HYDRAGEL PROTEINURIE K20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYDRAGEL PROTEINURIE K20"

Transkript

1 HYDRAGEL PROTEINURIE K20 Ref /12

2 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEINURIE K20 kit je určen ke klasifikaci proteinurie v nezahuštěné moči. Kit se používá ve spojení s manuálním elektroforetickým zařízením. Elektroforéza na neutrálně pufrovaných SDS-agarózových gelech separuje močové bílkoviny podle jejich molekulové hmotnosti a zcela jasně odlišuje bílkoviny tubulárního od bílkovin glomerulárního původu. Výsledek elektroforetického dělení proteinů obarvených kyselou violetí je vizuálně porovnáván s proteinovým markerem v referenční stopě. Tak lze identifikovat jednotlivé bílkoviny a proteinurii správně klasifikovat. Každý agarózový gel kitu HYDRAGEL PROTEINURIE K20 je určen k analýze 5-ti vzorků. Určeno pro diagnostické použití in vitro. PRINCIP TESTU V přebytku anionického detergentu SDS (Sodium Dodecyl Sulfate laurylsíran sodný) jsou bílkoviny změněny v komplexy obsahující SDS. V těchto komplexech dochází k rozrušení nativní struktury bílkovin a zaujetí uniformní struktury o stejném negativním elektrickém náboji na jednotku hmotnosti. Při elektroforéze na mediu s vlastnostmi síta jako jsou HYDRAGEL 5 PROTEINURIE gely s vysokou koncentrací agarózy, dochází k rozdělení bílkovin dle jejich molekulární hmotnosti (dále jen MV). Jednotlivé bílkoviny tubulárního původu (MV < kda) jsou jasně odlišeny od glomerulárních (MV > kda). Dle detekovaných bílkovin lze proteinurii klasifikovat jako tubulární, glomerulární a smíšenou. Nastavení parametrů procedury a citlivost barvení kyselou violetí umožňuje detekci proteinů bez předchozího zahuštění moče. Minimální detekční hladina je 15 mg/l pro frakci. REAGENCIE A MATERIÁL OBSAŽENÝ V KITU HYDRAGEL PROTEINURIE K20 POLOŽKA KAT. Č Agarózové gely (hotovy k použití) 10 gelů SDS pufr (zásobní roztok) 3 lahv. po 100 ml Kyselá violeť (zásobní roztok) 1 lahv. 75 ml Odbarvovací roztok (zásobní roztok) 1 lahv. 100 ml Diluent (hotov k použití) 1 lahv. 1 ml Proužky filtračního papíru 1 bal. po 10 ks PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY : Všechny reagenty ze stejné sady musí být vždy používány společně a podle pokynů v příbalovém letáku. PROSÍME, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. 1. AGARÓZOVÉ GELY Připraveny k použití, každý gel obsahuje agarózu 5 g/dl, neutrální pufr o ph 7.0 ± 0.1, SDS (laurylsíran sodný) a přídavné látky nezbytně nutné pro optimální provedení, v koncentracích pro člověka neškodných. Nosné medium pro elektroforézu bílkovin v moči. Skladujte v horizontální poloze v originálních ochranných obalech šipkou na přední straně krabice směrem nahoru. Lze skladovat při pokojové teplotě (15-30 C). NEMRAZIT A NECHLADIT! Zamezit prudkým změnám teploty neskladovat v blízkosti oken nebo tepelného zdroje. Stabilní do doby exspirace vyznačené na krabici či štítcích na obalech gelů. Nepoužívejte : (i) v případě nálezu krystalů nebo precipitátů na povrchu gelů a pokud struktura gelu v důsledku zmrazení změkne, (ii) jsou-li přítomny mikroby a plísně, (iii) abnormální množství tekutiny v obalu gelu (výsledek vypocení pufru z gelu v důsledku nesprávného skladování). 2. SDS PUFR Každá lahvička zásobního roztoku pufru se doplní do 1 litru destilovanou nebo deionizovanou vodou. Promíchat velmi opatrně, aby se zabránilo vzniku pěny. Pracovní roztok po zředění obsahuje neutrální pufr o ph 7.0 ± 0.3, SDS, a přídavné látky, nezbytně nutné pro optimální provedení, v koncentracích pro člověka neškodných. Elektroforetický pufr. Pufr lze skladovat při pokojové teplotě nebo v chladničce. Je stabilní několik let, nejméně do data expirace vyznačeného na balení či lahvičkách. Zředěný pufr je stabilní po dobu 1 roku při pokojové teplotě v uzavřené láhvi. Při zjištění zákalu v roztoku, který je obvykle známkou mikrobiální kontaminace, je nutno pufr vylít. POZNÁMKA : Zásobní roztok se může zakalit nebo gelifikovat při nízkých teplotách k projasnění stačí zahřátí na 37 C SEBIA NÁVOD - Czech

