ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A"

Transkript

1 ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A H O R A R O K 2014

2 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu schválený správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost , , Převod DP FO záv.č. 1,5% stát , , Daň z příjmů fyzických osob 30% 3 511, , Daň z příjmu FO samostatná výděl. činnost 734, , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 4 236, , Daň z příjmu právnických osob , , Daň z přidané hodnoty , , Místní poplatky - komunální odpad , , poplatek ze psů 600,00 600, poplatek ze vstupného 15,00 15, poplatek z ubytovací kapacity 450,00 500, lázeňský nebo rekreační pobyt 100, Příjem z odvodu z loterií (30% podíl obce) 800,00 600, Příjem z odvodu z VHP (80% podíl obce) , , Správní poplatky - povolení VHP 20,00 0, tombola 1,00 1, katastr nemovitostí 25,00 25, Daň z nemovitostí , , Věcná břemena 600,00 500, Poplatky za výběrová řízení 3,00 3, Prodej pozemků 500,00 500, Prodej vybraných domů , , Odbor ekonomický celkem , ,50 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Správní poplatky - svatba 25,00 25, potvrzení, změna příjmení 5,00 5, ověření podpisu 0,00 120, opisy a ověření listin 0,00 100, vystavení RL,OL,ÚL 30,00 30, provedení identifikace osob 0,60 2, přihlášení k trvalému pobytu 20,00 20, občanské průkazy 89,50 71, cestovní doklady 1 250, , správní osvědčení o státním občanství 1,00 2, Evidence obyv. + osvědčení 2,00 2, Pronájem varhan - svatby 2,00 2, Pokuty komise pro projednávání přestupků 0,00 40, Správní pokuty ve správním řízení OP,CD 0,00 20, Blokové pokuty občanské průkazy 0,00 150, Blokové pokuty cestovní doklady, KPP 0,00 15, Náhrady nákladů - KPP 30,00 30, Odbor správní celkem 1 455, , Stránka 2 Příjmy

3 STAVEBNÍ ÚŘAD Text rozpočtu schválený správce OdPa SpPo Ing. arch. Jukl 2030 Správní poplatky - stavební úřad 944,00 283, Náklady řízení 0,50 1, Stavební úřad celkem 944,50 284, ODDĚLENÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Kratochvílová 2040 IC - Prodej zboţí 1 929, , IC - Prodej sluţeb 340,73 454, IC - Pronájem 50,00 91, Oddělení kultury a cestovního ruchu 2 320, , KANCELÁŘ TAJEMNÍKA pí Hnátková, Bc. Rudolf 205x Správní poplatky - Czech Point 70,00 0, ověření podpisu 80,00 0, opisy a ověření listin 70,00 0, Příjem z úroků 80,00 40, Vratka půjčky od Průvodcovské sluţby 1 100, , Kancelář tajemníka celkem 1 400, ,00 205x ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Správní poplatek - registrace 571,00 500, Ţivnostenský úřad celkem 571,00 500, ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Poplatek za zkoušky řidičů 563,00 408, Správní poplatky - zvláštní pouţívání silnic 140,00 120, průkaz taxisluţby 9,50 4, stavební povolení 60,00 35, připojování pozemních komunikací 9,00 10, registr řidičů 335,34 260, registr silničních vozidel 5 300, , Pokuty ve správním řízení 0,00 70, Pokuty ve správním řízení dopr. inspektorát 0, , Pokuty blokové 0,00 50, Náklady ve správním řízení dopr. inspektorát 0,00 60, Odbor dopravy celkem 6 416, , FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Splátky půjček 3 005, , Úroky 205,15 130,00 361x 2141 Fond rozvoje bydlení celkem 3 210, , Stránka 3 Příjmy

4 Text rozpočtu schválený správce OdPa SpPo ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 Správní poplatek - rybářské lístky 50,00 40, lovecké lístky 3,00 5, upuštění od třídění odpadů 3,00 3, stavební povolení vodohospodář. staveb 50,00 50, Odb. ţivotního prostředí celkem 106,00 98, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Prodej ţádanek a receptů na návykové látky 5,00 5, Sociální pokuty ve správním řízení 1,00 0, O.S. Povídej - vratka půjčky 113,00 0, Odbor sociálních věcí celkem 119,00 5, FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PhDr. Hurtová 2799 Oblastní charita - splátka půjčky 343,35 333, Úroky 5,63 15, Fond pro podporu a rozvoj soc.sluţ.celkem 348,98 348, ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Městské lesy a rybníky s.r.o. - nájem 4 500, , Průvodcovská sluţba s.r.o. - nájem 493, , Nájem filmaři 150,00 150, Autobusové nádraţí - nájem 520,20 520, Hřiště J.P. - vyuţití sportoviště 170,00 170, Sokolovna Malín - sluţby 48,00 0, ZS - SK Sršni - vyuţití sportoviště 2 484, , ZS - veřejné bruslení 100,00 100, ZS - vyuţití sportovní plochy veřejností 650,00 450, SK Sparta - nájem 605,00 600, Sokolovna Malín - nájem 18,00 0, Byty - neprivatizované - sluţby 280,00 430, Byty - sluţby 7 130, , Byty - nájem , , Byty neprivatizované - nájem 450,00 500, Byty - vyúčtování energií; soudní náklady 188,00 98, Byty - poplatek za výběrová řízení 20,00 12, Byty - prodej ve výběrovém řízení 2 500, Byty Benešova - splátky 647,00 700, Byty Puškinská I. - splátky 569,00 700, Byty Puškinská II. - záloha 784,00 800, Nebytové prostory - sluţby, sankce 4 600, , Spolkový dům - sluţby 418,80 404, Ubytovna Trebišovská - sluţby, sankce 900,00 868, Ubytovna Vítězná - sluţby, sankce 700,00 704, Nebytové prostory - nájem 5 115, , Spolkový dům - nájemné 14,00 21, Ubytovna Trebišovská - nájem 450,00 400, Stránka 4 Příjmy

