Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Čj.: 952/2012 Dne: VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok: Předkládá: Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 10. října 2012.

2 OBSAH: a) Základní údaje o škole b) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce d) Údaje o přijímacím řízení žáků na střední školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI h) Prezentace školy na veřejnosti a další mimořádné akce školy ch) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech, financovaných z cizích zdrojů i) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Přílohy: 1) Výroční zpráva o hospodaření školy - rok ) Výroční zpráva o hospodaření školy ½ roku 2012 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle 10, odst. 3, je předložena Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se stavem k

3 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav, č. 2997, ze dne , zřídilo Statutární město Mladá Boleslav dnem příspěvkovou organizaci, Základní školu Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 s IČ: Zřizovací listina byla vydána Dne byla vydána zřizovací listina na základě usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 3019, kterou se ruší předchozí se všemi dodatky. Dne byla na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Mladá Boleslav č vydána nová zřizovací listina, kterou se ruší předchozí. Doplněna byla o dodatky č. 1 a 2. Rozhodnutím MŠMT č.j /03-21 je od škola zařazena do sítě škol. Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Statutární orgán: Statutární město Mladá Boleslav Mladá Boleslav, Komenského nám. 61 ředitel školy Ing. Tomáš Suchý Škola sdružuje ve školním roce 2011/2012: 1) Základní školu s plánovanou kapacitou 550 žáků, IZO: ) Školní družinu s plánovanou kapacitou 180 žáků, IZO: ) Školní jídelnu s plánovanou kapacitou 770 jídel, IZO: ) Mateřskou školu s plánovanou kapacitou 110 žáků, IZO: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace má dlouholetou tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj v okrajové části města s výbornou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy meziměstské. Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo v roce Od té doby je známá jako sportovka nebo šestka. Škola je úplnou základní školou s kompletním zabezpečením, včetně školní jídelny a školní družiny, které sídlí v jedné budově. Od je její součástí i mateřská škola STONOŽKA. K tomuto datu se změnil název školy ze Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. 3

4 Na škole je zřízena školská rada. Členy školské rady během školního roku 2011/2012 byli: zástupci zřizovatele - Petr Krichebauer, Ivana Matoušková, zástupci rodičů David Skalský, Roman Šoltys a zástupci pedagogů Otakar Vorel, Lukáš Krejčík. V první polovině roku 2012 skončilo volební období této rady a proběhly nové volby. Za pedagogické zaměstnance byli opět zvoleni Mgr. Lukáš Krejčík a Mgr. Otakar Vorel. Zákonní zástupci si vybrali do školské rady paní Ing. Michaelu Říhovou a paní Šárku Venerovou. Zástupcem zřizovatele zůstal pan Petr Krichebauer, paní Ivanu Matouškovou nahradila paní Helena Kosinová. Pro zajištění prostředků na aktivity ve vzdělávání na škole vzniklo na začátku školního roku 2011/2012 občanské sdružení Společnost přátel Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vzdělávací obor: Vzdělávací program: C/01 Základní škola 309/ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠESTKA Školní rok ukončilo celkem 332 žáků (na I. stupni 223, na II. stupni 109). Z toho neprospěli 2 žáci z důvodu neklasifikování ze dvou předmětů hodnocení bylo provedeno v náhradním termínu. Tři žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí. - celkový počet tříd 17 - na I. stupni 12 - na II. stupni 5 - průměrný počet žáků ve třídě 19,53 - průměrný počet žáků I. st. ve třídě 18,58 - průměrný počet žáků II. st. ve třídě 21,8 2. ŠKOLNÍ DRUŽINA Počet žáků přihlášených do školní družiny byl 167. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje došlo od k zvýšení kapacity ve školní družině na 180 dětí. Školní družinu tvoří 6 oddělení ve dvou skupinách pod vedením vedoucích vychovatelek Pavlíny Bartošové a Zuzany Kulhavé. 4

5 3. ŠKOLNÍ JÍDELNA Počet přihlášených strávníků ve školním roce - průměr 487 z toho žáci ZŠ 297 žáci MŠ 105 zaměstnanci 54 cizí strávnici 31 Cena stravného: I. kategorie 7-10 let 18,- Kč 20,- Kč (od ) II. kategorie let 19,- Kč 22,- Kč (od ) III. kategorie 15 a více let 20,- Kč 23,- Kč (od ) dospělí 21,- Kč 23,- Kč (od ) Cizím strávníkům je účtováno: mzdové náklady 21,69- Kč režie 9,24- Kč zisk 4,07- Kč Pracovnice školní jídelny: vedoucí jídelny 1 úvazek 1 kuchařky 2 2 pracovnice provozu 5 4,4 uklízečka 1 0,35 4. MATEŘSKÁ ŠKOLA Vzdělávací program: 63/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO SE DĚJE PRÁVĚ, PO CELÝ ROK V TRÁVĚ Počty dětí ve třídách Zapsané děti Chlapci Dívky MOTÝLCI BERUŠKY VČELIČKY ČMELÁČCI Celkem

