Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)"

Transkript

1 Václav Šlajs

2 Financování Financování Výdaje Kapitálové příjmy Běžné příjmy Výhled /SR Příjmy daňové , , ,18% Příjmy nedaňové , , ,06% Dotace , , ,58% Běžné příjmy celkem , , ,96% Příjmy kapitálové , , ,00% Dotace 0,00 0, ,69% Kapitálové příjmy celkem , , ,12% PŘÍJMY celkem , , ,03% , , ,58% Kapitálové výdaje , , ,25% VÝDAJE celkem Saldo hospodaření Financování +/- vlastní zdroje z toho: zvláštní účet ŽP dle zákona č. 254/2001 Sb. z toho Fond financování Klatovské nemocnice , , ,89% , , ,00% , , ,00% , , ,00% ,00% 0 0 z toho: Fond zaměstnavatele 0 0 0,00% 0 0 z toho: Rezervní fond 0 0 0,00% 0 0 Financování +/- návratné zdroje 0,00 0, ,00% 0 0 Čerpání investičního úvěru 0,00 0, ,00% 0 0 Splátky investičního úvěru 0,00 0, ,00% 0 0 Financování +/- celkem Bilance Plzeňského kraje (v tis. Kč) , , ,00%

3 Kapitálové příjmy Běžné příjmy Dotace Příjmy kapitálové Dotace Příjmy nedaňové Příjmy daňové Příjmy Plzeňského kraje (v tis. Kč) /SR Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111) , ,54 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (1112) , ,05 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113) , , ,20% Daň z příjmů právnických osob (1121) , ,19 Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) 3 797, ,16 Daň z přidané hodnoty (1211) , ,01 Příjmy ze správních poplatků (1361) 2 107, , ,53% Příjmy daňové celkem , , ,18% Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310) 8 055, , ,59% Příjmy z úroků (2141) , , ,75% Příjmy ze sankčních plateb (221x) 6 605, , ,00% Platby za odebrané množství podzemní vody (2342) , , ,67% Příjmy z vlastní činnosti (211x) 2 868, , ,06% Odvody příspěvkových organizací (2122,2123) ,00 0, ,00% Realizované kurzové zisky (2143) 159,33 27, ,00% Finanční vypořádání předchozích let (222x) , , ,00% Ostatní nedaňové příjmy (232x) 5 808, , ,00% Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0, ,00% Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx) 1 725, , ,00% Příjmy nedaňové celkem , , ,06% Příspěvek na výkon státní správy (4112) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního (4116) , , ,00% 0,00 0, ,00% Dotace celkem , , ,58% Běžné příjmy celkem , , ,96% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x) Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (32xx) , , ,00% 5 845,00 0, ,00% Příjmy kapitálové celkem , , ,00% Dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x) 0,00 0, ,69% Dotace celkem 0,00 0, ,69% Kapitálové příjmy celkem , , ,12% PŘÍJMY celkem , , ,03% 3

