Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)"

Transkript

1 Václav Šlajs

2 Financování Financování Výdaje Kapitálové příjmy Běžné příjmy Výhled /SR Příjmy daňové , , ,18% Příjmy nedaňové , , ,06% Dotace , , ,58% Běžné příjmy celkem , , ,96% Příjmy kapitálové , , ,00% Dotace 0,00 0, ,69% Kapitálové příjmy celkem , , ,12% PŘÍJMY celkem , , ,03% , , ,58% Kapitálové výdaje , , ,25% VÝDAJE celkem Saldo hospodaření Financování +/- vlastní zdroje z toho: zvláštní účet ŽP dle zákona č. 254/2001 Sb. z toho Fond financování Klatovské nemocnice , , ,89% , , ,00% , , ,00% , , ,00% ,00% 0 0 z toho: Fond zaměstnavatele 0 0 0,00% 0 0 z toho: Rezervní fond 0 0 0,00% 0 0 Financování +/- návratné zdroje 0,00 0, ,00% 0 0 Čerpání investičního úvěru 0,00 0, ,00% 0 0 Splátky investičního úvěru 0,00 0, ,00% 0 0 Financování +/- celkem Bilance Plzeňského kraje (v tis. Kč) , , ,00%

3 Kapitálové příjmy Běžné příjmy Dotace Příjmy kapitálové Dotace Příjmy nedaňové Příjmy daňové Příjmy Plzeňského kraje (v tis. Kč) /SR Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111) , ,54 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (1112) , ,05 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113) , , ,20% Daň z příjmů právnických osob (1121) , ,19 Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) 3 797, ,16 Daň z přidané hodnoty (1211) , ,01 Příjmy ze správních poplatků (1361) 2 107, , ,53% Příjmy daňové celkem , , ,18% Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310) 8 055, , ,59% Příjmy z úroků (2141) , , ,75% Příjmy ze sankčních plateb (221x) 6 605, , ,00% Platby za odebrané množství podzemní vody (2342) , , ,67% Příjmy z vlastní činnosti (211x) 2 868, , ,06% Odvody příspěvkových organizací (2122,2123) ,00 0, ,00% Realizované kurzové zisky (2143) 159,33 27, ,00% Finanční vypořádání předchozích let (222x) , , ,00% Ostatní nedaňové příjmy (232x) 5 808, , ,00% Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0, ,00% Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx) 1 725, , ,00% Příjmy nedaňové celkem , , ,06% Příspěvek na výkon státní správy (4112) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního (4116) , , ,00% 0,00 0, ,00% Dotace celkem , , ,58% Běžné příjmy celkem , , ,96% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x) Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (32xx) , , ,00% 5 845,00 0, ,00% Příjmy kapitálové celkem , , ,00% Dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x) 0,00 0, ,69% Dotace celkem 0,00 0, ,69% Kapitálové příjmy celkem , , ,12% PŘÍJMY celkem , , ,03% 3

