Z á p i s č. 20. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 20. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 5. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice"

Transkript

1 Z á p i s č. 20 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová (příchod 1755), Mgr. Ondřej Tichota DiS., Petr Limprecht, Vilém Kraus (příchod 1648) Tajemník Ing. Zdeněk Studený RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č. 373/2016 předkládá PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dotace neziskovým organizacím NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje poskytnutí dotací neziskovým organizacím takto 1. Denní stacionář Jitřenka ,- Kč - na provoz denního stacionáře 2. Český červený kříž ,- Kč - na provoz sociálního šatníku 3. Hospic sv. Štěpána ,- Kč - na nákup léků a zdravotnického materiálu 4. Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Mělník ,- Kč - na provozní náklady 5. Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace v Mělníku ,- Kč - na ozdravný pobyt 6. Rodinné centrum Chloumek, z.s ,-Kč - na provoz centra, jednorázové akce a nákup potřeb na kroužky 7. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s ,- Kč - na provoz centra 8. Respondeo, z.s ,- Kč - na provoz centra 9. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní výbor ,-Kč - na ozdravný pobyt 10. Klub seniorů Mělník, z.s ,-Kč - na celoroční plavání a provozní náklady 11. Zahrada, z.s ,-Kč - na provoz služby chráněné bydlení 12. Maltézská pomoc,o.p.s ,-Kč - Doprava dětí s postižením do škol- na pohonné hmoty, telefony a vedení účetnictví ,-Kč - Osobní asistence seniorům a zdr.znevýhodněným občanům Mělníka - na telefony a vedení účetnictví 13. Semiramis, z.ú ,-Kč- Terénní program Mělník na pohonné hmoty, zdravotnický a propagační materiál ,- Kč - Dlouhodobá primární prevence na ZŠ Mělník - na cestovné a lektorné 14. Multifunkční centrum v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice ,-Kč - na nákup služeb (terapie, poradenství, koncerty) 15. Oblastní charita Kutná Hora - Středisko rané péče ,-Kč - na provozní náklady, pohonné hmoty a nákup materiálu RM schvaluje poskytnutí dotací neziskovým organizacím takto 1. Denní stacionář Jitřenka ,- Kč - na provoz denního stacionáře 2. Český červený kříž ,- Kč - na provoz sociálního šatníku 3. Hospic sv. Štěpána ,- Kč - na nákup léků a zdravotnického materiálu 4. Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Mělník ,- Kč - na provozní náklady 5. Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace v Mělníku ,- Kč - na Hradecká Kateřina 1

2 ozdravný pobyt 6. Rodinné centrum Chloumek, z.s ,-Kč - na provoz centra, jednorázové akce a nákup potřeb na kroužky 7. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s ,- Kč - na provoz centra 8. Respondeo, z.s ,- Kč - na provoz centra 9. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní výbor ,-Kč - na ozdravný pobyt 10. Klub seniorů Mělník, z.s ,-Kč - na celoroční plavání a provozní náklady 11. Zahrada, z.s ,-Kč - na provoz služby chráněné bydlení 12. Maltézská pomoc,o.p.s ,-Kč - Doprava dětí s postižením do škol - na pohonné hmoty, telefony a vedení účetnictví ,-Kč - Osobní asistence seniorům a zdr.znevýhodněným občanům Mělníka - na telefony a vedení účetnictví 13. Semiramis, z.ú ,-Kč- Terénní program Mělník na pohonné hmoty, zdravotnický a propagační materiál ,- Kč - Dlouhodobá primární prevence na ZŠ Mělník - na cestovné a lektorné 14. Multifunkční centrum v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice ,-Kč - na nákup služeb (terapie, poradenství, koncerty) 15. Oblastní charita Kutná Hora - Středisko rané péče ,-Kč - na provozní náklady, pohonné hmoty a nákup materiálu HLASOVÁNÍ pro 5 zdržel se 1 proti 0 2. bod programu materiál č. 378/2016 předkládá PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Mělníkem a Centrem seniorů Mělník a paní J. M. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Mělníkem a Centrem seniorů Mělník a paní Z. S. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Mělníkem a Centrem seniorů Mělník a panem O. G. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Mělníkem a veřejným opatrovníkem a panem J. H. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Mělníkem a Centrem seniorů Mělník a paní J. M. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Mělníkem a Centrem seniorů Mělník a paní Z. S. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Mělníkem a Centrem seniorů Mělník a panem O. G. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Mělníkem a veřejným opatrovníkem a panem J. H. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti 0 3. bod programu materiál č. 384/2016 předkládá Pavel Průcha za odbor Odbor výstavby a rozvoje města Hradecká Kateřina 2

