Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51"

Transkript

1 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: 29. PROSINCE 2011 Cena: 545 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy v období červenec září Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře Seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních Metodické opatření ke stanovení středního stupně závažnosti poškození loketního nervu v oblasti lokte za pomoci elektrofyziologických kritérií Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA Certifikovaný kurz PSYCHOTERAPEUTICKÉ MINIMUM Změny názvů specializovaných center /2012/DZP Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. prosince 2011, o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů /2012/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2011, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely /2012/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2011, o regulaci cen zdravotnických prostředků /12-FAR Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2011, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

2 2 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2011 ZN: FAR REF: RNDr. Dan Nekvasil, tel: Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 vyhl.č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje odsouhlasené specifické léčebné programy humánních léčivých přípravků. ČERVENEC 2011 (P přípravek, V výrobce, D distributor, PŘ předkladatel programu, C cíl programu a doba platnosti souhlasu) P: CISPLATIN 0,5 MG/ML, ROZTOK MEDAC inf.cnc.sol. (cisplatinum) 1 20 ml/10 mg balení V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a.s., ČR PHARMOS, a.s., ČR PŘ: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo (cestou Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h. organizační složka, PharmDr. Josef Krčmář, Ph.D., Kamenná čtvrť 63, Brno) C: léčba (monoterapie i jako součást kombinované léčby s dalšími chemoterapeutiky) nádorových onemocnění. Pracoviště: onkologická a hematologická pracoviště zdravotnických zařízení, souhlas platí do 31. července 2012; P: CISPLATIN 0,5MG/ML, ROZTOK MEDAC inf.cnc.sol. (cisplatinum) ml/10 mg balení V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a.s., ČR PHARMOS, a.s., ČR PŘ: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo (cestou Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h. organizační složka, PharmDr. Josef Krčmář, Ph.D., Kamenná čtvrť 63, Brno) C: léčba (monoterapie i jako součást kombinované léčby s dalšími chemoterapeutiky) nádorových onemocnění. Pracoviště: onkologická a hematologická pracoviště zdravotnických zařízení, souhlas platí do 31. července 2012; P: IASOCholine 1 GB q/ml injekční roztok [1 ml inj.roztoku obsahuje 1 GBq fluoromethyl-( 18 F)-dimethyl-2-hydroxyethylu-amonného (nebo fluorocholinu ( 18 F)) k datu a k času výroby] 15 nebo 25 ml roztoku v inj. lahv. počet balení není stanoven (podle potřeby dle požadavků jednotlivých pracovišť) V: ARGOS Zyklotron GmbH, Linz, Rakousko D: LACOMED, spol. s r.o., ČR PŘ: LACOMED, spol. s r.o., Husinec Řež čp. 130, Řež

