ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A"

Transkript

1 ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A H O R A R O K 2014

2 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu schválený správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost , , Převod DP FO záv.č. 1,5% stát , , Daň z příjmů fyzických osob 30% 3 511, , Daň z příjmu FO samostatná výděl. činnost 734, , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 4 236, , Daň z příjmu právnických osob , , Daň z přidané hodnoty , , Místní poplatky - komunální odpad , , poplatek ze psů 600,00 600, poplatek ze vstupného 15,00 15, poplatek z ubytovací kapacity 450,00 500, lázeňský nebo rekreační pobyt 100, Příjem z odvodu z loterií (30% podíl obce) 800,00 600, Příjem z odvodu z VHP (80% podíl obce) , , Správní poplatky - povolení VHP 20,00 0, tombola 1,00 1, katastr nemovitostí 25,00 25, Daň z nemovitostí , , Věcná břemena 600,00 500, Poplatky za výběrová řízení 3,00 3, Prodej pozemků 500,00 500, Prodej vybraných domů , , Odbor ekonomický celkem , ,50 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Správní poplatky - svatba 25,00 25, potvrzení, změna příjmení 5,00 5, ověření podpisu 0,00 120, opisy a ověření listin 0,00 100, vystavení RL,OL,ÚL 30,00 30, provedení identifikace osob 0,60 2, přihlášení k trvalému pobytu 20,00 20, občanské průkazy 89,50 71, cestovní doklady 1 250, , správní osvědčení o státním občanství 1,00 2, Evidence obyv. + osvědčení 2,00 2, Pronájem varhan - svatby 2,00 2, Pokuty komise pro projednávání přestupků 0,00 40, Správní pokuty ve správním řízení OP,CD 0,00 20, Blokové pokuty občanské průkazy 0,00 150, Blokové pokuty cestovní doklady, KPP 0,00 15, Náhrady nákladů - KPP 30,00 30, Odbor správní celkem 1 455, , Stránka 2 Příjmy

3 STAVEBNÍ ÚŘAD Text rozpočtu schválený správce OdPa SpPo Ing. arch. Jukl 2030 Správní poplatky - stavební úřad 944,00 283, Náklady řízení 0,50 1, Stavební úřad celkem 944,50 284, ODDĚLENÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Kratochvílová 2040 IC - Prodej zboţí 1 929, , IC - Prodej sluţeb 340,73 454, IC - Pronájem 50,00 91, Oddělení kultury a cestovního ruchu 2 320, , KANCELÁŘ TAJEMNÍKA pí Hnátková, Bc. Rudolf 205x Správní poplatky - Czech Point 70,00 0, ověření podpisu 80,00 0, opisy a ověření listin 70,00 0, Příjem z úroků 80,00 40, Vratka půjčky od Průvodcovské sluţby 1 100, , Kancelář tajemníka celkem 1 400, ,00 205x ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Správní poplatek - registrace 571,00 500, Ţivnostenský úřad celkem 571,00 500, ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Poplatek za zkoušky řidičů 563,00 408, Správní poplatky - zvláštní pouţívání silnic 140,00 120, průkaz taxisluţby 9,50 4, stavební povolení 60,00 35, připojování pozemních komunikací 9,00 10, registr řidičů 335,34 260, registr silničních vozidel 5 300, , Pokuty ve správním řízení 0,00 70, Pokuty ve správním řízení dopr. inspektorát 0, , Pokuty blokové 0,00 50, Náklady ve správním řízení dopr. inspektorát 0,00 60, Odbor dopravy celkem 6 416, , FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Splátky půjček 3 005, , Úroky 205,15 130,00 361x 2141 Fond rozvoje bydlení celkem 3 210, , Stránka 3 Příjmy

4 Text rozpočtu schválený správce OdPa SpPo ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 Správní poplatek - rybářské lístky 50,00 40, lovecké lístky 3,00 5, upuštění od třídění odpadů 3,00 3, stavební povolení vodohospodář. staveb 50,00 50, Odb. ţivotního prostředí celkem 106,00 98, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Prodej ţádanek a receptů na návykové látky 5,00 5, Sociální pokuty ve správním řízení 1,00 0, O.S. Povídej - vratka půjčky 113,00 0, Odbor sociálních věcí celkem 119,00 5, FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PhDr. Hurtová 2799 Oblastní charita - splátka půjčky 343,35 333, Úroky 5,63 15, Fond pro podporu a rozvoj soc.sluţ.celkem 348,98 348, ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Městské lesy a rybníky s.r.o. - nájem 4 500, , Průvodcovská sluţba s.r.o. - nájem 493, , Nájem filmaři 150,00 150, Autobusové nádraţí - nájem 520,20 520, Hřiště J.P. - vyuţití sportoviště 170,00 170, Sokolovna Malín - sluţby 48,00 0, ZS - SK Sršni - vyuţití sportoviště 2 484, , ZS - veřejné bruslení 100,00 100, ZS - vyuţití sportovní plochy veřejností 650,00 450, SK Sparta - nájem 605,00 600, Sokolovna Malín - nájem 18,00 0, Byty - neprivatizované - sluţby 280,00 430, Byty - sluţby 7 130, , Byty - nájem , , Byty neprivatizované - nájem 450,00 500, Byty - vyúčtování energií; soudní náklady 188,00 98, Byty - poplatek za výběrová řízení 20,00 12, Byty - prodej ve výběrovém řízení 2 500, Byty Benešova - splátky 647,00 700, Byty Puškinská I. - splátky 569,00 700, Byty Puškinská II. - záloha 784,00 800, Nebytové prostory - sluţby, sankce 4 600, , Spolkový dům - sluţby 418,80 404, Ubytovna Trebišovská - sluţby, sankce 900,00 868, Ubytovna Vítězná - sluţby, sankce 700,00 704, Nebytové prostory - nájem 5 115, , Spolkový dům - nájemné 14,00 21, Ubytovna Trebišovská - nájem 450,00 400, Stránka 4 Příjmy