3 3. KYSELÁ VIOLEŤ HYDRAGEL PROTEINURIE K /12 Obsah lahvičky se zásobním roztokem kyselé violeti doplňte do 300 ml destilovanou nebo deionizovanou vodou. Po rozředění pracovní barvící roztok obsahuje kyselý roztok ph 2, kyselou violeť, 0.2 g/dl, 3.25 % etylen glykol, a přídavné látky nezbytné pro optimální provedení testu, v koncentracích, které neškodí zdraví. UPOZORNĚNÍ : Nepolykat, zdraví škodlivé! Pro barvení gelů po elektroforéze a imunofixaci. Zásobní i pracovní roztok se skladuje při pokojové teplotě nebo při 2-8 C v těsně uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k odpařování. Zásobní roztok je stabilní do data expirace vyznačeného na obalu či na štítku lahvičky. Pracovní roztok vydrží 6 měsíců. 4. ODBARVOVACÍ ROZTOK Každá lahvička zásobního odbarvovacího roztoku je určena k přípravě 100 litrů pracovního odbarvovacího roztoku. Je výhodné připravovat jen 1 litr pracovního roztoku doplněním 1 ml zásobního roztoku do 1 litru destilovanou nebo deionizovanou vodou. Pracovní roztok obsahuje 0.05 g/dl kyseliny citronové. Roztokem se odstraňuje přebytečné množství barvičky a odbarvuje se pozadí agarózové plotny. Skladujte při pokojové teplotě nebo v chladničce. Roztok je stabilní do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. Pracovní odbarvovací roztok je stabilní 1 týden při pokojové teplotě v uzavřené láhvi. Nepřidávejte azid sodný. Nepoužívat při změně vzhledu, vzniku zákalu nebo precipitátu v roztoku. K zabránění mikrobiálního růstu v pracovním roztoku skladovaném déle než 1 týden lze přidat 5 µl/dl ProClin 300. Pracovní odbarvovací roztok s přídavkem ProClinu je stabilní v uzavřené nádobě do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. 5. DILUENT Diluent je připraven k okamžitému použití. Obsahuje : neutrální pufr o ph 7.0 ± 0.3, SDS bromfenolovou modř, a přídavné látky, nezbytně nutné pro optimální provedení, v koncentracích pro člověka neškodných. K ředění a úpravě vzorků moči. Bromfenolová modř slouží jako praktický aplikační a migrační marker. Skladujte při pokojové teplotě. Je stabilní do doby expirace vyznačené na obalu kitu a na štítcích jednotlivých lahviček. V roztoku nesmí být sraženiny. 6. PROUŽKY FILTRAČNÍHO PAPÍRU Určeny k odsátí přebytečné tekutiny z povrchu gelu před aplikací vzorků. DALŠÍ POTŘEBNÉ REAGENCIE 1. KONZERVAČNÍ ROZTOK Připravte 15 % roztok glycerinu v destilované nebo deionizované vodě (obj. / obj.). K prevenci poškození (pokrčení či roztržení) gelu v průběhu sušení. Skladuje se při teplotě místnosti nebo v chladničce v uzavřené láhvi. Tentýž roztok lze použít na 10 gelů. Při změně vzhledu, tj. výskytu zákalu způsobeného mikrobiální kontaminací, roztok nepoužívejte. 2. FYZIOLOGICKÝ ROZTOK Připravte 0.15 M (0.9 g/dl) roztok NaCl v destilované nebo v deionizované vodě. Používá se k ředění vzorků moče s koncentrací bílkovin > 0.2 g/dl. Vydrží asi 3 měsíce v těsně uzavřených láhvích při pokojové teplotě. Přestaňte používat po 3 měsících nebo při změně vzhledu, tj. výskytu zákalu způsobeného mikrobiální kontaminací. Pro delší skladování lze konzervovat 0.1 g/dl azidem sodným

