DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/ října 117, Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava"

Transkript

1 KPE86 PERAČÍ PRGRAM ŽVTÍ PRTŘEDÍ EVRPKÁ E Fnd držn Pr vd, vzdh přírd Vřjná zkázk č. 2/205 DDATEK č.2 k mlvě díl číl: 0278/2 ^ K LEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘAD MLVÍ TRAY: ČÍL MLVY (DDATK. Mrvklzký krj ídlm: Ztpn: v C: DČ: Bnkvní pjm: Číl účt: 28. říjn 7, trv íng. vnm trhněm námětkm hjtmn krj CZ Čká přitln, /08 b právněná jdnt v věh rliz tvby: ng. Miln vtný, vdí dbr invtičníh mjtkvéh Krjkéh úřd Mrvklzkéh krj, tl íng. Mrtin tnik, vdí ddělní invtičníh Krjkéh úřd Mrvklzkéh krj, tl ng. Mrtin Jlůvk, invtiční rft dbr invtičníh mjtkvéh Krjkéh úřd Mrvklzkéh krj, tl by právněné jdnt v věh řízní prjkt, jh dminitri jk kntktní by vůči řídíím kntrlním rgánům: ng. Hn Krvá, dbr vrpkýh prjktů Krjkéh úřd Mrvklzkéh krj - vdí ddělní rzvj rginální infrtrktry, tl ng. Ptr Kčmřík, dbr vrpkýh prjktů Krjkéh úřd Mrvklzkéh krj - prjktvý mnžr, tl (dáijn bjdntl") 2. FCHA-HDECZEK.. ídlm: pvká 55/7, Píšť Ztpn: ng. Milnm Hdzkm, přdd přdtvntv Č: DČ: CZ Bnkvní pjní: Kmrční bnk,.. Číl účt: /0 Zpán v bhdním rjtřík vdném Krjkým dm v trvě, ddíl B, vlžk 08 b právněná jdnt v věh thnikýh rliz tvby: ng. Miln Hdzk, přdd přdtvntv, tl ng. Jiří tibrký, výrbní řditl, tl ng. Rtilv Bzý, tvbyvdí, tl.: (dáijn zhtvitl") Ddtk č. 2 k mlvě díl n tvb Ztplní třdní zdrvtniké škly Vyšší dbé škly zdrvtniké v trvě (rál n l.. máj)"

2 zvřly dn mlv díl n prvdní tvby Ztplní třdní zdrvtniké škly Vyšší dbé škly zdrvtniké v trvě (rál n l.. máj)", vidnční č. 0278/204/ÍM, v znění ddtk č. z dn Arál třdní zdrvtniké škly Vyšší dbé škly zdrvtniké, trv, přípěvkvá rgniz, (rál n l.. máj), kládá z náldjííh pjnýh bjktů t: pviln A, pviln B, pviln C, bjkt B, pjvíh krčk tělvičny. 2. V průběh rliz díl byly zjištěny ktčnti, ktré plně ndpvídjí zprvné prjktvé dkmnti pr prvádění tvby zprvné plčn ATR,.r.., ktré nbyl mžn v dbě zprvání prjktvé dkmnt plně přdvídt. Pr dknční díl j ntné rgvt n zjištěné ktčnti frm víprí méněprí. Jdná náldjíí prá: Mzitřšní prtr p prvdné dmntáži távjíí římy n bdváh A" B" P dtění kntktníh ztplvíh ytém (KZ) dřvěné kntrk távjíí římy n bdváh "A" "B" byl zjištěn, ž pd třh j vlný prtr ndtžný k rvině třhy n výšk 50 mm. Tnt tv bz bnžní távjííh kntrkí nbyl mžné přdvídt. Z důvd prvdní ztplní bvdvé těny ž d úrvně nvéh bdnění třhy prjktnt nvrhl víprá v pdbě prvdní záklp z B dky, ktvnéh k távjíím dřvěným kntrkím, n ktrý bd dtžn izlnt fády. Vzhldm k zjištěném tv v mzitřšním prtr j ntné tké dčít prá, ktré n zákldě tét ktčnti prváděny nbd. Dčná nná kntrk lšní pr prvdní fády n bdvě "C" Při rlizi prí n bdvě "C" dpěl zhtvitl d tdi, kdy ml řšit, jkým způbm prvádět prá n bdvě "C" v míth, kd k tét bdvě přiléhá nižší bdv jídlny. Vzhldm k iti, kdy nbyl mžn lšní tndrdně ptvit n třh jídlny, byl nzbytné zvlit jin vhdn vrint. Jk njvhdnější řšní kázl pži dčné lvé nné kntrk - jjí vhdnt tktéž vyplynl z ttikéh pzní. Pnhám náyp škváry v mzitřšním prtr bdvy "B" P tvřní třšníh pláště bdvy B" z důvd prvdní ztplní mzitřšníh prtr byl zjištěn vrtv náyp škváry ti. 20 m, knčná btnv mznin ti. m. Prjktvá dkmnt přdpkládl mt škvárvéh náyp tl 0 m, bz btnvé mzniny. Tímt mniplční prtr pr dtění škvárvéh náyp btnv mznin v mzitřšním prtr prti přdpkld výrzně mzil. zákldě pzní ktčnéh tv byl knttván, ž dtění btnvé mzniny vrtv škváry by nbyl, bz plšnéh dtění bdnění třhy, prvditlné. Přlžní čidl V vilti ztplním těn j nvržn přlžní távjííh lktrikýh zřízní n nvý pvrh těn. Při rlizi tvby dpěl živtl k rzhdn, ž již npždj přlžní zpětné npjní čidl pr vládání (pínání) větlvíh těl, prt bd plžk řšíí přlžní zpětn mntáž čidl dčtn. Ddtk č. 2 k mlvě díl n tvb Ztplní třdní zdrvtniké škly Vyšší dbé škly zdrvtniké v trvě (rál n l.. máj)"