4 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) * /SR BV oblastí , , ,81% Finanční vypořádání minulých let , , ,00% Neinvestiční půjčené prostředky 0,00 0, ,33% Ostatní provozní výdaje 5,72 578, ,92% Převody vlastním fondům 0,00 573, ,00% Příspěvky PO kraje , , ,91% , , ,47% Transf. do zahraničí 12,89 0, ,00% celkem , , ,58% Investiční půjčené prostředky 0,00 0, ,00% Nestavební investice , , ,10% Ostatní kapitálové výdaje 0,00 0, ,52% Příspěvky PO kraje , , ,67% Stavební investice , , ,27% Strojní investice 0,00 0, ,00% , , ,20% Kapitálové výdaje celkem , , ,25% VÝDAJE celkem , , ,89% Bezpečný kraj 3 522, , ,50% Doprava , , ,56% Fondy a programy EU 7 509, , ,59% Individuální projekty 0,00 0, ,00% Informatika , , ,00% Klatovská nemocnice 0,00 0, ,00% Krizové řízení a IZS , , ,36% Kultura a cestovní ruch , , ,82% Majetek , , ,23% Ostatní financování , , ,88% Právní a legislativní 0,00 0, , ,17% Regionální rozvoj , , ,65% Sociální věci , , ,44% Školství a tělovýchova , , ,84% Vnitřní správa , , ,21% Zastupitelé , , ,43% Zdravotnictví , , ,67% Životní prostředí , , ,09% celkem , , ,58% Bezpečný kraj , , ,00% Doprava , , ,25% Fondy a programy EU 0,00 0, ,00% Individuální projekty 0,00 0, ,52% Informatika , , ,07% Klatovská nemocnice , , ,00% Krizové řízení a IZS , , ,97% Kultura a cestovní ruch , , ,18% Majetek , , ,16% Ostatní financování , , ,02% Právní a legislativní 0,00 0, ,00% Regionální rozvoj , , ,34% Sociální věci 500,00 100, ,00% Školství a tělovýchova , , ,00% Vnitřní správa 7 164, , ,36% Zastupitelé 100,00 508, ,00% Zdravotnictví ,00 314, ,00% Životní prostředí , , ,99% Kapitálové výdaje celkem , , ,25% VÝDAJE celkem * Legenda k tabulce A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) BV oblastí Příspěvky PO kraje Transf. do zahraničí Ostatní provozní výdaje Finanční vypořádání minulých let B/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle oblastí (v tis. Kč) /SR , , ,89% Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 5365; Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; 5230; 5240; 5311; 5319; ; ; 5531; Tato skupina v sobě zahrnuje položky rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364 a 5366 rozpočtové skladby Kaitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Příspěvky PO kraje Ostatní kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; 6122; 6123; 6125; 6127,6129 Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: ; ; 6339; ; Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201 a 6202 rozpočtové skladby 4

5 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. BV oblasti Výdaje oblasti BEZPEČNÝ KRAJ (v tis. Kč) /SR Nákup materiálu 564,64 68, ,00% Nákup služeb 466,89 94, ,00% Ostatní nákupy 52,58 17, ,00% Prevence kriminality 195,02 121, ,78% Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj 852,27 161, ,00% Projekt ebezpečnost 260,00 94, ,00% oblasti celkem 2 391,40 557, ,35% Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj 957,93 290, ,47% Projekt ebezpečnost 60,00 60, ,00% Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj 113,00 180, ,00% celkem celkem Investiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj celkem 1 130,93 530, ,47% 3 522, , ,50% , , ,00% , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,00% VÝDAJE celkem , , ,50% 5

6 Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Příspěvky PO kraje Stavební investice Nestavební investice Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Příspěvky PO kraje BV oblasti Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč) /SR ZDO autobusy , , ,00% ZDO dráhy , , ,32% ZDO dráhy - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 0,00 0, ,00% BESIP 326,38 466, ,00% Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce 785,62 343, ,00% POVED 5 454, , ,24% IDP a jeho propagace 2 576,27 0, ,00% Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty 0, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů PK 948,77 0, ,00% oblasti celkem , , ,25% Provozní příspěvek , , ,83% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů SÚS 3 963, , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,48% Dotace - BESIP 550,00 550, ,00% Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce 0,00 25, ,00% Neinvetiční transfery subjektům v oblasti Doprava 979,44 520, ,00% celkem 1 529, , ,00% celkem , , ,56% Předfinancování a kofinancování projektů PK ,58 0, ,00% BESIP 0,00 48, ,00% Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty 0, , ,00% Nestavební investice celkem , ,70 0,00 0,00 0,00% Příprava staveb na silnicích 0,00 0, ,00% Stavební investice celkem 0,00 0, ,00% Investiční akce na silnicích , , ,31% Strojní investice 0, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů SÚS , , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,31% Dotace - BESIP 0,00 500, ,00% Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce 0,00 150, ,00% celkem 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,25% VÝDAJE celkem , , ,38% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (IČO: ) /SR Provozní příspěvek , , ,83% Neinvestiční akce na silnicích , , ,00% Investiční akce na silnicích , , ,31% Strojní investice 0, , ,00% SÚS PK celkem , , ,81% 6

