Jak nalézt v Evropě zaměstnání. pokyny pro uchazeče o zaměstnání. Evropská komise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak nalézt v Evropě zaměstnání. pokyny pro uchazeče o zaměstnání. Evropská komise"

Transkript

1 Jak nalézt v Evropě zaměstnání pokyny pro uchazeče o zaměstnání Evropská komise

2 Evropská komise ani nikdo jiný jednající jménem Evropské komise není zodpovědný za jednání, které by se mohlo řídit informacemi obsaženými v této publikaci. fotografie: Fotosearch (obálka), istockphoto.com (s. 1, 5, 9, 10, 13), Evropská komise (s. 2, 12) Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům nebo mohou tyto hovory účtovat. Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru ( Evropská společenství, 2008 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora. Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2008 ISBN Printed in Belgium VYTIŠTĚNO NA PAPÍŘE BĚLENÉM BEZ POUŽITÍ CHLORU

3 Práce v zahraničí zkušenost, která vám může změnit život Zásada Evropské unie týkající se volného pohybu pracovních sil znamená, že můžete získat zaměstnání v kterékoli zemi EU a také v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku (tyto země jsou známé rovněž jako země EHP) a ve Švýcarsku. Tyto země již řadu let zlepšují podmínky pro mobilitu pracovních sil. Navzdory tomu pouze 2 % evropských občanů žijí a pracují v jiném členském státě než v zemi původu. A to i přesto, že práce v zahraničí má řadu výhod, například: Je zdrojem nových dovedností, a to jak profesních, tak osobních. Práce v jiné zemi zvyšuje sebevědomí a komunikační dovednosti, což je přímo způsobeno prací v jiném kulturním prostředí. Je zdrojem nových poznatků a odlišných perspektiv. Chcete-li poznat novou kulturu, naučit se cizí jazyk nebo se v něm zlepšit, je práce v zahraničí ideálním řešením. Pokud hledáte pouze krátkodobou pracovní příležitost, může být tím správným řešením dočasná či sezonní práce. Pro některá odvětví, např. turistický ruch či zemědělství, je typická vysoká poptávka po sezonní pracovní síle a často je třeba využít pracovníky z jiných zemí. Než učiníte první a vůbec nejdůležitější krok, který změní váš život, přiblíží vám tyto pokyny práci a život v zahraničí. 1

4 Co je třeba před rozhodnutím o odchodu do zahraničí zvážit V následující části jsou uvedeny otázky, na něž byste si měli odpovědět, než se rozhodnete, zda odejít do zahraničí: Jaká je pravděpodobnost, že v zahraničí najdu práci? Celková míra nezaměstnanosti v EU je stále vysoká. I přesto je však v určitých odvětvích ve většině zemí EU vysoká poptávka po pracovní síle. Síť EURES vám může poskytnout užitečné informace o nejnovějším vývoji na trhu práce a také o životních a pracovních podmínkách v zahraničí. Je důležité znát jazyk? Při hledání pracovní příležitosti v jiné zemi je znalost místního jazyka samozřejmě výhodou. Často je velmi užitečné ovládat alespoň základy angličtiny. Zvažte, zda se nepřihlásíte na jazykový kurz, abyste se v cizím jazyce zlepšili. Může se mnou vycestovat i moje rodina? Jakožto mobilní pracovník máte vy i vaše rodina stejná práva jako pracovníci dané země. Členové rodiny vás mohou doprovázet a mají právo na práci a školní docházku. Potřebuji pracovní povolení? Po přistoupení nových členských států EU mohou mít někteří občané po určitou dobu omezený přístup na jiné trhy práce. Pokud chcete získat další informace o konkrétních opatřeních, která by se na vás mohla vztahovat, obraťte se na internetové stránky sítě EURES nebo na úřad práce v zemi, kde hodláte pracovat. Budou v zahraničí uznány mé odborné kvalifikace? Pokud jste ve své zemi kvalifikováni k vykonávání určité profese, můžete tuto profesi vykonávat ve kterékoli jiné evropské zemi. Základní zásadou je, že by občané EU/EHP měli mít možnost volně vykonávat svou profesi ve všech členských státech. V praxi vyžaduje hostitelská země v některých případech konkrétní diplomy, tituly, osvědčení či jiné doklady o kvalifikaci, které vás opravňují k výkonu určitého zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti. 2