4 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) * /SR BV oblastí , , ,81% Finanční vypořádání minulých let , , ,00% Neinvestiční půjčené prostředky 0,00 0, ,33% Ostatní provozní výdaje 5,72 578, ,92% Převody vlastním fondům 0,00 573, ,00% Příspěvky PO kraje , , ,91% , , ,47% Transf. do zahraničí 12,89 0, ,00% celkem , , ,58% Investiční půjčené prostředky 0,00 0, ,00% Nestavební investice , , ,10% Ostatní kapitálové výdaje 0,00 0, ,52% Příspěvky PO kraje , , ,67% Stavební investice , , ,27% Strojní investice 0,00 0, ,00% , , ,20% Kapitálové výdaje celkem , , ,25% VÝDAJE celkem , , ,89% Bezpečný kraj 3 522, , ,50% Doprava , , ,56% Fondy a programy EU 7 509, , ,59% Individuální projekty 0,00 0, ,00% Informatika , , ,00% Klatovská nemocnice 0,00 0, ,00% Krizové řízení a IZS , , ,36% Kultura a cestovní ruch , , ,82% Majetek , , ,23% Ostatní financování , , ,88% Právní a legislativní 0,00 0, , ,17% Regionální rozvoj , , ,65% Sociální věci , , ,44% Školství a tělovýchova , , ,84% Vnitřní správa , , ,21% Zastupitelé , , ,43% Zdravotnictví , , ,67% Životní prostředí , , ,09% celkem , , ,58% Bezpečný kraj , , ,00% Doprava , , ,25% Fondy a programy EU 0,00 0, ,00% Individuální projekty 0,00 0, ,52% Informatika , , ,07% Klatovská nemocnice , , ,00% Krizové řízení a IZS , , ,97% Kultura a cestovní ruch , , ,18% Majetek , , ,16% Ostatní financování , , ,02% Právní a legislativní 0,00 0, ,00% Regionální rozvoj , , ,34% Sociální věci 500,00 100, ,00% Školství a tělovýchova , , ,00% Vnitřní správa 7 164, , ,36% Zastupitelé 100,00 508, ,00% Zdravotnictví ,00 314, ,00% Životní prostředí , , ,99% Kapitálové výdaje celkem , , ,25% VÝDAJE celkem * Legenda k tabulce A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) BV oblastí Příspěvky PO kraje Transf. do zahraničí Ostatní provozní výdaje Finanční vypořádání minulých let B/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle oblastí (v tis. Kč) /SR , , ,89% Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 5365; Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; 5230; 5240; 5311; 5319; ; ; 5531; Tato skupina v sobě zahrnuje položky rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364 a 5366 rozpočtové skladby Kaitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Příspěvky PO kraje Ostatní kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; 6122; 6123; 6125; 6127,6129 Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; 6339; ; Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201 a 6202 rozpočtové skladby 4

5 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. BV oblasti Výdaje oblasti BEZPEČNÝ KRAJ (v tis. Kč) /SR Nákup materiálu 564,64 68, ,00% Nákup služeb 466,89 94, ,00% Ostatní nákupy 52,58 17, ,00% Prevence kriminality 195,02 121, ,78% Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj 852,27 161, ,00% Projekt ebezpečnost 260,00 94, ,00% oblasti celkem 2 391,40 557, ,35% Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj 957,93 290, ,47% Projekt ebezpečnost 60,00 60, ,00% Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj 113,00 180, ,00% celkem celkem Investiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj celkem 1 130,93 530, ,47% 3 522, , ,50% , , ,00% , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,00% VÝDAJE celkem , , ,50% 5

6 Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Příspěvky PO kraje Stavební investice Nestavební investice Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Příspěvky PO kraje BV oblasti Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč) /SR ZDO autobusy , , ,00% ZDO dráhy , , ,32% ZDO dráhy - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 0,00 0, ,00% BESIP 326,38 466, ,00% Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce 785,62 343, ,00% POVED 5 454, , ,24% IDP a jeho propagace 2 576,27 0, ,00% Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty 0, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů PK 948,77 0, ,00% oblasti celkem , , ,25% Provozní příspěvek , , ,83% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů SÚS 3 963, , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,48% Dotace - BESIP 550,00 550, ,00% Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce 0,00 25, ,00% Neinvetiční transfery subjektům v oblasti Doprava 979,44 520, ,00% celkem 1 529, , ,00% celkem , , ,56% Předfinancování a kofinancování projektů PK ,58 0, ,00% BESIP 0,00 48, ,00% Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty 0, , ,00% Nestavební investice celkem , ,70 0,00 0,00 0,00% Příprava staveb na silnicích 0,00 0, ,00% Stavební investice celkem 0,00 0, ,00% Investiční akce na silnicích , , ,31% Strojní investice 0, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů SÚS , , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,31% Dotace - BESIP 0,00 500, ,00% Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce 0,00 150, ,00% celkem 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,25% VÝDAJE celkem , , ,38% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (IČO: ) /SR Provozní příspěvek , , ,83% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Investiční akce na silnicích , , ,31% Strojní investice 0, , ,00% SÚS PK celkem , , ,81% 6