7 Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. BV oblasti Výdaje oblasti FONDY a PROGRAMY EU (v tis. Kč) /SR Předfinancování a kofinancování projektů 1 935, , ,00% Aktivity přeshraniční spolupráce 73,35 119, ,00% Zálohy 0,00 12, ,00% Příprava na programové období EU ,00 419, ,00% Náklady související s provozem budovy v Bruselu 782,27 182, ,00% Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu 3 225, , ,09% oblasti celkem 6 016, , ,43% Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu Náklady související s Evropským regionem Dunaj- Vltava celkem celkem VÝDAJE celkem 1 493, , ,67% 0,00 598, ,00% 1 493, , ,53% 7 509, , ,59% 7 509, , ,59% 7

8 Kapikálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč) /SR Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,52% Ostatní kapitálové výdaje celkem 0,00 0, ,52% Kapitálové výdaje celkem 0,00 0, ,52% VÝDAJE celkem 0,00 0, ,52% 8

9 Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice BV oblasti Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč) /SR Předfinancování a kofinancování projektů 4 774, , ,00% Projekty po době udržitelnosti *) 1 961, , ,00% Projekt CamelNET 133,78 273, ,50% Projekt ebezpečnost 0,00 0, ,00% Poskytování ICT služeb pro ZZO 6 069, , ,51% oblasti celkem , , ,00% celkem , , ,00% Poskytování ICT služeb pro ZZO 4 625, , ,32% Projekt CamelNET 6 474, , ,69% Předfinancování a kofinancování projektů 2 558, , ,00% Nestavební investice celkem , , ,05% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,00% Stavební investice celkem 0,00 0, ,00% Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí , , ,00% Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,07% VÝDAJE celkem , , ,00% *) Položka Projekty po době udržitelnosti byla v roce 2011 zahrnuta v této oblasti v rámci pol. Předfinancování a kofinancování projektů 9

10 Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč) Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek /SR , , ,00% Nestavební investice celkem , , ,00% Financování Klatovské nemocnice , , ,00% Stavební investice celkem , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,00% VÝDAJE celkem , , ,00% *) V roce 2011 se Položka Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek v části Nestavební investice nazývala Financování přístrojového vybavení Klatovské nemocnice a byla zařazena v části Strojní investice. V letech se položka Financování Klatovské nemocnice nazývala Financování výstavby Klatovské nemocnice. 10

11 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Nestavební investice Ostatní provozní výdaje BV oblasti Výdaje oblasti KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a IZS (v tis. Kč) /SR Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ, podpora zpracování předepsané dokumentace, udržování odborných podkladů a literatury, nákup předepsaných tiskopisů 0,00 3, ,00% Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu 82,86 71, ,00% Informační podpora krizového řízení 56,98 82, ,00% Úhrada nákladů na činnost IZS 8,96 5, ,00% Krajské vojenské velitelství Plzeň 0,00 49, ,00% Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí z PK 2 096, , ,00% oblasti celkem 2 245, , ,00% Krizová rezerva 0,00 0, ,00% Ostatní provozní výdaje celkem 0,00 0, ,00% HZS Plzeňského kraje 2 000,00 500, ,00% Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 500,00 500, ,00% Opravy hasičské techniky, akceschopnost a mzdové výdaje a na potřeby JSDHO 2 038, , ,33% Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 1 050, , ,33% Krizová rezerva 0,00 95, ,00% Příspěvky obcím a ostatním subjektům na řešení škod při vyhlášení krizových stavů Finanční prostředky obcím jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi 0,00 10, ,00% 3 000,00 0, ,00% Poškozené nepoznatelné válečné hroby a pietní místa v Plzeňském kraji 0,00 0, ,00% celkem 8 588, , ,14% celkem , , ,36% Informační podpora krizového řízení 422,90 140, ,00% Nestavební investice celkem 422,90 140, ,00% HZS Plzeňského kraje , , ,43% Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 2 500, , ,00% Krizová rezerva 0,00 140, ,00% Nákup a technické zhodnocení CAS (automobilových cisteren stříkacích) a VT (výškové techniky) JSDHO 4 725, , ,88% VÝDAJE celkem celkem , , ,79% Kapitálové výdaje celkem , , ,97% , , ,25% 11