5 Kdo vám pomůže při hledání práce v zahraničí? Jakmile se rozhodnete, že chcete žít a pracovat v zahraničí, máte k dispozici mnoho zdrojů užitečných informací a rad: EURES, Evropská síť pracovních příležitostí, zahrnuje země EU/EHP a Švýcarsko, usnadňuje vyhledávání pracovních příležitostí a zajišťuje tyto služby: Užitečnými nástroji pro samostatné hledání pracovních příležitostí jsou vyhledávače zaměstnání a podobné internetové stránky. Jejich pomocí můžete vyhledávat dostupné pracovní příležitosti, umístit na internet svůj životopis a vytvořit si profily, které usnadní vyhledávání pracovních příležitostí. Naše internetové stránky, v nichž se snadno zorientujete, vám pomohou vyhledat pracovní příležitosti v 31 evropských zemích. Rovněž vám poskytnou podrobné informace o životních a pracovních podmínkách a dalších nástrojích, které vám usnadní volbu. Efektivní síť lidských zdrojů ve službách veřejné zaměstnanosti pracuje v celé Evropě více než 700 poradců sítě EURES. Mají odborné znalosti v praktických, právních a administrativních aspektech pracovní mobility na vnitrostátní i přeshraniční úrovni. Partnerské organizace sítě EURES, např. odbory a organizace zaměstnavatelů, mohou být nápomocné při řešení technických otázek spojených s vaším zaměstnáním a právy v oblasti sociálního zabezpečení. Náborové agentury ve vaší zemi nebo v zahraničí mohou být zdrojem široké škály informací. Pomohou vám s podáním žádosti a rovněž vám usnadní orientaci v právních požadavcích, jež se změnou působiště souvisejí. Než se na tyto agentury obrátíte, zjistěte si, jaké poplatky si účtují za služby, a ověřte si povahu pracovních smluv, které nabízejí. Po dokončení studií v Lotyšsku se Vita Strazdiniová rozhodla, že se odstěhuje za svým švédským snoubencem na Island. Zapsala se na kurz islandštiny a brzy si našla práci u úklidové firmy. První zkušenosti s prací v zahraničí však pro ni byly zklamáním, neboť její zaměstnavatel neplatil daně a ani Vitu neohlásil na místním úřadu práce. Vita z této práce odešla a obrátila se na úřad sítě EURES, kde jí poradce pomohl získat číslo sociálního zabezpečení a nalézt nové zaměstnání jako recepční v hotelu v Reykjavíku. Tu práci dělám dodnes a jsem s ní spokojená, říká Vita. Se snoubencem plánujeme, že se za dva roky vrátíme domů a založíme si vlastní firmu. Bude to pro nás jak krok do neznáma, tak i velká výzva! 3