7 Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. BV oblasti Výdaje oblasti FONDY a PROGRAMY EU (v tis. Kč) /SR Předfinancování a kofinancování projektů 1 935, , ,00% Aktivity přeshraniční spolupráce 73,35 119, ,00% Zálohy 0,00 12, ,00% Příprava na programové období EU ,00 419, ,00% Náklady související s provozem budovy v Bruselu 782,27 182, ,00% Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu 3 225, , ,09% oblasti celkem 6 016, , ,43% Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu Náklady související s Evropským regionem Dunaj- Vltava celkem celkem VÝDAJE celkem 1 493, , ,67% 0,00 598, ,00% 1 493, , ,53% 7 509, , ,59% 7 509, , ,59% 7

8 Kapikálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč) /SR Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,52% Ostatní kapitálové výdaje celkem 0,00 0, ,52% Kapitálové výdaje celkem 0,00 0, ,52% VÝDAJE celkem 0,00 0, ,52% 8

9 Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice BV oblasti Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč) /SR Předfinancování a kofinancování projektů 4 774, , ,00% Projekty po době udržitelnosti *) 1 961, , ,00% Projekt CamelNET 133,78 273, ,50% Projekt ebezpečnost 0,00 0, ,00% Poskytování ICT služeb pro ZZO 6 069, , ,51% oblasti celkem , , ,00% celkem , , ,00% Poskytování ICT služeb pro ZZO 4 625, , ,32% Projekt CamelNET 6 474, , ,69% Předfinancování a kofinancování projektů 2 558, , ,00% Nestavební investice celkem , , ,05% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,00% Stavební investice celkem 0,00 0, ,00% Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí , , ,00% Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,07% VÝDAJE celkem , , ,00% *) Položka Projekty po době udržitelnosti byla v roce 2011 zahrnuta v této oblasti v rámci pol. Předfinancování a kofinancování projektů 9

10 Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč) Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek /SR , , ,00% Nestavební investice celkem , , ,00% Financování Klatovské nemocnice , , ,00% Stavební investice celkem , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,00% VÝDAJE celkem , , ,00% *) V roce 2011 se Položka Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek v části Nestavební investice nazývala Financování přístrojového vybavení Klatovské nemocnice a byla zařazena v části Strojní investice. V letech se položka Financování Klatovské nemocnice nazývala Financování výstavby Klatovské nemocnice. 10

11 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Nestavební investice Ostatní provozní výdaje BV oblasti Výdaje oblasti KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a IZS (v tis. Kč) /SR Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ, podpora zpracování předepsané dokumentace, udržování odborných podkladů a literatury, nákup předepsaných tiskopisů 0,00 3, ,00% Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu 82,86 71, ,00% Informační podpora krizového řízení 56,98 82, ,00% Úhrada nákladů na činnost IZS 8,96 5, ,00% Krajské vojenské velitelství Plzeň 0,00 49, ,00% Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí z PK 2 096, , ,00% oblasti celkem 2 245, , ,00% Krizová rezerva 0,00 0, ,00% Ostatní provozní výdaje celkem 0,00 0, ,00% HZS Plzeňského kraje 2 000,00 500, ,00% Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 500,00 500, ,00% Opravy hasičské techniky, akceschopnost a mzdové výdaje a na potřeby JSDHO 2 038, , ,33% Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 1 050, , ,33% Krizová rezerva 0,00 95, ,00% Příspěvky obcím a ostatním subjektům na řešení škod při vyhlášení krizových stavů Finanční prostředky obcím jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi 0,00 10, ,00% 3 000,00 0, ,00% Poškozené nepoznatelné válečné hroby a pietní místa v Plzeňském kraji 0,00 0, ,00% celkem 8 588, , ,14% celkem , , ,36% Informační podpora krizového řízení 422,90 140, ,00% Nestavební investice celkem 422,90 140, ,00% HZS Plzeňského kraje , , ,43% Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 2 500, , ,00% Krizová rezerva 0,00 140, ,00% Nákup a technické zhodnocení CAS (automobilových cisteren stříkacích) a VT (výškové techniky) JSDHO 4 725, , ,88% VÝDAJE celkem celkem , , ,79% Kapitálové výdaje celkem , , ,97% , , ,25% 11

