HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref /01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01"

Transkript

1 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref /01

2 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované izoenzymy ALP jsou vizualizovány pomocí specifického chromogenního substrátu. Osušené gely lze vyhodnotit vizuálně a denzitometricky stanovit procentuální zastoupení jednotlivých frakcí. Každý agarózový gel je určen pro analýzu tří vzorků. Určeno pro diagnostické použití in vitro. PRINCIP TESTU Alkalická fosfatáza je metaloglykoprotein, který katalyzuje hydrolýzu řady monofosforečných esterů. Reakce je aktivována hořečnatými ionty v alkalickém prostředí. Vyskytuje se v mnoha tkáních a orgánech lidského těla - např. v játrech, kostech, střevech a v placentě. Enzymy ALP jsou kódovány třemi strukturálními geny. Dva kódují střevní a placentární frakce, třetí, "nespecifický tkáňový gen", se projevuje v nejrůznějších tkáních - v kostech, játrech a ledvinách. Izoenzymy jsou separovány dle rozdílnosti nábojů vznikajících glykosylací. Výsledkem elektroforetické migrace vzorků lidského séra na gelech HYDRAGEL ISO-PAL je rozlišení téměř všech izoenzymů ALP s výjimkou jaterní frakce (L1), kostní frakce (B) a placentární frakce (P1), jež jsou seskupeny v jednu společnou širokou frakci. Od anody ke katodě následují jednotlivé frakce v pořadí skupina L1 + B (+ P1), dále 2. frakce jater ; izoenzymu (L2), střevní izoenzymy (I1, I2, I3). Placentární izoenzym (P2), pokud existuje, je lokalizován mezi I1 a I2. U některých velmi ikterických vzorků lze detekovat komplex ALP a lipoproteinů těsně za startem, zde nazývaný lipo ISO-PAL nebo UF (ultrafast). Ke kvantitativnímu odlišení všech frakcí a zvláště izoenzymů L1 a B, sdružených v jedné zóně, se každý vzorek nanáší v duplikátu vedle sebe. Anodicky na jednom ze dvou aplikátorů se nanáší roztok lektinu (WGA - aglutinin pšeničných klíčků). Lektin vykazuje silnou afinitu pro část molekuly izoenzymů s navázanou kyselinou sialovou. Sialovou skupinu ve větším či menším množství obsahují všechny izoenzymy, s výjimkou střevních frakcí a reagují s lektinem. V průběhu elektroforetické migrace isoenzymy ALP (s výjimkou komplexu lipo ISO-PAL) procházejí zónou s aplikovaným lektinem. Lektin sám se nepatrně posouvá ke katodické straně. Nastává interakce mezi skupinami kyseliny sialové jednotlivých izoenzymů a lektinem. 1 Sialyl ISOENZYM + WGA Sialyl ISOENZYM / WGA komplex 2 Pro L1, L2, P1, P2 je interakce slabá - díky stanoveným podmínkám reakce. To vysvětluje zpomalení těchto izoenzymů ve srovnání se vzorkem naneseným ve stopě bez lektinu. Kostní frakce, která obsahuje více sialových skupin, při interakci s lektinem dostatečně precipituje a zůstává blíže aplikačnímu bodu lektinu. V některých případech se však může stát, že vazebná kapacita lektinu je překročena (např. při silně zvýšeném kostním izoenzymu jako např. při rakovině kostí nebo při aktivním kostním metabolizmu při růstu) a kostní frakce pak není kompletně precipitována a v některých případech komlex pak migruje dále anodickým směrem až pod frakci L2. Ve stopě s lektinem jsou tedy frakce L1 a P1 úplně odděleny od kostní frakce a mohou být lehce kvantifikovány. Separované izoenzymy ALP jsou vizualizovány pomocí specifického chromogenního substrátu 5-Bromo-4-Chloro- 3-Indolyl Fosfátu / Nitro Blue Tetrazol (NBT) v Aminometyl Propanolovém (AMP) pufru o ph REAGENCIE A MATERIÁL OBSAŽENÝ V KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 POLOŽKY KAT. Č. 3022* Agarózové gely (připraveno k použití) 10 gelů HYDRAGEL ISO-PAL pufr (zásobní roztok) 3 lahv. po 100 ml Lectin (lyofilizát) 1 lahv. Substrát ISO-PAL (připraveno k použití) 1 lahv. 20 ml Chromogen (zásobní roztok) 1 lahv. 10 ml Odbarvovací roztok (zásobní roztok) 1 lahv. 100 ml Aplikátory (připraveno k použití) 2 bal. po 10 ks (7 zubů) Tenké filtrační papíry 1 bal., 10 ks Tlusté filtrační papíry 1 bal., 10 ks * Souprava HYDRAGEL ISO-PAL K20 obsahuje aplikátory se 7-mi zuby. Protože každý vzorek je nanášen v duplikátu, lze na každém gelu dělit 3 vzorky. Zbývající stopu lze využít k aplikaci kontrolního vzorku. PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY : Všechny reagenty ze stejné sady musí být vždy používány společně a podle pokynů v příbalovém letáku. PROSÍME, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. 1. AGARÓZOVÉ GELY Připraveny k použití, každý gel obsahuje : agarózu 1 g/dl, alkalický pufr ph 9.1 ± 0.05 a přídavné látky nezbytbě nutné pro optimální provedení, v koncentracích pro člověka neškodných. POZOR : Gely obsahují 0.10 % azid sodný, nepolykat, v případě polknutí kontaktujte lékaře. Nosné medium pro elektroforézu izoenzymů ALP. Skladování, stabilita a známky zhoršení kvality Skladujte v horizontální poloze v originálních obalech - šipkou na přední straně krabice směrem nahoru. Teplota 2-8 C. Zamezit prudkým změnám teploty - neskladovat v blízkosti oken nebo tepelného zdroje. Stabilní do doby expirace vyznačené na krabici či na obalech gelů. NEMRAZIT! SEBIA NÁVOD - Czech

