HYDRAGEL PROTEINURIE K20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYDRAGEL PROTEINURIE K20"

Transkript

1 HYDRAGEL PROTEINURIE K20 Ref /12

2 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEINURIE K20 kit je určen ke klasifikaci proteinurie v nezahuštěné moči. Kit se používá ve spojení s manuálním elektroforetickým zařízením. Elektroforéza na neutrálně pufrovaných SDS-agarózových gelech separuje močové bílkoviny podle jejich molekulové hmotnosti a zcela jasně odlišuje bílkoviny tubulárního od bílkovin glomerulárního původu. Výsledek elektroforetického dělení proteinů obarvených kyselou violetí je vizuálně porovnáván s proteinovým markerem v referenční stopě. Tak lze identifikovat jednotlivé bílkoviny a proteinurii správně klasifikovat. Každý agarózový gel kitu HYDRAGEL PROTEINURIE K20 je určen k analýze 5-ti vzorků. Určeno pro diagnostické použití in vitro. PRINCIP TESTU V přebytku anionického detergentu SDS (Sodium Dodecyl Sulfate laurylsíran sodný) jsou bílkoviny změněny v komplexy obsahující SDS. V těchto komplexech dochází k rozrušení nativní struktury bílkovin a zaujetí uniformní struktury o stejném negativním elektrickém náboji na jednotku hmotnosti. Při elektroforéze na mediu s vlastnostmi síta jako jsou HYDRAGEL 5 PROTEINURIE gely s vysokou koncentrací agarózy, dochází k rozdělení bílkovin dle jejich molekulární hmotnosti (dále jen MV). Jednotlivé bílkoviny tubulárního původu (MV < kda) jsou jasně odlišeny od glomerulárních (MV > kda). Dle detekovaných bílkovin lze proteinurii klasifikovat jako tubulární, glomerulární a smíšenou. Nastavení parametrů procedury a citlivost barvení kyselou violetí umožňuje detekci proteinů bez předchozího zahuštění moče. Minimální detekční hladina je 15 mg/l pro frakci. REAGENCIE A MATERIÁL OBSAŽENÝ V KITU HYDRAGEL PROTEINURIE K20 POLOŽKA KAT. Č Agarózové gely (hotovy k použití) 10 gelů SDS pufr (zásobní roztok) 3 lahv. po 100 ml Kyselá violeť (zásobní roztok) 1 lahv. 75 ml Odbarvovací roztok (zásobní roztok) 1 lahv. 100 ml Diluent (hotov k použití) 1 lahv. 1 ml Proužky filtračního papíru 1 bal. po 10 ks PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY : Všechny reagenty ze stejné sady musí být vždy používány společně a podle pokynů v příbalovém letáku. PROSÍME, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. 1. AGARÓZOVÉ GELY Připraveny k použití, každý gel obsahuje agarózu 5 g/dl, neutrální pufr o ph 7.0 ± 0.1, SDS (laurylsíran sodný) a přídavné látky nezbytně nutné pro optimální provedení, v koncentracích pro člověka neškodných. Nosné medium pro elektroforézu bílkovin v moči. Skladujte v horizontální poloze v originálních ochranných obalech šipkou na přední straně krabice směrem nahoru. Lze skladovat při pokojové teplotě (15-30 C). NEMRAZIT A NECHLADIT! Zamezit prudkým změnám teploty neskladovat v blízkosti oken nebo tepelného zdroje. Stabilní do doby exspirace vyznačené na krabici či štítcích na obalech gelů. Nepoužívejte : (i) v případě nálezu krystalů nebo precipitátů na povrchu gelů a pokud struktura gelu v důsledku zmrazení změkne, (ii) jsou-li přítomny mikroby a plísně, (iii) abnormální množství tekutiny v obalu gelu (výsledek vypocení pufru z gelu v důsledku nesprávného skladování). 2. SDS PUFR Každá lahvička zásobního roztoku pufru se doplní do 1 litru destilovanou nebo deionizovanou vodou. Promíchat velmi opatrně, aby se zabránilo vzniku pěny. Pracovní roztok po zředění obsahuje neutrální pufr o ph 7.0 ± 0.3, SDS, a přídavné látky, nezbytně nutné pro optimální provedení, v koncentracích pro člověka neškodných. Elektroforetický pufr. Pufr lze skladovat při pokojové teplotě nebo v chladničce. Je stabilní několik let, nejméně do data expirace vyznačeného na balení či lahvičkách. Zředěný pufr je stabilní po dobu 1 roku při pokojové teplotě v uzavřené láhvi. Při zjištění zákalu v roztoku, který je obvykle známkou mikrobiální kontaminace, je nutno pufr vylít. POZNÁMKA : Zásobní roztok se může zakalit nebo gelifikovat při nízkých teplotách k projasnění stačí zahřátí na 37 C SEBIA NÁVOD - Czech

