MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1"

Transkript

1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor

2 Červené pondělí Klement Bochořák Jak kuřátko skořápkou se proklove, tak Pán Kristus vstal ze tmy hrobové. Zmrtvýchvstání jeho protrpěno velkou krví. Proto vajíčka se barví na červeno. V naději, že proměnil nám sebe, proto vejce velkonočky mají barvu jak čisté jarní nebe. Ta hnědá připomínají nám hlínu. Deštěm milosti ji brázdí Hospodář, jenž života chléb zbavil chuti blínu. Vajíčkem se posilním, schovám kraslice, Vzkříšení se pokloním hluboce. 2

3 SLOVO REDAKCE ČTENÁŘŮM Editorial Vážení čtenáři, milí spoluobčané, je to k nevíře, ale tímto číslem vstupujeme do pátého roku vydávání Zpravodaje. Když se ohlédneme, jak to tehdy bylo, jak všechno začalo, tak musíme přiznat, že jsme sami moc nevěřili tomu, že vydržíme tak dlouho. Na začátku byla představa, jak by měl list vypadat a ta stála na tom, že nechceme suplovat Úřední vývěsní desku, spíš ji jen vhodně doplňovat. Pro jistotu jsme začali zkušebním nultým číslem, pro ověření, zdali máme na to psát noviny - nikdo z nás to nikdy předtím nedělal. A pak už následovala jen práce - soustavná a nikdy nepřestávající, číslo musí vyjít včas ať se děje cokoliv. Je nepsaným pravidlem, že když časopis vychází pět let, je čas na změnu - aby jeho tvář nezevšedněla a příliš se neokoukala. Zásadní změnu podoby ani obsahu tedy určitě nechystáme, protože si neskromně myslíme, že se osvědčila. Ale nějakou malou inovaci k lepšímu přece jen chystáme, to si ale necháme zatím pro sebe jako překvapení - co kdyby na to nebyly peníze. V prvním čísle nového ročníku se díváme zpět do minulého roku, co nám vlastně přinesl, co se týče činnost samosprávy a úřadu. Je tomu tak i nyní - v článku o činnosti zastupitelstva obce v roce 2007 se to podstatné dozvíte. Další příspěvek pak ukazuje, jak se postoupilo v rozvoji obce v praxi a nese titulek Obec v roce O hospodaření obce v roce 2007 (závěrečný účet) si napíšeme až v příštím čísle, to se do uzávěrky nestihlo. Zato můžeme předložit schválený rozpočet na rok Na rozvoj obce lze hledět dvěma způsoby. Ten první nás oslovuje řečí čísel, tabulek a různých údajů. Druhý a jednodušší pohled získáme snadno, projdeme-li se obcí a díváme se kolem sebe. Kdo chce vidět a pamatuje si, tak vidí. Kdo vidět nechce a paměť ztratil, tak.. Třeba stačí jen vidět, vzdalujete-li se od naší obce po silnici, jak nápadně přibývá smetiště v příkopech. To musel někdo uklidit, že. A nebo: k letošnímu novému roku jsme všichni, díky příznivému počasí, dostali dárek v podobě stovek metrů nových chodníků. K propojení souvislé trasy v úsek Líbeznice-škola - Měšice-centrum už chybí jen pár metrů můstku přes potok Makovku. Jeho obnovu a rozšíření už ovšem musí udělat tatíček stát, resp. kraj - je to jeho majetek. Tak se snad dočkáme. Chodníky jsou nové a pěkné, a tak prosíme, abyste na nich nenechávali své pejsky konat jejich potřebu, a dětem řekněte, že má-li obec být čistá a úhledná, že na chodník se nehodí pohazovat zbytky svačin, čmárat po nich sprejem, a ani rychlá jízda na kole sem nepatří Ale to jsme trochu odbočili, tak zpět k obsahu čísla. K bloku informací patří ještě demografické údaje z matriky a zpráva Obecní policie. Letos se to výjimečně hodí, že můžeme připomenou blížící se velikonoční svátky. Tento rok jsou totiž Velikonoce mimořádně brzo - už 23. března, a tak můžeme naše stránky obohatit velikonočním povídáním, včetně úvodních veršíků, aniž by to bylo příliš předčasné, nebo naopak opožděné, jako v minulých letech. Jaro ale symbolicky uvítáme už předtím, 8. března, ozdobením břízky před radnicí. Zveme vás, přijďte, čím více, tím lépe, vezměte 3

4 s sebou kraslice na zavěšení, a bude to jistě zase hezká chvíle, stejně jako vloni, kdy to bylo poprvé. Co si přečtete dál? V Toulkách minulostí se tentokrát ponoříme do snad nejtemnějšího období dějin národa, a tedy i naší obce - německá okupace, 2. světová válka. Zůstaneme tam ještě příště a pak rychle pryč. Ale právě tuto dobu si musíme stále znovu připomínat. Abychom si ji nemuseli zopakovat. Radostnějším výletem je využití našeho tipu na návštěvu nedalekého, ale možná málokomu z nás známého hradu Jenštejna. Není to žádný velehrad, ale zase to je blízko. V oddíle Kultura, sport si povíme o společenských událostech minulých i chystaných. Na závěr se ještě pár slovy vrátíme na začátek k úvahám o budoucnosti listu. Ještě jedna věc je jistá - neobejdeme se bez nových spolupracovníků. Hodně dnešních profesionálních novinářů začínalo tak, že psali do regionálních periodik, jako jsme my. Nezkusíte to taky? Víc se nám už do úvodníku nevešlo, a proč taky. Na následujících stránkách je všechno, a co tam není, najdete na Internetu - tam jsou i všechna starší čísla Zpravodaje archivována. Na závěr vám do dalších dnů roku přejeme zdraví - protože je vzácné, štěstí - protože je krásné, a lásku - protože jí není nikdy dost Hezké dny přicházejícího jara přeje vaše redakce Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vás dnes seznámil s novou službou, která je pro Vás připravena na obecním úřadě. Od začátku roku je zde otevřeno kontaktní místo systému Czech POINT. Tam může každý získat informace a ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Nemusíte tedy nadále pro uvedené dokumenty jezdit na příslušné úřady, ale máte možnost je získat na svém obecňáku. Nemusíte kupovat kolky, ale příslušný správní poplatek zaplatíte na místě. Je pravda, že ve špičkách byla někdy potíž se nakontaktovat na dotyčné úřady, ale to se snad časem spraví. Chci vás ještě požádat o dodržování úředních hodin pokladny našeho úřadu. Paní pokladní, která je současně i účetní, má zodpovědnost za bezchybné zpracování účetních dokladů. V mimoúřední době, kdy pracuje na účetnictví, nemůže být rušena vybíráním poplatků. V úředních hodinách, to je pondělí a středa od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin jste všichni vítáni. Zdravím všechny, Petr Lanc 4

