MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1"

Transkript

1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor

2 Červené pondělí Klement Bochořák Jak kuřátko skořápkou se proklove, tak Pán Kristus vstal ze tmy hrobové. Zmrtvýchvstání jeho protrpěno velkou krví. Proto vajíčka se barví na červeno. V naději, že proměnil nám sebe, proto vejce velkonočky mají barvu jak čisté jarní nebe. Ta hnědá připomínají nám hlínu. Deštěm milosti ji brázdí Hospodář, jenž života chléb zbavil chuti blínu. Vajíčkem se posilním, schovám kraslice, Vzkříšení se pokloním hluboce. 2

3 SLOVO REDAKCE ČTENÁŘŮM Editorial Vážení čtenáři, milí spoluobčané, je to k nevíře, ale tímto číslem vstupujeme do pátého roku vydávání Zpravodaje. Když se ohlédneme, jak to tehdy bylo, jak všechno začalo, tak musíme přiznat, že jsme sami moc nevěřili tomu, že vydržíme tak dlouho. Na začátku byla představa, jak by měl list vypadat a ta stála na tom, že nechceme suplovat Úřední vývěsní desku, spíš ji jen vhodně doplňovat. Pro jistotu jsme začali zkušebním nultým číslem, pro ověření, zdali máme na to psát noviny - nikdo z nás to nikdy předtím nedělal. A pak už následovala jen práce - soustavná a nikdy nepřestávající, číslo musí vyjít včas ať se děje cokoliv. Je nepsaným pravidlem, že když časopis vychází pět let, je čas na změnu - aby jeho tvář nezevšedněla a příliš se neokoukala. Zásadní změnu podoby ani obsahu tedy určitě nechystáme, protože si neskromně myslíme, že se osvědčila. Ale nějakou malou inovaci k lepšímu přece jen chystáme, to si ale necháme zatím pro sebe jako překvapení - co kdyby na to nebyly peníze. V prvním čísle nového ročníku se díváme zpět do minulého roku, co nám vlastně přinesl, co se týče činnost samosprávy a úřadu. Je tomu tak i nyní - v článku o činnosti zastupitelstva obce v roce 2007 se to podstatné dozvíte. Další příspěvek pak ukazuje, jak se postoupilo v rozvoji obce v praxi a nese titulek Obec v roce O hospodaření obce v roce 2007 (závěrečný účet) si napíšeme až v příštím čísle, to se do uzávěrky nestihlo. Zato můžeme předložit schválený rozpočet na rok Na rozvoj obce lze hledět dvěma způsoby. Ten první nás oslovuje řečí čísel, tabulek a různých údajů. Druhý a jednodušší pohled získáme snadno, projdeme-li se obcí a díváme se kolem sebe. Kdo chce vidět a pamatuje si, tak vidí. Kdo vidět nechce a paměť ztratil, tak.. Třeba stačí jen vidět, vzdalujete-li se od naší obce po silnici, jak nápadně přibývá smetiště v příkopech. To musel někdo uklidit, že. A nebo: k letošnímu novému roku jsme všichni, díky příznivému počasí, dostali dárek v podobě stovek metrů nových chodníků. K propojení souvislé trasy v úsek Líbeznice-škola - Měšice-centrum už chybí jen pár metrů můstku přes potok Makovku. Jeho obnovu a rozšíření už ovšem musí udělat tatíček stát, resp. kraj - je to jeho majetek. Tak se snad dočkáme. Chodníky jsou nové a pěkné, a tak prosíme, abyste na nich nenechávali své pejsky konat jejich potřebu, a dětem řekněte, že má-li obec být čistá a úhledná, že na chodník se nehodí pohazovat zbytky svačin, čmárat po nich sprejem, a ani rychlá jízda na kole sem nepatří Ale to jsme trochu odbočili, tak zpět k obsahu čísla. K bloku informací patří ještě demografické údaje z matriky a zpráva Obecní policie. Letos se to výjimečně hodí, že můžeme připomenou blížící se velikonoční svátky. Tento rok jsou totiž Velikonoce mimořádně brzo - už 23. března, a tak můžeme naše stránky obohatit velikonočním povídáním, včetně úvodních veršíků, aniž by to bylo příliš předčasné, nebo naopak opožděné, jako v minulých letech. Jaro ale symbolicky uvítáme už předtím, 8. března, ozdobením břízky před radnicí. Zveme vás, přijďte, čím více, tím lépe, vezměte 3

4 s sebou kraslice na zavěšení, a bude to jistě zase hezká chvíle, stejně jako vloni, kdy to bylo poprvé. Co si přečtete dál? V Toulkách minulostí se tentokrát ponoříme do snad nejtemnějšího období dějin národa, a tedy i naší obce - německá okupace, 2. světová válka. Zůstaneme tam ještě příště a pak rychle pryč. Ale právě tuto dobu si musíme stále znovu připomínat. Abychom si ji nemuseli zopakovat. Radostnějším výletem je využití našeho tipu na návštěvu nedalekého, ale možná málokomu z nás známého hradu Jenštejna. Není to žádný velehrad, ale zase to je blízko. V oddíle Kultura, sport si povíme o společenských událostech minulých i chystaných. Na závěr se ještě pár slovy vrátíme na začátek k úvahám o budoucnosti listu. Ještě jedna věc je jistá - neobejdeme se bez nových spolupracovníků. Hodně dnešních profesionálních novinářů začínalo tak, že psali do regionálních periodik, jako jsme my. Nezkusíte to taky? Víc se nám už do úvodníku nevešlo, a proč taky. Na následujících stránkách je všechno, a co tam není, najdete na Internetu - tam jsou i všechna starší čísla Zpravodaje archivována. Na závěr vám do dalších dnů roku přejeme zdraví - protože je vzácné, štěstí - protože je krásné, a lásku - protože jí není nikdy dost Hezké dny přicházejícího jara přeje vaše redakce Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vás dnes seznámil s novou službou, která je pro Vás připravena na obecním úřadě. Od začátku roku je zde otevřeno kontaktní místo systému Czech POINT. Tam může každý získat informace a ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Nemusíte tedy nadále pro uvedené dokumenty jezdit na příslušné úřady, ale máte možnost je získat na svém obecňáku. Nemusíte kupovat kolky, ale příslušný správní poplatek zaplatíte na místě. Je pravda, že ve špičkách byla někdy potíž se nakontaktovat na dotyčné úřady, ale to se snad časem spraví. Chci vás ještě požádat o dodržování úředních hodin pokladny našeho úřadu. Paní pokladní, která je současně i účetní, má zodpovědnost za bezchybné zpracování účetních dokladů. V mimoúřední době, kdy pracuje na účetnictví, nemůže být rušena vybíráním poplatků. V úředních hodinách, to je pondělí a středa od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin jste všichni vítáni. Zdravím všechny, Petr Lanc 4

