ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE"

Transkript

1 *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve věci spáchání správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, jichž se dpustil zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice, při zadávání části č. 14 Svařvání - Žďár nad Sázavu, části č. 26 Stavebnictví a části č. 31 Pradenský prgram veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , přičemž známení zadání zakázky byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , vydává pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, tent

2 příkaz: I. Zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání části č. 14 Svařvání - Žďár nad Sázavu veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , neddržel pstup stanvený v 59 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, když psudil kvalifikaci uchazeče ŽĎAS, a.s., IČO , se sídlem Strjírenská 675/6, Žďár nad Sázavu 1, Žďár nad Sázavu, jak splněnu, ačkliv neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) cit. zákna veřejných zakázkách vymezený v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace ze dne a spčívající v předlžení svědčení vzdělání a prfesní kvalifikaci sby (lektra), která je dpvědná za výuku v příslušném kurzu, k prkázání jehž splnění měl uchazeč předlžit dklad řádném uknčení minimálně středšklskéh studia, strukturvaný prfesní živtpis bsahující alespň jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech a pdpis pracvníka, a dále dlžit minimálně dvuletu praxi v bru úzce suvisejícím s rlí lektra v kurzu, a t předlžením pracvní smluvy, ptvrzení zaměstnání neb čestným prhlášením, nebť jmenvaný uchazeč prkazval splnění výše uvedenéh technickéh kvalifikačníh předpkladu předlžením diplmu evrpskéh svářečskéh technlga č. EWT/CZ ze dne , diplmu evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne a pvěření funkcí instruktra svařvání elektrickým blukem a plamenem ze dne a dále pak nedatvanéh prfesníh živtpisu u pana Jiříh Vaška, aniž by u jmenvanéh sučasně předlžil pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru, přičemž předlžený živtpis nebsahuje pžadvané bsahvé náležitsti (knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka), a sučasně z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v uvedených dkladech není vztah mezi ddavatelem a panem Jiřím Vaškem vymezen, předlžením diplmu evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne a pvěření funkcí instruktra svařvání elektrickým blukem ze dne u pana Richarda Beneše, aniž by u jmenvanéh předlžil pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru a dále pak strukturvaný prfesní živtpis a sučasně z žádnéh z předlžených 2

3 dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v uvedených dkladech není vztah mezi ddavatelem a panem Richardem Benešem vymezen, předlžením diplmu evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne , vysvědčení maturitní zkušce ze dne a nedatvanéh prfesníh živtpisu u pana Františka Švece, aniž by u jmenvanéh sučasně předlžil dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru, přičemž předlžený živtpis nebsahuje pžadvané bsahvé náležitsti (knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka), a sučasně z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v uvedených dkladech není vztah mezi ddavatelem a panem Františkem Švecem vymezen, přičemž uvedený pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel dne se jmenvaným uchazečem smluvu na plnění části č. 14 Svařvání - Žďár nad Sázavu předmětné veřejné zakázky. II. Zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání části č. 31 Pradenský prgram veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , neddržel pstup stanvený v 59 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, když psuzval a hdntil nabídku uchazeče MAVO s.r.., IČO , se sídlem Černšická 20, Vnklasy, ačkliv neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje technické kvalifikační předpklady pdle 56 dst. 2 písm. e) cit. zákna veřejných zakázkách vymezené v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace ze dne a spčívající v předlžení svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci sby dpvědné za vedení kurzu, k prkázání jehž splnění měl uchazeč předlžit dklad řádném uknčení vyskšklskéh studia, strukturvaný prfesní živtpis bsahující alespň jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech a pdpis pracvníka, a dále dlžit minimálně dvuletu praxi v bru skupinvé pradenství, a t předlžením pracvní smluvy, ptvrzení zaměstnání neb čestným prhlášením, nebť jmenvaný uchazeč prkazval splnění výše uvedenéh technickéh kvalifikačníh předpkladu předlžením dkladu uknčení vyskšklskéh studia ze dne , čestnéh prhlášení dbrné a pedaggické praxi ze dne a prfesníh živtpisu ze dne u Mgr. Hany Slbdvé, ačkliv z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace 3

4 prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v uvedených dkladech není vztah mezi ddavatelem a Mgr. Hanu Slbdvu vymezen, přičemž uvedený pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel dne se jmenvaným uchazečem smluvu na plnění části č. 31 Pradenský prgram předmětné veřejné zakázky. III. Zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání části č. 26 Stavebnictví veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , neddržel pstup stanvený v 76 dst. 1 a 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, nebť hdntící kmise nevyřadila a zadavatel následně nevylučil uchazeče Střední škla stavební Jihlava, IČO , se sídlem Žižkva 1939/20, Jihlava, z účasti v zadávacím řízení na uvedenu část veřejné zakázky, přestže jeh nabídka nesplňvala pžadavky zadavatele stanvené v zadávacích pdmínkách, jež vyplývaly z bdu 13. Pkyny pr zpracvání nabídky a bdu 14. Kritéria hdncení nabídek zadávací dkumentace ze dne ve spjení s přílhu č. 14 Tabulky pr hdncení dílčíh kritéria B. (1 30 VZ) zadávací dkumentace ze dne , nebť nebsahvala pdklady pr hdncení nabídek, tj. vyplněnu tabulku Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky, která tvří sučasně přílhu č. 3 Materiální a technické zabezpečení výuky rámcvé smluvy, pr příslušnu část předmětné veřejné zakázky, nýbrž bsahvala vyplněnu tabulku Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky určenu pr část č. 2. Pčítačvé dvednsti a část č. 30 Finanční gramtnst předmětné veřejné zakázky, ve které nebyl prti tabulce Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky určené pr část č. 26 Stavebnictví předmětné veřejné zakázky uveden subkritérium šatna a uzamykatelné skříňky v šatně, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel dne se jmenvaným uchazečem smluvu na plnění části č. 26 Stavebnictví předmětné veřejné zakázky. IV. Zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání části č. 31 Pradenský prgram veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , neddržel pstup stanvený v 79 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění 4

