Pioneer Fund Solutions

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pioneer Fund Solutions"

Transkript

1 Pioneer Fund Solutions Komplexní řešení Vašich investic

2 V České republice je registrováno více než podílových fondů. Ve světě jich existuje Fund Solutions znamená Fondové řešení Nová rodina fondů fondů nabízí komplexní řešení investic pro konzervativní, balancované, dynamické portfolio. Je realistické očekávat vyšší výnos u rizikovější. Je nutné přijmout nižší výnos u konzervativní. Je nezbytné si uvědomit, že rizikovější přináší krátkodobé poklesy. PROČ? Dlouhodobě investice přináší atraktivní zhodnocení JAK? Jednoduchá administrativa Investice ochraňují kapitál před inflací Aktivní správa Unikátní investiční proces o 4 pilířích CO? Pioneer Fund Solutions Conservative < 35 % akcií; 3 5 let Diversified Growth % akcií; 5 a více let Přehledný reporting Výběr nejlepších portfolio manažerů z celého světa Fondy fondů představují daňově optimální řešení Vyznat se ve světě fondů není snadné. Vybrat ty nejlepší je nutné! Globální investice. Vyspělé i rozvíjející se trhy Balanced % akcií; 5 a více let Asymetrický rizikový profil >> Tři investiční profily konzervativní, balancovaný, dynamický >> Všechny třídy aktiv - akcie, dluhopisy, komodity, reality >> Top fondy nejlepších správců z celého světa >> Čtyři pilíře aktivní správy v daňově optimálním produktu >> Zajištění měnového rizika >> Jednoduchá administrativa pro nákup i prodej >> Přehledný denní reporting v mobilu, tabletu či notebooku >> Jednorázové i pravidelné investice Akcie, dluhopisy, komodity, reality Fondy fondů řeší složitost investic 1/ Zdroj IIFA, data ke konci roku Celkově fondy spravují USD Věříme, že cesta k dosažení investičního úspěchu vede přes kvalitní diverzifikaci, disciplínu, dodržení investičního horizontu a aktivní správu.

3 Stručný přehled Pioneer Fund Solutions Conservative» Fond je vhodný pro konzervativní klienty s kratším investičním horizontem» Předpokládaná výkonnost je vyšší než u dluhopisových fondů» Výkonnost by měla být dosažena s nižší mírou kolísavosti než u klasických konzervativních smíšených fondů. Klíčové údaje Portfolio manažer: John O Toole, Alan Butterfly Morningstar rating: **** Kategorie podle Morningstar: EUR konzervativní alokace globální Podíl rizikových aktiv 2 < 35 % Neutrální podíl akcií a dluhopisů: 25 % akcie, 75 % dluhopisy Investiční horizont: 3 5 let Manažerský poplatek: 1,2 % Fondy fondů mají ze své podstaty dvojí úroveň manažerských nákladů na správu. První je manažerský poplatek produktu samého a druhou jsou manažerské poplatky fondů, do nichž je investováno. V případě, že Pioneer Fund Solutions investují do fondů Pioneer Investments, jsou tyto poplatky vráceny do fondu a nesnižují tak výkonnost. V případě správců fondů třetích stran jsou kupovány institucionální levnější třídy, což náklady výrazně snižuje. Přehled nákladů je vždy uveden v dokumentu Sdělení klíčových informací, dostupném na Pioneer Fund Solutions Balanced» Fond je vhodný pro konzervativní klienty s kratším investičním horizontem» Cílem je dosáhnout vyšší výkonnosti vztažené k riziku než u akciových a smíšených fondů» Vítaná je i předchozí zkušenost s investováním na kapitálových trzích. Klíčové údaje Portfolio manažer John O Toole, Jennifer Reilly Morningstar rating **** Kategorie podle Morningstar EUR vyvážená alokace globální Podíl rizikových aktiv % Neutrální podíl akcií a dluhopisů: 50 % akcie, 50 % dluhopisy Investiční horizont 5 a více let Manažerský poplatek 1,2 % Pioneer Fund Solutions Diversified Growth» Fond je vhodný pro konzervativní investory vyžadující vyšší zhodnocení a tolerující výrazné kolísání hodnoty.» Cílem je dosáhnout podobné výkonnosti jako u globálních akciových fondů, ale s menší kolísavostí.» Pro větší investované částky je nezbytná předchozí zkušenost s investováním a vyšší míra znalostí o trzích.» Fond je také vhodný pro pravidelné investice menších částek na dlouhý investiční horizont i pro méně zkušené investory. Klíčové údaje Portfolio manažer John O Toole, Christoph Metz Morningstar rating: bude udělen v únoru 2018 Kategorie podle Morningstar: EUR agresivní alokace globální Podíl rizikových aktiv: % Neutrální podíl akcií a dluhopisů: 75 % akcie, 25 % dluhopisy Investiční horizont: 5 a více let (spíše více) Manažerský poplatek: 1,4 % 2/ Rizikovými aktivy jsou míněny zejména akcie, firemní dluhopisy spekulativního stupně, komodity a reality. Hlavním projevem rizika je míněno krátkodobé kolísání hodnoty, nikoliv bankrot či ztráta. Riziko ztráty či bankrotu na úrovni je sníženo velmi širokou diverzifikací a na úrovni fondu je eliminováno oddělením majetku fondu od majetku správce.