5 Informace z OÚ Tak jako každoročně k nám do obce přijedou pracovnice Finančního úřadu a pomohou všem zájemcům s vyplněním daňových přiznání za loňský rok. Kdo má o tuto bezplatnou službu zájem poznamenejte si do kalendáře datum: Pondělí 10. března 2008 od 16:00 do 18:00 hod. V tuto dobu Vám budou dámy z finančáku k dispozici. Jistě jste si všimli že: u vjezdové brány do Zámku zmizela budova bývalé Bramborárny. Zbyla po ní jen velká díra. Obec plánuje, že na tomto místě bude stát jedno z křídel nové Mateřské školy. Projekt na výstavbu této školky se již zpracovává. Protože se jedná v tomto místě o lokalitu v památkově chráněné zóně, je třeba vše projednávat s Památkovým úřadem. Takováto jednání jsou složitá a trvají dlouho. Obec na výstavbu musí samozřejmě žádat o dotace (předpokládaný rozpočet je cca 23 mil.). Z vlastního rozpočtu na výstavbu rozhodně nestačí. Je třeba mít vše připravené a když bude šance dotace získat, ihned o ně zažádat. Štěstí přeje připraveným. pokračuje rekonstrukce chodníku v ulici Školská (ulice k MŠ). Chodník je opět ze zámkové betonové dlažby. Určitě jeho stavba přispěje k vylepšení vzhledu této lokality. Je jen škoda, že se obec zatím nemůže dohodnout s majitelkou přilehlých pozemků, aby se chodník dokončil ve stejném provedení až na křižovatku s ulicí Měšickou. O to větší škoda to bude, až chodník nasvítí nově nainstalované veřejné osvětlení a bude velká část nedodělaná. zastupitelstvo odsouhlasilo nákup nových odpadkových košů a košů na psí exkrementy, které budou umístěny v exponovaných lokalitách obce. Tím také chce zastupitelstvo kompenzovat pejskařům letošní zvýšení poplatku za jejich miláčky a ostatním, co psa nemají, přispět k zvýšení čistoty chodníků a veřejných prostranství. Zpracoval Jiří Bejlek, místostarosta Změna v obecní knihovně 29. února 2008 v naší knihovně končí dohodou pracovní poměr paní Ilony Svobodové a místo ní dočasně nastupuje na její místo pan Vladimír Novák. Knihovna bude tedy v týdnu od března z důvodu předávání uzavřena. Provoz bude opět zahájen 11. března a bude mít do dočasně následně omezenou pracovní dobu: Úterý 9:00-12:00 hod Čtvrtek 15:00-18:00 hod OU děkuje paní Iloně Svobodové za práci, kterou odvedla v naší knihovně a přeje jí v novém zaměstnání hodně úspěchů. OÚ 5

6 ZASTUPITELSTVO OBCE MĚŠICE v roce 2007 Stručný přehled činnosti V období leden - prosinec 2007 se zastupitelstvo sešlo na 23 řádných zasedáních. Na nich bylo projednáno celkem 287 jednacích bodů. Usnesení zastupitelstva mají celkem 168 bodů. Účast na zasedáních: seřazeno abecedně v procentech: Abík Milan 96 % Bejlek Jiří 100 % Bolega Marek, Bc 52 % (závažné zdravotní důvody) Buriánek Karel 87 % Hanzl Vlastimil 96 % Hauserová Gabriela, MUDr. 48 % Honsová Irena, Mgr. 87 % Knetl Antonín, Ing. 96 % Lanc Petr 96 % Malá Ilona 96 % Raková Anna 91 % Průměrná účast na zasedáních byla 83%, zastupitelstvo bylo vždy usnášeníschopné. Převážná většina projednávaných záležitostí byla stavebně-technického charakteru, schvalování či zamítnutí nejrůznějších žádostí a smluv. Tím se zabývat nebudeme, zápisy z jednání jsou ostatně přístupné na Internetu, a zaměříme se jen na předměty jednání zásadního charakteru. K nim patří třeba hospodaření obce. Rozpočet na rok 2007 byl schválen takto: Příjmy ,- Kč, výdaje ,- Kč, dofinancování ,- Kč. Rozpočet byl tedy navržen jako schodkový, s úhradou schodku z akumulovaného kapitálu z minulých let. V průběhu roku byla ještě navržena rozpočtová opatření č. 1, 2, a 3 - vždy se jednalo o zvýšení příjmů a vydání, eventuelně o snížení financování. Rozpočtová opatření jsou reakcí na nepředpokládané příjmy nebo výdaje během roku. Bližší údaje o závěrečném účtu obce za r a rozpočtu na rok 2008 najdete jako samostatné materiály v tomto a příštím čísle Zpravodaje. Zastupitelstvo schválilo i rozpočty Mateřské školy a Mikroregionu Mratínský potok. Zastupitelstvo také projednalo a schválilo nové Obecně závazné vyhlášky, a to č. 1/2007 o veřejném pořádku, č. 2/2007 o místních poplatcích a č. 3/2007 o nakládání s komunálním odpadem. Texty vyhlášek jsou vyvěšeny, jsou i na Internetu a postupně je také otiskneme ve Zpravodaji (vyhláška o poplatcích již byla otištěna v čísle 6/2007 Zpravodaje). V první části roku zastupitelstvo řešilo otázky kolem provozování bezdrátové internetové sítě VES - NET provozované obcí. Námitky proti způsobu provozování spočívaly v tom, zdali má obec v případě ztrátovosti provoz dotovat jako veřejnou službu, nebo od provozu ustoupit. Po řadě jednání se dospělo ke kompromisnímu řešení, že nadále bude ekonomika provozu systému důsledně sledována za účelem dosažení vyrovnaného rozpočtu a v případě soustavné ztrátovosti se bude uvažovat o jiném řešení, jako prodej či pronájem jiné firmě a podobně. Podle dalšího vývoje situace se zdá, že toho nebude třeba. 6