3 Areál Českých Přístavů - zpráva o rozvoji území NÁVRH USNESENÍ RM bere zprávu odboru výstavby a rozvoje na vědomí. Město Mělník jako účastník řízení souhlasí s vydáním změny územního rozhodnutí etapy č. I. a II. ekologizace kontejnerového terminálu. HLASOVÁNÍ pro 0 zdržel se 0 proti 6 Pan starosta dal nový návrh usnesení RM bere na vědomí zprávu odboru výstavby a rozvoje. RM nesouhlasí s vydáním změny územního rozhodnutí etap č. I. a II. ekologizace kontejnerového terminálu a požaduje zpracování EIA vlivu na ŽP v areálu přístavu i vlivu související dopravy na složky ŽP a dopravní infrastrukturu města Mělník. RM bere na vědomí zprávu odboru výstavby a rozvoje. RM nesouhlasí s vydáním změny územního rozhodnutí etap č. I. a II. ekologizace kontejnerového terminálu a požaduje zpracování EIA vlivu na ŽP v areálu přístavu i vlivu související dopravy na složky ŽP a dopravní infrastrukturu města Mělník. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti 0 4. bod programu materiál č. 389/2016 předkládá PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Žádost o prodloužení nájmu bytu s podporovaným bydlením v ulici K Učilišti č NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje prodloužení nájmu bytu s podporovaným bydlením v čísle popisném 2653, ulice K Učilišti v Mělníku, paní R.P., spolubydlící dcera K. P., a to o 1 rok. RM schvaluje prodloužení nájmu bytu s podporovaným bydlením v čísle popisném 2653, ulice K Učilišti v Mělníku, paní R. P., spolubydlící dcera K. P., a to o 1 rok. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti 0 5. bod programu materiál č. 390/2016 předkládá PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Žádost o prodloužení nájmu v bytě s podporovaným bydlením v ulici K Učilišti č v Mělníku NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje prodloužení nájmu bytu s podporovaným bydlením v čísle popisném 2663, ulice K Učilišti v Mělníku, paní L. Š., spolubydlící V. a T. Š., a to na 6 měsíců. RM schvaluje prodloužení nájmu bytu s podporovaným bydlením v čísle popisném 2663, Hradecká Kateřina 3

4 ulice K Učilišti v Mělníku, paní L. Š., spolubydlící V. a T. Š., a to na 6 měsíců. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti 0 6. bod programu materiál č. 391/2016 předkládá PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Zápis ze sociální komise č. 2 NÁVRH USNESENÍ RM bere na vědomí zápis ze sociální komise č. 2. RM bere na vědomí zápis ze sociální komise č bod programu materiál č. 393/2016 předkládá Ing. Miroslav Klučkovič za odbor Oddělení služeb, správy a údržby komunikací Schválení zadávací dokumentace a komisí na akci " Oprava komunikace - ul. Hleďsebská, Konečná a křižovatka těchto ulic" NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Oprava komunikace - ul. Hleďsebská, Konečná a křižovatka těchto ulic". RM schvaluje komisi pro otevírání obálek na akci "Oprava komunikace - ul. Hleďsebská, Konečná a křižovatka těchto ulic" ve složení Ing. Miroslav Klučkovič, člen RM..., zástupce finančního odboru... Jednání komise dne v RM schvaluje hodnotící komisi na akci "Oprava komunikace - ul. Hleďsebská, Konečná a křižovatka těchto ulic" ve složení Ing.Miroslav Klučkovič, Jiří Guttenberg, Ivana Egrtová, člen RM..., zástupce finančního odboru... Jednání komise ve RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Oprava komunikace - ul. Hleďsebská, Konečná a křižovatka těchto ulic". RM schvaluje komisi pro otevírání obálek na akci "Oprava komunikace - ul. Hleďsebská, Konečná a křižovatka těchto ulic" ve složení Ing. Klučkovič, Mgr. Schweigstill, Ing. Kratoňová. Jednání komise dne v RM schvaluje hodnotící komisi na akci "Oprava komunikace - ul. Hleďsebská, Konečná a křižovatka těchto ulic" ve složení Ing. Klučkovič, Jiří Guttenberg, paní Egrtová, Mgr. Schweigstill, Ing. Kratoňová. Jednání komise ve HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti 0 8. bod programu materiál č. 394/2016 předkládá Mgr. et Mgr. Petr Volf Hradecká Kateřina 4