6 Jak vám síť EURES může pomoci při hledání pracovního místa? Síť EURES vám může hledání pracovního místa usnadnit: Internetové stránky EURES jsou branou k tisícům pracovních míst v celé Evropě. Kromě toho: si můžete vytvořit vlastní profil vyhledávání pracovních míst a nechat se elektronickou poštou informovat o pracovních místech, která profilu odpovídají, a o nejnovějších volných pracovních příležitostech v oblastech a/nebo zemích, o něž se zajímáte; si můžete na internetu vytvořit a upravovat vlastní životopis. Životopis můžete vytvořit ve více jazycích, díky čemuž budete moci získávat nabídky přímo od zaměstnavatelů; Jak vám mohou poradci sítě EURES pomoci? Mohou vám poskytnout poradenství ohledně pracovních příležitostí. Můžete je požádat o informace o volných pracovních místech i o současném vývoji evropského trhu práce. Mohou vás doporučit případným zaměstnavatelům. Mohou vám poskytnout podrobné informace o životě a práci v zahraničí: o ubytování, školství, daních, zdravotní péči, uznávání odborných kvalifikací atd. zde můžete nalézt patřičné informace o životních a pracovních podmínkách v zemích EU/EHP; vám poskytnou užitečné odkazy na jiné stránky pro vyhledávání pracovních míst a příležitostí zaměstnání v celé Evropě; můžete navázat kontakt s lidmi v podobné situaci. Internetové stránky sítě EURES vám umožní navázat styky s jinými mobilními pracovníky a navzájem si vyměňovat zkušenosti s prací v zahraničí. Poradci sítě EURES jsou zkušení odborníci vyškolení v praktických, právních a administrativních otázkách spojených s pracovní mobilitou. Pracují ve veřejných službách zaměstnanosti v každé členské zemi nebo v partnerských organizacích v síti EURES. Rense Sjöers z Nizozemska se rozhodl, že se se ženou odstěhují na Slovensko a otevřou si malý hotel v liptovském regionu. Rense se obrátil na pobočku sítě EURES v Liptovském Mikuláši a tam mu pomohli se všemi administrativními náležitostmi, které musel k zahájení podnikání splnit. Od místního úřadu práce Rense dokonce obdržel počáteční dotaci, a to právě díky síti EURES, svému prvním partneru v nové zemí. 4

7 Jak se ucházet o pracovní místo Jakmile jste nalezli zajímavou volnou pracovní příležitost, je na čase, abyste si připravili žádost. Zaměstnavateli se představíte motivačním dopisem, k němuž přiložíte také životopis. Nezapomeňte, že podle dopisu si o vás zaměstnavatel vytvoří první představu. Stručně popište, o jaké pracovní místo se zajímáte, proč se o ně ucházíte a proč jste pro toto místo vhodným uchazečem. Pokud využijete službu CV on-line internetového portálu sítě EURES, budete provedeni celým procesem tvorby životopisu a budete si jej moci vytisknout ve formátu Europass, standardním evropském formátu pro životopis. TIPY pro vytvoření úspěšného životopisu Jednoduchost. Osoby provádějící nábor obvykle životopis během několika vteřin zběžně pročtou, než dospějí k rozhodnutí. Váš životopis by měl být čtivý, měli byste používat krátké a pozitivně laděné věty, v případě potřeby vhodné technické termíny. Nedůležité informace vynechte. Úspěchy. Zdůrazněte povinnosti, které s pozicí, o kterou se ucházíte, souvisejí, přestože nebyly pro vaši předchozí činnost důležité. Snažte se používat aktivní slovesa, při popisování úspěchů se snažte prokázat vztah příčin a následků a vždy klaďte důraz na úspěchy, které lze změřit. Rozsah. Snažte se, aby váš životopis nebyl delší než dvě strany. Srozumitelnost. Než životopis vložíte na portál sítě EURES, požádejte někoho, aby jej po vás zkontroloval. Reference. Vždy pečlivě zkontrolujte jména a kontaktní údaje a získejte svolení s jejich uvedením v životopise. Obrácená chronologie. Na prvním místě uveďte nejnovější zkušenosti a odbornou přípravu. Věcnost. Dbejte na to, abyste v životopise uvedli pouze věcné a přesné informace. Vzdělání. Zdůrazněte dosažené akademické vzdělání, zejména máte-li jen omezené profesní zkušenosti. 5