4 ZAŘÍZENÍ NEZBYTNÁ K PROVEDENÍ TESTU 1. Zdroj proudu : MG 300 SEBIA, kat. č nebo MG 500 SEBIA, kat. č Elektroforetická komora : K20 SEBIA, kat. č Nádobky a držáky gelů pro manipulaci s nimi HYDRAGEL K20 Accessory Kit SEBIA, kat. č Pipety 5 µl, 20 µl a 200 µl. 5. Sušička - Inkubátor, IS 80 SEBIA, kat. č Markery molekulární hmotnosti, např. : Molecular Mass Control, SEBIA kat. č nebo LMW Calibration kit, Pharmacia. ANALYZOVANÉ VZORKY Odběr a skladování vzorku Provádíme pouze analýzu čerstvých močí, sbíraných 24 hodin. Lze skladovat v chladničce ihned po odběru po dobu jednoho týdne. Zmražené vzorky vydrží až 1 měsíc. Zmražení s přídavkem HEPES 0.1 M (ph 6.75) a 0.02 g/dl azidu sodného zvyšuje stabilitu skladování vzorku. DŮLEŽITÉ : Kyselinu boritou jako konzervans nepoužívejte. Zmražené vzorky po rozpuštění zanechávají na startu stopu z denaturovaných proteinů. vzorků Vezměte 20 µl diluentu (roztok je viskózní pozor na vznik bublinek během pipetování) a přeneste na dno mikrozkumavky nesmí zůstat na stěně. Přidejte 80 µl čisté moči a 5 sec. promíchejte na vortexu. Vzorek nesmí obsahovat více než 0.2 g/dl bílkovin. Při vyšší koncentraci se moč ředí fyziologickým roztokem a potom se pokračuje standardním způsobem. POZNÁMKA : Je -li zákal v analyzované moči, může být bržděna difúze do špiček aplikátoru. V tomto případě se doporučuje odstranit částice působící zákal centrifugací (např. 10 min. při 3000 ot./min.) nebo filtrací (např. stříkačkový filtr 0.45 µm). PRACOVNÍ POSTUP I. MIGRACE 1. Z obalu opatrně vyjměte agarózovou plotnu. 2. Přebytek tekutiny v jamkách rychle osušte proužkem filtračního papíru tak, že jej přiložíte přes jamky. 3. Napipetujte pečlivě 5 µl upraveného vzorku moče do každé jamky bez přenesení bublin. Po každé aplikaci vyměňte špičku pipety. Během pipetování se nesmíte dotknout dna jamek. 4. Po dobu 10 minut nechejte vzorky difundovat do gelu. 5. Při použití migrační komory SEBIA K20 : - Naplňte pečlivě komůrku bez vzniku pěny pokud se pěna vytvoří, musíte počkat až do okamžiku, kdy pěna na hladině pufru zmizí. - Umístěte HYDRAGEL gelovou stranou směrem dolů můstek musí být mimo komůrku (prevence vniknutí pufru do jamek). - Můstek vložte opatrně do nádržky (vzorky na katodické straně). Gel se ponoří na každé straně asi 1 cm do pufru. Další detaily - viz návod k migrační komoře K Připojte migrační komoru ke zdroji proudu. PODMÍNKY MIGRACE Objem pufru ke každé elektrodě Celkový objem pufru Čas migrace Konstantní napětí Počáteční proud (na gel) SEBIA K ml 300 ml 60 minut 60 V 10 ± 2 ma 7. Asi 5 minut před ukončením dělení předehřejte v inkubátoru skleněnou plotnu velikosti gelu (nebo větší) na 80 C. 8. Po ukončení migrace komůrku odpojte od proudového zdroje a gelovou plotnu vyjměte. Modrý marker musí být umístěn asi 10 mm od anodického okraje gelu. II. BARVENÍ A ODBARVOVÁNÍ 1. Ihned položte gel na předehřátou skleněnou plotnu a důkladně jej osušte v sušičce při 80 C po dobu minimálně 20 minut. 2. Vložte vysušený a ochlazený gel do držáku (součást SEBIA HYDRAGEL K20 Accessory Kitu). Ponořte držák vertikálně do barvícího roztoku po dobu přesně 30 minut. POZNÁMKA : Pokud gel nebude hned zpracován, je nutné jej před barvením nechat znovu sušit po dobu 15 minut. 3. Nyní opláchněte přebytek barvícího roztoku na gelu v destilované vodě. 4. Odbarvujte vertikálně v jedné lázni odbarvovacího roztoku (300 ml) po dobu 45 min. III. ZÁVĚREČNÉ ZPRACOVÁNÍ 1. Ponořte odbarvený gel na 15 minut do lázně s konzervačním roztokem. 2. Umístěte gel vertikálně na 2 minuty na horní plochu savého papíru k odstranění přebytku konzervačního roztoku. 3. Osušte gel proudem 80 C teplého vzduchu - po dobu nejméně 15 minut. Je-li třeba, očistěte zadní plastikovou podpůrnou část gelové plotny vlhkým měkkým hadříkem nebo buničinou

