Zlatý poklad České republiky. Jan Dolista

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlatý poklad České republiky. Jan Dolista so-cool@ehm.cz"

Transkript

1 Zlatý poklad České republiky Jan Dolista

2 Zlatý poklad neboli měnové zlato K čemu vlastně slouží? Měnové zlato tvoří část devizových rezerv. Slouží tedy jako mezinárodní platidlo mezi státy a bankami a jako světově směnitelná rezerva státu. Kde je uloženo? Měnové zlato je uloženo v trezorech ČNB nejen v Praze ale i v zahraničí. Jaké je podoba měnového zlata? Měnové zlato je uloženo ve formě slitků (zlatých cihel) a zlatých mincí.

3 Slitek nebo, chcete-li, zlatá cihla -cihlička váží přibližně 12.5 kilogramu -hodnota cihličky je pohyblivá Proč 12.5 kila? Protože cihlička váží 400 trojských uncí, což je váhová jednotka zlata. Také je to váha, na které se státy dohodly na začátku 20.století. Slitky jsou všude stejně velké a těžké. Proč nemá slitek stálou hodnotu? Cena slitku je závislá na kurzu USD a na cenách zlata na světových trzích. - ČNB při prodeji v roce 1997 dosáhla ceny 323USD za unci - v listopadu 2004 se cena jedné unce pohybovala kolem 400USD cena zlata stanovila nový rekord 1064 USD za trojskou unci Každý slitek má svůj certifikát. Na slitku je uvedeno identifikační číslo, název rafinérie ve které byl odlit a její pečeť. V certifikátu, který slitek provází, je uvedena jeho hmotnost. Slitky se vždy převažují, neboť některé jsou poškrábané. Zdroj [4]

4 Historie měnového zlata Zlatý poklad za první republiky Zlatý poklad republiky se začal vytvářet od počátku roku 1919 vyhlášením národní sbírky. Ta však nakonec měla spíše psychologický efekt, protože výsledkem darů bylo shromáždění asi zlatých mincí a medailí, ale asi jen 65 kg ryzího zlata. Pro vytvoření základu zlatého pokladu republiky měla daleko větší význam vnitřní valutová půjčka. Tehdy takto stát s úrokem čtyř procent získával buď zlato nebo valuty, za které zlato nakupoval. Do roku 1926 se tak vytvořil první základ, který byl něco přes tři tuny. Spekuluje se, že část zlatého pokladu je tvořena zlatem z ruského pokladu, které dovezli čeští legionáři. Tato informace nebyla nikdy potvrzena a představitelé první republiky to popírají. Zároveň dokumenty prokazují, že částku, kterou legionáři převzali také odevzdali. Citováno z [1]

5 Měnové zlato ve 30. letech Do konce 30. let se dostala celková suma našeho měnového zlata na 95 tun, ale protože rostl pocit nejistoty, rozhodla se národní banka i v souladu s míněním ministerstva financí co největší část zlata deponovat do zahraničí. Tak bylo asi 85 tun deponováno v zahraničí, část prostřednictvím Banky pro mezinárodní vyrovnání v Basileji (která jej bohužel investovala v Německu), část ve Švýcarku a fyzicky největší část měnového zlata byla uložena v Bank of England (téměř 55 tun zlata). Citováno z [1]