3 3. KYSELÁ VIOLEŤ HYDRAGEL PROTEINURIE K /12 Obsah lahvičky se zásobním roztokem kyselé violeti doplňte do 300 ml destilovanou nebo deionizovanou vodou. Po rozředění pracovní barvící roztok obsahuje kyselý roztok ph 2, kyselou violeť, 0.2 g/dl, 3.25 % etylen glykol, a přídavné látky nezbytné pro optimální provedení testu, v koncentracích, které neškodí zdraví. UPOZORNĚNÍ : Nepolykat, zdraví škodlivé! Pro barvení gelů po elektroforéze a imunofixaci. Zásobní i pracovní roztok se skladuje při pokojové teplotě nebo při 2-8 C v těsně uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k odpařování. Zásobní roztok je stabilní do data expirace vyznačeného na obalu či na štítku lahvičky. Pracovní roztok vydrží 6 měsíců. 4. ODBARVOVACÍ ROZTOK Každá lahvička zásobního odbarvovacího roztoku je určena k přípravě 100 litrů pracovního odbarvovacího roztoku. Je výhodné připravovat jen 1 litr pracovního roztoku doplněním 1 ml zásobního roztoku do 1 litru destilovanou nebo deionizovanou vodou. Pracovní roztok obsahuje 0.05 g/dl kyseliny citronové. Roztokem se odstraňuje přebytečné množství barvičky a odbarvuje se pozadí agarózové plotny. Skladujte při pokojové teplotě nebo v chladničce. Roztok je stabilní do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. Pracovní odbarvovací roztok je stabilní 1 týden při pokojové teplotě v uzavřené láhvi. Nepřidávejte azid sodný. Nepoužívat při změně vzhledu, vzniku zákalu nebo precipitátu v roztoku. K zabránění mikrobiálního růstu v pracovním roztoku skladovaném déle než 1 týden lze přidat 5 µl/dl ProClin 300. Pracovní odbarvovací roztok s přídavkem ProClinu je stabilní v uzavřené nádobě do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. 5. DILUENT Diluent je připraven k okamžitému použití. Obsahuje : neutrální pufr o ph 7.0 ± 0.3, SDS bromfenolovou modř, a přídavné látky, nezbytně nutné pro optimální provedení, v koncentracích pro člověka neškodných. K ředění a úpravě vzorků moči. Bromfenolová modř slouží jako praktický aplikační a migrační marker. Skladujte při pokojové teplotě. Je stabilní do doby expirace vyznačené na obalu kitu a na štítcích jednotlivých lahviček. V roztoku nesmí být sraženiny. 6. PROUŽKY FILTRAČNÍHO PAPÍRU Určeny k odsátí přebytečné tekutiny z povrchu gelu před aplikací vzorků. DALŠÍ POTŘEBNÉ REAGENCIE 1. KONZERVAČNÍ ROZTOK Připravte 15 % roztok glycerinu v destilované nebo deionizované vodě (obj. / obj.). K prevenci poškození (pokrčení či roztržení) gelu v průběhu sušení. Skladuje se při teplotě místnosti nebo v chladničce v uzavřené láhvi. Tentýž roztok lze použít na 10 gelů. Při změně vzhledu, tj. výskytu zákalu způsobeného mikrobiální kontaminací, roztok nepoužívejte. 2. FYZIOLOGICKÝ ROZTOK Připravte 0.15 M (0.9 g/dl) roztok NaCl v destilované nebo v deionizované vodě. Používá se k ředění vzorků moče s koncentrací bílkovin > 0.2 g/dl. Vydrží asi 3 měsíce v těsně uzavřených láhvích při pokojové teplotě. Přestaňte používat po 3 měsících nebo při změně vzhledu, tj. výskytu zákalu způsobeného mikrobiální kontaminací. Pro delší skladování lze konzervovat 0.1 g/dl azidem sodným

