Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Čj.: 952/2012 Dne: VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok: Předkládá: Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 10. října 2012.

2 OBSAH: a) Základní údaje o škole b) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce d) Údaje o přijímacím řízení žáků na střední školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI h) Prezentace školy na veřejnosti a další mimořádné akce školy ch) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech, financovaných z cizích zdrojů i) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Přílohy: 1) Výroční zpráva o hospodaření školy - rok ) Výroční zpráva o hospodaření školy ½ roku 2012 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle 10, odst. 3, je předložena Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se stavem k

3 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav, č. 2997, ze dne , zřídilo Statutární město Mladá Boleslav dnem příspěvkovou organizaci, Základní školu Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 s IČ: Zřizovací listina byla vydána Dne byla vydána zřizovací listina na základě usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 3019, kterou se ruší předchozí se všemi dodatky. Dne byla na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Mladá Boleslav č vydána nová zřizovací listina, kterou se ruší předchozí. Doplněna byla o dodatky č. 1 a 2. Rozhodnutím MŠMT č.j /03-21 je od škola zařazena do sítě škol. Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Statutární orgán: Statutární město Mladá Boleslav Mladá Boleslav, Komenského nám. 61 ředitel školy Ing. Tomáš Suchý Škola sdružuje ve školním roce 2011/2012: 1) Základní školu s plánovanou kapacitou 550 žáků, IZO: ) Školní družinu s plánovanou kapacitou 180 žáků, IZO: ) Školní jídelnu s plánovanou kapacitou 770 jídel, IZO: ) Mateřskou školu s plánovanou kapacitou 110 žáků, IZO: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace má dlouholetou tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj v okrajové části města s výbornou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy meziměstské. Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo v roce Od té doby je známá jako sportovka nebo šestka. Škola je úplnou základní školou s kompletním zabezpečením, včetně školní jídelny a školní družiny, které sídlí v jedné budově. Od je její součástí i mateřská škola STONOŽKA. K tomuto datu se změnil název školy ze Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. 3

4 Na škole je zřízena školská rada. Členy školské rady během školního roku 2011/2012 byli: zástupci zřizovatele - Petr Krichebauer, Ivana Matoušková, zástupci rodičů David Skalský, Roman Šoltys a zástupci pedagogů Otakar Vorel, Lukáš Krejčík. V první polovině roku 2012 skončilo volební období této rady a proběhly nové volby. Za pedagogické zaměstnance byli opět zvoleni Mgr. Lukáš Krejčík a Mgr. Otakar Vorel. Zákonní zástupci si vybrali do školské rady paní Ing. Michaelu Říhovou a paní Šárku Venerovou. Zástupcem zřizovatele zůstal pan Petr Krichebauer, paní Ivanu Matouškovou nahradila paní Helena Kosinová. Pro zajištění prostředků na aktivity ve vzdělávání na škole vzniklo na začátku školního roku 2011/2012 občanské sdružení Společnost přátel Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vzdělávací obor: Vzdělávací program: C/01 Základní škola 309/ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠESTKA Školní rok ukončilo celkem 332 žáků (na I. stupni 223, na II. stupni 109). Z toho neprospěli 2 žáci z důvodu neklasifikování ze dvou předmětů hodnocení bylo provedeno v náhradním termínu. Tři žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí. - celkový počet tříd 17 - na I. stupni 12 - na II. stupni 5 - průměrný počet žáků ve třídě 19,53 - průměrný počet žáků I. st. ve třídě 18,58 - průměrný počet žáků II. st. ve třídě 21,8 2. ŠKOLNÍ DRUŽINA Počet žáků přihlášených do školní družiny byl 167. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje došlo od k zvýšení kapacity ve školní družině na 180 dětí. Školní družinu tvoří 6 oddělení ve dvou skupinách pod vedením vedoucích vychovatelek Pavlíny Bartošové a Zuzany Kulhavé. 4

5 3. ŠKOLNÍ JÍDELNA Počet přihlášených strávníků ve školním roce - průměr 487 z toho žáci ZŠ 297 žáci MŠ 105 zaměstnanci 54 cizí strávnici 31 Cena stravného: I. kategorie 7-10 let 18,- Kč 20,- Kč (od ) II. kategorie let 19,- Kč 22,- Kč (od ) III. kategorie 15 a více let 20,- Kč 23,- Kč (od ) dospělí 21,- Kč 23,- Kč (od ) Cizím strávníkům je účtováno: mzdové náklady 21,69- Kč režie 9,24- Kč zisk 4,07- Kč Pracovnice školní jídelny: vedoucí jídelny 1 úvazek 1 kuchařky 2 2 pracovnice provozu 5 4,4 uklízečka 1 0,35 4. MATEŘSKÁ ŠKOLA Vzdělávací program: 63/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO SE DĚJE PRÁVĚ, PO CELÝ ROK V TRÁVĚ Počty dětí ve třídách Zapsané děti Chlapci Dívky MOTÝLCI BERUŠKY VČELIČKY ČMELÁČCI Celkem

