Návrh způsobu měření vize

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh způsobu měření vize"

Transkript

1 Hlavní tematické okruhy k oblasti Růst a správa města : 1. Sdílená vize Ostravy a její koncepční naplňování 2. Image Ostravy a řízení značky 3. Ostrava podnikavá a podnikající 4. Ostrava přitažlivá pro talenty 5. Ostrava jako metropole vzdělávání 6. Ostrava zaměstnaná 1. Sdílená vize Ostravy a její koncepční naplňování Máme 90 % toho, co potřebujeme, je tu spousta pozitivních ostrovů a zvedá se poptávka po koncepčním řešení. Dobrá geografická poloha, dobré dopravní napojení, silný průmysl, vzdělávací, sociální a obslužná infrastruktura Ostrava nabízí většinu toho, co je potřeba ke kvalitnímu městskému rozvoji. Volné plochy a území umožňují rozvíjet se s dlouhodobým výhledem přímo v centru města. Ostrava si dlouhodobě udržuje stabilní rating - A2/Stable potvrzený Mezinárodní ratingovou agenturou Moody s Investors Service a kvalitní dlouhodobé a krátkodobé úvěrové hodnocení na úrovni A+/A-1 od ratingové agentury Standard & Poor s Credit Market Services. Protichůdné ekonomické, politické a osobní zájmy se daří držet pohromadě, přestože je město složeno z nesourodých 23 městských částí. Ostrava je hlavním městem regionu, jeho metropolí se všemi funkcemi, které se k tomu pojí, při respektování polyfunkčního uspořádání kraje. Ostrava dobře spolupracuje s Moravskoslezským krajem při rozvoji regionu a stala se druhým hlavním rozvojovým pólem ČR po Praze se Středočeským krajem. Ostrava je aktivní v mezinárodní spolupráci širšího přeshraničního regionu a posiluje spolupráci s polskými a slovenskými městy. Ostrava prosazuje ucelenou koncepci rozvoje a uplatňuje chytré technologie. Ostrava uplatňuje na svém území principy city managementu a Pravidelné roční hodnocení a aktualizace Vize Ostravy 2030 a Strategického plánu Ostravy na Míra zapojení klíčových stakeholderů na území města do realizace Strategie pravidelná komunikace a vzájemné informování o relevantních iniciativách a projektech Viditelné změny v celkovém vzhledu a fungování města reflektované občany, návštěvníky, firmami, investory, médii i v hodnotících žebříčcích externích organizací

2 Stav 2016 Strategické cíle / Chybí deklarace jasné vize a jednoznačných priorit a důsledné řízení a efektivita při jejich naplňování. Schází smysl pro kontinuitu. S každým novým volebním obdobím hrozí ne-li zničení, tak obrácení o 180 o a negování většiny toho, co se připravilo nebo vybudovalo. Změny se dějí nepředvídatelně a negativním způsobem dopadají na rozhodování organizací ve městě. Absence politické odvahy k prosazení promyšlených, ale někdy nepopulárních opatření, jako jsou demolice a změny ve funkčnosti a užitnosti prostor, budov a ploch v centru města, nahlíženo v širším kontextu jako většina území Moravské Ostravy a Přívozu od Hlavního nádraží k Dolní oblasti Vítkovic. Město nepoužívá mnohé páky ke změně, které má k dispozici - chybí integrovaná / propojená řešení - připravené koncepty a metodiky jsou k dispozici (inteligentní města, udržitelná mobilita, smršťující se města, inteligentní specializace, kreativní průmysly, integrovaný územní rozvoj, komunitně řízený místní rozvoj, atd.), chybí facilitace a společný rozvoj těchto konceptů v prioritních oblastech pro město. Ostravě ubývá obyvatel, doposud není jasné, jak na smršťování a negativní i pozitivní jevy s inspiruje se ve vyspělých zemích. Dobrou spolupráci magistrátu s obvody podporuje aktualizovaný statut města upravující správní členění s transparentně vymezenými kompetencemi. Město důsledně komunikuje s občany a zapojuje je do rozhodovacích procesů a úzce s nimi spolupracuje na soustavném zkvalitnění řízení města. Město prosazuje ucelenou architektonickou koncepci a podporuje funkční a technologicky zajímavé urbanistické celky. Ostrava má nádherné a exkluzivní historické centrum, do něhož jsou koncentrovány investice. Centrum s nasvícenými ulicemi a náměstím, osídlené lákavou gastronomií, obchůdky a kavárnami a inspirativním veřejným prostorem. S centrem města se ztotožňují obyvatelé celé Ostravy a scházejí se v něm.

