Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)"

Transkript

1 Václav Šlajs

2 Financování Financování Výdaje Kapitálové příjmy Běžné příjmy Výhled /SR Příjmy daňové , , ,18% Příjmy nedaňové , , ,06% Dotace , , ,58% Běžné příjmy celkem , , ,96% Příjmy kapitálové , , ,00% Dotace 0,00 0, ,69% Kapitálové příjmy celkem , , ,12% PŘÍJMY celkem , , ,03% , , ,58% Kapitálové výdaje , , ,25% VÝDAJE celkem Saldo hospodaření Financování +/- vlastní zdroje z toho: zvláštní účet ŽP dle zákona č. 254/2001 Sb. z toho Fond financování Klatovské nemocnice , , ,89% , , ,00% , , ,00% , , ,00% ,00% 0 0 z toho: Fond zaměstnavatele 0 0 0,00% 0 0 z toho: Rezervní fond 0 0 0,00% 0 0 Financování +/- návratné zdroje 0,00 0, ,00% 0 0 Čerpání investičního úvěru 0,00 0, ,00% 0 0 Splátky investičního úvěru 0,00 0, ,00% 0 0 Financování +/- celkem Bilance Plzeňského kraje (v tis. Kč) , , ,00%

3 Kapitálové příjmy Běžné příjmy Dotace Příjmy kapitálové Dotace Příjmy nedaňové Příjmy daňové Příjmy Plzeňského kraje (v tis. Kč) /SR Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111) , ,54 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (1112) , ,05 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113) , , ,20% Daň z příjmů právnických osob (1121) , ,19 Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) 3 797, ,16 Daň z přidané hodnoty (1211) , ,01 Příjmy ze správních poplatků (1361) 2 107, , ,53% Příjmy daňové celkem , , ,18% Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310) 8 055, , ,59% Příjmy z úroků (2141) , , ,75% Příjmy ze sankčních plateb (221x) 6 605, , ,00% Platby za odebrané množství podzemní vody (2342) , , ,67% Příjmy z vlastní činnosti (211x) 2 868, , ,06% Odvody příspěvkových organizací (2122,2123) ,00 0, ,00% Realizované kurzové zisky (2143) 159,33 27, ,00% Finanční vypořádání předchozích let (222x) , , ,00% Ostatní nedaňové příjmy (232x) 5 808, , ,00% Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0, ,00% Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx) 1 725, , ,00% Příjmy nedaňové celkem , , ,06% Příspěvek na výkon státní správy (4112) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního (4116) , , ,00% 0,00 0, ,00% Dotace celkem , , ,58% Běžné příjmy celkem , , ,96% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x) Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (32xx) , , ,00% 5 845,00 0, ,00% Příjmy kapitálové celkem , , ,00% Dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x) 0,00 0, ,69% Dotace celkem 0,00 0, ,69% Kapitálové příjmy celkem , , ,12% PŘÍJMY celkem , , ,03% 3

