M Ě S T A. k Stránka 3 z 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T A. k 31.12.2013. Stránka 3 z 15"

Transkript

1 P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A K U T N Á H O R A k Stránka 3 z 15

2 Komentář k k Město Kutná Hora hospodařilo od podle schváleného. K byly do příjmové a výdajové části promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený s příjmy ve výši ,36 Kč a výdaji ,31 Kč byl mírně schodkový a to v celkové výši ,95 Kč. Schodek byl kryt rozpočtovanými přijatými dlouhodobými úvěry ve výši Kč a rozpočtovanou změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši ,95 Kč, proti působí splátky krátkodobých a dlouhodobých úvěrů ve výši Kč a nákup státních dluhopisů ve výši 1 ml. Kč. Skutečně dosažené příjmy k činily ,63 Kč, což představuje upraveného na 101,09 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši ,24 Kč, tj. upraveného na 93,83 %. Přebytek rozpočtového hospodaření - převaha příjmů nad výdaji ve skutečné výši ,39 Kč představuje přijaté dlouhodobé úvěry a peněžní operace nemající charakter příjmů a výdajů., proti působí uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů, nákup státních dluhopisů, změna krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech. Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s m rozpočtem byly plněny mírně nad roční průměr (101,09 %). Vyššího oproti upravenému dosáhly např. daně z příjmů právnických osob, příjmy z místních a správních poplatků (spr.209x), daň z nemovitosti (209x) příjmy z prodeje bytů (spr.2950). Dále k vyššímu došlo u příjmů z prodeje zboží informačních center (spr. 2040) a pokut MP (spr.2100). Naopak nižší příjmů zaznamenaly příjmy z prodeje dlouhodobého majetku budov a pozemků (spr.209x), a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (2960). Výdaje V celkovém objemu zaznamenaly výdaje k čerpání pouze na 93,83 % UR. U provozních výdajů (94,31 %) se nižší čerpání projevilo především ve výdajích oddělení kultury a cestovního ruchu na propagaci a CR (spr.2040), na mezinárodní vztahy a sdělovací prostředky (správce 2050), v provozních výdajích vnitřní správy a provozních výdajích na provoz informačních center (spr. 2059), výdajích na úhradu daně z převodu nemovitostí a posudků majetkového oddělení (spr. 2097), územního plánování (spr. 2400), poskytnutých půjčkách z FRB (spr. 2499), výdajích oddělení správy nemovitostí na tělovýchovu a zájmovou činnost, na provoz, opravy a služby bytů a nebytů (spr.2950, 2956), oddělení technické ve výdajích na odpady, vzhled obce a zeleň, ve výdajích na pohřebnictví a vodní hospodářství (spr. 2960). Výdaje na investice byly čerpány na 92,11 % upraveného. Z větších investičních akcí byla k datu dokončena rekonstrukce sokolovny v Malíně na kulturně sportovní centrum, rekonstrukce komunikace Novomlýnská, demolice domu v ul. Uhelná (není investice), střecha Dačického domu na Komenského nám., I. a) etapa regenerace sídliště Šipší. a propojení topných lokalit vč. rekonstrukce povrchu vozovky, nebyly již realizovany chodníky. Započata byla I.b) etapa regenerace sídliště Šipší. Ke konci roku pokračovaly práce na dopláštění zimního stadionu a akce snížení energetické náročnosti DPS KH. Financování. Oblast financování k tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši ,08 Kč, nákup státních dluhopisů ve výši 1 ml Kč, čerpání dlouhodobých úvěrů ve výši Kč na rekonstrukci komunikací Pobřežní ul.v KH, Prokopa Holého, U Beránky, Na Vrchách, dále čerpání dlouhodobých úvěrů na zateplení MŠ KH, snížení energetické náročnosti DPS v KH a propojení topných lokalit Hlouška-Šipší. Financování ovlivňuje zejména výrazné zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o ,67 Kč oproti stavu na počátku roku 2013 a odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši ,78 Kč. Stránka 2 z 2