5 Text rozpočtu schválený správce OdPa SpPo Ubytovna Vítězná - nájem 150,00 150, Nebytové prostory - pronájem mov.věcí 6,50 6, Nebytové prostory - přijaté pojistné náhrady 50,00 50, Nebytové prostory - vyúčtování; soudní náklady 2,00 7, Nebytové prostory - poplatek za výběrová řízení 5,00 3, Nebytové prostory-ii.vlna privatizace-prodej 500, Obřadní síň, hrobová místa - sluţby 1 020, , Kolumbární schránky - nájem 70,00 70, Obřadní síň, hrobová místa - nájem 50,00 50, Tebis s.r.o. - nájem , , Pozemky - nájem 903,00 550, Technické sluţby s.r.o. - nájem 809,80 794, Park Vlašský dvůr - přefakturace sluţeb 2,50 2, DPS - za sluţby 230,00 0, DPS - nájem 500,00 400, DPS - příspěvek za umístění 150, oddělení správy nemovitostí celkem , , oddělení technické Ing. Štolbová 2960 SMS parkovné 18,00 0, Poplatek z veřejného prostranství 1 400, , Příjem z parkovacích automatů 1 500, , Parkovací karty 180,00 180, Provozování komerčního info systému 170,00 170, Prodej dřeva, ostatní příjmy 15,00 15, Odpady - podnikatelé 8,00 6, ZERS příjem za bioodpad 20,00 30, Pronájem poutače BILLA 145,20 141, Přijaté pojistné náhrady 50,00 50, EKO-KOM - příjem za tříděné odpady 1 600, , ASEKOL příjem za tříděné odpady 30,00 25, EKOLAMP příjem za tříděné odpady 5,00 5, ELEKTROWIN příjem za tříděné odpady 25,00 25, oddělení technické celkem 5 166, , Odbor správy majetku celkem , ,38 29xx Vlastní příjmy celkem , ,39 DOTACE souhrnný dotační vztah , , Bc. Rudolf Dotace celkem , ,30 PŘÍJMY CELKEM , ,69 Stránka 5 Příjmy

6 SOCIÁLNÍ FOND 1 950, , , Bc. Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Galerie F. J. - příspěvek na provoz 1 500, , ,06 příspěvek Galerie F. J.- rezerva - podíl k dotacím 0,00 200,00 200,00 příspěvek MTD - příspěvek na provoz 4 600, , ,86 příspěvek MTD - přehlídka dětských tanečních souborů 50,00 0,00 50,00 příspěvek Městská knihovna - příspěvek na provoz 6 200, , ,00 příspěvek Průvodcovská sluţba - ztráta z minulých let 0,00 0,00 676,54 příspěvek Konfederace politický vězňů 0,00 20,00 20,00 příspěvek Sbor křesťanského společenství 10,00 10,00 10,00 příspěvek Mozaika Kaňk 363,00 360,00 360,00 příspěvek OS Kutnohorsko.cz 80,00 50,00 50,00 příspěvek Taneční soubor Čercheň 0,00 30,00 30,00 příspěvek Ochotnický spolek Tyl - nájemné hrazené MTD 50,00 50,00 50,00 příspěvek Kutnohorský komorní orchestr o.s. 50,00 50,00 50,00 příspěvek Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl 50,00 50,00 50,00 příspěvek Kultura do města o.s. 50,00 50,00 50,00 příspěvek Stříbrná Kutná Hora 100,00 100,00 100,00 příspěvek Kytarová noc 50,00 0,00 0,00 příspěvek Cena starosty 80,00 0,00 0,00 příspěvek ÚzO - Vojenské sdruţení rehabilitovaných 10,00 10,00 10,00 příspěvek pionýrská skupina Kolín 50,00 50,00 50,00 příspěvek Příspěvkový program z toho: 2 850, , ,00 kap.5x příspěvky - malé projekty 350,00 příspěvky kultura - střední, velké projekty 750, , ,63 příspěvky kultura - Calendarium Cuthna 1 000,00 příspěvky školství - střední, velké projekty 300,00 300,00 374,57 příspěvky sport - střední, velké projekty 250,00 250,00 282,89 příspěvky sociální oblast - střední, velké projekty 200,00 100,00 97,91 IC - nákup zboţí 1 484, , , IC - nákup propagačního materiálu 210,00 200,00 200, IC - poštovné 2,00 0,00 0, IC - opravy a údrţba 5,00 0,00 0, IC - nákup sluţeb 38,00 30,00 219, Propagace Kutné Hory - akce (smlouvy o reklamě) 150, Propagace Kutné Hory - uvítací tabule - billboardy 50, Propagace Kutné Hory - letáky, průvodci 145, Propagace Kutné Hory - Průvodcovská sluţba - prodej sluţeb 0, ,00 900,10 Propagace Kutné Hory - reklamní předměty 195, Propagace Kutné Hory - tištěná média 169, Propagace Kutné Hory - veletrhy 10, Propagace Kutné Hory - web 25, Svatováclavské slavnosti 200,00 200,00 200, Mezinárodní kytarová soutěţ 50,00 350,00 579, Krásné město - časopis 120,00 120,00 108, Kronika 30,00 30,00 30, Oslava sv. Barbory-rozsvícení vánočního stromu 50,00 50,00 50, Ostatní záleţitosti kultury 379,00 233,87 389, xx Kaple BT, Kostel SJN 3,00 0,00 18, xx Spolkový dům 80,00 0,00 21, xx Ples města 130,00 0,00 66, xx Mezinárodní spolupráce v kultuře 20,00 20,00 1, Sbor pro občanské záleţitosti - materiál 70,00 50,00 30, Stránka 6