5 Text rozpočtu schválený správce OdPa SpPo Ubytovna Vítězná - nájem 150,00 150, Nebytové prostory - pronájem mov.věcí 6,50 6, Nebytové prostory - přijaté pojistné náhrady 50,00 50, Nebytové prostory - vyúčtování; soudní náklady 2,00 7, Nebytové prostory - poplatek za výběrová řízení 5,00 3, Nebytové prostory-ii.vlna privatizace-prodej 500, Obřadní síň, hrobová místa - sluţby 1 020, , Kolumbární schránky - nájem 70,00 70, Obřadní síň, hrobová místa - nájem 50,00 50, Tebis s.r.o. - nájem , , Pozemky - nájem 903,00 550, Technické sluţby s.r.o. - nájem 809,80 794, Park Vlašský dvůr - přefakturace sluţeb 2,50 2, DPS - za sluţby 230,00 0, DPS - nájem 500,00 400, DPS - příspěvek za umístění 150, oddělení správy nemovitostí celkem , , oddělení technické Ing. Štolbová 2960 SMS parkovné 18,00 0, Poplatek z veřejného prostranství 1 400, , Příjem z parkovacích automatů 1 500, , Parkovací karty 180,00 180, Provozování komerčního info systému 170,00 170, Prodej dřeva, ostatní příjmy 15,00 15, Odpady - podnikatelé 8,00 6, ZERS příjem za bioodpad 20,00 30, Pronájem poutače BILLA 145,20 141, Přijaté pojistné náhrady 50,00 50, EKO-KOM - příjem za tříděné odpady 1 600, , ASEKOL příjem za tříděné odpady 30,00 25, EKOLAMP příjem za tříděné odpady 5,00 5, ELEKTROWIN příjem za tříděné odpady 25,00 25, oddělení technické celkem 5 166, , Odbor správy majetku celkem , ,38 29xx Vlastní příjmy celkem , ,39 DOTACE souhrnný dotační vztah , , Bc. Rudolf Dotace celkem , ,30 PŘÍJMY CELKEM , ,69 Stránka 5 Příjmy

6 SOCIÁLNÍ FOND 1 950, , , Bc. Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Galerie F. J. - příspěvek na provoz 1 500, , ,06 příspěvek Galerie F. J.- rezerva - podíl k dotacím 0,00 200,00 200,00 příspěvek MTD - příspěvek na provoz 4 600, , ,86 příspěvek MTD - přehlídka dětských tanečních souborů 50,00 0,00 50,00 příspěvek Městská knihovna - příspěvek na provoz 6 200, , ,00 příspěvek Průvodcovská sluţba - ztráta z minulých let 0,00 0,00 676,54 příspěvek Konfederace politický vězňů 0,00 20,00 20,00 příspěvek Sbor křesťanského společenství 10,00 10,00 10,00 příspěvek Mozaika Kaňk 363,00 360,00 360,00 příspěvek OS Kutnohorsko.cz 80,00 50,00 50,00 příspěvek Taneční soubor Čercheň 0,00 30,00 30,00 příspěvek Ochotnický spolek Tyl - nájemné hrazené MTD 50,00 50,00 50,00 příspěvek Kutnohorský komorní orchestr o.s. 50,00 50,00 50,00 příspěvek Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl 50,00 50,00 50,00 příspěvek Kultura do města o.s. 50,00 50,00 50,00 příspěvek Stříbrná Kutná Hora 100,00 100,00 100,00 příspěvek Kytarová noc 50,00 0,00 0,00 příspěvek Cena starosty 80,00 0,00 0,00 příspěvek ÚzO - Vojenské sdruţení rehabilitovaných 10,00 10,00 10,00 příspěvek pionýrská skupina Kolín 50,00 50,00 50,00 příspěvek Příspěvkový program z toho: 2 850, , ,00 kap.5x příspěvky - malé projekty 350,00 příspěvky kultura - střední, velké projekty 750, , ,63 příspěvky kultura - Calendarium Cuthna 1 000,00 příspěvky školství - střední, velké projekty 300,00 300,00 374,57 příspěvky sport - střední, velké projekty 250,00 250,00 282,89 příspěvky sociální oblast - střední, velké projekty 200,00 100,00 97,91 IC - nákup zboţí 1 484, , , IC - nákup propagačního materiálu 210,00 200,00 200, IC - poštovné 2,00 0,00 0, IC - opravy a údrţba 5,00 0,00 0, IC - nákup sluţeb 38,00 30,00 219, Propagace Kutné Hory - akce (smlouvy o reklamě) 150, Propagace Kutné Hory - uvítací tabule - billboardy 50, Propagace Kutné Hory - letáky, průvodci 145, Propagace Kutné Hory - Průvodcovská sluţba - prodej sluţeb 0, ,00 900,10 Propagace Kutné Hory - reklamní předměty 195, Propagace Kutné Hory - tištěná média 169, Propagace Kutné Hory - veletrhy 10, Propagace Kutné Hory - web 25, Svatováclavské slavnosti 200,00 200,00 200, Mezinárodní kytarová soutěţ 50,00 350,00 579, Krásné město - časopis 120,00 120,00 108, Kronika 30,00 30,00 30, Oslava sv. Barbory-rozsvícení vánočního stromu 50,00 50,00 50, Ostatní záleţitosti kultury 379,00 233,87 389, xx Kaple BT, Kostel SJN 3,00 0,00 18, xx Spolkový dům 80,00 0,00 21, xx Ples města 130,00 0,00 66, xx Mezinárodní spolupráce v kultuře 20,00 20,00 1, Sbor pro občanské záleţitosti - materiál 70,00 50,00 30, Stránka 6

7 Oddělení kultury a cestovního ruchu , , , FOND CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Kratochvílová 2049 Fond cestovního ruchu celkem 400,00 200,00 200, Zastupitelstvo obce pí Hnátková 2050 Mzdy zastupitelů 2 800, , , Sociální pojistné zastupitelé 700,00 750,00 750, Zdravotní pojistné zastupitelé 252,00 270,00 270, Cestovné zastupitelů 30,00 29,00 29, Zastupitelstvo obce celkem 3 782, , , kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mezinárodní vztahy - věcné dary 5,00 5,00 5, Mezinárodní vztahy - poplatky 1,00 2,00 2, Mezinárodní vztahy - pohoštění 120,00 120,00 120, Mezinárodní vztahy - účast. poplatek konference 5,00 10,00 10, Mezinárodní vztahy - reprezentace města - materiál 10,00 10,00 10, Mezinárodní vztahy - cestovné 150,00 150,00 150, Mezinárodní vztahy - sluţby 150,00 150,00 150, IC - mzdy 1 898, , , IC - SP 474,70 350,36 474, IC - ZP 170,89 126,13 160, IC - OON 178,20 178,22 178, Okresní hospodářská komora 20,00 20,00 20, Sdělovací prostředky 350,00 500,00 500, Spolkový dům - mzdy 441,36 396,36 441, Spolkový dům - SP 110,34 99,09 110, Spolkový dům - ZP 39,72 35,68 39, Sokolovna Malín - mzdy 390,00 0,00 0, Sokolovna Malín - SP 97,50 0,00 0, Sokolovna Malín - ZP 35,10 0,00 0, Mzdy , , , Ostatní osobní výdaje 500,00 500,00 500, Platby za provedenou práci 70,00 70,00 70, Sociální pojistné , , , Zdravotní pojistné 4 644, , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 250,00 250,00 250, Náhrady mezd v době nemoci 250,00 250,00 250, kancelář tajemníka celkem , , , oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Hardware 468,72 280,00 280, Materiál 100,00 160,00 160, Školení výpočetní techniky 10,00 10, Sluţby 1 170,00 900,00 900, Opravy a udrţování 124,53 80,00 80, Programové vybavení 99,01 300,00 300, oddělení informatiky celkem 1 962, , , Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 PO nákup materiálu 18,00 18,00 18, PO Malín - plyn 60, PO elektrická energie 20,00 9,00 9, Stránka 7

