HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref /01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01"

Transkript

1 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref /01

2 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované izoenzymy ALP jsou vizualizovány pomocí specifického chromogenního substrátu. Osušené gely lze vyhodnotit vizuálně a denzitometricky stanovit procentuální zastoupení jednotlivých frakcí. Každý agarózový gel je určen pro analýzu tří vzorků. Určeno pro diagnostické použití in vitro. PRINCIP TESTU Alkalická fosfatáza je metaloglykoprotein, který katalyzuje hydrolýzu řady monofosforečných esterů. Reakce je aktivována hořečnatými ionty v alkalickém prostředí. Vyskytuje se v mnoha tkáních a orgánech lidského těla - např. v játrech, kostech, střevech a v placentě. Enzymy ALP jsou kódovány třemi strukturálními geny. Dva kódují střevní a placentární frakce, třetí, "nespecifický tkáňový gen", se projevuje v nejrůznějších tkáních - v kostech, játrech a ledvinách. Izoenzymy jsou separovány dle rozdílnosti nábojů vznikajících glykosylací. Výsledkem elektroforetické migrace vzorků lidského séra na gelech HYDRAGEL ISO-PAL je rozlišení téměř všech izoenzymů ALP s výjimkou jaterní frakce (L1), kostní frakce (B) a placentární frakce (P1), jež jsou seskupeny v jednu společnou širokou frakci. Od anody ke katodě následují jednotlivé frakce v pořadí skupina L1 + B (+ P1), dále 2. frakce jater ; izoenzymu (L2), střevní izoenzymy (I1, I2, I3). Placentární izoenzym (P2), pokud existuje, je lokalizován mezi I1 a I2. U některých velmi ikterických vzorků lze detekovat komplex ALP a lipoproteinů těsně za startem, zde nazývaný lipo ISO-PAL nebo UF (ultrafast). Ke kvantitativnímu odlišení všech frakcí a zvláště izoenzymů L1 a B, sdružených v jedné zóně, se každý vzorek nanáší v duplikátu vedle sebe. Anodicky na jednom ze dvou aplikátorů se nanáší roztok lektinu (WGA - aglutinin pšeničných klíčků). Lektin vykazuje silnou afinitu pro část molekuly izoenzymů s navázanou kyselinou sialovou. Sialovou skupinu ve větším či menším množství obsahují všechny izoenzymy, s výjimkou střevních frakcí a reagují s lektinem. V průběhu elektroforetické migrace isoenzymy ALP (s výjimkou komplexu lipo ISO-PAL) procházejí zónou s aplikovaným lektinem. Lektin sám se nepatrně posouvá ke katodické straně. Nastává interakce mezi skupinami kyseliny sialové jednotlivých izoenzymů a lektinem. 1 Sialyl ISOENZYM + WGA Sialyl ISOENZYM / WGA komplex 2 Pro L1, L2, P1, P2 je interakce slabá - díky stanoveným podmínkám reakce. To vysvětluje zpomalení těchto izoenzymů ve srovnání se vzorkem naneseným ve stopě bez lektinu. Kostní frakce, která obsahuje více sialových skupin, při interakci s lektinem dostatečně precipituje a zůstává blíže aplikačnímu bodu lektinu. V některých případech se však může stát, že vazebná kapacita lektinu je překročena (např. při silně zvýšeném kostním izoenzymu jako např. při rakovině kostí nebo při aktivním kostním metabolizmu při růstu) a kostní frakce pak není kompletně precipitována a v některých případech komlex pak migruje dále anodickým směrem až pod frakci L2. Ve stopě s lektinem jsou tedy frakce L1 a P1 úplně odděleny od kostní frakce a mohou být lehce kvantifikovány. Separované izoenzymy ALP jsou vizualizovány pomocí specifického chromogenního substrátu 5-Bromo-4-Chloro- 3-Indolyl Fosfátu / Nitro Blue Tetrazol (NBT) v Aminometyl Propanolovém (AMP) pufru o ph REAGENCIE A MATERIÁL OBSAŽENÝ V KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 POLOŽKY KAT. Č. 3022* Agarózové gely (připraveno k použití) 10 gelů HYDRAGEL ISO-PAL pufr (zásobní roztok) 3 lahv. po 100 ml Lectin (lyofilizát) 1 lahv. Substrát ISO-PAL (připraveno k použití) 1 lahv. 20 ml Chromogen (zásobní roztok) 1 lahv. 10 ml Odbarvovací roztok (zásobní roztok) 1 lahv. 100 ml Aplikátory (připraveno k použití) 2 bal. po 10 ks (7 zubů) Tenké filtrační papíry 1 bal., 10 ks Tlusté filtrační papíry 1 bal., 10 ks * Souprava HYDRAGEL ISO-PAL K20 obsahuje aplikátory se 7-mi zuby. Protože každý vzorek je nanášen v duplikátu, lze na každém gelu dělit 3 vzorky. Zbývající stopu lze využít k aplikaci kontrolního vzorku. PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY : Všechny reagenty ze stejné sady musí být vždy používány společně a podle pokynů v příbalovém letáku. PROSÍME, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. 1. AGARÓZOVÉ GELY Připraveny k použití, každý gel obsahuje : agarózu 1 g/dl, alkalický pufr ph 9.1 ± 0.05 a přídavné látky nezbytbě nutné pro optimální provedení, v koncentracích pro člověka neškodných. POZOR : Gely obsahují 0.10 % azid sodný, nepolykat, v případě polknutí kontaktujte lékaře. Nosné medium pro elektroforézu izoenzymů ALP. Skladování, stabilita a známky zhoršení kvality Skladujte v horizontální poloze v originálních obalech - šipkou na přední straně krabice směrem nahoru. Teplota 2-8 C. Zamezit prudkým změnám teploty - neskladovat v blízkosti oken nebo tepelného zdroje. Stabilní do doby expirace vyznačené na krabici či na obalech gelů. NEMRAZIT! SEBIA NÁVOD - Czech