3 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček 0,00 0, , pí Brandejská ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů , , ,58 100,56 11 Daň z příjmů placená obcí 0, , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,93 100,11 12 Místní a správní poplatky , , ,32 100,55 13 Daň z nemovitostí , , ,51 113,87 15 Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) , , ,58 105,78 21 Pokuty 0, , ,00 100,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení) 3 000, , ,00 316,50 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) , , ,00 99,33 31 Odbor ekonomický celkem , , ,92 101,58 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Místní a správní poplatky , , ,00 98,30 13 Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) 2 000, , ,00 70,00 21 Přijaté sankční platby (pokuty) , , ,50 120,64 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) , , ,00 68,00 23 Odbor správní celkem , , ,50 101, STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl 2030 Místní a správní poplatky , , ,00 106,50 13 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 1 200, , ,00 100,01 23 Stavební úřad celkem , , ,00 106, Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu) , , ,11 92,16 21 Vratka dotace z minulých let - Tylovo divadlo 0,00 0,00 350,00 22 Ostatní nedaňové příjmy 0, , ,41 115,92 23 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem , , ,52 93, KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Pí Hnátková, Bc.Rudolf 205x Místní a správní poplatky 0, , ,00 123,81 13 Příjem ze sluţeb (lokální partnerství) a úroků , , ,74 112,65 21 Doplatek dotace SPOD - z min.let 0, , ,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady) 0, , ,46 100,25 23 Přijaté splátky půjčených prostředků - Průvodcovská sluţba , , ,00 92,49 24 Kancelář tajemníka celkem , , ,20 97,93 205x ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Místní a správní poplatky , , ,00 111,28 13 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0, , ,55 107,79 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,00 140,78 23 Ţivnostenský úřad celkem , , ,55 110, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Přijaté sankční platby (pokuty) 0, , ,51 118,17 22 Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 105,20 23 Městská policie celkem 0, , ,51 116, VEDENÍ MĚSTA 2200 Podíl na zisku MLaR + úroky 0, , ,95 100,00 21 Prodej ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 31 Vedení města celkem 0, , ,95 100, Stránka 4 z 15 Příjmy

4 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Místní a správní poplatky , , ,00 101,20 13 Přijaté sankční platby (pokuty) , , ,57 100,73 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) , , ,25 117,72 23 Odbor dopravy celkem , , ,82 101, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Dar - Naveletrh s.r.o. - šachový stolek 0, , ,00 100,00 23 Investiční dar - bezpečné přechody 0, , ,00 100,00 31 Odbor investic celkem 0, , ,00 100, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Úroky , , ,24 408,23 21 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,89 83,93 24 Fond rozvoje bydlení celkem , , ,13 96, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing.Kocián 2500 Místní a správní poplatky , , ,00 120,37 13 Přijaté sankční platby (pokuty) 0, , ,00 104,65 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0, , ,00 99,98 23 Odb. ţivotního prostředí celkem , , ,00 110, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Přijaté sankční platby (pokuty) 0,00 0, ,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (opiáty) 5 000, , ,00 57,00 23 Odbor sociálních věcí celkem 5 000, , ,00 81, FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PhDr. Hurtová 2799 Úroky , , ,92 100,01 21 Splátky půjček , , ,08 100,00 24 Odbor sociálních věcí celkem , , ,00 100, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr.Seifert 28xx Pojistné náhrady 0, , ,00 100,00 23 Odbor PPŠ celkem 0, , ,00 100,00 28xx ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing.Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, sluţby) , , ,98 100,61 21 Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) , , ,22 96,48 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů) , , ,00 104,65 31 oddělení správy nemovitostí celkem , , ,20 100, oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 21 oddělení správy nemovitostí technické celkem 0,00 0,00 0, oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Místní a správní poplatky , , ,00 104,32 13 Příjmy z vlastní činnosti (sluţby, parkovací automaty, odpady) , , ,70 109,63 21 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady) , , ,93 100,10 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0, , ,00 46,79 31 oddělení technické celkem , , ,63 100, Odbor správy majetku celkem , , ,83 100,77 29xx Vlastní příjmy celkem , , ,93 101,33 Stránka 5 z 15 Příjmy

5 Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba k v % správce SP DOTACE souhrnný dotační vztah , , ,00 100, Bc. Rudolf Ostatní dotace: Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 0, , ,00 100, Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 0, , ,00 100, Asistent prevence kriminality 0, , ,00 100, Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery 0, , ,00 100, Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery 0, , ,00 100, Fondy kraje 0, , ,00 100, Integrovaný operační program program č EU IV 0, , ,00 100, Integrovaný operační program program č EU NIV 0, , ,00 100, Kulturní aktivity 0, , ,00 100, Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona 0, , ,00 100, Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně 0, , ,00 100, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 0, , ,00 100, Operační program ţivotní prostředí ( ) - spolufinancování - IV 0, , ,51 100, Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV 0, , ,00 100, Podpora regenerace panelových sídlišť investiční program č , , ,00 100, Podpora udrţitelného vyuţívání zdroje energie program č EU IV 0, , ,32 100, Povodně , , ,00 100, Povodně , , ,00 100, Povodně , , ,00 100, Prevence kriminality - neinvestice 0, , ,00 100, Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice 0, , ,00 100, Převod z depozitního účtu 0, , ,00 100, Regionální funkce knihoven 0, , ,00 100, ROP RS Střední Čechy IV EU (vazba na ÚZ 17849) 0, , ,97 100, ROP RS Střední Čechy NIV EU (vazba na ÚZ 17082) 0, , ,77 100, SPOD 0, , ,00 100, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0, , ,00 100, Transfery od obcí 0, , ,00 100, Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0, , ,19 100, Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 0, , ,94 100, Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona 0, , ,00 100, Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona 0, , ,00 100, Veřejné informační sluţby knihoven - neinvestice 0, , ,00 100, Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č , , ,00 100, Dotace celkem , , ,70 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,63 101,09 Stránka 6 z 15 Příjmy