6 Průměrná docházka dětí Zapsané děti Průměr za 1. pololetí Průměr za 2. pololetí Průměr za školní rok MOTÝLCI BERUŠKY VČELIČKY ČMELÁČCI Celkem Děti přijaté ve školním roce 2011/2012 Počet všech přijatých dětí 10 Počet všech ukončených docházek 8 Počet odložených školních docházek 5 6

7 B) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH - JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Správní zaměstnanci Příjmení, jméno Funkce 1. NOVÁKOVÁ Miroslava hospodářka 2. BRIERLEY Kateřina finanční účetní 3. MACH Zdeněk údržbář 4. HRADCOVÁ Helena mzdová účetní 5. TOMANOVÁ Hana uklízečka 6. KALÍŠKOVÁ Lenka uklízečka, školnice 7. PAVLOVOVÁ Hana vedoucí ŠJ 8. TRUBAČÍKOVÁ Jana uklízečka 9. JEŽKOVÁ Pavlína vedoucí kuchařka 10. MAZAČOVÁ Jitka kuchařka 11. RYCHTROVÁ Marie pracovník provozu 12. VRABCOVÁ Lenka pracovník provozu 13. ŠARKÖZYOVÁ Václava uklízečka 14. MAREČKOVÁ Jana pracovník provozu 15. DĚDKOVÁ Miroslava pracovník provozu 16. HARTMANN Marie pracovník provozu 17. UHLÍŘOVÁ Hana uklízečka 18. PROTIVNÁ Jana pokojská MŠ 19. ŠTĚPÁNKOVÁ Jana pokojská MŠ 20. WEISSOVÁ Miroslava pradlena, švadlena SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA AKTIVITA 7

8 Pedagogičtí pracovníci základní školy PŘÍJMENÍ, Jméno Titul Vzdělání Kvalifikace Aprobace Pracovní zařazení Zařazení 1. BARTOŠOVÁ Pavlína SŠ vych. vych/tv vych ŠD 2. ČURDOVÁ Eva Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 3. DOHALSKÁ Stanislava SŠ asistent 4. DUBSKÁ Iveta Ing. VŠ učit. II. st. Vv uč I. st. 5. DUŘTOVÁ Anna SŠ vych, as ŠD 6. DVOŘÁČEK Petr Ing. VŠ uč II. st. 7. FENCLOVÁ Monika Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 8. FLÉGLOVÁ Jana SŠ uč I. st. 9. FLODRMANOVÁ Ivana SŠ uč I. st. 10. FOŘTOVÁ Ilona Ing. VŠ Aj, Nj uč II. st. 11. HÁSOVÁ Ivana Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 12. HEROUTOVÁ Miroslava Mgr. VŠ učit. II. st. Čj, Vv uč II. st. 13. IRAIN Jiří Mgr. VŠ učit. II. st. Tv uč II. st. 14. JEŘÁBKOVÁ Monika Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 15. MILČINSKÁ Miloslava Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 16. KOŠVANCOVÁ Natálie Bc. VŠ vych. vych. vych ŠD 17. KOZÁKOVÁ Alena Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 18. KRÁLOVÁ Albína SŠ asistent 19. KREJČÍK Lukáš Mgr. VŠ učit. II. st. D zástupce II. st. 20. KREJČÍKOVÁ Kateřina Ing. VŠ učit. II. st. Ch zástupce 21. KULASOVÁ Zdeňka Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 22. KULHAVÁ Zuzana Bc. VŠ vych. vych. vych, as ŠD 23. NOVÁKOVÁ Ilona SŠ vych. vych. vych ŠD 24. PLUHAŘOVÁ Markéta Mgr. VŠ učit. II. st. Bi, M uč II. st. 25. POSPÍŠILOVÁ Alena Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 26. PROCHÁZKOVÁ Pavla SŠ vych. vych. vych, as ŠD 27. SMUTNÁ Jitka Mgr. VŠ učit. II. st. Rj, Hv uč II. st. 28. SUCHÝ Tomáš Ing. VŠ učit. II. st. M, I ředitel 29. SVÁROVSKÁ Lucie Mgr. VŠ učit. II. st. M, F uč II. st. 30. VESELÁ Blanka SŠ Aj uč II. st. 31. VOREL Otakar Mgr. VŠ učit. II. st. Tv, Pe uč II. st. 32. VORLOVÁ Lenka Mgr. VŠ učit. II. st. M, Z uč I. st. 8