4 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) * /SR BV oblastí , , ,81% Finanční vypořádání minulých let , , ,00% Neinvestiční půjčené prostředky 0,00 0, ,33% Ostatní provozní výdaje 5,72 578, ,92% Převody vlastním fondům 0,00 573, ,00% Příspěvky PO kraje , , ,91% , , ,47% Transf. do zahraničí 12,89 0, ,00% celkem , , ,58% Investiční půjčené prostředky 0,00 0, ,00% Nestavební investice , , ,10% Ostatní kapitálové výdaje 0,00 0, ,52% Příspěvky PO kraje , , ,67% Stavební investice , , ,27% Strojní investice 0,00 0, ,00% , , ,20% Kapitálové výdaje celkem , , ,25% VÝDAJE celkem , , ,89% Bezpečný kraj 3 522, , ,50% Doprava , , ,56% Fondy a programy EU 7 509, , ,59% Individuální projekty 0,00 0, ,00% Informatika , , ,00% Klatovská nemocnice 0,00 0, ,00% Krizové řízení a IZS , , ,36% Kultura a cestovní ruch , , ,82% Majetek , , ,23% Ostatní financování , , ,88% Právní a legislativní 0,00 0, , ,17% Regionální rozvoj , , ,65% Sociální věci , , ,44% Školství a tělovýchova , , ,84% Vnitřní správa , , ,21% Zastupitelé , , ,43% Zdravotnictví , , ,67% Životní prostředí , , ,09% celkem , , ,58% Bezpečný kraj , , ,00% Doprava , , ,25% Fondy a programy EU 0,00 0, ,00% Individuální projekty 0,00 0, ,52% Informatika , , ,07% Klatovská nemocnice , , ,00% Krizové řízení a IZS , , ,97% Kultura a cestovní ruch , , ,18% Majetek , , ,16% Ostatní financování , , ,02% Právní a legislativní 0,00 0, ,00% Regionální rozvoj , , ,34% Sociální věci 500,00 100, ,00% Školství a tělovýchova , , ,00% Vnitřní správa 7 164, , ,36% Zastupitelé 100,00 508, ,00% Zdravotnictví ,00 314, ,00% Životní prostředí , , ,99% Kapitálové výdaje celkem , , ,25% VÝDAJE celkem * Legenda k tabulce A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) BV oblastí Příspěvky PO kraje Transf. do zahraničí Ostatní provozní výdaje Finanční vypořádání minulých let B/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle oblastí (v tis. Kč) /SR , , ,89% Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 5365; Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; 5230; 5240; 5311; 5319; ; ; 5531; Tato skupina v sobě zahrnuje položky rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364 a 5366 rozpočtové skladby Kaitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Příspěvky PO kraje Ostatní kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; 6122; 6123; 6125; 6127,6129 Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; 6339; ; Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201 a 6202 rozpočtové skladby 4

5 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. BV oblasti Výdaje oblasti BEZPEČNÝ KRAJ (v tis. Kč) /SR Nákup materiálu 564,64 68, ,00% Nákup služeb 466,89 94, ,00% Ostatní nákupy 52,58 17, ,00% Prevence kriminality 195,02 121, ,78% Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj 852,27 161, ,00% Projekt ebezpečnost 260,00 94, ,00% oblasti celkem 2 391,40 557, ,35% Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj 957,93 290, ,47% Projekt ebezpečnost 60,00 60, ,00% Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj 113,00 180, ,00% celkem celkem Investiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj celkem 1 130,93 530, ,47% 3 522, , ,50% , , ,00% , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,00% VÝDAJE celkem , , ,50% 5

6 Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Příspěvky PO kraje Stavební investice Nestavební investice Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Příspěvky PO kraje BV oblasti Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč) /SR ZDO autobusy , , ,00% ZDO dráhy , , ,32% ZDO dráhy - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 0,00 0, ,00% BESIP 326,38 466, ,00% Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce 785,62 343, ,00% POVED 5 454, , ,24% IDP a jeho propagace 2 576,27 0, ,00% Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty 0, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů PK 948,77 0, ,00% oblasti celkem , , ,25% Provozní příspěvek , , ,83% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů SÚS 3 963, , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,48% Dotace - BESIP 550,00 550, ,00% Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce 0,00 25, ,00% Neinvetiční transfery subjektům v oblasti Doprava 979,44 520, ,00% celkem 1 529, , ,00% celkem , , ,56% Předfinancování a kofinancování projektů PK ,58 0, ,00% BESIP 0,00 48, ,00% Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty 0, , ,00% Nestavební investice celkem , ,70 0,00 0,00 0,00% Příprava staveb na silnicích 0,00 0, ,00% Stavební investice celkem 0,00 0, ,00% Investiční akce na silnicích , , ,31% Strojní investice 0, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů SÚS , , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,31% Dotace - BESIP 0,00 500, ,00% Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce 0,00 150, ,00% celkem 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,25% VÝDAJE celkem , , ,38% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (IČO: ) /SR Provozní příspěvek , , ,83% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Investiční akce na silnicích , , ,31% Strojní investice 0, , ,00% SÚS PK celkem , , ,81% 6

