Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51"

Transkript

1 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: 29. PROSINCE 2011 Cena: 545 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy v období červenec září Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře Seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních Metodické opatření ke stanovení středního stupně závažnosti poškození loketního nervu v oblasti lokte za pomoci elektrofyziologických kritérií Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA Certifikovaný kurz PSYCHOTERAPEUTICKÉ MINIMUM Změny názvů specializovaných center /2012/DZP Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. prosince 2011, o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů /2012/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2011, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely /2012/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2011, o regulaci cen zdravotnických prostředků /12-FAR Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2011, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

2 2 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2011 ZN: FAR REF: RNDr. Dan Nekvasil, tel: Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 vyhl.č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje odsouhlasené specifické léčebné programy humánních léčivých přípravků. ČERVENEC 2011 (P přípravek, V výrobce, D distributor, PŘ předkladatel programu, C cíl programu a doba platnosti souhlasu) P: CISPLATIN 0,5 MG/ML, ROZTOK MEDAC inf.cnc.sol. (cisplatinum) 1 20 ml/10 mg balení V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a.s., ČR PHARMOS, a.s., ČR PŘ: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo (cestou Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h. organizační složka, PharmDr. Josef Krčmář, Ph.D., Kamenná čtvrť 63, Brno) C: léčba (monoterapie i jako součást kombinované léčby s dalšími chemoterapeutiky) nádorových onemocnění. Pracoviště: onkologická a hematologická pracoviště zdravotnických zařízení, souhlas platí do 31. července 2012; P: CISPLATIN 0,5MG/ML, ROZTOK MEDAC inf.cnc.sol. (cisplatinum) ml/10 mg balení V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a.s., ČR PHARMOS, a.s., ČR PŘ: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo (cestou Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h. organizační složka, PharmDr. Josef Krčmář, Ph.D., Kamenná čtvrť 63, Brno) C: léčba (monoterapie i jako součást kombinované léčby s dalšími chemoterapeutiky) nádorových onemocnění. Pracoviště: onkologická a hematologická pracoviště zdravotnických zařízení, souhlas platí do 31. července 2012; P: IASOCholine 1 GB q/ml injekční roztok [1 ml inj.roztoku obsahuje 1 GBq fluoromethyl-( 18 F)-dimethyl-2-hydroxyethylu-amonného (nebo fluorocholinu ( 18 F)) k datu a k času výroby] 15 nebo 25 ml roztoku v inj. lahv. počet balení není stanoven (podle potřeby dle požadavků jednotlivých pracovišť) V: ARGOS Zyklotron GmbH, Linz, Rakousko D: LACOMED, spol. s r.o., ČR PŘ: LACOMED, spol. s r.o., Husinec Řež čp. 130, Řež

3 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 3 C: diagnostickum pro pozitronovou emisní tomografii (PET, resp. PET/CT) v případech rakoviny prostaty: odhalování metastáz, diagnostice recidiv, posouzení úspěšnosti léčby; hepatocelulárního karcinomu: lokalizace metastatických lézí dobře diferencovaného hepatocelulárního karcinomu, charakteristika jaterních uzlíků anebo zjišťování stádia změn při detekci lézí hepatocelulárního karcinomu, nesposkytuje-li metoda PET s fludeoxyglukozou dostatečnou průkaznost anebo je-li plánována chirurgická léčba či transplantace. Pracoviště: VFN v Praze, Ústav nukleární mediciny, Praha 2 Nemocnice Na Homolce, Odd. nukleární mediciny/pet centrum, Praha FN Plzeň, Klinika zobrazovacích metod, Plzeň FN Hradec Králové, Odd. nukleární mediciny, Hradec Králové FN Olomouc, Klinika nukleární mediciny, Olomouc Masaryků onkologický ústav, Brno, souhlas platí do 31. července 2012; P: BLEOMEDAC inj.plv.sol. (bleomycin sulfát) I.U./lahv balení V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh, Německo D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR PHARMOS, a.s., ČR PŘ: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo C: léčba maligních lymfomů Hodgkinova a non-hodgkinova typu, nádorů varlat (non-seminom a seminom), spinocelulárního karcinomu čípku děložního, maligního a paramaligního pleurálního výpotku. Pracoviště: ONK (klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie), HEM (hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie), souhlas platí do 31. července 2012; P: BLEOMEDAC inj.plv.sol. (bleomycin sulfát) I.U./lahv balení V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh, Německo D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR PHARMOS, a.s., ČR PŘ: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo C: léčba maligních lymfomů Hodgkinova a non-hodgkinova typu, nádorů varlat (non-seminom a seminom), spinocelulárního karcinomu čípku děložního, maligního a paramaligního pleurálního výpotku. Pracoviště: ONK (klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogyne kologie), HEM (hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie), souhlas platí do 31. července 2012; SRPEN 2011: P: VICTRELIS 200mg tvrdé tobolky (boceprevir) mg 1040 balení V: S-P Labo NV, Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgie D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR PŘ: Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, Praha 6 C: léčba virové hepatitidy typu C (CHC) genotypu 1 dospělých pacientů s přemosťující fibrózou nebo kompenzovanou cirhózou, u kterých selhala předchozí léčba peginterferonem a ribavirinem (trvající min. 12 týdnů bez redukce dávek). Pracoviště: FN v Motole, Oddělení infekční, Praha IKEM, Klinika hepatogastroenterologie, Praha ÚVN Praha, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha FN Plzeň, I. interní klinika, Plzeň

