZu. Vláda neprivatizuje proto, že by sdílela názor, že privátní vlastnictví je efektivnější, než státní, ani proto, že by touto cestou chtěla zavést či zlepšit tržní prostředí v daném odvětví. Privatizuje především proto, že potřebuje peníze pro své běžné hospodaření. Není proto divu, že pod časovým tlakem a s touto logikou se privatizace nedaří. Příležitost privatizovat Telecom stát propásl v době, kdy eufórie z informačních technologií byla ve světě na vrcholu. Tehdy mohl být výnos zajímavý. Dnes již nikdo nední schopen představy děravé státní pokladny naplnit a čím více se bude privatizace odkládat, tím hůře pro Telecom i pro privatizační výnos pro stát. Opticky zajímavou cenu za Unipetrol stát může získat pouze při opakování starých postupů, tj. očiš ováním a zárukami. Nesmírně riskantní je snaha o maximalizaci okamžitého privatizačního výnosu v hutnictví a hornictví, které zápasí s problémy nezbytného útlumu. Zde může krátkozraká a nepromyšlená snaha o rychlé příjmy, aniž existuje koncepční představa řešení celých těchto oborů v delší perspektivě, vyvolat závažné regionální sociální, ekonomické i politické problémy. Příběh současné, zdánlivě již standardní privatizace, tak při bližším pohledu vůbec nevykazuje znaky úspěchu. Přestože nemá zcela standardní povahu, naopak v mnoha případech může mít zásadní vliv na formování trhu (především v sí ových odvětvích), je motivována velmi úzkým fiskálním zájmem, který plyne z prohlubujícího se nepříznivého stavu veřejných financí. A odsud pramení příčina nezdarů a obtíží, především narůstání veřejného dluhu v důsledku předprivatizačních sanací, nereálná příjmová očekávání a privatizační schémata, která nemohou najít seriózní zájemce. 2

3 ANKETA Česká privatizace - úspěch, či neúspěch? Vladimír Dlouhý bývalý ministr hospodářství Počáteční zadání znělo privatizovat v masovém měřítku a rychle a byl to jediný správný přístup. Země, které postupovaly jinak, svoji transformaci zpomalily hned zpočátku. Existuje mýtus, že česká privatizace rovná se kupónová metoda a že tato metoda nebyla pro českou ekonomiku výhodná. Ani jedno není pravda. Kupóny byly sice použity ve značném rozsahu, avšak i tak na více než 50% privatizovaného majetku byly použity jiné postupy. S efektivností kupónové privatizace je to již složitější, zkušenosti však ukázaly, že každá metoda přináší nemalá rizika. Kupónová metoda rychle vytvořila první vlastníky a to bylo zásadní. Problémy nevidím v metodě samotné, ale v tom, co bezprostředně po privatizaci (ne)následovalo: kroky v oblasti legislativní, regulační, v práci obchodního soudnictví. Samostatným omylem bylo odložení privatizace velkých komerčních bank. Dalším mýtem je preference tzv. české cesty privatizace vel- kých podniků tehdejším vládními představiteli a že tato preference byla spojena s upevněním politické moci. Nikdy jsem takovou preferenci neměl (jinak bych asi nezaložil Czech- Invest), ale jinou otázkou je, zda jsme my všichni, čeští politici, bankéři, manažeři a další byli připraveni naplnit očekávání, která jsme sami při privatizaci velkých podniků měli a která měla veřejnost. Co se týče politické moci, pak pokušení mohla vycházet jak z domácích, tak zahraničních politických struktur. Konečně největším mýtem je názor, že česká privatizace umožnila rozkradení majetku obrovského rozsahu. Mýtus o rozkradení vytvořili především ti, kteří se po roce 1994 začali drát k moci a kteří, když se k ní dostali, vazbu mezi politickou a hospodářskou mocí bohužel spíše prohloubili. Bez ohledu na řadu velmi hanebných případů (za které jsme zaplatili politickou cenu), česká privatizace během minulých 13 let vytvořila velmi rozumnou ekonomickou bázi pro hospodářský růst a návrat na evropský standard. To byl úkol, který před námi na počátku 90. let stál. Jiří Havel bývalý předseda výkonného výboru Fondu národního majetku, dnes působí na Fakultě sociálních věd UK V hodnocení privatizace je důležité prizma, kterým se na věc díváme. Jde-li například o rychlost privatizace, byla první část privatizace, tedy privatizace kupónová, nepochybně