5 VÝSLEDKY Kontrola kvality Doporučuje se zařadit na každou sérii vzorků kontrolu se známými hodnotami molekulárních hmotností. Interpretace 1-13 Interpretace je kvalitativní, dále viz LITERATURA. Fyziologická proteinurie Je nízká, 120 mg / 24 hod. bez signifikantního rozdílu mezi pohlavími. Hlavním proteinem je albumin sdružený se stopami transferinu a imunoglobulinů. Proteinurie nad 120 mg / 24 hod. musí být považována za patologickou. Měla by (> 120 mg / 24 hod.) být vždy následována kvalitativní analýzou vyloučených proteinů. Glomerulární proteinurie Je charakterizována výskytem proteinů s molekulární hmotností > kda (např. : albumin, transferin, Ig G) lokalizovanými mezi bodem aplikace vzorku a frakcí albuminu. Albumin je hlavní frakcí. Tubulární proteinurie Je charakterizována bílkovinami s molekulární hmotností < kda lokalizovanými mezi albuminovou frakcí a anodickou stranou gelu - např. : alfa-1 mikroglobulin, monoklonální volné lehké řetězce, ß-2 mikroglobulin, RBP (retinol binding protein), lysozym. U tubulární proteinurie je albumin druhořadou frakcí. Kromě monomerů (25 kda) mohou být přítomny dimery (50 kda) a vyšší polymerizované formy volných lehkých řetězců. Vzácně lze pozorovat jen jeden proužek polymerizovaných lehkých řetězců. K rozlišení polyklonálních volných lehkých řetězců od monoklonálních volných lehkých řetězců lze použít imunofixaci (HYDRAGEL BENCE JONES K20 kit SEBIA, kat. č. 3038). K potvrzení přítomnosti lehkých řetězců v proužku, o nichž se dá předpokládat, že jsou polymery, by vzorky měly být ošetřeny redukující reagencií (např. : ß-merkaptoetanol), jež slouží k depolymerizaci lehkých řetězců a elektroforéza by měla být opakována. Přidejte 5 µl ß-merkaptoetanolu 10 ti-násobně naředěného destilovanou nebo deionizovanou vodou ke 100 µl moči, dobře promíchejte a přidejte diluent (viz čl. vzorků). Smíšená proteinurie Vyznačuje se přítomností tubulárních i glomerulárních bílkovin. Omezení Zmražené a znovu rozmražené vzorky mohou zanechávat na startu stopu denaturovaných proteinů. Díky omezené rozlišovací schopnosti a citlivosti zónové elektroforézy, je možné, že některé monoklonální komponenty nebudou detekovány touto metodou. Problémy Pokud testy nevycházejí při dodržení veškerých instrukcí pro přípravu, skladování a provedení testu uvedených v příbalovém letáku, volejte Technicko- Servisní středisko vašeho dodavatele. Soupravy, reagencie, bezpečnostní listy a informace o likvidaci odpadu jsou dostupné na Technicko-Servisním středisku vašeho dodavatele. HODNOTY Všechny elektroforeogramy byly hodnoceny vizuálně. Reprodukovatelnost Byly použity močové vzorky s tubulární, glomerulární a smíšenou proteinúrií. Kontrola molekulové hmotnosti (Pharmacia) byla aplikovaná vždy do jedné jamky každého gelu. Reprodukovatelnost na gelu Tři vzorky byly aplikovány do čtyřech jamek každého gelu. Reprodukovatelnost mezi gely Čtyři různé vzorky byly aplikovány na každý z 10-ti gelů stejné šarže. Reprodukovatelnost mezi šaržemi Čtyři různé vzorky byly aplikovány do čtyřech jamek každého gelu třech různých šarží. Po vizuální analýze elektroforeogramů nebyly pozorovány žádné rozdíly mezi opakováními. Přesnost Byl použit nemocniční močový vzorek (n = 90) a moče zdravých dospělých jedinců (n = 14). Močové proteiny, zvolené jako indikátory typu nefropatie (alfa-1 mikroglobulin, beta-2 mikroglobulin, volné a vázané kappa lehké řetězce a volné a vázané lambda lehké řetězce pro tubulární poškození, a Ig G, albumin a transferin pro glomerulární poškození), byly každý kvantitativně anylyzován v laboratoři klinické biochemie imunologickou metodou : nefelometricky (Beckman Array systém) nebo imunoenzymaticky (Abbot IMX system). Analýzy byly provedeny na čerstvých močových vzorcích. Vzorky pro elektroforetickou slepou analýzu byly ochlazeny a použity po čtyřech dnech po odběru. Výsledky kvantitativní proteinové analýzy byly interpretovány pro každou jednotlivou bílkovinu ve smyslu stanovení tubulárního, glomerulárního, nebo smíšeného (mixed, mixed mostly tubular or mixed mostly glomerular) poškození : od nulového poškození (hodnoty bílkoviny byly pod nebo na normální hodnotě) až po vážné poškození (> 5x normálních hodnot). Elektroforegramy byly hodnoceny vizuálně. Jednotlivé proteinové frakce byly identifikovány podle jejich molekulové hmotnosti. Tato byla stanovena podle kalibrační křivky založené na mobilitě márkrů molekulové hmotnosti (Pharmacia). Navíc, frakce byly semi-kvantitativně vizuálně ohodnoceny podle jejich intenzity, např., slabý, střední a silný proužek. Ve smyslu přítomnosti / nepřítomnosti nefropatie a jejího typu, interpretace výsledků kvantitativní proteinové analýzy (QPA) a SDS proteinové elektroforézy (SDS-EP) byla identická v 83 případech (80 %). V 19 případech (18 %) oba systémy detekovaly proteinurii, ale rozdílného typu, ponejvíce podle podtříd. Některé proteiny stanovené SDS-EP nebyly měřitelné pomocí QPA (např. lysozym) ; tyto případy demonstrují výhody SDS-EP, která poskytuje požadovaný elektroforeogram bílkovin přítomných v moči, oproti QPA, která je omezená na několik vybraných proteinů