5 Informace z OÚ Tak jako každoročně k nám do obce přijedou pracovnice Finančního úřadu a pomohou všem zájemcům s vyplněním daňových přiznání za loňský rok. Kdo má o tuto bezplatnou službu zájem poznamenejte si do kalendáře datum: Pondělí 10. března 2008 od 16:00 do 18:00 hod. V tuto dobu Vám budou dámy z finančáku k dispozici. Jistě jste si všimli že: u vjezdové brány do Zámku zmizela budova bývalé Bramborárny. Zbyla po ní jen velká díra. Obec plánuje, že na tomto místě bude stát jedno z křídel nové Mateřské školy. Projekt na výstavbu této školky se již zpracovává. Protože se jedná v tomto místě o lokalitu v památkově chráněné zóně, je třeba vše projednávat s Památkovým úřadem. Takováto jednání jsou složitá a trvají dlouho. Obec na výstavbu musí samozřejmě žádat o dotace (předpokládaný rozpočet je cca 23 mil.). Z vlastního rozpočtu na výstavbu rozhodně nestačí. Je třeba mít vše připravené a když bude šance dotace získat, ihned o ně zažádat. Štěstí přeje připraveným. pokračuje rekonstrukce chodníku v ulici Školská (ulice k MŠ). Chodník je opět ze zámkové betonové dlažby. Určitě jeho stavba přispěje k vylepšení vzhledu této lokality. Je jen škoda, že se obec zatím nemůže dohodnout s majitelkou přilehlých pozemků, aby se chodník dokončil ve stejném provedení až na křižovatku s ulicí Měšickou. O to větší škoda to bude, až chodník nasvítí nově nainstalované veřejné osvětlení a bude velká část nedodělaná. zastupitelstvo odsouhlasilo nákup nových odpadkových košů a košů na psí exkrementy, které budou umístěny v exponovaných lokalitách obce. Tím také chce zastupitelstvo kompenzovat pejskařům letošní zvýšení poplatku za jejich miláčky a ostatním, co psa nemají, přispět k zvýšení čistoty chodníků a veřejných prostranství. Zpracoval Jiří Bejlek, místostarosta Změna v obecní knihovně 29. února 2008 v naší knihovně končí dohodou pracovní poměr paní Ilony Svobodové a místo ní dočasně nastupuje na její místo pan Vladimír Novák. Knihovna bude tedy v týdnu od března z důvodu předávání uzavřena. Provoz bude opět zahájen 11. března a bude mít do dočasně následně omezenou pracovní dobu: Úterý 9:00-12:00 hod Čtvrtek 15:00-18:00 hod OU děkuje paní Iloně Svobodové za práci, kterou odvedla v naší knihovně a přeje jí v novém zaměstnání hodně úspěchů. OÚ 5

6 ZASTUPITELSTVO OBCE MĚŠICE v roce 2007 Stručný přehled činnosti V období leden - prosinec 2007 se zastupitelstvo sešlo na 23 řádných zasedáních. Na nich bylo projednáno celkem 287 jednacích bodů. Usnesení zastupitelstva mají celkem 168 bodů. Účast na zasedáních: seřazeno abecedně v procentech: Abík Milan 96 % Bejlek Jiří 100 % Bolega Marek, Bc 52 % (závažné zdravotní důvody) Buriánek Karel 87 % Hanzl Vlastimil 96 % Hauserová Gabriela, MUDr. 48 % Honsová Irena, Mgr. 87 % Knetl Antonín, Ing. 96 % Lanc Petr 96 % Malá Ilona 96 % Raková Anna 91 % Průměrná účast na zasedáních byla 83%, zastupitelstvo bylo vždy usnášeníschopné. Převážná většina projednávaných záležitostí byla stavebně-technického charakteru, schvalování či zamítnutí nejrůznějších žádostí a smluv. Tím se zabývat nebudeme, zápisy z jednání jsou ostatně přístupné na Internetu, a zaměříme se jen na předměty jednání zásadního charakteru. K nim patří třeba hospodaření obce. Rozpočet na rok 2007 byl schválen takto: Příjmy ,- Kč, výdaje ,- Kč, dofinancování ,- Kč. Rozpočet byl tedy navržen jako schodkový, s úhradou schodku z akumulovaného kapitálu z minulých let. V průběhu roku byla ještě navržena rozpočtová opatření č. 1, 2, a 3 - vždy se jednalo o zvýšení příjmů a vydání, eventuelně o snížení financování. Rozpočtová opatření jsou reakcí na nepředpokládané příjmy nebo výdaje během roku. Bližší údaje o závěrečném účtu obce za r a rozpočtu na rok 2008 najdete jako samostatné materiály v tomto a příštím čísle Zpravodaje. Zastupitelstvo schválilo i rozpočty Mateřské školy a Mikroregionu Mratínský potok. Zastupitelstvo také projednalo a schválilo nové Obecně závazné vyhlášky, a to č. 1/2007 o veřejném pořádku, č. 2/2007 o místních poplatcích a č. 3/2007 o nakládání s komunálním odpadem. Texty vyhlášek jsou vyvěšeny, jsou i na Internetu a postupně je také otiskneme ve Zpravodaji (vyhláška o poplatcích již byla otištěna v čísle 6/2007 Zpravodaje). V první části roku zastupitelstvo řešilo otázky kolem provozování bezdrátové internetové sítě VES - NET provozované obcí. Námitky proti způsobu provozování spočívaly v tom, zdali má obec v případě ztrátovosti provoz dotovat jako veřejnou službu, nebo od provozu ustoupit. Po řadě jednání se dospělo ke kompromisnímu řešení, že nadále bude ekonomika provozu systému důsledně sledována za účelem dosažení vyrovnaného rozpočtu a v případě soustavné ztrátovosti se bude uvažovat o jiném řešení, jako prodej či pronájem jiné firmě a podobně. Podle dalšího vývoje situace se zdá, že toho nebude třeba. 6