3 Záhytný ytém n třš tělvičny Pří rlizi byl zjištěn, ž nná žlzbtnvá křpinvá kntrk třhy nd tělvičn nní v lém prfil třhy (nd hdištěm) jdntná. Tt vyvlává nvhdné pdmínky pr ktvní dv lpků záhytnéh ytém bjkt zázmí tělvičny. Při pdrbném průzkm prjktnt rzhdl, ž nbd rlizvt záhytný ytém n dtčné čáti zázmí tělvičny, nbť nní zl nzbytný bzpčnt n tét čáti třhy bd řšn individálně.. zákldě výš vdnéh mlvní ty dhdly n prvdní těht ddtčnýh prí ddávk: zvřní mzitřšníh prtr p prvdné dmntáži távjíí římy n bdváh A" B" Dčná nná kntrk lšní pr prvdní fády n bdvě "C" 4. Zárvň mlvní ty dhdly, ž v rámi díl dl půvdní prjktvé dkmnt výkz výměr nbd prvdny prá ddávky, ktré již nj ntné (dál jn méněprá"), t prá ddávky vijíí : Pnhání náyp Škváry v mzitřšním prtr bdvy "B" Přlžní čidl prváděné prá v vilti zvřním mzitřšníh prtr p prvdné dmntáži távjíí římy n bdváh A" B" Záhytný ytém n třš tělvičny 5. Kmpltní pifik víprí méněprí dl tht ddtk j vdn v výkz výměr, ktrý j čá nbídky zhtvitl k vřjné zkáz č. 2/205 Ztplní třdní zdrvtniké škly Vyšší dbé škly zdrvtniké v trvě (rál n l.. máj)"-ddtk č.2". hldm n výš vdné mlvní ty dhdiv n tét změně mlvy:. Víprá vdné v tmt ddtk j ndíln čá díl zhtvitl zvzj kjjih prvdní. V rámi díl nbd prvdny méněprá vdné v tmt ddtk. 2. Cn jdnnýh víprí činí: CEA ZA VÍCEPRÁCE (v Kč) Cn bz DPH DPH zákldní zb 2 % 7.972,82 Kč 6.54,29 Kč Cn vč. DPH , Kč Ddtk č. 2 k mlvě díl n tvb Ztplní třdní zdrvtniké škly Vyšší dbé škly zdrvtniké v trvě (rál nl.. máj)"

4 . Cn nprvdnýh méněprí činí: CEA MÉĚPRACÍ (v Kč) Cn bz DPH DPH zákldní zb 2 % Cn vč. DPH 60.99,40 Kč 2.68,87Kč 7.08,27 Kč 4. Cn z díl, jdnná v čl. V dt. mlvy, nvyšj n výš vdnýh víprí nižj n výš vdnýh méněprí činí: CEA ZA DÍL (v Kč) Cn bz DPH DPH zákldní zb 2 % Cn vč. DPH , , ,85 5. Rliz víprí nbd mít vliv n trmín rliz díl jdnný v Čí. V dt. mlvy.. tnvní mlvy mt ddtkm nprvná zůtávjí v pltnti bz změny. 2. Tnt ddtk j vyhtvn v pěti tjnpih pltn riginál, pdpnýh právněnými zátpi mlvníh t, přičmž zhtvitl bdrží jdn bjdntl Čtyři vyhtvní.. Tnt ddtk nbývá pltnti účinnti dnm pdpi běm mlvními tmi. 4. díln čá ddtk j přílh: Přílh č. : Rkpitl ny z díl. 5. Dlžk pltnti právníh jdnání dl 2 zákn Č. 29/20 b., krjíh (krjké zřízní), v znění pzdějšíh přdpiů: K zvřní tht ddtk má Mrvklzký krj hl rdy krj dělný nním č..&$/ja$?.&...z dn... A.:/f:<$PfAT:... V trvě dn: 5.06,20! V Pišti dn: /J.&gff z bjdntl - ng. vn trlf n zákldě pvěřp hjtmn krj A\ z zhtvil ng. Miln Hdzk přdd přdtvntv JJJTA - ÍTJEC2AK &,&, A) ;.. ^'.,/, DiČ; L7.277v.6y7 Ddtk č. 2 k mlvě díl n tvb Ztplní třdní zdrvtniké škly Vyšší dbé Škíy zdrvtniké v trvě (rál nl.. máj)"