3 Stav 2016 Strategické cíle / tím spojené bude Ostrava koncepčně reagovat. Nekoncepční práce s veřejným prostorem a urbanistickým rozvojem - nehezké město fyzicky pro obyvatele i návštěvníky. Nejsou vyjasněné kompetence a propojenost obvodů a statutárního města (nedostačující statut), chybí celoměstská koncepce. Řada nevyužívaných budov, neudržovaných ploch, absence koncepce pro udržitelný rozvoj, absence dlouhodobého partnerství veřejného, akademického, podnikatelského a občanského sektoru pro koordinovanou spolupráci na pozitivní změně a jasných řešeních. Nejasná představa o dalších krocích v oblasti bydlení, podpory podnikání, cestovního ruchu, kultury, sportu a komunitního života Absence koncepčního oživování veřejného prostoru v duchu aktuálních trendů vyspělých měst, počínaje rekonstrukcí ulic, přes investice do infrastruktury, až po investice do živé kultury v ulicích a nevyužívaných budovách. Nejsou vymezené klíčové ulice, tahy a prostory určené k okamžitému rozvoji. V centru Ostravy chybí jasná politika a spolupráce s majiteli domů pro podporu bydlení mladých rodin s dětmi, mladých lidí a talentovaných lidí, kteří do Ostravy přijeli za prací.

4 2. Image Ostravy a řízení značky V rozsahu a kvalitě zavedených značek, nepočítáme-li Prahu, nekonkuruje Ostravě prakticky žádné město v České republice. Dlouholeté a zavedené značky mají ohlas i v zahraničí a kromě návštěvníků těchto akcí, lákají k seberealizaci a inspirují talentované mladé lidi, kteří na několik let zakotví v Ostravě a stávají se, někdy i doživotně, součástí života města nebo šíří jeho pověst ve světě. Pozitivně vnímaný brand tří vykřičníků nemá jednotně komunikovaný obsah. Nefunguje koncepční a manažerské řízení značky a marketingových aktivit sjednocující komunikaci, což dopadá na image Ostravy. Mediální obraz Ostravy je podstatně horší než realita, přesto nelze svádět horší image Ostravy pouze na média. Před hotelem Imperial a divadlem Antonína Dvořáka už více než dvacet let chátrají budovy a silně poškozují image města, u městských jatek vedle Bauhausu, v Přívoze, na Fifejdách, neudržované chodníky, není jasná preference pěší, cyklo a automobilové dopravy, nejsou udržované zelené plochy, nepracuje se s prolukami a volnými plochami, veřejné prostranství není koncepčně osazováno Image města je především o prožité zkušenosti s městem a ostravská zkušenost je velmi přitažlivá. Podpora image města je řízený a cílený proces řízení značky. Silní hráči individuálně i společně komunikují a podporují jednotnou image města, která je provázána s brandem Ostrava!!!. Marketing města je srozumitelný a atraktivní, informuje a doporučuje, co a kde je ve městě atraktivního. Ostrava je město kosmopolitně otevřené, dobře komunikující a odvážně prezentující své odlišnosti. Ostrava dává prostor k marketingu města lidem, kteří zde žijí. Ostrava k posilování své image dobře využívá výhody všech svých obvodů, ale také širšího území aglomerace, včetně mimořádného geografického umístění poblíž Beskyd a dalších přitažlivých lokalit. Město podporuje zavedené značky a brání jejich zániku. Existence inteligentního systému pro řízení značky brandu Ostrava!!! na straně města a se zapojením klíčových stakeholderů Nárůst spokojenosti s Ostravou reflektovaný občany, návštěvníky, firmami, investory, médii i v různých hodnotících žebříčcích ze strany externích organizací zjišťování také pomocí pravidelných měření jednou za 1 až 2 roky