7 Stálicí na scéně jednání zastupitelstva je firma Stabilplastik, resp. obavy občanů z vlivu jejího provozu na životní prostředí (výroba má být ještě rozšířena), ale jde i o jiné firmy v obci. Projednávaly se i záměry rozvoje obce, koncepce do budoucna a s tím související žádosti o dotace. Zde uveďme třeba záměr výstavby nové mateřské školy, dále využití objektů bývalého statku čp. 15, nebo přípravu revitalizace zámeckého parku. Pozornost byla věnována i opravám kulturních památek, zde uveďme třeba restaurování nástropních maleb v bývalé zámecké kapli, nákladnou výměnu oken v objektech zámeckého areálu a pokračování rekonstrukce oplocení zámeckého parku. V závěru roku se na jednáních také objevila otázka koncepce dalšího využívání objektu bývalé Sokolovny (čp. 20). V současné době existují do budoucna tři varianty, mezi kterými bude zastupitelstvo rozhodovat. První možností je zrušení smlouvy o užívání s nájemcem - zde má ovšem nájemce podmínku náhrady dosud vložených investic ve výši řádově milionů Kč. Další možností je, že nájemce zůstane stejný, obec zaplatí opravy objektu do provozuschopného stavu a bude ho za dojednaných podmínek využívat. Poslední verze je status quo, to je zachování současného stavu na dalších 35 let - nájemce podle svých slov již do objektu nehodlá investovat nic. Tuto záležitost rozvedeme pro informaci občanstva v samostatném článku, podle toho, jak budou probíhat další jednání. Stížnosti, náměty, podněty občanů, to je další oblast jednání zastupitelstva. Všechna zasedání jsou veřejná - je to zpravidla každou druhou středu od 18 hodin na OÚ. V loňském roce občané této možnosti občas využili, většinou to je v případech, když někdo nesouhlasí s něčím nebo se dožaduje něčeho. V případě stížností se občas stane, že zastupitelstvo není ten správný adresát, není jeho jednání k některým řešením kompetentní, zpravidla tehdy, když to je záležitost pro státní správu, soud nebo podobně. Zde je třeba rozlišovat rozdíl mezi obecní samosprávou a státní správou. Až na výjimky (přenesená působnost) obec nerovná se stát. Každý měsíc je zastupitelstvo seznámeno se zprávou Obecní policie. A tak bychom mohli pokračovat dál, těch věcí je opravdu mnoho. Pokud jde o realizaci výstupů z jednání, tj. různé investiční akce, krytí různých výdajů, záměry rozvoje obce, stavba nových komunikací, nebo řešení dopravy jak veřejné, tak na místních komunikacích, o tom se podrobněji dočtete v příspěvku Obec v roce 2007 v tomto čísle. Při zpětném pohledu na plnění usnesení zastupitelstva je možno objevit několik málo dosud neuskutečněných bodů. K tomu se ještě několika řádky vrátíme někdy příště, až po konzultaci se zastupitelstvem. Poslední loňské zasedání zastupitelstva bylo, jak už je tradicí, koncipováno jako veřejné výroční, kde zastupitelé skládají účty za uplynulý, rok. Starosta zhodnotil rok 2007 a představil plány na rok Pak měli mít slovo občané s diskusí. To první se stalo, starosta přednesl zhruba to, co najdete v článku Obec v r Ta druhá část - podněty občanů - bohužel proběhla ve znamení neřízené diskuse o věcech málo podstatných a přínosem pro další činnost samosprávy nebyla. Tak snad příště. -red-, -oú- 7

8 Návrh rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY v Kč Běžné příjmy - daňové Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob placená obcí Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za psy Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozování výherních hracích automatů Odvod výtěžku porovozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Pokuty Běžné příjmy - nedaňové Příjmy z pronájmu nem. památek Příjmy z pronájmu Příjmy z nájmu bytu Příjmy za poskytování služeb - stočné Příjmy za poskytování ost.služeb Příjmy za poskytování služeb - připojení k síti VES NET Přijaté příspěvky EKO KOM Příjmy z úroků ZBÚ a FRB Splátky půjček FRB Přijaté dotace - běžné Státní dotace na provoz státní správy a školství Státní dotace od úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti Přijaté nekapitálové příspěvky od obce Mratín Přijaté dotace - investiční 0 PŘÍJMY CELKEM

9 VÝDAJE 9 v Kč Běžné neinvestiční nákupy Platby - činnost místní správy Povinné pojistné - činnost místní správy Nákupy zboží a služeb VES NET- činnost místní správy Nákupy zboží a služeb ostatní - činnost místní správy Platby - péče o veřejnou zeleň Povinné pojistné - péče o veřejnou zeleň Nákupy zboží a služeb ostatní - péče o veřejnou zeleň Platby - zastupitelé Povinné pojistné - zastupitelé Platby - knihovna Povinné pojistné - knihovna Nákupy zboží a služeb - knihovna Platby - obecní policie Povinné pojistné - obecní policie Nákupy zboží a služeb ostatní - obecní policie Nákupy zboží a služeb - silnice Oprava chodníku Dopravní obslužnost Nákupy zboží a služeb čištění odpadní vod Nákupy služeb - zachování a obnova kult. památek Nákupy zboží a služeb - sbor pro občanské záležitosti Nákupy zboží a služeb - veřejné osvětlení Nákupy zboží a služeb - komunální odpady Nákupy služeb z finančních operací Nákup služeb peněžních a pojišť.ústavů Platba daně z příjmu obce Oprava fasády MŠ Kulturní památky Neinvestiční dotace a příspěvky Dotace obci Líbeznice na požární ochranu Vyúčtování služeb OP Mratínu Dotace na provoz předškolního zařízení Dotace obci Líbeznice na základní školu Příspěvky na tělovýchovnou činnost Příspěvky na zájmovou činnost mládeže Příspěvky na ostatní zájmovou činnost Investiční výdaje Nákup pozemků Projekt zázemí TS u ČOV Projekty MŠ Investiční půjčky občanům Motocykl OP Technika TS Cyklostezka Osvětlení VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ ( prostředky z minulých let)

10 Výpis z matriky a evidence obyvatel Měšic za rok 2007 Počet obyvatel Měšic přihlášených k Počet obyvatel, kteří se přihlásili k trv. pobytu v roce Počet obyvatel odhlášených z trv. pobytu v roce Počet sňatků na OÚ v Měšicích 8 Počet zkolaudovaných domů v obci k Počet narozených dětí v roce 2007 celkem 11 z toho 4 děvčata 7 chlapců Nicole Dafčíková Adam Sebastian Kurka Anna Válková Matěj Majer Hana Horká Štěpán Šrytr Bianka Smetanová Mojmír Pěnička Matyáš Stránský Lukáš Píša Vojtěch Lukavský Blahopřejeme dětem i rodičům. Počet zemřelých občanů v roce Jan Pávek roč zemř Zdeněk Sýkora roč zemř Milada Šílová roč zemř Miroslav Kolín roč zemř Jarmila Kulhavá roč zemř Čest jejich památce. Jana Literová, matrikářka Věděli jste, že... před 60 lety, 28. října 1948, byla členy Sokola vysazena lipová alej na přístupové cestě do Sokolovny? Každý žáček tam měl svůj strom označen, plánek se bohužel nezachoval. Je škoda, že alej byla tehdy vysazena příliš hustě. před 60 lety, skoro přesně, 20. února 1948, zemřel na následky zranění při obraně barikády v roce 1945 pan Bohumil Doležal? Na pamětní desce stálo: na věčnou paměť spoluobčané. Věčnost paměti nevydržela ani 50 let, a deska se taky ztratila. Bez komentáře... - red - 10