5 pzdějších předpisů, v návaznsti na 6 cit. zákna veřejných zakázkách, nebť prvedl hdncení nabídek v dílčím hdntícím kritériu Kvalita pužité metdiky netransparentním a nepřezkumatelným způsbem, když z přílhy č. 2 slvní důvdnění přiřazení bdů v části 31 VZ prtklu jednání hdntící kmise ze dne není zřejmý průběh hdncení jedntlivých nabídek v rámci předmětnéh dílčíh hdntícíh kritéria, a tudíž není seznatelné, na základě jakých úvah hdntící kmise přiřadila jedntlivým uchazečům knkrétní pčet bdů, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel dne s uchazečem MAVO s.r.., IČO , se sídlem Černšická 20, Vnklasy, smluvu na plnění části č. 31 Pradenský prgram předmětné veřejné zakázky. V. Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrcích I. až IV. tht příkazu se zadavateli Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice ukládá pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkuta ve výši ,- Kč (dvacet pět tisíc krun českých). Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu. ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice (dále jen zadavatel ) zahájil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) dne desláním známení zahájení zadávacíh řízení k uveřejnění tevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ , přičemž tt známení byl v infrmačním systému veřejných zakázkách uveřejněn dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S (dále jen veřejná zakázka ). 2. Zadavatel se v suladu s 151 zákna nechal při výknu práv a pvinnstí pdle zákna suvisejících se zadávacím řízením zastupit splečnstí CPS cnsulting, s.r.., IČO , se sídlem Havanská 22/194, Praha 7 Bubeneč 1 (dále jen splečnst CPS cnsulting, s.r.. ). 3. Předmět veřejné zakázky vymezil zadavatel v bdu 3. Vymezení předmětu veřejné zakázky zadávací dkumentace ze dne (dále jen zadávací dkumentace ) tak, že [p]ředmětem veřejné zakázky je výběr ddavatelů rekvalifikačních a vzdělávacích firem, které budu pr Úřad práce ČR, krajsku pbčku v Jihlavě, zajišťvat v rámci nárdníh individuálníh prjektu (NIP) a aktivní plitiky zaměstnansti realizaci rekvalifikačních kurzů a pradenskéh prgramu pr uchazeče a zájemce zaměstnání. 1 dle bchdníh rejstříku nyní CPS cnsulting, s.r.. v likvidaci, se sídlem Tusarva 1152/36, Hlešvice, Praha 7 5

6 4. Zadavatel veřejnu zakázku rzdělil na 31 částí: část č. 1 Kurzy pr bsluhu sbníh pčítače s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 2 Pčítačvé dvednsti s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 3 Řidičské dvednsti + způsbilsti - Havlíčkův [B]rd s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 4 Řidičské dvednsti + způsbilsti - Jihlava s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 5 Řidičské dvednsti + způsbilsti - Pelhřimv s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 6 Řidičské dvednsti + způsbilsti - Třebíč s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 7 Řidičské dvednsti + způsbilsti - Žďár nad Sázavu s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 8 Obsluha manipulačních vzíků (VZV) s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 9 Gastrnmie s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 10 Svařvání - Havlíčkův Brd s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 11 Svařvání - Jihlava s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 12 Svařvání - Pelhřimv s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 13 Svařvání - Třebíč s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 14 Svařvání - Žďár nad Sázavu s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 15 Sciální péče s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 16 Zdravtnictví s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 17 Masérské kurzy s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 18 Služby - péče těl s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 19 Služby - manikúra, pedikúra s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 20 Strjírenství s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 21 Administrativa s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 22 Účetnictví s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, 6

7 část č. 23 Základy pdnikání s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 24 Malbchd s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 25 Údržba strmů a dřevin s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 26 Stavebnictví s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 27 Zahradnictví s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 28 Operátr plastů s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 29 Elektrtechnika s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 30 Finanční gramtnst s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 31 Pradenský prgram s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH (dále jen část č. 1 část č. 31 veřejné zakázky ). Celkvá předpkládaná hdnta veřejné zakázky tedy činila ,- Kč bez DPH. 5. Jak základní hdntící kritérium pr zadání veřejné zakázky zadavatel v bdu 14. Kritéria hdncení nabídek zadávací dkumentace uvedl eknmicku výhdnst nabídky, přičemž pr část č. 1 část č. 30 veřejné zakázky stanvil následující hdntící kritéria a jejich váhy: výše nabídkvé ceny v Kč 70 %, prvzní a technické parametry 30 %, a pr část č. 31 veřejné zakázky stanvil následující hdntící kritéria a jejich váhy: výše nabídkvé ceny v Kč 70 %, kvalita pužité metdiky 30 %. 6. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), jak rgán příslušný pdle 112 zákna k výknu dhledu nad ddržváním tht zákna, bdržel pdnět k přezkumání pstupu zadavatele v suvislsti se zadáváním veřejné zakázky, přičemž v rámci šetření pdnětu si Úřad vyžádal d zadavatele vyjádření k pdnětu a dále dkumentaci předmětné veřejné zakázce. 7. P přezkumání předlžených pdkladů, jež jsu sučástí spisu v tét věci vedenéh pd sp. zn. S0114/2016/VZ, Úřad dspěl k závěru, že zadavatel nepstupval v suvislsti se zadáváním veřejné zakázky v suladu se záknem. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. 8. Pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ), lze pvinnst v řízení z mci úřední a ve sprném řízení ulžit frmu písemnéh příkazu. Příkaz může správní rgán vydat, pvažuje-li skutkvé zjištění za dstatečné; vydání příkazu může být prvním úknem v řízení. V tmt případě je vydání příkazu prvním úknem ve správním řízení. 7