5 za odbor Kancelář vedení úřadu Odpověď na petici za vybudování premiérového kina na Mělníku NÁVRH USNESENÍ RM doporučuje ZM schválit odpověď na petici občanů podanou dne , ke zřízení premiérového kina v sále MKD Mělník. RM doporučuje ZM schválit odpověď na petici občanů podanou dne , ke zřízení premiérového kina v sále MKD Mělník. HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti 0 9. bod programu materiál č. 397/2016 předkládá Petr Skácel DiS. za odbor Oddělení správy majetku a investic Žádost MUDr. Kataríny Rajčanové o schválení převodu práv nebytového prostoru v č.p o vým. 54,76 m2 NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje MUDr. Kataríně Rajčanové převod práv ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p o vým. 54,76 m2 ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne na právnickou osobu, jejímž jednatelem je MUDr. Katarína Rajčanová, IČ a uzavření smlouvy o převodu práv v souladu s návrhem v příloze, který je součástí žádosti o schválení převodu. RM schvaluje MUDr. Kataríně Rajčanové převod práv ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p o vým. 54,76 m2 ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne na právnickou osobu, jejímž jednatelem je MUDr. Katarína Rajčanová, IČ a uzavření smlouvy o převodu práv v souladu s návrhem v příloze, který je součástí žádosti o schválení převodu. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 398/2016 předkládá Petr Skácel DiS. za odbor Oddělení správy majetku a investic ZUŠ čp odvlhčení budovy - schválení komisí pro VŘ na dodavatele NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje členy komise na akci "ZUŠ čp.122 Palackého náměstí v Mělníku - odvlhčení budovy" komise na otevírání obálek Mgr. Schweigstill, Ing. Kratoňová, Neubauerová, Herman náhradníci komise na otevírání obálek člen RM..., Ing. Malíková, Skácel, DiS, Mikešová hodnotící komise Mgr. Schweigstill, Ing. Kratoňová, Skácel, DiS., Neubauerová, Herman náhradníci hodnotící komise člen RM..., Ing. Malíková, Mikešová, Rapant, Egrtová RM schvaluje členy komise na akci "ZUŠ čp.122 Palackého náměstí v Mělníku - odvlhčení budovy" komise na otevírání obálek Mgr. Schweigstill, Ing. Kratoňová, Neubauerová, Herman Hradecká Kateřina 5

