HYDRAGEL PROTEINURIE K20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYDRAGEL PROTEINURIE K20"

Transkript

1 HYDRAGEL PROTEINURIE K20 Ref /12

2 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEINURIE K20 kit je určen ke klasifikaci proteinurie v nezahuštěné moči. Kit se používá ve spojení s manuálním elektroforetickým zařízením. Elektroforéza na neutrálně pufrovaných SDS-agarózových gelech separuje močové bílkoviny podle jejich molekulové hmotnosti a zcela jasně odlišuje bílkoviny tubulárního od bílkovin glomerulárního původu. Výsledek elektroforetického dělení proteinů obarvených kyselou violetí je vizuálně porovnáván s proteinovým markerem v referenční stopě. Tak lze identifikovat jednotlivé bílkoviny a proteinurii správně klasifikovat. Každý agarózový gel kitu HYDRAGEL PROTEINURIE K20 je určen k analýze 5-ti vzorků. Určeno pro diagnostické použití in vitro. PRINCIP TESTU V přebytku anionického detergentu SDS (Sodium Dodecyl Sulfate laurylsíran sodný) jsou bílkoviny změněny v komplexy obsahující SDS. V těchto komplexech dochází k rozrušení nativní struktury bílkovin a zaujetí uniformní struktury o stejném negativním elektrickém náboji na jednotku hmotnosti. Při elektroforéze na mediu s vlastnostmi síta jako jsou HYDRAGEL 5 PROTEINURIE gely s vysokou koncentrací agarózy, dochází k rozdělení bílkovin dle jejich molekulární hmotnosti (dále jen MV). Jednotlivé bílkoviny tubulárního původu (MV < kda) jsou jasně odlišeny od glomerulárních (MV > kda). Dle detekovaných bílkovin lze proteinurii klasifikovat jako tubulární, glomerulární a smíšenou. Nastavení parametrů procedury a citlivost barvení kyselou violetí umožňuje detekci proteinů bez předchozího zahuštění moče. Minimální detekční hladina je 15 mg/l pro frakci. REAGENCIE A MATERIÁL OBSAŽENÝ V KITU HYDRAGEL PROTEINURIE K20 POLOŽKA KAT. Č Agarózové gely (hotovy k použití) 10 gelů SDS pufr (zásobní roztok) 3 lahv. po 100 ml Kyselá violeť (zásobní roztok) 1 lahv. 75 ml Odbarvovací roztok (zásobní roztok) 1 lahv. 100 ml Diluent (hotov k použití) 1 lahv. 1 ml Proužky filtračního papíru 1 bal. po 10 ks PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY : Všechny reagenty ze stejné sady musí být vždy používány společně a podle pokynů v příbalovém letáku. PROSÍME, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. 1. AGARÓZOVÉ GELY Připraveny k použití, každý gel obsahuje agarózu 5 g/dl, neutrální pufr o ph 7.0 ± 0.1, SDS (laurylsíran sodný) a přídavné látky nezbytně nutné pro optimální provedení, v koncentracích pro člověka neškodných. Nosné medium pro elektroforézu bílkovin v moči. Skladujte v horizontální poloze v originálních ochranných obalech šipkou na přední straně krabice směrem nahoru. Lze skladovat při pokojové teplotě (15-30 C). NEMRAZIT A NECHLADIT! Zamezit prudkým změnám teploty neskladovat v blízkosti oken nebo tepelného zdroje. Stabilní do doby exspirace vyznačené na krabici či štítcích na obalech gelů. Nepoužívejte : (i) v případě nálezu krystalů nebo precipitátů na povrchu gelů a pokud struktura gelu v důsledku zmrazení změkne, (ii) jsou-li přítomny mikroby a plísně, (iii) abnormální množství tekutiny v obalu gelu (výsledek vypocení pufru z gelu v důsledku nesprávného skladování). 2. SDS PUFR Každá lahvička zásobního roztoku pufru se doplní do 1 litru destilovanou nebo deionizovanou vodou. Promíchat velmi opatrně, aby se zabránilo vzniku pěny. Pracovní roztok po zředění obsahuje neutrální pufr o ph 7.0 ± 0.3, SDS, a přídavné látky, nezbytně nutné pro optimální provedení, v koncentracích pro člověka neškodných. Elektroforetický pufr. Pufr lze skladovat při pokojové teplotě nebo v chladničce. Je stabilní několik let, nejméně do data expirace vyznačeného na balení či lahvičkách. Zředěný pufr je stabilní po dobu 1 roku při pokojové teplotě v uzavřené láhvi. Při zjištění zákalu v roztoku, který je obvykle známkou mikrobiální kontaminace, je nutno pufr vylít. POZNÁMKA : Zásobní roztok se může zakalit nebo gelifikovat při nízkých teplotách k projasnění stačí zahřátí na 37 C SEBIA NÁVOD - Czech