12 Příspěvky PO kraje BV oblasti Výdaje oblasti KULTURA a CESTOVNÍ RUCH (v tis. Kč) Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl KULTURA /SR 59,96 51, ,70% Studie, Aktualizace koncepce památkové péče PK včetně tištěné podoby 70,00 145, ,00% oblasti celkem 129,96 196, ,70% Provozní příspěvek , , ,86% Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích Realizace a řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského - Západočeké muzeum v Plzni 0,00 0, ,00% 1 000,00 0, ,00% Den řemesel - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Vydání publikace Sbírka skla Bruno Schreibera - II. část 50,00 50, ,00% 200,00 200, ,00% 310,00 0, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů -69,38 436, ,00% Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku 1 000,00 800, ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,87% 28. festival českých filmů Finále - DOMINIK CENTRUM, s.r.o. 800,00 500, ,67% Bienále kresby Plzeň - Bienále kresby Plzeň 355,00 0, ,00% Mezinárodní festival DIVADLO - Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň 800,00 700, ,00% 35. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, o.p.s. 450,00 300, ,00% XXIII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s. Hudba v synagogách Plzeňského regionu - ZO ČSOP Radnice 19. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň - Plzeňská folklorní scéna, o.s. XXII. Mezinárodní folklorní festival Klatovy - Klatovské folklorní sdružení Šumava Klatovy 150,00 100, ,29% 100,00 80, ,00% 140,00 100, ,86% 80,00 60, ,00% Skupova Plzeň - Divadlo Alfa, příspěvková organizace 500,00 0, ,00% Divadelní léto pod plzeňským nebem - PaNaMo 0,00 0, ,00% Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce Program podpory kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům 0,00 0, ,00% , , ,68% Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 6 000, , ,09% MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech - MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech - - Západočeské baroko Naplnění memoranda s Českou televizí - Eurovize - Plzeň, o.p.s. Regionální linie projektu Plzeň EHMK - Plzeň o.p.s. Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni - Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Podpora činnosti - Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace Podpora činnosti - Divadlo Alfa, příspěvková organizace 0,00 0, ,36% 0,00 0, ,00% 0,00 0, ,00% 0, , ,00% 0,00 0, ,00% 6 000, , ,00% 1 500, , ,00% Podpora činnosti - Plzeňská filharmonie, o.p.s , , ,00% 12

