Šachtový systém pro hlavní uliční řady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šachtový systém pro hlavní uliční řady"

Transkript

1 Šachtový systém pro hlavní uliční řady StatikaMontážTěsnostHydraulika Únor 2007

2 Obsah Strana Revizní šachty Upovario DN Postup pokládky... 5 Vstupní šachty DN 1000 obecné údaje... 6 Materiál Připojovací rozměry Minimální montážní hloubka Maximální montážní hloubka Svářečské práce Přípoje Tělo šachty Teleskopický nástavec Šachtový kónus Žebřík Provedení dna šachty na míru Použité typy trubek pro zhotovení stoky Čistící otvor Zkouška těsnosti Konstrukční díly Typy poklopů Pouzdro pro pomocnou vstupní konstrukci Změna montážní polohy do 30 cm Změna montážní polohy nad 30 cm Čistící otvor pro uzavřenou kynetu Provedení kynety v šachtovém dnu Vstřikované šachtové dno standardního provedení Provedení uzavřené kynety s čistícím otvorem Konzole pro šachtový žebřík Upevnění konzoly stoupaček Šachta s dvojím vedením Šachta s retardérem Spadišťové šachty Postup instalace Předtisky Projekční podklad Těsnostní protokol

3 Kanalizační revizní šachta UpoVario DN 600 Revizní šachta dodávaná jako komplet vytvořený pouze ze dvou dílů Základní charakteristiky a výhody Rychlejší a snadnější instalace bez přesného vyměřování hloubky uložení Výrazná úspora nákladů Snadné nastavení výšky 1,2-1,9 m nebo 1,9-2,6 m Možnost skladování v paletách na sobě Nižší náklady na transport Dva typy provedení dna přímé P a sběrné PPL Vstupy pro KG/UR 1 nebo UR 2 DIN potrubí v profilech DN 150, 200, 250 a 300 mm Možnost volby poklopu BEGU pro A15 (1,5 t), B 125 (12,5 t) a D 400 (40 t) Provedení spoje zaručuje dokonalou těsnost vůči vnitřnímu i vnějšímu tlaku do 0,5 baru Vyosení teleskop. dílu ve vertikálním směru o 10 Cena je včetně roznášecího prstence Min. stavební výška šachty je 0,5 m (nutné zkrátit na místě manuálně) 3

4 BEGU poklop (není součástí dodávky) Litinový roznášecí prstenec Teleskopické prodloužení z PE De 560 Těsnící kroužek Prodloužení z PP DN 600 Šachtové dno z PP pro vstup DN 150 DN 300 KG/UR1 nebo UR2 DIN Upovario 1,2 1,9 m Popis UCZ nr kg UCZ nr kg DN 150 přímá P (KG, UR scan) DN 150 sběrná PPL (KG, UR scan) DN 150 přímá P (UR2 DIN) DN 150 sběrná PPL (UR2 DIN) DN 200 přímá P (KG, UR scan) DN 200 sběrná PPL (KG, UR scan) DN 200 přímá P (UR2 DIN) DN 200 sběrná PPL (UR2 DIN) Upovario 1,9 2,6 m Popis UCZ nr kg UCZ nr kg DN 250 přímá P (KG, UR scan) DN 250 sběrná PPL (KG, UR scan) DN 250 přímá P (UR2 DIN) DN 250 sběrná PPL (UR2 DIN) DN 300 přímá P (KG, UR scan) DN 300 sběrná PPL (KG) DN 300 přímá P (UR2 DIN) DN 300 sběrná PPL (UR2 DIN)

5 Postup montáže: Rozeberte šachtu tak, že vysuňte korugované prodloužení D e 670 ze dna šachty a rovněž i vysuňte teleskopický nástavec D e 560 s litinovým rámem. Výšku teleskopického nástavce vysuňte postupně až na úroveň vozovky nebo terénu. Dno napojte na kanalizační potrubí a vyrovnejte vodováhou do roviny. Na konec korugovaného prodloužení, (kde uvnitř není gumové těsnění), nasaďte těsnící kroužek mezi první a druhé žebro. Vsaďte do teleskopického nástavce litinový roznášecí rám. Namažte konec prodloužení s osazeným těsněním mazivem a vsuňte jej do dna šachty. V závěru do litinového rámu dejte cementovou maltu a vložte BEGU poklop. Obsypte šachtu a zhutněte zásyp na hodnotu podle projektu (min však na 93 % PS). Přesná výška a nastavení teleskopického nástavce se nastaví zaválcováním do asfaltového krytu. Až výška obsypu začne dosahovat výšky prodloužení, vsuňte do konce prodloužení s integrovaným těsněním teleskopický nástavec. Pokud je šachta umístěna v zeleném pásu, nebo tam kde není kryt vozovky, doporučujeme pro lepší stabilitu poklopu, osadit litinový roznášecí rám do štěrkového lůžka nebo štěrkopísku zpevněného cementovou stabilizací. 5

6 Vstupní šachty Uponal DN 1000 Nová dimenze Nová kvalita Vstupní šachty Uponal DN 1000 vyráběné podle požadavků DIN 1986 a EN 476 nastavují nový standard ve vstupních šachtách pro městské kanalizace. Šachta Uponal má přesně ty parametry, podle kterých se posuzuje optimální produkt: odolná těsná bezpečná snadná na instalaci nenáročná na údržbu Při vývoji šachty Uponor dbal zejména na statiku a provozuschopnost po celou dobu životnosti. Begu standardní poklop Rám pro přenášení zatížení Teleskopický nástavec 710 x 17,4 mm z PE-HD Kónus z HD-PE vyrobený rotačním vstřikováním Kluzný spoj na gumové těsnění Svařený spoj Žebřík Tělo šachty z HD-PE DN 1000 Šachtové dno DN 1000 s požadovanými úhly a dimenzemi vtoku a výtoku 6