8 K právnímu pstavení zadavatele 9. Před zkumáním samtnéh pstupu zadavatele v zadávacím řízení se Úřad nejprve zabýval tázku, zda zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky naplňuje definici zadavatele pdle zákna. 10. Pdle 3 dst. 1 zákna č. 219/2000 Sb., majetku České republiky a jejím vystupvání v právních vztazích, ve znění pzdějších předpisů, jsu rganizačními slžkami státu ministerstva a jiné správní úřady. 11. Pdle 3 dst. 2 citvanéh zákna rganizační slžka není právnicku sbu. Tím není dtčena její půsbnst neb výkn předmětu činnsti pdle zvláštních právních předpisů a její jednání v těcht případech je jednáním státu. 12. Pdle 1 dst. 1 věty druhé zákna č. 73/2011 Sb., Úřadu práce České republiky a změně suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů, je Úřad práce správním úřadem s celstátní půsbnstí. 13. Na základě výše uvedených ustanvení lze knstatvat, že zadavatel naplňuje definici veřejnéh zadavatele uvedenu v 2 dst. 2 písm. a) zákna, pdle kteréh je veřejným zadavatelem Česká republika. K výrkům I. II. příkazu K prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů becně 14. Pdle 50 dst. 1 zákna splní kvalifikaci ddavatel, který prkáže splnění a) základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 zákna, b) prfesních kvalifikačních předpkladů pdle 54 zákna, c) eknmických a finančních kvalifikačních předpkladů pdle 55 zákna a d) technických kvalifikačních předpkladů pdle 56 zákna. 15. Pdle 50 dst. 2 zákna stanví veřejný zadavatel pžadavky na prkázání splnění kvalifikace v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení. Pdrbná specifikace těcht pžadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dkumentaci. 16. Pdle 51 dst. 4 zákna pkud není ddavatel schpen prkázat splnění určité části kvalifikace pžadvané veřejným zadavatelem pdle 50 dst. 1 písm. b) až d) zákna v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele. Ddavatel je v takvém případě pvinen veřejnému zadavateli předlžit a) dklady prkazující splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. j) zákna a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) zákna subddavatelem a b) smluvu uzavřenu se subddavatelem, z níž vyplývá závazek subddavatele k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky ddavatelem či k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění kvalifikace pdle 50 dst. 1 písm. b) až d) zákna. 8

9 Ddavatel není právněn prstřednictvím subddavatele prkázat splnění kvalifikace pdle 54 písm. a) zákna. 17. Pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna může veřejný zadavatel k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pr plnění veřejné zakázky na služby pžadvat svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci ddavatele neb veducích zaměstnanců ddavatele neb sb v bdbném pstavení a sb dpvědných za pskytvání příslušných služeb. 18. Pdle 56 dst. 7 zákna je ve vztahu k technickým kvalifikačním předpkladům veřejný zadavatel pvinen v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení a) stanvit rzsah pžadvaných infrmací a dkladů, b) uvést způsb prkázání splnění těcht kvalifikačních předpkladů a c) vymezit minimální úrveň těcht kvalifikačních předpkladů, dpvídající druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky. 19. Pdle 59 dst. 1 zákna veřejný zadavatel psudí prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska pžadavků stanvených v suladu s tímt záknem. 20. Pdle 60 dst. 1 zákna ddavatel, který nesplní kvalifikaci v pžadvaném rzsahu neb nesplní pvinnst stanvenu v 58 zákna, musí být veřejným zadavatelem vylučen z účasti v zadávacím řízení. 21. Úřad v becné rvině uvádí, že účelem prkazvání kvalifikace je snaha zajistit, aby se veřejnu zakázku ucházeli puze ti ddavatelé, kteří jsu bjektivně schpni knkrétní veřejnu zakázku řádně a včas splnit, tedy mají veškeré předpklady pr její řádnu realizaci. Za kvalifikaci je tedy třeba pvažvat způsbilst (schpnst) ddavatele realizvat zadavatelem pžadvanu veřejnu zakázku. Skutečnst, že ddavatel prkáže splnění pžadvané kvalifikace, zadavateli pskytuje určitu jisttu, že bude mci uzavřít smluvu na plnění veřejné zakázky s ddavatelem, který je p všech stránkách způsbilý veřejnu zakázku splnit. 22. Účelem stanvení technických kvalifikačních předpkladů je pak zajištění, aby byla veřejná zakázka plněna ddavatelem, který k tmu má určitu technicku způsbilst, tj. bude k jejímu plnění mít ptřebné dbrné a materiální předpklady, čímž je minimalizván rizik zadavatele, že djde ke zmaření primárníh účelu zadávacíh řízení, kterým je řádná a efektivní realizace plnění veřejné zakázky. 23. Zákndárce v 59 dst. 4 zákna připustil, že zadavatel má mžnst, nikliv pvinnst, pžádat ddavatele, který neprkázal pžadvanu kvalifikaci v plném rzsahu, její dplnění. Je tedy plně v kmpetenci zadavatele rzhdnut se, zda ddavatele pžádá bjasnění či dlžení ddatečných infrmací neb dkladů prkazujících kvalifikaci neb zda ve smyslu 60 dst. 1 zákna ddavatele bez mžnsti dalšíh bjasňvání či dplňvání ddatečných infrmací neb dkladů prkazujících kvalifikaci vylučí ze zadávacíh řízení z důvdu neprkázání kvalifikace. Zákn nevylučuje, aby zadavatel pstupval pdle 59 dst. 4 zákna i v případě, kdy ddavatel neprkázal splnění příslušné části kvalifikace vůbec, tzn. v nabídce předlžené uchazečem pžadvaná infrmace neb dklad zcela chybí. 9