4 ZAŘÍZENÍ NEZBYTNÁ K PROVEDENÍ TESTU 1. Zdroj proudu : MG 300 SEBIA, kat. č nebo MG 500 SEBIA, kat. č Elektroforetická komora : K20 SEBIA, kat. č Nádobky a držáky gelů pro manipulaci s nimi HYDRAGEL K20 Accessory Kit SEBIA, kat. č Pipety 5 µl, 20 µl a 200 µl. 5. Sušička - Inkubátor, IS 80 SEBIA, kat. č Markery molekulární hmotnosti, např. : Molecular Mass Control, SEBIA kat. č nebo LMW Calibration kit, Pharmacia. ANALYZOVANÉ VZORKY Odběr a skladování vzorku Provádíme pouze analýzu čerstvých močí, sbíraných 24 hodin. Lze skladovat v chladničce ihned po odběru po dobu jednoho týdne. Zmražené vzorky vydrží až 1 měsíc. Zmražení s přídavkem HEPES 0.1 M (ph 6.75) a 0.02 g/dl azidu sodného zvyšuje stabilitu skladování vzorku. DŮLEŽITÉ : Kyselinu boritou jako konzervans nepoužívejte. Zmražené vzorky po rozpuštění zanechávají na startu stopu z denaturovaných proteinů. vzorků Vezměte 20 µl diluentu (roztok je viskózní pozor na vznik bublinek během pipetování) a přeneste na dno mikrozkumavky nesmí zůstat na stěně. Přidejte 80 µl čisté moči a 5 sec. promíchejte na vortexu. Vzorek nesmí obsahovat více než 0.2 g/dl bílkovin. Při vyšší koncentraci se moč ředí fyziologickým roztokem a potom se pokračuje standardním způsobem. POZNÁMKA : Je -li zákal v analyzované moči, může být bržděna difúze do špiček aplikátoru. V tomto případě se doporučuje odstranit částice působící zákal centrifugací (např. 10 min. při 3000 ot./min.) nebo filtrací (např. stříkačkový filtr 0.45 µm). PRACOVNÍ POSTUP I. MIGRACE 1. Z obalu opatrně vyjměte agarózovou plotnu. 2. Přebytek tekutiny v jamkách rychle osušte proužkem filtračního papíru tak, že jej přiložíte přes jamky. 3. Napipetujte pečlivě 5 µl upraveného vzorku moče do každé jamky bez přenesení bublin. Po každé aplikaci vyměňte špičku pipety. Během pipetování se nesmíte dotknout dna jamek. 4. Po dobu 10 minut nechejte vzorky difundovat do gelu. 5. Při použití migrační komory SEBIA K20 : - Naplňte pečlivě komůrku bez vzniku pěny pokud se pěna vytvoří, musíte počkat až do okamžiku, kdy pěna na hladině pufru zmizí. - Umístěte HYDRAGEL gelovou stranou směrem dolů můstek musí být mimo komůrku (prevence vniknutí pufru do jamek). - Můstek vložte opatrně do nádržky (vzorky na katodické straně). Gel se ponoří na každé straně asi 1 cm do pufru. Další detaily - viz návod k migrační komoře K Připojte migrační komoru ke zdroji proudu. PODMÍNKY MIGRACE Objem pufru ke každé elektrodě Celkový objem pufru Čas migrace Konstantní napětí Počáteční proud (na gel) SEBIA K ml 300 ml 60 minut 60 V 10 ± 2 ma 7. Asi 5 minut před ukončením dělení předehřejte v inkubátoru skleněnou plotnu velikosti gelu (nebo větší) na 80 C. 8. Po ukončení migrace komůrku odpojte od proudového zdroje a gelovou plotnu vyjměte. Modrý marker musí být umístěn asi 10 mm od anodického okraje gelu. II. BARVENÍ A ODBARVOVÁNÍ 1. Ihned položte gel na předehřátou skleněnou plotnu a důkladně jej osušte v sušičce při 80 C po dobu minimálně 20 minut. 2. Vložte vysušený a ochlazený gel do držáku (součást SEBIA HYDRAGEL K20 Accessory Kitu). Ponořte držák vertikálně do barvícího roztoku po dobu přesně 30 minut. POZNÁMKA : Pokud gel nebude hned zpracován, je nutné jej před barvením nechat znovu sušit po dobu 15 minut. 3. Nyní opláchněte přebytek barvícího roztoku na gelu v destilované vodě. 4. Odbarvujte vertikálně v jedné lázni odbarvovacího roztoku (300 ml) po dobu 45 min. III. ZÁVĚREČNÉ ZPRACOVÁNÍ 1. Ponořte odbarvený gel na 15 minut do lázně s konzervačním roztokem. 2. Umístěte gel vertikálně na 2 minuty na horní plochu savého papíru k odstranění přebytku konzervačního roztoku. 3. Osušte gel proudem 80 C teplého vzduchu - po dobu nejméně 15 minut. Je-li třeba, očistěte zadní plastikovou podpůrnou část gelové plotny vlhkým měkkým hadříkem nebo buničinou

