Poruchy hospodaření s vodou a minerály.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy hospodaření s vodou a minerály."

Transkript

1 Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec Poruchy hospodaření s vodou a minerály. Podíl vody na tělesné hmotnosti: 60% (muži), 55% (ženy) ICT 40% (muži), 35% (ženy) ECT 20% - 5% intravaskulární - 15% intersticiální tuk: 15% (muži), 20% (ženy) intracelulární tekutina: 55% extracelulární tekutina: 45% - plasma 7.5% - IST + lymfa 20% - chrupavka, kost, vazivo 15% - transcelulární 2.5% osmolalita plasmy (mmol/kg H 2 O) = 2*Na + + urea + glukóza [ mosmol/kg] osmolalita moči: mosmol/kg Sekrece ADH je stimulována při 287 mosmol/kg a inhibována při 283 mosmol/kg plasmy. Volumoreceptory: a.pulmonalis, atrium dext., vysokotlaká část cirkulace Osmoreceptory: a.carotis int. (ncl. supraopticus a paraventricularis hypothalamu) v.portae na aldosteron jsou sensitivní i buňky tenkého střeva a slinné žlázy efektory vodního hospodářství: ledviny, jícen, žaludek regulační dráhy: nervové (centripetální) n.x, n.ix. humorální (centrifugální) ADH, aldosteron, ANP Nadbytek vody: A. primární 1) nadměrný přívod a) exogenní (psychogenní, infuze) b) endogenní ( katétr) 2) snížená eliminace a) renální insuficience b) ADH B. sekundární retence Na + nadbytek Na + = 0.2*hmotnost (kg)*(na s ) nadbytek H 2 O = 0.6*hmotnost (kg)*([140/na s + ] 1)

2 Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec cirkulující objem krve cirkulující objem krve receptory baroreceptory volumoreceptory (juxtaglomerulární (kardiomyocyty) aparát ledvin) hormony účinky konečný efekt renin angiotenzinogen angiotenzin I angiotenzin II vazokonstrikce sekrece aldosteronu retence Na + a vody v ledvinách atriální (ANP) a ventrikulární (BNP) natriuretický peptid vazodilatace blokáda RAA kaskády dilatace vas afferens a konstrikce vas efferens v ledvinných glomerulech podpora vylučování Na + a vody osmolalita osmoreceptory (hypothalamus) baroreceptory (periferní cévy) ADH antidiuréza stimulace resorpce vody ve sběrných kanálcích ledvin cirkulující objem krve cirkulující objem krve osmolalita Dehydratace 1. hypertonická: ECT + ICT CTV etiologie: přísun H 2 O, ztráty hypotonické tekutiny při horečkách, zvracení, průjmech, DM (glykosurie, ketonurie), DI, tracheostomii, pneumonii, renálním selhávání, osmotická diuretika laboratorní projevy: CVP, osmolalita moči, Na + a Cl - v moči, urea, Na +, Cl - v séru, ery, Hb, bílkoviny osmolalita moči u DI příznaky: žízeň, hmotnost, apatie, neklid, halucinace, suchý jazyk, kožní turgor, teplota, oligurie, šok, koma 2. izotonická: ECT + norm. ICT CTV etiologie: ztráty z GIT, zvracení, píštěle, ileus, krvácení, diuretika, popáleniny, pancreatitis, peritonitis, rychlá exsudace a transudace, izostenurie, polyurie, pocení, m. Addison laboratorní projevy: CVP, norm. osmolalita moči, vylučování Na + a Cl -, urea, K +, norm. Na s +, ery, Hb, bílkoviny příznaky: žízeň, únava, apatie, průjmy, zvracení, meteorismus, oligurie, turgor, svalová slabost, tonus bulbů, šok, koma 3. hypotonická: ECT + ICT CTV (, norm., ) etiologie: ztráty solutů chronická pyelonephritis, chron. renální insuficience, osm. diuréza při DM, insuficience nadledvin, poruchy CNS, tumory rekta, diuretika, laxativa, příjem solutů neslaná dieta, příjem vody, hladovění laboratorní projevy: CVP, osmolalita moči, Na+ v moči i v séru, urea, ery, Hb, bílkoviny příznaky: není žízeň, měkké bulby, turgor, oligurie, horečka, křeče, šok