13 Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Příspěvky PO kraje BV oblasti Kapitálové výdaje Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Podpora činnosti - Klub přátel c. k. Divadla PLUTO - první kabaretní a šantánové profesionální scény České republiky Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK) 0,00 0, ,00% 8 300, , ,00% Restaurování opony - Obec Chlum 300,00 0, ,00% Restaurování varhan kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci - Římskokatolická farnost Starý Plzenec 500,00 0, ,00% Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkových území a staveb drobné architektury na území PK) 1 500,00 900, ,29% Žebřík - ireport s.r.o let hudebních cen 0,00 250, ,00% Podpora činnosti o. s při provozování Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice celkem celkem 0,00 0, ,00% , , ,22% , , ,79% Dotace externím subjektům 1 422,00 0, ,00% celkem 1 422,00 0, ,00% Stavební investice 1 000,00 0, ,00% Strojní investice 750,00 0, ,00% Vybavení sálu novými sedadly - stálá divadelní scéna Klatovy 0,00 0, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů , , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,00% VÝDAJE KULTURA celkem , , ,35% CESTOVNÍ RUCH Reprezentační publikace PK 656,31 0, ,00% Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, propagace a komunikace webových stránek fotobanka 1 782,19 347, ,00% Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour, ) 1 769, ,50 100,00% Výstavy, veletrhy a prezentační akce v zahraničí Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2 173, , ,57% Účast Plzeňského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO v Miláně 0,00 0, ,00% Cestovné 805,72 558, ,00% MEMORANDUM - Podpora projektů EHMK v oblasti CR (brožura, průvodce, ) 0,00 0, ,00% Tvorba propagačních předmětů, CD a DVD nosičů, turistických map Tisky a dotisky tematických propagačních materiálů Plzeňského kraje 1 974,95 332, ,00% ,86% Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku ,00% Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v PK 174,60 0, ,00% Rozvoj a značení cyklotras v PK 0,00 266, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 8 261, , ,00% oblasti celkem , , ,00% Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 15,00 0, ,00% Příspěvky PO kraje celkem 15,00 0, ,00% Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji Dotační titul Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2 490, , ,67% 280,00 290, ,00% Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v PK 1 924,00 0, ,00% 13

14 Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Prezentace Plzeňského kraje prostřednictvím obcí, měst a externích subjektů (spolková činnost, reprezentace PK) 1 095,00 170, ,00% Údržba značení cyklotras, cyklostezek, lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s. Příspěvek na činnost Pilsen Convention Bureau, o.p.s. a Burgenstrasse e.v. 300,00 100, ,00% 150,00 0, ,00% Rozvoj a značení cyklotras v PK 0,00 200, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 200,00 200, ,00% Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 15,00 0, ,00% MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu (Krajské IC) - Plzeň, TURISMUS, p.o. celkem celkem 0,00 0, ,00% 6 454, , ,73% , , ,67% Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk,tv,rozhlas), prezentace prostřednictvím obcí, měst a ext. subjektů 47,52 0, ,00% Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji 0,00 121, ,00% Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji 412,50 0, ,00% Nestavební investice celkem 460,02 121, ,00% Rozvoj a značení cyklotras v PK 0,00 59, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 448, ,00% Stavební investice celkem 0,00 507,97 0,00 0,00 0,00% Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v PK 5 076, , ,67% Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji Vybudování parkoviště s kapacitou 230 os. automobilů - SPORT SERVICE, spol. s r.o. celkem Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem VÝDAJE za oblast celkem 610,00 620, ,00% 0,00 0, ,00% 5 686, , ,59% 6 146, , ,59% , , ,15% , , ,02% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti KULTURA (v tis. Kč) Skutečnost /SR Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IČO: ) Provozní příspěvek , , ,99% Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IČO: ) Provozní příspěvek , , ,80% Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku 1 000,00 800, ,00% Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČ: ) Provozní příspěvek , , ,00% Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IČO: ) Provozní příspěvek , , ,00% Muzeum Chodska Domažlice, Chodské náměstí 96 (IČO: ) Provozní příspěvek 7 980, , ,95% Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích 0,00 0, ,00% Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČO: ) Provozní příspěvek 9 078, , ,92% Den řemesel 30,00 30, ,00% Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 200,00 200, ,00% Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IČO: ) Provozní příspěvek 4 483, , ,48% Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (IČO: ) Provozní příspěvek 8 231, , ,91% Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČO: ) Provozní příspěvek 8 303, , ,96% Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČO: ) Provozní příspěvek 7 140, , ,94% 14

