Co se do Předvolebníků nevešlo.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se do Předvolebníků nevešlo."

Transkript

1 Co se do Předvolebníků nevešlo. Investiční akce od roku 1999 do roku 2010 včetně délky opravených chodníků, plochy vybudovaných parkovišť a délky nových nebo opravených ulic a místních komunikací Dotace Půjčka celkem Rekonstrukce kotelen-smetanova ulice DOK Demolice domu v Líse Víceúčelový dům v Radčicích doplatek ceny Prodejna Újezd I. etapa Plynofikace příspěvek pro JčP Výkup části domu čp. 19 na nám. Svobody Oprava kostela povinný příspěvek Městské hradby oprava Směšovací ventily v kotelnách na domech 1220 a Infrastruktura v ulici Palackého Dům s pečovatelskou službou první etapa TI pro 14 bytových jednotek v sídlišti Škorna Rekonstrukce Dřemlinské stoky kanalizace ve staré zástavbě Rekonstrukce fasády Městského úřadu první etapa Odkoupení Víceúčelové haly doplatek jako protihodnota za jatka Kaplička na Pražáku automatické zvonění Opravy v domě čp. 30 rekonstrukce bytů Oprava domu čp. 153 v ulici Majerova Zatrubnění otevřené stoky v ulici Staropoštovská (od Louženských po Janoušků) Obnova fasády na budově ZUŠ Výsadba aleje na Lázeň Výsadba aleje Pod Pražákem

2 2000 Dotace dary Půjčka Kaplička na Pražáku automatické zvonění - doplatek Kaplička ve Hvožďanech automatické zvonění Kaplička Čavyně automatické zvonění Oprava hasičské zbrojnice Radčice Dům s pečovatelskou službou dokončení Rekonstrukce Dřemlinské stoky kanalizace ve staré zástavbě dokončení Plynofikace - Šumavská, Waldhauserova, Mánesova, Severní, Bavorovská Plynofikace Pražáku Přepojení kanalizace v ulic Radomilická na ČOV Rekonstrukce fasády Městského úřadu II. etapa Propojení kanalizace a vodovod v Újezdě Oprava fasády a oken a zhotovení výtahu na poliklinice Revitalizace toku Blanice pod Blyšticí - dok. v Výsadba aleje na Hořké Pražák Nové parkoviště u domova důchodců Přechod přes železniční trať 4 4 Výsadba aleje Čavyně Rekonstrukce komínu u kotelny ve Výstavní ulici Vodňany Centrum dům I dok. v Výstavba bytů v území bytové domy Centrum dům H 5 5 Opravy v ZŠ Alešova rekonstrukce chodeb, sociálů, střechy Hasičská zbrojnice výměna vrat Rekonstrukce kotelen Smetanova Náhon Na Valše Péče o alej Lázeň Pražák Celkem

3 2001 Dotace Půjčka Úvěr Výkup pozemků Radomilická Z toho Kálenských 217 tis. Kč Výkup objektu bývalého Technomatu pro rozšíření Městského úřadu Výkup cihelny Stožická Úvěr realizován v Kaplička Vodňanské Svobodné Hory automatické zvonění Kaplička Křtětice automatické zvonění Kaplička Újezd automatické zvonění Plynofikace Pražáku doplatek Oprava fasády a oken a zhotovení výtahu na poliklinice - dokončení Přechod přes železniční trať za kulturním domem Kanalizace Újezd doplatek Plynofikace Křtětice Vodňany Centrum, dům I dok. z roku Výstavba bytů Vodňany Centrum dům H 6 bytů Blaniče p. Blyšticí dok. z Památník obětem komunismu Kanalizace ulice Dr, Hajného Investiční příspěvek na rentgen na poliklinice Rekonstrukce tepelného hospodářství výměníky Parkoviště na nám. Svobody Technická infrastruktura Škorna 14 b.j Půdní vestavba 3 b.j. v domě čp dok Oprava atiky na domě čp. 1 na nám. Svobody Požární zbrojnice Radčice 5 5 Fasáda MěÚ pozdržený doplatek Celkem

4 2002 Dotace, dary Půjčka Úvěr Kanalizace a vodovod Újezd - dokončení Kanalizace Dr. Hajného dokončení Rekonstrukce komunikací Smetanova, Říční, Rechle zbytek financován přes 1. JVS Kaplička Újezd automatické zvonění - dokončení Rekonstrukce tepelného hospodářství Parkoviště Výstavní ulice Čekárna Hvožďany Rekonstrukce domu čp. 1 lékárna oprava 3 b.j vestavba 2 b.j Půdní vestavba 1223 dokončení z Rekonstrukce domu čp. 17/I na úřad s rozšířenou působností Výstavba bytů Vodňany Centrum dům H Rekonstrukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu Oprava lávky na Suchomelce po povodních Oprava lávky a chodníku v ulici Tyršova po pov Cihelna financování z úvěru doplatek Celkem