vcelku úspěšná. Kupónová privatizace také privatizaci na jejím počátku politicky posunula vpřed. Pokud zařadíme do tohoto pohledu jiná kritéria, pak budeme hodnotit tuto privatizační fázi určitě kritičtěji. Zejména spuštění masového reje privatizačních fondů bez odpovídající regulace bylo určitě špatné, a třeba polský model omezeného počtu fondů vedl k menším ztrátám investorů a jistě i k menším ziskům falešných hráčů. Nejlepší výsledky patrně prokázaly standardní privatizační procesy, kdy byli nalezeni strategičtí partneři. Ani zde to ale neplatí bezvýjimečně. Velice problematické byly privatizace, kdy část podniku byla privatizována a část dlouhodobě zůstala ve státních rukou, což bylo v podmínkách rostoucí ochrany minoritních akcionářů na straně jedné a hlemýždí justice na straně druhé mnohdy katastrofou. Osobně také považuji za chybu, že Fondu národního majetku nebyly v rozporu s původními představami svěřeny reálné podnikatelské funkce a nepodařilo se ho izolovat od politických vlivů. Přes všechny četné omyly, kterých jsme se dopustili, musíme ocenit finální výsledek: Česká republika navzdory všem peripetiím má dnes fungující tržní ekonomiku, kterou lze stále více srovnávat s tím, co je považováno za standard. Privatizace, která nebyla černobílým procesem, má na tom svůj nezastupitelný podíl. Michal Hrubý bývalý předseda výkonného výboru Fondu národního majetku, dnes působí ve firmě Cautor Consulting a. s. Celospolečenské změny, ke kterým dochází ve střední Evropě na přelomu 80. a 90. let, přinesly první úvahy o privatizaci. Většina úsilí byla upřena především ke změně politického systému a nezbytné hospodářské změny byly druhořadé. Následná změna přinesla prioritní postavení potřeby změn v ekonomické oblasti. Logickým důsledkem byl růst prestiže slova privatizace až její zbožňování jako univerzálního řešení všech problémů (trh to vyřeší). Toto bylo později vykoupeno opačným extrémem - odmítáním a nedoceněním, všeho co se udělalo. Nelze nevidět úspěch měřený především masovou účastí na kupónové privatizaci, ale i úspěšný průběh malé privatizace. V této době dochází k zásadní konfrontaci mezi idealistickou vizí většiny účastníků kupónové privatizace a reálným obsahem. Dochází k předběhnutí očekávání voličů rychlou a z tohoto úhlu jednoznačně úspěšnou transformací. Toto vede ke značnému zpomalování ekonomických reforem a politickému růstu všech, kdo hovoří proti. Neš astným důsledkem je snaha často nahradit systémové dokončení vzniklých problémů jejich okamžitým ukončením, a to i za cenu významných ztrát, které prohlubují katastrofální vývoj veřejných financí. Jakkoliv nelze oddělit současný vývoj od minulého, lze hodnotit českou privatizaci kladně a považovat za ukončenou i z regionálního pohledu. Ne zcela totožné hodnocení se týká řešení infrastrukturních a monopolních odvětví. Jiří Jaklín student VŠE, působí v organizaci Mladí konzervativci Co na naší privatizaci považuji za nejpozitivnější, je fakt, že proběhla rychle a razantně, během relativně krátkého období po revoluci. Privatizace prakticky vždy znamená nějakou formu restrukturalizace a tedy propouštění a je důležité, že byla provedena ještě v době, kdy byli lidé ochotni něco obětovat pro svou budoucnost. Východoevropské země jako Bulharsko, Rumunsko nebo Ukrajina, které se v privatizaci opozdily, dnes mají daleko více problémů než my. Z dnešního pohledu nevidím podstatný rozdíl mezi různými způsoby privatizace. Proto bylo nejdůležitější vybrat politicky nejprůchodnější formu privatizace, zvláš pokud zde byla značná opozice proti radikálnější formě transformace ze strany pseudoreformátorů typu Valtra Komárka nebo Miloše Zemana. Jimi navrhovaná řešení typu selektivní podpory perspektivních podniků by se nakonec musela nutně prodražit a dříve nebo později by vyústila v makroekonomickou nerovnováhu, nehledě na to, že by byla promrhána doba vhodná k masové privatizaci a my bychom dnes byli v situaci zemí typu Bulharska. Velkým problémem však byla neprivatizace bank, které mohly být postupně privatizovány už od roku