3 Nepoužívejte : (i) v případě nálezu krystalů nebo precipitátů na povrchu gelů a pokud struktura gelu v důsledku zmrazení změkne, (ii) jsou-li přítomny mikroby a plísně, (iii) abnormální množství tekutiny v obalu gelu (výsledek vypocení pufru z gelu v důsledku nesprávného skladování). HYDRAGEL ISO-PAL K /01 2. HYDRAGEL ISO-PAL PUFR Každá lahvička zásobního roztoku pufru se doplní do 1 litru destilovanou vodou. Pracovní roztok po zředění obsahuje : alkalický pufr o ph 9.3 ± 0.2, azid sodný, aditiva nezbytná pro zajištění optimálního provedení testu. POZOR : Zásobní roztok obsahuje 0.50% azid sodný. Nepolknout! Při požití konzultovat lékaře. Azid sodný, pokud se dostane do kontaktu s mědí, olovem a kyselinami, může vést k tvorbě explozívních nebo toxických sloučenin. Proto při likvidaci roztoku vyplachovat velkým množstvím vody! Elektroforetický pufr. Skladování, stabilita, známky znehodnocení Zásobní roztok pufru lze skladovat při pokojové teplotě nebo v ledničce. Je stabilní několik let, přinejmenším do data expirace vyznačeného na balení či lahvičkách. Zředěný pufr je stabilní po dobu 1 roku při pokojové teplotě v uzavřené láhvi. Při zjištění zákalu v roztoku, který je obvykle známkou mikrobiální kontaminace, je nutno pufr vylít. 3. LEKTIN* Lahvička obsahuje aglutinin pšeničných klíčků (Wheat Germ Agglutinin) ve stabilizované lyofilizované formě. Do lahvičky s lektinem napipetujte přesně 0.5 ml fyziologického roztoku. Lahvičku uzavřete. Zlehka promíchejte a ponechte stát 5 minut při pokojové teplotě. Poté znovu zlehka promíchejte. Vzniklý čirý roztok lektinu je hotov a připraven k použití. K reakci migrujících vzorků séra během elektroforetické separace. Skladování, stabilita a známky znehodnocení Lyofilizovaný lektin skladujte při 2-8 C. Je stabilní do data expirace vyznačeného na obalu kitu nebo na štítku lahvičky. Po rozpuštění se lektin musí skladovat při 20 C, proto se doporučuje roztok rozpuštěného lektinu rozdělit na 50 µl alikvoty, zmrazit a ponechat do použití při 20 C. Roztok lze 10x zmrazit a rozmrazit bez nepříznivého účinku na provedení testu - nesmí však být v rozpuštěném stavu vystaven pokojové teplotě déle než 15 min. Zmrazený roztok lectinu je stabilní maximálně 6 měsíců při - 20 C. 4. SUBSTRÁT Lze okamžitě použít. Obsahuje BCIP (5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Fosfát) v AMP pufru o ph 10.0, aditiva pro optimální provedení testu. Vizualizační roztok se připravuje těsně před použitím, přidáním 0.5 ml chromogenu do 2 ml substrátu. Vyvarujte se působení přímého světla. K přípravě roztoku pro vizualizaci. Skladování, stabilita, známky znehodnocení Skladujte při pokojové teplotě nebo v chladničce. Je stabilní o doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. Substrát může jevit mírnou krystalizaci bez nepříznivých efektů na provedení testu. 5. CHROMOGEN Chromogen je připraven k použití. Obsahuje NBT (Nitroblue Tetrazolium) ve vodném roztoku. K přípravě vyvolávacího roztoku viz bod 4. Skladování, stabilita, známky znehodnocení Skladujte při pokojové teplotě nebo v chladničce při 2-8 C. Stabilní do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. 6. ODBARVOVACÍ ROZTOK Každá lahvička zásobního odbarvovacího roztoku je určena k přípravě 100 litrů pracovního odbarvovacího roztoku. Je výhodné připravovat jen 1 litr pracovního roztoku doplněním 1 ml zásobního roztoku do 1 litru destilovanou nebo deionizovanou vodou. Pracovní roztok obsahuje 0.05 g/dl kyseliny citronové. K promytí gelů po inkubaci ISO-PAL substrátem k odstranění přebytku substrátu. Skladování, stabilita, známky znehodnocení Skladujte při pokojové teplotě nebo v chladničce. Roztok je stabilní do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. Pracovní odbarvovací roztok je stabilní 1 týden při pokojové teplotě v uzavřené láhvi. Nepřidávejte azid sodný. Nepoužívat při změně vzhledu, vzniku zákalu nebo precipitátu v roztoku. K zabránění mikrobiálního růstu v pracovním roztoku skladovaném déle než 1 týden lze přidat 5 µl/dl ProClin 300. Pracovní odbarvovací roztok s přídavkem ProClinu je stabilní v uzavřené nádobě do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky

4 7. APLIKÁTORY Jednorázové aplikátory k nanesení vzorků - připraveny k použití. Skladování Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě nebo v chladničce. 8. TENKÉ FILTRAČNÍ PAPÍRY Proužky tenkého filtračního papíru, na jedno použití. Jsou určeny k odsání přebytečné tekutiny z povrchu gelu před aplikací vzorků. Skladování Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě nebo v chladničce. 9. TLUSTÉ FILTRAČNÍ PAPÍRY K odsávání vlhkého gelu po enzymatické vizualizalizaci. Skladování Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě nebo v chladničce. * POZN. : Během transportu vydrží gely a lektin 15 dnů bez chlazení při teplotě C bez nepříznivých efektů na provedení testu. POTŘEBNÉ REAGENTY NEOBSAŽENÉ V BALENÍ FYZIOLOGICKÝ ROZTOK Připravte 0.9 g/dl NaCl (0.15 M) roztok v destilované nebo deionizované vodě. K naředění lektinu. Skladování, stabilita, známky znehodnocení roztoku Skladuje se při teplotě místnosti nebo v chladničce. Přestaňte používat po 3 měsících nebo při změně vzhledu roztoku v důsledku mikrobiální kontaminace. Pro delší skladování lze konzervovat 0.1 g/dl azidem sodným. VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NEOBSAŽENÉ V BALENÍ 1. Zdroj proudu : MG 300 SEBIA, kat. č nebo MG 500 SEBIA, kat. č HYDRAGEL K20 APPLICATOR SEBIA, kat. č. 1409, včetně nosiče aplikátorů HYDRAGEL K HYDRAGEL ENZ K20 Accessory kit, kat. č obsahuje nosič šablony K20 a šablonu pro aplikaci reagencií ENZ 4 ml. 4. Vlhká komůrka kat. č Elektroforetická komora, K20 SEBIA, kat. č Nádobky a držáky gelů pro manipulaci s nimi HYDRAGEL K20 Accessory Kit SEBIA, kat. č Pipety 10 µl, 200 µl, 1 ml a 5 ml. 8. Sušička - Inkubátor, IS 80 SEBIA, kat. č Denzitometr / plošný skener na skenování gelových ploten 82 x 51 mm při 570 nm nebo se žlutým filtrem HYRYS SEBIA, DVSE SEBIA nebo PHORESIS softwarem pro plošný skener. 10. Materiály ke kontrole kvality. ANALYZOVANÉ VZORKY Odběr vzorků a skladování Přednost má analýza čerstvých sér, odběr musí být proveden lege artis dle ustanovených postupů příslušné laboratoře. Při okamžitém uložení vzorku do chladničky lze skladovat až 1 týden. vzorků Používejte čisté sérum. Zřeďte vzorky séra fyziologickým roztokem pro dosažení celkové aktivity zásadité fosfatasy okolo 600 IU/l. Pokud je aktivita > 600 IU/L, viz poznámka v části "DATA O VÝKONU/linearita". Nepoužívat Nepoužívejte hemolyzované vzorky interferují erytrocytární enzymy. Vzorky obsahující inhibitory ALP jako jsou EDTA, citrát a oxalát rovněž nepoužívat. PRACOVNÍ POSTUP I. MIGRACE 1. Umístěte HYDRAGEL K20 aplikátorový nosič na rovnou plochu (viz Obr. 1) a zvedněte část s očíslovanými zuby 2. Naneste 120 µl destilované nebo deionizované vody na dolní třetinu rámečku vyznačeného na nosiči aplikátoru. 3. Z obalu opatrně vyjměte agarózovou plotnu. 4. Gelovou plotnu rychle osušte tenkým filtračním papírem tak, že jej z jedné strany narolujete, aby přilnul k celé ploše a rychle odstraňte. POZOR : Neponechávejte tento filtrační papír delší dobu na povrchu hrozí dehydratace gelu!