3 Nepoužívejte : (i) v případě nálezu krystalů nebo precipitátů na povrchu gelů a pokud struktura gelu v důsledku zmrazení změkne, (ii) jsou-li přítomny mikroby a plísně, (iii) abnormální množství tekutiny v obalu gelu (výsledek vypocení pufru z gelu v důsledku nesprávného skladování). HYDRAGEL ISO-PAL K /01 2. HYDRAGEL ISO-PAL PUFR Každá lahvička zásobního roztoku pufru se doplní do 1 litru destilovanou vodou. Pracovní roztok po zředění obsahuje : alkalický pufr o ph 9.3 ± 0.2, azid sodný, aditiva nezbytná pro zajištění optimálního provedení testu. POZOR : Zásobní roztok obsahuje 0.50% azid sodný. Nepolknout! Při požití konzultovat lékaře. Azid sodný, pokud se dostane do kontaktu s mědí, olovem a kyselinami, může vést k tvorbě explozívních nebo toxických sloučenin. Proto při likvidaci roztoku vyplachovat velkým množstvím vody! Elektroforetický pufr. Skladování, stabilita, známky znehodnocení Zásobní roztok pufru lze skladovat při pokojové teplotě nebo v ledničce. Je stabilní několik let, přinejmenším do data expirace vyznačeného na balení či lahvičkách. Zředěný pufr je stabilní po dobu 1 roku při pokojové teplotě v uzavřené láhvi. Při zjištění zákalu v roztoku, který je obvykle známkou mikrobiální kontaminace, je nutno pufr vylít. 3. LEKTIN* Lahvička obsahuje aglutinin pšeničných klíčků (Wheat Germ Agglutinin) ve stabilizované lyofilizované formě. Do lahvičky s lektinem napipetujte přesně 0.5 ml fyziologického roztoku. Lahvičku uzavřete. Zlehka promíchejte a ponechte stát 5 minut při pokojové teplotě. Poté znovu zlehka promíchejte. Vzniklý čirý roztok lektinu je hotov a připraven k použití. K reakci migrujících vzorků séra během elektroforetické separace. Skladování, stabilita a známky znehodnocení Lyofilizovaný lektin skladujte při 2-8 C. Je stabilní do data expirace vyznačeného na obalu kitu nebo na štítku lahvičky. Po rozpuštění se lektin musí skladovat při 20 C, proto se doporučuje roztok rozpuštěného lektinu rozdělit na 50 µl alikvoty, zmrazit a ponechat do použití při 20 C. Roztok lze 10x zmrazit a rozmrazit bez nepříznivého účinku na provedení testu - nesmí však být v rozpuštěném stavu vystaven pokojové teplotě déle než 15 min. Zmrazený roztok lectinu je stabilní maximálně 6 měsíců při - 20 C. 4. SUBSTRÁT Lze okamžitě použít. Obsahuje BCIP (5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Fosfát) v AMP pufru o ph 10.0, aditiva pro optimální provedení testu. Vizualizační roztok se připravuje těsně před použitím, přidáním 0.5 ml chromogenu do 2 ml substrátu. Vyvarujte se působení přímého světla. K přípravě roztoku pro vizualizaci. Skladování, stabilita, známky znehodnocení Skladujte při pokojové teplotě nebo v chladničce. Je stabilní o doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. Substrát může jevit mírnou krystalizaci bez nepříznivých efektů na provedení testu. 5. CHROMOGEN Chromogen je připraven k použití. Obsahuje NBT (Nitroblue Tetrazolium) ve vodném roztoku. K přípravě vyvolávacího roztoku viz bod 4. Skladování, stabilita, známky znehodnocení Skladujte při pokojové teplotě nebo v chladničce při 2-8 C. Stabilní do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. 6. ODBARVOVACÍ ROZTOK Každá lahvička zásobního odbarvovacího roztoku je určena k přípravě 100 litrů pracovního odbarvovacího roztoku. Je výhodné připravovat jen 1 litr pracovního roztoku doplněním 1 ml zásobního roztoku do 1 litru destilovanou nebo deionizovanou vodou. Pracovní roztok obsahuje 0.05 g/dl kyseliny citronové. K promytí gelů po inkubaci ISO-PAL substrátem k odstranění přebytku substrátu. Skladování, stabilita, známky znehodnocení Skladujte při pokojové teplotě nebo v chladničce. Roztok je stabilní do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky. Pracovní odbarvovací roztok je stabilní 1 týden při pokojové teplotě v uzavřené láhvi. Nepřidávejte azid sodný. Nepoužívat při změně vzhledu, vzniku zákalu nebo precipitátu v roztoku. K zabránění mikrobiálního růstu v pracovním roztoku skladovaném déle než 1 týden lze přidat 5 µl/dl ProClin 300. Pracovní odbarvovací roztok s přídavkem ProClinu je stabilní v uzavřené nádobě do doby expirace vyznačené na obalu soupravy nebo na štítku lahvičky