6 Dopad Mnichova na měnové zlato Za odstoupení Sudet Československo ovšem zaplatilo, ještě před vytvořením protektorátu, uzavřením zvláštní dohody mezi Československem a Německem. Německo bylo v této záležitosti jednoznačně ofenzivní partner a nešlo pouze o měnové zlato, ale i o některá další finanční aktiva. Šlo třeba také o jednání o vozovém parku železnic. Jednání se vůbec vztahovala na celou škálu dalších komodit. Německo totiž vycházelo z představy, že když získalo Sudety, mělo by získat i adekvátní díl národního bohatství, který Sudety vyprodukovaly v době minulé. Převedení prvních čtrnácti tun měnového zlata ve prospěch Německa tak proběhlo ještě před 15. březnem Po 15 březnu byly vydány dva příkazy na převod naprosté většiny zlata deponovaného v Bank of England. Část byla deponována na přímém účtu Národní banky československé. Tato žádost byla odmítnuta, protože to britská vláda očekávala a ministr financí Simon hned 15. a 17. března vydal dva příkazy, které blokovaly veškerá československá aktiva v Bank of England. Ovšem problém byl s větší částí zlata (asi 28 tun), která byla deponována v Bank of England pouze formálně. Ve skutečnosti byla právě na účtu Banky pro mezinárodní vyrovnání. Basilejská centrála banky byla vyzvána, aby převedla zlato z účtu Československé národní banky na německou a výsledek byl, že manažeři Bank of England se rozhodli vyhovět. Z 28 tun zlata bylo převedeno 23 tun. A v následujících dnech se čile obchodovalo po dvou milionech liber do Belgické národní banky a Nizozemské národní banky. Asi 1,5 milionu liber bylo prodáno v Londýně. 31. března byl účet prázdný. Citováno z [1]

7 Odloučení Slovenska V roce 1939 do této situace zasáhla ještě česko-slovenská odluka, takže o rozdělení majetku mezi částí Českých zemí a tehdejší Slovenskou krajinou se začalo jednat rovněž za druhé republiky. Tehdy jsme museli Slováky logicky také vyplatit, nikoli ale v měnovém zlatu. Měnové zlato přišlo na přetřes až po 14. březnu. Citováno z [1]

8 Měnové zlato v průběhu války Zbylá část měnového zlata, která byla deponována u Bank of England hrála velmi významnou roli. Díky existenci této části zlata totiž Velká Británie přistoupila k uzavření dohody s prozatímní vládou a poskytla jí úvěr ve výši 7,5 milionu liber. To byla velká částka, která umožnila Benešovi, exilové vládě a vojenským jednotkám skutečně zahájit svou činnost směřující k obnově samostatného československého státu. Citováno z [1]

9 Československé zlato po válce Po válce začala složitá jednání, která měla vést k restituci měnového zlata. Ta část zlata, která byla Spojenci zadržena, byla po lednových jednáních v roce 1946 dána pod rozhodování takzvané tripartitní komise, kde měly po jednom komisaři Francie, Velká Británie a USA. Tato komise pak vyzvala spojenecké státy, aby předložily své nároky na to, kolik zlata, o které v průběhu války přišly, jim má být nahrazeno. Československý nárok byl poměrně realistický, šlo o 45 tun měnového zlata, a tripartitní komisí byl shledán oprávněným. Nicméně když se sešly všechny nároky a rozhodovalo se o rozdělení, bylo Československu přiznáno, že reálně může obdržet 64 % svého nároku. První část potom od tripartitní komise Československo obdrželo ještě v jednání, které bylo dokončeno před únorem Bylo to více než 6 tun zlata. Citováno z [1]

10 Československé zlato po válce Zbylé zlato se k nám restituovalo až v roce Důvodem jsou československá opatření v podobě znárodnění, konfiskací, národních správ, která proběhla ve dvou vlnách, v roce 1945 a po únoru 1948, a častokrát postihla majetek nejen československých občanů, ale také cizích státních příslušníků a investorů. Především Spojené státy a také Francie potom v roce 1948 zablokovaly vydání větší části měnového zlata a požadovaly, aby byly nejprve vyřešeny tyto nároky. Tedy aby Československo uzavřelo náhradové dohody především se Spojenými státy. Spojené státy nehodlaly dát svůj souhlas k předání zbylé části měnového zlata, dokud nebude uzavřena dohoda o vyrovnání. A protože rozhodnutí tripartitní komise musela být učiněna jednomyslně, americký postoj stačil k tomu, aby zablokoval vydání měnového zlata na několik desítek let. I samo Československo ale využilo skutečnosti, že mu nebylo navráceno měnové zlato, a odmítlo v roce 1955 pokračovat ve splácení válečného dluhu Velké Británii. Otázka měnového zlata se tak dostala do velmi složitého komplexu jednání, kde se jednalo hlavně o československo-britské a československoamerické majetkové a finanční vyrovnání. Citováno z [1]

