ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE"

Transkript

1 *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve věci spáchání správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, jichž se dpustil zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice, při zadávání části č. 14 Svařvání - Žďár nad Sázavu, části č. 26 Stavebnictví a části č. 31 Pradenský prgram veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , přičemž známení zadání zakázky byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn dne a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , vydává pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, tent

2 příkaz: I. Zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání části č. 14 Svařvání - Žďár nad Sázavu veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , neddržel pstup stanvený v 59 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, když psudil kvalifikaci uchazeče ŽĎAS, a.s., IČO , se sídlem Strjírenská 675/6, Žďár nad Sázavu 1, Žďár nad Sázavu, jak splněnu, ačkliv neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) cit. zákna veřejných zakázkách vymezený v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace ze dne a spčívající v předlžení svědčení vzdělání a prfesní kvalifikaci sby (lektra), která je dpvědná za výuku v příslušném kurzu, k prkázání jehž splnění měl uchazeč předlžit dklad řádném uknčení minimálně středšklskéh studia, strukturvaný prfesní živtpis bsahující alespň jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech a pdpis pracvníka, a dále dlžit minimálně dvuletu praxi v bru úzce suvisejícím s rlí lektra v kurzu, a t předlžením pracvní smluvy, ptvrzení zaměstnání neb čestným prhlášením, nebť jmenvaný uchazeč prkazval splnění výše uvedenéh technickéh kvalifikačníh předpkladu předlžením diplmu evrpskéh svářečskéh technlga č. EWT/CZ ze dne , diplmu evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne a pvěření funkcí instruktra svařvání elektrickým blukem a plamenem ze dne a dále pak nedatvanéh prfesníh živtpisu u pana Jiříh Vaška, aniž by u jmenvanéh sučasně předlžil pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru, přičemž předlžený živtpis nebsahuje pžadvané bsahvé náležitsti (knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka), a sučasně z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v uvedených dkladech není vztah mezi ddavatelem a panem Jiřím Vaškem vymezen, předlžením diplmu evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne a pvěření funkcí instruktra svařvání elektrickým blukem ze dne u pana Richarda Beneše, aniž by u jmenvanéh předlžil pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru a dále pak strukturvaný prfesní živtpis a sučasně z žádnéh z předlžených 2

3 dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v uvedených dkladech není vztah mezi ddavatelem a panem Richardem Benešem vymezen, předlžením diplmu evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne , vysvědčení maturitní zkušce ze dne a nedatvanéh prfesníh živtpisu u pana Františka Švece, aniž by u jmenvanéh sučasně předlžil dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru, přičemž předlžený živtpis nebsahuje pžadvané bsahvé náležitsti (knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka), a sučasně z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v uvedených dkladech není vztah mezi ddavatelem a panem Františkem Švecem vymezen, přičemž uvedený pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel dne se jmenvaným uchazečem smluvu na plnění části č. 14 Svařvání - Žďár nad Sázavu předmětné veřejné zakázky. II. Zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání části č. 31 Pradenský prgram veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , neddržel pstup stanvený v 59 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, když psuzval a hdntil nabídku uchazeče MAVO s.r.., IČO , se sídlem Černšická 20, Vnklasy, ačkliv neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje technické kvalifikační předpklady pdle 56 dst. 2 písm. e) cit. zákna veřejných zakázkách vymezené v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace ze dne a spčívající v předlžení svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci sby dpvědné za vedení kurzu, k prkázání jehž splnění měl uchazeč předlžit dklad řádném uknčení vyskšklskéh studia, strukturvaný prfesní živtpis bsahující alespň jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech a pdpis pracvníka, a dále dlžit minimálně dvuletu praxi v bru skupinvé pradenství, a t předlžením pracvní smluvy, ptvrzení zaměstnání neb čestným prhlášením, nebť jmenvaný uchazeč prkazval splnění výše uvedenéh technickéh kvalifikačníh předpkladu předlžením dkladu uknčení vyskšklskéh studia ze dne , čestnéh prhlášení dbrné a pedaggické praxi ze dne a prfesníh živtpisu ze dne u Mgr. Hany Slbdvé, ačkliv z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace 3

4 prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v uvedených dkladech není vztah mezi ddavatelem a Mgr. Hanu Slbdvu vymezen, přičemž uvedený pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel dne se jmenvaným uchazečem smluvu na plnění části č. 31 Pradenský prgram předmětné veřejné zakázky. III. Zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání části č. 26 Stavebnictví veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , neddržel pstup stanvený v 76 dst. 1 a 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, nebť hdntící kmise nevyřadila a zadavatel následně nevylučil uchazeče Střední škla stavební Jihlava, IČO , se sídlem Žižkva 1939/20, Jihlava, z účasti v zadávacím řízení na uvedenu část veřejné zakázky, přestže jeh nabídka nesplňvala pžadavky zadavatele stanvené v zadávacích pdmínkách, jež vyplývaly z bdu 13. Pkyny pr zpracvání nabídky a bdu 14. Kritéria hdncení nabídek zadávací dkumentace ze dne ve spjení s přílhu č. 14 Tabulky pr hdncení dílčíh kritéria B. (1 30 VZ) zadávací dkumentace ze dne , nebť nebsahvala pdklady pr hdncení nabídek, tj. vyplněnu tabulku Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky, která tvří sučasně přílhu č. 3 Materiální a technické zabezpečení výuky rámcvé smluvy, pr příslušnu část předmětné veřejné zakázky, nýbrž bsahvala vyplněnu tabulku Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky určenu pr část č. 2. Pčítačvé dvednsti a část č. 30 Finanční gramtnst předmětné veřejné zakázky, ve které nebyl prti tabulce Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky určené pr část č. 26 Stavebnictví předmětné veřejné zakázky uveden subkritérium šatna a uzamykatelné skříňky v šatně, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel dne se jmenvaným uchazečem smluvu na plnění části č. 26 Stavebnictví předmětné veřejné zakázky. IV. Zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání části č. 31 Pradenský prgram veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S , neddržel pstup stanvený v 79 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění 4