7 Oddělení kultury a cestovního ruchu , , , FOND CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Kratochvílová 2049 Fond cestovního ruchu celkem 400,00 200,00 200, Zastupitelstvo obce pí Hnátková 2050 Mzdy zastupitelů 2 800, , , Sociální pojistné zastupitelé 700,00 750,00 750, Zdravotní pojistné zastupitelé 252,00 270,00 270, Cestovné zastupitelů 30,00 29,00 29, Zastupitelstvo obce celkem 3 782, , , kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mezinárodní vztahy - věcné dary 5,00 5,00 5, Mezinárodní vztahy - poplatky 1,00 2,00 2, Mezinárodní vztahy - pohoštění 120,00 120,00 120, Mezinárodní vztahy - účast. poplatek konference 5,00 10,00 10, Mezinárodní vztahy - reprezentace města - materiál 10,00 10,00 10, Mezinárodní vztahy - cestovné 150,00 150,00 150, Mezinárodní vztahy - sluţby 150,00 150,00 150, IC - mzdy 1 898, , , IC - SP 474,70 350,36 474, IC - ZP 170,89 126,13 160, IC - OON 178,20 178,22 178, Okresní hospodářská komora 20,00 20,00 20, Sdělovací prostředky 350,00 500,00 500, Spolkový dům - mzdy 441,36 396,36 441, Spolkový dům - SP 110,34 99,09 110, Spolkový dům - ZP 39,72 35,68 39, Sokolovna Malín - mzdy 390,00 0,00 0, Sokolovna Malín - SP 97,50 0,00 0, Sokolovna Malín - ZP 35,10 0,00 0, Mzdy , , , Ostatní osobní výdaje 500,00 500,00 500, Platby za provedenou práci 70,00 70,00 70, Sociální pojistné , , , Zdravotní pojistné 4 644, , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 250,00 250,00 250, Náhrady mezd v době nemoci 250,00 250,00 250, kancelář tajemníka celkem , , , oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Hardware 468,72 280,00 280, Materiál 100,00 160,00 160, Školení výpočetní techniky 10,00 10, Sluţby 1 170,00 900,00 900, Opravy a udrţování 124,53 80,00 80, Programové vybavení 99,01 300,00 300, oddělení informatiky celkem 1 962, , , Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 PO nákup materiálu 18,00 18,00 18, PO Malín - plyn 60, PO elektrická energie 20,00 9,00 9, Stránka 7

8 PO pohonné hmoty 30,00 40,00 40, PO opravy 12,00 3,00 3, PO - dobrovolná část celkem 140,00 70,00 70, oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Mikroregion Kutnohorsko (vč. MAS Lípa pro venkov o.s.) 142,00 642,00 658,19 příspěvek BabyBox 0,00 0,00 5,00 příspěvek Česká inspirace - svazek přispívá k rozvoji regionu 140,00 140,00 140,00 příspěvek České dědictví UNESCO 75,00 75,00 75,00 příspěvek Český institut interních auditorů 3,00 3,00 3,00 příspěvek Nadace UNESCO 100,00 100,00 100,00 příspěvek OWHC Canada 50,00 50,00 50,00 příspěvek Sdruţení historických sídel ČMS 22,00 22,00 22,00 příspěvek Svaz měst a obcí 50,00 50,00 50,00 příspěvek Unie digitálních kin 4,00 4,00 4,00 příspěvek Památková komora 1,00 1,00 1,00 příspěvek IC - DHDM 35,00 130,00 130, IC - materiál 60,00 185,00 185, Nákup ostatních paliv a energie 60,00 0,00 0, Věcné dary 30,00 0,00 0, Realizované kurzové ztráty 3,00 0,00 0, IC - voda 1, IC - sluţby pošt 15,00 27,00 27, IC - telefony 80,00 84,00 84, IC - nákup sluţeb 50,00 325,00 325, Spolkový dům - DHDM 80,00 80, Spolkový dům - materiál 30,00 80,00 80, Pohřby za zesnulé placené obcemi 50,00 80,00 80, Platba daní a poplatků 15,00 15,00 15, Ceniny, kolky 50,00 90,00 90, Cestovné 250,00 250,00 250, Drobný hmotný majetek 600,98 800,00 800, Knihy, předplatné 40,00 40,00 40, Leasing - auta 0,00 120,00 120, Nájemné 10,00 50,00 50, Nákup materiálu 700,00 850,00 850, Nákup sluţeb včetně stravenek 2 500, , , Opravy a údrţba 500,00 600,00 600, Externí audit 300,00 300,00 300, Pohonné hmoty 500,00 500,00 500, Pohoštění 180,00 180,00 180, Pojistné 1 900, , , Poskytnuté náhrady (pojistná spoluúčast) 200,00 200,00 200, Prádlo, oděv a obuv 15,00 20,00 20, Právní sluţby a konzultace 1 950, , , Příspěvky sdruţením 80,00 80,00 13, XXX Sluţby pošt 1 900, , , Sluţby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, , , Školení a vzdělávání 500,00 500,00 500, Poplatky za vedení účtu 140,00 140,00 140, oddělení vnitřní správy celkem , , , Kancelář tajemníka celkem , , ,23 205x Stránka 8