4 4 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 FN Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí, Hradec Králové FN Olomouc, II. interní klinika gastroenterologická a hepatologická, Olomouc FN Brno Bohunice, Klinika infekčních chorob, Brno FN Ostrava, Klinika infekčního lékařství, Ostrava Nemocnice České Budějovice, a.s., Infekční oddělení, České Budějovice Pardubická krajská nemocnice, a.s., Infekční oddělení, Pardubice Nemocnice Mělník, Infekční oddělění, Mělník Slezská nemocnice v Opavě, Infekční oddělení, Opava Remedis, s.r.o., Gastroenterologie, Vladimírova 10, Praha 4 Ordinace lékaře specialisty infekční, MUDr. Pavel Dlouhý, V Jirchářích 62/2, Ústí n/l. Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o., tř. Edvarda Beneše 1549, Hradec Králové Ambulance pro přenosné nemoci, MUDr. Vladimír Strakrle, Ponávka 2, Brno, souhlas platí do 31. srpna 2012; P: Crizotinib PF tobolky mg 810 balení V: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg, Německo D: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg, Německo PŘ: Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, Praha 5 C: léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s mutací genu ALK, po selhání předchozí standardní chemoterapie. Pracoviště: VFN v Praze, Onkologická klinika, Praha 2 FN v Motole, Pneumologická klinika, Praha 5 FN Na Bulovce, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Praha 8 FN Plzeň, Klinika TRN, Plzeň FN Hradec Králové, Plicní klinika, Hradec Králové FN Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Olomouc FN Brno, Klinika nemocí plicních, Brno, souhlas platí do 31. ledna 2013; P: PURI NETHOL tbl. (mercaptopurinum) mg 5000 balení V: Excella GmbH, Německo; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Polsko D: Movianto Česká republika s.r.o., ČR PŘ: Laboratories Genopharm, Parc de l Esplanade, 2 rue Niels Bohr, Saint-Thibault-des-Vignes, Francie (cestou společností Pharma-EU, s.r.o., Malostranské náměstí 23, Praha 1) C: léčba akutní leukemie a navození remise, udržovací léčba akutní lymfoblastické leukemie a akutní myeloidní leukemie. Pracoviště: VFN v Praze, I.interní klinika klinika hematoonkologie, Praha 2 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 FN Královské Vinohrady, Oddělení klinické hematologie, Praha 10 FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, Praha 5 FN Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení, Plzeň FN Hradec Králové, 2. interní klinika oddělení klinické hematologie, Hradec Králové FN Olomouc, Hemato-onkologická klinika; Dětská klinika, Olomouc FN Brno, Interní hematoonkologická klinika; Klinika dětské onkologie, Brno, souhlas platí do 31. srpna 2013; P: TRANDATE inj. (labetaloli hydrochloridum) 5 20 ml/100 mg 800 balení V: CENEXI, 52, rue Marcel et Jacques Gaucher, Fontenay-Sous-Bois, Francie D: Movianto Česká republika s.r.o., ČR PŘ: Laboratories Genopharm, Parc de l Esplanade, 2 rue Niels Bohr, Saint-Thibault-des-Vignes, Francie (cestou společností Pharma-EU, s.r.o., Malostranské náměstí 23, Praha 1)

5 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 5 C: léčba těhotných žen, které jsou ohroženy hypertenzí (preeklampsie a eklampsie). Pracoviště: zdravotnická zařízení ambulantní a ústavní péče, souhlas platí do 31. srpna 2013; ZÁŘÍ 2011 Žádný souhlas nebyl vydán.

6 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 Akreditovaný kvalifikaní kurz pro sanitáe 1 Profil absolventa Uplatnní absolventa Výsledky vzdlávání Charakteristika vzdlávacího programu Pojetí a cíle vzdlávacího programu Charakteristika obsahových složek Organizace vzdlávání Podmínky kvalifikaního vzdlávání Uební plán Uební osnovy Uební osnova základního modulu ZM Základy veejného zdravotnictví Uební osnova odborného modulu OM 1 Somatologie Uební osnova odborného modulu OM 2 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Uební osnova odborného modulu OM 3 Specifika jednotlivých pracoviš Uební osnova odborného modulu OM 4 Postupy a techniky pi zajišování zdravotní a ošetovatelské pée Uební osnova odborného modulu OM 5 Psychologie, etika a komunikace Uební osnova odborného modulu OM 6 Odborná praxe (celkem 80 hodin) Požadavky na zajištní realizace kvalifikaního kurzu Doporuené studijní materiály