4 7. APLIKÁTORY Jednorázové aplikátory k nanesení vzorků - připraveny k použití. Skladování Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě nebo v chladničce. 8. TENKÉ FILTRAČNÍ PAPÍRY Proužky tenkého filtračního papíru, na jedno použití. Jsou určeny k odsání přebytečné tekutiny z povrchu gelu před aplikací vzorků. Skladování Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě nebo v chladničce. 9. TLUSTÉ FILTRAČNÍ PAPÍRY K odsávání vlhkého gelu po enzymatické vizualizalizaci. Skladování Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě nebo v chladničce. * POZN. : Během transportu vydrží gely a lektin 15 dnů bez chlazení při teplotě C bez nepříznivých efektů na provedení testu. POTŘEBNÉ REAGENTY NEOBSAŽENÉ V BALENÍ FYZIOLOGICKÝ ROZTOK Připravte 0.9 g/dl NaCl (0.15 M) roztok v destilované nebo deionizované vodě. K naředění lektinu. Skladování, stabilita, známky znehodnocení roztoku Skladuje se při teplotě místnosti nebo v chladničce. Přestaňte používat po 3 měsících nebo při změně vzhledu roztoku v důsledku mikrobiální kontaminace. Pro delší skladování lze konzervovat 0.1 g/dl azidem sodným. VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NEOBSAŽENÉ V BALENÍ 1. Zdroj proudu : MG 300 SEBIA, kat. č nebo MG 500 SEBIA, kat. č HYDRAGEL K20 APPLICATOR SEBIA, kat. č. 1409, včetně nosiče aplikátorů HYDRAGEL K HYDRAGEL ENZ K20 Accessory kit, kat. č obsahuje nosič šablony K20 a šablonu pro aplikaci reagencií ENZ 4 ml. 4. Vlhká komůrka kat. č Elektroforetická komora, K20 SEBIA, kat. č Nádobky a držáky gelů pro manipulaci s nimi HYDRAGEL K20 Accessory Kit SEBIA, kat. č Pipety 10 µl, 200 µl, 1 ml a 5 ml. 8. Sušička - Inkubátor, IS 80 SEBIA, kat. č Denzitometr / plošný skener na skenování gelových ploten 82 x 51 mm při 570 nm nebo se žlutým filtrem HYRYS SEBIA, DVSE SEBIA nebo PHORESIS softwarem pro plošný skener. 10. Materiály ke kontrole kvality. ANALYZOVANÉ VZORKY Odběr vzorků a skladování Přednost má analýza čerstvých sér, odběr musí být proveden lege artis dle ustanovených postupů příslušné laboratoře. Při okamžitém uložení vzorku do chladničky lze skladovat až 1 týden. vzorků Používejte čisté sérum. Zřeďte vzorky séra fyziologickým roztokem pro dosažení celkové aktivity zásadité fosfatasy okolo 600 IU/l. Pokud je aktivita > 600 IU/L, viz poznámka v části "DATA O VÝKONU/linearita". Nepoužívat Nepoužívejte hemolyzované vzorky interferují erytrocytární enzymy. Vzorky obsahující inhibitory ALP jako jsou EDTA, citrát a oxalát rovněž nepoužívat. PRACOVNÍ POSTUP I. MIGRACE 1. Umístěte HYDRAGEL K20 aplikátorový nosič na rovnou plochu (viz Obr. 1) a zvedněte část s očíslovanými zuby 2. Naneste 120 µl destilované nebo deionizované vody na dolní třetinu rámečku vyznačeného na nosiči aplikátoru. 3. Z obalu opatrně vyjměte agarózovou plotnu. 4. Gelovou plotnu rychle osušte tenkým filtračním papírem tak, že jej z jedné strany narolujete, aby přilnul k celé ploše a rychle odstraňte. POZOR : Neponechávejte tento filtrační papír delší dobu na povrchu hrozí dehydratace gelu!