6 náhradníci komise na otevírání obálek MVDr. Mikeš, Ing. Malíková, Skácel, DiS, Mikešová hodnotící komise Mgr. Schweigstill, Ing. Kratoňová, Skácel, DiS., Neubauerová, Herman náhradníci hodnotící komise MVDr. Ctirad Mikeš, Ing. Malíková, Mikešová, Rapant, Egrtová. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 399/2016 předkládá Mgr. Zuzana Jansová za odbor Odbor školství a kultury I. dotační kolo Fondu pro regeneraci MPZ Mělník NÁVRH USNESENÍ RM doporučuje schválit v ZM navržené dotační příspěvky v I. kole dotací z Fondu regenerace MPZ Mělník v roce 2016, a RM doporučuje schválit v ZM vzorovou smlouvu Čp. 137, ul. Palackého Kč, výměna střešní krytiny Čp. 301, ul. 28. října Kč, výměna vrat za kovanou bránu, oprava fasády Čp. 70, ul. Legionářů Kč, obnova portálu a boční strany fasády Čp. 56, ul. Erbenova Kč, výměna oken Čp. 174, ul. 17. listopadu Kč, výměna oken Čp 139, ul. 5 května Kč, oprava krovu a poškozených částí střechy Čp. 181, ul. J. Seiferta Kč, výměna střešní krytiny, repase oken Čp. 254, ul. 17. listopadu Kč, výměna oken Čp. 548, ul. Krombholcova Kč, výměna oken Čp. 237, ul. Jiráskova Kč, výměna vstupních dveří RM nedoporučuje schválit v ZM dotační příspěvky Čp. 147, ul. J. Seiferta Čp. 85, ul. Legionářů Čp. 25, ul. Svatováclavská Čp. 155, ul. Vinohrady Karla IV. Čp. 2657, ul. Havlíčkova RM doporučuje schválit v ZM navržené dotační příspěvky v I. kole dotací z Fondu regenerace MPZ Mělník v roce 2016, a RM doporučuje schválit v ZM vzorovou smlouvu Čp. 137, ul. Palackého Kč, výměna střešní krytiny Čp. 301, ul. 28. října Kč, výměna vrat za kovanou bránu, oprava fasády Čp. 70, ul. Legionářů Kč, obnova portálu a boční strany fasády Čp. 56, ul. Erbenova Kč, výměna oken Čp. 174, ul. 17. listopadu Kč, výměna oken Čp 139, ul. 5 května Kč, oprava krovu a poškozených částí střechy Čp. 181, ul. J. Seiferta Kč, výměna střešní krytiny, repase oken Čp. 254, ul. 17. listopadu Kč, výměna oken Čp. 548, ul. Krombholcova Kč, výměna oken Čp. 237, ul. Jiráskova Kč, výměna vstupních dveří Čp. 57, ul. Erbenova Kč, výměna oken, oprava fasády RM nedoporučuje schválit v ZM dotační příspěvky Hradecká Kateřina 6

7 Čp. 147, ul. J. Seiferta Čp. 85, ul. Legionářů Čp. 25, ul. Svatováclavská Čp. 155, ul. Vinohrady Karla IV. Čp. 2657, ul. Havlíčkova HLASOVÁNÍ pro 5 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 400/2016 předkládá Mgr. Zuzana Jansová za odbor Odbor školství a kultury Jednání Komise pro regeneraci MPZ Mělník NÁVRH USNESENÍ RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro regeneraci. RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro regeneraci bod programu materiál č. 401/2016 předkládá Ing. Miroslav Klučkovič za odbor Oddělení služeb, správy a údržby komunikací Vyhrazené parkovací stání - prodloužení platnosti NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa pro paní L. K. (držitelku ZTP) na parkovišti u domu č.p v ul. Sportovní po dobu jednoho roku. RM schvaluje prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa pro paní L. K. (držitelku ZTP) na parkovišti u domu č.p v ul. Sportovní po dobu jednoho roku. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 402/2016 předkládá Pavel Průcha za odbor Odbor výstavby a rozvoje města Plánovací smlouva VYS/12/265/ dodatek č. 1 NÁVRH USNESENÍ RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 k plánovací smlouvě VYS/12/265/2012. RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 k plánovací smlouvě VYS/12/265/2012. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti 0 Hradecká Kateřina 7