5 Stav 2016 Strategické cíle / estetickými prvky a živou kulturou. Komunikační nástroje města jsou zacíleny primárně na lákání nových investorů a návštěvníků a i v těchto oblastech jsou vnímány velké rezervy (navigace návštěvníků od dopravních uzlů, vzhled města, atraktivity - nejen turistické, ale i gastronomické, kulturní, umělecké, komunitní apod.). Nejsou jednotně komunikovány významné atraktivity, významné akce a událostí subjektů, které spoluvytvářejí kulturní a společenský život města. Na frekventovaných a potenciálně výstavních místech města jsou přítomny herny, zastavárny a nesystémově rozprostřená parkovací místa. Prostory kolem nádraží a navigace návštěvníků do centra města stále nefunguje jako přívětivá brána do města. Na dopravních uzlech a místech, která jdou tzv. nejvíce vidět, není nic hezkého, příjemného, uklizeno, potulují se bezprizorní nedůvěryhodní lidé, místo nevybízí ani k pohledu, natož k volnému času. Platí zejména pro přestupné terminály, ulice, po kterých jezdí hromadná doprava a místa před významnými budovami funkcí nebo s historickou hodnotou.

6 3. Ostrava podnikavá a podnikající Město úspěšně zvládlo změnu ekonomické struktury, restrukturalizaci těžkého průmyslu a sociální dopady s tím spojené. Dynamika strukturální změny ekonomiky je nejvyšší v celé ČR. Zásluhu na tom mají připravené průmyslové zóny (Hrabová, Mošnov), aktivní spolupráce vedení města s investory, propagace investičních příležitostí vedením města i ve spolupráci s Czechinvestem a synergie s technickou univerzitou. Příchod významných investorů přispěl k proměně a diversifikaci ekonomické struktury. Přes neočekávaně dobré výsledky koncepční podpory investic v průmyslových zónách v posledních letech, se Ostrava musí stále vyrovnávat s dopady restrukturalizace. Firmy na Ostravsku disponují unikátními znalostmi a kompetencemi, které vyplývají z vysoké koncentrace odvětví v hodnotovém řetězci uhlí-ocel-stroje. Tyto znalosti a kompetence mají potenciál využití v nových, slibně se rozvíjejících oborech (automotive, strojírenství, IT, měřící technika, pokrokové materiály, mechatronika a robotika, environmentální technologie, energetické úspory, apod.) Ostrava úspěšně navázala na svou průmyslovou tradici. Tradiční průmyslová odvětví se propojují s kreativními a inovativními obory, například v oblasti zdravotnictví, průmyslu 4.0 nebo v oblasti zelené a znalostní ekonomiky. V Ostravě se vytvářejí a uplatňují nové technologie, jak v oblasti průmyslu, tak v běžném životě obyvatel. Spojení investic do kvalitnějšího životního prostředí s podnikáním přineslo další investice a pracovní místa. Je dobře využívána poptávka obyvatel po lepším životním prostředí, výzkumné kapacity a podnikatelská infrastruktura pro inovační podnikání i veřejné zdroje. Ostrava je součástí platforem a systematické podpory podnikání a podnikavosti. Vznikají nové malé a střední podniky, buduje se sociální kapitál a prostředí důvěry. Ostrava je městem, kde se Měření relevantních dopadových indikátorů, např.: Růst HDP na obyvatele Růst exportní výkonnosti Růst mzdového mediánu Růst počtu začínajících podnikatelů Existence a nárůst mezinárodních odborných konferencí na špičkové úrovni pořádaných v Ostravě Zavedení a výsledky inteligentního systému podporujícího podnikání v Ostravě Zavedení a výsledky inteligentního systému rozvíjejícího podnikavost mladé generace vyrůstající v Ostravě