6 Průměrná docházka dětí Zapsané děti Průměr za 1. pololetí Průměr za 2. pololetí Průměr za školní rok MOTÝLCI BERUŠKY VČELIČKY ČMELÁČCI Celkem Děti přijaté ve školním roce 2011/2012 Počet všech přijatých dětí 10 Počet všech ukončených docházek 8 Počet odložených školních docházek 5 6

7 B) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH - JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Správní zaměstnanci Příjmení, jméno Funkce 1. NOVÁKOVÁ Miroslava hospodářka 2. BRIERLEY Kateřina finanční účetní 3. MACH Zdeněk údržbář 4. HRADCOVÁ Helena mzdová účetní 5. TOMANOVÁ Hana uklízečka 6. KALÍŠKOVÁ Lenka uklízečka, školnice 7. PAVLOVOVÁ Hana vedoucí ŠJ 8. TRUBAČÍKOVÁ Jana uklízečka 9. JEŽKOVÁ Pavlína vedoucí kuchařka 10. MAZAČOVÁ Jitka kuchařka 11. RYCHTROVÁ Marie pracovník provozu 12. VRABCOVÁ Lenka pracovník provozu 13. ŠARKÖZYOVÁ Václava uklízečka 14. MAREČKOVÁ Jana pracovník provozu 15. DĚDKOVÁ Miroslava pracovník provozu 16. HARTMANN Marie pracovník provozu 17. UHLÍŘOVÁ Hana uklízečka 18. PROTIVNÁ Jana pokojská MŠ 19. ŠTĚPÁNKOVÁ Jana pokojská MŠ 20. WEISSOVÁ Miroslava pradlena, švadlena SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA AKTIVITA 7

8 Pedagogičtí pracovníci základní školy PŘÍJMENÍ, Jméno Titul Vzdělání Kvalifikace Aprobace Pracovní zařazení Zařazení 1. BARTOŠOVÁ Pavlína SŠ vych. vych/tv vych ŠD 2. ČURDOVÁ Eva Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 3. DOHALSKÁ Stanislava SŠ asistent 4. DUBSKÁ Iveta Ing. VŠ učit. II. st. Vv uč I. st. 5. DUŘTOVÁ Anna SŠ vych, as ŠD 6. DVOŘÁČEK Petr Ing. VŠ uč II. st. 7. FENCLOVÁ Monika Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 8. FLÉGLOVÁ Jana SŠ uč I. st. 9. FLODRMANOVÁ Ivana SŠ uč I. st. 10. FOŘTOVÁ Ilona Ing. VŠ Aj, Nj uč II. st. 11. HÁSOVÁ Ivana Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 12. HEROUTOVÁ Miroslava Mgr. VŠ učit. II. st. Čj, Vv uč II. st. 13. IRAIN Jiří Mgr. VŠ učit. II. st. Tv uč II. st. 14. JEŘÁBKOVÁ Monika Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 15. MILČINSKÁ Miloslava Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 16. KOŠVANCOVÁ Natálie Bc. VŠ vych. vych. vych ŠD 17. KOZÁKOVÁ Alena Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 18. KRÁLOVÁ Albína SŠ asistent 19. KREJČÍK Lukáš Mgr. VŠ učit. II. st. D zástupce II. st. 20. KREJČÍKOVÁ Kateřina Ing. VŠ učit. II. st. Ch zástupce 21. KULASOVÁ Zdeňka Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 22. KULHAVÁ Zuzana Bc. VŠ vych. vych. vych, as ŠD 23. NOVÁKOVÁ Ilona SŠ vych. vych. vych ŠD 24. PLUHAŘOVÁ Markéta Mgr. VŠ učit. II. st. Bi, M uč II. st. 25. POSPÍŠILOVÁ Alena Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 26. PROCHÁZKOVÁ Pavla SŠ vych. vych. vych, as ŠD 27. SMUTNÁ Jitka Mgr. VŠ učit. II. st. Rj, Hv uč II. st. 28. SUCHÝ Tomáš Ing. VŠ učit. II. st. M, I ředitel 29. SVÁROVSKÁ Lucie Mgr. VŠ učit. II. st. M, F uč II. st. 30. VESELÁ Blanka SŠ Aj uč II. st. 31. VOREL Otakar Mgr. VŠ učit. II. st. Tv, Pe uč II. st. 32. VORLOVÁ Lenka Mgr. VŠ učit. II. st. M, Z uč I. st. 8