10 24. Za neprkázání splnění kvalifikace je pak pvažvána situace, kdy dklady předlžené ddavatelem nekrespndují s pžadavky zadavatele na prkázání kvalifikace vymezené v zadávacích pdmínkách knkrétníh zadávacíh řízení, či z těcht dkladů její splnění nevyplývá. Pkud ddavatel neprkázal splnění své kvalifikace (neb nedplnil infrmace či dklady ani v přiměřené lhůtě pskytnuté zadavatelem k dplnění kvalifikace ve smyslu 59 dst. 4 zákna), je zadavatel pvinen přistupit k vylučení takvéh ddavatele z další účasti v zadávacím řízení. K výrku I. příkazu 25. V bdě 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace zadavatel vymezil, že [d]klady prkazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v kpii ke každé části, na kteru pdává nabídku. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82 zákna je pvinen předlžit před uzavřením smluvy riginály neb věřené kpie dkladů prkazující splnění kvalifikace. 26. V části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace pr část č. 1 až část č. 30 veřejné zakázky je k technickému kvalifikačnímu předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna spčívajícímu v předlžení svědčení vzdělání a prfesní kvalifikaci sby (lektra), která je dpvědná za výuku v příslušném kurzu, uveden, že [u]chazeč splňuje technické kvalifikační předpklady, pkud předlží svědčení vzdělání a prfesní kvalifikaci sby (lektra), která je dpvědná za výuku v příslušném kurzu, přičemž tamtéž zadavatel specifikval dklady k prkázání splnění předmětnéh technickéh kvalifikačníh předpkladu takt: Dklad řádném uknčení studia, (min. SŠ vzdělání, dle ust. 58 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn). Dlžení min. 2 leté praxe v bru (dle části pr kteru uchazeč předkládá nabídku), který úzce suvisí s jeh rlí v kurzu (pracvní smluvu, ptvrzením zaměstnání neb čestn[ým] prhlášením). [S]trukturvaný prfesní živtpis (CV), který musí bsahvat alespň: jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech, pdpis pracvníka. 27. Z prtklu tevírání bálek pr část č. 14 veřejné zakázky ze dne vyplývá, že zadavatel bdržel pr předmětnu část veřejné zakázky nabídky dvu uchazečů uchazeče ŽĎAS, a.s., IČO , se sídlem Strjírenská 675/6, Žďár nad Sázavu 1, Žďár 10

11 nad Sázavu (dále jen vybraný uchazeč pr část č. 14 veřejné zakázky ) a uchazeče Střední škla řemesel a služeb Velké Meziříčí, IČO , se sídlem Hrnměstská 363/35, Velké Meziříčí (dále jen uchazeč Střední škla řemesel a služeb Velké Meziříčí ). 28. V nabídce vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky byly k prkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezenéh v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace bsaženy následující dklady: u pana Jiříh Vaška diplm evrpskéh svářečskéh technlga č. EWT/CZ ze dne diplm evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne pvěření funkcí instruktra svařvání elektrickým blukem a plamenem ze dne nedatvaný prfesní živtpis u pana Richarda Beneše diplm evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne pvěření funkcí instruktra svařvání elektrickým blukem ze dne u pana Františka Švece diplm evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne vysvědčení maturitní zkušce ze dne nedatvaný prfesní živtpis. 29. V nedatvaném živtpise pana Jiříh Vaška je uveden jmén a příjmení, adresa, datum narzení, kntaktní údaje, dsažené a dplňkvé vzdělání, pracvní zkušensti, další znalsti, a dále pak vlastnsti a zájmy. Uvedený živtpis je pdepsán Fialvá a patřen tiskem razítka vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky. Z uvedených pracvních zkušenstí pak vyplývá, že v letech pracval pan Jiří Vašek pr vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky. 30. V nedatvaném živtpise pana Františka Švece je uveden jmén a příjmení, adresa, datum narzení, kntaktní údaje, dsažené a dplňkvé vzdělání, pracvní zkušensti, další znalsti, a dále pak vlastnsti a zájmy. Uvedený živtpis je pdepsán Fialvá a patřen tiskem razítka vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky. Z uvedených pracvních zkušenstí pak vyplývá, že v letech pracval pan František Švec pr vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky. 31. V krycím listě nabídky vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky je pak uvedena jak kntaktní sba Mgr. Dana Fialvá, veducí ddělení vzdělávání. 11