7 Stav 2016 Strategické cíle / Ekonomika Ostravy a Moravskoslezského kraje je díky koncentraci automobilového průmyslu, strojírenství, energetiky a IT propojena s globálními hodnotovými řetězci. Na Ostravsku jsou přítomny výrazně exportní firmy, kraj patří mezi nejvyhledávanější destinace v Česku pro přímé zahraniční investice, a to i v oborech s vyšší přidanou hodnotou. V podnikovém sektoru patří investice podnikového sektoru do výzkumu a vývoje co by podílu na HDP k nejvyšším v ČR, zejména díky přítomnosti velkých českých i zahraničních firem. Přítomnost velké technické univerzity VŠB - TU s vysokým potenciálem aplikovaného výzkumu a nově vybudovanou výzkumnou infrastrukturou (např. IT4Innovations). Dlouhodobě přerušená tradice podnikání, kontinuálně během pěti dekád 20. Století. Nízká podnikavost lidí a malá intenzita v zakládání nových firem vzniká málo nových zajímavých pracovních příležitostí. Málo kvalitních řemeslníků a technicky orientovaných malých podnikatelů. Chybí systémová a koncepční podpora podnikavosti, začínajících podnikatelů, ale i malých a středních firem, včetně absence koordinované širší spolupráce v rámci regionu. mimořádně daří sociálnímu podnikání a je v tomto inspirací pro ostatní. Město podporuje každého, kdo nabízí kvalitu a má ambici růst. V Ostravě se potvrzuje, že i malí mohou být světoví.

8 4. Ostrava přitažlivá pro talenty Ostrava je mimořádná, minimálně v rámci České republiky, aktivitami občanských iniciativ, bohatým komunitním životem. Komunitní život dostává, především v centru města, nový impuls - širší společenské procesy, spojené se změnou priorit lidí, mladší generace se začínají projevovat. Ostrava je sídlem kulturních a sportovních akcí národního i mezinárodního významu lákajících tisíce návštěvníků nejen z České republiky. Ostrava zahájila program na podporu talentů. Některá kvalitní pracovní místa jsou ohodnocena hůře než v Praze - pověst Ostravy jako zdroje levné pracovní síly láká investory, ale neguje image regionu a města, které láká investice do oborů s vyšším potenciálem a vyšší přidanou hodnotou. V některých oborech jsou kvalitní pracovní místa, ale není dost zaměstnanců, což podvazuje růst firem. V Ostravě se nepodařilo usídlit žádnou významnější státní nebo kulturní instituci, která by generovala atraktivní pracovní místa. Naopak, dochází k další centralizaci rozhodování a financí do Prahy například Ostrava je úspěšná v globálním boji o talenty díky dlouhodobě zavedenému a neustále zlepšovanému programu pro identifikaci a rozvoj talentů. Ostrava přitahuje tvůrčí aktivitou a unikátními příležitostmi pro kulturní a kreativní průmysly díky propojení s průmyslovou tradicí. Je líhní nových a unikátních uměleckých forem, vytváří nové trendy v současném umění. Pracovní příležitosti v Ostravě jsou pestřejší a není problém zde najít zajímavé pracovní uplatnění. V Ostravě pracují excelentní výzkumné týmy v základním a aplikovaném výzkumu v oborech jako je mechatronika, robotika, kyberfyzické systémy, průmyslová automatizace, IT, biotechnologie, nanotechnologie, měření a regulace, zelené technologie a lékařství. Školy, veřejné instituce a firmy soustředí svou pozornost na Brain gain dosažení stavu, kdy se do Ostravy a blízkého okolí více mladých a talentovaných lidí a jejich rodin přistěhovává než vystěhovává Nárůst počtu vysoce kvalifikovaných a dobře placených pracovních příležitostí a schopnost zajistit jejich obsazení Zavedení a výsledky inteligentního systému pro identifikaci a rozvoj talentů v Ostravě a blízkém okolí Růst objemu smluvního výzkumu mezi místními univerzitami a firmami, jak místními, tak mimo region Existence několika kompetenčních center národního a případně mezinárodního významu

