VIRTUÁLNÍ AC.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIRTUÁLNÍ AC. www.motivp.com"

Transkript

1 VIRTUÁLNÍ AC

2

3 PROČ VIRTUÁLNÍ AC? Firmy chtějí dosahovat efektivních výsledků, proto potřebují mít správné lidi na správných místech. Pomocí spolehlivých metod tak můžeme zjišťovat potenciál každého člověka. Odhalíme, jaké jsou jeho přednosti a slabiny, jaké má dovednosti a co od něj můžeme očekávat v budoucnu. Nejčastější důvody, proč zaměstnance testujeme, jsou v zásadě dva - výběr a rozvoj. Od toho se odvíjejí nástroje, které používáme. Virtuální Assessment centre slouží pro výběr zaměstnanců, zatímco pomocí Virtuální Development centre zjišťujeme jejich další možnosti růstu. Na začátku je důležité definovat požadované kompetence vzhledem k pozici. Podle těchto kompetencí je pak sestavena sada psychodiagnostických metod. Základem každé sady jsou vždy test klíčových kompetencí (TKK) a test analytického a logického myšlení (A-test), které jsou doplněny o specifické moduly podle obsazované pozice. Můžeme tak testovat lidi na všech pozicích, od specialistů až po TOP management. Výhody pro Vás Testování je možné provést elektronicky, to znamená kdykoliv a kdekoliv, kde je připojení k internetu. Tento způsob rozvoje výrazně snižuje náklady, současně zachovává vysokou kvalitu testování. VAC a VDC je možné řešit jak individuálně, tak ve skupině. Výstupem jsou individuální a skupinové závěrečné zprávy, které umožňují porovnání výsledků s ostatními kandidáty. Stanovují pořadí dle zvoleného profilu kompetencí.

4 NA ZÁKLADĚ ŽIVOTOPISŮ SE NEROZHODUJEME KOHO ANO, ALE KOHO NE, PODLE TVRDÝCH DAT František Hroník Ředitel agentury Motiv P

5 JAKÁ JE NAŠE PSYCHODIAGNOSTIKA? INDIVIDUÁLNÍ - testuje motivaci účastníků, jejich osobní a výkonové předpoklady KOMPLEXNÍ - kombinací metod umožňuje hlubší analýzu předpokladů a přináší věrohodné výsledky SPOLEHLIVÁ - máme vlastní know-how a mnohaleté zkušenosti, používáme vlastní testy a modelové situace PROVĚŘENÁ - výsledky jsou srozumitelně interpretovány kvalifikovanými psychology s mnohaletou praxí EFEKTIVNÍ - díky elektronické formě jsme schopni při zachování kvality snížit časové i finanční náklady na minimum FLEXIBILNÍ - díky variabilitě jednotlivých modulů jsme schopni přizpůsobit testy na konkrétní pozici SPOJENÁ S DALŠÍM ROZVOJEM - máme propracovaný systém MotivP.com propojující testování se vzděláváním a rozvojem STANDARDIZACE Soubor testů disponuje normami, které byly získány na rozsáhlém a reprezentativním standardizačním vzorku ze soukromého business sektoru (u dotazníků N=2980; u Testu analytického/praktického myšlení N=1945). Jednotlivé škály prokázaly velmi dobré až vynikající parametry reliability (test lze opakovaně použít) a byla prokázána obsahová i diferenciální validita metod (test měří skutečně to, co měřit má). Indikace metod tak vyhovuje podmínkám, ve kterých jsou využívány. Standardizace proběhla pro českou a slovenskou populaci.

6 ROZDÍL MEZI ASSESSMENT CENTREM A DEVELOPMENT CENTREM Virtuální Assessment Centre představuje vhodný nástroj pro výběr na různé pozice a tvoříme jej vždy na míru. V případě výběrového AC se soustředíme především na obtížně rozvíjitelné kompetence, které budou i po delším časovém období činit rozdíl mezi uchazeči. Jde například o odolnost, tah na bránu a orientaci na výsledky. Výsledná zpráva tedy podrobně shrnuje přednosti a rezervy posuzovaného a přehled podmínek, které akcentují nebo brzdí jeho výkon. Virtuální Development Centre.slouží k rozvoji klíčových zaměstnanců z řad manažerů, specialistů a obchodníků. Pozornost se věnuje jak kompetencím, které lze dobře rozvíjet (jako je například komunikace, time management, nebo leadership), tak i složitějším kompetencím, které můžeme rozvíjet pouze vzhledem k možnostem posuzované osoby (např. manažerská integrita). Těžiště výstupní zprávy je v doporučení, které je podrobně rozpracováno do konkrétních kroků.