3 Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec Hyperhydratace 1. hypertonická: ECT + ICT CTV (, norm., ) etiologie: pití mořské vody (tonutí v moři, trosečníci), akutní glomerulonefritida, akutní selhání ledvin, tumory nadledvin, hypertonické roztoky i.v., léčba kortikosteroidy laboratorní projevy: CVP, diuréza, osmolalita moči, Na s +, ery, Hb, bílkoviny příznaky: hmotnost, žízeň, horečka, neklid, exantém, hyperreflexie, dušnost (edém plic, pleurální výpotek), TK, TF, srdeční selhání, delirium, koma 2. izotonická: ECT + norm. ICT CTV etiologie: jaterní cirhóza s ascitem, srdeční insuficience, nefrotický syndrom, tumory nadledvin, i.v. soluty po operaci, traumatu laboratorní projevy: CVP, norm. hodnoty iontů, ery, Hb, bílkoviny příznaky: hmotnost, edémy, výpotky, srdeční selhání 3. hypotonická: ECT + ICT CTV otrava vodou etiologie: nadměrný příjem hypotonických roztoků, gastrická laváž vodou, jaterní selhání, anurie (renální selhání, šoková ledvina), ADH (SIADH Schwartz-Bartterův syndrom), m. Addison, pooperační stavy, morfin, barbituráty, oxytocin, TBC, tumory laboratorní projevy: CVP, Na s +, ery, Hb, bílkoviny, hypotonická polyurie, anurie (osm. nefróza) příznaky: slabost, nauzea, hmotnost, TK, TF, známky edému mozku, poruchy vědomí osmolalita > 300 mosmol/kg H 2 O Hyperosmolární syndrom A. deficit vody 1. nedostatečný příjem H 2 O hladovění 2. ztráta H 2 O DI, diuretika, hemodialýza, těžké trauma, popáleniny, sepse, otravy, průjmy, pancreatitis, píštěle B. nadbytek solutů 1. příjem Na + p.o. příjem NaCl, NAHCO 3, kortikoidy, i.v. hypertonické roztoky 2. příjem neelektrolytových solutů a) penetrující: urea (urémie při renálním selhávání), etanol (otravy) b) nepenetrující: glukóza (DM, infuze), manitol (infuze) 3. eliminace Na + hyperaldosteronismus, hyperkortikalismus příznaky: žízeň, třes, křeče, hypertermie, selhání levého srdce, edém plic, intrakraniální krvácení, renální selhání, koma