5 5. Opřete plotnu okrajem o zarážku v dolní části vyznačeného rámečku - gelem k sobě (viz Obr. 2). 6. Nyní gel ohněte a pokládejte tak, aby se voda rovnoměrně rozprostřela pod celým gelem bez tvorby vzduchových bublin. Gel musí být v rámečku zarovnán (viz Obr. 2). 7. Snižte nosič aplikátoru očíslovanými zoubky dolů do střední polohy se západkou v horní poloze. 8. Je nutné použít 2 aplikátory pro každý HYDRAGEL 7 ISO-PAL pro aplikaci vzorků séra a roztoku lektinu. Umístěte dva aplikátory pro každý HYDRAGEL 7 ISO-PAL (7 zubů pro 3 vzorky) na rovnou plochu, čísly jamek směrem vzhůru (viz Obr. 3). - První aplikátor : naneste10 µl z každého vzorku séra do 2 sousedních jamek. - Druhý aplikátor : naneste 10 µl roztoku lektinu do každé sudě očíslované jamky. - Každý aplikátor musí být napipetován ve 2 minutách. Do poslední jamky každého aplikátoru lze nanést kontrolní sérum. - Použijte aplikátory okamžitě. Pro pozdější použití vložte aplikátory do vlhké komůrky zoubky směrem nahoru (při vkládání je uchopte za ochranný plastový rámeček). Komůrka se může vložit až na 8 hodin do chladničky a analýza může být tak po tuto dobu odložena. Detaily viz v příbalovém letáku vlhké skladovací komůrky. 9. Odlomte ochranný rámeček zoubků aplikátoru. 10. Aplikátor se sérem umístěte na nosič do pozice Aplikátor s lektinem umístěte do pozice Aplikátory zablokujte např. na levé straně nosiče aplikátorů. DŮLEŽITÉ : Čísla natištěná na aplikátoru musí směřovat k obsluze (viz Obr. 4). 13. Nyní snižte nosič tak, aby se aplikátory dostaly do kontaktu s povrchem gelu a. nechte působit 15 minut. Nesnižujte prudce. 14. Po 15 minutách nadzvedněte nosič aplikátoru a aplikátory vyjměte a vyhoďte. 15. Gelovou plotnu vložte do migrační elektroforetické komory dle polarity vyznačené na gelu - dolní částí gelu na katodickou stranu. Při použití komory SEBIA K20 vložte HYDRAGELovou plotnu do zubů můstku gelem dolů a ten pak ponořte do pufru. Okraje plotny budou ponořeny asi 1 cm. Podrobnosti najdete v návodu pro migrační komoru K Připojte dělící komoru ke zdroji proudu. PODMÍNKY DĚLENÍ Objem pufru ke každé elektrodě Celkový objem pufru Čas dělení Konstantní napětí Počáteční proud (na gel) SEBIA K ml 300 ml 45 minut 120 V 10 ± 2 ma 17. Po migraci odpojte komoru a vyjměte gelovou plotnu. II. PŘÍPRAVA INKUBACE S ISO-PAL SUBSTRÁTEM DŮLEŽITÉ : Doporučuje se předehřát inkubátor-sušičku na dobu 5 minut při teplotě uvedené níže před vložením držáku šablony K20 a gelu pro inkubaci. 1. Umístěte nosič šablony na rovnou plochu (viz Obr. 5) a sundejte jeho víko. 2. Napipetujte 120 µl destilované nebo deionizované vody na dolní třetinu rámečku vyznačeného na nosiči šablony. 3. Opřete plotnu dolním okrajem o zarážku na spodní straně natištěného rámečku (viz Obr. 6). 4. Nyní gel ohněte a pokládejte, tak aby se voda rovnoměrně rozprostřela pod celým gelem bez tvorby vzduchových bublin. Gel musí být zarovnán s natištěným rámečkem. 5. Aplikační šablonu ENZ 4 ml nastavte na nosiči následujícím způsobem (viz Obr. 7) : - umístěte aplikační šablonu na ukotvující příchytky, - držte šablonu jako za úchyt a položte ji na gel. 6. Po smíchání chromogenu se substrátem (viz bod 4) ihned aplikujte 2.5 ml roztoku ISO-PAL substrátu následujícím způsobem (viz Obr. 8) : - držte pipetu vertikálně, - lehce vtiskněte špičku pipety do otvoru v šabloně, - pečlivě napipetujte reagencii bez bublin pod šablonu. 7. Uzavřete víko nosiče šablony (viz Obr. 9). 8. Umístěte nosič šablony do inkubátoru na 30 minut při 37 C a poté na 30 minut při 51 C. III. ODSTRANĚNÍ SUBSTRÁTU A APLIKACE FILTR. PAPÍRU 1. Po inkubaci vyjměte nosič šablony z inkubátoru a umístěte na rovném povrchu. 2. Odklopte víko. 3. Odstraňte zbývající roztok substrátu : - pipetu držte ve svislé poloze a lehce vtiskněte její špičku do otvoru v šabloně, - pečlivě odsajte reagencii. 4. Odstraňte šablonu : - uchopte šablonu za úchyt, - zvedněte šablonu a vyjměte ji. 5. Ponechejte gel na podložce nosiče. 6. Na tři minuty přiložte silný filtrační papír : - nakloňte filtrační papír do úhlu cca 45, - srovnejte spodní okraj filtračního papíru se spodním okrajem gelu, - položte filtrační papír na gel, - přitiskněte filtrační papír celou plochou, tak, aby dokonale přilnul k povrchu gelu. 7. Odstraňte filtrační papír. Gel sušte 3 minuty při 51 C. 8. Opláchněte šablonu destilovanou vodou nebo etanolem a důkladně ji osušte. Před opakovaným použitím se ujistěte, že je šablona zcela suchá