12 32. Z bdu II.1.2 Seznam ddavatelů, kteří prkázali splnění kvalifikace prtklu psuzení kvalifikace ze dne vyplývá, že hdntící kmise psudila, že vybraný uchazeč pr část č. 14 veřejné zakázky prkázal splnění pžadvané kvalifikace. Z předmětnéh prtklu dále vyplývá, že uchazeč Střední škla řemesel a služeb Velké Meziříčí neprkázal splnění technických kvalifikačních předpkladů pdle 56 dst. 2 písm. a) zákna, nebť v rámci výzvy k dplnění dkladů předlžil seznam významných služeb, ze kteréh nebyl patrné, pr kh byly služby realizvány. Z uvedenéh důvdu zadavatel rzhdl dne vylučení uchazeče Střední škla řemesel a služeb Velké Meziříčí. 33. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne vyplývá, že hdntící kmise v suladu s 79 dst. 6 zákna neprvedla hdncení nabídky vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky, a dále, že dpručila zadavateli pdepsat s vybraným uchazečem pr část č. 14 veřejné zakázky rámcvu smluvu. Zadavatel se zttžnil se závěry hdntící kmise a dne uzavřel s vybraným uchazečem na předmět plnění části č. 14 veřejné zakázky rámcvu smluvu realizaci rekvalifikačních kurzů část 14 s maximální celkvu cenu ,- Kč bez DPH. 34. Z výše uvedenéh vyplývá, že zadavatel psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv ze strany předmětnéh uchazeče nebyl dlžen prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezenéh v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace, nebť u pana Jiříh Vaška nebyl předlžen pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru (viz k tmu bd 26. a bd 28. důvdnění tht příkazu), předlžený živtpis nebsahval pžadvané bsahvé náležitsti, knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka (viz k tmu bd 26. a bd 29. důvdnění tht příkazu), z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v nedatvaném živtpise je uveden, že pan Jiří Vašek pracval pr vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky d rku 2009, ale již nebsahuje žádný údaj, ze kteréh by vyplýval, že by byl zaměstnancem vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky i v dbě pdání nabídky (viz k tmu bd 28. a bd 29. důvdnění tht příkazu), u pana Richarda Beneše nebyl předlžen pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru a strukturvaný prfesní živtpis (viz k tmu bd 26. a bd 28. důvdnění tht příkazu), z žádnéh z předlžených dkladů dále není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb 12

13 prstřednictvím subddavatele (viz k tmu bd 28. důvdnění tht příkazu), u pana Františka Švece nebyl předlžen pžadvaný dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru (viz k tmu bd 26. a bd 28. důvdnění tht příkazu), předlžený živtpis nebsahval pžadvané bsahvé náležitsti, knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka (viz k tmu bd 26. a bd 30. důvdnění tht příkazu), z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v nedatvaném živtpise je uveden, že pan František Švec pracval pr vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky d rku 2009, ale již nebsahuje žádný údaj, ze kteréh by vyplýval, že by byl zaměstnancem vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky i v dbě pdání nabídky (viz k tmu bd 28. a bd 30. důvdnění tht příkazu). a zadavatel tudíž neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje předmětný technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna. 35. Z dkumentace veřejné zakázce dále vyplývá, že vybraný uchazeč pr část č. 14 veřejné zakázky dplnil zadavateli před pdpisem smluvy dne další dklad prkazující splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, knkrétně pracvní smluvu pana Františka Švece ze dne a dále pak dhdu změně pracvní smluvy ze dne Uvedené dklady pak prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru. 36. Úřad k tmu uvádí, že ani p výše uvedeném dplnění dkladů prkazujících splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, byť nebyl učiněn pstupem dle zákna, nebyl dlžen prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, nebť u pana Františka Švece nadále předlžený živtpis nebsahuje pžadvané bsahvé náležitsti, knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka a z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele. 37. Tent pstup zadavatele, kdy psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezený v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace, mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, nebť nelze vylučit, že pkud by zadavatel v suladu s ust. 59 dst. 1 zákna psudil prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska stanvených pžadavků, tak by následně musel vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky vylučit pr nesplnění kvalifikace a dále pak zrušit část č. 14 veřejné zakázky, nebť by v předmětné části byli vylučeni všichni 13