4 Nadvýnos : Unikátní investiční přístup o 4 pilířích Pioneer Fund Solutions nabízí investiční strategii o 4 pilířích. Každý pilíř má svůj jedinečný příběh a přínos. Každý pilíř přispívá ke zvýšení nebo k ochraně výnosu. Základním pilířem je výběr nejlepších fondů. V našem světě fondů neexistuje žádné omezení. Pouze kvalita. Tento pilíř je pro celkový výsledek nejdůležitější. Satelitní jištění Satelitní jištění Nízká korelace, relativní hodnota, taktické pozice Ochrana proti chybám ve vidění světa Naše vidění světa Zbývající pilíře mají za cíl přinést v součtu kladný výnos nezávisle na dění na trzích. V celkovém vyjádření tak mohou přidat hodnotu snížením poklesu či zvýšením růstu. Výzkum fondů Výzkum fondů Výběr nejlepších fondů, jištění a Satelitní přinášejí unikátní moderní investiční techniky. Pro pokročilé investory tyto pilíře představuje následující tabulka: PILÍŘ PŘÍKLADY SCÉNÁŘE* PŘÍKLADY STRATEGIE 1. Výběr fondů 2. Výběr fondů na americké akcie, evropské akcie, akcie rozvíjejících se trhů, firemní a vládní dluhopisy a komodity Omezený růst Evropy a renesance USA Hodnota na rozvíjejících se trzích Velcí globální správci (Goldman Sachs, BNP Paribas, Fidelity, T. Rowe Price, JP Morgan) i menší specialisté JO Hambro, Lemanik a další Dlouhá pozice na USD vs. EUR Akcie EMU vs. USA Dlouhá pozice na Indii a Čínu Dlouhá pozice na indonéskou rupii proti americkému dolaru OČEKÁVANÝ NADVÝNOS* +0,1 % až 0,4 % podle typu POČET OBCHODŮ Obvykle 5 nejlepších fondů pro každou strategii s horizontem neomezeným, pokud fond drží svou špičkovou výkonnost +0,8 % až +1,2 % Obvykle 8 12 obchodů se silným názorem na trend 3. jištění 4. Satelitní Geopolitické riziko Nákup prodejní (put) opce na index Euro Stoxx Akcie z vyspělého trhu Dlouhá pozice na Švédsko proti eurozóně. +0,15 % až +0,20 % za každou strategii Akcie rozvíjejících se trhů Dlouhá pozice na Indii / krátká na JAR Měny Dlouhá pozice na USD / krátká na korejský won 0,1 % až 0,15 % Obvykle 3 5 obchodů s cílem zajistit se proti extrémům Obvykle 3 7 obchodů na každou strategii s horizontem 6 měsíců * Příklady jsou pouze ilustrativní. Aktuální se v čase mění v závislosti na změnách tržních podmínek. Každá pozice u pilířů 2 4 má svůj stop loss, neboli úroveň, na které je prodána, v případě že se nevyvíjí dle očekávání. Očekávaný nadvýnos není garantovaný. Jde o snahu aktivním investičním procesem přidat hodnotu proti pasivním produktům, které kopírují trh. Pilíř jištění má ze své povahy vždy záporný výnos, protože funguje na principu pojištění. Jeho cílem je tlumit případné poklesy v extrémních situacích.