3 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 3 C: diagnostickum pro pozitronovou emisní tomografii (PET, resp. PET/CT) v případech rakoviny prostaty: odhalování metastáz, diagnostice recidiv, posouzení úspěšnosti léčby; hepatocelulárního karcinomu: lokalizace metastatických lézí dobře diferencovaného hepatocelulárního karcinomu, charakteristika jaterních uzlíků anebo zjišťování stádia změn při detekci lézí hepatocelulárního karcinomu, nesposkytuje-li metoda PET s fludeoxyglukozou dostatečnou průkaznost anebo je-li plánována chirurgická léčba či transplantace. Pracoviště: VFN v Praze, Ústav nukleární mediciny, Praha 2 Nemocnice Na Homolce, Odd. nukleární mediciny/pet centrum, Praha FN Plzeň, Klinika zobrazovacích metod, Plzeň FN Hradec Králové, Odd. nukleární mediciny, Hradec Králové FN Olomouc, Klinika nukleární mediciny, Olomouc Masaryků onkologický ústav, Brno, souhlas platí do 31. července 2012; P: BLEOMEDAC inj.plv.sol. (bleomycin sulfát) I.U./lahv balení V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh, Německo D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR PHARMOS, a.s., ČR PŘ: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo C: léčba maligních lymfomů Hodgkinova a non-hodgkinova typu, nádorů varlat (non-seminom a seminom), spinocelulárního karcinomu čípku děložního, maligního a paramaligního pleurálního výpotku. Pracoviště: ONK (klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie), HEM (hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie), souhlas platí do 31. července 2012; P: BLEOMEDAC inj.plv.sol. (bleomycin sulfát) I.U./lahv balení V: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh, Německo D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR PHARMOS, a.s., ČR PŘ: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h., Hamburg, Německo C: léčba maligních lymfomů Hodgkinova a non-hodgkinova typu, nádorů varlat (non-seminom a seminom), spinocelulárního karcinomu čípku děložního, maligního a paramaligního pleurálního výpotku. Pracoviště: ONK (klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogyne kologie), HEM (hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie), souhlas platí do 31. července 2012; SRPEN 2011: P: VICTRELIS 200mg tvrdé tobolky (boceprevir) mg 1040 balení V: S-P Labo NV, Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgie D: PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR PŘ: Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, Praha 6 C: léčba virové hepatitidy typu C (CHC) genotypu 1 dospělých pacientů s přemosťující fibrózou nebo kompenzovanou cirhózou, u kterých selhala předchozí léčba peginterferonem a ribavirinem (trvající min. 12 týdnů bez redukce dávek). Pracoviště: FN v Motole, Oddělení infekční, Praha IKEM, Klinika hepatogastroenterologie, Praha ÚVN Praha, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha FN Plzeň, I. interní klinika, Plzeň

4 4 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 FN Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí, Hradec Králové FN Olomouc, II. interní klinika gastroenterologická a hepatologická, Olomouc FN Brno Bohunice, Klinika infekčních chorob, Brno FN Ostrava, Klinika infekčního lékařství, Ostrava Nemocnice České Budějovice, a.s., Infekční oddělení, České Budějovice Pardubická krajská nemocnice, a.s., Infekční oddělení, Pardubice Nemocnice Mělník, Infekční oddělění, Mělník Slezská nemocnice v Opavě, Infekční oddělení, Opava Remedis, s.r.o., Gastroenterologie, Vladimírova 10, Praha 4 Ordinace lékaře specialisty infekční, MUDr. Pavel Dlouhý, V Jirchářích 62/2, Ústí n/l. Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o., tř. Edvarda Beneše 1549, Hradec Králové Ambulance pro přenosné nemoci, MUDr. Vladimír Strakrle, Ponávka 2, Brno, souhlas platí do 31. srpna 2012; P: Crizotinib PF tobolky mg 810 balení V: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg, Německo D: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg, Německo PŘ: Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, Praha 5 C: léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s mutací genu ALK, po selhání předchozí standardní chemoterapie. Pracoviště: VFN v Praze, Onkologická klinika, Praha 2 FN v Motole, Pneumologická klinika, Praha 5 FN Na Bulovce, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Praha 8 FN Plzeň, Klinika TRN, Plzeň FN Hradec Králové, Plicní klinika, Hradec Králové FN Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Olomouc FN Brno, Klinika nemocí plicních, Brno, souhlas platí do 31. ledna 2013; P: PURI NETHOL tbl. (mercaptopurinum) mg 5000 balení V: Excella GmbH, Německo; GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Polsko D: Movianto Česká republika s.r.o., ČR PŘ: Laboratories Genopharm, Parc de l Esplanade, 2 rue Niels Bohr, Saint-Thibault-des-Vignes, Francie (cestou společností Pharma-EU, s.r.o., Malostranské náměstí 23, Praha 1) C: léčba akutní leukemie a navození remise, udržovací léčba akutní lymfoblastické leukemie a akutní myeloidní leukemie. Pracoviště: VFN v Praze, I.interní klinika klinika hematoonkologie, Praha 2 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 FN Královské Vinohrady, Oddělení klinické hematologie, Praha 10 FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie, Praha 5 FN Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení, Plzeň FN Hradec Králové, 2. interní klinika oddělení klinické hematologie, Hradec Králové FN Olomouc, Hemato-onkologická klinika; Dětská klinika, Olomouc FN Brno, Interní hematoonkologická klinika; Klinika dětské onkologie, Brno, souhlas platí do 31. srpna 2013; P: TRANDATE inj. (labetaloli hydrochloridum) 5 20 ml/100 mg 800 balení V: CENEXI, 52, rue Marcel et Jacques Gaucher, Fontenay-Sous-Bois, Francie D: Movianto Česká republika s.r.o., ČR PŘ: Laboratories Genopharm, Parc de l Esplanade, 2 rue Niels Bohr, Saint-Thibault-des-Vignes, Francie (cestou společností Pharma-EU, s.r.o., Malostranské náměstí 23, Praha 1)