8 PO pohonné hmoty 30,00 40,00 40, PO opravy 12,00 3,00 3, PO - dobrovolná část celkem 140,00 70,00 70, oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Mikroregion Kutnohorsko (vč. MAS Lípa pro venkov o.s.) 142,00 642,00 658,19 příspěvek BabyBox 0,00 0,00 5,00 příspěvek Česká inspirace - svazek přispívá k rozvoji regionu 140,00 140,00 140,00 příspěvek České dědictví UNESCO 75,00 75,00 75,00 příspěvek Český institut interních auditorů 3,00 3,00 3,00 příspěvek Nadace UNESCO 100,00 100,00 100,00 příspěvek OWHC Canada 50,00 50,00 50,00 příspěvek Sdruţení historických sídel ČMS 22,00 22,00 22,00 příspěvek Svaz měst a obcí 50,00 50,00 50,00 příspěvek Unie digitálních kin 4,00 4,00 4,00 příspěvek Památková komora 1,00 1,00 1,00 příspěvek IC - DHDM 35,00 130,00 130, IC - materiál 60,00 185,00 185, Nákup ostatních paliv a energie 60,00 0,00 0, Věcné dary 30,00 0,00 0, Realizované kurzové ztráty 3,00 0,00 0, IC - voda 1, IC - sluţby pošt 15,00 27,00 27, IC - telefony 80,00 84,00 84, IC - nákup sluţeb 50,00 325,00 325, Spolkový dům - DHDM 80,00 80, Spolkový dům - materiál 30,00 80,00 80, Pohřby za zesnulé placené obcemi 50,00 80,00 80, Platba daní a poplatků 15,00 15,00 15, Ceniny, kolky 50,00 90,00 90, Cestovné 250,00 250,00 250, Drobný hmotný majetek 600,98 800,00 800, Knihy, předplatné 40,00 40,00 40, Leasing - auta 0,00 120,00 120, Nájemné 10,00 50,00 50, Nákup materiálu 700,00 850,00 850, Nákup sluţeb včetně stravenek 2 500, , , Opravy a údrţba 500,00 600,00 600, Externí audit 300,00 300,00 300, Pohonné hmoty 500,00 500,00 500, Pohoštění 180,00 180,00 180, Pojistné 1 900, , , Poskytnuté náhrady (pojistná spoluúčast) 200,00 200,00 200, Prádlo, oděv a obuv 15,00 20,00 20, Právní sluţby a konzultace 1 950, , , Příspěvky sdruţením 80,00 80,00 13, XXX Sluţby pošt 1 900, , , Sluţby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, , , Školení a vzdělávání 500,00 500,00 500, Poplatky za vedení účtu 140,00 140,00 140, oddělení vnitřní správy celkem , , , Kancelář tajemníka celkem , , ,23 205x Stránka 8

9 ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) 2 400, , , majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daně z převodu - bytové domy 460,00 460,00 460, Daně z převodu - nebytové domy 40,00 50,00 50, Daně z převodu - pozemky; Daň z nemovitostí 460,00 460,00 460, Geometrické plány 160,00 150,00 150, Inzeráty 10,00 10,00 10, Kolky 20,00 10,00 10,00 36xx 5361 Věcná břemena 20,00 20,00 20, Bytové domy - znalecké posudky 60,00 60,00 60, Pozemky - znal.posudky, právní konzultace 55,00 55,00 55, KN - oprávněný přístup 25,00 25,00 25, Energetické štítky 60,00 0,00 60, majetkové oddělení celkem 1 370, , ,00 Odbor ekonomický celkem 3 770, , ,00 209X MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Platy 8 422, , , Ostatní platby za provedenou práci - bezpečné přechody 150,00 10,00 151, Sociální pojistné 2 187, , , Zdravotní pojistné 787,65 678,00 707, Potraviny 3,00 2,00 2, Prádlo, oděv a obuv 160,00 130,00 130, Knihy a tisk 3,00 3,00 3, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 60,00 60, Nákup materiálu 75,00 60,00 73, Pohonné hmoty 140,00 135,00 135, Sluţby pošt 2,00 2,00 2, Sluţby telekomunikací 70,00 70,00 70, Sluţby peněţních ústavů 15,00 12,00 12, Školení 90,00 90,00 90, Nákup sluţeb 40,00 41,00 41, Opravy, udrţování 200,00 210,00 140, Programové vybavení 20,00 20,00 20, Cestovné 6,00 6,00 6, Ostatní nákupy 40,00 40,00 40, Příspěvky 15,00 15,00 15, Prevence kriminality 100,00 0,00 25, Nákup kolků 10,00 8,00 8, Náhrada mezd v době nemoci 30,00 20,00 20, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 5,00 5, Ostatní výdaje 70,00 70,00 70, xxx Ochranné pomůcky 3,00 0,00 0, Městská policie celkem , , , VEDENÍ MĚSTA 2200 Platba úroků z přijatých úvěrů 2 471, , , Mimosoudní vyrovnání - Nemocnice s.r.o ,00 0,00 0, Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda 78,89 78,89 78, Vyrovnání očekávaných ztrát PO 1 450, , , Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 272, Finanční zabezpečení krizových opatření 100,00 100,00 100, Vedení města celkem , , , Stránka 9