5 2003 Dotace, dary Půjčka Úvěr Rekonstrukce kotelen ZUŠ, Poliklinika a ZŠ Bavorovská včetně propojení rozvodů Rekonstrukce domu čp. 1 - lékárna oprava 3 b.j. + 0 střechy vestavba 2 b.j Rekonstrukce domu čp. 17/I na úřad s rozšířenou působností Kanalizace v ulici A. Křížka dokončeno Opravy komunikací po povodni Vodňany-Loucký mlýn, Vodňany-směr k SRŠ od sportovního areálu, hráz rybníka Velká Podvinice, ulice Na chatách dok v roce 2004 Rekonstrukce sociálních zařízení na poliklinice Plynofikace restaurace U Zástavů Obnova kanalizace po povodních Tyršova ulice, Újezd, Hvožďany, Křtětice, Radčice Oprava kuchyně a jídelny v MŠ Smetanova oprava dtto nová technologie Obnova střechy na hasičské zbrojnici Obnova střechy na domě čp. 21 cukrárna Rekonstrukce komunikací doplatek z roku Likvidace škod po povodních lávky+komunikace ostatní Obnova tůní u Hlubokého Výsadba stromořadí Na trávnících Radčice Oprava domu čp.21 cukrárna na náměstí Svobody Plynofikace restaurace U Zástavů Výměna radiátorů v síni Vaši Příhody Oprava střechy čp Celkem

6 2004 Dotace, dary Půjčka Úvěr ZTV Na Žabce ZTV V líse ZTV - Pražák Čekárna Újezd Kanalizace v ulici A. Křížka dokončení z roku Kanalizace severní část Kanalizace - Budějovická Protipovodňová opatření Radčice Víceúčelová hala modernizace ohřevu TUV Nákup sekačky na údržbu městské zeleně Rekonstrukce veřejného osvětlení a bezdrátový rozhlas Povrch dětského hřiště - Škorna PD-Investiční opravy místních komunikací Program prevence kriminality minigolfové hřiště Škorna Opravy místních komunikací Smetanova, Švermova, Vodňanské Hory Opravy komunikací po povodni ulice Na chatách - Okrouhlice Opravy místních komunikací Pražák Obnova fasády Víceúčelová hala Vybavení dětských hřišť Oprava čekárny Hvožďany Asfaltový kurt Blanice Opravy VO Hasičský vůz ARO 4x4 dokončeno Rekonstrukce kuchyně SOU Ohřev vody ve víceúčelové hale solární zařízení Fasáda č.p. 200 v Písecké ulici Fasáda č.p. 30 v Písecké ulici Plynofikace č.p. 10,11 na nám. Svobody Stoupačky č.p. 342 a č.p. 21/I Fasáda Soudek ve dvoře Rošických Podlaha v síni Váši Příhody Obílení Zástavů, č.p. 1220/II Oprava omítky a obílení Prakánská a Písecká most přes náhon Měření tepla a regulační ventily v domě č.p Oprava fasády č.p Golfové hřiště minigolf Celkem

7 2005 Dotace, dary Půjčka Úvěr Opravy místních komunikací Újezd, garáže Výstavní, Křtětice-Krašlovice, Na Žabce Opravy chodníků Husova, Majerova, Kodádkova Turisticko naučná stezka Vodňany-Křtětice + oprava kapličky Křtětice Rekonstrukce kanalizace Parkán nám. 5.května Centrum informačně komunikačních technologií Gymnázium Vybavení dětských hřišť nám. 5. května a hřiště Pražák ZŠ Alešova půdní vestavba Zřízení 2 bytových jednotek v domě čp. 35 ul. Elektrárenská Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozšíření bezdrátového rozhlasu Občanská vybavenost Křtětice ZTV Četařka k pozemku fa Pottinger Výkup pozemků Na kameni? Navýšení základního jmění v Městském hospodářství Vodňany,s.r.o.- hala v cihelně MISPO Kotelna a rekonstrukce vytápění MěKS Plynofikace čp. 852 a čp Revitalizace tůně v Korýtkách Odvodňovací příkop Vinařického Odvodňovací příkop Újezd Terénní automobil pro potřeby hasičů a krizové situace Humanitární pomoc Asii Vregulování topné soustavy poliklinika Plynofikace bytů čp Stoupačky čp Okna ubytovna v Kodádkově ulici Nátěr fasády víceúčelová hala Celkem