3 3. KYSELÁ VIOLEŤ HYDRAGEL PROTEINURIE K /12 Obsah lahvičky se zásobním roztokem kyselé violeti doplňte do 300 ml destilovanou nebo deionizovanou vodou. Po rozředění pracovní barvící roztok obsahuje kyselý roztok ph 2, kyselou violeť, 0.2 g/dl, 3.25 % etylen glykol, a přídavné látky nezbytné pro optimální provedení testu, v koncentracích, které neškodí zdraví. UPOZORNĚNÍ : Nepolykat, zdraví škodlivé! Pro barvení gelů po elektroforéze a imunofixaci. Zásobní i pracovní roztok se skladuje při pokojové teplotě nebo při 2-8 C v těsně uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k odpařování. Zásobní roztok je stabilní do data expirace vyznačeného na obalu či na štítku lahvičky. Pracovní roztok vydrží 6 měsíců. 4. ODBARVOVACÍ ROZTOK Každá lahvička zásobního odbarvovacího roztoku je určena k přípravě 100 litrů pracovního odbarvovacího roztoku. Je výhodné připravovat jen 1 litr pracovního roztoku doplněním 1 ml zásobního roztoku do 1 litru destilovanou nebo deionizovanou vodou. Pracovní roztok obsahuje 0.05 g/dl kyseliny citronové. Roztokem se odstraňuje přebytečné množství barvičky a odbarvuje se pozadí agarózové plotny. Skladujte při pokojové teplotě nebo v chladničce. Roztok je stabilní do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. Pracovní odbarvovací roztok je stabilní 1 týden při pokojové teplotě v uzavřené láhvi. Nepřidávejte azid sodný. Nepoužívat při změně vzhledu, vzniku zákalu nebo precipitátu v roztoku. K zabránění mikrobiálního růstu v pracovním roztoku skladovaném déle než 1 týden lze přidat 5 µl/dl ProClin 300. Pracovní odbarvovací roztok s přídavkem ProClinu je stabilní v uzavřené nádobě do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. 5. DILUENT Diluent je připraven k okamžitému použití. Obsahuje : neutrální pufr o ph 7.0 ± 0.3, SDS bromfenolovou modř, a přídavné látky, nezbytně nutné pro optimální provedení, v koncentracích pro člověka neškodných. K ředění a úpravě vzorků moči. Bromfenolová modř slouží jako praktický aplikační a migrační marker. Skladujte při pokojové teplotě. Je stabilní do doby expirace vyznačené na obalu kitu a na štítcích jednotlivých lahviček. V roztoku nesmí být sraženiny. 6. PROUŽKY FILTRAČNÍHO PAPÍRU Určeny k odsátí přebytečné tekutiny z povrchu gelu před aplikací vzorků. DALŠÍ POTŘEBNÉ REAGENCIE 1. KONZERVAČNÍ ROZTOK Připravte 15 % roztok glycerinu v destilované nebo deionizované vodě (obj. / obj.). K prevenci poškození (pokrčení či roztržení) gelu v průběhu sušení. Skladuje se při teplotě místnosti nebo v chladničce v uzavřené láhvi. Tentýž roztok lze použít na 10 gelů. Při změně vzhledu, tj. výskytu zákalu způsobeného mikrobiální kontaminací, roztok nepoužívejte. 2. FYZIOLOGICKÝ ROZTOK Připravte 0.15 M (0.9 g/dl) roztok NaCl v destilované nebo v deionizované vodě. Používá se k ředění vzorků moče s koncentrací bílkovin > 0.2 g/dl. Vydrží asi 3 měsíce v těsně uzavřených láhvích při pokojové teplotě. Přestaňte používat po 3 měsících nebo při změně vzhledu, tj. výskytu zákalu způsobeného mikrobiální kontaminací. Pro delší skladování lze konzervovat 0.1 g/dl azidem sodným