10 ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu 6 200, , , Odbor dopravy 400,00 500,00 300, BESIP 20,00 20,00 20, Odbor dopravy celkem 6 620, , , ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování 200,00 258,00 258, Posudky, konzultace, dokumentace 100,00 200,00 200,00 363x 5166 Odbor regionálního rozvoje celkem 300,00 458,00 458, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Demolice domu Uhelná - zatím bez dalšího inv.záměru 0, , , Parkovací dům Šipší - studie 50, Parkování hl.nádraţí - studie 300, Parkování Na Valech - studie 50, Digitalizace majetku 100,00 350,00 350, Integrovaný plán rozvoje města + ostatní studie 0,00 220,00 220, Park pod Vlašským dvorem- podíl k dotaci 1 400, Odbor investic celkem 1 900, , , FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky 3 355, , , Poplatky 125,00 125,00 125,00 xxxx 5163 Fond rozvoje bydlení celkem 3 480, , , ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap. ţivočichy 5,00 5,00 5,00 příspěvek Českomoravská myslivecká jednota - Okresní myslivecký spolek KH - Posouzení trofejí 3,00 3,00 3,00 příspěvek Knihy 2,40 2,50 2, Posudky 10,00 13,00 13, Podzemní voda, monitoring 11,00 8,00 8, Sluţby ŢP 14,00 14,00 14, Protipovodňová opatření - sluţby - TS 14,60 14,50 14, Odbor ţivotního prostředí celkem 60,00 60,00 60, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Klub důchodců - příspěvek na provoz 60,00 50,00 70,00 příspěvek Pečovatelská sluţba - příspěvek na provoz 6 250, , ,00 příspěvek Záchytná stanice Kolín 89,00 40,00 40,00 příspěvek Sociální sluţby - celkem 2 060, , ,00 z toho:» Dítě a kůň 70,00 80,00 80,00 příspěvek » O.S.Rodinné centrum Špalíček 40,00 50,00 50,00 příspěvek » Svaz těles.postiţených ČR 30,00 0,00 příspěvek » Oblastní charita 1 035, , ,00 příspěvek » Svaz post.cvch v ČR ZO KH 10,00 10,00 10,00 příspěvek » CZP SK 60,00 60,00 60,00 příspěvek » Rytmus Benešov, o.p.s. 10,00 5,00 5,00 příspěvek Stránka 10

11 » Občanské sdruţení Digno 100,00 110,00 110,00 příspěvek » Občanské sdruţení Ţivot ,00 200,00 200,00 příspěvek » Svaz diabetiků ČR, ÚO KH 15,00 18,00 18,00 příspěvek » OS Prostor 30,00 30,00 30,00 příspěvek » OS ČČK 70,00 0,00 0,00 příspěvek » Asociace rod.a přátel zdr.p. 20,00 20,00 20,00 příspěvek » O.S. Povídej 280,00 180,00 380,00 příspěvek » Rezerva sociální komise 90,00 0,00 0,00 rezerva Klub důchodců - odměny 20,00 20,00 20, Klub důchodců - voda 4,00 3,00 3, Klub důchodců - plyn 60,00 70,00 47, Klub důchodců - el. energie 9,00 8,00 8, Klub důchodců - nájemné 43,00 39,00 41, Komunitní plán 95,00 148,00 148, xxx Barmská rodina 5,00 0,00 10, xx Ţádost do OP LZZ - výzva C2 0,00 0,00 42, Lokální partnerství - pohoštění 0,00 4,00 4, Sluţby zajištění 92 zákona č. 108/2006 Sb 5,00 5,00 5,00 43xx 5169 Občanské sdruţení Povídej - půjčka 0,00 113,00 113, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 8 700, , , ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 2800 oddělení památkové péče celkem 10,00 10,00 10, školství pí Nechojdomová 2867 příspěvky na provoz - Mateřské školy KH 5 800, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 3 410, ,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 1 270, ,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 1 120,00 860,00 MŠ Pohádka Kutná Hora 740,00 720,00 720,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 265,00 200,00 náklady na záhradu (pokryto 100%) 50,00 50,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 287,00 330,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 138,00 140,00 ZŠ Jana Palacha Kutná Hora 3 753, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 1 722, ,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 900, ,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (nepokryto) 681,00 731,00 velké opravy (není 100%) 450,00 ZŠ TGM KH 4 460, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 1 550, ,00 náklady na BIOS (pokryto 100%) 917,00 899,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy (100%) 795, ,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (není 100%) 1 098, ,00 velké opravy (není 100%) 100,00 ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora 2 542, , ,21 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 1 010, ,00 velké opravy (není 100%) 403,00 běţná údrţba, odpisy 455,00 400,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (část) 674,00 779,00 ZŠ Ţiţkov Kutná Hora 4 801, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 1 360, ,00 náklady na Sokolák (pokryto 100%) 270,00 270,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 950, ,00 Stránka 11

12 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 1 721, ,00 velké opravy (není 100%) 500,00 ŠJ Kutná Hora 3 090, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 1 640, ,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 745,00 580,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 705,00 970,00 ZUŠ Kutná Hora 1 834, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 720,00 530,00 náklady na Spolkový dům - odhad záloh 500,00 480,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 430,00 500,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 184,00 84,00 POD HORAMI, o.s ,00 příspěvek Rezerva na opravy 450 rezerva školství celkem , , , tělovýchova pí Nechojdomová 2867 TJ Sparta plavecký bazén KH 6 400, , ,00 příspěvek Kutnohorská plovárna - rezerva 471,00 471,00 471,00 rezerva SK Sršni - vyuţití sportoviště 2 575, , ,00 příspěvek SK Sršni - na provoz 390,00 390,00 390,00 příspěvek Sparta Kutná Hora, o.s. - vyuţití sportoviště 600,00 600,00 600,00 příspěvek Sparta Kutná Hora, o.s. - provoz 1 000, , ,00 příspěvek SKP Olympia - florbal 140,00 70,00 70,00 příspěvek SK AFK Respo - korfbal 8,00 8,00 8,00 příspěvek TJ Sparta Kutná Hora - házená 140,00 70,00 70,00 příspěvek TJ Sokol - basketbal 46,00 46,00 46,00 příspěvek TJ Turista KH 30,00 30,00 30,00 příspěvek TJ Sokol KH 335,00 335,00 335,00 příspěvek Sportovní oddíly na registrované ţáky 850,00 850,00 850,00 příspěvek SK Barbora o.s. Kutná Hora 20,00 0,00 0,00 příspěvek Leoš Lacina 0,00 0,00 41,77 příspěvek tělovýchova celkem , , , oddělení regenerace památek pí Jelínková 2870 Zachování památek - sluţby 50,00 50,00 82, Zachování památek - posudky, dokumentace 100,00 50,00 72, Zachování památek - opravy 100,00 80,00 80, Opravy památek: 4 550, , ,82 Pirknerovo nám.č fasáda III ,00 1,00 941, Vlašský dvůr - střecha 1 300, , Vlašský dvůr - vitráţ I. patro 1,00 1,00 64, Vlašský dvůr, kamenné portály - restaurování 1, Vlašský dvůr, kamenné prvky střechy - restaur. 1, Park pod Vl. Dvorem, kam.prvky ve zdi - rest. 1, Kostel sv. Jana Nepomuckého - vázy 1,00 1,00 51, Socha sv. Jana Nepomuckého u čp restaur. 1,00 1,00 1, Akvadukt Bylanka 1, Čp. 613 Vocelova ulice - střecha 1, Čp. 154 Šultysova ulice - střecha 1, Čp. 41 Komenského náměstí - střecha 1, Hřbitovní kaple na hřbitově Všech svatých 1, Čp. 167 Šultysova ulice - fasáda 1, Čp. 170 Šultysova ulice - fasáda 1, Vlašský dvůr - dlaţba galerie 1, Zdroje pro financování uvedených akcí 2 236, regenerace památek celkem 4 800, , , Odbor památkové péče a školství celkem , , ,98 28xx Stránka 12

