Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2019

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2019"

Transkript

1 Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r Ukazatel rozpočet k (v tis. Kč) Provozní příjmy z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy dotace Kapitálové příjmy z toho: příjmy z prodeje majetku investiční transfery PŘÍJMY CELKEM Provozní výdaje Kapitálové výdaje z toho: strojní akce rozestavěné akce zahajované akce rezerva aj účelové investiční dotace výkupy nemovitostí VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji v tom: změna stavu krátkodobých prostředků dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček x

2 Tabulka č. 2 Provozní příjmy (v tis. Kč) Paragraf Položka Třída 1 - daňové příjmy OE Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmů fyzických osob placená plátci daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za město OE Daně ze zboží a služeb v tuzemsku daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb OZP odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF OZP poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa OE poplatky za komunální odpad OE poplatek ze psů OE poplatek za rekreační pobyt OSC poplatek za užívání veřejného prostranství OE poplatek z ubytovací kapacity OSC příjmy za zkoušky z né způsobilosti OE Správní poplatky správní poplatky OE Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her daň z hazardních her OE Majetkové daně daň z nemovitých věcí Třída 2 - nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti OZP veterinární péče - služby útulku OPO inzerce MP komunikace - parkovací automaty OPO komunikace - parkovací karty OŠK Městský rezervační systém

3 Paragraf Položka OMH nájem bytů - služby OMH nebytové hospodářství - služby OMH pohřebnictví - služby OPO komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj SMS úhrada služeb pro cizí subjekty aj OE komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby OKD využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj OPO činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn OPO prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží OMH komunální služby - věcná břemena Příjmy z pronájmu majetku OMH komunální služby - pronájem pozemků OKD ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely OKD provoz vnitrozemské plavby OMH bytové hospodářství OMH nebytové hospodářství - nebytové prostory OMH pohřebnictví - kaple OPO činnost místní správy OE Příjmy z finančního majetku příjmy z finančních operací - úroky Přijaté sankční platby a vratky transferů OSC ostatní záležitosti v dopravě OZP ostatní správa v ochraně životního prostředí MP bezpečnost a veřejný pořádek OSC činnost místní správy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy přijaté neinvestiční dary přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy j. n OE Třída 4 - přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Volby do Evropského parlamentu Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR x Úřad práce x Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí x

4 Paragraf Položka Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín x Příspěvek na výkon sociální práce x Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce x Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků x Koordinátor terénní práce v Děčíně x OP Výzkum, vývoj a vzdělávání x Zabezpečení následné péče závislých osob x Zabezpečení K-centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče x Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách x x 68 Výkon pěstounské péče x x 0 Úpravy zbrojnice H. Žleb x x 0 Zabezpečení provozu K-centra (MZ) x x 0 Asistent prevence kriminality x x Zajištění skal v lokalitě Chlum x x 26 Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a x "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín" x 0 Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v x Děčíně x 0 Škola pro všechny x x 0 Dotace zoologickým a botanickým zahradám x x 0 Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky x x 0 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x x Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 x x 0 Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného x reprodukčního materiálu x 0 Obnova ovčího můstku x x 0 Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín x x Neinvestiční přijaté transfery od krajů x Podpora sociálních služeb x Podpora sociálních služeb POSOSUK 2 x Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven x Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa x 0 0 Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa x 0 0 Zabezpečení lékařské pohotovostní služby x 0 0 Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA x 0 0 Dotace na "Terénní programy" x 0 0 3

5 Paragraf Položka Dotace na "Projekt požárního sportu" x 0 30 Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně" x 0 60 Dotace na Sport 2017 x 0 0 Noc snů x 0 70 Dotace na "Prevenci rizikového chování v ÚK v r x 0 0 Volný čas ZŠ Na Stráni x 0 0 Mladé Labe DDM Teplická x 0 0 Dotace na "Podporu sociálních služeb" x 0 0 Podpora ÚK na sociální služby malý dotační program x 0 0 Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2018 x 0 0 Dotace na Městské slavnosti x 0 0 Prevence rizikového chování x 0 0 Podpora regionální kulturní činnosti x 0 0 Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK x 0 0 Volný čas 2018 x 0 0 Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku x x 0 SPORT "Sportovní olympiáda ZŠ" x x Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM

6 Tabulka č. 3 Par. Org. Pol. Kapitálové příjmy rok 2019 (v tis. Kč) Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy OMH prodej pozemků a ostatní OMH prodej ostatních nemovitých věcí Třída 4 - investiční dotace OE Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum OE Investiční přijaté transfery od krajů 300 Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město 300 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

7 Tabulka č. 4 Provozní výdaje v tis. Kč Par zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku OŽP celospolečenské funkce lesů OŽP ostatní záležitosti lesního hospodářství OŽP Lesní úřad Děčín, p. o průmysl, stavebnictví, obchod a služby cestovní ruch propagační činnost, rozvojové záměry aj. OPO infocentrum OPO Městské informační centrum Děčín MTC z toho: propagační činnost, rozvojové záměry aj provoz městských informačních center platy odvody SP a ZP školení, cestovné aj osobní lodní doprava OPO doprava silnice opravy a údržba MK, mostků, propustků OKD opravy a údržba MK, mostků, propustků OR zimní údržba komunikací, čištění města OKD ostatní zál. pozemních komunikací MP provoz parkovacích automatů provoz veřejné silniční dopravy OKD oprava a údržba přístřešků MAD bezpečnost silničního provozu OKD ostatní záležitosti v silniční dopravě odtahy autovraků OKD dopravní značení aj. OKD znalecké posudky, nájemné aj. OSČ dopravní světelná signalizace OKD pohotovostní služby OKD provoz vnitrozemské plavby OKD

8 Par. přívoz Dolní Žleb přístavní můstky dopravní obslužnost OKD kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r vodní hospodářství pitná voda OKD odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly čištění odpadních vod OKD Oprava kanalizace Škrabky OR úpravy drobných vodních toků OKD úpravy vodních toků, oprava břehů nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení OKD EVL Chmelník - obnova vodních tůní OR , 32 - vzdělávání a školské služby provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO OŠK mateřské školy provoz MŠ OŠK příspěvek MŠ: OŠK příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny Májová z toho: provoz projekt Škola pro všechny Riegrova z toho: provoz projekt Škola pro všechny Liliová z toho: provoz projekt Škola pro všechny Klostermannova z toho: provoz projekt Škola pro všechny Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX OR Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova OŠK 5 5 Výměna oken a dveří v MŠ Srní 97, Děčín - Jalůvčí OR základní školy OŠK provoz ZŠ

9 Par. příspěvek ZŠ celkem: příspěvek ZŠ - provoz: příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol: příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny Školní z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Dr. Miroslava Tyrše z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Na Stráni z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Na Pěšině z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Máchovo nám z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Kosmonautů z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Komenského z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Kamenická z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Březová z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny

10 Par Míru z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Vojanova z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5 OR ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů výměna zdravotních instalací OR školní stravování OŠK příspěvek ŠJ: Jungmannova Sládkova zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků OŠK pedagogické centrum kultura, církve a sdělovací prostředky divadelní činnost OŠK Městské divadlo Děčín, p. o činnosti knihovnické OŠK Městská knihovna Děčín, p. o z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí ostatní záležitosti kultury OŠK ostatní kulturní činnost kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) dotace subjektům v obl. kultury kronika rezervační systém činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zámek Děčín, p. o. OŠK z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3 x x zachování a obnova kulturních památek obnova kulturních památek OŠK obnova kulturních památek OMH Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí OMH Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A OR Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F OR Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická OR Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně OR 512 9