5 P. J M «Z *< M w_ CL J D tj C 0. fi _J ffi * _ T _í E f M T) T-l v * v v..wj 8 Ví 5 (fl «i C E " ir. n "4- t-j n- vq V C - 2 P* E Cň f! t P - -g 8 ll K Cí D 8 ^ *g v " KTi V *n < C v C C \ p< P< ) -í Kt i 4 57 T Í-T* " PH * -v 90 pf* P "i i f m (-- v TP V in _9 V. l/i 8 P-, «-0 * " V v C V v 4J.r- (D *_< CD t -. v" TJ- C»n " < v Tf C v" V ffl d % ^ Í, J2 -. ^ -5 T ll " (li g - 8 ZJ t_*, PH (L PH h P P. f ň *<L P, * v vj» (i t M w P k 0í l ví < Ví. tf. ih* f TP \.m Ct p- <PHM i* g B W * J <0 XD 2 < C C <

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek"/

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek/ KUMP80H5F PRAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRTŘDÍ * ** * * # * ** VRPKÁ UI Fnd sudržnsti Pr vdu, vzduh přírdu DDATK č. ke smluvě díl čísl: 00497/2015/IM /dále jen ddtek"/ Veřejná zkázk č. 175/2015 MLUVM TRAY: 1. Mrvskslezský

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. ke smlouvě o dílo č. 02883/2014/IM (dále jen dohoda")

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. ke smlouvě o dílo č. 02883/2014/IM (dále jen dohoda) KUMSP00D7AH nvetie d vší budunti _ í (!'ÍSi 0'MVÍLUV \ (i)qi)áikiy. Y- m.. :_kr. inib. '< PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU PR RGNÁLNÍ RZVJ ke mluvě díl č. 02/204/M (dále jen dhd"). Smluvní trny. Mrvklezký krj Sídl:

Více

Invsdice do *o i< budoucností. Evropská unie HifcJ. KUriSP00RN2ř1P. DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo číslo: 00051/2015/IM. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Invsdice do *o i< budoucností. Evropská unie HifcJ. KUriSP00RN2ř1P. DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo číslo: 00051/2015/IM. 28. října 117, 702 18 Ostrava Invsdie d * i< budunstí Evrpská unie HifJ. P KUriSPRN2ř1P Veřejná zkázk č. 265/215 SMLUVNÍ STRANY: 1. Mrvskslezský krj Se sídlem: Zstupen: IC: DIČ: Bnkvní spjení: Čísl účtu: DDATEK č. 4 ke smluvě díl čísl:

Více

KUMSP00F2J2F. SMLOUVA ^ J: o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00F2J2F. SMLOUVA ^ J: o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00FJF -. -:;.. A ; :\! ' SMLUVA J: pkytntí dte z rzpčt Mvklezkéh kje I. SMLUVÍ STRAY. Mvklezký kj e ídlem:. říjn 7, 70 tv ztpen: Iftf RSDR Svtmírem Remnem Báfflte I(x. 709069 * ffl t m m DIČ: Z709069

Více

ke smlouvě o dílo čísio: 02875/2013/KŘ

ke smlouvě o dílo čísio: 02875/2013/KŘ KHPFW PRAČÍ PRRA ŽVT PRTŘD JÍ K WKÍ Í-/K V kka,' Kí-AJKV ÚŘAD 'AM'\ \ {DDATK) 9Í\? V.RP:K_A'.! - Z' '". - " Pvvvzdh L - / ' k ' db - vrpký fd pr rgá rzvj přírd č k lvě díl čí: 7//KŘ. Mklzký krj ídl:, říj

Více

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č. 00979/2015/SOC)

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č. 00979/2015/SOC) f " -~_. ::-,...::,_... ČÍSL SMVY (IX>DATKU)~~Tí KUMSP9KM77H DDATEK č._ ke smlvě pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje (evidenční č. 979/215/SC) I. SMVNÍ STRANY Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn 117,

Více

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek"/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>.