11 Rozšiřování pokladu koncem 60. let. Koncem 60. let probíhala pozoruhodná akce "Každý občan nejméně jeden gram zlata na zlatý poklad republiky". Od srpna 1968 došly do Státní banky ze všech koutů naší vlasti zásilky s nejrůznějšími předměty. Všechny dary byly evidovány, podrobeny zkoušce pravosti zlata a zváženy komisí pracovníků banky. Ve Státní zkušebně drahých kovů pak zlato slévali do kokil. K 1. prosinci roku 1969 zpracovali přes 78 kg zlata od téměř deseti tisíc dárců. Citováno z [1]

12 Nakládání se zlatým pokladem v nedávné minulosti Od roku 1990 Centrální banka spravovala 105 tun zlata. Po rozdělení ČSFR se toto množství snížilo na 70 tun zlata. Z nich bylo v roce tun prodáno a 14 tun si ČNB ponechala. Při rozhodování o prodeji zlata vzala ČNB do úvahy tato východiska: V dnešním neinflačním světě zlato přestalo plnit funkci pojistky proti inflaci. Existují jiná, téměř bezriziková aktiva, která plní investiční roli a nahrazují zlato v portfoliích centrálních bank. Kolísání cen zlata a zápůjčních sazeb zlata je příliš vysoké. Zlato se dostalo do pozice, kdy vůbec není jednoduché ho prodat v případě okamžité ptřeby. Česká republika se dnes nachází v úplně odlišné geopolitické situaci než předválečné Československo. Zlato už neplní úlohu "záchranného" aktiva. Jiné centrální banky prodávají, nebo se chystají prodávat. Které se to podaří dříve, dosáhne lepší ceny ("vězňovo dilema" - De Nederlandsche Bank dosáhla v letech 1995 až 1996 ceny kolem 400 USD za jednu unci zlata, ČNB v roce 1997 ceny 323 USD/oz a Bank of England v roce 2000 ceny 280 USD/oz). Zlato, podobně jako jiná aktiva, má časovou strukturu úrokových sazeb, tzv. výnosovou křivku. Výnosy zlata jsou nižší než výnosy např. dolarových aktiv. V případě tříměsíčních úrokových sazeb (zlato 0,5 % p. a., dolarová aktiva, např. US Treasury bills, 6,2 % p. a.) je tedy úrokový rozdíl 5,7 % p. a. v neprospěch zlata. Když vynásobíme 56 tun (odpovídá přibližně 1,79 miliónu uncí) zlata, které ČNB prodala, dosaženou cenou (323 USD/oz) a tímto úrokovým rozdílem, docházíme k číslu 1,253 miliardy korun ročně. O tolik víc ročně vynáší investice do dolarových aktiv než držení zlata. Citováno z [2]

13 Současný pohled na zlatý poklad Údaje uvedené na předchozím snímku byly čerpány z článku z roku 2000, takže o použitých argumentech lze velmi úspěšně pochybovat. Jedním z hlavních argumentů proti výhodnosti prodeje zmíněných 56 tun zlata je současný astronomický kurz zlata. Dovolím si připomenout že v roce 1997 ČNB prodávala za cenu 323USD za trojskou unci, zatímco celkem nedávno ( ) dosáhlo zlato historického maxima 1061USD za trojskou unci.

14 Současný pohled na zlatý poklad Dalším, ne přímo ekonomickým argumentem, je argument Richarda Krále, bývalého zmocněnce československé vlády ve věci navrácení československého zlata od Tripartitní komise, který říká: Pro mě a řadu dalších občanů jde ale o něco úplně jiného. Šlo o symbol naší státnosti. Jako s takovým se nekupčí. Korunovační klenoty též nenesou žádné úroky. Za Hradčany by hotelová síť Hilton jistě taky zaplatila slušné peníze. Oboje, stejně jako například státní hymna a vlajka, patří u nás z historických důvodů do stejné kategorie jako měnové zlato. Připouštím, že někdo, kdo toho ví málo o historii československého měnového zlata a zřejmě o historii vůbec, se na to může dívat jinak. Citováno z [3]