6 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl SOCIÁLNÍ FOND , , ,00 96, pí Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Antonín Novák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Pavel Bečán - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 K.Hromádková - Operní týden 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - ztráta r , , ,66 100,00 příspěvek 21 LOTOS s.r.o. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 KH Travel s.r.o. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Dedeman s.r.o. - Veteran Rally 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Asociace turistických center 0, , ,00 100,00 příspěvek 21 OS Denemark - odbahnění rybníku 0, , ,00 100,00 příspěvek 23 Ochotnický spolek TYL nájem MTD , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdruţení přátel KH - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Společnost Modrý svět o.s. - Tyjátrfest 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Taneční soubor Čercheň , , ,00 100,00 příspěvek 33 Vox Bohemia - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 O.S.Denemark - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 KH komorní orchestr o.s , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdruţení Kocábka - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Učit.smíš.pěv.spol.Tyl , , ,00 100,00 příspěvek 33 OS Kutnohorsko.cz , , ,00 100,00 příspěvek 33 Oblastní charita - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Sdr.konzultantů rozvoje organizací - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Stříbrná Kutná Hora - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 33 Kultura do města o.s , , ,00 100,00 příspěvek 33 O.S.Kutnohorsko.cz - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Šance ţít - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Voj.sdruţení rehabilitovaných , , ,00 100,00 příspěvek 39 Konfederace pol.vězňů - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 39 Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Sbor Křesťanského spol. přísp , , ,00 100,00 příspěvek 34 NF Gymnázia KH - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 6.pionýrská skupina - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 6.pion.skupina Kolín - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 39 MTD - příspěvek na provoz , , ,01 100,00 příspěvek 33 Městská knihovna - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Galerie Felixe Jeneweina , , ,64 100,00 příspěvek 33 Městská knihovna 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 CG sv.voršily - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 GASK - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Jaroslava Rucká - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Lucie Mrňáková - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Willem Versteeg - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Zdeněk Jeřábek - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Pavol Čureja 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 Osadní výbor - Ţiţkov 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Kytarová soutěţ - ceny 0, , ,80 99,99 ceny 33 Oslava sv. Barbory - ceny 0, , ,00 100,00 ceny 33 Příspěvkový program KCR ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - školství ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - sport ,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - soc.oblast ,00 0,00 0,00 39 Propagace, cestovní ruch , , ,82 85,57 21 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,41 98,61 33 Spolkový dům 0, , ,00 99,50 36 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem , , ,34 97, Stránka 7 z 15 Provozní výdaje

7 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Zastupitelstvo města pí Hnátková 2050 Mzdové náklady, cestovné , , ,00 95,39 61 Zastupitelstvo obce celkem , , ,00 95, kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mezinárodní vztahy + IC personální zajištění , , ,71 94,50 21 Okresní hospodářská komora , , ,00 100,00 příspěvek 25 Sdělovací prostředky , , ,30 97,74 33 Sokolovna Malín - personální zajištění 0, , ,00 96,08 34 Spolkový dům - personální zajištění , , ,00 98,85 36 Výdaje na grantový systém 0, , ,00 100,00 39 Pěstounská péče 0, , ,00 43 Územní samospráva , , ,65 99,85 61 kancelář tajemníka celkem , , ,66 99, oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Územní samospráva (HW, SW) , , ,19 96,41 61 oddělení informatiky celkem , , ,19 96, Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 Poţární ochrana - dobrovolná část , , ,91 94,71 55 PO - dobrovolná část celkem , , ,91 94, oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 BabyBox 0, , ,00 100,00 příspěvek 39 Česká inspirace - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 36 České dědictví UNESCO - přísp , , ,00 100,00 příspěvek 33 Český institut inter.auditorů 3 000, , ,00 100,00 příspěvek 61 Mikroregion Kutnohorsko-přís , , ,00 100,00 příspěvek 36 Nadace UNESCO - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 33 Oblastní charita - příspěvek 0, , ,00 100,00 příspěvek 43 OWHC Canada - příspěvek , , ,98 100,00 příspěvek 62 Památková komora - příspěvek 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 61 Sdr.historických sídel ČMS-př , , ,00 100,00 příspěvek 61 Svaz měst a obcí - příspěvek , , ,20 100,00 příspěvek 61 Unie digitálních kin 4 000,00 0,00 0,00 příspěvek 33 Informační centra , , ,21 25,78 21 Komunální sluţby - pohřby, Spolkový dům , , ,80 27,78 36 Povodně , , ,00 100,00 37 Územní samospráva - provozní náklady , , ,03 83,28 61 Poplatky za vedení účtu , , ,35 99,39 63 oddělení vnitřní správy celkem , , ,57 81, Kancelář tajemníka celkem , , ,33 96,44 205x ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placená obcí , , ,00 91, majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daň z převodu nemovitostí, posudky , , ,50 52,13 36 majetkové odd. celkem , , ,50 52,13 Odbor ekonomický celkem , , ,50 89, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Městská policie - výdaje , , ,56 98,29 53 Městská policie - prevence kriminality 0, , ,00 100,00 43 Městská policie celkem , , ,56 98, VEDENÍ MĚSTA 2200 Platba úroků z přijatých úvěrů , , ,72 76,01 xx Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda , , ,00 100,00 35 Stránka 8 z 15 Provozní výdaje