5 pzdějších předpisů, v návaznsti na 6 cit. zákna veřejných zakázkách, nebť prvedl hdncení nabídek v dílčím hdntícím kritériu Kvalita pužité metdiky netransparentním a nepřezkumatelným způsbem, když z přílhy č. 2 slvní důvdnění přiřazení bdů v části 31 VZ prtklu jednání hdntící kmise ze dne není zřejmý průběh hdncení jedntlivých nabídek v rámci předmětnéh dílčíh hdntícíh kritéria, a tudíž není seznatelné, na základě jakých úvah hdntící kmise přiřadila jedntlivým uchazečům knkrétní pčet bdů, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel dne s uchazečem MAVO s.r.., IČO , se sídlem Černšická 20, Vnklasy, smluvu na plnění části č. 31 Pradenský prgram předmětné veřejné zakázky. V. Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrcích I. až IV. tht příkazu se zadavateli Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice ukládá pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkuta ve výši ,- Kč (dvacet pět tisíc krun českých). Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu. ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , se sídlem Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice (dále jen zadavatel ) zahájil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) dne desláním známení zahájení zadávacíh řízení k uveřejnění tevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky VÝBĚR DODAVATELŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ A PORADENSKÉHO PROGRAMU PRO KRAJ VYSOČINA NA OBDOBÍ , přičemž tt známení byl v infrmačním systému veřejných zakázkách uveřejněn dne pd ev. č. zakázky a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2012/S (dále jen veřejná zakázka ). 2. Zadavatel se v suladu s 151 zákna nechal při výknu práv a pvinnstí pdle zákna suvisejících se zadávacím řízením zastupit splečnstí CPS cnsulting, s.r.., IČO , se sídlem Havanská 22/194, Praha 7 Bubeneč 1 (dále jen splečnst CPS cnsulting, s.r.. ). 3. Předmět veřejné zakázky vymezil zadavatel v bdu 3. Vymezení předmětu veřejné zakázky zadávací dkumentace ze dne (dále jen zadávací dkumentace ) tak, že [p]ředmětem veřejné zakázky je výběr ddavatelů rekvalifikačních a vzdělávacích firem, které budu pr Úřad práce ČR, krajsku pbčku v Jihlavě, zajišťvat v rámci nárdníh individuálníh prjektu (NIP) a aktivní plitiky zaměstnansti realizaci rekvalifikačních kurzů a pradenskéh prgramu pr uchazeče a zájemce zaměstnání. 1 dle bchdníh rejstříku nyní CPS cnsulting, s.r.. v likvidaci, se sídlem Tusarva 1152/36, Hlešvice, Praha 7 5

6 4. Zadavatel veřejnu zakázku rzdělil na 31 částí: část č. 1 Kurzy pr bsluhu sbníh pčítače s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 2 Pčítačvé dvednsti s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 3 Řidičské dvednsti + způsbilsti - Havlíčkův [B]rd s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 4 Řidičské dvednsti + způsbilsti - Jihlava s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 5 Řidičské dvednsti + způsbilsti - Pelhřimv s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 6 Řidičské dvednsti + způsbilsti - Třebíč s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 7 Řidičské dvednsti + způsbilsti - Žďár nad Sázavu s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 8 Obsluha manipulačních vzíků (VZV) s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 9 Gastrnmie s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 10 Svařvání - Havlíčkův Brd s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 11 Svařvání - Jihlava s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 12 Svařvání - Pelhřimv s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 13 Svařvání - Třebíč s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 14 Svařvání - Žďár nad Sázavu s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 15 Sciální péče s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 16 Zdravtnictví s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 17 Masérské kurzy s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 18 Služby - péče těl s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 19 Služby - manikúra, pedikúra s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 20 Strjírenství s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 21 Administrativa s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 22 Účetnictví s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, 6

7 část č. 23 Základy pdnikání s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 24 Malbchd s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 25 Údržba strmů a dřevin s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 26 Stavebnictví s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 27 Zahradnictví s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 28 Operátr plastů s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 29 Elektrtechnika s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 30 Finanční gramtnst s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH, část č. 31 Pradenský prgram s předpkládanu hdntu ,- Kč bez DPH (dále jen část č. 1 část č. 31 veřejné zakázky ). Celkvá předpkládaná hdnta veřejné zakázky tedy činila ,- Kč bez DPH. 5. Jak základní hdntící kritérium pr zadání veřejné zakázky zadavatel v bdu 14. Kritéria hdncení nabídek zadávací dkumentace uvedl eknmicku výhdnst nabídky, přičemž pr část č. 1 část č. 30 veřejné zakázky stanvil následující hdntící kritéria a jejich váhy: výše nabídkvé ceny v Kč 70 %, prvzní a technické parametry 30 %, a pr část č. 31 veřejné zakázky stanvil následující hdntící kritéria a jejich váhy: výše nabídkvé ceny v Kč 70 %, kvalita pužité metdiky 30 %. 6. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), jak rgán příslušný pdle 112 zákna k výknu dhledu nad ddržváním tht zákna, bdržel pdnět k přezkumání pstupu zadavatele v suvislsti se zadáváním veřejné zakázky, přičemž v rámci šetření pdnětu si Úřad vyžádal d zadavatele vyjádření k pdnětu a dále dkumentaci předmětné veřejné zakázce. 7. P přezkumání předlžených pdkladů, jež jsu sučástí spisu v tét věci vedenéh pd sp. zn. S0114/2016/VZ, Úřad dspěl k závěru, že zadavatel nepstupval v suvislsti se zadáváním veřejné zakázky v suladu se záknem. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. 8. Pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ), lze pvinnst v řízení z mci úřední a ve sprném řízení ulžit frmu písemnéh příkazu. Příkaz může správní rgán vydat, pvažuje-li skutkvé zjištění za dstatečné; vydání příkazu může být prvním úknem v řízení. V tmt případě je vydání příkazu prvním úknem ve správním řízení. 7