9 Pedagogičtí pracovníci mateřské školy Příjmení, jméno Vzdělání Kvalifikace Zařazení 1. DLASKOVÁ Zuzana SŠ MŠ MŠ 2. HUSÁKOVÁ Petra SŠ MŠ MŠ 3. GAJDOŠOVÁ Martina SŠ asistent pedagoga 4. HYKOVÁ Radmila SŠ MŠ vedoucí učitelka MŠ 5. KRUPAŘOVÁ Taťána SŠ MŠ MŠ 6. POLÁŠKOVÁ Marcela SŠ MŠ MŠ 7. PROTIVNÁ Leona SŠ MŠ MŠ 8. ŠINDLEROVÁ Marie SŠ MŠ MŠ 9. VRBOVÁ Šárka SŠ MŠ MŠ C) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 10. a 11. února 2012 formou putování pohádkovou říší. Zapsáno bylo 89 žáků. Žádost o odklad podali rodiče sedmnácti žáků. Odklady byly kladně vyřízeny po předložení patřičného doporučení. Celkem bylo přijato k základnímu vzdělávání 72 dětí, z toho po odkladu 9. 9

10 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Počet žáků 9. třídy 26 Počet žáků 8. třídy 1 Žáci přijati v 1. kole % Nepřijatí žáci 0 Žáci přijati do SŠ v mladoboleslavském regionu 26 96,30 % Žáci přijati do SŠ v jiném regionu 1 03,70 % Žáci přijati do státních SŠ 21 77,78 % Žáci přijati do soukromých SŠ 6 22,22 % Žáci přijati ke čtyřletému maturitnímu studiu 19 70,37 % Žáci přijati na tříletý učební obor 8 29,63 % Přehled rozmístění: Okres Mladá Boleslav Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, MB 6 Gymnázium Mnichovo Hradiště 1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická 4 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, MB Střední průmyslová škola, MB 1 SOŠ a SOU, MB 2 Integrovaná SŠ na Karmeli, MB 4 Soukromá SŠ Maja, MB 1 Škoda Auto a. s. SOU strojírenské, MB 5 SOU Horky nad Jizerou 2 Celkem 26 10

11 Jiný region SPŠ, Jičín 1 Celkem 1 Přijímací řízení žáků 5. ročníku ke studiu na osmiletém gymnáziu Celkový počet přihlášených 8 Přijatých 4 Zapsaných 4 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Přijatých 1 Zapsaných 1 Gymnázium Palackého Přijatých 3 Zapsaných 3 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ve školním roce 2011/2012 prospělo celkem 332 žáků (2 žáci po náhradním termínu hodnocení), 3 žáci plnili školní docházku podle 38 školského zákona v zahraničí. Průměrný prospěch žáků je 1,347. Počty žáků ve třídách A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 5.A 6.A 6.B 7.C 8.C 9.C 11

12 Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 1. stupeň chování 2. stupeň chování 3. stupeň chování 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Průměrný prospěch tříd 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 5.A 6.A 6.B 7.C 8.C 9.C CHARAKTERISTIKA PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Ve všech ročnících byla realizována výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠESTKA. Učební osnovy a jejich cíle byly až na drobné nepatrné výjimky splněny ve všech ročnících školy. Průměrný prospěch školy za celý školní rok byl 1,347. S vyznamenáním studovalo na konci II. pololetí 221 žáků. 12