14 ddavatelé. V takvét situaci by pak zadavatel již nemhl uzavřít smluvu s vybraným uchazečem pr část č. 14 veřejné zakázky. Při pakvání zadávacíh řízení na část č. 14 veřejné zakázky by pak mhl zadavatel bdržet nabídky jiných uchazečů, kteří by prkázali splnění kvalifikačních předpkladů, a nadt by jejich nabídka mhla být pr zadavatele výhdnější. 38. Úřad pvažuje na základě výše uvedenéh za prkázané, že zadavatel v šetřeném případě neddržel pstup stanvený v 59 dst. 1 zákna, když psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezený v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace a spčívající v předlžení svědčení vzdělání a prfesní kvalifikaci sby (lektra), která je dpvědná za výuku v příslušném kurzu, k prkázání jehž splnění měl uchazeč předlžit dklad řádném uknčení minimálně středšklskéh studia, strukturvaný prfesní živtpis bsahující alespň jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech a pdpis pracvníka, a dále dlžit minimálně dvuletu praxi v bru úzce suvisejícím s rlí lektra v kurzu, a t předlžením pracvní smluvy, ptvrzení zaměstnání neb čestným prhlášením, nebť vybraný uchazeč pr část č. 14 veřejné zakázky prkazval splnění výše uvedenéh technickéh kvalifikačníh předpkladu předlžením dkladů u pana Jiříh Vaška, pana Richarda Beneše a pana Františka Švece (viz bd 34. důvdnění tht příkazu), aniž by však u pana Jiříh Vaška předlžil pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru, přičemž předlžený živtpis nebsahuje pžadvané bsahvé náležitsti (knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka), a sučasně z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, u pana Richarda Beneše předlžil pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru a dále pak strukturvaný prfesní živtpis a sučasně z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, u pana Františka Švece předlžil dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru, přičemž předlžený živtpis nebsahuje pžadvané bsahvé náležitsti (knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka), a sučasně z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, přičemž uvedený pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem pr část č. 14 veřejné zakázky dne

15 smluvu na plnění části č. 14 veřejné zakázky. Tímt pstupem zadavatel naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. K výrku II. příkazu 39. V části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace pr část č. 31 veřejné zakázky zadavatel k technickému kvalifikačnímu předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna spčívajícímu v předlžení svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci minimálně 2 sb dpvědných za pskytvání předmětu veřejné zakázky, a t sby dpvědné za vedení kurzu a sby dpvědné za výuku, specifikval dklady k prkázání splnění předmětnéh technickéh kvalifikačníh předpkladu takt: Osba dpvědná za vedení kurzu předlží: dklad řádném uknčení vyskšklskéh studia, dle ust. 55 zák. č. 111/1998 Sb., vyských šklách[,] v brech psychlgie, pedaggika neb sciální práce. dklad min. 2 leté praxi v bru skupinvé pradenství (pracvní smluvu, ptvrzením zaměstnání neb čestn[ým] prhlášením) strukturvaný prfesní živtpis (CV), který musí bsahvat alespň: jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech, pdpis pracvníka. Osba dpvědná za výuku předlží: dklad řádném uknčení vyskšklskéh studia, dle ust. 55 zák. č. 111/1998 Sb., vyských šklách[,] v humanitním bru. dklad min. 2 leté praxi v bru skupinvé pradenství (pracvní smluvu, ptvrzením zaměstnání neb čestn[ým] prhlášením) strukturvaný prfesní živtpis (CV), který musí bsahvat alespň: jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, 15

16 údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech, pdpis pracvníka. 40. Z prtklu tevírání bálek pr část č. 31 veřejné zakázky ze dne vyplývá, že zadavatel bdržel pr předmětnu část veřejné zakázky nabídky deseti uchazečů a mezi nimi pak i nabídku uchazeče MAVO s.r.., IČO , se sídlem Černšická 20, Vnklasy (dále jen vybraný uchazeč pr část č. 31 veřejné zakázky ) 41. V nabídce vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky byly k prkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezenéh v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace bsaženy k sbě dpvědné za vedení kurzu (tj. k Mgr. Haně Slbdvé) následující dklady: dklad uknčení vyskšklskéh studia ze dne , čestné prhlášení dbrné a pedaggické praxi ze dne , prfesní živtpis ze dne V prfesním živtpise Mgr. Hany Slbdvé ze dne je uveden jmén a příjmení, kntaktní údaje, funkce při plnění předmětné části veřejné zakázky, praxe, účast na realizvaných prjektech, dsažené vzdělání a kurzy, další znalsti, a dále pak sbní vlastnsti. Uvedený živtpis je pdepsán. Z uvedené praxe pak vyplývá, že v letech půsbila Mgr. Hana Slbdvá u vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky. 43. Z bdu II.1.2 Seznam ddavatelů, kteří prkázali splnění kvalifikace prtklu psuzení kvalifikace ze dne vyplývá, že hdntící kmise psudila, že všech deset uchazečů část č. 31 veřejné zakázky, tj. vč. vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky, prkázal splnění pžadvané kvalifikace. 44. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne vyplývá, že hdntící kmise vyhdntila jak nejvhdnější nabídku vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky. Zadavatel se zttžnil se závěry hdntící kmise a dne uzavřel s uvedeným uchazečem na předmět plnění části č. 31 veřejné zakázky rámcvu smluvu realizaci pradenskéh prgramu část 31 s maximální celkvu cenu ,- Kč bez DPH. 45. Z výše uvedenéh vyplývá, že zadavatel psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv ze strany předmětnéh uchazeče nebyl dlžen prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezenéh v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace, nebť z žádnéh z předlžených dkladů k sbě dpvědné za vedení kurzu není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v prfesním živtpise Mgr. Hany Slbdvé ze dne je uveden, že tat půsbila 16