8 K právnímu pstavení zadavatele 9. Před zkumáním samtnéh pstupu zadavatele v zadávacím řízení se Úřad nejprve zabýval tázku, zda zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky naplňuje definici zadavatele pdle zákna. 10. Pdle 3 dst. 1 zákna č. 219/2000 Sb., majetku České republiky a jejím vystupvání v právních vztazích, ve znění pzdějších předpisů, jsu rganizačními slžkami státu ministerstva a jiné správní úřady. 11. Pdle 3 dst. 2 citvanéh zákna rganizační slžka není právnicku sbu. Tím není dtčena její půsbnst neb výkn předmětu činnsti pdle zvláštních právních předpisů a její jednání v těcht případech je jednáním státu. 12. Pdle 1 dst. 1 věty druhé zákna č. 73/2011 Sb., Úřadu práce České republiky a změně suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů, je Úřad práce správním úřadem s celstátní půsbnstí. 13. Na základě výše uvedených ustanvení lze knstatvat, že zadavatel naplňuje definici veřejnéh zadavatele uvedenu v 2 dst. 2 písm. a) zákna, pdle kteréh je veřejným zadavatelem Česká republika. K výrkům I. II. příkazu K prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů becně 14. Pdle 50 dst. 1 zákna splní kvalifikaci ddavatel, který prkáže splnění a) základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 zákna, b) prfesních kvalifikačních předpkladů pdle 54 zákna, c) eknmických a finančních kvalifikačních předpkladů pdle 55 zákna a d) technických kvalifikačních předpkladů pdle 56 zákna. 15. Pdle 50 dst. 2 zákna stanví veřejný zadavatel pžadavky na prkázání splnění kvalifikace v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení. Pdrbná specifikace těcht pžadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dkumentaci. 16. Pdle 51 dst. 4 zákna pkud není ddavatel schpen prkázat splnění určité části kvalifikace pžadvané veřejným zadavatelem pdle 50 dst. 1 písm. b) až d) zákna v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele. Ddavatel je v takvém případě pvinen veřejnému zadavateli předlžit a) dklady prkazující splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. j) zákna a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) zákna subddavatelem a b) smluvu uzavřenu se subddavatelem, z níž vyplývá závazek subddavatele k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky ddavatelem či k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění kvalifikace pdle 50 dst. 1 písm. b) až d) zákna. 8

9 Ddavatel není právněn prstřednictvím subddavatele prkázat splnění kvalifikace pdle 54 písm. a) zákna. 17. Pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna může veřejný zadavatel k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatele pr plnění veřejné zakázky na služby pžadvat svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci ddavatele neb veducích zaměstnanců ddavatele neb sb v bdbném pstavení a sb dpvědných za pskytvání příslušných služeb. 18. Pdle 56 dst. 7 zákna je ve vztahu k technickým kvalifikačním předpkladům veřejný zadavatel pvinen v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení a) stanvit rzsah pžadvaných infrmací a dkladů, b) uvést způsb prkázání splnění těcht kvalifikačních předpkladů a c) vymezit minimální úrveň těcht kvalifikačních předpkladů, dpvídající druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky. 19. Pdle 59 dst. 1 zákna veřejný zadavatel psudí prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska pžadavků stanvených v suladu s tímt záknem. 20. Pdle 60 dst. 1 zákna ddavatel, který nesplní kvalifikaci v pžadvaném rzsahu neb nesplní pvinnst stanvenu v 58 zákna, musí být veřejným zadavatelem vylučen z účasti v zadávacím řízení. 21. Úřad v becné rvině uvádí, že účelem prkazvání kvalifikace je snaha zajistit, aby se veřejnu zakázku ucházeli puze ti ddavatelé, kteří jsu bjektivně schpni knkrétní veřejnu zakázku řádně a včas splnit, tedy mají veškeré předpklady pr její řádnu realizaci. Za kvalifikaci je tedy třeba pvažvat způsbilst (schpnst) ddavatele realizvat zadavatelem pžadvanu veřejnu zakázku. Skutečnst, že ddavatel prkáže splnění pžadvané kvalifikace, zadavateli pskytuje určitu jisttu, že bude mci uzavřít smluvu na plnění veřejné zakázky s ddavatelem, který je p všech stránkách způsbilý veřejnu zakázku splnit. 22. Účelem stanvení technických kvalifikačních předpkladů je pak zajištění, aby byla veřejná zakázka plněna ddavatelem, který k tmu má určitu technicku způsbilst, tj. bude k jejímu plnění mít ptřebné dbrné a materiální předpklady, čímž je minimalizván rizik zadavatele, že djde ke zmaření primárníh účelu zadávacíh řízení, kterým je řádná a efektivní realizace plnění veřejné zakázky. 23. Zákndárce v 59 dst. 4 zákna připustil, že zadavatel má mžnst, nikliv pvinnst, pžádat ddavatele, který neprkázal pžadvanu kvalifikaci v plném rzsahu, její dplnění. Je tedy plně v kmpetenci zadavatele rzhdnut se, zda ddavatele pžádá bjasnění či dlžení ddatečných infrmací neb dkladů prkazujících kvalifikaci neb zda ve smyslu 60 dst. 1 zákna ddavatele bez mžnsti dalšíh bjasňvání či dplňvání ddatečných infrmací neb dkladů prkazujících kvalifikaci vylučí ze zadávacíh řízení z důvdu neprkázání kvalifikace. Zákn nevylučuje, aby zadavatel pstupval pdle 59 dst. 4 zákna i v případě, kdy ddavatel neprkázal splnění příslušné části kvalifikace vůbec, tzn. v nabídce předlžené uchazečem pžadvaná infrmace neb dklad zcela chybí. 9