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>. KUMSPQAQL č.1 Veřejná zkázk č. 114/2015 ke smluvě dfl čísl: 2971/2014/IM /dáiejen ddtek"/ MR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ. SMLUVNÍ STRANY: \&7H/f1?/Jf ff^ či /- 1. Mrvskslezský krj Se sídlem:

Více

Ing. Ivanem Stracnonem 70890692 náměstkem hejtmana kraje CZ70890692 Česká národní banka 60011-1650676349/0800

Ing. Ivanem Stracnonem 70890692 náměstkem hejtmana kraje CZ70890692 Česká národní banka 60011-1650676349/0800 TinRAVKITTYTy iyháj -KR/TTV YÁADi. ÍM. SMí ÚV\ V (ÍJUÁIKIJ; X^ KUMSP8Q9IÍ1 ;kv.

Více

ňwesfice do vosi buooucncsti Evropská unie ke smlouvě o dílo číslo; 027I9/2014/IM I. Smluvní strany

ňwesfice do vosi buooucncsti Evropská unie ke smlouvě o dílo číslo; 027I9/2014/IM I. Smluvní strany RAVKLEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘA KPEE l. LVY (ATK) k tb - k zkr, db, ňefe d v bt Evrpká ne Veřejná zkázk č. /5 ke lvě díl číl; 7I/4/I. vklezký kj e ídle: Ztpen: I: IČ: nkvní pjení: Čí účt: I. lvní tn. njn 7,

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUnSP08SA8 í -~ 7-7"*77~r ' SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje W,-iM- 'k Ai n»* Z. SMLUVÍ STRAY i. Mrvskslezský krj se sídle: 8. říjn 7, 70 8 strv zstpen; : 7089069 DČ: Z7089069 bnkvní spjení:

Více

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek"/

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek/ KUMSPSI76A. < " " " evrpský scální *** fnd V ČR EVRPSKÁ UNIE PERAČNÍ PRGRAM" PDPRUJEME - LIDSKÉ ZDRJE VAŠI BUDUCNST A ZAMĚSTNANST www.esfcr.cz c. ke Sluvě pskytvání služeb, čísl; 805/204/KŘ /dále jen ddatek"/

Více

^ DODATEK č. 1.. ^AA±_ y Š

^ DODATEK č. 1.. ^AA±_ y Š KUMSP08Kh7TF M^J^/f/l..^?Jfy l ^ DDATEK č. 1.. ^AA±_ y Š ke smluvě pskytutí dte z rzpčtu Mrvskslezskéh krje (evidečí č. 00846/2015/SC) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říj 117, 702

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

SMLOUVA. bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 154871941/0300 (dále jen příjemce")

SMLOUVA. bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 154871941/0300 (dále jen příjemce) KUMSP00KLTA5 MRAVSKSLZSKÝ KRAJ -láíaiský ÚŘAD ČÍSL SMLUVY (DDATKU) - ítůfr 0f -tó př. Číl rk zkr. dk SMLUVA pkytntí dta z rzpčt Mravklzkéh kraj Mravklzký kraj ídlm: 28. října 7, 702 8 trava zatpn: R g

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM KUfispeeQEBYe PERAČNÍ PRCRAW ivtnf PRSTŘEDÍ AVSKSl EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD t;íkh SMLUVY (DDATKU) -4- \~" Ě V-R-^gt^j^rwfE u. _v L isůb, FnB^uBHňsti vzduh přírdu Veřejná zkázk t 7/015 Č. ke smluvě díl

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM P Á ' KMSP00E2W PERAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRSTŘEDÍ '- 1S; ( r í V;: ' ). \"\r: Ly Vt.- \Vfty-M-- (ffr. EVRPSjKA 1F. I Pr vd, Fd sdržst 4 'vzdrárírpřrhftr 1. Mrvskslezský krj se sídíe: zstpe: IČ: DIČ: bkví spjeí:

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany

investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany lfllll KUMSP00QK8F2 jm0f\v5^íls.:y,sr^ KKAJ TRT^K s- ÚT\I' ('ÍM SKTÍjVYfTíTTU; :-. * * * * * * nveste d vaší bdnst PDPRVÁ Z EVRPSKÉH FDU PR REGIÁLÍ RZVJ Mravskslezsk KUPÍ SMLUVA. Mravskslezský kraj se

Více

ke smlouvě o dílo č /2014/IM

ke smlouvě o dílo č /2014/IM KUMSP88D792 ke slvě dl č. 0222/204/M zkr. db. Sdl: 28. řn 7, 702 8 stv Zstpen: Mrslve váke, hee ke Č: 70890692 DČ: Z70890692 Bnkvn spen: Česká spřteln,. s. Čsl účt: 708-65067649/08 sby právněné ednt ve