9 ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) 2 400, , , majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daně z převodu - bytové domy 460,00 460,00 460, Daně z převodu - nebytové domy 40,00 50,00 50, Daně z převodu - pozemky; Daň z nemovitostí 460,00 460,00 460, Geometrické plány 160,00 150,00 150, Inzeráty 10,00 10,00 10, Kolky 20,00 10,00 10,00 36xx 5361 Věcná břemena 20,00 20,00 20, Bytové domy - znalecké posudky 60,00 60,00 60, Pozemky - znal.posudky, právní konzultace 55,00 55,00 55, KN - oprávněný přístup 25,00 25,00 25, Energetické štítky 60,00 0,00 60, majetkové oddělení celkem 1 370, , ,00 Odbor ekonomický celkem 3 770, , ,00 209X MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Platy 8 422, , , Ostatní platby za provedenou práci - bezpečné přechody 150,00 10,00 151, Sociální pojistné 2 187, , , Zdravotní pojistné 787,65 678,00 707, Potraviny 3,00 2,00 2, Prádlo, oděv a obuv 160,00 130,00 130, Knihy a tisk 3,00 3,00 3, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 60,00 60, Nákup materiálu 75,00 60,00 73, Pohonné hmoty 140,00 135,00 135, Sluţby pošt 2,00 2,00 2, Sluţby telekomunikací 70,00 70,00 70, Sluţby peněţních ústavů 15,00 12,00 12, Školení 90,00 90,00 90, Nákup sluţeb 40,00 41,00 41, Opravy, udrţování 200,00 210,00 140, Programové vybavení 20,00 20,00 20, Cestovné 6,00 6,00 6, Ostatní nákupy 40,00 40,00 40, Příspěvky 15,00 15,00 15, Prevence kriminality 100,00 0,00 25, Nákup kolků 10,00 8,00 8, Náhrada mezd v době nemoci 30,00 20,00 20, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 5,00 5, Ostatní výdaje 70,00 70,00 70, xxx Ochranné pomůcky 3,00 0,00 0, Městská policie celkem , , , VEDENÍ MĚSTA 2200 Platba úroků z přijatých úvěrů 2 471, , , Mimosoudní vyrovnání - Nemocnice s.r.o ,00 0,00 0, Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda 78,89 78,89 78, Vyrovnání očekávaných ztrát PO 1 450, , , Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 272, Finanční zabezpečení krizových opatření 100,00 100,00 100, Vedení města celkem , , , Stránka 9

10 ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu 6 200, , , Odbor dopravy 400,00 500,00 300, BESIP 20,00 20,00 20, Odbor dopravy celkem 6 620, , , ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování 200,00 258,00 258, Posudky, konzultace, dokumentace 100,00 200,00 200,00 363x 5166 Odbor regionálního rozvoje celkem 300,00 458,00 458, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Demolice domu Uhelná - zatím bez dalšího inv.záměru 0, , , Parkovací dům Šipší - studie 50, Parkování hl.nádraţí - studie 300, Parkování Na Valech - studie 50, Digitalizace majetku 100,00 350,00 350, Integrovaný plán rozvoje města + ostatní studie 0,00 220,00 220, Park pod Vlašským dvorem- podíl k dotaci 1 400, Odbor investic celkem 1 900, , , FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky 3 355, , , Poplatky 125,00 125,00 125,00 xxxx 5163 Fond rozvoje bydlení celkem 3 480, , , ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap. ţivočichy 5,00 5,00 5,00 příspěvek Českomoravská myslivecká jednota - Okresní myslivecký spolek KH - Posouzení trofejí 3,00 3,00 3,00 příspěvek Knihy 2,40 2,50 2, Posudky 10,00 13,00 13, Podzemní voda, monitoring 11,00 8,00 8, Sluţby ŢP 14,00 14,00 14, Protipovodňová opatření - sluţby - TS 14,60 14,50 14, Odbor ţivotního prostředí celkem 60,00 60,00 60, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Klub důchodců - příspěvek na provoz 60,00 50,00 70,00 příspěvek Pečovatelská sluţba - příspěvek na provoz 6 250, , ,00 příspěvek Záchytná stanice Kolín 89,00 40,00 40,00 příspěvek Sociální sluţby - celkem 2 060, , ,00 z toho:» Dítě a kůň 70,00 80,00 80,00 příspěvek » O.S.Rodinné centrum Špalíček 40,00 50,00 50,00 příspěvek » Svaz těles.postiţených ČR 30,00 0,00 příspěvek » Oblastní charita 1 035, , ,00 příspěvek » Svaz post.cvch v ČR ZO KH 10,00 10,00 10,00 příspěvek » CZP SK 60,00 60,00 60,00 příspěvek » Rytmus Benešov, o.p.s. 10,00 5,00 5,00 příspěvek Stránka 10

11 » Občanské sdruţení Digno 100,00 110,00 110,00 příspěvek » Občanské sdruţení Ţivot ,00 200,00 200,00 příspěvek » Svaz diabetiků ČR, ÚO KH 15,00 18,00 18,00 příspěvek » OS Prostor 30,00 30,00 30,00 příspěvek » OS ČČK 70,00 0,00 0,00 příspěvek » Asociace rod.a přátel zdr.p. 20,00 20,00 20,00 příspěvek » O.S. Povídej 280,00 180,00 380,00 příspěvek » Rezerva sociální komise 90,00 0,00 0,00 rezerva Klub důchodců - odměny 20,00 20,00 20, Klub důchodců - voda 4,00 3,00 3, Klub důchodců - plyn 60,00 70,00 47, Klub důchodců - el. energie 9,00 8,00 8, Klub důchodců - nájemné 43,00 39,00 41, Komunitní plán 95,00 148,00 148, xxx Barmská rodina 5,00 0,00 10, xx Ţádost do OP LZZ - výzva C2 0,00 0,00 42, Lokální partnerství - pohoštění 0,00 4,00 4, Sluţby zajištění 92 zákona č. 108/2006 Sb 5,00 5,00 5,00 43xx 5169 Občanské sdruţení Povídej - půjčka 0,00 113,00 113, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 8 700, , , ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 2800 oddělení památkové péče celkem 10,00 10,00 10, školství pí Nechojdomová 2867 příspěvky na provoz - Mateřské školy KH 5 800, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 3 410, ,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 1 270, ,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 1 120,00 860,00 MŠ Pohádka Kutná Hora 740,00 720,00 720,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 265,00 200,00 náklady na záhradu (pokryto 100%) 50,00 50,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 287,00 330,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 138,00 140,00 ZŠ Jana Palacha Kutná Hora 3 753, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 1 722, ,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 900, ,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (nepokryto) 681,00 731,00 velké opravy (není 100%) 450,00 ZŠ TGM KH 4 460, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 1 550, ,00 náklady na BIOS (pokryto 100%) 917,00 899,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy (100%) 795, ,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (není 100%) 1 098, ,00 velké opravy (není 100%) 100,00 ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora 2 542, , ,21 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 1 010, ,00 velké opravy (není 100%) 403,00 běţná údrţba, odpisy 455,00 400,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (část) 674,00 779,00 ZŠ Ţiţkov Kutná Hora 4 801, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 1 360, ,00 náklady na Sokolák (pokryto 100%) 270,00 270,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 950, ,00 Stránka 11