9 Pedagogičtí pracovníci mateřské školy Příjmení, jméno Vzdělání Kvalifikace Zařazení 1. DLASKOVÁ Zuzana SŠ MŠ MŠ 2. HUSÁKOVÁ Petra SŠ MŠ MŠ 3. GAJDOŠOVÁ Martina SŠ asistent pedagoga 4. HYKOVÁ Radmila SŠ MŠ vedoucí učitelka MŠ 5. KRUPAŘOVÁ Taťána SŠ MŠ MŠ 6. POLÁŠKOVÁ Marcela SŠ MŠ MŠ 7. PROTIVNÁ Leona SŠ MŠ MŠ 8. ŠINDLEROVÁ Marie SŠ MŠ MŠ 9. VRBOVÁ Šárka SŠ MŠ MŠ C) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 10. a 11. února 2012 formou putování pohádkovou říší. Zapsáno bylo 89 žáků. Žádost o odklad podali rodiče sedmnácti žáků. Odklady byly kladně vyřízeny po předložení patřičného doporučení. Celkem bylo přijato k základnímu vzdělávání 72 dětí, z toho po odkladu 9. 9

10 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Počet žáků 9. třídy 26 Počet žáků 8. třídy 1 Žáci přijati v 1. kole % Nepřijatí žáci 0 Žáci přijati do SŠ v mladoboleslavském regionu 26 96,30 % Žáci přijati do SŠ v jiném regionu 1 03,70 % Žáci přijati do státních SŠ 21 77,78 % Žáci přijati do soukromých SŠ 6 22,22 % Žáci přijati ke čtyřletému maturitnímu studiu 19 70,37 % Žáci přijati na tříletý učební obor 8 29,63 % Přehled rozmístění: Okres Mladá Boleslav Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, MB 6 Gymnázium Mnichovo Hradiště 1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická 4 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, MB Střední průmyslová škola, MB 1 SOŠ a SOU, MB 2 Integrovaná SŠ na Karmeli, MB 4 Soukromá SŠ Maja, MB 1 Škoda Auto a. s. SOU strojírenské, MB 5 SOU Horky nad Jizerou 2 Celkem 26 10

11 Jiný region SPŠ, Jičín 1 Celkem 1 Přijímací řízení žáků 5. ročníku ke studiu na osmiletém gymnáziu Celkový počet přihlášených 8 Přijatých 4 Zapsaných 4 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Přijatých 1 Zapsaných 1 Gymnázium Palackého Přijatých 3 Zapsaných 3 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ve školním roce 2011/2012 prospělo celkem 332 žáků (2 žáci po náhradním termínu hodnocení), 3 žáci plnili školní docházku podle 38 školského zákona v zahraničí. Průměrný prospěch žáků je 1,347. Počty žáků ve třídách A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 5.A 6.A 6.B 7.C 8.C 9.C 11

12 Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 1. stupeň chování 2. stupeň chování 3. stupeň chování 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Průměrný prospěch tříd 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 5.A 6.A 6.B 7.C 8.C 9.C CHARAKTERISTIKA PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Ve všech ročnících byla realizována výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠESTKA. Učební osnovy a jejich cíle byly až na drobné nepatrné výjimky splněny ve všech ročnících školy. Průměrný prospěch školy za celý školní rok byl 1,347. S vyznamenáním studovalo na konci II. pololetí 221 žáků. 12