6 IV. PROMYTÍ A SUŠENÍ GELU 1. Umístěte gel do držáku gelu (součást SEBIA HYDRAGEL K20 Accessory Kitu). 2. Ponořte gel vertikálně do odbarvovacího roztoku na 10 minut. Chraňte gel před přímým světlem. 3. Gel kompletně vysušte při teplotě 51 C. VI. VYHODNOCENÍ Vizuálně nebo denzitometricky / skenerem žlutým filtrem nebo při 570 nm. VÝSLEDKY Kontrola kvality Doporučuje se postavit ke každé analyzované sérii vzorků 1 dostupnou komerční kontrolu nebo známý vzorek. Hodnoty Enzymatickou aktivitu každé frakce lze vypočíst z procentuálních hodnot zjištěných denzitometricky a z celkové aktivity ALP. Z proužku s lektinem lze určit izoenzymy L1-jaterní a P1 placentární. Hodnotu kostní frakce obdržíme po odečtení denzitometrických hodnot L1 a P1 frakcí z lektinového proužku od bloku L1 + B (+ P1) v proužku bez lektinu. Všechny ostatní frakce L2, I1, I2, I3, P2 a lipo-iso-pal komplex jsou určeny ve stopě bez lektinu. Normální hodnoty Fyziologicky závisí na věku, pohlaví, těhotenství, menopauze, pubertě a lécích. U dospělých ve věku let jsou hodnoty podobné. S věkem populace má celková ALP zvyšující tendenci díky fyziologickým faktorům. U dětí je celková ALP vyšší dominantní je kostní izoenzym. Normální hodnoty pro jednotlivé hlavní elektroforetické zóny ALP na gelech HYDRAGEL ISO-PAL byly stanoveny na zdravé populaci 100 dospělých (50 mužů a 50 žen ve věku mezi lety) a 50ti dětí (2-18 let) : ŽENY MUŽI DĚTI % IU/L % IU/L % IU/L Celková ALP* L B L I1, I2, I3 Chybí u 60 % normálních subjektů, pokud přítomny nepřesáhnou 14 %. *Celková ALP byla stanovena při 37 C v AMP pufru. Doporučuje se, aby každá laboratoř stanovila své vlastní normální hodnoty. Výše uvedené hodnoty aktivity (IU/L) reprezentují maximální normální hodnoty. Normální celková aktivity ALP (IU/L) závisí na použité teplotě a proceduře k jejímu stanovení (kity a laboratorní podmínky se mohou lišit). Aktivita frakcí musí vycházet z celkové aktivity s specifikace podmínek použité metody. Interpretace K interpretaci výsledků elektroforetických dělení séra je třeba znát celkovou aktivitu ALP, pohlaví a věk pacienta. Všechny frakce, které obsahují sialylové zbytky jsou zpomaleny ve stopě s aplikovaným lektinem ve srovnání se stopou bez lektinu. Jen střevní frakce, které neobsahují sialylové zbytky, nejsou ovlivněny lektinem. Ve stopě s lektinem obvykle vytváří kostní frakce otrou, soustředěnou frakci těsně u bodu aplikace. Často lze taktéž pozorovat její rozštěpení (stín) anodickým směrem. Tento fenomén je obecně důsledkem překročení vazebné kapacity lektinu a následně neúplné precipitace, např. pokud je kostní izoenzym silně zvýšený např. při rakovině kostí nebo při aktivním kostním metabolizmu. V žádném případě toto rozštěpení (stín) nezasáhne migrační pozice L1 nebo P1 frakce, takže tyto dvě frakce mohou být denzitometricky přesně stanoveny z proužku s pektinem. Viz elektroforeogram v závěru tohoto návodu. 1. Normální sérum Jaterní (L1) a kostní (B) izoenzym jsou dvě obvykle se vyskytující frakce u zdravé populace. Na gelech HYDRAGEL 7 ISO-PAL ve stopě bez lektinu se po migraci překrývají, ve stopě s lektinem dojde k jejich oddělení. V normálním séru může být taktéž pozorován jeden až tři intestinální (střevní) izoenzymy ALP. Pokud je hladina celkové ALP v referenčních mezích, není přítomnost střevních frakcí známkou žádné patologie. Častější výskyt střevních izoenzymů lze pozorovat u osob s krevními skupinami O a B a u těch, kteří před odběrem krve nedodrží lačnění. 2. Zvláštní případy Jaterní izoenzymy Existují dva jaterní izoenzymy L1 a L2. Významnější L1 frakce je umístěna blíže k anodě. Ke zvýšení dochází u cholestázy, cirhózy, virové hepatitidy a u dalších biliárních a hepatálních patologických stavů. Ke zvýšení dochází rovněž u malignit s jaterními metastázami, u tumorů plic, zažívacího traktu a u lymfomu. Frakce L2 (makrohepatická nebo rychlá) existuje u zdravých v malém množství (< 8 IU/L). Zvýšení L2 může způsobovat cholestáza, biliární onemocnění (cirhóza, virová hepatitida), malignity (Ca prsu, jater, plic, prostaty, GIT) s jaterními metastázami. Na gelech HYDRAGEL 7/15 ISO-PAL izoenzym L2 migruje mezi (L1 + B) a intestinálními frakcemi