6 Výsledky jsou sumarizovány níže : QPA SDS-EP počet % pozn. N N identická interpretace T T identická interpretace G G identická interpretace S S identická interpretace S(T) S(T) identická interpretace S(G) S(G) identická interpretace S S(G) identická interpretace N, S(G), nebo G(2) T, S(T), S(G) nebo S SDS-EP poskytuje kompletní profil močových proteinů zatímco QPA měří pouze reprezentativní proteiny S, S(G) or S(T) G méně citlivá detekce tubulárních proteinů pomocí SDS-EP N T 1 1 detekce protein degradačních produktů pomocí SDS-EP T S(T) 1 1 detekce protein polymerizačních produktů pomocí SDS-EP Celkem N = normální ; T = tubulární ; G = glomerulární ; S = smíšená ; S(T) = smíšená hlavně tubulární ; S(G) = smíšená hlavně glomerulární. Citlivost Citlivost detekce byla stanovena z nejvyššího ředění albuminového a lysozymového roztoků, které dávalo pozorovatelnou frakci, na 1.5 mg/dl. LITERATURA 1. Cameron JS The nephrotic syndrome. Am J Kidney Dis, 10 : Chopin N Étude de la protéinurie. Inf Tech Biol, 1 : Cohen R, François B, Sabot JF, Bernard P, Picq JP, Adeleine P. Étude comparative de l immunoélectrophorèse urinaire et de quatre index de sélectivité glomérulaire au cours des glomérulopathies chroniques Path Biol, 33 : Joachim GR, Cameron JS, Chwartz M, Belker EL Selectivity of protein excretion in patients with the nephrotic syndrome. J Clin Invest, 43, Laemli U.K., Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature, 227 : Le Bricon T, Erlich D, Bengoufa D, Dussaucy M, Garnier JP, Bousquet B SDS-agarose gel electrophoresis of urinary proteins : Application to multiple myeloma. Clin Chem., 44 : Le Carrer D Protéinuries : Mise au point sur leur exploration biologique en L Eurobiologiste, 190 : Le Carrer D, Chopin N Profil protéique urinaire : Proposition d un protocole d exploration biologique des protéinuries. Revue française des laboratoires, 269 : Le Carrer D, Nicolas A, Ducasse L L analyse des protéinuries au laboratoire de biologie en Revue française des laboratoires, 225 : Linstedt G, Lindberg PA Loss of tubular proteinuria pattern during urine concentration with a commercial membrane filter cell. Clin Chem Acta, 56 : Philipon C Protéines urinaires : Intérêt clinique et interprétation. Technique et Biologie, 6 : Waller KV, Ward KM, Mahan JD, Wismatt DK Current concepts in proteinuria. Clin Chem, 35 : Westermeier R., «Electrophoresis in Practice. A Guide to Theory and Practice», VCH Publishers, New York, NY, ELEKTROFOREOGRAM ß2 Microglobulin (12 kda) Lysozyme (15 kda) RBP (21 kda) Proteins of tubular origin (< 70 kda) Free light chains (25 kda) α1 Microprotein (33 kda) Dimer of free light chains (50 kda) Albumin (70 kda) Transferrin (80 kda) Proteins of glomerular origin (> 70 kda) Ig G (160 kda) Ig A (165 kda) Haptoglobins α2 Macroglobulin - Ig M ( kda) Application point

HYDRAGEL 5 PROTEINURIE

HYDRAGEL 5 PROTEINURIE HYDRAGEL 5 PROTEINURIE Ref. 4115 2016/03 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 5 PROTEINURIE kit je určen ke klasifikaci proteinurie v nezahuštěné moči. Kit se používá ve spojení s poloautomatizovaným zařízením HYDRASYS.

Více

HYDRAGEL HR K20. Ref /06

HYDRAGEL HR K20. Ref /06 HYDRAGEL HR K20 Ref. 3001 2015/06 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL HR K20 kit je určen k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra a dalších biologických tekutin jako je moč a likvor (CSF) na alkalicky

Více

Elektroforéza v přítomnosti SDS SDS PAGE

Elektroforéza v přítomnosti SDS SDS PAGE Elektroforéza v přítomnosti SDS SDS PAGE Elektroforéza v přítomnosti SDS SDS PAGE je jednoduchá, rychlá a reprodukovatelná metoda pro kvalifikovanou charakterizaci a srovnání bílkovin.tato metoda separuje

Více

HYDRAGEL 9 BENCE JONES

HYDRAGEL 9 BENCE JONES HYDRAGEL 1 BENCE JONES Ref. 4321 HYDRAGEL 2 BENCE JONES Ref. 4322 HYDRAGEL 4 BENCE JONES Ref. 4324 HYDRAGEL 9 BENCE JONES Ref. 4383* 2009/12 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 1, 2, 4 & 9 BENCE JONES - 2009/12 HYDRAGEL

Více

HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Ref. 3000 Ref. 3200* 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 kit je určen k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra do šesti hlavních frakcí na agarózových gelech

Více

HYDRAGEL 15 HR Violet Acide / Acid Violet. HYDRAGEL 7 HR Amidoschwarz / Amidoblack. HYDRAGEL 15 HR Amidoschwarz / Amidoblack

HYDRAGEL 15 HR Violet Acide / Acid Violet. HYDRAGEL 7 HR Amidoschwarz / Amidoblack. HYDRAGEL 15 HR Amidoschwarz / Amidoblack HYDRAGEL 7 HR Violet Acide / Acid Violet Ref. 4102 HYDRAGEL 15 HR Violet Acide / Acid Violet Ref. 4122 HYDRAGEL 7 HR Amidoschwarz / Amidoblack Ref. 4105 HYDRAGEL 15 HR Amidoschwarz / Amidoblack Ref. 4125