5 Nejlepší fondy: Hledáme talent, nespoléháme na štěstí Pioneer Fund Solutions Rizika: Co se může pokazit? Kvantitativní průzkum Filtr likvidity Kvantitativní analýza Kup / prodej Sleduj Nejlepší fondy Neustále monitoruj, zda platí Texty popisující rizika bývají obvykle dlouhé a nesrozumitelné. Zákonem vyžadované rizikové upozornění najdete na konci této brožury. Zde naleznete srozumitelné odpovědi na jasné otázky o riziku. Riziko nelze odstranit ani ze života, ani z financí. Riziko si můžeme jen vybrat. Jsou mé peníze v bezpečí před bankrotem či zpronevěrou? Ano Podílový fond prakticky nemůže zbankrotovat, protože drží stovky cenných papírů v každém okamžiku. Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Případný úpadek investiční společnosti tak neohrozí majetek fondu. Proto je zbytečné fondy pojišťovat proti bankrotu. Je to jejich výhoda, nikoliv nevýhoda. Na činnost fondu dohlíží regulátor a depozitář. Regulátor dohlíží na fondy obdobně přísně, jako na banky či pojišťovny. Depozitář (banka) schvaluje a kontroluje každou transakci. Pioneer Fund Solutions jsou z tohoto pohledu stejně bezpečné, jako jakýkoliv jiný fond skupiny Pioneer Investments. Dostatečná likvidita? Seřadit všechny fondy a nejlepší analyzovat Je za výkonností štěstí a náhoda či talent a proces? Koupit, Přípustný, Sledovat nebo Prodat Sestavit portfolio z nejlepších fondů Sledovat styl & posuny v sektoru Výkonnost, proces, změny v týmu? Revize doporučení Je výnos nebo alespoň vklad garantovaný? Ne Ani bezpečný otevřený dluhopisový fond nemůže garantovat pevný výnos. Kupuje totiž více dluhopisů s různou splatností a nabízí denní likviditu (možnost nakoupit a prodat). Ceny dluhopisů denně kolísají, přestože každý dluhopis má v den splatnosti garantovaný vklad i výnos. Fond drží obvykle desítky až stovky dluhopisů různých emitentů a různých splatností a sám splatnost nemá. Pojem negarantovaný není synonymem pro rizikový. Negarantovaná investice může být mnohem bezpečnější než garantovaná. Důležité je, do čeho fond investuje. Fond na bezpečné dluhopisy je bezpečný. Fond na rizikové dluhopisy a akcie je rizikový. Pioneer Fund Solutions jsou z tohoto pohledu bezpečnější než klasické fondy, protože jsou více diverzifikované (rozloženy do více cenných papírů). Ke dni byl největší podíl majetku Pioneer Fund Solutions investován do fondů těchto správců: Mohu prodělat? A případně kolik? Ano Hodnota cenných papírů kolísá v čase. Akcie kolísají výrazně více než dluhopisy. Ale i nejbezpečnější dluhopisy mohou krátkodobě klesnout. Pokud prodáte levněji než nakoupíte, proděláte. O investici do fondů byste měli uvažovat jen tehdy, pokud jste ochotni akceptovat kolísání hodnoty jako přirozený jev a ideálně výhodnou nákupní příležitost, nikoliv jako hrozbu vyvolávající stres, paniku a nutkání levně prodat ve snaze ochránit se před dalším hrozícím poklesem. Míra kolísání klesá v čase. Tabulka 3 ukazuje historickou simulaci nejhoršího a nejlepšího výnosu, které dosáhly relevantní trhy na různých horizontech, po odečtení manažerského poplatku jednotlivých fondů. Strategie Scénář 1 rok 3 roky 5 let 10 let 15 let 20 let Pesimistický 11,6 % 1,8 % +0,9 % +2,2 % +3,5 % +4,8 % Konzervativní Neutrální +5,7 % +5,4 % +5,3 % +5,1 % +5,0 % +5,3 % 25% akcie /75% dluhopisy Optimistický +18,1 % +13,1 % +10,8 % +8,7 % +6,9 % +5,9 % Pesimistický 23,3 % 6,7 % 1,3 % +0,2 % +3,1 % +4,8 % Balancovaná Neutrální +6,0 % +5,6 +5,4 +5,0 +4,9 +5,3 50% akcie /50% dluhopisy Optimistický +24,3 % +16,8 % +14,0 % +10,2 % +7,2 % +5,8 % Pesimistický 33,9 % 13,4 % 3,8 % 2,1 % +2,2 % +4,0 % Dynamická Neutrální +6,2 % +5,5 % +5,1 % +4,5 % +4,4 % +5,0 % 75% akcie /25% dluhopisy Optimistický +33,7 % +20,3 % +17,2 % +11,4 % +7,5 % +5,9 % 3/ Data v tabulce ukazují, jak by se chovala investice s podobným rizikovým profilem v historii na periodě až Čísla jsou počítána z reprezentativních indexů dluhopisového a akciového trhu. Od čísel jsou odečteny manažerské poplatky Pioneer Fund Solutions. Upozoňujeme, že dané údaje se týkají simulované výkonnosti v minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Budoucnost minimálně v příštích 5 10 letech bude více ovlivněna nižšími výnosy na trhu dluhopisů. Zejména konzervativní tak historicky dosáhly vyšších výnosů, než budou moci dosáhnout v příštích 5 10 letech.