9 Úřad Regionální rady, který sídlil v Ostravě, bude zrušen a úřady práce ztratily autonomii a realizují aktivní politiku zaměstnanosti bez zohlednění aktuálních potřeb zaměstnavatelů v místě. Centrum si uzurpuje moc a peníze i v případě evropských fondů, které ovšem neumí efektivně využít ve prospěch rozvoje regionů. ucelenou podporu talentů, v různých oborech technických, přírodovědných, kulturních, společenskovědních i sportovních. Nápady a aktivity komunit, sportovních, uměleckých a kulturních spolků a skupin jsou městem vstřícně podporovány. V Ostravě je pestřejší nabídka kvalitního, příjemného a bezpečného bydlení, včetně nízkonákladového bydlení, ale i pozemky pro individuální výstavbu. V Ostravě je několik národních kompetenčních center se špičkovými lídry a týmy například pro průmysl 4.0, zlepšování životního prostředí s využitím inovačního podnikání, systémový rozvoj kompetencí pro život (měkké kompetence, jazykové kompetence, digitální kompetence, etické jednání, finanční gramotnost apod. ), pakty a partnerství pro trh práce aj.

10 5. Ostrava jako metropole vzdělávání Univerzity a vysoké školy v Ostravě nabízejí vysoce kvalitní vzdělání - atraktivní a mnohdy unikátní technické, přírodovědné i společenskovědní obory. V Ostravě každý rok studuje vysokoškolské obory více než třicet tisíc studentů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě dosahuje mezinárodně vynikajících výsledků v hodnocení kvality. Velmi pozitivně je vnímáno otevření Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Střední školy v Ostravě patří k nejlepším v kraji. Malý a velký svět techniky lákají do Ostravy za vzděláním a zábavou ročně statisíce návštěvníků. V Ostravě je hustá síť knihoven. Kvalifikace a dovednosti pracovní síly v Ostravě nevyhovují požadavkům zaměstnavatelů. Nedostačující přenositelné kompetence (jazykové, IT, měkké dovednosti). Není dost pracovní síly v technických a řemeslných profesích. Univerzity vytvářejí příležitosti pro získání špičkového vzdělání na světové úrovni, sledují světové trendy ve svých oborech a přinášejí do regionu inovace z vnějšku. Ostrava je známá jako univerzitní město. Počet vysokoškolských studentů tvoří čtvrtinu obyvatel města, řada studentů je přilákána ze zahraničí. Město nabízí dobré podmínky, aby zde talentovaní a vzdělaní lidé zakotvili na celý život. Ostrava obrátila nedostatky vzdělávací infrastruktury r.2016 (nepřítomnost prestižní velké vědecké knihovny a atraktivních muzeí) v historickou příležitost a koncepčně vybudovala špičková zařízení pro rozvoj vzdělanosti a současně pro zvýšení atraktivity města, mimo jiné i pro mladé a talentované lidi. Na všech školách je poskytována výuka ve více cizích jazycích. Ostrava je lídrem v rozvoji měkkých kompetencí pro život i práci. Na Nárůst počtu VŠ studentů v Ostravě celkově Nárůst počtu VŠ studentů přicházejících z jiných regionů ČR Nárůst počtu VŠ studentů přicházejících z jiných zemí Evropy a světa Image města, které je v ČR nejzajímavější z hlediska dostupnosti kvalifikovaných lidí vybavených potřebnými kompetencemi Rozvoj špičkového odborného pregraduálního vzdělávání kombinujícího odbornost a podnikavost nárůst prestiže řemesel a řemeslného podnikání Počet zapojených obyvatel do celoživotního vzdělávání, a to jak pracovně aktivních, tak seniorů

11 všech stupních škol jsou žáci a studenti systematicky vychovávání k podnikavosti, ke kreativitě a ke kultivovanému chování. Od mateřských po vysoké školy jsou rozvíjeny technické dovednosti a obory, které odpovídají aktuálním i budoucím potřebám zaměstnavatelů a investorů v regionu. Město nabízí excelentní neformální vzdělávání pro všechny obyvatele v každém věku. Starší obyvatelé mají možnost se aktivně zapojit do vysokoškolského života v rámci univerzity třetího věku a předávat své znalosti a zkušenosti mladým generacím.