13 FOND REGENERACE 2 075, , , xxx Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Byty - daň z převodu 100,00 200,00 70, Byty - el. energie 700,00 500,00 500, Byty - kolky 1,00 2,00 2, Byty - platba za inzeráty 2,00 10,00 10, Byty - plyn 1 700, , , Byty - teplo 2 800, , , Byty - voda 3 300, , , Byty - vyúčtování (vratka kauce) 1 500, , , Byty - znalecké posudky 20,00 60,00 60, Byty - zpracování dat za teplo 85,00 75,00 77, Byty sluţby 380,00 200,00 200, Hala BIOS - el. energie 150,00 130,00 130, Hala BIOS - plyn 420,00 420,00 420, Hala BIOS - voda 90,00 90,00 90, Hřbitovy - sluţby 20,00 20, Hřbitovy - voda 35,00 30,00 30, Hřbitovy - vratky nájmů hr.míst 3,00 3, Hřiště J.Palacha - el.energie 60,00 61,00 61, Hřiště Sokolák - plyn 10,00 10,00 10, Hřiště Sokolák - voda 5,00 5,00 5, IC - D - el.energie 50,00 25,00 25, IC - D - voda 18,00 0,00 22, IC - HN - el. energie 5,00 5,00 4, IC - HN - nájem 3,37 3,24 3, IC -D - plyn 40,00 0,00 40, IC -HN - teplo 8,00 0,00 7, IC -HN - voda 0,50 0,00 0, Kaple BT - el. energie 40,00 35,00 35, Kino - nájemné 208,42 198,00 128, Kostel SJN - el.energie 50,00 0,00 50, Náklady spojené s uvol.bytu 20,00 50,00 13, Nebyt. prost. - opr. ţivelné pohromy 0,00 0,00 0, Nebyt.prost. - zprac.dat,teplo 8,00 10,00 7, Nebytové prostory - el.ener ,00 800,00 800, Nebytové prostory - inzeráty 1,00 5,00 5, Nebytové prostory - plyn 1 200, , , Nebytové prostory - sluţby 35,00 35,00 35, Nebytové prostory - teplo 623,00 500,00 500, Nebytové prostory - voda 1 913,00 800, , Nebytové prostory - vyúčtování 270,00 250,00 261, Nepriv.byty - fond oprav 450,00 500,00 500, Nepriv.byty - ostatní sluţby 3,00 5,00 5, Nepriv.nebyty - vyúčtování 5,00 6,00 6, Neprivatizované byty - el.en. 16,00 20,00 20, Neprivatizované byty - sluţby 80,00 90,00 90, Neprivatizované byty - teplo 160,00 200,00 200, Neprivatizované byty - voda 110,00 130,00 130, Neprivatizované byty - vyúčt. 65,00 65,00 65, Neprivatizované byty-teplá v. 120,00 150,00 150, Poplatky za vymáhání pohl. 95,00 95,00 48, Pozemky - nájemné 11,64 11,64 11, Stránka 13

14 Psí útulek - elektrická energie 90,00 50,00 86, Psí útulek - voda 10,00 10,00 10, Radnická el.energie 820,00 820,00 770, Radnická plyn 1 100, , , Radnická voda 150,00 150,00 150, Slavnostní osvětlení - el.en. 390,00 370,00 370, Sokolovna Malín - elektrická energie 200,00 0,00 151, Sokolovna Malín - plyn 94,00 0,00 90, Sokolovna Malín - voda 30,00 0,00 10, Spolkový dům - mobiliář 0,00 150,00 219, Spolkový dům - plyn 400,00 400,00 400, Spolkový dům - voda 60,00 60,00 60, Spolkový dům -el.energie 250,00 250,00 250, Ubytovna Trebišovská - el.en. 350,00 350,00 350, Ubytovna Trebišovská - sluţby 4,00 5,00 5, Ubytovna Trebišovská - teplo 410,00 450,00 450, Ubytovna Trebišovská - voda 400,00 400,00 400, Ubytovna Vítězná - el. ener. 760,00 760,00 760, Ubytovna Vítězná - sluţby 5,00 5,00 5, Ubytovna Vítězná - voda 280,00 285,00 185, Václavské nám el.en. 120,00 120,00 120, Václavské nám plyn 175,00 175,00 175, Václavské náměstí voda 35,00 35,00 35, Vlašský dvůr - el. energie 950,00 950,00 950, Vlašský dvůr - plyn 1 000, , , Vlašský dvůr - voda 140,00 143,00 143, Výtahy - sluţby telekomunikací 10,00 34,00 34, Zalévání u sv. Barbory 80,00 0,00 80, ZS - elektrická energie 870,00 870,00 870, ZS - plyn 500,00 500,00 248, ZS - voda 50,00 60,00 60, Průvodcovská sluţba - zprostředkování natáčení 1,00 0,00 0, oddělení správy nemovitostí celkem , , , oddělení správy nemovitostí - technické Bc. Gregorová 2956 Byty - DrDHM 30,00 0,00 70, Byty - materiál 1,50 1,50 1, Byty - opravy havárií 20,00 50,00 50, Byty - posudky, právní sluţby 1,00 5,00 5, Byty - sluţby, revize 950,00 749,00 944, Byty opravy (včetně zprovoznění starých bytů) 1 916, , , DPS - materiál 2,00 2,00 2, DPS - opravy 30,00 60,00 60, DPS - sluţby, revize 160,00 80,00 170, Hřiště J.Palacha - opravy 195,00 80,00 80, Hřiště J.Palacha - sluţby 120,00 120,00 120, IC - opravy a údrţba 12,00 40,00 40, Kaple BT - opravy 5,00 0,00 0, Kaple BT - sluţby, revize 5,00 0,00 0, Kino - opravy 150,00 150,00 468, Kino - sluţby 25,00 20,00 20, Kostel SJN - opravy 5,00 0,00 5, Kostel SJN - sluţby 5,00 0,00 5, Nádraţní výměna oken 300,00 300, Národního odboje 56 - výměna oken 300,00 300,00 300, Nebyt. prost. - opr. ţivelné pohromy 5,00 10,00 10, Nebytové prostory - havárie 50,00 60,00 100, Stránka 14