7 Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. BV oblasti Výdaje oblasti FONDY a PROGRAMY EU (v tis. Kč) /SR Předfinancování a kofinancování projektů 1 935, , ,00% Aktivity přeshraniční spolupráce 73,35 119, ,00% Zálohy 0,00 12, ,00% Příprava na programové období EU ,00 419, ,00% Náklady související s provozem budovy v Bruselu 782,27 182, ,00% Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu 3 225, , ,09% oblasti celkem 6 016, , ,43% Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu Náklady související s Evropským regionem Dunaj- Vltava celkem celkem VÝDAJE celkem 1 493, , ,67% 0,00 598, ,00% 1 493, , ,53% 7 509, , ,59% 7 509, , ,59% 7

8 Kapikálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč) /SR Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,52% Ostatní kapitálové výdaje celkem 0,00 0, ,52% Kapitálové výdaje celkem 0,00 0, ,52% VÝDAJE celkem 0,00 0, ,52% 8

9 Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice BV oblasti Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč) /SR Předfinancování a kofinancování projektů 4 774, , ,00% Projekty po době udržitelnosti *) 1 961, , ,00% Projekt CamelNET 133,78 273, ,50% Projekt ebezpečnost 0,00 0, ,00% Poskytování ICT služeb pro ZZO 6 069, , ,51% oblasti celkem , , ,00% celkem , , ,00% Poskytování ICT služeb pro ZZO 4 625, , ,32% Projekt CamelNET 6 474, , ,69% Předfinancování a kofinancování projektů 2 558, , ,00% Nestavební investice celkem , , ,05% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,00% Stavební investice celkem 0,00 0, ,00% Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí , , ,00% Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,07% VÝDAJE celkem , , ,00% *) Položka Projekty po době udržitelnosti byla v roce 2011 zahrnuta v této oblasti v rámci pol. Předfinancování a kofinancování projektů 9

10 Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč) Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek /SR , , ,00% Nestavební investice celkem , , ,00% Financování Klatovské nemocnice , , ,00% Stavební investice celkem , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,00% VÝDAJE celkem , , ,00% *) V roce 2011 se Položka Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek v části Nestavební investice nazývala Financování přístrojového vybavení Klatovské nemocnice a byla zařazena v části Strojní investice. V letech se položka Financování Klatovské nemocnice nazývala Financování výstavby Klatovské nemocnice. 10

11 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Nestavební investice Ostatní provozní výdaje BV oblasti Výdaje oblasti KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a IZS (v tis. Kč) /SR Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ, podpora zpracování předepsané dokumentace, udržování odborných podkladů a literatury, nákup předepsaných tiskopisů 0,00 3, ,00% Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu 82,86 71, ,00% Informační podpora krizového řízení 56,98 82, ,00% Úhrada nákladů na činnost IZS 8,96 5, ,00% Krajské vojenské velitelství Plzeň 0,00 49, ,00% Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí z PK 2 096, , ,00% oblasti celkem 2 245, , ,00% Krizová rezerva 0,00 0, ,00% Ostatní provozní výdaje celkem 0,00 0, ,00% HZS Plzeňského kraje 2 000,00 500, ,00% Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 500,00 500, ,00% Opravy hasičské techniky, akceschopnost a mzdové výdaje a na potřeby JSDHO 2 038, , ,33% Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 1 050, , ,33% Krizová rezerva 0,00 95, ,00% Příspěvky obcím a ostatním subjektům na řešení škod při vyhlášení krizových stavů Finanční prostředky obcím jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi 0,00 10, ,00% 3 000,00 0, ,00% Poškozené nepoznatelné válečné hroby a pietní místa v Plzeňském kraji 0,00 0, ,00% celkem 8 588, , ,14% celkem , , ,36% Informační podpora krizového řízení 422,90 140, ,00% Nestavební investice celkem 422,90 140, ,00% HZS Plzeňského kraje , , ,43% Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 2 500, , ,00% Krizová rezerva 0,00 140, ,00% Nákup a technické zhodnocení CAS (automobilových cisteren stříkacích) a VT (výškové techniky) JSDHO 4 725, , ,88% VÝDAJE celkem celkem , , ,79% Kapitálové výdaje celkem , , ,97% , , ,25% 11