10 24. Za neprkázání splnění kvalifikace je pak pvažvána situace, kdy dklady předlžené ddavatelem nekrespndují s pžadavky zadavatele na prkázání kvalifikace vymezené v zadávacích pdmínkách knkrétníh zadávacíh řízení, či z těcht dkladů její splnění nevyplývá. Pkud ddavatel neprkázal splnění své kvalifikace (neb nedplnil infrmace či dklady ani v přiměřené lhůtě pskytnuté zadavatelem k dplnění kvalifikace ve smyslu 59 dst. 4 zákna), je zadavatel pvinen přistupit k vylučení takvéh ddavatele z další účasti v zadávacím řízení. K výrku I. příkazu 25. V bdě 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace zadavatel vymezil, že [d]klady prkazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v kpii ke každé části, na kteru pdává nabídku. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82 zákna je pvinen předlžit před uzavřením smluvy riginály neb věřené kpie dkladů prkazující splnění kvalifikace. 26. V části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace pr část č. 1 až část č. 30 veřejné zakázky je k technickému kvalifikačnímu předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna spčívajícímu v předlžení svědčení vzdělání a prfesní kvalifikaci sby (lektra), která je dpvědná za výuku v příslušném kurzu, uveden, že [u]chazeč splňuje technické kvalifikační předpklady, pkud předlží svědčení vzdělání a prfesní kvalifikaci sby (lektra), která je dpvědná za výuku v příslušném kurzu, přičemž tamtéž zadavatel specifikval dklady k prkázání splnění předmětnéh technickéh kvalifikačníh předpkladu takt: Dklad řádném uknčení studia, (min. SŠ vzdělání, dle ust. 58 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn). Dlžení min. 2 leté praxe v bru (dle části pr kteru uchazeč předkládá nabídku), který úzce suvisí s jeh rlí v kurzu (pracvní smluvu, ptvrzením zaměstnání neb čestn[ým] prhlášením). [S]trukturvaný prfesní živtpis (CV), který musí bsahvat alespň: jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech, pdpis pracvníka. 27. Z prtklu tevírání bálek pr část č. 14 veřejné zakázky ze dne vyplývá, že zadavatel bdržel pr předmětnu část veřejné zakázky nabídky dvu uchazečů uchazeče ŽĎAS, a.s., IČO , se sídlem Strjírenská 675/6, Žďár nad Sázavu 1, Žďár 10

11 nad Sázavu (dále jen vybraný uchazeč pr část č. 14 veřejné zakázky ) a uchazeče Střední škla řemesel a služeb Velké Meziříčí, IČO , se sídlem Hrnměstská 363/35, Velké Meziříčí (dále jen uchazeč Střední škla řemesel a služeb Velké Meziříčí ). 28. V nabídce vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky byly k prkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezenéh v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace bsaženy následující dklady: u pana Jiříh Vaška diplm evrpskéh svářečskéh technlga č. EWT/CZ ze dne diplm evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne pvěření funkcí instruktra svařvání elektrickým blukem a plamenem ze dne nedatvaný prfesní živtpis u pana Richarda Beneše diplm evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne pvěření funkcí instruktra svařvání elektrickým blukem ze dne u pana Františka Švece diplm evrpskéh svářečskéh praktika č. EWP SK ze dne vysvědčení maturitní zkušce ze dne nedatvaný prfesní živtpis. 29. V nedatvaném živtpise pana Jiříh Vaška je uveden jmén a příjmení, adresa, datum narzení, kntaktní údaje, dsažené a dplňkvé vzdělání, pracvní zkušensti, další znalsti, a dále pak vlastnsti a zájmy. Uvedený živtpis je pdepsán Fialvá a patřen tiskem razítka vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky. Z uvedených pracvních zkušenstí pak vyplývá, že v letech pracval pan Jiří Vašek pr vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky. 30. V nedatvaném živtpise pana Františka Švece je uveden jmén a příjmení, adresa, datum narzení, kntaktní údaje, dsažené a dplňkvé vzdělání, pracvní zkušensti, další znalsti, a dále pak vlastnsti a zájmy. Uvedený živtpis je pdepsán Fialvá a patřen tiskem razítka vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky. Z uvedených pracvních zkušenstí pak vyplývá, že v letech pracval pan František Švec pr vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky. 31. V krycím listě nabídky vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky je pak uvedena jak kntaktní sba Mgr. Dana Fialvá, veducí ddělení vzdělávání. 11