11 Obec v roce 2007 Malým příspěvkem se vracíme k výročnímu veřejnému zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v prosinci Mezi jinými příspěvky zazněl také přehled akcí, které se v roce 2007 uskutečnily. Protože na zasedání je jen malá část občanů, a protože předpokládáme, že si nelze čísla dlouho zapamatovat, uvádíme přehled akcí a jejich finanční hodnotu: Postavila se další čistička odpadních vod s kalolisem - původní ČOV je kapacitně naplněna. Cena celé akce ,- dotace ,- Dobudování cyklostezky do Líbeznic ,- dotace ,- Celá cyklostezka bude propojena po rekonstrukci mostku přes potok, ale to neprovádí obec ale kraj. Výměna oken čp. 33,19, ,- dotace ,- Nákup techniky pro údržbu obce ,- Rekonstrukce části chodníku Školská ,- dotace ,- Nákup pozemku pro komunikaci Nákup pozemku pro hřiště MŠ ,- dosud se platil nájem Oplocení parku- II. část ,- Czech POINT nákup počít. techniky ,- dotace ,- To jsou vydané prostředky jen za největší akce provedené v roce 2007, další nemalé finanční částky jsou zaplaceny za běžný provoz obce např. osvětlení, odvoz odpadů (částka vybraná od občanů je menší, než částka vydaná), údržba komunikací, úklid obce a pod. Jsou to čísla zajímavá a tyto akce vylepšují život v naší obci. Z podkladů OÚ zpracovala Ladislava Nováková Slovo policie Vážení občané, dovolte abych vám za celou obecní policii Měšice touto cestou ještě jednou popřála v novém roce jen to dobré a hlavně pevné zdraví. Klid a pohoda, která panovala v dny sváteční, ať zůstane s vámi a u vás nejméně do těch příštích :-) Hlídka obecní policie Měšice bude taktéž svou činností přispívat k zachování klidu a pohody v našich obcích a městech, píši v obcích a městech, protože OP Měšice působí každý den v obci Měšice a Mratín a na základě veřejnoprávní smlouvy dojíždí do nedalekého Kostelce nad Labem kde působí pouze 8 hodin týdně. 11

12 Vzhledem k tomu že máme již druhého obecního strážníka, nastavili jsme nový systém služeb a to tak že jsou služby OP v některých dnech v týdnu dělené tak, že od nového roku můžete svou policii potkávat nejen v dopoledních a odpoledních hodinách, ale i v pozdních večerních a občas i nočních hodinách. Samozřejmě že na nonstop pokrytí (24 hod) tento stav zdaleka není, ale na hodnocení efektu či účinnosti tohoto nového systému je velmi brzy, já říkám, že čas ukáže a tak si to určitě časem povíme. No a pak jsou věci které si můžeme povědět hned. S blížícím se jarním obdobím očekáváme nárůst v porušování vyhlášek a zákona například oblíbeným pálením a spalováním zakázaných věcí a materiálů na vašich pozemcích a zahradách (jarní úklidy) a s tím většinou související zábory veřejného prostranství (co nejde spálit hodí se zatím před barák, nebo za plot a časem se to odveze). Je dobré vědět, že za takovéto jednání vám hlídka OP může na místě udělit až 1000 Kč. Další známá celoroční,,hitovka je stání (parkování) na veřejné zeleni, kde vám opět může být hlídkou OP uděleno až 1000 Kč na místě a v nejposlednější řadě stále se opakující hit č.1 a to jsou vaši domácí miláčkové volně se pohybující bez dozoru po obci za které taktéž můžete dostat až 1000 Kč v blokovém řízení na místě. Také bych chtěla upozornit na znečišťování místních komunikací při výjezdech ze stavebních parcel, které sice není až takovým hitem, ale v poslední době hlídka OP řešila několik těchto záležitostí a to převážně v naší obci. Konkrétně v ul. Zahradní a v ul. Hlavní. Hlídka na žádost pana starosty zvýšila kontrolu v udržování čistoty komunikace v těchto uvedených místech. Jinak bych ráda poděkovala občanům za spolupráci, která je pro nás velmi důležitá a potřebná. Nemůžeme být opravdu všude a tak vaše telefonické upozornění, nebo oznámení už nejednou pomohlo k dopadení pachatele, nebo k vyřešení či dořešení konkrétních případů. Například jste nám byli nápomocní v případě řidiče, který se často vyskytoval v naší obci a vždy řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu a tak tímto jednáním ohrožoval životy vás i vašich dětí. Díky vašim upozorněním a přivoláním naší hlídky bylo výše uvedenému řidiči prokázáno protiprávní jednání a v prosinci minulého roku byla hlídka OP Měšice svědčit proti této osobě u soudu. Soud na základě důkazu a svědectví následně řidiče pravomocně odsoudil k vysokému peněžitému trestu a zároveň mu uložil zákaz řízení motorových vozidel. Nebýt vaší všímavosti a upozornění na tohoto řidiče a včasného příjezdu OP, která zajistila díky svému kvalitnímu vybavení všechny potřebné důkazy, jezdil by tento bezohledný řidič dál a dál by svým jednáním ohrožoval životy našich i jiných občanů. Takže díky a kdyby něco, volejte :-) POZOR: Tento řidič patří k nepoučitelným a předpokládá se, že i přesto že mu byl odebrán řidičský průkaz a vysloven zákaz řízení, stejně usedne za volant a pojede! Proto v případě, že by jste byli opět svědky jeho jízdy či příjezdu do naší obce tak nás ihned kontaktujte, protože v tomto případě to bude jeho poslední jízda! Pak už se sveze jen s naším vozidlem a to rovnou k bráně vězení kde bude mít čas přemýšlet o tom, jestli mu to za to stálo!!! Tak to jsem si zase hnula žlučí a to o tom jenom píšu, ale věřte mi, že když máte takového nezodpovědného člověka před sebou a on vám na otázku jestli se nebojí toho že svým jednáním může někomu ublížit odpoví, proč? Copak se už něco stalo?, tak to bych ho nejraději..., ale strážník dle zákona o obecní policii musí za každých okolností zachovat důstojnosti osoby své i osoby vůči které koná úkon či zákrok a tak někdy je to 12