7 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 7 1 Profil absolventa Výstupní vdomosti a dovednosti sanitáe, tj. profesní kompetence, jsou rozdleny na obecné a odborné vycházející z platné legislativy R Uplatnní absolventa Absolvent kurzu mže vykonávat své povolání v oblasti zdravotní pée, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka zpsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní pée ve zdravotnických zaízeních v oblastech preventivní, léebné, rehabilitaní, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské pée i autoptického oddlení. Souasn mže, pod pímým vedením zdravotnického pracovníka zpsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetovatelské pée. 1.2 Výsledky vzdlávání Obecné vdomosti, dovednosti a postoje Peuje o své zdraví na základ osvojených základních znalostí a dovedností potebných k péi o zdraví své i zdraví oban; využívá získané vdomosti a dovednosti v pracovním i osobním život a v rámci celoživotního vzdlávání; pracuje svdomit a dbá na kvalitu své práce, chová se hospodárn a ekologicky; dodržuje požadavky na hygienu, bezpenost a ochranu pi práci ve zdravotnických zaízeních; dodržuje pracovn právní pedpisy a požadavky na výkon pracovních inností sanitáe v píslušné oblasti, kde vykonává své povolání; umí vhodným zpsobem komunikovat na požadované úrovni s klienty/pacienty s ohledem na jejich vk i stav, se spolupracovníky a jinými lidmi, zachovává obecn uznávaná pravidla slušného chování a dodržuje etická pravidla v rámci svého povolání; pi poskytování zdravotní pée jedná taktn, ohledupln a s empatií, dodržuje práva pacient/ klient; pi poskytování zdravotní pée pacientm z odlišného sociokulturního prostedí jedná s vdomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností; dodržuje požadavky na ochranu informací vetn práce se zdravotnickou dokumentací a informaním systémem; sleduje odborné informace v oblasti inností, které je zpsobilý vykonávat a umí s nimi efektivn pracovat. 1 Vyhláška. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník

8 8 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA Odborné vdomosti, dovednosti a postoje 2 Provádí pomocné a obslužné innosti nutné pro poskytování zdravotní pée, pitom zejména: - peuje o hygienu prostedí vetn prostedí pro aseptickou pípravu; - obstarává pochzky pro poteby pacient/klient, oddlení, laboratoí, zaízení lékárenské, lázeské a rehabilitaní pée vetn autoptického oddlení; - doprovází a peváží pacienty/klienty pi vdomí na vyšetení, ošetení, pi pekladu na jiné oddlení vetn oddlení operaního; - provádí technické manipulace s lžky pacient/klient, operaním osvtlením, operaním stolem, pomocnými zaízeními pro lázeskou a rehabilitaní péi; - dováží stravu na oddlení, podle poteby ji ohívá a roznáší pidlenou stravu pacientm/klientm; - provádí sbr, mytí a desinfekci nádobí vetn úklidu ajové kuchyky; - provádí mytí, desinfekci a sterilizaci laboratorního skla, pomcek a obalových materiál; - provádí mechanickou oistu, desinfekci a úpravu lžka a operaního stolu; - pipravuje specifický obvazový materiál pro poteby oddlení; - transportuje biologický a zdravotnický materiál; - v rámci laboratoí biologický a zdravotnický materiál tídí a centrifuguje, provádí distribuci laboratorních výsledk; - pro poteby laboratoí pipravuje zdravotnický materiál potebný k odbrm a další zpracování biologického materiálu vetn inností pi evidenci dárc, oznaování vzork a pée o dárce; - likviduje biologický materiál a kontaminovaný spotební materiál; - manipuluje s tlakovými nádobami obsahujícími medicinální plyny; - manipuluje s pístroji zdravotnické techniky vetn kontroly teploty chladících a mrazících laboratorních zaízení; - v oblasti lékárenské pée asistuje pi pejímce, ukládání, oznaování léiv a zdravotnických prostedk vetn pomocných inností pi píprav léivých pípravk, zkoumadel a diagnostických zdravotnických prostedk in vitro; - v rozsahu své odborné zpsobilosti vykonává innosti pi úprav tla zemelého a odváží je; - v rámci autoptického oddlení pipravuje zemelé a potebný materiál a pomcky k pitv vetn základních fixaních roztok, pomáhá pi výkonu pitvy, po pitv provádí základní úpravu tla zemelého a jeho oblékání, vykonává innosti pi evidenci tl zemelých, šatstva, cenností a dokumentace související s pohební službou; 2 innosti sanitáe dle 43 vyhlášky. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník

9 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 9 - podílí se na pejímání, kontrole, manipulaci a uložení léivých pípravk, zdravotnických prostedk, prádla vetn jejich dezinfekce a sterilizace a na zajištní jejich dostatené zásoby. Provádí innosti základní ošetovatelské pée, pitom zejména: - asistuje pi provádní hygienické pée pacienta/klienta; - v rozsahu své odborné zpsobilosti se podílí na polohování pacient/klient vetn základní prevence proleženin a na manipulaci s pacienty/klienty vetn inností spojených s operaním výkonem a rehabilitaní péí; - pomáhá pi ergoterapii; - pomáhá pi jídle ležícím i nepohyblivým pacientm/klientm, ev. je krmí; - peuje o vyprazdování pacient/klient; - asistuje pi pikládání obvazových materiál, snímá tvrdé obvazy; - v rámci lázeské a rehabilitaní pée pipravuje a podává léebné zábaly, koupele vetn písadových a provádí základní vodoléebné procedury. 2 Charakteristika vzdlávacího programu 2.1 Pojetí a cíle vzdlávacího programu Kvalifikaní kurz pipravuje jednotlivce k získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání sanitáe 3 pro innosti v oblasti preventivní, léebné, rehabilitaní, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské pée i autoptického oddlení vetn úsek poskytujících vysoce specializovanou ošetovatelskou péi, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo pímým vedením zdravotnických pracovník zpsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. 2.2 Charakteristika obsahových složek Vzdlávání v oboru sanitá zahrnuje odborné vzdlávání a tzv. klíové kompetence Odborné vzdlávání Odborné vzdlávání poskytuje úastníkm kurzu ucelený soubor vdomostí, manuálních a intelektových dovedností a návyk nezbytných pro jejich pracovní uplatnní. Úastníci kurzu získávají pehled o stavb, funkci a zmnách lidského organismu, získávají základní poznatky z psychologie potebné k poznání a pochopení osobnosti pacienta. Dále si osvojují ošetovatelské postupy potebné pro poskytování základní ošetovatelské pée vetn poskytnutí první pomoci. Systematicky se vnuje pozornost BOZP a dodržování hygienických a epidemiologických požadavk. Odborné vzdlávání zahrnuje výuku teoretickou, teoreticko-praktickou a praktickou. Výuku realizuje akreditované zaízení zákona. 96/2004 Sb., zákon o nelékaských zdravotnických povoláních, ve znní pozdjších pedpis zákona. 96/2004 Sb.

10 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA Organizace vzdlávání Vzdlávací program akreditovaného kvalifikaního kurzu Sanitá je koncipován modulovým zpsobem vzdlávání. Moduly na sebe plynule navazují, umožují propojení teorie s praxí a souasn dávají možnost uznání ásti díve absolvovaného studia, pokud je souástí vzdlávacího programu. 5 Odborné pedmty jsou v uebním plánu i v osnovách koncipovány tak, aby na sebe navazovaly, vzájemn se doplovaly a umožnily po jejich absolvování vykonávat adekvátní innosti související s poskytováním zdravotní pée v oblastech, kde bude sanitá vykonávat své povolání Standardní doba vzdlávání Nejmén 1 msíc vzdlávání dle alternativy asového rozvržení v celkovém potu nejmén 180 hodin teoretické výuky a praktického vyuování z toho 6 : teoretická výuka v potu 100 hodin; praktické vyuování v rozsahu minimáln 80 hodin Formy vzdlávání 7 denní veerní dálková kombinovaná Metody výuky Ve studiu jsou respektovány zvláštnosti ve vzdlávání dosplých. Ve výuce jsou uplatovány metody, které napomáhají vytvoení požadovaných klíových odborných a dalších dovedností vetn metod aktivizujících. Volba výukových metod je v kompetenci vyuujících se zetelem k charakteru pedmtu, ke konkrétní situaci a možností akreditovaného zaízení. Teoretické (nap. pednášky, pednášky s diskuzí, konzultace aj.); teoreticko-praktické (nap. demonstraní, názorné, cviení, skupinová práce, hraní rolí, samostatná práce, e-learning aj.); praktické (nap. instruktáž, asistování, stáž, exkurze, individuální praxe aj.). 2.4 Podmínky kvalifikaního vzdlávání Vstupní podmínky Ukonené základní vzdlání; dobrý zdravotní stav; 5 51odst. 8) zákona. 96/2004 Sb. 6 41vyhlášky. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné zpsobilosti k výkonu nelékaského zdravotnického povolání, ve znní pozdjších pedpis 7 25 zákona. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znní pozdjších pedpis

11 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 11 dovršení vku 18 let Prbžné podmínky Absolvování teoretické výuky v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem; absolvování praktické výuky vetn povinné odborné praxe na pracovišti akreditovaného zaízení v rozsahu ureném vzdlávacím programem; do celkového potu hodin akreditované zaízení zapote nejvýše 15% omluvenou absenci z hodin praktického vyuování a omluvenou absenci z hodin teoretického vyuování Výstupní podmínky, ukonování kurzu Splnní pedepsaných studijních povinností; absolvování závrené zkoušky Hodnocení výsledk výuky K ovování získaných vdomostí a dovedností v prbhu kurzu se užívají diagnostické a klasifikaní metody, piemž draz je kladen na praktickou ást výuky i samostatnou práci úastníka kurzu. Akreditovaný kvalifikaní kurz se ukonuje závrenou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické ásti. U praktické zkoušky, která pedchází ásti teoretické má úastník prokázat samostatné zvládnutí praktického výkonu nebo provést analýzu pedloženého ošetovatelského nebo laboratorn diagnostického problému. Teoretická ást zkoušky spoívá v odpovdi na 3 odborné otázky z uiva v jeho komplexu a souvislostech. Zkouškou se zjišuje rozsah a hloubka získaných znalostí úastník kurzu a jejich schopnost samostatn a kreativn ešit stanovené úkoly pedevším s aplikací do praxe. Na základ absolvování kurzu, vykonáním praktické a teoretické zkoušky ped zkušební komisí obdrží absolvent osvdení, kterým získal odbornou zpsobilost k výkonu povolání sanitáe odst. 7) zákona. 96/2004 Sb vyhlášky. 189/2009 Sb., o atestaní zkoušce, zkoušce k vydání osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závrené zkoušce akreditovaných kvalifikaních kurz a aprobaní zkoušce a o postupu pi ovení znalosti eského jazyka