4 Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec osmolalita < 270 mosmol/kg H 2 O Hypoosmolární syndrom A. nadbytek vody 1. příjem H 2 O otrava vodou 2. ztráta H 2 O anurie při šokové ledvině, ADH (SIADH Schwartz-Bartterův syndrom) B. deficit solutů 1. příjem solutů neslaná dieta 2. ztráta solutů chron. pyelonephritis, chron. renální insuficience, chron. katabolismus, insuficience nadledvin, encefalopatie, tumory rekta, osm. diuréza při DM, saluretika, laxativa příznaky: slabost, nevolnost, apatie, křeče, dušnost (edém plic), cefalalgie, kardiální a renální selhání, koma Natrium Na mmol/l 54% Na + v ECT, 46% v ICT Na + o 1 mmol/l ~ H 2 O o 7.2 ml denní exkrece močí mmol Hyponatrémie: < 135 mmol/l a) hypotonická hyperhydratace (diluční hyponatrémie) Na u + < 20 mmol/l při extrarenálních ztrátách (kardiální insuficience, jaterní cirhóza, nefrotický sy, SIADH) Na u + > 20 mmol/l při renálních ztrátách (renální insuficience) b) hypotonická dehydratace Na u + < 20 mmol/l (extrarenální) zvracení, průjem, popáleniny, trauma, peritonitis, pancreatitis Na u + > 20 mmol/l (renální) diuretika, intersticiální nephritis, aldosteron Na s + < 130, Na u + > 30 mmol/den nefritida ztrácející sůl (salt losing nephritis) c) hyperosmolární hyponatrémie (expanze ECT při Glc, urea, SO 4 2-, infuze manitolu) d) pseudohyponatrémie ( plazmatické lipidy nebo proteiny) e) přesun Na + do ICT (kaliová deplece, sick cell sy při operacích, hepatopatiích) f) ztráty Na + pocením (cystická fibróza), močením (osmotická diuréza u DM) příznaky: slabost, nevolnost, nauzea, cefalalgie, agitovanost, letargie, apatie, dezorientace, anorexie, šlachové reflexy, Cheyne-Stokesovo dýchání, hypotermie, pseudobulbární ochrnutí, křeče, poruchy vědomí (difúzní edém mozku, herniace kmene, demyelinizace)

5 Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec Hypernatrémie: > 150 mmol/l a) příjem Na + nebo příjem H 2 O b) hypertonická dehydratace c) hypertonická hyperhydratace d) retence Na + z cerebrálních příčin e) aldosteron (Connův sy) f) nefrotický sy g) jaterní cirhóza h) pravostranné srdeční selhání příznaky: žízeň, dráždivost, neklid, zmatenost, letargie, cefalalgie, svalové fascikulace, hyperreflexie, spasticita, poruchy vědomí Chloridy Cl mmol/l denní exkrece močí mmol Hypochlorémie: < 96 mmol/l a) příjem Cl - b) hypotonická dehydratace c) hypotonická hyperhydratace d) expanze ECT při Glc, urea e) metabolická alkalóza (zvracení, odsávání) f) chronická respirační acidóza (kompenzační HCO 3 - ) g) renální ztráty Cl - v polyurické fázi renální insuficience příznaky: doprovázejí Na +, v případě metabolické alkalózy tetanie Hyperchlorémie: > 110 mmol/l a) příjem Cl - b) hypertonická dehydratace c) hypertonická hyperhydratace d) retence Na + a Cl - z cerebrálních příčin e) metabolická acidóza (ztráty HCO 3 - ) f) chronická respirační alkalóza (kompenzační HCO 3 - ) příznaky: doprovázejí Na +, projevy metabolické acidózy Kalium K mmol/l denní exkrece močí mmol (90%) 98% K + v ICT, 2% v ECT