7 Stálicí na scéně jednání zastupitelstva je firma Stabilplastik, resp. obavy občanů z vlivu jejího provozu na životní prostředí (výroba má být ještě rozšířena), ale jde i o jiné firmy v obci. Projednávaly se i záměry rozvoje obce, koncepce do budoucna a s tím související žádosti o dotace. Zde uveďme třeba záměr výstavby nové mateřské školy, dále využití objektů bývalého statku čp. 15, nebo přípravu revitalizace zámeckého parku. Pozornost byla věnována i opravám kulturních památek, zde uveďme třeba restaurování nástropních maleb v bývalé zámecké kapli, nákladnou výměnu oken v objektech zámeckého areálu a pokračování rekonstrukce oplocení zámeckého parku. V závěru roku se na jednáních také objevila otázka koncepce dalšího využívání objektu bývalé Sokolovny (čp. 20). V současné době existují do budoucna tři varianty, mezi kterými bude zastupitelstvo rozhodovat. První možností je zrušení smlouvy o užívání s nájemcem - zde má ovšem nájemce podmínku náhrady dosud vložených investic ve výši řádově milionů Kč. Další možností je, že nájemce zůstane stejný, obec zaplatí opravy objektu do provozuschopného stavu a bude ho za dojednaných podmínek využívat. Poslední verze je status quo, to je zachování současného stavu na dalších 35 let - nájemce podle svých slov již do objektu nehodlá investovat nic. Tuto záležitost rozvedeme pro informaci občanstva v samostatném článku, podle toho, jak budou probíhat další jednání. Stížnosti, náměty, podněty občanů, to je další oblast jednání zastupitelstva. Všechna zasedání jsou veřejná - je to zpravidla každou druhou středu od 18 hodin na OÚ. V loňském roce občané této možnosti občas využili, většinou to je v případech, když někdo nesouhlasí s něčím nebo se dožaduje něčeho. V případě stížností se občas stane, že zastupitelstvo není ten správný adresát, není jeho jednání k některým řešením kompetentní, zpravidla tehdy, když to je záležitost pro státní správu, soud nebo podobně. Zde je třeba rozlišovat rozdíl mezi obecní samosprávou a státní správou. Až na výjimky (přenesená působnost) obec nerovná se stát. Každý měsíc je zastupitelstvo seznámeno se zprávou Obecní policie. A tak bychom mohli pokračovat dál, těch věcí je opravdu mnoho. Pokud jde o realizaci výstupů z jednání, tj. různé investiční akce, krytí různých výdajů, záměry rozvoje obce, stavba nových komunikací, nebo řešení dopravy jak veřejné, tak na místních komunikacích, o tom se podrobněji dočtete v příspěvku Obec v roce 2007 v tomto čísle. Při zpětném pohledu na plnění usnesení zastupitelstva je možno objevit několik málo dosud neuskutečněných bodů. K tomu se ještě několika řádky vrátíme někdy příště, až po konzultaci se zastupitelstvem. Poslední loňské zasedání zastupitelstva bylo, jak už je tradicí, koncipováno jako veřejné výroční, kde zastupitelé skládají účty za uplynulý, rok. Starosta zhodnotil rok 2007 a představil plány na rok Pak měli mít slovo občané s diskusí. To první se stalo, starosta přednesl zhruba to, co najdete v článku Obec v r Ta druhá část - podněty občanů - bohužel proběhla ve znamení neřízené diskuse o věcech málo podstatných a přínosem pro další činnost samosprávy nebyla. Tak snad příště. -red-, -oú- 7

8 Návrh rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY v Kč Běžné příjmy - daňové Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob placená obcí Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za psy Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozování výherních hracích automatů Odvod výtěžku porovozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Pokuty Běžné příjmy - nedaňové Příjmy z pronájmu nem. památek Příjmy z pronájmu Příjmy z nájmu bytu Příjmy za poskytování služeb - stočné Příjmy za poskytování ost.služeb Příjmy za poskytování služeb - připojení k síti VES NET Přijaté příspěvky EKO KOM Příjmy z úroků ZBÚ a FRB Splátky půjček FRB Přijaté dotace - běžné Státní dotace na provoz státní správy a školství Státní dotace od úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti Přijaté nekapitálové příspěvky od obce Mratín Přijaté dotace - investiční 0 PŘÍJMY CELKEM

9 VÝDAJE 9 v Kč Běžné neinvestiční nákupy Platby - činnost místní správy Povinné pojistné - činnost místní správy Nákupy zboží a služeb VES NET- činnost místní správy Nákupy zboží a služeb ostatní - činnost místní správy Platby - péče o veřejnou zeleň Povinné pojistné - péče o veřejnou zeleň Nákupy zboží a služeb ostatní - péče o veřejnou zeleň Platby - zastupitelé Povinné pojistné - zastupitelé Platby - knihovna Povinné pojistné - knihovna Nákupy zboží a služeb - knihovna Platby - obecní policie Povinné pojistné - obecní policie Nákupy zboží a služeb ostatní - obecní policie Nákupy zboží a služeb - silnice Oprava chodníku Dopravní obslužnost Nákupy zboží a služeb čištění odpadní vod Nákupy služeb - zachování a obnova kult. památek Nákupy zboží a služeb - sbor pro občanské záležitosti Nákupy zboží a služeb - veřejné osvětlení Nákupy zboží a služeb - komunální odpady Nákupy služeb z finančních operací Nákup služeb peněžních a pojišť.ústavů Platba daně z příjmu obce Oprava fasády MŠ Kulturní památky Neinvestiční dotace a příspěvky Dotace obci Líbeznice na požární ochranu Vyúčtování služeb OP Mratínu Dotace na provoz předškolního zařízení Dotace obci Líbeznice na základní školu Příspěvky na tělovýchovnou činnost Příspěvky na zájmovou činnost mládeže Příspěvky na ostatní zájmovou činnost Investiční výdaje Nákup pozemků Projekt zázemí TS u ČOV Projekty MŠ Investiční půjčky občanům Motocykl OP Technika TS Cyklostezka Osvětlení VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ ( prostředky z minulých let)

10 Výpis z matriky a evidence obyvatel Měšic za rok 2007 Počet obyvatel Měšic přihlášených k Počet obyvatel, kteří se přihlásili k trv. pobytu v roce Počet obyvatel odhlášených z trv. pobytu v roce Počet sňatků na OÚ v Měšicích 8 Počet zkolaudovaných domů v obci k Počet narozených dětí v roce 2007 celkem 11 z toho 4 děvčata 7 chlapců Nicole Dafčíková Adam Sebastian Kurka Anna Válková Matěj Majer Hana Horká Štěpán Šrytr Bianka Smetanová Mojmír Pěnička Matyáš Stránský Lukáš Píša Vojtěch Lukavský Blahopřejeme dětem i rodičům. Počet zemřelých občanů v roce Jan Pávek roč zemř Zdeněk Sýkora roč zemř Milada Šílová roč zemř Miroslav Kolín roč zemř Jarmila Kulhavá roč zemř Čest jejich památce. Jana Literová, matrikářka Věděli jste, že... před 60 lety, 28. října 1948, byla členy Sokola vysazena lipová alej na přístupové cestě do Sokolovny? Každý žáček tam měl svůj strom označen, plánek se bohužel nezachoval. Je škoda, že alej byla tehdy vysazena příliš hustě. před 60 lety, skoro přesně, 20. února 1948, zemřel na následky zranění při obraně barikády v roce 1945 pan Bohumil Doležal? Na pamětní desce stálo: na věčnou paměť spoluobčané. Věčnost paměti nevydržela ani 50 let, a deska se taky ztratila. Bez komentáře... - red - 10