12 12 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 3 Uební plán 10 Názvy modul Poet hodin ZM - Základy veejného zdravotnictví 8 OM 1 - Somatologie 14 OM 2 - Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 17 OM 3 - Specifika jednotlivých pracoviš 12 OM 4 - Postupy a techniky pi zajišování zdravotní a ošetovatelské pée 34 OM 5 - Základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace 15 OM 6 - Odborná praxe v akreditovaných zaízeních 80 Celkem 180 Metody Poet hodin Teoretická výuka 100 Teoretické Teoreticko-praktické Praktická výuka 80 Odborná praxe v AZ Celkem Uební osnovy 4.1 Uební osnova základního modulu ZM Základy veejného zdravotnictví Anotace modulu Modul je koncipován jako blok teoretických pedmt. Poskytuje v profesní píprav sanitáe poznatky o systému pée o zdraví, o organizaci provozu zdravotnických zaízení s definicí jednotlivých oblastí, kde mže sanitá vykonávat své povolání. Dále poskytuje základní znalosti vybrané právní problematiky, zejména právní odpovdnosti zdravotnického pracovníka a informuje o problematice bezpenosti práce. Obsahem modulu je rovnž problematika radianí ochrany Cíl modulu Cílem modulu je, aby úastníci kurzu získali takové poznatky, které jim umožní orientaci v oblastech zdravotní pée a byli tak schopni na základ mezipedmtových vztah pochopit tyto vztahy a poznatky aplikovat do každodenních inností pi výkonu povolání sanitáe vyhlášky. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy, ve znní pozdjších pedpis

13 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 13 Základní modul ZM Rozsah modulu Téma Systém pée o zdraví Organizace provozu jednotlivých zdravotnických zaízení Základy právní problematiky související s výkonem povolání sanitáe Technicko-právní problematika a BOZP Základy veejného zdravotnictví 8 hodin Rozpis uiva Pée o veejné zdraví; zdravotní pée a zdravotnická zaízení; garance státu a spolenosti za zdravotnické služby; všeobecné zdravotní pojištní a zdravotní pojišovny; ekonomika zdravotnictví; systém pée o zdraví u nás; odborní pracovníci ve zdravotnictví a systém jejich vzdlávání. Organizace provozu zdravotnických zaízení, odborné a personální pedpoklady pro práci v jednotlivých oblastech zdravotní pée.: lžková zaízení a oddlení, lázn a rehabilitaní provozy, zaízení lékárenské pée, operaní sály a centrální sterilizace, laboratoe a transfuzní oddlení, pitevny a autoptická oddlení; Základní právní pedpisy o poskytování zdravotnických služeb a jejich charakteristika; právní odpovdnost pi výkonu povolání sanitáe (odpovdnost trestn právní, obanskoprávní, pracovnprávní, odpovdnost pracovníka za zpsobenou škodu, odpovdnost organizace za škodu); vybrané aspekty právní problematiky ve zdravotnictví (povinnost poskytnout první pomoc, povinnost odvracet škodu, práva a povinnosti pacienta, pouení nemocného, souhlas nemocného, povinná mlenlivost aj. Používání osobních ochranných pomcek; povinnosti pi manipulaci s pístrojovou technikou, materiálem a léivými pípravky; pojištní pi pracovním úrazu, invalidit, ztrát života; povinnosti zdravotnických pracovník pi pedcházení vzniku a šíení infekních onemocnní; bezpenost a ochrana zdraví pi práci, pracovní úrazy. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci Minimální poet hodin

14 14 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 Radianí nebezpeí a ochrana ped ionizujícím záením s elektrickými pístroji, pomckami a tlakovými nádobami s medicinálními plyny. Ionizující záení, druhy a vlastnosti; nepíznivé úinky ionizujícího záení a zpsoby ochrany Uební osnova odborného modulu OM 1 Somatologie Anotace modulu Modul je koncipován jako teoretický pedmt, který poskytuje úastníkm kurzu základní znalosti o stavb a funkcích lidského organismu Cíl modulu OM 1 Cílem modulu je vytvoení fixovaných a konkrétních pedstav o vývoji, stavb a funkcích lidského tla se schopnostmi aplikovat nejdležitjší znalosti v hlavních klinických disciplínách a v ošetovatelských základech ošetovatelské pée. Odborný modul OM 1 Rozsah modulu Téma Základní pojmy obecné biologie Pohybový systém Somatologie 17 hodin Rozpis uiva Obecné znaky živé hmoty (dráždivost, metabolismus, reprodukce); chemické složení organism (voda, anorganické a organické látky); struktura a funkce organismu (buka, tká, orgán, orgánové systémy, organismus); základní typy bunk a tkání; zevní a vnitní prostedí organismu (základní informace, jejich vzájemné ovlivování) Soustava kosterní: obecná stavba, osový skelet; spojení obratl, páte a její význam; hrudník a mechanika pohybu hrudníku, význam pro dýchání; lebka jako celek, význam kostí mozkové ásti, obliejová ást lebky; kostra konetin. Soustava svalová: obecná stavba sval, druhy sval; základní názvosloví sval; hlavní skupiny sval kosterních, Minimální poet hodin 1 2