7 Kostní izoenzym Tento významný izoenzym je přítomen ve všech vzorcích. Při interpretaci je nutno vzít v úvahu věk. K jeho zvýšení může dojít : U malignit jako je Ca prsu s jaterními a kostními metastázami, stejně jako u osteosarkomu a lymfomu i bez metastáz. Hyperparathyreodismus, revmatické choroby, rachitis a Pagetova nemoc. Přechodná hyperfosfatázemie v dětství je sdružena se zvláštní jaterní frakcí, která migruje blíže k anodě než L1. Celková ALP je extrémně zvýšena (> 2000 IU/L). Pokud je navíc dále doprovázená zvýšením dalších frakcí (např. L1, L2), může indikovat malignitu tlustého střeva, plic a prostatu (s metastázou kostí a jater). Intestinální isoenzymy Pohyblivost střevních izoenzymů je stejná v obou stopách. Vyskytují se jako 1, 2, a 3 frakce. U 40 % zdravých osob intestinální frakce chybí. Zvýšená aktivita může být pozorována u některých onemocnění jako je jaterní cirhóza, diabetes a chronické renální poruchy. Placentární izoenzymy Vždy 2 formy izoenzymů větší P1 (90 %), menší P2 (10 %). Fyziologicky se nachází v těhotenství. Jinak je lze pozorovat u některých malignit Ca vaječníků, sarkomy, Ca pankreatu a žaludku. Zvýšení může být pozorováno u těžkých kuřáků (způsobeno poškozením plic). Komplex imunoglobulinů nebo makro-alp Tato frakce se nachází vzácně. Je to komplex s imunoglobulinem nachází se těsně za bodem aplikace v obou stopách. ALP-LP komplex Jedná se o komplex lipoproteinu a L2 jaterního izoenzymu ALP. Tato frakce se nachází se těsně za bodem aplikace v obou stopách. Může se vyskytovat u biliárního onemocnění s obstrukcí. Atypické izoenzymy Izoenzymy s atypickou migrací jako např. Nagao, Regan a Kasahara, jejich identifikace je obtížná. Omezení Viz čl. ANALYZOVANÉ VZORKY. Nebyla detekována žádná interference s HYDRAGEL ISO-PAL procedurou u vzorků s vysokou koncentrací cholesterolu ( 360 mg/dl), triglyceridů ( 1560 mg/dl) a bilirubinu ( 10 mg/dl). POZN. : Na elektroforéze je žluté zbarvení ikterických vzorků způsobené bilirubinem přítomné ve dvou frakcích. Jedno, které ko-migruje s albuminem (např. je o 10 mm rychlejší než L1 izoenzym) a druhá forma se nachází jako difúzní frakce na úrovni L2. Žluté zbarvení je virtuálně eliminováno při blottingu a promývacíh krocích vizualizační procedury. Zbytkový bilirubin neinterferuje při skenování žlutým filtrem o 570 nm. Problémy Pokud testy nevycházejí při dodržení veškerých instrukcí pro přípravu, skladování a provedení testu uvedených v příbalovém letáku, volejte Technicko- Servisní středisko vašeho dodavatele. Soupravy, reagencie, bezpečnostní listy a informace o likvidaci odpadu jsou dostupné na Technicko-Servisním středisku vašeho dodavatele. HODNOTY Denzitometr HYRYS fy SEBIA byl použit pro denzitometrická hodnocení. Reprodukovatelnost na gelu Tř různé vzorky séra (A, B a C) byly analyzovány elektroforézou na HYDRAGEL ISO-PAL K20 gelech stejné šarže. Vzorek A bylo normální sérum, B - sérum s intestinálními frakcemi I1 a I2 a vzorek C sérum se zvýšenými frakcemi L1 a L2. Každý vzorek byl testován na všech drahách jednoho gelu. Elektroforeogramy byly hodnoceny denzitometricky. Následující tabulka ukazuje průměry, SD a CV pro každou ALP frakci všech tří vzorků každého gelu. PARAMETR % L1 % B % L2 % I1 % I2 % I3 Vzorek A PRŮMĚR / / / SD / / / CV (%) / / / Vzorek B PRŮMĚR SD CV (%) Vzorek C PRŮMĚR / / / SD / / / CV (%) / / / Reprodukovatelnost mezi gely Sedm (7) různých vzorků séra bylo podrobeno testům každý na 10ti gelech HYDRAGEL ISO-PAL K20 stejné šarže. Průměr, SD a CV (n = 10) byly kalkulovány pro každý vzorek a každou AP frakci. Výsledky byly obecně stejné pro všechny vzorky. Následující tabulka ukazuje rozsahy SD a CV reprezentující všechny vzorky a průměrné CV vypočítané ze směsného CV pro všechny vzorky