8 Portál pro pracovní příležitosti sítě EURES Hlavní sekce: 1 Sekce Vyhledat pracovní místo vysvětluje, jak na portálu vyhledat určité pracovní místo. 2 Sekce Jste absolventem vysoké školy? obsahuje seznam, který vás provede procesem hledání pracovního místa, pokud v brzké době dokončíte nebo jste právě dokončili vysokoškolská studia. Rovněž obsahuje užitečné informace o možnostech kariéry ve výzkumu a o příležitostech ke vzdělávání a odborné přípravě, které Evropská komise nabízí v celé Evropě. 3 Sekce Vytvořit účet Můj EURES. Díky tomuto nástroji si můžete vytvořit a upravovat profily internetového vyhledávání a nechat si zasílat upozornění o nových pracovních místech odpovídajících vašemu profilu. 4 Sekce Statistika obsahuje aktuální informace o počtu zaměstnavatelů (podle jednotlivých zemí a odvětví) a uchazečů o zaměstnání, kteří využívají službu CV on-line internetového portálu sítě EURES

9 Sekce Život a práce obsahuje praktické, právní a administrativní informace. Podsekce Informace o pracovním trhu nabízí informace o současném vývoji na evropském trhu práce, roztříděné podle jednotlivých zemí, regionů a odvětví. Informace o nadcházejících akcích, které by mohly zajímat uchazeče o zaměstnání ve zvolené zemi či regionu, naleznete v kalendáři akcí. Sekce Vyhledat poradce EURES vám poskytne informace o zemích či přeshraničních partnerstvích. 7 7 V sekci Odkazy naleznete: a) internetové stránky, které se zabývají podobnou tematikou, jako je mobilita výzkumných pracovníků, Europass, Evropský portál pro mládež; b) odkazy na veřejné služby zaměstnanosti a na úřady členů a partnerů sítě EURES v zemích EU a ve Švýcarsku, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku; c) dokumenty sítě EURES, jejichž cílem je pomoci vám při hledání pracovního místa. 7

10 Jak se připravit na úspěšný pohovor Pokud bude zaměstnavatel považovat vaši žádost za zajímavou, lze očekávat, že budete pozváni k pohovoru, a to buď k osobnímu, či telefonickému. Je velmi důležité, abyste se důkladně připravili. Základní informace. Dbejte na to, abyste byli o společnosti dobře informováni a byli připraveni ptát se na společnost i na konkrétní aspekty dané práce. Osobní dovednosti. Pravděpodobně budete požádání, abyste prokázali, jak ovládáte jazyk hostitelské země, a předvedli, v čem vaše dovednosti a vlastnosti odpovídají požadavkům na dané pracovní místo. Skutečné situace. Před pohovorem si připravte alespoň tři příklady náročných situací, které jste dokázali zvládnout, a buďte připraveni je podrobně vysvětlit. Nečekané dotazy. Neklesejte na mysli, jsou-li vám kladeny obtížné či nečekané dotazy. Zachovejte klid, odpověď si rozmyslete a především mluvte pravdu. Pokud nevíte, jak odpovědět, neskrývejte to, ale vysvětlete, kde byste odpověď hledali. Jaké dokumenty je třeba přinést k pohovoru? Několik kopií životopisu v jazyce zaměstnavatele a pokud možno také v angličtině. Přeložený diplom (přeložené diplomy). Pro některá pracovní místa, např. ve veřejném sektoru, bude třeba, abyste od své vzdělávací instituce či příslušného ministerstva získali ověřený překlad. Fotokopie vysokoškolských diplomů, osvěděenío absolvovaných jazykových kurzech či jiných kvalifikacích. Doklady totožnosti. S sebou si vezměte pas, průkaz totožnosti nebo kopii rodného listu. Pro případ, že vám zaměstnavatel danou práci nabídne ihned, je užitečné mít u sebe evropský průkaz zdravotního pojištění. Pasové fotografie pro pozdější snadnější identifikaci vašeho životopisu. Od ostatních uchazečů vás může odlišit doporučující dopis. Pokud nemáte žádné profesní zkušenosti, vezměte si s sebou potvrzení o studiu. Týmová práce. Zdůrazněte, čím jste přispěli k úspěchu svého předešlého pracovního kolektivu. Rovněž byste měli popsat své vůdčí schopnosti a tato tvrzení doložit příklady. 8