5 VÝSLEDKY Kontrola kvality Doporučuje se zařadit na každou sérii vzorků kontrolu se známými hodnotami molekulárních hmotností. Interpretace 1-13 Interpretace je kvalitativní, dále viz LITERATURA. Fyziologická proteinurie Je nízká, 120 mg / 24 hod. bez signifikantního rozdílu mezi pohlavími. Hlavním proteinem je albumin sdružený se stopami transferinu a imunoglobulinů. Proteinurie nad 120 mg / 24 hod. musí být považována za patologickou. Měla by (> 120 mg / 24 hod.) být vždy následována kvalitativní analýzou vyloučených proteinů. Glomerulární proteinurie Je charakterizována výskytem proteinů s molekulární hmotností > kda (např. : albumin, transferin, Ig G) lokalizovanými mezi bodem aplikace vzorku a frakcí albuminu. Albumin je hlavní frakcí. Tubulární proteinurie Je charakterizována bílkovinami s molekulární hmotností < kda lokalizovanými mezi albuminovou frakcí a anodickou stranou gelu - např. : alfa-1 mikroglobulin, monoklonální volné lehké řetězce, ß-2 mikroglobulin, RBP (retinol binding protein), lysozym. U tubulární proteinurie je albumin druhořadou frakcí. Kromě monomerů (25 kda) mohou být přítomny dimery (50 kda) a vyšší polymerizované formy volných lehkých řetězců. Vzácně lze pozorovat jen jeden proužek polymerizovaných lehkých řetězců. K rozlišení polyklonálních volných lehkých řetězců od monoklonálních volných lehkých řetězců lze použít imunofixaci (HYDRAGEL BENCE JONES K20 kit SEBIA, kat. č. 3038). K potvrzení přítomnosti lehkých řetězců v proužku, o nichž se dá předpokládat, že jsou polymery, by vzorky měly být ošetřeny redukující reagencií (např. : ß-merkaptoetanol), jež slouží k depolymerizaci lehkých řetězců a elektroforéza by měla být opakována. Přidejte 5 µl ß-merkaptoetanolu 10 ti-násobně naředěného destilovanou nebo deionizovanou vodou ke 100 µl moči, dobře promíchejte a přidejte diluent (viz čl. vzorků). Smíšená proteinurie Vyznačuje se přítomností tubulárních i glomerulárních bílkovin. Omezení Zmražené a znovu rozmražené vzorky mohou zanechávat na startu stopu denaturovaných proteinů. Díky omezené rozlišovací schopnosti a citlivosti zónové elektroforézy, je možné, že některé monoklonální komponenty nebudou detekovány touto metodou. Problémy Pokud testy nevycházejí při dodržení veškerých instrukcí pro přípravu, skladování a provedení testu uvedených v příbalovém letáku, volejte Technicko- Servisní středisko vašeho dodavatele. Soupravy, reagencie, bezpečnostní listy a informace o likvidaci odpadu jsou dostupné na Technicko-Servisním středisku vašeho dodavatele. HODNOTY Všechny elektroforeogramy byly hodnoceny vizuálně. Reprodukovatelnost Byly použity močové vzorky s tubulární, glomerulární a smíšenou proteinúrií. Kontrola molekulové hmotnosti (Pharmacia) byla aplikovaná vždy do jedné jamky každého gelu. Reprodukovatelnost na gelu Tři vzorky byly aplikovány do čtyřech jamek každého gelu. Reprodukovatelnost mezi gely Čtyři různé vzorky byly aplikovány na každý z 10-ti gelů stejné šarže. Reprodukovatelnost mezi šaržemi Čtyři různé vzorky byly aplikovány do čtyřech jamek každého gelu třech různých šarží. Po vizuální analýze elektroforeogramů nebyly pozorovány žádné rozdíly mezi opakováními. Přesnost Byl použit nemocniční močový vzorek (n = 90) a moče zdravých dospělých jedinců (n = 14). Močové proteiny, zvolené jako indikátory typu nefropatie (alfa-1 mikroglobulin, beta-2 mikroglobulin, volné a vázané kappa lehké řetězce a volné a vázané lambda lehké řetězce pro tubulární poškození, a Ig G, albumin a transferin pro glomerulární poškození), byly každý kvantitativně anylyzován v laboratoři klinické biochemie imunologickou metodou : nefelometricky (Beckman Array systém) nebo imunoenzymaticky (Abbot IMX system). Analýzy byly provedeny na čerstvých močových vzorcích. Vzorky pro elektroforetickou slepou analýzu byly ochlazeny a použity po čtyřech dnech po odběru. Výsledky kvantitativní proteinové analýzy byly interpretovány pro každou jednotlivou bílkovinu ve smyslu stanovení tubulárního, glomerulárního, nebo smíšeného (mixed, mixed mostly tubular or mixed mostly glomerular) poškození : od nulového poškození (hodnoty bílkoviny byly pod nebo na normální hodnotě) až po vážné poškození (> 5x normálních hodnot). Elektroforegramy byly hodnoceny vizuálně. Jednotlivé proteinové frakce byly identifikovány podle jejich molekulové hmotnosti. Tato byla stanovena podle kalibrační křivky založené na mobilitě márkrů molekulové hmotnosti (Pharmacia). Navíc, frakce byly semi-kvantitativně vizuálně ohodnoceny podle jejich intenzity, např., slabý, střední a silný proužek. Ve smyslu přítomnosti / nepřítomnosti nefropatie a jejího typu, interpretace výsledků kvantitativní proteinové analýzy (QPA) a SDS proteinové elektroforézy (SDS-EP) byla identická v 83 případech (80 %). V 19 případech (18 %) oba systémy detekovaly proteinurii, ale rozdílného typu, ponejvíce podle podtříd. Některé proteiny stanovené SDS-EP nebyly měřitelné pomocí QPA (např. lysozym) ; tyto případy demonstrují výhody SDS-EP, která poskytuje požadovaný elektroforeogram bílkovin přítomných v moči, oproti QPA, která je omezená na několik vybraných proteinů