8 FRAKCE SD CV (%) PRŮMĚR CV (%) L P B L P I I I Přesnost Srovnávací studie Šedesát (60) různých vzorků séra (normálních i patologických) bylo analyzováno pomocí HYDRAGEL ISO-PAL K20 soupravy fy SEBIA a jiného, komerčně dostupného elektroforetického systému pro stanovení izoenzymů ALP. Hodnoty stanovené na obou systémech byly srovnatelné. Výsledky lineární regresní analýzy denzitometrických hodnot L1, B a L2 frakcí (n = 60) jsou vyneseny v následné tabulce (y = hodnoty SEBIA). Parametr Korelační koef. y - úsek Sklon Rozsah IU/L hodnot (na SEBIA systému) L1 frakce B frakce L2 frakce Citlivost Jeden sérový vzorek s I1, I2 a I3 frakcemi a jiný s P1 a P2 frakcema byly následně ředěny a tato ředění byla elektroforeticky analyzována na HYDRAGEL ISO-PAL K20 gelech. Nejnižší detekovaná aktivita jednotlivých denzitometricky stanovených izoenzymů byla 3.0 IU/L. Linearita Byly použity dva vzorky : č. 1 obsahující L1 a L2 (celková ALP 1000 IU/L) a č. 2 obsahující L1 a B (celková ALP 600 IU/L). Následná ředění v rozsahu IU/L a IU/L, byla analyzována na HYDRAGEL ISO-PAL K20 gelech. Systém byl lineární ve studií požadovaném rozsahu. POZN. : Maximální hodnota zúženého rozsahu studie linearity (600 IU/L) byla vzata jako přibližná cílová hodnota pro ředění vzorků s vysokou celkovou aktivitou AP. ELEKTROFOREOGRAM + L1 Bone { L1 P1 P1 L2 L2 I1 P2 I2 I3 I1 P2 I2 I3 WITHOUT lectin _ WITH lectin Bone lipo-alp complex at application point

9 BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHY 1. Bayer PM. Intestinal alkaline phosphatase and the ABO blood group system. A new aspect. Clin. Chem. Acta, 1980, 108, Farley J et al. Skeletal alkaline phosphatase activity in serum. Clin. Chem., 1995, 41, Faure G et al. Les phosphatases alcalines : aspect génétique, identification et interprétation clinique. Ann. Biol. Clin., 1990, 48, Fishman WH. Alkaline phosphatase isoenzymes : Recent progress. Clin. Biochem., 1990, 23, Foucault P. Interêt de l étude des phosphatases alcalines totales et de l isoenzyme osseuse dans une population de sujets atteints d ostéoporose. Ann. Biol. Clin., 1991, 49, Kuwana T et al. Reference limits of bone and liver alkaline phosphatase isoenzymes in the serum of healthy subjects according to age and sex as determined by wheat germ lectin affinity electrophoresis. Clin. Chem. Acta, 1988, 173, Mc Kenna MJ, Hamilton TA, Sussman HH. Comparison of human alkaline phosphatase isoenzymes. Structural evidence for three protein classes. Biochem. J., 1979, 181, Moss DW. Alkaline phosphatase isoenzymes. Clin. Chem., 1982, 28, Moss DW. Diagnostical aspects of alkaline phosphatase and its isoenzymes. Clin. Biochem., 1987, 20, Piva MT. Détection de métastases hépatiques d un cancer digestif. Interêt des phosphatases alcalines, de leur isoenzyme macromoléculaire et de la ceruléoplasmine. Ann. Biol. Clin., 1997, 55, Rosalki SB et al. Lectin affinity electrophoresis of alkaline phosphatase for the differentiation of bone and hepatobiliary disease. Electrophoresis, 1989, 10, Saheki S et al. Intestinal type alkaline phosphatase hyperphosphatasemia associated with liver cirrhosis. Clin. Chem. Acta, 1992, 210, Schiele F, Henny J, Hitz S, PetitClerc C, Gueguen R, Siest G. Total bone and liver alkaline phosphatases in plasma : biological variation and reference limits. Clin. Chem., 1983, 23, Van Hoof VO, Lepoutre LG, Hoylaerts MF, Chevigne R, De Broe ME. Improved agarose electrophoretic method for separating alkaline phosphatase isoenzymes in serum. Clin. Chem., 1988, 34, Van Hoof VO and Van Mullen M. Comparison of two commercially available systems for the electrophoretic separation of alkaline phosphatase isoenzymes. J. Chrom., 1993, 646, Van Hoof VO et al. Interpretation and clinical significance of alkaline phosphatase isoenzyme patterns. Clinical Lab. Sci., 1994, vol 31, issue Van Hoof VO. Alkaline phosphatase isoenzyme patterns in malignant disease. Clin. Chem., 1992, 38, Vergote I. Placental alkaline phosphatase as a tumor marker in ovarian cancer. Obstet-Gynecol., 1987, 69, Woitge MW et al. Comparison of total and bone-specific alkaline phosphatase in patients with non skeletal disordey or metabolic bone diseases. Clin. Chem., 1996, 42, Wolf P. Clinical significance of serum high molecular mass, alkaline phosphatase, alkaline phosphatase lipoprotein X complex and intestinal variant alkaline phosphatase. J. Clin. Lab. Anal., 1994, 8, Wendling A. Procédures de diagnostic ou de dépistage : Justification et validité d un test de diagnostic ou de dépistage, sensibilité, spécificité. Impact- Internat, 1986, Sept :

