Obchodní společnosti I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní společnosti I."

Transkript

1 Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika OS = obchodní společnosti založené za účelem podnikání společná úprava OS v ObZ OS: sdružení osob smluvní základ založena k naplnění určitého účelu úprava v ObZ 4 formy OS 1

2 Dělení OS OS: osobní v.o.s., k.s. osobní účast společníků na řízení OS nepovinné vklady společníci mohou jednat jménem společnosti společníci ručí za závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem nezřizují se jiné než stat. organy kapitálové s.r.o., a.s. majetková účast na podnikání společnosti osobní účast nepovinná povinné majetkové vklady základní kapitál omezené nebo žádné ručení členitá struktura orgánů alternativně osobní, kapitálové a smíšené Základní kapitál ZK = peněžní vyjádření souhrnu všech vkladů společníků vlastní zdroje společnosti (jedna ze složek VK) povinně jej vytváří k.s., s.r.o. a a.s. tvořen vklady společníků (VS) OP jeho výše podmiňuje rozsah majetkových a nemajetkových práv společníka Zásada zachování ZK ZK = nepřeceňovat jeho vypovídací hodnotu! 2

3 Vklad společníka souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot, kt. se určitá osoba zavázala vložit do ZK OS za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti souhrn vkladů tvoří v peněžním vyjádření ZK peněžní vs. nepeněžní Vklady peněžité nepeněžité věci nemateriální vklady movité nemovité 3

4 Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti do vzniku OS nemá pr. subjektivitu! správce vkladu po vzniku společnosti je správce vkladu povinen splacené vklady předat i s plody a užitky bez zbytečného odkladu společnosti, ledaže jde o peněžité vklady, jež jsou uloženy na zvláštním účtu u banky zřízeném pro tuto společnost před jejím vznikem Podíl = představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti 1 společník 1 s výjimkou a.s. práva a povinnosti práva majetková práva právo na vypořádání nemajetková práva podílet se na řízení společnosti, právo na informace ostatní práva např. menšinová práva povinnosti majetkové povahy vkladová povinnost, kompenzovat ztráty společnosti, tvorba fakultativního rezervního fondu nemajetkové povahy např. zdržet se konkur. jednání hodnota vs. velikost 4

5 Práva společníka majetková podíl na zisku podíl na vypořádání kontrola při zrušení společnosti při zániku účastii podíl na likv. zůstatku cena za podíl při převodu vypořádací podíl nemajetková řízení informace Zákaz konkurence zákaz zneužívání postavení a informací ke škodě společnosti v.o.s. -zákon na všechny společníky bez ohledu na to, jestli jsou statutárem k.s. na komplementáře s.r.o. jednatele (dozorčí rada) fakultativně i na společníky a.s. představenstvo, dozorčí rada 5

6 Život společnosti založení vznik zrušení zánik bez PrSubj existence,dosahování účelu pro který byla založena likvidace * zápis do OR výmaz z OR Založení vzniku společnosti předchází řada PÚ 1. založení: společenské smlouvy zakladatelské listiny zakladatelské smlouvy výzvy k upisování akcií bez výzvy k upisování akcií písemně a forma notářského zápisu 2. získání podnikatelského oprávnění, splácení ZK, do vzniku nemá pr. subj. 6

7 vznik = stane se právnickou osobou získá právní subjektivitu v ČR registrační model = tj. vznik zápisem do OR návrh musí být podán do 90 dnů od založení návrh se podává na formulářích, podepisuje ho: v.o.s. všichni společníci k.s. všichni společníci s.r..o. všichni jednatelé a.s. všichni členové představenstva po vzniku společnosti se nelze domáhat určení, že OS nevznikla, neplatnost může vyslovit jen soud neplatnost společnosti Neplatnost společnosti může prohlásit jenom soud, a to i bez návrhu, jestliže nebyla uzavřena společenská nebo zakladatelská smlouva nebo nebyla pořízena zakladatelská listina nebo nebyla dodržena jejich předepsaná forma, předmět podnikání (činnosti) je nedovolený nebo odporuje veřejnému pořádku, ve společenské nebo zakladatelské smlouvě, zakladatelské listině nebo ve stanovách chybí údaj o firmě společnosti nebo o vkladech společníků nebo o výši základního kapitálu, jestliže zákon takový údaj předepisuje, nebo o předmětu podnikání (činnosti), nebyla dodržena ustanovení o minimálním splacení vkladů, všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům, rozporu se zákonem je počet zakladatelů nižší než dva. Ke dni právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti společnosti vstupuje společnost do likvidace. 7

8 Období od založení do vzniku společnost je založena ale ještě neexistuje jako subjekt práva i zde je nutné, aby někdo jejím jménem činil PÚ jednatelé nebo další osoby musí jednat jménem společnosti závazky pak přejdou na společnost po jejím vzniku, pokud je společníci nebo příslušný orgán schválí do 3 měsíců od vzniku zrušení k zánik - zápisem výmazu společnosti v OR - tomu předchází zrušení zrušením společnost končí svou činnost zrušení: s likvidací x bez likvidace dobrovolné: uplynutím doby dosažením účelu rozhodnutím společníků nebo příslušného orgánu společnosti o zrušení/zániku v důsledku přeměny nucené např.: po 2 roky se nekonala VH, nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti nebo společnost po 2 roky neprovozuje činnost společnost ztratí oprávnění k podnikatelské činnosti společnost nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 8

9 zrušení II. zrušení s likvidací uplynutím doby/dosažením účelu z rozhodnutí společníků/orgánu o zániku rozhodnutím soudu zrušení bez likvidace splynutí/rozdělení/přeměna zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu pro nedostatek majetku po zrušení následuje majetkové vypořádání majetkové vypořádání když společnost nemá právního nástupce, který by vstoupil do Pr a Po zrušené společnosti Likvidace společnosti vstup do likvidace se zapisuje do OR společnost musí užívat OF s dodatkem v likvidaci na likvidátora přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti. povinnost oznámit všem známým věřitelům po skončení likvidace sestaví účetní závěrku tu musí společníci schválit 9

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání Podnikání malého rozsahu Ručení společníků celým Aktivní účast společníků, vzájemná spolupráce Založení společnosti

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným historicky mladá forma OS v ČR velmi oblíbená kapitálová OS se znaky osobní společnosti založena i za nepodnikatelským účelem Charakteristické znaky povinný ZK (min. 200.000,-

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Obchodní společnosti - 1 -

Obchodní společnosti - 1 - - 1 - Obchodní společnosti Základem tržního hospodářství je existence vlastnických vztahů ve kterých mají všichni vlastníci rovnocenné postavení. Z toho vyplývá, že žádný z vlastníků nemá specifická práva

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. Společnosti. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. Společnosti. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A Společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. I. Společníci Společníky společnosti jsou: 1. Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velká hradební 8, PSČ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Ze dne 25.01.2012 Částka 34/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Zrušení obchodní společnosti

Zrušení obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zrušení obchodní společnosti se zaměřením na zrušení z rozhodnutí společníků Bakalářská práce Autor: Daniel Hůza Právní administrativa v podnikatelské

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více