13 Na konci druhého pololetí bylo celkově hodnoceno prospěl 109 žáků, 2 žáci neprospěli (hodnoceni byli v náhradním termínu). Relativní úspěch celkového průměru je především díky velkému počtu dětí na prvním stupni. Žáci druhého stupně studovali v 6. až 9. ročníku dle školního vzdělávacího programu s rozdělením zbylých disponibilních hodin pro volitelné předměty - sportovní přípravu se zaměřením na lehkou atletiku a florbal, a dále další dva matematická praktika nebo matematicko-přírodovědná praktika a praktika z informatiky. Zaměření nabídky volitelných předmětů sledovalo tedy tradici školy, tj. atletiku a přírodovědné předměty. Výborných výsledků bylo opět dosaženo ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy (v učebním plánu se sportovní přípravou), zejména v oblasti výkonnostní. Konkrétní vyhodnocení je uvedeno v části Přehled sportovních soutěží. Žáci devátých tříd se zúčastnili objektivních republikových testů Stonožka fy SCIO. Testováno bylo celkem 26 žáků naší školy. Výsledky v českém jazyce byly v průměru ČR, v matematice pod průměrem ČR. Odpovídaly ale studijním předpokladům žáků. Nutno podotknout, že mezi žáky byly vysoké rozdíly. Žáci páté a deváté třídy se zúčastnili povinného pilotního testování výše uvedených ročníků. Absolvovali testy z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Výsledky obou ročníků se pohybovaly v pásmu průměru. Na škole působil také školní žákovský parlament. Žáci ve spolupráci se zástupcem ředitele řešili, diskutovali a projednávali záležitosti v kompetenci stanov tohoto samosprávného školního orgánu. Zástupci třetího až devátého ročníku naplňovali tímto způsobem jedno z průřezových témat RVP zaneseného do ŠVP. Na základě tradičně vyhlášených kritérií Statutárního města Mladá Boleslav byla udělena Žákovská cena žákyni 9. třídy naší školy Kamile Bauerové a žákyni 5. třídy Anně Říhové. Celkem bylo organizováno na škole cca 15 kroužků a ve spolupráci s občanskými sdruženími dalších 20 kroužků. MATEŘSKÁ ŠKOLA Vzdělávací činnost školního vzdělávacího programu je rozdělena do čtyř základních integrovaných bloků, z toho každý obsahuje dostatečnou nabídku témat, která jsou variabilní a umožňují všem učitelkám pracovat flexibilně a svobodně. 13

14 Pozitiva výsledků: - plnění koncepce školy - pracovně výtvarné dílny s nabídkou tvořivých činností - nenásilné vedení dětí k činnostem - snaha o vedení dětí k jejich samostatnému myšlení a rozhodování - hlavním pozitivem je dostatek pohybu a sportovního vyžití - individuální přístup Negativa: - nedostatek zkušeností - ne vždy správně volená náročnost úkolů a činností pro smíšený kolektiv Vybrané akce: - Hledání STONOŽKY a podzimního pokladu - Pořad v DDM Rok na poli a zahradě - Ekoprojekt Všechno má své místo (Den s dráčkem Šmudlou, návštěva firmy COMPAG) - Návštěva zámku Loučeň - Čertovský den - Vánoční nadílka - Maškarní odpoledne s rodiči - Kolínská řepařská drážka - Beseda s městským strážníkem - Ekopohádka na zámku Mnichovo Hradiště spojená s tvořivou dílnou - Atletická trojboj a Překážková dráha pro MŠ 14

15 ŠKOLNÍ DRUŽINA Výchovně - vzdělávací činnost družiny probíhala v tomto školním roce podle školního vzdělávacího programu školní družiny. Výchovné a vzdělávací cíle ve ŠD byly průběžně plněny. Činnost ve ŠD byla nastavena tak, aby v jednotlivých činnostech, které byly prováděny ve ŠD, se prolínala koncepce ŠVP. Jednotlivá témata byla vždy poznamenána do družinových knih s řádně označeným tématem dle ŠVP. Skupina pod vedením paní vychovatelky Pavlíny Bartošové: Děti se účastnily společných akcí - turnaje ve stolních hrách, rozsvěcení vánočního stromu na chodbě družiny, vánoční besídky divadelního představení nebo aktivit ke Dni dětí. Skupina pod vedením paní vychovatelky Zuzany Kulhavé: Cílem bylo změnit zaměření a náplň práce ve školní družině tak, aby o děti bylo nejen dobře postaráno, ale aby v družině rády pobývaly, odpočívaly a smysluplně se realizovaly. To vše v součinnosti se školním vzdělávacím programem. Aktivity, které děti v letošním roce mimo jiné absolvovaly pobyt venku (v areálu školy, na hřišti u koupaliště, procházky do parku Štěpánka), vánoční besídka pro rodiče, výtvarné tvoření, korálkování, četba dětských knih na pokračování, diskotéka a volná oddechová činnost dle představ dětí a našich možností. Náplní byla i spousta rozhovorů na témata, která děti v současné době řeší. I. STUPEŇ Osnovy byly v jednotlivých předmětech splněny až na drobné případy, připomínky jsou pouze k předmětu anglický jazyk, kde nesouhlasí jednotlivá témata v osnovách s novou řadou učebnic Happy Street 1 (3. ročník). V předmětu Přírodověda (5. ročník) byly probrány některé kapitoly ve spolupráci se školní psycholožkou Lidská práva, Práva dítěte, Sociální problémy, Nesnášenlivost mezi lidmi. Volitelné předměty byly hodnoceny kladně, ale objevily se i názory na možnost vytvoření volitelného předmětu s jiným zaměřením hudebně-dramatická výchova, předmět se zaměřením na přírodovědné předměty, na vlastivědu, novinářství. Jednotlivé návrhy budou během následujícího školní roku promyšleny. Vzhledem k realizaci projektu Peníze školám EU OPVK bylo možno zakoupit nové pomůcky pro český jazyk, matematiku, prvouku. Do výuky byly zařazeny netradiční způsoby výuky výuka v přírodě, výuka v ZOO, vytváření přírodních modelů, nejrůznější celoroční třídní projekty. 15