5 5. Opřete plotnu okrajem o zarážku v dolní části vyznačeného rámečku - gelem k sobě (viz Obr. 2). 6. Nyní gel ohněte a pokládejte tak, aby se voda rovnoměrně rozprostřela pod celým gelem bez tvorby vzduchových bublin. Gel musí být v rámečku zarovnán (viz Obr. 2). 7. Snižte nosič aplikátoru očíslovanými zoubky dolů do střední polohy se západkou v horní poloze. 8. Je nutné použít 2 aplikátory pro každý HYDRAGEL 7 ISO-PAL pro aplikaci vzorků séra a roztoku lektinu. Umístěte dva aplikátory pro každý HYDRAGEL 7 ISO-PAL (7 zubů pro 3 vzorky) na rovnou plochu, čísly jamek směrem vzhůru (viz Obr. 3). - První aplikátor : naneste10 µl z každého vzorku séra do 2 sousedních jamek. - Druhý aplikátor : naneste 10 µl roztoku lektinu do každé sudě očíslované jamky. - Každý aplikátor musí být napipetován ve 2 minutách. Do poslední jamky každého aplikátoru lze nanést kontrolní sérum. - Použijte aplikátory okamžitě. Pro pozdější použití vložte aplikátory do vlhké komůrky zoubky směrem nahoru (při vkládání je uchopte za ochranný plastový rámeček). Komůrka se může vložit až na 8 hodin do chladničky a analýza může být tak po tuto dobu odložena. Detaily viz v příbalovém letáku vlhké skladovací komůrky. 9. Odlomte ochranný rámeček zoubků aplikátoru. 10. Aplikátor se sérem umístěte na nosič do pozice Aplikátor s lektinem umístěte do pozice Aplikátory zablokujte např. na levé straně nosiče aplikátorů. DŮLEŽITÉ : Čísla natištěná na aplikátoru musí směřovat k obsluze (viz Obr. 4). 13. Nyní snižte nosič tak, aby se aplikátory dostaly do kontaktu s povrchem gelu a. nechte působit 15 minut. Nesnižujte prudce. 14. Po 15 minutách nadzvedněte nosič aplikátoru a aplikátory vyjměte a vyhoďte. 15. Gelovou plotnu vložte do migrační elektroforetické komory dle polarity vyznačené na gelu - dolní částí gelu na katodickou stranu. Při použití komory SEBIA K20 vložte HYDRAGELovou plotnu do zubů můstku gelem dolů a ten pak ponořte do pufru. Okraje plotny budou ponořeny asi 1 cm. Podrobnosti najdete v návodu pro migrační komoru K Připojte dělící komoru ke zdroji proudu. PODMÍNKY DĚLENÍ Objem pufru ke každé elektrodě Celkový objem pufru Čas dělení Konstantní napětí Počáteční proud (na gel) SEBIA K ml 300 ml 45 minut 120 V 10 ± 2 ma 17. Po migraci odpojte komoru a vyjměte gelovou plotnu. II. PŘÍPRAVA INKUBACE S ISO-PAL SUBSTRÁTEM DŮLEŽITÉ : Doporučuje se předehřát inkubátor-sušičku na dobu 5 minut při teplotě uvedené níže před vložením držáku šablony K20 a gelu pro inkubaci. 1. Umístěte nosič šablony na rovnou plochu (viz Obr. 5) a sundejte jeho víko. 2. Napipetujte 120 µl destilované nebo deionizované vody na dolní třetinu rámečku vyznačeného na nosiči šablony. 3. Opřete plotnu dolním okrajem o zarážku na spodní straně natištěného rámečku (viz Obr. 6). 4. Nyní gel ohněte a pokládejte, tak aby se voda rovnoměrně rozprostřela pod celým gelem bez tvorby vzduchových bublin. Gel musí být zarovnán s natištěným rámečkem. 5. Aplikační šablonu ENZ 4 ml nastavte na nosiči následujícím způsobem (viz Obr. 7) : - umístěte aplikační šablonu na ukotvující příchytky, - držte šablonu jako za úchyt a položte ji na gel. 6. Po smíchání chromogenu se substrátem (viz bod 4) ihned aplikujte 2.5 ml roztoku ISO-PAL substrátu následujícím způsobem (viz Obr. 8) : - držte pipetu vertikálně, - lehce vtiskněte špičku pipety do otvoru v šabloně, - pečlivě napipetujte reagencii bez bublin pod šablonu. 7. Uzavřete víko nosiče šablony (viz Obr. 9). 8. Umístěte nosič šablony do inkubátoru na 30 minut při 37 C a poté na 30 minut při 51 C. III. ODSTRANĚNÍ SUBSTRÁTU A APLIKACE FILTR. PAPÍRU 1. Po inkubaci vyjměte nosič šablony z inkubátoru a umístěte na rovném povrchu. 2. Odklopte víko. 3. Odstraňte zbývající roztok substrátu : - pipetu držte ve svislé poloze a lehce vtiskněte její špičku do otvoru v šabloně, - pečlivě odsajte reagencii. 4. Odstraňte šablonu : - uchopte šablonu za úchyt, - zvedněte šablonu a vyjměte ji. 5. Ponechejte gel na podložce nosiče. 6. Na tři minuty přiložte silný filtrační papír : - nakloňte filtrační papír do úhlu cca 45, - srovnejte spodní okraj filtračního papíru se spodním okrajem gelu, - položte filtrační papír na gel, - přitiskněte filtrační papír celou plochou, tak, aby dokonale přilnul k povrchu gelu. 7. Odstraňte filtrační papír. Gel sušte 3 minuty při 51 C. 8. Opláchněte šablonu destilovanou vodou nebo etanolem a důkladně ji osušte. Před opakovaným použitím se ujistěte, že je šablona zcela suchá