12 Příspěvky PO kraje BV oblasti Výdaje oblasti KULTURA a CESTOVNÍ RUCH (v tis. Kč) Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl KULTURA /SR 59,96 51, ,70% Studie, Aktualizace koncepce památkové péče PK včetně tištěné podoby 70,00 145, ,00% oblasti celkem 129,96 196, ,70% Provozní příspěvek , , ,86% Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích Realizace a řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského - Západočeké muzeum v Plzni 0,00 0, ,00% 1 000,00 0, ,00% Den řemesel - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Vydání publikace Sbírka skla Bruno Schreibera - II. část 50,00 50, ,00% 200,00 200, ,00% 310,00 0, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů -69,38 436, ,00% Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku 1 000,00 800, ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,87% 28. festival českých filmů Finále - DOMINIK CENTRUM, s.r.o. 800,00 500, ,67% Bienále kresby Plzeň - Bienále kresby Plzeň 355,00 0, ,00% Mezinárodní festival DIVADLO - Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň 800,00 700, ,00% 35. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, o.p.s. 450,00 300, ,00% XXIII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s. Hudba v synagogách Plzeňského regionu - ZO ČSOP Radnice 19. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň - Plzeňská folklorní scéna, o.s. XXII. Mezinárodní folklorní festival Klatovy - Klatovské folklorní sdružení Šumava Klatovy 150,00 100, ,29% 100,00 80, ,00% 140,00 100, ,86% 80,00 60, ,00% Skupova Plzeň - Divadlo Alfa, příspěvková organizace 500,00 0, ,00% Divadelní léto pod plzeňským nebem - PaNaMo 0,00 0, ,00% Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce Program podpory kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům 0,00 0, ,00% , , ,68% Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 6 000, , ,09% MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech - MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech - - Západočeské baroko Naplnění memoranda s Českou televizí - Eurovize - Plzeň, o.p.s. Regionální linie projektu Plzeň EHMK - Plzeň o.p.s. Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni - Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Podpora činnosti - Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace Podpora činnosti - Divadlo Alfa, příspěvková organizace 0,00 0, ,36% 0,00 0, ,00% 0,00 0, ,00% 0, , ,00% 0,00 0, ,00% 6 000, , ,00% 1 500, , ,00% Podpora činnosti - Plzeňská filharmonie, o.p.s , , ,00% 12

13 Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Příspěvky PO kraje BV oblasti Kapitálové výdaje Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Podpora činnosti - Klub přátel c. k. Divadla PLUTO - první kabaretní a šantánové profesionální scény České republiky Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK) 0,00 0, ,00% 8 300, , ,00% Restaurování opony - Obec Chlum 300,00 0, ,00% Restaurování varhan kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci - Římskokatolická farnost Starý Plzenec 500,00 0, ,00% Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkových území a staveb drobné architektury na území PK) 1 500,00 900, ,29% Žebřík - ireport s.r.o let hudebních cen 0,00 250, ,00% Podpora činnosti o. s při provozování Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice celkem celkem 0,00 0, ,00% , , ,22% , , ,79% Dotace externím subjektům 1 422,00 0, ,00% celkem 1 422,00 0, ,00% Stavební investice 1 000,00 0, ,00% Strojní investice 750,00 0, ,00% Vybavení sálu novými sedadly - stálá divadelní scéna Klatovy 0,00 0, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů , , ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,00% Kapitálové výdaje celkem , , ,00% VÝDAJE KULTURA celkem , , ,35% CESTOVNÍ RUCH Reprezentační publikace PK 656,31 0, ,00% Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, propagace a komunikace webových stránek fotobanka 1 782,19 347, ,00% Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour, ) 1 769, ,50 100,00% Výstavy, veletrhy a prezentační akce v zahraničí Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2 173, , ,57% Účast Plzeňského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO v Miláně 0,00 0, ,00% Cestovné 805,72 558, ,00% MEMORANDUM - Podpora projektů EHMK v oblasti CR (brožura, průvodce, ) 0,00 0, ,00% Tvorba propagačních předmětů, CD a DVD nosičů, turistických map Tisky a dotisky tematických propagačních materiálů Plzeňského kraje 1 974,95 332, ,00% ,86% Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku ,00% Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v PK 174,60 0, ,00% Rozvoj a značení cyklotras v PK 0,00 266, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 8 261, , ,00% oblasti celkem , , ,00% Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 15,00 0, ,00% Příspěvky PO kraje celkem 15,00 0, ,00% Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji Dotační titul Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2 490, , ,67% 280,00 290, ,00% Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v PK 1 924,00 0, ,00% 13