16 Mezi zajímavé akce patří: - návštěva IQ parku v centru Na Karmeli, - návštěva Planetária Praha, - návštěva ZOO Liberec, - návštěvy divadelních představení v DK i v Městském divadle, - výlet na Loučeň, - pravidelné návštěvy Městské knihovny, Pasování prvňáčků na čtenáře, exkurze na dopravním hřišti pro žáky 4. ročníku, akce Městské policie, - tradiční podzimní Putování se Šestkou, návštěva Dětské noty, Rozsvěcení vánočního stromu s vánočním jarmarkem, návštěva Hodiny zpěvu, tradiční lednový Skřítek Šesťáček, recitační soutěž, Maskový den, Noc s Andersenem, - Slavnostní jarní akademie v DK při příležitosti návštěvy z družební školy v Pezinku, - žáci Pěveckého kroužku a kroužku Flétniček se zúčastnili vernisáže v Domově důchodců, vystoupili před delegací s družebního města Pezinok, slavnostně otevírali studovnu a cvičební sál. Mezi sportovní akce, kterých se žáci prvního stupně zúčastnili, patří: - přespolní běh, bruslení, Zimní čtyřboj, Atletický trojboj, McDonald s Cup, - v letošním školním roce proběhla zimní škola v přírodě pro 1. ročník a téměř všechny třídy prvního stupně absolvovaly letní školy v přírodě. II. STUPEŇ Ve výjimečných případech došlo k nesplnění osnov školního vzdělávacího programu. V tomto školním roce se i nadále pracovalo na revizi osnov školního vzdělávacího programu. 16

17 Během školního roku byla do výuky na druhém stupni zařazena celá řada aktivit, které doplnily prakticky i teoreticky výuku podle školního vzdělávacího programu ŠESTKA. Během prosince byl zorganizován zájezd do Drážďan a Moritzburgu. Během školního roku proběhla celá řada exkurzí např. na kontroverzní výstavu Bodies nebo do cukrovaru a lihovaru v Dobrovici. Na začátku června se zájemci zúčastnili studijního zájezdu do Anglie. Během něj navštívili žáci i hlavní město Londýn. Na začátku června se ve studovně naší školy odehrála beseda s populární herečkou Sabinou Laurinovou, která jako prezidentka Ozvěn zlínského filmového festivalu zavítala do Mladé Boleslavi. Velmi zásadní akcí žáků druhého stupně byl sportovní kurz na Malé Skále. Kurzu se zúčastnilo přes 80 žáků smyslem akce bylo nejenom sportovní vyžití zaměřené na netradiční aktivity, ale také společné soužití žáků druhé stupně. Díky sponzorskému daru bylo možné oslovit většinu žáků a nabídnout opravdu pestré zážitky. 17