12 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 1 721, ,00 velké opravy (není 100%) 500,00 ŠJ Kutná Hora 3 090, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 1 640, ,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 745,00 580,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 705,00 970,00 ZUŠ Kutná Hora 1 834, , ,00 příspěvek z toho energie (pokryto 100%) 720,00 530,00 náklady na Spolkový dům - odhad záloh 500,00 480,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 430,00 500,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 184,00 84,00 POD HORAMI, o.s ,00 příspěvek Rezerva na opravy 450 rezerva školství celkem , , , tělovýchova pí Nechojdomová 2867 TJ Sparta plavecký bazén KH 6 400, , ,00 příspěvek Kutnohorská plovárna - rezerva 471,00 471,00 471,00 rezerva SK Sršni - vyuţití sportoviště 2 575, , ,00 příspěvek SK Sršni - na provoz 390,00 390,00 390,00 příspěvek Sparta Kutná Hora, o.s. - vyuţití sportoviště 600,00 600,00 600,00 příspěvek Sparta Kutná Hora, o.s. - provoz 1 000, , ,00 příspěvek SKP Olympia - florbal 140,00 70,00 70,00 příspěvek SK AFK Respo - korfbal 8,00 8,00 8,00 příspěvek TJ Sparta Kutná Hora - házená 140,00 70,00 70,00 příspěvek TJ Sokol - basketbal 46,00 46,00 46,00 příspěvek TJ Turista KH 30,00 30,00 30,00 příspěvek TJ Sokol KH 335,00 335,00 335,00 příspěvek Sportovní oddíly na registrované ţáky 850,00 850,00 850,00 příspěvek SK Barbora o.s. Kutná Hora 20,00 0,00 0,00 příspěvek Leoš Lacina 0,00 0,00 41,77 příspěvek tělovýchova celkem , , , oddělení regenerace památek pí Jelínková 2870 Zachování památek - sluţby 50,00 50,00 82, Zachování památek - posudky, dokumentace 100,00 50,00 72, Zachování památek - opravy 100,00 80,00 80, Opravy památek: 4 550, , ,82 Pirknerovo nám.č fasáda III ,00 1,00 941, Vlašský dvůr - střecha 1 300, , Vlašský dvůr - vitráţ I. patro 1,00 1,00 64, Vlašský dvůr, kamenné portály - restaurování 1, Vlašský dvůr, kamenné prvky střechy - restaur. 1, Park pod Vl. Dvorem, kam.prvky ve zdi - rest. 1, Kostel sv. Jana Nepomuckého - vázy 1,00 1,00 51, Socha sv. Jana Nepomuckého u čp restaur. 1,00 1,00 1, Akvadukt Bylanka 1, Čp. 613 Vocelova ulice - střecha 1, Čp. 154 Šultysova ulice - střecha 1, Čp. 41 Komenského náměstí - střecha 1, Hřbitovní kaple na hřbitově Všech svatých 1, Čp. 167 Šultysova ulice - fasáda 1, Čp. 170 Šultysova ulice - fasáda 1, Vlašský dvůr - dlaţba galerie 1, Zdroje pro financování uvedených akcí 2 236, regenerace památek celkem 4 800, , , Odbor památkové péče a školství celkem , , ,98 28xx Stránka 12

13 FOND REGENERACE 2 075, , , xxx Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Byty - daň z převodu 100,00 200,00 70, Byty - el. energie 700,00 500,00 500, Byty - kolky 1,00 2,00 2, Byty - platba za inzeráty 2,00 10,00 10, Byty - plyn 1 700, , , Byty - teplo 2 800, , , Byty - voda 3 300, , , Byty - vyúčtování (vratka kauce) 1 500, , , Byty - znalecké posudky 20,00 60,00 60, Byty - zpracování dat za teplo 85,00 75,00 77, Byty sluţby 380,00 200,00 200, Hala BIOS - el. energie 150,00 130,00 130, Hala BIOS - plyn 420,00 420,00 420, Hala BIOS - voda 90,00 90,00 90, Hřbitovy - sluţby 20,00 20, Hřbitovy - voda 35,00 30,00 30, Hřbitovy - vratky nájmů hr.míst 3,00 3, Hřiště J.Palacha - el.energie 60,00 61,00 61, Hřiště Sokolák - plyn 10,00 10,00 10, Hřiště Sokolák - voda 5,00 5,00 5, IC - D - el.energie 50,00 25,00 25, IC - D - voda 18,00 0,00 22, IC - HN - el. energie 5,00 5,00 4, IC - HN - nájem 3,37 3,24 3, IC -D - plyn 40,00 0,00 40, IC -HN - teplo 8,00 0,00 7, IC -HN - voda 0,50 0,00 0, Kaple BT - el. energie 40,00 35,00 35, Kino - nájemné 208,42 198,00 128, Kostel SJN - el.energie 50,00 0,00 50, Náklady spojené s uvol.bytu 20,00 50,00 13, Nebyt. prost. - opr. ţivelné pohromy 0,00 0,00 0, Nebyt.prost. - zprac.dat,teplo 8,00 10,00 7, Nebytové prostory - el.ener ,00 800,00 800, Nebytové prostory - inzeráty 1,00 5,00 5, Nebytové prostory - plyn 1 200, , , Nebytové prostory - sluţby 35,00 35,00 35, Nebytové prostory - teplo 623,00 500,00 500, Nebytové prostory - voda 1 913,00 800, , Nebytové prostory - vyúčtování 270,00 250,00 261, Nepriv.byty - fond oprav 450,00 500,00 500, Nepriv.byty - ostatní sluţby 3,00 5,00 5, Nepriv.nebyty - vyúčtování 5,00 6,00 6, Neprivatizované byty - el.en. 16,00 20,00 20, Neprivatizované byty - sluţby 80,00 90,00 90, Neprivatizované byty - teplo 160,00 200,00 200, Neprivatizované byty - voda 110,00 130,00 130, Neprivatizované byty - vyúčt. 65,00 65,00 65, Neprivatizované byty-teplá v. 120,00 150,00 150, Poplatky za vymáhání pohl. 95,00 95,00 48, Pozemky - nájemné 11,64 11,64 11, Stránka 13