6 Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec Hypokalémie: < 3.8 mmol/l a) příjem K + b) ztráta K + z GIT (průjmy, píštěle, zvracení, tumory), K u + < 20 mmol/l c) ztráta K + při hladovění (katabolismus bílkovin) d) renální ztráta K + (glomerulo- a pyelonefritidy, polyurická fáze akutního selhání ledvin, renální tubulární acidóza), K u + > 20 mmol/l e) Connův sy, Cushingův sy f) terapie kortikoidy, diuretiky, inzulínem, laxancii) g) edémy ( resorpce Na + v ledvinách) h) Mg 2+ i) metabolická alkalóza příznaky: chuť k jídlu, atonie GIT (paralytický ileus), adynamie, reflexy, glukózová tolerance, na EKG extrasystoly, arytmie, zkrácení PQ, ST, nápadná vlna U (>T), splývající vlny T, U hypokalemická nefropatie vakuolární tubulopatie s polydipsií, rezistentní na ADH Hyperkalémie: > 5.2 mmol/l a) přívod K + b) eliminace K + (renální insuficience, hypokortikalismus) c) metabolická acidóza d) diabetické koma e) farmakoterapie (K + -šetřící diuretika, digitalis) f) vyplavení K + z buněk do ECT (katabolické stavy, hemolýza, infekce, stres, operace, transfuze, trauma, popáleniny, crush sy, cytostatická terapie) g) pseudohyperkalémie (špatný odběr krve) příznaky: slabost, únava, parestézie, fascikulace, zvracení, průjmy, spazmy, arytmie, zástava srdce v diastole, na EKG dlouhý PQ, hrotnaté T, raménkové blokády, AV bloky Kalcium Ca mmol/l zásoba 1200 g 99% v kostech ionizované 50-55% vázané na bílkoviny 35-40% (4/5 na albumin, 1/5 na globulin) vázané s ionty 5-10% (citrát, fosfát, HCO - 3 ) 99% profiltrovaného Ca 2+ - reabsorpce v prox. a dist. tubulu a v Henleho kličce Hypokalcémie: < 2.25 mmol/l a) hypoparathyreoidismus (chirurgické odstranění štítnice) b) hypovitaminóza vit.d c) porucha resorpce tuků (malabsorpční syndromy) d) resekce žaludku a střeva e) pankreatitida (precipitace Ca 2+ v peritoneální dutině) f) renální insuficience

7 Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec g) citráty (transfuze) h) metabolická alkalóza i) medulární karcinom štítné žlázy j) osteoblastické metastázy k) akutní hyperfosfatémie (cytolýza nádorových buněk při léčbě akutních leukémií a lymfomů) příznaky: chvění prstů a rtů, tetanie (Chvostek a Trousseau), závratě, migrény, anginózní potíže, vypadávání vlasů, poruchy nehtů a zubů, osteomalacie, rachitis, srdeční selhávání ( kontraktilita myokardu), na EKG prodloužený QT Hyperkalcémie: > 2.75 mmol/l a) hyperparathyreoidismus b) m. Kahler (mnohočetný myelom) c) paraneoplastická hyperkalcémie d) osteolytické metastázy e) m. Paget f) intoxikace vit.d, vit.a g) akutní osteoporóza (léčba kortikoidy) příznaky: slabost, únava, deprese, hyporeflexie, hypotonie, žízeň, zvracení, obstipace, meteorismus, nefrolitiáza a nefrokalcinóza, ulcerace v GIT, arytmie, na EKG zkrácení QT Fosfor PO mmol/l zásoba g Hypofosfatémie: < 0.7 mmol/l a) přívod PO 4 3- b) intenzivní fyzická práce c) hypovitaminóza D d) porucha resorpce e) hyperparathyreóza f) Fanconiho sy g) chronická acidóza (renální ztráty PO 4 3- ) h) respirační alkalóza i) renální insuficience j) farmakoterapie (diuretika, antacida) k) glykosurie u DM l) přesun PO 4 3- z ECT do ICT (stimulovaná glykolýza, syntéza ATP při anabolismu) m) toxický a septický šok příznaky: slabost, malátnost, únava, myalgie, hemolýza, parestézie, polykací obtíže Hyperfosfatémie: > 1.5 mmol/l a) přívod PO 4 3- b) hypoparathyreóza c) renální insuficience