18 Jako doplněk volnočasových aktivit se opět podařilo žákům zajistit účast na mezinárodním táboře ve Finsku o hlavních prázdninách. Ten organizovalo partnerské město Mladé Boleslavi Vantaa. Z naší školy odjeli dva žáci s pedagogem. ČESKÝ JAZYK Ve všech ročnících druhého stupně byly v rámci předmětu český jazyk splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán, splněna byla i dílčí průřezová témata v rámci předmětu v jednotlivých ročnících. Akce doplňující výuku: Městské divadlo Mladá Boleslav - 8. a 9. ročník - Bohumil Hrabal -Ostře sledované vlaky školní kolo Olympiády v českém jazyce, postup do okresního kola si zajistila Kamila Bauerová a Jitka Rampasová (9.C) okresní kolo recitační soutěže, postup do krajského kola Marie Šindlerová (6.A) okresní kolo Olympiády v českém jazyce (z důvodu krytí termínů Olympiády v českém jazyce a Olympiády v matematice účast Barbora Skalská, Dan Balarin) krajské kolo recitační soutěže Marie Šindlerová ANGLICKÝ JAZYK Ve všech ročnících byly osnovy ŠVP splněny. Byla zařazena průřezová témata VEG Evropa a svět nás zajímá. 18

19 V únoru 2012 proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnilo 7 žáků ve dvou kategoriích - vítězem první kategorie se stala Klára Naimanová ze 7.C, ve druhé kategorii obsadila 1. místo Kamila Bauerová z 9.C, do okresního kola postoupily Jitka Rampasová, Patricie Lengyelová z 9.C a Klára Naimanová s Patrikem Fadrhoncem ze 7.C. Díky projektu Evropské unie Peníze školám působila na naší škole rodilá mluvčí. Jednou týdně na naši školu docházela rodilá mluvčí z jazykové školy Hapmson CS Ltd. Ve čtvrtém, pátém a šestém ročníku s dětmi pravidelně procvičovala probrané učivo. V týdnu od 9. do 16. června 2012 se dvacet žáků z různých tříd zúčastnilo jazykového kurzu v Hastingsu, Velká Británie. Zájezd kromě výuky zahrnoval i bohatý doprovodný program. Jazyková část se skládala z 12 výukových lekcí vedených rodilými mluvčími. Každý na závěr obdržel certifikát o absolvování jazykového kurzu. Děti byly ubytovány v hostitelských rodinách. Kroužek anglického jazyka probíhal v prvním a druhém ročníku pod vedením p. uč. Veselé, Čurdové a Hásové. K výuce byly využívány učebnice Happy House 1, 2. NĚMECKÝ JAZYK 2. prosince 2011 jsme se již podruhé vypravili na adventní zájezd do Drážďan. Okružní jízda a procházka historickým centrem jsou již tradiční součástí. Odpoledne jsme se vydali na zámek Moritzburg proslavený filmovou pohádkou Tři oříšky pro Popelku. Ve stylovém prostředí se zde konala výstava věnovaná Popelce. 16. května 2012 se pro žáky 6. tříd v rámci projektu Němčina nekouše konala animační hodina německého jazyka. Žáci strávili s lektorkou koordinačního centra českoněmeckých výměn mládeže TANDEM 60 minut plných her a cvičení zaměřených na němčinu. Cílem bylo seznámit děti s jazykem. Všeobecné výsledky výuky německého jazyka ročník: - osnovy byly splněny ve všech třídách - v sedmém a osmém ročníku žáci pracovali s učebnicí řady Pingpong Neu - v devátém ročníku se pracovalo podle učebnice Deutsch mit Max 1 19

20 RUSKÝ JAZYK Ruský jazyk se v letošním školním roce vyučuje v sedmém až devátém ročníku. Ve všech ročnících byly splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán. V letošním školním roce probíhala výuka ruského jazyka 7. a 8. ročníku výhradně v odborné učebně možnost stálého využití PC, slovníků, jazykových příruček, CD přehrávače. Výuka ruského jazyka byla obohacena využitím interaktivní tabule a možností připojení k internetu: ruské reálie, testy (procvičování slovní zásoby, gramatiky apod.), písničky (texty v azbuce), ukázky ruských filmů v původním znění. Novinkou byla výuka ruského jazyka rodilou mluvčí v rámci kapitoly Individualizace projektu EU Peníze školám. V osmém ročníku bylo odučeno 36 hodin rodilou mluvčí paní Natálií Košvancovou. Hodiny byly především zaměřené na procvičování a prohlubování probraného učiva. Tato výuka splnila záměr žáci dobře rozumí obsahu a smyslu jednoduchého sdělení, jsou schopni přirozeně reagovat na běžné situace, poskytnout požadované informace se svojí slovní zásobou (dle učebnice). MATEMATIKA Učivo 6. až 9. ročníku bylo probráno zcela. Výuka je zabezpečena aprobovanými vyučujícími, jsou prováděny vzájemné konzultace. U většiny žáků jsou klíčové kompetence v souladu se ŠVP. Přehled matematických soutěží: - matematická olympiáda: účast ve školním kole žáků, postup do okresního kola Rampasová Jitka, Bauerová Kamila kategorie Z9 - Pythagoriáda: účast ve školním kole žáků, v okresním kole nás reprezentovalo 5 žáků - Matematický klokan - celorepubliková soutěž, Dan Balarin (9.C) 3. místo v kraji - Logická olympiáda - organizovaná Mensou: Rampasová Jitka a Bauerová Kamila účast v republikovém finále (v Senátu Parlamentu ČR v Praze) INFORMATIKA Ve výuce informatiky byl kladen důraz na seznámení se základními pojmy, programy a poznatky ICT. Znalosti a dovednosti žáků byly orientovány na praktické využití základních 20