4 Tomáš Marek publicista, pracuje jako konzultant ve firmě Christian V.I.P. Je velmi těžké vyjádřit se k privatizaci v ČR jako k celku - jde o proces, který trvá již více než dvanáct let, má řadu fází, obrovské množství kladů i záporů. Pokud bych však měl říci generelní soud, pak je to proces úspěšný. Ale: malá privatizace neměla být omezena na české osoby, kupónová privatizace naopak měla být doprovázena podstatně propracovanějším legislativním úsilím a dobře formulovanou regulací, privatizace bank měla být rychlejší, privatizace jednotlivých velkých podniků jednodušší a tak dále. O tom všem se však lehko mluví, zvláště nyní, kdy je možné výsledky posoudit z odstupu několika let či alespoň měsíců. Obecný závěr je ale zřetelný - čím méně si stát kladl podmínek při samotném privatizačním procesu, především v rovině zachování té či oné výroby, zaměstnanosti, preference českých zájemců, následných prodejů majetku a podobně, tím lepší byl dosažen výsledek a naopak. Takže klíčové poučení je: Nejhorší řešení byla ta, kdy se stát pokusil privatizovat a zároveň si ponechat vliv na majetek. A konečně: Privatizace musí být sladěna s široce pojatou liberalizací. Jiří Skalický bývalý ministr privatizace, dnes předseda Výboru pro evropskou integraci Senátu Výrazná převaha soukromého sektoru nad státním je zásadní podmínkou svobodné tržní ekonomiky, a porovnámeli podíl soukromého sektoru na tvorbě HDP před a po transformační vlně 90. let, není o zásadním úspěchu tohoto manévru asi možné pochybovat. Takto masivní změnu nebylo možné provést bez použití nestandardních metod - jsem proto i po létech přesvědčen, že idea kupónové privatizace byla správná. Dnešní velmi neprůhledná a začasté neúspěšná praxe soc.-dem. vlády ve zbytkové fázi privatizace dokládá, že i tehdy kontroverzní základní filosofie masové privatizace - totiž nalézání prvního, nikoli nejlepšího vlastníka - neměla reálnou alternativu. Zbývá tedy doříci, proč je přesto výsledek procesu vnímán tak negativně: a) kupónovou privatizaci v očích společnosti diskvalifikoval komplex procesů, v nadsázce parafrázovaných pojmem třetí vlna privatizace. Tehdejší vládní koalice nenalezla ze sporů o efektivní regulaci kapitálových trhů včas rozumné východisko a v tomto ohledu selhala, b) koncept the first, not the best owner může být úspěšný jen tehdy, fungují-li následné mechanismy směřující k optimalizaci. To v našem případě díky stavu bankovnictví a justice splněno nebylo. Dušan Tříska bývalý náměstek ministra financí pro privatizaci, dnes předseda představenstva ve firmě CD-F, a.s. Hrdě se hlásím ke spoluautorství privatizační části transformační strategie a vyměnil bych asi cokoli za příležitost ještě jednou se zúčastnit něčeho podobně velkolepého, Mimořádně silně cítím odpovědnost za faktické provedení privatizačního programu, jakkoli ne vše, co do něj bylo zaneseno, bylo v souladu s mými návrhy a ne každý z aktérů se zachoval podle mých představ. Zdroje mé podjatosti ohledně první poloviny devadesátých let jsou tedy zřejmé. Přesto si k té době dovolím ještě několik poznámek: Všechna rozhodnutí o privatizaci, včetně té kupónové byla výsledkem mimořádně zodpo- VÁCLAV KLAUS: OBČAN A OBRANA JEHO STÁTU Brož., 326 stran, 110 Kč PETR MACH: ÚSKALÍ EVROPSKÉ INTEGRACE (2. vydání) Brož., 96 stran, 50 Kč JINDŘICH DEJMEK: ČESKOSLOVENSKO, JEHO SOUSEDÉ A VELMOCI VE XX. STOLETÍ Pevná vazba, 384 stran, 250 Kč VÁCLAV KLAUS: EVROPA POHLEDEM POLITIKA, POHLEDEM EKONOMA Brož., 222 stran, 160 Kč ROBERT HOLMAN: TRANSFORMACE ČESKÉ EKONOMIKY Brož., 106 stran, 50 Kč POVODEŇ A VEŘEJNÉ FINANCE Brož., 96 stran, 50 Kč BENEŠOVY DEKRETY (Sborník č. 18/2002) Brož., 180 stran, 50 Kč NABÍZÍME vědného politického vyjednávání; například rozsah privatizace (jakkoli bych si jej dokázal představit větší) tedy přesně odpovídal politické a společenské situaci u nás. Podklady pro politická jednání byly vždy vypracovány za účasti mnoha odborníků z domova a ciziny, po mnoha oponenturách a testech. Faktické provedení našeho privatizačního programu rozhodujícím způsobem narušilo jakoukoli další schopnost státu zasahovat do soukromých záležitostí občana. Privatizační náklady (ekonomické a/nebo politické) byly ve skutečnosti výrazně nižší, než se při jejím zahájení všeobecně předpokládalo. A co víc, je doložitelné, že jsme předem věděli, že žádný privatizační výsledek, a v tom je povaha problému, nikdy nebude veřejností považován za dobrý. ROVNÁ DAŇ II (Sborník č. 17/2002) Brož., 88 stran, 50 Kč MOŽNOSTI MĚNOVÉ POLITIKY A PŘÍCHOD EURA (Sborník č. 16/2002) Brož., 108 stran, 50 Kč ČESKÁ REPUBLIKA, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ A TERORISMUS (Sborník č. 15/2002) Brož., 80 stran, 50 Kč. KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ LIBERÁLNÍ POLITIK A EKONOM (Sborník č. 14/2002) Brož., 138 stran, 50 Kč KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE (Sborník č. 13/2001) Brož., 152 stran, 50 Kč FREDERIC BASTIAT (Sborník č. 11/2001) Brož., 180 stran, 50 Kč ROVNÁ DAŇ (Sborník č. 7/2001) Brož., 90 stran, 50 Kč Publikace si můžete na dobírku objednat telefonem ( ), em nebo prostřednictvím internetové stránky (www.cepin.cz) Další publikace k objednání najdete na 4