14 Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Prezentace Plzeňského kraje prostřednictvím obcí, měst a externích subjektů (spolková činnost, reprezentace PK) 1 095,00 170, ,00% Údržba značení cyklotras, cyklostezek, lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s. Příspěvek na činnost Pilsen Convention Bureau, o.p.s. a Burgenstrasse e.v. 300,00 100, ,00% 150,00 0, ,00% Rozvoj a značení cyklotras v PK 0,00 200, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 200,00 200, ,00% Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 15,00 0, ,00% MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu (Krajské IC) - Plzeň, TURISMUS, p.o. celkem celkem 0,00 0, ,00% 6 454, , ,73% , , ,67% Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk,tv,rozhlas), prezentace prostřednictvím obcí, měst a ext. subjektů 47,52 0, ,00% Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji 0,00 121, ,00% Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji 412,50 0, ,00% Nestavební investice celkem 460,02 121, ,00% Rozvoj a značení cyklotras v PK 0,00 59, ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 448, ,00% Stavební investice celkem 0,00 507,97 0,00 0,00 0,00% Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v PK 5 076, , ,67% Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji Vybudování parkoviště s kapacitou 230 os. automobilů - SPORT SERVICE, spol. s r.o. celkem Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem VÝDAJE za oblast celkem 610,00 620, ,00% 0,00 0, ,00% 5 686, , ,59% 6 146, , ,59% , , ,15% , , ,02% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti KULTURA (v tis. Kč) Skutečnost /SR Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IČO: ) Provozní příspěvek , , ,99% Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IČO: ) Provozní příspěvek , , ,80% Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku 1 000,00 800, ,00% Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČ: ) Provozní příspěvek , , ,00% Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IČO: ) Provozní příspěvek , , ,00% Muzeum Chodska Domažlice, Chodské náměstí 96 (IČO: ) Provozní příspěvek 7 980, , ,95% Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích 0,00 0, ,00% Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČO: ) Provozní příspěvek 9 078, , ,92% Den řemesel 30,00 30, ,00% Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 200,00 200, ,00% Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IČO: ) Provozní příspěvek 4 483, , ,48% Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (IČO: ) Provozní příspěvek 8 231, , ,91% Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČO: ) Provozní příspěvek 8 303, , ,96% Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČO: ) Provozní příspěvek 7 140, , ,94% 14

15 Příspěvky PO kraje Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IČO: ) Provozní příspěvek 6 822, , ,86% Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IČO: ) Provozní příspěvek 2 354, , ,81% Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IČO: ) Provozní příspěvek 5 039, , ,84% Vybavení sálu novými sedadly - stálá divadelní scéna Klatovy 0,00 0, ,00% SOUHRN za všechny PO Provozní příspěvek , , ,86% Ostatní účelové příspěvky 1 230, , ,35% Nestavební investice 0,00 0, ,00% 15

16 Školství Příspěvky PO kraje Kapitálové výdaje Zdravotnictví Kultura Příspěvky PO kraje Stavební investice Příspěvky PO kraje BV oblasti Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) /SR Pojištění nemovitostí v majetku kraje , , ,00% Platby daní a poplatků 319,37 319, ,00% Studie, znalecké posudky, platby ZHPK 1 034, , ,00% Energetický management PK 0,00 19, ,00% Opravy a udržování - obchodní spol , , ,00% Náklady spojené se správou budov vč. oprav u nesvěřeného majetku 93,02 0, ,00% Havárie objektů PK 0,00 0, ,37% Vyvolané neinvestice - KT nemocnice 1 056,00 0, ,00% oblasti celkem , , ,23% Provozní příspěvek - opravy , , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 0,00 0, ,00% Příspěvky PO kraje celkem , , ,00% celkem , , ,23% Výkupy nemovitostí 8 892, , ,00% Předfinancování a kofinancování projektů 192,60 33, ,00% Pořízení majetku ,10 0, ,67% ZČG - nová budova galerie 25,92 235, ,00% Plzeňský dům - Brusel 4 461,27 0, ,00% Projektová dokumentace 96,00 50, ,43% Jagellonská 13 0,00 0, ,00% Stavební investice - obchodní spol , , ,00% Vyvolané investice - KT nemocnice ,97 0, ,00% Stavební investice celkem , , ,55% Stavební investice PO , , ,19% Příspěvky PO kraje celkem , , ,19% Kapitálové výdaje celkem , , ,16% VÝDAJE celkem , , ,25% Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) Skutečnost /SR Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČO: ) Stavební investice 5 050,00 0, ,33% Muzeum Českého lesa v Tachově,tř. Míru 447, Tachov, (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Kultura celkem 5 050,00 0, ,00% Zdravotnická záchranná služba PK, příspěvková organizace, Edvarda Beneše 19, Plzeň (IČO: ) Stavební investice , , ,38% Zdravotnictví celkem , , ,38% Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, alej Svobody 80, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Střední průmyslová škola stavební, Chodské náměstí 2, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Klatovská 109, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Koterovská 85, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% 16