7 Přenos zatížení Patentovaný roznášecí rám spolu s teleskopickým nástavcem, kluzně uloženým do šachtového kónusu, odvádí zatížení z provozu do konstrukce vozovky a do postranní zeminy. Roznášecí rám se kombinuje s poklopem, který je možné libovolně zvolit podle požadavků investora. Pro přizpůsobení vertikální šachty sklonu vozovky, je možné roznášecí rám odklonit až o 18 % od teleskopického nástavce. Těsnost U šachty je použito pouze jedno těsnění v místě spoje mezi kónusem a telesko pickým nástavcem. Ostatní části jako dno, tělo šachty a kónus jsou bez těsnění a jsou mezi sebou vzájemně svařeny. Tato konstrukce zabezpečí dokonalou těsnost po celou dobu životnosti, i pokud by došlo k negativním poklesům zeminy. Kompenzace poklesu půdy Poklesy a pohyby zeminy jsou automaticky kompenzovány díky kluznému uložení poklopu. Díky konstrukci těla šachty, vytvořené z jednoho kusu, nemůže dojít k vertikálnímu posuvu ve spojích mezi jednotlivými segmenty a tím i k netěsnostem. Provedení šachtového dna a vtoků Šachta je vyrobena na míru podle požadavků zákazníka, který si zvolí základní parametry jako jsou: dimenze vtoků a výtoku, spád, výška a úhel lomu. Zakázková výroba umožní vyrobit šachtu pro napojení na jakoukoli dimenzi potrubí. Kyneta je vyrobena ze segmentů podle požadavků normy DIN s optimálními hydraulickými vlastnostmi. V podmínkách, kde je vysoká hladina spodní vody, se dno šachty vyplní betonovou směsí otvorem v kynetě. Použití šachet Uponal DN 1000 pro speciální použití Maincor je schopen vyrobit na základě šachet Uponal DN 1000 tyto speciální šachty: Tlakové přečerpávací šachty Přečerpávací šachty Šachty pro zdvojené potrubí Spadišťové šachty Příklad tlakové přečerpávací šachty DN 1000 žebřík Příklad šachty se zdvojeným potrubím teleskopické prodloužení z HD-PE, D e 710 x 17,4 výškově nastavitelný žebřík čistící kus potrubí DN 400 Begu standardní poklop roznášecí rám teleskopické prodloužení z HD-PE, D e 710 x-17,4 šachtový kónus z HD-PE (vyroben vstřikováním) tělo šachty DN 1000 (HD-PE) vyústění tlakového výtoku (d 63 (HD-PE)) vyústění gravitačního přítoku (DN 150) Šachta se vstřikovaným dnem Standardizované dno s vtoky DN pro potrubí UR 2 DIN a KG (UR 1, 2 SCAN). Příklad šachtového spadiště Teleskopický systém Teleskopický nástavec umožňuje nastavení výšky v rozsahu 300 mm v případech nové instalace nebo dodatečné změny výšky povrchu vozovky. Výška šachty se upravuje jednoduše buď zatlačením nebo vytažením teleskopického nástavce. Postup instalace teleskopického nástavce včetně zaválcování poklopu do krytu vozovky je ukázán na videoklipu Instalace šachty Uponal DN 1000, který je součástí CD-R Kanalizační šachty Uponal. Výšku šachty lze rovněž zvýšit osazením standardního betonového prstence pod poklop. příklad vnitřního a venkovního spadiště 7

8 Statické posouzení Jako u všech ostatních Uponal šachet byl návrh proveden s ohledem na deformaci, vyboulení, pevnost a bezpečnost při zvedání šachty a dále posouzen institutem na mechaniku zemin v Münstru. Statické posouzení je k dispozici na vyžádání. Vstupní šachtový žebřík Výška žebříku je závislá na hloubce uložení, dimenzi potrubí a délce teleskopického nástavce. Výsledná délka se zvolí přímo na stavbě až po přesném nastavení teleskopického nástavce. V případě potřeby se žebřík uřízne na potřebnou délku. Fixační elementy jsou vyrobeny z nerezové oceli a pevně přichyceny ke stěně šachty z výroby. Teleskopický nástavec Teleskopické prodloužení vyrobené z HD-PE potrubí De 710. Připraveno pro osazení poklopu (Begu) třídy A 15 (1,5 t) pro zakrytí šachet v zelených nezpevněných plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. Délka nástavce je 350 mm. Teleskopický nástavec včetně roznášecího rámu Připraveno pro osazení poklopu (Begu) třídy B 125 (12,5 t) pro zakrytí šachet v zónách s pěším a lehkým automobilovým provozem (chodníky) a třídy D 400 (40 t) pro zakrytí šachet umístěných na veřejných plochách a silničních komunikacích. Délka nástavce je 350 mm. roznášecí rám má 1200 mm Název hmotnost číslo kg/ks zboží L Název hmotnost číslo kg/ks zboží L poklop není součástí dodávky 8

9 Šachta DN 1000 s atypickým dnem Skládá se ze dvou základních dílů: Kónusu Těla šachty Oba díly jsou k sobě pevně svařeny a vytvářejí tak pevnou monolitickou konstrukci. Teleskopický nástavec DN 710 je kluzně uložen v kónusu pro jemné výškové nastavení a optimální přenášení vertikálních sil. Šachta je svařena již z výroby a na stavbu je dopravena jako hotový díl. Standardně se dodávají šachty do hloubky 6 m. Vstupy a výstup jsou připraveny podle typu použitého potrubí (Uponal KG, Ultra Rib 1, Ultra Rib 2 podle skandinávské i DIN normy) v rozměrech DN mm (D e mm). Provedení dna je libovolné podle požadavků projektu. Lomy, spád a dimenze postranních vtoků se specifikují do zakázkového listu šachet Uponal DN Při napojování potrubí UR 1, 2 SCAN je nutné do hrdel pro KG potrubí nejprve nasadit přechod UR/KG na KG hrdlo. Šachta DN 1000 s typizovaným dnem Dno pro typizované vtoky a výtoky v dimenzích DN 150 až DN 300. Dna se vyrábí ve dvou alternativách: 1. pro napojení hladkého potrubí KG nebo potrubí Ultra Rib 1 a 2 s rozměry podle skandinávské normy (D e 160-D e 315). V případě napojení potrubí Ultra Rib je nutné používat přechod UR na KG hrdlo. 2. pro napojení potrubí Ultra Rib 2 DIN Vstřikované dno je k tělu šachty pevně přivařeno. Typizovaná dna se vyrábějí ve všech dimenzích v těchto alternativách: PL PP PPL P PL přímé s levým přítokem PP přímé s pravým přítokem PPL přímé s pravým i levým průtokem P přímé Vtoky i výtok mají vždy stejnou dimenzi. Cenovou kalkulaci šachet s typizovaným dnem je možné udělat pomocí kalkulačního programu Kanalizační šachty Uponor 2.0 viz 9