5 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 5 C: léčba těhotných žen, které jsou ohroženy hypertenzí (preeklampsie a eklampsie). Pracoviště: zdravotnická zařízení ambulantní a ústavní péče, souhlas platí do 31. srpna 2013; ZÁŘÍ 2011 Žádný souhlas nebyl vydán.

6 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 Akreditovaný kvalifikaní kurz pro sanitáe 1 Profil absolventa Uplatnní absolventa Výsledky vzdlávání Charakteristika vzdlávacího programu Pojetí a cíle vzdlávacího programu Charakteristika obsahových složek Organizace vzdlávání Podmínky kvalifikaního vzdlávání Uební plán Uební osnovy Uební osnova základního modulu ZM Základy veejného zdravotnictví Uební osnova odborného modulu OM 1 Somatologie Uební osnova odborného modulu OM 2 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Uební osnova odborného modulu OM 3 Specifika jednotlivých pracoviš Uební osnova odborného modulu OM 4 Postupy a techniky pi zajišování zdravotní a ošetovatelské pée Uební osnova odborného modulu OM 5 Psychologie, etika a komunikace Uební osnova odborného modulu OM 6 Odborná praxe (celkem 80 hodin) Požadavky na zajištní realizace kvalifikaního kurzu Doporuené studijní materiály

7 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 7 1 Profil absolventa Výstupní vdomosti a dovednosti sanitáe, tj. profesní kompetence, jsou rozdleny na obecné a odborné vycházející z platné legislativy R Uplatnní absolventa Absolvent kurzu mže vykonávat své povolání v oblasti zdravotní pée, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka zpsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní pée ve zdravotnických zaízeních v oblastech preventivní, léebné, rehabilitaní, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské pée i autoptického oddlení. Souasn mže, pod pímým vedením zdravotnického pracovníka zpsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetovatelské pée. 1.2 Výsledky vzdlávání Obecné vdomosti, dovednosti a postoje Peuje o své zdraví na základ osvojených základních znalostí a dovedností potebných k péi o zdraví své i zdraví oban; využívá získané vdomosti a dovednosti v pracovním i osobním život a v rámci celoživotního vzdlávání; pracuje svdomit a dbá na kvalitu své práce, chová se hospodárn a ekologicky; dodržuje požadavky na hygienu, bezpenost a ochranu pi práci ve zdravotnických zaízeních; dodržuje pracovn právní pedpisy a požadavky na výkon pracovních inností sanitáe v píslušné oblasti, kde vykonává své povolání; umí vhodným zpsobem komunikovat na požadované úrovni s klienty/pacienty s ohledem na jejich vk i stav, se spolupracovníky a jinými lidmi, zachovává obecn uznávaná pravidla slušného chování a dodržuje etická pravidla v rámci svého povolání; pi poskytování zdravotní pée jedná taktn, ohledupln a s empatií, dodržuje práva pacient/ klient; pi poskytování zdravotní pée pacientm z odlišného sociokulturního prostedí jedná s vdomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností; dodržuje požadavky na ochranu informací vetn práce se zdravotnickou dokumentací a informaním systémem; sleduje odborné informace v oblasti inností, které je zpsobilý vykonávat a umí s nimi efektivn pracovat. 1 Vyhláška. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník

8 8 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA Odborné vdomosti, dovednosti a postoje 2 Provádí pomocné a obslužné innosti nutné pro poskytování zdravotní pée, pitom zejména: - peuje o hygienu prostedí vetn prostedí pro aseptickou pípravu; - obstarává pochzky pro poteby pacient/klient, oddlení, laboratoí, zaízení lékárenské, lázeské a rehabilitaní pée vetn autoptického oddlení; - doprovází a peváží pacienty/klienty pi vdomí na vyšetení, ošetení, pi pekladu na jiné oddlení vetn oddlení operaního; - provádí technické manipulace s lžky pacient/klient, operaním osvtlením, operaním stolem, pomocnými zaízeními pro lázeskou a rehabilitaní péi; - dováží stravu na oddlení, podle poteby ji ohívá a roznáší pidlenou stravu pacientm/klientm; - provádí sbr, mytí a desinfekci nádobí vetn úklidu ajové kuchyky; - provádí mytí, desinfekci a sterilizaci laboratorního skla, pomcek a obalových materiál; - provádí mechanickou oistu, desinfekci a úpravu lžka a operaního stolu; - pipravuje specifický obvazový materiál pro poteby oddlení; - transportuje biologický a zdravotnický materiál; - v rámci laboratoí biologický a zdravotnický materiál tídí a centrifuguje, provádí distribuci laboratorních výsledk; - pro poteby laboratoí pipravuje zdravotnický materiál potebný k odbrm a další zpracování biologického materiálu vetn inností pi evidenci dárc, oznaování vzork a pée o dárce; - likviduje biologický materiál a kontaminovaný spotební materiál; - manipuluje s tlakovými nádobami obsahujícími medicinální plyny; - manipuluje s pístroji zdravotnické techniky vetn kontroly teploty chladících a mrazících laboratorních zaízení; - v oblasti lékárenské pée asistuje pi pejímce, ukládání, oznaování léiv a zdravotnických prostedk vetn pomocných inností pi píprav léivých pípravk, zkoumadel a diagnostických zdravotnických prostedk in vitro; - v rozsahu své odborné zpsobilosti vykonává innosti pi úprav tla zemelého a odváží je; - v rámci autoptického oddlení pipravuje zemelé a potebný materiál a pomcky k pitv vetn základních fixaních roztok, pomáhá pi výkonu pitvy, po pitv provádí základní úpravu tla zemelého a jeho oblékání, vykonává innosti pi evidenci tl zemelých, šatstva, cenností a dokumentace související s pohební službou; 2 innosti sanitáe dle 43 vyhlášky. 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník a jiných odborných pracovník

9 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 9 - podílí se na pejímání, kontrole, manipulaci a uložení léivých pípravk, zdravotnických prostedk, prádla vetn jejich dezinfekce a sterilizace a na zajištní jejich dostatené zásoby. Provádí innosti základní ošetovatelské pée, pitom zejména: - asistuje pi provádní hygienické pée pacienta/klienta; - v rozsahu své odborné zpsobilosti se podílí na polohování pacient/klient vetn základní prevence proleženin a na manipulaci s pacienty/klienty vetn inností spojených s operaním výkonem a rehabilitaní péí; - pomáhá pi ergoterapii; - pomáhá pi jídle ležícím i nepohyblivým pacientm/klientm, ev. je krmí; - peuje o vyprazdování pacient/klient; - asistuje pi pikládání obvazových materiál, snímá tvrdé obvazy; - v rámci lázeské a rehabilitaní pée pipravuje a podává léebné zábaly, koupele vetn písadových a provádí základní vodoléebné procedury. 2 Charakteristika vzdlávacího programu 2.1 Pojetí a cíle vzdlávacího programu Kvalifikaní kurz pipravuje jednotlivce k získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání sanitáe 3 pro innosti v oblasti preventivní, léebné, rehabilitaní, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské pée i autoptického oddlení vetn úsek poskytujících vysoce specializovanou ošetovatelskou péi, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo pímým vedením zdravotnických pracovník zpsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. 2.2 Charakteristika obsahových složek Vzdlávání v oboru sanitá zahrnuje odborné vzdlávání a tzv. klíové kompetence Odborné vzdlávání Odborné vzdlávání poskytuje úastníkm kurzu ucelený soubor vdomostí, manuálních a intelektových dovedností a návyk nezbytných pro jejich pracovní uplatnní. Úastníci kurzu získávají pehled o stavb, funkci a zmnách lidského organismu, získávají základní poznatky z psychologie potebné k poznání a pochopení osobnosti pacienta. Dále si osvojují ošetovatelské postupy potebné pro poskytování základní ošetovatelské pée vetn poskytnutí první pomoci. Systematicky se vnuje pozornost BOZP a dodržování hygienických a epidemiologických požadavk. Odborné vzdlávání zahrnuje výuku teoretickou, teoreticko-praktickou a praktickou. Výuku realizuje akreditované zaízení zákona. 96/2004 Sb., zákon o nelékaských zdravotnických povoláních, ve znní pozdjších pedpis zákona. 96/2004 Sb.