11 Obec v roce 2007 Malým příspěvkem se vracíme k výročnímu veřejnému zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v prosinci Mezi jinými příspěvky zazněl také přehled akcí, které se v roce 2007 uskutečnily. Protože na zasedání je jen malá část občanů, a protože předpokládáme, že si nelze čísla dlouho zapamatovat, uvádíme přehled akcí a jejich finanční hodnotu: Postavila se další čistička odpadních vod s kalolisem - původní ČOV je kapacitně naplněna. Cena celé akce ,- dotace ,- Dobudování cyklostezky do Líbeznic ,- dotace ,- Celá cyklostezka bude propojena po rekonstrukci mostku přes potok, ale to neprovádí obec ale kraj. Výměna oken čp. 33,19, ,- dotace ,- Nákup techniky pro údržbu obce ,- Rekonstrukce části chodníku Školská ,- dotace ,- Nákup pozemku pro komunikaci Nákup pozemku pro hřiště MŠ ,- dosud se platil nájem Oplocení parku- II. část ,- Czech POINT nákup počít. techniky ,- dotace ,- To jsou vydané prostředky jen za největší akce provedené v roce 2007, další nemalé finanční částky jsou zaplaceny za běžný provoz obce např. osvětlení, odvoz odpadů (částka vybraná od občanů je menší, než částka vydaná), údržba komunikací, úklid obce a pod. Jsou to čísla zajímavá a tyto akce vylepšují život v naší obci. Z podkladů OÚ zpracovala Ladislava Nováková Slovo policie Vážení občané, dovolte abych vám za celou obecní policii Měšice touto cestou ještě jednou popřála v novém roce jen to dobré a hlavně pevné zdraví. Klid a pohoda, která panovala v dny sváteční, ať zůstane s vámi a u vás nejméně do těch příštích :-) Hlídka obecní policie Měšice bude taktéž svou činností přispívat k zachování klidu a pohody v našich obcích a městech, píši v obcích a městech, protože OP Měšice působí každý den v obci Měšice a Mratín a na základě veřejnoprávní smlouvy dojíždí do nedalekého Kostelce nad Labem kde působí pouze 8 hodin týdně. 11

12 Vzhledem k tomu že máme již druhého obecního strážníka, nastavili jsme nový systém služeb a to tak že jsou služby OP v některých dnech v týdnu dělené tak, že od nového roku můžete svou policii potkávat nejen v dopoledních a odpoledních hodinách, ale i v pozdních večerních a občas i nočních hodinách. Samozřejmě že na nonstop pokrytí (24 hod) tento stav zdaleka není, ale na hodnocení efektu či účinnosti tohoto nového systému je velmi brzy, já říkám, že čas ukáže a tak si to určitě časem povíme. No a pak jsou věci které si můžeme povědět hned. S blížícím se jarním obdobím očekáváme nárůst v porušování vyhlášek a zákona například oblíbeným pálením a spalováním zakázaných věcí a materiálů na vašich pozemcích a zahradách (jarní úklidy) a s tím většinou související zábory veřejného prostranství (co nejde spálit hodí se zatím před barák, nebo za plot a časem se to odveze). Je dobré vědět, že za takovéto jednání vám hlídka OP může na místě udělit až 1000 Kč. Další známá celoroční,,hitovka je stání (parkování) na veřejné zeleni, kde vám opět může být hlídkou OP uděleno až 1000 Kč na místě a v nejposlednější řadě stále se opakující hit č.1 a to jsou vaši domácí miláčkové volně se pohybující bez dozoru po obci za které taktéž můžete dostat až 1000 Kč v blokovém řízení na místě. Také bych chtěla upozornit na znečišťování místních komunikací při výjezdech ze stavebních parcel, které sice není až takovým hitem, ale v poslední době hlídka OP řešila několik těchto záležitostí a to převážně v naší obci. Konkrétně v ul. Zahradní a v ul. Hlavní. Hlídka na žádost pana starosty zvýšila kontrolu v udržování čistoty komunikace v těchto uvedených místech. Jinak bych ráda poděkovala občanům za spolupráci, která je pro nás velmi důležitá a potřebná. Nemůžeme být opravdu všude a tak vaše telefonické upozornění, nebo oznámení už nejednou pomohlo k dopadení pachatele, nebo k vyřešení či dořešení konkrétních případů. Například jste nám byli nápomocní v případě řidiče, který se často vyskytoval v naší obci a vždy řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu a tak tímto jednáním ohrožoval životy vás i vašich dětí. Díky vašim upozorněním a přivoláním naší hlídky bylo výše uvedenému řidiči prokázáno protiprávní jednání a v prosinci minulého roku byla hlídka OP Měšice svědčit proti této osobě u soudu. Soud na základě důkazu a svědectví následně řidiče pravomocně odsoudil k vysokému peněžitému trestu a zároveň mu uložil zákaz řízení motorových vozidel. Nebýt vaší všímavosti a upozornění na tohoto řidiče a včasného příjezdu OP, která zajistila díky svému kvalitnímu vybavení všechny potřebné důkazy, jezdil by tento bezohledný řidič dál a dál by svým jednáním ohrožoval životy našich i jiných občanů. Takže díky a kdyby něco, volejte :-) POZOR: Tento řidič patří k nepoučitelným a předpokládá se, že i přesto že mu byl odebrán řidičský průkaz a vysloven zákaz řízení, stejně usedne za volant a pojede! Proto v případě, že by jste byli opět svědky jeho jízdy či příjezdu do naší obce tak nás ihned kontaktujte, protože v tomto případě to bude jeho poslední jízda! Pak už se sveze jen s naším vozidlem a to rovnou k bráně vězení kde bude mít čas přemýšlet o tom, jestli mu to za to stálo!!! Tak to jsem si zase hnula žlučí a to o tom jenom píšu, ale věřte mi, že když máte takového nezodpovědného člověka před sebou a on vám na otázku jestli se nebojí toho že svým jednáním může někomu ublížit odpoví, proč? Copak se už něco stalo?, tak to bych ho nejraději..., ale strážník dle zákona o obecní policii musí za každých okolností zachovat důstojnosti osoby své i osoby vůči které koná úkon či zákrok a tak někdy je to 12