11 Stěhování do zahraničí Předpokládejme, že váš pohovor proběhl úspěšně a že je vám nabídnuto pracovní místo. Jakmile podepíšete pracovní smlouvu, můžete začít plánovat přesun. Ať se stěhujete s rodinou či sami, měli byste mít na paměti několik formalit, které je třeba při odjezdu ze země splnit. Dbejte na to, abyste zákonným a řádným způsobem ukončili veškeré smluvní vztahy s poskytovateli služeb: tedy nájem, dodávky vody, plynu, telefonní, internetové, televizní služby atd. Rovněž můžete zvážit, zda nezrušíte bankovní účet a pojištění (zpravidla v případě velmi dlouhého či trvalého pobytu v hostitelské zemi). Je-li to požadováno, informujte své místní úřady o tom, že se stěhujete do zahraničí. Všem institucím a subjektům, s nimiž jste v běžném styku, oznamte změnu adresy. O odjezdu informujte daňové orgány v zemi původu. Rovněž nezapomeňte na: platný pas a/nebo průkaz totožnosti pro sebe a členy své rodiny; vízum pro sebe a/nebo členy své rodiny, pokud nejste státní příslušníci EU. Gunars Peipins, mladý Lotyš, nevěděl o britském pracovním trhu téměř nic. Zaplatil tedy EUR profesionální lotyšské náborové agentuře a ta mu zajistila nelegální a špatně placené místo ve stavebnictví místo, o které za měsíc přišel. Gunarse to však neodradilo, obrátil se na lotyšskou poradkyni EURES Zannu Ribakovou, která mu pomohla nalézt ve Skotsku práci v továrně na zpracování ryb. Jeho život se však měl znovu změnit. Když v místním nočním klubu oslnil vedoucího svým tanečním talentem, bylo mu nabídnuto místo tanečníka. Jsem EURES moc vděčný za pomoc i podporu, říká Gunars. Pomohli mi překonat minulost, nyní si užívám nový život. 9

12 Příjezd do nové země Bydlení Nalézt vhodné ubytování ještě před příjezdem může být obtížné. Pokud vám nemůže pomoci zaměstnavatel, začněte dočasným řešením a trvalejší bydlení hledejte až po příjezdu. Sociální zabezpečení Všechny dávky sociálního zabezpečení související s pracovní smlouvou v dané zemi jsou udělovány ve stejné míře všem občanům EU/EHP. Sociální dávky zahrnují nemocenskou a mateřskou dovolenou, dávky v nezaměstnanosti a rodinné příspěvky, dávky v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání, invalidní a starobní důchody. Před odjezdem se obraťte na svou instituci sociálního zabezpečení a požádejte o nezbytné informace a požadované formuláře EU a/nebo evropský průkaz zdravotního pojištění (nezapomeňte, že některé členské státy se rozhodly tento průkaz zatím nevydávat). Zdanění Evropské země uzavřely dvoustranné dohody o zdanění, aby zabránily tomu, že jejich občané zdaní tutéž činnost či příjem ještě v jiné zemi EU. O osobní poradenství požádejte příslušný orgán v zemi původu. Více informací Více informací o této problematice získáte na internetovém portálu EURES v sekci Život a práce nebo přímo od poradce EURES. Díky prudkému rozmachu těžby ropy vzniklo v Norsku na nových pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované inženýry. Norská síť EURES nedávno uspořádala návštěvy norských zaměstnavatelů v Portugalsku, díky čemuž bylo zaměstnáno 17 místních inženýrů. Jedním z nich je třiadvacetiletý Luis Moutinho: Zjistil jsem, že život v zahraničí je velmi obohacující. EURES odvedl výbornou práci. Celý proces byl velmi dobře zorganizovaný, jednoduchý a rychlý. Blahopřeji všem, kdo se na něm podíleli! 10

13 Kde v Evropě mohu síť EURES najít? V zemích EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko V zemích EHP: EU-27 + Island, Lichtenštejnsko, Norsko Ve Švýcarsku Hledáte nejbližšího poradce sítě EURES? Podívejte se na internetové stránky 11