15 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 15 Dýchací systém Systém krevního obhu Trávicí systém Vyluovací systém hladkých, sval srdení; hlavní pohyby, svalová práce a únava. Stavba a funkce dýchacích cest, plic, bránice; transport kyslíku a oxidu uhliitého; mechanika dýchání; dechový objem, ízení dýchání. Stavba, tvar, uložení srdce a jeho funkce, cévní zásobení; Stavba a funkce cévního systému, proudní krve, tep, krevní tlak, krevní obh. Obecná charakteristika a složení krve, funkce jednotlivých element. Stavba a funkce trávicí trubice, parenchymových orgán (játra, slinivka bišní), látková výmna, trávení, vstebávání, složení potravy. Stavba, tvar, uložení ledvin a jejich funkce, tvorba moi, vývodné cesty moové Pohlavní systém ízení innosti organismu Smyslové orgány Anatomické a fyziologické rozdíly u dtí a senior Patofyziologické procesy v lidském tle Stavba a funkce mužských pohlavních orgán, sekundární pohlavní znaky. Stavba a funkce ženských pohlavních orgán, thotenství, porod. Stavba a funkce nervového systému (obecné základy innosti nervové soustavy, centrální nervová soustava, nervy periferní a vegetativní. Pehled vnitn sekretorických žláz a hormon, princip ízení a regulace v organismu, Pehled smyslových orgán, jejich popis a funkce (oko, ucho, kožní systém), jejich význam pro organismus. Rozdíly dtského a vyššího vku. 1 Charakteristika základních pojm: zdraví; nemoc (píiny a její prevence, definice, píznaky, prbh, diagnóza, prognóza, terapie); bolest (akutní, chronická) a její

16 16 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 ovlivnní; život (definice, prenatální, postnatální); smrt (píiny, biologická, klinická, sociální, smrt mozku, stanovení smrti). 4.3 Uební osnova odborného modulu OM 2 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Anotace modulu Modul je koncipován jako blok teoreticko-praktických pedmt. Podává informativní vdomosti o existenci mikroorganism, o jejich pozitivním a negativním psobení. Pojednává o vztahu makroorganism k životnímu prostedí, zkoumá jejich vzájemné psobení a význam pro lidské zdraví. Definuje infekce, epidemie vetn nozokomiálních infekcí a jejich pedcházení. Úastníci kurzu se dále seznámí se zásadami bezpenosti práce na rizikovém pracovišti, získají znalosti o zásadách správné manipulace s biologickým a infekním materiálem Cíl modulu Cílem modulu je, aby úastníci pochopili vzájemné vztahy, psobení a význam dezinfekce a sterilizace v pedcházení infekcí a osvojili si znalosti, které uplatní pi výkonu povolání sanitáe. Odborný modul OM 2 Rozsah modulu Téma Základy mikrobiologie Infekce a její formy Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 14 hodin Rozpis uiva Bakterie; viry; paraziti; kvasinky a plísn; normální mikroflóra; patogenní mikroflóra; patogenita (charakteristika, stupe patogenity, virulence, invazivita, toxicita); obrana lidského organismu proti infekcím. Proces šíení nákazy (základní podmínky, zdroj pvodce nákazy). Penos nákazy (mechanismus penosu, faktory penosu, stupe intenzity šíení nákazy). Nový hostitel (vnímavost, odolnost). Základní principy boje proti penosným nemocem (preventivní, represivní). Epidemiologická opatení u osob: Minimální poet hodin 1 3