12 Příspěvky PO kraje BV oblasti Výdaje oblasti KULTURA a CESTOVNÍ RUCH (v tis. Kč) Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl KULTURA /SR 59,96 51, ,70% Studie, Aktualizace koncepce památkové péče PK včetně tištěné podoby 70,00 145, ,00% oblasti celkem 129,96 196, ,70% Provozní příspěvek , , ,86% Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích Realizace a řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského - Západočeké muzeum v Plzni 0,00 0, ,00% 1 000,00 0, ,00% Den řemesel - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Vydání publikace Sbírka skla Bruno Schreibera - II. část 50,00 50, ,00% 200,00 200, ,00% 310,00 0, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů -69,38 436, ,00% Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku 1 000,00 800, ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,87% 28. festival českých filmů Finále - DOMINIK CENTRUM, s.r.o. 800,00 500, ,67% Bienále kresby Plzeň - Bienále kresby Plzeň 355,00 0, ,00% Mezinárodní festival DIVADLO - Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň 800,00 700, ,00% 35. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, o.p.s. 450,00 300, ,00% XXIII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s. Hudba v synagogách Plzeňského regionu - ZO ČSOP Radnice 19. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň - Plzeňská folklorní scéna, o.s. XXII. Mezinárodní folklorní festival Klatovy - Klatovské folklorní sdružení Šumava Klatovy 150,00 100, ,29% 100,00 80, ,00% 140,00 100, ,86% 80,00 60, ,00% Skupova Plzeň - Divadlo Alfa, příspěvková organizace 500,00 0, ,00% Divadelní léto pod plzeňským nebem - PaNaMo 0,00 0, ,00% Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce Program podpory kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům 0,00 0, ,00% , , ,68% Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 6 000, , ,09% MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech - MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech - - Západočeské baroko Naplnění memoranda s Českou televizí - Eurovize - Plzeň, o.p.s. Regionální linie projektu Plzeň EHMK - Plzeň o.p.s. Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni - Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Podpora činnosti - Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace Podpora činnosti - Divadlo Alfa, příspěvková organizace 0,00 0, ,36% 0,00 0, ,00% 0,00 0, ,00% 0, , ,00% 0,00 0, ,00% 6 000, , ,00% 1 500, , ,00% Podpora činnosti - Plzeňská filharmonie, o.p.s , , ,00% 12

13 Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Příspěvky PO kraje BV oblasti Kapitálové výdaje Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Podpora činnosti - Klub přátel c. k. Divadla PLUTO - první kabaretní a šantánové profesionální scény České republiky Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK) 0,00 0, ,00% 8 300, , ,00% Restaurování opony - Obec Chlum 300,00 0, ,00% Restaurování varhan kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci - Římskokatolická farnost Starý Plzenec 500,00 0, ,00% Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkových území a staveb drobné architektury na území PK) 1 500,00 900, ,29% Žebřík - ireport s.r.o let hudebních cen 0,00 250, ,00% Podpora činnosti o. s při provozování Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice celkem celkem 0,00 0, ,00% , , ,22% , , ,79% Dotace externím subjektům 1 422,00 0, ,00% celkem 1 422,00 0, ,00% Stavební investice 1 000,00 0, ,00% Strojní investice 750,00 0, ,00% Vybavení sálu novými sedadly - stálá divadelní scéna Klatovy 0,00 0, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů , , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,00% VÝDAJE KULTURA celkem , , ,35% CESTOVNÍ RUCH Reprezentační publikace PK 656,31 0, ,00% Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, propagace a komunikace webových stránek fotobanka 1 782,19 347, ,00% Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour, ) 1 769, ,50 100,00% Výstavy, veletrhy a prezentační akce v zahraničí Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2 173, , ,57% Účast Plzeňského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO v Miláně 0,00 0, ,00% Cestovné 805,72 558, ,00% MEMORANDUM - Podpora projektů EHMK v oblasti CR (brožura, průvodce, ) 0,00 0, ,00% Tvorba propagačních předmětů, CD a DVD nosičů, turistických map Tisky a dotisky tematických propagačních materiálů Plzeňského kraje 1 974,95 332, ,00% ,86% Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku ,00% Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v PK 174,60 0, ,00% Rozvoj a značení cyklotras v PK 0,00 266, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 8 261, , ,00% oblasti celkem , , ,00% Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 15,00 0, ,00% Příspěvky PO kraje celkem 15,00 0, ,00% Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji Dotační titul Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2 490, , ,67% 280,00 290, ,00% Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v PK 1 924,00 0, ,00% 13