10 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA Organizace vzdlávání Vzdlávací program akreditovaného kvalifikaního kurzu Sanitá je koncipován modulovým zpsobem vzdlávání. Moduly na sebe plynule navazují, umožují propojení teorie s praxí a souasn dávají možnost uznání ásti díve absolvovaného studia, pokud je souástí vzdlávacího programu. 5 Odborné pedmty jsou v uebním plánu i v osnovách koncipovány tak, aby na sebe navazovaly, vzájemn se doplovaly a umožnily po jejich absolvování vykonávat adekvátní innosti související s poskytováním zdravotní pée v oblastech, kde bude sanitá vykonávat své povolání Standardní doba vzdlávání Nejmén 1 msíc vzdlávání dle alternativy asového rozvržení v celkovém potu nejmén 180 hodin teoretické výuky a praktického vyuování z toho 6 : teoretická výuka v potu 100 hodin; praktické vyuování v rozsahu minimáln 80 hodin Formy vzdlávání 7 denní veerní dálková kombinovaná Metody výuky Ve studiu jsou respektovány zvláštnosti ve vzdlávání dosplých. Ve výuce jsou uplatovány metody, které napomáhají vytvoení požadovaných klíových odborných a dalších dovedností vetn metod aktivizujících. Volba výukových metod je v kompetenci vyuujících se zetelem k charakteru pedmtu, ke konkrétní situaci a možností akreditovaného zaízení. Teoretické (nap. pednášky, pednášky s diskuzí, konzultace aj.); teoreticko-praktické (nap. demonstraní, názorné, cviení, skupinová práce, hraní rolí, samostatná práce, e-learning aj.); praktické (nap. instruktáž, asistování, stáž, exkurze, individuální praxe aj.). 2.4 Podmínky kvalifikaního vzdlávání Vstupní podmínky Ukonené základní vzdlání; dobrý zdravotní stav; 5 51odst. 8) zákona. 96/2004 Sb. 6 41vyhlášky. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné zpsobilosti k výkonu nelékaského zdravotnického povolání, ve znní pozdjších pedpis 7 25 zákona. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znní pozdjších pedpis

11 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 11 dovršení vku 18 let Prbžné podmínky Absolvování teoretické výuky v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem; absolvování praktické výuky vetn povinné odborné praxe na pracovišti akreditovaného zaízení v rozsahu ureném vzdlávacím programem; do celkového potu hodin akreditované zaízení zapote nejvýše 15% omluvenou absenci z hodin praktického vyuování a omluvenou absenci z hodin teoretického vyuování Výstupní podmínky, ukonování kurzu Splnní pedepsaných studijních povinností; absolvování závrené zkoušky Hodnocení výsledk výuky K ovování získaných vdomostí a dovedností v prbhu kurzu se užívají diagnostické a klasifikaní metody, piemž draz je kladen na praktickou ást výuky i samostatnou práci úastníka kurzu. Akreditovaný kvalifikaní kurz se ukonuje závrenou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické ásti. U praktické zkoušky, která pedchází ásti teoretické má úastník prokázat samostatné zvládnutí praktického výkonu nebo provést analýzu pedloženého ošetovatelského nebo laboratorn diagnostického problému. Teoretická ást zkoušky spoívá v odpovdi na 3 odborné otázky z uiva v jeho komplexu a souvislostech. Zkouškou se zjišuje rozsah a hloubka získaných znalostí úastník kurzu a jejich schopnost samostatn a kreativn ešit stanovené úkoly pedevším s aplikací do praxe. Na základ absolvování kurzu, vykonáním praktické a teoretické zkoušky ped zkušební komisí obdrží absolvent osvdení, kterým získal odbornou zpsobilost k výkonu povolání sanitáe odst. 7) zákona. 96/2004 Sb vyhlášky. 189/2009 Sb., o atestaní zkoušce, zkoušce k vydání osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závrené zkoušce akreditovaných kvalifikaních kurz a aprobaní zkoušce a o postupu pi ovení znalosti eského jazyka