Více

HYDRAGEL 2 URINE PROFIL(E) HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E) Ref Ref Masque dynamique / Dynamic mask 2015/06

HYDRAGEL 2 URINE PROFIL(E) HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E) Ref Ref Masque dynamique / Dynamic mask 2015/06 HYDRAGEL 2 URINE PROFIL(E) Ref. 4331 HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E) Ref. 4332 2015/06 POUŽITÍ SADY HYDRAGEL 2 & 4 URINE PROFIL(E) - 2015/06 Sady HYDRAGEL 2 URINE PROFIL(E) a HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E) jsou

Více

HYDRAGEL IEP. Ref Ref. 4226* 2015/07

HYDRAGEL IEP. Ref Ref. 4226* 2015/07 HYDRAGEL IEP Ref. 4036 Ref. 4226* 2015/07 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL IEP je určena k detekci gamopatie v lidském séru pomocí imunoelektroforézy na agarózových gelech upravených alkalickým pufrem (ph 9.0).

Více

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref. 4100. Ref. 4120. Ref. 4140 2009/05

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref. 4100. Ref. 4120. Ref. 4140 2009/05 HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) Ref. 4100 HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) Ref. 4120 HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref. 4140 2009/05 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7 PROTEIN(E), HYDRAGEL 15 PROTEIN(E), HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) kity jsou určeny

Více

HYDRAGEL 2 IF / BJ (HR)

HYDRAGEL 2 IF / BJ (HR) HYDRAGEL 2 IF / BJ (HR) Ref. 4803 2016/03 ZAMÝŠLENÝ ÚČEL Sada HYDRAGEL 2 IF / BJ (HR) je navržena pro detekci a identifikaci monoklonálních bílkovin a Bence Jonesových bílkovin, monoklonální bez lehkých

Více

HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Ref. 3000 Ref. 3200* 2015/06 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 kit je určen k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra do šesti hlavních frakcí na agarózových gelech

Více

HYDRAGEL 54 ß1-ß2. Ref. 4146 Ref. 4261* 2012/03

HYDRAGEL 54 ß1-ß2. Ref. 4146 Ref. 4261* 2012/03 HYDRAGEL 54 ß1-ß2 Ref. 4146 Ref. 4261* 2012/03 POUŽITÍ SADY Gely HYDRAGEL 54 ß1-ß2 jsou určeny k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra a moči do šesti hlavních frakcí na alkalicky pufrovaných

Více

HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4108. Ref. 4128 2009/12

HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4108. Ref. 4128 2009/12 HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4108 HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4128 2009/12 POUŽITÍ SADY Sady HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) a HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) jsou určeny pro separaci

Více

HYDRAGEL 54 PROTEIN(E)

HYDRAGEL 54 PROTEIN(E) HYDRAGEL 54 PROTEIN(E) Ref. 4145 Ref. 4260* 2012/03 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL 54 PROTEIN(E) k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra a moči do pěti hlavních frakcí na alkalicky pufrovaných

Více

SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS PAGE)

SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS PAGE) SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS PAGE) Princip SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza slouží k separaci proteinů na základě jejich velikosti (molekulové hmotnosti). Zahřátím vzorku za

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

HYDRAGEL 7 ß1-ß2 HYDRAGEL 15 ß1-ß2 HYDRAGEL 30 ß1-ß2

HYDRAGEL 7 ß1-ß2 HYDRAGEL 15 ß1-ß2 HYDRAGEL 30 ß1-ß2 HYDRAGEL 7 ß1-ß2 Ref. 4101 HYDRAGEL 15 ß1-ß2 Ref. 4121 HYDRAGEL 30 ß1-ß2 Ref. 4141 2014/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7, 15 a 30 ß1-ß2 kity jsou určeny k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra

Více

Každý agarózový gel v kitu HYDRAGEL Lp(a) je uren k analýze 14 vzork.

Každý agarózový gel v kitu HYDRAGEL Lp(a) je uren k analýze 14 vzork. kitu HYDRAGEL Lp(a) kit je uren ke kvantitativnímu stanovení lipoproteinu Lp(a) elektroimunodifuzí na slab alkalicky pufrovaných agarózových gelech o ph 7.6. Gely obsahují anti-apo(a) monospecifické protilátky.

Více

HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING

HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING Ref. 4357 Ref. 4390* 2010/01 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING je navržena pro kvalitativní detekci a identifikaci různých fenotypů alfa-1 antitrypsinu (A1AT).