14 Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Prezentace Plzeňského kraje prostřednictvím obcí, měst a externích subjektů (spolková činnost, reprezentace PK) 1 095,00 170, ,00% Údržba značení cyklotras, cyklostezek, lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s. Příspěvek na činnost Pilsen Convention Bureau, o.p.s. a Burgenstrasse e.v. 300,00 100, ,00% 150,00 0, ,00% Rozvoj a značení cyklotras v PK 0,00 200, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 200,00 200, ,00% Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 15,00 0, ,00% MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu (Krajské IC) - Plzeň, TURISMUS, p.o. celkem celkem 0,00 0, ,00% 6 454, , ,73% , , ,67% Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk,tv,rozhlas), prezentace prostřednictvím obcí, měst a ext. subjektů 47,52 0, ,00% Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji 0,00 121, ,00% Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji 412,50 0, ,00% Nestavební investice celkem 460,02 121, ,00% Rozvoj a značení cyklotras v PK 0,00 59, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 448, ,00% Stavební investice celkem 0,00 507,97 0,00 0,00 0,00% Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v PK 5 076, , ,67% Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji Vybudování parkoviště s kapacitou 230 os. automobilů - SPORT SERVICE, spol. s r.o. celkem Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem VÝDAJE za oblast celkem 610,00 620, ,00% 0,00 0, ,00% 5 686, , ,59% 6 146, , ,59% , , ,15% , , ,02% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti KULTURA (v tis. Kč) Skutečnost /SR Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IČO: ) Provozní příspěvek , , ,99% Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IČO: ) Provozní příspěvek , , ,80% Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku 1 000,00 800, ,00% Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČ: ) Provozní příspěvek , , ,00% Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IČO: ) Provozní příspěvek , , ,00% Muzeum Chodska Domažlice, Chodské náměstí 96 (IČO: ) Provozní příspěvek 7 980, , ,95% Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích 0,00 0, ,00% Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČO: ) Provozní příspěvek 9 078, , ,92% Den řemesel 30,00 30, ,00% Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 200,00 200, ,00% Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IČO: ) Provozní příspěvek 4 483, , ,48% Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (IČO: ) Provozní příspěvek 8 231, , ,91% Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČO: ) Provozní příspěvek 8 303, , ,96% Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČO: ) Provozní příspěvek 7 140, , ,94% 14

15 Příspěvky PO kraje Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IČO: ) Provozní příspěvek 6 822, , ,86% Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IČO: ) Provozní příspěvek 2 354, , ,81% Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IČO: ) Provozní příspěvek 5 039, , ,84% Vybavení sálu novými sedadly - stálá divadelní scéna Klatovy 0,00 0, ,00% SOUHRN za všechny PO Provozní příspěvek , , ,86% Ostatní účelové příspěvky 1 230, , ,35% Nestavební investice 0,00 0, ,00% 15