8 2006 Dotace, dary Půjčka Úvěr Města Opravy místních komunikací Radomilická Rekonstrukce místních komunikací Jiráskova, Vrchlického, Heritesova Základní technická vybavenost Radomilická pozemky po TS Opravy chodníků Rekonstrukce Bavorovské ulice chodníky, parkovací plochy Rekonstrukce Bavorovské ulice vodovod, kanalizace Rekonstrukce Bavorovské ulice veřejné osvětlení Oprava kanalizace Škorna Gymnázium - investiční příspěvek (výměna oken, doplnění šatních skříněk) Vybavení dětských hřišť, dětské hřiště MŠ Smetanova Oranžové hřiště u ZŠ Bavorovská a Gymnázia ZTV Čežárka připojení pozemků pro fa Pottinger Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozšíření 0 0 městského rozhlasu Stavební úpravy Centra sociální pomoci 0 0 rekonstrukce kuchyně a s tím celého pavilonu Oprava hasičského automobilu T Oprava fasády Nové domy Rekonstrukce bytů v domě č.p. 22/I Oprava bytů před nastěhováním Celkem

9 2007 Dotace Půjčka celkem Rekonstrukce a stavební úpravy Domova důchodců* Rekonstrukce ulice Legií Opravy chodníků Kampánova, Elektrárenská, Škorna, Zeyerovy Sady, Mlýnská, Mokrého, bezb.radomilická Kanalizace v ulci Mlýnská Rekonstrukce záchodů v ZŠ Bavorovská a Gymnáziu Obnova Kapliček Újezd a V.Sv.Hory Skatepark Sportovní areál Blanice Dětské hřiště Křtětice Dětské hřiště Smetanova Havarijní opravy a rekonstrukce bytového fondu ** Kotelna MŠ a ZŠ ulice Výstavní Nákup budov SOUs od Jihočeského kraje Stezka na Lázeň pokračování Nákup vozidla městské policie, nákup plechové garáže Nákup vozidel obměna vozidel MÚ

10 2008 Dotace Půjčka celkem Opravy místních komunikací Pražák sídliště RD Opravy chodníků - Smetanova, Zeyerovy Sady, Nádražní a Alf.Šťastného Rekonstrukce autobusových zastávek Stožická, Bavorovská, Chelčická Kanalizace Újezd - Hvožďany Oprava kapličky Křtětice Vybavení dětských hřišť Skatepark Sportovní areál Blanice Hřiště pro míčové hry Radčice, Čavyně Příspěvek fotbalistům Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost Výměna kotlů ZŠ Alešova Revitalizace hřbitovní aleje Rekonstrukce hasičského vozidla na Pražáku a nákup stříkačky Rozšíření sportoviště víceúčelové haly Stavební úpravy centra sociální pomoci Parkovací automat Celkem

11 2009 Dotace Půjčka Prostře dky celkem Opravy místních komunikací Opravy chodníků Výstavní, Smetanova u MŠ, Zeyerova, Budějovická Kanalizace Zátiší, Pražák, Újezd a Hvožďany Místní komunikace Čavyně Místní komunikace Vodňanské Sv.Hory Rekonstrukce Výstavní ulice Hřiště pro míčové hry Škorna, Radomilická Likvidace po povodních Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost Rozšíření obecního rozhlasu Rekonstrukce veřejného osvětlení Obnova hradebního systému Úprava veřejného prostr. před č.p dar ČEZ Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hvožďany Náklady na rekonstrukce bytů Opravy v bytech většího rozsahu Regulace tepla v bytech ETA, č.p. 1193,1220, Výměna oken č.p. 16, Č.p. 119 oprava fasády, oken + společné prostory Č.p. 19 oprava fasády, nové výkladce, nový byt Č.p. 83 nová střecha a fasáda MK regenerace městské památkové zóny MMR Olovo Vodňany, Písecká 200/I Celkem