6 IV. PROMYTÍ A SUŠENÍ GELU 1. Umístěte gel do držáku gelu (součást SEBIA HYDRAGEL K20 Accessory Kitu). 2. Ponořte gel vertikálně do odbarvovacího roztoku na 10 minut. Chraňte gel před přímým světlem. 3. Gel kompletně vysušte při teplotě 51 C. VI. VYHODNOCENÍ Vizuálně nebo denzitometricky / skenerem žlutým filtrem nebo při 570 nm. VÝSLEDKY Kontrola kvality Doporučuje se postavit ke každé analyzované sérii vzorků 1 dostupnou komerční kontrolu nebo známý vzorek. Hodnoty Enzymatickou aktivitu každé frakce lze vypočíst z procentuálních hodnot zjištěných denzitometricky a z celkové aktivity ALP. Z proužku s lektinem lze určit izoenzymy L1-jaterní a P1 placentární. Hodnotu kostní frakce obdržíme po odečtení denzitometrických hodnot L1 a P1 frakcí z lektinového proužku od bloku L1 + B (+ P1) v proužku bez lektinu. Všechny ostatní frakce L2, I1, I2, I3, P2 a lipo-iso-pal komplex jsou určeny ve stopě bez lektinu. Normální hodnoty Fyziologicky závisí na věku, pohlaví, těhotenství, menopauze, pubertě a lécích. U dospělých ve věku let jsou hodnoty podobné. S věkem populace má celková ALP zvyšující tendenci díky fyziologickým faktorům. U dětí je celková ALP vyšší dominantní je kostní izoenzym. Normální hodnoty pro jednotlivé hlavní elektroforetické zóny ALP na gelech HYDRAGEL ISO-PAL byly stanoveny na zdravé populaci 100 dospělých (50 mužů a 50 žen ve věku mezi lety) a 50ti dětí (2-18 let) : ŽENY MUŽI DĚTI % IU/L % IU/L % IU/L Celková ALP* L B L I1, I2, I3 Chybí u 60 % normálních subjektů, pokud přítomny nepřesáhnou 14 %. *Celková ALP byla stanovena při 37 C v AMP pufru. Doporučuje se, aby každá laboratoř stanovila své vlastní normální hodnoty. Výše uvedené hodnoty aktivity (IU/L) reprezentují maximální normální hodnoty. Normální celková aktivity ALP (IU/L) závisí na použité teplotě a proceduře k jejímu stanovení (kity a laboratorní podmínky se mohou lišit). Aktivita frakcí musí vycházet z celkové aktivity s specifikace podmínek použité metody. Interpretace K interpretaci výsledků elektroforetických dělení séra je třeba znát celkovou aktivitu ALP, pohlaví a věk pacienta. Všechny frakce, které obsahují sialylové zbytky jsou zpomaleny ve stopě s aplikovaným lektinem ve srovnání se stopou bez lektinu. Jen střevní frakce, které neobsahují sialylové zbytky, nejsou ovlivněny lektinem. Ve stopě s lektinem obvykle vytváří kostní frakce otrou, soustředěnou frakci těsně u bodu aplikace. Často lze taktéž pozorovat její rozštěpení (stín) anodickým směrem. Tento fenomén je obecně důsledkem překročení vazebné kapacity lektinu a následně neúplné precipitace, např. pokud je kostní izoenzym silně zvýšený např. při rakovině kostí nebo při aktivním kostním metabolizmu. V žádném případě toto rozštěpení (stín) nezasáhne migrační pozice L1 nebo P1 frakce, takže tyto dvě frakce mohou být denzitometricky přesně stanoveny z proužku s pektinem. Viz elektroforeogram v závěru tohoto návodu. 1. Normální sérum Jaterní (L1) a kostní (B) izoenzym jsou dvě obvykle se vyskytující frakce u zdravé populace. Na gelech HYDRAGEL 7 ISO-PAL ve stopě bez lektinu se po migraci překrývají, ve stopě s lektinem dojde k jejich oddělení. V normálním séru může být taktéž pozorován jeden až tři intestinální (střevní) izoenzymy ALP. Pokud je hladina celkové ALP v referenčních mezích, není přítomnost střevních frakcí známkou žádné patologie. Častější výskyt střevních izoenzymů lze pozorovat u osob s krevními skupinami O a B a u těch, kteří před odběrem krve nedodrží lačnění. 2. Zvláštní případy Jaterní izoenzymy Existují dva jaterní izoenzymy L1 a L2. Významnější L1 frakce je umístěna blíže k anodě. Ke zvýšení dochází u cholestázy, cirhózy, virové hepatitidy a u dalších biliárních a hepatálních patologických stavů. Ke zvýšení dochází rovněž u malignit s jaterními metastázami, u tumorů plic, zažívacího traktu a u lymfomu. Frakce L2 (makrohepatická nebo rychlá) existuje u zdravých v malém množství (< 8 IU/L). Zvýšení L2 může způsobovat cholestáza, biliární onemocnění (cirhóza, virová hepatitida), malignity (Ca prsu, jater, plic, prostaty, GIT) s jaterními metastázami. Na gelech HYDRAGEL 7/15 ISO-PAL izoenzym L2 migruje mezi (L1 + B) a intestinálními frakcemi