11 Par tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení v majetku obce Děčínská sportovní, p. o. OŠK Zimní stadion - dotace na provoz OMH Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz OMH Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj. OMH Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz OMH opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj. OMH Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3, Děčín OR ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu OŠK využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. OŠK dětské koutky, pískoviště aj. OKD Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště OKD Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV OR ostatní zájmová činnost a rekreace ostatní zájmová činnost a rekreace TAJ-PAP ostatní zájmová činnost a rekreace OPO Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína OKD Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu OR Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách OKD Akce PaR18 - Houpačky pro radost OKD zdravotnictví OSV Stomatologická péče Lékařská služba první pomoci bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství OMH vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné veřejné osvětlení OKD úhrady za el. energii opravy veřejného osvětlení včetně PD pohřebnictví pohřby bez pozůstalých OMH provoz hřbitovů OMH údržba zeleně na hřbitovech OKD Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly OR územní plánování pořízení a změny ÚP a ÚAP ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) OSU OR

12 Par. z toho: d Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ekologické WC OKD provoz tržnice vč. nájemného OKD geoplány, výpisy, znalecké posudky OMH daň z nabytí nemovitých věcí aj. OMH projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. OMH opravy majetku ve výpůjčce PO OMH ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.) OMH provoz WC OPO Středisko městských služeb Děčín SMS z toho: SMS (ostatní): provoz platy odvody SP a ZP SMS (projekty): ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody znalecké posudky, studie OSU Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb OR Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I OR Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna OR Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží OMH 601 Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna ochrana životního prostředí zapojení poplatků za znečišťování ŽP OŽP sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz nebezpečných odpadů OKD sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky OŽP sběr a svoz komunálních odpadů OKD sběr a svoz ostatních odpadů OKD využívání a zneškodňování kom. odpadů OKD ostatní nakládání s odpady jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob OKD

13 Par. provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.) OKD monitoring půdy a podzemní vody OŽP ochrana druhů a stanovišť OŽP Zoologická zahrada Děčín, p. o chráněné části přírody v tom: monitoring skal OŽP údržba skal OMH péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OKD údržba zeleně údržba veřejných prostranství aj Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny OKD ostatní správa v ochraně životního prostředí OŽP sociální služby sociální péče a pomoc dětem a mládeži OSV ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství OSV miniškolka výkon pěstounské péče projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. OSV dary pro sociální účely OSV Sanace suterénu doléčovacího centra OR ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva OSV komunitní plánování ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče OSV příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti OSV nákup tiskopisů na recepty na omamné látky civilní připravenost na krizové stavy KŘ ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni ostatní správa v oblasti krizového řízení záležitosti krizového řízení jinde nezařazené bezpečnost a veřejný pořádek MP bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie provoz platy

14 Par odvody SP a ZP 55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém požární ochrana - dobrovolná část požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH JSDH provoz platy odvody SP a ZP školení, cestovné požární ochrana OMH státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany zastupitelstva obcí TAJ-PAP provoz odměny odvody SP a ZP volby do Evropského parlamentu provoz odměny odvody SP a ZP cestovné činnost místní správy provoz správy z toho: provoz (ostatní) OPO provoz (projekty): OPO projekt Inkluze do škol Škola pro všechny ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán II Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) Koordinátor terénní práce v Děčíně Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) školení, cestovné aj. z toho: školení, cestovné aj. (ostatní) školení, cestovné aj. (projekty) TAJ-PAP Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)

15 Par. platy z toho: platy (ostatní) platy (projekty): Škola pro všechny 1 TAJ-PAP projekt Inkluze do škol ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán II Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků Koordinátor terénní práce v Děčíně Škola pro všechny odvody SP a ZP z toho: odvody SP a ZP (ostatní) odvody SP a ZP (projekty): TAJ-PAP projekt Inkluze do škol ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán II Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků Koordinátor terénní práce v Děčíně Škola pro všechny sociální fond TAJ-PAP sociální fond OPO příspěvky sdružením PRIM finanční operace úroky ze střednědobého úvěru ostatní finanční operace OE platba DPH daň z příjmů PO za město ostatní činnosti finanční vypořádání se SR za rok 2018 OE ostatní činnosti jinde nezařazené prevence kriminality MP z toho: prevence kriminality (ostatní) provoz prevence kriminality (projekty)