21 kancelářských programů textového editoru Word, tabulkového kalkulátoru Excel a programu pro tvorbu prezentací PowerPoint. Žáci se také soustředili na vyhledávání informací, ovládání internetového prohlížeče a údržbu ové schránky. Výuka byla realizovaná v odborných učebnách informatiky. FYZIKA Učivo 6. až 9. ročníku bylo probráno v plném rozsahu se zařazením praktických měření veličin, zejména v 6. ročníku. Důraz byl kladen zejména na praktické využití jednotlivých oblastí. Své znalosti žáci uplatňovali při tvorbě projektů, kde se učili spolupracovat, komunikovat, vyhledávat potřebné informace. PŘÍRODOPIS Učivo 6. a 8. ročníku bylo probráno zcela, v 9. ročníku nebyla kapitola ekologie probrána podrobně z důvodu nižšího počtu odučených hodin. Žáci se zúčastnili školního kola Biologické olympiády, dvě žákyně postoupily do okresního kola. ZEMĚPIS Akce: 1. zeměpisná olympiáda - školní kolo proběhlo v lednu a zúčastnilo se ho celkem 18 žáků ve třech kategoriích; okresní kolo proběhlo na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi - 6. ročník Dědková (2. místo), Suchý (8. místo), Krčmář (9. místo), Vernerová (10. místo), Skalská (14. místo) - 7. ročník Rampas (7. místo), Vorel (9. místo), Naimanová (18. místo), Hartman (24. místo), Venclů (28. místo) - 9. ročník Hlušičková (21. místo), Lengyelová (26. místo) - krajské kolo se konalo v Benešově a naše zástupkyně Marie Dědková zde obsadila 14. místo; postup do krajského kola je pro nás velkým úspěchem také na základě těchto výsledků byla Marie Dědková nominována na přírodovědný tábor UK 21

22 2. výukový pořad Tajemný svět Ekvádoru a Galapág , zúčastnili se všichni žáci 2. stupně Osnovy v jednotlivých ročnících byly splněny včetně průřezových témat. V každém ročníku se žáci formou referátů, či prezentací zapojili do výuky, zpracovali zadané, či vybrané téma dle osnov jednotlivých ročníků. Velmi zdařilé byly zejména skupinové prezentace žáků 7. ročníku seznamující se životem ve vybraném státě Evropy. Během hodin byly velmi často využívány interaktivní tabule k procvičování učiva i během výkladu. V 7. ročníku bylo během školního roku odučeno 36 šablon k tématu Evropa a Asie. V letošním roce se podařilo centralizovat všechny pomůcky zeměpisu na jednom místě v novém kabinetě. Byla zakoupena nová sada atlasů pro žáky 9. ročníku a doplněny nástěnné mapy. Stále problematické je společné používání učebnic žáky 7. a 8. ročníku na začátku školního roku. CHEMIE Osnovy předmětu byly splněny v obou ročnících. Na základě projektu EU - Peníze školám byly v obou ročnících do výuky zařazeny prezentační hodiny. V 9. ročníku se žáci zúčastnili výukového programu pořádaného Dobrovickými muzei Co dokáže kvasinka. Učebnice se neměnily. Pokusy byly do výuky zařazeny jako demonstrační (prováděny byly vyučujícím a žáky), ale byly realizovány také jednoduché laboratorní práce (v rámci celé učebny) jako součást výuky. DĚJEPIS Učební osnovy předmětu dějepis byly splněny v každém ročníku. Během výuky byly využity ve velké míře audiovizuální pomůcky. Výuka doplněná o multimediální prezentaci (včetně internetu) byla využita především v devátém ročníku, kde maximálně splnila svou výukovou funkci. Osvědčila se videa na internetových stránkách. Výuka byla zaměřená především na hledání historických souvislostí a historické myšlení. Potlačeno bylo přílišné memorování letopočtů a náročného obsáhlého výčtu událostí. V tomto školním roce měli žáci v každém ročníku za úkol vypracovat čtvrtletní práce z vybraných témat historie. Práce byly podrobně zhodnoceny podle předem zadaných kriterií. Mnoho z nich bylo velmi povedených. V dalším období bude kladem důraz především na 22