Více

Investice do vaší budoucnost. OROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Investice do vaší budoucnost. OROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ KMSPQ1C ) Invete d vaší budut. RVÁ Z VRPSKÉH FD PR RGIÁLÍ RZVJ DDATK Č. 1 ke uvě dí číl luvy bjednatele č. 1: 01646/2015/IM číl luvy bjednatele č. 2; 0148/2015 číl luvy zhtvtele: 030217M50 / 1848.5207622MPL

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é Á ň ž ý é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é ýé ý ů ý ý žů ž ů ý ů ý Ú ý ž š ž ú š š é ů ž š é é ď é é é ů ž ú Č ž ý š ú é š Ť é é ť é é ú é ŠÍ é é ů ž ú š ď Í Ž é ů

Více

V., 'IV VIV. OPATŘENí OBECNÉ POVAHY

V., 'IV VIV. OPATŘENí OBECNÉ POVAHY č.ev.: 68592/2013 Říčanech 27.11.2013 V. 'V VV M.ESTSKY URAD V RCANECH Masarykv náměstí 53 251 01 Řlčany tel.: +420 323 618 111 fax.: +420 323 603 178 http://www.rcany.cz. e-rnal: pdatelna@rcany.cz Č.ev.:

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

71 to{13!( f!ffpti!!ilír /I ťfo14w; t1iltj,.z- lit. Ufll, / J(). !/1f!J3ftJ;;f!I II. !tp1:lj!t ( 1. Podnět: (/ I

71 to{13!( f!ffpti!!ilír /I ťfo14w; t1iltj,.z- lit. Ufll, / J(). !/1f!J3ftJ;;f!I II. !tp1:lj!t ( 1. Podnět: (/ I (/ I!tP1:lJ!t ( lit. (V Ufll, /!/1f!J3ftJ;;f!I II 71 to{13!( ( 11/ťI( It/l;f!:kí ~ Ý 10 /J/t1/j f!ffpti!!ilír /I ťfo14w; t1iltj,.z- J(). 2. Zatřiďte Váš podnět do níže nabízených kategorií. Můžete vybrat

Více

ze dne 3. !"!#$%&' () *+, *-. /0!# )1 s!"odst. 2 této smlouvy, v souladu s &'($ ) 4 % schváleného dohodovacím výborem dne 18. prosince 1996, ..

ze dne 3. !!#$%&' () *+, *-. /0!# )1 s!odst. 2 této smlouvy, v souladu s &'($ ) 4 % schváleného dohodovacím výborem dne 18. prosince 1996, .. ze dne 3.!"!#$%&' () *+, *-. /0!# )1 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s!"odst. 2 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise 1, s# $ 2, s% 3, v souladu s &'($ ) 4 % schváleného dohodovacím výborem

Více

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz PLOTOVÉ CENTRUM Vyškv; www.mgv.cz PALETOVÉ REGÁLY Pevné, kvalitní a s dluhu živtnstí Název regálvých dílů Paletvé regály a jejich pužití Rám paletvéh regálu Nsníky paletvéh regálu Příčník Ochranné prvky

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ZPRÁVA O POSOUZENi A HODNOCENí NABíDEK. P0d4e eo zákona è 13712006 Sb. o vefejných zakázkách, y platném znin; (dále též "zákon")

ZPRÁVA O POSOUZENi A HODNOCENí NABíDEK. P0d4e eo zákona è 13712006 Sb. o vefejných zakázkách, y platném znin; (dále též zákon) ZPRÁVA O POSOUZE A HODOCEí ABíDEK P0d4e e zákna è 13712006 Sb. vefejných zakázkách, y platném znn; (dále též "zákn") "Výbìr zhtvte/e stavby v rámc prjektu "Mdernzace škl ve stavebnctv"" - èást 1. - SŠ

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ PODPOROVANÉHO BYTU V KOMUNITNÍM DOMĚ PRO SENIORY, HEŘMANICKÁ 24, SLEZSKÁ OSTRAVA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ PODPOROVANÉHO BYTU V KOMUNITNÍM DOMĚ PRO SENIORY, HEŘMANICKÁ 24, SLEZSKÁ OSTRAVA Tšk 35, 710 16 O 1/5 www.lk. S O Mký bd Slk O ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ PODPOROVANÉHO BYTU V KOMUNITNÍM DOMĚ PRO SENIORY, HEŘMANICKÁ 24, SLEZSKÁ OSTRAVA Žd dl byé dky lk: 0+1 1+1 b ždk ŽADATEL: Jé : D :.. Tlé