12 12 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 3 Uební plán 10 Názvy modul Poet hodin ZM - Základy veejného zdravotnictví 8 OM 1 - Somatologie 14 OM 2 - Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 17 OM 3 - Specifika jednotlivých pracoviš 12 OM 4 - Postupy a techniky pi zajišování zdravotní a ošetovatelské pée 34 OM 5 - Základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace 15 OM 6 - Odborná praxe v akreditovaných zaízeních 80 Celkem 180 Metody Poet hodin Teoretická výuka 100 Teoretické Teoreticko-praktické Praktická výuka 80 Odborná praxe v AZ Celkem Uební osnovy 4.1 Uební osnova základního modulu ZM Základy veejného zdravotnictví Anotace modulu Modul je koncipován jako blok teoretických pedmt. Poskytuje v profesní píprav sanitáe poznatky o systému pée o zdraví, o organizaci provozu zdravotnických zaízení s definicí jednotlivých oblastí, kde mže sanitá vykonávat své povolání. Dále poskytuje základní znalosti vybrané právní problematiky, zejména právní odpovdnosti zdravotnického pracovníka a informuje o problematice bezpenosti práce. Obsahem modulu je rovnž problematika radianí ochrany Cíl modulu Cílem modulu je, aby úastníci kurzu získali takové poznatky, které jim umožní orientaci v oblastech zdravotní pée a byli tak schopni na základ mezipedmtových vztah pochopit tyto vztahy a poznatky aplikovat do každodenních inností pi výkonu povolání sanitáe vyhlášky. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy, ve znní pozdjších pedpis

13 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 13 Základní modul ZM Rozsah modulu Téma Systém pée o zdraví Organizace provozu jednotlivých zdravotnických zaízení Základy právní problematiky související s výkonem povolání sanitáe Technicko-právní problematika a BOZP Základy veejného zdravotnictví 8 hodin Rozpis uiva Pée o veejné zdraví; zdravotní pée a zdravotnická zaízení; garance státu a spolenosti za zdravotnické služby; všeobecné zdravotní pojištní a zdravotní pojišovny; ekonomika zdravotnictví; systém pée o zdraví u nás; odborní pracovníci ve zdravotnictví a systém jejich vzdlávání. Organizace provozu zdravotnických zaízení, odborné a personální pedpoklady pro práci v jednotlivých oblastech zdravotní pée.: lžková zaízení a oddlení, lázn a rehabilitaní provozy, zaízení lékárenské pée, operaní sály a centrální sterilizace, laboratoe a transfuzní oddlení, pitevny a autoptická oddlení; Základní právní pedpisy o poskytování zdravotnických služeb a jejich charakteristika; právní odpovdnost pi výkonu povolání sanitáe (odpovdnost trestn právní, obanskoprávní, pracovnprávní, odpovdnost pracovníka za zpsobenou škodu, odpovdnost organizace za škodu); vybrané aspekty právní problematiky ve zdravotnictví (povinnost poskytnout první pomoc, povinnost odvracet škodu, práva a povinnosti pacienta, pouení nemocného, souhlas nemocného, povinná mlenlivost aj. Používání osobních ochranných pomcek; povinnosti pi manipulaci s pístrojovou technikou, materiálem a léivými pípravky; pojištní pi pracovním úrazu, invalidit, ztrát života; povinnosti zdravotnických pracovník pi pedcházení vzniku a šíení infekních onemocnní; bezpenost a ochrana zdraví pi práci, pracovní úrazy. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci Minimální poet hodin