8 Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec d) akromegalie e) akcentovaný růst kostí (puberta) f) přívod vit.d g) chronický alkoholismus h) katabolismus i) cytolýza nádorových buněk při cytostatické terapii příznaky: nevolnost, průjem, třes, sinusová tachykardie, fibrilace síní, TK, horečka Magnesium Mg mmol/l zásoba 25 g (1000 mmol) denní potřeba 300 mg denní exkrece močí mmol 1% v plazmě (50-55% ionizovaný, 35-40% vázaný na albumin, 10-15% rozpustný) 60% v kostech 35% ve svalech funkce: aktivuje Na + /K + -ATPázu inhibuje vyplavování Ca 2+ z intracelulárních zásob (přirozený blokátor Ca 2+ ) Hypomagnesémie: < 0.6 mmol/l primární vzácné AR dědičné onemocnění (generalizované záchvaty) sekundární a) jednostranná výživa (alkoholismus, parenterální výživa) b) malabsorpční sy c) spotřeba (těhotenství) d) renální ztráta (diuretika, polyurie) e) pankreatitida f) abusus laxancií g) odsávání sondou, píštěle, opakované punkce ascitu příznaky: dráždivost, tetanie, deprese, parestézie, myalgie, citlivost na digitalis, sklon koronárních cév ke spazmům, na EKG extrasystoly, prodloužení QT Hypermagnesémie: > 0.9 mmol/l a) renální insuficience b) přívod Mg 2+ c) intoxikace vit.d, alkoholem d) vyplavování Mg 2+ z buněk (trauma, akutní jaterní dystrofie, hemolýza) e) hypokalémie f) acidóza g) diabetické koma h) tyreotoxická krize i) ileus příznaky: nauzea, svalová slabost, parézy, somnolence, útlum CNS, apnoe, bradykardie, TK, oligurie, projevy hyperkalémie

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta 23. října 2011 VFU Brno Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky 1

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Filtrace, resorpce Erytropoetin, renin, aktivní vit. D Regulace hospodaření s tekutinami,

Více

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 17th Colours of sepsis 27-30.1.2015 Ostrava Uosmol (mmol/l) norma

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

Přehled nejčastějších intoxikací zásady první pomoci. MUDr. David Karásek, PhD. III. interní klinika LF UP Olomouc

Přehled nejčastějších intoxikací zásady první pomoci. MUDr. David Karásek, PhD. III. interní klinika LF UP Olomouc Přehled nejčastějších intoxikací zásady první pomoci MUDr. David Karásek, PhD. III. interní klinika LF UP Olomouc Intoxikace - stav proniknutí jedovaté látky do organismu - akutní, subakutní, chronické

Více

Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky

Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky MUDr. Rudolf Metelka, PhD. 2012 Akutní stavy ve vnitřním lékařství 2.Dýchací systém Respirační insuficience - Akutní - Chronická akutně

Více

Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti

Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti 312 Přehledové články Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Hyponatremie (pokles koncentrace Na + v séru pod dolní mez

Více

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta Chloridy v séru Abstrakt Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, jejich koncentrace v séru je nižší než v arteriální krvi. Stanovení koncentrace chloridů v séru je základem pro interpretaci

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls221107/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONACE COMBI 20 mg/12,5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013)

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) Otázky č. 1 1. Ateroskleróza a rizikové faktory 2. Akutní koronární syndrom a jeho komplikace 3. Chronická ICHS 4. Akutní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VEROSPIRON 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Spironolactonum 25 mg v 1 tabletě 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety. Popis přípravku: téměř bílé ploché diskovité tablety

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

Jedna injekční lahvička obsahuje 3,5 mg bortezomibu (bortezomibum) (jako esteru kyseliny boronové s mannitolem).

Jedna injekční lahvička obsahuje 3,5 mg bortezomibu (bortezomibum) (jako esteru kyseliny boronové s mannitolem). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VELCADE 3,5 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 3,5 mg bortezomibu (bortezomibum) (jako esteru kyseliny

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

VĚDECKÁ ANALÝZA MINERÁLŮ UVNITŘ BUŇEK PODLOŽENÁ DŮKAZY

VĚDECKÁ ANALÝZA MINERÁLŮ UVNITŘ BUŇEK PODLOŽENÁ DŮKAZY Organizuje OS Ambulatorium za podpory týmu nezávislých analytiků VĚDECKÁ ANALÝZA MINERÁLŮ UVNITŘ BUŇEK PODLOŽENÁ DŮKAZY Epitelovou buňku z ústní dutiny získanou bezbolestnýn stěrem zkoumáme analytickým

Více