13 Na konci druhého pololetí bylo celkově hodnoceno prospěl 109 žáků, 2 žáci neprospěli (hodnoceni byli v náhradním termínu). Relativní úspěch celkového průměru je především díky velkému počtu dětí na prvním stupni. Žáci druhého stupně studovali v 6. až 9. ročníku dle školního vzdělávacího programu s rozdělením zbylých disponibilních hodin pro volitelné předměty - sportovní přípravu se zaměřením na lehkou atletiku a florbal, a dále další dva matematická praktika nebo matematicko-přírodovědná praktika a praktika z informatiky. Zaměření nabídky volitelných předmětů sledovalo tedy tradici školy, tj. atletiku a přírodovědné předměty. Výborných výsledků bylo opět dosaženo ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy (v učebním plánu se sportovní přípravou), zejména v oblasti výkonnostní. Konkrétní vyhodnocení je uvedeno v části Přehled sportovních soutěží. Žáci devátých tříd se zúčastnili objektivních republikových testů Stonožka fy SCIO. Testováno bylo celkem 26 žáků naší školy. Výsledky v českém jazyce byly v průměru ČR, v matematice pod průměrem ČR. Odpovídaly ale studijním předpokladům žáků. Nutno podotknout, že mezi žáky byly vysoké rozdíly. Žáci páté a deváté třídy se zúčastnili povinného pilotního testování výše uvedených ročníků. Absolvovali testy z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Výsledky obou ročníků se pohybovaly v pásmu průměru. Na škole působil také školní žákovský parlament. Žáci ve spolupráci se zástupcem ředitele řešili, diskutovali a projednávali záležitosti v kompetenci stanov tohoto samosprávného školního orgánu. Zástupci třetího až devátého ročníku naplňovali tímto způsobem jedno z průřezových témat RVP zaneseného do ŠVP. Na základě tradičně vyhlášených kritérií Statutárního města Mladá Boleslav byla udělena Žákovská cena žákyni 9. třídy naší školy Kamile Bauerové a žákyni 5. třídy Anně Říhové. Celkem bylo organizováno na škole cca 15 kroužků a ve spolupráci s občanskými sdruženími dalších 20 kroužků. MATEŘSKÁ ŠKOLA Vzdělávací činnost školního vzdělávacího programu je rozdělena do čtyř základních integrovaných bloků, z toho každý obsahuje dostatečnou nabídku témat, která jsou variabilní a umožňují všem učitelkám pracovat flexibilně a svobodně. 13

14 Pozitiva výsledků: - plnění koncepce školy - pracovně výtvarné dílny s nabídkou tvořivých činností - nenásilné vedení dětí k činnostem - snaha o vedení dětí k jejich samostatnému myšlení a rozhodování - hlavním pozitivem je dostatek pohybu a sportovního vyžití - individuální přístup Negativa: - nedostatek zkušeností - ne vždy správně volená náročnost úkolů a činností pro smíšený kolektiv Vybrané akce: - Hledání STONOŽKY a podzimního pokladu - Pořad v DDM Rok na poli a zahradě - Ekoprojekt Všechno má své místo (Den s dráčkem Šmudlou, návštěva firmy COMPAG) - Návštěva zámku Loučeň - Čertovský den - Vánoční nadílka - Maškarní odpoledne s rodiči - Kolínská řepařská drážka - Beseda s městským strážníkem - Ekopohádka na zámku Mnichovo Hradiště spojená s tvořivou dílnou - Atletická trojboj a Překážková dráha pro MŠ 14

15 ŠKOLNÍ DRUŽINA Výchovně - vzdělávací činnost družiny probíhala v tomto školním roce podle školního vzdělávacího programu školní družiny. Výchovné a vzdělávací cíle ve ŠD byly průběžně plněny. Činnost ve ŠD byla nastavena tak, aby v jednotlivých činnostech, které byly prováděny ve ŠD, se prolínala koncepce ŠVP. Jednotlivá témata byla vždy poznamenána do družinových knih s řádně označeným tématem dle ŠVP. Skupina pod vedením paní vychovatelky Pavlíny Bartošové: Děti se účastnily společných akcí - turnaje ve stolních hrách, rozsvěcení vánočního stromu na chodbě družiny, vánoční besídky divadelního představení nebo aktivit ke Dni dětí. Skupina pod vedením paní vychovatelky Zuzany Kulhavé: Cílem bylo změnit zaměření a náplň práce ve školní družině tak, aby o děti bylo nejen dobře postaráno, ale aby v družině rády pobývaly, odpočívaly a smysluplně se realizovaly. To vše v součinnosti se školním vzdělávacím programem. Aktivity, které děti v letošním roce mimo jiné absolvovaly pobyt venku (v areálu školy, na hřišti u koupaliště, procházky do parku Štěpánka), vánoční besídka pro rodiče, výtvarné tvoření, korálkování, četba dětských knih na pokračování, diskotéka a volná oddechová činnost dle představ dětí a našich možností. Náplní byla i spousta rozhovorů na témata, která děti v současné době řeší. I. STUPEŇ Osnovy byly v jednotlivých předmětech splněny až na drobné případy, připomínky jsou pouze k předmětu anglický jazyk, kde nesouhlasí jednotlivá témata v osnovách s novou řadou učebnic Happy Street 1 (3. ročník). V předmětu Přírodověda (5. ročník) byly probrány některé kapitoly ve spolupráci se školní psycholožkou Lidská práva, Práva dítěte, Sociální problémy, Nesnášenlivost mezi lidmi. Volitelné předměty byly hodnoceny kladně, ale objevily se i názory na možnost vytvoření volitelného předmětu s jiným zaměřením hudebně-dramatická výchova, předmět se zaměřením na přírodovědné předměty, na vlastivědu, novinářství. Jednotlivé návrhy budou během následujícího školní roku promyšleny. Vzhledem k realizaci projektu Peníze školám EU OPVK bylo možno zakoupit nové pomůcky pro český jazyk, matematiku, prvouku. Do výuky byly zařazeny netradiční způsoby výuky výuka v přírodě, výuka v ZOO, vytváření přírodních modelů, nejrůznější celoroční třídní projekty. 15