8 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Vyrovnání očekávaných ztrát PO ,00 0,00 0,00 61 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Finanční zabezpečení krizových opatření , , ,00 100,00 52 Vedení města celkem , , ,72 77, ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu , , ,43 100,00 22 BESIP , , ,80 41,69 34 Odbor dopravy celkem , , ,23 99, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování , ,00 0,00 0,00 36 Odbor regionálního rozvoje celkem , ,00 0,00 0, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Areál kasáren na Ţiţkově 0, ,00 0,00 0,00 36 Azylový dům 0, , ,00 100,00 43 Centrum sociálních sluţeb 0, , ,00 100,00 43 Demolice domu Uhelná , , ,00 56,57 36 Digitalizace majetku, IPRM , , ,00 50,96 36 DPS - opravy 0, , ,20 100,00 43 Hřtbitov Všech svatých - Česká ulice 0, , ,00 45,03 36 MTD - oprava fasády 0, , ,00 100,00 33 Park pod Vl.dvorem 0, , ,00 94,42 37 Prachárna (Číţkova skála) studie 0, , ,00 100,00 34 Rekonstrukce povrchů komunikací 0, , ,30 96,05 22 Sokolovna Malín 0, , ,73 99,99 34 Studie - ZŠ J.A.K. moţnost MK 0, , ,00 99,96 33 Útulek pro psy 0, , ,00 52,30 10 Odbor investic celkem , , ,23 80, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky , , ,00 46,32 36 Poplatky , , ,00 6,19 63 Fond rozvoje bydlení celkem , , ,00 45, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx ČSOP - Stanice pro handicap. ţivočichy 5 000, , ,00 100,00 příspěvek 37 ČMMJ - OMS KH - Posouzení trofejí 3 000, , ,00 100,00 příspěvek 37 Orlík n/v - meliorační dřeviny 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Kozlík - lesní hospodář - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Lesy ČR - lesní hospodář - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 10 Ochrana ţivotního prostředí , , ,00 30,58 37 Odbor ţivotního prostředí celkem , , ,00 96,48 25xx ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Asociace rod.a přátel zdr.p , , ,00 100,00 příspěvek 43 Centrum sluţeb zdravotně postiţených , , ,00 100,00 příspěvek 43 Fond ohroţených dětí , , ,00 100,00 příspěvek 43 Junák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 43 Klub důchodců - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 34 O.S.Rodinné centrum Špalíček , , ,00 100,00 příspěvek 34 Obč. sdruţení Povídej , , ,00 100,00 příspěvek 43 Občanské sdruţení Digno , , ,00 100,00 příspěvek 43 Občanské sdruţení Ţivot , , ,00 100,00 příspěvek 43 Oblastní charita Kutná Hora , , ,00 100,00 příspěvek 43 OS Prostor , , ,00 100,00 příspěvek 43 Pečovatelská sluţba , , ,00 100,00 příspěvek 43 Rytmus Benešov, o.p.s , , ,00 100,00 příspěvek 43 Sdruţení - Dítě a kůň , , ,00 100,00 příspěvek 34 Svaz diabetiků ČR, ÚO KH , , ,00 100,00 příspěvek 43 Svaz post.cvch v ČR ZO KH , , ,00 100,00 příspěvek 43 Stránka 9 z 15 Provozní výdaje