15 Použité zdroje Hlavní zdroj [1] Textový přepis pořadu České televize Historie.cz s názvem Naše zlaté poklady, kam jste se poděly? Další zdroje: [2] Článek Radek Urban z ČNB s názvem Měnové zlato v historické perspektivě z roku [3] Reakce Richarda Krále na předchozí článek s názvem Měnové zlato (podruhé) z roku [4]Článek Národní poklad: Třináct a půl tuny zlata! [5]Krátká zpráva o prolomení historické hranice kurzu zlata

16 Děkuji za pozornost Jan Dolista

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Michal Smolný Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Komparace hypotečního úvěru s americkou hypotékou a její pozice na

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Jan Gajdoš. Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty

Jan Gajdoš. Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Jan Gajdoš Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty Diplomová práce Olomouc 2013 Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Ing. Janě

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

Formy zhodnocování úspor v bankách

Formy zhodnocování úspor v bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Formy zhodnocování úspor v bankách Diplomová práce Autor: Bc. Antonín Dudek Finance Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Holasová, MBA Praha Červen

Více

Komoditní burzy ve světě a v ČR

Komoditní burzy ve světě a v ČR Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Komoditní burzy ve světě a v ČR Commodity Exchanges in the World and in the CR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

(nejen) o Mezinárodním měnovém fondu

(nejen) o Mezinárodním měnovém fondu (nejen) o Mezinárodním měnovém fondu (Ze zahraničních pramenů vybral a komentoval Jaroslav Voříšek, Praha 2000) Při zkoumání fenoménu Mezinárodního měnového fondu (a všech ostatních podpůrných finančně-politických

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX,

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX, -2672 Č E S K Á R E P U B L I K A R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Českém Krumlově rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ondřeje Círka a přísedících Jany Kovaříkové

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2003 Jan Kos Evropský polytechnický institut, s.r.o. KAITÁLOVÝ TRH V ČR, ZAMĚŘENÍ PRAŽSKÁ BURZA (bakalářská práce) Autor:Jan Kos Vedoucí práce:

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU... 7 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE...

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU... 7 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE... OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU... 7 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE... 10 ZPRÁVA O AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ

Více

ČEZ a.s. po valné hromadě. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80. Datum

ČEZ a.s. po valné hromadě. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80. Datum Update: 18.6.2004 ČEZ a.s. po valné hromadě Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 1.1.2003 1.2.2003 1.3.2003 1.4.2003 1.5.2003 1.6.2003 1.7.2003 1.8.2003

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Vyhodnocení výnosu a rizika vybraných komodit na světových trzích

Vyhodnocení výnosu a rizika vybraných komodit na světových trzích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Zaknihované cenné papíry Zpracoval: Pavel Drunecký Plzeň 2014 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci na téma: Zaknihované

Více

HISTORIE Ministerstva financí

HISTORIE Ministerstva financí HISTORIE Ministerstva financí 1918-2004 Obsah Úvod Část první Období první republiky (1918-1938) I. Vznik Československa a snaha o stabilizaci veřejných rozpočtů a měny (1918 1925) II. Léta konjunktury

Více

Desatero úspěšného investora

Desatero úspěšného investora investiční průvodce II/III obsah Pro koho jsou vhodné fondy? IV Do čeho investují milionáři V Je krize? Vsaďte na zlato VI VIII Uložit peníze do umění je módním hitem IX XI Alternativní investice mají

Více

Majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi Chronologický přehled

Majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi Chronologický přehled Majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi Chronologický přehled 1990 1991 Součástí ústavního pořádku se stala Listina základních práv a svobod obsahující záruky náboženské svobody. Na ně se odvolával

Více

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Když se zeptáte většiny lidí kdy se slaví den míru, nedostanete jednoznačnou odpověď. Mnozí patrně vysloví osmého května, kdy skončila 2. světová válka,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Kupónová privatizace Sborník textů Dušan Tříska, Václav Klaus, Robert Holman Vladimír Rudlovčák, Michal Hrubý Jan Mládek a Marek Loužek č. 13/2002 Kupónová privatizace

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více