8 15. bod programu materiál č. 403/2016 předkládá PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Rámcová smlouva o nájmu věcí nemovitých - výcvik autoškoly NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje uzavření rámcové smlouvy o nájmu věcí nemovitých s Autoškolou Fišer František pro zajištění výcviku autoškoly. RM schvaluje uzavření rámcové smlouvy o nájmu věcí nemovitých s Autoškolou Fišer František pro zajištění výcviku autoškoly. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 404/2016 předkládá Pavel Průcha za odbor Odbor výstavby a rozvoje města Stavební a dislokační komise - zápis č.3/16 NÁVRH USNESENÍ RM bere na vědomí zápis stavební a dislokační komise č.3/16 z RM bere na vědomí zápis stavební a dislokační komise č.3/16 z RM odvolává pana Tomáše Urbánka ze stavební a dislokační komise. HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 405/2016 předkládá Petr Skácel DiS. za odbor Oddělení správy majetku a investic Žádost p. Pitharta, nájemce nebytového prostoru o vým. 144,75 m2 v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku, o souhlas s podnájmem části pronajatých prostor NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje panu Pithartovi, nájemci prostoru sloužícího podnikání v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku o vým. 144,75 m2 podnájem části pronajatého prostoru pro pí. Pithartovou, za účelem půjčovny svatebních a společenských šatů, prodeje svatebních doplňků a hraček. Podnájemní smlouva bude respektovat podmínky smlouvy nájemní, zanikne nejpozději a současně se zánikem nájmu prostoru sloužícího podnikání a bude zaslána oddělení SMI k založení. RM současně schvaluje doplnění účelu nájmu, o půjčovnu svatebních a společenských šatů, prodej svatebních doplňků a hraček, dodatkem k současné nájemní smlouvě, uzavřené s p. Pithartem dne RM schvaluje panu Pithartovi, nájemci prostoru sloužícího podnikání v č.p na nám. Hradecká Kateřina 8

9 Karla IV. v Mělníku o vým. 144,75 m2 podnájem části pronajatého prostoru pro pí. Pithartovou, za účelem půjčovny svatebních a společenských šatů, prodeje svatebních doplňků a hraček. Podnájemní smlouva bude respektovat podmínky smlouvy nájemní, zanikne nejpozději a současně se zánikem nájmu prostoru sloužícího podnikání a bude zaslána oddělení SMI k založení. RM současně schvaluje doplnění účelu nájmu, o půjčovnu svatebních a společenských šatů, prodej svatebních doplňků a hraček, dodatkem k současné nájemní smlouvě, uzavřené s p. Pithartem dne HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 406/2016 předkládá Ing. Jaroslav Šuk za odbor Majetkoprávní oddělení Služebnost - ul. Révová, Mgr. K. P., Ing. P. P. NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku Panující pozemek p.č Mgr. K. P., Ing. P. P., ul. Révová, do služebného pozemku p.č. 7992, k.ú. Mělník, předpokládaná délka voda cca 4,5 m, plyn cca 1,5m. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujícího pozemku Panující pozemek p.č Mgr. K. P., Ing. P. P., ul. Révová, do služebného pozemku p.č. 7992, k.ú. Mělník, předpokládaná délka voda cca 4,5 m, plyn cca 1,5m. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 407/2016 předkládá Ing. Dana Kratoňová za odbor Finanční odbor Rozpočtové opatření č. 18 NÁVRH USNESENÍ 1.RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení změnu položky u akce,,příběh našich sousedů". Z položky služby (5169) na položku (5221) nein. tranfersy obecně prospěšným společnostem (ka 16 Kultura, 3326) 2.RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí doplatku neinvestiční dotace ÚZ ve výši 133,99 tis. Kč (ka 28, nein. transfer sk. 41). O stejnou výši je navýšena rezerva města (ka 41 odd. 63 provozní rezerva). 3.RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace UZ v celkové výši tis. Kč na sociální služby v oblasti soc. právní ochrany dětí (příjmy, neinv. transfery, sk. 41) čerpání je na a)ka 28 celkem tis. Kč Hradecká Kateřina 9