9 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl Záchytná stanice Kolín , , ,00 100,00 příspěvek 35 Klub důchodců - výdaje , , ,24 76,05 34 Sociální sluţby včetně dotace Rozvoj sociálních sluţeb , , ,57 49,44 43 O.S.Povídej - půjčka , , ,00 100,00 43 Finanční vypořádání 0, , ,00 100,00 64 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem , , ,81 82, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert oddělení památkové péče celkem , , ,00 83, školství pí Nechojdomová 2867 MŠ - příspěvek na provoz + grant , , ,35 100,00 příspěvek 31 MŠ Pohádka - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ŠJ - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek+grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ Kremnická - příspěvek na provoz + grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ KS - příspěvek na provoz + grant , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ TGM - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 31 ZUŠ - příspěvek na provoz , , ,00 100,00 příspěvek 32 EKODOMOV OS - příspěvek , , ,00 100,00 příspěvek 37 Bc.Michal Smrkovský - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 DST Olympia - Dětský sportovní tábor 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Hasičský sportovní klub - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Iveta Vlasáková - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Jitka Rosická - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 Junák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Junák Praha - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Klub rodáků - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 Klub Sluníčko - granty 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Mgr. Ladislava Krčmářová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Mgr.Petra Kremlová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 O.S.Špalíček - střední grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Obl.spolek Čes.červeného kříţe - granty 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Okresní rada ţen - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 PaedDr. Jana Nedvědová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 PaedDr.Alena Kotrbová - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 32 POD HORAMI o.s. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Stáj Rozárka obč.sdr. Bykáň 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Turista - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TOM Zálesák - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Václav Veselý - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 33 VOŠ SPŠ a JŠ - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ a Praktická škola - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 školství celkem , , ,35 100, tělovýchova pí Nechojdomová 2867 Klub lyţařů , , ,00 100,00 příspěvek 34 Kutnohorská Tour, o.s , , ,00 100,00 příspěvek 34 SK AFK Respo - korfbal , , ,00 100,00 příspěvek 34 SK Barbora o.s. - grant 4 005, , ,00 100,00 příspěvek 34 SK Sršni , , ,00 100,00 příspěvek 34 SKP Olympia K.H. - florbal , , ,00 100,00 příspěvek 34 SKP Olympia KH - atletika , , ,00 100,00 příspěvek 34 Sokol KH - stolní tenis 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 34 Sparta KH o.s , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Kaňk , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol KH - karate 1 000, , ,00 100,00 příspěvek 34 Stránka 10 z 15 Provozní výdaje

10 Provozní výdaje v Kč Text k v % správce oddíl TJ Sokol KH - oddíl všestrannosti , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Malín 3 685, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta KH - oddíl házené , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta KH - všechny oddíly , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta plavecký bazén KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Turista KH , , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Viktoria Sedlec 5 370, , ,00 100,00 příspěvek 34 TK TŠ Novákovi , , ,00 100,00 příspěvek 34 Club Deportivo, o.s. 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 GJO - Zlatá křída 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 Junák - okresní rada - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Juniorský maratonský klub o.s. - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Klub Sluníčko - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Leoš Lacina - dotace 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Lukáš Lapčík - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Miachaela Palečková - Maţoretky Scarlett 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Petr Hanzel - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta - odd.volejbalu - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta pl.bazén - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 Základní kynolog.organizace 0, , ,00 100,00 příspěvek 34 ZŠ TGM - grant 0, , ,00 100,00 příspěvek 31 tělovýchova celkem , , ,00 100, oddělení regenerace památek pí Jelínková 2870 Zachování památek , , ,34 98,71 33 Oprava po povodni - Aquadukt 0, , ,50 100,00 37 oddělení regenerace památek celkem , , ,84 99, Odbor památkové péče a školství celkem , , ,19 99,85 28xx FOND REGENERACE , , ,00 100, Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Psí útulek , , ,00 94,53 10 Informační centra , , ,77 99,85 21 Kultura - nájem Kino , , ,41 99,80 33 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,27 94,50 34 Byty, nebytové prostory - provoz a sluţby , , ,48 88,62 36 Veřejná zeleň 0, , ,00 64,57 37 oddělení správy nemovitostí celkem , , ,93 89, oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Informační centra , , ,08 68,86 21 MŠ Benešova - oprava 0, , ,23 100,00 31 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,91 99,55 33 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,39 96,67 34 Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky , , ,28 92,51 36 Zeleň, vnitrobloky , , ,00 81,90 37 DPS - opravy, údrţba , , ,58 93,29 43 odd. správy nemovitostí - technické celkem , , ,47 93, oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Záchytná stanice pro psy, kastrace koček , , ,50 99,58 10 Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby , ,00 993,00 24,83 21 Komunikace - údrţba, opravy , , ,49 99,59 22 Vodní hospodářství , , ,80 91,63 23 Sportoviště - opravy , , ,00 99,23 34 Komunální sluţby, veřejné osvětlení, hřbitovy , , ,69 90,64 36 Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň , , ,27 97,92 37 oddělení technické celkem , , ,75 96, Odbor správy majetku celkem , , ,15 94,53 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,06 94,31 Stránka 11 z 15 Provozní výdaje