12 6. Ostrava zaměstnaná Za posledních deset let bylo v rámci průmyslových zón vytvořeno téměř 14 tisíc pracovních míst, zaměstnanost v PZ vykazuje stabilní růst. Ostrava je v ČR mimořádná spoluprací klíčových aktérů na trhu práce v rámci Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který je současně iniciátorem a lídrem obdobných partnerství v dalších krajích ČR. Navrhovaná koncepční řešení v aktivní politice zaměstnanosti a vzdělávání, pro které je zapotřebí spolupráce státu, regionu, měst, zaměstnavatelů a škol, nejsou realizována díky nepružnosti centrálně řízené politiky příslušných ministerstev. Systém sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti je až kontraproduktivní - lidé nejsou dostatečně motivováni pracovat, vznikají vyloučené lokality a roste množství obyvatel nezačleněných do společnosti. S tím souvisí negativní jevy ve společnosti - kriminalita, šedá ekonomika, negativně vnímané okupování veřejných prostranství nezačleněnými obyvateli a odtud pramenící snížený pocit bezpečnosti, obtížnější vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených rodin. Ostrava již nepatří mezi města s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. Naopak, je místem, kde všichni, kdo chtějí a mohou pracovat jsou zaměstnáni nebo podnikají. Významnou roli v růstu zaměstnanosti sehrávají velmi aktivní sociální podniky a také rozvoj služeb spojených s řemeslným podnikáním. Vzdělávací systém podporuje a smysluplně začleňuje obyvatele, kteří to potřebují, do vzdělávání pro život a práci. Míra zaměstnanosti a míra i struktura nezaměstnanosti obyvatel Ostravy Objem sociálních dávek pobíraných občany Ostravy Míra úspěšnosti v absolvování základních a středních škol Počet, finanční objem a dopad realizovaných koncepčních řešení k posilování zaměstnanosti obyvatel Ostravy Míra zapojení klíčových stakeholderů na trhu práce do společných koncepčních řešení k posilování zaměstnanosti obyvatel Ostravy

13 Stav 2016 Strategické cíle / Okres Ostrava-město se dlouhodobě pohybuje na čelních příčkách žebříčku nezaměstnanosti a má velmi nepříznivou strukturu ve vysokém podílu dlouhodobě nezaměstnaných a vysokém podílu méně kvalifikovaných osob.

14 Zdroje: Strategický plán rozvoje města a jeho vyhodnocení Integrovaná územní investice ostravské aglomerace Analytické výstupy ke Strategickému plánu rozvoje města

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE Návrhy strategických směrů 1 Duben 2016 STAVEBNÍ KAMENY VIZE OSTRAVY 2030 Stavební kameny vize pro Ostravu 2030 jsou prohlášení, která popisují ideální stav, k němuž chce

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

Pracovní skupina Městský rozvoj a infrastruktura

Pracovní skupina Městský rozvoj a infrastruktura Pracovní skupina Městský rozvoj a infrastruktura Strategická pracovní skupina 26. května 2016 Program jednání 15:00 Úvod, zahájení, cíle setkání, potřebné informace 15:15 Diskuze k hlavním zjištěním 16:15

Více

Pracovní skupina Růst a správa města

Pracovní skupina Růst a správa města Pracovní skupina Růst a správa města Strategická pracovní skupina 27. května 2016 Program jednání 13:00 14:15 Úvod, cíle setkání, informace k procesu tvorby strategie, hlavní zjištění z analýz, diskuze

Více

aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy analytická část 2015 informační brožura

aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy analytická část 2015 informační brožura aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy analytická část 2015 informační brožura Silné stránky hlavního města Prahy Silná značka Prahy / SS 1 Silná značka města vycházející z historických a kulturních

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

meet europe. meet centrope. www.centrope.com

meet europe. meet centrope. www.centrope.com strategie 2013 cz Vize centrope 4 Zaměření na Znalostní region 6 Zaměření na Lidský kapitál 12 Zaměření na Územní integraci 18 Zaměření na Kulturu a cestovní ruch 24 Naše budoucí spolupráce 30 centrope

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020 PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020 Návrh č. 1 srpen 2014 Obsah ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony 1 Informace k verzi PD IROP ze dne 28. 2. 2014 Programový dokument je zpracován v rozsahu šablony pro programový dokument, definované Metodickým pokynem pro přípravu

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Dotazník je zaměřen na zhodnocení spokojenosti obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a dalších místní aktérů s podmínkami a příležitostmi pro jejich aktivity a život v Pobeskydí.