10 z toho na mzdy a dohody vč. odvodů (ZU) tis. Kč b)ka 19 (energie, nákup materiálu) 323 tis. Kč c)ka 01 Personální (školení) 30 tis. Kč d)ka 18 Informatika (programové vybavení) 89 tis. Kč Vše u ka 28 a 01 s odd. 43 Soc. služby, ka 18 a 19 odd. 61 Správa. 4.RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení snížení mezd hrazených pro oblast sociálních služeb městskými zdroji ve výši tis. Kč (ka 01, odd. 61 Správa). Částka je převáděna do provozní rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 5.RM schvaluje novou investiční akci Nástupní plocha k nové BUS zastávce v ul. Bezručova ve výši 150 tis. Kč (ka 39, odd. 22 Doprava). Finanční krytí z ka 39 -nepředvídatelné opravy chodníků ve výši 100 tis. Kč a 50 tis. Kč ze služeb různých. 6.RM schvaluje novou projekční akci PD - točna BUS Vehlovice ve výši 110 tis. Kč. (ka 39, odd. 22 Doprava). Finanční krytí z Oprava chodníku v ul. Řípská ve stejné výši (ka 39, odd. 22 Doprava). 1.RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení změnu položky u akce,,příběh našich sousedů". Z položky služby (5169) na položku (5221) nein. transfery obecně prospěšným společnostem (ka 16 Kultura, 3326). 2.RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí doplatku neinvestiční dotace ÚZ ve výši 133,99 tis. Kč (ka 28, nein. transfer sk. 41). O stejnou výši je navýšena rezerva města (ka 41 odd. 63 provozní rezerva). 3.RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace UZ v celkové výši tis. Kč na sociální služby v oblasti soc. právní ochrany dětí (příjmy, neinv. transfery, sk. 41) čerpání je na a)ka 28 celkem tis. Kč z toho na mzdy a dohody vč. odvodů (ZU) tis. Kč b)ka 19 (energie, nákup materiálu) 323 tis. Kč c)ka 01 Personální (školení) 30 tis. Kč d)ka 18 Informatika (programové vybavení) 89 tis. Kč Vše u ka 28 a 01 s odd. 43 Soc. služby, ka 18 a 19 odd. 61 Správa. 4.RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení snížení mezd hrazených pro oblast sociálních služeb městskými zdroji ve výši tis. Kč (ka 01, odd. 61 Správa). Částka je převáděna do provozní rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 5.RM schvaluje novou investiční akci Nástupní plocha k nové BUS zastávce v ul. Bezručova ve výši 150 tis. Kč (ka 39, odd. 22 Doprava). Finanční krytí z ka 39 - nepředvídatelné opravy chodníků ve výši 100 tis. Kč a 50 tis. Kč ze služeb různých. 6.RM schvaluje novou projekční akci PD - točna BUS Vehlovice ve výši 110 tis. Kč. (ka 39, odd. 22 Doprava). Finanční krytí z Oprava chodníku v ul. Řípská ve stejné výši (ka 39, odd. 22 Doprava). HLASOVÁNÍ pro 5 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 408/2016 předkládá Ing. Jaroslav Šuk Hradecká Kateřina 10

11 za odbor Majetkoprávní oddělení Služebnost inženýrské sítě ul.vehlovická, SJM Gabriela a Petr Novákovi NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujících pozemků Panující pozemky p.č.152 a p.č.154 k.ú.vehlovice - SJM Gabriela a Petr Novákovi, vodovodní přípojka v předpokládané délce cca 3 m a elektro přípojka v předpokládané délce cca 4,5 m, do služebného pozemku p.č.10/2 k.ú.vehlovice. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. RM schvaluje na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne zřízení služebnosti do níže uvedeného služebného pozemku města ve prospěch panujících pozemků Panující pozemky p.č.152 a p.č.154 k.ú.vehlovice - SJM Gabriela a Petr Novákovi, vodovodní přípojka v předpokládané délce cca 3 m a elektro přípojka v předpokládané délce cca 4,5 m, do služebného pozemku p.č.10/2 k.ú.vehlovice. Jednorázová úhrada ve výši 2 000,-Kč + DPH, splatná v rámci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 409/2016 předkládá Mgr. Zuzana Jansová za odbor Odbor školství a kultury Účelová dotace a smlouva o dotaci na akci Mělnický vrkoč 2016 NÁVRH USNESENÍ RM doporučuje ZM schválení dotace ve výši Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se Sdružením Mělnický vrkoč na akci Mělnický vrkoč RM doporučuje ZM schválení dotace ve výši Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se Sdružením Mělnický vrkoč na akci Mělnický vrkoč HLASOVÁNÍ pro 5 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 410/2016 předkládá Ing. Zdeněk Studený za odbor Kancelář vedení úřadu Program na jednání ZM dne NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje program jednání ZM dne RM schvaluje program jednání ZM dne Hradecká Kateřina 11