7 Kostní izoenzym Tento významný izoenzym je přítomen ve všech vzorcích. Při interpretaci je nutno vzít v úvahu věk. K jeho zvýšení může dojít : U malignit jako je Ca prsu s jaterními a kostními metastázami, stejně jako u osteosarkomu a lymfomu i bez metastáz. Hyperparathyreodismus, revmatické choroby, rachitis a Pagetova nemoc. Přechodná hyperfosfatázemie v dětství je sdružena se zvláštní jaterní frakcí, která migruje blíže k anodě než L1. Celková ALP je extrémně zvýšena (> 2000 IU/L). Pokud je navíc dále doprovázená zvýšením dalších frakcí (např. L1, L2), může indikovat malignitu tlustého střeva, plic a prostatu (s metastázou kostí a jater). Intestinální isoenzymy Pohyblivost střevních izoenzymů je stejná v obou stopách. Vyskytují se jako 1, 2, a 3 frakce. U 40 % zdravých osob intestinální frakce chybí. Zvýšená aktivita může být pozorována u některých onemocnění jako je jaterní cirhóza, diabetes a chronické renální poruchy. Placentární izoenzymy Vždy 2 formy izoenzymů větší P1 (90 %), menší P2 (10 %). Fyziologicky se nachází v těhotenství. Jinak je lze pozorovat u některých malignit Ca vaječníků, sarkomy, Ca pankreatu a žaludku. Zvýšení může být pozorováno u těžkých kuřáků (způsobeno poškozením plic). Komplex imunoglobulinů nebo makro-alp Tato frakce se nachází vzácně. Je to komplex s imunoglobulinem nachází se těsně za bodem aplikace v obou stopách. ALP-LP komplex Jedná se o komplex lipoproteinu a L2 jaterního izoenzymu ALP. Tato frakce se nachází se těsně za bodem aplikace v obou stopách. Může se vyskytovat u biliárního onemocnění s obstrukcí. Atypické izoenzymy Izoenzymy s atypickou migrací jako např. Nagao, Regan a Kasahara, jejich identifikace je obtížná. Omezení Viz čl. ANALYZOVANÉ VZORKY. Nebyla detekována žádná interference s HYDRAGEL ISO-PAL procedurou u vzorků s vysokou koncentrací cholesterolu ( 360 mg/dl), triglyceridů ( 1560 mg/dl) a bilirubinu ( 10 mg/dl). POZN. : Na elektroforéze je žluté zbarvení ikterických vzorků způsobené bilirubinem přítomné ve dvou frakcích. Jedno, které ko-migruje s albuminem (např. je o 10 mm rychlejší než L1 izoenzym) a druhá forma se nachází jako difúzní frakce na úrovni L2. Žluté zbarvení je virtuálně eliminováno při blottingu a promývacíh krocích vizualizační procedury. Zbytkový bilirubin neinterferuje při skenování žlutým filtrem o 570 nm. Problémy Pokud testy nevycházejí při dodržení veškerých instrukcí pro přípravu, skladování a provedení testu uvedených v příbalovém letáku, volejte Technicko- Servisní středisko vašeho dodavatele. Soupravy, reagencie, bezpečnostní listy a informace o likvidaci odpadu jsou dostupné na Technicko-Servisním středisku vašeho dodavatele. HODNOTY Denzitometr HYRYS fy SEBIA byl použit pro denzitometrická hodnocení. Reprodukovatelnost na gelu Tř různé vzorky séra (A, B a C) byly analyzovány elektroforézou na HYDRAGEL ISO-PAL K20 gelech stejné šarže. Vzorek A bylo normální sérum, B - sérum s intestinálními frakcemi I1 a I2 a vzorek C sérum se zvýšenými frakcemi L1 a L2. Každý vzorek byl testován na všech drahách jednoho gelu. Elektroforeogramy byly hodnoceny denzitometricky. Následující tabulka ukazuje průměry, SD a CV pro každou ALP frakci všech tří vzorků každého gelu. PARAMETR % L1 % B % L2 % I1 % I2 % I3 Vzorek A PRŮMĚR / / / SD / / / CV (%) / / / Vzorek B PRŮMĚR SD CV (%) Vzorek C PRŮMĚR / / / SD / / / CV (%) / / / Reprodukovatelnost mezi gely Sedm (7) různých vzorků séra bylo podrobeno testům každý na 10ti gelech HYDRAGEL ISO-PAL K20 stejné šarže. Průměr, SD a CV (n = 10) byly kalkulovány pro každý vzorek a každou AP frakci. Výsledky byly obecně stejné pro všechny vzorky. Následující tabulka ukazuje rozsahy SD a CV reprezentující všechny vzorky a průměrné CV vypočítané ze směsného CV pro všechny vzorky

8 FRAKCE SD CV (%) PRŮMĚR CV (%) L P B L P I I I Přesnost Srovnávací studie Šedesát (60) různých vzorků séra (normálních i patologických) bylo analyzováno pomocí HYDRAGEL ISO-PAL K20 soupravy fy SEBIA a jiného, komerčně dostupného elektroforetického systému pro stanovení izoenzymů ALP. Hodnoty stanovené na obou systémech byly srovnatelné. Výsledky lineární regresní analýzy denzitometrických hodnot L1, B a L2 frakcí (n = 60) jsou vyneseny v následné tabulce (y = hodnoty SEBIA). Parametr Korelační koef. y - úsek Sklon Rozsah IU/L hodnot (na SEBIA systému) L1 frakce B frakce L2 frakce Citlivost Jeden sérový vzorek s I1, I2 a I3 frakcemi a jiný s P1 a P2 frakcema byly následně ředěny a tato ředění byla elektroforeticky analyzována na HYDRAGEL ISO-PAL K20 gelech. Nejnižší detekovaná aktivita jednotlivých denzitometricky stanovených izoenzymů byla 3.0 IU/L. Linearita Byly použity dva vzorky : č. 1 obsahující L1 a L2 (celková ALP 1000 IU/L) a č. 2 obsahující L1 a B (celková ALP 600 IU/L). Následná ředění v rozsahu IU/L a IU/L, byla analyzována na HYDRAGEL ISO-PAL K20 gelech. Systém byl lineární ve studií požadovaném rozsahu. POZN. : Maximální hodnota zúženého rozsahu studie linearity (600 IU/L) byla vzata jako přibližná cílová hodnota pro ředění vzorků s vysokou celkovou aktivitou AP. ELEKTROFOREOGRAM + L1 Bone { L1 P1 P1 L2 L2 I1 P2 I2 I3 I1 P2 I2 I3 WITHOUT lectin _ WITH lectin Bone lipo-alp complex at application point