15 Příspěvky PO kraje Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IČO: ) Provozní příspěvek 6 822, , ,86% Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IČO: ) Provozní příspěvek 2 354, , ,81% Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IČO: ) Provozní příspěvek 5 039, , ,84% Vybavení sálu novými sedadly - stálá divadelní scéna Klatovy 0,00 0, ,00% SOUHRN za všechny PO Provozní příspěvek , , ,86% Ostatní účelové příspěvky 1 230, , ,35% Nestavební investice 0,00 0, ,00% 15

16 Školství Příspěvky PO kraje Kapitálové výdaje Zdravotnictví Kultura Příspěvky PO kraje Stavební investice Příspěvky PO kraje BV oblasti Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) /SR Pojištění nemovitostí v majetku kraje , , ,00% Platby daní a poplatků 319,37 319, ,00% Studie, znalecké posudky, platby ZHPK 1 034, , ,00% Energetický management PK 0,00 19, ,00% Opravy a udržování - obchodní spol , , ,00% Náklady spojené se správou budov vč. oprav u nesvěřeného majetku 93,02 0, ,00% Havárie objektů PK 0,00 0, ,37% Vyvolané neinvestice - KT nemocnice 1 056,00 0, ,00% oblasti celkem , , ,23% Provozní příspěvek - opravy , , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,00% celkem , , ,23% Výkupy nemovitostí 8 892, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 192,60 33, ,00% Pořízení majetku ,10 0, ,67% ZČG - nová budova galerie 25,92 235, ,00% Plzeňský dům - Brusel 4 461,27 0, ,00% Projektová dokumentace 96,00 50, ,43% Jagellonská 13 0,00 0, ,00% Stavební investice - obchodní spol , , ,00% Vyvolané investice - KT nemocnice ,97 0, ,00% Stavební investice celkem , , ,55% Stavební investice PO , , ,19% Příspěvky PO kraje celkem , , ,19% Kapitálové výdaje celkem , , ,16% VÝDAJE celkem , , ,25% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) Skutečnost /SR Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČO: ) Stavební investice 5 050,00 0, ,33% Muzeum Českého lesa v Tachově,tř. Míru 447, Tachov, (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Kultura celkem 5 050,00 0, ,00% Zdravotnická záchranná služba PK, příspěvková organizace, Edvarda Beneše 19, Plzeň (IČO: ) Stavební investice , , ,38% Zdravotnictví celkem , , ,38% Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, alej Svobody 80, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Střední průmyslová škola stavební, Chodské náměstí 2, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Klatovská 109, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Koterovská 85, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% 16

17 Sociální organizace Doprava Příspěvky PO kraje Školství Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, Domažlice (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Střední škola Oselce 1 (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Školství celkem 0,00 0, ,00% Správa a údržba silnic PK, Škroupova 18, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Doprava celkem 0,00 0, ,00% Domov sociálních služeb Liblín, Liblín 1, Kralovice (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Sociální věci celkem 350,00 0, ,00% SOUHRN za všechny PO Neinvestiční akce 0,00 0,00 0, ,00% Stavební investice , , ,59% 17