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Aktivity a přínosy projektu CluStrat pro Karlovarský kraj

Aktivity a přínosy projektu CluStrat pro Karlovarský kraj Aktivity a přínosy projektu CluStrat pro Karlovarský kraj Současná (dlouhodobá) situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Analýza potřeb v území jako východisko pro tvorbu Krajského akčního plánu

Analýza potřeb v území jako východisko pro tvorbu Krajského akčního plánu Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Analýza potřeb v území jako východisko pro tvorbu Krajského akčního plánu Workshop s řediteli škol Zlínského kraje 31.

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Přes překážky na trh práce

Přes překážky na trh práce Přes překážky na trh práce 08/2012 Martin Navrátil Práce Agentury v Moravskoslezském kraji Spolupráce s městy MSK v intenzivní formě koordinovaného přístupu: Ostrava, Krnov, Odry, Osoblažsko Bruntál, Vrbensko

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020 Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy Širší shrnutí S využitím odborných diskusí je definován pojem regionální infrastruktury pro podporu inovací

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Produkt jako konkurenční výhoda destinace

Produkt jako konkurenční výhoda destinace Produkt jako konkurenční výhoda destinace 5. Fórum cestovního ruchu Beskydy - Valašsko IMAGE * IMPULSY * INSPIRACE 2016 Frenštát pod Radhoštěm ŠÁRKA TITTELBACHOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE Produkt

Více

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO IROP Verze z 3.12.2013 Bude se upravovat dle požadavků EK Může dojít k podstatným změnám Prostor pro

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

Základ klastru. Jak si klastr představit. Specializované podpůrné firmy. Další členové. Společné prvky výkonného klastru

Základ klastru. Jak si klastr představit. Specializované podpůrné firmy. Další členové. Společné prvky výkonného klastru Nanotechnologický klastr 28.3. 2006 Olomouc Co jsou to klastry Klastry vysvětlení konceptu Založení a financování Jiří Herinek Czechnvest Klastr oborové seskupení Regionální seskupení firem a přidružených

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry

Program Klastry kritéria pro výběr projektu. Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry Program Klastry kritéria pro výběr projektu Hodnocení projektu vyhledávání vhodných firem pro klastry A. Kritéria nutná musí být splněna (ANO/NE) Žadatel disponuje písemným vyjádřením zájmu o zpracování

Více

1@Terciární vzdělávání

1@Terciární vzdělávání 1@Terciární vzdělávání OBSAH 1@Terciární vzdělávání... 1 A) 2@Společné otázky... II 3@Utváření terciárního sektoru vzdělávání... II 3@Potřeby hospodářství a společnosti se velmi rychle vyvíjejí.... IV

Více

fajnova diskuze k vizi Ostravy 2030 a k řízení značky pro zlepšení image města

fajnova diskuze k vizi Ostravy 2030 a k řízení značky pro zlepšení image města Metropole regionu Bohatství v lidech Zdravé město fajnova diskuze k vizi Ostravy 2030 a k řízení značky pro zlepšení image města Pracovní skupina IMAGE 16. září 2016 Program jednání Priority a cíle Strategického

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK 2015-2016 Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování projektů Osloveny stovky

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

ODDÍLY C-F. Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR MSK na udržitelný rozvoj území

ODDÍLY C-F. Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR MSK na udržitelný rozvoj území ODDÍLY C-F Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR MSK na udržitelný rozvoj území OBSAH C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH... 3 D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