14 Přidaná hodnota sítě EURES Veletrhy pracovních příležitostí a další náborové akce Síť EURES a národní veřejné služby zaměstnanosti pořádají na podporu pracovní mobility veletrhy pracovních příležitostí, semináře, workshopy a podobné akce. Více informací o událostech ve své zemi či regionu najdete v kalendáři akcí na portálu EURES. Evropské dny pracovních příležitostí Od roku 2005 organizuje Evropská komise a síť EURES společně s celou řadou subjektů, které se zajímají o problematiku pracovních míst, Evropské dny pracovních příležitostí. Poprvé se konaly v září 2006 a v jejich rámci došlo na celém kontinentu k více než 500 akcím ve více než 300 městech. Kromě veletrhů pracovních příležitostí, kde se scházejí uchazeči o zaměstnání a zaměstnavatelé, jsou v rámci této iniciativy pořádány workshopy, semináře a další informační akce. Tyto evropské dny navštívilo přes osob a ukázalo se, že Evropané mají velký zájem o život a práci v zahraničí. Jednou z hlavních cílových skupin jsou samozřejmě mladí lidé, jelikož mnoho akcí klade důraz na výhody, jež plynou ze zkušeností s pracovní mobilitou získaných hned na začátku kariéry. Jsou však zajímavé pro každého Evropana, který má zájem změnit svůj život. Více aktuálních informací o místě a čase konání těchto akcí je k dispozici na adrese S ohledem na tento úspěch se Evropská komise rozhodla, že bude Evropské dny pracovních příležitostí organizovat každoročně, a to vždy v září. Jsou neotřelým a vzrušujícím zdrojem informací o pracovní mobilitě, zvyšují povědomí o pracovních příležitostech a podněcují lidi k tomu, aby uvažovali o práci v jiné zemi EU. 12

15 Ohlasy Zaměstnavatel Poradci sítě EURES nám velmi pomáhají při hledání zaměstnanců se specifickými jazykovými dovednostmi. Máme sedm vícejazyčných klientů a poskytujeme služby ve 24 jazycích. Nábor zahraničních pracovníků je pro nás tudíž neustálou nutností. Marcella McKeeverová, vedoucí náboru nových pracovníků, GEM, Spojené království Zaměstnanec Je báječné být konferenciérem nikdy bych se jím nestal, kdybych nenavštívil úřad sítě EURES. Díky cestování a práci v různých zemích jsem poznal nové kultury a získal nový pohled na svět. Pracovní i životní zkušenosti vás posouvají vpřed a služby jako EURES vám zprostředkují obojí. Alex, konferenciér v rekreačním rezortu, Sol Melià, Španělsko EURES Celoevropský veletrh práce je vynikající ukázkou toho, jak různé politické, sociální a hospodářské subjekty mohou spojit své síly a informovat pracovníky o výhodách volného trhu práce. Vladimír Špidla, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropská komise Jak nalézt v Evropě zaměstnání pokyny pro uchazeče o zaměstnání Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství s. 14,8 x 21 cm ISBN Chcete se dozvědět více? Podívejte se na internetové stránky 13

16 KE CS-C Zajímají vás publikace Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise? Můžete si je objednat na adrese: publications/index_en.cfm nebo si je zdarma on-line předplatit na adrese: dspsubscribe.do?lang=en ESmail je elektronický zpravodaj Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise. Můžete si ho on-line předplatit na adrese: esmail_en.cfm

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Aktualizace 2010 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie LET koordinace sociálního zabezpečení v EU Evropská komise Předpisy EU v oblasti

Více

Nábor pracovních sil ze zahraničí. pokyny pro zaměstnavatele. Evropská komise

Nábor pracovních sil ze zahraničí. pokyny pro zaměstnavatele. Evropská komise Nábor pracovních sil ze zahraničí pokyny pro zaměstnavatele Evropská komise Evropská komise ani nikdo jiný jednající jménem Evropské komise není zodpovědný za jednání, které by se mohlo řídit informacemi

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str.