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

799,- 649,- 649,- Sledujte nás na. místo 1199,- NEJ CENA. místo 949,- NEJ CENA. místo 1099,- NEJ CENA -33% -31% -40%

799,- 649,- 649,- Sledujte nás na. místo 1199,- NEJ CENA. místo 949,- NEJ CENA. místo 1099,- NEJ CENA -33% -31% -40% Sduj n n Nbdk p d 8 d 8 nb d pdn zb % 7 Děk pk up YA GX Mkn ppn jčk bčn kp nh guu dn kj % p / % Děký bh Nnk k přdn kp pnn kp Obj: 8 Děk pn bu In Sp CF K Sšk z nk zpdš EVA nb pdš pkký uhý zp % % Chpk /

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

ODVODNNÍ SOUBORU ZMN.02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HÝSKOV

ODVODNNÍ SOUBORU ZMN.02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HÝSKOV ODVODNNÍ SOUBORU ZMN.02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HÝSKOV ( ) * +,!-.+, ", $/&0#(1(' *, 2.,340#( 5"+.", *.-+',.+6 6+.+'7 * 8+.+" +' 8(+, *7,"9,'-+' " : 2' *, 1 +..+", *)*2",,'2";" *

Více

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky pravní značení hrazení kanálů Jelikž se převážná část kanalizace nachází na vzvkách a při pravách je ptřeba zajistit bezpečnst jak pracvníků, ak i řidičů, je ptřeba tt míst řádně značit. K tmut účelu služí

Více

I I I. 16l1'l t () =1c?tJ f.ýs(j lt f(j() I t1. f.ro tf& 13l) $6'O~tl5"O 1.2~O. ~,.,. I, GPIJ?o() Cf8():oJ. Investor: II @ titj(,/;/;) II

I I I. 16l1'l t () =1c?tJ f.ýs(j lt f(j() I t1. f.ro tf& 13l) $6'O~tl5O 1.2~O. ~,.,. I, GPIJ?o() Cf8():oJ. Investor: II @ titj(,/;/;) II $6'Otl5"O 1.2O,.,., GPJ?o() Cf8():oJ r' t1.-."". 16l1'l t () =1c?tJ f.ýs(j lt f(j() @ ttj(,/;/;) f.ro tf& 13l) Pudorys.N.P. - stávající stav - Mi: 50 Veznice Valdice, nám. Mfruc.p. 55 fslo prflohy :. 2.2.1.

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. ÚPRAVY ZAPOJENÍ OTOPNÝCH ZAÍZENÍ V LABORATOI VYTÁPNÍ 3.1. Napojení stávajícího kotle na tuhá paliva na mící soustavu

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. ÚPRAVY ZAPOJENÍ OTOPNÝCH ZAÍZENÍ V LABORATOI VYTÁPNÍ 3.1. Napojení stávajícího kotle na tuhá paliva na mící soustavu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Úpravy zapojení otopných zaízení v laboratoi vytápní Místo stavby: Pospíšilova t 787, 500 03 Hradec Králové Projektová ást: Vytápní Stupe dokumentace: Projekt

Více

I. Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2108058342/2700. Ing. Milanem Gilarem, ředitelem příspěvkové organizace IČ:

I. Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2108058342/2700. Ing. Milanem Gilarem, ředitelem příspěvkové organizace IČ: " V Í ; i-/y,\ KU,-.. KRAJSKY ÍI»Í,WY KUÍ1SP88F f IS.!i H'VÍI!'( - -i. Ut)A: K! I! v:,,.,,,, -... 1 _v i- íš'0 ; ft ; /ki Jb. - I. Smlvní stny 1. vskslezský kj se sídlem: 8. říjn 117, 70 18 stv zstpen:

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

MPIB2015000000,38. Název : Žádost MC Brno-Starý Lískovec o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu.

MPIB2015000000,38. Název : Žádost MC Brno-Starý Lískovec o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu. MPIB205000000,8 J Rd mět Brn 7JI0A. zedání Ztpitelt mět Brn knné dne 7..205 áze : Žádt M Brn-trý Líke hl pžitím čáti ptpenýh příjmů z prdeje nemittí k jiném účel bh : Důdá zprá Žádt MČ Brn-trý Líke Výpi

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Kofax TotalAgility 7 v kostce

Kofax TotalAgility 7 v kostce y r d í l r p e d v rů du p ý l h h b y R sti l b v x f 7 K ility g A l t E C T T S O K V ů t e m u k d e z i l t i g t d Di í á v ž ě t y ů s e v r p í e z í ř í v i t p e Ad á r p u l p s í s e r P í