16 Mezi zajímavé akce patří: - návštěva IQ parku v centru Na Karmeli, - návštěva Planetária Praha, - návštěva ZOO Liberec, - návštěvy divadelních představení v DK i v Městském divadle, - výlet na Loučeň, - pravidelné návštěvy Městské knihovny, Pasování prvňáčků na čtenáře, exkurze na dopravním hřišti pro žáky 4. ročníku, akce Městské policie, - tradiční podzimní Putování se Šestkou, návštěva Dětské noty, Rozsvěcení vánočního stromu s vánočním jarmarkem, návštěva Hodiny zpěvu, tradiční lednový Skřítek Šesťáček, recitační soutěž, Maskový den, Noc s Andersenem, - Slavnostní jarní akademie v DK při příležitosti návštěvy z družební školy v Pezinku, - žáci Pěveckého kroužku a kroužku Flétniček se zúčastnili vernisáže v Domově důchodců, vystoupili před delegací s družebního města Pezinok, slavnostně otevírali studovnu a cvičební sál. Mezi sportovní akce, kterých se žáci prvního stupně zúčastnili, patří: - přespolní běh, bruslení, Zimní čtyřboj, Atletický trojboj, McDonald s Cup, - v letošním školním roce proběhla zimní škola v přírodě pro 1. ročník a téměř všechny třídy prvního stupně absolvovaly letní školy v přírodě. II. STUPEŇ Ve výjimečných případech došlo k nesplnění osnov školního vzdělávacího programu. V tomto školním roce se i nadále pracovalo na revizi osnov školního vzdělávacího programu. 16

17 Během školního roku byla do výuky na druhém stupni zařazena celá řada aktivit, které doplnily prakticky i teoreticky výuku podle školního vzdělávacího programu ŠESTKA. Během prosince byl zorganizován zájezd do Drážďan a Moritzburgu. Během školního roku proběhla celá řada exkurzí např. na kontroverzní výstavu Bodies nebo do cukrovaru a lihovaru v Dobrovici. Na začátku června se zájemci zúčastnili studijního zájezdu do Anglie. Během něj navštívili žáci i hlavní město Londýn. Na začátku června se ve studovně naší školy odehrála beseda s populární herečkou Sabinou Laurinovou, která jako prezidentka Ozvěn zlínského filmového festivalu zavítala do Mladé Boleslavi. Velmi zásadní akcí žáků druhého stupně byl sportovní kurz na Malé Skále. Kurzu se zúčastnilo přes 80 žáků smyslem akce bylo nejenom sportovní vyžití zaměřené na netradiční aktivity, ale také společné soužití žáků druhé stupně. Díky sponzorskému daru bylo možné oslovit většinu žáků a nabídnout opravdu pestré zážitky. 17