17 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 17 Hygiena a bezpenost práce pi riziku infekce Praktická cviení Dezinfekce a sterilizace vykonávajících epidemiologicky závažnou innost; vyluujících choroboplodné zárodky; na pracovištích se zvýšeným rizikem infekce. Izolace osob infekn nemocných a z nákazy podezelých: karanténní opatení (karanténa, zvýšený zdravotnický dozor, lékaský dohled, hlášení). Okování (aktivní, pasivní imunizace). Desinsekce, deratizace, dezinfekce. Zdravotnická výchova - základy zdravého zpsobu života, základy zdravé výživy. Manipulace s biologickým materiálem (krev, tlní tekutiny, zvratky, stolice, mo, hnis, hlen, sperma apod.) a zásady bezpené manipulace s ním (potísnní, aerosoly, poranní kontaminovaným nástrojem apod.); hygienické a epidemiologické aspekty pi manipulaci s biologickým materiálem ochranné pomcky (druhy, pée, hygienická údržba zdravotnického materiálu, pístroj, pracovního prostedí); hygienickoepidemiologický režim v práci sanitáe; dezinfekce podlah, ploch a pedmt; epidemiologická charakteristika vybraných infekních chorob. Manipulace s biologickým materiálem, práce s ochrannými pomckami, likvidace biologického materiálu apod. Základní pojmy asepse, antisepse, dekontaminace, dezinfekce, sterilizace; dezinfekce pístrojové techniky, ostatních pomcek, pracovního prostedí; sterilizátory; sterilizace materiálu, pomcek; zásady, metody a prostedky sterilizace fyzikální a chemické (balení sterilizovaného materiálu, možnosti kontroly úinnosti), zásady, metody a prostedky dezinfekce (kritéria volby prostedk, formy aplikace, bezpenost práce)

18 18 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA Uební osnova odborného modulu OM 3 Specifika jednotlivých pracoviš Anotace modulu Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Zprostedkuje úastníkm poznatky z jednotlivých pracoviš s pehledem hlavních úkol a nápln inností. Souástí modulu je exkurze na jednotlivá pracovišt Cíl modulu Cílem modulu je orientace v jednotlivých oborech tak, aby úastníci kurzu získali motivaci k práci na pracovišti dle svého výbru a získané znalosti z kurzu umli na tomto pracovišti aplikovat. Odborný modul OM 3 Rozsah modulu Téma Lžková oddlení Operaní sály a centrální sterilizace Lékárenská zaízení Laboratoe a transfuzní oddlení Lázn a rehabilitaní zaízení Pitevna a autoptické oddlení Specifika jednotlivých pracoviš 12 hodin Rozpis uiva Charakteristika jednotlivých lžkových zaízení, hlavní úkoly a nápl inností: interna, chirurgie, traumatologie, neurologie, gynekologie, psychiatrie, další lékaské obory (ORL, oní), JIP, ARO, LDN, pediatrie. Charakteristika pracovišt, jeho hlavní úkoly a nápl inností Charakteristika pracovišt, jeho hlavní úkoly a nápl inností Charakteristika pracovišt, jeho hlavní úkoly a nápl inností Charakteristika pracovišt, jeho hlavní úkoly a nápl inností Charakteristika pracovišt, jeho hlavní úkoly a nápl inností Minimální poet hodin Uební osnova odborného modulu OM 4 Postupy a techniky pi zajišování zdravotní a ošetovatelské pée Anotace modulu Modul patí mezi základní souást pípravy pro povolání sanitáe. Je koncipován jako blok teoreticko-praktických pedmt s pevahou praktických cviení. Jednotlivá témata seznamují úastníky s technickým a materiálním vybavením jednotlivých pracoviš s možnostmi jejich uplatnní pi innostech souvisejících s poskytováním zdravotní pée. Teoretické pedmty poskytují základ vdomostí nutných pro prakticky zamené instruktivní

19 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 19 znalosti, dovednosti, návyky a pracovní stereotypy potebné pi výkonu povolání sanitáe v oblastech, kde bude vykonávat své povolání. Pedmty úzce navazují na poznatky získané v modulu se specifikami jednotlivých pracoviš a je nezbytným pedpokladem pro odbornou praxi v akreditovaných zaízeních. Souástí výuky je problematika poskytování první pomoci, pedevším ve stavech ohrožujících život lovka s praktickými nácviky dovedností na výukových modelech Cíl modulu Cílem modulu je, aby úastníci kurzu umli bezpen provádt innosti související s pacientem/klientem nap. pi jejich hygien, polohování, strav, vyprazdování, obvazování, rehabilitaní péi apod. a spolehliv rozpoznali stavy bezprostedn ohrožující život a zvládali výkony zachraující život. Byli schopni manipulovat s lžky, operaním stolem i osvtlením, tlakovými nádobami, laboratorním sklem, ostatními pomckami, materiálem i se zdravotnickou technikou, zdravotnickým a biologickým materiálem. Získat znalosti potebné pro innosti související s pípravou zemelých s etickým pístupem pi píprav k pitv a po ní. Odborný modul OM 4 Rozsah modulu Téma Manipulace s pacientem + Praktická cviení Základní pístrojové a materiálové vybavení pracoviš + Praktická cviení Postupy a techniky pi zajišování zdravotní a ošetovatelské pée 34 hodin Rozpis uiva Základy hygienické pée, polohování (polohy léebné, úlevové, transportní, operaní aj.), zajištní bezpenosti pacienta/klienta pi transportu a doprovodu na vyšetení, ošetení apod., krmení a pomoc pi strav, zásady podávání stravy, pée o vyprazdování. Obvazová technika: druhy obvaz a materiál, správná volba, použití, základní druhy obvaz, píprava obvazového materiálu. Základní pomcky a nástroje a zásady manipulace s nimi: jehly, stíkaky, sondy, katétry, peány, nžky a další. Sterilní pomcky, manipulace s nimi, pomcky a materiál využívaný k píprav sterilizace. Prádlo a správná manipulace s prádlem. Léivé pípravky a zásady manipulace s nimi. Zdravotnické prostedky a zásady Minimální poet hodin 10 9