6 Výsledky jsou sumarizovány níže : QPA SDS-EP počet % pozn. N N identická interpretace T T identická interpretace G G identická interpretace S S identická interpretace S(T) S(T) identická interpretace S(G) S(G) identická interpretace S S(G) identická interpretace N, S(G), nebo G(2) T, S(T), S(G) nebo S SDS-EP poskytuje kompletní profil močových proteinů zatímco QPA měří pouze reprezentativní proteiny S, S(G) or S(T) G méně citlivá detekce tubulárních proteinů pomocí SDS-EP N T 1 1 detekce protein degradačních produktů pomocí SDS-EP T S(T) 1 1 detekce protein polymerizačních produktů pomocí SDS-EP Celkem N = normální ; T = tubulární ; G = glomerulární ; S = smíšená ; S(T) = smíšená hlavně tubulární ; S(G) = smíšená hlavně glomerulární. Citlivost Citlivost detekce byla stanovena z nejvyššího ředění albuminového a lysozymového roztoků, které dávalo pozorovatelnou frakci, na 1.5 mg/dl. LITERATURA 1. Cameron JS The nephrotic syndrome. Am J Kidney Dis, 10 : Chopin N Étude de la protéinurie. Inf Tech Biol, 1 : Cohen R, François B, Sabot JF, Bernard P, Picq JP, Adeleine P. Étude comparative de l immunoélectrophorèse urinaire et de quatre index de sélectivité glomérulaire au cours des glomérulopathies chroniques Path Biol, 33 : Joachim GR, Cameron JS, Chwartz M, Belker EL Selectivity of protein excretion in patients with the nephrotic syndrome. J Clin Invest, 43, Laemli U.K., Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature, 227 : Le Bricon T, Erlich D, Bengoufa D, Dussaucy M, Garnier JP, Bousquet B SDS-agarose gel electrophoresis of urinary proteins : Application to multiple myeloma. Clin Chem., 44 : Le Carrer D Protéinuries : Mise au point sur leur exploration biologique en L Eurobiologiste, 190 : Le Carrer D, Chopin N Profil protéique urinaire : Proposition d un protocole d exploration biologique des protéinuries. Revue française des laboratoires, 269 : Le Carrer D, Nicolas A, Ducasse L L analyse des protéinuries au laboratoire de biologie en Revue française des laboratoires, 225 : Linstedt G, Lindberg PA Loss of tubular proteinuria pattern during urine concentration with a commercial membrane filter cell. Clin Chem Acta, 56 : Philipon C Protéines urinaires : Intérêt clinique et interprétation. Technique et Biologie, 6 : Waller KV, Ward KM, Mahan JD, Wismatt DK Current concepts in proteinuria. Clin Chem, 35 : Westermeier R., «Electrophoresis in Practice. A Guide to Theory and Practice», VCH Publishers, New York, NY, ELEKTROFOREOGRAM ß2 Microglobulin (12 kda) Lysozyme (15 kda) RBP (21 kda) Proteins of tubular origin (< 70 kda) Free light chains (25 kda) α1 Microprotein (33 kda) Dimer of free light chains (50 kda) Albumin (70 kda) Transferrin (80 kda) Proteins of glomerular origin (> 70 kda) Ig G (160 kda) Ig A (165 kda) Haptoglobins α2 Macroglobulin - Ig M ( kda) Application point