7 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Virtuální AC/DC může mít volitelnou délku podle zvolených modulů, cena se odvíjí od varianty závěrečné zprávy. Basic: Automatická zpráva vhodná například pro psychology a personalisty, kteří ji dokáží sami kvalifikovaně interpretovat. Standard: Zpráva s interpretací včetně doporučujících otázek, na které se zeptat při pohovoru. Vhodná pro manažery, kteří si sami vybírají nové zaměstnance. Professional: Zpráva s interpretací vhodná pro testování TOP managementu, protože obsahuje vzhledem wk pozici velmi specificky zvolené testy a modelové manažerské situace. Ve spolupráci se zadavatelem včleňujeme specifické případové studie. PŘINÁŠÍME EFEKTIVNÍ METODY, KTERÉ VÁM UŠETŘÍ ČAS I NÁKLADY PŘI ZACHOVÁNÍ VYSOKÉ KVALITY

8 NABÍDKA PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD PRO VAC A VDC POZICE Specialista Zákaznická podpora Call Centrum Personalista Obchodník Nižší a střední management TOP Management DOPORUČENÝ OBSAH BALÍČKU * balíčky lze dle konkrétních požadavků upravovat a doplňovat o další testy Součástí je individuální řešení situací z praxe. Test sleduje psaný projev a zákaznickou orientaci, ale dokáže odhalit i neuvědomované tendence jako například kreativitu. Úkoly sledují styl komunikace, čas a správnost odpovědí, ale i zákaznickou orientaci. Klíčová je formulace návrhů řešení v náročnější situaci se zákazníkem při řešení problémů. Specifikem je míra shody zvolených argumentů s vhodným pořadím. Zjišťují se zkušenosti a styl jednání se zákazníkem, zvládání požadavků a stížností zákazníka. Základem jsou schopnosti rozhodování, strategické i analytické myšlení a stanovování priorit. Schopnosti se testují také při situaci slučování dvou oddělení v modelové firmě. Test zjišťuje zkušenosti a styl jednání se zákazníkem, také ukazuje argumenty na námitky a zvládaní stížností zákazníka. Odhaluje také komunikační a prodejní manévry. Obsahuje příklady manažerských dilemat zaměřené na individuální řešení náročných situací z praxe, testují se klíčové manažerské kompetence a schopnost delegování. Komplexní testování, obohacené o business případové studie a řešení náročných manažerských dilemat. Zjišťuje se strategické myšlení účastníků. CENA bez DPH 900 Kč 900 Kč 900 Kč 900 Kč Kč 900 Kč Kč

9 Z ČEHO SE SKLÁDÁ MotivP PSYCHODIAGNOSTIKA A-test Test analytického a logického myšlení ukazuje, jak člověk rozeznává informacemi, jak s nimi umí pracovat v daném časovém horizontu a jak se na jejich základě rozhoduje. Test klíčových kompetencí Rychle a kvalitně posuzuje osobnostní i výkonové dispozice vzhledem k požadovaným kompetencím. Test zjišťuje vlastnosti jako jsou například orientace na úspěch a výsledek, emoční stabilita, loajalita, flexibilita, pracovní tempo a mnohé další. VOLITELNÉ MODULY: Business esej Dialog simulátor Modelová situace Personální rozhovor Prodejní interview Projektivní test popisu situací Řešení dilemat Řešení stížností nebo reklamace Znalostní test Zvládání námitek Videopohovor Výhodou naší psychodiagnostiky je také její schopnost odhalit sebestylizaci. Kontrola se provádí kladením stejných otázek v různých obměnách. Analýzou jazyka odpovědí je test také schopný zjistit, pokud by se u něj střídalo více lidí.

10 NA TĚŽKO NAUČITELNÉ KOMPETENCE, JAKO JE NAPŘÍKLAD ODOLNOST ČI TAH NA BRÁNU, SE MUSÍME ZAMĚŘIT PŘEDEM

11 PŘEDVÝBĚR ANEB POŘADÍ KANDIDÁTŮ Výběr kandidátů obvykle zabere spoustu času, a přesto je výsledek nejistý. Při větším množství uchazečů je skoro nemožné přečíst všechny životopisy, natož pak ověřit kvality kandidátů při osobním pohovoru. Jak se rozhodnout v takové situaci? Podle čeho se orientovat ve velkém množství uchazečů? Jak víte, že Vámi vybraný kandidát bude skutečně ten pravý pro danou pozici? Předvýběr je komplexní nástroj s velmi jednoduchou administrací. Personalista společně s psychologem pouze upraví standardní dotazník tak, aby odpovídal konkrétní pozici. Předvýběr následně vyhodnocuje tzv. tvrdá data získaná z personálního dotazníku (jako jsou řidičský průkaz, jazykové znalosti, apod.) společně s VAC psychodiagnostikou, která sleduje kompetence kandidátů. Výsledkem je pořadí kandidátů s požadavky na konkrétní pozici. Takto si můžete na pohovor pozvat skutečně ty nejlepší. K libovolnému počtu účastníků si můžete nechat vypracovat interpretovanou zprávu z psychodiagnostiky, takže Vaše příprava na pohovor už nemůže být více efektivní. Přinášíme Vám efektivní metodu výběru, která Vám ušetří čas a finanční náklady.