13 fakt k zbláznění a k... a není co závidět. Jsou dny kdy bych raději kopala řípu na poli, nebo kydala hnůj v teletníku. No, ale jak zpívá Michal David v jedné své písničce,,i TAKOVÉ DNY JSOU... A když jsme se dostali k té muzice a zábavě, tak tento rok dojde i na to, co jsem psala někdy začátkem minulého roku do zpravodaje. Pokud si dobře vzpomínám, byla tam mimo jiné i věta:,,nejdřív práce a potom zábava :-) a tak si myslím, že po tom roce který máme za sebou, nikdo (až na výjimky) nebude proti tomu abychom se trochu pobavili :-). Takže máme tento rok v plánu nejen zábavu pro malé, ale i pro velké a taky pro ty přerostlé. Začneme hned na jaře kdy OP Měšice uspořádá cyklistickou soutěž pro děti spojenou s dětskou diskotékou a pak určitě nějaký ten country večer pro velké a v létě máme v plánu dechový festival pro ty přerostlé. Tak to jsou takové ty první a,,néj akce které tutově proběhnou a na kterých se už pracuje :-). A poslední věc kterou vám chci dnes sdělit je to, že v domě služeb bude viditelně umístěna poštovní schránka obecní policie, která by měla sloužit k připomínkám k činnosti OP ze strany vás občanů. Protože jsem se už několikrát setkala s tím že,,jedna paní povídala, ten říkal to a ten zase tamto... apod., tak jsem přemýšlela jak se dozvědět zda opravdu nějaké takovéto názory či připomínky jsou a jak se k nim popřípadě dostat. Tak mě napadla tato schránka, která by nás měla informovat a směrovat k věcem které vás pálí, trápí, štvou nebo věci na které bychom se měli zaměřit, nebo se kterými si nevíte rady a nebo naopak o kterých víte, že bychom si s nimi mohli poradit, protože přeci jenom máme zákonem danou pravomoc přispívání k ochraně osob a majetku. Takže pište a nebojte se, podepisovat se nemusíte pokud nebudete chtít. Přečtu všechno a pokud bude na co, tak klidně odpovím v příštích zpravodajích. Doufám, že touto cestou budeme mít k sobě zase blíž, protože komunikace a spolupráce s občany je podstatou funkční policie, na kterou se může kdokoliv a kdykoliv s důvěrou obrátit s prosbou o pomoc, podstatou policie která by měla být s lidmi a pro lidi. Takže toto je můj dnešní příspěvek a já se těším na ty vaše ve schránce? Lída TIP NA VÝLET Jenštejn Nejvhodnější polohou pro umístění správného středověkého hradu je, vzhledem k jeho obranné funkci, jak jinak, než kopec. V naší rovinaté krajině polabské nížiny ovšem kopec abys pohledal, a tak i těch hradů je poskrovnu. V takových případech museli stavitelé polohu na špatně přístupném kopci nahradit jiným obranným prvkem, jako třeba valy nebo vodní příkopy. To je přesně případ našeho dnešního cíle - gotického hradu - dnes už jen zříceniny - Jenštejna. Je to taky nejbližší a jediný hrad v našem okolí, takže se tam můžeme vypravit. S návštěvou ovšem počkáme nejdříve do dubna, až tehdy je tam otevřeno. Nejdříve, jak se tam dostat. Možností je jako vždy několik, ale vždy se to dá za půl dne zvládnout. Nejjednodušší je to autem - obec Jenštejn leží nedaleko hlavní silnice z Prahy - Kbel do Brandýsa. Výlet je taky vhodný pro cyklisty, kteří pojedou po trase Veleň - 13

14 Brázdim, kde, stejně jako pěšáci, odbočí na polní cestu - ta je jetelná, není - li příliš mokro. Východiskem pro pěší je Brázdim, kde u obecního úřadu odbočí, stejně jako cyklisté, po červené značce - orientací jsou výrazná boží muka, a přes Cvrčovice jdeme do obce Jenštejn, je to asi 2 km, a výrazná kulatá hradní věž označuje cíl naší cesty. Do Brázdimi se lze z Měšic dostat autobusem 345 nebo 417, ale jen v pracovní dny. Další možností je použití autobusu linky 376 z Prahy - Českomoravská do Brandýsa, z kterého vystoupíme v zastávce Podolánka, nebo Dřevčice - rozc. Jenštejn, a odtud pěšky ke hradu. Stejné možnost jsou i k návratu, při dostatku času lze navštívit i jiná okolní místa - Vinoř, Dřevčice s gotickou tvrzí, a již zmíněný Brázdim (je jich hned několik- Nový, Starý, Malý, Velký) a tam lze vystoupit na nejvyšší bod široko daleko - kopec Kuchyňku. Hrad Jenštejn se již zdálky prozrazuje svou kulatou věží. Postaven byl na počátku 14. století Jenčem z Janovic Dalším významným majitelem byl v r Pavel z Vlašimi, pak jeho syn, arcibiskup Jan, který se už píše z Jenštejna. Ti hrad zásadně přestavěli, a pak byl v držení celé řady majitelů, až do třicetileté války, kdy byl opuštěn a zpustl. V 17. století byl už jen zříceninou. Hrad byl stavěn jako vodní a jeho příkopy byly napájeny z rybníků na Vinořském potoce. Hlavní zachovanou částí je věž - má šest pater, je v ní i kaple. Na jižní straně byl palác, z něhož dnes zbývá jen zeď, a objekt byl obehnán hradbou. Kaple a vyhlídka z věže jsou přístupné. V objektu je dnes umístěna expozice Oblastního muzea v Brandýse nad Labem, která je věnována archeologii, dějinám hradu a Janu z Jenštejna. Hrad je majetkem obce Jenštejn a pod správou Oblastního muzea v Brandýse. Otevřen je od dubna do října, v úterý, čtvrtek, sobotu, neděli a svátky od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Občerstvení najdete v hospodách v Jenštejně a Dřevčicích, větší výběr je ve Vinoři. Pro zpáteční cestu je také možné pěšákům a cyklistům použít trasu přes Ctěnice, o kterých jsme už psali, a odtud buď do Třeboradic, nebo přes Veleň zpět do Měšic. Příjemnou cestu, dobré počasí a hezké zážitky přeje Vladimír Novák Prameny: Průvodce Okolí Prahy, a materiál Oblastního muzea Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 14

15 PŘIPOMENUTÍ VELIKONOC Původ a řád svátků velikonočních, zvyky a tradice V každém vánočním čísle našeho Zpravodaje věnujeme hodně místa vánoční tématice, zatímco Velikonoce, spolu se svátky svatodušními nejstarší a nejvýznamnější svátek křesťanských církví, pokaždé zcela opomíjíme. Důvod je prostý - při dvouměsíčním intervalu našeho vycházení přijdou Velikonoce vždy někam mezi, a je tedy buď příliš brzo, nebo zase už pozdě se tomuto námětu v listě věnovat. Letos ale nastala situace poněkud jiná. Velikonoce jsou svátky pohyblivé a tak tentokrát vyjdou už na 23. března. Předcházející Svatý týden tedy začíná už dva týdny po vyjití tohoto čísla, čili je na místě splatit dluh a něco si o Velikonocích povědět. To povídání si rozdělíme na dvě části. V té první se podíváme, jak, proč a kdy se tyto svátky slaví. V druhé části si řekneme o některých zvycích a tradicích, které se k velikonočnímu času v průběhu věků přiřadily. Dnes už, stejně jako v případě Vánoc, vidíme hlavně tu pestrobarevnou a třpytivou slupku, jejíž duchovní náplň pomalu z lidského vědomí vyprchává. Podívejme se tedy na Velikonoce z obou těchto pohledů. Jak jsem už zmínil, Velikonoce jsou svátkem pohyblivým. Pro určení termínu byl původně určen židovský Pesach (co to je, povíme si někdy jindy - židovské náboženství také slaví Velikonoce, ale trochu jindy a jinak). Po roztržce východních a západních církví byla na I. ekumenickém koncilu v Nikáji r. 325 určena jako termín první neděle po prvním jarním úplňku. Stejně jako vánočním svátkům předchází advent, tak také Velikonoce mají jako součást cyklu církevního roku svá předcházející, ale také následující období. Je to jednak čtyřicetidenní půst, začínající Popeleční středou (letos to bylo 6. února). Tady musím připomenout, že se často plete půst a masopust. Masopust je období půstu předcházející, od Tří králů do Popeleční středy a je to období radostných zábav. Posledním týdnem půstu je tak zvaný pašijový nebo též Svatý týden, a jeho významnými dny jsou Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Pak už následuje Hod Boží velikonoční a Pondělí velikonoční. Objasníme si význam pojmenování těchto jednotlivých dnů: Popeleční středa, či Popelec nebo taky Škaredá středa. Ten den kněží při obřadech sypali lidem na hlavu svěcený popel (nebo dělali popelem křížek na čelo), jako připomenutí biblického prach jsi a v prach se obrátíš. O Květné neděli se světily ratolesti, jako připomínka příchodu Ježíše do Jeruzaléma. Původ názvu Zelený čtvrtek není jasný, připomíná se poslední večeře Ježíšova s jeho učedníky. Velký pátek je dnem Ukřižování Krista a tedy dnem lítosti a smutku - například umlkají zvony a odstraňuje se oltářní výzdoba v chrámech. Následuje Bílá sobota, název je odvozen od toho, že starokřesťané po pokřtění nosili bílá roucha. Hod Boží velikonoční je hlavním velikonočním svátkem, jako vzpomínka na Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pondělí velikonoční je dnem, kdy vrcholí lidové velikonoční zvyky - o těch si pak ještě povíme -, prvním dnem velikonočního týdne, a taky je prvním dnem povelikonočního sedmitýdenního cyklu, který končí Svatodušními svátky v květnu. Zároveň je to i jediný den velikonočního období, kdy nemusíme do práce. Školní děti jsou na tom lépe, ty mohou být doma už od Zeleného čtvrtka. 15