HYDRAGEL 9 BENCE JONES

HYDRAGEL 9 BENCE JONES HYDRAGEL 1 BENCE JONES Ref. 4321 HYDRAGEL 2 BENCE JONES Ref. 4322 HYDRAGEL 4 BENCE JONES Ref. 4324 HYDRAGEL 9 BENCE JONES Ref. 4383* 2009/12 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 1, 2, 4 & 9 BENCE JONES - 2009/12 HYDRAGEL

Více

HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Ref. 3000 Ref. 3200* 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 kit je určen k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra do šesti hlavních frakcí na agarózových gelech

Více

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref. 4100. Ref. 4120. Ref. 4140 2009/05

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref. 4100. Ref. 4120. Ref. 4140 2009/05 HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) Ref. 4100 HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) Ref. 4120 HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref. 4140 2009/05 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7 PROTEIN(E), HYDRAGEL 15 PROTEIN(E), HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) kity jsou určeny

Více

HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4108. Ref. 4128 2009/12

HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4108. Ref. 4128 2009/12 HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4108 HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4128 2009/12 POUŽITÍ SADY Sady HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) a HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) jsou určeny pro separaci

Více

HYDRAGEL 54 ß1-ß2. Ref. 4146 Ref. 4261* 2012/03

HYDRAGEL 54 ß1-ß2. Ref. 4146 Ref. 4261* 2012/03 HYDRAGEL 54 ß1-ß2 Ref. 4146 Ref. 4261* 2012/03 POUŽITÍ SADY Gely HYDRAGEL 54 ß1-ß2 jsou určeny k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra a moči do šesti hlavních frakcí na alkalicky pufrovaných

Více

HYDRAGEL 54 PROTEIN(E)

HYDRAGEL 54 PROTEIN(E) HYDRAGEL 54 PROTEIN(E) Ref. 4145 Ref. 4260* 2012/03 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL 54 PROTEIN(E) k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra a moči do pěti hlavních frakcí na alkalicky pufrovaných

Více

Každý agarózový gel v kitu HYDRAGEL Lp(a) je uren k analýze 14 vzork.

Každý agarózový gel v kitu HYDRAGEL Lp(a) je uren k analýze 14 vzork. kitu HYDRAGEL Lp(a) kit je uren ke kvantitativnímu stanovení lipoproteinu Lp(a) elektroimunodifuzí na slab alkalicky pufrovaných agarózových gelech o ph 7.6. Gely obsahují anti-apo(a) monospecifické protilátky.

Více

HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING

HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING Ref. 4357 Ref. 4390* 2010/01 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING je navržena pro kvalitativní detekci a identifikaci různých fenotypů alfa-1 antitrypsinu (A1AT).

Více

HYDRAGEL 7 ISO-LDH HYDRAGEL 15 ISO-LDH HYDRAGEL 30 ISO-LDH

HYDRAGEL 7 ISO-LDH HYDRAGEL 15 ISO-LDH HYDRAGEL 30 ISO-LDH HYDRAGEL 7 ISO-LDH Ref. 4110 HYDRAGEL 15 ISO-LDH Ref. 4130 HYDRAGEL 30 ISO-LDH Ref. 4136 2010/10 HYDRAGEL 7. 15 & 30 ISO-LDH - 2010/10 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7 ISO-LDH, HYDRAGEL 15 ISO-LDH a HYDRAGEL 30

Více

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Protein Gel Electrophoresis Kit obsahuje veškerý potřebný materiál provádění vertikální polyakrilamidové gelové elektroforézy. Experiment provádějí

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20

HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 Ref. 3007 Ref. 3207* 2008/03 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 kit je určen ke stanovení profilů lipoproteinů a ke skríningu Lp(a) v lidském séru. Analýza je provedena elektroforézou

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

HYDRAGEL 30 LIPO + Lp(a)