13 fakt k zbláznění a k... a není co závidět. Jsou dny kdy bych raději kopala řípu na poli, nebo kydala hnůj v teletníku. No, ale jak zpívá Michal David v jedné své písničce,,i TAKOVÉ DNY JSOU... A když jsme se dostali k té muzice a zábavě, tak tento rok dojde i na to, co jsem psala někdy začátkem minulého roku do zpravodaje. Pokud si dobře vzpomínám, byla tam mimo jiné i věta:,,nejdřív práce a potom zábava :-) a tak si myslím, že po tom roce který máme za sebou, nikdo (až na výjimky) nebude proti tomu abychom se trochu pobavili :-). Takže máme tento rok v plánu nejen zábavu pro malé, ale i pro velké a taky pro ty přerostlé. Začneme hned na jaře kdy OP Měšice uspořádá cyklistickou soutěž pro děti spojenou s dětskou diskotékou a pak určitě nějaký ten country večer pro velké a v létě máme v plánu dechový festival pro ty přerostlé. Tak to jsou takové ty první a,,néj akce které tutově proběhnou a na kterých se už pracuje :-). A poslední věc kterou vám chci dnes sdělit je to, že v domě služeb bude viditelně umístěna poštovní schránka obecní policie, která by měla sloužit k připomínkám k činnosti OP ze strany vás občanů. Protože jsem se už několikrát setkala s tím že,,jedna paní povídala, ten říkal to a ten zase tamto... apod., tak jsem přemýšlela jak se dozvědět zda opravdu nějaké takovéto názory či připomínky jsou a jak se k nim popřípadě dostat. Tak mě napadla tato schránka, která by nás měla informovat a směrovat k věcem které vás pálí, trápí, štvou nebo věci na které bychom se měli zaměřit, nebo se kterými si nevíte rady a nebo naopak o kterých víte, že bychom si s nimi mohli poradit, protože přeci jenom máme zákonem danou pravomoc přispívání k ochraně osob a majetku. Takže pište a nebojte se, podepisovat se nemusíte pokud nebudete chtít. Přečtu všechno a pokud bude na co, tak klidně odpovím v příštích zpravodajích. Doufám, že touto cestou budeme mít k sobě zase blíž, protože komunikace a spolupráce s občany je podstatou funkční policie, na kterou se může kdokoliv a kdykoliv s důvěrou obrátit s prosbou o pomoc, podstatou policie která by měla být s lidmi a pro lidi. Takže toto je můj dnešní příspěvek a já se těším na ty vaše ve schránce? Lída TIP NA VÝLET Jenštejn Nejvhodnější polohou pro umístění správného středověkého hradu je, vzhledem k jeho obranné funkci, jak jinak, než kopec. V naší rovinaté krajině polabské nížiny ovšem kopec abys pohledal, a tak i těch hradů je poskrovnu. V takových případech museli stavitelé polohu na špatně přístupném kopci nahradit jiným obranným prvkem, jako třeba valy nebo vodní příkopy. To je přesně případ našeho dnešního cíle - gotického hradu - dnes už jen zříceniny - Jenštejna. Je to taky nejbližší a jediný hrad v našem okolí, takže se tam můžeme vypravit. S návštěvou ovšem počkáme nejdříve do dubna, až tehdy je tam otevřeno. Nejdříve, jak se tam dostat. Možností je jako vždy několik, ale vždy se to dá za půl dne zvládnout. Nejjednodušší je to autem - obec Jenštejn leží nedaleko hlavní silnice z Prahy - Kbel do Brandýsa. Výlet je taky vhodný pro cyklisty, kteří pojedou po trase Veleň - 13

14 Brázdim, kde, stejně jako pěšáci, odbočí na polní cestu - ta je jetelná, není - li příliš mokro. Východiskem pro pěší je Brázdim, kde u obecního úřadu odbočí, stejně jako cyklisté, po červené značce - orientací jsou výrazná boží muka, a přes Cvrčovice jdeme do obce Jenštejn, je to asi 2 km, a výrazná kulatá hradní věž označuje cíl naší cesty. Do Brázdimi se lze z Měšic dostat autobusem 345 nebo 417, ale jen v pracovní dny. Další možností je použití autobusu linky 376 z Prahy - Českomoravská do Brandýsa, z kterého vystoupíme v zastávce Podolánka, nebo Dřevčice - rozc. Jenštejn, a odtud pěšky ke hradu. Stejné možnost jsou i k návratu, při dostatku času lze navštívit i jiná okolní místa - Vinoř, Dřevčice s gotickou tvrzí, a již zmíněný Brázdim (je jich hned několik- Nový, Starý, Malý, Velký) a tam lze vystoupit na nejvyšší bod široko daleko - kopec Kuchyňku. Hrad Jenštejn se již zdálky prozrazuje svou kulatou věží. Postaven byl na počátku 14. století Jenčem z Janovic Dalším významným majitelem byl v r Pavel z Vlašimi, pak jeho syn, arcibiskup Jan, který se už píše z Jenštejna. Ti hrad zásadně přestavěli, a pak byl v držení celé řady majitelů, až do třicetileté války, kdy byl opuštěn a zpustl. V 17. století byl už jen zříceninou. Hrad byl stavěn jako vodní a jeho příkopy byly napájeny z rybníků na Vinořském potoce. Hlavní zachovanou částí je věž - má šest pater, je v ní i kaple. Na jižní straně byl palác, z něhož dnes zbývá jen zeď, a objekt byl obehnán hradbou. Kaple a vyhlídka z věže jsou přístupné. V objektu je dnes umístěna expozice Oblastního muzea v Brandýse nad Labem, která je věnována archeologii, dějinám hradu a Janu z Jenštejna. Hrad je majetkem obce Jenštejn a pod správou Oblastního muzea v Brandýse. Otevřen je od dubna do října, v úterý, čtvrtek, sobotu, neděli a svátky od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Občerstvení najdete v hospodách v Jenštejně a Dřevčicích, větší výběr je ve Vinoři. Pro zpáteční cestu je také možné pěšákům a cyklistům použít trasu přes Ctěnice, o kterých jsme už psali, a odtud buď do Třeboradic, nebo přes Veleň zpět do Měšic. Příjemnou cestu, dobré počasí a hezké zážitky přeje Vladimír Novák Prameny: Průvodce Okolí Prahy, a materiál Oblastního muzea Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 14