12 HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 412/2016 předkládá Ing. Dana Kratoňová za odbor Finanční odbor Rozpočtové opatření č. 19 NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí účelové dotace celkové výši 100 tis. Kč na nein. akci Naučnou stezku Mělník - Chloumek ve celkové výši 124 tis. Kč. Podíl města 24 tis. Kč v rámci rozpočtu živ. prostředí (ka 02, nein. transfer 34). RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí účelové dotace celkové výši 100 tis. Kč na nein. akci Naučnou stezku Mělník - Chloumek ve celkové výši 124 tis. Kč. Podíl města 24 tis. Kč v rámci rozpočtu živ. prostředí (ka 02, nein. transfer 34). HLASOVÁNÍ pro 4 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 414/2016 předkládá Petr Skácel DiS. za odbor Oddělení správy majetku a investic Obnova židovského hřbitova - stavební práce schválení dodatku č.2 k SoD s dodavatelem NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na akci "Obnova židovského hřbitova Mělník - stavební práce" s firmou RENASTAV s.r.o. Strakonická 37, Lahovice, Praha 5 dle předlohy v příloze. RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na akci "Obnova židovského hřbitova Mělník - stavební práce" s firmou RENASTAV s.r.o. Strakonická 37, Lahovice, Praha 5 dle předlohy v příloze. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 415/2016 předkládá Petr Skácel DiS. za odbor Oddělení správy majetku a investic Obnova židovského hřbitova - restaurátorské práce náhrobků - schválení dodatku č.1 k SoD s dodavatelem NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci "Obnova židovského hřbitova Mělník - restaurátorské práce náhrobků" s dodavatelem Radomil Šolc, Jugoslávských partyzánů 1604/21, Praha - Dejvice dle předlohy v příloze. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci "Obnova židovského Hradecká Kateřina 12

13 hřbitova Mělník - restaurátorské práce náhrobků" s dodavatelem Radomil Šolc, Jugoslávských partyzánů 1604/21, Praha - Dejvice dle předlohy v příloze. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 416/2016 předkládá Mgr. Zuzana Jansová za odbor Odbor školství a kultury Dotace a veřejnoprávní smlouva o dotaci TUG s.r.o. Praha na provozování osobní lodní dopravy pro město Mělník v roce 2016 NÁVRH USNESENÍ RM doporučuje ZM schválit dotaci a veřejnoprávní smlouvu o dotaci pro TUG s.r.o. Praha na provozování osobní lodní dopravy pro město Mělník v roce RM doporučuje ZM schválit dotaci a veřejnoprávní smlouvu o dotaci pro TUG s.r.o. Praha na provozování osobní lodní dopravy pro město Mělník v roce 2016 a to do maximální výše ,-Kč. HLASOVÁNÍ pro 5 zdržel se 0 proti 0 Jednání ukončeno v 1806 hod. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr. Milan Schweigstill 1. místostarosta města Hradecká Kateřina 13

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jan Leicht,

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina,

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 232. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezeném náměstím T. G. Masaryka po

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015 USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného dne 10.09.2015 1/5/ZM/2015 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2015 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:00 hodin

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 40. jednání datum konání: 07.12.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 07.12.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0716/RM40/2015 Uzavření smlouvy formou objednávky - Bellevue

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 377 tis. Kč převodem z Fondu rezerv

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 377 tis. Kč převodem z Fondu rezerv Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 13. března 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 78. schůze Rady města Loun, která se konala dne 3.12.2013

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 78. schůze Rady města Loun, která se konala dne 3.12.2013 R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í z 78. schůze Rady města Loun, která se konala dne 3.12.2013 377/2013 - Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM č. 9/2013, 10/2013 378/2013 - Zápis z jednání

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

I. Schválení programu jednání (pro 4, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 4, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 15. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (15. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 24.