9 BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHY 1. Bayer PM. Intestinal alkaline phosphatase and the ABO blood group system. A new aspect. Clin. Chem. Acta, 1980, 108, Farley J et al. Skeletal alkaline phosphatase activity in serum. Clin. Chem., 1995, 41, Faure G et al. Les phosphatases alcalines : aspect génétique, identification et interprétation clinique. Ann. Biol. Clin., 1990, 48, Fishman WH. Alkaline phosphatase isoenzymes : Recent progress. Clin. Biochem., 1990, 23, Foucault P. Interêt de l étude des phosphatases alcalines totales et de l isoenzyme osseuse dans une population de sujets atteints d ostéoporose. Ann. Biol. Clin., 1991, 49, Kuwana T et al. Reference limits of bone and liver alkaline phosphatase isoenzymes in the serum of healthy subjects according to age and sex as determined by wheat germ lectin affinity electrophoresis. Clin. Chem. Acta, 1988, 173, Mc Kenna MJ, Hamilton TA, Sussman HH. Comparison of human alkaline phosphatase isoenzymes. Structural evidence for three protein classes. Biochem. J., 1979, 181, Moss DW. Alkaline phosphatase isoenzymes. Clin. Chem., 1982, 28, Moss DW. Diagnostical aspects of alkaline phosphatase and its isoenzymes. Clin. Biochem., 1987, 20, Piva MT. Détection de métastases hépatiques d un cancer digestif. Interêt des phosphatases alcalines, de leur isoenzyme macromoléculaire et de la ceruléoplasmine. Ann. Biol. Clin., 1997, 55, Rosalki SB et al. Lectin affinity electrophoresis of alkaline phosphatase for the differentiation of bone and hepatobiliary disease. Electrophoresis, 1989, 10, Saheki S et al. Intestinal type alkaline phosphatase hyperphosphatasemia associated with liver cirrhosis. Clin. Chem. Acta, 1992, 210, Schiele F, Henny J, Hitz S, PetitClerc C, Gueguen R, Siest G. Total bone and liver alkaline phosphatases in plasma : biological variation and reference limits. Clin. Chem., 1983, 23, Van Hoof VO, Lepoutre LG, Hoylaerts MF, Chevigne R, De Broe ME. Improved agarose electrophoretic method for separating alkaline phosphatase isoenzymes in serum. Clin. Chem., 1988, 34, Van Hoof VO and Van Mullen M. Comparison of two commercially available systems for the electrophoretic separation of alkaline phosphatase isoenzymes. J. Chrom., 1993, 646, Van Hoof VO et al. Interpretation and clinical significance of alkaline phosphatase isoenzyme patterns. Clinical Lab. Sci., 1994, vol 31, issue Van Hoof VO. Alkaline phosphatase isoenzyme patterns in malignant disease. Clin. Chem., 1992, 38, Vergote I. Placental alkaline phosphatase as a tumor marker in ovarian cancer. Obstet-Gynecol., 1987, 69, Woitge MW et al. Comparison of total and bone-specific alkaline phosphatase in patients with non skeletal disordey or metabolic bone diseases. Clin. Chem., 1996, 42, Wolf P. Clinical significance of serum high molecular mass, alkaline phosphatase, alkaline phosphatase lipoprotein X complex and intestinal variant alkaline phosphatase. J. Clin. Lab. Anal., 1994, 8, Wendling A. Procédures de diagnostic ou de dépistage : Justification et validité d un test de diagnostic ou de dépistage, sensibilité, spécificité. Impact- Internat, 1986, Sept :

10 HYDRAGEL ISO-PAL K /01 SCHÉMAS / FIGURES Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure Figure 5 Figure

11 SCHÉMAS / FIGURES Figure 7 Figure 8 Figure

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref /07

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref /07 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2015/07 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.4. Separované

Více

HYDRAGEL 15 ISO-PAL. Ref. 4112. Ref. 4132 2010/10

HYDRAGEL 15 ISO-PAL. Ref. 4112. Ref. 4132 2010/10 HYDRAGEL 7 ISO-PAL Ref. 4112 HYDRAGEL 15 ISO-PAL Ref. 4132 2010/10 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7 ISO-PAL a HYDRAGEL 15 ISO-PAL kity jsou určeny k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském

Více

HYDRAGEL 7 ISO-LDH HYDRAGEL 15 ISO-LDH HYDRAGEL 30 ISO-LDH

HYDRAGEL 7 ISO-LDH HYDRAGEL 15 ISO-LDH HYDRAGEL 30 ISO-LDH HYDRAGEL 7 ISO-LDH Ref. 4110 HYDRAGEL 15 ISO-LDH Ref. 4130 HYDRAGEL 30 ISO-LDH Ref. 4136 2010/10 HYDRAGEL 7. 15 & 30 ISO-LDH - 2010/10 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7 ISO-LDH, HYDRAGEL 15 ISO-LDH a HYDRAGEL 30

Více

HYDRAGEL 7 ISO-PAL HYDRAGEL 15 ISO-PAL

HYDRAGEL 7 ISO-PAL HYDRAGEL 15 ISO-PAL HYDRAGEL 7 ISO-PAL Ref. 4112 HYDRAGEL 15 ISO-PAL Ref. 4132 2016/03 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7 ISO-PAL a HYDRAGEL 15 ISO-PAL kity jsou určeny k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském

Více

HYDRAGEL ISO-LDH K20. Ref /06

HYDRAGEL ISO-LDH K20. Ref /06 HYDRAGEL ISO-LDH K20 Ref. 3020 2015/06 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-LDH K20 kit je určen k elektroforetické identifikaci a kvantifikaci pěti izoenzymů laktát dehydrogenázy (LD) lidského séra na alkalicky

Více

HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Ref. 3000 Ref. 3200* 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 kit je určen k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra do šesti hlavních frakcí na agarózových gelech

Více

HYDRAGEL 9 BENCE JONES

HYDRAGEL 9 BENCE JONES HYDRAGEL 1 BENCE JONES Ref. 4321 HYDRAGEL 2 BENCE JONES Ref. 4322 HYDRAGEL 4 BENCE JONES Ref. 4324 HYDRAGEL 9 BENCE JONES Ref. 4383* 2009/12 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 1, 2, 4 & 9 BENCE JONES - 2009/12 HYDRAGEL

Více

HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING

HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING Ref. 4357 Ref. 4390* 2010/01 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING je navržena pro kvalitativní detekci a identifikaci různých fenotypů alfa-1 antitrypsinu (A1AT).

Více

HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20

HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 Ref. 3007 Ref. 3207* 2008/03 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 kit je určen ke stanovení profilů lipoproteinů a ke skríningu Lp(a) v lidském séru. Analýza je provedena elektroforézou

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS PAGE)

SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS PAGE) SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS PAGE) Princip SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza slouží k separaci proteinů na základě jejich velikosti (molekulové hmotnosti). Zahřátím vzorku za

Více

HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Ref. 3000 Ref. 3200* 2015/06 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 kit je určen k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra do šesti hlavních frakcí na agarózových gelech

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4108. Ref. 4128 2009/12

HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4108. Ref. 4128 2009/12 HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4108 HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) Ref. 4128 2009/12 POUŽITÍ SADY Sady HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) a HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) jsou určeny pro separaci

Více

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref. 4100. Ref. 4120. Ref. 4140 2009/05

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref. 4100. Ref. 4120. Ref. 4140 2009/05 HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) Ref. 4100 HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) Ref. 4120 HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref. 4140 2009/05 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7 PROTEIN(E), HYDRAGEL 15 PROTEIN(E), HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) kity jsou určeny

Více

POSTUP ELEKTROFORÉZY IZOENZYMŮ ALKALICKÉ FOSFATÁZY PRO: INTERLAB G26

POSTUP ELEKTROFORÉZY IZOENZYMŮ ALKALICKÉ FOSFATÁZY PRO: INTERLAB G26 POSTUP ELEKTROFORÉZY IZOENZYMŮ ALKALICKÉ FOSFATÁZY PRO: INTERLAB G26 Kit Ref.: SRE 610K - WITH REACTION SYSTEM KIT SCE610M AND EASY MASK Účel použití Souprava ALP izoenzymy SRE610K je určen pro kvalitativní

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

HYDRAGEL 30 LIPO + Lp(a)

HYDRAGEL 30 LIPO + Lp(a) HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a) Ref. 4104 HYDRAGEL 15 LIPO + Lp(a) Ref. 4124 HYDRAGEL 30 LIPO + Lp(a) Ref. 4144 2009/12 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7, 15 a 30 LIPO + Lp(a) kit je určen ke stanovení profilů liporoteinů

Více

HYDRAGEL PROTEINURIE K20

HYDRAGEL PROTEINURIE K20 HYDRAGEL PROTEINURIE K20 Ref. 3004 2006/12 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEINURIE K20 kit je určen ke klasifikaci proteinurie v nezahuštěné moči. Kit se používá ve spojení s manuálním elektroforetickým zařízením.