16 Školství Příspěvky PO kraje Kapitálové výdaje Zdravotnictví Kultura Příspěvky PO kraje Stavební investice Příspěvky PO kraje BV oblasti Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) /SR Pojištění nemovitostí v majetku kraje , , ,00% Platby daní a poplatků 319,37 319, ,00% Studie, znalecké posudky, platby ZHPK 1 034, , ,00% Energetický management PK 0,00 19, ,00% Opravy a udržování - obchodní spol , , ,00% Náklady spojené se správou budov vč. oprav u nesvěřeného majetku 93,02 0, ,00% Havárie objektů PK 0,00 0, ,37% Vyvolané neinvestice - KT nemocnice 1 056,00 0, ,00% oblasti celkem , , ,23% Provozní příspěvek - opravy , , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,00% celkem , , ,23% Výkupy nemovitostí 8 892, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 192,60 33, ,00% Pořízení majetku ,10 0, ,67% ZČG - nová budova galerie 25,92 235, ,00% Plzeňský dům - Brusel 4 461,27 0, ,00% Projektová dokumentace 96,00 50, ,43% Jagellonská 13 0,00 0, ,00% Stavební investice - obchodní spol , , ,00% Vyvolané investice - KT nemocnice ,97 0, ,00% Stavební investice celkem , , ,55% Stavební investice PO , , ,19% Příspěvky PO kraje celkem , , ,19% Kapitálové výdaje celkem , , ,16% VÝDAJE celkem , , ,25% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) Skutečnost /SR Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČO: ) Stavební investice 5 050,00 0, ,33% Muzeum Českého lesa v Tachově,tř. Míru 447, Tachov, (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Kultura celkem 5 050,00 0, ,00% Zdravotnická záchranná služba PK, příspěvková organizace, Edvarda Beneše 19, Plzeň (IČO: ) Stavební investice , , ,38% Zdravotnictví celkem , , ,38% Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, alej Svobody 80, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Střední průmyslová škola stavební, Chodské náměstí 2, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Klatovská 109, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Koterovská 85, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% 16

17 Sociální organizace Doprava Příspěvky PO kraje Školství Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, Domažlice (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Střední škola Oselce 1 (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Školství celkem 0,00 0, ,00% Správa a údržba silnic PK, Škroupova 18, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Doprava celkem 0,00 0, ,00% Domov sociálních služeb Liblín, Liblín 1, Kralovice (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Sociální věci celkem 350,00 0, ,00% SOUHRN za všechny PO Neinvestiční akce 0,00 0,00 0, ,00% Stavební investice , , ,59% 17

18 Školství Zdravotnictví Kultura Přehled investičních a neinvestičních záměrů na rok (v tis. Kč) Oblast ORGANIZACE - název, IČO AKCE Muzeum Dr. Bohuslava Horáka nám. Josefa Urbana 141, Rokycany IČO: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Depozitář - mříže, EPS, EZS 400 Hostašova 1 IČO: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 400 Muzeum Českého lesa v Tachově Sluneční hodiny 600 tř. Míru 447, Tachov IČO: Muzeum Českého lesa v Tachově 600 Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, Plzeň IČO: Západočeská galerie v Plzni Zdravotnická záchranná služba PK Edvarda Beneše 529/19, Plzeň KULTURA CELKEM IČO: Zdravotnická záchranná služba PK Střední odborné učiliště elektrotechnické Vejprnická 56, Plzeň - pro Sportovní gymnázium IČO: Střední odborné učiliště elektrotechnické Vejprnická 56, Plzeň IČO: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici alej Svobody 80, Plzeň IČO: Střední průmyslová škola stavební Chodské náměstí 2, Plzeň ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň IČO: Střední průmyslová škola stavební v Plzni Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Rekonstrukce šaten a umýváren v budově 43 Klatovská 109, Plzeň IČO: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Koterovská 85, Plzeň IČO: Gymnázium Tachov Pionýrská 1370, Tachov S t a v e b n í i n v e s t i c e Rekonstrukce depozitáře v Rokycanech, ul. Mládežníků čp. 228 Rekonstrukce objektu Klatovská Loosovi interiéry Výstavba nových sportovišť (podíl v roce ), úprava pavilonu B a C Výstavba zařízení polygonu v Křimicích Celková rekonstrukce pavilonu A,B,C Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara v Plzni Rekonstrukce výtahů - 4. etapa VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni IČO: Gymnázium Tachov Nová budova Bory - splátka v roce Rekonstrukce kotelny ŠKOLSTVÍ CELKEM