4 ZAŘÍZENÍ NEZBYTNÁ K PROVEDENÍ TESTU 1. Zdroj proudu : MG 300 SEBIA, kat. č nebo MG 500 SEBIA, kat. č Elektroforetická komora : K20 SEBIA, kat. č Nádobky a držáky gelů pro manipulaci s nimi HYDRAGEL K20 Accessory Kit SEBIA, kat. č Pipety 5 µl, 20 µl a 200 µl. 5. Sušička - Inkubátor, IS 80 SEBIA, kat. č Markery molekulární hmotnosti, např. : Molecular Mass Control, SEBIA kat. č nebo LMW Calibration kit, Pharmacia. ANALYZOVANÉ VZORKY Odběr a skladování vzorku Provádíme pouze analýzu čerstvých močí, sbíraných 24 hodin. Lze skladovat v chladničce ihned po odběru po dobu jednoho týdne. Zmražené vzorky vydrží až 1 měsíc. Zmražení s přídavkem HEPES 0.1 M (ph 6.75) a 0.02 g/dl azidu sodného zvyšuje stabilitu skladování vzorku. DŮLEŽITÉ : Kyselinu boritou jako konzervans nepoužívejte. Zmražené vzorky po rozpuštění zanechávají na startu stopu z denaturovaných proteinů. vzorků Vezměte 20 µl diluentu (roztok je viskózní pozor na vznik bublinek během pipetování) a přeneste na dno mikrozkumavky nesmí zůstat na stěně. Přidejte 80 µl čisté moči a 5 sec. promíchejte na vortexu. Vzorek nesmí obsahovat více než 0.2 g/dl bílkovin. Při vyšší koncentraci se moč ředí fyziologickým roztokem a potom se pokračuje standardním způsobem. POZNÁMKA : Je -li zákal v analyzované moči, může být bržděna difúze do špiček aplikátoru. V tomto případě se doporučuje odstranit částice působící zákal centrifugací (např. 10 min. při 3000 ot./min.) nebo filtrací (např. stříkačkový filtr 0.45 µm). PRACOVNÍ POSTUP I. MIGRACE 1. Z obalu opatrně vyjměte agarózovou plotnu. 2. Přebytek tekutiny v jamkách rychle osušte proužkem filtračního papíru tak, že jej přiložíte přes jamky. 3. Napipetujte pečlivě 5 µl upraveného vzorku moče do každé jamky bez přenesení bublin. Po každé aplikaci vyměňte špičku pipety. Během pipetování se nesmíte dotknout dna jamek. 4. Po dobu 10 minut nechejte vzorky difundovat do gelu. 5. Při použití migrační komory SEBIA K20 : - Naplňte pečlivě komůrku bez vzniku pěny pokud se pěna vytvoří, musíte počkat až do okamžiku, kdy pěna na hladině pufru zmizí. - Umístěte HYDRAGEL gelovou stranou směrem dolů můstek musí být mimo komůrku (prevence vniknutí pufru do jamek). - Můstek vložte opatrně do nádržky (vzorky na katodické straně). Gel se ponoří na každé straně asi 1 cm do pufru. Další detaily - viz návod k migrační komoře K Připojte migrační komoru ke zdroji proudu. PODMÍNKY MIGRACE Objem pufru ke každé elektrodě Celkový objem pufru Čas migrace Konstantní napětí Počáteční proud (na gel) SEBIA K ml 300 ml 60 minut 60 V 10 ± 2 ma 7. Asi 5 minut před ukončením dělení předehřejte v inkubátoru skleněnou plotnu velikosti gelu (nebo větší) na 80 C. 8. Po ukončení migrace komůrku odpojte od proudového zdroje a gelovou plotnu vyjměte. Modrý marker musí být umístěn asi 10 mm od anodického okraje gelu. II. BARVENÍ A ODBARVOVÁNÍ 1. Ihned položte gel na předehřátou skleněnou plotnu a důkladně jej osušte v sušičce při 80 C po dobu minimálně 20 minut. 2. Vložte vysušený a ochlazený gel do držáku (součást SEBIA HYDRAGEL K20 Accessory Kitu). Ponořte držák vertikálně do barvícího roztoku po dobu přesně 30 minut. POZNÁMKA : Pokud gel nebude hned zpracován, je nutné jej před barvením nechat znovu sušit po dobu 15 minut. 3. Nyní opláchněte přebytek barvícího roztoku na gelu v destilované vodě. 4. Odbarvujte vertikálně v jedné lázni odbarvovacího roztoku (300 ml) po dobu 45 min. III. ZÁVĚREČNÉ ZPRACOVÁNÍ 1. Ponořte odbarvený gel na 15 minut do lázně s konzervačním roztokem. 2. Umístěte gel vertikálně na 2 minuty na horní plochu savého papíru k odstranění přebytku konzervačního roztoku. 3. Osušte gel proudem 80 C teplého vzduchu - po dobu nejméně 15 minut. Je-li třeba, očistěte zadní plastikovou podpůrnou část gelové plotny vlhkým měkkým hadříkem nebo buničinou