18 Jako doplněk volnočasových aktivit se opět podařilo žákům zajistit účast na mezinárodním táboře ve Finsku o hlavních prázdninách. Ten organizovalo partnerské město Mladé Boleslavi Vantaa. Z naší školy odjeli dva žáci s pedagogem. ČESKÝ JAZYK Ve všech ročnících druhého stupně byly v rámci předmětu český jazyk splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán, splněna byla i dílčí průřezová témata v rámci předmětu v jednotlivých ročnících. Akce doplňující výuku: Městské divadlo Mladá Boleslav - 8. a 9. ročník - Bohumil Hrabal -Ostře sledované vlaky školní kolo Olympiády v českém jazyce, postup do okresního kola si zajistila Kamila Bauerová a Jitka Rampasová (9.C) okresní kolo recitační soutěže, postup do krajského kola Marie Šindlerová (6.A) okresní kolo Olympiády v českém jazyce (z důvodu krytí termínů Olympiády v českém jazyce a Olympiády v matematice účast Barbora Skalská, Dan Balarin) krajské kolo recitační soutěže Marie Šindlerová ANGLICKÝ JAZYK Ve všech ročnících byly osnovy ŠVP splněny. Byla zařazena průřezová témata VEG Evropa a svět nás zajímá. 18

19 V únoru 2012 proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnilo 7 žáků ve dvou kategoriích - vítězem první kategorie se stala Klára Naimanová ze 7.C, ve druhé kategorii obsadila 1. místo Kamila Bauerová z 9.C, do okresního kola postoupily Jitka Rampasová, Patricie Lengyelová z 9.C a Klára Naimanová s Patrikem Fadrhoncem ze 7.C. Díky projektu Evropské unie Peníze školám působila na naší škole rodilá mluvčí. Jednou týdně na naši školu docházela rodilá mluvčí z jazykové školy Hapmson CS Ltd. Ve čtvrtém, pátém a šestém ročníku s dětmi pravidelně procvičovala probrané učivo. V týdnu od 9. do 16. června 2012 se dvacet žáků z různých tříd zúčastnilo jazykového kurzu v Hastingsu, Velká Británie. Zájezd kromě výuky zahrnoval i bohatý doprovodný program. Jazyková část se skládala z 12 výukových lekcí vedených rodilými mluvčími. Každý na závěr obdržel certifikát o absolvování jazykového kurzu. Děti byly ubytovány v hostitelských rodinách. Kroužek anglického jazyka probíhal v prvním a druhém ročníku pod vedením p. uč. Veselé, Čurdové a Hásové. K výuce byly využívány učebnice Happy House 1, 2. NĚMECKÝ JAZYK 2. prosince 2011 jsme se již podruhé vypravili na adventní zájezd do Drážďan. Okružní jízda a procházka historickým centrem jsou již tradiční součástí. Odpoledne jsme se vydali na zámek Moritzburg proslavený filmovou pohádkou Tři oříšky pro Popelku. Ve stylovém prostředí se zde konala výstava věnovaná Popelce. 16. května 2012 se pro žáky 6. tříd v rámci projektu Němčina nekouše konala animační hodina německého jazyka. Žáci strávili s lektorkou koordinačního centra českoněmeckých výměn mládeže TANDEM 60 minut plných her a cvičení zaměřených na němčinu. Cílem bylo seznámit děti s jazykem. Všeobecné výsledky výuky německého jazyka ročník: - osnovy byly splněny ve všech třídách - v sedmém a osmém ročníku žáci pracovali s učebnicí řady Pingpong Neu - v devátém ročníku se pracovalo podle učebnice Deutsch mit Max 1 19

20 RUSKÝ JAZYK Ruský jazyk se v letošním školním roce vyučuje v sedmém až devátém ročníku. Ve všech ročnících byly splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem. Obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán. V letošním školním roce probíhala výuka ruského jazyka 7. a 8. ročníku výhradně v odborné učebně možnost stálého využití PC, slovníků, jazykových příruček, CD přehrávače. Výuka ruského jazyka byla obohacena využitím interaktivní tabule a možností připojení k internetu: ruské reálie, testy (procvičování slovní zásoby, gramatiky apod.), písničky (texty v azbuce), ukázky ruských filmů v původním znění. Novinkou byla výuka ruského jazyka rodilou mluvčí v rámci kapitoly Individualizace projektu EU Peníze školám. V osmém ročníku bylo odučeno 36 hodin rodilou mluvčí paní Natálií Košvancovou. Hodiny byly především zaměřené na procvičování a prohlubování probraného učiva. Tato výuka splnila záměr žáci dobře rozumí obsahu a smyslu jednoduchého sdělení, jsou schopni přirozeně reagovat na běžné situace, poskytnout požadované informace se svojí slovní zásobou (dle učebnice). MATEMATIKA Učivo 6. až 9. ročníku bylo probráno zcela. Výuka je zabezpečena aprobovanými vyučujícími, jsou prováděny vzájemné konzultace. U většiny žáků jsou klíčové kompetence v souladu se ŠVP. Přehled matematických soutěží: - matematická olympiáda: účast ve školním kole žáků, postup do okresního kola Rampasová Jitka, Bauerová Kamila kategorie Z9 - Pythagoriáda: účast ve školním kole žáků, v okresním kole nás reprezentovalo 5 žáků - Matematický klokan - celorepubliková soutěž, Dan Balarin (9.C) 3. místo v kraji - Logická olympiáda - organizovaná Mensou: Rampasová Jitka a Bauerová Kamila účast v republikovém finále (v Senátu Parlamentu ČR v Praze) INFORMATIKA Ve výuce informatiky byl kladen důraz na seznámení se základními pojmy, programy a poznatky ICT. Znalosti a dovednosti žáků byly orientovány na praktické využití základních 20