11 Investiční výdaje v Kč Text ODBOR INVESTIC k v % správce oddíl Ing. Janál 2490 Útulek pro psy 0, , ,25 100,00 10 Okruţní křiţovatka Karlov ,00 0,00 0,00 22 Komunikace ul.u Beránky , , ,00 98,71 22 Komunikace ul. Prokopa Holého , , ,50 46,13 22 Komunikace ul. Na Vrchách , , ,00 69,68 22 Ulice Novomlýnská a Macháčkovo nábřeţí 0, , ,42 100,00 22 Rekonstrukce ul.kudrnova,jarošova 0, , ,00 99,99 22 Parkoviště u MTD 0, , ,00 100,00 22 Komunikace přes Vrchlici 0, ,00 0,00 0,00 22 Wagenknechtův mlýn 0, , ,00 26,78 23 VHS a.s. kanalizace příspěvek , , ,00 100,00 23 MŠ 17.listopadu - investice 0, ,00 0,00 0,00 31 MŠ Kutná Hora 0, , ,00 100,00 31 MŠ Pohádka 0, , ,00 100,00 31 MŠ Benešova - zateplení , , ,59 78,00 31 ŠD Kremnická - zádrţné Stavonel , , ,00 99,99 31 ŠJ TGM - vzduchotechnika 0, , ,00 99,99 31 MK - hydroisolace 0, , ,00 100,00 33 Sportovní hala ZŠ K.Stezka , , ,00 94,59 34 ZS - dopláštění , , ,94 97,32 34 Areál Klimeška 0, , ,60 99,90 34 Stadion Olympia 0, ,00 0,00 0,00 34 ZŠ J.Palacha - hřiště na odbíjenou 0, , ,00 97,12 34 Sokolovna Malín , , ,17 98,59 34 Plavecký bazén - filtrace , , ,65 94,32 34 Komenského 41 (dům Dačického) 0, , ,00 88,87 36 Studentů bývalá školní druţina 0, , ,00 18,15 36 Spolkový dům - odvodnění 0, , ,19 100,00 36 Regenerace sídliště Šipší I.etapa , , ,00 99,94 36 Domovní předávací stanice 17.listopadu , , ,52 88,25 36 Propojení topných lokalit , , ,34 98,76 37 Park Vlašský dvůr 0, , ,00 86,21 37 Centrum sociálních sluţeb , , ,00 21,69 43 Azylový dům 0, , ,00 75,34 43 Dům s peč. sluţbou , , ,67 97,08 43 Hasičská zbrojnice Malín 0, , ,64 100,00 55 Podíly k dotacím , ,00 0,00 0,00 64 Odbor investic celkem , , ,48 93,01 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Galerie Felixe Jeneweina - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 33 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem 0, , ,00 100,00 oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 oddělení informatiky celkem 0,00 0,00 0,00 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf; Hnátková 205x Nákup dopravního prostředku 0, , ,00 79,16 61 oddělení vnitřní správy celkem 0, , ,00 79,16 Kancelář tajemníka celkem 0, , ,00 79,16 Stránka 12 z 15 Investiční výdaje

12 Investiční výdaje v Kč Text k v % správce oddíl ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výpuk pozemků , , ,00 73,48 36 Odbor ekonomický celkem , , ,00 73,48 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový Nákup automobilu a testru na drogy 0, , ,87 96,72 53 Městská policie celkem 0, , ,87 96,72 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Příspěvek na kanalizaci , , ,00 75,68 23 VEDENÍ MĚSTA Nákup akcií - VHS (UZ 31/13; 147/13) 0, , ,00 19, Vedení města celkem 0, , ,00 19,04 23 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx Lesní osnovy 0, , ,00 100, Odbor ţivotního prostředí celkem 0, , ,00 100,00 25xx ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Oblastní charita Kutná Hora - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 43 Pečovatelská sluţba - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 0, , ,00 100, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 28xx MŠ - investiční příspěvek 0, , ,65 100,00 31 ZŠ KS - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 ŠJ - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 ZŠ J. Palacha - investiční příspěvek 0, , ,00 100,00 31 Wagenknechtův mlýn 0, , ,50 100,00 33 Odbor památkové péče a školství celkem 0, , ,15 100,00 28xx Útulek pro psy 0, , ,00 99,98 10 Privatizované domy - investice 0, , ,00 100,00 10 oddělení správy nemovitostí celkem 0, , ,00 99,99 správa nemovitostí, bytové oddělení technické pí Gregorová 2956 MLaR - oplocení , , ,40 100,00 10 Poličany kanal.přípojka 0, , ,00 100,00 23 MŠ Benešova - zeď ,00 0,00 0,00 31 Sokolovna Malín 0, , ,26 76, pionýrská skupina Kolín - inv.příspěvek 0, , ,00 100,00 34 TJ Sedlec - kanalizace 0, , ,00 100,00 34 Šultysova oprava topení 0, , ,01 100,00 36 Nádraţní výměna oken 0, , ,00 100,00 36 Vlašský dvůr 0, , ,58 99,85 36 Budova Radnická , , ,00 100,00 36 Trebišovská střecha,okna 0, , ,40 100,00 36 Spolkový dům 0, , ,02 99,99 36 Sedlecká výměna oken 0, , ,55 100,00 36 Potoční oprava autodílny 0, , ,00 100,00 36 Benešova , , ,00 100,00 36 Zámecká TZ 0, , ,97 100,00 36 bytové oddělení technické a správa nemovitostí celkem , , ,19 99,44 Stránka 13 z 15 Investiční výdaje