10 Materiál: Šachtové dno, tělo šachty, kónus: PE-HD Teleskopický nástavec: PE-HD Teleskopické těsnění: SBR Žebřík: GFK Konzoly žebříku: nerezová ocel Šroubové spoje: nerez Pomocná vstupní konstrukce (pouzdro, vstupní tyč): nerezová ocel Plošný rám: GGG 50 Připojovací rozměry potrubí: Tab. 1. Ultra Rib 2 DIN Uporen KG, Ultra Rib 1,2 scan PE-HD DN x x x DN 150 x x x x DN 200 x x x x DN 250 x x x x DN 300 x x x x DN 400 x x - x DN 500 x x - x Jiné rozměry jsou možné, musí být však udány zákazníkem zvlášť, s ohledem na venkovní průměr potrubí a tloušťku stěny. Montážní hloubky: Tab. 2. Jmenovitý průměr Minimální montážní hloubka Minimální montážní hloubka DN při vytažené teleskopické při zasunuté teleskopické trubce (m) trubce (m) 100 1,00 0, ,15 0, ,15 0, ,15 0, ,20 1, ,30 1, ,40 1,20 Minimální montážní hloubka v souladu s připojovacími rozměry potrubí. Maximální montážní hloubka: 7,00 m bez spodní vody 3,00 m se spodní vodou k povrchu terénu (Při montáži ve spodní vodě je nutno prostor mezi kynetou a deskou dna vyplnit betonem B25, viz obr. č. 12) Svářečské práce: Spoje mezi dnem a tělem šachty, tělem šachty a kónusem, tělem šachty a vtoky a výtoky jsou svařeny. Spoj na gumové těsnění je pouze mezi kónusem a šachtovým teleskopickým prodloužením pro zabezpečení kluzného uložení poklopu v komunikaci. Přípoje: U přípojů k provedení Ulra Rib 2 DIN a KG (UR scan) jsou použita vstřikovaná hrdla z PE-HD, které jsou přivařena k potrubí tvořící kynetu šachty. Přípoje pro napojení na tlakové potrubí z PE-HD jsou zakončeny dříky připravenými pro navaření nebo pro napojení pomocí mechanické spojky. Tělo šachty: Za základnu pro stanovení délky těla šachty vyrobeného z potrubí Uporol slouží montážní hloubka šachty tak, jak je zobrazena v projekčním listu. Délka těla se stanoví následovně: Montážní hloubka 600 mm = Délka těla šachty Teleskopický nástavec: D e 710; s = 17,4 mm. Jednostranně upravená. Délka: 350 mm. 10

11 Šachtový kónus: Šachtový kónus (1000/710) je z vnitřní strany přivařen k šachtovému tělu. Na kónus jsou přivařena dvě transportní oka z PE-HD. Tato oka jsou připevněna tak, aby šachta visela během transportu kolmo. Žebřík: Žebřík odpovídá požadavkům GUV V souladu s tímto předpisem je pomocí 2 konzol upevněn k šachtovému tělu a dodatečně nástavcovou konzolou k teleskopické trubce (obr. 1). Nástavcové konzoly jsou po zásypu teleskopické trubky a před nasazením roznášecího rámu na teleskopickou trubku stavebním dodavatelem odsunuty a sešroubovány se žebříkem. Konzole žebříku jsou montovány ve výrobně a utěsněny proti spodní vodě. (obr. 17, 18, 19, 20). Pouzdro pomocné konstrukce je namontováno ve výrobně na dvou nejvyšších příčkách žebříku jako položka s příplatkem (obr. 4). Provedení šachtového dna DN 1000 podle požadavků projektu: Podkladem pro výrobu je projekční list (obr. 22). Projekční list musí být podepsán zákazníkem před zahájením výroby. Všechny úhlové údaje jsou udávány ve stupních. Změny směrů stoky jsou provedeny v souladu s DIN Odbočky a přídavné přípoje jsou vyrobeny rovněž dle této normy. 180 < 150 až 180 < 120 až 150 < 90 až 119 Jednodílná kyneta 0 řezů Dvoudílná kyneta 1 řez Trojdílná kyneta 2 řezy Čtyřdílná kyneta 2 řezy Jsou-li udány rozdílné světlosti, řídí se dimenze kynety větším udaným průměrem. Pro zhotovení šachtového dna je použit deskový materiál PE-HD s = 10 mm (obr. 11, 12, 13). Dimenze hrdel pro napojení potrubí se řídí rozměry trubek, uvedené v tabulce 1. Spády, zakřivení dimenze a typ potrubí napojené do šachty jsou zadávány zákazníkem v projekčním listu. Boční přípoje s menším průměrem než hlavní přípoj jsou napojeny cca. o 1 cm výše než je dno kynety (přesah u vtoku je cca. 1 cm). Je-li šachta namontována v místě se spodní vodou, musí stavební dodavatel vyplnit šachtové dno betonem B25 (mezi kynetou a deskou dna). Betonová směs se nalije vyvrtanými otvory v nástupnici o De 110, které se pak zaslepí pomocí KG záslepek (obr. 12). Boční přípoje o stejné dimenzi jako hlavní přípoj jsou napojovány ve stejné úrovni jako je dno kynety. 11