21 kancelářských programů textového editoru Word, tabulkového kalkulátoru Excel a programu pro tvorbu prezentací PowerPoint. Žáci se také soustředili na vyhledávání informací, ovládání internetového prohlížeče a údržbu ové schránky. Výuka byla realizovaná v odborných učebnách informatiky. FYZIKA Učivo 6. až 9. ročníku bylo probráno v plném rozsahu se zařazením praktických měření veličin, zejména v 6. ročníku. Důraz byl kladen zejména na praktické využití jednotlivých oblastí. Své znalosti žáci uplatňovali při tvorbě projektů, kde se učili spolupracovat, komunikovat, vyhledávat potřebné informace. PŘÍRODOPIS Učivo 6. a 8. ročníku bylo probráno zcela, v 9. ročníku nebyla kapitola ekologie probrána podrobně z důvodu nižšího počtu odučených hodin. Žáci se zúčastnili školního kola Biologické olympiády, dvě žákyně postoupily do okresního kola. ZEMĚPIS Akce: 1. zeměpisná olympiáda - školní kolo proběhlo v lednu a zúčastnilo se ho celkem 18 žáků ve třech kategoriích; okresní kolo proběhlo na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi - 6. ročník Dědková (2. místo), Suchý (8. místo), Krčmář (9. místo), Vernerová (10. místo), Skalská (14. místo) - 7. ročník Rampas (7. místo), Vorel (9. místo), Naimanová (18. místo), Hartman (24. místo), Venclů (28. místo) - 9. ročník Hlušičková (21. místo), Lengyelová (26. místo) - krajské kolo se konalo v Benešově a naše zástupkyně Marie Dědková zde obsadila 14. místo; postup do krajského kola je pro nás velkým úspěchem také na základě těchto výsledků byla Marie Dědková nominována na přírodovědný tábor UK 21

22 2. výukový pořad Tajemný svět Ekvádoru a Galapág , zúčastnili se všichni žáci 2. stupně Osnovy v jednotlivých ročnících byly splněny včetně průřezových témat. V každém ročníku se žáci formou referátů, či prezentací zapojili do výuky, zpracovali zadané, či vybrané téma dle osnov jednotlivých ročníků. Velmi zdařilé byly zejména skupinové prezentace žáků 7. ročníku seznamující se životem ve vybraném státě Evropy. Během hodin byly velmi často využívány interaktivní tabule k procvičování učiva i během výkladu. V 7. ročníku bylo během školního roku odučeno 36 šablon k tématu Evropa a Asie. V letošním roce se podařilo centralizovat všechny pomůcky zeměpisu na jednom místě v novém kabinetě. Byla zakoupena nová sada atlasů pro žáky 9. ročníku a doplněny nástěnné mapy. Stále problematické je společné používání učebnic žáky 7. a 8. ročníku na začátku školního roku. CHEMIE Osnovy předmětu byly splněny v obou ročnících. Na základě projektu EU - Peníze školám byly v obou ročnících do výuky zařazeny prezentační hodiny. V 9. ročníku se žáci zúčastnili výukového programu pořádaného Dobrovickými muzei Co dokáže kvasinka. Učebnice se neměnily. Pokusy byly do výuky zařazeny jako demonstrační (prováděny byly vyučujícím a žáky), ale byly realizovány také jednoduché laboratorní práce (v rámci celé učebny) jako součást výuky. DĚJEPIS Učební osnovy předmětu dějepis byly splněny v každém ročníku. Během výuky byly využity ve velké míře audiovizuální pomůcky. Výuka doplněná o multimediální prezentaci (včetně internetu) byla využita především v devátém ročníku, kde maximálně splnila svou výukovou funkci. Osvědčila se videa na internetových stránkách. Výuka byla zaměřená především na hledání historických souvislostí a historické myšlení. Potlačeno bylo přílišné memorování letopočtů a náročného obsáhlého výčtu událostí. V tomto školním roce měli žáci v každém ročníku za úkol vypracovat čtvrtletní práce z vybraných témat historie. Práce byly podrobně zhodnoceny podle předem zadaných kriterií. Mnoho z nich bylo velmi povedených. V dalším období bude kladem důraz především na 22