23 důsledné splnění zadaných podmínek a na prezentaci výsledné práce (především jako projev před ostatními žáky). VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. ročník - v šestém ročníku byly v tomto předmětu splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem; obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán - splněna byla i průřezová témata, některá v rámci aktivit sdružení Semiramis nebo Slánka - kamarádství, vztahy v kolektivu, šikana - při hodinách byly využity kopírovací materiály, žáci zpracovávali prezentace na téma moje město, referáty týkající se významných osobností našeho státu - žáci 6.B navštívili informační centrum, knihovnu, vyhledávali informace na internetu - žáci 6.A prošli tzv. Metalovou cestu a seznámili se tak s nejdůležitějšími památkami města Mladá Boleslav 7. ročník - rozsah učiva byl probrán zcela - probrána byla všechna dílčí témata včetně průřezového Fungování a vliv médií - při hodinách byly využity kopírovací listy, výuka často probíhala formou diskuze, žáci zpracovávali projekty k vybraným tématům (zde se jako problém jevila neschopnost dodržet zadaný postup splnit dílčí úkoly při zpracování) - žáci se zúčastnili dvou bloků Programu primární prevence Semiramis 8. ročník - rozsah učiva byl probrán zcela, některá témata (první pomoc a ošetřování nemocných) byla probrána v přírodopise - žáci se zúčastnili dvou bloků Programu primární prevence Semiramis, které byly zaměřeny na sexualitu a partnerské vztahy - proběhla beseda s p. Fantou (sdružení Slánka) na téma vztahy a intimita 9. ročník - rozsah učiva byl probrán zcela, žáci se zúčastnili dvou bloků primární prevence, které byly zaměřeny na partnerské vztahy, sex a mezilidské vztahy - proběhla beseda s p. Fantou (sdružení Slánka) na téma partnerské vztahy, pornografie a onanie 23

24 HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací cíle a učební osnovy byly splněny. Klíčové kompetence byly naplňovány prostřednictvím individuální i skupinové práce vyjadřované rytmicky deklamovaným slovem, zpěvem, hrou na tělo a na jednoduché nástroje Orffova instrumentáře, improvizovaným nebo tanečním pohybem na hudbu, tvořením referátů, vyhledáváním informací v hudebních encyklopediích a na internetu, diskuzemi o vlastních prožitcích z poslechu hudby vážné i populární. Činnosti a akce: - kroužek hry na klávesy pod vedením J. Smutné navštěvovalo v průběhu školního roku 15 žáků 1. až 7. ročníku - účast v pěveckých a instrumentálních výstupech na Adventním koncertu a Slavnostní jarní akademii VÝTVARNÁ VÝCHOVA Při výuce v 6. až 8. ročníku byla témata podle učebních osnov ŠVP prostřednictvím nejrůznějších výtvarných technik. V devátém ročníku bylo splnění všech výstupů plánu limitováno omezeným počtem vyučovacích hodin a zařazením jiných činností do výuky výtvarné výchovy. Důraz byl kladen na uplatnění vlastních tvůrčích záměrů dětí a pestrost a přitažlivost námětů. Děti se svými pracemi podílely na výzdobě školních prostor a na zajištění výtvarného ztvárnění scény pro jarní akademii. Účast ve výtvarných soutěžích - téma Rosteme s knihou dětská výtvarná soutěž, vytváření komiksu 7. ročník - Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE vytváření knižních ilustrací 7. a 8. ročník - Šťastné stáří očima dětí aneb Spokojený dědeček, spokojená babička regionální akce pro naše žáky TĚLESNÁ VÝCHOVA Žáci ročníku splnili ve všech blocích (sportovní hry, gymnastika, atletika) všechny vzdělávací cíle. Byly také provedeny všechny plánované kontrolní testy. Část 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 350/2010 Dne: 15. 9. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, Václavkova 1082, příspěvková organizace IZO: 600049248 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 IČ : 750 34 018 Zpracoval: Mgr. Jan Novotný Datum: 3. 9. 2012 OBSAH

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, 261 01 zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy 2 OBSAH Úvod...5

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více