14 Psí útulek - elektrická energie 90,00 50,00 86, Psí útulek - voda 10,00 10,00 10, Radnická el.energie 820,00 820,00 770, Radnická plyn 1 100, , , Radnická voda 150,00 150,00 150, Slavnostní osvětlení - el.en. 390,00 370,00 370, Sokolovna Malín - elektrická energie 200,00 0,00 151, Sokolovna Malín - plyn 94,00 0,00 90, Sokolovna Malín - voda 30,00 0,00 10, Spolkový dům - mobiliář 0,00 150,00 219, Spolkový dům - plyn 400,00 400,00 400, Spolkový dům - voda 60,00 60,00 60, Spolkový dům -el.energie 250,00 250,00 250, Ubytovna Trebišovská - el.en. 350,00 350,00 350, Ubytovna Trebišovská - sluţby 4,00 5,00 5, Ubytovna Trebišovská - teplo 410,00 450,00 450, Ubytovna Trebišovská - voda 400,00 400,00 400, Ubytovna Vítězná - el. ener. 760,00 760,00 760, Ubytovna Vítězná - sluţby 5,00 5,00 5, Ubytovna Vítězná - voda 280,00 285,00 185, Václavské nám el.en. 120,00 120,00 120, Václavské nám plyn 175,00 175,00 175, Václavské náměstí voda 35,00 35,00 35, Vlašský dvůr - el. energie 950,00 950,00 950, Vlašský dvůr - plyn 1 000, , , Vlašský dvůr - voda 140,00 143,00 143, Výtahy - sluţby telekomunikací 10,00 34,00 34, Zalévání u sv. Barbory 80,00 0,00 80, ZS - elektrická energie 870,00 870,00 870, ZS - plyn 500,00 500,00 248, ZS - voda 50,00 60,00 60, Průvodcovská sluţba - zprostředkování natáčení 1,00 0,00 0, oddělení správy nemovitostí celkem , , , oddělení správy nemovitostí - technické Bc. Gregorová 2956 Byty - DrDHM 30,00 0,00 70, Byty - materiál 1,50 1,50 1, Byty - opravy havárií 20,00 50,00 50, Byty - posudky, právní sluţby 1,00 5,00 5, Byty - sluţby, revize 950,00 749,00 944, Byty opravy (včetně zprovoznění starých bytů) 1 916, , , DPS - materiál 2,00 2,00 2, DPS - opravy 30,00 60,00 60, DPS - sluţby, revize 160,00 80,00 170, Hřiště J.Palacha - opravy 195,00 80,00 80, Hřiště J.Palacha - sluţby 120,00 120,00 120, IC - opravy a údrţba 12,00 40,00 40, Kaple BT - opravy 5,00 0,00 0, Kaple BT - sluţby, revize 5,00 0,00 0, Kino - opravy 150,00 150,00 468, Kino - sluţby 25,00 20,00 20, Kostel SJN - opravy 5,00 0,00 5, Kostel SJN - sluţby 5,00 0,00 5, Nádraţní výměna oken 300,00 300, Národního odboje 56 - výměna oken 300,00 300,00 300, Nebyt. prost. - opr. ţivelné pohromy 5,00 10,00 10, Nebytové prostory - havárie 50,00 60,00 100, Stránka 14