Více

Elektroforéza v přítomnosti SDS SDS PAGE

Elektroforéza v přítomnosti SDS SDS PAGE Elektroforéza v přítomnosti SDS SDS PAGE Elektroforéza v přítomnosti SDS SDS PAGE je jednoduchá, rychlá a reprodukovatelná metoda pro kvalifikovanou charakterizaci a srovnání bílkovin.tato metoda separuje

Více

HYDRAGEL 54 ß1-ß2. Ref. 4146 Ref. 4261* 2012/03

HYDRAGEL 54 ß1-ß2. Ref. 4146 Ref. 4261* 2012/03 HYDRAGEL 54 ß1-ß2 Ref. 4146 Ref. 4261* 2012/03 POUŽITÍ SADY Gely HYDRAGEL 54 ß1-ß2 jsou určeny k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra a moči do šesti hlavních frakcí na alkalicky pufrovaných

Více

HYDRAGEL 54 PROTEIN(E)

HYDRAGEL 54 PROTEIN(E) HYDRAGEL 54 PROTEIN(E) Ref. 4145 Ref. 4260* 2012/03 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL 54 PROTEIN(E) k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra a moči do pěti hlavních frakcí na alkalicky pufrovaných

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

HYDRAGEL ISO-CK K20. Ref. 3024 2007/05

HYDRAGEL ISO-CK K20. Ref. 3024 2007/05 HYDRAGEL ISO-CK K20 Ref. 3024 2007/05 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL ISO-CK K20 je určena k elektroforetické identifikaci a kvantifikaci tří izoenzymů kreatinkinázy (CK) lidského séra na alkalicky pufrovaných

Více

HYDRAGEL 7 ISO-LDH HYDRAGEL 15 ISO-LDH HYDRAGEL 30 ISO-LDH

HYDRAGEL 7 ISO-LDH HYDRAGEL 15 ISO-LDH HYDRAGEL 30 ISO-LDH HYDRAGEL 7 ISO-LDH Ref. 4110 HYDRAGEL 15 ISO-LDH Ref. 4130 HYDRAGEL 30 ISO-LDH Ref. 4136 2016/06 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7, 15 & 30 ISO-LDH - 2016/06 HYDRAGEL 7 ISO-LDH, HYDRAGEL 15 ISO-LDH a HYDRAGEL 30

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20

HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 Ref. 3007 2015/06 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL LIPO + Lp(a) K20 kit je určen ke stanovení profilů lipoproteinů a ke skríningu Lp(a) v lidském séru. Analýza je provedena elektroforézou

Více

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA:

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA: REF 816A 10 lahviček z nichž každá obsahuje 0,5ml LAtrol Abnormální kontroly REF 816N 10 lahviček z nichž každá obsahuje 1,0ml LAtrol Normální kontroly UŽITÍ: LAtrol Abnormální kontrolní plazma (REF 816A)

Více

HYDRAGEL IEP. Ref Ref. 4226* 2015/07

HYDRAGEL IEP. Ref Ref. 4226* 2015/07 HYDRAGEL IEP Ref. 4036 Ref. 4226* 2015/07 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL IEP je určena k detekci gamopatie v lidském séru pomocí imunoelektroforézy na agarózových gelech upravených alkalickým pufrem (ph 9.0).

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti virům parainfluenzy 1 (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2721-9601 G Parainfluenza viry typu 1 IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny Protilátky třídy IgE proti pylovým a potravinovým alergenům Návod pro EUROLINE Crossreactions Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny IgE Ag-potažené

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref Ref Ref /06

HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref Ref Ref /06 HYDRAGEL 7 PROTEIN(E) Ref. 4100 HYDRAGEL 15 PROTEIN(E) Ref. 4120 HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) Ref. 4140 2015/06 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7 PROTEIN(E), HYDRAGEL 15 PROTEIN(E), HYDRAGEL 30 PROTEIN(E) kity jsou určeny

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

MINICAP PROTEIN(E) 6. Ref. 2203 Ref. 2223* 2009/04

MINICAP PROTEIN(E) 6. Ref. 2203 Ref. 2223* 2009/04 MINICAP PROTEIN(E) 6 Ref. 2203 Ref. 2223* 2009/04 POUŽITÍ SADY Sada MINICAP PROTEIN(E) 6 je určena pro separaci proteinů v lidském séru kapilární elektroforézou systémem MINICAP v alkalickém tlumicím roztoku

Více

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Protein Gel Electrophoresis Kit obsahuje veškerý potřebný materiál provádění vertikální polyakrilamidové gelové elektroforézy. Experiment provádějí

Více

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie CHORUS COPROCOLLECT 86602 Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné vybavení

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky. CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)

Více

Každý agarózový gel v kitu HYDRAGEL Lp(a) je uren k analýze 14 vzork.

Každý agarózový gel v kitu HYDRAGEL Lp(a) je uren k analýze 14 vzork. kitu HYDRAGEL Lp(a) kit je uren ke kvantitativnímu stanovení lipoproteinu Lp(a) elektroimunodifuzí na slab alkalicky pufrovaných agarózových gelech o ph 7.6. Gely obsahují anti-apo(a) monospecifické protilátky.