12 32. Z bdu II.1.2 Seznam ddavatelů, kteří prkázali splnění kvalifikace prtklu psuzení kvalifikace ze dne vyplývá, že hdntící kmise psudila, že vybraný uchazeč pr část č. 14 veřejné zakázky prkázal splnění pžadvané kvalifikace. Z předmětnéh prtklu dále vyplývá, že uchazeč Střední škla řemesel a služeb Velké Meziříčí neprkázal splnění technických kvalifikačních předpkladů pdle 56 dst. 2 písm. a) zákna, nebť v rámci výzvy k dplnění dkladů předlžil seznam významných služeb, ze kteréh nebyl patrné, pr kh byly služby realizvány. Z uvedenéh důvdu zadavatel rzhdl dne vylučení uchazeče Střední škla řemesel a služeb Velké Meziříčí. 33. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne vyplývá, že hdntící kmise v suladu s 79 dst. 6 zákna neprvedla hdncení nabídky vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky, a dále, že dpručila zadavateli pdepsat s vybraným uchazečem pr část č. 14 veřejné zakázky rámcvu smluvu. Zadavatel se zttžnil se závěry hdntící kmise a dne uzavřel s vybraným uchazečem na předmět plnění části č. 14 veřejné zakázky rámcvu smluvu realizaci rekvalifikačních kurzů část 14 s maximální celkvu cenu ,- Kč bez DPH. 34. Z výše uvedenéh vyplývá, že zadavatel psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv ze strany předmětnéh uchazeče nebyl dlžen prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezenéh v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace, nebť u pana Jiříh Vaška nebyl předlžen pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru (viz k tmu bd 26. a bd 28. důvdnění tht příkazu), předlžený živtpis nebsahval pžadvané bsahvé náležitsti, knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka (viz k tmu bd 26. a bd 29. důvdnění tht příkazu), z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v nedatvaném živtpise je uveden, že pan Jiří Vašek pracval pr vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky d rku 2009, ale již nebsahuje žádný údaj, ze kteréh by vyplýval, že by byl zaměstnancem vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky i v dbě pdání nabídky (viz k tmu bd 28. a bd 29. důvdnění tht příkazu), u pana Richarda Beneše nebyl předlžen pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru a strukturvaný prfesní živtpis (viz k tmu bd 26. a bd 28. důvdnění tht příkazu), z žádnéh z předlžených dkladů dále není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb 12

13 prstřednictvím subddavatele (viz k tmu bd 28. důvdnění tht příkazu), u pana Františka Švece nebyl předlžen pžadvaný dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru (viz k tmu bd 26. a bd 28. důvdnění tht příkazu), předlžený živtpis nebsahval pžadvané bsahvé náležitsti, knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka (viz k tmu bd 26. a bd 30. důvdnění tht příkazu), z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v nedatvaném živtpise je uveden, že pan František Švec pracval pr vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky d rku 2009, ale již nebsahuje žádný údaj, ze kteréh by vyplýval, že by byl zaměstnancem vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky i v dbě pdání nabídky (viz k tmu bd 28. a bd 30. důvdnění tht příkazu). a zadavatel tudíž neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje předmětný technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna. 35. Z dkumentace veřejné zakázce dále vyplývá, že vybraný uchazeč pr část č. 14 veřejné zakázky dplnil zadavateli před pdpisem smluvy dne další dklad prkazující splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, knkrétně pracvní smluvu pana Františka Švece ze dne a dále pak dhdu změně pracvní smluvy ze dne Uvedené dklady pak prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru. 36. Úřad k tmu uvádí, že ani p výše uvedeném dplnění dkladů prkazujících splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, byť nebyl učiněn pstupem dle zákna, nebyl dlžen prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, nebť u pana Františka Švece nadále předlžený živtpis nebsahuje pžadvané bsahvé náležitsti, knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka a z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele. 37. Tent pstup zadavatele, kdy psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezený v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace, mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, nebť nelze vylučit, že pkud by zadavatel v suladu s ust. 59 dst. 1 zákna psudil prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska stanvených pžadavků, tak by následně musel vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky vylučit pr nesplnění kvalifikace a dále pak zrušit část č. 14 veřejné zakázky, nebť by v předmětné části byli vylučeni všichni 13

14 ddavatelé. V takvét situaci by pak zadavatel již nemhl uzavřít smluvu s vybraným uchazečem pr část č. 14 veřejné zakázky. Při pakvání zadávacíh řízení na část č. 14 veřejné zakázky by pak mhl zadavatel bdržet nabídky jiných uchazečů, kteří by prkázali splnění kvalifikačních předpkladů, a nadt by jejich nabídka mhla být pr zadavatele výhdnější. 38. Úřad pvažuje na základě výše uvedenéh za prkázané, že zadavatel v šetřeném případě neddržel pstup stanvený v 59 dst. 1 zákna, když psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 14 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezený v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace a spčívající v předlžení svědčení vzdělání a prfesní kvalifikaci sby (lektra), která je dpvědná za výuku v příslušném kurzu, k prkázání jehž splnění měl uchazeč předlžit dklad řádném uknčení minimálně středšklskéh studia, strukturvaný prfesní živtpis bsahující alespň jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech a pdpis pracvníka, a dále dlžit minimálně dvuletu praxi v bru úzce suvisejícím s rlí lektra v kurzu, a t předlžením pracvní smluvy, ptvrzení zaměstnání neb čestným prhlášením, nebť vybraný uchazeč pr část č. 14 veřejné zakázky prkazval splnění výše uvedenéh technickéh kvalifikačníh předpkladu předlžením dkladů u pana Jiříh Vaška, pana Richarda Beneše a pana Františka Švece (viz bd 34. důvdnění tht příkazu), aniž by však u pana Jiříh Vaška předlžil pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru, přičemž předlžený živtpis nebsahuje pžadvané bsahvé náležitsti (knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka), a sučasně z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, u pana Richarda Beneše předlžil pžadvaný dklad řádném uknčení studia, dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru a dále pak strukturvaný prfesní živtpis a sučasně z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, u pana Františka Švece předlžil dklad prkazující pžadvanu minimální (tj. dvuletu) praxi v bru, přičemž předlžený živtpis nebsahuje pžadvané bsahvé náležitsti (knkrétně funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky a pdpis pracvníka), a sučasně z žádnéh z předlžených dkladů není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, přičemž uvedený pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem pr část č. 14 veřejné zakázky dne