15 Nebytové prostory - materiál 2,00 5,00 5, Nebytové prostory - opravy 250,00 60,00 460, Nebytové prostory - posudky 3,00 5,00 10, Nebytové prostory - sluţby 450,00 450,00 595, Oplocení hájenky Hetlín, oprava fasády 200,00 0,00 0, Opravy - vandalismus (pojistné události) 83,00 40,00 390, Potoční oprava autodílny 300,00 350, Radnická materiál 1,00 2,00 2, Radnická opravy 20,00 30,00 79, Radnická sluţby, revize 60,00 30,00 50, Sedlecká výměna oken 500,00 0, Smuteční síň - opravy 20,00 10,00 110, Sokolovna Malín - DrHM 10,00 0,00 85, Sokolovna Malín - materiál 20,00 0,00 20, Sokolovna Malín - sluţby 40,00 0,00 40, Společné prost.-posudky 1,00 3,00 3, Společné prost.-sluţby,revize 180,00 180,00 180, Společné prostory - materiál 5,00 5,00 9, Společné prostory - nákup DrHDM 1,00 0,00 0, Společné prostory - opravy 100,00 40,00 240, Spolkový dům - opravy 2,00 0,00 5, Spolkový dům - sluţby, revize 105,00 45,00 65, Spolkový dům - telefon, zabezpečení 25,00 35,00 35, Sportoviště - materiál 5,00 10,00 10, Sportoviště - opravy 130,00 80,00 80, Sportoviště - revize 20,00 50,00 20, Šultysova 154 (U Havíře) - rekonstrukce topení 2 000,00 0, Táborská 71 - oprava NB 400,00 0,00 0, Trebišovská 611 (bývalá MŠ) - okna 600, ,00 213, Ubytovna Trebišovská - materiál 1,00 3,00 3, Ubytovna Trebišovská - nábytek 5,00 0,00 34, Ubytovna Trebišovská - opravy 20,00 40,00 75, Ubytovna Trebišovská - sluţby 150,00 150,00 150, Ubytovna Vítězná - materiál 1,00 3,00 3, Ubytovna Vítězná - opravy 20,00 25,00 35, Ubytovna Vítězná - sluţby 30,00 20,00 30, Uhelná výměna oken 500,00 0, Václavské nám materiál 1,00 2,00 2, Václavské nám opravy 20,00 20,00 50, Václavské nám sluţby 70,00 60,00 70, Vlašský dvůr - materiál 2,00 3,00 3, Vlašský dvůr - opravy 20,00 40,00 40, Vlašský dvůr - sluţby 160,00 40,00 160, Vocelova střecha 700,00 60, Zámecká okna, dveře 0,00 490, Zeleň vnitrobloky 150,00 50,00 180, ZS - DrHM 5,00 0,00 1, ZS - materiál 40,00 18,00 43, ZS - opravy 350,00 180,00 180, ZS - sluţby, revize 2 810, , , ZS - telefon 25,00 25,00 25, odd. správy nemovitostí - technické celkem , , , oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Liga pro ochranu zvířat - ošetření koček 50,00 0,00 30,00 příspěvek Příspěvek za tříděný odpad /Recycling 25,00 0,00 20,00 příspěvek Deratizace 50,00 60,00 60, Stránka 15

16 Dětské hřiště - sluţby 15,00 50,00 4, Dětské hřiště provoz Sedlec 20,00 20,00 20, Hodiny - oprava 100,00 200,00 200, Hřbitov - oprava zdí 200,00 200,00 200, Hřbitov - ošetření stromů 300,00 300,00 300, Hřbitovní zdi - sluţby 7,00 7,00 7, Informační tabule - materiál 5,00 5,00 5, Kanalizace ul. Sportovců - sluţby 0,00 232, Kom.sluţby - materiál 30,00 30,00 12, Kom.sluţby - pronájem pozemků 7,50 7,00 7, Komunální sluţby - nákup sluţeb 123,20 120,00 147, Komunikace - sluţby 400,00 200,00 197, Komunikace v Poličanech 0,00 0, , Monitorování těţkých kovů 1,00 1,00 1, Náklady soudní řízení 0,00 26, Nákup mobiliáře 60,00 80,00 60, Odpad: bioodpadky - uloţení 600,00 630,00 630, Odpad: komunální - svoz , , , Odpad: likvidace černých skl. 40,00 40,00 40, Odpad: nákup DrDHM 10,00 0,00 22, Odpad: nebezpečný MVE plus 50,00 50,00 50, Odpad: objemný - svoz 250,00 250,00 250, Odpad: prevence vzniku 5,00 5,00 0, Odpad: pronájem sb.nádob - AVE 75,00 75,00 75, Odpad: pronájem sb.nádob MVE 230,00 230,00 230, Odpad: svoz biopopelnice 250,00 70,00 270, Odpad: tříděný MVE plus 2 450, , , Odpad: úklid kontejnerového stání 360,00 300,00 331, Odpad: uliční smetky - uloţení 150,00 150,00 250, Odtah autovraků 10,00 0,00 0, Opravy vandalismu (poj.ud.) 50,00 50,00 50, Ostatní opravy a udrţování 200,00 200,00 57, Parkovací automaty - opravy 50,00 50,00 50, Poplatek za umístění psa 1 199, , , Právní poradenství 5,00 0,00 10, Psí útulek - DrHDM 0,00 45, Psí útulek - opravy 0,00 8, Psí útulek - sluţby 0,00 64, Revize mostů 10,00 0,00 86, Sběrný dvůr - cihly 230,00 230,00 230, Sběrný dvůr - komunální odpad 25,00 0,00 25, Sběrný dvůr - nebezpečný odpad 260,00 260,00 260, Sběrný dvůr - objemný odpad 390,00 390,00 390, Sběrný dvůr - pronájem buněk 402,93 410,00 410, Sběrný dvůr - provoz 1 145, , , Sběrný dvůr - rostlinný odpad 140,00 150,00 150, Sběrný dvůr - staveb.směsný 350,00 350,00 350, Sběrný dvůr - tříděný odpad 100,00 100,00 100, Slavnostní osv.-sl.;revize 120,00 150,00 105, Slavnostní osvětlení - opravy 300,00 300,00 300, TEBIS - DrHDM 100,00 0,00 239, TEBIS - opravy 1 840, , , TEBIS - sluţby 30,00 30,00 30, Veř.zeleň - mobiliář opravy 70,00 50,00 62, Veř.zeleň - stromy, havárie 220,00 168,18 186, Veř.zeleň -Park Vl.dvůr - materiál 5,00 5,00 5, Veř.zeleň -Park Vlašský dvůr - opravy 40,00 40,00 40, Veř.zeleň-Park Vl.dvůr - sluţ. 300,00 290,00 250, Veřejná zeleň - posudky 50,00 40,00 79, Stránka 16