15 PŘIPOMENUTÍ VELIKONOC Původ a řád svátků velikonočních, zvyky a tradice V každém vánočním čísle našeho Zpravodaje věnujeme hodně místa vánoční tématice, zatímco Velikonoce, spolu se svátky svatodušními nejstarší a nejvýznamnější svátek křesťanských církví, pokaždé zcela opomíjíme. Důvod je prostý - při dvouměsíčním intervalu našeho vycházení přijdou Velikonoce vždy někam mezi, a je tedy buď příliš brzo, nebo zase už pozdě se tomuto námětu v listě věnovat. Letos ale nastala situace poněkud jiná. Velikonoce jsou svátky pohyblivé a tak tentokrát vyjdou už na 23. března. Předcházející Svatý týden tedy začíná už dva týdny po vyjití tohoto čísla, čili je na místě splatit dluh a něco si o Velikonocích povědět. To povídání si rozdělíme na dvě části. V té první se podíváme, jak, proč a kdy se tyto svátky slaví. V druhé části si řekneme o některých zvycích a tradicích, které se k velikonočnímu času v průběhu věků přiřadily. Dnes už, stejně jako v případě Vánoc, vidíme hlavně tu pestrobarevnou a třpytivou slupku, jejíž duchovní náplň pomalu z lidského vědomí vyprchává. Podívejme se tedy na Velikonoce z obou těchto pohledů. Jak jsem už zmínil, Velikonoce jsou svátkem pohyblivým. Pro určení termínu byl původně určen židovský Pesach (co to je, povíme si někdy jindy - židovské náboženství také slaví Velikonoce, ale trochu jindy a jinak). Po roztržce východních a západních církví byla na I. ekumenickém koncilu v Nikáji r. 325 určena jako termín první neděle po prvním jarním úplňku. Stejně jako vánočním svátkům předchází advent, tak také Velikonoce mají jako součást cyklu církevního roku svá předcházející, ale také následující období. Je to jednak čtyřicetidenní půst, začínající Popeleční středou (letos to bylo 6. února). Tady musím připomenout, že se často plete půst a masopust. Masopust je období půstu předcházející, od Tří králů do Popeleční středy a je to období radostných zábav. Posledním týdnem půstu je tak zvaný pašijový nebo též Svatý týden, a jeho významnými dny jsou Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Pak už následuje Hod Boží velikonoční a Pondělí velikonoční. Objasníme si význam pojmenování těchto jednotlivých dnů: Popeleční středa, či Popelec nebo taky Škaredá středa. Ten den kněží při obřadech sypali lidem na hlavu svěcený popel (nebo dělali popelem křížek na čelo), jako připomenutí biblického prach jsi a v prach se obrátíš. O Květné neděli se světily ratolesti, jako připomínka příchodu Ježíše do Jeruzaléma. Původ názvu Zelený čtvrtek není jasný, připomíná se poslední večeře Ježíšova s jeho učedníky. Velký pátek je dnem Ukřižování Krista a tedy dnem lítosti a smutku - například umlkají zvony a odstraňuje se oltářní výzdoba v chrámech. Následuje Bílá sobota, název je odvozen od toho, že starokřesťané po pokřtění nosili bílá roucha. Hod Boží velikonoční je hlavním velikonočním svátkem, jako vzpomínka na Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pondělí velikonoční je dnem, kdy vrcholí lidové velikonoční zvyky - o těch si pak ještě povíme -, prvním dnem velikonočního týdne, a taky je prvním dnem povelikonočního sedmitýdenního cyklu, který končí Svatodušními svátky v květnu. Zároveň je to i jediný den velikonočního období, kdy nemusíme do práce. Školní děti jsou na tom lépe, ty mohou být doma už od Zeleného čtvrtka. 15

16 Úmyslně jsem zde vynechal popis liturgického řádu, to jest kdy a jaké bohoslužby, a povinnosti křesťanů jsou v tomto období. Oni to věřící sami dobře vědí a těm ostatním by to nic neřeklo. Takže když to shrneme, tak o Velikonocích si připomínáme mučení, smrt na kříži a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoční zvyky, obyčeje a tradice Zmíníme jen ty hlavní. V našem kraji je asi nejznámější tradicí chození dětí po vsi s řehtačkami či klapačkami. Řehtáním (u nás se říkalo vrčením) se nahrazoval zvuk zvonů, které jakoby odletěly do Říma. Zvony samozřejmě nikam neodletěly, proč taky, ale prostě se odmlčely na znamení smutku. V naší obci se tento zvyk zachoval asi tak do počátku padesátých let minulého století - tedy v tom originálním a perfektním provedení, jak se nám zachoval jeho popis v kronice, včetně notového záznamu popěvků. Ten popis před mnoha lety poskytl kronikářovi autor tohoto článku, nyní také kronikář, ale tehdy čerstvý pamětník coby autentický účastník tohoto hezkého obyčeje. Podrobný popis by zabral mnoho místa a zaslouží si samostatný článek, tak vyberu jen to podstatné. Ono to zdaleka nebylo tak, že by si skupiny dětí chodily po vsi a vrčely si kde je napadne. Mělo to svůj přísný řád, skoro vojenský, včetně hodností, a kdo by se nechtěl podřídit, tak šel domů. Byl stanoven přesný čas, trasa kudy se chodilo, kde a kdy se vrčelo a kde ne, byly tam i modlitby a písničky. Chodili jen chlapci. K tomu by dnešní děti nebyly ochotné ani náhodou. Koledovalo se na Bílou sobotu, tedy ne v pondělí, jak je to teď. A ta koleda byla poctivě vysloužená - chodilo se od čtvrtka třikrát denně, a to i velmi brzo ráno (myslím, že v pět hodin), a za každého počasí (ale ono tehdy kupodivu bylo vždycky hezké, už jarní počasí). Řehtačky ( vrčidla ), to nebyly dětské hračky, ale solidní stroje přes rameno, nebo v provedení trakař. Rámus to vyrábělo zcela solidní, ale tehdy se to bralo jako příjemné oživení vesnického poklidu. Dalším zvykem, dodnes se udržujícím, bylo barvení a malování vajec (kraslice). Vejce byly odměnou pro koledníky, peníze výjimečně a alkohol vůbec. Malovaná vejce jsou symbolem Velikonoc, jako atribut krásy života vznikajícího zárodku. Nezapomeňme na pomlázku, ozdobený svazek spletených proutků, symbol předání síly, mládí, svěžesti. Vyšlehávají se jí mladá děvčata, děje se to v Pondělí velikonoční spojeno s koledou, krajově se způsob provedení liší (někde polévání vodou a podobně). Dnes se nám to pondělní koledování trochu zvrtlo, po vsi pobíhají skupinky dětí a loudí koledu, aniž by dotyčný popěvek znaly. Pokud jim dáte jen vejce, ta končí rozbitá na chodníku. K dalším pradávným obyčejům patří také pečení velikonočního beránka, a symbolem je i mladé osení. Velikonoce byly vždycky svátky štěstí, radosti a s příchodem jara i nových nadějí. Prožijte si je také takto, a pro dnešek to je všechno. Hezké prosluněné svátky vám přeje redakční rada a vydavatel, a také autor Vladimír Novák 16