12 Použité typy trubek pro zhotovení kynety: Tab. 3. Jmenovitá Typ potrubí světlost Ultra Rib 2 DIN KG (Ultra Rib 1,2 scan) DN Trubky PE Di [mm] Trubky PE D i [mm] x 3,4 103,2 SDR x 13,3 152,8 180 x 13,3 152,8 SDR 13,6 SDR 13, x 11,9 201,2 225 x 16,6 191,8 SDR 17 SDR 13, x 13,4 253,2 250 x 6,2 237,6 SDR 17,6 SDR x 7,7 302,8 315 x 7,7 299,6 SDR 41 SDR x 25, x 9,8 380,4 SDR 17,6 SDR x 26,7 506,6 500 x 12,3 475,4 SDR 21 SDR 41 Čistící otvor: Šachty DN 1000 mohou být v zásadě vyráběny s uzavřenou kynetou a čistícím otvorem (obr. 15). V tomto případě se nástupnice nachází níže a to v poloviční výšce potrubí. Čistící otvor je z PE-HD. Uzavírací klapka je z nerezu , opatřena 4 svěrnými elementy a těsněním, které čistící otvor vodotěsně uzavírá (obr. 8, 9, 10). Vnitřní rozměry čistícího otvoru: 300 x 200 mm Zkouška těsnosti: Všechny šachty DN 1000 jsou z hlediska těsnosti zásadně kontrolovány ve výrobně. Zkouška obsahuje naplnění šachty vodou až po horní hranu kužele. Čas zkoušky je 15 min. K dokumentování dat je vystavován protokol a dodáván v kopii. Další zkoušky těsnosti (např. dle EN 1610) jsou prováděny na zvláštní přání jako položka s příplatkem. Roznášení vertikálních sil a schéma uložení Detail skladby poklopu asfalt konstrukční vrstva vozovky (drcené kamenivo, štěrk) zásyp dle DIN EN 1610 materiál s odstupňovaným zrněním 0 40mm standardní poklop (BEGU) rám poklopu pro BEGU podpůrný betonový prstenec maltový spoj spoj by měl být proveden z malty vyztužené skelnými vlákny pro zadržení dynamického zatížení způsobeného silničním provozem litinový rám pro přenášení zatížení (vyroben z GGG 50) teleskopický nástavec D e 710 x-17,4 (vyroben z HD-PE) 2. zóna potrubí 1. zóna potrubí Obsyp potrubí viz. příslušné typy potrubí Litinový roznášecí rám přenáší zatížení z poklopu do okolní zeminy. Tím to je tělo šachty vystaveno pouze cca 5 % zatížení od provozu. Maximální vyosení teleskopického nástavce od osy šachty o 8 % plus vyosení roznášecího rámu od teleskopického nástavce o dalších 10 % kompenzuje odchylku spádu kanalizace od spádu komunikace až do 18 %. 12

13 Konstrukční díly: Konstrukční části: a = Přesah žebříku (300 mm) b = Hloubka kroku žebříku v teleskopické trubce (středově) (150 mm) c = Vzdálenost horní konzoly pro uchycení žebříku od spodní hrany kónusu (max. 30 mm) d = Vzdálenost desky nástupnice od spodní konzoly žebříku (100 mm) e = Vzdálenost desky dna šachty od spodní hrany kynety (200 mm) 1) Standardní poklop BeGu dodávka stavební části. Na vyžádání je možné rovněž dodat teleskopický nástavec včetně litinového poklopu D 400 2) Roznášecí rám pod BEGU poklop 3) Teleskopická trubka D e 710 4) Robustní gumové těsnění 5) Šachtový kónus 6) Transportní oka 7) Konzoly stoupačky 8) Šachtový žebřík 9) Tělo šachty z potrubí Uporol DN ) Kyneta 11) Přípojné hrdlo 12) Prostor mezi nástupnicemi a dnem šachty je vyplněný betonem zamezující vyboulení dna tlakem spodní vody 13) Dno šachty vyrobené z desky tl. 10 mm Typy poklopů: 1. Varianta s BeGu poklopem V rozsahu dodávky obdržíte teleskopickou trubku D e 710, roznášecí rám, těsnění a šrouby. Standardní poklop BeGu je dodáván stavebním dodavatelem. 2. Varianta s litinovým poklopem V rozsahu dodávky obdržíte teleskopickou trubku o délce 600 mm a D e 630, těsnění a litinový poklop pro zatížení D 400 (40 t). Způsob uložení BeGu poklopu: Pro třídu zatížení B 125 (12,5 t), C 250 (25 t) a D 400 (40 t) Standardní poklop BeGu Obr. 2 Teleskopická trubka D e 710 Délka 350 mm Roznášecí rám (pro kryt BeGu tř. B/D) Obr. 1 1 Pro třídu zatížení A 15 (1,5 t) Standardní poklop BeGu Roznášecí rám (pro kryt BeGu tř. A15) Obr. 3 Teleskopická trubka D e 710 Délka 350 mm

14 Pouzdro pro pomocnou vstupní konstrukci: Výškové nastavení šachty: 1) Upevňovací třmen 2) Pouzdro pro pomocnou vstupní konstrukci 3) Žebřík Šachta je dodávána dle projekčního listu s plně vytaženým teleskopem. Tuto výšku je ovšem možné na staveništi dále upravit o 30 cm. Ke zvětšení hloubky montáže až do výšky 30 cm se provede pomocí běžných betonových vyrovnávacích prstenců, které se osadí mezi roznášecím rámem a poklopem BeGu. Spáry mezi prstenci a poklopem se vyplní maltou. Žebřík zůstává beze změn. K zmenšení hloubky montáže může být teleskopická trubka zasunuta do kónusu až o 30 cm. Z tohoto důvodu musí být žebřík na staveništi zkrácen o příslušný rozdíl. Obr. 4 U větších výškových rozdílů musí být použit vyrovnávací díl (viz obr. 6 popř. 7). Spáry pro vyplnění maltou Max. 30 cm Plánovaná stavební výška Max. 30 cm Obr. 5 Změna montážní polohy o více než 30 cm: Zvětšení montážní hloubky Musí-li být montážní hloubka zvětšena o více než 30 cm, existuje možnost použít vyrovnávací díly (volitelně l = 30 cm nebo 60 cm). K tomu je nutno, aby byl kónus oddělen od těla šachty a nasazen vyrovnávací díl. Svaření konců spojů je možno za příplatek provést na staveništi. Redukování montážní hloubky: Musí-li být montážní hloubka redukována o více než 30 cm, existuje možnost použít Kónusu pro opravu. K tomu kroku je nutné aby se původní kónus a příslušná délka těla šachty odřízla od zbývající části šachty a nasadil se nový kónus pro opravu. Přivaření kónusu na tělo šachty se provede na staveništi. Obr. 7 Obr. 6 14

15 Čistící otvor pro uzavřenou kynetu: 1) Uzavírací klapka 2) Uzávěr 3) Těsnění 4) Držák uzávěru 5) Stěny T kusu 6) Kyneta 7) Nástupnice a = tloušťka stěny T kusu b = tloušťka stěny uzavírací klapky c = výška čistícího otvoru d = šířka čistícího otvoru e = délka čistícího otvoru f = výška kynety (poloviční trubky) Rozměry čistícího otvoru a = 20 mm b = 5 mm c = 50 mm d = 200 mm e = 300 mm Obr. 8 Krycí deska čistícího otvoru: Obr. 9 Obr. 10 A B C Obr. 11 Provedení kynety v šachtovém dnu U otevřené kynety jsou nástupnice v úrovni horní hrany potrubí, proto aby se odváděné splašky při plném plnění nevylévaly na nástupnici. D * Svar (nebroušený) Obr. 12 A) Svařovaný spoj tělo šachty / nástupnicová deska (s = 10 mm) 1) Nástupnice 2) Deska můstku 3) Kyneta 4) Tělo šachty DN ) Podlahová deska a = Tloušťka stěny desky můstku (10 mm) b = Tloušťka stěny nástupnicové desky c = Vzdálenost mezi spodní hranou kynety a podlahové desky (200 mm) d = Tloušťka podlahové desky (10 mm) Spád nástupnice: 1:20 = 5 B) Svařovaný spoj deska nástupnice / deska můstku (s = 10 mm) C) Svařovaný spoj deska můstku / potrubí v kynetě (s = 10 mm) D) Svařovaný spoj podlahová deska / tělo šachty (s = 10 mm) 15