5 Marek Loužek Autor analytik Centra pro ekonomiku a politiku Kromě povážlivého vývoje veřejných financí a zkreslené statistiky zahraničního obchodu přinesl loňský rok ještě jedno ekonomické faux pas: nevydařenou privatizaci. Série privatizačních proher, která se na českou kotlinu snesla, silně zhoršila pověst socialistické vlády. V lednu ČEZ, v září Unipetrol, v listopadu Český Telecom, v prosinci Vítkovice - to jsou milníky privatizace v rukou ČSSD. Co je příčinou tolika neúspěchů? Transformační versus normální privatizace Privatizace, které jsme v posledních letech svědky, se stává stále více normální záležitostí. Normální ve smyslu, že je běžnou privatizací v jakékoli západní zemi. Doby, kdy se každý rok privatizovaly stovky podniků, jsou nenávratně pryč. Transformační privatizace byla výjimečnou událostí, vzrušující etapou, kterou musela naše země projít, a jež se - doufejme - již nikdy nebude muset opakovat. Cíl transformační a normální privatizace je na první pohled podobný: odstátnit podniky. V případě transformační privatizace však šlo o jednorázovou systémovou změnu, která odřízla firmy od státu a umožnila jim více či méně rychle vplout do tržního mechanismu. V případě normální privatizace již firmy v tržním mechanismu působí a jde o to nalézt způsob, jak by mohly pracovat efektivněji a levněji. Transformační privatizace nebyla prováděna primárně s cílem zajistit výnos pro státního pokladnu. U normální privatizace to tak jisté není. Vskutku se zdá, že do účelové funkce české vlády při privatizaci se v posledních letech stále silněji dostává fiskální výnos. Počínání vlády dokonce vyvolává dojem, že rozpočtový výnos je tím hlavním motivem při jejím rozhodování. To je chyba. Přílišný důraz na fiskální aspekty privatizace může nakonec privatizační tempo nejen zpomalit, nýbrž dokonce zastavit a čisté privatizační příjmy srazit pod nulu. Transformační privatizace byla kombinací několika metod: kupónové privatizace, restitucí Privatizační fiasko do rukou fyzických osob, transformací družstev, malé privatizace (dražby) a prodeje domácím a zahraničním investorům. Normální privatizace, které jsme svědky nyní, se omezuje pouze na poslední způsob. Zahraniční investoři jsou někdy preferováni před domácími, protože jsou důvěryhodnější. I ty si však investici pečlivě kalkulují a pokud se jim nevyplatí, dokáží podnik státu vrátit. O tom svědčí případ ČSA a v jistém smyslu i IPB. V rukou státu ještě dnes leží řada podniků, u nichž je legitimní otázkou, zda nemají zůstat státní. Sem patří České dráhy, Česká správa letiš, Řízení letového provozu či Česká pošta. Existují však jiné, rovněž státní firmy, které by bylo účelné prodat soukromým zájemcům: vedle komerčních bank, které již prodány byly, sem patří elektroenergetika a plynárenství (výroba a distribuce). Privatizace těchto firem se dnes ukazuje být nejobtížnější. Privatizační fiasko ČEZ I kdyby někdo hájil sociálně demokratickou privatizaci jako úspěšnou v případě bank, stěží lze stejně hodnotit privatizaci ostatních státních firem. První loňské privatizační fiasko přišlo v lednu, kdy byla kvůli nízké cenové nabídce investora zrušena privatizace ČEZ. Stát tehdy jako novou podmínku stanovil minimální cenu české elektroenergetiky na 200 miliard korun. Protože i tato částka byla nadhodnocená, přistoupila vláda k bezprecedentnímu kroku: oznámila propojení elektrárenské společnosti ČEZ s distribučními firmami výměnou za podíl ČEZ v přenosové soustavě. To mělo zvýšit hodnotu firmy. Spojit výrobu a distribuci energie znamenalo zabezpečit monopolní postavení ČEZ na mnoho let dopředu. Znevýhodněn by byl konečný spotřebitel, nebo ČEZ jako majoritní vlastník by distributorům diktoval ceny. Rozhodnutí spojit distribuci a výrobu je krokem, který nás paradoxně vrací do situace v roce Tehdy se z někdejšího socialistického monopolu, státního podniku ČEZ vyčlenily distri- buční energetické závody, takže vzniklo osm samostatných podniků. Část akcií ČEZ i distribučních společností pak byla vložena do kupónové privatizace, malé balíky akcií získaly obce, které je odprodávaly zahraničním investorům. Vláda ČSSD pak zoufale zahájila zpětný odkup akcií, čímž se podařilo obnovit vliv v pěti společnostech. Antimonopolní úřad v lednu 2003 rozhodl, že nedovolí ČEZ ovládnout všechny distribuční firmy. Koupit od státu podíly v osmi rozvodných firmách ČEZ může, ale musí je postupně odprodat, takže mu zbudou nanejvýš čtyři distributoři. ČEZ tedy neovládne celý trh s elektřinou, ale získá přímý přístup k zákazníkům přibližně na polovině území ČR. Je otázkou, zda toto polovičaté řešení je krokem správným směrem. Kdyby vláda chtěla maximalizovat fiskální výnos, musela by zaručit ČEZ úplný monopol na mnoho let dopředu. Absurdnost tohoto požadavku naznačuje, že rozpočtový argument nemůže při privatizaci zcela převážit, nebo jde o budoucnost české energetiky a zájmy spotřebitele. Z privatizačních smluv by především měly vypadnout různé omezující podmínky, které blokují potenciálního investora daleko více než omezené vztahy s distributory. Unipetrol a Český Telecom Druhé nepříjemné privatizační překvapení přišlo v září - Unipetrol. Ten byl prodán do rukou Agrofertu za jedenáct miliard korun. Tehdejší premiér Zeman rozhodnutí zdůvodnil tím, že konkurent - britská společnost Rotch Energy - není strategický partner, nýbrž překupník. Ve skutečnosti ani nový majitel transakci nedokončil. Nejdříve argumentoval, že se podmínky privatizace změnily, takže nemůže transakci dokončit. Zdůvodnil to složitými vztahy v České rafinérské, povodně a recesi. Následně začal požadovat snížení kupní ceny. Nakonec i tato privatizace krachla. Vláda by při příští privatizaci měla upustit od podmínek, kdy kupec nesmí prodat části Unipetrolu po dobu osmi let. Nejdůležitějšími firmami holdingu jsou např. Chemopetrol, Benzina, Česká rafinérská, Paramo, Spolana a Kaučuk. Není důvod, aby s nimi nabyvatel nezacházel, jak uzná za vhodné. Neměl by být omezován, aby uzpůsobil strukturu holdingu podle svých zájmů. Vůbec největší privatizační fiasko přišlo v listopadu krach prodeje Českého Telecomu. Privatizace Telecomu byla klíčovou privatizací pro ČSSD, připravovaná čtyři nebo pět let. Zpoždění této privatizace je osudové, nebo ideální doba pro prodej z hlediska fiskálního výnosu byla před čtyřmi léty. Nestalo se. Prodej Telecomu měl být největším privatizačním případem ve východní Evropě. Díky krachu privatizace nyní ministr financí neumí nahradit výpadek příjmů FNM, Fondu infrastruktury a dalších fondů. Na telekomunikačním trhu ovlivňuje cenu prováděná liberalizace trhu: čím rychlejší liberalizace trhu, tím nižší cena při prodeji dočasného monopolu a tím obtížnější jeho privatizace. Vzhledem k prováděné liberalizaci je dnes cena při prodeji Telecomu nižší než před čtyřmi lety. Není pravděpodobné, že by se za několik let, kdy má být o privatizaci rozhodnuto, podstatně zvedla. Něco za něco Podtrženo a sečteno: vládní ČSSD se nepodařilo kromě plynárenské společnosti Transgas privatizovat téměř nic. Hlavním znakem privatizačních fiasek ČSSD jsou přemrštěné představy o ceně a nezvládnutá organizace privatizace. Vláda privatizuje schizofrenně: snaha o maximalizaci fiskálního výnosu u ČEZu a Telecomu nápadně kontrastuje se štědrým přístupem k oddlužení bank. Existuje malé povědomí o trade off vztahu mezi liberalizací a privatizací. Vzhledem k vývoji veřejných financí je přirozené, že stát zoufale hledá peníze. Pak ale neměl být tak štědrý k privatizaci bank a méně přísný u ČEZu a Telecomu. V každé privatizaci platí něco za něco. Privatizační příjmy jsou jednorázové a spoléhat se na ně při řešení deficitů veřejných financí není správné. Zatímco řešení fiskálních schodků je třeba hledat především na výdajové straně, řešení privatizace spočívá v kvalitním a pečlivém výběru kandidáta. 5