17 Sociální organizace Doprava Příspěvky PO kraje Školství Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, Plzeň (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, Domažlice (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Střední škola Oselce 1 (IČO: ) Neinvestiční akce 0,00 0, ,00% Školství celkem 0,00 0, ,00% Správa a údržba silnic PK, Škroupova 18, Plzeň (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Doprava celkem 0,00 0, ,00% Domov sociálních služeb Liblín, Liblín 1, Kralovice (IČO: ) Stavební investice 0,00 0, ,00% Sociální věci celkem 350,00 0, ,00% SOUHRN za všechny PO Neinvestiční akce 0,00 0,00 0, ,00% Stavební investice , , ,59% 17

18 Školství Zdravotnictví Kultura Přehled investičních a neinvestičních záměrů na rok (v tis. Kč) Oblast ORGANIZACE - název, IČO AKCE Muzeum Dr. Bohuslava Horáka nám. Josefa Urbana 141, Rokycany IČO: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Depozitář - mříže, EPS, EZS 400 Hostašova 1 IČO: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 400 Muzeum Českého lesa v Tachově Sluneční hodiny 600 tř. Míru 447, Tachov IČO: Muzeum Českého lesa v Tachově 600 Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, Plzeň IČO: Západočeská galerie v Plzni Zdravotnická záchranná služba PK Edvarda Beneše 529/19, Plzeň KULTURA CELKEM IČO: Zdravotnická záchranná služba PK Střední odborné učiliště elektrotechnické Vejprnická 56, Plzeň - pro Sportovní gymnázium IČO: Střední odborné učiliště elektrotechnické Vejprnická 56, Plzeň IČO: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici alej Svobody 80, Plzeň IČO: Střední průmyslová škola stavební Chodské náměstí 2, Plzeň ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň IČO: Střední průmyslová škola stavební v Plzni Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Rekonstrukce šaten a umýváren v budově 43 Klatovská 109, Plzeň IČO: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Koterovská 85, Plzeň IČO: Gymnázium Tachov Pionýrská 1370, Tachov S t a v e b n í i n v e s t i c e Rekonstrukce depozitáře v Rokycanech, ul. Mládežníků čp. 228 Rekonstrukce objektu Klatovská Loosovi interiéry Výstavba nových sportovišť (podíl v roce ), úprava pavilonu B a C Výstavba zařízení polygonu v Křimicích Celková rekonstrukce pavilonu A,B,C Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara v Plzni Rekonstrukce výtahů - 4. etapa VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni IČO: Gymnázium Tachov Nová budova Bory - splátka v roce Rekonstrukce kotelny ŠKOLSTVÍ CELKEM

19 Školství Doprava Sociální věci Domov sociálních služeb Liblín Liblín 1, Kralovice Nový pavilon v areálu DSS Liblín (podíl v roce ) IČO: Domov sociálních služeb Liblín SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM Správa a údržba silnic PK Přestavba objektu skladu na st.p k.ú. Stříbro Škroupova 18, Plzeň (OS Stříbro) IČO: Správa a údržba silnic PK DOPRAVA CELKEM S t a v e b n í i n v e s t i c e c e l k e m N e i n v e s t i č n í a k c e Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň IČO: Gymnázium Mikulášské nám. v Plzni 730 Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň IČO: Gymnázium Luďka Pika v Plzni Střední průmyslová škola dopravní Karlovarská 99, Plzeň IČO: Střední průmyslová škola dopravní v Plzni Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Karlovarská 99, Plzeň IČO: Výměna oken - Karlovarská 99 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Erbenova 184, Domažlice Výměna střešní krytiny IČO: Střední škola Oselce 1 IČO: Výměna oken v havarijním stavu 730 Výměna oken v havarijním stavu Výměna oken v havarijním stavu Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Domažlicích Havárie opěrné zdi Střední škola Oselce ŠKOLSTVÍ CELKEM N e i n v e s t i č n í a k c e I n v e s t i č n í a n e i n v e s t i č n í z á m ě r y c e l k e m c e l k e m