16 Úmyslně jsem zde vynechal popis liturgického řádu, to jest kdy a jaké bohoslužby, a povinnosti křesťanů jsou v tomto období. Oni to věřící sami dobře vědí a těm ostatním by to nic neřeklo. Takže když to shrneme, tak o Velikonocích si připomínáme mučení, smrt na kříži a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoční zvyky, obyčeje a tradice Zmíníme jen ty hlavní. V našem kraji je asi nejznámější tradicí chození dětí po vsi s řehtačkami či klapačkami. Řehtáním (u nás se říkalo vrčením) se nahrazoval zvuk zvonů, které jakoby odletěly do Říma. Zvony samozřejmě nikam neodletěly, proč taky, ale prostě se odmlčely na znamení smutku. V naší obci se tento zvyk zachoval asi tak do počátku padesátých let minulého století - tedy v tom originálním a perfektním provedení, jak se nám zachoval jeho popis v kronice, včetně notového záznamu popěvků. Ten popis před mnoha lety poskytl kronikářovi autor tohoto článku, nyní také kronikář, ale tehdy čerstvý pamětník coby autentický účastník tohoto hezkého obyčeje. Podrobný popis by zabral mnoho místa a zaslouží si samostatný článek, tak vyberu jen to podstatné. Ono to zdaleka nebylo tak, že by si skupiny dětí chodily po vsi a vrčely si kde je napadne. Mělo to svůj přísný řád, skoro vojenský, včetně hodností, a kdo by se nechtěl podřídit, tak šel domů. Byl stanoven přesný čas, trasa kudy se chodilo, kde a kdy se vrčelo a kde ne, byly tam i modlitby a písničky. Chodili jen chlapci. K tomu by dnešní děti nebyly ochotné ani náhodou. Koledovalo se na Bílou sobotu, tedy ne v pondělí, jak je to teď. A ta koleda byla poctivě vysloužená - chodilo se od čtvrtka třikrát denně, a to i velmi brzo ráno (myslím, že v pět hodin), a za každého počasí (ale ono tehdy kupodivu bylo vždycky hezké, už jarní počasí). Řehtačky ( vrčidla ), to nebyly dětské hračky, ale solidní stroje přes rameno, nebo v provedení trakař. Rámus to vyrábělo zcela solidní, ale tehdy se to bralo jako příjemné oživení vesnického poklidu. Dalším zvykem, dodnes se udržujícím, bylo barvení a malování vajec (kraslice). Vejce byly odměnou pro koledníky, peníze výjimečně a alkohol vůbec. Malovaná vejce jsou symbolem Velikonoc, jako atribut krásy života vznikajícího zárodku. Nezapomeňme na pomlázku, ozdobený svazek spletených proutků, symbol předání síly, mládí, svěžesti. Vyšlehávají se jí mladá děvčata, děje se to v Pondělí velikonoční spojeno s koledou, krajově se způsob provedení liší (někde polévání vodou a podobně). Dnes se nám to pondělní koledování trochu zvrtlo, po vsi pobíhají skupinky dětí a loudí koledu, aniž by dotyčný popěvek znaly. Pokud jim dáte jen vejce, ta končí rozbitá na chodníku. K dalším pradávným obyčejům patří také pečení velikonočního beránka, a symbolem je i mladé osení. Velikonoce byly vždycky svátky štěstí, radosti a s příchodem jara i nových nadějí. Prožijte si je také takto, a pro dnešek to je všechno. Hezké prosluněné svátky vám přeje redakční rada a vydavatel, a také autor Vladimír Novák 16

17 TOULKY MĚŠICKOU MINULOSTÍ, díl XXI. Úvod: V dnešním díle opustíme přívětivé prostředí spolků v předválečném období. K tomuto námětu se vrátíme zase někdy později. Dnes budeme pokračovat v procházce po proudu času. Naposledy jsme skončili v roce 1938, a tak vstupujeme do období zcela neblahého pro naši vlast a tedy i obec: okupace nacistickým Německem, Protektorát Čechy a Morava, II. světová válka. Nechtěl jsem původně tyto širší okolnosti rozvádět s tím, že jde o dobu a události všeobecně známé, a že tedy projdeme jen děním v obci. Došel jsem ale k poznání, že tomu tak není. Už nejméně tři žijící generace tuto dobu neprožily a je to pro ně už dávnou minulostí. A ta nejmladší, té už to neříká vůbec nic, až na čestné výjimky je to nezajímá, a co horšího - ti nejhloupější tuto dobu a nacistickou ideologii obdivují. Protože nemají rádi Cikány a Židy. Protože jsou Češi. Protože Hitler by Cikány a Židy vyhladil. A v té své hlouposti nevědí, že Hitler by vyhladil i je - Čechy. Neonacismus je dnes docela aktuální problém, proto to v této souvislosti zmiňuji. A tak pro oživení paměti jen základní fakta: V roce 1938 si Hitler vynutil za pomoci Musoliniho a západních velmocí odstoupení příhraničních území Československa a jejich připojení k Říši. Tímto krokem se mu podařilo natolik paralyzovat obranyschopnost zbytku státu, že záhy mohla německá armáda bez problémů zbývající část Čech a Moravy obsadit. Stalo se tak 15. března 1939, čili za pár dní tomu bude 69 let. Byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren), na Slovensku byl vyhlášen samostatný Slovenský štát, coby spojenec Německa. V září toho roku započala II. světová válka napadením Polska Německem. Ve válce proti sobě potom bojovaly armády Německa, Itálie, Japonska a dalších menších spojenců na jedné straně, proti vojskům Anglie, Francie, Sovětského svazu a USA na straně druhé. Válka skončila porážkou Německa a zanechala po sobě nedozírné škody a miliony obětí z řad vojáků i civilního obyvatelstva. Jaké toto období mělo dopady na život naší obce se podíváme vzápětí. Část dvacátá první: Protektorát Čechy a Morava, II. světová válka Začněme onoho osudného 15.března Již od časného rána jedou po mělnické silnici, kousek od obce, německé tanky a auta směrem na Prahu. Stejného dne přijelo i do obce několik aut s vojáky. Vyvěsili vyhlášky o udržení pořádku a výzvou k odevzdání všech zbraní, pod pohrůžkou tvrdých trestů. Vyhlášky byly kupodivu v polštině. Důstojníci se vyptávali starosty, jsou-li v obci komunisté. Odpověděl, že ne, nikdy zde nebyli a žádného nezná. Bylo to tehdy zaznamenáno jako odvaha, ale on měl nejspíš pravdu, skutečně zde žádní nebyli, alespoň ne oficiálně. V roce 1939 dostali domovskou příslušnost (i s rodinami): Josef Kozler, Jan Řápek, Josef Šíla, Jan Janda, Alžběta Jandová, Valerie Propstová, František Váňa, Jaroslav Matějec ml., Josef Horák, Josef Koubek, Karel Strnad, Antonín Novák (správce dvora), Václav Písecký, Josefina Novotná. Pro vysvětlení - domovské právo je institut dnes už dávno zrušený, ale v době své platnost měl značný význam, stejně jako státní občanství. Zakládal totiž právo občana patřit k té určité obci, v ní se svobodně pohybovat, ale také povinnost obce se o svého příslušníka v hmotné nouzi postarat. 17