16 Obr. 13 1) Uzavírací zátka z programu potrubí KG pro uzavření plnících otvorů 2) Betonová výplň B 25 se používá pokud hladina spodní vody je min 50 cm nade dnem šachty. Vybetonování se provádí až po usazení šachty stavebním dodavatelem. Spády přípojů (α, δ) jsou udány zákazníkem Je-li vstup a výstup (α, δ) udán se stejným spádem, jsou kyneta, vstup a výstup (α, β, δ) provedeny s tímto spádem. Jsou-li pro vstup a výstup udány různé spády, je určen spád kynety (β) a konečné přípojné spády (α, δ) jsou vytvořeny na připojovacích nátrubcích. Vzdálenost (c) je měřena ve středu šachty. Vstřikované šachtové dno standardního provedení: Standardní šachtové dno je provedeno v každé variantě se spádem kynety 1 % a spádem nástupnice 1 : 20 Typ P Typ PPL Dále typ PL a typ PP Tělo šachty je svařeno s šachtovým dnem. Obr. 14 Možnosti připojení: Tab. 4 Ultra Rib 2 DIN KG, Ultra Rib 1,2 scan DN 150 x x DN 200 x x DN 250 x x DN 300 x x Při použití potrubí UR 1, 2 s rozměry dle SCAN je nutné potrubí do šachty napojit přes přechod UR/KG. 16

17 Provedení uzavřené kynety s čistícím otvorem: Kombinovaná šachta s napojením tlakového potrubí: Čistící otvor Přípoj gravitačního potrubí Otevřená kyneta v rozměrech gravitačního potrubí β Nástupnice (v polovině výšky trubky tvořící uzavřenou kynetu) Uzavřené provedení kynety Přípoj tlakového potrubí Obr. 16 Obr. 15 * Svar (nebroušený) s 10 mm Nástupnice je až u horní hrany trubky Spád přípojů a kynety je udán zákazníkem Konzole pro šachtový žebřík: Nasazovací konzole teleskopické trubky Levá konzole Pravá konzole Upevňovací třmen Materiál Obr. 17 Nasazovací konzoly Teleskopická trubka De 710 Obr. 18 a = stoupací hloubka: nejméně 150 mm (dle UVV-R 177) Šrouby: M8 x 45 (nerez) Nasazovací konzoly jsou po montáži teleskopické trubky a roznášecího rámu nasazeny na teleskopickou trubku. Žebřík je pomocí upevňovacího třmenu přišroubován k nasazovacím konzolám. 17

18 Konzoly pro šachtový žebřík: Šachta s dvojím vedením: Konzoly pro šachtové tělo: Obr. 19 Upevnění konzoly na šachtové tělo: Šachtové tělo Šrouby M 12 x 30 Podkladní plech 1) Čistící otvor 2) Potrubí pro dešťovou kanalizaci (zde: příklad DN 400) 3) Potrubí pro splaškovou kanalizaci (zde: příklad DN 250) Obr. 21 Konzola žebříku Šrouby: Upevnění ke stoupačce: M12 x 30 (nerez) Upevnění žebříku: M8 x 45 (nerez) Obr. 20 Jako opěry upevnění konzol jsou použity podkladní plechy 160 x 30 x 3 a vodotěsně přivařeny a = Montážní hloubka (Od vrchní hrany BeGu poklopu po dno splaškového potrubí) b = Vzdálenost žebříku od vnějšího povrchu potrubí pro dešťovou kanalizaci (dle GUV 600 mm) c = Výšková diference mezi potrubím pro dešťovou a splaškovou kanalizaci (udána zákazníkem) d = Osová vzdálenost mezi potrubím pro dešťovou a splaškovou kanalizaci. Potrubí pro dešťovou kanalizaci je zásadně připojováno tangenciálně k tělu šachty a potrubí pro splaškovou kanalizaci je vedeno ve středu šachtového dna. (Je samozřejmě možné zmenšit míru d, aby bylo možno realizovat menší šíři výkopu.) 18

19 Šachta s retardérem: Spadišťová šachta dle ATV-A 157: (Spadiště položené vně): Připojovací hrdlo DN 150 až DN 500 Připojovací systém: Ultra Rib 2 DIN, KG, UR 1,2 scan nebo PE-HD (jiné typy trub na poptání) Obr. 23 1) Přívodní potrubí: Přípoje k Ultra Rib 2 DIN, KG, UR 1,2 scan nebo PE-HD (další typy připojení na poptání) 2) Odrazná deska z PE-HD: svařena s tělem šachty (s = 30 mm) 3) Stabilizační deska z PE-HD (s = 10 mm) 4) Stabilizační deska z PE-HD (s = 20 mm) 5) Odtokový žlab z PE-HD (s = 10 mm) 6) Výtok: Přípoje k Ultra Rib 2 DIN, KG, UR 1,2 scan nebo PE-HD (další typy připojení na poptání) α) Nastavení odrazné desky (90 vůči přívodnímu potrubí) β) Spád přívodního potrubí (zadán zákazníkem) γ) Spád odtokového žlabu (zadán zákazníkem) δ) Spád výtokového potrubí (zadán zákazníkem) Obr. 22 K rozsahu dodávky náleží pouze připojovací hrdla na šachtu. Provedení potrubí skluzu včetně použitého trubního materiálu je dodávkou stavební části. Spadišťová šachta dle ATV-A 157: (Spadiště položené uvnitř): Připojovací hrdlo DN 150 až DN 500 Připojovací systém: Ultra Rib 2, KG, UR 1,2 scan nebo PE-HD (jiné typy trub na poptání) Obr. 24 K rozsahu dodávky náleží pouze připojovací hrdla na šachtu. Průchod spadiště stěnou šachty je proveden hladkou trubkou PE-HD (DN 100 DN 500), která je oboustranně přivařena. Provedení potrubí spadiště včetně použitého trubního materiálu je dodávkou stavební části. 19