15 smluvu na plnění části č. 14 veřejné zakázky. Tímt pstupem zadavatel naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. K výrku II. příkazu 39. V části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace pr část č. 31 veřejné zakázky zadavatel k technickému kvalifikačnímu předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna spčívajícímu v předlžení svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci minimálně 2 sb dpvědných za pskytvání předmětu veřejné zakázky, a t sby dpvědné za vedení kurzu a sby dpvědné za výuku, specifikval dklady k prkázání splnění předmětnéh technickéh kvalifikačníh předpkladu takt: Osba dpvědná za vedení kurzu předlží: dklad řádném uknčení vyskšklskéh studia, dle ust. 55 zák. č. 111/1998 Sb., vyských šklách[,] v brech psychlgie, pedaggika neb sciální práce. dklad min. 2 leté praxi v bru skupinvé pradenství (pracvní smluvu, ptvrzením zaměstnání neb čestn[ým] prhlášením) strukturvaný prfesní živtpis (CV), který musí bsahvat alespň: jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech, pdpis pracvníka. Osba dpvědná za výuku předlží: dklad řádném uknčení vyskšklskéh studia, dle ust. 55 zák. č. 111/1998 Sb., vyských šklách[,] v humanitním bru. dklad min. 2 leté praxi v bru skupinvé pradenství (pracvní smluvu, ptvrzením zaměstnání neb čestn[ým] prhlášením) strukturvaný prfesní živtpis (CV), který musí bsahvat alespň: jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, 15

16 údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech, pdpis pracvníka. 40. Z prtklu tevírání bálek pr část č. 31 veřejné zakázky ze dne vyplývá, že zadavatel bdržel pr předmětnu část veřejné zakázky nabídky deseti uchazečů a mezi nimi pak i nabídku uchazeče MAVO s.r.., IČO , se sídlem Černšická 20, Vnklasy (dále jen vybraný uchazeč pr část č. 31 veřejné zakázky ) 41. V nabídce vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky byly k prkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezenéh v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace bsaženy k sbě dpvědné za vedení kurzu (tj. k Mgr. Haně Slbdvé) následující dklady: dklad uknčení vyskšklskéh studia ze dne , čestné prhlášení dbrné a pedaggické praxi ze dne , prfesní živtpis ze dne V prfesním živtpise Mgr. Hany Slbdvé ze dne je uveden jmén a příjmení, kntaktní údaje, funkce při plnění předmětné části veřejné zakázky, praxe, účast na realizvaných prjektech, dsažené vzdělání a kurzy, další znalsti, a dále pak sbní vlastnsti. Uvedený živtpis je pdepsán. Z uvedené praxe pak vyplývá, že v letech půsbila Mgr. Hana Slbdvá u vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky. 43. Z bdu II.1.2 Seznam ddavatelů, kteří prkázali splnění kvalifikace prtklu psuzení kvalifikace ze dne vyplývá, že hdntící kmise psudila, že všech deset uchazečů část č. 31 veřejné zakázky, tj. vč. vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky, prkázal splnění pžadvané kvalifikace. 44. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne vyplývá, že hdntící kmise vyhdntila jak nejvhdnější nabídku vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky. Zadavatel se zttžnil se závěry hdntící kmise a dne uzavřel s uvedeným uchazečem na předmět plnění části č. 31 veřejné zakázky rámcvu smluvu realizaci pradenskéh prgramu část 31 s maximální celkvu cenu ,- Kč bez DPH. 45. Z výše uvedenéh vyplývá, že zadavatel psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv ze strany předmětnéh uchazeče nebyl dlžen prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezenéh v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace, nebť z žádnéh z předlžených dkladů k sbě dpvědné za vedení kurzu není zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, nebť v prfesním živtpise Mgr. Hany Slbdvé ze dne je uveden, že tat půsbila 16