19 Školství Doprava Sociální věci Domov sociálních služeb Liblín Liblín 1, Kralovice Nový pavilon v areálu DSS Liblín (podíl v roce ) IČO: Domov sociálních služeb Liblín SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM Správa a údržba silnic PK Přestavba objektu skladu na st.p k.ú. Stříbro Škroupova 18, Plzeň (OS Stříbro) IČO: Správa a údržba silnic PK DOPRAVA CELKEM S t a v e b n í i n v e s t i c e c e l k e m N e i n v e s t i č n í a k c e Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň IČO: Gymnázium Mikulášské nám. v Plzni 730 Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň IČO: Gymnázium Luďka Pika v Plzni Střední průmyslová škola dopravní Karlovarská 99, Plzeň IČO: Střední průmyslová škola dopravní v Plzni Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Karlovarská 99, Plzeň IČO: Výměna oken - Karlovarská 99 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Erbenova 184, Domažlice Výměna střešní krytiny IČO: Střední škola Oselce 1 IČO: Výměna oken v havarijním stavu 730 Výměna oken v havarijním stavu Výměna oken v havarijním stavu Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Domažlicích Havárie opěrné zdi Střední škola Oselce ŠKOLSTVÍ CELKEM N e i n v e s t i č n í a k c e I n v e s t i č n í a n e i n v e s t i č n í z á m ě r y c e l k e m c e l k e m

20 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Finanční vypořádání minulých let Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Převody vlastním fondům Ostatní provozní výdaje BV oblasti Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) /SR Studie, analýzy 0,00 141, ,43% Bankovní poplatky 79,85 80, ,00% Úroky z úvěrů 0,00 407, ,02% Jednání Komise rady AKČR pro financování krajů 29,02 0, ,00% Projekt Jednotný ekonomický informační systém 0,00 0, ,00% Realizované kurzové ztráty 59,98 318, ,00% Platby daní a poplatků ,76-496, ,33% oblasti celkem ,91 451, ,47% Ostatní - vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod. 5,72 0, ,00% Rezerva na nepředvídatelné výdaje 0,00 0, ,86% Rezerva oblasti Školství a tělovýchova 0,00 0, ,00% Rezerva oblasti Vnitřní správa 0,00 0, ,00% Rezerva na korekce a penále z projektů EU 0,00 0, ,00% Ostatní provozní výdaje celkem 5,72 0, ,00% Převody vlastním fondům 0,00 573, ,00% Převody vlastním fondům 0,00 573, ,00% Asociace krajů 700,00 700, ,14% Členství v Českém institutu interních auditorů *) 3,00 3, ,00% Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad , , ,00% celkem , , ,46% Finanční vypořádání minulých let , , ,00% Finanční vypořádání minulých let celkem , ,17 0,00 0 0,00% celkem Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad , , ,88% , , ,02% celkem , , ,02% Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem , , ,02% , , ,05% *) Položka je od roku součástí rozpočtové oblasti Vnitřní správa. 20

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Příloha č. 24 Výdaje oblastí za rok 2013 stručný komentář BEZPEČNÝ KRAJ Projekt Plzeňský kraj bezpečný kraj je bezpečnostní projekt preventivního charakteru. Počet měst a obcí zapojených do projektu se

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 Obsah : 1. Usnesení Rady Zlínského kraje...str. 3 2. Důvodová zpráva...str. 5 2. 1. Příjmy...str. 5 2. 1. 1. Daňové příjmy...str.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2010 - členění dle rozpočtové skladby (OdPa) ODPA Nedočerp. prostředky z roku 2009 Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014 Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Obsah I. ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1,378.685 tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 (bez městských obvodů) OBSAH: ZmP 22. 6. 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 NÁVRH FINANČNÍHO

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015 příjemce transferu částka v tis. Kč účel podpora de minimis rozpočtová oblast Asociace krajů České republiky, IČO: 70933146 750 tis. Kč Členský příspěvek Ostatní financování Český institut interních auditorů,

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 17 18 V této kapitole je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více