16 Par. ITI - Asistent prevence kriminality - provoz ITI - Asistent prevence kriminality - platy ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP ostatní PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM OE

17 Tabulka č. 5 Kapitálový rozpočet - výdaje (v tis. Kč) Par. Název akce Strojní investice doprava Obměna parkovacích automatů (PA) MP Inteligentní zastávkové panely OKD Výstavba světelného signalizačního zařízení (SSZ), ul. Radniční OKD tělovýchova a zájmová činnost Děčínská sportovní, p.o. - sestava nerezových regálů OŠK Děčínská sportovní, p.o. - vysokorychlostní pec OŠK Sportovní hala Maroldova - mycí stroj s pojezdem OŠK Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje) OKD bydlení, komunální služby a územní rozvoj Auto s valníkem SMS Box na kola - Via ferrata OMH ochrana životního prostředí OKD Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol Projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) civilní připravenost na krizové stavy KŘ Modernizace varovného informačního systému (VIS) bezpečnost a veřejný pořádek MP Kontrolní přístroj pro detekci alkoholu v dechu požární ochrana a integrovaný záchranný systém JSDH Pořízení nového dopravního automobilu Jednonápravový přívěs státní správa a územní samospráva OPO Obnova vozového parku Metropolitní síť Výpočetní technika HW Docházkový systém SW + HW Klimatizační jednotky pro MP a budovu B Stavební investice akce financované z úvěru a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky vodní hospodářství OR x Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa x

18 Par. Název akce 31, 32 - vzdělávání a školské služby OR x Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 x bydlení, komunální služby a územní rozvoj OR x Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) x akce ostatní a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky doprava OR Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková Lávka přes východní nádraží Rekonstrukce Mk Čertova Voda (lesní cesta) PD galerie Na Výšinách Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem vodní hospodářství OR Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa , 32 - vzdělávání a školské služby Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro MŠ OR Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 OR Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34 OR MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny OR Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova OR ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ OR ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B OR Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 OR ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy OR Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 OR tělovýchova a zájmová činnost Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín OR Akce PaR Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků OR Akce PaR Workoutové hřiště v Březinách OR Akce PaR Basketbalové koše pro Děčín OR bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení OR Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace) OR Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, a.s.+kanalizace) OR Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna OKD Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov OR

19 Par. Název akce 3639 Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice OMH Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa OR Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa OR Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) OR Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL plynovodu OR Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + OR 3699 realizace Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + OR 3699 realizace ochrana životního prostředí Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín OR ZOO Děčín - SO-04 rosomák,so-05 kamzík, SO-06 severské sovy OR ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) - PD OMH Exteriérové hodiny Mobatime OKD sociální služby OR PD + Stavební úpravy DOZP Boletice státní správa a územní samospráva Zateplení a oprava padající římsy budovy MP OR Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV OR Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru OR Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B - sanace OR Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín OR b) zahajované akce doprava Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa OR Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb OKD Přechod Kamenická x Dvořákova OR Elektropřípojky pro informační panely MAD OKD Nové přístřešky MAD OKD Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb OKD , 32 - vzdělávání a školské služby OMH ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště OMH ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště OR ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací OMH ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací OR Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330 OMH

20 Par. Název akce 3113 Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330 OR Rolovací vrata - ZŠ Míru Boletice OR Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3 OR kultura, církve a sdělovací prostředky Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín OMH Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí OR tělovýchova a zájmová činnost Multifunkční hřiště u zimního stadionu OR Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín OMH Stavební úpravy v Aquaparku Děčín OMH bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení OMH Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OKD Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OKD Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OR Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OKD Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí OKD Rekonstrukce vsypové loučky Děčín Folknáře OR Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019 OR ochrana životního prostředí Děčín, Teplická ulice - sanace DBČ 11 OMH Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11 OMH Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11 OR Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov OMH sociální služby OR Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD požární ochrana a integrovaný záchranný systém OMH x x Dodávka a montáž hromosvodu HZ Klicperova a HZ Březová x x Rekonstrukce oplocení HZ Spojenců 159, Děčín XXXII x x státní správa a územní samospráva OPO Sanace budovy A1 včetně schodišť Kanceláře OSV - býv. knihovna 19 Účelové investiční dotace, rezerva aj bydlení, komunální služby a územní rozvoj OE Dotace na TI k RD Dotace na ČOV pro RD ochrana životního prostředí Dary příjemcům kotlíkové dotace ostatní činnosti OE Rezerva