14 14 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 Radianí nebezpeí a ochrana ped ionizujícím záením s elektrickými pístroji, pomckami a tlakovými nádobami s medicinálními plyny. Ionizující záení, druhy a vlastnosti; nepíznivé úinky ionizujícího záení a zpsoby ochrany Uební osnova odborného modulu OM 1 Somatologie Anotace modulu Modul je koncipován jako teoretický pedmt, který poskytuje úastníkm kurzu základní znalosti o stavb a funkcích lidského organismu Cíl modulu OM 1 Cílem modulu je vytvoení fixovaných a konkrétních pedstav o vývoji, stavb a funkcích lidského tla se schopnostmi aplikovat nejdležitjší znalosti v hlavních klinických disciplínách a v ošetovatelských základech ošetovatelské pée. Odborný modul OM 1 Rozsah modulu Téma Základní pojmy obecné biologie Pohybový systém Somatologie 17 hodin Rozpis uiva Obecné znaky živé hmoty (dráždivost, metabolismus, reprodukce); chemické složení organism (voda, anorganické a organické látky); struktura a funkce organismu (buka, tká, orgán, orgánové systémy, organismus); základní typy bunk a tkání; zevní a vnitní prostedí organismu (základní informace, jejich vzájemné ovlivování) Soustava kosterní: obecná stavba, osový skelet; spojení obratl, páte a její význam; hrudník a mechanika pohybu hrudníku, význam pro dýchání; lebka jako celek, význam kostí mozkové ásti, obliejová ást lebky; kostra konetin. Soustava svalová: obecná stavba sval, druhy sval; základní názvosloví sval; hlavní skupiny sval kosterních, Minimální poet hodin 1 2

15 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 15 Dýchací systém Systém krevního obhu Trávicí systém Vyluovací systém hladkých, sval srdení; hlavní pohyby, svalová práce a únava. Stavba a funkce dýchacích cest, plic, bránice; transport kyslíku a oxidu uhliitého; mechanika dýchání; dechový objem, ízení dýchání. Stavba, tvar, uložení srdce a jeho funkce, cévní zásobení; Stavba a funkce cévního systému, proudní krve, tep, krevní tlak, krevní obh. Obecná charakteristika a složení krve, funkce jednotlivých element. Stavba a funkce trávicí trubice, parenchymových orgán (játra, slinivka bišní), látková výmna, trávení, vstebávání, složení potravy. Stavba, tvar, uložení ledvin a jejich funkce, tvorba moi, vývodné cesty moové Pohlavní systém ízení innosti organismu Smyslové orgány Anatomické a fyziologické rozdíly u dtí a senior Patofyziologické procesy v lidském tle Stavba a funkce mužských pohlavních orgán, sekundární pohlavní znaky. Stavba a funkce ženských pohlavních orgán, thotenství, porod. Stavba a funkce nervového systému (obecné základy innosti nervové soustavy, centrální nervová soustava, nervy periferní a vegetativní. Pehled vnitn sekretorických žláz a hormon, princip ízení a regulace v organismu, Pehled smyslových orgán, jejich popis a funkce (oko, ucho, kožní systém), jejich význam pro organismus. Rozdíly dtského a vyššího vku. 1 Charakteristika základních pojm: zdraví; nemoc (píiny a její prevence, definice, píznaky, prbh, diagnóza, prognóza, terapie); bolest (akutní, chronická) a její