20 Kapitálové výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Finanční vypořádání minulých let Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Převody vlastním fondům Ostatní provozní výdaje BV oblasti Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) /SR Studie, analýzy 0,00 141, ,43% Bankovní poplatky 79,85 80, ,00% Úroky z úvěrů 0,00 407, ,02% Jednání Komise rady AKČR pro financování krajů 29,02 0, ,00% Projekt Jednotný ekonomický informační systém 0,00 0, ,00% Realizované kurzové ztráty 59,98 318, ,00% Platby daní a poplatků ,76-496, ,33% oblasti celkem ,91 451, ,47% Ostatní - vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod. 5,72 0, ,00% Rezerva na nepředvídatelné výdaje 0,00 0, ,86% Rezerva oblasti Školství a tělovýchova 0,00 0, ,00% Rezerva oblasti Vnitřní správa 0,00 0, ,00% Rezerva na korekce a penále z projektů EU 0,00 0, ,00% Ostatní provozní výdaje celkem 5,72 0, ,00% Převody vlastním fondům 0,00 573, ,00% Převody vlastním fondům 0,00 573, ,00% Asociace krajů 700,00 700, ,14% Členství v Českém institutu interních auditorů *) 3,00 3, ,00% Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad , , ,00% celkem , , ,46% Finanční vypořádání minulých let , , ,00% Finanční vypořádání minulých let celkem , ,17 0,00 0 0,00% celkem Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad , , ,88% , , ,02% celkem , , ,02% Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem , , ,02% , , ,05% *) Položka je od roku součástí rozpočtové oblasti Vnitřní správa. 20

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015 příjemce transferu částka v tis. Kč účel podpora de minimis rozpočtová oblast Asociace krajů České republiky, IČO: 70933146 750 tis. Kč Členský příspěvek Ostatní financování Český institut interních auditorů,

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří Okres Plzeň město Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 14. 1. 2014 Masarykovo

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Okres Plzeň - město Dny otevřených dveří Gymnázium L. Pika Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 6.12.2011, 17.1.2012 (informační den) Masarykovo

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Příloha č. 24 Výdaje oblastí za rok 2013 stručný komentář BEZPEČNÝ KRAJ Projekt Plzeňský kraj bezpečný kraj je bezpečnostní projekt preventivního charakteru. Počet měst a obcí zapojených do projektu se

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Seznam rozpočtových opatření za rok 2011

Seznam rozpočtových opatření za rok 2011 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2011 Seznam rozpočtových opatření za rok 2011 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo schválil Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka 27.1.2011

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 31. schůzi Rady Plzeňského kraje na 17.03.2014 od 10.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 57. schůzi Rady Plzeňského kraje na 29.06.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2007

Rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2007 Rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2007 Ing. Vladislav Vilímec náměstek hejtmana pro ekonomiku, finance a majetek Třída Rozpočet příjmů 2007 - Plzeňský kraj (v tis. Kč) Text Návrh rozpočtu 1 Daňové příjmy

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 58. RPK 24. 8. 2015: Zahájení, úvodní formality 1. Zahraniční pracovní cesta do Ruské federace - Sverdlovské oblasti, partnerského regionu Plzeňského kraje, a Moskvy v termínu 21. -

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH strana Úvod, bilance hospodaření 3,4 1. Příjmy. 5 1.1. Vlastní příjmy, grafy... 6-7 1.1.1. Daňové příjmy, grafy 8-9 1.1.2. Nedaňové příjmy

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni IV. Školy v Plzni IV. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni 2. Ženský učitelský ústav v Plzni 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni 4. Cvičná škola při muž. učitelském ústavu v Plzni 5.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více