10 HYDRAGEL ISO-PAL K /01 SCHÉMAS / FIGURES Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure Figure 5 Figure

11 SCHÉMAS / FIGURES Figure 7 Figure 8 Figure

HYDRAGEL PROTEINURIE K20

HYDRAGEL PROTEINURIE K20 HYDRAGEL PROTEINURIE K20 Ref. 3004 2006/12 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL PROTEINURIE K20 kit je určen ke klasifikaci proteinurie v nezahuštěné moči. Kit se používá ve spojení s manuálním elektroforetickým zařízením.

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG 665101 8 testů ABLOT BORRELIA

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro

Více

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí):

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí): N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a anti-králičí N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500 Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11 pro analyzátor DIRUI H-500 Rev: 01/2009 MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA Říčany u Prahy, 1.SčV Kolovratská 1476, 251 01 IČO: 64254577 DIČ:

Více

OPALESCENCE PF 10%, PF 16%

OPALESCENCE PF 10%, PF 16% NÁVOD K POUŽITÍ OPALESCENCE PF 10%, PF 16% Podle instrukcí stomatologa naneste plynulou linku gelu dovnitř nosiče tak, aby po nasazení nosiče byl gel v kontaktu s přední plochou povrchu zubu. Linku gelu

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Optimalizovaná metodika PAGE pro analýzu esteráz v hlízách brambor (Solanum tuberosum L.) Vypracovaná jako výstup projektu 1B 44011 VÝVOJ A TESTOVÁNÍ SYSTÉMU

Více

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION DIGITÁLNÍ OBRAZOVÁ ANALÝZA ELEKTROFORETICKÝCH GELŮ *** Vyhodnocování získaných elektroforeogramů: Pro vyhodnocování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)

G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) 1/13 2/13 Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 EU rev. G7S-01010 Bezpečnostní opatření K vaší ochraně anebo k ochraně vašeho majetku před možným poškozením a k zajištění osobní bezpečnosti si před

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602. Autor: Ing.

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602. Autor: Ing. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Optimalizovaná metodika SDS-PAGE pro analýzu LMW podjednotek gluteninů pšenice Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602 Autor:

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Analyzátor sodíku Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Úvod Analyzátor sodíku pro jednoduchou a přesnou analýzu Nový analyzátor sodíku stanovuje

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti MD046 pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Návod

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACRO - ALBUMON kit 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje Seroalbuminum humanum macroaggregatum

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3705

AESKULISA. Objednací kód: 3705 AESKULISA AMA-M2-G Objednací kód: 3705 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LEUCO-SCINTkit Kit pro přípravu radiofarmaka. Léčivá látka: Exametazimum (HM-PAO)

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem Médium MarrowGrow Informace o produktu Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml UPOZORNĚNÍ: Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 www.cytogen.info

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kód K8012 5. vydání Souprava obsahuje činidla postačující na 400 600 testů. Pro přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Volitelná

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha.

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha. » KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO «VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA www.unipro-alpha.com Praktické pro každý den. RYCHLÁ PŘÍPRAVA VE 3 KROCÍCH NAPLNĚNÍ Velký užitečný objem

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister (Jednokrokový blisterový test pro diagnostiku kalprotektinu a laktoferinu) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec,

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

MASTAFLUOR TM Combi-3

MASTAFLUOR TM Combi-3 MASTAFLUOR TM Combi-3 Imunofluorescenční test na detekci protilátek na krysích tkáňových řezech žaludku / jater / ledvin Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku MASTAFLUOR TM Combi-3 (ANA, AMA,

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_419 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU Papírová krabička; 1 injekční lahvička (2 ml) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k použití. Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem.

Návod k použití. Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem. Návod k použití Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem. 12 Návod k použití Aplikátor Genotropin Pen Injekční tlačítko Uvolňovací tlačítko Displej

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Sp.zn.sukls151598/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více