17 u vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky v letech , ale již nebsahuje žádný údaj, ze kteréh by vyplýval, že by byla zaměstnancem vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky v dbě pdání nabídky (viz k tmu bd 41. a bd 42. důvdnění tht příkazu), a zadavatel tudíž neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje předmětný technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna. 46. Z dkumentace veřejné zakázce dále vyplývá, že vybraný uchazeč pr část č. 31 veřejné zakázky dplnil zadavateli před pdpisem smluvy dne další dklad prkazující splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, knkrétně smluvu garanci pradenské činnsti ze dne Uvedený dklad pak svědčuje, že splnění předmětné části kvalifikace byl prkazván prstřednictvím subddavatele. 47. Úřad k tmu uvádí, že ani p výše uvedeném dplnění dkladů prkazujících splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, byť nebyl učiněn pstupem dle zákna, nebyl dlžen prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, nebť zadavateli nebyl v suladu s ust. 51 dst. 4 zákna u subddavatele sučasně prkázán splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. j) zákna (tj. že subddavatel není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek) a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) zákna (tj. výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm subddavatel zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní subddavatel zapsán). 48. Tent pstup zadavatele, kdy psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezený v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace, mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, nebť nelze vylučit, že pkud by zadavatel v suladu s ust. 59 dst. 1 zákna psudil prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska stanvených pžadavků, tak by následně musel vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky vylučit pr nesplnění kvalifikace a vybraným uchazečem pr předmětnu část zakázky by se pak stal jiný uchazeč, který pdal nabídku pr část č. 31 veřejné zakázky. 49. Úřad pvažuje na základě výše uvedenéh za prkázané, že zadavatel v šetřeném případě neddržel pstup stanvený v 59 dst. 1 zákna, když psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv neměl pstaven najist, že vybraný uchazeč pr část č. 31 splňuje technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezený v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace spčívající v předlžení svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci sby dpvědné za vedení kurzu a k prkázání jehž splnění měl uchazeč předlžit dklad řádném uknčení vyskšklskéh studia, strukturvaný prfesní živtpis bsahující alespň jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech a pdpis pracvníka, a dále dlžit minimálně dvuletu praxi v bru skupinvé pradenství, a t předlžením pracvní smluvy, ptvrzení zaměstnání neb čestným 17

18 prhlášením, nebť vybraný uchazeč pr část č. 31 veřejné zakázky prkazval splnění výše uvedenéh technickéh kvalifikačníh předpkladu předlžením dkladů u Mgr. Hany Slbdvé (viz bd 41. důvdnění tht příkazu), ačkliv z předlžených dkladů nebyl zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, přičemž uvedený pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel dne smluvu na plnění části č. 31 veřejné zakázky. Tímt pstupem zadavatel naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. K výrku III. příkazu 50. Pdle 17 písm. l) zákna se zadávacími pdmínkami rzumí veškeré pžadavky zadavatele uvedené v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení, zadávací dkumentaci či jiných dkumentech bsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. 51. Pdle 44 dst. 1 zákna je zadávací dkumentace subr dkumentů, údajů, pžadavků a technických pdmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. Za správnst a úplnst zadávací dkumentace dpvídá zadavatel. 52. Pdle 76 dst. 1 zákna psudí hdntící kmise nabídky uchazečů z hlediska splnění záknných pžadavků a pžadavků zadavatele uvedených v zadávacích pdmínkách a z hlediska th, zda uchazeč nepdal nepřijatelnu nabídku pdle 22 dst. 1 písm. d) zákna. Nabídky, které tyt pžadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedšl k vyřazení všech variant nabídky, nepvažuje se nabídka za vyřazenu. Ke zjevným pčetním chybám v nabídce, zjištěným při psuzení nabídek, které nemají vliv na nabídkvu cenu, hdntící kmise nepřihlíží. 53. Pdle 76 dst. 6 zákna uchazeče, jehž nabídka byla při psuzení nabídek hdntící kmisí vyřazena, vylučí veřejný zadavatel bezdkladně z účasti v zadávacím řízení. Vylučení uchazeče včetně důvdů veřejný zadavatel uchazeči bezdkladně písemně známí. 54. K psuzení nabídek Úřad v becné rvině uvádí, že účelem psuzení nabídek je věření skutečnsti, zda nabídka uchazeče, který prkázal splnění kvalifikace, dpvídá pžadavkům vyplývajícím z jedntlivých ustanvení zákna, dále věření th, zda nabídka p bsahvé i frmální stránce dpvídá pžadavkům zadavatele, které jsu uvedeny v zadávacích pdmínkách (zejména pak v zadávací dkumentaci), a dále pak věření skutečnsti, zda nabídka nedpruje jiným záknným předpisům. Psuzvání nabídek prvádí hdntící kmise ustanvená zadavatelem. Pkud kmise činí některé úkny pdle zákna vůči ddavatelům, stanví zákn pr dsažení právní jistty bu stran záknnu fikci, že jde v takvém případě úkny zadavatele (hdntící kmise činí úkny jménem zadavatele). 55. V případě, že hdntící kmise při psuzvání nabídek zjistí nesulad některé z nabídek s výše uvedenými pžadavky, je pvinna příslušnu nabídku vyřadit. Znamená t, že takvá nabídka již nebude dále psuzvána a hdncena. V případě, že hdntící kmise shledá v nabídce některéh z uchazečů nejasnst, je právněna v rámci psuzvání nabídek využít institutu vysvětlení nabídky, avšak tent institut nemůže služit jak prstředek pr pravu 18