21 Par. Název akce Výkupy nemovitostí bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH Výkupy nemovitých věcí KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

22 Tabulka č. 7 Financování (v tis. Kč) rok 2019 Třída 8 - financování změna stavu krátkodobých prostředků dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček x FINANCOVÁNÍ CELKEM

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2019

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2019 Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2019 Ukazatel rozpočet k 30.6.2019 (v tis. Kč) Provozní příjmy 923 079 974 324 z toho: daňové příjmy 850 530 850 530 nedaňové příjmy 24 306 30 092

Více

Provozní příjmy OE Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

Provozní příjmy OE Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Tabulka č. 2 Provozní příjmy (v tis. Kč) Paragraf Položka Zodp. rozpočet na rok odbor 2018 Třída 1 - daňové příjmy 769 190 788 802 788 802 OE Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 328 000 341 587

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek, dne 14.12.2017 BOD OE Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 Důvodová zpráva pro členy ZM ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018 org. Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 218 ZJ UZ rozpočet 218 příloha 1111 Daň z příjmů fyzický osob placené plátci 9 695 36, 1112 Daň z příjmů fyzický osob placené poplatníky 244 152, 1113 Daň z příjmů

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 239/2017

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 239/2017 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 239/2017 Odbor životního prostředí Zapojení účelových sponzorských darů z příjmů 2017 do rozpočtu OŽP ODBOR ÚČET N Z KAP ÚZ ORG ODD POL ORJ +/- Kč OE 231.0211 1014 2321 34 + 12 000,00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. sociálního fondu 5. ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Provozní rozpočet - příjmy

Provozní rozpočet - příjmy Provozní rozpočet - příjmy (v tis. Kč) Schválený Upravený Upravený Paragraf Položka Zodp. rozpočet na rok rozpočet rozpočet odbor 2017 k 30.11.2017 k 31.12.2017 Třída 1 - daňové příjmy 673 302 679 059

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy RS Odd Par Pol ORJ Název položky 2018 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 25 380,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ROZPOČTU statutárního města Děčín na rok 2019

NÁVRH ROZPOČTU statutárního města Děčín na rok 2019 NÁVRH ROZPOČTU statutárního města Děčín na rok 2019 listopad 2018 Zpracoval odbor ekonomický O B S A H strana č. I. Komentář 1 II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 5 - v třídění dle

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč Rozpočet na rok 2018 Příjmy: Třída 1: Daňové příjmy 37 501 750,00 Kč Třída 2: Nedaňové příjmy 18 114 800,00 Kč Třída 3: Kapitálové příjmy 0,00 Kč Třída 4: Přijaté dotace 23 353 023,60 Kč Příjmy celkem

Více

Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1.

Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1. 1 Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k 31.12.2017 OdPa Pol Název Příjmy Rozpočtové příjmy schválený rozpočet po rozpočet změnách 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu obce Držovice 2019

Návrh rozpočtu obce Držovice 2019 Návrh rozpočtu obce Držovice 2019 návrh rozpočtu roku 2019 schválený rozpočet roku 2018 očekávané plnění rozpočtu roku 2018 Název PŘÍJMY CELKEM 25 262 300,00 23 847 000,00 29 617 600,00 bez Daňové příjmy

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2019

Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2019 Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2019 Odd Par Pol ORJ Název Schválený rozpočet Rozpočtové příjmy 2019 Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 27 550,00 1112 Daň z příjmů FO placená