6 Privatizace v ČR byla úspěch a malý zázrak Roman Češka Autor je bývalý předseda výkonného výboru Fondu národního majetku, dnes působí ve firmě Value Added, a.s. Restituce. Malá privatizace. Kupónová privatizace. Velká privatizace. To všechno jsou procesy, které byly samy o sobě absolutním úspěchem. Všechno pozitivní, co se dneska v ekonomice děje, příliv zahraničních investic, rozvoj malých a středních firem, investice na zelené louce, krach neúspěšných a rozvoj úspěšných firem, rozbití socialistických vlastnických i dodavatelsko odběratelských monopolů, to všechno má kořeny v radikálních vlastnických změnách, které proběhly v letech Přitom to, co se nepovedlo (neplatiči, rozkrádání majetku privatizovaných společností), bylo v řádově menším rozměru, než se obecně míní. Např. Fond národního majetku úplatně privatizoval majetek skoro za 500 miliard korun a nezaplacený majetek byl jenom zhruba za 5 miliard. Vytunelovaných firem v kupónové privatizaci bylo určitě méně, než státních podniků, ve kterých si nehlídaní manažeři před privatizací nahospodařili dobrý základ pro podnikání a státní podniky přitom dovedli do likvidace. Kdyby se neprivatizovalo, bylo by takových státních spontánních privatizací mnohem víc. Neúspěchem bylo jenom to, co se neudělalo včas, s čím se moc váhalo, kde nám chyběla odvaha. Prodražilo se váhání s úplným odstátněním bank a telekomunikací. Stát tratil na otálení s privatizací uhelných společností, které se zprivatizovaly samy dřív, než se stát probudil. Zaspali jsme privatizaci hutí, kde mimochodem restrukturalizační ambice vlády ukázaly, jak by to mohlo dopadnout, kdyby měla od začátku a ve větším množství případů vláda ambici nejprve restrukturalizovat a teprve potom privatizovat. Váhání s privatizací energetiky způsobilo, že čtvrtinu ekonomiky ovládl nekontrolovatelný management výrobního a distribučního monopolu, který má větší moc odvolávat a jmenovat státní manažery a ovlivňovat média, než jakou mají sami představitelé státu a státních institucí. Radikální odstátnění, které během šesti let radikální reformy proběhlo, bude bohužel v Čechách doceněno až za dlouhou dobu. Až pomine potřeba politicky motivovaných odsudků a až si dá někdo tu práci, aby seriozně a věcně popřel všechny privatizační mýty, které vznikly a které měly zahraniční i tuzemští novináři, analytici i politici tak rádi. Mýtus o vytunelovaných stamiliardách, který společně nezodpovědně a nepravdivě pomohli vytvořit i nezodpovědní nejvyšší představitelé státu (předseda sněmovny Zeman, prezident Havel). Mýtus o malé efektivnosti podniků privatizovaných v kupónové privatizaci (sociálně demokratická vláda po nástupu k moci). Mýtus o tom, že kdybychom počkali na zahraniční kapitál, dočkali bychom se a privatizace by proběhla lépe a radostněji (zahraniční i tuzemští generálové, kteří se objevili až po bitvě, v níž sami hlasitě protestovali proti zapro- dávání se cizákům). Mýtus o možnosti uzavřít v počátku privatizace finanční kohouty bank (analytici, kteří neznali reálie ani bank, ani podniků). Mýtus o ovládnutí ekonomiky bankami a jejich investičními fondy (zahraniční experti, kteří si nikdy nedali práci spočítat, kolik majetku bankovní fondy skutečně ovládaly). Mýtus o tom, že někde byl někdo chytrý, kdo věděl, jak se vyhnout postupně objevovaným chybám a legislativním a institucionálním nedostatkům (opět generálové chytří až po bitvě, v niž zarytě mlčeli). Česká privatizace bude plně rehabilitována v době, až bude vůle vidět skutečnosti, které průběh reformy zásadním způsobem ovlivnily: v Čechách neexistovalo legislativní prostředí pro soukromé podnikání, v Čechách neexistovaly tržní standardy účetnictví a normální daňový systém, v Čechách neexistovali zkušení manažeři, obchodníci a vlastníci, kteří by měli zkušenost z tržního fungování a z odpovědného podnikání, v Čechách neexistovali zaměstnanci, kteří by mohli efektivně vykonávat profese, bez nichž se tržní systém neobejde bankéři, soudci, právníci, účetní, obchodníci s cennými papíry, výběrčí daní, obchodníci, auditoři, v Čechách se před reformou neobchodovalo, ale centrálně plánovalo, neexistoval soukromý kapitál, ani soukromí investoři, ani státní firmy neměli vlastní kapitál (ten byl státním podnikům znárodněn), takže nejen privatizace, ale i běžné fungování podniků nebylo možné bez bankovních úvěrů, neexistovala historie podnikatelských subjektů a žadatelů o úvěr, podle které by mohly banky půjčovat peníze, neexistovaly bankovní postupy, bankovní úředníci, bankovní legislativa, neexistovalo soukromé hospodářské právo a tedy ani soudy, které by uměly rozhodovat soukromoprávní a obchodní spory, ekonomika byla historicky uzavřená a orientovaná na východ, chyběly zkušenosti s podnikáním v otevřeném tržním prostředí, společenská atmosféra a kritika ze strany politické opozice hrála na množství fobií a strachu (zavírání obchodů a továren, propouštění, nárůst cen, výprodej rodinného stříbra, obava ze znehodnocení úspor v soukromých rukách, obava ze zastavení dodávek energie apod.) ve srovnávaných zemích - v Polsku a Ma arsku, bylo i za nejtužšího komunismu vždycky prostředí, ve kterém fungoval soukromý kapitál (minimálně 20 % HDP bylo tvořeno v soukromém sektoru) a ve kterém byly zkušení vlastníci fungující nejen v těchto zemích, ale i po celém světě. V Čechách bylo 98 % ekonomiky státní a soukromé tržní podnikání navazovalo na tradici starou více než 40 let. V těchto podmínkách provést radikální privatizaci s jednoznačně převažujícím kladným dopadem na ekonomiku, to byl nejen velký úspěch, ale i malý zázrak. Jsem a vždycky budu hrdý na to, že jsem se ho účastnil. NABÍZÍME Kupónová privatizace Sborník č. 13/2002 Sborník obsahuje rozsáhlý text Dušana Třísky Východiska, cíle a principy provedení kupónové privatizace, doplňkové texty Václava Klause, Roberta Holmana, Vladimíra Rudlovčáka, Michala Hrubého, Jana Mládka a Marka Loužka a tabulkové přílohy Cena na dobírku: 89 Kč, 152 stran objednávky na * tel * 6