HYDRAGEL 30 LIPO + Lp(a) HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a) Ref. 4104 HYDRAGEL 15 LIPO + Lp(a) Ref. 4124 HYDRAGEL 30 LIPO + Lp(a) Ref. 4144 2009/12 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7, 15 a 30 LIPO + Lp(a) kit je určen ke stanovení profilů liporoteinů

Více

MINICAP PROTEIN(E) 6. Ref. 2203 Ref. 2223* 2009/04

MINICAP PROTEIN(E) 6. Ref. 2203 Ref. 2223* 2009/04 MINICAP PROTEIN(E) 6 Ref. 2203 Ref. 2223* 2009/04 POUŽITÍ SADY Sada MINICAP PROTEIN(E) 6 je určena pro separaci proteinů v lidském séru kapilární elektroforézou systémem MINICAP v alkalickém tlumicím roztoku

Více

ELEKTROFORETICKÉ METODY

ELEKTROFORETICKÉ METODY ELEKTROFORETICKÉ METODY ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE AMINOKYSELIN NA PAPÍROVÉM NOSIČI Aminokyseliny lze rozdělit elektroforézou na papíře. Protože molekulová hmotnost jednotlivých aminokyselin není příliš

Více

laktoferin BSA α S2 -CN α S1 -CN Popis: BSA bovinní sérový albumin, CN kasein, LG- laktoglobulin, LA- laktalbumin

laktoferin BSA α S2 -CN α S1 -CN Popis: BSA bovinní sérový albumin, CN kasein, LG- laktoglobulin, LA- laktalbumin Aktivita KA 2340/4-8up Stanovení bílkovin v mléce pomocí SDS PAGE (elektroforéza na polyakrylamidovém gelu s přídavkem dodecyl sulfátu sodného) vypracovala: MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Princip: Metoda

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C Kras XL StripAssay Kat. číslo 5-680 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Musí být použity vhodné metody extrakce DNA, v závislosti na typu vzorku, který má být vyšetřován. Doporučení

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Princip: Chemikálie: PCR produkt z předchozího praktického cvičení Endonukleáza KpnI 10 U μl -1 Pufr pro KpnI 10 koncentrovaný (Tris-HCl 100 mmol l -1 ph 7,5,

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

HYDRAGEL 15 ISO-PAL. Ref. 4112. Ref. 4132 2010/10

HYDRAGEL 15 ISO-PAL. Ref. 4112. Ref. 4132 2010/10 HYDRAGEL 7 ISO-PAL Ref. 4112 HYDRAGEL 15 ISO-PAL Ref. 4132 2010/10 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7 ISO-PAL a HYDRAGEL 15 ISO-PAL kity jsou určeny k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny Protilátky třídy IgE proti pylovým a potravinovým alergenům Návod pro EUROLINE Crossreactions Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny IgE Ag-potažené

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava ZARDĚNKY IgG ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru Balení Kat.č. : 5108 96 testů kompletní souprava Účel použití ZARDĚNKY IgG ELISA test je určen pro detekci protilátek

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1.

Více

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup DHEA-S ELISA test pro kvantitativní stanovení dehydroepiandrosteronsulfátu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55060 96 testů kompletní souprava Účel použití Dehydroepiandrosteron (DHEA) je hlavní C

Více

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA:

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA: REF 816A 10 lahviček z nichž každá obsahuje 0,5ml LAtrol Abnormální kontroly REF 816N 10 lahviček z nichž každá obsahuje 1,0ml LAtrol Normální kontroly UŽITÍ: LAtrol Abnormální kontrolní plazma (REF 816A)

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Sraz studentů v 8:00 před laboratoří A5/108, s sebou plášť a přezutí PRINCIP. Polyakrylamidová gelová elektroforéza v přítomnosti SDS (SDS-PAGE)

Sraz studentů v 8:00 před laboratoří A5/108, s sebou plášť a přezutí PRINCIP. Polyakrylamidová gelová elektroforéza v přítomnosti SDS (SDS-PAGE) PRINCIP Sraz studentů v 8:00 před laboratoří A5/108, s sebou plášť a přezutí Polyakrylamidová gelová elektroforéza v přítomnosti SDS (SDS-PAGE) SDS-PAGE slouží k separaci proteinů na základě jejich molekulové

Více

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup:

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup: Protokoly Pracovní potřeby, pufry a chemikálie jsou uvedeny na konci protokolu. Pracovní postupy jsou odvozeny od těchto kitů: Champion pet160 Directional TOPO Expression Kit with Lumio Technology (Invitrogen)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy,