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k

Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k 31.12.2017 OdPa Pol Název Rozpočtové příjmy schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost v tis. Kč 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016 Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy 279 335,6 280 318,9 15 464,8 295 783,7 Daňové příjmy 222 460,0 222 460,0 0,0 222 460,0 Nedaňové příjmy 5 325,0 5 335,7 76,8 5 412,5 Kapitálové příjmy 24 000,0

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. SCHVÁLENÝ Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Par. Název paragrafu Pol. Název položky UZ ORG

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2018

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2018 Org., UZ Funk. Třídění ( ) Druh. Třídění (položka) schválený rozpočet 2017 předpoklad 2017 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1111 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 Daň z příjmu fyzických

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy 279 335,6 280 308,2 10,7 280 318,9 Daňové příjmy 222 460,0 222 460,0 0,0 222 460,0 Nedaňové příjmy 5 325,0 5 325,0 10,7 5 335,7 Kapitálové příjmy 24 000,0 24

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 zpracováno: strana: 1 / 5

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 zpracováno: strana: 1 / 5 strana: 1 / 5 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č.

Více

Rozpočet města Bíliny na rok 2019

Rozpočet města Bíliny na rok 2019 města Bíliny na rok v tis. Kč Tř. 1. daňové příjmy 307 125 2. nedaňové příjmy 28 251 3. kapitálové příjmy 1 700 4. dotace 38 533 I. Příjmy celkem: 375 609 5. běžné výdaje 310 649 6. kapitálové výdaje 41

Více

Schválený rozpočet 2016 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2016 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy RS 2016 Odd Par Pol ORJ Název položky podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 19 663,00 rozpočtových položek

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 08 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování. Hospodářská činnost města. Tvorba a použití fondu

Více

R o z p o č e t n a r o k 2019

R o z p o č e t n a r o k 2019 R o z p o č e t n a r o k 2019 P ř í j m y Paragraf Položka Text N á v r h Třída 1 Daňové příjmy 53 595 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 12 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Petřvald. Rozpočet. města Petřvaldu na rok Obsah: I. Příjmová část rozpočtu II. Výdajová část rozpočtu III.

Město Petřvald. Rozpočet. města Petřvaldu na rok Obsah: I. Příjmová část rozpočtu II. Výdajová část rozpočtu III. Město Petřvald Rozpočet města Petřvaldu na rok 2014 Obsah: I. Příjmová část rozpočtu II. Výdajová část rozpočtu III. Financování Zpracovala: Ing. Šárka Lehnerová vedoucí finančního odboru Petřvald, listopad

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy 279 335,6 279 335,6 972,6 280 308,2 Daňové příjmy 222 460,0 222 460,0 0,0 222 460,0 Nedaňové příjmy 5 325,0 5 325,0 0,0 5 325,0 Kapitálové příjmy 24 000,0 24

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkText návrh 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 64 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Druhové třídění (číslo položky)

Druhové třídění (číslo položky) Schválený rozpočet města Opočna na rok 2012 Odvětvové třídění (číslo paragrafu) Druhové třídění (číslo položky) Text Částka v Kč Druhové třídění - seskupení položek: 1111 Příjmy DPFO závislá činnost 4

Více

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019 PŘÍJMY Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 16 500,00 1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 400,00 1113 - Daň z příjmu

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2018

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2018 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 126.741,20 tis. Kč Nedaňové příjmy 15.927,30 tis. Kč Kapitálové příjmy 11.159,00 tis. Kč Přijaté

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018

Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018 Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018 Základní běžný účet Příjmy : rozpočet schválený upravený rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti placená plátci 4 157 000,00 4 157 000,00 1112 Daň z příjmů FO

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET NA ROK 2018

ROZPOČET NA ROK 2018 ROZPOČET NA ROK 2018 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: 18.12.2017 Usnesením č. 34/3 Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG

Více

Rozpočet města Planá na rok schválený a po II. RO. P ř í j m y. v tis Kč

Rozpočet města Planá na rok schválený a po II. RO. P ř í j m y. v tis Kč Rozpočet města Planá na rok 2017 - schválený a po II. RO P ř í j m y v tis Kč Rozpočtové opatření Rozpočet Rozpočet č. I po I. RO RO č. II po II. RO Tř. 1 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činosti 15 000,00

Více

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice ,

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice , NÁVARH ROZPOČTU OBCE HORNÍ STROPNICE NA ROK 2019 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2019 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T rok 2017 Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 3. 2017 I. P Ř Í J M Y - rozpočet 2017 Kč Tř.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet obce Nýdek na rok 2019

Rozpočet obce Nýdek na rok 2019 O b e c N ý d e k - 739 96 Nýdek Rozpočet obce Nýdek na rok 2019 Mgr. Jan Konečný starosta obce Předkládá: p. Bielanová Jolana, účetní obce položka Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet na Očekávané plnění

Více

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018 PŘÍJMY Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018 název údaje v tis. Kč 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 14 000,00 1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 400,00

Více

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu strana 1 Střednědobý výhled rozpočtu Rozpočtový rok: 2018 2019 2020 2021 1 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 72 626 000 73 256 260 73 892 823 74 535 751 2 DPH 26 000 000 26 260 000 26 522 600 26 787 826 3 Daň z příjmů

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet města Jemnice na rok příjmy

Rozpočet města Jemnice na rok příjmy Rozpočet města Jemnice na rok 2019 - příjmy OdPa Položka Ukazatel 2019 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 15 500 000 1112 Daň z příjmů fyz. osob z přiznání 350 000 1113 Daň z příjmů fyz. osob

Více

Rozpočet obce Nýdek na rok 2018

Rozpočet obce Nýdek na rok 2018 O b e c N ý d e k - 739 96 Nýdek Rozpočet obce Nýdek na Mgr. Jan Konečný starosta obce Předkládá: p. Bielanová Jolana, účetní obce položka Příjmy v tis. Kč Schválený Očekávané plnění rozpočtu za Schválený

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 450 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet obce Střílky na rok návrh

Rozpočet obce Střílky na rok návrh Rozpočet obce Střílky na rok 2018 - návrh Příjmy Pragraf Položka Text návrh rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 200 000,00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 2. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 2. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 2. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 29-22 město Mimoň Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 29-22 FINANCOVÁNÍ Rozpočet na r. 2 Výhled na r. 29 Výhled na r. 22 Výhled na r. 22 Výhled na r. 222

Více

Hospodaření obce ke dni

Hospodaření obce ke dni Hospodaření obce ke dni 31.12.2016 PŘÍJMY Schválený Skutečnost Plnění Tř. 1 - Daňové příjmy: popř. upravený čerpání v % rozpočet Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. 1 700 000,00 Kč 1 852 917,84 Kč 109

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet obce na rok 2018 Rozpočet obce na rok 2018 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti placená plátci 4 157 000,00 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 110 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Palackého náměstí č Němčice nad Hanou

MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Palackého náměstí č Němčice nad Hanou MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Palackého náměstí č. 3. 798 27 Němčice nad Hanou Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 Rozpočet - závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 2. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 2. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 2. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017 Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy 91 510 000,00 92 491 960,00 116 739 669,86

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka DAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa

Více

ROZPOČET MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2018 Příjmy

ROZPOČET MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2018 Příjmy Příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Daňové příjmy - příjmy ze SR 25 708,00 24 900,00 1111 DPFO ze závislé činnosti 5 1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 DPFO z kapitálových výnosů (srážková daň) 1121

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

R o z p o č e t města Nová Bystřice na rok 2018 P ř í j m y

R o z p o č e t města Nová Bystřice na rok 2018 P ř í j m y R o z p o č e t města Nová Bystřice na rok 2018 P ř í j m y Paragraf Položka Text Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 4. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 4. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 4. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více