7 Bushův Projev o stavu Unie Miloš Calda Autor působí na katedře amerických studií Fakulty sociálních věd UK NABÍZÍME Jako každý rok v lednu přednesl americký prezident 28. ledna 2003 v Kongresu Zprávu o stavu Unie, k níž je zavázán čl. II, sekce 3 Ústavy USA z roku Témata a problémy, jimiž se republikánský prezident George W. Bush zabýval, lze v této stručné rekapitulaci roztřídit do několika celků: Hospodářská politika: Bush chce natolik zvýšit tempo hospodářského růstu, aby bylo dosaženo plné zaměstnanosti. Hospodářský růst by mělo podpořit v souladu s tradiční republikánskou agendou snižování daně z příjmu. Tato daň by měla být snížena všem 92 milionům Američanů, kteří mají natolik slušné příjmy, že jsou povinni ji platit. Navíc prezident žádá Kongres, aby zrušil zdanění dividend. To by nepochybně potěšilo nejen horních deset tisíc, nýbrž i další velmi početný segment elektorátu, zhruba 10 milionů amerických seniorů, kteří mají z dividend příjmy. V budoucnosti by měl být růst federálních výdajů podle prezidenta omezen na míru, která by nepřevyšovala míru růstu příjmů rodin. Sociální politika: Mladší pracující musí dostat možnost, aby investovali do vlastních penzijních účtů. Bush odmítá zavedení znárodněného zdravotnictví, které by v této oblasti vedlo k přídělovému systému. (Neúspěšně se o zavedení národního zdravotnického zabezpečení pokusil Bill Clinton v r. 1993). Bush rovněž hodlá reformovat zákon o právní odpovědnosti lékařů za neúspěšné zákroky, kterým by byly omezeny astronomické náklady zdravotnických institucí na ručení, z něhož jsou vypláceny nároky pacientů, kteří na zdravotnících vysoudí odškodné. Lze dodat, že v této i dalších částech projevu věnovaných sociálním otázkám se Bush profiloval spíše jako liberální, soucitný konzervativec. V energetické politice klade americký prezident hlavní důraz na zavedení čistší technologie v elektrárnách, která by měla v průběhu příštích patnácti let snížit emise o 70 procent. Bush dále navrhl, aby Kongres odhlasoval 1,2 miliardy dolarů na výzkum a vývoj vodíkového pohonu automobilů, který neprodukuje žádné spaliny. Dodejme, že hromadným zavedením vodíkových motorů by USA značně snížily spotřebu a tím i dovoz ropy. Význam takového obratu v energetické politice by se samozřejmě neomezoval na oblast Perského zálivu, odkud USA získávají pouhá 3 procenta své spotřeby ropy (!). Filantropie: Americký prezident naléhavě vyzval k filantropické činnosti, která zpravidla uniká žurnalistům a jejich hodnotovému obzoru. Vybídl občany mimo jiné k tomu, aby jako soucítící jednotlivci pomáhali osamělým seniorům, narkomanům, dětem z chudších rodin a vězňům. Vyzval Kongres, aby schválil prostředky, jimiž by bylo možné rozšířit program odvykání drogám na dalších Američanů. V jedné větě se postavil proti Česká republika, Spojené státy americké a terorismus Sborník č. 15/2002 Miloslav Bednář, Jiří Dienstbier, Miloš Calda, Hynek Fajmon, Martin Palouš na téma USA a ČR: Blízcí, nebo vzdálení Ondřej Neff, Milan Knížák, Tomáš Klvaňa, Jiří Weigl na téma Útok z 11. září 2001: Souboj interpretací potratům a pro zákon, kterým by bylo zakázáno klonování lidských bytostí. Zahraniční pomoc: Prezident konstatoval, že více než 60 procent světové potravinové pomoci poskytují USA. Největší důraz položil na boj proti AIDS. Vyzval Kongres, aby v příštích 5 letech uvolnil 15 miliard dolarů pro Afriku na boj s AIDS a na financování antiretrovirové terapie, která dokáže prodloužit život nemocných AIDS o mnoho let. Cena léčby těmito preparáty se v poslední době snížila na čtyřicetinu (z na 300 dolarů ročně). Boj s terorismem: Je pozoruhodné (i ve světle nejnovějšího vývoje), že se Bush v části projevu věnované mezinárodním záležitostem ani jednou nezmiňuje o NATO. Hlavní pozornost samozřejmě věnuje terorismu a boji proti němu. Terorismus považuje za přímé pokračování tří hrozeb 20. století (nacismu, [japonského] militarismu a komunismu), které byly všechny s významným přispěním USA poraženy. Bush v souvislosti s bojem proti terorismu upozorňuje, že nejde pouze o pasivní sledování vývoje, ale o výsledek, tj. o porážku terorismu. Unilateralisticky upozorňuje, že Amerika sice vyzývá svobodné státy, aby se k ní v zápase s terorismem připojily, ale zároveň varuje, že postup jeho země nebude záviset na rozhodnutí jiných. Připomíná, že inspekce OSN nestojí před snadným úkolem, nebo jejích 108 inspektorů má prohledat obrovské území. (Dodejme, že 5,6 krát větší než území České republiky, takže na jednoho inspektora připadá rozloha 4060 km2!). Prezident připomněl všeobecně známá fakta o iráckém režimu, jeho krutostech a jeho potenciálu zbraní hromadného ničení (zmínil se např. o botulotoxinu, antraxu, sarinu, hořčičném plynu a VX). Iráckému režimu dal ultimativní požadavek: bu se odzbrojí sám a prokáže, že tak učinil, nebo bude odzbrojen koalicí vedenou Spojenými státy. K severokorejskému režimu, který bezpochyby představuje značnou hrozbu nejen pro okolní státy, ale i pro USA, zaujal americký prezident překvapivě mírnější stanovisko. Z Bushovy formulace naše země a svět se musí poučit z Korejského poloostrova a nedovolit, aby v Iráku vznikla ještě větší hrozba jakoby nepřímo vyplýval chmurný poznatek, že v Koreji již byla zmeškána chvíle, kdy ještě bylo možné hrozivý vývoj zastavit. Pár poznámek na okraj: Název každoročního projevu o stavu Unie (State of the Union Address) je klamný. Tím posledním, co v takový den americká veřejnost od svého prezidenta očekává, je konstatování stavu. Ladění projevu bývá plné sebedůvěry a je zaměřeno na budoucnost. Nelze nepřipomenout myšlenku amerického sociologa Roberta K. Mertona z práce Theory & Social Structure (1949) o selffulfilling prophecy (proroctví, které se samo naplňuje). Tato myšlenka bez nadsázky charakterizuje optimistického ducha Ameriky a nutí ke srovnání s výkony geograficky i těch nejbližších exekutivců. Jen nečinně sedět, pasivně přemítat a neradostně konstatovat je kontraproduktivní a neadekvátní roli, ve které prezident je. Ten, kdo by své zemi jen nastavoval pravdivé zrcadlo, by ji de facto demobilizoval, srážel by ji, neposloužil by jí. Od tohoto významného projevu čekají Američané povzbuzení, směr, vizi budoucnosti. Problémy je třeba chápat nikoli staticky, nýbrž dynamicky, jako výzvy, rukavici, kterou je třeba zvednout dnes, nikoli někdy v budoucnosti. Prezident se ani nepustil do historiosoficky laděných, avšak ve skutečnosti laciných tezí o světě, který se teroristickými útoky na USA navždy změnil apod. Naopak, místo toho dal najevo sebedůvěru a odhodlanost se s výzvou terorismu vítězně utkat. Cena na dobírku: 89 Kč, 80 stran objednávky na * tel * Text prezidentovy zprávy o stavu Unie lze nalézt na 7