15 Nebytové prostory - materiál 2,00 5,00 5, Nebytové prostory - opravy 250,00 60,00 460, Nebytové prostory - posudky 3,00 5,00 10, Nebytové prostory - sluţby 450,00 450,00 595, Oplocení hájenky Hetlín, oprava fasády 200,00 0,00 0, Opravy - vandalismus (pojistné události) 83,00 40,00 390, Potoční oprava autodílny 300,00 350, Radnická materiál 1,00 2,00 2, Radnická opravy 20,00 30,00 79, Radnická sluţby, revize 60,00 30,00 50, Sedlecká výměna oken 500,00 0, Smuteční síň - opravy 20,00 10,00 110, Sokolovna Malín - DrHM 10,00 0,00 85, Sokolovna Malín - materiál 20,00 0,00 20, Sokolovna Malín - sluţby 40,00 0,00 40, Společné prost.-posudky 1,00 3,00 3, Společné prost.-sluţby,revize 180,00 180,00 180, Společné prostory - materiál 5,00 5,00 9, Společné prostory - nákup DrHDM 1,00 0,00 0, Společné prostory - opravy 100,00 40,00 240, Spolkový dům - opravy 2,00 0,00 5, Spolkový dům - sluţby, revize 105,00 45,00 65, Spolkový dům - telefon, zabezpečení 25,00 35,00 35, Sportoviště - materiál 5,00 10,00 10, Sportoviště - opravy 130,00 80,00 80, Sportoviště - revize 20,00 50,00 20, Šultysova 154 (U Havíře) - rekonstrukce topení 2 000,00 0, Táborská 71 - oprava NB 400,00 0,00 0, Trebišovská 611 (bývalá MŠ) - okna 600, ,00 213, Ubytovna Trebišovská - materiál 1,00 3,00 3, Ubytovna Trebišovská - nábytek 5,00 0,00 34, Ubytovna Trebišovská - opravy 20,00 40,00 75, Ubytovna Trebišovská - sluţby 150,00 150,00 150, Ubytovna Vítězná - materiál 1,00 3,00 3, Ubytovna Vítězná - opravy 20,00 25,00 35, Ubytovna Vítězná - sluţby 30,00 20,00 30, Uhelná výměna oken 500,00 0, Václavské nám materiál 1,00 2,00 2, Václavské nám opravy 20,00 20,00 50, Václavské nám sluţby 70,00 60,00 70, Vlašský dvůr - materiál 2,00 3,00 3, Vlašský dvůr - opravy 20,00 40,00 40, Vlašský dvůr - sluţby 160,00 40,00 160, Vocelova střecha 700,00 60, Zámecká okna, dveře 0,00 490, Zeleň vnitrobloky 150,00 50,00 180, ZS - DrHM 5,00 0,00 1, ZS - materiál 40,00 18,00 43, ZS - opravy 350,00 180,00 180, ZS - sluţby, revize 2 810, , , ZS - telefon 25,00 25,00 25, odd. správy nemovitostí - technické celkem , , , oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Liga pro ochranu zvířat - ošetření koček 50,00 0,00 30,00 příspěvek Příspěvek za tříděný odpad /Recycling 25,00 0,00 20,00 příspěvek Deratizace 50,00 60,00 60, Stránka 15

16 Dětské hřiště - sluţby 15,00 50,00 4, Dětské hřiště provoz Sedlec 20,00 20,00 20, Hodiny - oprava 100,00 200,00 200, Hřbitov - oprava zdí 200,00 200,00 200, Hřbitov - ošetření stromů 300,00 300,00 300, Hřbitovní zdi - sluţby 7,00 7,00 7, Informační tabule - materiál 5,00 5,00 5, Kanalizace ul. Sportovců - sluţby 0,00 232, Kom.sluţby - materiál 30,00 30,00 12, Kom.sluţby - pronájem pozemků 7,50 7,00 7, Komunální sluţby - nákup sluţeb 123,20 120,00 147, Komunikace - sluţby 400,00 200,00 197, Komunikace v Poličanech 0,00 0, , Monitorování těţkých kovů 1,00 1,00 1, Náklady soudní řízení 0,00 26, Nákup mobiliáře 60,00 80,00 60, Odpad: bioodpadky - uloţení 600,00 630,00 630, Odpad: komunální - svoz , , , Odpad: likvidace černých skl. 40,00 40,00 40, Odpad: nákup DrDHM 10,00 0,00 22, Odpad: nebezpečný MVE plus 50,00 50,00 50, Odpad: objemný - svoz 250,00 250,00 250, Odpad: prevence vzniku 5,00 5,00 0, Odpad: pronájem sb.nádob - AVE 75,00 75,00 75, Odpad: pronájem sb.nádob MVE 230,00 230,00 230, Odpad: svoz biopopelnice 250,00 70,00 270, Odpad: tříděný MVE plus 2 450, , , Odpad: úklid kontejnerového stání 360,00 300,00 331, Odpad: uliční smetky - uloţení 150,00 150,00 250, Odtah autovraků 10,00 0,00 0, Opravy vandalismu (poj.ud.) 50,00 50,00 50, Ostatní opravy a udrţování 200,00 200,00 57, Parkovací automaty - opravy 50,00 50,00 50, Poplatek za umístění psa 1 199, , , Právní poradenství 5,00 0,00 10, Psí útulek - DrHDM 0,00 45, Psí útulek - opravy 0,00 8, Psí útulek - sluţby 0,00 64, Revize mostů 10,00 0,00 86, Sběrný dvůr - cihly 230,00 230,00 230, Sběrný dvůr - komunální odpad 25,00 0,00 25, Sběrný dvůr - nebezpečný odpad 260,00 260,00 260, Sběrný dvůr - objemný odpad 390,00 390,00 390, Sběrný dvůr - pronájem buněk 402,93 410,00 410, Sběrný dvůr - provoz 1 145, , , Sběrný dvůr - rostlinný odpad 140,00 150,00 150, Sběrný dvůr - staveb.směsný 350,00 350,00 350, Sběrný dvůr - tříděný odpad 100,00 100,00 100, Slavnostní osv.-sl.;revize 120,00 150,00 105, Slavnostní osvětlení - opravy 300,00 300,00 300, TEBIS - DrHDM 100,00 0,00 239, TEBIS - opravy 1 840, , , TEBIS - sluţby 30,00 30,00 30, Veř.zeleň - mobiliář opravy 70,00 50,00 62, Veř.zeleň - stromy, havárie 220,00 168,18 186, Veř.zeleň -Park Vl.dvůr - materiál 5,00 5,00 5, Veř.zeleň -Park Vlašský dvůr - opravy 40,00 40,00 40, Veř.zeleň-Park Vl.dvůr - sluţ. 300,00 290,00 250, Veřejná zeleň - posudky 50,00 40,00 79, Stránka 16