12 UKÁZKA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

13 MOŽNÉ KOMBINACE Při výběru i rozvoji zaměstnanců lze virtuální psychodiagnostiku velmi dobře kombinovat s dalšími metodami testování. Kombinace s Behaviorálním interview Tato technika blízká manažerskému způsobu myšlení se zaměřuje zejména na pozorovatelné chování. Systém na sebe navazujících otázek pomáhá vytvářet a ověřovat hypotézy o minulém či budoucím chování člověka. Můžeme tak poznat rozdíl mezi obrazem, který o sobě posuzovaný vytváří a skutečnými výsledky jeho práce. Připravíme pro Vás Behaviorální interview nebo Assessment/Development centrum? Obě metody testování pro Vás můžeme zrealizovat, a to v rozsahu, který si sami zvolíte. Virtuální AC jako součást reálného Assessment/Development centra Testování přes internet může fungovat jako předvýběr klasického AC, díky kterému získají hodnotitelé důležité informace o účastníkovi předem. Otázky pohovoru a modelové situace jsou pak konkrétněji zacíleny. Naučíme Vás jak na to? Chcete provést behaviorální interview sami, ale nejste si jisti, jak správně postupovat? Pak Vám nabízíme virtuální kurz, kde definujeme behaviorální rozhovor s jeho jednotlivými fázemi a typy otázek. Nebo chcete realizovat AC/DC, ale potřebujete podporu? Kurz Profesionální assessor provede jeho účastníky všemi fázemi AC/DC od přípravy, samotné realizace až po psaní závěrečných zpráv a jejich interpretaci manažerům. KONTAKT: Marta Domanská, tel.:

14 My-edevelopment aneb vše na jednom místě Veškeré testování probíhá v online vzdělávacím systému MotivP.com. Vše je tím pádem na jednom místě a nestane se tak, že Vaše závěrečné zprávy zapadnou. Přidaná hodnota just in time vzdělávání totiž znamená, že doporučeníplynoucí z testování můžete okamžitě uchopit a rozvíjet ve stejném systému. Nekončíme u testování! Jsme tu, když potřebujete reagovat na jeho výsledky. Okamžité doporučení na Virtuální kurzy, vzdělávací videa a konference, nebo třeba diagnostiku 360 zpětná vazba a další rozvojové programy Vám usnadní práci. Kromě jiného z toho plyne také úspora časová a finanční. Neustále rozšiřujeme nabídku o další testy Nyní pracujeme na přidání dalších modulů do VAC/VDC testování rizikového chování pro bankovní sektor test klíčových postojů pro manažerské pozice analýza motivačního klimatu

15 KONTAKT Marta Domanská /Manažerka pro komunikaci/ tel.: Tvůrcem psychodiagnostiky a jejím garantem je František Hroník, přední český odborník na problematiku řízení lidských zdrojů a autor nejprodávanějších knih o assessment centru. Od 90. let se jako jeden z prvních v českém a slovenském prostředí věnuje kognitivně behaviorální psychologii, kterou úspěšně propojuje s businessovým prostředím. Poprvé také realizuje online psychodiagnostiku. Více informací o našich testech, jejich standardizaci a použití se dozvíte na stránkách MotivP.com. Zde je můžete přímo zakoupit v sekci e-shop. Testy nabízíme v jazycích čeština, slovenština a angličtina.

16 ...být lepší w w w. m o t i v p. c o m

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Je třeba být pouze připravený! Posilte svoji mysl - ale své nervy nechte doma

Je třeba být pouze připravený! Posilte svoji mysl - ale své nervy nechte doma Článek pro Pharmbusiness Magazine Je třeba být pouze připravený! Posilte svoji mysl - ale své nervy nechte doma Doba, kdy se nábor nových pracovníků prováděl pouze prostřednictvím pohovorů, je pryč. Ctirad

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Základní metody používané při výběru zaměstnanců. Úvod. Tvrdá data. Analýza životopisu. Využití referencí

Základní metody používané při výběru zaměstnanců. Úvod. Tvrdá data. Analýza životopisu. Využití referencí Základní metody používané při výběru zaměstnanců Úvod Úspěšný výběr zaměstnanců zejména jedná-li se o exponovanou pozici - může značně přispět k úspěšnosti celé firmy. V opačném případě to může vést nejen

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PRO ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ NA ZÁKLADĚ ROZBORU EFEKTIVITY ROZVOJE V KONKRÉTNÍCH PODNICÍCH

VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PRO ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ NA ZÁKLADĚ ROZBORU EFEKTIVITY ROZVOJE V KONKRÉTNÍCH PODNICÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PRO ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ NA ZÁKLADĚ ROZBORU EFEKTIVITY ROZVOJE V KONKRÉTNÍCH PODNICÍCH Creating

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Chcete se stát úspěšným manažerem?

Chcete se stát úspěšným manažerem? Chcete se stát úspěšným manažerem? Jmenovali Vás právě do nové manažerské pozice? Jste postaveni před úkol řídit projekt či se máte ujmout řízení některého z oddělení firmy? Máte najednou velkou odpovědnost

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více