17 Veřejné osvětlení - sluţby 93,00 25,00 12, Věţní hodiny - nákup sluţeb 52,00 52,00 52, VO - defektoskopie stoţárů 50,00 50,00 50, WC Sedlec 251,01 251,01 251, WC veřejná 846, , , Zprovoznění fontány "U Ţáby" 0,00 100,00 100, TS - autobusové čekárny - opravy 50,00 18,00 18, TS - dětské hřiště opravy a obnova 390,00 300,00 300, TS - kom.úklid (mimo smlouvu) 40, TS - nákup odpadových košů 20,00 55,00 55, TS - komunikace úklid (sluţby) 2 625, , , TS - náhradní výsadba a zálivka 165,00 165,00 165, TS - odpadkové koše - opravy 50,00 65,00 65, TS - opravy komunikace 4 400, , , TS - pítka a studně 50,00 30,00 60, TS - podzemní kontejnery 85,00 85,00 85, TS - provoz hřbitovů 1 500, , , TS - provoz obřadní síně 550,00 550,00 550, TS - psí koše 110,00 110,00 110, TS - rostlinný odpad 600,00 600,00 600, TS - semafory - revize 100,00 90,00 90, TS - správa parkovacích automatů 290,40 288,00 290, TS - svoz odpadkových košů 1 320, , , TS - tříděný odpad sklo 500,00 550,00 550, TS - veř.osvětlení el.energie 4 700, , , TS - veřejná zeleň (sluţby) 8 920, , , TS - VO opravy 1 940, , , TS - VO a ván. osvětl. sluţby 535,00 535,00 535, TS - zajištění osvětlení k ČKD 40,00 40,00 40, TS - zimní údrţba komunikace 1 550, , , TS ,80 TS ,7 TS ,90 oddělení technické celkem , , , Odbor správy majetku celkem , , ,72 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,907 Stránka 17

18 Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu ODBOR INVESTIC Zásobník nepokrytých akcí: schválený správce Ing. Janál 2490 Azylový dům - podíl k dotaci 2 000, Centrum sociálních sluţeb - podíl k dotaci 1 500, Cyklostezky 70,00 330, Havlíčkovo nám. 87 (dům MP) 1 000, Hřbitov 1 000, Hřiště Olympia 4 000, Chodníky - Zelenkova, Stroupeţnického, Řehákova 800, Jez u Wagenknechtova mlýna- podíl k dotaci 1 800, MŠ 17. listopadu - podíl k dotaci 3 000, MŠ Malín - podíl k dotaci 2 000, Okruţní křiţovatka Karlov 1 600, Park pod Vlašským dvorem - 1.část 3 000, Parkoviště u MTD 1 400, Rozšíření soustavy CZT 8 500, Sídliště Šipší Ib.etapa - podíl k dotaci 1 700, Sídliště Šipší II.etapa - podíl k dotaci 2 000, Táborská - projekt 300, Ulice Havířská - (u kina) 1 800, Ulice Kaňkovská 1 000, Ulice Ke Trojici 1 000, Ulice Polní 1 400, ZŠ Kamenná stezka - okna 200, , ZŠ Komenského - PD - rekonstrukce na knihovnu 1 000, ZŠ TGM - vzduchotechnika 1 500, Podíly k dotacím 2 000, Ulice Nad Lesem - investiční příspěvek o.s ,00 příspěvek 2212 Cyklostezka sídliště Sportovců 300,00 Fasáda MTD Chodník ČKD Chodník na Kaňk Infosystém mapy do dlaţby 500,00 Infosystém svislé mapy 500,00 Kaňk - dopracování PD komunikace 300,00 Královská - rekonstrukce (opěrné zdi, mobiliář) 2 000,00 MŠ Benešova - rozvod tepla 1 500,00 MŠ Pohádka - půdní vestavba 1 500,00 Park pivovar + řešení přístupu na sídliště PD 200,00 Park U Tří pávů 300,00 Parkoviště BUS Sedlec Průmyslová zóna 2 500,00 Semafor U Podlipných 2 300,00 Ulice Bělocerkevská 1 800,00 Ulice Kudrnova, Jarošova- podíl k dotaci 1 200,00 Ulice Na Terase ulice Sportovců úpravy komunikace 100,00 Ulice Zelená Hora 3 000,00 Vstup jídelna TGM 500,00 Stránka 18 Investiční výdaje

19 Investiční výdaje v tisících Kč Zásobník nepokrytých akcí: schválený Text rozpočtu správce ZŠ Kamenná stezka - prostor vstupu 500,00 ZŠ Kamenná stezka - suterén 3 410,00 ZŠ TGM - omítky ,00 Odbor investic celkem , , ,00 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA kancelář tajemníka pí Hnátková 2055 Obnova Mariánského sloupu (jen v případě realizace) 28,00 0,00 příspěvek 3322 oddělení informatiky celkem 28,00 0,00 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Kamerový systém Radnická 160, On-line přenos zastupitelstva 250, Nákup automobilu 300, Hlasovací, evidenční a řídící systém 65, oddělení vnitřní správy celkem 775,00 0,00 Kancelář tajemníka celkem 803,00 0,00 ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výkupy pozemků, budov 4 000, , Odbor ekonomický celkem 4 000, ,00 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Příspěvky na kanalizace 200,00 555, Odbor regionálního rozvoje celkem 200,00 555, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 2870 Základní kynologická organizace (příspěvek) 50,00 příspěvek 3419 Odbor památkové péče a školství celkem 50,00 0, ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx bytové oddělení technické Bc. Gregorová 2956 Radnická hydroizolace 300, Sedlecká rekonstrukce bytů 1 300, Smuteční síň - střecha, WC 1 850, Sokolovna Malín - jeviště 85, Vocelova střecha 900, Opěrná zeď Radnická ,00 Rozdělení bytů - J.Palacha ,00 Stránka 19 Investiční výdaje

20 Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu Zásobník nepokrytých akcí: schválený správce Rekonstrukce bytu v domech pro seniory (Benešova, Školní) ,00 Zateplení objektu Sedlecká ,00 bytové oddělení technické celkem 4 435, ,00 876,10 oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Dětské hřiště - hrací prvky 50, Komunikace Na Plácku 950, VO - Doplnění U Kola 250, VO - optimalizace na úsporný zdroj 250, Rekonstrukce Pacákových sadů 500, oddělení technické celkem 2 000, ,00 Odbor správy majetku celkem 6 435, , ,10 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,10 Stránka 20 Investiční výdaje