6 Jednoduché řešení: Komplexní aktivní správa portfolia Všichni jsme konzervativní a nikdo z nás nechce ztrácet. V našem životě přibývá situací, kdy nám pomohou jen a jen vlastní peníze. Proto by měl každý mít dlouhodobý finanční plán 4 k dosažení finanční nezávislosti. Investice v něm mají nezastupitelné místo. Pouze kvalitní finanční plán poradí, zda je správné využít konzervativní, balancované nebo dynamické řešení. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ PLÁN VOLBA STRATEGIE Pioneer Fund Solutions vám ušetří čas Pioneer Fund Solutions nabízí komplexní řešení těchto potřeb: SNADNÁ ADMINISTRACE Pod jednou smlouvou a jednou platbou má každý investor nejlepší fondy z celého světa, jejichž výběr je neustále ověřován. Do portfolií jsou pořizovány aktivní fondy i indexové ETF. tvorbu kvalitního globálního portfolia Řešíme za vás: výběr těch nejlepších fondů KVALITNÍ INVESTICE Portfolia nabízejí globální alokaci na vyspělých i rozvíjejících se trzích do akcií, dluhopisů, komodit i realit. mnoho různých smluv u více správců sledování portfolia, čtení různých výpisů a jejich sčítání do jednoho srozumitelného reportu AKTIVNÍ SPRÁVA ZVOLENÉ STRATEGIE zasílání peněz do různých bank úpravy váhy jednotlivých fondů podle aktuální tržní situace NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ DANĚ Aktivní správa negeneruje daňové povinnosti, protože všechny nákupy, prodeje i inkasa dividend probíhají na úrovni fondu fondů s lucemburským domicilem 5. sledování, zda jsou vybrané fondy ty nejlepší rozhodování, zda provést změnu v tříletém daňovém testu a uvalit na sebe povinnost podat daňové přiznání AKTUÁLNÍ INFORMACE Klient má kdykoliv a kdekoliv v aplikaci MyPioneer kompletní přehled o svém majetku a jeho výkonnosti. 4/ Obsahuje zejména výpočet potřebného zhodnocení, délku investičního horizontu, požadavky na likviditu, toleranci k riziku, posouzení celkového majetku a závazků, znalostí a zkušeností a dalších aspektů. Tuto klíčovou fázi investičního rozhodování musí každý investor pečlivě zvážit se svým finančním poradcem nebo bankéřem předtím, než se rozhodne investovat do konkrétních fondů. 5/ Podle platných zákonů České republiky jsou v případě fyzických osob nepodnikatelů od daní z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn (hrubý příjem) u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč. Od daně z příjmu jsou vždy osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let.

7 TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NEPŘEDSTAVUJE ANI NENAHRAZUJE PROSPEKT NEBO STATUT A NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU. Veškeré informace v tomto dokumentu mají pouze informativní povahu, představují názory společnosti v době, kdy byl materiál vypracován, mohou být i bez předchozího upozornění kdykoli měněny na základě tržních a dalších podmínek a neobsahují žádnou záruku, že se země, trhy a sektory budou vyvíjet tak, jak je v dokumentu naznačeno. Názory zde uvedené se mohou lišit od názorů vyjádřených jinými autory a společnostmi skupiny Pioneer Investments. Přestože informace a data obsažená v tomto dokumentu byly získány ze zdrojů, které skupina Pioneer Investments pokládá za spolehlivé, autor ani žádná ze společností skupiny Pioneer Investments ani s ní spřízněná osoba nečiní žádné prohlášení ani nedávají záruku týkající se přesnosti a úplnosti tohoto dokumentu a na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit namísto nezávislého úsudku. Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku podle 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) ani veřejnou nabídku podle 1780 občanského zákoníku, osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. V případě zájmu o poskytnutí služby investičního poradenství či doporučení nebo poradenství v otázkách daňových a právních se obraťte na profesionálního poradce. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému, investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Návratnost investovaných prostředků není v žádném případě zaručena. Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jím poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu. Dříve než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným prospektem, který lze získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky klientského centra Pioneer Investments v ČR Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s právními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky, s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty je možno si vyžádat na výše uvedeném telefonním čísle. Názvy zahraničních fondů v českém jazyce zpravidla představují jejichmarketingové označení pro Českou republiku. Tento dokument, ani jeho obsah, není určen osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut amerického subjektu, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je vlastnictvím společnosti Pioneer Asset Management, a. s., člena bankovní skupiny UniCredit. Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., jediného akcionáře společnosti, a skupiny jejích dceřiných společností. Datum uveřejnění: 22. červen

Pioneer Investments. Profil skupiny

Pioneer Investments. Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny OBSAH Poslání a vize Pioneer Investments v letopočtech Produkty a služby Přístup založený na znalostech Proč právě Pioneer Investments? 1 Pioneer Investments Profil společnosti

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Třída A CZK ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK třída Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity byla založena 1. 6. 2010. Tato

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ NÁSTROJE A INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY

STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ NÁSTROJE A INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ NÁSTROJE A INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY 1 Upozornění Informace uvedené v této publikaci mají pouze obecný informační charakter a nepředstavují závaznou nabídku k učinění jakékoliv investice.

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více