8 Co je ničí, to se snadno ničí, praví lidová moudrost. Vylepšená Adamem Smithem zní: dejte někomu kus kvetoucí zahrady do nájmu a udělá vám z ní pouš, dejte někomu do vlastnictví kus pouště a udělá vám z ní kvetoucí zahradu. Na tomto ideovém základě byla postavena česká privatizace. Neměla naplnit státní kasu, neměla řešit problémy jednotlivých velkých firem, neměla plnit aktuální resortní koncepce. Měla dát našemu hospodářství subjekty trhu. Hospodářství nejen dirigovanému a plánovanému, ale téměř stoprocentně a v míře ve světě nevídané zestátněnému a zkolektivizovanému. O privatizaci jsem poprvé slyšel v souvislostí s Chile a tamní demontáží allendovského socialismu. Nic strašnějšího pod sluncem pro komunistickou propagandu už nemohlo být. O něco později jsme o tomto opaku znárodnění slyšeli z thatcherovské Anglie. Tzv. společenské vlastnictví bylo přitom nedotknutelnou věcí pro všechny reformátory socialismu s lidskou tváří ba dokonce i mezi kritiky normalizačního režimu bylo většinou považováno za jedinou dobrou věc naší tehdejší reality. Mluvit o privatizaci v prvních polistopadových týdnech bylo průkopnické. Málokdo nahlas řekl, že to, co tady vzniká, je kapitalismus. Ale i ten mnozí znali z jeho skandinávskoněmeckofrancouzské podoby s lidskou tváří a se silným státním sektorem. Není pravdou, že privatizovat se muselo. Mohli jsme uvolnit ÚNOROVÁ GLOSA Věci mají být něčí podnikání a čekat, až státní firmy začnou postupně krachovat. Jenže jednak u nás nebyl ani zárodek podnikatelské třídy jako v jiných postkomunistických zemích, jednak jsme pochopili polistopadová léta jako prostor k vědomé, v jistém smyslu řízené změně. Proto jsme ji nazvali transformací. Nečekali jsme, až si státní podniky rozeberou na atomy jejich manažeři a druhý sled nomenklaturních kádrů. Kombinací různých metod se privatizace stala celospolečenským národním projektem. Takové obrovské přesuny majetku musely přilákat nepoctivce a musely i přinést chyby a lidská selhání. Byli jsme jich svědky i při privatizacích svým objemem zcela nesrovnatelných v západní Evropě. Po dvanácti letech privatizace však máme standardní vlastnickou strukturu a o privatizaci již mluvíme jen jako o sledu jednorázových projektů, nikoli jako o součásti transformace. Když jsem před 12 lety seděl v Obecním domě na první dražbě malé privatizace, chápal jsem rány kladívka licitátora Gavlase jako zatloukání hřebíků do rakve socialismu. Ano, starý socialismus byl privatizací pohřben. Nyní naše ekonomické aktivity začíná nenápadně znárodňovat houstnoucí sí všemožných regulací, limitů a kvót. Jak nazveme proces, kterým budeme jednou privatizovat svobodné podnikání? Ladislav Jakl CEP V ÚNORU Aktuálně CEP vydal knihu Jak se volí prezident, jejímž autorem je Karel Steigerwald. Kniha je souborem komentářů Karla Steigerwalda k prezidentským volbám, které vycházely v deníku MF DNES na konci roku 2002 a na začátku roku Publikace je doprovozena ilustracemi Vladimíra Jiránka. Kniha Jak se volí prezident je součástí předplatného CEPu a předplatitelé ji obdrželi poštou. Lze ji objednat na dobírku na internetové stránce CEPu CEP vydal druhé, doplněné vydání knihy Úskalí evropské integrace, jejímž autorem je Petr Mach. Druhé vydání je oproti prvnímu vydání z března 2002 doplněné o čtyři nové kapitoly: Euro přináší Evropě hospodářské problémy, Jak bude fungovat penězovod mezi Bruselem a Prahou?, Lze z EU vystoupit? a Vstup do CEP je nestátním institutem pro ekonomická a politická studia založeným v r Václavem Klausem Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti a tržního hospodářství Semináře a publikace CEPu poskytují analýzy a názory předních odborníků Semináře jsou volně přístupné široké veřejnosti a studenti mají výraznou slevu na předplatné publikací Od září 2002 CEP vydává pravidelný měsíční newsltetter Internetová stránka CEPu umožňuje vyhledávání v několika stovkách textů, které se zabývají aktuálními i nadčasovými hospodářsko-politickými problémy Na internetové stránce CEPu si lze objednat jednotlivé publikace nebo se zaregistrovat k jejich celoročnímu odběru EU by omezil svobodu občanů. Kapitola, která se v původním vydání jmenovala Evropská unie a teorie her, je doplněná a přejmenovaná na Proč evropská ekonomika přestává růst. Ostatní kapitoly jsou uvedeny v nezměněné podobě. Knihu lze objednat na dobírku na internetové stránce CEPu Ve středu 19. února CEP ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 uspořádal na Novoměstské radnici u příležitosti 80. výročí úmrtí Aloise Rašína seminář Odkaz Aloise Rašína. Na semináři vystoupili s příspěvky Václav Klaus, advokátka z Prahy 2 Marta Ehlová, docentka z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Jana Čechurová a profesor Vysoké školy ekonomické Robert Holman. CEP vydá ze semináře samostatný sborník textů, který obdrží předplatitelé poštou. PŘEDPLATNÉ CEPU NA ROK 2003 Předplatné CEPu je nejjednodušší způsob, jak za výhodnou cenu být po celý rok v kontaktu s příznivci svobodné společnosti a tržního hospodářství a pravidelně získávat zajímavé publikace zabývající se aktuálními problémy ekonomiky a politiky Co zahrnuje předplatné? Předplatné zahrnuje zasílání pozvánek opravňujících k účasti na seminářích, zasílání měsíčního newsletteru, sborníků a dalších publikací vydávaných Centrem pro ekonomiku a politiku Kolik stojí předplatné? Cena předplatného je 500 Kč Zvýhodněná cena pro studenty je 250 Kč Jak se stát předplatitelem CEPu? Oslovte nás na tel , u nebo se zaregistrujte prostřednictvím