5 VÝSLEDKY Kontrola kvality Doporučuje se zařadit na každou sérii vzorků kontrolu se známými hodnotami molekulárních hmotností. Interpretace 1-13 Interpretace je kvalitativní, dále viz LITERATURA. Fyziologická proteinurie Je nízká, 120 mg / 24 hod. bez signifikantního rozdílu mezi pohlavími. Hlavním proteinem je albumin sdružený se stopami transferinu a imunoglobulinů. Proteinurie nad 120 mg / 24 hod. musí být považována za patologickou. Měla by (> 120 mg / 24 hod.) být vždy následována kvalitativní analýzou vyloučených proteinů. Glomerulární proteinurie Je charakterizována výskytem proteinů s molekulární hmotností > kda (např. : albumin, transferin, Ig G) lokalizovanými mezi bodem aplikace vzorku a frakcí albuminu. Albumin je hlavní frakcí. Tubulární proteinurie Je charakterizována bílkovinami s molekulární hmotností < kda lokalizovanými mezi albuminovou frakcí a anodickou stranou gelu - např. : alfa-1 mikroglobulin, monoklonální volné lehké řetězce, ß-2 mikroglobulin, RBP (retinol binding protein), lysozym. U tubulární proteinurie je albumin druhořadou frakcí. Kromě monomerů (25 kda) mohou být přítomny dimery (50 kda) a vyšší polymerizované formy volných lehkých řetězců. Vzácně lze pozorovat jen jeden proužek polymerizovaných lehkých řetězců. K rozlišení polyklonálních volných lehkých řetězců od monoklonálních volných lehkých řetězců lze použít imunofixaci (HYDRAGEL BENCE JONES K20 kit SEBIA, kat. č. 3038). K potvrzení přítomnosti lehkých řetězců v proužku, o nichž se dá předpokládat, že jsou polymery, by vzorky měly být ošetřeny redukující reagencií (např. : ß-merkaptoetanol), jež slouží k depolymerizaci lehkých řetězců a elektroforéza by měla být opakována. Přidejte 5 µl ß-merkaptoetanolu 10 ti-násobně naředěného destilovanou nebo deionizovanou vodou ke 100 µl moči, dobře promíchejte a přidejte diluent (viz čl. vzorků). Smíšená proteinurie Vyznačuje se přítomností tubulárních i glomerulárních bílkovin. Omezení Zmražené a znovu rozmražené vzorky mohou zanechávat na startu stopu denaturovaných proteinů. Díky omezené rozlišovací schopnosti a citlivosti zónové elektroforézy, je možné, že některé monoklonální komponenty nebudou detekovány touto metodou. Problémy Pokud testy nevycházejí při dodržení veškerých instrukcí pro přípravu, skladování a provedení testu uvedených v příbalovém letáku, volejte Technicko- Servisní středisko vašeho dodavatele. Soupravy, reagencie, bezpečnostní listy a informace o likvidaci odpadu jsou dostupné na Technicko-Servisním středisku vašeho dodavatele. HODNOTY Všechny elektroforeogramy byly hodnoceny vizuálně. Reprodukovatelnost Byly použity močové vzorky s tubulární, glomerulární a smíšenou proteinúrií. Kontrola molekulové hmotnosti (Pharmacia) byla aplikovaná vždy do jedné jamky každého gelu. Reprodukovatelnost na gelu Tři vzorky byly aplikovány do čtyřech jamek každého gelu. Reprodukovatelnost mezi gely Čtyři různé vzorky byly aplikovány na každý z 10-ti gelů stejné šarže. Reprodukovatelnost mezi šaržemi Čtyři různé vzorky byly aplikovány do čtyřech jamek každého gelu třech různých šarží. Po vizuální analýze elektroforeogramů nebyly pozorovány žádné rozdíly mezi opakováními. Přesnost Byl použit nemocniční močový vzorek (n = 90) a moče zdravých dospělých jedinců (n = 14). Močové proteiny, zvolené jako indikátory typu nefropatie (alfa-1 mikroglobulin, beta-2 mikroglobulin, volné a vázané kappa lehké řetězce a volné a vázané lambda lehké řetězce pro tubulární poškození, a Ig G, albumin a transferin pro glomerulární poškození), byly každý kvantitativně anylyzován v laboratoři klinické biochemie imunologickou metodou : nefelometricky (Beckman Array systém) nebo imunoenzymaticky (Abbot IMX system). Analýzy byly provedeny na čerstvých močových vzorcích. Vzorky pro elektroforetickou slepou analýzu byly ochlazeny a použity po čtyřech dnech po odběru. Výsledky kvantitativní proteinové analýzy byly interpretovány pro každou jednotlivou bílkovinu ve smyslu stanovení tubulárního, glomerulárního, nebo smíšeného (mixed, mixed mostly tubular or mixed mostly glomerular) poškození : od nulového poškození (hodnoty bílkoviny byly pod nebo na normální hodnotě) až po vážné poškození (> 5x normálních hodnot). Elektroforegramy byly hodnoceny vizuálně. Jednotlivé proteinové frakce byly identifikovány podle jejich molekulové hmotnosti. Tato byla stanovena podle kalibrační křivky založené na mobilitě márkrů molekulové hmotnosti (Pharmacia). Navíc, frakce byly semi-kvantitativně vizuálně ohodnoceny podle jejich intenzity, např., slabý, střední a silný proužek. Ve smyslu přítomnosti / nepřítomnosti nefropatie a jejího typu, interpretace výsledků kvantitativní proteinové analýzy (QPA) a SDS proteinové elektroforézy (SDS-EP) byla identická v 83 případech (80 %). V 19 případech (18 %) oba systémy detekovaly proteinurii, ale rozdílného typu, ponejvíce podle podtříd. Některé proteiny stanovené SDS-EP nebyly měřitelné pomocí QPA (např. lysozym) ; tyto případy demonstrují výhody SDS-EP, která poskytuje požadovaný elektroforeogram bílkovin přítomných v moči, oproti QPA, která je omezená na několik vybraných proteinů