Více

atek i. 5 ke smlouv6 o rdilo

atek i. 5 ke smlouv6 o rdilo nvestie d vs[ budunsti Evrpslk5 unie PDPRvA z vnpsret ru PR REGAL RzVJ atek i. 5 ke smluv6 rdil a pdlimitni veiejnu zakilzku,,stavba radnie Petivald 2" Obj"ednatel: Mist Petivald Se sidlem: Zastupend:

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MMB2016000000198 # Rada města Brna Z7/16. zadání Zastupitelstva města Brna knané d 15.3.2016 ZM7/ 44Z4 Název: Návrh pstupu města při deji bytvéh

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Téma mìsíce: Situace kolem menz

Téma mìsíce: Situace kolem menz È P, ø L 2008 4., 2. ://..b.z/f R D A K M é : S z á 10 DE! S D Rz K S ú I Aj. Z é é j jž é øáš š š bbé (fá). Náš j z, z ž j j bz šéf. Dfá, ž b ý z j. J j jž z, š á b Pø á ø. K b záj, j øá š wb. Pø, ž j

Více

?F* ii;q. 3-1. I 33tt. 883i ins. 5 zff.g:j9,-d9? 3..oC-: f.*4"r15.: R;Ei +<:T s 66.+ i B 5Ei5:#I9 F=: HAHi. :.+a 6 c ii. w. oife.ft.feq. ;.

?F* ii;q. 3-1. I 33tt. 883i ins. 5 zff.g:j9,-d9? 3..oC-: f.*4r15.: R;Ei +<:T s 66.+ i B 5Ei5:#I9 F=: HAHi. :.+a 6 c ii. w. oife.ft.feq. ;. ({!9lPg q urf@ 9e;,.\0 P rr \.J cp \l ;: -.J \i t ljr x Frr-Fr \JNc (rj si (! P(r')SU') Ar\JF 883i ins F(rr I S 868=!.39S dd, i i F*FgEii 3B-B i B 5Ei5:#I9 F=: $ N-6=-FlT O = E6.63xE.i rrn 5 zff.g:j9,-d9?

Více

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - Obec Deštné - ZIMNÍ ÚDRŽBA

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - Obec Deštné - ZIMNÍ ÚDRŽBA ÚK51 ÚK50 ÚK53 ÚK45 19c ÚK46 ÚK49 ÚK52 II/309 ÚK58 ÚK48 II/309 ÚK47 ÚK41 21c ÚK40 ÚK42 20c III/3093 ÚK43 ÚK44 ÚK38 13d II/310 13d ÚK30 ÚK39 ÚK37 ÚK36 ÚK35 ÚK34 ÚK21 10d 9c ÚK15 7c ÚK19 ÚK17 26c 27c 26c-M1

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

evid. Cr. kupujícího: evid. č. prodával iclho: SMLZ-20 15317 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen "smlouva") Článek II. Smluvní strany

evid. Cr. kupujícího: evid. č. prodával iclho: SMLZ-20 15317 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva) Článek II. Smluvní strany evid. Cr. kpjícíh: evid. č. prdával iclh: SMLZ-20 15317 KUPÍ SMLOUVA zavřená v slad s 2079 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen "bčanský zákník") (dále jen "smlva") Článek I. Smlvní strany

Více

Petice občanů Andělské Hory u Chrastavy pro zachování požární nádrže v Andělské Hoře.

Petice občanů Andělské Hory u Chrastavy pro zachování požární nádrže v Andělské Hoře. Petice občanů Andělské Hory u Chrastavy pro zachování požární nádrže v Andělské Hoře. Dne 5.3.2012 byla městskému úřadu Chrastava předána PETCE občanů Andělské Hory u Chrastavy. Občané Andělské Hory svým

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: Ušetřete až 19 350 Kč! Platnost 13.9.-13.10.2015! -45%

NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: Ušetřete až 19 350 Kč! Platnost 13.9.-13.10.2015! -45% Sd n n Nbdk p d d nb d pdn b Od b MTR V hk phdn kě k én dn - hn Mh ng h pdšk: -D Tx Mfb VENh Fp pdš: gpx Gk EVA Dk Pnk PO U K ÁZ K -% NE J C E NA NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: A TENTO PODZIM VÁS ROZHÝBE INTERSPORT!