18 Školství Zdravotnictví Kultura Přehled investičních a neinvestičních záměrů na rok (v tis. Kč) Oblast ORGANIZACE - název, IČO AKCE Muzeum Dr. Bohuslava Horáka nám. Josefa Urbana 141, Rokycany IČO: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Depozitář - mříže, EPS, EZS 400 Hostašova 1 IČO: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 400 Muzeum Českého lesa v Tachově Sluneční hodiny 600 tř. Míru 447, Tachov IČO: Muzeum Českého lesa v Tachově 600 Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, Plzeň IČO: Západočeská galerie v Plzni Zdravotnická záchranná služba PK Edvarda Beneše 529/19, Plzeň KULTURA CELKEM IČO: Zdravotnická záchranná služba PK Střední odborné učiliště elektrotechnické Vejprnická 56, Plzeň - pro Sportovní gymnázium IČO: Střední odborné učiliště elektrotechnické Vejprnická 56, Plzeň IČO: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici alej Svobody 80, Plzeň IČO: Střední průmyslová škola stavební Chodské náměstí 2, Plzeň ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň IČO: Střední průmyslová škola stavební v Plzni Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Rekonstrukce šaten a umýváren v budově 43 Klatovská 109, Plzeň IČO: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Koterovská 85, Plzeň IČO: Gymnázium Tachov Pionýrská 1370, Tachov S t a v e b n í i n v e s t i c e Rekonstrukce depozitáře v Rokycanech, ul. Mládežníků čp. 228 Rekonstrukce objektu Klatovská Loosovi interiéry Výstavba nových sportovišť (podíl v roce ), úprava pavilonu B a C Výstavba zařízení polygonu v Křimicích Celková rekonstrukce pavilonu A,B,C Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara v Plzni Rekonstrukce výtahů - 4. etapa VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni IČO: Gymnázium Tachov Nová budova Bory - splátka v roce Rekonstrukce kotelny ŠKOLSTVÍ CELKEM

19 Školství Doprava Sociální věci Domov sociálních služeb Liblín Liblín 1, Kralovice Nový pavilon v areálu DSS Liblín (podíl v roce ) IČO: Domov sociálních služeb Liblín SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM Správa a údržba silnic PK Přestavba objektu skladu na st.p k.ú. Stříbro Škroupova 18, Plzeň (OS Stříbro) IČO: Správa a údržba silnic PK DOPRAVA CELKEM S t a v e b n í i n v e s t i c e c e l k e m N e i n v e s t i č n í a k c e Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň IČO: Gymnázium Mikulášské nám. v Plzni 730 Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň IČO: Gymnázium Luďka Pika v Plzni Střední průmyslová škola dopravní Karlovarská 99, Plzeň IČO: Střední průmyslová škola dopravní v Plzni Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Karlovarská 99, Plzeň IČO: Výměna oken - Karlovarská 99 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Erbenova 184, Domažlice Výměna střešní krytiny IČO: Střední škola Oselce 1 IČO: Výměna oken v havarijním stavu 730 Výměna oken v havarijním stavu Výměna oken v havarijním stavu Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Domažlicích Havárie opěrné zdi Střední škola Oselce ŠKOLSTVÍ CELKEM N e i n v e s t i č n í a k c e I n v e s t i č n í a n e i n v e s t i č n í z á m ě r y c e l k e m c e l k e m

20 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Finanční vypořádání minulých let Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Převody vlastním fondům Ostatní provozní výdaje BV oblasti Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) /SR Studie, analýzy 0,00 141, ,43% Bankovní poplatky 79,85 80, ,00% Úroky z úvěrů 0,00 407, ,02% Jednání Komise rady AKČR pro financování krajů 29,02 0, ,00% Projekt Jednotný ekonomický informační systém 0,00 0, ,00% Realizované kurzové ztráty 59,98 318, ,00% Platby daní a poplatků ,76-496, ,33% oblasti celkem ,91 451, ,47% Ostatní - vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod. 5,72 0, ,00% Rezerva na nepředvídatelné výdaje 0,00 0, ,86% Rezerva oblasti Školství a tělovýchova 0,00 0, ,00% Rezerva oblasti Vnitřní správa 0,00 0, ,00% Rezerva na korekce a penále z projektů EU 0,00 0, ,00% Ostatní provozní výdaje celkem 5,72 0, ,00% Převody vlastním fondům 0,00 573, ,00% Převody vlastním fondům 0,00 573, ,00% Asociace krajů 700,00 700, ,14% Členství v Českém institutu interních auditorů *) 3,00 3, ,00% Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad , , ,00% celkem , , ,46% Finanční vypořádání minulých let , , ,00% Finanční vypořádání minulých let celkem , ,17 0,00 0 0,00% celkem Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad , , ,88% , , ,02% celkem , , ,02% Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem , , ,02% , , ,05% *) Položka je od roku součástí rozpočtové oblasti Vnitřní správa. 20