6 Výsledky jsou sumarizovány níže : QPA SDS-EP počet % pozn. N N identická interpretace T T identická interpretace G G identická interpretace S S identická interpretace S(T) S(T) identická interpretace S(G) S(G) identická interpretace S S(G) identická interpretace N, S(G), nebo G(2) T, S(T), S(G) nebo S SDS-EP poskytuje kompletní profil močových proteinů zatímco QPA měří pouze reprezentativní proteiny S, S(G) or S(T) G méně citlivá detekce tubulárních proteinů pomocí SDS-EP N T 1 1 detekce protein degradačních produktů pomocí SDS-EP T S(T) 1 1 detekce protein polymerizačních produktů pomocí SDS-EP Celkem N = normální ; T = tubulární ; G = glomerulární ; S = smíšená ; S(T) = smíšená hlavně tubulární ; S(G) = smíšená hlavně glomerulární. Citlivost Citlivost detekce byla stanovena z nejvyššího ředění albuminového a lysozymového roztoků, které dávalo pozorovatelnou frakci, na 1.5 mg/dl. LITERATURA 1. Cameron JS The nephrotic syndrome. Am J Kidney Dis, 10 : Chopin N Étude de la protéinurie. Inf Tech Biol, 1 : Cohen R, François B, Sabot JF, Bernard P, Picq JP, Adeleine P. Étude comparative de l immunoélectrophorèse urinaire et de quatre index de sélectivité glomérulaire au cours des glomérulopathies chroniques Path Biol, 33 : Joachim GR, Cameron JS, Chwartz M, Belker EL Selectivity of protein excretion in patients with the nephrotic syndrome. J Clin Invest, 43, Laemli U.K., Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature, 227 : Le Bricon T, Erlich D, Bengoufa D, Dussaucy M, Garnier JP, Bousquet B SDS-agarose gel electrophoresis of urinary proteins : Application to multiple myeloma. Clin Chem., 44 : Le Carrer D Protéinuries : Mise au point sur leur exploration biologique en L Eurobiologiste, 190 : Le Carrer D, Chopin N Profil protéique urinaire : Proposition d un protocole d exploration biologique des protéinuries. Revue française des laboratoires, 269 : Le Carrer D, Nicolas A, Ducasse L L analyse des protéinuries au laboratoire de biologie en Revue française des laboratoires, 225 : Linstedt G, Lindberg PA Loss of tubular proteinuria pattern during urine concentration with a commercial membrane filter cell. Clin Chem Acta, 56 : Philipon C Protéines urinaires : Intérêt clinique et interprétation. Technique et Biologie, 6 : Waller KV, Ward KM, Mahan JD, Wismatt DK Current concepts in proteinuria. Clin Chem, 35 : Westermeier R., «Electrophoresis in Practice. A Guide to Theory and Practice», VCH Publishers, New York, NY, ELEKTROFOREOGRAM ß2 Microglobulin (12 kda) Lysozyme (15 kda) RBP (21 kda) Proteins of tubular origin (< 70 kda) Free light chains (25 kda) α1 Microprotein (33 kda) Dimer of free light chains (50 kda) Albumin (70 kda) Transferrin (80 kda) Proteins of glomerular origin (> 70 kda) Ig G (160 kda) Ig A (165 kda) Haptoglobins α2 Macroglobulin - Ig M ( kda) Application point