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Zkoušky v náhradním termínu (neklasifikace) 25. srpen 2014 (pondělí)

Zkoušky v náhradním termínu (neklasifikace) 25. srpen 2014 (pondělí) Zkoušky v náhradním termínu (neklasifikace) den: 25. srpen 2014 (pondělí) komise č. 1 čas: 8:30 složení komise: předmět: Chemie místnost: kmenová C1A (1. patro) Markéta Jelínková Jaroslav Šmejkal Iniciály

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ěí Í Í Á Í Ě Ě Š ř é ř š ž ě Í ý ě ř é Í ř é ř Č č ě ř šš é č ě š Č Ú Ř É ý š Ž Š ý ě ě š š ž Č Š ř é é ř š ž ř ě ý ě ý ě ě š č ú čů Ž ě ř Í č Í ě š ý Č ý ž č É Řó š š ň é ě č č ó óň ň ň Ň Í Č ž Á r--;;;---]

Více

Milník. Souhrnný. Souhrn projektu. Stránka 1

Milník. Souhrnný. Souhrn projektu. Stránka 1 1 22710 Čistá řeka Bečva II.A 1.11. 13 17.8. 15 6 2 1 Vlastná stavba 1.11. 13 17.8. 15 6 3 01 VŠEOBECNÉ POLOŽKY 1.11. 13 31.7. 15 626 dny 4 D1 VŠEOBECNÉ POLOŽKY 1.11. 13 31.7. 15 626 dny 5 08 56.5 - Splašková

Více

!"! # $%! (!!%!) **! " +,# - #+ - #, (./0-1)$#,-0#,/+(2++$ 2-3# 4556 75)$-,- # 8/+.-/-#,# #0#,--, #,#,0/(4599:6;) # -. >#+#=?

!! # $%! (!!%!) **!  +,# - #+ - #, (./0-1)$#,-0#,/+(2++$ 2-3# 4556 75)$-,- # 8/+.-/-#,# #0#,--, #,#,0/(4599:6;) # -. >#+#=? 1!"! # $%! %& -&% %'&$ (!!%!)! **! " +,# - #+ - #, (./0-1)$#,-0#,/+(2++$ 2-3# 4556 75)$-,- # 8/+.-/-#,# #0#,--, #,#,0/(4599:6;) #+#=?(@/, 4599) 1./0#! ++%=-#AA75;B5CB5955"D!, #=!

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Á č Ř š ý Á Á Á Ě Á Í Ě š š é č č č é č č Š é č č č č ý ž č š š é é é š é é č ž Ú š é ž ý ý š č š š č š č ý ň é ž č č č š š š žň ž é é č ž ž š Ž é š č š ý č ž é č š é ž č šč é žš Ž č š š žš ž Č ý žš Č

Více

VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ KOSMETIKY SCHWARZKOPF. case study společnosti LOGIK, s.r.o.

VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ KOSMETIKY SCHWARZKOPF. case study společnosti LOGIK, s.r.o. VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ KOSMETIKY SCHWARZKOPF c ty lčti LOGIK,... OBSAH ŘEŠÍME SKUTEČNÉ POTŘEBY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ CHTĚJTE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY KOMUNIKACE 4 ŘEŠENÍ 8 PRÉMIOVÝ OBSAH 2 EFEKTIVNÍ

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

KUPNÍ SMLOUVA Automobil s mrazícšm agregátem

KUPNÍ SMLOUVA Automobil s mrazícšm agregátem 'flž STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA. Sídlo: Kontaktní adresa: KUPNÍ SMLOUVA Automobil s mrazícšm agregátem Článek l. Smluvní Strany ıćoż 13591554 DIČ; není plátce DPH Rantiřovská 93/20, 586 O5 Jihlava

Více

Fond soudržnosti. I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Fond soudržnosti. I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava i MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJS KUMSP00D79WC OPERAČNÍ PROGRAM ŽVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ Fond soudržnosti UNE Pro vodu, vzduch a přírodu DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 02327/2014/M uzavřená podle

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

141 838 Kč. 138 325 Kč 78% 38% 117% 1 316 517 Kč. 105% 917 937 Kč. 250 344 Kč. 317 758 Kč 116% 105% 117 571 Kč. 86 086 Kč 66% 97% 479 512 Kč

141 838 Kč. 138 325 Kč 78% 38% 117% 1 316 517 Kč. 105% 917 937 Kč. 250 344 Kč. 317 758 Kč 116% 105% 117 571 Kč. 86 086 Kč 66% 97% 479 512 Kč 25.10.2012 1 z 8 Txté hnní Insting, tisk JR D:\kunty\_VZ LBC\JR 6 lzn\tisk 2012 Lzně - srnní nbík s yznční tisk 2012 Lzně - srnní nbík s yznční SO 03 - Dpzitř ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST nbík I. % nbík II. % nbík

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM. 28. října 117, 702 18 Ostrava

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM. 28. října 117, 702 18 Ostrava KUÍSPSHDBS PRAČÍ PRGRA ŽIVTÍ PRSTŘDÍ VRPSKÁ UI Fnd držn Pr vd, vdh přírd Veřejná kák č. 57/05 DDATK č. 4 ke lvě díl číl: 088/04/I SLUVÍ STRAY: RAVSKSl ÍI7SKY KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ťl : ;;,0; "VY íííatk :

Více