20 Schematický postup instalace: 1. Vrchní hrana kónusu šachty sahá do úrovně spodní vrstvy konstrukce vozovky 2. Vrchní hrana teleskopického nástavce sahá do úrovně vrchní vrstvy konstr. vozovky 3. Roznášecí rám se položí na zhutněnou vrstvu drceného kameniva 4. Do rámu se osadí standardní poklop BEGU 5. Pokládka první vrstvy asfaltového krytu 6. Po odstranění asfaltu z poklopu se vloží pod poklop betonový vyrovnávací prstenec pro dosažení požadované výšky Postup finální části instalace šachty je znázorněna na filmu šachta Uponal DN

21 Podrobný postup pokládky: Uponal DN 1000 je vstupní kanalizační šachta, která byla koncipována dle DIN EN 476 a rovněž byla povolena Německým institutem pro stavební techniku pod číslem Z Šachta splňuje všeobecně uznávaná pravidla bezpečnostní techniky, zejména v současné době platná pravidla předpisu o prevenci úrazů. Montáž šachty Uponal DN 1000 je nutno provádět v souladu s normou ČSN EN Stupeň zhutnění obsypu ve výkopu kolem šachty musí souhlasit se stupněm zhutnění pro potrubí a požadavky projektu. Pro zásyp šachty jsou uvažovány stavební materiály dle DIN EN 1610 Materiál s odstupňovaným zrněním 0 40 mm drť, štěrk do 11 mm 5. Následuje nasazení těsnění mezi kónusem a teleskopickým nástavcem. 6. Za použití kluzného prostředku je do kónusu vsazen teleskopický nástavec a hrubě nastaven na hotovou výšku štěrkové plochy. 1. Středově umístěná transportní oka garantují možnost použití lehkých standardních zvedacích zařízení. Nízká váha šachty umožňuje bezproblémové spuštění do stavební jámy i při velkých vyloženích zvedacího zařízení. 7. Teleskopický nástavec je zasypán štěrkem až po svou horní hranu 2. Těleso šachty je usazeno do konečné polohy bez pomocných prostředků a vyrovnáno na předem zhutněném dně stavební jámy. Návazně na to jsou položena a napojena příslušná potrubí a zhutněn. Stupeň zhutnění odpovídá projektové dokumentaci. 3. Nyní se provede zásyp, který se postupně zhutňuje po jednotlivých vrstvách 4. až po horní hranu kónusu. 9. Na teleskopickou trubku, jsou v souladu se zobrazením, nasunuty dodané přichycovací konzole a sešroubovány se žebříkem. 10. Jakmile je zajištěno, že teleskopická trubka lícuje s hotovou výškou planě, je do teleskopické trubky zasazen roznášecí rám a sešroubován (vnitřní šestihran, velikost klíče - imbus 10) Závěrem je za použití malty na plošný rám nasazen standardní BEGU-poklop. Kulaté průchody v dosedací části umožňují stabilní spojení BEGU-poklopu a štěrkového lože. Nyní je možno položit asfaltový kryt vozovky. 21

22 Projekční podklad Šachta číslo: Objednatel: Telefon: Staveniště: Kontaktní osoba: Příjemce: Dodací termín: Výška vtoků se stanovuje od výšky výtoku (0 mm). Vtok Výtok 2. Vtok Jmenovitá světlost šachty DN 1000 Montážní hloubka m Výtok Typ trubky Dimenze (D e /DN) Výška: (mm) Vtok Typ trubky Dimenze (D e /DN) Úhel α1: Výška: (mm) 2. Vtok Typ trubky Dimenze (mm) Úhel α2: Výška: (mm) Kusů Výška vtoků se stanovuje od výšky výtoku (0 mm). Upozornění: Kryt teleskopu není obsažen v rozsahu dodávky, uspořádání je vztaženo k přítoku, výrobní tolerance +/- 2. Změna jmenovitých světlostí pomocí přechodů v přítoku a odtoku. Výškové vyrovnání v závislosti na konstrukci silnice je bez dodatečných opatření možné do +30 cm pomocí betonových prstenců. Montážní hloubka šachty je max. 6 m. Přítoky v jiných výškách nebo dodatečné napojení mohou být stavebním dodavatelem napojeny pomocí pryžových manžet, nebo navařením KG hrdla. Provedení nástupnic) je v zásadě k horní hraně trubky (jiná provedení jsou ale možná). 22

23 Protokol o provedení zkoušky těsnosti šachtového systému USS 1000 Postup: Šachta je naplněna vodou po horní okraj kónusu. Vodní sloupec je minimálně 2 m nad horním okrajem kynety. Stavební dílo: Šachta číslo:... Doba trvání zkoušky: Úbytek vody... minut... litrů Vizuální kontrola svarů a konstrukčních dílů Hodnocení: Datum:... Kontroloval:... Razítko: 23

24 Služby Přání a potřeby klientů jsou pro nás prioritou jedině tak jsme schopni úspěšně plnit současné požadavky trhu. Standard MAINCOR se specializuje na výrobu potrubí z plastů. MAINTOOLS vyrábí kovové přípravky a nástroje. Díky spolupráci obou firem jsme schopni zajistit a zaručit know-how a zkušenosti nezbytné při realizaci projektů našich klientů. Kvalita Dodržování kvality pro nás nepředstavuje jen zavedení interních výrobních norem, ale své produkty zároveň podrobujeme i externímu testování nezávislými laboratořemi. Výroba kontrolovaná podle normy ISO 9002 je zárukou špičkové kvality, na kterou se naši zákazníci mohou vždy spolehnout. Výzkum a vývoj Sdružené firmy MAINCOR a MAINTOOLS mají ve výzkumu a vývoji obrovskou kapacitu. Z tohoto důvodu jsme schopni se věnovat více disciplínám. Spolupráce s vědeckými instituty a univerzitami zajišťuje neustálou inovaci produktů. Maincor se v roce 2006 dostal mezi 100 vývojově nejaktivnějších firem v Německu a může tak používat ochrannou známku - Top 100 innovator. s.r.o. Maincor s.r.o. Bezová 1658/1, Praha 4 Tel.: , Fax: E mail:

ŠACHTA MAINCOR DN 400

ŠACHTA MAINCOR DN 400 ŠACHTA MAINCOR DN 400 Teleskopický díl s litinovým poklopem tř. A, B a D. Teleskopická roura s volností 350 mm k jemnému výškovému nastavení velice jednoduché přizpůsobení k povrchu Prodloužení šachty

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

DRENÁŽNÍ ŠACHTY. Environment is our challenge

DRENÁŽNÍ ŠACHTY. Environment is our challenge DRENÁŽNÍ ŠACHTY Environment is our challenge DRENÁŽNÍ ŠACHTY Z PP DN 400 PRO NAPOJENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ De 110, 160 NEBO De 200 SESTAVY S LITINOVÝM POKLOPEM PRO ZATÍŽENÍ A 15 A DNEM S USAZOVACÍM PROSTOREM

Více

Instalace šachet Basic a Tegra 425

Instalace šachet Basic a Tegra 425 Instalace šachet Basic a Tegra 425 Montáž revizních šachet Montáž revizních kanalizačních šachet nevyžaduje rozšíření výkopu vzhledem k šířce kladeného potrubí. Jednotlivé komponenty jsou lehké a mohou

Více

Likvidace odpadních vod

Likvidace odpadních vod Likvidace odpadních vod SMR/SN 16 kanalizační trubka DN 150 DN 600 Kanalizační trubka z PP s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní plochou trubky podle ČSN EN 13476. třída kruhové tuhosti SN 16

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem FASERFIX SUPER FASERFIX -Super Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchové vody musí být z povrchů komunikací rychle a spolehlivě odvedeny. Odvodňovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení.

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge Ultra cor sn12 kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600 Environment is our challenge Životní prostředí je pro NAŠÍM CÍLEM JE NEPORUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jedním z významných problémů

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL

SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL SYSTÉM Z TVÁRNÉ LITINY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACE GRAVITAL 1 Obsah GRAVITAL...pro životní prostředí 3 hospodárně 4 100% tvárná litina pro gravitační proudění 5 100% stálá investice 6 100% ochrana životního

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY DN 630, DN 800 a DN 1000 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMU... strana 3 1.1. KONSTRUKCE ŠACHET DN 600 - DN 1000... strana 3 1.2. REVIZNÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty 6003_cz 08.10.12 18:28 Stránka 1 Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty Zatravňovací tvárnice Sklepní okna Podzemní nádrže www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

Kanalizační potrubí a šachty,

Kanalizační potrubí a šachty, Softwarová podpora Únor 2014 Úspora času díky softwarové podpoře Projektantům nabízíme zdarma ke stažení ucelený software společností Sweco Hydroprojekt a AutoPEN. Inženýrské sítě Průvodce sortimentem

Více

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Chudenín 30, 340 22 Nýrsko tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196 fax:+ 420 376 572 186 GSM:+ 420 724 187 566 Email: aqua@aquasumava.cz WWW.aquasumava.cz stavba : Zdíkov,

Více

KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR

KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR KATALOG VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR TECHNICKÉ PARAMETRY MATERIÁL: POLYETHYLÉN DRUHY SPOJOVACÍCH TRUBEK: PVC HLADKÉ A KORUGOVANÉ PE HLADKÉ A KORUGOVANÉ PP HLADKÉ A KORUGOVANÉ KABELOVÉ KOMORY POLYETHYLÉNOVÁ

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova

Více

Červen 2014. Kanalizační šachty. Katalog výrobků Technický manuál

Červen 2014. Kanalizační šachty. Katalog výrobků Technický manuál Červen 2014 Katalog výrobků Technický manuál Revizní, čisticí a vstupní Revizní, čisticí a vstupní šachty Obsah Obsah Úvod............................ 4 Vlastnosti........................ 6 Přehled šachet....................

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna.

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna. Žlaby pro lehkou a střední zátěž Rohožky Anglické dvorky Mřížové rošty Bodové vpustě Sklepní okna Ocelové poklopy Drenážní trubky Zatravňovací tvárnice Podzemní nádrže www.ronn.cz Dům a zahrada Ceník platný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

Příslušenství Pevná zemní šoupátková souprava Renko

Příslušenství Pevná zemní šoupátková souprava Renko Pevná zemní šoupátková souprava Renko Pevná souprava: pro šoupátka DN 40 DN 300 zákopová hloubka Rd 1,0 2,0 m Vhodné doplňky: ovládací klíč fixační podložka poklop obj. č.: 11001 R zákopová hloubka Rd

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy Strabusil drenážní trubka SN 4 Částečně perforované, celoperforované vsakovací a víceúčelové trubky z PE-HD dle DIN 4262-1, typ R2, plocha perforace 50 cm²/m pro LP, TP, MP, šířka štěrbin 1,2 mm ± 0,4

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

vlastnosti Revizní šachta Tegra 600 Technická data

vlastnosti Revizní šachta Tegra 600 Technická data Revizní šachta vlastnosti Technická data Neprůlezná kanalizační šachta Vnitřní šachty 600 Barva červenohnědá (PP), černá (PP) Možnost přímého napojení kanalizačních potrubí KG 160-400, Ultra-Rib DIN 150-300,

Více

REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000. 1. Komplexní systém pro dopravu odpadních vod

REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY PRO 630, 800, 1000. 1. Komplexní systém pro dopravu odpadních vod REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY, 800, 1000 REVIZNÍ A VSTUPNÍ ŠACHTY, 800, 1000 Použití plastu, přináší, podobně jako u potrubí, i v oblasti šachet značné praktické a ekonomické výhody. Jmenujme především nízkou

Více

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ

Více

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA INVESTOR: Ing. Luboš Frank NÁZEV AKCE:

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANAIZAČNÍ SYSTÉMY PRAGMA SN 12, SN 16 Výhody trub PRAGMA SN 12 PRAGMA SN 16 Dlouholetá těsnost Vysoká kruhová tuhost (SN 12 nebo SN 16) Světlá vnitřní stěna,

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Majitel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Provozovatel: RAVOS, s.r.o. Leden 2015 OBSAH 1 Úvod...... 3 1.1 Možné vlastnictví a provozní vazby... 4 VODOVODY

Více

TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE

TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE Porovnání potrubních systémů pro výstavbu kanalizace Listopad 2006 1 Technicko ekonomická studie porovnání potrubních systémů pro výstavbu kanalizace V této studii se budeme