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit EPO-Trac TM 125 I RIA Kit For the quantitative determination of Erythropoietin in serum or plasma Instruction Manual Manuel d Instructions Testanleitung Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Manual

Více

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay APTIMA Trichomonas vaginalis Assay Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. OBSAH Všeobecné informace............................................... 2 Určené použití....................................................

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek Imunoanalýza nízkomolekulárních látek ZS 2008 Aidi Avidin Y Ag Biotin Vítězslav Maier, Juraj Ševčík http://analytika.upol.cz/elektromigrace 1 Imunoanalýza nízkomolekulární látek Biochemické analytické

Více

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení HIV combo REF A59428 Použití Analýza Access HIV combo slouží chemiluminiscenční imunoanalýza s paramagnetickými částicemi pro kvalitativní detekci antigenu HIV-1 p24 a protilátek proti HIV-1 (skupiny M

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 K610311-2 50 K610411-2 50 CS Přímý imunofluorescenční test pro detekci viru parainfluenzy 1, 2 a 3. 1. POUŽITÍ jsou testovací soupravy pro kvalitativní přímou imunofluorescenční

Více

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie LABRATRNÍ VIČENÍ Z BIEMIE Prof. RNDr. Pavel Peč, Sc. a kolektiv lomouc 2008 2 BSA Laboratorní řád... 6 Bezpečnost práce v chemické laboratoři...

Více

STRIPPING VOLTAMETRIE

STRIPPING VOLTAMETRIE LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA... ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

ST AIA-PACK Testosterone

ST AIA-PACK Testosterone EU rev. TES-010310 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK Testosterone ST AIA-PACK Testosterone

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS)

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) OBSAH 1. Princip metody 2. Přístroje a zařízení 3. Příprava vzorků 3.1 Kultivace a sklízení buněk A549 3.2 Výpočet koncentrace buněk 3.3 Hodnocení viability

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Testy a indikátory. Vistex Medical s.r.o. www.vistex.cz. vistex@vistex.cz mobil: 731 516 694. tel.: 588 000 518 226 236 526

Testy a indikátory. Vistex Medical s.r.o. www.vistex.cz. vistex@vistex.cz mobil: 731 516 694. tel.: 588 000 518 226 236 526 3 10/2014 Správný výběr monitoringu sterilizačního procesu se jeví v souvislosti s vysokými požadavky na zajištění bezpečí pacienta jako klíčový. Různorodost zdravotnických technik a především potřeba

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Praktický kurz Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Místo konání: Brno,

Více