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 009/15/Šm U S N E S E N Í 9. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 15. 4. 2015 ve 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 339/9 375/9 Rozdělovník - členové

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

Město Pohořelice. Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014

Město Pohořelice. Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014 Město Pohořelice Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák DiS., Petr Hemala, Aleš Saitl, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík (od 14. hodiny), a zapisovatelka

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015. Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 ZDR: 1 Zdeněk Gürtler PRO: 13 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11.03.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Renáta Mičulková Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO: 13 Zdeněk Gürtler PRO: 13 NEHLAS:

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr.

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2016 konané dne 26. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 8. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (8. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 26. května

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 23/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 2015-RM-24-1 Rada města bere na vědomí Informace o možnosti vybudování autobusových zastávek v lokalitě Písečná. 2015-RM-24-2 Rada města

Více

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2016

Rozpočet města Holešova na rok 2016 Rozpočet města Holešova na rok 2016 Výdaje ODDPA Odbor finanční - ORJ. 11 Grohova 2 000 Havlíčkova 2 500 Masarykova 1 500 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ 4 100 3113

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 22. 12. 2004

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE konaného dne 22. 12. 2004 Z 2. JEDNÁNÍ konaného dne 22. 12. 2004 Tento přehled obsahuje usnesení Z/12/04 až Z/21/04 Schválený program jednání: 1. Zahájení 2. Informace hejtmana o činnosti Rady Pardubického kraje 3. Návrh rozpočtu

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 Město Holýšov U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 386.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 125. zasedání: 1) Zahájení 2) Volba

Více

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Weinzettla (bez materiálu)

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Weinzettla (bez materiálu) Zápis z 30. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.12. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Radka Baštýřová, Ing. Ivana Božáková, Ing.arch. Jiří Weinzettl Program jednání:

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části Praha 3 ze dne 31. 5. 2012

Zápis č. 3 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části Praha 3 ze dne 31. 5. 2012 Zápis č. 3 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části Praha 3 ze dne 31. 5. 2012 Přítomni : Ing. J. Heller, MBA-předseda; MUDr. J. Jungwirth-místopředseda; Mgr. A. Hronová, Mgr. M. Chmelová,

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 27

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 27 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 27 Přítomni: pp.šnebergr,kříž, Fischer, Škývara, Papež, Chabr, Horek, Kořán, Sekyra, Roubal,Najman Omluveni: p. Navrátilová Nepřítomni: p. Lučan

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče J~ čfl U ~ ~es~ ~IěU Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 11.12.2014 v zasedací místnosti MěU Hustopeče Usnesení č.

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 13. září 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 13. září 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 13. září 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční otázky 2. Městská sportovní Turnov s. r. o. - finanční otázky,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 77/2013 konané dne 7.října 2013 1148/77/2013/RMS schválila rozšířený návrh programu 77. schůze rady města Slatiňany 1149/77/2013/RMS 1) schválila uzavření Dodatku

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y. Usnesení z 11. schůze v roce 2009, konané dne 3. června 2009

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y. Usnesení z 11. schůze v roce 2009, konané dne 3. června 2009 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 11. schůze v roce 2009, konané dne 3. června 2009 Usnesení s termínem č.: 247 taj. (ONI) 17. 06. 584 star. (ONI) 17. 06. 585 star. 17. 06. 586 MSTB 17. 06. 587

Více

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 39 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 17:15), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS.,

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise sociální Dotační programy neinvestiční pro oblast sociální určené pro fyzické a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze konané dne 16. května 2007 Usnesení s termínem č.: 382 taj. ihned 383 ONI ihned 197 ONI 30. 05. 270 ONI 30. 05. 345 ONI 30. 05. 346 star. 30. 05. 347

Více

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena Medková

Více

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 452/34/08 ze dne 26.11.2008

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 452/34/08 ze dne 26.11.2008 číslo 452/34/08 k návrhu na schválení programu jednání 34. zasedání ZMČ a) návrh starosty na změnu programu, a to přesunutí návrhu označeného č. 454 a uvedeného původně v návrhu programu pod bodem 4 na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 64. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 3. března 2014 čís. 928/64 940/64 1/6 928/64 Rada městského obvodu Martinov 3. března 2014

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření k 26. 4. 2012

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření k 26. 4. 2012 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření k 26. 4. 2012 K předkládanému návrhu II. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Ing. Otto Buš

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 14.04.2014

Více