20 20 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 Postupy první pomoci + Praktická cviení manipulace s nimi: nosítka, vozíky, lžka a pojízdná lžka, speciální sedaky; operaní stoly a osvtlení a ostatní zaízení operaního oddlení; laboratorní sklo, pomcky, obalové materiály; pomcky, materiál a zaízení v lékárenské péi; rehabilitaní zdravotnické prostedky, lžka, pomocná zaízení pro lázeskou a rehabilitaní péi; pomcky, nástroje a zaízení v provozu pitevny; Dekontaminace, odsun použitého vybavení. První pomoc: definice, dlení první pomoci dle závažnosti stavu, zásady poskytování PP. Akutní stavy a stavy ohrožující život a základní opatení: mdloba, keové stavy, bezvdomí; druhy krvácení, krevní ztráta, šok; náhlé píhody interního charakteru (CMP, bolesti na hrudi, AIM, komplikace DM aj.) poranní pohybové soustavy (hlava, páte, hrudník, dlouhé kosti, klouby apod.); náhlé píhody bišní (NPB;) ostatní akutní stavy (termická poškození z tepla, chladu, tonutí, úraz el. proudem, intoxikace, závislosti, poranní a poškození oka, ucha, akutní psychické poruchy aj.). Kardiopulmonální resuscitace (KPR) dosplého, dtí všech vkových kategorií: definice, indikace, základní, rozšíená; základní životní funkce (fyziologické hodnoty, poruchy životních funkcí, diagnostika); bezvdomí (píiny, komplikace, postup); 15

Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře

Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře Profil absolventa.... Uplatnění absolventa.... Výsledky vzdělávání... Charakteristika vzdělávacího programu...4. Pojetí a cíle vzdělávacího programu...4. Charakteristika

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: ČERVEN 2005 Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 3. Postup zdravotnického zařízení při propouštění novorozenců vyžadujících

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru PERIOPERANÍ PÉE Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 3 Uební plán... 5 3 3. Uební osnova základního modulu...

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel... 17

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel... 17 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 1. ZÁŘÍ 2010 Cena: 68 Kč OBSAH: 1. Seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva...................................

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43 Věstník Ročník 20 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 29. DUBNA 20 Cena: 485 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

SANITÁŘ PRO OPERAČNÍ SÁL SANITÁŘ NOVĚ. Mgr. Pavlína Moravcová Mgr. Jana Dubánková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SANITÁŘ PRO OPERAČNÍ SÁL SANITÁŘ NOVĚ. Mgr. Pavlína Moravcová Mgr. Jana Dubánková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SANITÁŘ PRO OPERAČNÍ SÁL NOVĚ SANITÁŘ Mgr. Pavlína Moravcová Mgr. Jana Dubánková Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Kvalifikační kurz pro řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Kvalifikační kurz pro řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Kvalifikační kurz pro řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 1 Profil absolventa...3 1.1 Uplatnění absolventa...3 1.2 Výsledky vzdělávání...3 1.2.1 Obecné

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DTI 1 Cíl specializaního vzdlávání... 75 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 75 3 Uební plán... 763 3.1 Uební osnova základního

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 1822 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 182 2 3 Program

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky Č.j.: MZDR 6326/2010/VZV Referent: Bc. Petra Borovičková Tel.: + 420 224 972 553 Ministerstvo zdravotnictví České republiky Vzdělávací program akreditovaného

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSPLÉ 1 Cíl specializaního vzdlávání... 60 2 2 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 60 2 3 Uební plán... 61 3 3.1 Uební

Více

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdlávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializaního vzdlávání... 32 1 2 požadavky na specializaní vzdlávání... 33 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimáln 24 msíc...2

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví v oboru ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Profil absolventa...2 1.1 Určení...2

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání...1 221 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání...2 222 2.1 Základní kmen Ochrana a podpora

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Autoptický laborant

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Autoptický laborant Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant 1 Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru autoptický laborant -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH ZNEŠKODŇOVAT NEPOUŽITELNÁ LÉČIVA

SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH ZNEŠKODŇOVAT NEPOUŽITELNÁ LÉČIVA SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH ZNEŠKODŇOVAT NEPOUŽITELNÁ LÉČIVA 1. Provozovatel : Hygienická stanice hl.m.prahy Ulice : Rytířská 12 Obec : Praha 1 PSČ : 110 01 Název tech. zařízení : Spalovna SP 2402 W částka

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče se zaměřením na Předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA Název studijního předmětu: ODBORNÁ PRAXE 1 (UOM/OPVS1) Forma studia: Prezenční Rozsah studijního předmětu: 4 týdny / celkem 200 hod. Zařazení výuky: 1. ročník, zimní

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Jaký je jejich smysl? Atestace mají prokázat, že byly splněny výchovněvzdělávací cíle stanovené oborovým Vzdělávacím programem

Více