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

Braf V600E StripAssay

Braf V600E StripAssay Braf V600E StripAssay Kat. číslo 5-570 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci čerstvých nebo mražených biopsií použijte soupravy Qiagen QIAmp DNA Mini nebo Micro. Pro izolaci

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

HYDRAGEL HR K20. Ref /06

HYDRAGEL HR K20. Ref /06 HYDRAGEL HR K20 Ref. 3001 2015/06 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL HR K20 kit je určen k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra a dalších biologických tekutin jako je moč a likvor (CSF) na alkalicky

Více

Braf 600/601 StripAssay

Braf 600/601 StripAssay Braf 600/601 StripAssay Kat. číslo 5-560 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup Kit umožňuje detekci 9 mutací v genu BRAF (kodón 600 a 601) Další informace najdete v OMIM Online Mendelian Inheritance

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ NOW Malaria TEST POUŽITÍ Binax NOW Malaria TEST je rychlá imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenů Plasmodium falciparum (PF), Plasmodium vivax (PV), Plasmodium malariae (PM) a

Více

HYDRAGEL ISO-CK K20. Ref /07

HYDRAGEL ISO-CK K20. Ref /07 HYDRAGEL ISO-CK K20 Ref. 3024 2015/07 POUŽITÍ SADY Sada HYDRAGEL ISO-CK K20 je určena k elektroforetické identifikaci a kvantifikaci tří izoenzymů kreatinkinázy (CK) lidského séra na alkalicky pufrovaných

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

HYDRAGEL 7 ß1-ß2 HYDRAGEL 15 ß1-ß2 HYDRAGEL 30 ß1-ß2

HYDRAGEL 7 ß1-ß2 HYDRAGEL 15 ß1-ß2 HYDRAGEL 30 ß1-ß2 HYDRAGEL 7 ß1-ß2 Ref. 4101 HYDRAGEL 15 ß1-ß2 Ref. 4121 HYDRAGEL 30 ß1-ß2 Ref. 4141 2014/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7, 15 a 30 ß1-ß2 kity jsou určeny k elektroforetickému rozdělení bílkovin lidského séra

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více

HYDRAGEL 15 HR Violet Acide / Acid Violet. HYDRAGEL 7 HR Amidoschwarz / Amidoblack. HYDRAGEL 15 HR Amidoschwarz / Amidoblack

HYDRAGEL 15 HR Violet Acide / Acid Violet. HYDRAGEL 7 HR Amidoschwarz / Amidoblack. HYDRAGEL 15 HR Amidoschwarz / Amidoblack HYDRAGEL 7 HR Violet Acide / Acid Violet Ref. 4102 HYDRAGEL 15 HR Violet Acide / Acid Violet Ref. 4122 HYDRAGEL 7 HR Amidoschwarz / Amidoblack Ref. 4105 HYDRAGEL 15 HR Amidoschwarz / Amidoblack Ref. 4125

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI M Chřipka A IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI M Chřipka A IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgM proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 M Chřipka A IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1.

Více

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup DHEA-S ELISA test pro kvantitativní stanovení dehydroepiandrosteronsulfátu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55060 96 testů kompletní souprava Účel použití Dehydroepiandrosteron (DHEA) je hlavní C

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY ELEKTROFORÉZA K čemu to je? kritérium čistoty preparátu stanovení molekulové hmotnosti makromolekul stanovení izoelektrického

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Rapid-VIDITEST Giardia Card

Rapid-VIDITEST Giardia Card Rapid-VIDITEST Giardia Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR,

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI M CMV (Cytomegalovirus)

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI M CMV (Cytomegalovirus) Protilátky proti CMV (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2570-9601 M CMV (Cytomegalovirus) IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip testu:

Více

VYŠETŘENÍ META BOLISM U LIPIDŮ A

VYŠETŘENÍ META BOLISM U LIPIDŮ A VYŠETŘENÍ META BOLISM U LIPIDŮ A CHOLESTEROLU Úvod Problematika poruch lipidového metabolismu se dostává do popředí zájmu především v souvislosti s prevencí a léčbou kardiovaskulárních onemocnění. Základní

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42

Více

List protokolu QIAsymphony SP

List protokolu QIAsymphony SP Únor 2017 List protokolu QIAsymphony SP circdna_2000_dsp_v1 a circdna_4000_dsp_v1 Tento dokument je Listem protokolu QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 a circdna_4000_dsp_v1, verze 1, R1 Sample to Insight

Více

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Princip: Chemikálie: PCR produkt z předchozího praktického cvičení Endonukleáza KpnI 10 U μl -1 Pufr pro KpnI 10 koncentrovaný (Tris-HCl 100 mmol l -1 ph 7,5,

Více

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru Obj. číslo: 53040 96 testů kompletní souprava Účel použití Lidský choriový gonadotropin (hcg) je glykoproteinový

Více

SDS-PAGE elektroforéza

SDS-PAGE elektroforéza SDS-PAGE elektroforéza Příprava gelu... 1 Recept na 0.75 mm gel (1 gel/2 gely)... 2 Recept na 1.5 mm gel (1 gel/2 gely)... 2 Příprava vzorku... 3 Elektroforéza... 3 Barvení gelů Blue Silver... 4 Chemikálie

Více

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM ELISAVIDITEST antivca EBV IgM OD287 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: 420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISAVIDITEST

Více

S filtračními papíry a membránou je nutno manipulovat pinzetou s tupým koncem.

S filtračními papíry a membránou je nutno manipulovat pinzetou s tupým koncem. Western Blotting Příprava blotovacího sendviče... 1 Blotování... 2 Kontrola přenesení proteinů na membránu... 2 Blokování membrány... 2 Aplikace protilátek... 2 Vizualizace... 3 Vyvolání filmu... 4 Chemikálie

Více

HYDRAGEL 7 ISO-CK HYDRAGEL 15 ISO-CK HYDRAGEL 30 ISO-CK

HYDRAGEL 7 ISO-CK HYDRAGEL 15 ISO-CK HYDRAGEL 30 ISO-CK HYDRAGEL 7 ISO-CK Ref. 4111 HYDRAGEL 15 ISO-CK Ref. 4131 HYDRAGEL 30 ISO-CK Ref. 4137 2016/03 HYDRAGEL 7, 15 & 30 ISO-CK - 2016/03 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL 7, 15 a 30 ISO-CK kity jsou určeny k elektroforetické

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

A B CICP standardy: položky 4138-4143 po 0,75 ml (A = 0, B = 1, C = 2, D = 5, E = 20, F = 80 ng/ml) E konzervační prostředek. F

A B CICP standardy: položky 4138-4143 po 0,75 ml (A = 0, B = 1, C = 2, D = 5, E = 20, F = 80 ng/ml) E konzervační prostředek. F E konzervační prostředek. F Enzymový imunologický test pro stanovení koncentrace C-terminal propeptidu kolagenu typu I (CICP) v séru Pouze pro výzkumné účely. Není určeno pro diagnostické použití. RYCHLÝ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny

Více

Pyroquant 1. LAL 1.1. PYROTELL : Gelová metoda (Metoda A a B, EP) Jednotlivé testy, lahvičky 12 x 75 mm (10 lahviček v balení) Citlivost 20003A PYROTELL : 0.2 ml LAL / lahv. 0.03 EU / ml 20006A PYROTELL

Více

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více