16 16 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11 ovlivnní; život (definice, prenatální, postnatální); smrt (píiny, biologická, klinická, sociální, smrt mozku, stanovení smrti). 4.3 Uební osnova odborného modulu OM 2 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Anotace modulu Modul je koncipován jako blok teoreticko-praktických pedmt. Podává informativní vdomosti o existenci mikroorganism, o jejich pozitivním a negativním psobení. Pojednává o vztahu makroorganism k životnímu prostedí, zkoumá jejich vzájemné psobení a význam pro lidské zdraví. Definuje infekce, epidemie vetn nozokomiálních infekcí a jejich pedcházení. Úastníci kurzu se dále seznámí se zásadami bezpenosti práce na rizikovém pracovišti, získají znalosti o zásadách správné manipulace s biologickým a infekním materiálem Cíl modulu Cílem modulu je, aby úastníci pochopili vzájemné vztahy, psobení a význam dezinfekce a sterilizace v pedcházení infekcí a osvojili si znalosti, které uplatní pi výkonu povolání sanitáe. Odborný modul OM 2 Rozsah modulu Téma Základy mikrobiologie Infekce a její formy Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 14 hodin Rozpis uiva Bakterie; viry; paraziti; kvasinky a plísn; normální mikroflóra; patogenní mikroflóra; patogenita (charakteristika, stupe patogenity, virulence, invazivita, toxicita); obrana lidského organismu proti infekcím. Proces šíení nákazy (základní podmínky, zdroj pvodce nákazy). Penos nákazy (mechanismus penosu, faktory penosu, stupe intenzity šíení nákazy). Nový hostitel (vnímavost, odolnost). Základní principy boje proti penosným nemocem (preventivní, represivní). Epidemiologická opatení u osob: Minimální poet hodin 1 3

17 ČÁSTKA 11 VĚSTNÍK MZ ČR 17 Hygiena a bezpenost práce pi riziku infekce Praktická cviení Dezinfekce a sterilizace vykonávajících epidemiologicky závažnou innost; vyluujících choroboplodné zárodky; na pracovištích se zvýšeným rizikem infekce. Izolace osob infekn nemocných a z nákazy podezelých: karanténní opatení (karanténa, zvýšený zdravotnický dozor, lékaský dohled, hlášení). Okování (aktivní, pasivní imunizace). Desinsekce, deratizace, dezinfekce. Zdravotnická výchova - základy zdravého zpsobu života, základy zdravé výživy. Manipulace s biologickým materiálem (krev, tlní tekutiny, zvratky, stolice, mo, hnis, hlen, sperma apod.) a zásady bezpené manipulace s ním (potísnní, aerosoly, poranní kontaminovaným nástrojem apod.); hygienické a epidemiologické aspekty pi manipulaci s biologickým materiálem ochranné pomcky (druhy, pée, hygienická údržba zdravotnického materiálu, pístroj, pracovního prostedí); hygienickoepidemiologický režim v práci sanitáe; dezinfekce podlah, ploch a pedmt; epidemiologická charakteristika vybraných infekních chorob. Manipulace s biologickým materiálem, práce s ochrannými pomckami, likvidace biologického materiálu apod. Základní pojmy asepse, antisepse, dekontaminace, dezinfekce, sterilizace; dezinfekce pístrojové techniky, ostatních pomcek, pracovního prostedí; sterilizátory; sterilizace materiálu, pomcek; zásady, metody a prostedky sterilizace fyzikální a chemické (balení sterilizovaného materiálu, možnosti kontroly úinnosti), zásady, metody a prostedky dezinfekce (kritéria volby prostedk, formy aplikace, bezpenost práce)

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

SANITÁŘ PRO OPERAČNÍ SÁL SANITÁŘ NOVĚ. Mgr. Pavlína Moravcová Mgr. Jana Dubánková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SANITÁŘ PRO OPERAČNÍ SÁL SANITÁŘ NOVĚ. Mgr. Pavlína Moravcová Mgr. Jana Dubánková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SANITÁŘ PRO OPERAČNÍ SÁL NOVĚ SANITÁŘ Mgr. Pavlína Moravcová Mgr. Jana Dubánková Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 27. ÚNORA 2015 Cena: 97 Kč OBSAH: 1. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 29. DUBNA 2014 Cena: 56 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období leden

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: 1. Vzor informovaného souhlasu sterilizace vejcovodů..................................................

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 6 39 8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu dle nařízení

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: 1. Metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více