17 TOULKY MĚŠICKOU MINULOSTÍ, díl XXI. Úvod: V dnešním díle opustíme přívětivé prostředí spolků v předválečném období. K tomuto námětu se vrátíme zase někdy později. Dnes budeme pokračovat v procházce po proudu času. Naposledy jsme skončili v roce 1938, a tak vstupujeme do období zcela neblahého pro naši vlast a tedy i obec: okupace nacistickým Německem, Protektorát Čechy a Morava, II. světová válka. Nechtěl jsem původně tyto širší okolnosti rozvádět s tím, že jde o dobu a události všeobecně známé, a že tedy projdeme jen děním v obci. Došel jsem ale k poznání, že tomu tak není. Už nejméně tři žijící generace tuto dobu neprožily a je to pro ně už dávnou minulostí. A ta nejmladší, té už to neříká vůbec nic, až na čestné výjimky je to nezajímá, a co horšího - ti nejhloupější tuto dobu a nacistickou ideologii obdivují. Protože nemají rádi Cikány a Židy. Protože jsou Češi. Protože Hitler by Cikány a Židy vyhladil. A v té své hlouposti nevědí, že Hitler by vyhladil i je - Čechy. Neonacismus je dnes docela aktuální problém, proto to v této souvislosti zmiňuji. A tak pro oživení paměti jen základní fakta: V roce 1938 si Hitler vynutil za pomoci Musoliniho a západních velmocí odstoupení příhraničních území Československa a jejich připojení k Říši. Tímto krokem se mu podařilo natolik paralyzovat obranyschopnost zbytku státu, že záhy mohla německá armáda bez problémů zbývající část Čech a Moravy obsadit. Stalo se tak 15. března 1939, čili za pár dní tomu bude 69 let. Byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren), na Slovensku byl vyhlášen samostatný Slovenský štát, coby spojenec Německa. V září toho roku započala II. světová válka napadením Polska Německem. Ve válce proti sobě potom bojovaly armády Německa, Itálie, Japonska a dalších menších spojenců na jedné straně, proti vojskům Anglie, Francie, Sovětského svazu a USA na straně druhé. Válka skončila porážkou Německa a zanechala po sobě nedozírné škody a miliony obětí z řad vojáků i civilního obyvatelstva. Jaké toto období mělo dopady na život naší obce se podíváme vzápětí. Část dvacátá první: Protektorát Čechy a Morava, II. světová válka Začněme onoho osudného 15.března Již od časného rána jedou po mělnické silnici, kousek od obce, německé tanky a auta směrem na Prahu. Stejného dne přijelo i do obce několik aut s vojáky. Vyvěsili vyhlášky o udržení pořádku a výzvou k odevzdání všech zbraní, pod pohrůžkou tvrdých trestů. Vyhlášky byly kupodivu v polštině. Důstojníci se vyptávali starosty, jsou-li v obci komunisté. Odpověděl, že ne, nikdy zde nebyli a žádného nezná. Bylo to tehdy zaznamenáno jako odvaha, ale on měl nejspíš pravdu, skutečně zde žádní nebyli, alespoň ne oficiálně. V roce 1939 dostali domovskou příslušnost (i s rodinami): Josef Kozler, Jan Řápek, Josef Šíla, Jan Janda, Alžběta Jandová, Valerie Propstová, František Váňa, Jaroslav Matějec ml., Josef Horák, Josef Koubek, Karel Strnad, Antonín Novák (správce dvora), Václav Písecký, Josefina Novotná. Pro vysvětlení - domovské právo je institut dnes už dávno zrušený, ale v době své platnost měl značný význam, stejně jako státní občanství. Zakládal totiž právo občana patřit k té určité obci, v ní se svobodně pohybovat, ale také povinnost obce se o svého příslušníka v hmotné nouzi postarat. 17

18 Starostou obce byl v té době Antonín Kouřimský, a to až do roku Tehdejší obecní zastupitelstvo si vyjmenujme. Bylo totiž na mnoho dalších let, až do roku 1990 posledním samosprávným orgánem obce pod tímto názvem. Byli to pánové Křehnáč, Koubek, Pytlík, Kysela, Janoušek, Dvořák, Žumpa, Čermák a Kašpar. Na schůzi zastupitelstva bylo projednáno nařízení okresního úřadu, aby bývalý president dr. E. Beneš byl zbaven čestného občanství obce. Jistě schváleno. Příjem obce za rok 1939 byl K, vydání K. Dne čte starosta dekret státního presidenta dr. Emila Háchy o slibu věrnosti Adolfu Hitlerovi. Všichni podepsali, nikdo statečný se nenašel, není divu, v té době už šlo o život. Rozpočet obce na rok 1941 předpokládal vydání K, a příjem K. Bylo usneseno schodek uhradit 30 % přirážkou k dani činžovní a 180 % přirážkou k ostatním daním. Jednoduché a prosté řešení, jak vyrovnat schodek rozpočtu, že. Koncem roku dostala obec z Oberlandrátu (nadřízený orgán německé správy) nařízení dát větší částku peněz na kulturní účely (!) Němců na rok Obec dala K. V roce 1940 byla z nařízení ministerstva školství odebrána obecní kronika a zaslána na státní zastupitelství, které ji mělo předložit gestapu (Geheime Staatspolizei, německá státní tajná policie). A začalo přituhovat i jinak. Byly nařízeny denní i noční hlídky Civilní protiletecké obrany. V noci bylo 2 x střídání. Uprostřed obce byla postavena dřevěná bouda, kde vždy dva muži drželi službu. Od jara do zimy byly hlídky i v polích. V jisté době museli i důchodci hlídkovat v polích a hledat parašutisty. V roce 1940 bylo přiznáno domovské právo J. Šandlovi, Hermíně Neumannové, J. Petržilkovi, J. a M. Flintovým a Ant. Slušné s dětmi. V roce 1941 byly zabaveny některé knihy spolku Kollár a z obecní knihovny. Dne odchází na zdravotní dovolenou starosta A. Kouřimský, zastupoval F. Křehnáč z č. 13. V červnu 1941 žádá organizace NSDAP v Čakovicích (německá jediná a vedoucí nacistická strana), aby ji byly vyplacena částka K na německou kulturu - dar si sami zdvojnásobili. V srpnu 1941 poskytla obec Strojnímu družstvu půjčku K na zakoupení mlátičky. K měla obec majetku na vkladech K, v cenných papírech K, a celkem i s nemovitostmi K. V roce 1941 získali domovské právo J. Hoberlandt ml. s paní Helenou, a Antonie Fabiánová. Na konci roku 1941 pro nemoc opustil službu u obce dlouholetý obecní zřízenec a ponocný František Ubl. A jsme v roce 1942, začíná druhá polovina doby války a okupace. V tomto roce získali domovskou příslušnost J. Srba, Václav Kolátor, Václav Kulhánek a Matěj Hertus. Obecní rada rozhodla o zavedení telefonu pro obecní úřad. Pro rok 1943 byl navržen rozpočet s výdaji K, předpokládaný příjem K. Schodek měl být opět pokryt 50% přirážkou k činžovní dani a 434% (!) k ostatním daním. Poslední schůze zastupitelstva se sešla 13. února Tím dnem převzala správu obce okresem jmenovaná Správní komise ve složení: Hubert Janota, Václav Bautz (přednosta 18