17 u vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky v letech , ale již nebsahuje žádný údaj, ze kteréh by vyplýval, že by byla zaměstnancem vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky v dbě pdání nabídky (viz k tmu bd 41. a bd 42. důvdnění tht příkazu), a zadavatel tudíž neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje předmětný technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna. 46. Z dkumentace veřejné zakázce dále vyplývá, že vybraný uchazeč pr část č. 31 veřejné zakázky dplnil zadavateli před pdpisem smluvy dne další dklad prkazující splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, knkrétně smluvu garanci pradenské činnsti ze dne Uvedený dklad pak svědčuje, že splnění předmětné části kvalifikace byl prkazván prstřednictvím subddavatele. 47. Úřad k tmu uvádí, že ani p výše uvedeném dplnění dkladů prkazujících splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, byť nebyl učiněn pstupem dle zákna, nebyl dlžen prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna, nebť zadavateli nebyl v suladu s ust. 51 dst. 4 zákna u subddavatele sučasně prkázán splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. j) zákna (tj. že subddavatel není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek) a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) zákna (tj. výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm subddavatel zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní subddavatel zapsán). 48. Tent pstup zadavatele, kdy psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv neměl pstaven najist, že jmenvaný uchazeč splňuje technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezený v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace, mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, nebť nelze vylučit, že pkud by zadavatel v suladu s ust. 59 dst. 1 zákna psudil prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska stanvených pžadavků, tak by následně musel vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky vylučit pr nesplnění kvalifikace a vybraným uchazečem pr předmětnu část zakázky by se pak stal jiný uchazeč, který pdal nabídku pr část č. 31 veřejné zakázky. 49. Úřad pvažuje na základě výše uvedenéh za prkázané, že zadavatel v šetřeném případě neddržel pstup stanvený v 59 dst. 1 zákna, když psudil kvalifikaci vybranéh uchazeče pr část č. 31 veřejné zakázky jak splněnu, ačkliv neměl pstaven najist, že vybraný uchazeč pr část č. 31 splňuje technický kvalifikační předpklad pdle 56 dst. 2 písm. e) zákna vymezený v části Technické kvalifikační předpklady dle 56 zákna bdu 10. Kvalifikace uchazečů zadávací dkumentace spčívající v předlžení svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci sby dpvědné za vedení kurzu a k prkázání jehž splnění měl uchazeč předlžit dklad řádném uknčení vyskšklskéh studia, strukturvaný prfesní živtpis bsahující alespň jmén a příjmení pracvníka, funkci pracvníka při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dsažené vzdělání, údaje dbrné kvalifikaci pracvníka ve vztahu k plnění části veřejné zakázky, celkvu délku praxe v bru, přehled prfesní praxe (dba, zaměstnavatel, pracvní pzice), účast na realizvaných prjektech a pdpis pracvníka, a dále dlžit minimálně dvuletu praxi v bru skupinvé pradenství, a t předlžením pracvní smluvy, ptvrzení zaměstnání neb čestným 17

18 prhlášením, nebť vybraný uchazeč pr část č. 31 veřejné zakázky prkazval splnění výše uvedenéh technickéh kvalifikačníh předpkladu předlžením dkladů u Mgr. Hany Slbdvé (viz bd 41. důvdnění tht příkazu), ačkliv z předlžených dkladů nebyl zřejmé, zda je splnění předmětné části kvalifikace prkazván samtným ddavatelem neb prstřednictvím subddavatele, přičemž uvedený pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel uzavřel dne smluvu na plnění části č. 31 veřejné zakázky. Tímt pstupem zadavatel naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. K výrku III. příkazu 50. Pdle 17 písm. l) zákna se zadávacími pdmínkami rzumí veškeré pžadavky zadavatele uvedené v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení, zadávací dkumentaci či jiných dkumentech bsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. 51. Pdle 44 dst. 1 zákna je zadávací dkumentace subr dkumentů, údajů, pžadavků a technických pdmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. Za správnst a úplnst zadávací dkumentace dpvídá zadavatel. 52. Pdle 76 dst. 1 zákna psudí hdntící kmise nabídky uchazečů z hlediska splnění záknných pžadavků a pžadavků zadavatele uvedených v zadávacích pdmínkách a z hlediska th, zda uchazeč nepdal nepřijatelnu nabídku pdle 22 dst. 1 písm. d) zákna. Nabídky, které tyt pžadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedšl k vyřazení všech variant nabídky, nepvažuje se nabídka za vyřazenu. Ke zjevným pčetním chybám v nabídce, zjištěným při psuzení nabídek, které nemají vliv na nabídkvu cenu, hdntící kmise nepřihlíží. 53. Pdle 76 dst. 6 zákna uchazeče, jehž nabídka byla při psuzení nabídek hdntící kmisí vyřazena, vylučí veřejný zadavatel bezdkladně z účasti v zadávacím řízení. Vylučení uchazeče včetně důvdů veřejný zadavatel uchazeči bezdkladně písemně známí. 54. K psuzení nabídek Úřad v becné rvině uvádí, že účelem psuzení nabídek je věření skutečnsti, zda nabídka uchazeče, který prkázal splnění kvalifikace, dpvídá pžadavkům vyplývajícím z jedntlivých ustanvení zákna, dále věření th, zda nabídka p bsahvé i frmální stránce dpvídá pžadavkům zadavatele, které jsu uvedeny v zadávacích pdmínkách (zejména pak v zadávací dkumentaci), a dále pak věření skutečnsti, zda nabídka nedpruje jiným záknným předpisům. Psuzvání nabídek prvádí hdntící kmise ustanvená zadavatelem. Pkud kmise činí některé úkny pdle zákna vůči ddavatelům, stanví zákn pr dsažení právní jistty bu stran záknnu fikci, že jde v takvém případě úkny zadavatele (hdntící kmise činí úkny jménem zadavatele). 55. V případě, že hdntící kmise při psuzvání nabídek zjistí nesulad některé z nabídek s výše uvedenými pžadavky, je pvinna příslušnu nabídku vyřadit. Znamená t, že takvá nabídka již nebude dále psuzvána a hdncena. V případě, že hdntící kmise shledá v nabídce některéh z uchazečů nejasnst, je právněna v rámci psuzvání nabídek využít institutu vysvětlení nabídky, avšak tent institut nemůže služit jak prstředek pr pravu 18