23 důsledné splnění zadaných podmínek a na prezentaci výsledné práce (především jako projev před ostatními žáky). VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. ročník - v šestém ročníku byly v tomto předmětu splněny výstupy zadané školním vzdělávacím programem; obsah učiva jednotlivých témat byl beze zbytku probrán - splněna byla i průřezová témata, některá v rámci aktivit sdružení Semiramis nebo Slánka - kamarádství, vztahy v kolektivu, šikana - při hodinách byly využity kopírovací materiály, žáci zpracovávali prezentace na téma moje město, referáty týkající se významných osobností našeho státu - žáci 6.B navštívili informační centrum, knihovnu, vyhledávali informace na internetu - žáci 6.A prošli tzv. Metalovou cestu a seznámili se tak s nejdůležitějšími památkami města Mladá Boleslav 7. ročník - rozsah učiva byl probrán zcela - probrána byla všechna dílčí témata včetně průřezového Fungování a vliv médií - při hodinách byly využity kopírovací listy, výuka často probíhala formou diskuze, žáci zpracovávali projekty k vybraným tématům (zde se jako problém jevila neschopnost dodržet zadaný postup splnit dílčí úkoly při zpracování) - žáci se zúčastnili dvou bloků Programu primární prevence Semiramis 8. ročník - rozsah učiva byl probrán zcela, některá témata (první pomoc a ošetřování nemocných) byla probrána v přírodopise - žáci se zúčastnili dvou bloků Programu primární prevence Semiramis, které byly zaměřeny na sexualitu a partnerské vztahy - proběhla beseda s p. Fantou (sdružení Slánka) na téma vztahy a intimita 9. ročník - rozsah učiva byl probrán zcela, žáci se zúčastnili dvou bloků primární prevence, které byly zaměřeny na partnerské vztahy, sex a mezilidské vztahy - proběhla beseda s p. Fantou (sdružení Slánka) na téma partnerské vztahy, pornografie a onanie 23

24 HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací cíle a učební osnovy byly splněny. Klíčové kompetence byly naplňovány prostřednictvím individuální i skupinové práce vyjadřované rytmicky deklamovaným slovem, zpěvem, hrou na tělo a na jednoduché nástroje Orffova instrumentáře, improvizovaným nebo tanečním pohybem na hudbu, tvořením referátů, vyhledáváním informací v hudebních encyklopediích a na internetu, diskuzemi o vlastních prožitcích z poslechu hudby vážné i populární. Činnosti a akce: - kroužek hry na klávesy pod vedením J. Smutné navštěvovalo v průběhu školního roku 15 žáků 1. až 7. ročníku - účast v pěveckých a instrumentálních výstupech na Adventním koncertu a Slavnostní jarní akademii VÝTVARNÁ VÝCHOVA Při výuce v 6. až 8. ročníku byla témata podle učebních osnov ŠVP prostřednictvím nejrůznějších výtvarných technik. V devátém ročníku bylo splnění všech výstupů plánu limitováno omezeným počtem vyučovacích hodin a zařazením jiných činností do výuky výtvarné výchovy. Důraz byl kladen na uplatnění vlastních tvůrčích záměrů dětí a pestrost a přitažlivost námětů. Děti se svými pracemi podílely na výzdobě školních prostor a na zajištění výtvarného ztvárnění scény pro jarní akademii. Účast ve výtvarných soutěžích - téma Rosteme s knihou dětská výtvarná soutěž, vytváření komiksu 7. ročník - Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE vytváření knižních ilustrací 7. a 8. ročník - Šťastné stáří očima dětí aneb Spokojený dědeček, spokojená babička regionální akce pro naše žáky TĚLESNÁ VÝCHOVA Žáci ročníku splnili ve všech blocích (sportovní hry, gymnastika, atletika) všechny vzdělávací cíle. Byly také provedeny všechny plánované kontrolní testy. Část 24

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov. Adresa: Kadaňská 163, Vilémov. Identifikátor: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov Adresa: Kadaňská 163, 431 54 Vilémov Identifikátor: 600 077 322 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavla

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více