19 dráhy na penzi), a Václav Ubl, sedlák z č. 12. Ze schůzí této komise se nezachovalo mnoho informací, jen 12 krátkých a bezvýznamných zápisů, poslední je z 11. srpna Další okupační léta si podrobněji projdeme v dalším díle. Teď, už k závěru bude vhodné si po strohé řeči čísel a záznamů povědět cosi o reálném životě lidí na vsi uprostřed války. Ono se zdánlivě zas tak moc nedělo, byli jsme tu tak trochu v závětří malé vesnice a panského dvora, válka zatím daleko, nálety se nám vyhýbaly. Všeobecně ovšem panovala atmosféra strachu, obav, podezírání, nedůvěry. Nastávala skutečná válečná nouze, byl nedostatek potravin i všeho zboží a všechno bylo na dost skromný příděl. Jídlo bylo výhradně na potravinové lístky, ale i vše ostatní - oděvy, boty, tabák, palivo bylo jen na příděl v malém množství. Obyvatelé venkova byli na tom trochu lépe než lidé z měst, protože si přece jen mohli přilepšit z úrody na zahrádkách (a opatrným přikrádáním z panského). Chovalo se i domácí zvířectvo, každý měl slepice, husy, králíky, ale toto bylo pod přísnou kontrolou úřadů, muselo se odvádět jak ze zemědělské půdy tak z chovu zvířat. Zvlášť přísně se sledoval chov prasat a dobytka - taková porážka na černo znamenala kriminál a to už šlo o život. Němci tady zavedli velmi tvrdý režim. Platil třeba přísný příkaz absolutního zatemnění oken, to kvůli náletům, ulice samozřejmě tonuly ve tmě. Jedno malinkaté plus - z ulic vymizelo i to málo aut, které před válkou bylo - nebyl totiž benzin. Nesměl se poslouchat cizí - nepřátelský rozhlas, což byl prakticky jen Londýn. Porušení zákazu trestalo se smrtí. V praxi se to řešilo tak, že z radiopřijímačů muselo být odstraněno krátkovlnné pásmo, a na každém rádiu byl varovný štítek. Lidé to samozřejmě obcházeli, ale mít na rádiu trvale naladěnou jinou stanici než Praha I bylo velmi nebezpečné. Byla zrušena činnost všech politických stran a některých spolků (třeba Sokola, Skautu a pod.) Veškeré veřejné nápisy, štíty na obchodech a pod. musely být dvojjazyčné, napřed němčina, filmy byly titulkovány německy a na úřadech byly jednací řečí němčina. Ve školách se učila němčina už od první třídy obecné školy, a to ve všech předmětech (mohu potvrdit, pozn. autora). Hned s příchodem Němců byly zavedena na silnicích jízda vpravo, ze dne na den. Takových a podobných příkazů byly spousta, nelze je tu jmenovat všechny, a hrozba uvržení do koncentračního tábora visela nad všemi při sebemenší známce odporu. Jedinou úlevou, kterou nám Němci poskytli bylo, že muži nemuseli do války. To ovšem nebylo z nějaké dobročinnosti, ale proto, že oni po zkušenostech z první války Čechům nevěřili, ale co hlavně, potřebovali zde mít hospodářské zázemí, jak v zemědělství, tak v průmyslu. Veškerá výroba byla přeměněna pro vojenské potřeby, potraviny, oděvy, palivo, všechno šlo na frontu. 19

20 Kromě velkých ztrát hmotných (rozvrat hospodářství a celkový úpadek) nastala ještě jedna, a to daleko větší a horší škoda, a to celkový úpadek morálky a stavu společnosti. Okupace trvala jen šest let, ale právě v té době zapustily kořínky ty nejhorší lidské vlastnosti - nenávist, závist, zloba, lež, předstírání práce. Lidé nenápadně kradli, práce se šidila, udávalo se ve velkém, a poučili jsme se, jak vypadá totalitní režim - to se časem hodilo. Toto vše přineslo bohatou žeň už po válce, v padesátých a dalších letech a následky vlastně neseme dodnes - pokřivená páteř, ta se hned tak nenarovná. Ale nebuďme nespravedliví. Byli i lidé, co si čest a statečnost zachovali, a nebylo jich zas tak málo. Na jejich zásluhy bychom neměli zapomenout, protože - a zase to opakuji - kdo zapomene na minulost, zopakuje si ji znovu. I o těch statečných si povíme v příštím díle Toulek, věnovaném době od roku 1943 do osvobození v roce Pokračování příště Vladimír Novák Informace z Mateřské školy Dobrý den, rok se s rokem sešel, a tak bychom vás rádi informovali o činnosti školského výboru za rok Jednou z velmi sledovaných a významných aktivit je mateřská školka, jejímž zřizovatelem je obec. Školka má velmi vysoký kredit nejen u místních obyvatel, ale i v okolních vesnicích. V současné době je MŠ plně obsazena. Navštěvuje ji 40 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Na jaře jsme ve Zpravodaji zveřejnili anketu pro rodiče předškolních dětí, abychom zjistili skutečné potřeby občanů ohledně provozu mateřské školy. Na základě požadavku rodičů se v září, na pravidelné třídní schůzce pro malý zájem zatím jen posunula provozní doba školky a to od 7:00 do 16:30. Dále se vyskytl požadavek na alespoň částečný provoz MŠ v době letních prázdnin. Nyní je školka v červenci a srpnu celé dva měsíce zavřená bez nabídky alternativy do jakého zařízení děti v tomto období umístit. Rodiče jsou tak nuceni využívat například drahých soukromých zařízení nebo si zajišťují hlídání individuálně. V této otázce na četné dotazy odpovídáme, že záleží na paní ředitelce. Pro letní provoz je důležitý zájem ze strany rodičů a současně spolupráce se školkami v sousedních obcích. Například paní ředitelka MŠ v Hovorčovicích uvedla, že se letnímu provozu nebrání, bude-li mít s kým (s jakými školkami v okolních obcích) se o něj podělit. Zde bychom chtěli vyzvat rodiče, aby při zápisu do školky uvedli své představy o provozní době, včetně letních prázdnin, nebo tyto připomínky sdělili na obecní úřad. Je to pro nás velmi důležité. Pouze pokud nás budete informovat o vašich potřebách, můžeme reagovat na vaše požadavky. S měnící se strukturou obyvatel a rozvojem obce, přichází mnoho nových spoluobčanů, kteří tu již nemají rodinné vazby, a tak jedinou možností kam umístit dítě v době zaměstnání, je školka. Co se týká nové, větší školky, neobejdeme se bez dotace, o kterou je zažádáno a plány jsou již připraveny. Dále jsme vznesli požadavek na novou omítku školky. Finance byly odsouhlaseny, prvotní oprava pláště provedena, ale nyní se s definitivní úpravou musí počkat na jaro, jelikož se včas nepodařilo zajistit lešení. Stejně tak jsou plánovány zpomalovací prahy před školkou, které budou instalovány při celkové rekonstrukci chodníku, která právě probíhá. Dále jsme vznesli požadavek na zábranu mezi chodníkem a silnicí od obecního úřadu směrem ke křižovatce ulice Hlavní 20

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet 2016 Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 463 185,23 5 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činn

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 Rozpočet obce po RO 2014/3 Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 17.2.2015 Sejmuto dne: Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více