19 či změnu nabídky. Uchazeče, jehž nabídka byla kmisí vyřazena, zadavatel bezdkladně vylučí z účasti v zadávacím řízení. 56. Z bdu 13. Pkyny pr zpracvání nabídky zadávací dkumentace vyplývá, že sučástí nabídky jsu pdklady pr hdncení nabídek. 57. V bdě 14. Kritéria hdncení nabídek zadávací dkumentace je v části vztahující se k dílčímu hdntícímu kritériu B. Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky pr části č. 1. č. 30 veřejné zakázky uveden, že [u]chazeč uvede, v jakých prstrách a s jakým didaktickým a technickým vybavením zajišťuje tereticku a prakticku část výuky, včetně sciálníh zázemí pr účastníky kurzů (mžnst bčerstvení apd.). K tmut účelu zadavatel vytvřil tabulky, které uchazeč vyplní pdle pkynů zadavatele a předlží v nabídce (přílha č. 15 ZD 2 ). 58. V bdě 14. Kritéria hdncení nabídek zadávací dkumentace je v části vztahující se ke způsbu hdncení nabídek dílčíh hdntícíh kritéria B u částí č. 1 č. 30 veřejné zakázky uveden: Pstup hdntící kmise při dplnění ANO/NE: Zadavatel stanvil pčet bdů (viz přílha č. 15 ZD), které může uchazeč získat, pkud dplní ANO (viz jedntlivé tabulky). V případě, že uchazeč d[p]lní NE, přiřadí hdntící kmise subkritériu 0 bdů. Celkvá hdnta dílčíh kritéria se získá sečtením všech bdů za jedntlivá subkritéria. Pstup hdntící kmise při dplnění pčtu (číslice): Zadavatel stanvil rzmezí a těmt rzmezím přiřadil bdy (viz přílha č. 15 ZD), které mhu uchazeči získat. Celkvá hdnta dílčíh kritéria se získá sečtením všech bdů za jedntlivá subkritéria[.] Výjimku tvří části 8, 15, 16, 17 VZ 3. (...) 59. V bdě 20. Přílhy zadávací dkumentace je uvedena jak jedna z přílh přílha č. 14 Tabulky pr hdncení dílčíh kritéria B. (1 30 VZ) (dále jen přílha č. 14 zadávací dkumentace ). 60. Z návrhu rámcvé smluvy realizaci rekvalifikačních kurzů, který je přílhu č. 6 zadávací dkumentace, vyplývá, že uchazečem vyplněná tabulka pr účely hdncení dílčíh hdntícíh kritéria B Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky pr části č. 1. č. 30 veřejné zakázky tvří sučasně přílhu č. 3 Materiální a technické zabezpečení výuky rámcvé smluvy realizaci rekvalifikačních kurzů. 61. Přílha č. 14 zadávací dkumentace je tvřena sedmi tabulkami, přičemž u každé jedné tabulky jsu nadepsány části veřejné zakázky, ke kterým se vztahuje. 62. Tabulka pr část č. 26 veřejné zakázky, která tvří sučást přílhy č. 14 zadávací dkumentace, která je nadepsána Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky 9. Gastrnmie 2 ze seznamu přílh jednznačně vyplývá, že myšlena je přílha č. 14 zadávací dkumentace, zadávací dkumentace přílhu č. 15 nemá pzn. Úřadu 3 veřejné zakázky pzn. Úřadu 19

20 18. Služby - péče těl 19. Služby - manikúra, pedikúra 24. Malbchd 25. Údržba strmů a dřevin 26. Stavebnictví 27. Zahradnictví 28. Operátr plastů 29. Elektrtechnika (dále jen tabulka pr část č. 26 veřejné zakázky ) bsahuje následující subkritéria a bdvé hdnty: Nadstandardní učební materiály (pracvní listy apd.) - zpracvatelem je uchazeč, tyt materiály vychází z jeh dluhdbé zkušensti z realizací rekval. kurzů 10 bdů Dataprjektr 10 bdů Interaktivní tabule 10 bdů Flipchart, tabule 10 bdů Šatna 20 bdů Uzamykatelné skříňky v šatně 20 bdů Mžnst uvaření kávy, čaje (v bezprstředním dsahu učebny) 10 bdů Mžnst nákupu bčerstvení (bufet, autmat) v budvě (cca d 3 min. chůze) 10 bdů. 63. Tabulka pr část č. 2 a část č. 30 veřejné zakázky, která tvří sučást přílhy č. 14 zadávací dkumentace, která je nadepsána Kvalita materiálníh a technickéh zabezpečení výuky 2. Pčítačvé dvednsti 30. Finanční gramtnst (dále jen tabulka pr část č. 2 a část č. 30 veřejné zakázky ) bsahuje následující subkritéria a bdvé hdnty: Pčet PC v učebně 15 bdů Nadstandardní učební materiály (pracvní listy apd.) - zpracvatelem je uchazeč, tyt materiály vychází z jeh dluhdbé zkušensti z realizací rekval. kurzů 10 bdů Dataprjektr 10 bdů Interaktivní tabule 10 bdů Flipchart, tabule 10 bdů Internet a jeh využití pr výuku 15 bdů 20

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n DY90P00054A4 Vyssi plicejni skla Ministerstva vnitra v Praze Pd Tabrem 102/5 190 24 Praha 9 C.j. VPSA-05/EU-2015/VZI Praha, 0. bfezna 2015 Pcet listu: 5 Pfilhy: 7/>4^ n ZPRAVA PSUZENI A HDNCENI NABIDEK

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více