12 2010 Dotace Půjčka Prostře dky celkem Opravy místních komunikací Opravy chodníků Oprava lávky po povodních Hradební bašta obnova památky Čerpací stanice u Mosteckých obnova po povodni Vybavení MŠ Výstavní Modernizace dopravního hřiště MŠ Smetanova Rekonstrukce MŠ - Smetanova Vodňany Rekonstrukce ulice Výstavní Rekonstrukce ulice V Líse Instalace solárních panelů pro ohřev TUV - CSP Vodňany Vyšší bezpečnost silničního provozu - osvětlení přechodů OA Škoda Fabia, Kopírka, Server Rekonstrukce veřejného osvětlení Výměna oken v internátu SOUs Oprava střechy a omítky - krytý chodník v ulici Výstavní Oprava WC - gymnázium Vodňany Oprava WC - hala Výstavní ul Revitalizace panelového domu - čp 1193 a Celkem Celkové od roku 1999 do konce roku rok Dotace, dary Půjčka Úvěr Města celkem Celkem Poznámka

13 Informace o provedených opravách chodníků a komunikacích. Chodníky: ulice Délka opravy v metrech Majerova 166 Parkánská 90 Husova 97 Kodádkova 100 Budějovická 268 Revoluční 150 Legií 213 Švermova 252 Alfonse Šťastného 231 Výstavní 86 Výstavní u Víceúčelové haly 124 Holečkova 166 Stožická 435 Havlíčkova 62 Štítného 45 Chelčická 220 Míru 230 Smetanova 110 Smetanova u rod. domků 120 Nádražní 263 Za KD a přechod přes trať 173 Zeyerova u parkánské zdi 45 Zeyerova vstup do KD 23 Říční 374 Rechle 282 Zámecká 80 Tyršova 362 V sídlišti ve Výstavní ulici 65 Zahradní 70 Celkem 4902 poznámka Parkoviště: Velikost v m2 Poznámka Parkoviště před Centrem sociální pomoci 250 Parkoviště Chelčická 1200 Parkoviště Výstavní 421 Smetanova 270 Parkoviště za Centrem sociální pomoci 305 Celkem m2 2446

14 Komunikace a ulice: Vzdálenost v m Poznámka Smetanova 178 Rechle 282 Říční 208 Petra Chelčického 175 Švermova k RD 85 Sídliště Škorna 463 Rechle + Suchomelka 527 K jatkám 833 Po hrázi rybníka Velká Podvinice 1145 Na Valše 214 U Starých stodol a Staromostecká 594 Od Zámečku do Radčic 3055 Část v Radčicích na Chvaletice 1581 a na Křtětice Pražák do V.Hor 4248 Benďák 215 Křtětice - Krašlovice 344 Újezd 824 Ul. Na Chatách 825 Pražák sídliště RD 244 V Líse 100 Celkem 16140

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7 íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek areál P íhon 4-5 000 Náves II. etapa 10 000 Oprava komunikace Úprava studánky

Více

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ Analýza pot eb - zásobník projekt - stav: srpen 2009 O/001 PB HLINNÁ VODOVOD A KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH Hlinná - A 2.I O/002 PB HLINNÁ VE EJNÉ OSV TLENÍ Hlinná - Q 4.I O/003 PB HLINNÁ PLYNOFIKACE

Více

íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let

íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let íloha. 32 - Dotace erpané obcemi za posledních 5 let Obec Název projektu Zdroj Rozpo et (cca) v K ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov zateplení školy OPŽP 3 000 000 nám

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing. Pavel Dlouhý, JUDr.

Více

1. sto Desná vypracovalo a podalo žádosti o financování projekt : v rámci Regionálního

1. sto Desná vypracovalo a podalo žádosti o financování projekt : v rámci Regionálního 1. sto Desná vypracovalo a podalo žádosti o financování projekt : v rámci Regionálního opera ního programu - Záchrana architektonického d dictví krále sklá Riedla, do Opera ního programu Životního prost

Více

UNIVERZITNÍ KAMPUS DUR 06/2011. 360 21 (budovy, in enýrské sít, parkovací stání a chodníky)

UNIVERZITNÍ KAMPUS DUR 06/2011. 360 21 (budovy, in enýrské sít, parkovací stání a chodníky) A. ÚVODNÍ ÚDAJE A.1. Identifika ní údaje stavby a investora Název stavby Místo stavby Kraj Stavební ú ad Dot ené pozemky : UNIVERZITNÍ KAMPUS, Karlovy Vary - Dvory : Karlovy Vary - Dvory : Karlovarský

Více

ROZPO ET M STA RYCHVALD NA ROK 2014

ROZPO ET M STA RYCHVALD NA ROK 2014 ROZPO ET M STA RYCHVALD NA ROK Obsah : str. íslo : usnesení 1,2 vodová zpráva 3,4 tabulky p íjm I.,II. tabulky výdaj III.,IV. ÍLOHY.1 -.20 innost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské orgány