13 Investiční výdaje v Kč Text k v % správce oddíl oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Psí útulek - investice 0, , ,00 100,00 10 Rekonstrukce komunikací 0, , ,26 100,00 22 Komunikace - Pobřeţní , , ,60 100,00 22 Dešťová voda - U Kola 0, , ,00 100,00 22 Dětské hřiště Seifertovy sady 0, , ,00 100,00 34 DH - Neškaredice - DHM 0, , ,00 99,99 34 Dětské hřiště Malín - DHM 0, , ,00 100,00 34 Pokládka HDPE chráničky , , ,50 100,00 36 Slavnostní osvětlení - Ruthardka 0, , ,80 99,98 36 VO - přechod Albert 0, , ,00 100,00 36 VO - Kaňk - Kánský ,00 0,00 0,00 36 VO Kremnická , , ,00 99,99 36 Tebis - investice 0, , ,90 96,77 36 Technické sluţby - investice 0, , ,00 99,99 36 Sběrný dvůr - rekonstrukce povrchu 0, , ,43 100,00 37 oddělení technické celkem , , ,49 99,96 Odbor správy majetku celkem , , ,68 99,69 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,18 92,11 Stránka 14 z 15 Investiční výdaje

14 Financování v Kč Text k v % správce OdPa SpPo VEDENÍ MĚSTA 2200 přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč ČS kontokorent , ,00 0,00 0, ČS kontokorent , ,00 0,00 0, ČSOB kontokorent , ,00 0, ČSOB kontokorent , ,00 0, úvěr ČS Benešova byty [999104] , , ,76 99, úvěr U Lesa byty [999108] , , ,32 100, úvěr - Dacia Duster [999901] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (20 mil. Kč) [999113] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (32 mil. Kč) [999022] , , ,00 100, úvěr ČS na investiční akce (19,05 mil. Kč) [999114] , , ,00 100, úvěr ČS - náhrada škody, technol.centrum [999115] , , ,20 100, úvěr Puškinská I. byty [999501] , , ,10 99, úvěr Puškinská II. byty [999502] , , ,70 99, Technické sluţby - úvěr na kompostárnu 0, , ,00 100, Technické sluţby - splátka úvěru 0, , ,00 100, úvěr - 18,6 mil. inv.akce + 12 mil. TEBIS [999116] , , ,00 100, Nákup státních dluhopisů (ZM 188/13) 0, , ,00 100, Platba přenesení daňové povinnosti 0,00 0, ,78 0, zapojení zůstatku z minulých let , , ,09-289, FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , příjmy celkem , , ,63 101,09 provozní výdaje , , ,06 94,31 investiční výdaje , , ,18 92,11 výdaje celkem , , ,24 93,83 saldo příjmů a výdajů , , ,39 financování , , ,39 saldo 0,00 0,00 0,00 Stránka 15 z 15 Financování - rekapitulace