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, vyhodnocení výsledků, diskuse Anotace

Více

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Vávrová, J., Tichý, M., Friedecký, B., Maisnar, V., Hájek, R., Čermáková, Z., Dastych, M., Gottwaldová, J., Kučera, P., Krotká,

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Chloridová iontově selektivní elektroda

Chloridová iontově selektivní elektroda Chloridová iontově selektivní elektroda Produktové číslo: FU-ENCHL-A018A Chloridy jsou sloučeniny chloru s jiným prvkem, chlor v nich zaujímá podobu iontu Cl-. Jejich nejznámějším zástupcem je chlorid

Více

Pyroquant 1. LAL 1.1. PYROTELL : Gelová metoda (Metoda A a B, EP) Jednotlivé testy, lahvičky 12 x 75 mm (10 lahviček v balení) Citlivost 20003A PYROTELL : 0.2 ml LAL / lahv. 0.03 EU / ml 20006A PYROTELL

Více

APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem

APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem APLIKAČNÍ LIST PRO PRÁCI S ph metrem - ionometrem 1 POPIS TLAČÍTEK zapnout/ vypnout přepínání modu měření (zmáčknutí delší 5s SETUP) přepíná do kalibračního modu ukládá hodnoty do paměti, hodnoty při kalibraci

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU Papírová krabička; 1 injekční lahvička (2 ml) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení bílkovin v krmivech. Metoda je použitelná pro všechna krmiva organického původu.

Více

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru Obj. číslo: 53040 96 testů kompletní souprava Účel použití Lidský choriový gonadotropin (hcg) je glykoproteinový

Více

ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE NUKLEOVÝCH KYSELIN

ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE NUKLEOVÝCH KYSELIN ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE NUKLEOVÝCH KYSELIN Fragmenty nukleových kyselin lze dle jejich velikosti rozdělit elektroforézou. Elektroforéza využívá rozdílné pohyblivosti jednotlivých fragmentů, danou právě

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin 1 Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Obecně na úvod Určitě jste už slyšeli pojem geneticky modifikovaný organismus (GMO). Úprava vlastností přirozeně

Více

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ test je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Tento test se používá jako pomoc

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602. Autor: Ing.

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602. Autor: Ing. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Optimalizovaná metodika SDS-PAGE pro analýzu LMW podjednotek gluteninů pšenice Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602 Autor:

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

PROTOKOL NORTHERNOVA HYBRIDIZACE

PROTOKOL NORTHERNOVA HYBRIDIZACE ! NORTHERNOVA HYBRIDIZACE Vzhledem k tomu, že se při Northern hybridizaci pracuje s RNA a RNA je extrémně citlivá na působení RNáz, je zapotřebí se vyvarovat jakékoliv kontaminace RNázami. Pro snížení

Více

HYDRAGEL ISO-CK K20. Ref. 3024 2007/05

HYDRAGEL ISO-CK K20. Ref. 3024 2007/05 HYDRAGEL ISO-CK K20 Ref. 3024 2007/05 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL ISO-CK K20 je určena k elektroforetické identifikaci a kvantifikaci tří izoenzymů kreatinkinázy (CK) lidského séra na alkalicky pufrovaných

Více

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ NOW Malaria TEST POUŽITÍ Binax NOW Malaria TEST je rychlá imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenů Plasmodium falciparum (PF), Plasmodium vivax (PV), Plasmodium malariae (PM) a

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

Protilátky proti ovariu ELISA

Protilátky proti ovariu ELISA Návod k použití Protilátky proti ovariu ELISA Kat.č.: BS-40-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) Na enzymy vázané imunosorbentní stanovení (ELISA) ke zjištění protilátek působících proti

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více

Chromoprobe Multiprobe - T System

Chromoprobe Multiprobe - T System Návod k použití REF: PMP 009/PMP 008/ PMP 007 Chromoprobe Multiprobe - T System Pouze pro profesionální použití Fluorescenční In Situ Hybridizace (FISH) je technika, která umožňuje detekci DNA sekvencí

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech

Více

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem PHH-720 Série ph metr s vizuálním alarmem PHH 720 (M3866) Přímý, vodotěsný ph - metr se signalizací alarmu Přístroj je vyroben ve shodě s EN 50081 1 a 50082 1. Předběžné vyzkoušení přístroje Opatrně vybalte

Více

Rapid-VIDITEST Campylobacter

Rapid-VIDITEST Campylobacter Rapid-VIDITEST Campylobacter (Jednokrokový kazetový test pro detekci Campylobacter spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II

Více