17 Veřejné osvětlení - sluţby 93,00 25,00 12, Věţní hodiny - nákup sluţeb 52,00 52,00 52, VO - defektoskopie stoţárů 50,00 50,00 50, WC Sedlec 251,01 251,01 251, WC veřejná 846, , , Zprovoznění fontány "U Ţáby" 0,00 100,00 100, TS - autobusové čekárny - opravy 50,00 18,00 18, TS - dětské hřiště opravy a obnova 390,00 300,00 300, TS - kom.úklid (mimo smlouvu) 40, TS - nákup odpadových košů 20,00 55,00 55, TS - komunikace úklid (sluţby) 2 625, , , TS - náhradní výsadba a zálivka 165,00 165,00 165, TS - odpadkové koše - opravy 50,00 65,00 65, TS - opravy komunikace 4 400, , , TS - pítka a studně 50,00 30,00 60, TS - podzemní kontejnery 85,00 85,00 85, TS - provoz hřbitovů 1 500, , , TS - provoz obřadní síně 550,00 550,00 550, TS - psí koše 110,00 110,00 110, TS - rostlinný odpad 600,00 600,00 600, TS - semafory - revize 100,00 90,00 90, TS - správa parkovacích automatů 290,40 288,00 290, TS - svoz odpadkových košů 1 320, , , TS - tříděný odpad sklo 500,00 550,00 550, TS - veř.osvětlení el.energie 4 700, , , TS - veřejná zeleň (sluţby) 8 920, , , TS - VO opravy 1 940, , , TS - VO a ván. osvětl. sluţby 535,00 535,00 535, TS - zajištění osvětlení k ČKD 40,00 40,00 40, TS - zimní údrţba komunikace 1 550, , , TS ,80 TS ,7 TS ,90 oddělení technické celkem , , , Odbor správy majetku celkem , , ,72 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,907 Stránka 17

18 Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu ODBOR INVESTIC Zásobník nepokrytých akcí: schválený správce Ing. Janál 2490 Azylový dům - podíl k dotaci 2 000, Centrum sociálních sluţeb - podíl k dotaci 1 500, Cyklostezky 70,00 330, Havlíčkovo nám. 87 (dům MP) 1 000, Hřbitov 1 000, Hřiště Olympia 4 000, Chodníky - Zelenkova, Stroupeţnického, Řehákova 800, Jez u Wagenknechtova mlýna- podíl k dotaci 1 800, MŠ 17. listopadu - podíl k dotaci 3 000, MŠ Malín - podíl k dotaci 2 000, Okruţní křiţovatka Karlov 1 600, Park pod Vlašským dvorem - 1.část 3 000, Parkoviště u MTD 1 400, Rozšíření soustavy CZT 8 500, Sídliště Šipší Ib.etapa - podíl k dotaci 1 700, Sídliště Šipší II.etapa - podíl k dotaci 2 000, Táborská - projekt 300, Ulice Havířská - (u kina) 1 800, Ulice Kaňkovská 1 000, Ulice Ke Trojici 1 000, Ulice Polní 1 400, ZŠ Kamenná stezka - okna 200, , ZŠ Komenského - PD - rekonstrukce na knihovnu 1 000, ZŠ TGM - vzduchotechnika 1 500, Podíly k dotacím 2 000, Ulice Nad Lesem - investiční příspěvek o.s ,00 příspěvek 2212 Cyklostezka sídliště Sportovců 300,00 Fasáda MTD Chodník ČKD Chodník na Kaňk Infosystém mapy do dlaţby 500,00 Infosystém svislé mapy 500,00 Kaňk - dopracování PD komunikace 300,00 Královská - rekonstrukce (opěrné zdi, mobiliář) 2 000,00 MŠ Benešova - rozvod tepla 1 500,00 MŠ Pohádka - půdní vestavba 1 500,00 Park pivovar + řešení přístupu na sídliště PD 200,00 Park U Tří pávů 300,00 Parkoviště BUS Sedlec Průmyslová zóna 2 500,00 Semafor U Podlipných 2 300,00 Ulice Bělocerkevská 1 800,00 Ulice Kudrnova, Jarošova- podíl k dotaci 1 200,00 Ulice Na Terase ulice Sportovců úpravy komunikace 100,00 Ulice Zelená Hora 3 000,00 Vstup jídelna TGM 500,00 Stránka 18 Investiční výdaje