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Protein Gel Electrophoresis Kit obsahuje veškerý potřebný materiál provádění vertikální polyakrilamidové gelové elektroforézy. Experiment provádějí

Více

Braf V600E StripAssay

Braf V600E StripAssay Braf V600E StripAssay Kat. číslo 5-570 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci čerstvých nebo mražených biopsií použijte soupravy Qiagen QIAmp DNA Mini nebo Micro. Pro izolaci

Více

HYDRAGEL 7 ISO-LDH HYDRAGEL 15 ISO-LDH HYDRAGEL 30 ISO-LDH

HYDRAGEL 7 ISO-LDH HYDRAGEL 15 ISO-LDH HYDRAGEL 30 ISO-LDH HYDRAGEL 7 ISO-LDH Ref. 4110 HYDRAGEL 15 ISO-LDH Ref. 4130 HYDRAGEL 30 ISO-LDH Ref. 4136 2010/10 HYDRAGEL 7. 15 & 30 ISO-LDH - 2010/10 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7 ISO-LDH, HYDRAGEL 15 ISO-LDH a HYDRAGEL 30

Více

HYDRAGEL ISO-LDH K20. Ref /06

HYDRAGEL ISO-LDH K20. Ref /06 HYDRAGEL ISO-LDH K20 Ref. 3020 2015/06 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-LDH K20 kit je určen k elektroforetické identifikaci a kvantifikaci pěti izoenzymů laktát dehydrogenázy (LD) lidského séra na alkalicky

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

S filtračními papíry a membránou je nutno manipulovat pinzetou s tupým koncem.

S filtračními papíry a membránou je nutno manipulovat pinzetou s tupým koncem. Western Blotting Příprava blotovacího sendviče... 1 Blotování... 2 Kontrola přenesení proteinů na membránu... 2 Blokování membrány... 2 Aplikace protilátek... 2 Vizualizace... 3 Vyvolání filmu... 4 Chemikálie

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU A USKLADNĚNÍ ELEKTROD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU A USKLADNĚNÍ ELEKTROD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU A USKLADNĚNÍ ELEKTROD Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od fi rmy Hanna Instruments. Před použitím elektrody si prosím pečlivě přečtěte tento instruktážní manuál.

Více

CAPILLARYS / MINICAP URINE

CAPILLARYS / MINICAP URINE CAPILLARYS / MINICAP URINE Ref. 2013 2014/06 ÚČEL POUŽITÍ Sada CAPILLARYS / MINICAP URINE je navržena pro přípravu vzorků moči před separací proteinů lidské moči v alkalickém tlumivém roztoku (ph 9,9)

Více

laktoferin BSA α S2 -CN α S1 -CN Popis: BSA bovinní sérový albumin, CN kasein, LG- laktoglobulin, LA- laktalbumin

laktoferin BSA α S2 -CN α S1 -CN Popis: BSA bovinní sérový albumin, CN kasein, LG- laktoglobulin, LA- laktalbumin Aktivita KA 2340/4-8up Stanovení bílkovin v mléce pomocí SDS PAGE (elektroforéza na polyakrylamidovém gelu s přídavkem dodecyl sulfátu sodného) vypracovala: MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Princip: Metoda

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

ELEKTROFORETICKÉ METODY

ELEKTROFORETICKÉ METODY ELEKTROFORETICKÉ METODY ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE AMINOKYSELIN NA PAPÍROVÉM NOSIČI Aminokyseliny lze rozdělit elektroforézou na papíře. Protože molekulová hmotnost jednotlivých aminokyselin není příliš

Více

HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20

HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 Ref. 3007 Ref. 3207* 2008/03 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 kit je určen ke stanovení profilů lipoproteinů a ke skríningu Lp(a) v lidském séru. Analýza je provedena elektroforézou

Více

MINICAP PROTEIN(E) 6. Ref. 2203 Ref. 2223* 2009/04

MINICAP PROTEIN(E) 6. Ref. 2203 Ref. 2223* 2009/04 MINICAP PROTEIN(E) 6 Ref. 2203 Ref. 2223* 2009/04 POUŽITÍ SADY Sada MINICAP PROTEIN(E) 6 je určena pro separaci proteinů v lidském séru kapilární elektroforézou systémem MINICAP v alkalickém tlumicím roztoku

Více

HYDRAGEL 30 LIPO + Lp(a)

HYDRAGEL 30 LIPO + Lp(a) HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a) Ref. 4104 HYDRAGEL 15 LIPO + Lp(a) Ref. 4124 HYDRAGEL 30 LIPO + Lp(a) Ref. 4144 2009/12 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7, 15 a 30 LIPO + Lp(a) kit je určen ke stanovení profilů liporoteinů

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

SDS-PAGE elektroforéza

SDS-PAGE elektroforéza SDS-PAGE elektroforéza Příprava gelu... 1 Recept na 0.75 mm gel (1 gel/2 gely)... 2 Recept na 1.5 mm gel (1 gel/2 gely)... 2 Příprava vzorku... 3 Elektroforéza... 3 Barvení gelů Blue Silver... 4 Chemikálie

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

HYDRAGEL 6 IF Penta. HYDRAGEL 12 IF Penta

HYDRAGEL 6 IF Penta. HYDRAGEL 12 IF Penta HYDRAGEL 6 IF Penta Ref. 4341 HYDRAGEL 12 IF Penta Ref. 4342 Ref. 4384* 2016/09 POUŽITÍ kitu HYDRAGEL 6 & 12 IF Penta - 2016/09 HYDRAGEL 6 IF Penta a HYDRAGEL 12 IF Penta kity jsou určeny k detekci monoklonálních