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) VÝDAJE Celkem Kapitálové příjmy Běžné příjmy Výhled 2013 2014 2015 2016 Příjmy daňové 3 384 125,10 3 392 579,54 3 352 325 3 463 130 103,31% 3 508 330 3 578 330 Příjmy nedaňové 280 395,85 294 089,47 39

Více

Seznam Dalších účastníků

Seznam Dalších účastníků Příloha č. 3 Seznam Dalších účastníků Organizace Adresa PSČ Město IČ Dětský domov Čtyřlístek, Planá Zámecká 853 34815 70842540 Dětský domov DOMINO, Vojanova 22 31800 49778170 Dětský domov, Horšovský Týn

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014 Příloha č. 21 Výdaje oblastí za rok 2014 stručný komentář hlavních výdajů BEZPEČNÝ KRAJ Schválený rozpočet: 4 000 tis. Kč Upravený rozpočet: 5 249,39 tis. Kč 4 530,05 tis. Kč Z dotačního titulu Plzeňský

Více

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015 příjemce transferu částka v tis. Kč účel podpora de minimis rozpočtová oblast Asociace krajů České republiky, IČO: 70933146 750 tis. Kč Členský příspěvek Ostatní financování Český institut interních auditorů,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) VÝDAJE Celkem Kapitálové příjmy Běţné příjmy Skutečnost bez UZ Výhled 2013 2014 2011 2012 Příjmy daňové 3 268 011,00 3 360 198,12 3 434 265 3 430 000 99,88% 3 352 488 3 402 488 Příjmy nedaňové 151 244,95

Více

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář Milan Chovanec hejtman 1 OBSAH 1 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 3-5 1.1 Běžné příjmy 3-4 1.1.1 Daňové příjmy 3-4 1.1.2

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří Okres Plzeň město Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 14. 1. 2014 Masarykovo

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 51. schůzi Rady Plzeňského kraje na 23.03.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh dotací a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2016

Návrh dotací a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2016 příjemce transferu částka účel podpora de minimis rozpočtová oblast Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, IČO: 49279319 20 tis. Kč Dotace na činnost Ano Zastupitelé Krása v srdci, IČO: 26565471 50 tis.

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 60. schůzi Rady Plzeňského kraje na 14.09.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Okres Plzeň - město Dny otevřených dveří Gymnázium L. Pika Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 6.12.2011, 17.1.2012 (informační den) Masarykovo

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Příloha č. 24 Výdaje oblastí za rok 2013 stručný komentář BEZPEČNÝ KRAJ Projekt Plzeňský kraj bezpečný kraj je bezpečnostní projekt preventivního charakteru. Počet měst a obcí zapojených do projektu se

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 24 - výdaje oblastí PK za rok 2012 BEZPEČNÝ KRAJ Projekt Plzeňský kraj, bezpečný kraj byl vytvořen jako bezpečnostní projekt preventivního charakteru, jehož cílem je další zlepšování bezpečnostní

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2016/17

Dny otevřených dveří pro školní rok 2016/17 Dny otevřených dveří pro školní rok 2016/17 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 12. 1. 2016 Masarykovo gymnázium Petákova 2,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs Program schválený a projednaný na 13.ZPK-13.4.2015 Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Poskytnutí

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Dny otevřených dveří Plzeň-město

Dny otevřených dveří Plzeň-město Dny otevřených dveří Plzeň-město Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s. r. o. Nade Mţí 1, Plzeň Skvrňany Lenka Bauerová, tel. 377 381 141 5. 11. 2015 (10:00-17:00 hod.), 19. 11. 2015

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč)

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho:

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 63. schůzi Rady Plzeňského kraje na 14.12.2015 od 10.45 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 39. schůzi Rady Plzeňského kraje na 22.09.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více