18 Starostou obce byl v té době Antonín Kouřimský, a to až do roku Tehdejší obecní zastupitelstvo si vyjmenujme. Bylo totiž na mnoho dalších let, až do roku 1990 posledním samosprávným orgánem obce pod tímto názvem. Byli to pánové Křehnáč, Koubek, Pytlík, Kysela, Janoušek, Dvořák, Žumpa, Čermák a Kašpar. Na schůzi zastupitelstva bylo projednáno nařízení okresního úřadu, aby bývalý president dr. E. Beneš byl zbaven čestného občanství obce. Jistě schváleno. Příjem obce za rok 1939 byl K, vydání K. Dne čte starosta dekret státního presidenta dr. Emila Háchy o slibu věrnosti Adolfu Hitlerovi. Všichni podepsali, nikdo statečný se nenašel, není divu, v té době už šlo o život. Rozpočet obce na rok 1941 předpokládal vydání K, a příjem K. Bylo usneseno schodek uhradit 30 % přirážkou k dani činžovní a 180 % přirážkou k ostatním daním. Jednoduché a prosté řešení, jak vyrovnat schodek rozpočtu, že. Koncem roku dostala obec z Oberlandrátu (nadřízený orgán německé správy) nařízení dát větší částku peněz na kulturní účely (!) Němců na rok Obec dala K. V roce 1940 byla z nařízení ministerstva školství odebrána obecní kronika a zaslána na státní zastupitelství, které ji mělo předložit gestapu (Geheime Staatspolizei, německá státní tajná policie). A začalo přituhovat i jinak. Byly nařízeny denní i noční hlídky Civilní protiletecké obrany. V noci bylo 2 x střídání. Uprostřed obce byla postavena dřevěná bouda, kde vždy dva muži drželi službu. Od jara do zimy byly hlídky i v polích. V jisté době museli i důchodci hlídkovat v polích a hledat parašutisty. V roce 1940 bylo přiznáno domovské právo J. Šandlovi, Hermíně Neumannové, J. Petržilkovi, J. a M. Flintovým a Ant. Slušné s dětmi. V roce 1941 byly zabaveny některé knihy spolku Kollár a z obecní knihovny. Dne odchází na zdravotní dovolenou starosta A. Kouřimský, zastupoval F. Křehnáč z č. 13. V červnu 1941 žádá organizace NSDAP v Čakovicích (německá jediná a vedoucí nacistická strana), aby ji byly vyplacena částka K na německou kulturu - dar si sami zdvojnásobili. V srpnu 1941 poskytla obec Strojnímu družstvu půjčku K na zakoupení mlátičky. K měla obec majetku na vkladech K, v cenných papírech K, a celkem i s nemovitostmi K. V roce 1941 získali domovské právo J. Hoberlandt ml. s paní Helenou, a Antonie Fabiánová. Na konci roku 1941 pro nemoc opustil službu u obce dlouholetý obecní zřízenec a ponocný František Ubl. A jsme v roce 1942, začíná druhá polovina doby války a okupace. V tomto roce získali domovskou příslušnost J. Srba, Václav Kolátor, Václav Kulhánek a Matěj Hertus. Obecní rada rozhodla o zavedení telefonu pro obecní úřad. Pro rok 1943 byl navržen rozpočet s výdaji K, předpokládaný příjem K. Schodek měl být opět pokryt 50% přirážkou k činžovní dani a 434% (!) k ostatním daním. Poslední schůze zastupitelstva se sešla 13. února Tím dnem převzala správu obce okresem jmenovaná Správní komise ve složení: Hubert Janota, Václav Bautz (přednosta 18

19 dráhy na penzi), a Václav Ubl, sedlák z č. 12. Ze schůzí této komise se nezachovalo mnoho informací, jen 12 krátkých a bezvýznamných zápisů, poslední je z 11. srpna Další okupační léta si podrobněji projdeme v dalším díle. Teď, už k závěru bude vhodné si po strohé řeči čísel a záznamů povědět cosi o reálném životě lidí na vsi uprostřed války. Ono se zdánlivě zas tak moc nedělo, byli jsme tu tak trochu v závětří malé vesnice a panského dvora, válka zatím daleko, nálety se nám vyhýbaly. Všeobecně ovšem panovala atmosféra strachu, obav, podezírání, nedůvěry. Nastávala skutečná válečná nouze, byl nedostatek potravin i všeho zboží a všechno bylo na dost skromný příděl. Jídlo bylo výhradně na potravinové lístky, ale i vše ostatní - oděvy, boty, tabák, palivo bylo jen na příděl v malém množství. Obyvatelé venkova byli na tom trochu lépe než lidé z měst, protože si přece jen mohli přilepšit z úrody na zahrádkách (a opatrným přikrádáním z panského). Chovalo se i domácí zvířectvo, každý měl slepice, husy, králíky, ale toto bylo pod přísnou kontrolou úřadů, muselo se odvádět jak ze zemědělské půdy tak z chovu zvířat. Zvlášť přísně se sledoval chov prasat a dobytka - taková porážka na černo znamenala kriminál a to už šlo o život. Němci tady zavedli velmi tvrdý režim. Platil třeba přísný příkaz absolutního zatemnění oken, to kvůli náletům, ulice samozřejmě tonuly ve tmě. Jedno malinkaté plus - z ulic vymizelo i to málo aut, které před válkou bylo - nebyl totiž benzin. Nesměl se poslouchat cizí - nepřátelský rozhlas, což byl prakticky jen Londýn. Porušení zákazu trestalo se smrtí. V praxi se to řešilo tak, že z radiopřijímačů muselo být odstraněno krátkovlnné pásmo, a na každém rádiu byl varovný štítek. Lidé to samozřejmě obcházeli, ale mít na rádiu trvale naladěnou jinou stanici než Praha I bylo velmi nebezpečné. Byla zrušena činnost všech politických stran a některých spolků (třeba Sokola, Skautu a pod.) Veškeré veřejné nápisy, štíty na obchodech a pod. musely být dvojjazyčné, napřed němčina, filmy byly titulkovány německy a na úřadech byly jednací řečí němčina. Ve školách se učila němčina už od první třídy obecné školy, a to ve všech předmětech (mohu potvrdit, pozn. autora). Hned s příchodem Němců byly zavedena na silnicích jízda vpravo, ze dne na den. Takových a podobných příkazů byly spousta, nelze je tu jmenovat všechny, a hrozba uvržení do koncentračního tábora visela nad všemi při sebemenší známce odporu. Jedinou úlevou, kterou nám Němci poskytli bylo, že muži nemuseli do války. To ovšem nebylo z nějaké dobročinnosti, ale proto, že oni po zkušenostech z první války Čechům nevěřili, ale co hlavně, potřebovali zde mít hospodářské zázemí, jak v zemědělství, tak v průmyslu. Veškerá výroba byla přeměněna pro vojenské potřeby, potraviny, oděvy, palivo, všechno šlo na frontu. 19