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

Zá í 2005. Cena 3,-K. Z obsahu

Zá í 2005. Cena 3,-K. Z obsahu Z obsahu Zá í 2005 Cena 3,-K Hasi ská zbrojnice v novém Podzimní hromádky Zahájení kolního roku v M Informace ze Z Co nového v knihovn Tiskový servis Policie Pozvánka na vyhlá ení výsledk OBEC ROKU ovka

Více

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015 4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015 Bod 0. 1. Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2014 2. Ú etní záv rka m sta Rychvald sestavená k rozvahovému

Více

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do Nigrinová R žena 87 Švorcová Emilie 87 Chyšková Erika 86 Vokounová Miluška 86 Jirušová Ji ina 84 P idalová Marie 82 Šikulová Jaroslava 81 Kafková Margita 80 Macá ková Anna 80 Jelínek Antonín 75 Opatovská

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ V ROCE 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ V ROCE 2010 ZELENÁ HORA stavební bytové dru stvo Brn nská 1146/30 591 01 ár nad Sázavou I O: 00 05 07 84 DI : CZ 00 05 07 84 Zápis dru stva v obchodním rejst íku je veden u Krajského soudu v Brn, oddíl Dr XXXIV,vlo

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást 1 Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel:

Více

Strategický plán rozvoje m sta Ostrova

Strategický plán rozvoje m sta Ostrova Strategický plán rozvoje m sta Ostrova schváleno Zastupitelstvem m sta dne 10.11.2005 usnesením. 249/05. Pln ní za rok 2006 a aktualizace pro rok 2007: schváleno usn.. 116/07 ze dne 17.05.2007 Pln ní rok

Více

EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4

EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4 KONTAKT Naše adresa: GYPSTREND, s.r.o. 747 27 Kobe ice Telefon: Fax: E-mail: +420 553 657 361 +420 553 657 126 info@gypstrend.cz EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4 1 Základní

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTRE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTRE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTRE DIPLOMOVÁ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009 .SPISU: EX 6/07-42 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : m.p.

Více

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Obsah Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007...1 1. Základní charakteristika spole nosti...4 1.1 Spole níci:...4 1.2 el založení :...5 1.3 innost...5 2. Orgány spole

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Znalecký posudek. 2763/2011

Znalecký posudek. 2763/2011 Znalecký posudek. 2763/2011 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 902 na pozemku p.. St. 1687 a pozemku tvo eného parcelami. St. 1687 a. 350/54 v kat. úz. Kostelec nad Labem, obec Kostelec nad Labem, okres

Více

ÚZEMN ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD M STSKÉHO

ÚZEMN ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD M STSKÉHO Územn analytické podklady pro správní obvod m stského ú adu Krnov (ÚAP ORP Krnov) po ízené v roce 2008 byly spolufinancovány z prost edk Evropského fondu pro regionální rozvoj. ÚZEMN ANALYTICKÉ PODKLADY

Více

Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058 . 20 - ZIMA 2007

Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058 . 20 - ZIMA 2007 Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058. 20 - ZIMA 2007 VYDÁVÁ A ROZŠI UJE OBECNÍ Ú AD DUBNÉ NEPRODEJNÉ Redakce: Obecní ú ad Dubné, tel. + fax: 387 992 034, e-mail: obec.dubne@volny.cz

Více

Pardubicím hrozí, že by za odstran ní erné stavby musely zaplatit miliony!

Pardubicím hrozí, že by za odstran ní erné stavby musely zaplatit miliony! www.tydenikpernstejn.cz Leoš Šimánek v Chrudimi a Pardubicích PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. více na stran 7 INZERCE Likvidace autovrak - pneuservis Rozhovice. Tel.: 724 959 999 Pardubicím hrozí,

Více

Radnice se konečně dočkala nového vestibulu

Radnice se konečně dočkala nového vestibulu Betlém v kostele sv. Martina sklidil u dětí úspěch str. 8 Rozpočet Města Blansko na str. 3 5 Zápis dětí do ZŠ str. 1 2 Svoz vánočních stromků str. 2 Stáž nebo praxe ve fi rmách str. 8 Zpravodaj města Blanska

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 8372-309/2011 o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc.. 1244, 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku:

Více

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁLY UR ENÉ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 06. 2015

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁLY UR ENÉ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 06. 2015 MATERIÁLY UR ENÉ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 06. 2015 Obsah Obsah 1 Bod 1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 4. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald...2 Bod 2. Kontrola usnesení...5

Více