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie CHORUS COPROCOLLECT 86602 Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné vybavení

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Braf 600/601 StripAssay

Braf 600/601 StripAssay Braf 600/601 StripAssay Kat. číslo 5-560 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup Kit umožňuje detekci 9 mutací v genu BRAF (kodón 600 a 601) Další informace najdete v OMIM Online Mendelian Inheritance

Více

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C Kras XL StripAssay Kat. číslo 5-680 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Musí být použity vhodné metody extrakce DNA, v závislosti na typu vzorku, který má být vyšetřován. Doporučení

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin

Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie Nutné potřeby, které studenti přinesou s sebou do cvičení: - Tento návod - Poznámkový sešit, psací potřeby - Nůžky - Pravítko (s milimetrovým rozlišením) - Přezůvky

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY ELEKTROFORÉZA K čemu to je? kritérium čistoty preparátu stanovení molekulové hmotnosti makromolekul stanovení izoelektrického

Více

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Princip: Chemikálie: PCR produkt z předchozího praktického cvičení Endonukleáza KpnI 10 U μl -1 Pufr pro KpnI 10 koncentrovaný (Tris-HCl 100 mmol l -1 ph 7,5,

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti virům parainfluenzy 1 (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2721-9601 G Parainfluenza viry typu 1 IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK. Vyšetření moči

ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK. Vyšetření moči ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Vyšetření moči močový sediment, stanovení sodíku, opakování Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Lenka

Více

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU (dle Winklera v Alsterbergově modifikaci) Cílem je stanovení rozpuštěného kyslíku v pitné vodě z vodovodního řádu. Protokol musí osahovat veškeré potřebné hodnoty

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu vápníku v krmivech, krmných směsích a premixech.

Více

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

HYDRAGEL 15 ISO-PAL. Ref. 4112. Ref. 4132 2010/10

HYDRAGEL 15 ISO-PAL. Ref. 4112. Ref. 4132 2010/10 HYDRAGEL 7 ISO-PAL Ref. 4112 HYDRAGEL 15 ISO-PAL Ref. 4132 2010/10 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7 ISO-PAL a HYDRAGEL 15 ISO-PAL kity jsou určeny k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu semduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v koncentračním

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu mědi, manganu, zinku a železa ve

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref /07

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref /07 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2015/07 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.4. Separované

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny Protilátky třídy IgE proti pylovým a potravinovým alergenům Návod pro EUROLINE Crossreactions Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny IgE Ag-potažené

Více

Proteiny krevní plazmy SFST - 194

Proteiny krevní plazmy SFST - 194 Plazmatické proteiny Proteiny krevní plazmy SFST - 194 zahrnují proteiny krevní plazmy a intersticiální tekutiny Vladimíra Kvasnicová Distribuce v tělních tekutinách protein M r (x 10 3 ) intravaskulárně

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

List protokolu QIAsymphony SP

List protokolu QIAsymphony SP List protokolu QIAsymphony SP Srpen 2015 Tissue_LC_200_V7_DSP a Tissue_HC_200_V7_DSP (uživatelem validovaný pro použití s minisadou QIAsymphony DSP DNA) Tento dokument Tissue_LC_200_V7_DSP a Tissue_HC_200_V7_DSP

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1.

Více

HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20

HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 Ref. 3007 2015/06 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 kit je určen ke stanovení profilů lipoproteinů a ke skríningu Lp(a) v lidském séru. Analýza je provedena elektroforézou

Více

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava ZARDĚNKY IgG ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru Balení Kat.č. : 5108 96 testů kompletní souprava Účel použití ZARDĚNKY IgG ELISA test je určen pro detekci protilátek

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

Protokol 04. pšeničná bílkovina. masné výrobky. zkrácená verze

Protokol 04. pšeničná bílkovina. masné výrobky. zkrácená verze 1 Popis vzorku Podle protokolu č. 04 lze vyšetřit vzorky různých druhů masných výrobků na přítomnost pšeničné bílkoviny. 2 Detekční limit vyšetření Přítomnost pšeničné bílkoviny lze spolehlivě prokázat,

Více

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup DHEA-S ELISA test pro kvantitativní stanovení dehydroepiandrosteronsulfátu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55060 96 testů kompletní souprava Účel použití Dehydroepiandrosteron (DHEA) je hlavní C

Více

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení ochratoxinu A v krmivech. 1 Ochratoxin A patří mezi

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Stanovení asialotransferinu

Stanovení asialotransferinu Stanovení asialotransferinu v mozkomíšním moku metodou HPLC Pracovní den ČSKB Brno 10.11.2010 J. Gottwaldová, M. Dastych OKBH FN Brno Transferin transportní glykoprotein pro železo, váže 2 atomy Fe 3+

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip

Více

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup:

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup: Protokoly Pracovní potřeby, pufry a chemikálie jsou uvedeny na konci protokolu. Pracovní postupy jsou odvozeny od těchto kitů: Champion pet160 Directional TOPO Expression Kit with Lumio Technology (Invitrogen)

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více