15 Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Cena úvěru Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Úvěr celkem účel Zaplaceno do jistina splátky 2014 splátky 2015 splátky 2016 splátky 2017 splátky 2018 Úrok orgc úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok ČS a.s. kontok ,00 překlenovací kontokorent v roce , snížen o 5 mil , ,00 úrok ,00 0,00 ČSOB kontok. překlenovací , ,00 kontokorent , ,00 úrok ,00 0,00 C e l k e m k o n t o k o r e n t ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 účet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Roční zátěž 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ČS a.s ,60 venkovní bazény , , ,89 úrok , ,71 ČS a.s. tepelné hospodářství ,30 Tebis (LIDKA) , , ,10 úrok , ,20 KB TEBIS tepelné , ,60 hospodářství , ,60 úrok , ,72 ČMHB / r / Puškinská I. byty , , , , , , ,24 b.j , , , , , , ,06 úrok 3612 (úroková sazba 4,39) , , , , , , ,94 ČMHB / r. 2001/ Puškinská II. Byty , , , , , , ,00 b.j , , , , , , ,61 úrok 3612 (úroková sazba 4,32) , , , , , , ,99 ČS a.s. parkoviště Klimeška, revitalizace sídliště ,70 Šipší , , ,30 úrok ; , ,40 ČS a.s. /r.2004/ bytových jednotek , ,35 0,00 U Lesa , , , ,35 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) , , ,00 ČS a.s. / r.2001 / byty Benešova , , , , , ,07 b.j , , , , , , , ,32 úrok 3612 (úroková sazba 6,7) , , , , , , ,68 ČSOB rekonstrukce KINA , ,00 sedačky, 3D , ,00 úrok , ,44 ČS a.s. / r. 2010/ (k 2010 pouze 10 ml.) investiční potřeby , , , ,00 0,00 Města , , , , , ,00 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) , , , , ,73 RCI Financial Services / r , ,00 0,00 Dacia Duster , , , ,00 úrok , , ,00 ČS a.s. / r. 2011/ Litis 11,5 mil , , , ,00 0,00 Benešova ulice 8, , , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) , , , , ,50 ČS a.s. / r.2012 / , , , , ,00 0,00 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské ,00 nám.2,025; psí útulek , , , , , ,00 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) , , , , , ,00 ČS a.s. /r.2012 / náhrada škody ,90 0,00 Nemocnice KH 7,6 mil. Kč, technologické ,20 centrum 2,9 mil. Kč , ,20 úrok 3639 (úroková sazba 2,13) , ,70 TEBIS 12 mill, ČS a.s. / r. 2013/ , , , , , ,00 komunikace, MŠ, ,00 DPS ,00 0, , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) , , , , , , ,20 Technické služby Řešení biologického ,00 0,00 odpadu , , ,00 vráceno - akce nerealizována 0,00 C e l k e m ú v ě r y , , , , , , , , , , , , , ,99 účet , , , , , , ,81 Roční zátěž , , , , ,80

16 Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok ČS a.s. kontok ,00 orgc úrok ČSOB kontok. překlenovací ,00 kontokorent úrok C e l k e m k o n t o k o r e n t ,00 účet 281 Roční zátěž ČS a.s. venkovní bazény ,89 úrok ČS a.s ,10 úrok KB TEBIS tepelné ,60 hospodářství úrok ČMHB / r / Puškinská I. byty ,24 b.j. úrok 3612 (úroková sazba 4,39) ČMHB / r. 2001/ Puškinská II. Byty ,00 b.j. úrok 3612 (úroková sazba 4,32) parkoviště Klimeška, ČS a.s. revitalizace sídliště Šipší ,30 úrok ; ČS a.s. /r.2004/ bytových jednotek U Lesa ,91 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. / r.2001 / ,77 úrok 3612 (úroková sazba 6,7) ČSOB ,00 úrok ČS a.s. / r. 2010/ (k 2010 pouze 10 ml.) ,00 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) RCI Financial Services / r Dacia Duster ,00 úrok ČS a.s. / r. 2011/ ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) ČS a.s. / r.2012 / ,00 účel překlenovací kontokorent v roce 2012 snížen o 5 mil. tepelné hospodářství Tebis (LIDKA) byty Benešova - 54 b.j. rekonstrukce KINA sedačky, 3D investiční potřeby Města Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit splátky 2019 splátky 2020 splátky 2021 splátky 2022 splátky 2023 úrok úrok úrok úrok úrok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 0, , , , , , , , , , , , ,62 0, , , , , , , , ,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) ČS a.s. /r.2012 / ,20 náhrada škody Nemocnice KH 7,6 mil. Kč, technologické centrum 2,9 mil. Kč úrok 3639 (úroková sazba 2,13) TEBIS 12 mill, ČS a.s. / r. 2013/ komunikace, MŠ, ,00 DPS úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) Technické služby Řešení biologického odpadu ,00 vráceno - akce nerealizována C e l k e m ú v ě r y ,01 účet 451 Roční zátěž ,00 0, , , , , , ,18 0, , , , ,18 0, , , , ,45 0, , , , ,63 0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A

SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A 2012 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu rozpočtová skladba 2012 správce Sp ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů 83 700,00 11 Daň

Více

M Ě S T A. k 31.12.2014. Stránka 1 z 18

M Ě S T A. k 31.12.2014. Stránka 1 z 18 P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A K U T N Á H O R A k 31.12.2014 Stránka 1 z 18 Komentář k k 31.12.2014 Město Kutná Hora hospodařilo od 1. 1. 2014 podle schváleného. K 31.12.2014 byly do příjmové a

Více

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A H O R A R O K 2014 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 268 379 000 Kč Výdaje 320 729 000 Kč Rozdíl -52 350 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele

Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele Město Mimoň Rozpočet na r. 2015 FINANCOVÁNÍ Rozpočet na r. 2015 Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO PŘÍJMY Popis 2015 1 Daň z přidané hodnoty 31 500,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 17 000,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 400,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 3 000,00 1 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více