19 či změnu nabídky. Uchazeče, jehž nabídka byla kmisí vyřazena, zadavatel bezdkladně vylučí z účasti v zadávacím řízení. 56. Z bdu 13. Pkyny pr zpracvání nabídky zadávací dkumentace vyplývá, že sučástí nabídky jsu pdklady pr hdncení nabídek. 57. V bdě 14. Kritéria hdncení nabídek zadávací dkumentace je v části vztahující se k dílčímu hdntícímu kritériu B. Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky pr části č. 1. č. 30 veřejné zakázky uveden, že [u]chazeč uvede, v jakých prstrách a s jakým didaktickým a technickým vybavením zajišťuje tereticku a prakticku část výuky, včetně sciálníh zázemí pr účastníky kurzů (mžnst bčerstvení apd.). K tmut účelu zadavatel vytvřil tabulky, které uchazeč vyplní pdle pkynů zadavatele a předlží v nabídce (přílha č. 15 ZD 2 ). 58. V bdě 14. Kritéria hdncení nabídek zadávací dkumentace je v části vztahující se ke způsbu hdncení nabídek dílčíh hdntícíh kritéria B u částí č. 1 č. 30 veřejné zakázky uveden: Pstup hdntící kmise při dplnění ANO/NE: Zadavatel stanvil pčet bdů (viz přílha č. 15 ZD), které může uchazeč získat, pkud dplní ANO (viz jedntlivé tabulky). V případě, že uchazeč d[p]lní NE, přiřadí hdntící kmise subkritériu 0 bdů. Celkvá hdnta dílčíh kritéria se získá sečtením všech bdů za jedntlivá subkritéria. Pstup hdntící kmise při dplnění pčtu (číslice): Zadavatel stanvil rzmezí a těmt rzmezím přiřadil bdy (viz přílha č. 15 ZD), které mhu uchazeči získat. Celkvá hdnta dílčíh kritéria se získá sečtením všech bdů za jedntlivá subkritéria[.] Výjimku tvří části 8, 15, 16, 17 VZ 3. (...) 59. V bdě 20. Přílhy zadávací dkumentace je uvedena jak jedna z přílh přílha č. 14 Tabulky pr hdncení dílčíh kritéria B. (1 30 VZ) (dále jen přílha č. 14 zadávací dkumentace ). 60. Z návrhu rámcvé smluvy realizaci rekvalifikačních kurzů, který je přílhu č. 6 zadávací dkumentace, vyplývá, že uchazečem vyplněná tabulka pr účely hdncení dílčíh hdntícíh kritéria B Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky pr části č. 1. č. 30 veřejné zakázky tvří sučasně přílhu č. 3 Materiální a technické zabezpečení výuky rámcvé smluvy realizaci rekvalifikačních kurzů. 61. Přílha č. 14 zadávací dkumentace je tvřena sedmi tabulkami, přičemž u každé jedné tabulky jsu nadepsány části veřejné zakázky, ke kterým se vztahuje. 62. Tabulka pr část č. 26 veřejné zakázky, která tvří sučást přílhy č. 14 zadávací dkumentace, která je nadepsána Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky 9. Gastrnmie 2 ze seznamu přílh jednznačně vyplývá, že myšlena je přílha č. 14 zadávací dkumentace, zadávací dkumentace přílhu č. 15 nemá pzn. Úřadu 3 veřejné zakázky pzn. Úřadu 19

20 18. Služby - péče těl 19. Služby - manikúra, pedikúra 24. Malbchd 25. Údržba strmů a dřevin 26. Stavebnictví 27. Zahradnictví 28. Operátr plastů 29. Elektrtechnika (dále jen tabulka pr část č. 26 veřejné zakázky ) bsahuje následující subkritéria a bdvé hdnty: Nadstandardní učební materiály (pracvní listy apd.) - zpracvatelem je uchazeč, tyt materiály vychází z jeh dluhdbé zkušensti z realizací rekval. kurzů 10 bdů Dataprjektr 10 bdů Interaktivní tabule 10 bdů Flipchart, tabule 10 bdů Šatna 20 bdů Uzamykatelné skříňky v šatně 20 bdů Mžnst uvaření kávy, čaje (v bezprstředním dsahu učebny) 10 bdů Mžnst nákupu bčerstvení (bufet, autmat) v budvě (cca d 3 min. chůze) 10 bdů. 63. Tabulka pr část č. 2 a část č. 30 veřejné zakázky, která tvří sučást přílhy č. 14 zadávací dkumentace, která je nadepsána Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky 2. Pčítačvé dvednsti 30. Finanční gramtnst (dále jen tabulka pr část č. 2 a část č. 30 veřejné zakázky ) bsahuje následující subkritéria a bdvé hdnty: Pčet PC v učebně 15 bdů Nadstandardní učební materiály (pracvní listy apd.) - zpracvatelem je uchazeč, tyt materiály vychází z jeh dluhdbé zkušensti z realizací rekval. kurzů 10 bdů Dataprjektr 10 bdů Interaktivní tabule 10 bdů Flipchart, tabule 10 bdů Internet a jeh využití pr výuku 15 bdů 20

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017 *UOHSX0098867* UOHSX0098867 USNESENÍ Brn 26. ledna 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015 *UOHSX0079Z94* UOHSX0079Z94 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brn: 3. 8. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brno 5. září 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brno 5. září 2014 *UOHSX00697LD* UOHSX00697LD PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brn 5. září 2014 Ve správním řízení rzkladu ze dne 1. 10. 2013, dručeném

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více