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2006 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ AKCIOVÉ TRHY ČERVENEC 2003 ČEZ ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG CEZ CP (+420) 261 319 081 CENA (30. 6. 2003) 105,64 Kč

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky Tomáš Ježek 2006 Obsah Obsah Motto 7 Úvod 8 Předmluva jako shrnutí 9 1. Východiska 11 1.1 Ekonomové a právníci,

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Několik mýtů o české fiskální politice

Několik mýtů o české fiskální politice Několik mýtů o české fiskální politice Ing. Vladimír Bezděk, M.A. poradce člena Bankovní rady ČNB Smilovice, Ministerstvo financí ČR, červen 2003 Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

II. Informace o stavu a použití peněžních prostředků vedených na zvláštních účtech (velká a malá privatizace) k 31.12.2010

II. Informace o stavu a použití peněžních prostředků vedených na zvláštních účtech (velká a malá privatizace) k 31.12.2010 II. Informace o stavu a použití peněžních prostředků vedených na zvláštních účtech (velká a malá privatizace) k 31.12.2010 1. Velká privatizace Tabulka č. 7 - Přehled peněžních příjmů a výdajů zvláštního

Více

Garantovaný vklad s prémií 2010

Garantovaný vklad s prémií 2010 J&T BANKA, A.S. Garantovaný vklad s prémií 2010 Červen 2010 Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa Garantovaný vklad s prémií SD1001 Proč garantovaný vklad s prémií?

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

II. Informace o stavu a použití peněžních prostředků vedených na zvláštních účtech (velká a malá privatizace) k 31.12.2011

II. Informace o stavu a použití peněžních prostředků vedených na zvláštních účtech (velká a malá privatizace) k 31.12.2011 II. Informace o stavu a použití peněžních prostředků vedených na zvláštních účtech (velká a malá privatizace) k 31.12.2011 1. Velká privatizace Tabulka č. 6: Přehled peněžních příjmů a výdajů zvláštního

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

peníze od státu do státu 1

peníze od státu do státu 1 Státní podniky V této studii je zahrnuto celkem 13 podniků vlastněných státem, které mají zásadní strategický či ekonomický význam. Skupina obsahuje 4 podniky zabývající se energetikou, 7 podniků z dopravních

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně International Facility Management Association Česká pobočka Vinohradská 112, 130 00 Praha 3 korespondenční adresa: U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 e-mail: administrativa@ifma.cz http://www.ifma.cz IČO:

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_18 Název materiálu: DAŇOVÁ SOUSTAVA Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojetí a strukturu daňové soustavy ČR

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více