19 Investiční výdaje v tisících Kč Zásobník nepokrytých akcí: schválený Text rozpočtu správce ZŠ Kamenná stezka - prostor vstupu 500,00 ZŠ Kamenná stezka - suterén 3 410,00 ZŠ TGM - omítky ,00 Odbor investic celkem , , ,00 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA kancelář tajemníka pí Hnátková 2055 Obnova Mariánského sloupu (jen v případě realizace) 28,00 0,00 příspěvek 3322 oddělení informatiky celkem 28,00 0,00 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Kamerový systém Radnická 160, On-line přenos zastupitelstva 250, Nákup automobilu 300, Hlasovací, evidenční a řídící systém 65, oddělení vnitřní správy celkem 775,00 0,00 Kancelář tajemníka celkem 803,00 0,00 ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výkupy pozemků, budov 4 000, , Odbor ekonomický celkem 4 000, ,00 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Příspěvky na kanalizace 200,00 555, Odbor regionálního rozvoje celkem 200,00 555, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 2870 Základní kynologická organizace (příspěvek) 50,00 příspěvek 3419 Odbor památkové péče a školství celkem 50,00 0, ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx bytové oddělení technické Bc. Gregorová 2956 Radnická hydroizolace 300, Sedlecká rekonstrukce bytů 1 300, Smuteční síň - střecha, WC 1 850, Sokolovna Malín - jeviště 85, Vocelova střecha 900, Opěrná zeď Radnická ,00 Rozdělení bytů - J.Palacha ,00 Stránka 19 Investiční výdaje

20 Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu Zásobník nepokrytých akcí: schválený správce Rekonstrukce bytu v domech pro seniory (Benešova, Školní) ,00 Zateplení objektu Sedlecká ,00 bytové oddělení technické celkem 4 435, ,00 876,10 oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Dětské hřiště - hrací prvky 50, Komunikace Na Plácku 950, VO - Doplnění U Kola 250, VO - optimalizace na úsporný zdroj 250, Rekonstrukce Pacákových sadů 500, oddělení technické celkem 2 000, ,00 Odbor správy majetku celkem 6 435, , ,10 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,10 Stránka 20 Investiční výdaje

SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A

SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A 2012 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu rozpočtová skladba 2012 správce Sp ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů 83 700,00 11 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU M Ě S T A. Odkaz na internetové stránky: - Samospráva - Hospodaření města Kutná Hora - Rozpočet odkaz zde

NÁVRH ROZPOČTU M Ě S T A. Odkaz na internetové stránky:  - Samospráva - Hospodaření města Kutná Hora - Rozpočet odkaz zde NÁVRH ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A 2017 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Samospráva - Hospodaření města Kutná Hora - Rozpočet odkaz zde Připomínky k u mohou občané

Více

2016 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města

2016 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města NÁVRH ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A 2016 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 4. 12.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

M Ě S T A. k 31.12.2014. Stránka 1 z 18

M Ě S T A. k 31.12.2014. Stránka 1 z 18 P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A K U T N Á H O R A k 31.12.2014 Stránka 1 z 18 Komentář k k 31.12.2014 Město Kutná Hora hospodařilo od 1. 1. 2014 podle schváleného. K 31.12.2014 byly do příjmové a

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příjmy Sp Po SRP Rozpočet Text rozpočtu Daňové výnosy celkem ,00 Poplatky celkem ,00

Příjmy Sp Po SRP Rozpočet Text rozpočtu Daňové výnosy celkem ,00 Poplatky celkem ,00 Příjmy list 1 Sp Po SRP Rozpočet Text rozpočtu 11 11 2090 30 000,00 daň z příjmu FO závislá činnost 11 11 2090 3 230,00 převod DP FO záv.č. 1,5% stát. 11 12 2090 10 750,00 DP FO 30% 11 12 2090 5 960,00

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Rozpočet Města Kutná Hora na rok P ř í j m y. Daňové příjmy celkem ,76

Rozpočet Města Kutná Hora na rok P ř í j m y. Daňové příjmy celkem ,76 P ř í j m y Rozpočet Města Kutná Hora na rok 2004 SRP Text tis.kč 2090 DP fyzických osob závislá činnost 29 700,00 2090 převod DP FO záv.č. 1,5% stát. 3 200,00 2090 DP fyzických osob 30% 9 800,00 2090

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) Bilance rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) I. PŘÍJMY CELKEM 71 206 000 Daňové příjmy 53 816 000 Přijaté transfery 6 600 000 Nedaňové příjmy 10 690 000 Kapitálové příjmy 100 000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Příjmy v tisících Kč. příjmy strana 1

Příjmy v tisících Kč. příjmy strana 1 Příjmy v tisících Kč ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 daň z příjmu FO závislá činnost 36 100,00 0 11 11 převod DP FO záv.č. 1,5% stát. 4 300,00 0 11 11 DP FO 30% 10 400,50 0 11 12 daň z příjmu FO

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice Příjmy Schválený rozpočet IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 801,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

ROZPOČET 2017 schválený rozpočet 1. úprava Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z

ROZPOČET 2017 schválený rozpočet 1. úprava Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z ROZPOČET 2017 schválený rozpočet 1. úprava Příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 2 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 170 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 200 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 900

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015

Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015 Bilance rozpočtu I. PŘÍJMY CELKEM 71 689 000 Daňové příjmy 54 462 000 Kapitálové příjmy 100 000 Přijaté transfery 6 000 000 Nedaňové příjmy 11 127 000 II. VÝDAJE CELKEM 62 638 000 Běžné výdaje 58 136 000

Více

Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice

Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet 2014 Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 980,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Město Pec pod Sněžkou, IČ: Návrh rozpočtu na rok 2017 (podle položek)

Město Pec pod Sněžkou, IČ: Návrh rozpočtu na rok 2017 (podle položek) Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181 Návrh rozpočtu na rok 2017 (podle položek) ROZPOČET 2017 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 2 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 170 000 1113

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA HOSTIVICE NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA HOSTIVICE NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA HOSTIVICE NA ROK 2007 SCHVÁLENO V ZASTUPITELSTVU MĚSTA DNE 29.3.2007 PŘÍJMY: v tisících 1. DAŇOVÉ DP FO ze závislé činnosti 7 700 DP FO ze SVČ 4 300 DO FO vybraná srážkou 510 DP PO 9 400

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 244

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 244 ROZPOČET 2016 (údaje v tis. Kč) Rozpočet paragraf 2016 PŘÍJMY 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 19 308 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 9 244 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 026 0000 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398 ROZPOČET 2015 (údaje v tis. Kč) Rozpočet PŘÍJMY 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 17 413 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 8 574 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 833 0000 Daň z příjmu FO z přiznání

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2007 PŘÍJMY: v tisících 1. DAŇOVÉ DP FO ze závislé činnosti 7 700 DP FO ze SVČ 4 300 DO FO vybraná srážkou 510 DP PO 9 400 DP PO placená obcí 375 DPH 15 200 Poplatek za komunální

Více

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více