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str. BROŽURA SE ZAMĚŘENÍM NA SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah: 1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti

Více

Možnosti práce a studia v zemích EU

Možnosti práce a studia v zemích EU Možnosti práce a studia v zemích EU 1 Členské státy Evropské 1. Belgie 2. Bulharsko 3. ČR 4. Dánsko 5. Estonsko 6. Finsko 7. Francie 8. Irsko 9. Itálie 10. Kypr unie 11. Litva 12. Lotyšsko 13. Lucembursko

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2010 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2015-9 Český statistický úřad, Praha 2010 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY (BAKALÁŘSKÉ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DOTAZY INTERNACIONALIZACE NA VŠE

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO OBLAST SPOLUPRÁCE ÚP ČR SE ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

METODICKÝ NÁVOD PRO OBLAST SPOLUPRÁCE ÚP ČR SE ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ METODICKÝ NÁVOD PRO OBLAST SPOLUPRÁCE ÚP ČR SE ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ Praha 2015 OBSAH I. KULATÉ STOLY PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE SE STÁVAJÍCÍMI ČI POTENCIÁLNÍMI ZAMĚSTNAVATELI CIZÍCH STÁTNÍCH

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA SHRNUTÍ

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Hana Říhová rihova@nvf.cz Tereza Vavřinová vavrinova@nvf.cz zaměstnaní krátkodobě

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

Výzva k vyjádření zájmu. Dočasní zaměstnanci (AD 10)

Výzva k vyjádření zájmu. Dočasní zaměstnanci (AD 10) Lidské zdroje Najímání zaměstnanců a kariérní rozvoj Výzva k vyjádření zájmu Dočasní zaměstnanci (AD 10) Odborníci na bankovní unii / audity řešení problémů bank (Jednotný mechanismus bankovního dohledu

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Pokyny pro následné uživatele

Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Leden 2008 Pokyny pro provádění nařízení REACH PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění...

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 1. KVĚTNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům........

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci Erasmus+: Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění 1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 1.1. EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Prospekt k přídavkům na dítě Obsah

Prospekt k přídavkům na dítě Obsah Prospekt k přídavkům na dítě Obsah 1. Kdo obdrží přídavky na dítě?...3 2. Co musíte sdělit své Familienkasse jako osoba oprávněná pobírat přídavky na dítě?...3 3. Na které děti lze přídavky na dítě obdržet?...5

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5.

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.10 Červenec 2015 Světlo a osvětlení Nouzové osvětlení ČSN EN 1838 36 0453 Lighting applications Emergency lighting Éclairagisme Eclairage de secours Angewandte Lichttechnik

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 Jedním z nejaktuálnějších a zároveň velmi varovných příkladů mezinárodního srovnání chování v kyberprostoru mezi Českou republikou a jinými zeměmi Evropské unie

Více

Kde se dozvíte víc: O 2. Telekonto. návod k použití. značkové prodejny Telefónica O2 bezplatná linka 800 190 161 www.cz.o2.com

Kde se dozvíte víc: O 2. Telekonto. návod k použití. značkové prodejny Telefónica O2 bezplatná linka 800 190 161 www.cz.o2.com Kde se dozvíte víc: značkové prodejny Telefónica O2 bezplatná linka 800 190 161 www.cz.o2.com Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tento materiál má pouze informativní charakter O 2 Telekonto návod k použití

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz SENIOŘ ŘI V ČR Daniel Chy ytil, Ondřej Nývlt, Ilona Nová áková Tisková konference, 9. října 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Stručná charakteristika prezentace

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY Účast na důchodovém a nemocenském pojištění, nárok na dávky, práva a povinnosti důchodové pojištění rodičovství OSVČ sirotčí důchod práce v zahraničí ukončení

Více

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie)

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Při provádění dodatečných záznamů o rozvodu, rozluce

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Zodpovězení otázek označených hvězdičkou * je povinné. Obecné otázky Stát Zvolte prosím zemi původu * Mimo EU Francie

Více

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva Ing. Erika Urbánková, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu

Více

Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2005

Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2005 ISSN 1830-5938 Vzdělávání a kultura Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2005 Evropská komise Vzdělávání a kultura EURYDICE eurostat Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2005 EVROPSKÁ KOMISE Mnoho dalších

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Schengen. 11.3.2009, Pardubice

Schengen. 11.3.2009, Pardubice Schengen 11.3.2009, Pardubice Schengen, Lucembursko 1 527 obyvatel, LAU II Počátky Schengenu uzavření tzv. Saarbrőckenské dohody, sjednána mezi SRN a Francií, 13.6.1984 důsledek protestůřidičů TIR proti

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států

Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států DOMÁCÍ ZAHRANIČÍ EKONOMIKA SPORT NÁZORY MAGAZÍN AUTO VIDEO DANĚ NAKUPOVÁNÍ PRÁCE UŠETŘI PENÍZE JAK NA REKONSTRUKCE Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států před 3 minutami

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694

Zpracovatel: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý, tel.: +420 274 052 694 Dostala se Vám do rukou publikace, která obsahuje statistická data z Výběrového šetření pracovních sil. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.220.40; 03.080.30 2004 Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního přístrojového potápění ČSN EN 14467 76 1303 Září Recreational diving services - Requirements

Více

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

Inclusion Europe. Zpráva

Inclusion Europe. Zpráva Evropská směrnice pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

Příručka pro uživatele ECTS (Evropského systému přenosu a akumulace kreditů)

Příručka pro uživatele ECTS (Evropského systému přenosu a akumulace kreditů) GŘ pro vzdělávání a kulturu Příručka pro uživatele ECTS (Evropského systému přenosu a akumulace kreditů) Vzdělávání a odborná příprava 1 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze Vydal v květnu 2013: Český statistický úřad Na padesátém 81 100 82 Praha 10 www.czso.cz ISBN 978-80-250-2416-4 Český statistický úřad, 2013 TRH PRÁCE 2012 v Praze Kód: 103125-13 Praha D ostala se Vám do

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Říjen 2013 Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN 13877-1 73 6150 Concrete pavements Part 1: Materials Chaussées en béton Partie 1: Matériaux Fahrbahnbefestigungen

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C.

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C. 132/2005 DS. Pokyn DS132 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky (převodní ceny) územními finančními orgány č.j.: 49/60878/2005491 Referent: Ing. Michal Roháček,

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_355 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce č. 2371 Obsah 1. Vztah smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o dani z příjmů 2. Dělení na daňové

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

Tisková zpráva ze dne

Tisková zpráva ze dne Tisková zpráva ze dne 21.9.2007 Evropské dny pracovních příležitostí 2007 V rámci Evropských dní pracovních příležitostí, které budou probíhat v Česku ve dnech 24. - 27. 9. 2007, se po celé ČR uskuteční

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls42729/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls42729/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls42729/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Monkasta 5 mg žvýkací tablety pro děti ve věku 6 až 14 let montelukastum Přečtěte si pozorně

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.40 Červenec 2010 Odporové svařování Destruktivní zkoušení svarů Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků ČSN EN ISO 18592 05 1109 idt ISO 18592:2009

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.10 2004 rouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ČSN EN ISO 10642 02 1144 Srpen idt ISO 10642:2004 Hexagon socket countersunk head screws Vis à tête fraisée à six

Více

Úvodní slovo. O volbách. Kdy? Kde? Jak? Volby do zastupitelstev obcí se budou konat: v pátek 20. 10. 2006 od 14-22 h v sobotu 21. 10.

Úvodní slovo. O volbách. Kdy? Kde? Jak? Volby do zastupitelstev obcí se budou konat: v pátek 20. 10. 2006 od 14-22 h v sobotu 21. 10. 1 2 Úvodní slovo Vážení čtenáři, přinášíme vám speciální předvolební číslo Vesteckých listů. V článku O volbách vám přinášíme informace o tom kdy, kde, jak a kdo může volit. Toto číslo je speciální, je

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více