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023 Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Zpracováno pro: ING. JAN NOVÁK Seznam příloh: - technická specifikace

Více

Wavin Solidwall PVC SN 12

Wavin Solidwall PVC SN 12 6. kapitola Wavin Solidwall PVC SN 12 Výhody systému robustní plnostěnná konstrukce vysoká podélná tuhost vysoká kruhová tuhost SN 12 do míst s vysokým zatížením dopravou snadné napojení do všech šachet

Více

DELTA -TERRAXX Montážní návod

DELTA -TERRAXX Montážní návod DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -TERRAXX Montážní návod P R E M I U M Výkonný ochranný a drenážní systém pro spodní stavbu a ploché střechy. Montážní návod DELTA -TERRAXX Všeobecná

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

www.ronn.cz Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika

www.ronn.cz Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika www.ronn.cz RONN TECH ODLUČOVACÍ A VSAKOVACÍ TECHNIKA DRENÁŽNÍ SYSTÉMY PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A BUDOV Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov Odlučovací a vsakovací technika Obsah strana Drenáže

Více

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních

Více

Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Kanalizační systémy KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16................................... 8 Montáž potrubí...................................

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS-25.09 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 1.4.2016 1 / 47 Obsah interní dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Severomoravské

Více

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ Ing J.Babánková Strana 1 (celkem 15) 2.3.2015 O D V O D N Ě N Í S T Ř E CH Tvar střechy má zajistit plynulý a rychlý odtok srážkové vody ze střechy do vnitřních nebo vnějších odpadů.

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál Červenec 2013 Wavin X-Stream Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu Technický manuál Obsah Obsah Úvod Katalog Wavin X-Stream Charakteristika a výhody systému...... 4 Montáž potrubí....................

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Počet ks / kamion (palet/(ks)) Betonové trouby hrdlové bez těsnění. Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním

Počet ks / kamion (palet/(ks)) Betonové trouby hrdlové bez těsnění. Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním 1. BETONOVÉ PRVKY PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI Trubní program Betonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním 53686 TBH-Q-ZIT 300/2500 451 48-51 1 650 Kč 4 53689 TBH-Q-ZIT 400/2500 738 28-31 2 400 Kč 4 53692

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Pro stavební firmy: bez dodatečného armování snadná a rychlá instalace. žádné ztratné při výstavbě. žádné kryty. Oblasti použití

Pro stavební firmy: bez dodatečného armování snadná a rychlá instalace. žádné ztratné při výstavbě. žádné kryty. Oblasti použití RECYFIX HICAP RECYFIX - HICAP Přednosti Pro projektanty: Pro stavební firmy: Pro zákazníky: bez dodatečného armování snadná a rychlá instalace úspora nákladů za kanalizaci žádné ztratné při výstavbě jednoduchá

Více

Instalace šachty Tegra 600

Instalace šachty Tegra 600 Instalace šachty Tegra 600 Návod k instalaci šachty 1. 2. 3. Před instalací šachty je třeba zkontrolovat všechny díly a zjistit, zda nejsou poškozené nebo znečištěné. Znečištěné těsnicí díly a komponenty

Více

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE SPOJ STANDARD 88 SPOJ I.M. (INTERMATERIAL) 89 ZÁMKOVÉ SPOJE

Více

Návod na vestavbu a údržbu Graf Regenwasser nádrže 1000L

Návod na vestavbu a údržbu Graf Regenwasser nádrže 1000L Návod na vestavbu a údržbu Graf Regenwasser nádrže 1000L -na zelenou oblast (pochozí) -obj.číslo: 319039 -tento návod platí také pro Sammelgrube 1000L -obj.číslo: 102200 1 Body popsané v tomto návodu je

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál

Únor 2014. Wavin SiTech. Katalog výrobků Technický manuál Únor 2014 Technický manuál Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Obsah Obsah Obecná charakteristika systému........ 4 Technické parametry................ 5 Montážní předpis................... 6....................

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

Gravitační kanalizace, šachty. Průvodce sortimentem kanalizačních systémů

Gravitační kanalizace, šachty. Průvodce sortimentem kanalizačních systémů Gravitační kanalizace, šachty Průvodce sortimentem kanalizačních systémů Obsah Přehled a vlastnosti materiálů.... 4 Technické parametry... 6 Konstrukce a těsnost plastového potrubí.... 8 Technické parametry...

Více

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Zásobník na dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA- Herkules pro nadzemní i podzemní umístění: Sada pro nadzemní montáž

Více

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKU KANALIZAČNÍ TRUBKY PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1852 Systém s kruhovou tuhostí SN16 Polypropylen bez plnicích látek Přehled výhod: Kruhová

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000

WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 WEHOLITE SPIRO WEHOLITE SPIRO DN 300 - DN 3000 Systém trub WEHOLITE SPIRO pro gravitační kanalizace WEHOLITE SPIRO to je moderní systém lehkých trub (WEHOLITE) se spirálovou konstrukcí (SPIRO), určených

Více

Ø 102 ± 5. HL Připojení DN110

Ø 102 ± 5. HL Připojení DN110 350 HL WC EAN www.hutterer-lechner.com 9003076 + HL Napojení záchodových mís Základní informace k projektování a montáži HL nabízí pro každý typ záchodové mísy vhodné řešení připojení, které vyhovuje z

Více

D r e n á ž n í s y s t é m y a k a b e l o v á o c h r a n a. ACO. Budoucnost odvodnění.

D r e n á ž n í s y s t é m y a k a b e l o v á o c h r a n a. ACO. Budoucnost odvodnění. D r e n á ž n í s y s t é m y a k a b e l o v á o c h r a n a ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od 01.02.2013 release: odvádění opětovné použití Drenážní a kabelové systémy 2 Drenážní a kabelové

Více

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Katalog odkouření Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8 Souosé odkouření Ø 60/100 mm Souosé odkouření Ø 80/125 mm Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Obsah Potrubí 4 Způsoby vedení vzduchu a spalin pro kotle

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Stavebnictví Automotive Průmysl

awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Stavebnictví Automotive Průmysl awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Platný od dubna 2011 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl awašachta PP DN 1000 ROZDĚLENÍ

Více

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour REHAU AWADUKT hpp - nová generace systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour technologie 1/10 awadukt hpp Kanaltechnik Přehled výhod: Kruhová tuhost systému SN16: - kompletní

Více