20 Kromě velkých ztrát hmotných (rozvrat hospodářství a celkový úpadek) nastala ještě jedna, a to daleko větší a horší škoda, a to celkový úpadek morálky a stavu společnosti. Okupace trvala jen šest let, ale právě v té době zapustily kořínky ty nejhorší lidské vlastnosti - nenávist, závist, zloba, lež, předstírání práce. Lidé nenápadně kradli, práce se šidila, udávalo se ve velkém, a poučili jsme se, jak vypadá totalitní režim - to se časem hodilo. Toto vše přineslo bohatou žeň už po válce, v padesátých a dalších letech a následky vlastně neseme dodnes - pokřivená páteř, ta se hned tak nenarovná. Ale nebuďme nespravedliví. Byli i lidé, co si čest a statečnost zachovali, a nebylo jich zas tak málo. Na jejich zásluhy bychom neměli zapomenout, protože - a zase to opakuji - kdo zapomene na minulost, zopakuje si ji znovu. I o těch statečných si povíme v příštím díle Toulek, věnovaném době od roku 1943 do osvobození v roce Pokračování příště Vladimír Novák Informace z Mateřské školy Dobrý den, rok se s rokem sešel, a tak bychom vás rádi informovali o činnosti školského výboru za rok Jednou z velmi sledovaných a významných aktivit je mateřská školka, jejímž zřizovatelem je obec. Školka má velmi vysoký kredit nejen u místních obyvatel, ale i v okolních vesnicích. V současné době je MŠ plně obsazena. Navštěvuje ji 40 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Na jaře jsme ve Zpravodaji zveřejnili anketu pro rodiče předškolních dětí, abychom zjistili skutečné potřeby občanů ohledně provozu mateřské školy. Na základě požadavku rodičů se v září, na pravidelné třídní schůzce pro malý zájem zatím jen posunula provozní doba školky a to od 7:00 do 16:30. Dále se vyskytl požadavek na alespoň částečný provoz MŠ v době letních prázdnin. Nyní je školka v červenci a srpnu celé dva měsíce zavřená bez nabídky alternativy do jakého zařízení děti v tomto období umístit. Rodiče jsou tak nuceni využívat například drahých soukromých zařízení nebo si zajišťují hlídání individuálně. V této otázce na četné dotazy odpovídáme, že záleží na paní ředitelce. Pro letní provoz je důležitý zájem ze strany rodičů a současně spolupráce se školkami v sousedních obcích. Například paní ředitelka MŠ v Hovorčovicích uvedla, že se letnímu provozu nebrání, bude-li mít s kým (s jakými školkami v okolních obcích) se o něj podělit. Zde bychom chtěli vyzvat rodiče, aby při zápisu do školky uvedli své představy o provozní době, včetně letních prázdnin, nebo tyto připomínky sdělili na obecní úřad. Je to pro nás velmi důležité. Pouze pokud nás budete informovat o vašich potřebách, můžeme reagovat na vaše požadavky. S měnící se strukturou obyvatel a rozvojem obce, přichází mnoho nových spoluobčanů, kteří tu již nemají rodinné vazby, a tak jedinou možností kam umístit dítě v době zaměstnání, je školka. Co se týká nové, větší školky, neobejdeme se bez dotace, o kterou je zažádáno a plány jsou již připraveny. Dále jsme vznesli požadavek na novou omítku školky. Finance byly odsouhlaseny, prvotní oprava pláště provedena, ale nyní se s definitivní úpravou musí počkat na jaro, jelikož se včas nepodařilo zajistit lešení. Stejně tak jsou plánovány zpomalovací prahy před školkou, které budou instalovány při celkové rekonstrukci chodníku, která právě probíhá. Dále jsme vznesli požadavek na zábranu mezi chodníkem a silnicí od obecního úřadu směrem ke křižovatce ulice Hlavní 20

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20 Měšický zpravodaj Únor 2013 Plánek Botanické zahrady Tip na výlet - strana 20 Botanická zahrada v Troji Tip na výlet - strana 20 POEZIE NASTÁVAJÍCÍHO PŘEDJAŘÍ První podléška Prostá, svěží a hezká se vynořuje

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 Září Paprsku něžný, zářivý, Jen výš ti budou unikat vítr tě měkce vplétá před hlasem touhy uplakané, svým rychlým koním do hřívy hřívami koní vítr vane - je konec léta, konec

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Karel Hynek Mácha (úryvek z básně) Měšický zpravodaj - 1

Karel Hynek Mácha (úryvek z básně) Měšický zpravodaj - 1 MÁJ Byl pozdní večer - první máj - Večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, Kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; Kvetoucí strom lhal lásky žel, Svou lásku slavík růži pěl,

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C.

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 39) - autor Antonín Fibigr Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský Barňák Březen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj (Redakce neodpovídá za obsahovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE ročník XXI číslo 1/2011 doporučená cena výtisku 10 Kč P O H L E D Y Z obsahu VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE... 3 AKTUÁLNĚ... 4 ZPRÁVY Z OBCE... 7 DUCHOVNÍ SLOVO... 11 CHARITA BOHUŇOVICE...

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

Zpravodaj městyse Švábenice Vydává Městys Švábenice číslo 1/2009

Zpravodaj městyse Švábenice Vydává Městys Švábenice číslo 1/2009 MĚSTYS ZNAK Zpravodaj městyse Vydává Městys číslo 1/2009 Z obsahu: Cesta domů-marie Skácelová Slovo úvodem Usnesení zastupitelstva městyse Příjmy + Výdaje 2009 Občanská rubrika Den matek Dar dobré vůle

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč LISTY LANŠKROUNSKA 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč Jigme Tenzin (vlevo) drží v ruce nádobku, ve které se připravuje tradiční tibetský čaj. Vpravo Mgr. Karin Majerová z M.O.S.T., o.s., které podporuje chudé

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více