ANALÝZA POTŘEB ÚZEMÍ PRO POTŘEBU KRAJSKÉH O AKČNÍHO PLÁNU ROZV OJE VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA POTŘEB ÚZEMÍ PRO POTŘEBU KRAJSKÉH O AKČNÍHO PLÁNU ROZV OJE VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA POTŘEB ÚZEMÍ PRO POTŘEBU KRAJSKÉH O AKČNÍHO PLÁNU ROZV OJE VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Květen 2016 Obsah 1. Úvod do problematiky... 1 1.1. Úvod... 1 1.2. Metodika... 1 2. Vstupní analýza a

Více

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů 1 Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů Ing. INCOMA Research, Business & Industry CEE Základní informace o projektu 2 Při příležitosti konference Fórum českého stavebnictví připravila

Více

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK)

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Ostrava, 18.2.2014 RIS3? S3? RIS? Co je to RIS3? Strategie inteligentní výzkumné specializace (smart specialisation strategy) Zaměření na VaV oblasti se silným

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK 2015-2016 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu SOUTĚŽÍCÍ A METODIKA HODNOCENÍ Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce s rozšířenou působností v ČR (205 municipalit). Město Praha bude vyhodnoceno samostatně (22 městských správních obvodů).

Více

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA SHRNUTÍ

Více

Strategický cíl 5 Transparentně a chytře spravované město (systém)

Strategický cíl 5 Transparentně a chytře spravované město (systém) Transparentně a chytře spravované město (systém) Jedním z prioritních strategických cílů Prahy musí být také důvěryhodná a efektivní veřejná správa, využívající smart (chytré) technologie a uplatňující

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Strategické plánování jako nástroj rozvoje cestovního ruchu ve městech a obcích praktické informace z praxe Cestovní ruch - obecně

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Anna Kadeřábková, Centrum inovačních studií VŠEM SOCIÁLNÍ INOVACE ZÁKLADNÍ POJMY

Anna Kadeřábková, Centrum inovačních studií VŠEM SOCIÁLNÍ INOVACE ZÁKLADNÍ POJMY Anna Kadeřábková, Centrum inovačních studií VŠEM SOCIÁLNÍ INOVACE ZÁKLADNÍ POJMY 1 Struktura I. Klíčové pojmy II. Inovační projekty III. Fáze, typy, dynamika inovací IV. Hodnocení impaktu V. Zdroje 2 I.

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

Analýza situace na trhu práce Moravskoslezský kraj

Analýza situace na trhu práce Moravskoslezský kraj Analýza situace na trhu práce Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj a jeho charakteristika Rozloha: 5 445 km2 (cca 7 % rozlohy České republiky) Počet obyvatel: 1,217,676 (cca 12 % obyvatel České republiky)

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Jednání Tematické pracovní skupiny s vedoucími odborů MMO pro přípravu Strategického plánu rozvoje města Ostravy

Jednání Tematické pracovní skupiny s vedoucími odborů MMO pro přípravu Strategického plánu rozvoje města Ostravy Jednání Tematické pracovní skupiny s vedoucími odborů MMO pro přípravu Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017-2023 Místo konání: NR 206a Datum a čas: 13. 9. 2016, 14:30-16:30 hod. Účast: dle prezenční

Více

Další práce na finalizaci strategického plánu bude probíhat v součinnost mezi Týmem pro tvorbu strategie a PROCESEM.

Další práce na finalizaci strategického plánu bude probíhat v součinnost mezi Týmem pro tvorbu strategie a PROCESEM. Projekt: Věc: Z á p i s z j e d n á n í Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 2026 (dále jen SPUR) Jednání členů pracovní skupiny (PS) Rozvoj území, bydlení, řízení

Více

partner dále nabízí potenciál a příležitosti

partner dále nabízí potenciál a příležitosti Rozhovor Do světa za obchodem Německá ekonomika je V DOBRÉ KONDICI Náš největší obchodní a strategický partner dále nabízí potenciál a příležitosti Na vývoj německé ekonomiky v roce 2016 hledí ekonomové

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_73. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_73. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_73 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Swot, analýza Silné stránky Díky geologické stavbě

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část 1 2 Obsah 1 Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie... 5 2

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více